Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings)."

Transcript

1 Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα δεδομένα του προβλήματος (οι αριθμοί κ.τ.λ.). Το σύνολο των εντολών που δίνουμε, αποτελεί αυτό που λέγεται πρόγραμμα (program), ενώ οι αριθμοί, χαρακτήρες κ.τ.λ. που δίνουμε, αποτελούν τα δεδομένα (data). H C++ σα γραπτή γλώσσα που είναι, έχει ένα αλφάβητο. Αυτό αποτελείται από: 1. Τα κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφάβητου: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 2. Τα μικρά γράμματα του αγγλικού αλφάβητου: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,,u,v,w,x,y,z. 3. Τα δέκα ψηφία του δεκαδικού συστήματος: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 4. Τα ειδικά σύμβολα:! # $ % & ( ) * + - / > < : ; (κενό). =, \ [ ] ^? _ Προκειμένου να γράψουμε τις διάφορες εντολές της C++ χρησιμοποιούμε τα παραπάνω σύμβολα και μόνο αυτά. Η C++,βέβαια, δέχεται και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά, αλλά μόνο στα δεδομένα. Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Οι αριθμοί Οι αριθμοί είναι οι γνωστοί μας αριθμοί του δεκαδικού συστήματος, ακέραιοι ή πραγματικοί, θετικοί ή αρνητικοί. Οι αριθμοί όμως, που δέχεται και επεξεργάζεται ο υπολογισμοί δε μπορεί να έχουν απεριόριστο πλήθος ψηφίων, ούτε το μέγεθός τους να είναι όσο μεγάλο ή όσο μικρό θέλουμε. Έτσι έχουμε ορισμένους περιορισμούς, τόσο στο πλήθος των σημαντικών ψηφίων, που μπορεί να έχει ένας αριθμός, όσο και στο μέγεθος του αριθμού. Σημαντικά ψηφία: Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα ψηφία του αριθμού, εκτός από τυχόν μηδενικά που υπάρχουν μπροστά από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή μηδενικά που υπάρχουν μετά το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή (αν πρόκειται για πραγματικό αριθμό). π.χ. ο αριθμός έχει 8 σημαντικά ψηφία. Για τους ακεραίους αριθμούς έχουμε 10 το πολύ σημαντικά ψηφία και για τους πραγματικούς 7 το πολύ σημαντικά ψηφία. Μέγεθος αριθμού: Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος αριθμός, θετικός ή αρνητικός, που μπορεί να δεχτεί ο υπολογιστής. Για τους ακεραίους τα όρια είναι: α) έως και β) έως και για μεγάλους ακεραίους. Η δηλωτική εντολή για τους ακεραίους της πρώτης κατηγορίας είναι: int. Η δηλωτική εντολή για τους ακεραίους της δεύτερης κατηγορίας είναι: long int ή απλά long. Για τους πραγματικούς τα όρια είναι: έως και , για αρνητικούς και έως και , για θετικούς Η δηλωτική εντολή για τους πραγματικούς είναι: float. Αν δώσουμε έναν πραγματικό αριθμό μεγαλύτερο π.χ. του ή προκύψει τέτοιος αριθμός μετά από πράξεις, τότε ο υπολογιστής θα μας τυπώσει, την 1

2 ένδειξη OVERFLOW (πολύ μεγάλος αριθμός) και θα σταματήσει την εκτέλεση του προγράμματος. Αντίστοιχα αν ο αριθμός ή το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό, τότε θα μας δώσει την ένδειξη ένδειξη UNDERFLOW (πολύ μικρός αριθμός) οπότε πάλι θα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος. Αριθμοί διπλής ακρίβειας Προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και να περιορίσουμε τους περιορισμούς χρησιμοποιούμε τους αριθμούς διπλής ακρίβειας. Με τους αριθμούς αυτούς τα όρια είναι: έως και , για αρνητικούς 308 και έως και , για θετικούς και έχουμε μέχρι και 16 ψηφία. Κάθε αριθμός διπλής ακρίβειας βέβαια πιάνει διπλάσιο χώρο μέσα στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να χωράνε συνολικά λιγότεροι αριθμοί. Η δηλωτική εντολή για τους αριθμούς διπλής ακρίβειας είναι: double. Να σημειωθεί ότι η υποδιαστολή στους πραγματικούς αριθμούς δηλώνεται με τελεία και όχι με κόμμα. Οι εκθετικοί αριθμοί στη θέση της βάσης 10 έχουν το γράμμα e. Παραδείγματα αποδεκτών αριθμών: e Παραδείγματα μη αποδεκτών αριθμών: 125,252 (έχει κόμμα), 245Ι62 (περιέχει το γράμμα Ι), ,678 (έχει περισσότερα από 7 σημαντικά ψηφία). Χαρακτήρες (characters) Ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας από το σύνολο των χαρακτήρων που δέχεται ο υπολογιστής. Κάθε χαρακτήρας πρέπει να γράφεται ανάμεσα σε μονά εισαγωγικά ( ), π.χ. a, A, <,? κ.τ.λ. Η δηλωτική εντολή για τους χαρακτήρες είναι: char. Συμβολοσειρές (strings) H C++ κάνει διάκριση μεταξύ ενός χαρακτήρα και σειράς πολλών χαρακτήρων, την οποία ονομάζουμε συμβολοσειρά. Μια συμβολοσειρά μπορεί να περιέχει κανέναν, έναν η πολλούς χαρακτήρες. Προκειμένου να δηλώσουμε μια συμβολοσειρά, χρησιμοποιούμε τώρα διπλά εισαγωγικά ( ), π.χ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, AB025/XRI-8C, 3275 κ.τ.λ. Η δηλωτική εντολή για τις συμβολοσειρές είναι: char όνομα μεταβλητής [αριθμός χαρακτήρων]. Μεταβλητές Το όνομα μιας μεταβλητής είναι ένας συνδυασμός γραμμάτων (κεφαλαίων ή και πεζών) του αγγλικού αλφάβητου ή ψηφίων (0,1,2,...,9), καθώς και του ειδικού συμβόλου _ (σύμβολο υπογράμμισης) και έχει τους εξής περιορισμούς: Πρέπει να αρχίζει με γράμμα ή με το σύμβολο _ Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα (εκτός από το underscore_) Να έχει ορισμένο πλήθος (μήκος χαρακτήρων), συνήθως μέχρι 32 χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται να περιέχει κανένα γράμμα του ελληνικού αλφάβητου. Η C++ κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. Παραδείγματα αποδεκτών μεταβλητών: Aa2 c4ee stx κ.τ.λ. 2

3 Παραδείγματα μη αποδεκτών μεταβλητών: x2%3 (το % είναι λάθος σύμβολο) 2xy (αρχίζει με νούμερο) rαx2 (το α είναι ελληνικός χαρακτήρας). Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων Στη C++ χρησιμοποιούμε τέσσερις βασικές πράξεις για την εκτέλεση των αριθμητικών υπολογισμών. Οι πράξεις αυτές και τα αντίστοιχα σύμβολα είναι: Πρόσθεση + Αφαίρεση - Πολλαπλασιασμός * Διαίρεση / Σειρά εκτέλεσης πράξεων: Σε περίπτωση που η παράσταση δεν έχει παρενθέσεις, τότε η σειρά εκτέλεσης των πράξεων ή ο βαθμός προτεραιότητας, είναι: Πρώτα οι δυνάμεις (pow(x,y) x y ), μετά οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις και τέλος οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις. Οι πράξεις με την ίδια προτεραιότητα εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν υπάρχουν παρενθέσεις, θα γίνουν πρώτα οι πράξεις μέσα σε αυτές, με την προτεραιότητα που αναφέραμε, έως ότου δημιουργηθεί παράσταση χωρίς παρενθέσεις. Αν υπάρχουν πολλαπλές παρενθέσεις, τότε οι πράξεις αρχίζουν από τις εσωτερικές παρενθέσεις προς τα έξω. Παραδείγματα: 1) a+ pow(b,2)-x/y+pow(a,3) a+b1-x/y+a1 ( b1=pow(b,2), a1=pow(a,3) ) a+b1-d1+a1 ( d1=x/y) a2-d1+a1 ( a2=a+b1) a3+a1 ( a3=a2-d1) a4 (τελικό αποτέλεσμα) 2) a+b*(x+y) a/(x-y) + pow(b,(-i+k)) a+b*x1-a/x2+pow(b,j) κ.ο.κ. Τέλος δε μπορούμε να βάλουμε δυο σύμβολα πράξεων το ένα δίπλα στο άλλο. Αν χειάζεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να τα χωρίσουμε με παρενθέσεις, π.χ. x+a/-b είναι λάθος, ενώ x+a/(-b) είναι σωστό. Σχόλια μέσα στο πρόγραμμα Τα σχόλια δεν περιέχουν εντολές και αγνοούνται από τον Η/Υ κατά την εκτέλεση. Τα παίρνουμε όμως στην εκτύπωση του προγράμματος και έτσι θυμόμαστε βασικά στοιχεία της δουλειάς μας. Κάθε σχόλιο ορίζεται με τους εξής δύο τρόπους: /* σχόλιο */ ή // σχόλιο // 3

4 Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τη δομή ενός προγράμματος στη C++. To παράδειγμα θα υπολογίζει το εμβαδόν ενός τραπεζίου. Αρχικά σκεφτόμαστε τον αλγόριθμο του προβλήματος, τα βήματα λύσης δηλαδή. β1: Υπολογίζουμε το άθροισμα 2 βάσεων (bm θα ορίσουμε το όνομα της μεταβλητής για τη μεγάλη βάση και bs για τη μικρή βάση. x1 θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή του αθροίσματος των 2 βάσεων). β2: Πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο άθροισμα με το ύψος (x2 θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή αυτού του γινομένου, y θα είναι η μεταβλητή για το ύψος). β3: Διαιρούμε το τελευταίο αποτέλεσμα με το 2 (et θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή αυτής της διαίρεσης). // Υπολογισμός του εμβαδού τραπεζίου// # include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double bm,bs,y,et; double x1,x2; bm=10.4; bs=8.5; y=8.0; x1=bm+bs; x2=x1*y; et=x2/2; printf( \n area of trapezium=%lf, et); system ( pause ); return 0; Η εντολή printf συντάσσεται ως εξής: printf( φόρμα εκτύπωσης, x1,x2,,xk) όπου x1,x2,,xk είναι μεταβλητές ή σταθερές ή αλγεβρικές παραστάσεις ή συναρτήσεις. Σημειώνεται ότι στην φόρμα εκτύπωσης γράφουμε το πώς θέλουμε να τυπώσουμε. Επιπλέον δε, ότι έχουμε γράψει στη φόρμα εκτύπωσης, τυπώνεται στην οθόνη μας ως έχει. π.χ. printf ( \n sxolia=%d ή %f ή %lf ή %c, x1); όπου το %d δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της ακέραιης μεταβλητής x1, το %f δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της πραγματικής μεταβλητής χ1, το %lf δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της πραγματικής μεταβλητής διπλής ακρίβειας x1 και τέλος το %c δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση του χαρακτήρα x1. Τα σχόλια που είναι μέσα στο χώρο sxolia θα εκτυπωθούν όλα. Το σύμβολο \n δηλώνει αλλαγή γραμμής. Σχετικά με την εντολή printf και την αλλαγή γραμμής: Ας πούμε ότι θέλουμε να τυπωθεί ΑΒ ΓΔ Τότε γράφουμε printf( \n AB\n ΓΔ ); 4

5 Αν γράψουμε πολλά συνεχόμενα \n εντός της printf, τότε το πλήθος των κενών γραμμών που θα αφήσει η C++ είναι το πλήθος των \n μείον 1. Για παράδειγμα, η εντολή printf( \n AB \n\n\n ΓΔ ) θα τυπώσει ΑΒ * * ΓΔ Όπου μεταξύ των ΑΒ και ΓΔ υπάρχουν δύο κενές γραμμές (αυτό δηλώνουν οι αστερίσκοι). Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο με την εντολή scanf Η scanf ορίζεται ως εξής: scanf( %d %f %lf %c, &x1, &x2, &u1, &ch1); όπου το %d δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή ακέραιης μεταβλητής και επειδή παραπέμπει στην πρώτη μεταβλητή x1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως int x1. Το %f δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή πραγματικής μεταβλητής και επειδή παραπέμπει στη δεύτερη μεταβλητή x2, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως float x2. Το %lf δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή πραγματικής μεταβλητής διπλής ακρίβειας και επειδή παραπέμπει στην τρίτη μεταβλητή u1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως double u1. Τέλος το %c δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή χαρακτήρα και επειδή παραπέμπει στην τελευταία μεταβλητή ch1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως char ch1. Να ξαναγράψετε το προηγούμενο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την εντολή εισαγωγής δεδομένων από το πληκτρολόγιο scanf. // Υπολογισμός του εμβαδού τραπεζίου με τη χρήση της scanf// # include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double bm,bs,y,et, x1,x2; printf( \n Big base= ); scanf( %lf, &bm); printf( \n Small base= ); scanf( %lf, &bs); printf( \n Height= ); scanf( %lf, &y); x1=bm+bs; x2=x1*y; et=x2/2; printf( \n area of trapezium=%lf, et); system ( pause ); return 0; 5

6 Η επαναληπτική εντολή for Ο βρόχος for, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων της εκτέλεσης μιας ή περισσότερων εντολών. Η γενική μορφή της for θα είναι: for(<μεταβλητή>=αρχική τιμή; <συνθήκη>; <μεταβολή της τιμής της μεταβλητής>) πεδίο ελέγχου της for π.χ. for (m=0;m<=10;m=m+2) printf( \n m=%d,m); Πολλαπλά for: Μπορούμε να έχουμε for μέσα σε άλλες for, αρκεί οι εξωτερικές να επικαλύπτουν πλήρως τις εσωτερικές, π.χ. for (i=1;i<=n;i++) ;...; for (j=0;i<=n;j++)..;..;.; Άσκηση: Να υπολογιστεί και να τυπωθεί το άθροισμα: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main() double x,sum; int i,n; printf("\n metavliti x:"); scanf("%lf", &x); printf("\n metavliti n:"); scanf("%d", &n); sum=0.0; for (i=1;i<=n;i++) sum=sum+1/pow(x,i); printf("\n gia i=%dto sum einai %lf",i,sum); system ( pause ); return 0; n i= 1 1, για χ=4 x i 6

7 Οι εντολές if α) Απλή μορφή if (συνθήκη)...; β) Σύνθετη μορφή if (συνθήκη)...;...; Περιοχή ελέγχου της if (ή το σώμα της if)...; Αν η περιοχή ελέγχου της if είναι μια μόνο εντολή, τότε οι αγκύλες και δε χρειάζονται. Η εντολή if else Οι εντολές του τύπου αυτού είναι πολύ χρήσιμες στον προγραμματισμό στη C++, αλλά και σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Και αυτή η εντολή έχει δυο μορφές, την απλή και τη σύνθετη. α) απλή μορφή if (συνθήκη)...; (1) else...; (2)...; (3) β) σύνθετη μορφή if (συνθήκη)...;...; (1)...; else...;...; (2)...;...; (3) β-1: Ελέγχεται η συνθήκη: Ο αλγόριθμος εκτέλεσης της if else 1. Αν είναι αληθής, τότε: εκτελούνται οι εντολές (1) και πηγαίνουμε στο βήμα Αν δεν είναι αληθής, τότε: εκτελούνται οι εντολές (2) και συνεχίζουμε με το βήμα 2. β-2: Συνεχίζουμε με την εντολή (3). 7

8 Σε ποια if αντιστοιχεί η else Έχουμε περιπτώσεις όπου η if και else μπορούν να εμφανιστούν σε μια σύνθετη μορφή, όπως η παρακάτω, να έχουμε δηλαδή δυο if και μια else if (συνθήκη-1) (1) if (συνθήκη-2) (2)...; else...; Το ερώτημα είναι σε ποια if αντιστοιχεί η else. Το else πηγαίνει με την τελευταία if, η οποία δεν έχει δικό της else. Στο παραπάνω παράδειγμα η else πηγαίνει με την if (2). Αν όμως θέλαμε να πάει με την if (1), τότε θα γράφαμε τις ίδιες εντολές ως εξής: if (συνθήκη-1) if (συνθήκη-2) ; else...; Οι δυο αγκύλες και, κάνουν τη δεύτερη if μη ορατή στο else. Το else λοιπόν θα συνδέεται τώρα με την πρώτη if.. Έλεγχος των συνθηκών Μια συνθήκη μπορεί να είναι πολύπλοκη και να εμπλέκονται σ αυτήν μαθηματικές πράξεις, τελεστές σύγκρισης, καθώς και λογικοί τελεστές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η C++ προκειμένου να αξιολογηθεί μια συνθήκη. Η σειρά που ακολουθείται για την αξιολόγηση μιας συνθήκης είναι η εξής: Πρώτα οι πράξεις Μετά οι τελεστές σύγκρισης Μετά οι Λογικοί τελεστές (αριστερά δεξιά) Τελεστές σύγκρισης = = Ίσον (a= =b) < Μικρότερο (a<b) > Μεγαλύτερο (a>b) <= Μικρότερο ή ίσον (a<=b) >= Μεγαλύτερο ή ίσον (a>=b)!= Διάφορο (a!=b) Λογικοί τελεστές α) Ο λογικός τελεστής και (AND). Το σύμβολό του είναι && π.χ. if(x>2 && x<5) y=100; else y=0; 8

9 β) Ο λογικός τελεστής ή (OR). Το σύμβολό του είναι: π.χ. if (a<y b+c/(d-a)>0) printf( ); Η printf θα εκτελεστεί αν μια τουλάχιστον από τις παραπάνω συγκρίσεις αληθεύει. γ) Ο λογικός τελεστής ΟΧΙ (NOT). Συμβολίζεται με το:! π.χ. if(!(x<5)) a=b; Μέσα στην ίδια if μπορούμε να κάνουμε πολλούς και πολύπλοκους συνδυασμούς με το AND, το OR και το NOT. Καλό είναι όμως, για την αποφυγή λαθών να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε πιο απλές μορφές. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά NOT, AND και OR σε μια λογική if, τότε η σειρά εκτέλεσης είναι: 1α 2α 3α Τα NOT Τα AND Τα OR if (a>b c<d && r>0).; (1). (2) Χρησιμoποιείστε παρενθέσεις αν δεν είστε σίγουροι: if (a>b (c<d && r>0)).; H εκτέλεση γίνεται από τις εσωτερικές παρενθέσεις προς τα έξω. Σύνθετες if Η C++ μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πλέον σύνθετες if, όπου ένα else να ακολουθείται από νέα if, κ.ο.κ. if (σ1)...; (1) else if (σ2)...; (2) else if (σ3)...; (3) else if (σ4)...; (4) else if (σ5)...; (5)...; (6) Αλγόριθμος εκτέλεσης της παραπάνω if Αν η σ1 αληθεύει, τότε: εκτελούνται οι εντολές (1) και μετά πηγαίνουμε στην (6). Αν η σ1 δεν αληθεύει, πηγαίνουμε στην επόμενη else if. Αν η σ2 αληθεύει, τότε: εκτελούνται οι εντολές (2) και μετά πηγαίνουμε στην (6). Αν η σ2 δεν αληθεύει, πηγαίνουμε στην επόμενη else if. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις επόμενες else if. 9

10 Aς δούμε ένα παράδειγμα: Η μεταβλητή Κ παίρνει τις τιμές 1, 2 και 3, ενώ οι μεταβλητές Α, Β, παίρνουν τιμές που εξαρτώνται από την τιμή του Κ. αν Κ=1 τότε Α=2.0 και Β=4.0 αν Κ=2 τότε Α=3.0 και Β=5.0 αν Κ=13 τότε Α=-10.0 και Β=-20.0 ενώ αν το Κ είναι διάφορο του 1, 2 ή 3, τότε Α=0.0 και Β=0.0 Γράφουμε λοιπόν: (a) if(k==1) a=2; b=4; (1) (b) else if(k==2) a=3; b=45; (2) (c) else if(k==3) a=-10; b=-20; (3) (d) else a=0; b=0; (4) (e)..; Δηλαδή: Στην (a) εξετάζουμε αν το Κ=1. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι εντολές (1) και μετά πάμε στην (e). Αν, όμως, το Κ δεν είναι ίσο με το 1, τότε πάμε στην (b) (χωρίς να εκτελέσουμε τις (1)) και εξετάζουμε αν Κ=2. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι (2) και μετά πάμε στην (e). Αν, βέβαια, το Κ δεν είναι ίσο ούτε με το 2, τότε πάμε στην (c) (χωρίς να εκτελέσουμε τις (2)) και εξετάζουμε αν Κ=3. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι εντολές (3) και μετά πάμε στην (e). Αν πάλι το Κ δεν είναι ίσο με το 3, δηλαδή δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, τότε θα εκτελεστούν οι εντολές (4) και μετά θα πάμε πάλι στην (e). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η C++ συνεχίζει με την εντολή (e). 10

11 Άσκηση Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη C++ που να υπολογίζει τις ρίζες του τριωνύμου: x 2-3x + 2, χρησιμοποιώντας τη λογική εντολή if. Λύση #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main() double a, b, c, D, r1, r2, repart, impart; // a, b, c einai oi syntelestes tou trionimou ax 2 +bx+c, D einai h orizousa, r1 kai r2 oi rizes, repart to pragmatiko meros kai impart to fantastiko meros printf("\n suntelestis a:"); scanf("%lf", &a); printf("\n suntelestis b:"); scanf("%lf", &b); printf("\n suntelestis c:"); scanf("%lf", &c); D=b*b-4.0*a*c; if(d>0.0) r1=(-b+sqrt(d))/(2*a); r2=(-b-sqrt(d))/(2*a); printf( \n r1=%lf, r2=%lf, r1, r2); else if (D==0.0) r1=r2=-b/(2*a); printf( \n r1=%lf, r2=%lf, r1, r2); else repart=-b/(2*a); impart=sqrt(-d)/(2*a); printf( \n r1=%lf + i %lf, repart, impart); printf( \n r2=%lf - i %lf, repart, impart); system ( pause ); return 0; 11

12 Πίνακες Εισαγωγή Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι και στην C++ η χρήση πινάκων απαιτεί τη δήλωσή τους στην αρχή του προγράμματος και πριν από οποιαδήποτε χρήση τους. Ένας πίνακας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συλλογή αριθμών με κοινό όνομα. Οι πίνακες μπορεί να είναι μιας διαστάσεως (διανύσματα), δύο ή περισσότερων διαστάσεων. Ορισμός πινάκων Προκειμένου να δηλώσουμε έναν πίνακα, γράφουμε στην αρχή του προγράμματος το όνομά του και το πλήθος των αριθμών (δεδομένων) που μπορεί να έχει. Ακόμη, καθορίζουμε αν οι αριθμοί που θα περιέχει θα είναι ακέραιοι, πραγματικοί κ.τ.λ. Π.χ. int main() int a[10]; float b[20], c[10][20];...;...; O πίνακας a είναι μιας διαστάσεως 10 θέσεων και μπορεί να πάρει μέχρι 10 ακέραιους αριθμούς. Ο b είναι πραγματικός 20 θέσεων, ενώ ο c είναι πραγματικός δύο διαστάσεων και μπορεί να έχει μέχρι 10 20=200 αριθμούς. Καθορισμός στοιχείων πίνακα Κάθε στοιχείο πίνακα καθορίζεται από τη θέση που κατέχει μέσα στον πίνακα. Έτσι, για πίνακες μιας διαστάσεως, το πρώτο στοιχείο καθορίζεται από τη θέση 0 (δείκτης μηδέν), το δεύτερο από τη θέση 1 και το τελευταίο από τη θέση n-1. Π.χ. a[0] καθορίζει το πρώτο στοιχείο του πίνακα a. a[9] καθορίζει το 10 ο στοιχείο του πίνακα a. Για πίνακες δύο διαστάσεων χρησιμοποιούμε δύο δείκτες. Π.χ. c[0][0] καθορίζει το στοιχείο του πίνακα c που βρίσκεται στη θέση (1,1) του πίνακα (c(1,1)). c[9][19] καθορίζει το στοιχείο του πίνακα c που βρίσκεται στη θέση (10,20) του πίνακα (c(10,20)). Για μονοδιάστατους πίνακες έχουμε: Κάθε στοιχείο του πίνακα, καθορίζεται από το δείκτη i ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως Ν-1. Α[i] 0 i N 1 12

13 Για πίνακες δύο διαστάσεων έχουμε: Ο πίνακας Α έχει Ν Μ στοιχεία (αριθμούς). Η θέση κάθε αριθμού μέσα στον πίνακα Α καθορίζεται από δύο δείκτες (i,j). Ο πρώτος δείκτης i φανερώνει τον αριθμό της γραμμής. Ο δεύτερος δείκτης j φανερώνει τον αριθμό της στήλης. Α(i,j) 0 i N 1 και 0 j M 1 Αντίστοιχα έχουμε για πίνακες περισσοτέρων διαστάσεων. Εισαγωγή τιμών σε πίνακα Μπορούμε να δώσουμε τιμές σε έναν πίνακα με δύο τρόπους: α) Μέσα στο πρόγραμμα Να δώσουμε τιμές σε διάφορα στοιχεία του πίνακα ή σε όλο τον πίνακα. int main( ) double x1[10], c[5][10]; int i;.; x1[0]=200; x1[9]=-152 c[0][1]=14.73;..; β) Με ανάγνωση αριθμών από το πληκτρολόγιο Χρησιμοποιούμε την scanf για να δώσουμε τιμές ατομικά σε διάφορα στοιχεία του πίνακα ή σε συνδυασμό με τη for για μαζική εισαγωγή δεδομένων. int main( ) double x1[10], a[10][20]; int i;.; scanf( %lf %lf, &a[1][2], &x1[0]);.; for (i=0;i<10;i++) for (j=0;j<20;j++) scanf( %lf, &a[i][j]);..;..; Χρήση τιμών πίνακα Κάθε αριθμός που υπάρχει σε έναν πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πράξεις, συγκρίσεις κ.τ.λ., αρκεί να καθορίσουμε επακριβώς τη θέση του μέσα στον πίνακα. int main( ) int a[10], i, j;.; for (i=0;i<10;i++) 13

14 a[i]=i+1;..; b=10; for (i=0;i<10;i++) j=i+b; a[i]=a[i]/j;..;..; Στο παραπάνω πρόγραμμα, καθορίσαμε έναν πίνακα a, 10 θέσεων. Μετά του δώσαμε τιμές 1, 2, 3, 4, 5,..., 10. Τέλος διαιρέσαμε κάθε στοιχείο του με 10,11, 12,..., 19. Εκτύπωση πίνακα Η εκτύπωση επιλεγμένων στοιχείων πίνακα ή μέρους ή όλου του πίνακα μπορεί να γίνει με προσεκτική χρήση των αντίστοιχων δεικτών που καθορίζουν τις αντίστοιχες θέσεις των στοιχείων του πίνακα. Π.χ. int main() double a[10]; int i, n=10; ; for (i=1;i<=n;i++) printf( \n %lf, a[i]);.; Στην περίπτωση αυτή, κάθε στοιχείο του πίνακα θα τυπωθεί σε νέα γραμμή. Αυτό, γίνεται για τον απλούστατο λόγο, ότι μέσα στην printf υπάρχει ο χαρακτήρας διαφυγής \n. Αν, βέβαια, θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική εκτύπωση, τότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά και τις αντίστοιχες τεχνικές προγραμματισμού. Για την εκτύπωση πινάκων με δύο ή περισσότερες διαστάσεις, ισχύει ότι και στους μονοδιάστατους πίνακες. Άσκηση Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τις τιμές ενός πίνακα (n m). Να τυπώνει τον πίνακα καθώς και το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής του και κάθε στήλης του. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double a[100][101], sumrow, sumcolumn; 14

15 int i, j, nr, nc; sumrow=0.0; sumcolumn=0.0; printf( dwse arithmo grammwm ); scanf( %d, &nr); printf( dwse arithmo sthlwn ); scanf( %d, &nc); printf( \n Dwse ta dedomena tou pinaka kata grammes: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) printf( a[%d][%d]=, i, j); scanf ( %lf, &a[i][j]); printf( \n Ektupwsh arxikou pinaka: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) printf( %lf, a[i][j]); printf( \n Athroismata grammwn: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) sumrow=sumrow+a[i][j]; printf( \n athroisma stoixeiwn grammhs %d = %lf, i, sumrow); sumrow=0.0; printf( \n Athroismata sthlwn: ); for (j=1; j<=nc; j++) for (i=1; i<=nr; i++) sumcolumn=sumcolumn+a[i][j]; printf( \n athroisma stoixeiwn sthlhs %d = %lf, j, sumcolumn); sumcolumn=0.0; system ( pause ); return 0; 15

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ερωτήσεις

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ερωτήσεις Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 Ερωτήσεις Ερώτηση 1 #include double s=0,a[10]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,m; int i,j=0; for (i=3;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Εργαστήριο 2 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οµή προγράµµατος Οδηγίες προεπεξεργαστή #include... # define... τµήµα δηλώσεων ηλωσεις και ορισµοί µεταβλητών. ηλωσεις συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Φεβρουάριος/Μάρτιος 2013 v. 0.1 Master-mind: κανόνες παιχνιδιού Στο master mind χρειάζεται να παράγονται κάθε φορά 4 τυχαία σύμβολα από ένα πλήθος 6 διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής. Βασίλης Μποζαντζής

TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής. Βασίλης Μποζαντζής TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011, Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής Βασίλης Μποζαντζής Εισαγωγικά Οι 32 δεσμευμένες λέξεις σύμφωνα με το πρότυπο ANSI

Διαβάστε περισσότερα

int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει

int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει Συναρτήσεις της βιβλιοθήκης math.h h (1/5) int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει την απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ Α 4 Η. οµές επανάληψης while και do while

EΒ ΟΜΑ Α 4 Η. οµές επανάληψης while και do while ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: EΒ ΟΜΑ Α 4 Η ΚΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Να σώσετε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας µε το επίθετο σας. Στο τέλος του εργαστηρίου θα το παραδώσετε στο φάκελο Ζ:\ (θα σας δοθεί το όνοµα) οµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Συντακτικό της γλώσσας C Μεταβλητές Σταθερές Τύποι Δεδομένων Τελεστές Εκφράσεις Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ

Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ Ενότητα 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- Ενότητα 2. Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα α. Θέση και προσανατολισμός της μορφής Η θέση της κάθε μορφής στο σκηνικό προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005. Ερωτήσεις

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005. Ερωτήσεις Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 Ερωτήσεις Ερώτηση 1 int double s=0; int i; for( i=8; i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Στο εργαστήριο αυτό, θα εξοικειωθούμε με τους τύπους δεδομένων που μας παρέχει η γλώσσα C, θα χρησιμοποιήσουμε τις δομές επανάληψης (for, while, do...while),

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πίνακες Πίνακες (arrays) Πολύ συχνά είναι απαραίτητο το πρόγραμμα μας να χειριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας FORmulaTRANslation Εγκατάσταση της Fortran g95 http://www.g95.org http://ftp.g95.org/g95-mingw.exe Save file as C:\fortran-g95 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική συνάρτηση προγράμματος main()

Η βασική συνάρτηση προγράμματος main() Η βασική συνάρτηση προγράμματος main() HEADER FILES main(){ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ (σειριακές, επιλογής ή επανάληψης) ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ (return 0;) Συναρτήσεις Η συνάρτηση είναι ένα υποπρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 20 ΟΚΤ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης Σημειώσεις C (Εργαστήριο) 5 ο Μέρος 5 ο Μέρος Εντολές Επανάληψης: FOR - WHILE. Περιγραφή

Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης Σημειώσεις C (Εργαστήριο) 5 ο Μέρος 5 ο Μέρος Εντολές Επανάληψης: FOR - WHILE. Περιγραφή Νικόλαος Μιχαλοδημητράκης Σημειώσεις C (Εργαστήριο) 5 ο Μέρος 5 ο Μέρος Εντολές Επανάληψης: FOR - WHILE Περιγραφή Χρησιμοποιούμε την εντολή επανάληψης for όταν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσες αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής.

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής. Από το βιβλίο C: Βήµα-Πρός-Βήµα, Κεφάλαιο 3ο Συγγραφείς: Οµάδα Waite, Mitchell Waite και Stephen Prata Εκδότης: Μ. Γκιούρδας Ανατύπωση σε ηλεκτρονική µορφή: Αλέξανδρος Στεφανίδης 3.4 Τύποι εδοµένων τής

Διαβάστε περισσότερα

Λογικό "και" (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0)

Λογικό και (AND) μας επιστρέφει 1 αν και οι δύο operands είναι όχι μηδέν, διαφορετικά 0) 0ι Λογικοί Τελεστές: Πρόκειται για τελεστές που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε απλές εκφράσεις συσχετισμού και να δημιουργήσουμε πιό πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Εχουμε λοιπόν: && Λογικό "και" (AND) μας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο κάτω πίνακας περιγράφει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τους τρεις πιο πάνω τρόπους:

Ο πιο κάτω πίνακας περιγράφει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τους τρεις πιο πάνω τρόπους: Επαναλήψεις - Loops Οι επαναλήψεις σε ένα πρόγραμμα μας επιτρέπουν μια ομάδα εντολών να εκτελείται για όσες φορές επιθυμούμε Υπάρχουν τρεις τρόποι επανάληψης εντολών με τη χρήση: While loops For loops

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόµενα Εισαγωγή Πρόγραµµα Φάσεις Υλοποίησης µε χρήση του εργαλείου DEV C + + οµή Προγράµµατος Η συνάρτηση main Μεταβλητές Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Επανάληψη προγραμματισμού Βασικοί Αλγόριθμοι Είσοδος τιμών από το πληκτρολόγιο Σε όλα τα προγράμματα που θα γράψουμε στην συνέχεια του εξαμήνου θα χρειαστεί να εισάγουμε τιμές σε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα