ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, δασκάλα, μεταπτυχιακό δίπλωμα Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, υποψ. διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, δασκάλα, μεταπτυχιακό δίπλωμα Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, υποψ. διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών."

Transcript

1 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, δασκάλα, μεταπτυχιακό δίπλωμα Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, υποψ. διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Παιδαγωγική οριοθέτηση του σύγχρονου σχολείου» Οι σκοποί της εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο Στην εποχή μας, λόγω των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων που κατεγράφησαν τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ανακατάταξη των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και παραγωγικών σχέσεων των κρατών. Η αναγνώριση της ποικιλομορφίας των στάσεων, των αξιών και των αντιλήψεων απαιτεί από το σημερινό άνθρωπο συνεχή ετοιμότητα για μάθηση, ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής και αναπροσαρμογής και εκμάθηση μεθόδων προσέγγισης και κατανόησης για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 225 Η αμφισβήτηση των νεωτερικών παραδοχών για τη βεβαιότητα της γνώσης και τη μοναδικότητα της αλήθειας, δημιουργεί νέα δεδομένα για το ρόλο του σχολείου της μετανεωτερικής εποχής Το σημερινό σχολείο δεν είναι πια αυτοσκοπός, αλλά ένα πλατύσκαλο για την απόκτηση της γνώσης. Χρειάζεται μια εκπαίδευση στην οποία να κυριαρχούν οι ενεργητικές εμπειρίες των ανθρώπων και η οποία θα εξασφαλίζει μια καλύτερη ηθική και διανοητική μόρφωση που οδηγεί στην επιθυμία για αυτομόρφωση, αλλά και στην επιθυμία για συνεχή απόκτηση γνώσεων. 226 Άλλωστε στη συνδιάσκεψη της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση (UNESCO) υπό την προεδρία του J.Delors, τονίστηκε η ανάγκη για μία διαρκή παιδεία των ατόμων, που αρχίζει από το σχολείο και συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, βάσει και των ενδιαφερόντων τους. 227 Επίσης σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο της Κομισιόν που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2002, τα Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει να ανακατασκευαστούν έτσι, ώστε με την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο μαθητής «να έχει αναπτύξει την κριτική του σκέψη, να μπορεί να αυτενεργεί, να κατανοεί σε βάθος τη γλώσσα του,να επιλύει καθημερινά μικροπροβλήματα, να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης, να επικοινωνεί με τους συμπολίτες του στον υπόλοιπο κόσμο και να είναι συνεργάσιμος ευέλικτος και αποφασιστικός». 228 Πράγματι κανένα σχολείο δεν μπορεί να θεωρηθεί σύγχρονο, αν το Αναλυτικό του Πρόγραμμα δεν είναι σύμφωνο με τις «ατομικές, τοπικές, κοινωνικές και πανανθρώπινες ανάγκες», 229 την πρόοδο των επιστημών 225 R. Skager, R. Dave: Curriculum. Evaluation for Live Long Education, στο Π. Ξωχέλλη: Ο Εκσυγχρονισμός του Α.Π., Περιοδικό Φιλόλογος, Ιανουάριος 1981, σελ R. Dοttrens : Παιδαγωγώ και διδάσκω,( μτφρ. Γ. Α. Βασδέκη), εκδ. Δίπτυχο - Unesco, Αθήνα 1974, σελ J. Delors: Εκπαίδευση η αναγκαία ουτοπία. Στο «Εκπαίδευση ο θησαυρός που κλείνει μέσα της», UNESCO. Έκθεση της διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21 αιώνα, (μτφρ. Ομάδα εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας), εκδ. Gutenberg,Αθήνα 1999, σελ Εφημερίδα η «Καθημερινή» Κυριακή 16 Φεβρουαρίου του 2003:Το ευρωπαϊκό σχολείο του 21 ου αιώνα. 229 Α.Ε. Παπάς: Μαθητοκεντρική Διδασκαλία, Τόμος Α, εκδ. Βιβλία για Όλους, Αθήνα 1990, σελ. 107 & Α.Ε. Παπάς: Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας,όπ. π. σελ ISSN:

2 αγωγής, τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Για την σύνταξή των Αναλυτικών Προγραμμάτων πρέπει να συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, 230 ενώ επιβάλλεται να δοκιμάζονται πειραματικά, να αξιολογούνται και να αναθεωρούνται συχνά. Το περιεχόμενό τους να απαλλαγεί από την πληθώρα ύλης, να βασίζεται στην επιλογή αντιπροσωπευτικών γνώσεων 231 και να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων, 232 ώστε ο μαθητής να αποκτήσει μια ολιστική αντίληψη της γνώσης. 233 Ακόμη να ανανεώνεται και να συμπεριλαμβάνει όλες τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση όπως αγωγή υγείας, ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, ενίσχυση της πολυπολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, αγωγή ειρήνης κ.ά.. Ανάλογα θα πρέπει να προσαρμοστούν οι στρατηγικές διδασκαλίας που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στην παιδαγωγική πρακτική του σύγχρονου σχολείου και βεβαίως η οργάνωση του χώρου και το ψυχολογικο-κοινωνικό περιβάλλον. Οι στρατηγικές διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο Σήμερα η Διδακτική δεν υπόσχεται στο δάσκαλο την τέλεια μέθοδο που θα του εξασφαλίσει την επιτυχία στο διδακτικό του έργο. Την ομοιομορφία, τον κονφορμισμό, τη δυσκαμψία και τη μονολιθικότητα στις θέσεις της παλιάς διδακτικής, έχουν διαδεχθεί ο πλουραλισμός των απόψεων και η περιορισμένη ισχύς των διδακτικών σχημάτων. 234 Ο εύστροφος και ικανός δάσκαλος αναπτύσσει ένα μεγάλο ρεπερτόριο με μεθόδους και ικανότητες και τις εφαρμόζει αποτελεσματικά στις ανάλογες περιστάσεις. 235 Οι ενέργειές του πρέπει να είναι σκόπιμες, συστηματικές και καλά οργανωμένες. 236 Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η κατάκτηση της γνώσης από το μαθητή και η απόκτηση διαφορετικών δυνατοτήτων που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζωής. 237 Κατά συνέπεια στο σύγχρονο σχολείο το φαινόμενο της διδασκαλίας προσεγγίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η μάθηση να πηγάζει από τους μαθητές, να είναι μαθητοκεντρική. Σύμφωνα με τον J. Piajet, οι μαθητές 230 Γ. Φλουρής: Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1983, σελ Για τα κριτήρια επιλογής των περιεχομένων διδασκαλίας βλέπε περισσότερα στο Γ. Βρεττός- Α.Καψάλης: Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Art of Text, Θεσσαλονίκη 1999, σελ Διαθεματικότητα είναι μια διαδικασία που τείνει να ενώσει όλους τους στόχους των επιμέρους μαθημάτων ή ενοτήτων σε ένα ενιαίο ρόλο που αποσαφηνίζεται με την πλατύτερη και βαθύτερη άποψη των επιστημών και όχι μιας μόνο πλευράς της θεματικής διδασκαλίας. Α. Παπάς: Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας, τομ. Α, ό.π., σελ. 38.Βλέπε και Χ. Θεοφιλίδης: Διαθεματική Προσέγγιση της διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1997, σελ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών : Αρ. φύλλου 1366 τ.β, (αρ. 1&2 σ ), σελ Α. Ε. Παπάς : Μαθητοκεντρική Διδασκαλία, τόμος Β, όπ.π. σελ Richard I. Arends : Learning to Teach. Third Edition, Mc Graw-Hill, New York σελ Ν. Β. Πετρουλάκης : Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία, εκδ. Φελέκη, Αθήνα 1981, σελ Γ. Σ. Φλουρής : Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984 σελ.27. ISSN:

3 μαθαίνουν, όταν ενεργοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα. 238 Για το σκοπό αυτό: Ο μαθητής κατευθύνεται στις πηγές και στα μέσα απόκτησης της γνώσης, δηλαδή στη βιβλιοθήκη, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο εργαστήριο. Ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες. Προβληματιζόμενος και ερευνώντας οδηγείται σε διατυπώσεις υποθέσεων, συγκρίσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων. Και η καλύτερη διήγηση ακόμη και όταν συνοδεύεται με επιδείξεις, δεν είναι αρκετή. Σημασία έχει ο μαθητής να ασκεί τις γνωστικές του δυνάμεις και να δοκιμάσει τη χαρά μιας αυτοτελούς ανακάλυψης. 239 Δίνεται προτεραιότητα στο διάλογο και καταργείται η αυθεντία. Η ερώτηση του μαθητή αποκτά μεγαλύτερη σημασία, διότι οδηγεί το δάσκαλο στα μαθητικά ενδιαφέροντα Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ρωτήσουν ότι θέλουν και νιώθουν συναισθήματα χαράς και εμπιστοσύνης, όταν δεν γελοιοποιούνται οι ερωτήσεις τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν στόχο τους την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής σκέψης και της διαλεκτικής θεώρησης της πραγματικότητας. 240 Ο «μαθητής είναι τρισδιάστατος» και η διδασκαλία απευθύνεται στην «ολική έκφραση» του μαθητή, γνωστική, συναισθηματική, ψυχοκινητική. 241 Μάλιστα ο Νηλ γράφει χαρακτηριστικά : «Αν αφεθούν ελεύθερα τα συναισθήματα τότε η λογική θα βρει χρόνο να φροντίσει για τον εαυτό της». 242 Ο Μακαρένκο έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην καλή διάθεση όλης της κοινότητας των μαθητών και τη θεωρούσε μέγιστο σημείο της αγωγής. 243 Ένα μέσο για την ανύψωση της συγκινητικότητας της διδασκαλίας είναι το χιούμορ, τα παιχνίδια, τα παραμύθια και οι εύθυμες εικόνες που μετατρέπουν τη ρίζα της μάθησης από πικρή σε γλυκιά. 244 Tο σύγχρονο σχολείο εναντιώνεται στο πνεύμα της ομοιομορφίας. Αναγνωρίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές στιγμές και χρησιμοποιεί την εξατομίκευση της διδασκαλίας, ανάλογα με τις ατομικές διαφορές των μαθητών Ο J. Piajet μίλησε πρώτος για την ενεργητική μάθηση και διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο λάθος στην εκπαίδευση είναι η μετάδοση έτοιμων γνώσεων. Για τις θεωρητικές θέσεις του J. Piajet βλ. σχετ. Ε. Κολιάδης: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τομ. Α, Αθήνα 1997,σελ & Α.Κ. Δανασσής - Αφεντάκης: Παιδαγωγική Ψυχολογία - Μάθηση και Ανάπτυξη τ.α, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Αθήνα,2000, σελ Μ. Σκάτκιν: Αλλαγές στις μορφές διδασκαλίας στο Γ. Φράγκος, Η Σύγχρονη Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg Αθήνα 1986, σ Α. Ε. Παπάς : Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας, τόμος Α, σελ Ο Pestalozzi αναφέρεται «στην καρδιά, το νου και το χέρι», δηλαδή στις τρεις διαστάσεις του μαθητή, που τόσο επισταμένα έχουν πλέον μελετηθεί από πολλούς παιδαγωγούς. Βλ. σχετ. Α.Ε. Παπάς, όπ.π. σελ.64-67, Α.Σ.Νηλ: Θεωρία και Πράξη της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης (μτφρ. Κ. Λάμπου), εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήνα 1972, σελ Φράγκος Χρ.: όπ. π, σελ Στον ίδιο : Όπ. π, σελ Β.Ι. Χαραλαμπόπουλος : Οργάνωση της Διδασκαλίας και της Μάθησης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1982, σελ.239. Οι διαφορές αυτές προέρχονται από το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών. ISSN:

4 Η διδακτική μεθοδολογία στο πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό σχολείο του 21 ου αιώνα χρειάζεται να διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές δομές της γενικής και ειδικής διδακτικής του δασκαλοκεντρικού σχολείου και ο δάσκαλος να χρησιμοποιεί στο σχεδιασμό της εργασίας του νέες στρατηγικές, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: -Η αρχή της συμμετοχικότητας. -Η αρχή της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας. -Ο διάλογος και η κατάρρευση τη αυθεντίας. -Η αρχή της εγγύτητας στη ζωή. -Ο αντιδιδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. -Η αρχή της ατομικοποιημένης εργασίας στη σχολική τάξη. -Η αρχή της ομαδικής εργασίας. -Η παιδοκεντρική και αντιαυταρχική διδασκαλία. 246 Ο ρόλος του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο Ο δάσκαλος στο σύγχρονο σχολείο δεν παρέχει μόνον έγκυρες γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζει στηρίζοντας την προσωπική επιλογή και τον αυτοπροσδιορισμό των μαθητών. Δίνει πρωταρχική σημασία στα ενδιαφέροντα των παιδιών, αποφεύγει να κάνει πράγματα που δεν είναι αγαπητά στους μαθητές «Η αίθουσα διδασκαλίας είναι ο τόπος που γίνονται μόνο ενδιαφέροντα πράγματα και όχι τόπος όπου μετριούνται οι επιδόσεις των παιδιών». 247 Εργάζεται αντιαυταρχικά, δημοκρατικά, διευκολύνει τη μάθηση δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον πλούσιο σε διδακτικά μέσα και ερεθίσματα και καταβάλλει προσπάθεια να αναπτύξει το ομαδικό πνεύμα. Δεν χρησιμοποιεί σωματικές και λεκτικές ποινές και διατηρεί ζωντανή την ελευθερία των παιδιών. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πειθαρχίας είναι πολύ εποικοδομητικοί οι κανόνες που τίθενται από την αρχή με συνεργασία δασκάλου και μαθητών. Σύμφωνα με τον H. Kohl τα παιδιά πρέπει να εισάγονται στο δημοκρατικό πνεύμα από τη μέρα της εισόδου τους στο σχολείο. Εντοπίζει τα προβλήματα συμπεριφοράς και στηρίζει συναισθηματικά αυτούς που έχουν ανάγκη για βοήθεια, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Για να διαπιστώσει τα συναισθήματα, τις στάσεις, τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, τα διάφορα προβλήματα προσαρμογής, τις ανταγωνιστικές φατρίες και την κοινωνική δομή χρησιμοποιεί διάφορες κοινωνιομετρικές μεθόδους. Με βάση αυτή τη γνώση ο δάσκαλος θα ενεργήσει θεραπευτικά και θα βοηθήσει τους απορριπτόμενους μαθητές να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους και τις επιδόσεις τους. 248 Αντιλαμβάνεται ότι τα καθήκοντά του δεν εξαντλούνται μόνο στην αίθουσά του, γι αυτό συμμετέχει στις σχολικές δραστηριότητες και εμπλουτίζει τη σχολική ζωή με κοινωνικές δραστηριότητες. Δημιουργεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και φροντίζει να διατηρούνται 246 Α. Παπάς: Σχολική Παιδαγωγική, Ατραπός, Αθήνα 2000, σελ , όπου και αναλύονται οι στρατηγικές αυτές. 247 Kohl H. : The open classroom, A New York Review Book, N. Y. 1969, σελ Σπύρ. Β. Ευαγγελόπουλος : Πειραματική Παιδαγωγική με στοιχεία Στατιστικής, εκδ. Δανιά, Αθήνα 1987, σελ.152 ISSN:

5 αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο, τους γονείς και τους συναδέλφους. Ο ρόλος του, σύμφωνος με τις επιστήμες τις αγωγής, είναι: Βοηθητικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, αντιδιδακτικός, δημιουργικός κοινωνικός, πολιτικός και αντιαυταρχικός. 249 Βέβαια, για να αποκτήσει ο δάσκαλος την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις με επιστημονικά κριτήρια, χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και να γίνει μια σοβαρή και προγραμματισμένη επιμόρφωση. Ειδικότερα τα προγράμματα για την εκπαίδευση των δασκάλων πρέπει να αναπτύσσουν στους υποψήφιους δασκάλους την κριτική σκέψη, να τους παρέχουν ευκαιρίες να διερευνούν τη γνώση και τη διδασκαλία της, να είναι απελευθερωμένα από τον προσδιορισμό της διδακτέας ύλης, να εμπλέκουν και να φέρνουν σε επαφή τους υποψήφιους δασκάλους με τις αναπόφευκτες δυσαρμονίες που παρουσιάζονται ανάμεσα στη θεωρία και πράξη. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε, ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται με τις προϋποθέσεις μάθησης που οι μελλοντικοί δάσκαλοι θα πρέπει να θεμελιώσουν στα σχολεία τους. 250 Το σχολικό κλίμα στο σύγχρονο σχολείο Η σχολική τάξη μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μικρή κοινωνία στην οποία τα μέλη της έχουν συγκεκριμένους ρόλους και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 251 Από την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων αναδύεται το «καλό» ή «κακό» σχολικό κλίμα που επηρεάζει τη μάθηση, την πρόοδο και την διαμόρφωση βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των μαθητών. 252 Το κλίμα της σχολικής τάξης είναι συνδυασμός δύο διαστάσεων. Η μια διάσταση είναι το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης και αφορά την αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητών. Η άλλη διάσταση, αναφέρεται στο οργανωτικό και φυσικό περιβάλλον της τάξης. 253 α) Κοινωνικό περιβάλλον της τάξης Ο μαθητής βιώνει τόσο το γενικό κλίμα του σχολείου, όσο και το ψυχολογικό κλίμα της τάξης του. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης με το δάσκαλο, τους μαθητές και το διδακτικό αντικείμενο, συγκροτούν το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης. Από αυτές τις σχέσεις οι μαθητές καθορίζουν τη στάση τους προς το σχολείο και την αποδοτικότητά τους. Το κοινωνικό περιβάλλον της τάξης ρυθμίζεται από το δάσκαλο και μπορεί να είναι συναγωνιστικό, συνεργατικό, ατομικιστικό. 254 Στο συναγωνιστικό περιβάλλον ο δάσκαλος είναι «δαδούχος» και «μεταλαμπαδευτής» της γνώσης και δημιουργεί ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 255 Στο συνεργατικό περιβάλλον ο δάσκαλος είναι μέλος της ομάδας, συνεργάζεται με τους μαθητές του και αποφασίζουν 249 Α. Ε. Παπάς : Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής,Αθήνα 1987, σελ J. Goodland: Teachers for our national schools. Στο Ryan Charles W., Glenn Rafferty, Timothy. «The Dewitt - Wallace - Reader s Digest Found for development of Renewal Partnership s», Final report 1999, ERIC document, (E.D ). J. Goodland: όπ.π., σ R. I. Arends : όπ. π, σελ Β. Ι. Χαραλαμπόπουλος : όπ. π, σελ Θ. Τριλιανός : Μεθοδολογία της διδασκαλίας ΙΙ, εκδ. Τολίδη, Αθήνα 1992, σελ Στον ίδιο : όπ. π, σελ Παπάς, Α.Ε.: Σχολική Παιδαγωγική, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2000,σελ ISSN:

6 από κοινού για τον καθορισμό των στόχων και τις δραστηριότητες της ομάδας. Στο ατομικιστικό περιβάλλον η εξουσία περνά στους μαθητές οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να κρίνουν την εργασία που έχουν εκτελέσει, ενώ ο δάσκαλος είναι απλός παρατηρητής. 256 Το κοινωνικό περιβάλλον που θα φροντίσει να αναπτύξει ο δάσκαλος στο σύγχρονο σχολείο είναι το συνεργατικό περιβάλλον, διότι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σωστή αγωγή. Σχέσεις αγάπης, εμπιστοσύνης, υπομονής του παιδαγωγού στο παιδί, αυτοπεποίθησης και ενθάρρυνσης αναπτύσσονται. Οι σχέσεις αυτές δημιουργούν ψυχική ικανοποίηση, αισιοδοξία και προλαμβάνουν την περιθωριοποίηση των μαθητών, που έχουν προβλήματα μάθησης και κοινωνικής προσαρμογής. Έρευνες έδειξαν ότι τα σχολεία που δημιουργούν στους μαθητές θετικό αυτοσυναίσθημα, έχουν επιτυχίες και στον τομέα της σχολικής επίδοσης. 257 Ο αδύνατος μαθητής μέσα στο κλίμα της αλληλοβοήθειας και αλληλοκαθοδήγησης, αποκτά θετικές μαθησιακές εμπειρίες και έτσι αισθάνεται αποδεκτός και ασφαλής και όχι απειλούμενος και ηττημένος, όπως ένιωθε μέχρι τώρα στην παραδοσιακή τάξη. 258 Αντίθετα οι μαθησιακές δυσκολίες και οι αρνητικές σχολικές εμπειρίες απειλούν την αυτοεκτίμηση του μαθητή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος για να περισώσει μέρος της εκτίμησής του, να επιδίδεται σε αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς. β) Φυσικό Περιβάλλον της τάξης Η πείρα μας οδηγεί, λέγει η Montessori, να μην υποτιμάμε καθόλου τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος στη δόμηση του πνεύματος. 259 Η χωροταξική οργάνωση της διδασκαλίας είναι συνδεδεμένη με την αυταρχική και αντιαυταρχική εκπαίδευση. Ο Freinet εισηγείται την κατάργηση της έδρας, διότι η από καθέδρας διδασκαλία αποτελεί γνώρισμα του αυταρχικού σχολείου. 260 Στο σύγχρονο σχολείο είναι απαραίτητο οι χώροι του να είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε «να μην υπάρχουν κέντρα αυταρχικότητας». 261 Γι αυτό το σκοπό τα παιδιά συμμετέχουν στο σχεδιασμό της χρήσης της αίθουσας, ενώ ο δάσκαλος φροντίζει για την εύκαμπτη αναδιοργάνωση της τάξης, για να παρέχει αίσθημα ασφάλειας στα παιδιά. Η αίθουσα διδασκαλίας χωρίζεται σε «γωνιές», όπου υπάρχουν διδακτικά υλικά που ερεθίζουν τη σκέψη και οδηγούν τα παιδιά στη μάθηση. Είναι απαραίτητο ακόμη, να υπάρχει ένα κατάλληλο διδακτήριο με το διάκοσμό του, εργαστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεχνικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, άνετες τάξεις, άνετη αυλή, όργανα γυμναστικής κ.ά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το κατάλληλο οργανωτικό πνεύμα εξασφαλίζουν άνετη παραμονή στο διδακτήριο, δίνουν στο παιδί πλούσια ερεθίσματα και πολλές δυνατότητες για σωματική και ψυχική άσκηση. Ζώντας το παιδί σ ένα ευχάριστο περιβάλλον δημιουργεί ψυχική 256 Θ. Τριλιανός : όπ. π, σελ Ε. Κολιάδης: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τομ. Β, όπ.π.σελ Η. Ματσαγγούρας : όπ. π, σε Δ. Γιακλής : Θεμελιώδεις αρχές και ιδέες στην παιδαγωγική της Μ. Montessori, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983, σελ Παπάς, Α.Ε.: όπ. π, σελ Kohl H. : όπ. π, σελ.55 ISSN:

7 ευχάριστη διάθεση, δραστηριοποιείται ελεύθερα και αναπτύσσει πλήρως τις δυνάμεις του. Οι G. Steindorf και H. Dietz ορίζουν πολύ σωστά τη σχολική ατμόσφαιρα ως συγχορδία ανθρώπων, καταστάσεων, πραγμάτων και κανονισμών. 262 Σχολική ζωή Η σχολική ζωή μπήκε στο σχολείο από τότε που έγινε κατανοητό, ότι σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων. Σύμφωνα με τον J Dewey «σκοπός του σχολείου δεν είναι η προετοιμασία για τη ζωή, αλλά η ίδια η ζωή». 263 Το σχολείο είναι ένας «μικρόκοσμος της κοινωνίας» μέσα στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν και να κρίνουν όσα γίνονται στη μικρή τους κοινωνία και στον κόσμο γύρω τους. Πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι αυτό ο μοναδικός τόπος μάθησης, αλλά να έρχεται σε επαφή και με τον κόσμο των ενηλίκων. Στη σχολική ζωή συμπεριλαμβάνεται το παιχνίδι, το θεατρικό παιχνίδι, σχολικές γιορτές, ταξίδια, εκθέσεις, συλλογές, βιβλιοθήκη, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αθλητικοί όμιλοι, ομάδες διακόσμησης και καλαίσθησης του διδακτηρίου. Η σχολική ζωή είναι προϋπόθεση για τη θετική στάση των παιδιών απέναντι στο σχολείο και την απόκτηση ζωντανών και γόνιμων γνώσεων. 264 Το σύγχρονο σχολείο θα συμπεριλάβει όλες αυτές τις κοινωνικές δραστηριότητες και μέσω αυτών θα προσφέρει στο παιδί ζωντανές προσωπικές εμπειρίες, θα το εντάξει στην κοινωνική ζωή και θα του δημιουργήσει συναισθήματα χαράς και ευτυχίας. Το σύγχρονο σχολείο μπροστά στα παγκόσμια προβλήματα Ο αιώνας μας, είναι αιώνας μιας εξελισσόμενης επιστημονικοτεχνολογικής επανάστασης που είχε και θα έχει τεράστιες πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Έχουμε μια επιτάχυνση της ζωής και ζούμε σε μια εποχή έκρηξης γνώσεων, αφού καθημερινά αυξάνονται οι δυνατότητες για πληροφόρηση. 265 Ο πολίτης του 21 ου αιώνα, δεν θα ανήκει μόνο στο έθνος του, αλλά θα επικοινωνεί με πολύ μακρινές χώρες και θα έχει κοινά οικονομικά, καλλιτεχνικά, εκπολιτιστικά, μορφωτικά και επιστημονικά, ανθρώπινα ενδιαφέροντα μ αυτές. Η αναδυόμενη πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία απαιτεί πολυπολιτισμική συνείδηση, αλλά και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και παραδοσιακών αξιών. 266 Για να αντιμετωπίσει το παιδί την κατάσταση αύτη, πρέπει η παιδαγωγική μας φιλοσοφία και η διδακτική μας πράξη, να διαφωτιστούν και να προσαρμοστούν στα ανησυχητικά παγκόσμια προβλήματα. Οι στόχοι της σημερινής διδασκαλίας δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι στις μεγάλες ανησυχίες της ανθρωπότητας τη στιγμή που το σχολείο σήμερα 262 Δ. Τσουρέκης : Σύγχρονη Παιδαγωγική, Αθήνα 1987, σελ J. Dewey: Experience and Education Collier Books, London, Δ. Τσουρέκης : όπ. π, σελ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: ό.π., σελ Δαμανάκης Μ.: Διαπολιτισμποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, εισήγηση στο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό συνέδριο, Απριλίου ISSN:

8 προπαρασκευάζει λογικούς πολίτες, που θα ζήσουν στην «πολυεθνική κοινωνία του μέλλοντος». 267 Για να γίνει αυτό πραγματικότητα δεν αρκεί να παρέχουμε για μερικές ώρες μια σειρά μαθημάτων πολιτικής αγωγής, αλλά να μπολιάσουμε τη διδασκαλία πάνω σε συγκεκριμένες κοινωνικές εμπειρίες. Φυσικά το πρόβλημα της διεθνούς εκπαίδευσης διαφέρει από τα προβλήματα της ηθικής ή διανοητικής εκπαίδευσης. Η εποχή μας είναι εποχή κρίσεως. Το πρώτο καθήκον του εκπαιδευτικού είναι να προσαρμόσει το παιδί σε μια τέτοια διεθνή κατάσταση, χωρίς να του κρύβει την πολυπλοκότητα της. Τα πορίσματα των Κοινωνιολόγων θα βοηθήσουν το δάσκαλο να μελετήσει με τους μαθητές τις αιτίες που δημιουργούν τα παγκόσμια προβλήματα. 268 Το παιδί με τη βοήθεια του δασκάλου θα πρέπει να οδηγηθεί στην αποκέντρωση του ατόμου και την εγκατάλειψη των αυθόρμητων, υποκειμενικών και εγωκεντρικών στάσεων. Αυτή η αποστασιοποίηση από το «εγώ» στο «εμείς» απαιτεί μεγάλη ηθική και διανοητική προσπάθεια και προϋποθέτει μια συνεχή θέληση. 269 Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, πρέπει να ολόκληρη η διδασκαλία να αποκτήσει «παγκόσμιο χαρακτήρα». Δηλαδή όχι μόνο μέσα από το μάθημα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, αλλά και μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και των θετικών επιστημών να τονίζονται οι προσπάθειες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η μελέτη των διεθνών και εθνικών στάσεων θα αποκτήσει συγκεκριμένο νόημα κυρίως με την εφαρμογή ενεργητικών μεθόδων που βάζουν στην πρώτη γραμμή τη συλλογική έρευνα ( εργασία κατά ομάδες ) και την κοινωνική ζωή των ίδιων των παιδιών ( αυτοδιαχείριση). 270 Μόνο μέσα από τη βιωμένη εμπειρία μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των προβλημάτων σε διεθνές επίπεδο. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που θα κάνει το σύγχρονο σχολείο για να επεκταθεί η ζωή των μαθητών πέρα από τη σχολική μονάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με την οργάνωση διεθνών ανταλλαγών, τη δημιουργία ομάδων μελέτης που ασχολούνται με τα διεθνή προβλήματα, τη διασχολική αλληλογραφία, τις διεθνείς ομάδας ταξιδιών κ. ά Επίλογος Σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται δημιουργούνται αυξημένες ευθύνες και νέα δεδομένα, που αμφισβητούν την υπόσταση του σχολείου με τη μορφή που καθιερώθηκε κατά το 19 ο αι. και αναπτύχθηκε τον 20 ο αι. και προϋποθέτουν ριζικές αναμορφώσεις στο ρόλο του σχολείου. Το σύγχρονο σχολείο καλείται να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου ρόλου του, που καθορίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια πρωταρχικός σκοπός του πρέπει πάντα να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εξοπλισμένος με κριτική σκέψη να δράσει 267 Ν. Πετρουλάκης : όπ. π, σελ Ν. Πετρουλάκη : Όπ. π, σελ J. Piaget:όπ. π, σελ Στον ίδιο : όπ. π, σελ Στον ίδιο : όπ. π, σελ.103 ISSN:

9 δημιουργικά και υπεύθυνα μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ικανός για τον εαυτό του, το έθνος και την οικουμένη. 272 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Arends, I. R.: Learning to Teach, third Edition, Mc Graw-Hill, New York Βρεττός, Γ.,Καψάλης, Α. : Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Art of Text, Θεσσαλονίκη Γιαγλής, Δ.: Θεμελιώδεις Αρχές και Ιδέες στην Παιδαγωγική της M. Montessori, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Δαμανάκης Μ.: Διαπολιτισμποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, εισήγηση στο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό συνέδριο, Απριλίου Δανασσής - Αφεντάκης Α.Κ.: Παιδαγωγική Ψυχολογία - Μάθηση και Ανάπτυξη, τ. Α, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Αθήνα,2000. Delors, J.: Εκπαίδευση η Αναγκαία Ουτοπία. Στο «Εκπαίδευση ο θησαυρός που κλείνει μέσα της», UNESCO. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21 Αιώνα, μτφρ. Ομάδα Εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα Dewey J.: Experience and Education, Collier Books, London, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών : Αρ. φύλλου 1366, Ευαγγελόπουλος Σπύρ.: Πειραματική Παιδαγωγική με στοιχεία Στατιστικής, εκδ. Δανιά, Αθήνα Dοttrens, R. : Παιδαγωγώ και Διδάσκω, μτφρ. Γ.Α. Βασδέκη, εκδ. Δίπτυχο - Unesco, Αθήνα Εφημερίδα «Η Καθημερινή», Κυριακή 16 Φεβρουαρίου του 2003: Το ευρωπαϊκό σχολείο του 21 ου αιώνα.. Goodland J.: Teachers for our national schools. Στο Ryan Charles W., Glenn Rafferty, Timothy. «The Dewitt - Wallace - Reader s Digest Found for development of Renewal Partnership s», Final report 1999, ERIC document, (E.D ). Kohl H. : The open classroom, A New York Review Book, N. Y Κολιάδης Ε.: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τομ. Α, Αθήνα Ματσαγγούρας, Η.: Η Οργάνωση και Διεύθυνση της Σχολικής Τάξης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Νηλ, Α.Σ..: Θεωρία και Πράξη της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης, μτφρ. Κ. Λάμπου, 272 Π. Ξωχέλης:Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης,εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1983, ό.π., σ. 68. ISSN:

10 εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήνα Ντιούι,Τ.:Το Σχολείο και η Κοινωνία, μτφρ. Μ. Μιχαλοπούλου, εκδ. Μπουκουμάνης, Αθήνα Ξωχέλλης, Π.: Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης,εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, Παπάς, Α.Ε.: Σχολική Παιδαγωγική, εκδ. Ατραπός, Αθήνα Παπάς, Α.Ε. : Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, εκδ. Δελφοί, Αθήνα Παπάς, Α.Ε.: Σύγχρονη Θεωρία και Πράξη της Παιδείας, τόμος Α, εκδ. Δελφοί, Αθήνα Παπάς, Α.Ε.: Μαθητοκεντρική Διδασκαλία,Τόμοι Α και Β, εκδ. Βιβλία για Όλους Αθήνα Παπάς, Α.Ε. : Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, Αθήνα Πετρουλάκης, Ν. : Προγράμματα, Εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία, εκδ. Φελέκη, Αθήνα Piaget,J.: Το μέλλον της εκπαίδευσης μτφρ. Αριστοτέλης Κάντας, εκδ. Υποδομή, Αθήνα Skager, R. Dave: Curriculum. Evaluation for Live Long Education, στο Π. Ξωχέλλη,ό.π. Τριλιανός Θ.: Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, Τόμοι Ι & ΙΙ, Αθήνα Τσιπλητάρης, Α.: Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης, εκδ. Εκπαιδευτικών «Περιβολάκι», Αθήνα Τσουρέκης Δ. Γ.: Σύγχρονη Παιδαγωγική, Αθήνα 1987 Φλουρής, Γ.: Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Φλουρής, Γ.: Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση, εκδ. Γρήγορη, Αθήνα Φράγκος Χρ. Π. : Η Σύγχρονη Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1986 Χαραλαμπόπουλος, Β.:Οργάνωση της Διδασκαλίας και της Μάθησης, Αθήνα ISSN:

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τομείς της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα