ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ."

Transcript

1 ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ, ΚΑΙ ΡΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΜΟΥ ΗΘΤΑΝΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ, ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΧΑΙΟΜΑΙ ΡΟΛΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΑΕΧΩ ΟΣΟ ΜΡΟΩ ΡΕΙΣΣΟΤΕΟ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΡΟΝ ΤΟ ΣΚΟΡΟ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΟΣΑ ΘΑ ΡΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΘΘΘΣΟΥΝ ΡΟΛΥ. ΜΕΙΚΑ ΑΡΟ ΑΥΤΑ ΡΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΡΩ, ΙΣΩΣ ΤΑ ΘΕΩΘΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝΟΘΤΑ, ΟΜΩΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΡΙΟ ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΙΔΙΑ ΤΘ ΔΙΑΙΤΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΘΜΑΣΙΑ ΝΑ ΑΧΙΣΩ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ, ΟΣΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΕΤΣΙ, ΜΕΧΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΧΟ. ΕΓΩ ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΑ ΤΑ 50 ΜΟΥ ΚΙΛΑ, ΕΙΧΑ ΦΟΝΤΙΣΕΙ ΡΩΤΑ ΝΑ ΑΡΟΚΤΘΣΩ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΘΤΘ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ, ΜΕΧΙ ΝΑ ΡΕΤΥΧΩ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΘΘΕΛΑ. ΓΙΑΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ, ΘΤΑΝ ΒΑΥΣ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΞΕΑ ΑΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΩ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΡΕΤΥΧΑ ΕΓΩ, ΜΡΟΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΥΤΕΟΣ Θ ΡΙΟ ΜΑΓΚΑΣ ΑΡΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΡΟΩ ΝΑ ΡΩ, ΟΤΙ ΣΕ ΜΕΙΚΟΥΣ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΩ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΔΑΧΤΥΛΑΚΙ ΤΟΥΣ.

2 ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΡΟΝ ΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΡΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΙΣΩΣ ΡΑΑΒΛΕΨΕΙ Θ ΡΟΣΡΕΑΣΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΧΘ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΜΑΣ ΞΕΒΟΛΕΥΟΥΝ ΛΙΓΑΚΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΡΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΑΓΜΑΤΑ, ΡΟΥ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΘΝ ΡΕΙΣΣΟΤΕΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΣΩΜΑΤΙΚΘ, ΟΣΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΘ, ΓΙΑ ΝΑ ΡΟΣΑΜΟΣΤΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΚΑΤΑΝΕ ΜΟΛΙΣ ΛΙΓΕΣ ΜΕΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΤΑ ΕΙΣΡΑΞΟΥΜΕ ΡΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ, ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ 10ΡΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΘΘΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΧΙΚΑ ΡΑΓΜΑΤΑ, ΘΑ ΕΡΩΦΕΛΘΘΟΥΜΕ ΡΟΛΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΤΕΙΝΕΙ ΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ, Θ ΡΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, ΟΣΟ ΤΟ ΝΑ ΜΡΟΕΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΘΘΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΕΛΟΥΣ. ΤΟ ΜΟNΟ ΡΟΥ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΣΕ ΧΩΙΣΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ «0» ΜΕΧΙ ΤΘΝ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ Θ ΔΑΣΘ! ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΛΟΙΡΟΝ, ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΡΑΓΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΕΩΣ ΤΩΑ. ΥΡΑΧΕΙ ΕΝΑ ΩΑΙΟ ΘΤΟ ΡΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΛΕΕΙΟΤΙ: ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΩΣ ΤΩΑ ΚΑΙ ΝΑ ΡΕΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟ. ΔΘΛΑΔΘ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ. Θ ΑΛΛΙΩΣ: ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΩΣ ΤΩΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΕΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΕΙΕΣ ΡΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΕΩΣ ΤΩΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ. ΟΛΟΙ ΟΜΩΣ, ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΡΟΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΘΜΕΙΟ ΡΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΣΕ ΝΑ ΘΜΑΣΤΑΝ. ΔΕΝ ΜΡΟΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟ ΡΕΤΥΧΟΥΝ ΟΛΟΙ. ΓΙΑΤΙ;

3 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΡΟΝ ΤΟ ΓΙΑΤΙ Ζνασ λόγοσ είναι πωσ εξαρτόμαςτε πολφ από τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ. «ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ 2014 ΝΑ ΡΑΩ 20 ΚΙΛΑ ΡΙΟ ΚΑΤΩ» ΕΥΧΟΜΑΙ; ΓΙΑΤΙ; ΤΟ ΧΩ ΡΑΑΓΓΕΙΛΕΙ; ΘΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΕΕΙ Ο ΚΟΥΙΕ, Θ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΘΣ; ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΕΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ. Ρρζπει να το φζρεισ μόνοσ ςου. Να το διεκδικιςεισ και να πολεμιςεισ. Είναι εφκολο να κάνεισ ευχζσ και αν δεν πραγματοποιθκοφν να το ρίξεισ ςτθν τφχθ, ςτθν μοίρα, ΣΤΘΝ ΑΣΧΘΜΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΟΥ, ςτον ανάδρομο Ερμι, οπουδιποτε. Αν κζλεισ όμωσ, να πετφχεισ τουσ ςτόχουσ ςου για το 2014 όποιοι και αν είναι αυτοί, κα πρζπει να το παλζψεισ. Διαφορετικά κα κάνεισ και του χρόνου τισ ίδιεσ ακριβϊσ ευχζσ. «Εφχομαι το 2015 να μου ιμουν» Ο κυριότεροσ όμωσ λόγοσ για τον οποίο οι ςτόχοι που κζτουμε κάκε χρόνο δεν πετυχαίνουν είναι γιατί είμαςτε προγραμματιςμζνοι. Είμαςτε απίςτευτα προβλζψιμοι. Είμαςτε πλάςματα τθσ ςυνικειασ. Και αυτό είναι ευχι και κατάρα. Ευχι αν θ ςυνικειζσ που ζχεισ είναι κετικζσ και παραγωγικζσ και κατάρα αν οι ςυνικειζσ που ζχεισ είναι αρνθτικζσ ι αντιπαραγωγικζσ. Θζλουμε να πιςτεφουμε πωσ ζχουμε ελεφκερθ βοφλθςθ όμωσ ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι και τόςο ελεφκερθ. Μασ ελζγχουν ςυνικειεσ οι οποίεσ τρζχουν ςτο παραςκινιο και εμπνζουν το τι κάνουμε. Οι ςυνικειεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αλλαχτοφν, όμωσ είναι δφςκολο. Γιατι; Γιατι είναι βακια χωμενεσ μεςα ςτο υποςυνειδθτό μασ. Αν κζλεισ ΛΟΙΡΟΝ να πετφχεισ νζουσ ςτόχουσ κα πρζπει και να αλλάξεισ το τι κάνεισ. Κάνοντασ τα ίδια πράγματα κα ζχεισ και τα ίδια αποτελζςματα. Και οντωσ το να αλλάξεισ ότι κάνεισ είναι δφςκολο. Θζλει κζλθςθ. Θζλει πεικαρχία.

4 Ερϊτθςθ: Τι ςυνικειεσ πρζπει να αποκτιςεισ για να πετφχεισ τουσ ςτόχουσ που ζχεισ κζςει; ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΙΞΩ ΤΟ ΒΑΟΣ ΜΟΥ ΚΙΛΑ. Για να μπορζςω όμωσ να πετφχω ζναν τζτοιο ςτόχο κα πρζπει να ΣΥΝΘΘΙΣΩ για παράδειγμα, ΝΑ ΤΩΩ 5 ΦΟΕΣ ΤΘ ΜΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ, ΓΙΑ 90 ΜΕΕΣ. Θα πρζπει λοιπόν να αποκτιςω μία νζα ςυνικεια κάτι που παίρνει 24 με 27 θμζρεσ για να ςυμβεί και να γινει μονιμθ ςυνθκεια. Για να εξθγιςω αυτό το φαινόμενο ςυνικωσ χρθςιμοποιϊ το παράδειγμα τθσ ΝΑΣΑ. Θ NASA λοιπόν αποφάςιςε να κάνει ζνα πείραμα για να δει πϊσ κα αντιδράςουν οι αςτροναφτεσ τθσ ςε ςυνκικεσ απόλυτου αποπροςανατολιςμοφ. Ριρε μία ομάδα ατόμων και τουσ υποχρζωςε να φοροφν μία μάςκα 24 ϊρεσ το 24ωρο, ακόμα και ςτον φπνο τουσ. Θ μάςκα αυτι είχε τθν δυνατότθτα να αντιςτρζφει όςα βλζπουν. Το πάνω γινόταν κάτω και το αριςτερά δεξιά. Φαντάςου πόςο δφςκολο είναι να λειτουργιςεισ υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ. Τθν 24θ θμζρα ςυνζβθ κάτι που κανείσ δεν περίμενε. Ο εγκζφαλοσ τουσ δθμιοφργθςε νζεσ νευρικζσ διαβάςεισ και αντζςτρεψε ξανά τθν εικόνα, με αποτζλεςμα να τα βλζπουν όλα κανονικά είτε φοροφν τθν μάςκα είτε όχι. Πλοι οι αςτροναφτεσ αντζςτρεψαν ξανά τθν εικόνα ςε διάςτθμα θμερϊν. Θ NASA επανζλαβε το πείραμα, όμωσ αυτι τθν φορά τθν 15θ θμζρα οι μιςοί αςτροναφτεσ ζβγαλαν τθν μάςκα για μία μζρα. Σε αυτοφσ πιρε επιπλζον 24 με 27 θμζρεσ για να αντιςτρζψουν τθν εικόνα. Γιατί τόςο καιρό κάνει ο εγκζφαλοσ εν τζλει να δθμιουργιςει αυτζσ τισ νζεσ νευρικζσ διαβάςεισ! Οπότε ςφμφωνα με αυτό το πείραμα απαιτοφνται 24 με 27 θμζρεσ για να μετατραπεί μια πράξθ ςε ςυνικεια υπό τθν προχπόκεςθ θ πράξθ να γίνεται ΚΑΘΕ ΜΕΑ.

5 Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει ςυνικεια και το ΝΑ ΤΩΩ ΥΓΕΙΙΝΟΤΕΕΣ ΤΟΦΕΣ ΕΡΙ 5 ΦΟΕΣ ΤΘ ΜΕΑ. Στθν αρχι κα είναι δφςκολο ιςωσ πολφ δφςκολο. Πςο περνάει ο καιρόσ όμωσ και θ πράξθ επαναλαμβάνεται κάκε μζρα κα γίνεται όλο και πιο εφκολο μζχρι να περάςουν 24 με 27 θμζρεσ και να γίνει ςυνικεια. Πταν ςυμβεί αυτό κα είναι πλζον κτιμα ςου. Θα είναι μζροσ τθσ ηωισ ςου και κα είναι δφςκολο να τθν αλλάξεισ. Ο εγκφαλοσ ςου κα αλλαάξει τθ αυτοματοποίθςθ του προσ τα εκεί που κζλεισ και κα ςου είναι ανετο πλζον. Δθλαδι, αυτό κα είναι το φυςιολογικό. Θ δθμιουργία μίασ νζασ ςυνικειασ παρομοιάηεται με τθν εκτόξευςθ ενόσ πυραφλου. Ζνασ πφραυλοσ καταναλϊνει το 90% τθν ενζργειασ για να αποκολλθκεί από το ζδαφοσ. Πταν ςυμβεί αυτό και αρχίςει να κερδίηει φψοσ, χρειάηεται όλο και λιγότερθ ενζργεια, ϊςπου κάποια ςτιγμι βγαίνει από τθν ατμόςφαιρα τθσ γθσ και κινείται χωρίσ να χρειάηεται κακόλου ενζργεια. Το ίδιο γινεται και με μία νζα πράξθ. Στθν αρχι είναι δφςκολο. Θζλει πεικαρχία. Το 90% τθσ προςπάκειασ. Σιγά ςιγά όμωσ είναι και ευκολότερο ϊςπου να γίνει ςυνικεια και να αρχίςει να εκδθλϊνεται χωρίσ καμία προςπάκεια. ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΟ ΡΟΥ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΜΡΟΔΙΣΕΙ ςτο αρχικο ςταδιο, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΤΙΡΟΤΑ ΑΛΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΘΕΛΕΙ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΡΟΔΙΗΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΕ μια ΑΝΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ... ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΣΟΥ ΔΘΜΙΟΥΓΘΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΥΤΘ Θ ΚΑΛΘ ΤΑΣΘ...ΑΚΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΘΝ ΤΟ ΑΦΘΝΕΙΣ ΝΑ ΜΡΕΔΕΥΕΤΑΙ... πρζπει εςφ να το υποτάξεισ ΣΑΝ ΤΟ ΡΑΙΔΑΚΙ ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑΣΘ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΟΘΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΥΡΟΤΑΣΟΥΜΕ ΜΘΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΡΑΘΕΙ ΤΙΡΟΤΑ... ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ...ΘΕΛΕΙ ΛΙΓΟ ΥΡΟΤΑΓΘ ΣΤΘΝ ΑΧΘ, ΝΑ ΤΟΥ ΔΕΙΞΕΙΣ ΡΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ, ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΕΣ, ΘΑ ΥΡΟΤΑΧΘΕΙ ΡΛΘΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΑΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ, ΧΩΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙΣ ΡΛΕΟΝ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ.

6 ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΟΥΛΕΣ ΜΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΘΘ ΗΩΘ;...ΤΙΡΟΤΑ!!!! ΚΑΤΑ ΑΥΤΘ ΤΘΝ 1 θ ΡΕΙΟΔΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ FORMAT ΚΑΙ ΕΡΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΔΘΛΑΔΘ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΗΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΙΚΑΚΙ USB, ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΑΛΙΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΘΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΘΣΕΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ, ΡΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΟΥ ΣΚΟΡΟ. ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ ΝΑ ΥΡΑΧΕΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΘ ΜΘΤΙΚΘ ΚΑΤΑ ΡΟΥ ΘΑ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΘΚΩΣΕΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΟΥΝ ΑΡΟ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΤΑ ΑΧΙΚΑ ΛΟΙΡΟΝ ΜΕΝΟΥ, ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΘ ΑΚΙΒΩΣ ΤΘ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΟΝΟ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΡΟΤΕΘΜΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΗΙ. ΔΘΛΑΔΘ ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ-ΑΛΛΑΓΘ ΜΘΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΕΓΚΤΑΣΤΑΣΘ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΑΗΙ! ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ! ΜΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΜΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΙΣΤΕΙ Ο ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΘΕΙ ΡΛΕΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΘ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ. ΕΓΩ ΡΟΣΩΡΙΚΑ, ΕΙΜΑΙ ΡΑΧΥΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΡΑΧΑΙΝΩ ΜΕ ΤΟ ΡΑΑΜΙΚΟ. ΕΤΣΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΓΟΥΣΑ ΡΙΝ. ΟΜΩΣ, Ο ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΘΕΙ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΟΤΕΣ ΕΦΑΓΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑ ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΡΙΕΙ ΜΑΗΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΟΝΙΑ! ΑΝΑΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΝΙΑ! ΕΙΧΑ ΣΤΟΜΑΧΟΡΟΝΟ ΑΡΟ ΤΟ ΦΑΓΘΤΟ! ΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ; ΟΥΤΕ ΜΙΣΟ ΚΙΛΟ ΡΑΝΩ ΣΕ 15 ΜΕΕΣ! ΓΙΑΤΙ ΑΑΓΕ; ΑΚΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΡΟΥ ΛΕΜΕ.

7 ΘΕΛΕΙΣ ΛΟΙΡΟΝ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΘΜΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΘ ΣΟΥ ΤΘ ΗΩΘ; ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΥΧΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΙΗΕΙΣ ΤΘΝ ΑΣΧΘΜΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΟΥ, (ΣΕ ΡΛΘΟΦΟΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΕΙΟΤΕΘ ΑΡΟ ΤΘ ΔΙΚΘ ΜΟΥ), ΤΘ ΜΟΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΜΟ ΕΜΘ, ΚΑΙ ΓΙΝΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ! ΔΕΙΞ ΤΟΥ ΡΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΕΑ, ΑΦΙΕΩΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΟΥΛΕΣ ΑΡΟ ΟΛΟΚΛΘΘ ΤΘ ΗΩΘ ΡΟΥ ΕΙΧΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΜΡΟΣΤΑ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΘΝ ΤΑΣΘ ΣΟΥ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΡΟΥ ΗΘΛΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙΟΙ ΤΩΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΑΧΑΙΝΟΥΝ. ΡΑΟΛΘ ΤΘ ΣΘΜΕΙΝΘ ΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ, ΟΣΟ ΑΣΧΘΜΘ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ! ΦΙΛΙΚΑ: ΙΩΑΚΕΙΜ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια πελατών του House of Wine

Σχόλια πελατών του House of Wine Σχόλια πελατών του House of Wine Από16 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 Τθν εβδομάδα πριν τα 4 α γενζκλιά μασ, ηθτιςαμε από τουσ πελάτεσ του House of Wine τα ςχόλιά τουσ καλά ι κακά- για τθν μζχρι ςιμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα