Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης"

Transcript

1 Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου Οδηγός Ενημέρωσης ERASMUS LEONARDO DA VINCI - GRUNDTVIG Eυρωπαϊκά Προγράμματα «Δια Βίου Μάθηση» Lifelong Learning Program L.L.P

2 Οι φοιτητές του Τμήματος ΕΠΔΟ μπορούν να διανύσουν ένα εξάμηνο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες: Αριστογιάννης Γαρμπής, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τμήματος ΕΠΔΟ, Τηλ: , Mαρία Θανέλα, Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τηλ: , Γενικός στόχος των Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθηση» είναι να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένη στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Τα προγράμματα αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Τα επιμέρους προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα Erasmus, το πρόγραμμα Leonardo da Vinci και το πρόγραμμα Grundtvig.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Το Πρόγραμμα Erasmus είναι κάτι περισσότερο από μία δράση που αφορά στην εκπαίδευση. Έχει εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο. Προχωρά πιο μακριά από την απλή εμπειρία της μάθησης, δημιουργώντας έναν χώρο στον οποίο οι νέοι άνθρωποι συναντώνται αβίαστα. Προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται «Ευρωπαϊκά». Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η εμπειρία Erasmus κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την απασχόληση, οδηγώντας σε καλύτερες και σταθερότερες θέσεις εργασίας. To πρόγραμμα Erasmus προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των κρατών-μελών της Ε.Ε., εδραιώνοντας Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας, στους σπουδαστές με σκοπό τις σπουδές ή και την πρακτική άσκηση. Οι σπουδαστές Erasmus απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών, (περιλαμβανομένων των διδάκτρων, τελών εγγραφής, εξέταστρων, τελών χρήσης εργαστηρίων και βιβλιοθηκών) στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Για την διευκόλυνση της αναγνώρισης των περιόδων σπουδών τους που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, το πρόγραμμα Erasmus εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το E.C.T.S. δεν ρυθμίζει θέματα ποιότητας αλλά αποτελεί ένα εργαλείο πιστοποίησης κύκλων σπουδών μέσω της χρήσης αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μηχανισμών.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του τμήματος ΕΠΔΟ για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κατευθύνουν τους σπουδαστές που πρόκειται να διανύσουν μία περίοδο των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώνουν τις αιτήσεις φοιτητών, αλληλογραφούν με τα Πανεπιστήμια υποδοχής όσον αφορά στην αποδοχή των επιλεγέντων φοιτητών και φροντίζουν για τη χορήγηση της υποτροφίας τους μέσω του Ι.Κ.Υ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ κατευθύνει επίσης σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος, τους ξένους φοιτητές που έρχονται και θέλουν να διανύσουν μία περίοδο σπουδών στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έχει ήδη επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus University Charter) για τα ακαδημαϊκά έτη με κωδικό GMESOLO 01. Αυτό παρέχει στο Ίδρυμα το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή χρηματοδοτική ενίσχυση για διακρατικά σχέδια Erasmus καθώς και χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για δραστηριότητες κινητικότητας Erasmus. Οι διμερείς συμφωνίες του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου είναι: Δανία: University of Southern Denmark (Odense) Πορτογαλία: Instituto Politecnico Viseu - Instituto Politecnico Leiria Πολωνία: Wyzsza Szkola Kupiecka (Lodz) - Akademia Rolnicza (Wroclaw) - School of Management (Kwidzyn) Ρουμανία: Academia de Studii Economice (Bucharest)

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci παρέχει τη δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους να ασκηθούν, για τρεις ή έξι μήνες σε επιχειρήσεις χωρών διαφορετικών από αυτές στις οποίες σπουδάζουν. Οι στόχοι αυτού του προγράμματος μπορούν να συνοψισθούν στους εξής: Εξοικείωση των νέων πτυχιούχων με τεχνολογίες και μεθοδολογίες εργασίας που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις, άλλες από αυτές, που έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη χώρα όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό τους Ίδρυμα, Μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσιών από το Πανεπιστήμιο στην επιχείρηση, Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται στα αμφιθέατρα ή τα εργαστήρια των Σχολών, Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και των γνώσεων για την Πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, των υποτρόφων LEONARDO. Διεύρυνση της επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας των φοιτητών. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής νέων πτυχιούχων στο πρόγραμμα αυτό είναι οι εξής: 1. Πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου τους, 2. Εργασία για μικρό χρονικό διάστημα, 3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG To τομεακό πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όσων ακολουθούν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν αυτή την εκπαίδευση. Tο Grundtvig υποστηρίζει δράσεις όπως, κινητικότητα που περιλαμβάνεται η κατάρτιση και η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων, εταιρικές σχέσεις που εστιάζονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς, πολυμερή σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης των ενηλίκων και θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου με τη συμμετοχή της ΕΠΔΟ στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχει ολοκληρώσει τη Δράση «Open Windows» που αφορά: Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με εκπαιδευτικές τεχνικές, ιδιαίτερα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αμοιβαία μεταφορά πληροφόρησης για τις τρεις χώρες και τον πολιτισμό τους. Προώθηση ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Εταίροι προγράμματος: Εσθονία: Narva Vocational Training Centre (NVTC) - Συντονιστικό Ίδρυμα Νορβηγία: Tysvaer Educational Center Ελλάδα: Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

7 Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.). Πληροφορίες: Νικόλαος Κοσμάς, Τηλ: , Mαρία Θανέλα, Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ, Τηλ: , Για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των περιόδων σπουδών τους που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, το πρόγραμμα Erasmus εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το E.C.T.S. δεν ρυθμίζει θέματα ποιότητας αλλά αποτελεί ένα εργαλείο πιστοποίησης κύκλων σπουδών μέσω της χρήσης αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έχει ήδη επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus University Charter) για τα ακαδημαϊκά έτη με κωδικό GMESOLO 01.

8 Πρακτικές Πληροφορίες για τους φοιτητές Οι σπουδαστές που επιθυμούν να διανύσουν περίοδο των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα ή σε κάποιες από τις συνεργαζόμενες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις θα πρέπει: να λάβουν μέρος στις ενημερωτικές παρουσιάσεις που οργανώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ, να συζητήσουν με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της ΕΠΔΟ για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα τις δυνατότητες και απαιτήσεις για τη σπουδές στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus, να εφοδιαστούν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ με τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έντυπα (αίτηση συμμετοχής, συμφωνία εκμάθησης), και να τα υποβάλουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας μαζί με το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και τον τίτλο ξένης γλώσσας. Αφού εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει τα έντυπα χορήγησης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. Οι περίοδοι κινητικότητας που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι: μια μετακίνηση με σκοπό τις σπουδές, μια μετακίνηση με σκοπό την πρακτική άσκηση, ή μια μετακίνηση με σκοπό τις σπουδές στα πλαίσια του Erasmus Mundus Master s Course. Για πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση στέγης, σίτιση και κόστος διαβίωσης, ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη και ασφάλιση, Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης / ασθενείας, οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

9 Συμμετοχή φοιτητών ΕΠΔΟ στο Πρόγραμμα L.L.P Erasmus ) Λεπίδα Αθηνά, University of Jyvaskyla - Finland 2) Κακκογιάννης Γεώργιος, University of Jyvaskyla - Finland ) Χρυσανθοπούλου Άννα Ελένη, 4) Μπουκουβάλα Αγλαΐα, 5) Φάκα Αναστασία, 6) Καλεμάι Γεωργία, 7) Φλαμαρίδου Γαβριέλα, 8) Ζαραβούτση Ευαγγελία, 9) Σχοινά Κρυσταλλία, Agricultural University of Wroclaw Poland 10) Ιλιάνα Lincoln, Agricultural University of Wroclaw Poland 11) Τουλούμη Αγγελική, Agricultural University of Wroclaw Poland ) Κοντός Μιχάλης, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 13) Μιντιλογλίτης Κωνσταντίνος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 14) Οικονόμου Πέτρος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 15) Κολέσνικοβ Παύλος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 16) Δουλγέρης Μαργαρίτης, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 17) Βίλλιος Κωνσταντίνος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 18) Γκατζή Ειρήνη, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 19) Zαφειρομήτσου Μικαέλα, University of Southern Denmark (SDU) Denmark

10 Συμμετοχή φοιτητών ΕΠΔΟ στο Πρόγραμμα L.L.P Erasmus 20) Γεωργιάδου Κωνσταντίνα, University of Southern Denmark (SDU) Denmark ) Παπαμιχαήλ Σπυρίδων, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 22) Αυλωνίτης Βίκτωρας, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 23) Τσάκος Παναγιώτης, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 24) Γαρατζιώτης Γεώργιος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 25) Ρουσάκης Παναγιώτης, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 26) Δημητρίου Κωνσταντίνος, University of Southern Denmark (SDU) Denmark 27) Μαγγάνα Ασπασία, University of Southern Denmark (SDU) Denmark Εξερχόμενοι Σπουδαστές Τομεακού Προγράμματος Leonardo Da Vinci ) Μπουκοβάλα Αγλαΐα, Instituto de Aplicaciones de las Tecnologias de la Informacion y de las comunicaciones Avanzadas Asociacion ITACA, Universidad Politecnica di Valencia

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008 Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες Παρουσίαση των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων κατά την περίοδο 2007 2013 Οδηγός για αρχάριους Έκδοση του 2008 i Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα