Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας»"

Transcript

1 Θέμα: «Σχεδιασμός δικτύου Broadband Access σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών αρχών και εφαρμογών σε δίκτυα 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό. - Αναλυτική παρουσίαση των δικτύων 3G/4G Κινητής Τηλεφωνίας. - Επισκόπιση τεχνολογιών broadband Access (carrier ethernet mobile backhaul, SHDSL-VDSL, Microwave 155 Mbps, Ethernet MW, optical) και Υπολογισμός χωρητικότητας δικτύου μετάδοσης/διασύνδεσης 3G/4G. - Πειραματικές μετρήσεις. Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) -

2 Θέμα: «Πειραματικός προσδιορισμός παραμέτρων αξιοπιστίας ενός Οπτικού Δικτυού» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών παραμέτρων αξιοπιστίας (εξασθένηση, διασπορά, BER) ενός οπτικού δικτυού. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό 1. Αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών διάδοσης ΗΜ ακτινοβολίας εντός της ίνας καθώς και των παραμέτρων αξιοπιστίας. 2. Πειραματική μελέτη του φαινομένου. Πρωτεύοντα: Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Φυσική -

3 Θέμα: «Σχεδιασμός Οπτικού Δικτύου Διασύνδεσης Υψηλής Χωρητικότητας σε Αστικό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3G» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Η παρούσα πτυχιακή θα έχει ως στόχο την κατανόηση και την παρουσίαση των οπτικών ινών και πως αυτές λειτουργούν πάνω σε ένα αστικό δίκτυο 3G Κινητής Τηλεφωνίας. Μετά το πέρας της παρουσίασής της, το κοινό θα μπορεί να έχει μία πλήρη άποψη για το τι είναι οι οπτικές ίνες (από πλευράς φυσικού επιπέδου) και πως αυτές συνδέουν μεταξύ τους αστικά κέντρα με μεγάλο φόρτο φάσματος (μετάδοση πληροφορίας) από πολλές περιοχές. Επίσης, θα γίνουν κατανοητές όλες οι ενέργειες που γίνονται σε φυσικό επίπεδο από τους μηχανικούς δικτύων για την βέλτιστη απόδοση των οπτικών ινών (ενίσχυση, συγκόλληση) μέσω προσομοιωμένων μετρήσεων σε ένα υποθετικό αστικό δίκτυο και πραγματικές μετρήσεις ινών στο εργαστήριο με OTDR. 1. Οπτικές Ίνες 2. Σχεδιασμός & Προσομοίωση Αστικού Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας 3. Πρακτικό κομμάτι με μετρήσεις στο εργαστήριο 4.Σχεδιασμός δικτύου κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων με προσδιορισμό margins, fusion attenuation για δίκτυο μετάδοσης SDH STM-1 & STM-4 σε αστική περιοχή. 5. Μετρήσεις απωλειών με μηχάνημα OTDR. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο), Οπτικά Δίκτυα Επκοινωνιών Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ OTDR, Λογισμικό προσομοίωσης Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας ΠΟΥ εγκαταστάσεις Τμήματος Απαιτείται η παρουσία του φοιτητή-φοιτήτρια κατά τη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων

4 Θέμα: «Διασύνδεση σταθμoύ βάσης κινητής τηλεφωνίας με τo δίκτυo μέσω οπτικής ίνας to the BTS site» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση της διασύνδεσης σταθμού βάσης της κινητής τηλεφωνίας με τo δίκτυo μέσω οπτικής ίνας to the BTS site 1. Περιγραφή οπτικής τεχνολογίας 2. Σχεδιασμός δικτύου μέσω της οπτικής ίνας 3. Διεξαγωγή μετρήσεων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο), Ασύρματες Επικοινωνίες (θεωρία και εργαστήριο) Δευτερεύοντα: Δίκτυα Οπτικων Επικοινωνιών (θεωρία και εργαστήριο) Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ OTDR, Λογισμικό προσομοίωσης Δικτύου 3G Κινητής Τηλεφωνίας ΠΟΥ εγκαταστάσεις Τμήματος Απαιτείται η παρουσία του φοιτητή-φοιτήτρια κατά τη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων.

5 Θέμα: «Δυνατότητες αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στις δημόσιες υπηρεσίες και κίνδυνοι που υπάρχουν από τη χρήση τους.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Στόχος είναι να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων σε όφελος των δημοσίων υπηρεσιών και να εντοπιστούν/αναλυθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν και οι τρόποι προφύλαξης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται: -Ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και των δυνατοτήτων τους -Συσχέτηση των κοινωνικών δικτύων με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη δημόσια λειτουργία -Προτάσεις Αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων στο δημόσιο -Ανάλυση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους ή στη χρήση τους Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Βελτιστοποίηση και Διαχείριση Επιχειρησιακών πόρων Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Μετάδοση και επεξεργασία πολυμέσων -

6 Θέμα: «Αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων, μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους και προτάσεις βελτίωσής τους. Μελέτη περίπτωσης για τους Δήμους στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Στόχος είναι να εξεταστεί το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δήμων μέσα από την αξιολόγηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. : -Επισκόπηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανάλυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών -Διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες αλλά και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών -Ανάλυση των Αποτελεσμάτων και συμπεράσματα-προτάσεις Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Kοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων -

7 Θέμα: «Αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα και προτάσεις βελτίωσης και ανάπτυξής τους.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός και η αποτελεσματικότητα των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Περιλαμβάνει: -Ανάλυση & Επισκόπηση των κοινωνικών δικτύων και των υπηρεσιών τους -Αξιολόγηση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν -Προτάσεις βελτίωσης των υπηρειών Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Προγραμματισμός Διαδικτύου Δευτερεύοντα: Ανάλυση Αλγορίθμων -

8 Θέμα: «Καταγραφή, αξιολόγηση και αποτίμηση της αξιοποίησης των εργαλείων που διατίθενται για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να διερευνηθεί το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου και να αξιολογηθούν τα εργαλεία που αξιοποιούν ή μπορουν να αξιοποιήσουν Περιλαμβάνει: -Ανάλυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ -Διερεύνηση των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται και αξιολόγησή τους -Αποτίμηση της αξιοποίησής τους μέχρι σήμερα -Συμπεράσματα-Προτάσεις Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου, Μετάδοση και επεξεργασία πολυμέσων Δευτερεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών -

9 Θέμα: «Αξιολόγηση της Εθνικής διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.» Επιβλέπων: Δημήτρης Γούλας Να εξεταστούν οι παράμετροι σχεδίασης και λειτουργίας της κυβερνητικής πύλης ΕΡΜΗΣ και να να αξιολογηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Περιλαμβάνει: -Επισκόπηση της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και των παρεχόμενων υπηρεσιών -Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και δυσλειτουργιών του τρόπου σχεδίασης των υπηρεσιών -Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης Πρωτεύοντα: Εισαγωγή στην Τεχνολογίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, Kοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύου -

10 Θέμα: «Ανάπτυξη Φωνητικής Πύλης για Τηλεφωνικό Κέντρο» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Η διπλωματική εργασία έχει στόχο την ανάπτυξη φωνητικής πυλής για υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου. Η υλοποίηση θα αξιολογηθεί σε offline εφαρμογή για τα ονόματα του προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα υλοποιηθεί σύστημα αναγνώρισης ομιλίας, για την φωνητική αναγνώριση των ονομάτων του προσωπικού του Τμήματος. Για την ανάπτυξη του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές προεπεξεργασίας και παραμετροποίησης ομιλίας καθώς και κρυμμένα μοντέλα Μαρκώφ. Η υλοποίηση θα βασιστεί σε open-source λογισμικά για επεξεργασία και αναγνώριση ομιλίας. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

11 Θέμα: «Αυτόματη Αναγνώριση Πτηνών από Κελάηδισμα» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα αναγνωρίζει αυτόματα την παρουσία πτηνών από την ηχητική τους δραστηριότητα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει ανάλυση του ηχητικού αποτυπώματος σε διάφορα είδη πτηνών. Στην συνέχεια και με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν μοντέλα για την αυτόματη αναγνώριση των πτηνών. Τα μοντέλα θα βασιστούν σε τεχνικές ανάλυσης ηχητικών σημάτων και αναγνώρισης προτύπων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

12 Θέμα: «Αυτόματη Αναγνώριση Ήχων σε Αστικό Περιβάλλον» Επιβλέπων: Ιωσήφ Μπόρας Μέλη: Μιχάλης Παρασκευάς Θωμάς Ζαρούχας Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης συμβάντων σε περιβάλλον πόλης με βάση το ηχητικό αποτύπωμά τους. Η αναγνώριση ήχων σε περιβάλλον πόλης ενδιαφέρει εφαρμογές που ασχολούνται με διαχείρηση πληροφορίας και ασφάλεια σε πόλεις. Στην παρούσα εργασία θα γίνει επισκόπηση του ηχητικού αποτυπώματος σε συνήθη αστικά περιβάλλοντα. Ηχογραφήσεις από open-source ηχητικές βάσεις δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων ήχητικών συμβάντων με τεχνικές επεξεργασίας ήχου και μηχανικής μάθησης. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Δευτερεύοντα: Θεωρία Σημάτων, Αγγλικά σε εβδομαδιαία βάση.

13 Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης προσαρμογής ποιότητας πολυμέσων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.Να κατανοήσουν οι φοιτητές σε βάθος τις έννοιες της επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο και εικόνας. 2.Να αναπτύξουν οι φοιτητές μία εφαρμογή που θα προσαρμόζει και θα προσωποποιεί κατάλληλα την ποιότητα των πολυμέσων που ζητάει ο χρήστης ανάλογα με την συσκευή λήψης, το data plan αλλά και το δίκτυο μετάδοσης (wifi, 3G, κτλ.). Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δοκιμή ενός συστήματος αυτόματης προσαρμογής των χαρακτηριστικών πολυμέρων (bitrate, fps, size, κτλ) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τόσο της συσκευής του δέκτη όσο και.του δικτύου σύνδεσης. Η εν λόγω εφαρμογή θα πρέπει να «αντιλαμβάνεται» τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του δέκτη και να ανακατασκευάζει τα πολυμέσα κατάλληλα, με σκοπό την μεγιστοποίηση του utilization του χρήστη. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Πολυμέσα Δευτερεύοντα: Ψηφιακή Τηλεόραση ΟΧΙ

14 Θέμα: «Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για συστήματα αισθητήρων. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης συστημάτων ασφαλείας σε ένα δίκτυο αισθητήρων Τα δίκτυα αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά έτη και χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, λίγη μέριμνα έχει ληφθεί για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τρέχουν σε αυτά τα δίκτυα, κυρίως εξαιτίας του overhead που εισάγουν τέτοιες αρχιτεκτονικές. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί το κόστος τόσο σε κίνηση δεδομένων όσο και σε ενέργεια που απαιτεί η εισαγωγή ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας δεδομένων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα με τα συστήματα και τις αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί έως σήμερα σχετικά με την ασφάλεια σε δίκτυα αισθητήρων. Β. θα προτείνουν μία εναλλακτική αρχιτεκτονική για την ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων σε δίκτυα αισθητήρων Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα αισθητήρων Δευτερεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δεδομένων ΟΧΙ

15 Θέμα: «Επισκόπηση θεμάτων ασφάλειας και ακεραιότητας Δεδομένων σε Δίκτυα Αισθητήρων» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για συστήματα αισθητήρων. 2.να καταγράψουν τις προτεινόμενες λύσεις, αλλά και τους περιορισμούς κάθε λύσης. Τα δίκτυα αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί εδώ και αρκετά έτη και χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, λίγη μέριμνα έχει ληφθεί για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τρέχουν σε αυτά τα δίκτυα, κυρίως εξαιτίας του overhead που εισάγουν τέτοιες αρχιτεκτονικές. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί το κόστος τόσο σε κίνηση δεδομένων όσο και σε ενέργεια που απαιτεί η εισαγωγή ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας δεδομένων σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα με τα συστήματα και τις αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί έως σήμερα σχετικά με την ασφάλεια σε δίκτυα αισθητήρων και να επισημάνουν τους περιορισμούς κάθε λύσης. Β. να σκιαγραφήσουν βελτιώσεις στις υπάρχουσες λύσεις Πρωτεύοντα: Δίκτυα αισθητήρων Δευτερεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτύων ΟΧΙ

16 Θέμα: «Επισκόπηση θεμάτων ασφάλειας και ακεραιότητας Δεδομένων σε Δίκτυα Επόμενης Γενίας (NGNs)» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων για τα δίκτυα επόμενης γενιάς. 2.να καταγράψουν τις προτεινόμενες λύσεις, αλλά και τους περιορισμούς κάθε λύσης. Τα δίκτυα επόμενης γενιάς, (Next Generation Networks NGNs) έχουν προταθεί εδώ και αρκετά έτη ως η συνέχεια του διαδικτύου και η ολοκλήρωση δεδομένων και υπηρεσιών. Είναι ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία μελέτη που θα καταγράφει τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές για την ασφάλεια και την ακεραιότητα δεδομένων στα NGNs, καθώς και τους περιορισμούς τους. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τις αρχιτεκτονικές ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων που έχουν προταθεί στα δίκτυα επόμενης γενιάς και να επισημάνουν τους περιορισμούς κάθε λύσης. Β. να σκιαγραφήσουν βελτιώσεις στις υπάρχουσες λύσεις Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτύων Δευτερεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών ΟΧΙ

17 Θέμα: «Σύστημα μετάδοσης 3D σήματος στην επίγεια τηλεόραση» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.Να κατανοήσουν οι φοιτητές σε βάθος την αρχιτεκτονική ενός σύστηματος επίγειας τηλεόρασης. 2.Να σχεδιάσουν οι φοιτητές, περιγράφοντας τα απαραίτητα υποσυστήματα και τις προδιαγραφές τους, ένα σύστημα επίγειας τηλεόρασης για την αποστολή και λήψη 3D σήματος. Προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις στα συστήματα επίγειας τηλεόρασης, ιδιαίτερα μετά το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση σήματος, επιβάλλεται να εξετάσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει να την αποστολή και λήψη 3D σήματος. Οι φοιτητές, στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα μελετήσουν και θα προτείνουν ένα σύστημα που οι προδιαγραφές του θα επέτρεπαν την μετάδοση 3D σήματος. Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Τηλεόραση Δευτερεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες ΟΧΙ

18 Θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου καυστήρα» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου οικιακών συσκευών. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης απομακρυσμένου ελέγχου μίας οικιακής συσκευής, όπως ένας οικιακός καυστήρας. Τα έξυπνα σπίτια τα τελευταία χρόνια έχουν πάψει να είναι σχεδιαστικές μακέτες και έχουν γίνει πραγματικότητα. Πολλά συστήματα είναι πλέον διαθέσιμα για την απομακρυσμένη παρατήρηση και έλεγχο πολλών λειτουργιών ενός σπιτιού. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την τάση των τελευταίων ετών για υιοθέτηση ατομικών οικιακών καυστήρων, δημιουργεί την ανάγκη για την πρόταση ενός συστήματος παρατήρησης και ελέγχου ενός καυστήρα με χρήση αισθητήρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα συστήματα ελέγχου οικιακών συσκευών. Β. κατασκευάσουν ένα πρότυπο σύστημα ελέγχου και παρατήρησης των λειτουργιών ενός οικιακού καυστήρα. Πρωτεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Ηλεκτρονική ΟΧΙ

19 Θέμα: «Χρήση ασύρματων αισθητήρων για τον χειρισμό βασικών λειτουργιών Η/Υ» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα και ασύρματων αισθητήρων. 2.να πραγματοποιηθεί μία πειραματική διάταξη επίδειξης χρήσης ασύρματου αισθητήρα για τον έλεγχο ενός Η/Υ. Οι ασύρματοι αισθητήρες συναντώνται πλέον στις μέρες μας όλο και περισσότερο. Η τάση του ubiquitous computing φέρνει όλο και περισσότερους αισθητήρες γύρω μας τόσο και παρατήρηση όσο και για έλεγχο συσκευών. Είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν οι τεχνολογίες και οι συσκευές που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε ασύρματα διάφορες συσκευές, όπως ένας Η/Υ. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, οι φοιτητές: Α. θα εκπονήσουν μία εκτενή βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα συστήματα ασύρματων αισθητήρων. Β. κατασκευάσουν μία πρότυπη σύνδεση ασύρματων αισθητήρων και Η/Υ με σκοπό τον έλεγχο βασικών λειτουργιών. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών ΟΧΙ

20 Θέμα: «End-to-End Ασφάλεια στο πρωτόκολλο SIP» Επιβλέπων: Τσακανίκας Βασίλης τηλ: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να μελετήσουν και να εμβαθύνουν οι φοιτητές στο πρωτόκολλο SIP 2.να αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης για SIP συνεδρίες Είναι γνωστό σε όλους πως η Internet τηλεφωνία έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Οι λόγοι για αυτή την ανάπτυξη είναι πολλοί, με τους κυριότερους να συμπεριλαμβάνουν το μικρό κόστος των κλήσεων καθώς και η ευκολία εγκαθίδρυσης κλήσεων. Ωστόσο, σε αυτή την ξέφρενη πορεία της IP τηλεφωνίας, το θέμα της ασφάλειας των κλήσεων έχει παραμεληθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα κυριότερα πρωτόκολλα σηματοδοσίας τηλεφωνίας, το SIP, δεν παρέχει εγγενώς υπηρεσία ασφάλειας κλήσεων. Συνεπώς είναι πολύ εύκολο, με κάποιο monitor software (π.χ. Ethereal) να συλλέξει τα πακέτα μιας συνεδρίας και να αναπαράγει τις φωνές των ομιλούντων. Η πρώτη φάση της παρούσας εργασίας είναι η εγκατάσταση ενός SIP server (π.χ. Asterisk) και η δημιουργία ενός μικρού τηλεφωνικού δικτύου. Η δεύτερη και κυριότερη φάση της εργασίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός απλού αλγορίθμου κωδικοποίησης, η ανάπτυξή του, καθώς και η εφαρμογή του στα άκρα μιας SIP συνεδρίας, με σκοπό την προστασία του περιεχομένου της κλήσης. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα υπολογιστών Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός C ΟΧΙ

21 Θέμα: «Κωδικοποίηση πολυκαναλικών ηχητικών σημάτων βασιζόμενη στη μοντελοποίηση ενδο-ωτικών παραμέτρων» Επιβλέπων: Ζαρούχας Θωμάς Μέλη: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επικ. Καθηγητής τηλ: Ακαδημαϊκό Έτος: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μοντελοποιηθούν οι ενδο-ωτικές (inter-aural) παράμετροι, στις οποίες βασίζεται η χωρική ακουστική αντίληψη, με τη χρήση κατάλληλα οριζόμενων ενδο-καναλικών (inter-channel) παραμέτρων, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η κωδικοποίηση πολυκαναλικών ηχητικών δεδομένων (π.χ. MPEG-Surround). Aντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι ο υπολογισμός της ενδο-καναλικής στάθμης διαφοράς (Inter-channel Level Difference, ICLD), της ενδο-καναλικής χρονικής διαφοράς (Inter- channel Time Difference, ICTD) και της ενδοκαναλικής συνάφειας (Inter-channel Coherence, ICC), στο πεδίο του χρόνου-συχνότητας, από στερεοφωνικά ή και πολυκαναλικά ηχητικά σήματα. Προαιρετικά, θα διερευνηθεί η δυνατότητα για ανασύσταση του στερεοφωνικού (ή και πολυκαναλικού) σήματος από το αντίστοιχο μονοφωνικό (down-mixed) με τη βοήθεια των παραμέτρων αυτών. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Δευτερεύοντα: Αγγλικά Οχι

22 Θέμα: «Υλοποίηση τράπεζας φίλτρων για την ανάλυση ηχητικών σημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab» Επιβλέπων: Ζαρούχας Θωμάς Μέλη: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επικ. Καθηγητής τηλ: Ακαδημαϊκό Έτος: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιηθεί τράπεζα φίλτρων βασιζόμενη στο πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-1, από διαθέσιμες κρουστικές αποκρίσεις ζωνοδιαβατών φίλτρων, με την ανάπτυξη κατάλληλης γραφικής διεπαφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η συγκεκριμένη διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης διαφόρων παραμέτρων (π.χ., φασματικές αποκρίσεις ) ενώ θα εξεταστούν οι ιδιότητες ανάλυσης-σύνθεσης σε διάφορα ηχητικά σήματα πλήρους φάσματος. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα υλοποιηθεί τράπεζα φίλτρων βασιζόμενη στο πρότυπο κωδικοποίησης MPEG-1, από διαθέσιμες κρουστικές αποκρίσεις ζωνοδιαβατών φίλτρων, με την ανάπτυξη κατάλληλης γραφικής διεπαφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η συγκεκριμένη διεπαφή θα παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης διαφόρων παραμέτρων (π.χ., φασματικές αποκρίσεις ) ενώ θα εξεταστούν οι ιδιότητες ανάλυσης-σύνθεσης σε διάφορα ηχητικά σήματα πλήρους φάσματος. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Δευτερεύοντα: Αγγλικά Όχι

23 Θέμα: «Δημιουργία OLAP υπηρεσίας με αποτελέσματα από ερωτηματολόγια αξιολόγησης» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: 1.να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές μία διεξοδική μελέτη σχετικά με τα τις υπηρεσίες OLAP 2.να υλοποιηθεί μία υπηρεσία OLAP σε συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης με απαντήσεις ερωτηματολογίων της διπλωματικής είναι η μελέτη των διαθέσιμων τεχνολογιών OLAP και η διερεύνηση περιπτώσεων για τις οποίες οι υπηρεσίες OLAP έρχονται να καλύψουτν καλύτερα τις ανάγκες οργάνωσης και αναζήτησης πληροφορίας σε σχέση με αυτές των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Στο πλαίσιο της εργασία θα μελεητθεί η γλώσσα Multidimensional Expressions (MDX) και θα χρησιμοποιηθεί μία πλατφόρμα για την παροχή OLAP services όπως αυτή της ICCube (www.iccube.com) για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών πάνω στις απαντήσεις ερωτηματολογίων. Το σύνολο των απαντήσεων θα δωθεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων από τον επιβλέποντα. Πρωτεύοντα: Βάσεις Δεδομένων Δευτερεύοντα: Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ server για εγκατάσταση software ΠΟΥ Οπουδήποτε, απλά να είναι διαθέσιμο από internet οχι

24 Θέμα: «Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων κυκλοφοριακής κίνησης σε εφαρμογή παγκόσμιου ιστού ή σε κινητό τηλέφωνο» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος της συγκεκριμένης εργασίας είναι: η ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η εκμάθηση της κατασκευής εφαρμογής για την απεικόνιση των δεδομένων αυτών. Στις ημέρες μας η συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παροχή πληροφορίας αποτελεί γεγονός. Τέτοιες ροές πληροφορίας η επιστήμη της πληροφορικής οφείλει να τις ελέγχει, ερμηνεύει, επεξεργάζεται και τέλος απεικονίζει σε μορφή χρήσιμη στον άνθρωπο. Η εργασία αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μίας εφαρμογής η οποία θα λαμβάνει υπόψιν της συνεχόμενη ροή πληροφορίας σχετικά με την κυκλοφορία σε μία πόλλη και θα απεικονίζει αυτήν την πληροφορία σε μορφή κατανοητή και χρήσιμη στον πολίτη. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα δωθούν από τον επιβλέποντα ενώ η μορφή απεικόνισης θα αποφασιστεί ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τις προφανείς ανάγκες των πολιτών. Πρωτεύοντα: Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Τεχνολογίες Διαδικτύου όχι

25 Θέμα: «Δημιουργία κλασικής διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου (π.χ. φοιτητολόγιο) με χρήση τεχνολογιών Model View Controler (MVC).» Επιβλέπων: Νίκος Καρούσος Η διερεύνηση και η κατανόηση του μοντέλου προγραμματισμού MVC Η διερεύνηση πλατφόρμων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική Η εργασία αυτή περιλαμβάνει αρχικά μία συγκριτική επισκόπηση του κλασικού αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με αυτόν που βασίζεται στο μοντέλο MVC. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει βιβλιογραφική αναδίφηση στις πλατφόρμες που υποστηρίζουν το MVC για την γλώσσα διαδικτυακού προγραμματισμού PHP. Τέλος θα αναπτυχθεί μία σχετική εφαρμογή με χρίση της συγκεκριμένης τεχνικής. Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Τεχνολογίες Διαδικτύου όχι

26 Θέμα: «Μελέτη της Τεχνολογίας OFDM» Επιβλέπων: Πλέσσας Φώτης Μελέτη της διαμόρφωσης OFDM και η δημιουργία μοντέλου σε κατάλληλο εργαλείο σχεδιασμού και προσομοίωσης Παρουσίαση της διαμόρφωσης OFDM Υλοποίηση σχήματος OFDM Προσομοιώσεις και αξιολόγηση Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Δίκτυα Ι και ΙΙ, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια και Αξιοπιστία Δικτυακών Συστημάτων Δευτερεύοντα: Ανάλυση Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Απαραίτητες οι 15νθήμερες συναντήσεις στον χώρο του τμήματος

27 Θέμα: «Μελέτη συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης ήχου (Digital Audio Broadcasting)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου Μελέτη τεχνικών περιγραφής συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας Μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων με έμφαση στην OFDM Μελέτη συστημάτων επίγειας μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DAB) Μελέτη συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DSB) Υλοποίηση της διαμόρφωσης OFDMστο AWR Design Environment Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της εκπόνησης των παρακάτω σταδίων: Επισκόπηση προτύπων επεξεργασίας ψηφιακού ήχου Ανάλυση συστήματος επίγειας μετάδοσης ψηφιακού ήχου (Digital Audio Broadcasting - DAB) Παρουσίαση συστημάτων δορυφορικής μετάδοσης ψηφιακού ήχου (DSB) Μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων Μελέτη της διαμόρφωσης OFDM Υλοποίηση της διαμόρφωσης OFDM στο AWR Design Environment Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Δορυφορικές Επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Ψηφιακή τηλεόραση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ AWR Design Enviroment ΠΟΥ υποστηρίζεται η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο (ΤΕΙ ή οικεία φοιτητή) Συνάντηση με τον καθηγητή μία φορά τον μήνα

28 Θέμα: «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για την διδασκαλία του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: της παρούσας πτυχιακής είναι η δημιουργία εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα I Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη εργαστηριακού οδηγού για την διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι. Ο φοιτητής θα πρέπει να αναπτύξει 10 εργαστηριακές ασκήσεις σε εργαλείο προσομοίωσης (Μatlab & Simulink, AWR). Οι ασκήσεις θα πρέπει να καλύπτουν την αντίστοιχη ύλη του μαθήματος θεωρίας η οποία απαρτίζεται ως εξής: Διαμορφώσεις Σημάτων Φίλτρα Διαμόρφωση Πλάτους Διαμόρφωση Γωνίας Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων Φάσματα Fourier Διαμορφωμένων Σημάτων Κυκλώματα διαμορφωτών Συστήματα Αναλογικών Επικοινωνιών Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Δευτερεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ AWR Design Enviroment ΠΟΥ υποστηρίζεται η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο (ΤΕΙ ή οικεία φοιτητή) Συνάντηση με τον καθηγητή μία φορά τον μήνα

29 Θέμα: «Τεχνικές Ελέγχου συμφόρησης για το TCP» Επιβλέπων: Κώστας Παξιμάδης Στόχος η εξοικείωση με τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP Μελέτη πρωτοκόλλου TCP Μελέτη εκδόσεων του TCP, ανάλυση χαρακτηριστικών, εφαρμογών τους Ανάλυση των τεχνικών ελέγχου συμφόρησης στις διάφορες εκδόσεις του TCP. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Υπολογιστών Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών ΝΑΙ

30 Θέμα: «Εξομοιωτές δικτύων υπολογιστών» Επιβλέπων: Κώστας Παξιμάδης Στόχος η εξοικείωση με τους εξομοιωτές δικτύων Μελέτη εξομοιωτών δικτύων υπολογιστών Μελέτη μοντέλων εξομοιωτών, ανάλυση χαρακτηριστικών, τεχνικών, εφαρμογών Ανάλυση επιμέρους κατηγοριών, χαρακτηριστικών Εξοικείωση με τους εξομοιωτές, δοκιμαστικές εκτελέσεις αλγόριθμων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύοντα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑΙ

31 Θέμα: «Ανάπτυξη μεθόδου κατανομής καναλιών σε κυψελοειδή συστήματα» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Η διαδικασία της κατανομής καναλιού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στα κυψελοειδή κινητά συστήματα. Η κατανομή ή ανάθεση καναλιών μπορεί να διατυπωθεί ως ένα συνδυαστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που υπόκειται στην εμφάνιση παρεμβολών και στη ροή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Οι στρατηγικές κατανομής καναλιών ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τη στατική ανάθεση καναλιών (Fixed Channel Assignment -FCA), και τη δυναμική ανάθεση καναλιών (Dynamic Channel Assignment -DCA), Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη των κινητών κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνιών Μελέτη των τεχνικών ανάθεσης καναλιού Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Υλοποίηση αλγορίθμου στατικής ανάθεσης καναλιού με χρήση του MATLAB. Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω σταδίων: Μελέτη των κυψελοειδών συστημάτων Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης Μεθόδοι ανάθεσης καναλιού σε κυψελοειδή συστήματα Υλοποίηση αλγορίθμου στατικής ανάθεσης καναλιού με χρήση του MATLAB. Αποτελέσματα Αξιολόγηση - Συμπεράσματα Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Δευτερεύοντα: Αγγλικά Μία φορά το μήνα συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή

32 Θέμα: «Χρήση του CoAP πρωτοκόλλου για απομακρυσμένη πρόσβαση στους αισθητήρες κινητού τηλεφώνου.» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος Οι σπουδαστές καλούνται να ενσωματώσουν σε μορφή εφαρμογής για Android / ios υπάρχουσες βιβλιοθήκες του πρωτοκόλλου Costrained Application Protocol (CoAP). Αυτό θα επιτρέψει τη διάθεση της λειτουργικότητας του κιντηού τηλεφώνου στο Internet ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένος σταθμός μετρήσεων. H πρόσβαση στις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας θα μπορεί να γίνει μέσω ενός browser με CoAP client. Οι σπουδαστές αρχικά θα πρέπει να εξοικειωθούν με έννοιες όπως Internet of Things, REST services και κατανεμημένο προγραμματισμό. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργία του πρωτόκολλου CoAP και να το συγκρίνουν με το MQTT Η προτεινόμενη εργασία εντάσσει μια από τις πιο διαδεδομένες συσκευές παγκοσμίως, το κινητό τηλέφωνο σε αυτό που γίνεται γνωστό ως Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) παρέχοντας ένα τυποποιμένο interface - το CoAP πρωτόκολλο. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

33 Θέμα: «Χρήση του MQTT πρωτόκολλου για απομακρυσμένη λήψη τιμών από αισθητήρες κινητού τηλεφώνου» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος Οι σπουδαστές καλούνται να ενσωματώσουν σε μορφή εφαρμογής για Android / ios υπάρχουσες βιβλιοθήκες του πρωτοκόλλου MQ Transactional Transport (MQTT). Αυτό θα επιτρέψει τη διάθεση της λειτουργικότητας του κιντηού τηλεφώνου στο Internet ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένος σταθμός μετρήσεων. Οι μετρήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα σε MQTT proxy server. Οι σπουδαστές αρχικά θα πρέπει να εξοικειωθούν με έννοιες όπως Internet of Things, REST services και κατανεμημένο προγραμματισμό. Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργία του πρωτόκολλου MQTT και να το συγκρίνουν με το CoAP. Η προτεινόμενη εργασία εντάσσει μια από τις πιο διαδεδομένες συσκευές παγκοσμίως, το κινητό τηλέφωνο σε αυτό που γίνεται γνωστό ως Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) παρέχοντας ένα τυποποιμένο interface όπως το MQTT. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

34 Θέμα: «Ανάλυση μέγάλου όγκου δεδομένων (Big data analytics) με χρήση του Hadoop» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος - Εξοικείωση με κατανεμημένες βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου - Εξοικείωση με αλγορίθμους επεξεργασίας όπως ο MapReduce - Χρήση του Hadoop Framework και η ολοκλήρωσή του με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων όπως PostgreSQL - Εξοικείωση με big data analytics O σπουδαστής θα πρέπει αφού κατανοήσει βασικές έννοιες να εγκαταστήσει το Hadoop framework. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια δημόσια πηγή δεδομένων μεγάλου όγκου η οποία θα οριστεί, θα πρέπει να την επεξεργαστεί με το Hadoop αναπτύσσοντας σχετικό πρόγραμμα σε Java / Ruby / Python παράγοντας σχετικό ana;ytics report. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός N/A Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

35 Θέμα: «Χρήση του dotcms ως βοηθητικού περιβάλλοντος ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαργμογών για τελικούς χρήστες» Επιβλέπων: Γεωργουδάκης Μάνος - Εξοικειώση με Java CMS - Ανάπτυξη plugin για dotcms - Εξοικείωση με το JSF για ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος με χρήση PrimeFaces Controls και ολοκλήρωσής τους στο dotcms O σπουδαστής καλείται να εγκαταστήσει και να μελετήσει το dotcms ως Content Management σύστημα. Μελετώντας το interface που παρέχει, θα πρέπει να αναπτύξει μια μικρή εφαρμογή σε Java με γραφικό περιβάλλον σε JSF η οποία όμως θα ενσωματωθεί στο dotcms ως plugin. Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί ως REST client για ένα απλό API το οποίο θα καθοριστεί. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Κατανεμημένος προγραμματισμός Ν/Α Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Java καλή υποχρεωτική

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Χ Ω Ρ Ο Υ Γ Ι Α Τ Ο Τ Ε Ι Κ Α Β Α - Λ Α Σ Σ Τ Ο Ν Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Τ Ο Υ O P E N S I M U L A T O R " ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΣΟΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Διαδικτυακό Πληροφορικό Σύστημα Αξιολόγησης Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

. Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

. Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής . Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Οδηγίες - Διευκρινίσεις 1. Στον παρακάτω πίνακα περιεχομένων θα βρείτε αριθμημένα όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα