Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή εργασία από την φοιτήτρια: Γεραµπίνη Τριανταφυλλιά Θέµα: Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» µε θησαυρό το Eurovoc. Καθηγήτρια Επόπτρια: κα Αφροδίτη Μάλλιαρη Σίνδος 2008

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια και επόπτριά µου την κα Αφροδίτη Μάλλιαρη, που µε ανέλαβε για την εκπόνηση της εργασίας µου. Επίσης την ευχαριστώ που ήταν πάντα παρούσα όποτε και για ότι την χρειάστηκα. 2

3 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδες 1. Συντοµογραφίες 4 2. Πρόλογός 5 3. Εισαγωγή Υπόδειγµα εγγραφής 9 5. Παρουσίαση εγγραφών Ευρετήριο θεµατικών όρων Ευρετήριο συγγραφέων 7.1. Ευρετήριο ξένων συγγραφέων Ευρετήριο Ελλήνων συγγραφέων Ευρετήριο τίτλων 8.1. Ευρετήριο ξένων τίτλων Ευρετήριο ελληνικών τίτλων Βιβλιογραφία 157 3

4 1. Συντοµογραφίες και µεταφράσεις BIC = Μικροµεσαίες επιχειρήσεις CEN = Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CFC = Χλωροφθοράνθακες Στρατοσφαιρικός ρύπος ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes = ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως IDA Interchange of Data between Administrations = ιεθνής Τράπεζα Mercosur = Κοινή Αγορά Βραζιλίας-Αργεντινής-Ουρουγουάης-Παραγουάης OMC = ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου PVC = Πολυβινυλοχλωρίδιο Πλαστικές ύλες Γ Επιχειρήσεων Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων ΕΑ ιεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη ΤΑΑ ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΚΑΧ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ΚΕΕ Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης ΚΠΕΑ Κοινοτικό Πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης ΜΜΕ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΠΟΕ Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Σ Ι Σύµπραξη ηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα ΧΑΚΕ Χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης Χώρες της ΚΑΚ Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών 4

5 2. Πρόλογος Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Αποδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση του περιοδικού Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων µε τον θησαυρό Eurovoc». Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2008 στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη επόπτρια αυτής της εργασίας ήταν η καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι.Θ. κα Αφροδίτη Μάλλιαρη. 5

6 3. Εισαγωγή Το περιοδικό το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο αποδελτίωσης και θεµατικής ευρετηρίασης για την παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων». Το συγκεκριµένο περιοδικό µπορεί να αναζητηθεί µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από νέα και ανασκοπήσεις σχετικά µε την πολιτική των επιχειρήσεων και υπάρχει σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. Για την πραγµατοποίηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η έντυπη µορφή του περιοδικού. Ο παραπάνω σύνδεσµος είναι πια ανενεργός και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική µορφή του περιοδικού. Το «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων» αντικατέστησε το EURO info και σκοπός του είναι να δείξει ότι µε την προώθηση της επιχείρησης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µπορεί να δηµιουργηθεί µια Ευρώπη συνεχούς οικονοµικής ανάπτυξης, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η έκδοση του περιοδικού ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο του Είναι ένα τριµηνιαίο ενηµερωτικό περιοδικό, το οποίο εκδίδεται στις έντεκα γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, φιλανδικά, σουηδικά, γερµανικά, δανικά, ολλανδικά και πορτογαλικά) της Ένωσης από τη Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα άρθρα των τευχών που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από τα έτη (τεύχη 1 14 εκτός από το τεύχος 11, στο οποίο δεν υπήρχε η µετάφραση στα ελληνικά). Ξεκινώντας από το πιο παλιό τεύχος και φτάνοντας στο πιο πρόσφατο αποδελτίωσα και ευρετηρίασα συνολικά 205 άρθρα. Τα άρθρα που χρησιµοποιήθηκαν αφού επεξεργάσθηκαν και αποδελτιώθηκαν, ευρετηριάστηκαν µε βάση τους κανόνες του θησαυρού Eurovoc. Στη συνέχεια καθιερώθηκαν τα θέµατα για κάθε ένα από τα άρθρα χρησιµοποιώντας τις οδηγίες του θησαυρού. Ο θησαυρός Eurovoc 4.2 που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη εργασία υπάρχει στο διαδίκτυο (http://europa.eu/eurovoc/) και επιλέχθηκε επειδή καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρόκειται για ένα µέσο τεκµηρίωσης το οποίο χρησιµοποιείται σήµερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια της Ευρώπης, τις εθνικές αρχές και από ορισµένους ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Η έκδοση (4.2) 6

7 που χρησιµοποιήθηκε είναι προϊόν συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων και των διαφόρων χρηστών του Eurovoc. Ο θησαυρός επισηµοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2005 από τη συντονιστική επιτροπή και διατίθεται σε 22 επίσηµες γλώσσες (βουλγαρικά, ισπανικά, τσεχικά, δανικά, γερµανικά, εσθονικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, ουγγρικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, φινλανδικά σουηδικά και κροατικά) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µη. Ο συγκεκριµένος θησαυρός χρησιµοποιήθηκε για την αποδελτίωση και την ευρετηρίαση των άρθρων επειδή το περιοδικό σχετίζεται µε τα περισσότερα από τα παρακάτω θέµατα που καλύπτει ο θησαυρός: πολιτική ζωή, διεθνείς σχέσεις, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δίκαιο, οικονοµική ζωή, οικονοµικές και εµπορικές συναλλαγές, δηµοσιονοµικά, κοινωνικά θέµατα, επικοινωνία και µόρφωση, επιστήµες, επιχειρήσεις και ανταγωνισµός, απασχόληση και εργασία, µεταφορές, περιβάλλον, γεωργία, δασοκοµία και αλιεία, διατροφή και γεωργικά προϊόντα, παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα, ενέργεια, γεωγραφία και διεθνείς οργανισµοί. Για την καταλογογράφηση των άρθρων επιλέχθηκε το πρότυπο του MLA. Η παρουσίαση των εγγράφων έγινε αλφαβητικά µε βάση το θέµα, µε αυτόν τον τρόπο οι εγγραφές παρουσιάζονται πιο οµαδοποιηµένες και δεν κουράζουν τον αναγνώστη. Κάτω από κάθε θέµα βρίσκονται οι εγγραφές που ανήκουν σε αυτό και κάθε εγγραφή επαναλαµβάνεται κάτω από κάθε θέµα ξεχωριστά, ανάλογα µε τον αριθµό των θεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε µία από αυτές. Οι εγγραφές κάτω από κάθε θέµα είναι σε αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από τις εγγραφές που είναι σε ξένη γλώσσα και τελειώνοντας µε αυτές που είναι στην ελληνική. Επίσης, υπάρχουν άρθρα µε δύο συγγραφείς τα οποία δεν καθορίζονται από το MLA, έτσι αποφασίσαµε από κοινού µε την κα Μάλλιαρη να παρουσιαστούν αυτές οι εγγραφές µε τον ίδιο τρόπο που δηµιουργούνται για βιβλία µε δύο ή τρεις συγγραφείς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία ευρετήρια, το ευρετήριο θεµατικών όρων, το ευρετήριο συγγραφέων και τέλος το ευρετήριο τίτλων. Όλα τα ευρετήρια χωρίζονται σε δύο µέρη, στο ευρετήριο σε ξένη και ελληνική γλώσσα. Το ευρετήριο θεµατικών όρων περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία λειτουργώντας ως αλφαβητικός κατάλογος, παραπέµποντας στον αριθµό της εγγραφής που υπάρχει και αντιστοιχεί στο θέµα. Με έντονη γραφή παρουσιάζονται οι προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση SN (scope note = διευκρινιστική σηµείωση), αλλά και από τη σηµείωση UF (used for = χρησιµοποίησε αντί) που προηγείται 7

8 του µη προτιµώµενου όρου. Με απλή γραφή είναι οι µη προτιµώµενοι όροι, που ακολουθούνται από τη σηµείωση USE (χρησιµοποίησε) και στη συνέχεια από τον καθιερωµένο όρο. Στο ευρετήριο συγγραφέων και στο ευρετήριο τίτλων, παρουσιάζονται αλφαβητικά οι συγγραφείς και οι τίτλοι όλων των άρθρων, µε τη σηµείωση του αριθµού που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Η καθιέρωση των ονοµάτων των συγγραφέων υπήρχε στο τέλος του άρθρου και η καθιέρωση των τίτλων στην αρχή. 8

9 4. Υπόδειγµα εγγραφής 1. ΘΕΜΑ 1 Επίθετο, Όνοµα. «Τίτλος άρθρου.» Τίτλος περιοδικού. Τεύχος (Έτος έκδοσης): Σελίδες. ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Ο αριθµός δίπλα στο ΘΕΜΑ 1 είναι ο αύξων αριθµός που δηλώνει τη σειρά µε την οποία έχει παρουσιαστεί η εγγραφή µέσα στην εργασία. Τα ΘΕΜΑ 2 και ΘΕΜΑ 3 είναι τα υπόλοιπα θέµατα που ανήκουν στην ίδια εγγραφή και τα οποία παρουσιάζονται και το καθένα ξεχωριστά µε αλφαβητική θεµατική σειρά. 9

10 5. Παρουσίαση εγγραφών 1. CEN Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Leibrock, Gerhard. «Το CEN υιοθετεί νέα διοικητική δοµή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 20. Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2. MERCOSUR Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 3. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 10

11 4. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Νέα προσέγγιση συνεργασίας για τον ευρωπαϊκό τουρισµό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 12. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Baldvinsdottir, Kolfinna. «Πρώτο ευρωπαϊκό φόρουµ τουρισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Burge, Nick και Steve Hollins. «Οι χηµικές ουσίες προσβλέπουν στην αειφορία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 11

12 Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Glynn, Paul. «Ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία: Νέα στρατηγική για ένα αειφόρο µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 6-7. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Langendorf, Julius. «ιατήρηση της κληρονοµιάς µας για τις µελλοντικές γενεές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 6-7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 12

13 «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ «Ξεκίνησε το νέο φόρουµ των δασικών βιοµηχανιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: 17. ΦΟΡΟΥΜ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «Φόρουµ για τις δασικές και τις σχετικές βιοµηχανίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 21. ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΟΥΜ 13

14 5. ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ 6. ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Winkler, Klaus. «Σχεδιάζοντας µια πορεία για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Duarte Gaspar, Paula. «Οι µικρές επιχειρήσεις στην πρώτη θέση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 14

15 Colasanti, Fabio. «Από τη Λισαβόνα στη Βαρκελώνη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 3. Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Hager, Caroline. «Επηρεάζουν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές την ανταγωνιστικότητα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 15

16 Liikanen, Erkki. «Επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 3. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Liikanen, Erkki. «Η Γ Επιχειρήσεων στο παγκόσµιο χωριό.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Συντονισµός για την ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 3. Mackay, Ronald. «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις σχετικές µε τις υπηρεσίες επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΥΜ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Vigier, Pierre. «Η Οµάδας Πολιτικής για τις επιχειρήσεις αρχίζει το έργο της.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 4-5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 16

17 «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Ο Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις προσβλέπει σε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17

18 Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Jenkinson, Brian. «Εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Jenkinson, Brian. «Μείωση των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 18

19 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 11. ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ Ayala, Pablo. «Καταπολέµηση των προϊόντων αποµίµησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 17. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ 12. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Perenius, Lena. «Προτεινόµενη απαγόρευση επικίνδυνης βραδυφλεγούς ουσίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 15. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 19

20 13. ΑΣΘΕΝΕΙΑ Cooke, Emer. «Νέες υποψήφιες θεραπείες για ασθενείς µε σπάνιες ασθένειες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 20. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Brekelmans, Cornelis. «Μεγαλύτερη ασφάλεια για τα εµφυτεύµατα µαστού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Spiliopoulou, Maria. «Σκάφη Αναψυχής: Μείωση των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 16. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 20

21 17. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 18. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 19. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Callagan, Sandra. «Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών εξοπλισµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Hilpert, Georg. «Η Επιτροπή και η Κίνα συζητούν τους κανόνες ασφαλείας ηλεκτρισµού και µηχανικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 21. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21

22 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Imrie, Alison. «Η παραδοσιακή βιοµηχανία εξοπλίζεται µε νέες τεχνολογίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 6-7. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 22. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Berend, Klaus και Marie-Christine Le Picard. «Η ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για το PVC.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 23. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Anselme, Celine και Louis Leimgruber. «Βιοµηχανία τροφίµων: Επιτυχής διπλή εµπορική διαπραγµάτευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Burge, Nick. «Χηµικά προϊόντα: Ανάπτυξη του σωστού συνδυασµού πολιτικών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Liikanen, Erkki. «ιευρύνοντας την συζήτηση για την βιοµηχανική πολιτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Mingasson, Jean-Paul. «Μπαίνοντας και πάλι σε τροχιά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 22

23 Winkler, Klaus. «Οµαλή απογείωση για τη νέα Συµβουλευτική Οµάδα για την Αεροδιαστηµική (STAR 21).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 25. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 26. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΕΥΡΩΠΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΚΑΧ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 23

24 27. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Marini, Maria. «Ενηµερωµένα άρθρα του ΠΕΣΑΠ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 21. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΑ 28. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 29. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 24

25 30. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Kainz-Huber, Sylvia. «Αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 4-6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «Έκθεση ανταγωνιστικότητας 2001.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 8-9. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 31. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «ιατήρηση του γαλάζιου ούναβη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 32. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Liikanen, Erkki. «Έλεγχος του σφυγµού των βιοµηχανικών τοµέων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Engelbrecht, Per-Ove. «Μέτρα αύξησης της ασφάλειας των πεζών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 17. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 34. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 25

26 35. ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Copping, James. «Ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας και δηµόσια υγεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 19. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληροφοριών στις διασυνοριακές δηµόσιες υπηρεσίες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Lostao, Jacqueline. «Αναπτύσσοντας τη µεταφορά της τεχνολογίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 38. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 26

27 Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 39. ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Jenkinson, Brian. «Η βελτίωση της ροής του παγκόσµιου εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ 40. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 27

28 Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΚΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Koehli, Joerg. «Η αναδιάρθρωση για µία µεγαλύτερη Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 20. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΧΑΚΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 28

29 Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 41. ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 42. ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ocakoglu, Gzim. «ιεύρυνση της IDA.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 43. ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Europartenariat Νότια Ιταλία 2000.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 29

30 McMillan, Jacques. «Οικοδόµηση επιτυχίας: Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής συνεργασίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Seidler, Anke. «Βελτίωση των δικτύων στήριξης επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 9. «Το Europartenariat φέρνει τις ΜΜΕ σε επαφή.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 44. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Liikanen, Erkki. «ιεύρυνση της ΕΕ: Μια ολοκληρωµένη διαπραγµάτευση για τη βιοµηχανία;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 3. Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «Συνέντευξη µε τον Γενικό ιευθυντή Επιχειρήσεων κ. Jean-Paul Mingasson.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003:

31 45. ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 46. ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Woeldgen, Jacques. «Τα νέα κράτη µέλη χαλυβώνονται για να προσχωρήσουν στην Ένωση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 8-9. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ «Μία ζαριά βοηθά τις ΜΜΕ να µάθουν.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 7. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 47. ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 31

32 48. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 49. ΕΓΚΡΙΣΗ Katsarakis, Georgios. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και σήµανση ΕΚ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 19. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 32

33 51. ΕΚΑΧ Canevali, Alberto. «Η Ευρωπαϊκή συνθήκη άνθρακα και χάλυβα προσφέρει διδάγµατα για το µέλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Canevali, Alberto. «Η Ευρώπη χαλυβδώνεται εν όψει περιόδου δοκιµασίας!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 6-7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 52. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 53. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Hager, Caroline. «Επενδύσεις στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές: αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων στη βιοµηχανία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 54. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 33

34 55. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Gheluwe, Jean-Pierre Van. «Αναθεώρηση της νοµοθεσίας περί µηχανολογικού ξοπλισµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 56. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Berg, Christine. «Εταιρικά στελέχη και διεθνή πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002):

35 Dee, William και Johnny Mogensen. «Υπηρεσίες και η οικονοµία της γνώσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Frydman, Jan E. «ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος ( ΑΕ ).» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Lohan, Gerhard. «Είσοδος της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 4-5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 35

36 Mattino, Giacomo. «Ρυθµιστική συνεργασία για το ελεύθερο εµπόριο: ιαθέσιµα Εργαλεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 21. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Petit, Gerald. «Η τροφοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών υπηρεσιών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Stadler, Martin. «Η αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης στοχεύει στην ώθηση του εµπορίου βιοµηχανικών αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 57. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Fabbi, Fabio. «Καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μπίλαλης, Ζαχαρίας. «Τυποποίηση αντί για πρότυπα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 18. ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 36

37 59. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚ McClenaghan, Thomas και David Eardley. «Τα PECAs προετοιµάζουν το δρόµο για τη διεύρυνση της Ενωσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 60. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 61. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 37

38 Hanekuyk, Daniel. «Ελεύθερα ή σταθερά µεγέθη συσκευασίας;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Hilpert, Georg και Giuseppe Casella. «Η Κίνα εισάγει το νέο υποχρεωτικό σύστηµα πιστοποίησης προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑ 62. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Barnard, Andrew. «Η βιοτεχνολογία στο µικροσκόπιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Behrndt, Nils. «Επέκταση της ενιαίας αγοράς στα βοτανικά φάρµακα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 17. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Blomquist, Nicke. «Εφαρµογή της οδηγίας προϊόντων κατασκευής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 20. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 38

39 Burgsmueller, Christian. «Τα παράπονα των επιχειρήσεων επιταχύνουν τη θεσµοθέτηση νπµπθεσίας για την εσωτερική αγορά.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 16. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Hanekuyk, Daniel. «Προσυσκευασµένα προϊόντα: Ένα µέγεθος για όλα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Kostka, Caroline και Marion Dewar. «Συγκέντρωση των πλήρων οφελών της εσωτερικής αγοράς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Marini, Maria. «Οι συµφωνίες διευκόλυνσης των συναλλαγών ανοίγουν το δρόµο για τη διεύρυνση της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 6-7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ 39

40 Martinez-Alberola, Clara. «Προώθηση αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Stadler, Martin. «Το Συµβούλιο εγκρίνει ψήφισµα για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 19. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΕ Sutcliffe, Helen. «Τσιµέντο: η πρώτη περίπτωση εναρµονισµένων προτύπων προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 19. ΤΣΙΜΕΝΤΟ Wilkinson, Anne. «Εφαρµογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Wilkinson, Anne. «Η Νέα Προσέγγιση µπορεί να πάει οπουδήποτε!» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 17. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Απλοποίηση της νοµοθεσίας περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στις κάρτες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 18. ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ «ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 6 Ιαν. 2002: 20. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 40

41 63. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 64. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Bilalis, Zacharias. «Καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 20. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 65. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Papadoyannakis, Michail και Andre Brisaer. «Προώθηση του οικολογικού σχεδιασµού.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 66. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Borras, Anna. «Κάνοντας τους δρόµους της Ευρώπης ασφαλέστερους για τους πεζούς.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 16. ΟΧΗΜΑ ΠΕΖΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 41

42 67. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 68. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 69. ΕΞΟΡΥΞΗ «Αειφόρος ανάπτυξη στον εξορυκτικό και λατοµικό τοµέα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 70. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Scheftlein, Jurgen. «Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 71. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 42

43 72. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Aernoudt, Rudy. «Σεµινάριο «επιχειρηµατικών αγγέλων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2000): 7. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Aitchison, William. «Προσπαθώντας για το καλύτερο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Baldassarri, Simone. «Προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Colasanti, Fabio. «Καλύτερες επιδόσεις, αλλά όχι ακόµη άριστες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 4-5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Debyser, Ariane. «Το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 11. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Gintersdorfer, Claudia. «Υπεύθυνο επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των ΜΜΕ της Ευρώπης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 43

44 Herrero-Rada, Sonia. «Ενθάρρυνση µιας νέας έναρξης µετά από πτώχευση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 8-9. ΠΤΩΧΕΥΣΗ Licciardello, Alberto. «Εφαρµόζοντας τη διαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 4-5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Scheftlein, Jurgen. «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ένα εµπορικό προτέρηµα;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «Βελτίωση της βιοµηχανικής πολιτικής.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 10 Ιαν. 2003: 4-5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Ευρωπαϊκά βραβεία για το επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Μετουσίωση του πνεύµατος της Λισσαβόνας σε πολιτική πρακτική.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 4-5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 44

45 «Φόρουµ κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 73. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΥΡΩ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Bjorklund, Mona. «Αξιολόγηση του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις: συστάσεις της Γενικής ιεύθυνσης Επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραµµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 16. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Coyne, Mike. «ηµιουργία πρώτης τάξεως υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 22. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 45

46 Soerlien, Petter. «Επέκταση της πρόσβασης στις διευρυµένες αγορές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 4-5. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 74. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ L abbate, Rita. «Εφαρµόζοντας την παρακολούθηση της αγοράς για τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 75. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Liberos, Alain. «Πρότυπα λειτουργούν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 19. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 76. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Nielsen, Elena και Leonidas Intzipeoglou. «Κατάργηση των εµποδίων για το γυναικείο επιχειρηµατικό πνεύµα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 77. ΕΥΡΩ Berck, Emmanuel. «Η εταιρεία σας είναι έτοιµη για το ευρώ;» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 46

47 78. ΕΥΡΩΑΡΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Ευρω-αραβική συνεργασία τυποποίησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 17. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 79. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Frydman, Jan E. «Ρυθµιστική συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Frydman, Jan E. «Υπερατλαντικές επιχειρηµατικές επαφές.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 20. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Kautz, Christoph. «Εξέταση των εθνικών κανόνων για την εµπορική συµβατότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 21. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Lindholm, Goran. «Τεχνική βοήθεια στους κοντινούς γείτονες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 15. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Loewe, Peter. «Προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτοµίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 47

48 «Νέος µηχανισµός διαβουλεύσεων µεταξύ ΕΕ και Κίνας για τα βιοµηχανικά προϊόντα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 21. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΑ 80. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Bjorklund, Mona. «Στο δρόµο για καλύτερες ρυθµίσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 16. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «CORDIS: η σύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας-επιχείρησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Costa-David, Jorge Manuel. «Επέκταση της βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκών φυτωρίων επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 13. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oud, Lia. «Ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 9. ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 81. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Liou, Florence και Matteo Fornara. «Ανταλλαγή ορθών πρακτικών µε υποψήφιες χώρες της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 21. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 48

49 82. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης-ιστορίες επιτυχίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: 9. «Τα ΕΚΠ προσφέρουν πρακτικές συµβουλές και βοήθεια.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 13 Οκτ. 2003: 6. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 83. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Bar, Pascal. «οµικοί κανονισµοί για την Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): CEN Berg, Christine. «Ευρωπαϊκές αρχές για διεθνή τυποποίηση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 5 (2001): 21. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Berg, Christine. «Τα πρότυπα βοηθούν στην άρση των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Leibrock, Gerhard. «Ευρωπαϊκά πρότυπα και διεύρυνση.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 13 (2003): 22. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 49

50 Weinberger, Christian. «Εµφάνιση των ευρωπαϊκών προτύπων για τον εξοπλισµό πίεσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 17. CEN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ «Εκπόνηση προτύπων για την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 1 Σεπτ. 2000: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 84. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Allen, Christopher και Caroline Raes. «Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιοµηχανία στο προσκήνιο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 6-7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΥΠΟΣ Liikanen, Erkki. «ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Mattino, Giacomo. «Προσπάθειες διεύρυνσης των ευκαιριών στο εµπόριο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 20. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50

51 85. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Leibrock, Gero. «Συνεργασία των οργανισµών τυποποίησης της Mercosur και της ΕΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): 21. MERCOSUR ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ακριτόπουλος, Αλέξανδρος. «ιαβούλευση µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 86. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Fornara, Matteo και Susanne Lindblad. «Οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 4-5. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 87. ΕΥΡΩΠΗ Berg, Christine. «Συνεργασία ΕΕ και UNECE.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 14 (2004): 16. ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΝΑ ΑΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 51

52 Frydman, Jan E. «Νέο: Κατευθυντήριες γραµµές για την υπερατλαντική κανονιστική συνεργασία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Guichard, Christophe. «Η ευρωπαϊκή καινοτοµία στο προσκήνιο.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Liikanen, Erkki. «Ενσωµάτωση των επιχειρήσεων στη χάραξη πολιτικής για τις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 4 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Liikanen, Erkki. «Προς την Ευρώπη των Επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 1 (2001): 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Liikanen, Erkki. «Συγκριτική αξιολόγηση για ανταγωνιστικότητα.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Ενίσχυση της Καινοτοµίας στην Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 4 Ιούλ. 2001: 11 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «Η Επιτροπή θέτει τις προτεραιότητες για µία καινοτόµο Ευρώπη.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων 2 Ιαν. 2001: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 52

53 88. ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ekroth-Manssila, Kirsi. «ιευκολύνοντας τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 9 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 89. ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Bou, Jean-Pierre. «Νέα ώθηση στη συνεργασία των βιοµηχανιών µεταξύ Ευρώπης- Μεσογείου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 20. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 90. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Anselmann, Norbert και Giacomo Mattino. «Συµφωνία για ηλεκτρισµό/τηλεπικοινωνίες µεταξύ ΕΕ και Η.Π.Α. για την ενίσχυση του εµπορίου.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 91. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Moya, Alejandro. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 8 (2002): 11. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Schnittger, Bernhard. «Εκσυχρονισµός της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 53

54 92. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Aitchison, William. «Αναφορά πάνω στη ιαδικασία Best.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 6 (2002): 6-7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Coelho-Rodrigues, Ana Maria. «Τα Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επεκτείνονται στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 2 (2001): 8-9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eleftheriadou, Dana. «Προσαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 12 (2003): ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Moya, Alejandro. «Ανάπτυξη των ηλεκτρικών προµηθειών.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 7 (2002): 13. ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Vaessen, Ghislaine. «Προσθέτοντας ένα e - στις ΜΜΕ.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 10 (2003): 8-9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Vittet-Philippe, Patrick. «Η πληροφορική και η τεχνολογία επικοινωνιών στη νέα οικονοµία.» Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων. 3 (2001): ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 54

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Work Programme in Greek

Work Programme in Greek The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Work Programme in Greek 2004 Adopted by the Management Board on 18 December 2003 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Η ευρωπαϊκή απάντηση στις βιοµηχανίες τροφίµων διαµέσου της διεθνούς εµπειρίας και παρακολούθησης βασισµένη σε παραδείγµατα σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Ελένη Παπανδρέου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. COST: Ευρωπαϊκές Συνεργασίες σε Επιστήμη και Τεχνολογία

ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. COST: Ευρωπαϊκές Συνεργασίες σε Επιστήμη και Τεχνολογία ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 TEYXOΣ 73 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COST: Ευρωπαϊκές Συνεργασίες σε Επιστήμη και Τεχνολογία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 6 Ανανέωση της φιλοδοξίας για πολιτική συνοχή 8

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 6 Ανανέωση της φιλοδοξίας για πολιτική συνοχή 8 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 η Ιουλίου 31 εκεµβρίου 2008 ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΠΟΥ ΡΑ ΥΝΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΜ 2445 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πέμπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα