ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ""

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ ( ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΕΠΙΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ε100/2012 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 1.1 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2236:100% Μ , ,00 και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 2 Καθαίρεση παντός είδους υποδοµής σκυροδέµατος 1.2 Υ Ρ Υ Ρ :100% Μ , ,00 3 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες Ο Ν ΝΕΤ-Α-4.1.Μ- Ο Ν 1212:100% Μ ,50 750,00 ηµιβραχώδες 4 ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος 1.4 Ο Ν ΝΕΤ-Α-4.4-Β ΟΙΚ 2113:100% Μ ,25 662,50 πάσης φύσεως 5 Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 1.5 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2275:100% Χγρ ,30 150,00 6 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 1.6 Υ Ρ 4.05-Α1 Υ Ρ 6808:100% ΜΜ , ,00 7 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή 1.7 καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Υ Ρ ΝΕΤ-2.02.Μ-Β Υ Ρ 6072:100% Μ , ,00 8 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 1.8 λατοµείου Υ Ρ ΝΕΤ- Υ Ρ 6067:100% Μ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ (1) , ,50 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, 2.1 εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 Ο Ν ΝΕΤ-Β- Ο Ν 2531:100% Μ , ,00 2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, 2.2 επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20 Ο Ν ΝΕΤ-Β- Ο Ν 2532:100% Μ , ,00 3 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων 2.3 Ο Ν ΝΕΤ-Β-30.2-Β Ο Ν 2612:100% Χγρ , ,00 4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 2.4 Ο Ν ΝΕΤ-Β-51-Β Ο Ν 2921:100% ΜΜ , ,00 5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 2.5 ΟΙΚ ΝΕΤ Β ΟΙΚ 3816:100% Μ , ,00 6 Γεωεναλλάκτες 2.6 Ο Ν ΝΕΤ-Α-4.1.Μ- Ο Ν 1212:100% Τεµ , ,00 ErgoWin Σε µεταφορά , ,50

2 Σελίδα 2 Εκ µεταφοράς , ,50 7 Υπαίθρια ξύλινη κατασκευή για παγκάκι εκ 2.7 ξυλείας (τάβλες) ΟΙΚ Ν ΟΙΚ Ν Τεµ , ,00 8 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων ινδονησιακής 2.8 προέλευσης πάχους έως 25 mm ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 5281:100% Μ , ,00 9 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο 2.9 σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7494:100% ΜΜ , ,00 10 Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δοµικών 2.10 στοιχείων µε ιδιότητες αποδόµησης ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων - σιµεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ ΝΕΤ- Μ , ,00 11 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 2.11 µε λευκές τσιµεντόπλακες που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials). ΟΙΚ ΝΕΤ Β ΟΙΚ 7744:100% Μ , ,00 12 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 2.12 µε επίστρωση εγχρώµων κυβολίθων που ψυχρά υλικά (cool materials) ΟΙΚ ΝΕΤ Β ΟΙΚ 7744:100% Μ , ,00 13 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες 2.13 ΟΙΚ ΝΕΤ Β ΟΙΚ 7311:100% Μ , ,00 14 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης 2.14 Ο Ν ΝΕΤ-Ε-9.6-Β ΟΙΚ 6541:100% Τεµ. 1 90,00 90,00 15 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από 2.15 ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5621:100% Μ , ,00 16 Πλάκες µαρµάρου υπόλευκου χτενιστού Κοζάνης Χ40Χ3, ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 7464:100% Μ , ,00 17 Πλάκες µαρµάρου θραπινιστού υπόλευκου Χ40Χ3 ΟΙΚ Ν1 ΟΙΚ 7464:100% Μ , ,00 18 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες 2.18 υπονόµων Ο Ν ΝΕΤ-Β-49-Β Υ Ρ 6752:100% Χγρ ,35 405,00 19 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων 2.19 έργων Ο Ν ΝΕΤ-Β-30.3-Β Υ Ρ 7018:100% Χγρ , ,00 20 Για την ανυψωση η καταβιβασµο ενος τεµαχιου 2.20 σχαρας η καλλυµατος στοµιου φρεατιου Ο Ν Β-49-Α1.Ν Υ Ρ 6752:100% Χγρ , ,50 21 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε 2.21 βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7771:100% Μ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ (2) , ,50 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 3.1 σε βάθος έως 4 cm Ο Ν ΝΕΤ Β Ο Ν 1132:100% Μ , ,00 ErgoWin 5.250, ,00

3 Σελίδα 3 Εκ µεταφοράς 5.250, ,00 2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 3.2 σε βάθος έως 8 cm Ο Ν ΝΕΤ Β Ο Ν 1132:100% Μ , ,00 3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 3.3 Ο Ν ΝΕΤ- -4-Β Ο Ν 4120:100% Μ , ,00 4 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 3.4 σε βάθος έως 6 cm Ο Ν ΝΕΤ Β Ο Ν 1132:100% Μ , ,00 5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 3.5 πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ν ΝΕΤ Μ- Ο Ν Μ , ,00 6 Ψυχρές καιφωτοκαταλυτικές βαφές αποδόµησης 3.6 ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων, µε υλικό µε ασφαλτικές ρυτίνες ρητίνες και χρώµα τσιµεντοειδούς βάσεως σε πάχος µεγαλύτερο 1000 µικρών ΟΙΚ ΟΙΚ 7744:100% Μ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ (3) , ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές 4.1 περιοχές, χωρίς την προµήθεια του υλικού ΠΡΣ ΝΕΤ-Α6 ΠΡΣ 1620:100% Μ ,60 260,00 2 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 4.2 αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ ΝΕΤ-Α10 ΠΡΣ 2111:100% ΜΜ , ,00 3 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 4.3 ΠΡΣ ΝΕΤ-Γ1 ΠΡΣ 1140:100% Στρµ. 2,30 105,00 241,50 4 ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ ΝΕΤ- 1.3 ΠΡΣ 5210:100% Τεµ , ,50 5 ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ ΝΕΤ- 1.4 ΠΡΣ 5210:100% Τεµ , ,00 6 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 4.6 ΠΡΣ ΝΕΤ- 7 ΠΡΣ 1710:100% Μ3 50 8,50 425,00 7 Προµήθεια φυτικής γης 4.7 ΠΡΣ ΝΕΤ- 8 ΠΡΣ 1620:100% Μ3 50 6,00 300,00 8 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0, m ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε2.2 ΠΡΣ 5120:100% Τεµ ,00 414,00 9 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4, ,00 lt ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.5 ΠΡΣ 5210:100% Τεµ ,30 269,10 10 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 4.10 ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε13.1 ΠΡΣ 5510:100% Στρµ. 2, , ,00 11 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 4.11 Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 32 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η1.1.4 ΗΛΜ 8:100% ΜΜ , ,00 12 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος 4.12 ΠΡΣ ΝΕΤ-Η8.1.1 ΗΛΜ 8:100% Τεµ ,22 110,00 13 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε 4.13 αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 33 cm ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΗΛΜ 8:100% ΜΜ 500 0,65 325,00 14 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί µε 4.14 σώµα ανύψωσης 10 cm ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΗΛΜ 8:100% Τεµ. 50 4,60 230,00 ErgoWin , ,00

4 Σελίδα 4 Εκ µεταφοράς , ,00 15 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, 4.15 ακτίνας ενεργείας 5-9 m µε σώµα ανύψωσης cm, πλαστικό ΠΡΣ ΝΕΤ-Η ΗΛΜ 8:100% Τεµ , ,00 16 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 4.16 ΠΡΣ 5390.Ν ΠΡΣ 5390:100% Στρµ. 4 2,70 10,80 ΣΥΝΟΛΟ (4) , ,90 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΙΚΤΥΑ 1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων 5.1 σε έδαφος γαιώδες ΗΜΧ Ν ΟΙΚ 2124:100% Μ , ,50 2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 5.2 P.V.C. Φ 90 mm πιέσεως 6atm ΗΜΧ Α ΗΛΜ 8:100% MM , ,80 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν, 5.3 σπιράλ Φ 63mm ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 42:100% MM , ,00 4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος για την διέλευση 5.4 καλωδίων κλπ, διατοµής Φ4'',πράσινη ετικέτα. ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 4:100% MM 60 25, ,00 5 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 5.5 mm2 ΗΜΧ ΗΛΜ 45:100% MM , ,88 6 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 5.6 mm2 ΗΜΧ ΗΛΜ 45:100% MM 200 4,00 800,00 7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε 5.7 άµµο προελεύσεως λατοµείου Υ Ρ ΝΕΤ-5.07.Μ-Β Υ Ρ 6069:100% Μ , ,00 8 Σήµανση δικτύων ηλεκτροφωτισµού µε ταινία 5.8 πλάτους τουλάχιστον 40 cm ΗΛΜ Ν7789.ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 47:100% MM , ,00 9 Φρεάτιο επισκέψεως 40cmX40X60cm από 5.9 σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. ΗΜΧ Ν ΟΙΚ 3213:100% Τεµ , ,04 10 Βάση Ιστού άοπλη διαστάσεων 0,50x0,50 m, 5.10 βάθους 0,70 m. ΗΜΧ Ν1 ΗΜΧ :100% Τεµ , ,60 11 Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό, διατοµής 4 Χ mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος ΗΜΧ ΗΛΜ 47:100% MM 828 9, ,52 12 Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό, διατοµής 4 Χ mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος ΗΜΧ ΗΛΜ 47:100% MM 667 6, ,59 13 Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό, διατοµής 5 Χ mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος ΗΜΧ ΗΛΜ 47:100% MM 610 4, ,40 14 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό, διατοµής 3 Χ mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος ΗΜΧ ΗΛΜ 47:100% MM 400 3, ,00 15 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό, διατοµής 3 Χ mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος ΗΜΧ ΗΛΜ 47:100% MM , ,00 16 Μούφα σύνδεσης καλωδίων µε ρητίνη 5.16 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 104:100% Τεµ , ,00 17 Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 75mm ή 100 Χ mm ΗΜΧ Ν Ν ΗΛΜ 41:100% Τεµ ,67 567,00 ErgoWin , ,90

5 Σελίδα 5 Εκ µεταφοράς , ,90 18 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός 5.18 θωρακισµένος από PVC, σπιράλ Φ 25 mm ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 41:100% MM 400 4, ,00 19 Γείωση µε επιχαλκωµένο ηλεκτρόδιο γείωσης µε 5.19 πλαστικό φρεάτιο διαστ. 25χ25 mm ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 45:100% Τεµ , ,00 20 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) 5.20 ΗΜΧ Ν9350 ΗΛΜ 52:100% Τεµ , ,00 21 Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί µετρητές Χαµηλής 5.21 Τάσης, τριών στοιχείων, τεσσάρων αγωγών για απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 87:100% Τεµ , ,00 22 Κατασκευή µιας πλήρους παροχής ΕΗ 5.22 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 45:100% Τεµ ,00 300,00 23 ίφωτο φωτιστικό σταθερό επί ιστού 5µ, µαζί 5.23 µε τον ιστό ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 24 Μονόφωτο φωτιστικό σταθερό επί ιστού 5µ, 5.24 µε τον ιστό ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 25 Επίτοιχο φωτιστικό σταθερό, µε βραχίονα 5.25 λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα CDΟ-TT ισχύος 150 W σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας. ΗΜΧ Ν Ν ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 26 Προβολέας ευρείας δέσµης από χυτοπρεσσαριστό 5.26 αλουµίνιο για οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, µε λυχνία µεταλλικών ΗΙΤ- DE 150W ΗΜΧ Ν9322.Ν4 ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 27 Προβολέας ευρείας δέσµης από χυτοπρεσσαριστό 5.27 αλουµίνιο για οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, µε λυχνία µεταλλικών ΗΙΤ- DE 70W ΗΜΧ Ν9322.Ν5 ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 28 Σιδηροϊστός γαλβανισµένος και βαµµένοσ, 5.28 κυλινδρικής διατοµής Φ100mm περίπου, ύψους, µε κατάλληλη βάση έδρασης, αγκύρια πάκτωσης και αποσπόµενο ακροκιβώτιο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας. ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 101:100% Τεµ , ,00 29 Γραµµικό φωτιστικό,στεγανό IP65, ορατής 5.29 τοποθέτησης, µε φωτεινή δέσµη ασύµµετρης κατανοµής, µαζί µε λαµπτήρες τύπου Τ5-39W ΗΜΧ ΣΧΕΤ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 30 Γραµµικό φωτιστικό, τύπου LED, στεγανό 5.30 IP65, ορατής τοποθέτησης, µε λαµπτήρες τύπου WW LED - 9W ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 ErgoWin Σε µεταφορά , ,90

6 Σελίδα 6 Εκ µεταφοράς , ,90 31 Φωτιστικό στεγανό IP67, κυκλικής διατοµής 5.31 ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, συµµετρική ή ασύµµετρη δέσµη φωτισµού και λαµπτήρες τύπου HIT DE 35-70W ή HIT CRI 35W ΗΜΧ Ν2 ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 32 Εύκαµπτη ταινία φωτισµού, τύπου LED, 5.32 στεγανό IP65 ΗΜΧ Ν Α ΗΛΜ 60:100% Τεµ , ,00 33 Φωτιστικό στεγανό IP67, κυκλικής διατοµής 5.33 ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ΗΜΧ Μ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 34 Φωτιστικό επίτοιχο, τύπου LED, στεγανό 5.34 IP65, µε συµµετρική δέσµη φωτισµού,ορατής τοποθέτησης και ενσωµατωµένο τροφοδοτικό, λαµπτήρες τύπου WW LED - 3,6W ΗΜΧ Κ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 35 Γραµµικό φωτιστικό, τύπου LED, στεγανό 5.35 IP65, ορατής τοποθέτησης, µε φωτεινή δέσµη ασύµµετρης κατανοµής και λαµπτήρες τύπου WW LED - 21,6W ΗΜΧ Κ2 ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 36 Φωτιστικό επίµηκες, τύπου LED, στεγανό 5.36 IP67, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, µε λαµπτήρες τύπου WW LED - 3,85W, µε τα στηρίγµατά του ΗΜΧ Κ6 ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 37 Τροφοδοτικό εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό 5.37 IP 67, 240V/24V - 70W ΗΜΧ ΗΛΜ 103:100% Τεµ ,00 840,00 38 Τροφοδοτικό εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό 5.38 IP 67, 240V/24V - 150W ΗΜΧ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 39 Τροφοδοτικό εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό 5.39 IP 67, 240V/12V DC - 72W ΗΜΧ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,00 40 Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό 5.40 ΗΜΧ Ν1 ΗΛΜ 45:100% Τεµ ,00 300,00 41 Φωτιστικό στεγανό IP67, κυκλικής διατοµής 5.41,διαµέτρου Φ100mm περίπου, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, µε οριζόντια δέσµη φωτισµού (λαµπτήρες τύπου LED 1W ) που εφάπτεται σχεδόν στο έαφος και δεν δηµιουργεί προβλήµατα διέλευσης πεζών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφ ΗΜΧ ΗΛΜ 103:100% Τεµ , ,60 ΣΥΝΟΛΟ (5) , ,93 Αθροισµα ,83 Ενιαίο όφελος ,80x18,00% ,55 Αθροισµα ,38 Ενιαία απρόβλεπτα ,30x15,00% ,26 ErgoWin Σε µεταφορά ,64

7 Σελίδα 7 Εκ µεταφοράς ,64 Αθροισµα ,64 Στρογγυλοποίηση 0,14 Αθροισµα ,78 Ενιαίος Φ.Π.Α ,70x23,00% ,22 ErgoWinΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ,00 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ζάκυνθος, Ζάκυνθος,.../.../ Ζάκυνθος,.../.../201.. Ζάκυνθος,.../.../ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. /ΝΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΝΤΕΣ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΙΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΑΡΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/ ' ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ ' ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΡ ΑΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Γ'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρ. Μελ. 23/2011 ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα