Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ."

Transcript

1 Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/ φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: Ειδική ένταξη στα Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. βιβλία Εντάσσονται, πλέον, στην τρίτη κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους εσόδων οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους, εφόσον σ αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδική ένταξη στα Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. βιβλία O επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και του οποίου τα κέρδη προσδιορίζονται κατ ειδικό τρόπο στη φορολογία εισοδήματος εξαιρείται από την ειδική ένταξη στην δεύτερη κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους εσόδων, οπότε εντάσσεται πλέον με τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κώδικα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του επιτηδευματία αυτού με άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών του επιτηδευματία με μεγάλα ακαθάριστα έσοδα μέσω της τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας. Εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων ο πωλητής καπνοβιομηχανικών προϊόντων που πωλεί τα αγαθά του χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά και αποφεύγονται έτσι ακραίες καταστάσεις τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας στις περιπτώσεις πραγματοποίησης λιανικών πωλήσεων σε μικρή έκταση. Πλανόδιοι Πωλητές Εντάσσεται, πλέον, στην πρώτη κατηγορία του Κ.Β.Σ. ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και ο πλανόδιος πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων. Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νέου Νόμου και κρίθηκε σκόπιμη για την εξομοίωση του συγκεκριμένου επιτηδευματία με τον πωλητή όμοιων ειδών στις λαϊκές αγορές. Δικηγορικές Εταιρείες Με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νέου Νόμου ορίζεται ρητά η ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα και των δικηγορικών εταιρειών του Π.Δ. 518/1998. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες. Όρια τήρησης βιβλίων Τα όρια τήρησης βιβλίων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται, με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νέου Νόμου, ως εξής: «Κατηγορίες βιβλίων Πρώτη Δεύτερη Τρίτη όρια ακαθάριστων εσόδων μέχρι και ευρώ μέχρι και ευρώ άνω των ευρώ»

2 Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι με το προηγούμενο καθεστώς τα όρια τήρησης βιβλίων είχαν ως εξής: Κατηγορίες Βιβλίων όρια ακαθαρίστων εσόδων Πρώτη μέχρι και Ευρώ Δεύτερη μέχρι και Ευρώ Τρίτη άνω των Ευρώ Σύνταξη απογραφής κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο (Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) Τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου του επιτηδευματία της Β κατηγορίας δεν ανάγονται, πλέον, σε ετήσια βάση για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για την αποφυγή ακραίων περιπτώσεων υποχρέωσης τήρησης απογραφής στη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου από επιτηδευματίες που λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Αθροιστική καταχώριση εξόδων σε βιβλίο αγορών Τριπλασιάζεται, πλέον, (από 50 ευρώ γίνεται 150 ευρώ) το όριο των εξόδων μέχρι το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αθροιστικής καταχώρησης ανά εκδότη φορολογικού στοιχείου, μειώνοντας έτσι τις εγγραφές και το χρόνο που απαιτείται για την ενημέρωση του βιβλίου αγορών και απλοποιώντας την τήρησή του. Καταχώριση αξίας πώλησης πάγιων στοιχείων Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου (β κατηγορίας) εκτός από την αξία αγοράς των παγίων στοιχείων καταχωρείται και η αξία πώλησης αυτών. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ο έλεγχος στον προσδιορισμό της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση των παγίων. Χρόνος Ανάλυσης Ακαθάριστων Εσόδων Επιμηκύνεται, πλέον, μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η προθεσμία καταχώρισης της ανάλυσης των προβλεπόμενων οικονομικών δεδομένων. Η ανάλυση αυτή απαιτείται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η καταχώρισή της πριν από τη νέα προθεσμία δεν είναι αναγκαία. Κατάργηση συγκεκριμένων κυρώσεων Κ.Β.Σ. Ειδικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την τήρησή του και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις (εφαρμογή της ομάδας 9) παύουν να αποτελούν και υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. και επί μη εφαρμογής τους δεν επιβάλλονται πλέον οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων εξυπηρετεί κυρίως θέματα επιχειρησιακού ελέγχου και οργάνωσης και όχι φορολογικούς σκοπούς. Βιβλίο Αποθήκης Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο συγκεκριμένο βιβλίο, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: - Ορίζεται ενιαίο όριο ακαθάριστων εσόδων ευρώ για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τους πωλούντες εμπορεύματα (χονδρικά ή λιανικά

3 ) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων αντί του ορίου των και ευρώ που ίσχυαν για τους χονδροπωλητές και λιανοπωλητές αντίστοιχα. - Αυξάνεται από σε ευρώ το όριο ακαθάριστων εσόδων για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και μειώνεται ο αριθμός των υπόχρεων τήρησής του. - Αυξάνεται από 3% σε 5% το ποσοστό των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που παρακολουθούνται συνολικά μόνο κατ αξία στο βιβλίο αποθήκης και παρακολουθούνται πλέον αναλυτικά σ αυτό μόνο οι βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας με ουσιαστική συμμετοχή στο κόστος παραγωγής και έτσι απλουστεύεται ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης, του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. - Αυξάνεται από σε ευρώ το όριο των ακαθάριστων εσόδων τήρησης βιβλίου αποθήκης για τον επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά ή τα προϊόντα του ή παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του 80% του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου εμπορίας ή του κλάδου επεξεργασίας αντίστοιχα. - Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων παρακολουθεί στο βιβλίο αποθήκης μόνο τα αγαθά των τρίτων κατ είδος και ποσότητα. Απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών - ορίζεται χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τη δέκατη ημέρα από την ολοκλήρωση της παραγωγής για πρώτη φορά κάθε προϊόντος και - απαλλάσσεται ρητά ο επιτηδευματίας ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης από την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα εξατομικευμένα αγαθά, εφόσον καταχωρεί στο βιβλίο αποθήκης ή στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών την πλήρη περιγραφή των προϊόντων που κατασκευάζονται. Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις Δεν χαρακτηρίζονται πλέον ως υποκαταστήματα και οι λοιπές (πλην των προσωρινών εκθεσιακών χώρων) πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερολογιακές ημέρες και έτσι ελαφρύνονται οι επιχειρήσεις και οι Δ.Ο.Υ. από τη διαδικασία έναρξης και διακοπής για τους χώρους αυτούς. Απαλλαγή τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των βιβλίων υποκαταστήματος στις εξής περιπτώσεις: i. Στο υποκατάστημα που στεγάζεται σε συνεχόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα ή με άλλο υποκατάστημα. ii. Στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη τους, κατά περίπτωση. iii. Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε

4 υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. Επί τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος. Το υποκατάστημα της πιο πάνω περίπτωσης α απαλλάσσεται μετά από γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα δεδομένα του καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείται στην έδρα ή σε άλλο υποκατάστημα του ίδιου ή συνεχόμενου κτιριακού χώρου. Το υποκατάστημα της πιο πάνω περίπτωσης β απαλλάσσεται και από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης, καθώς και από τη σύνταξη καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων, εφόσον τα δεδομένα του βιβλίου ή των καταστάσεων αυτών καταχωρούνται διακεκριμένα στα αντίστοιχα βιβλία ή καταστάσεις της έδρας.» Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος Με την παράγραφο 17 του άρθρου 28 του Ν. 3522/2006 παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης των δεδομένων των βιβλίων υποκαταστήματος σε άλλο υποκατάστημα με υποβολή γνωστοποίησης στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας, χωρίς να απαιτείται πλέον σχετική έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. της έδρας. Απαλλαγή τήρησης βιβλίων από αποθηκευτικό χώρο Παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα, μετά από έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. της έδρας, απαλλαγής του αποθηκευτικού χώρου από την τήρηση των βιβλίων που τυχόν έχει υποχρέωση να τηρεί πλην του βιβλίου αποθήκης. Καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο νομοθετικό κενό της προηγούμενης διάταξης, με την οποία η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν μόνο για τα βιβλία του υποκαταστήματος. Βιβλίο ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Ορίζονται, πλέον, ρητά οι περιπτώσεις τήρησης του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής, καταργείται η υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής από επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, επεκτείνεται η τήρηση του βιβλίου ή του δελτίου ποσοτικής παραλαβής και σε άλλες περιπτώσεις παραλαβής αγαθών χωρίς συνοδευτικό στοιχείο (π.χ. παραλαβή παγίων από επιτηδευματία για επεξεργασία κ.λ.π.) και τέλος ορίζεται ότι όταν με την παραλαβή των αγαθών που δεν συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής εκδίδεται άμεσα δελτίο εισαγωγής της υποπερίπτωσης ηα της παραγράφου 5 του άρθρου 10, παρέλκει η τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής για τις παραλαβές των αγαθών αυτών. Βιβλία πρώτης εγκατάστασης Παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα καταχώρισης των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία του επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσωπικού, ή άλλης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και οι Δ.Ο.Υ. από τη διαδικασία θεώρησης βιβλίων, των οποίων η τήρηση χαρακτηρίζεται τυπική για τα έξοδα αυτά. Βιβλίο συνδρομών - Βιβλίο Επισκευής αγαθών Ύστερα από την παραδοχή ότι η τήρηση του βιβλίου συνδρομητών, από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με συνδρομή, δεν βοηθούσε στην πραγματικότητα τον προσωρινό ή τον τακτικό έλεγχο, καταργείται η τήρηση αυτού του βιβλίου.

5 Παράλληλα, υποχρεώνεται σε τήρηση πρόσθετου βιβλίου επισκευής αγαθών ο επισκευαστής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων για τα πιο πάνω αγαθά που παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση για επισκευή και δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής. Το βιβλίο αυτό είναι όμοιου περιεχομένου με το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής που τηρούν τα πρόσωπα αυτά με τις ισχύουσες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Βιβλίο Εισερχομένων Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: - Ορίζεται ως υπόχρεος τήρησης του βιβλίου αυτού μόνο ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων κ.λ.π. - Καταργείται η τήρηση βιβλίου εισερχομένων από τον επιτηδευματία που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τροχόσπιτων κ.λ.π. Οι επιτηδευματίες αυτοί με την παράγραφο 26 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών, όπως θα εξετάσουμε στη συνέχεια. - Παρέχεται η δυνατότητα στα αυτόματα πλυντήρια που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης να μην τηρούν το βιβλίο εισερχομένων, εφόσον εκδίδουν τα στοιχεία αξίας με χρήση φορολογικού μηχανισμού και καλύπτονται έτσι πρακτικά προβλήματα τήρησης του βιβλίου αυτού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Διαγνωστικά Κέντρα Παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα και στα διαγνωστικά κέντρα να μην καταχωρούν στο πρόσθετο βιβλίο τους ασθενείς ασφαλισμένους στο Δημόσιο και σε λοιπά ταμεία, εφόσον δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή από αυτούς. Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται σκόπιμη για την εξομοίωση των προσώπων αυτών με τους γιατρούς και τον φυσιοθεραπευτή σε ότι αφορά την παραπάνω δυνατότητα. Κατασκευαστές προκατασκευασμένων οικιών - Επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - Καταργείται το βιβλίο παραγγελιών που τηρείται από τον κατασκευαστή προκατασκευασμένων οικιών ή άλλων προκατασκευασμένων κτισμάτων. Η κατάργηση του βιβλίου αυτού κρίθηκε σκόπιμη, επειδή η τήρησή του ουσιαστικά δεν διευκολύνει τον τακτικό και προσωρινό έλεγχο, οι οποίοι διενεργούνται απόλυτα μέσω των στοιχείων διακίνησης και αξίας. - Ορίζεται υποχρέωση τήρησης βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών από την επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων κ.λ.π. Οι επιτηδευματίες αυτοί, με το προηγούμενο καθεστώς, τηρούσαν βιβλίο εισερχομένων, υποχρέωση που έπαψε να υφίσταται, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, με τις διατάξεις του νέου Νόμου.

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ.

Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ. 2013 Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ. Με την υποστήριξη της 1 FA Περιεχόμενα 1.Τήρηση Βιβλίων... 4 1.1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών... 4 1.2 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2579/1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Άρθρο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 84/ ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποιοί είναι μη υπόχρεοι; α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Εκδίδουν μόνον δελτίο αποστολής σε τρίτο για πώληση για λογαριασμό του, για επεξεργασία, συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α'

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α' * ΚΒΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082121/591 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βιβλία Επιτηδευματιών Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλία Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κα ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων».

ΘΕΜΑ: «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων». ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207 ΠΡΟΣ : Τ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 1 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα