6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γενικά - Λατοµεία στο Ν. Καβάλας Ο Νοµός Καβάλας αποτελεί σήµερα ένα από τα κυριότερα κέντρα εξόρυξης µαρ- µάρου, σχιστόλιθου αλλά και βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών στον ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα ο κλάδος της εξόρυξης και επεξεργασίας του µαρµάρου παρουσίασε τα τελευταία χρόνια έντονους ρυθµούς ανάπτυξης. ηµιούργησε εύρωστες και δυναµικές επιχειρήσεις µε επιθετικό εξαγωγικό προσανατολισµό (6-7 δισ. δρχ. ανά έτος εισαγωγή συναλλάγµατος) και δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Στον τοµέα των εξαγωγών, το 70% του συνόλου των ε- ξαγωγών µαρµάρου της χώρας µας προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από τον νοµό Καβάλας. Ο πίνακας 6.1 παρουσιάζει τον αριθµό των λειτουργούντων λατοµείων µαρµάρου στους νοµούς µε τη µεγαλύτερη λατοµική δραστηριότητα, ενώ στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται µερικά από τα λατοµεία του νοµού. Όπως προκύπτει, ο νοµός Καβάλας µε 83 ενεργά λατοµεία, διαθέτει τα περισσότερα λατοµεία στην Ελλάδα. Πίνακας 6.1 : Αριθµός λειτουργούντων λατοµείων στην Ελλάδα Ν. Καβάλας Ν. ράµας Ν. Ιωαννίνων Ν. Αργολίδας Ν. Κυκλάδων Υπόλοιπη Ελλάδα Πηγή : Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Πίνακας 6.2 : Λειτουργούντα λατοµεία µαρµάρου στο Ν. Καβάλας ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθµός Αριθµός Έκταση Θέσεων Μονάδων (στρέµµατα) Αγ. Κοσµάς Γέροντας ύσβατο Ελαφοχώρι Ελευθερούπολη Ζυγός Θάσος Θεολόγος Κεχρόκαµπος Λιµενάρια Λίµνια Μακρυχώρι Νικήσιανη Ξεριά Π. Καβάλα Παναγιά Θάσου Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α.Μ.Θ Πηγή : Επιθεώρηση µεταλλείων Βορείου Ελλάδος

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 75 Ο νοµός Καβάλας κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή διαµορφωµένων ο- γκοµαρµάρων και ακανόνιστων υποπροϊόντων στον ελληνικό χώρο. Σύµφωνα µε συγκριτικά στοιχεία παραγωγής του έτους 1998, προκύπτει ότι ο νοµός Καβάλας βρίσκεται πρώτος µε παραγωγή : κ.µ. ογκοµαρµάρων, κ.µ. ακανόνιστων ό- γκων και τόνων λατυπών σε σχέση µε τους άλλους νοµούς. Ο συντελεστής αποληψιµότητας των κοιτασµάτων µαρµάρων του νοµού κυµαίνεται µεταξύ 20-25%, λόγω του κατακερµατισµού και των κοιλοτήτων που συχνά παρουσιάζουν οι όγκοι από την τεκτονική επίδραση. Γενικά ωστόσο, τα µάρµαρα του νοµού Καβάλας, υπό τη µορφή τελικών προϊόντων, παρουσιάζουν πολύ καλά φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά. Σήµερα στο νοµό Καβάλας εξορύσσονται οι παρακάτω τύποι µαρµάρων, ορισµένοι από τους οποίους είναι παγκοσµίως µοναδικοί : α) χιονόλευκο µάρµαρο Θάσου, β) κρυσταλλικό ηµίλευκο Θάσου, γ) λευκό µάρµαρο Κεχροκάµπου, δ) ηµίλευκο Στενωπού, ε) λευκό Παγγαίου, στ) κρυσταλλικό ηµίλευκο Παγγαίου, ζ) κρυσταλλικό (τύπου σοκολάτα) Παγγαίου. Η παραγωγή µαρµάρου σχετίζεται άµεσα µε την απασχόληση των κατοίκων των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών του νοµού Καβάλας και ιδιαίτερα της περιοχής Λεκάνης και της νήσου Θάσου. Οι περισσότερες µονάδες εξόρυξης µαρµάρου είναι είτε καθετοποιηµένες είτε αποβλέπουν σε καθετοποίηση, ιδιαίτερα µετά τα κίνητρα ένταξης των επιχειρήσεων αυτών σε καθεστώς επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόµο, απασχολώντας 7-8 άτοµα κατά µέσο όρο. Ο νοµός Καβάλας διαθέτει σήµερα 113 νόµιµα µισθωµένα λειτουργούντα λατοµεία (δηµοτικά και δηµόσια), τα οποία κατανέµονται στις βασικές κατηγορίες λατοµικών εργασιών ως εξής : 83 λατοµεία µαρµάρου, 22 λατοµεία σχιστόλιθου, 4 λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών, 4 λατοµεία αδρανών υλικών. Τα λατοµεία αυτά καταλαµβάνουν συνολική έκταση 8.240,411 στρεµµάτων και κατανέµονται στο Νοµό Καβάλας ανά ήµο ως εξής : 39 λατοµεία στο ήµο Ορεινού, 29 λατοµεία στο ήµο Θάσου, 22 λατοµεία στο ήµο Ελευθερούπολης, 7 λατοµεία στο ήµο Φιλίππων, 6 λατοµεία στο ήµο Παγγαίου, 4 λατοµεία στο ήµο Χρυσούπολης, 3 λατοµεία στο ήµο Ελευθερών και από 1 λατοµείο στους ήµους Καβάλας, Πιερέων και Ορφανού Λατοµεία στις Παράκτιες Περιοχές Τα λατοµεία του νοµού Καβάλας κατανέµονται ανάλογα µε το υψόµετρο τους στις παρακάτω κατηγορίες : α) 34 λατοµεία παράκτιας ζώνης (υψόµετρο 0-100µ.), β) 12 λατοµεία πεδινής ζώνης (υψόµετρο µ.), γ) 28 λατοµεία ηµιορεινής ζώνης (υψό- µετρο µ.), δ) 39 λατοµεία ορεινής ζώνης. Από τα 34 λατοµεία της παράκτιας ζώνης, τα 29 βρίσκονται στη Νήσο Θάσο και είναι όλα λατοµεία µαρµάρου, ενώ τα υπόλοιπα 5 βρίσκονται στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του νοµού Καβάλας και αποτελούνται από δύο λατοµεία αδρανών υλικών και τρία λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 76 Επιπλέον, στην ευρύτερη παράκτια ζώνη είναι οριοθετηµένη η χαρακτηρισµένη λατοµική περιοχή αδρανών υλικών της επαρχίας Καβάλας, µέσα στην οποία πρόκειται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις να µεταφερθεί η λατοµική δραστηριότητα αδρανών υ- λικών του νοµού Καβάλας. Η λατοµική αυτή περιοχή επιλέχθηκε στη συγκεκριµένη θέση, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε αδρανή υλικά των µεγάλων έργων υποδοµής του νοµού, όπως η Εγνατία Οδός και το νέο λιµάνι Καβάλας. Η νήσος Θάσος διαθέτει πλουσιότατα κοιτάσµατα µαρµάρου αρίστης ποιότητας, ολόλευκης κρυσταλλικής υφής, µοναδικής παγκόσµιας εµφάνισης, τεράστιας διεθνούς ζήτησης και σε θεωρητικά ανεξάντλητα αποθέµατα. Η λατοµική δραστηριότητα στο νησί άρχισε το 1972, ξεκινώντας µία περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της λατοµικής δραστηριότητας, λόγω κυρίως της διεθνούς ζήτησης του µοναδικού αυτού υλικού. Η ζήτηση αυξήθηκε περισσότερο το 1976 µε τη διακοπή της λειτουργίας των λατοµείων νότιας Πεντέλης Αττικής και τη µεταφορά πλήθους λατοµικών επιχειρήσεων από τη περιοχή αυτή στη νήσο Θάσο. Σήµερα, η λατοµική δραστηριότητα στη Νήσο Θάσο συγκεντρώνεται, σε ότι αφορά τις δηµοτικές εκτάσεις, σε δύο άτυπες λατοµικές µαρµαροφόρες περιοχές στις θέσεις «Σαλιάρα-Βαθύ» και «Τρεις Γκρεµοί». Η συνολική παραγωγή των περιοχών αυτών α- νέρχεται σε m 3 µαρµάρου κατά έτος. εδοµένου ότι τα λατοµεία της Ν. Θάσου εργάζονται κατά µέσο όρο 250 ηµέρες το χρόνο, προκύπτει ηµερήσια παραγωγή της τάξης των 200 m 3 από τα λατοµεία των περιοχών αυτών. Ωστόσο, η λατοµική εκµετάλλευση παρουσιάζει στις περιοχές αυτές σηµαντικά προβλήµατα έλλειψης συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των προβληµάτων της παράνοµης λατόµευσης και της διάθεσης των υποπροϊόντων της εκµετάλλευσης ( m 3 στείρα υλικά ανά έτος). Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάθεσης των παραπροϊόντων της λατοµικής εκµετάλλευσης, αλλά και για την καταγραφή των δυνατοτήτων διαχείρισης και αποκατάστασης της λατοµικής περιοχής, έχει προταθεί στη Νοµαρχία Καβάλας η ίδρυση Ζώνης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΖΑΠ ) ηµοτικών Εκτάσεων. 6.2 ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο νοµός Καβάλας θεωρείται η µητρόπολη του ελληνικού πετρελαίου, διότι είναι η µόνη περιοχή στην Ελλάδα από το υπέδαφος της οποίας αντλείται εδώ και δεκαεννέα χρόνια πετρέλαιο και φυσικό αέριο. ύο άλλα κοιτάσµατα που ανακαλύφθηκαν στον ελληνικό χώρο, το πρώτο στη θαλάσσιο περιοχή του Κατάκωλου και το δεύτερο στην Επανοµή Θεσ/νίκης παραµένουν προς το παρόν ανεκµετάλλευτα Ιστορική Αναδροµή Η ευρύτερη χερσαία και θαλάσσια περιοχή αποτέλεσε αντικείµενο εντατικών ερευνών για την αναζήτηση υδρογονανθράκων, από τη δεκαετία του '70 µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, ερευνήθηκε συστηµατικά την περίοδο η χερσαία περιοχή του ποτα- µού Νέστου µε τρεις γεωτρήσεις της ΕΠ, οι οποίες συνάντησαν µικρούς θύλακες φυσικού αερίου σε βάθη άνω των µ., οπότε και κρίθηκαν µη εκµεταλλεύσιµοι. Αντίθετα µε τις χερσαίες περιοχές, η θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Καβάλας και ειδικότε-

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 77 ρα η γεωλογική λεκάνη του Πρίνου έδειξε ότι πληρούσε τις συνθήκες δηµιουργίας, φυσικής µεταφοράς και παγίδευσης-συσσώρευσης του πετρελαϊκού κοιτάσµατος σε φυσικά ρεζερβουάρ. Για την προώθηση της έρευνας στο θρακικό Πέλαγος, το Ελληνικό ηµόσιο σύναψε σύµβαση µε κοινοπραξία εταιρειών, µε επικεφαλής την εταιρεία ΟCΕΑΝΙC. Εντοπίστηκαν έτσι τα δύο γνωστά κοιτάσµατα του Πρίνου και της Νότιος Καβάλας, τα οποία σήµερα βρίσκονται σε κατάσταση περιορισµένης εκµετάλλευσης λόγω αυξηµένου κόστους εξόρυξης. Εκτός αυτών, εντοπίστηκε και το κοίτασµα της Αµµώδους, βόρεια, του Πρίνου, µε βαρύ όµως πετρέλαιο το οποίο κρίθηκε οικονοµικά ανεκµετάλλευτο. Η συνεχής γεωλογική και γεωφυσική έρευνα απέδειξε και άλλες συσσωρεύσεις πετρελαίου, περιορισµένης όµως έκτασης, ώστε να θεωρηθούν αυτόνοµα κοιτάσµατα. Η εκµετάλλευση του κοιτάσµατος πετρελαίου του Πρίνου και του κοιτάσµατος φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα από την κοινοπραξία εταιρειών ΝΑΡC (Νοrth Αegean Petroleum Company) µε επικεφαλής την καναδική εταιρεία DENISOΝ, σήµανε την έ- ναρξη της πετρελαϊκής παραγωγής για την Ελλάδα, το έτος Η παραγωγή ξεκίνησε εντυπωσιακά µε βαρέλια την ηµέρα, και συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση του βαθµού της εγχώριας ενεργειακής αυτοδυναµίας κατά 25% περίπου. Η σύγκριση των δεικτών ενεργειακής αυτοδυναµίας την περίοδο µεταξύ των χωρών OECD δείχνει ότι η Ελλάδα (21,1) το 1975 βρισκόταν σε καλύτερη µοίρα από την Ιταλία (19,7) και την Ιαπωνία (12,1).Το 1990, λόγω κυρίως της εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος πετρελαίου του ΠΡΙΝΟΥ, η Ελλάδα (39,9) ξεπέρασε κατά πολύ την Πορτογαλία (26,6), έφθασε την Ισπανία (40,2) και ουσιαστικά ανέβηκε στο επίπεδο των ε- νεργειακά αυτοδύναµων χωρών, µε εξαίρεση βέβαια τις ΗΠΑ (88,8). Μέχρι το τέλος του 1990, είχαν παραχθεί 60 εκατ. βαρέλια, δηλ. περίπου το 85% του συνολικού όγκου του κοιτάσµατος που µπορεί να ανακτηθεί. Την περίοδο , η ηµερήσια παραγωγή έπεσε κάτω από τα βαρέλια. Ο πίνακας 6.3 παρουσιάζει την εξέλιξη της ετήσιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου την περίοδο Πίνακας 6.3 : Εξέλιξη παραγωγής πετρελαίου από το κοίτασµα ΠΡΙΝΟΣ και αερίου από το κοίτασµα ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ( ΤΙΠ x 10 3 ) Έτος Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Σύνολο Σύνολο Πηγή : ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 78 Η διατήρηση της παραγωγής στα αρχικά επίπεδα είχε ως αποτέλεσµα την περίοδο να θεωρείται ότι το κοίτασµα του Πρίνου έχει εξαντληθεί. Θα πρέπει να ση- µειωθεί ότι το τέλος της εκµετάλλευσης ενός κοιτάσµατος δεν εξαρτάται µόνο από µία ελάχιστη ποσότητα καθηµερινής παραγωγής, αλλά και από το διεθνές περιβάλλον, δηλ. τις τιµές πετρελαίου στη διεθνή αγορά, οι οποίες ανάλογα µε τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις τους επιµηκύνουν ή συντοµεύουν την ενεργό ζωή του κοιτάσµατος. Στην Καβάλα βρίσκεται εγκατεστηµένο παράρτηµα της ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου ( ΕΠ-ΕΚΥ), ώστε να παρακολουθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες της κοινοπραξίας καθώς και τις διάφορες φάσεις παραγωγής από την άντληση ως τη φόρτωση του πετρελαίου σε δεξαµενόπλοια. Επιπλέον, η ΕΠ-ΕΚΥ (σήµερα ΕΛΠΕ) είναι αρ- µόδια για την επίβλεψη της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς το πετρέλαιο αντλείται σε ι- διαίτερα τουριστική παράκτια ζώνη Πετρελαϊκή υποδοµή Ν. Καβάλας Στον κόλπο Καβάλας είναι εγκατεστηµένες σήµερα τρεις εξέδρες άντλησης και παραγωγής πετρελαίου του κοιτάσµατος Πρίνου, ενώ νοτιότερα είναι εγκατεστηµένη η εξέδρα αερίου του κοιτάσµατος Νοτίου Καβάλας. ύο υποθαλάσσιοι αγωγοί µεταφέρουν το πετρέλαιο και το αέριο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αποθείωσης, στη Νέα Καρβάλη. Από τις εγκαταστάσεις αυτές το πετρέλαιο φορτώνεται σε δεξαµενόπλοια και µεταφέρεται στα διυλιστήρια εντός και εκτός Ελλάδας. Το παραγόµενο πετρέλαιο διατίθεται στα ΕΛ Α (Ελληνικά ιυλιστήρια Ασπροπύργου) αλλά και σε άλλα διυλιστήρια (περίπου 50% στη γαλλική ΒΡ), το φυσικό αέριο στην Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων για την παραγωγή αµµωνίας, και το θείο που προκύπτει, ως παραπροϊόν της αποθείωσης του πετρελαίου, στις διάφορες βιο- µηχανίες λιπασµάτων της χώρας Οικονοµικές επιπτώσεις της πετρελαϊκής παραγωγής Η έναρξη παραγωγής πετρελαίου και αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας προσέδωσε σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή. Μία τεράστια βιο- µηχανία άντλησης, µεταφοράς και επεξεργασίας πετρελαίου και αερίου αναπτύχθηκε, οδηγώντας σε επενδύσεις εκατοµµυρίων δολαρίων, και έντονη εισροή επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιπτώσεις στην οικονοµική και πληθυσµιακή ανάπτυξη της Καβάλας µε σταθερή απασχόληση 400 ατόµων µε µισθούς άνω του µέσου όρου της ελληνικής αγοράς και τη δηµιουργία πλήθους εργολαβικών εταιρειών δορυφορικών της κύριας δραστηριότητας. Η αναθεωρηµένη σύµβαση εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος προέβλεπε διανοµή κερδών 30% των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας των εταιρειών προς το Ελληνικό ηµόσιο, κατά την πρώτη πενταετία ( ), και συντελεστή φορολογίας των καθαρών κερδών 50%, δηλαδή 65% συνολικά. Κατά την περίοδο , το ποσοστό των καθαρών κερδών ανήλθε σε 60% των ακαθάριστων εσόδων, και το όφελος του ηµοσίου σε 39% της συνολικής αξίας παραγωγής. Τέλος, από το 1993 και µετά, το όφελος του ηµοσίου περιορίστηκε στο 5% της αξίας παραγωγής, ώστε να δοθεί η δυ-

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 79 νατότητα στην Εταιρεία Βορείου Αιγαίου να παρατείνει για µερικά χρόνια ακόµη τη λειτουργία της. Η συνολική αξία του κοιτάσµατος (ακαθάριστα έσοδα) ανήλθε σε 220 δισ. δρχ., τα καθαρά κέρδη κατά τη δεκαπενταετία προσέγγισαν τα 92,5 δισ. δρχ. και οι εισπράξεις του ηµοσίου τα 60 δισ. δρχ., ποσοστό 27% της συνολικής αξίας παραγωγής. Ατυχώς η σύµβαση δεν προέβλεψε τη µεταβίβαση µικρού ποσοστού των κερδών προς τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως αντισταθµιστικό όφελος για την αναπόφευκτη περιβαλλοντική ρύπανση που υφίσταται η περιοχή. Το µερίδιο του Ελληνικού ηµοσίου επί των καθαρών κερδών µεταβιβάστηκε στην εταιρεία ΕΠ-ΕΚΥ. Πίνακας 6.4 : Μέτοχοι - ποσοστά συµµετοχής στις εκµεταλλεύσεις Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ραστηριότητες Ποσοστό συµµετοχής Α. Κοιτάσµατα Πρίνου (Κοινοπραξία "Α") % Denison 68,5 Hellenic 10 Poseidon 12,5 White Shield 9 B. Κοιτάσµατα Βόρειου Πρίνου (Κοινοπραξία "Β") % Denison 44,5 ΕΠ -ΕΚΥ 35 Hellenic 6,5 Poseidon 8,5 White Shield 5,5 Γ. Κοιτάσµατα Νότιας Καβάλας (Κοινοπραξία "Α") % Denison 68,5 Hellenic 10 Poseidon 12,5 White Shield 9. Κοιτάσµατα Νότιας Καβάλας (Κοινοπραξία "B") % Denison 58,5 ΕΠ - ΕΚΥ 15 Hellenic 8,5 Poseidon 10,5 White Shield 7,5 Πηγή : Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ. ΠΕ.) Η κρίση στην πετρελαϊκή παραγωγή Το 1996, η παραγωγική λειτουργία έφτασε σε οριακό στάδιο, λόγω εξάντλησης του κοιτάσµατος του Πρίνου. Μία κεκλιµένη γεώτρηση µήκους µ. ξεκίνησε από την εξέδρα του Πρίνου και εισήλθε οριζόντια στο µικρό, ανεκµετάλλευτο κοίτασµα του Βορείου Πρίνου. Το 1999, η εταιρεία παραγωγής ΝΑΡC αποφάσισε την αναστολή των δραστηριοτήτων της στη περιοχή της Καβάλας, λόγω του αυξηµένου κόστους παραγωγής και των µικρών πετρελαϊκών αποθεµάτων. Το Ελληνικό ηµόσιο εκχώρησε τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης στην εταιρεία ΚΑVALA OIL στην οποία συµµετέχουν κατά 33% οι εργαζόµενοι ενώ το υπόλοιπο 67% ανήκει σε ελληνική τεχνική εταιρεία, µε την υποχρέωση της πραγµατοποίησης δύο νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανεύρεση νέου κοιτάσµατος.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 80 Παρά την προσωρινή πτώση της παραγωγής και τη διακοπή της πετρελαϊκής δραστηριότητας, διαφαίνεται µε σιγουριά η επαναδραστηριοποίηση της ερευνητικής και παραγωγικής βιοµηχανίας πετρελαίου στο νοµό Καβάλας, εφόσον η ενεργοποίηση των πολλών µικρών µη εκµεταλλεύσιµων σήµερα κοιτασµάτων δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα Προοπτικές της παραγωγής πετρελαίου Οι µέχρι σήµερα έρευνες δείχνουν ότι το Βόρειο Αιγαίο είναι µία ευρύτερη πετρελαιοφόρος λεκάνη η οποία, λόγω των εθνικών και πολιτικών προβληµάτων (επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 µίλια), δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να διερευνηθεί. Επιπλέον, το κοίτασµα αερίου της Νοτίου Καβάλας, µετά την εξάντληση των αποθεµάτων του από την Εταιρεία Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται να περιέλθει στη ηµόσια Επιχείρηση Αερίου, η οποία εισέρχεται ενεργά πλέον στην ελληνική βιοµηχανία. Ο ταµιευτήρας αυτός θα συνδεθεί µε το εθνικό δίκτυο αερίου, θα επαναπληρωθεί µε αέριο και θα χρησιµοποιείται ως απόθεµα τις ώρες αιχµής κατανάλωσης ή ως στρατηγικό απόθεµα της χώρας µας. Προκύπτει έτσι ως συµπέρασµα, ότι η Καβάλα, τόσο από τη γεωγραφική θέση της όσο και από την υποδοµή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και του εξειδικευµένου ε- πιστηµονικού (ύπαρξη Τµήµατος Χηµικών Πετρελαίου στο ΤΕΙ Καβάλας) και τεχνικού προσωπικού που διαθέτει, προσφέρεται ως ιδανικό κέντρο µίας νέας επενδυτικής ε- ξόρµησης, η οποία εγγυάται την συνέχεια της οικονοµικής ανάπτυξης για τις επόµενες δεκαετίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση των ερευνητικών προσπαθειών στην ευρύτερη περιοχή, η επέκταση τους σε ολόκληρο το Θρακικό Πέλαγος, η διατήρηση και συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και ο µεσοπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός. 6.3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Απασχόληση στη Βιοµηχανία - Μεταποίηση Η απασχόληση στη µεταποίηση του νοµού αντιστοιχεί στο 1,59% της συνολικής απασχόλησης στη µεταποίηση της χώρας, το 1988, παρουσιάζοντας σχετική αύξηση κατά την περίοδο Οι δυνατότητες ανάπτυξης του δευτερογενή τοµέα είναι µεγάλες. Ο νοµός διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Παρουσιάζει επίσης συγκριτικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά την εγκατάσταση των µονάδων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά προέρχονται κυρίως από την βιοµηχανική παράδοση του νοµού. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της απασχόλησης στη µεταποίηση. Παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης, τόσο σε απόλυτα µεγέθη, όσο και σε ποσοστά στο σύνολο της µεταποίησης της χώρας.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 81 Πίνακας 6.5 : Εξέλιξη της απασχόλησης στη Μεταποίηση στο Ν. Καβάλας Νοµοί ράµας 20,26 24,71 Έβρου 19,82 16,91 Καβάλας 30,92 30,50 Ξάνθης 11,87 10,68 Ροδόπης 17,12 17,20 Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας Πίνακας 6.6 : Κατανοµή απασχόλησης στο ευτερογενή Τοµέα Αριθµός εργαζοµένων % Αριθµός εργαζοµένων % Αριθµός εργαζοµένων Καβάλα , , ,60 Περιφέρεια Α.Μ.Θ , , ,97 Ελλάδα Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας % Πίνακας 6.7: Απασχόληση στη Μεταποίηση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ΝΟΜΟΣ Μονάδες Απασχολούµενα άτοµα Πλήθος % Πλήθος % ΕΒΡΟΣ , ΡΟ ΟΠΗ , ΞΑΝΘΗ , ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή Καταστηµάτων Βιοµηχανίας και Εµπορίου Πίνακας 6.8 : Μονάδες µεταποίησης και αριθµός απασχολούµενων στο Ν. Καβάλας Μονάδες µεταποίησης Ν. Καβάλας Μονάδες µεταποίησης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Αριθµός απασχολούµενων ατόµων Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή Καταστηµάτων Βιοµηχανίας και Εµπορίου (1999)

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 82 Πίνακας 6.9 : Απασχόληση στη Μεταποίηση κατά κλάδο Κλάδος Μεταποίησης Απασχολούµενα άτοµα Ποσοστό Περιφέρεια Ν. Καβάλας % Ενδύµατα - Εσώρουχα Αξεσουάρ ,9 Είδη ιατροφής ,8 Προϊόντα µη µεταλ. Ορυκτών ,4 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ,3 Καπνός ,4 Αγροτικά Προϊόντα ,7 Μεταλ. Προϊόντα και Κατασκευές ,6 Ελαστικά Πλαστικά ,2 Έπιπλα ,8 Ξύλο - Φελλός και Προϊόντα ,4 Ποτά ,5 Χαρτί και προϊόντα ,0 ιάφορα Προϊόντα ,9 Μηχανήµατα Ορυχεία - Μεταλλεία Αλυκές Μεταφορικά Μέσα Ναυπηγεία ,3 Εκδόσεις Εκτυπώσεις ,8 Χηµικά - Χρώµατα Εκρηκτικά ,7 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός ,8 Υποδήµατα - ερµάτινα Είδη ,5 Ηλεκτρικές συσκευές φωτιστικά ,6 Εκδόσεις εφηµερίδων περιοδικών ,0 Σύνολο Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας Επενδύσεις στη Βιοµηχανία - Μεταποίηση Ο ρυθµός προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων στην µεταποίηση, κατά τα τελευταία χρόνια είναι ικανοποιητικός. Κατά το έτος 1999 ολοκληρώθηκαν στο νοµό Καβάλας 1262 σχέδια επενδύσεων, συνολικής δαπάνης 6,674 δις. δρχ. (3,22% των επενδύσεων για το σύνολο της χώρας κατά την ίδια περίοδο), που δηµιούργησαν νέες θέσεις απασχόλησης (4,90% των συνολικών θέσεων εργασίας). Η κατάταξη των νο- µών της χώρας κατά φθίνουσα τάξη του επενδυµένου κεφαλαίου, τοποθετεί το νοµό Καβάλας στην ενδέκατη θέση (1999). Η συµµετοχή του Ν. Καβάλας στις επενδύσεις της µεγάλης βιοµηχανίας (µε απασχόληση µεγαλύτερη των 10 ατόµων) της χώρας αυξάνει από 0,69% το 1993 σε 1,17% το Η σχετική της θέση όµως σε σχέση µε τους νοµούς Ξάνθης και ράµας χειροτερεύει, όπως φαίνεται στον πίνακα Η συµµετοχή της ανέρχεται στο 37% της συµµετοχής της Ξάνθης, ενώ στη ράµα µειώνει την απόσταση που την χωρίζει από την Καβάλα προσεγγίζοντας τη συµµετοχή της τελευταίας.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 83 Πίνακας 6.10 : Επενδύσεις στη βιοµηχανία µε απασχόληση > 10 ατόµων ρχ. (%) 10 6 ρχ. (%) 10 6 ρχ. (%) 10 6 ρχ. (%) Ν. ράµας 484 0, , , ,77 Ν. Καβάλας , , , ,17 Ν. Ξάνθης , , , ,18 Περιφ. ΑΜΘ , , , ,11 Ελλάδα Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Βιοµηχανία Βιοτεχνία στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, η κύρια ώθηση για τον δευτερογενή τοµέα προέρχεται από την έντονη κατασκευαστική και µεταποιητική δραστηριότητα, εξαιτίας της παροχής ισχυρών επενδυτικών κινήτρων µέσω των αναπτυξιακών νόµων της τελευταίας δεκαπενταετίας, καθώς και την αξιοποίηση σηµαντικών ενεργειακών (υδροηλεκτρικά φράγµατα, κοιτάσµατα πετρελαίου, γεωθερµικά πεδία, κ.λ.π.) και µεταλλευτικών (αδρανή, µάρµαρα, µικτά θειούχα, κ.λ.π.) αποθεµάτων. Με βάση τη συγκέντρωση της απασχόλησης καθώς και την αξιολόγηση της οικονοµικής απόδοσης ανά κλάδο σε σχέση µε τα αντίστοιχα εθνικά µεγέθη, διαπιστώνεται ότι η Περιφέρεια παρουσιάζει κλαδική εξειδίκευση στα ενδύµατα, την κλωστοϋφαντουργία, την εξόρυξη και επεξεργασία µαρµάρου, των προϊόντων καπνού, των τροφί- µων και ποτών και του ξύλου. Η µεταποίηση στην Περιφέρεια µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (1996) συγκεντρώνει το 4,7% των βιοµηχανιών της χώρας µε απασχόληση άνω των 10 ατό- µων, το 6,45% της απασχόλησης, το 4% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, το 4,47% της προστιθέµενης αξίας και το 4,1% των πωλήσεων. Κατά την τρέχουσα δεκαετία, εκτιµάται ότι η µεταποίηση παράγει το 25-26% του περιφερειακού ΑΕΠ ετησίως, παρόλο που απασχολεί περίπου το 12% του εργατικού δυναµικού, στοιχείο ενδεικτικό της υψηλής παραγωγικότητας της βιοµηχανικής εργασίας. Η σηµαντική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στις µεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισµού, που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αξιοποίησης των ευεργετικών διατάξεων του Ν.1892/90 καθώς και των άλλων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. δράσεων στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ και οι οποίες διεύρυναν την παραγωγική δυνα- µικότητα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. Πίνακας 6.11 : Τοµεακή ιάρθρωση Περιφέρειας Τοµεακή ιάρθρωση ευτερογενής Τοµέας Απασχόληση % ΑΕΠ % Αν. Μακεδονία & Θράκη 17,9 29,7 Σύνολο Χώρας 22,5 25,1 Ε.Ε. 29,5 30,7 Πηγή : Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 1997

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 84 Πίνακας 6.12 : Απασχόληση στη βιοµηχανία - βιοτεχνία (Περιφέρεια) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (απασχόληση>10 άτοµα) Αριθµός µεταποιητικών επιχειρήσεων Προστιθέµενη αξία µεταποιητικών επιχειρήσεων(εκ. δρχ.) Πωλήσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων (εκ. δρχ.) Πηγή : Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Βιοµηχανία Βιοτεχνία στο Ν. Καβάλας Η µεγάλη πλειοψηφία των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων του Νοµού Καβάλας βρίσκονται πέραν των ορίων της πόλης της Καβάλας, στην περιοχή προς τα α- νατολικά και τα βόρεια. Οι εγκατεστηµένες µέσα στην πόλη µονάδες που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους είναι καπνοβιοµηχανίες και βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµάτων, ενώ έξω από την πόλη, εκτός από την Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων (Β.Φ.Λ.) και την µονάδα αποθείωσης πετρελαίου, υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας µαρµάρου, υφαντικές, ειδών διατροφής, βιοµηχανίες πλαστικών, επίπλων και κατασκευής ηλεκτρικών µηχανών - συσκευών. Πίνακας 6.13 : Απασχολούµενοι στη βιοµηχανία-βιοτεχνία Ν. Καβάλας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αριθµός µεταποιητικών επιχειρήσεων (απασχολούµενα άτοµα >10) Προστιθέµενη αξία µεταποιητικών επιχειρήσεων (εκ. δρχ.) Πωλήσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων (εκ. δρχ.) Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας Πίνακας 6.14 : Κατανοµή εισοδήµατος (% επί του ΑΕΠ) του Ν. Καβάλας στο ευτερογενή τοµέα ΕΙΣΟ ΗΜΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΕΠ) Βιοµηχανία 33,3 33,8 23,5 22,5 Ορυχεία 11,8 12,1 4,3 2,2 Μεταποίηση 14 14,1 11,1 11,3 Ενέργεια 1,0 1,0 2,0 2,0 Κατασκευές 6,0 6,3 6,5 7,2 Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας Ο µέσος όρος απασχολουµένων ανά µονάδα αυξάνεται ελαφρά για τις εκτός πόλης περιοχές. Υπάρχει επίσης τάση χωροθέτησης των νέων µονάδων εκτός πόλης, όπως επίσης και τάσεις µετεγκατάστασης µονάδων από το εσωτερικό της Καβάλας, σε νέες εγκαταστάσεις εκτός πόλης. Με εξαίρεση, όµως, την βιοµηχανική περιοχή της

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 85 ΕΤΒΑ (2100 στρ. που βρίσκεται στον οδικό άξονα Καβάλας-Ξάνθης και σε απόσταση20 χλµ. από την πόλη της Καβάλας), όλες οι σηµαντικές µονάδες του Νοµού βρίσκονται σε ακτίνα µικρότερη των 10χλµ. από το κέντρο της πόλης. Οι περισσότερες και µεγαλύτερες βρίσκονται στα ανατολικά στον οδικό άξονα προς Ξάνθη και οι υπόλοιπες προς τα βορειοδυτικά, στην αρχή της πεδιάδας των Φιλίππων, στους οδικούς άξονες προς ράµα και προς Θεσσαλονίκη (παλιά Εθνική οδός). Οι αποστάσεις από την πόλη των βασικότερων µονάδων είναι τέτοιες που αποτελούν τόπο εργασίας για κατοίκους της Καβάλας. Έρευνα στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Καβάλας το 1984, έδειξε ότι οι καθηµερινές µετακινήσεις από το αστικό κέντρο προς τις γύρω µονάδες του δευτερογενούς τοµέα έφταναν τις 1200 περίπου (σε σύνολο 2000 µετακινήσεων προς τις µονάδες αυτές), ενώ οι µετακινήσεις κατοίκων από τους γύρω οικισµούς για εργασία στην πόλη ήταν σαφώς λιγότερες (έως 450). Συγχρόνως, οι µετακινήσεις από την πόλη προς την περιφέρεια για απασχόληση στον τριτογενή τοµέα, ήταν µόλις Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Στο Ν. Καβάλας υπάρχουν 2 χωροθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) : Ανατολικά της Νέας Καρβάλης επί της εθνικής οδού Καβάλας - Αλεξανδρουπόλεως µε έκταση στρεµµάτων Στην Αµφίπολη έκτασης στρεµµάτων από τα οποία 1706 στρέµµατα ανήκουν στο Ν. Σερρών και τα στο Ν. Καβάλας. Πίνακας 6.15 : Κατανοµή εκτάσεων ΒΙ.ΠΕ. (περιοχή Καρβάλης) Βιοµηχανικά Οικόπεδα Βιοτεχνικά Επίπεδα Οδικό ίκτυο Χώρος Πρασίνου Φυσικό Πράσινο Βιολογικός Καθαρισµός Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας, στρέµµατα 189 στρέµµατα 255 στρέµµατα 27 στρέµµατα 272 στρέµµατα 40 στρέµµατα Η Βιοµηχανική Περιοχή Καβάλας φιλοξενεί 15 επιχειρήσεις συνολικής απασχόλησης 234 ατόµων. Το µέσο µέγεθος καταστήµατος των επιχειρήσεων στην ΒΙ.ΠΕ. είναι 15 απασχολούµενοι ανά επιχείρηση. Στο νοµό λειτουργούν επίσης οι δύο µεγάλες βιο- µηχανικές µονάδες : η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων (Β.Φ.Λ.) Νέας Καρβάλης και η βιοµηχανία αποθείωσης πετρελαίου ΝΑΡC.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 86 Πίνακας 6.16 : Κατανοµή απασχολούµενων εντός και εκτός ΒΙ.ΠΕ. των Νοµών της Περιφέρειας Νοµός Απασχολούµενοι 1996 Εκτός ΒΙ.ΠΕ. Εντός ΒΙ.ΠΕ. Ν. ράµας Ν. Καβάλας Ν. Ξάνθης Ν. Ροδόπης Ν. Έβρου Περιφέρεια Α.Μ.Θ Πηγή : Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας,1999 Τα τελευταία χρόνια, έχει εµφανιστεί σταδιακά και το φαινόµενο της αποβιοµηχάνισης. Η αποβιοµηχάνιση έχει παρουσιασθεί σε µεγαλύτερο βαθµό στον κλάδο των έ- τοιµων ενδυµάτων µε τη διακοπή της λειτουργίας πολλών µεσαίων και µικρών µονάδων.τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο τοµέας προέρχονται κυρίως : από την άµεση γειτνίαση µε περιοχές υψηλών επιχειρηµατικών κινήτρων ( ρά- µα, Ξάνθη), οι νοµοί της Θράκης ανήκουν στην ' περιοχή κινήτρων, ενώ ο νο- µός Καβάλας στην Γ' περιοχή (εκτός από την ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας), καθώς και µε περιοχές χαµηλού κόστους εργασίας, όπως είναι η Βουλγαρία από την έλλειψη τεχνικής και βιοµηχανικής υποδοµής από τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις υπάρχουσες βιοµηχανίες Οι ανάγκες που υπάρχουν στις επιχειρήσεις είναι σηµαντικές και µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: ανάγκες σε marketing, χρηµατοοικονοµικές ανάγκες, ανάγκες σε εκπαίδευση - επιµόρφωση, οργανωτικές ανάγκες και τεχνικές ανάγκες. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών προτείνονται τα εξής: διεξαγωγή έρευνας αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού αύξηση της συµµετοχής σε κοινοτικά προγράµµατα χρηµατοδότησης εκπαίδευση προσωπικού σε εξειδικευµένες γνώσεις και επιµόρφωση στελεχών σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. «Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. Ηµερίδα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΤΕΕ/Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας «Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ιστορικό των ερευνών

2. Ιστορικό των ερευνών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» (OPEN DOOR) 1. Νομικό Πλαίσιο Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Olympias Project, Makedonia, Greece Skouries Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας 8 χρόνια στον Πρίνο: Απασχόληση και συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία Δρ. Ντίνος Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 16 Οκτώβριος 2014 Σαντανσκι, Βουλγαρία Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών Οµιλητής: κος Φώτης ΟΜΟΥΧΤΣΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.)

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΑΠΟ: ΚΩΣΤΑ Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα και διαχείριση των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ Κέντπο Ανανεώσιμων Πηγών & Δξοικονόμησηρ Δνέπγειαρ Γπ. Κ. Καπύτσαρ Σμήμα Γεωθεπμικήρ Δνέπγειαρ 21/11/2013 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Παρουσίαση: Γεώργιος Οικονόμου Δρ Γεωλόγος Δ/ντής Ορυκτών Φυσικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛΦ Το γκολφ αποτελεί μία ιδιαίτερα υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία στην Ελλάδα σήμερα, λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξής του σε μια χώρα που έχει ολιγάριθμα σχετικά με τις δυνατότητές της λειτουργούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα