Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας»"

Transcript

1 Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών αρχών και εφαρμογών σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό. - Αναλυτική παρουσίαση των δικτύων 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας. - Επισκόπιση τεχνολογιών broadband Access (carrier ethernet mobile backhaul, SHDSL-VDSL, Microwave 155 Mbps, Ethernet MW, optical) και Υπολογισμός χωρητικότητας δικτύου μετάδοσης/διασύνδεσης 3G/4G. - Πειραματικές μετρήσεις. Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) -

2 Θέμα: «Πειραματικός προσδιορισμός παραμέτρων αξιοπιστίας ενός Οπτικού Δικτυού» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών παραμέτρων αξιοπιστίας (εξασθένηση, διασπορά, BER) ενός οπτικού δικτυού. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό 1. Αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών διάδοσης ΗΜ ακτινοβολίας εντός της ίνας καθώς και των παραμέτρων αξιοπιστίας. 2. Πειραματική μελέτη του φαινομένου. Πρωτεύοντα: Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Φυσική -

3 Θέμα: «Σχεδιασμός Οπτικού Δικτύου Διασύνδεσης Υψηλής Χωρητικότητας σε Αστικό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3G» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Η παρούσα πτυχιακή θα έχει ως στόχο την κατανόηση και την παρουσίαση των οπτικών ινών και πως αυτές λειτουργούν πάνω σε ένα αστικό δίκτυο 3G Κινητής Τηλεφωνίας. Μετά το πέρας της παρουσίασής της, το κοινό θα μπορεί να έχει μία πλήρη άποψη για το τι είναι οι οπτικές ίνες (από πλευράς φυσικού επιπέδου) και πως αυτές συνδέουν μεταξύ τους αστικά κέντρα με μεγάλο φόρτο φάσματος (μετάδοση πληροφορίας) από πολλές περιοχές. Επίσης, θα γίνουν κατανοητές όλες οι ενέργειες που γίνονται σε φυσικό επίπεδο από τους μηχανικούς δικτύων για την βέλτιστη απόδοση των οπτικών ινών (ενίσχυση, συγκόλληση) μέσω προσομοιωμένων μετρήσεων σε ένα υποθετικό αστικό δίκτυο και πραγματικές μετρήσεις ινών στο εργαστήριο με OTDR. 1. Οπτικές Ίνες 2. Σχεδιασμός & Προσομοίωση Αστικού Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας 3. Πρακτικό κομμάτι με μετρήσεις στο εργαστήριο 4.Σχεδιασμός δικτύου κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων με προσδιορισμό margins, fusion attenuation για δίκτυο μετάδοσης SDH STM-1 & STM-4 σε αστική περιοχή. 5. Μετρήσεις απωλειών με μηχάνημα OTDR. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο), Οπτικά Δίκτυα Επκοινωνιών Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ OTDR, Λογισμικό προσομοίωσης Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας ΠΟΥ εγκαταστάσεις Τμήματος Απαιτείται η παρουσία του φοιτητή-φοιτήτρια κατά τη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων

4 Θέμα: «Διασύνδεση σταθμoύ βάσης κινητής τηλεφωνίας με τo δίκτυo μέσω οπτικής ίνας to the BTS site» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση της διασύνδεσης σταθμού βάσης της κινητής τηλεφωνίας με τo δίκτυo μέσω οπτικής ίνας to the BTS site 1. Περιγραφή οπτικής τεχνολογίας 2. Σχεδιασμός δικτύου μέσω της οπτικής ίνας 3. Διεξαγωγή μετρήσεων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο), Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Δίκτυα Οπτικων Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ OTDR, Λογισμικό προσομοίωσης Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας ΠΟΥ εγκαταστάσεις Τμήματος Απαιτείται η παρουσία του φοιτητή-φοιτήτρια κατά τη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων.

5 Θέμα: «Δυνατότητες αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στις δημόσιες υπηρεσίες και κίνδυνοι που υπάρχουν από τη χρήση τους.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Στόχος είναι να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων σε όφελος των δημοσίων υπηρεσιών και να εντοπιστούν/αναλυθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν και οι τρόποι προφύλαξης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται: -Ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και των δυνατοτήτων τους -Συσχέτηση των κοινωνικών δικτύων με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη δημόσια λειτουργία -Προτάσεις Αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στο δημόσιο -Ανάλυση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους ή στη χρήση τους Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Βελτιστοποίηση και Διαχείριση Επιχειρησιακών πόρων Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Μετάδοση και επεξεργασία πολυμέσων -

6 Θέμα: «Αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων, μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους και προτάσεις βελτίωσής τους. Μελέτη περίπτωσης για τους Δήμους στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Στόχος είναι να εξεταστεί το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δήμων μέσα από την αξιολόγηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. : -Επισκόπηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανάλυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών -Διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες αλλά και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών -Ανάλυση των Αποτελεσμάτων και συμπεράσματα-προτάσεις Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Kοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων -

7 Θέμα: «Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα και προτάσεις βελτίωσης και ανάπτυξής τους.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός και η αποτελεσματικότητα των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Περιλαμβάνει: -Ανάλυση & Επισκόπηση των κοινωνικών δικτύων και των υπηρεσιών τους -Αξιολόγηση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν -Προτάσεις βελτίωσης των υπηρειών Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Προγραμματισμός Διαδικτύου Δευτερεύοντα: Ανάλυση Αλγορίθμων -

8 Θέμα: «Καταγραφή, αξιολόγηση και αποτίμηση της αξιοποίησης των εργαλείων που διατίθενται για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να διερευνηθεί το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου και να αξιολογηθούν τα εργαλεία που αξιοποιούν ή μπορουν να αξιοποιήσουν Περιλαμβάνει: -Ανάλυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ -Διερεύνηση των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται και αξιολόγησή τους -Αποτίμηση της αξιοποίησής τους μέχρι σήμερα -Συμπεράσματα-Προτάσεις Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Μετάδοση και επεξεργασία πολυμέσων Δευτερεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών -

9 Θέμα: «Αξιολόγηση της Εθνικής διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να εξεταστούν οι παράμετροι σχεδίασης και λειτουργίας της κυβερνητικής πύλης ΕΡΜΗΣ και να να αξιολογηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Περιλαμβάνει: -Επισκόπηση της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και των παρεχόμενων υπηρεσιών -Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και δυσλειτουργιών του τρόπου σχεδίασης των υπηρεσιών -Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Kοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου -

10 Θέμα: «Ανάπτυξη Φωνητικής Πύλης για Τηλεφωνικό Κέντρο» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Η διπλωματική εργασία έχει στόχο την ανάπτυξη φωνητικής πυλής για υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου. Η υλοποίηση θα αξιολογηθεί σε offline εφαρμογή για τα ονόματα του προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα υλοποιηθεί σύστημα αναγνώρισης ομιλίας, για την φωνητική αναγνώριση των ονομάτων του προσωπικού του Τμήματος. Για την ανάπτυξη του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές προεπεξεργασίας και παραμετροποίησης ομιλίας καθώς και κρυμμένα μοντέλα Μαρκώφ. Η υλοποίηση θα βασιστεί σε open-source λογισμικά για επεξεργασία και αναγνώριση ομιλίας. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

11 Θέμα: «Αυτόματη Αναγνώριση Πτηνών από Κελάηδισμα» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα αναγνωρίζει αυτόματα την παρουσία πτηνών από την ηχητική τους δραστηριότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει ανάλυση του ηχητικού αποτυπώματος σε διάφορα είδη πτηνών. Στην συνέχεια και με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν μοντέλα για την αυτόματη αναγνώριση των πτηνών. Τα μοντέλα θα βασιστούν σε τεχνικές ανάλυσης ηχητικών σημάτων και αναγνώρισης προτύπων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

12 Θέμα: «Αυτόματη Αναγνώριση Ήχων σε Αστικό Περιβάλλον» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης συμβάντων σε περιβάλλον πόλης με βάση το ηχητικό αποτύπωμά τους. Η αναγνώριση ήχων σε περιβάλλον πόλης ενδιαφέρει εφαρμογές που ασχολούνται με διαχείρηση πληροφορίας και ασφάλεια σε πόλεις. Στην παρούσα εργασία θα γίνει επισκόπηση του ηχητικού αποτυπώματος σε συνήθη αστικά περιβάλλοντα. Ηχογραφήσεις από open-source ηχητικές βάσεις δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων ήχητικών συμβάντων με τεχνικές επεξεργασίας ήχου και μηχανικής μάθησης. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

13 Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης προσαρμογής ποιότητας πολυμέσων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.Να κατανοήσουν οι φοιτητές σε βάθος τις έννοιες της επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο και εικόνας. 2.Να αναπτύξουν οι φοιτητές μία εφαρμογή που θα προσαρμόζει και θα προσωποποιεί κατάλληλα την ποιότητα των πολυμέσων που ζητάει ο χρήστης ανάλογα με την συσκευή λήψης, το data plan αλλά και το δίκτυο μετάδοσης (wifi, 3G, κτλ.). Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δοκιμή ενός συστήματος αυτόματης προσαρμογής των χαρακτηριστικών πολυμέρων (bitrate, fps, size, κτλ) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τόσο της συσκευής του δέκτη όσο και.του δικτύου σύνδεσης. Η εν λόγω εφαρμογή θα πρέπει να «αντιλαμβάνεται» τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του δέκτη και να ανακατασκευάζει τα πολυμέσα κατάλληλα, με σκοπό την μεγιστοποίηση του utilization του χρήστη. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Πολυμέσα Δευτερεύοντα: Ψηφιακή Τηλεόραση ΟΧΙ

14 Θέμα: «Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για συστήματα αισθητήρων. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης συστημάτων ασφαλείας σε ένα δίκτυο αισθητήρων Τα δίκτυα αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά έτη και χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, λίγη μέριμνα έχει ληφθεί για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τρέχουν σε αυτά τα δίκτυα, κυρίως εξαιτίας του overhead που εισάγουν τέτοιες αρχιτεκτονικές. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί το κόστος τόσο σε κίνηση δεδομένων όσο και σε ενέργεια που απαιτεί η εισαγωγή ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας δεδομένων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα με τα συστήματα και τις αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί έως σήμερα σχετικά με την ασφάλεια σε δίκτυα αισθητήρων. Β. θα προτείνουν μία εναλλακτική αρχιτεκτονική για την ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων σε δίκτυα αισθητήρων Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα αισθητήρων Δευτερεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δεδομένων ΟΧΙ

15 Θέμα: «Επισκόπηση θεμάτων ασφάλειας και ακεραιότητας Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για συστήματα αισθητήρων. 2.να καταγράψουν τις προτεινόμενες λύσεις, αλλά και τους περιορισμούς κάθε λύσης. Τα δίκτυα αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά έτη και χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, λίγη μέριμνα έχει ληφθεί για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τρέχουν σε αυτά τα δίκτυα, κυρίως εξαιτίας του overhead που εισάγουν τέτοιες αρχιτεκτονικές. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί το κόστος τόσο σε κίνηση δεδομένων όσο και σε ενέργεια που απαιτεί η εισαγωγή ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας δεδομένων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα με τα συστήματα και τις αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί έως σήμερα σχετικά με την ασφάλεια σε δίκτυα αισθητήρων και να επισημάνουν τους περιορισμούς κάθε λύσης. Β. να σκιαγραφήσουν βελτιώσεις στις υπάρχουσες λύσεις Πρωτεύοντα: Δίκτυα αισθητήρων Δευτερεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτύων ΟΧΙ

16 Θέμα: «Επισκόπηση θεμάτων ασφάλειας και ακεραιότητας Δεδομένων σε Δίκτυα Επόμενης Γενίας (NGNs)» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για τα δίκτυα επόμενης γενιάς. 2.να καταγράψουν τις προτεινόμενες λύσεις, αλλά και τους περιορισμούς κάθε λύσης. Τα δίκτυα επόμενης γενιάς, (Next Generation Networks NGNs) έχουν προταθεί εδώ και αρκετά έτη ως η συνέχεια του διαδικτύου και η ολοκλήρωση δεδομένων και υπηρεσιών. Είναι ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία μελέτη που θα καταγράφει τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές για την ασφάλεια και την ακεραιότητα δεδομένων στα NGNs, καθώς και τους περιορισμούς τους. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τις αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων που έχουν προταθεί στα δίκτυα επόμενης γενιάς και να επισημάνουν τους περιορισμούς κάθε λύσης. Β. να σκιαγραφήσουν βελτιώσεις στις υπάρχουσες λύσεις Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτύων Δευτερεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών ΟΧΙ

17 Θέμα: «Σύστημα μετάδοσης 3D σήματος στην επίγεια τηλεόραση» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.Να κατανοήσουν οι φοιτητές σε βάθος την αρχιτεκτονική ενός σύστηματος επίγειας τηλεόρασης. 2.Να σχεδιάσουν οι φοιτητές, περιγράφοντας τα απαραίτητα υποσυστήματα και τις προδιαγραφές τους, ένα σύστημα επίγειας τηλεόρασης για την αποστολή και λήψη 3D σήματος. Προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις στα συστήματα επίγειας τηλεόρασης, ιδιαίτερα μετά το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση σήματος, επιβάλλεται να εξετάσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει να την αποστολή και λήψη 3D σήματος. Οι φοιτητές, στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα μελετήσουν και θα προτείνουν ένα σύστημα που οι προδιαγραφές του θα επέτρεπαν την μετάδοση 3D σήματος. Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Τηλεόραση Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες ΟΧΙ

18 Θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου καυστήρα» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου οικιακών συσκευών. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης απομακρυσμένου ελέγχου μίας οικιακής συσκευής, όπως ένας οικιακός καυστήρας. Τα έξυπνα σπίτια τα τελευταία χρόνια έχουν πάψει να είναι σχεδιαστικές μακέτες και έχουν γίνει πραγματικότητα. Πολλά συστήματα είναι πλέον διαθέσιμα για την απομακρυσμένη παρατήρηση και έλεγχο πολλών λειτουργιών ενός σπιτιού. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την τάση των τελευταίων ετών για υιοθέτηση ατομικών οικιακών καυστήρων, δημιουργεί την ανάγκη για την πρόταση ενός συστήματος παρατήρησης και ελέγχου ενός καυστήρα με χρήση αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα συστήματα ελέγχου οικιακών συσκευών. Β. κατασκευάσουν ένα πρότυπο σύστημα ελέγχου και παρατήρησης των λειτουργιών ενός οικιακού καυστήρα. Πρωτεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Ηλεκτρονική ΟΧΙ

19 Θέμα: «Χρήση ασύρματων αισθητήρων για τον χειρισμό βασικών λειτουργιών Η/Υ» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και ασύρματων αισθητήρων. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης χρήσης ασύρματου αισθητήρα για τον έλεγχο ενός Η/Υ. Οι ασύρματοι αισθητήρες συναντώνται πλέον στις μέρες μας όλο και περισσότερο. Η τάση του ubiquitous computing φέρνει όλο και περισσότερους αισθητήρες γύρω μας τόσο και παρατήρηση όσο και για έλεγχο συσκευών. Είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν οι τεχνολογίες και οι συσκευές που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε ασύρματα διάφορες συσκευές, όπως ένας Η/Υ. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα συστήματα ασύρματων αισθητήρων. Β. κατασκευάσουν μία πρότυπη σύνδεση ασύρματων αισθητήρων και Η/Υ με σκοπό τον έλεγχο βασικών λειτουργιών. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών ΟΧΙ

20 Θέμα: «End-to-End Ασφάλεια στο πρωτόκολλο SIP» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να μελετήσουν και να εμβαθύνουν οι φοιτητές στο πρωτόκολλο SIP 2.να αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης για SIP συνεδρίες Είναι γνωστό σε όλους πως η Internet τηλεφωνία έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Οι λόγοι για αυτή την ανάπτυξη είναι πολλοί, με τους κυριότερους να συμπεριλαμβάνουν το μικρό κόστος των κλήσεων καθώς και η ευκολία εγκαθίδρυσης κλήσεων. Ωστόσο, σε αυτή την ξέφρενη πορεία της IP τηλεφωνίας, το θέμα της ασφάλειας των κλήσεων έχει παραμεληθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα κυριότερα πρωτόκολλα σηματοδοσίας τηλεφωνίας, το SIP, δεν παρέχει εγγενώς υπηρεσία ασφάλειας κλήσεων. Συνεπώς είναι πολύ εύκολο, με κάποιο monitor software (π.χ. Ethereal) να συλλέξει τα πακέτα μιας συνεδρίας και να αναπαράγει τις φωνές των ομιλούντων. Η πρώτη φάση της παρούσας εργασίας είναι η εγκατάσταση ενός SIP server (π.χ. Asterisk) και η δημιουργία ενός μικρού τηλεφωνικού δικτύου. Η δεύτερη και κυριότερη φάση της εργασίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός απλού αλγορίθμου κωδικοποίησης, η ανάπτυξή του, καθώς και η εφαρμογή του στα άκρα μιας SIP συνεδρίας, με σκοπό την προστασία του περιεχομένου της κλήσης. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα υπολογιστών Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός C ΟΧΙ

21 Θέμα: «Κωδικοποίηση πολυκαναλικών ηχητικών σημάτων βασιζόμενη στη μοντελοποίηση ενδο-ωτικών παραμέτρων» Επιβλέπων: Ζαρούχας Θωμάς Μέλη: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επικ. Καθηγητής τηλ: Ακαδημαϊκό Έτος: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μοντελοποιηθούν οι ενδο-ωτικές (inter-aural) παράμετροι, στις οποίες βασίζεται η χωρική ακουστική αντίληψη, με τη χρήση κατάλληλα οριζόμενων ενδο-καναλικών (inter-channel) παραμέτρων, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η κωδικοποίηση πολυκαναλικών ηχητικών δεδομένων (π.χ. MPEG-Surround). Aντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι ο υπολογισμός της ενδο-καναλικής στάθμης διαφοράς (Inter-channel Level Difference, ICLD), της ενδο-καναλικής χρονικής διαφοράς (Inter- channel Time Difference, ICTD) και της ενδοκαναλικής συνάφειας (Inter-channel Coherence, ICC), στο πεδίο του χρόνου-συχνότητας, από στερεοφωνικά ή και πολυκαναλικά ηχητικά σήματα. Προαιρετικά, θα διερευνηθεί η δυνατότητα για ανασύσταση του στερεοφωνικού (ή και πολυκαναλικού) σήματος από το αντίστοιχο μονοφωνικό (down-mixed) με τη βοήθεια των παραμέτρων αυτών. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Δευτερεύοντα: Αγγλικά Οχι

22 Θέμα: «Υλοποίηση τράπεζας φίλτρων για την ανάλυση ηχητικών σημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab» Επιβλέπων: Ζαρούχας Θωμάς Μέλη: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επικ. Καθηγητής τηλ: Ακαδημαϊκό Έτος: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιηθεί τράπεζα φίλτρων βασιζόμενη στο πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-1, από διαθέσιμες κρουστικές αποκρίσεις ζωνοδιαβατών φίλτρων, με την ανάπτυξη κατάλληλης γραφικής διεπαφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η συγκεκριμένη διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης διαφόρων παραμέτρων (π.χ., φασματικές αποκρίσεις ) ενώ θα εξεταστούν οι ιδιότητες ανάλυσης-σύνθεσης σε διάφορα ηχητικά σήματα πλήρους φάσματος. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιηθεί τράπεζα φίλτρων βασιζόμενη στο πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-1, από διαθέσιμες κρουστικές αποκρίσεις ζωνοδιαβατών φίλτρων, με την ανάπτυξη κατάλληλης γραφικής διεπαφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η συγκεκριμένη διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης διαφόρων παραμέτρων (π.χ., φασματικές αποκρίσεις ) ενώ θα εξεταστούν οι ιδιότητες ανάλυσης-σύνθεσης σε διάφορα ηχητικά σήματα πλήρους φάσματος. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Δευτερεύοντα: Αγγλικά Όχι

23 Θέμα: «Δημιουργία OLAP υπηρεσίας με αποτελέσματα από ερωτηματολόγια αξιολόγησης» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα τις υπηρεσίες OLAP 2.να υλοποιηθεί μία υπηρεσία OLAP σε συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης με απαντήσεις ερωτηματολογίων της διπλωματικής είναι η μελέτη των διαθέσιμων τεχνολογιών OLAP και η διερεύνηση περιπτώσεων για τις οποίες οι υπηρεσίες OLAP έρχονται να καλύψουτν καλύτερα τις ανάγκες οργάνωσης και αναζήτησης πληροφορίας σε σχέση με αυτές των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Στο πλαίσιο της εργασία θα μελεητθεί η γλώσσα Multidimensional Expressions (MDX) και θα χρησιμοποιηθεί μία πλατφόρμα για την παροχή OLAP services όπως αυτή της ICCube (www.iccube.com) για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών πάνω στις απαντήσεις ερωτηματολογίων. Το σύνολο των απαντήσεων θα δωθεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων από τον επιβλέποντα. Πρωτεύοντα: Βάσεις Δεδομένων Δευτερεύοντα: Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ server για εγκατάσταση software ΠΟΥ Οπουδήποτε, απλά να είναι διαθέσιμο από internet οχι

24 Θέμα: «Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων κυκλοφοριακής κίνησης σε εφαρμογή παγκόσμιου ιστού ή σε κινητό τηλέφωνο» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος της συγκεκριμένης εργασίας είναι: η ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η εκμάθηση της κατασκευής εφαρμογής για την απεικόνιση των δεδομένων αυτών. Στις ημέρες μας η συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παροχή πληροφορίας αποτελεί γεγονός. Τέτοιες ροές πληροφορίας η επιστήμη της πληροφορικής οφείλει να τις ελέγχει, ερμηνεύει, επεξεργάζεται και τέλος απεικονίζει σε μορφή χρήσιμη στον άνθρωπο. Η εργασία αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μίας εφαρμογής η οποία θα λαμβάνει υπόψιν της συνεχόμενη ροή πληροφορίας σχετικά με την κυκλοφορία σε μία πόλλη και θα απεικονίζει αυτήν την πληροφορία σε μορφή κατανοητή και χρήσιμη στον πολίτη. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα δωθούν από τον επιβλέποντα ενώ η μορφή απεικόνισης θα αποφασιστεί ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τις προφανείς ανάγκες των πολιτών. Πρωτεύοντα: Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Τεχνολογίες Διαδικτύου όχι

25 Θέμα: «Δημιουργία κλασικής διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου (π.χ. φοιτητολόγιο) με χρήση τεχνολογιών Model View Controler (MVC).» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος Η διερεύνηση και η κατανόηση του μοντέλου προγραμματισμού MVC Η διερεύνηση πλατφόρμων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική Η εργασία αυτή περιλαμβάνει αρχικά μία συγκριτική επισκόπηση του κλασικού αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με αυτόν που βασίζεται στο μοντέλο MVC. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει βιβλιογραφική αναδίφηση στις πλατφόρμες που υποστηρίζουν το MVC για την γλώσσα διαδικτυακού προγραμματισμού PHP. Τέλος θα αναπτυχθεί μία σχετική εφαρμογή με χρίση της συγκεκριμένης τεχνικής. Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Τεχνολογίες Διαδικτύου όχι

26 Θέμα: «Μελέτη της Τεχνολογίας OFDM» Επιβλέπων: Πλέσσας Φώτης Μελέτη της διαμόρφωσης OFDM και η δημιουργία μοντέλου σε κατάλληλο εργαλείο σχεδιασμού και προσομοίωσης Παρουσίαση της διαμόρφωσης OFDM Υλοποίηση σχήματος OFDM Προσομοιώσεις και αξιολόγηση Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Δίκτυα Ι και ΙΙ, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτυακών Συστημάτων Δευτερεύοντα: Ανάλυση Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Απαραίτητες οι 15νθήμερες συναντήσεις στον χώρο του τμήματος

27 Θέμα: «Μελέτη συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης ήχου (Digital Audio Broadcasting)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου Μελέτη τεχνικών περιγραφής συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας Μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων με έμφαση στην OFDM Μελέτη συστημάτων επίγειας μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DAB) Μελέτη συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DSB) Υλοποίηση της διαμόρφωσης OFDMστο AWR Design Environment Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της εκπόνησης των παρακάτω σταδίων: Επισκόπηση προτύπων επεξεργασίας ψηφιακού ήχου Ανάλυση συστήματος επίγειας μετάδοσης ψηφιακού ήχου (Digital Audio Broadcasting - DAB) Παρουσίαση συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DSB) Μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων Μελέτη της διαμόρφωσης OFDM Υλοποίηση της διαμόρφωσης OFDM στο AWR Design Environment Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Δορυφορικές Επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Ψηφιακή τηλεόραση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ AWR Design Enviroment ΠΟΥ υποστηρίζεται η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο (ΤΕΙ ή οικεία φοιτητή) Συνάντηση με τον καθηγητή μία φορά τον μήνα

28 Θέμα: «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για την διδασκαλία του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: της παρούσας πτυχιακής είναι η δημιουργία εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα I Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη εργαστηριακού οδηγού για την διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι. Ο φοιτητής θα πρέπει να αναπτύξει 10 εργαστηριακές ασκήσεις σε εργαλείο προσομοίωσης (Μatlab & Simulink, AWR). Οι ασκήσεις θα πρέπει να καλύπτουν την αντίστοιχη ύλη του μαθήματος θεωρίας η οποία απαρτίζεται ως εξής: Διαμορφώσεις Σημάτων Φίλτρα Διαμόρφωση Πλάτους Διαμόρφωση Γωνίας Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων Φάσματα Fourier Διαμορφωμένων Σημάτων Κυκλώματα διαμορφωτών Συστήματα Αναλογικών Επικοινωνιών Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Δευτερεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ AWR Design Enviroment ΠΟΥ υποστηρίζεται η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο (ΤΕΙ ή οικεία φοιτητή) Συνάντηση με τον καθηγητή μία φορά τον μήνα

29 Θέμα: «Τεχνικές Ελέγχου συμφόρησης για το TCP» Επιβλέπων: Κώστας Παξιμάδης Στόχος η εξοικείωση με τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP Μελέτη πρωτοκόλλου TCP Μελέτη εκδόσεων του TCP, ανάλυση χαρακτηριστικών, εφαρμογών τους Ανάλυση των τεχνικών ελέγχου συμφόρησης στις διάφορες εκδόσεις του TCP. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών ΝΑΙ

30 Θέμα: «Εξομοιωτές δικτύων υπολογιστών» Επιβλέπων: Κώστας Παξιμάδης Στόχος η εξοικείωση με τους εξομοιωτές δικτύων Μελέτη εξομοιωτών δικτύων υπολογιστών Μελέτη μοντέλων εξομοιωτών, ανάλυση χαρακτηριστικών, τεχνικών, εφαρμογών Ανάλυση επιμέρους κατηγοριών, χαρακτηριστικών Εξοικείωση με τους εξομοιωτές, δοκιμαστικές εκτελέσεις αλγόριθμων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύοντα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑΙ

31 Θέμα: «Ανάπτυξη μεθόδου κατανομής καναλιών σε κυψελοειδή συστήματα» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Η διαδικασία της κατανομής καναλιού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στα κυψελοειδή κινητά συστήματα. Η κατανομή ή ανάθεση καναλιών μπορεί να διατυπωθεί ως ένα συνδυαστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που υπόκειται στην εμφάνιση παρεμβολών και στη ροή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Οι στρατηγικές κατανομής καναλιών ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τη στατική ανάθεση καναλιών (Fixed Channel Assignment -FCA), και τη δυναμική ανάθεση καναλιών (Dynamic Channel Assignment -DCA), Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη των κινητών κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνιών Μελέτη των τεχνικών ανάθεσης καναλιού Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Υλοποίηση αλγορίθμου στατικής ανάθεσης καναλιού με χρήση του MATLAB. Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω σταδίων: Μελέτη των κυψελοειδών συστημάτων Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης Μεθόδοι ανάθεσης καναλιού σε κυψελοειδή συστήματα Υλοποίηση αλγορίθμου στατικής ανάθεσης καναλιού με χρήση του MATLAB. Αποτελέσματα Αξιολόγηση - Συμπεράσματα Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Δευτερεύοντα: Αγγλικά Μία φορά το μήνα συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή

32 Θέμα: «Χρήση του CoAP πρωτοκόλλου για απομακρυσμένη πρόσβαση στους αισθητήρες κινητού τηλεφώνου.» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος Οι σπουδαστές καλούνται να ενσωματώσουν σε μορφή εφαρμογής για Android / ios υπάρχουσες βιβλιοθήκες του πρωτοκόλλου Costrained Application Protocol (CoAP). Αυτό θα επιτρέψει τη διάθεση της λειτουργικότητας του κιντηού τηλεφώνου στο Internet ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένος σταθμός μετρήσεων. H πρόσβαση στις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας θα μπορεί να γίνει μέσω ενός browser με CoAP client. Οι σπουδαστές αρχικά θα πρέπει να εξοικειωθούν με έννοιες όπως Internet of Things, REST services και κατανεμημένο προγραμματισμό. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργία του πρωτόκολλου CoAP και να το συγκρίνουν με το MQTT Η προτεινόμενη εργασία εντάσσει μια από τις πιο διαδεδομένες συσκευές παγκοσμίως, το κινητό τηλέφωνο σε αυτό που γίνεται γνωστό ως Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) παρέχοντας ένα τυποποιμένο interface - το CoAP πρωτόκολλο. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

33 Θέμα: «Χρήση του MQTT πρωτόκολλου για απομακρυσμένη λήψη τιμών από αισθητήρες κινητού τηλεφώνου» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος Οι σπουδαστές καλούνται να ενσωματώσουν σε μορφή εφαρμογής για Android / ios υπάρχουσες βιβλιοθήκες του πρωτοκόλλου MQ Transactional Transport (MQTT). Αυτό θα επιτρέψει τη διάθεση της λειτουργικότητας του κιντηού τηλεφώνου στο Internet ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένος σταθμός μετρήσεων. Οι μετρήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα σε MQTT proxy server. Οι σπουδαστές αρχικά θα πρέπει να εξοικειωθούν με έννοιες όπως Internet of Things, REST services και κατανεμημένο προγραμματισμό. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργία του πρωτόκολλου MQTT και να το συγκρίνουν με το CoAP. Η προτεινόμενη εργασία εντάσσει μια από τις πιο διαδεδομένες συσκευές παγκοσμίως, το κινητό τηλέφωνο σε αυτό που γίνεται γνωστό ως Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) παρέχοντας ένα τυποποιμένο interface όπως το MQTT. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

34 Θέμα: «Ανάλυση μέγάλου όγκου δεδομένων (Big data analytics) με χρήση του Hadoop» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος - Εξοικείωση με κατανεμημένες βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου - Εξοικείωση με αλγορίθμους επεξεργασίας όπως ο MapReduce - Χρήση του Hadoop Framework και η ολοκλήρωσή του με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων όπως PostgreSQL - Εξοικείωση με big data analytics O σπουδαστής θα πρέπει αφού κατανοήσει βασικές έννοιες να εγκαταστήσει το Hadoop framework. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια δημόσια πηγή δεδομένων μεγάλου όγκου η οποία θα οριστεί, θα πρέπει να την επεξεργαστεί με το Hadoop αναπτύσσοντας σχετικό πρόγραμμα σε Java / Ruby / Python παράγοντας σχετικό ana;ytics report. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός N/A Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

35 Θέμα: «Χρήση του dotcms ως βοηθητικού περιβάλλοντος ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαργμογών για τελικούς χρήστες» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος - Εξοικειώση με Java CMS - Ανάπτυξη plugin για dotcms - Εξοικείωση με το JSF για ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος με χρήση PrimeFaces Controls και ολοκλήρωσής τους στο dotcms O σπουδαστής καλείται να εγκαταστήσει και να μελετήσει το dotcms ως Content Management σύστημα. Μελετώντας το interface που παρέχει, θα πρέπει να αναπτύξει μια μικρή εφαρμογή σε Java με γραφικό περιβάλλον σε JSF η οποία όμως θα ενσωματωθεί στο dotcms ως plugin. Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί ως REST client για ένα απλό API το οποίο θα καθοριστεί. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Η Γεν. Συν. του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην αριθμ. πρακτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Αντίρριο, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Πρόγραμμα ενημέρωσης Η σημασία των κατευθύνσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών [Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής] Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ [Σωτήρης Χριστοδούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα