ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πρόγραµµα 1 (Βασική χρήση της συνάρτησης printf) /* Βασική χρήση της συνάρτησης printf */ /* Το \n αλλάζει γραµµή */ printf("good morning \n"); /* Ίδιο αποτέλεσµα (αν δεν βάλουµε \n δεν αλλάζουµε γραµµή */ printf("good "); printf("morning \n"); /* Το κενό (space) είναι χαρακτήρας και τυπώνεται */ printf("good morning \n"); /* Το \b πηγαίνει τον κέρσορα µια θέση πίσω σβήνοντας στον αντίστοιχο χαρακτήρα */ printf("good \b\b morning \n"); /* Το \t βάζει οριζόντιο στηλογνώµονα */ printf("good \t morning \n"); printf("good \t \t morning \n"); /* Το \" βάζει το σύµβολο " */ printf("good \" morning \" \n"); /* Το \\ βάζει το σύµβολο \ */ printf("good \\morning \" \n"); Πρόγραµµα 2 (Μετατροπή ετών σε µήνες) /* Μετατροπή ετών σε µήνες */ /* ήλωση είδους µεταβλητών */ int age,months; /* Απόδοση τιµής */ age=36; /* Απλή πράξη (Πολ/µος) */ months=12*age; /* Χρήση της συνάρτησης printf µε ακέραιους αριθµούς */ printf("i am %d years old ",age); printf("and I live for %d months \n",months); Πρόγραµµα 3 (Μετατροπή ποδιών σε µέτρα) /* Μετατροπή ποδιών σε µέτρα */

2 int feet; double meters; feet=14562; meters=feet*0.3048; /* Χρήση της συνάρτησης printf µε ακέραιους και πραγµατικούς αριθµούς */ printf("the %d feet are %lf meters \n",feet,meters); printf("the %4d feet are %6lf meters \n",feet,meters); printf("the %5d feet are %18lf meters \n",feet,meters); printf("the %6d feet are %8.2lf meters \n",feet,meters); printf("the %7d feet are %8.7lf meters \n",feet,meters); printf("the %7d feet are %10.7e meters \n",feet,meters); Πρόγραµµα 4 (Απλές πράξεις µε δυο αριθµούς) /* Απλές πράξεις µε δυο αριθµούς */ double xx1,xx2,ss1,dd1,mm1,ddiv1; int a1,a2; xx1=11; xx2=7; a1=11; a2=7; ss1=xx1+xx2; dd1=xx1-xx2; mm1=xx1*xx2; ddiv1=xx1/xx2; printf(" %lf \n",ss1); printf(" %lf \n",dd1); printf(" %lf \n",mm1); printf(" %lf \n",ddiv1); /* ΠΡΟΣΟΧΗ η διαίρεση δυο ακεραίων δίνει ακέραιο ως αποτέλεσµα αποκόπτοντας το δεκαδικό µέρος */ printf(" %f \n",(a1/a2)*1.0); Πρόγραµµα 5 (Μετατροπή ποδιών σε µέτρα µε χρήση της scanf) /* Μετατροπή ποδιών σε µέτρα µε χρήση της scanf */ int feet; double fr,meters; printf("posa podia (akeraios)? "); scanf("%d",&feet); meters=feet*0.3048; printf("the %7d feet are %8.7f meters \n",feet,meters); printf("posa podia (pragmatikos)? "); scanf("%lf",&fr); meters=fr*0.3048; printf("the %7f feet are %8.7lf meters \n",fr,meters);

3 Πρόγραµµα 6 (Εµφάνιση πίνακα Βαθµών Φαρενάϊτ - Κελσίου µε υλοποίηση βρόχου µε την εντολή while) /*Εµφάνιση πίνακα Βαθµών Φαρενάϊτ - Κελσίου για θερµοκρασίες Φαρενάϊτ = 0,20,40,...,300*/ /* Συνάρτηση int η οποία τελειώνει µε επιστροφή */ int float fahr,celsius; int lower,upper,step; printf(" \n"); printf("fahr\tcelsius\n"); printf(" \n"); printf("\n"); lower=0; upper=300; step=20; fahr=lower; /* Υλοποίηση βρόχου while */ while (fahr<=upper) /* ΠΡΟΣΟΧΗ το (5/9) κάνει 0 */ celsius=(5.0/9.0)*(fahr-32.0); printf("%3.0f\t%6.1f\n",fahr,celsius); fahr=fahr+step; Πρόγραµµα 7 (Εµφάνιση πίνακα Βαθµών Φαρενάϊτ - Κελσίου µε υλοποίηση βρόχου µε την εντολή for) /*Εµφάνιση πίνακα Βαθµών Φαρενάϊτ - Κελσίου για θερµοκρασίες Φαρενάϊτ = 0,20,40,...,300*/ int int fahr; printf(" \n"); printf("fahr\tcelsius\n"); printf(" \n"); printf("\n"); /* Υλοποίηση βρόχου for */ for (fahr=0; fahr<=300; fahr=fahr+20) printf("%3d\t%6.1f\n",fahr,(5.0/9.0)*(fahr-32));

4 Πρόγραµµα 8 (Χρήση τελεστών) /* Χρήση τελεστών */ int n,y,k; /* Τελεστής ++ */ n=n+1; printf("n+1=%d\n",n); n=n++; printf("n++=%d\n",n); n=++n; printf("++n=%d\n",n); /* ιαφορά του ++n και του n++ */ k=n++; printf("n=%d k=n++=%d\n",n,k); k=++n; printf("n=%d k=++n=%d\n",n,k); /* Συντοµογραφίες πράξεων Τελεστές αντικατάστασης */ y=n; y=y*(n+5); printf("y=%d y*(n+5)=%d\n",n,y); y=n; y*=n+5; printf("y=%d y*=n+5=%d\n",n,y); /* Τελεστής % (υπόλοιπο διαίρεσης) */ printf("dwse dyo akeraioys arithmoys n, k: "); scanf("%d%d",&n, &k); y=n%k; printf("y=%d to ypoloipo ths diaireshs toy %d dia toy %d\n",y,n,k);

5 Πρόγραµµα 9 (Μαθηµατική συνάρτηση µε 2 κλάδους Χρήση εντολής if else) 2 x αν x 1 f( x) = x + 5 αν x > 1 /* Μαθηµατική συνάρτηση µε 2 κλάδους - Χρήση της βιβλιοθήκης math.h */ # include <stdio.h> # include <math.h> float x, result; printf("dose tin timi tou x \nx=") ; scanf("%f",&x) ; /* Χρήση εντολής if else */ if (x<=1) result=x*x; else result=x+5; printf("gia timh tou x=%8.3f \nh timh tis synarthshs einai f(x)=%8.3f \n",x,result); Πρόγραµµα 10 (Υπολογισµός αθροίσµατος µε επαναληπτική διαδικασία Υπολογισµός του ) /* Υπολογισµός αθροίσµατος 3^2 + 6^ ^2 µε επαναληπτική διαδικασία */ # include<stdio.h> # include<math.h> int /* Αρχικοποίηση αθροιστή */ double sum=0; int i; for( i=0; i<=20; i=i+3) printf("%d\n",i); sum += pow(i,2); printf("to apotelesma einai %lf \n",sum); Πρόγραµµα 11 (Υπολογισµός γινοµένου µε επαναληπτική διαδικασία 5 2 Υπολογισµός του (2ι + 3) = ) ι= 1 /* Υπολογισµός γινοµένου µε επαναληπτική διαδικασία */ # include<stdio.h>

6 # include<math.h> int /* Αρχικοποίηση */ double prod=1; int i; for( i=1; i<=5; i++) printf("%d\n",i); prod *= 2*i*i+3; printf("to apotelesma einai %lf \n",prod); Πρόγραµµα 12 (Χρήση της βιβλιοθήκης math.h - Μαθηµατική συνάρτηση x 3 e 2x + 3cos(x 4 ) ) /* Υπολογισµός µαθηµατικών συναρτήσεων µε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης math.h Συνάρτηση x^3-exp(2*x)+3*cos(x^4) */ # include <stdio.h> # include <math.h> float x, result; printf("dose tin timi tou x \nx=") ; scanf("%f",&x) ; result = pow(x,3)-exp(2.*x)+3.*cos(pow(x,4)) ; printf("gia timh tou x=%8.3f \nh timh tis synarthshs einai f(x)=%8.3f \n",x,result); Πρόγραµµα 13 (Μαθηµατική συνάρτηση µε 4 κλάδους 2 x αν x 1 x + 2 αν 1 < x < 5 f( x) = Χρήση εντολής if else else Χρήση λογικών 12 αν x = 5 2 x + 7 αν x> 5 τελεστών) /* Μαθηµατική συνάρτηση µε 4 κλάδους */ # include <stdio.h> # include <math.h> float x, result; printf("dose tin timi tou x \nx=") ; scanf("%f",&x) ; /* Χρήση εντολής if - else - else*/

7 /* Χρήση λογικών τελεστών */ if (x<=1) result=x*x; else if (x>1 && x<5) result=x+2; else if (x==5) result=12; else result=x*x+7; printf("gia timh tou x=%8.3f \nh timh tis synarthshs einai f(x)=%8.3f \n",x,result); Πρόγραµµα 14 (Χρήση λογικών τελεστών) /* Το πρόγραµµα τυπώνει στην οθόνη όλα τα διάφορα του 0 πολλαπλάσια των 3 και 5, από τον µικρότερο εως τον µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό τους οποίους δίνουµε από το πληκτρολόγιο µε βήµα το οποίο πάλι δίνουµε από το πληκτρολόγιο*/ int lower,upper,count,step; printf("dwse ton elaxisto akeraio arithmo: "); scanf("%d",&lower); printf("dwse ton megisto akeraio arithmo: "); scanf("%d",&upper); printf("dwse to vima: "); scanf("%d",&step); count=lower; while (count<=upper) /* Χρήση λογικών τελεστών */ /* Χρήση του τελεστή % για τον ορισµό των πολλαπλασίων */ /* Απλή if χωρίς else */ if ((count!=0)&&((count%3==0) (count%5==0))) printf("%d\n",count); count=count+step; Πρόγραµµα 15 (Εκτύπωση της ηµέρας της εβδοµάδας ανάλογα µε τον αριθµό που δίνουµε Χρήση εντολών switch και break) /* Χρήση εντολών switch και break */ # include<stdio.h> int int day; printf("dose arithmo hmeras (1-7):");

8 scanf("%d",&day); switch(day) case 1: printf("monday\n"); break; case 2: printf("tuesday\n"); break; case 3: printf("wednesday\n"); break; case 4: printf("thursday\n"); break; case 5: printf("friday\n"); break; case 6: printf("saturday\n"); break; case 7: printf("sunday\n"); break; /* Έλεγχος για λάθος αριθµό */ default: printf("edoses lathos arithmo\n"); Πρόγραµµα 16 (Χρήση της εντολής continue) /* Χρήση της εντολής continue*/ # include<stdio.h> int int n; /* Εκτύπωση των άρτιων αριθµών από 0 ως 100 */ for (n=0;n<=100;n++) if(n%2==1) continue; printf("%d \t",n); printf("\n"); Πρόγραµµα 17 (Επίλυση προβλήµατος αύξησης πληθυσµού Υλοποίηση βρόχου do while) /* Ο πληθυσµός µιας πόλης είναι κάτοικοι και αυξάνει µε ρυθµό 3% το χρόνο. Σε πόσα χρόνια ο πληθυσµός θα ξεπεράσεις τις και πόσος ακριβώς θα είναι; */ # include<stdio.h> int double pop; int years; pop=50000; years=0; /* Βρόχος do - while */ do /* Οι εντολές εκτελούνται τουλάχιστον 1 φορά */ pop *= 1.03; years++ ; while (pop<=70000); printf("meta apo %d xronia \n o plithismos einai %lf \n", years, pop);

9 Πρόγραµµα 18 (Υπολογισµός µέσης τιµής και διασποράς µε τη χρήση µονοδιάστατου πίνακα) /* Υπολογισµός µέσης τιµής και διασποράς µε τη χρήση µονοδιάστατου πίνακα */ #include <math.h> int /* Χρησιµοποιώ δύο αθροιστές έναν για τον υπολογισµό της µέσης τιµής mt και ένα για τον υπολογισµό της διασποράς dias */ double sum=0,sum2=0,a[100],mt,dias; int i,num; printf("dose to plhthos ton dedomenon (to poly 99)\n"); scanf("%d",&num); for (i=1; i<=num; i++) /* ιαβάζω τις µετρήσεις από το πληκτρολόγιο */ printf("give number %d\n",i); scanf("%lf",&a[i]); sum+=a[i]; mt=sum/num; printf("mesh timh = %lf\n",mt); for (i=1; i<=num; i++) sum2+=pow(a[i]-mt,2); dias=sum2/num; printf("diaspora = %lf\n",dias); Πρόγραµµα 19 (Υπολογισµός του µέτρου ενός διανύσµατος µε τη χρήση µονοδιάστατου πίνακα) /* Υπολογισµός του µέτρου ενός διανύσµατος µε τη χρήση µονοδιάστατου πίνακα */ #include <math.h> int double metro=0; double v[3]=1,2,3; int i; for (i=0; i<3; i++) metro+=pow(v[i],2); metro=sqrt(metro); /* Επαναληπτική κλήση της printf */ printf("to metro toy dianysmatos ["); for (i=0; i<3; i++) printf("%lf, ",v[i]); printf("\b\b] einai %lf\n",metro);

10 Πρόγραµµα 20 (Υπολογισµός του παραγοντικού ακεραίων αριθµών µε τη χρήση συνάρτησης της C) /* Υπολογισµός του παραγοντικού ακεραίων αριθµών µε τη χρήση συνάρτησης */ double parag(int); int int i,nmin,nmax; printf("dose arxikh kai telikh timh \n"); /* Χρήση της scanf για την ταυτόχρονη καταχώρηση δυο µεταβλητών */ scanf("%d%d", &nmin, &nmax); for (i=nmin;i<=nmax;i++) if(parag(i)==-1) printf("arnhtikos akeraios %d\n",i); continue; else printf("%d \t %.lf \n",i,parag(i)); /* Συνάρτηση υπολογισµού του παραγοντικού Αν ο ακέραιος είναι αρνητικός η συνάρτηση επιστρέφει το -1 ως ένδειξη ότι ο υπολογισµός δεν ηµπορεί να γίνει αφού το παραγοντικό υπολογίζεται µόνο για θετικούς ακεραίους */ double parag(int n) double p=1; int i; if(n<0) return -1; /* Το (double) υποχρεώνει την µετατροπή του i σε διπλής ακρίβειας µόνο για τον συγκεκριµένο υπολογισµό */ else if (n>1) for(i=1;i<=n;i++) p*=(double)i; return p; Πρόγραµµα 21 (Πολλαπλασιασµός πίνακα στήλη µε πίνακα γραµµή [ ] =. Χρήση πίνακα δυο διαστάσεων)) /* Πολλαπλασιασµός πίνακα στήλη µε πίνακα γραµµή */ double pol(double,double); void prline(double,double,double); int

11 /* Απόδοση τιµών στους πίνακες */ double v[3][1]= 1, 2, 3 ; double h[1][3]=1,2,3; double gin[3][3]; int i,j; for (i=0; i<3; i++) for (j=0; j<3; j++) gin[i][j]=pol(v[i][0],h[0][j]); for (i=0; i<3; i++) prline(gin[i][0],gin[i][1],gin[i][2]); /* Η συνάρτηση υπολογίζει το γινόµενο δυο αριθµών */ double pol(double x, double y) return x*y; /* Η συνάρτηση τυπώνει µια γραµµή ενός πίνακα 3X3 */ void prline(double x, double y, double z) printf("[%lf %lf %lf]\n", x,y,z); return; Πρόγραµµα 22 (Χαρακτήρες και αλφαριθµητικά) /* Χαρακτήρες και αλφαριθµητικά */ int char ch, str[80]; ch='a'; /* Ένας χαρακτήρας τυπώνεται µε το %c */ printf("o xarakthras einai %c\n", ch); ch='&'; printf("o xarakthras einai %c\n", ch); printf("\n Pos se lene? "); /* Η συνάρτηση gets διαβάζει την γραµµή εισόδου από το πληκτρολόγιο και την µεταφέρει στον πίνακα χαρακτήρων str */ gets(str); /* Ένας πίνακας χαρακτήρων τυπώνεται µε το %s */ printf("geis soy %s \n",str);

12 Πρόγραµµα 23 (Μέτρηση χαρακτήρων) /* Το πρόγραµµα µετράει το πλήθος των χαρακτήρων που δίνονται από το πληκτρολόγιο εξαιρώντας το σύµβολο της αλλαγής γραµµής ('\n'). Το τέλος εισαγωγής δεδοµένων δηλώνεται µε το σύµβολο ('*').*/ int nc=0, c; /* Η συνάρτηση getchar διαβάζει τον επόµενο χαρακτήρα της εισόδου και τον επιστρέφει σαν τιµή */ c=getchar(); while (c!='*') if (c!='\n') nc=nc+1; c=getchar(); printf("to plithos twn charaktirwn einai: %d\n",nc); Πρόγραµµα 24 (Μέτρηση γραµµών) /* Το πρόγραµµα µετράει το πλήθος των γραµµών που έχουµε εισάγει από το πληκτρολόγιο. Το τέλος εισαγωγής δεδοµένων δηλώνεται µε το σύµβολο ('*'). */ int c,nl=1; c=getchar(); while (c!='*') if (c=='\n') nl=nl+1; c=getchar(); printf("to plithos twn grammwn einai: %d\n",nl); Πρόγραµµα 25 (Αντιγραφή χαρακτήρων) /* Το πρόγραµµα διαβάζει από το πληκτρολόγιο χαρακτήρες και τους ξαναγράφει στην οθόνη. Το τέλος εισαγωγής δεδοµένων δηλώνεται µε το σύµβολο ('*') */ int c; c=getchar(); while (c!='*') /* Η συνάρτηση putchar εµφανίζει στην οθόνη το

13 περιεχόµενο της ακέραιης µεταβλητής c σαν χαρακτήρα */ putchar(c); c=getchar();

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε C Έτοιµες Ασκήσεις σε C Φλώρινα, Οκτώβριος 1997 /* Πρόγραµµα c01.c - το πρώτο πρόγραµµα στη c */ int i; printf("\nείναι το πρώτο µου πρόγραµµα στη c"); i = 156; printf("\nο αριθµός µητρώου µου είναι : %d",

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0.

C# (Sharp) ΤΕΙ Λάρισας. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. βιβλίο μελέτης εργαστηρίου. προγραμματισμός ΙΙ. έκδοση 1.0. ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προγραμματισμός ΙΙ C# (Sharp) βιβλίο μελέτης εργαστηρίου έκδοση 1.0.1 Νεβράντζας Βάιος-Γερμανός Λάρισα Φεβρουάριος 2011 σελίδα 2 από 39 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Προγραμματισμός Ι» Για το Α Εξάμηνο Σπουδών Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Γιώργος Κατσαούνος Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα