Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Θέµα: Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» µε θησαυρό το Eurovoc. Καθηγήτρια Επόπτρια: κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Σίνδος 2008

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια και επόπτριά µου την κα Αφροδίτη Μάλλιαρη, που µε ανέλαβε για την εκπόνηση της εργασίας µου. Επίσης την ευχαριστώ που ήταν πάντα παρούσα όποτε και για ότι την χρειάστηκα. 2

3 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδες 1. Συντοµογραφίες 4 2. Πρόλογός 5 3. Εισαγωγή Υπόδειγµα εγγραφής 9 5. Παρουσίαση εγγραφών Ευρετήριο θεµατικών όρων Ευρετήριο συγγραφέων 7.1. Ευρετήριο ξένων συγγραφέων Ευρετήριο Ελλήνων συγγραφέων Ευρετήριο τίτλων 8.1. Ευρετήριο ξένων τίτλων Ευρετήριο ελληνικών τίτλων Βιβλιογραφία 157 3

4 1. Συντοµογραφίες και µεταφράσεις BIC = Μικροµεσαίες επιχειρήσεις CEN = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CFC = Χλωροφθοράνθακες Στρατοσφαιρικός ρύπος ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes = ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως IDA Interchange of Data between Administrations = ιεθνής Τράπεζα Mercosur = Κοινή Αγορά Βραζιλίας-Αργεντινής-Ουρουγουάης-Παραγουάης OMC = ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου PVC = Πολυβινυλοχλωρίδιο Πλαστικές ύλες Γ Επιχειρήσεων Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων ΕΑ ιεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη ΤΑΑ ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΚΑΧ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ΚΕΕ Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης ΚΠΕΑ Κοινοτικό Πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Σ Ι Σύµπραξη ηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα ΧΑΚΕ Χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης Χώρες της ΚΑΚ Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών 4

5 2. Πρόλογος Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων µε τον θησαυρό Eurovoc». Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2008 στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη επόπτρια αυτής της εργασίας ήταν η καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι.Θ. κα Αφροδίτη Μάλλιαρη. 5

6 3. Εισαγωγή Το περιοδικό το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο αποδελτίωσης και θεµατικής ευρετηρίασης για την παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων». Το συγκεκριµένο περιοδικό µπορεί να αναζητηθεί µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από νέα και ανασκοπήσεις σχετικά µε την πολιτική των επιχειρήσεων και υπάρχει σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Για την πραγµατοποίηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η έντυπη µορφή του περιοδικού. Ο παραπάνω σύνδεσµος είναι πια ανενεργός και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική µορφή του περιοδικού. Το «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» αντικατέστησε το EURO info και σκοπός του είναι να δείξει ότι µε την προώθηση της επιχείρησης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µπορεί να δηµιουργηθεί µια Ευρώπη συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η έκδοση του περιοδικού ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο του Είναι ένα τριµηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό, το οποίο εκδίδεται στις έντεκα γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, φιλανδικά, σουηδικά, γερµανικά, δανικά, ολλανδικά και πορτογαλικά) της Ένωσης από τη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα άρθρα των τευχών που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από τα έτη (τεύχη 1 14 εκτός από το τεύχος 11, στο οποίο δεν υπήρχε η µετάφραση στα ελληνικά). Ξεκινώντας από το πιο παλιό τεύχος και φτάνοντας στο πιο πρόσφατο αποδελτίωσα και ευρετηρίασα συνολικά 205 άρθρα. Τα άρθρα που χρησιµοποιήθηκαν αφού επεξεργάσθηκαν και αποδελτιώθηκαν, ευρετηριάστηκαν µε βάση τους κανόνες του θησαυρού Eurovoc. Στη συνέχεια καθιερώθηκαν τα θέµατα για κάθε ένα από τα άρθρα χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του θησαυρού. Ο θησαυρός Eurovoc 4.2 που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη εργασία υπάρχει στο διαδίκτυο (http://europa.eu/eurovoc/) και επιλέχθηκε επειδή καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα µέσο τεκµηρίωσης το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, τις εθνικές αρχές και από ορισµένους ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Η έκδοση (4.2) 6

7 που χρησιµοποιήθηκε είναι προϊόν συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων και των διαφόρων χρηστών του Eurovoc. Ο θησαυρός επισηµοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2005 από τη συντονιστική επιτροπή και διατίθεται σε 22 επίσηµες γλώσσες (βουλγαρικά, ισπανικά, τσεχικά, δανικά, γερµανικά, εσθονικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, ουγγρικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, φινλανδικά σουηδικά και κροατικά) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µη. Ο συγκεκριµένος θησαυρός χρησιµοποιήθηκε για την αποδελτίωση και την ευρετηρίαση των άρθρων επειδή το περιοδικό σχετίζεται µε τα περισσότερα από τα παρακάτω θέµατα που καλύπτει ο θησαυρός: πολιτική ζωή, διεθνείς σχέσεις, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δίκαιο, οικονοµική ζωή, οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές, δηµοσιονοµικά, κοινωνικά θέµατα, επικοινωνία και µόρφωση, επιστήµες, επιχειρήσεις και ανταγωνισµός, απασχόληση και εργασία, µεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, δασοκοµία και αλιεία, διατροφή και γεωργικά προϊόντα, παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα, ενέργεια, γεωγραφία και διεθνείς οργανισµοί. Για την καταλογογράφηση των άρθρων επιλέχθηκε το πρότυπο του MLA. Η παρουσίαση των εγγράφων έγινε αλφαβητικά µε βάση το θέµα, µε αυτόν τον τρόπο οι εγγραφές παρουσιάζονται πιο οµαδοποιηµένες και δεν κουράζουν τον αναγνώστη. Κάτω από κάθε θέµα βρίσκονται οι εγγραφές που ανήκουν σε αυτό και κάθε εγγραφή επαναλαµβάνεται κάτω από κάθε θέµα ξεχωριστά, ανάλογα µε τον αριθµό των θεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε µία από αυτές. Οι εγγραφές κάτω από κάθε θέµα είναι σε αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από τις εγγραφές που είναι σε ξένη γλώσσα και τελειώνοντας µε αυτές που είναι στην ελληνική. Επίσης, υπάρχουν άρθρα µε δύο συγγραφείς τα οποία δεν καθορίζονται από το MLA, έτσι αποφασίσαµε από κοινού µε την κα Μάλλιαρη να παρουσιαστούν αυτές οι εγγραφές µε τον ίδιο τρόπο που δηµιουργούνται για βιβλία µε δύο ή τρεις συγγραφείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία ευρετήρια, το ευρετήριο θεµατικών όρων, το ευρετήριο συγγραφέων και τέλος το ευρετήριο τίτλων. Όλα τα ευρετήρια χωρίζονται σε δύο µέρη, στο ευρετήριο σε ξένη και ελληνική γλώσσα. Το ευρετήριο θεµατικών όρων περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία λειτουργώντας ως αλφαβητικός κατάλογος, παραπέµποντας στον αριθµό της εγγραφής που υπάρχει και αντιστοιχεί στο θέµα. Με έντονη γραφή παρουσιάζονται οι προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση SN (scope note = διευκρινιστική σηµείωση), αλλά και από τη σηµείωση UF (used for = χρησιµοποίησε αντί) που προηγείται 7

8 του µη προτιµώµενου όρου. Με απλή γραφή είναι οι µη προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση USE (χρησιµοποίησε) και στη συνέχεια από τον καθιερωµένο όρο. Στο ευρετήριο συγγραφέων και στο ευρετήριο τίτλων, παρουσιάζονται αλφαβητικά οι συγγραφείς και οι τίτλοι όλων των άρθρων, µε τη σηµείωση του αριθµού που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Η καθιέρωση των ονοµάτων των συγγραφέων υπήρχε στο τέλος του άρθρου και η καθιέρωση των τίτλων στην αρχή. 8

9 4. Υπόδειγµα εγγραφής 1. ΘΕΜΑ 1 Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τεύχος (Έτος έκδοσης): Σελίδες. ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Ο αριθµός δίπλα στο ΘΕΜΑ 1 είναι ο αύξων αριθµός που δηλώνει τη σειρά µε την οποία έχει παρουσιαστεί η εγγραφή µέσα στην εργασία. Τα ΘΕΜΑ 2 και ΘΕΜΑ 3 είναι τα υπόλοιπα θέµατα που ανήκουν στην ίδια εγγραφή και τα οποία παρουσιάζονται και το καθένα ξεχωριστά µε αλφαβητική θεµατική σειρά. 9

10 5. Παρουσίαση εγγραφών 1. CEN Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Leibrock, Gerhard. «Το CEN υιοθετεί νέα διοικητική δοµή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 20. Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2. MERCOSUR Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 3. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 10

11 4. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Νέα προσέγγιση συνεργασίας για τον ευρωπαϊκό τουρισµό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Πρώτο ευρωπαϊκό φόρουµ τουρισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Burge, Nick και Steve Hollins. «Οι χηµικές ουσίες προσβλέπουν στην αειφορία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 11

12 Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Glynn, Paul. «Ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία: Νέα στρατηγική για ένα αειφόρο µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 6-7. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Langendorf, Julius. «ιατήρηση της κληρονοµιάς µας για τις µελλοντικές γενεές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 6-7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 12

13 «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ «Ξεκίνησε το νέο φόρουµ των δασικών βιοµηχανιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: 17. ΦΟΡΟΥΜ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «Φόρουµ για τις δασικές και τις σχετικές βιοµηχανίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 21. ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΟΥΜ 13

14 5. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ 6. ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Winkler, Klaus. «Σχεδιάζοντας µια πορεία για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Duarte Gaspar, Paula. «Οι µικρές επιχειρήσεις στην πρώτη θέση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 14

15 Colasanti, Fabio. «Από τη Λισαβόνα στη Βαρκελώνη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 3. Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Hager, Caroline. «Επηρεάζουν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές την ανταγωνιστικότητα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 15

16 Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Liikanen, Erkki. «Η Γ Επιχειρήσεων στο παγκόσµιο χωριό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Συντονισµός για την ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 3. Mackay, Ronald. «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις σχετικές µε τις υπηρεσίες επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΥΜ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Vigier, Pierre. «Η Οµάδας Πολιτικής για τις επιχειρήσεις αρχίζει το έργο της.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 4-5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 16

17 «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17

18 Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Jenkinson, Brian. «Εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Μείωση των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 18

19 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 11. ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ Ayala, Pablo. «Καταπολέµηση των προϊόντων αποµίµησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 17. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Perenius, Lena. «Προτεινόµενη απαγόρευση επικίνδυνης βραδυφλεγούς ουσίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 15. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 19

20 13. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Cooke, Emer. «Νέες υποψήφιες θεραπείες για ασθενείς µε σπάνιες ασθένειες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 20. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Brekelmans, Cornelis. «Μεγαλύτερη ασφάλεια για τα εµφυτεύµατα µαστού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Spiliopoulou, Maria. «Σκάφη Αναψυχής: Μείωση των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 16. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 20

21 17. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 18. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 19. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Hilpert, Georg. «Η Επιτροπή και η Κίνα συζητούν τους κανόνες ασφαλείας ηλεκτρισµού και µηχανικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 21. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21

22 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 22. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 23. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Anselme, Celine και Louis Leimgruber. «Βιοµηχανία τροφίµων: Επιτυχής διπλή εµπορική διαπραγµάτευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Liikanen, Erkki. «ιευρύνοντας την συζήτηση για την βιοµηχανική πολιτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Mingasson, Jean-Paul. «Μπαίνοντας και πάλι σε τροχιά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 22

23 Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 25. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 26. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΕΥΡΩΠΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 23

24 27. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Marini, Maria. «Ενηµερωµένα άρθρα του ΠΕΣΑΠ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 21. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΑ 28. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 29. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 24

25 30. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 31. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 32. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Liikanen, Erkki. «Έλεγχος του σφυγµού των βιοµηχανικών τοµέων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 34. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 25

26 35. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληροφοριών στις διασυνοριακές δηµόσιες υπηρεσίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Lostao, Jacqueline. «Αναπτύσσοντας τη µεταφορά της τεχνολογίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 38. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 26

27 Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 39. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ 40. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 27

28 Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΚΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Koehli, Joerg. «Η αναδιάρθρωση για µία µεγαλύτερη Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 20. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΧΑΚΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 28

29 Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 42. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 43. ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Europartenariat Νότια Ιταλία 2000.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 29

30 McMillan, Jacques. «Οικοδόµηση επιτυχίας: Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής συνεργασίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Seidler, Anke. «Βελτίωση των δικτύων στήριξης επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 9. «Το Europartenariat φέρνει τις ΜΜΕ σε επαφή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 44. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Liikanen, Erkki. «ιεύρυνση της ΕΕ: Μια ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση για τη βιοµηχανία;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 3. Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «Συνέντευξη µε τον Γενικό ιευθυντή Επιχειρήσεων κ. Jean-Paul Mingasson.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003:

31 45. ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 46. ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Woeldgen, Jacques. «Τα νέα κράτη µέλη χαλυβώνονται για να προσχωρήσουν στην Ένωση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 8-9. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ «Μία ζαριά βοηθά τις ΜΜΕ να µάθουν.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 47. ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 31

32 48. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 49. ΕΓΚΡΙΣΗ Katsarakis, Georgios. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και σήµανση ΕΚ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 19. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 32

33 51. ΕΚΑΧ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρώπη χαλυβδώνεται εν όψει περιόδου δοκιµασίας!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 6-7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 52. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 53. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 54. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 33

34 55. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Gheluwe, Jean-Pierre Van. «Αναθεώρηση της νοµοθεσίας περί µηχανολογικού ξοπλισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 56. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Berg, Christine. «Εταιρικά στελέχη και διεθνή πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002):

35 Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 35

36 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 57. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Fabbi, Fabio. «Καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μπίλαλης, Ζαχαρίας. «Τυποποίηση αντί για πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 18. ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 36

37 59. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚ McClenaghan, Thomas και David Eardley. «Τα PECAs προετοιµάζουν το δρόµο για τη διεύρυνση της Ενωσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 60. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 61. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 37

38 Hanekuyk, Daniel. «Ελεύθερα ή σταθερά µεγέθη συσκευασίας;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑ 62. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 38

39 Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νπµπθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Hanekuyk, Daniel. «Προσυσκευασµένα προϊόντα: Ένα µέγεθος για όλα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Marini, Maria. «Οι συµφωνίες διευκόλυνσης των συναλλαγών ανοίγουν το δρόµο για τη διεύρυνση της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 6-7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ 39

40 Martinez-Alberola, Clara. «Προώθηση αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Stadler, Martin. «Το Συµβούλιο εγκρίνει ψήφισµα για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 19. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΕ Sutcliffe, Helen. «Τσιµέντο: η πρώτη περίπτωση εναρµονισµένων προτύπων προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 19. ΤΣΙΜΕΝΤΟ Wilkinson, Anne. «Εφαρµογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Wilkinson, Anne. «Η Νέα Προσέγγιση µπορεί να πάει οπουδήποτε!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 17. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 40

41 63. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 64. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 65. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 66. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Borras, Anna. «Κάνοντας τους δρόµους της Ευρώπης ασφαλέστερους για τους πεζούς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 16. ΟΧΗΜΑ ΠΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41

42 67. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 68. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 69. ΕΞΟΡΥΞΗ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 70. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 71. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 42

43 72. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Aernoudt, Rudy. «Σεµινάριο «επιχειρηµατικών αγγέλων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 7. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Debyser, Ariane. «Το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 11. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Gintersdorfer, Claudia. «Υπεύθυνο επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των ΜΜΕ της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 43

44 Herrero-Rada, Sonia. «Ενθάρρυνση µιας νέας έναρξης µετά από πτώχευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 8-9. ΠΤΩΧΕΥΣΗ Licciardello, Alberto. «Εφαρµόζοντας τη διαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 4-5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Ευρωπαϊκά βραβεία για το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Μετουσίωση του πνεύµατος της Λισσαβόνας σε πολιτική πρακτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 4-5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 44

45 «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 73. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΥΡΩ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Bjorklund, Mona. «Αξιολόγηση του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις: συστάσεις της Γενικής ιεύθυνσης Επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραµµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 16. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 45

46 Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 74. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 75. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 76. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 77. ΕΥΡΩ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 46

47 78. ΕΥΡΩΑΡΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Ευρω-αραβική συνεργασία τυποποίησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 79. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Frydman, Jan E. «Ρυθµιστική συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Loewe, Peter. «Προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτοµίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 47

48 «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΑ 80. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «CORDIS: η σύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας-επιχείρησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 81. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Liou, Florence και Matteo Fornara. «Ανταλλαγή ορθών πρακτικών µε υποψήφιες χώρες της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 21. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 48

49 82. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης-ιστορίες επιτυχίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. «Τα ΕΚΠ προσφέρουν πρακτικές συµβουλές και βοήθεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 6. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 83. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): CEN Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 49

50 Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ «Εκπόνηση προτύπων για την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 84. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50

51 85. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 86. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Fornara, Matteo και Susanne Lindblad. «Οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 87. ΕΥΡΩΠΗ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 51

52 Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Guichard, Christophe. «Η ευρωπαϊκή καινοτοµία στο προσκήνιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Προς την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Ενίσχυση της Καινοτοµίας στην Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 11 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Η Επιτροπή θέτει τις προτεραιότητες για µία καινοτόµο Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 52

53 88. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 89. ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 90. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 91. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 53

54 92. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Vaessen, Ghislaine. «Προσθέτοντας ένα e - στις ΜΜΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Vittet-Philippe, Patrick. «Η πληροφορική και η τεχνολογία επικοινωνιών στη νέα οικονοµία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 54

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -11/03/06 «Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» του Γιάννη Δασκαλόπουλου Διευθυντή του (Εμπορικού) Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης, Προτεραιοτήτων και Μέτρων του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα