Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Θέµα: Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» µε θησαυρό το Eurovoc. Καθηγήτρια Επόπτρια: κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Σίνδος 2008

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια και επόπτριά µου την κα Αφροδίτη Μάλλιαρη, που µε ανέλαβε για την εκπόνηση της εργασίας µου. Επίσης την ευχαριστώ που ήταν πάντα παρούσα όποτε και για ότι την χρειάστηκα. 2

3 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδες 1. Συντοµογραφίες 4 2. Πρόλογός 5 3. Εισαγωγή Υπόδειγµα εγγραφής 9 5. Παρουσίαση εγγραφών Ευρετήριο θεµατικών όρων Ευρετήριο συγγραφέων 7.1. Ευρετήριο ξένων συγγραφέων Ευρετήριο Ελλήνων συγγραφέων Ευρετήριο τίτλων 8.1. Ευρετήριο ξένων τίτλων Ευρετήριο ελληνικών τίτλων Βιβλιογραφία 157 3

4 1. Συντοµογραφίες και µεταφράσεις BIC = Μικροµεσαίες επιχειρήσεις CEN = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CFC = Χλωροφθοράνθακες Στρατοσφαιρικός ρύπος ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes = ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως IDA Interchange of Data between Administrations = ιεθνής Τράπεζα Mercosur = Κοινή Αγορά Βραζιλίας-Αργεντινής-Ουρουγουάης-Παραγουάης OMC = ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου PVC = Πολυβινυλοχλωρίδιο Πλαστικές ύλες Γ Επιχειρήσεων Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων ΕΑ ιεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη ΤΑΑ ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΚΑΧ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ΚΕΕ Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης ΚΠΕΑ Κοινοτικό Πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Σ Ι Σύµπραξη ηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα ΧΑΚΕ Χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης Χώρες της ΚΑΚ Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών 4

5 2. Πρόλογος Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων µε τον θησαυρό Eurovoc». Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2008 στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη επόπτρια αυτής της εργασίας ήταν η καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι.Θ. κα Αφροδίτη Μάλλιαρη. 5

6 3. Εισαγωγή Το περιοδικό το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο αποδελτίωσης και θεµατικής ευρετηρίασης για την παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων». Το συγκεκριµένο περιοδικό µπορεί να αναζητηθεί µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από νέα και ανασκοπήσεις σχετικά µε την πολιτική των επιχειρήσεων και υπάρχει σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Για την πραγµατοποίηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η έντυπη µορφή του περιοδικού. Ο παραπάνω σύνδεσµος είναι πια ανενεργός και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική µορφή του περιοδικού. Το «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» αντικατέστησε το EURO info και σκοπός του είναι να δείξει ότι µε την προώθηση της επιχείρησης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µπορεί να δηµιουργηθεί µια Ευρώπη συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η έκδοση του περιοδικού ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο του Είναι ένα τριµηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό, το οποίο εκδίδεται στις έντεκα γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, φιλανδικά, σουηδικά, γερµανικά, δανικά, ολλανδικά και πορτογαλικά) της Ένωσης από τη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα άρθρα των τευχών που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από τα έτη (τεύχη 1 14 εκτός από το τεύχος 11, στο οποίο δεν υπήρχε η µετάφραση στα ελληνικά). Ξεκινώντας από το πιο παλιό τεύχος και φτάνοντας στο πιο πρόσφατο αποδελτίωσα και ευρετηρίασα συνολικά 205 άρθρα. Τα άρθρα που χρησιµοποιήθηκαν αφού επεξεργάσθηκαν και αποδελτιώθηκαν, ευρετηριάστηκαν µε βάση τους κανόνες του θησαυρού Eurovoc. Στη συνέχεια καθιερώθηκαν τα θέµατα για κάθε ένα από τα άρθρα χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του θησαυρού. Ο θησαυρός Eurovoc 4.2 που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη εργασία υπάρχει στο διαδίκτυο (http://europa.eu/eurovoc/) και επιλέχθηκε επειδή καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα µέσο τεκµηρίωσης το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, τις εθνικές αρχές και από ορισµένους ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Η έκδοση (4.2) 6

7 που χρησιµοποιήθηκε είναι προϊόν συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων και των διαφόρων χρηστών του Eurovoc. Ο θησαυρός επισηµοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2005 από τη συντονιστική επιτροπή και διατίθεται σε 22 επίσηµες γλώσσες (βουλγαρικά, ισπανικά, τσεχικά, δανικά, γερµανικά, εσθονικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, ουγγρικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, φινλανδικά σουηδικά και κροατικά) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µη. Ο συγκεκριµένος θησαυρός χρησιµοποιήθηκε για την αποδελτίωση και την ευρετηρίαση των άρθρων επειδή το περιοδικό σχετίζεται µε τα περισσότερα από τα παρακάτω θέµατα που καλύπτει ο θησαυρός: πολιτική ζωή, διεθνείς σχέσεις, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δίκαιο, οικονοµική ζωή, οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές, δηµοσιονοµικά, κοινωνικά θέµατα, επικοινωνία και µόρφωση, επιστήµες, επιχειρήσεις και ανταγωνισµός, απασχόληση και εργασία, µεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, δασοκοµία και αλιεία, διατροφή και γεωργικά προϊόντα, παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα, ενέργεια, γεωγραφία και διεθνείς οργανισµοί. Για την καταλογογράφηση των άρθρων επιλέχθηκε το πρότυπο του MLA. Η παρουσίαση των εγγράφων έγινε αλφαβητικά µε βάση το θέµα, µε αυτόν τον τρόπο οι εγγραφές παρουσιάζονται πιο οµαδοποιηµένες και δεν κουράζουν τον αναγνώστη. Κάτω από κάθε θέµα βρίσκονται οι εγγραφές που ανήκουν σε αυτό και κάθε εγγραφή επαναλαµβάνεται κάτω από κάθε θέµα ξεχωριστά, ανάλογα µε τον αριθµό των θεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε µία από αυτές. Οι εγγραφές κάτω από κάθε θέµα είναι σε αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από τις εγγραφές που είναι σε ξένη γλώσσα και τελειώνοντας µε αυτές που είναι στην ελληνική. Επίσης, υπάρχουν άρθρα µε δύο συγγραφείς τα οποία δεν καθορίζονται από το MLA, έτσι αποφασίσαµε από κοινού µε την κα Μάλλιαρη να παρουσιαστούν αυτές οι εγγραφές µε τον ίδιο τρόπο που δηµιουργούνται για βιβλία µε δύο ή τρεις συγγραφείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία ευρετήρια, το ευρετήριο θεµατικών όρων, το ευρετήριο συγγραφέων και τέλος το ευρετήριο τίτλων. Όλα τα ευρετήρια χωρίζονται σε δύο µέρη, στο ευρετήριο σε ξένη και ελληνική γλώσσα. Το ευρετήριο θεµατικών όρων περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία λειτουργώντας ως αλφαβητικός κατάλογος, παραπέµποντας στον αριθµό της εγγραφής που υπάρχει και αντιστοιχεί στο θέµα. Με έντονη γραφή παρουσιάζονται οι προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση SN (scope note = διευκρινιστική σηµείωση), αλλά και από τη σηµείωση UF (used for = χρησιµοποίησε αντί) που προηγείται 7

8 του µη προτιµώµενου όρου. Με απλή γραφή είναι οι µη προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση USE (χρησιµοποίησε) και στη συνέχεια από τον καθιερωµένο όρο. Στο ευρετήριο συγγραφέων και στο ευρετήριο τίτλων, παρουσιάζονται αλφαβητικά οι συγγραφείς και οι τίτλοι όλων των άρθρων, µε τη σηµείωση του αριθµού που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Η καθιέρωση των ονοµάτων των συγγραφέων υπήρχε στο τέλος του άρθρου και η καθιέρωση των τίτλων στην αρχή. 8

9 4. Υπόδειγµα εγγραφής 1. ΘΕΜΑ 1 Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τεύχος (Έτος έκδοσης): Σελίδες. ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Ο αριθµός δίπλα στο ΘΕΜΑ 1 είναι ο αύξων αριθµός που δηλώνει τη σειρά µε την οποία έχει παρουσιαστεί η εγγραφή µέσα στην εργασία. Τα ΘΕΜΑ 2 και ΘΕΜΑ 3 είναι τα υπόλοιπα θέµατα που ανήκουν στην ίδια εγγραφή και τα οποία παρουσιάζονται και το καθένα ξεχωριστά µε αλφαβητική θεµατική σειρά. 9

10 5. Παρουσίαση εγγραφών 1. CEN Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Leibrock, Gerhard. «Το CEN υιοθετεί νέα διοικητική δοµή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 20. Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2. MERCOSUR Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 3. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 10

11 4. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Νέα προσέγγιση συνεργασίας για τον ευρωπαϊκό τουρισµό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Πρώτο ευρωπαϊκό φόρουµ τουρισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Burge, Nick και Steve Hollins. «Οι χηµικές ουσίες προσβλέπουν στην αειφορία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 11

12 Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Glynn, Paul. «Ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία: Νέα στρατηγική για ένα αειφόρο µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 6-7. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Langendorf, Julius. «ιατήρηση της κληρονοµιάς µας για τις µελλοντικές γενεές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 6-7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 12

13 «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ «Ξεκίνησε το νέο φόρουµ των δασικών βιοµηχανιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: 17. ΦΟΡΟΥΜ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «Φόρουµ για τις δασικές και τις σχετικές βιοµηχανίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 21. ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΟΥΜ 13

14 5. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ 6. ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Winkler, Klaus. «Σχεδιάζοντας µια πορεία για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Duarte Gaspar, Paula. «Οι µικρές επιχειρήσεις στην πρώτη θέση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 14

15 Colasanti, Fabio. «Από τη Λισαβόνα στη Βαρκελώνη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 3. Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Hager, Caroline. «Επηρεάζουν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές την ανταγωνιστικότητα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 15

16 Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Liikanen, Erkki. «Η Γ Επιχειρήσεων στο παγκόσµιο χωριό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Συντονισµός για την ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 3. Mackay, Ronald. «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις σχετικές µε τις υπηρεσίες επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΥΜ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Vigier, Pierre. «Η Οµάδας Πολιτικής για τις επιχειρήσεις αρχίζει το έργο της.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 4-5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 16

17 «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17

18 Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Jenkinson, Brian. «Εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Μείωση των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 18

19 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 11. ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ Ayala, Pablo. «Καταπολέµηση των προϊόντων αποµίµησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 17. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Perenius, Lena. «Προτεινόµενη απαγόρευση επικίνδυνης βραδυφλεγούς ουσίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 15. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 19

20 13. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Cooke, Emer. «Νέες υποψήφιες θεραπείες για ασθενείς µε σπάνιες ασθένειες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 20. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Brekelmans, Cornelis. «Μεγαλύτερη ασφάλεια για τα εµφυτεύµατα µαστού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Spiliopoulou, Maria. «Σκάφη Αναψυχής: Μείωση των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 16. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 20

21 17. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 18. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 19. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Hilpert, Georg. «Η Επιτροπή και η Κίνα συζητούν τους κανόνες ασφαλείας ηλεκτρισµού και µηχανικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 21. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21

22 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 22. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 23. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Anselme, Celine και Louis Leimgruber. «Βιοµηχανία τροφίµων: Επιτυχής διπλή εµπορική διαπραγµάτευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Liikanen, Erkki. «ιευρύνοντας την συζήτηση για την βιοµηχανική πολιτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Mingasson, Jean-Paul. «Μπαίνοντας και πάλι σε τροχιά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 22

23 Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 25. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 26. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΕΥΡΩΠΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 23

24 27. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Marini, Maria. «Ενηµερωµένα άρθρα του ΠΕΣΑΠ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 21. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΑ 28. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 29. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 24

25 30. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 31. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 32. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Liikanen, Erkki. «Έλεγχος του σφυγµού των βιοµηχανικών τοµέων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 34. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 25

26 35. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληροφοριών στις διασυνοριακές δηµόσιες υπηρεσίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Lostao, Jacqueline. «Αναπτύσσοντας τη µεταφορά της τεχνολογίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 38. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 26

27 Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 39. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ 40. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 27

28 Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΚΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Koehli, Joerg. «Η αναδιάρθρωση για µία µεγαλύτερη Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 20. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΧΑΚΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 28

29 Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 42. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 43. ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Europartenariat Νότια Ιταλία 2000.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 29

30 McMillan, Jacques. «Οικοδόµηση επιτυχίας: Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής συνεργασίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Seidler, Anke. «Βελτίωση των δικτύων στήριξης επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 9. «Το Europartenariat φέρνει τις ΜΜΕ σε επαφή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 44. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Liikanen, Erkki. «ιεύρυνση της ΕΕ: Μια ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση για τη βιοµηχανία;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 3. Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «Συνέντευξη µε τον Γενικό ιευθυντή Επιχειρήσεων κ. Jean-Paul Mingasson.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003:

31 45. ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 46. ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Woeldgen, Jacques. «Τα νέα κράτη µέλη χαλυβώνονται για να προσχωρήσουν στην Ένωση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 8-9. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ «Μία ζαριά βοηθά τις ΜΜΕ να µάθουν.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 47. ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 31

32 48. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 49. ΕΓΚΡΙΣΗ Katsarakis, Georgios. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και σήµανση ΕΚ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 19. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 32

33 51. ΕΚΑΧ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρώπη χαλυβδώνεται εν όψει περιόδου δοκιµασίας!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 6-7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 52. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 53. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 54. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 33

34 55. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Gheluwe, Jean-Pierre Van. «Αναθεώρηση της νοµοθεσίας περί µηχανολογικού ξοπλισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 56. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Berg, Christine. «Εταιρικά στελέχη και διεθνή πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002):

35 Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 35

36 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 57. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Fabbi, Fabio. «Καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μπίλαλης, Ζαχαρίας. «Τυποποίηση αντί για πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 18. ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 36

37 59. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚ McClenaghan, Thomas και David Eardley. «Τα PECAs προετοιµάζουν το δρόµο για τη διεύρυνση της Ενωσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 60. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 61. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 37

38 Hanekuyk, Daniel. «Ελεύθερα ή σταθερά µεγέθη συσκευασίας;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑ 62. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 38

39 Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νπµπθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Hanekuyk, Daniel. «Προσυσκευασµένα προϊόντα: Ένα µέγεθος για όλα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Marini, Maria. «Οι συµφωνίες διευκόλυνσης των συναλλαγών ανοίγουν το δρόµο για τη διεύρυνση της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 6-7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ 39

40 Martinez-Alberola, Clara. «Προώθηση αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Stadler, Martin. «Το Συµβούλιο εγκρίνει ψήφισµα για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 19. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΕ Sutcliffe, Helen. «Τσιµέντο: η πρώτη περίπτωση εναρµονισµένων προτύπων προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 19. ΤΣΙΜΕΝΤΟ Wilkinson, Anne. «Εφαρµογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Wilkinson, Anne. «Η Νέα Προσέγγιση µπορεί να πάει οπουδήποτε!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 17. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 40

41 63. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 64. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 65. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 66. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Borras, Anna. «Κάνοντας τους δρόµους της Ευρώπης ασφαλέστερους για τους πεζούς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 16. ΟΧΗΜΑ ΠΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41

42 67. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 68. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 69. ΕΞΟΡΥΞΗ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 70. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 71. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 42

43 72. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Aernoudt, Rudy. «Σεµινάριο «επιχειρηµατικών αγγέλων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 7. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Debyser, Ariane. «Το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 11. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Gintersdorfer, Claudia. «Υπεύθυνο επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των ΜΜΕ της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 43

44 Herrero-Rada, Sonia. «Ενθάρρυνση µιας νέας έναρξης µετά από πτώχευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 8-9. ΠΤΩΧΕΥΣΗ Licciardello, Alberto. «Εφαρµόζοντας τη διαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 4-5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Ευρωπαϊκά βραβεία για το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Μετουσίωση του πνεύµατος της Λισσαβόνας σε πολιτική πρακτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 4-5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 44

45 «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 73. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΥΡΩ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Bjorklund, Mona. «Αξιολόγηση του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις: συστάσεις της Γενικής ιεύθυνσης Επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραµµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 16. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 45

46 Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 74. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 75. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 76. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 77. ΕΥΡΩ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 46

47 78. ΕΥΡΩΑΡΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Ευρω-αραβική συνεργασία τυποποίησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 79. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Frydman, Jan E. «Ρυθµιστική συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Loewe, Peter. «Προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτοµίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 47

48 «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΑ 80. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «CORDIS: η σύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας-επιχείρησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 81. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Liou, Florence και Matteo Fornara. «Ανταλλαγή ορθών πρακτικών µε υποψήφιες χώρες της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 21. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 48

49 82. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης-ιστορίες επιτυχίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. «Τα ΕΚΠ προσφέρουν πρακτικές συµβουλές και βοήθεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 6. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 83. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): CEN Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 49

50 Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ «Εκπόνηση προτύπων για την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 84. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50

51 85. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 86. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Fornara, Matteo και Susanne Lindblad. «Οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 87. ΕΥΡΩΠΗ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 51

52 Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Guichard, Christophe. «Η ευρωπαϊκή καινοτοµία στο προσκήνιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Προς την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Ενίσχυση της Καινοτοµίας στην Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 11 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Η Επιτροπή θέτει τις προτεραιότητες για µία καινοτόµο Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 52

53 88. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 89. ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 90. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 91. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 53

54 92. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Vaessen, Ghislaine. «Προσθέτοντας ένα e - στις ΜΜΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Vittet-Philippe, Patrick. «Η πληροφορική και η τεχνολογία επικοινωνιών στη νέα οικονοµία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 54

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ραστηριότητες ΕΛΟΤ Τυποποίηση Πιστοποίηση Εργαστηριακές οκιµές Πληροφόρηση Εκπαίδευση Λειτουργία βιβλιοθήκης Λειτουργία εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μέλος European Small Hydropower Association Ανάπτυξη εφαρμογών Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κώστας Βασιλικός Αντιπρόεδρος ΕΣΜΥΕ 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα