Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings)."

Transcript

1 Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα δεδομένα του προβλήματος (οι αριθμοί κ.τ.λ.). Το σύνολο των εντολών που δίνουμε, αποτελεί αυτό που λέγεται πρόγραμμα (program), ενώ οι αριθμοί, χαρακτήρες κ.τ.λ. που δίνουμε, αποτελούν τα δεδομένα (data). H C++ σα γραπτή γλώσσα που είναι, έχει ένα αλφάβητο. Αυτό αποτελείται από: 1. Τα κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφάβητου: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,W,X,Y,Z. 2. Τα μικρά γράμματα του αγγλικού αλφάβητου: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,,u,v,w,x,y,z. 3. Τα δέκα ψηφία του δεκαδικού συστήματος: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 4. Τα ειδικά σύμβολα:! # $ % & ( ) * + - / > < : ; (κενό). =, \ [ ] ^? _ Προκειμένου να γράψουμε τις διάφορες εντολές της C++ χρησιμοποιούμε τα παραπάνω σύμβολα και μόνο αυτά. Η C++,βέβαια, δέχεται και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά, αλλά μόνο στα δεδομένα. Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Οι αριθμοί Οι αριθμοί είναι οι γνωστοί μας αριθμοί του δεκαδικού συστήματος, ακέραιοι ή πραγματικοί, θετικοί ή αρνητικοί. Οι αριθμοί όμως, που δέχεται και επεξεργάζεται ο υπολογισμοί δε μπορεί να έχουν απεριόριστο πλήθος ψηφίων, ούτε το μέγεθός τους να είναι όσο μεγάλο ή όσο μικρό θέλουμε. Έτσι έχουμε ορισμένους περιορισμούς, τόσο στο πλήθος των σημαντικών ψηφίων, που μπορεί να έχει ένας αριθμός, όσο και στο μέγεθος του αριθμού. Σημαντικά ψηφία: Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα ψηφία του αριθμού, εκτός από τυχόν μηδενικά που υπάρχουν μπροστά από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο ή μηδενικά που υπάρχουν μετά το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο μετά την υποδιαστολή (αν πρόκειται για πραγματικό αριθμό). π.χ. ο αριθμός έχει 8 σημαντικά ψηφία. Για τους ακεραίους αριθμούς έχουμε 10 το πολύ σημαντικά ψηφία και για τους πραγματικούς 7 το πολύ σημαντικά ψηφία. Μέγεθος αριθμού: Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος αριθμός, θετικός ή αρνητικός, που μπορεί να δεχτεί ο υπολογιστής. Για τους ακεραίους τα όρια είναι: α) έως και β) έως και για μεγάλους ακεραίους. Η δηλωτική εντολή για τους ακεραίους της πρώτης κατηγορίας είναι: int. Η δηλωτική εντολή για τους ακεραίους της δεύτερης κατηγορίας είναι: long int ή απλά long. Για τους πραγματικούς τα όρια είναι: έως και , για αρνητικούς και έως και , για θετικούς Η δηλωτική εντολή για τους πραγματικούς είναι: float. Αν δώσουμε έναν πραγματικό αριθμό μεγαλύτερο π.χ. του ή προκύψει τέτοιος αριθμός μετά από πράξεις, τότε ο υπολογιστής θα μας τυπώσει, την 1

2 ένδειξη OVERFLOW (πολύ μεγάλος αριθμός) και θα σταματήσει την εκτέλεση του προγράμματος. Αντίστοιχα αν ο αριθμός ή το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό, τότε θα μας δώσει την ένδειξη ένδειξη UNDERFLOW (πολύ μικρός αριθμός) οπότε πάλι θα σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος. Αριθμοί διπλής ακρίβειας Προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια και να περιορίσουμε τους περιορισμούς χρησιμοποιούμε τους αριθμούς διπλής ακρίβειας. Με τους αριθμούς αυτούς τα όρια είναι: έως και , για αρνητικούς 308 και έως και , για θετικούς και έχουμε μέχρι και 16 ψηφία. Κάθε αριθμός διπλής ακρίβειας βέβαια πιάνει διπλάσιο χώρο μέσα στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να χωράνε συνολικά λιγότεροι αριθμοί. Η δηλωτική εντολή για τους αριθμούς διπλής ακρίβειας είναι: double. Να σημειωθεί ότι η υποδιαστολή στους πραγματικούς αριθμούς δηλώνεται με τελεία και όχι με κόμμα. Οι εκθετικοί αριθμοί στη θέση της βάσης 10 έχουν το γράμμα e. Παραδείγματα αποδεκτών αριθμών: e Παραδείγματα μη αποδεκτών αριθμών: 125,252 (έχει κόμμα), 245Ι62 (περιέχει το γράμμα Ι), ,678 (έχει περισσότερα από 7 σημαντικά ψηφία). Χαρακτήρες (characters) Ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας από το σύνολο των χαρακτήρων που δέχεται ο υπολογιστής. Κάθε χαρακτήρας πρέπει να γράφεται ανάμεσα σε μονά εισαγωγικά ( ), π.χ. a, A, <,? κ.τ.λ. Η δηλωτική εντολή για τους χαρακτήρες είναι: char. Συμβολοσειρές (strings) H C++ κάνει διάκριση μεταξύ ενός χαρακτήρα και σειράς πολλών χαρακτήρων, την οποία ονομάζουμε συμβολοσειρά. Μια συμβολοσειρά μπορεί να περιέχει κανέναν, έναν η πολλούς χαρακτήρες. Προκειμένου να δηλώσουμε μια συμβολοσειρά, χρησιμοποιούμε τώρα διπλά εισαγωγικά ( ), π.χ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, AB025/XRI-8C, 3275 κ.τ.λ. Η δηλωτική εντολή για τις συμβολοσειρές είναι: char όνομα μεταβλητής [αριθμός χαρακτήρων]. Μεταβλητές Το όνομα μιας μεταβλητής είναι ένας συνδυασμός γραμμάτων (κεφαλαίων ή και πεζών) του αγγλικού αλφάβητου ή ψηφίων (0,1,2,...,9), καθώς και του ειδικού συμβόλου _ (σύμβολο υπογράμμισης) και έχει τους εξής περιορισμούς: Πρέπει να αρχίζει με γράμμα ή με το σύμβολο _ Να μην περιέχει ειδικά σύμβολα (εκτός από το underscore_) Να έχει ορισμένο πλήθος (μήκος χαρακτήρων), συνήθως μέχρι 32 χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται να περιέχει κανένα γράμμα του ελληνικού αλφάβητου. Η C++ κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. Παραδείγματα αποδεκτών μεταβλητών: Aa2 c4ee stx κ.τ.λ. 2

3 Παραδείγματα μη αποδεκτών μεταβλητών: x2%3 (το % είναι λάθος σύμβολο) 2xy (αρχίζει με νούμερο) rαx2 (το α είναι ελληνικός χαρακτήρας). Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων Στη C++ χρησιμοποιούμε τέσσερις βασικές πράξεις για την εκτέλεση των αριθμητικών υπολογισμών. Οι πράξεις αυτές και τα αντίστοιχα σύμβολα είναι: Πρόσθεση + Αφαίρεση - Πολλαπλασιασμός * Διαίρεση / Σειρά εκτέλεσης πράξεων: Σε περίπτωση που η παράσταση δεν έχει παρενθέσεις, τότε η σειρά εκτέλεσης των πράξεων ή ο βαθμός προτεραιότητας, είναι: Πρώτα οι δυνάμεις (pow(x,y) x y ), μετά οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις και τέλος οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις. Οι πράξεις με την ίδια προτεραιότητα εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Αν υπάρχουν παρενθέσεις, θα γίνουν πρώτα οι πράξεις μέσα σε αυτές, με την προτεραιότητα που αναφέραμε, έως ότου δημιουργηθεί παράσταση χωρίς παρενθέσεις. Αν υπάρχουν πολλαπλές παρενθέσεις, τότε οι πράξεις αρχίζουν από τις εσωτερικές παρενθέσεις προς τα έξω. Παραδείγματα: 1) a+ pow(b,2)-x/y+pow(a,3) a+b1-x/y+a1 ( b1=pow(b,2), a1=pow(a,3) ) a+b1-d1+a1 ( d1=x/y) a2-d1+a1 ( a2=a+b1) a3+a1 ( a3=a2-d1) a4 (τελικό αποτέλεσμα) 2) a+b*(x+y) a/(x-y) + pow(b,(-i+k)) a+b*x1-a/x2+pow(b,j) κ.ο.κ. Τέλος δε μπορούμε να βάλουμε δυο σύμβολα πράξεων το ένα δίπλα στο άλλο. Αν χειάζεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να τα χωρίσουμε με παρενθέσεις, π.χ. x+a/-b είναι λάθος, ενώ x+a/(-b) είναι σωστό. Σχόλια μέσα στο πρόγραμμα Τα σχόλια δεν περιέχουν εντολές και αγνοούνται από τον Η/Υ κατά την εκτέλεση. Τα παίρνουμε όμως στην εκτύπωση του προγράμματος και έτσι θυμόμαστε βασικά στοιχεία της δουλειάς μας. Κάθε σχόλιο ορίζεται με τους εξής δύο τρόπους: /* σχόλιο */ ή // σχόλιο // 3

4 Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τη δομή ενός προγράμματος στη C++. To παράδειγμα θα υπολογίζει το εμβαδόν ενός τραπεζίου. Αρχικά σκεφτόμαστε τον αλγόριθμο του προβλήματος, τα βήματα λύσης δηλαδή. β1: Υπολογίζουμε το άθροισμα 2 βάσεων (bm θα ορίσουμε το όνομα της μεταβλητής για τη μεγάλη βάση και bs για τη μικρή βάση. x1 θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή του αθροίσματος των 2 βάσεων). β2: Πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο άθροισμα με το ύψος (x2 θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή αυτού του γινομένου, y θα είναι η μεταβλητή για το ύψος). β3: Διαιρούμε το τελευταίο αποτέλεσμα με το 2 (et θα είναι η μεταβλητή που θα πάρει την τιμή αυτής της διαίρεσης). // Υπολογισμός του εμβαδού τραπεζίου// # include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double bm,bs,y,et; double x1,x2; bm=10.4; bs=8.5; y=8.0; x1=bm+bs; x2=x1*y; et=x2/2; printf( \n area of trapezium=%lf, et); system ( pause ); return 0; Η εντολή printf συντάσσεται ως εξής: printf( φόρμα εκτύπωσης, x1,x2,,xk) όπου x1,x2,,xk είναι μεταβλητές ή σταθερές ή αλγεβρικές παραστάσεις ή συναρτήσεις. Σημειώνεται ότι στην φόρμα εκτύπωσης γράφουμε το πώς θέλουμε να τυπώσουμε. Επιπλέον δε, ότι έχουμε γράψει στη φόρμα εκτύπωσης, τυπώνεται στην οθόνη μας ως έχει. π.χ. printf ( \n sxolia=%d ή %f ή %lf ή %c, x1); όπου το %d δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της ακέραιης μεταβλητής x1, το %f δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της πραγματικής μεταβλητής χ1, το %lf δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση της πραγματικής μεταβλητής διπλής ακρίβειας x1 και τέλος το %c δηλώνει ότι θα γίνει εκτύπωση του χαρακτήρα x1. Τα σχόλια που είναι μέσα στο χώρο sxolia θα εκτυπωθούν όλα. Το σύμβολο \n δηλώνει αλλαγή γραμμής. Σχετικά με την εντολή printf και την αλλαγή γραμμής: Ας πούμε ότι θέλουμε να τυπωθεί ΑΒ ΓΔ Τότε γράφουμε printf( \n AB\n ΓΔ ); 4

5 Αν γράψουμε πολλά συνεχόμενα \n εντός της printf, τότε το πλήθος των κενών γραμμών που θα αφήσει η C++ είναι το πλήθος των \n μείον 1. Για παράδειγμα, η εντολή printf( \n AB \n\n\n ΓΔ ) θα τυπώσει ΑΒ * * ΓΔ Όπου μεταξύ των ΑΒ και ΓΔ υπάρχουν δύο κενές γραμμές (αυτό δηλώνουν οι αστερίσκοι). Εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο με την εντολή scanf Η scanf ορίζεται ως εξής: scanf( %d %f %lf %c, &x1, &x2, &u1, &ch1); όπου το %d δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή ακέραιης μεταβλητής και επειδή παραπέμπει στην πρώτη μεταβλητή x1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως int x1. Το %f δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή πραγματικής μεταβλητής και επειδή παραπέμπει στη δεύτερη μεταβλητή x2, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως float x2. Το %lf δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή πραγματικής μεταβλητής διπλής ακρίβειας και επειδή παραπέμπει στην τρίτη μεταβλητή u1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως double u1. Τέλος το %c δηλώνει ότι θα γίνει εισαγωγή χαρακτήρα και επειδή παραπέμπει στην τελευταία μεταβλητή ch1, αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί στην αρχή του προγράμματος ως char ch1. Να ξαναγράψετε το προηγούμενο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την εντολή εισαγωγής δεδομένων από το πληκτρολόγιο scanf. // Υπολογισμός του εμβαδού τραπεζίου με τη χρήση της scanf// # include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double bm,bs,y,et, x1,x2; printf( \n Big base= ); scanf( %lf, &bm); printf( \n Small base= ); scanf( %lf, &bs); printf( \n Height= ); scanf( %lf, &y); x1=bm+bs; x2=x1*y; et=x2/2; printf( \n area of trapezium=%lf, et); system ( pause ); return 0; 5

6 Η επαναληπτική εντολή for Ο βρόχος for, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων της εκτέλεσης μιας ή περισσότερων εντολών. Η γενική μορφή της for θα είναι: for(<μεταβλητή>=αρχική τιμή; <συνθήκη>; <μεταβολή της τιμής της μεταβλητής>) πεδίο ελέγχου της for π.χ. for (m=0;m<=10;m=m+2) printf( \n m=%d,m); Πολλαπλά for: Μπορούμε να έχουμε for μέσα σε άλλες for, αρκεί οι εξωτερικές να επικαλύπτουν πλήρως τις εσωτερικές, π.χ. for (i=1;i<=n;i++) ;...; for (j=0;i<=n;j++)..;..;.; Άσκηση: Να υπολογιστεί και να τυπωθεί το άθροισμα: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main() double x,sum; int i,n; printf("\n metavliti x:"); scanf("%lf", &x); printf("\n metavliti n:"); scanf("%d", &n); sum=0.0; for (i=1;i<=n;i++) sum=sum+1/pow(x,i); printf("\n gia i=%dto sum einai %lf",i,sum); system ( pause ); return 0; n i= 1 1, για χ=4 x i 6

7 Οι εντολές if α) Απλή μορφή if (συνθήκη)...; β) Σύνθετη μορφή if (συνθήκη)...;...; Περιοχή ελέγχου της if (ή το σώμα της if)...; Αν η περιοχή ελέγχου της if είναι μια μόνο εντολή, τότε οι αγκύλες και δε χρειάζονται. Η εντολή if else Οι εντολές του τύπου αυτού είναι πολύ χρήσιμες στον προγραμματισμό στη C++, αλλά και σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Και αυτή η εντολή έχει δυο μορφές, την απλή και τη σύνθετη. α) απλή μορφή if (συνθήκη)...; (1) else...; (2)...; (3) β) σύνθετη μορφή if (συνθήκη)...;...; (1)...; else...;...; (2)...;...; (3) β-1: Ελέγχεται η συνθήκη: Ο αλγόριθμος εκτέλεσης της if else 1. Αν είναι αληθής, τότε: εκτελούνται οι εντολές (1) και πηγαίνουμε στο βήμα Αν δεν είναι αληθής, τότε: εκτελούνται οι εντολές (2) και συνεχίζουμε με το βήμα 2. β-2: Συνεχίζουμε με την εντολή (3). 7

8 Σε ποια if αντιστοιχεί η else Έχουμε περιπτώσεις όπου η if και else μπορούν να εμφανιστούν σε μια σύνθετη μορφή, όπως η παρακάτω, να έχουμε δηλαδή δυο if και μια else if (συνθήκη-1) (1) if (συνθήκη-2) (2)...; else...; Το ερώτημα είναι σε ποια if αντιστοιχεί η else. Το else πηγαίνει με την τελευταία if, η οποία δεν έχει δικό της else. Στο παραπάνω παράδειγμα η else πηγαίνει με την if (2). Αν όμως θέλαμε να πάει με την if (1), τότε θα γράφαμε τις ίδιες εντολές ως εξής: if (συνθήκη-1) if (συνθήκη-2) ; else...; Οι δυο αγκύλες και, κάνουν τη δεύτερη if μη ορατή στο else. Το else λοιπόν θα συνδέεται τώρα με την πρώτη if.. Έλεγχος των συνθηκών Μια συνθήκη μπορεί να είναι πολύπλοκη και να εμπλέκονται σ αυτήν μαθηματικές πράξεις, τελεστές σύγκρισης, καθώς και λογικοί τελεστές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η C++ προκειμένου να αξιολογηθεί μια συνθήκη. Η σειρά που ακολουθείται για την αξιολόγηση μιας συνθήκης είναι η εξής: Πρώτα οι πράξεις Μετά οι τελεστές σύγκρισης Μετά οι Λογικοί τελεστές (αριστερά δεξιά) Τελεστές σύγκρισης = = Ίσον (a= =b) < Μικρότερο (a<b) > Μεγαλύτερο (a>b) <= Μικρότερο ή ίσον (a<=b) >= Μεγαλύτερο ή ίσον (a>=b)!= Διάφορο (a!=b) Λογικοί τελεστές α) Ο λογικός τελεστής και (AND). Το σύμβολό του είναι && π.χ. if(x>2 && x<5) y=100; else y=0; 8

9 β) Ο λογικός τελεστής ή (OR). Το σύμβολό του είναι: π.χ. if (a<y b+c/(d-a)>0) printf( ); Η printf θα εκτελεστεί αν μια τουλάχιστον από τις παραπάνω συγκρίσεις αληθεύει. γ) Ο λογικός τελεστής ΟΧΙ (NOT). Συμβολίζεται με το:! π.χ. if(!(x<5)) a=b; Μέσα στην ίδια if μπορούμε να κάνουμε πολλούς και πολύπλοκους συνδυασμούς με το AND, το OR και το NOT. Καλό είναι όμως, για την αποφυγή λαθών να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε πιο απλές μορφές. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά NOT, AND και OR σε μια λογική if, τότε η σειρά εκτέλεσης είναι: 1α 2α 3α Τα NOT Τα AND Τα OR if (a>b c<d && r>0).; (1). (2) Χρησιμoποιείστε παρενθέσεις αν δεν είστε σίγουροι: if (a>b (c<d && r>0)).; H εκτέλεση γίνεται από τις εσωτερικές παρενθέσεις προς τα έξω. Σύνθετες if Η C++ μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πλέον σύνθετες if, όπου ένα else να ακολουθείται από νέα if, κ.ο.κ. if (σ1)...; (1) else if (σ2)...; (2) else if (σ3)...; (3) else if (σ4)...; (4) else if (σ5)...; (5)...; (6) Αλγόριθμος εκτέλεσης της παραπάνω if Αν η σ1 αληθεύει, τότε: εκτελούνται οι εντολές (1) και μετά πηγαίνουμε στην (6). Αν η σ1 δεν αληθεύει, πηγαίνουμε στην επόμενη else if. Αν η σ2 αληθεύει, τότε: εκτελούνται οι εντολές (2) και μετά πηγαίνουμε στην (6). Αν η σ2 δεν αληθεύει, πηγαίνουμε στην επόμενη else if. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις επόμενες else if. 9

10 Aς δούμε ένα παράδειγμα: Η μεταβλητή Κ παίρνει τις τιμές 1, 2 και 3, ενώ οι μεταβλητές Α, Β, παίρνουν τιμές που εξαρτώνται από την τιμή του Κ. αν Κ=1 τότε Α=2.0 και Β=4.0 αν Κ=2 τότε Α=3.0 και Β=5.0 αν Κ=13 τότε Α=-10.0 και Β=-20.0 ενώ αν το Κ είναι διάφορο του 1, 2 ή 3, τότε Α=0.0 και Β=0.0 Γράφουμε λοιπόν: (a) if(k==1) a=2; b=4; (1) (b) else if(k==2) a=3; b=45; (2) (c) else if(k==3) a=-10; b=-20; (3) (d) else a=0; b=0; (4) (e)..; Δηλαδή: Στην (a) εξετάζουμε αν το Κ=1. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι εντολές (1) και μετά πάμε στην (e). Αν, όμως, το Κ δεν είναι ίσο με το 1, τότε πάμε στην (b) (χωρίς να εκτελέσουμε τις (1)) και εξετάζουμε αν Κ=2. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι (2) και μετά πάμε στην (e). Αν, βέβαια, το Κ δεν είναι ίσο ούτε με το 2, τότε πάμε στην (c) (χωρίς να εκτελέσουμε τις (2)) και εξετάζουμε αν Κ=3. Αν ναι, τότε εκτελούνται οι εντολές (3) και μετά πάμε στην (e). Αν πάλι το Κ δεν είναι ίσο με το 3, δηλαδή δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, τότε θα εκτελεστούν οι εντολές (4) και μετά θα πάμε πάλι στην (e). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η C++ συνεχίζει με την εντολή (e). 10

11 Άσκηση Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη C++ που να υπολογίζει τις ρίζες του τριωνύμου: x 2-3x + 2, χρησιμοποιώντας τη λογική εντολή if. Λύση #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main() double a, b, c, D, r1, r2, repart, impart; // a, b, c einai oi syntelestes tou trionimou ax 2 +bx+c, D einai h orizousa, r1 kai r2 oi rizes, repart to pragmatiko meros kai impart to fantastiko meros printf("\n suntelestis a:"); scanf("%lf", &a); printf("\n suntelestis b:"); scanf("%lf", &b); printf("\n suntelestis c:"); scanf("%lf", &c); D=b*b-4.0*a*c; if(d>0.0) r1=(-b+sqrt(d))/(2*a); r2=(-b-sqrt(d))/(2*a); printf( \n r1=%lf, r2=%lf, r1, r2); else if (D==0.0) r1=r2=-b/(2*a); printf( \n r1=%lf, r2=%lf, r1, r2); else repart=-b/(2*a); impart=sqrt(-d)/(2*a); printf( \n r1=%lf + i %lf, repart, impart); printf( \n r2=%lf - i %lf, repart, impart); system ( pause ); return 0; 11

12 Πίνακες Εισαγωγή Όπως σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι και στην C++ η χρήση πινάκων απαιτεί τη δήλωσή τους στην αρχή του προγράμματος και πριν από οποιαδήποτε χρήση τους. Ένας πίνακας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συλλογή αριθμών με κοινό όνομα. Οι πίνακες μπορεί να είναι μιας διαστάσεως (διανύσματα), δύο ή περισσότερων διαστάσεων. Ορισμός πινάκων Προκειμένου να δηλώσουμε έναν πίνακα, γράφουμε στην αρχή του προγράμματος το όνομά του και το πλήθος των αριθμών (δεδομένων) που μπορεί να έχει. Ακόμη, καθορίζουμε αν οι αριθμοί που θα περιέχει θα είναι ακέραιοι, πραγματικοί κ.τ.λ. Π.χ. int main() int a[10]; float b[20], c[10][20];...;...; O πίνακας a είναι μιας διαστάσεως 10 θέσεων και μπορεί να πάρει μέχρι 10 ακέραιους αριθμούς. Ο b είναι πραγματικός 20 θέσεων, ενώ ο c είναι πραγματικός δύο διαστάσεων και μπορεί να έχει μέχρι 10 20=200 αριθμούς. Καθορισμός στοιχείων πίνακα Κάθε στοιχείο πίνακα καθορίζεται από τη θέση που κατέχει μέσα στον πίνακα. Έτσι, για πίνακες μιας διαστάσεως, το πρώτο στοιχείο καθορίζεται από τη θέση 0 (δείκτης μηδέν), το δεύτερο από τη θέση 1 και το τελευταίο από τη θέση n-1. Π.χ. a[0] καθορίζει το πρώτο στοιχείο του πίνακα a. a[9] καθορίζει το 10 ο στοιχείο του πίνακα a. Για πίνακες δύο διαστάσεων χρησιμοποιούμε δύο δείκτες. Π.χ. c[0][0] καθορίζει το στοιχείο του πίνακα c που βρίσκεται στη θέση (1,1) του πίνακα (c(1,1)). c[9][19] καθορίζει το στοιχείο του πίνακα c που βρίσκεται στη θέση (10,20) του πίνακα (c(10,20)). Για μονοδιάστατους πίνακες έχουμε: Κάθε στοιχείο του πίνακα, καθορίζεται από το δείκτη i ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως Ν-1. Α[i] 0 i N 1 12

13 Για πίνακες δύο διαστάσεων έχουμε: Ο πίνακας Α έχει Ν Μ στοιχεία (αριθμούς). Η θέση κάθε αριθμού μέσα στον πίνακα Α καθορίζεται από δύο δείκτες (i,j). Ο πρώτος δείκτης i φανερώνει τον αριθμό της γραμμής. Ο δεύτερος δείκτης j φανερώνει τον αριθμό της στήλης. Α(i,j) 0 i N 1 και 0 j M 1 Αντίστοιχα έχουμε για πίνακες περισσοτέρων διαστάσεων. Εισαγωγή τιμών σε πίνακα Μπορούμε να δώσουμε τιμές σε έναν πίνακα με δύο τρόπους: α) Μέσα στο πρόγραμμα Να δώσουμε τιμές σε διάφορα στοιχεία του πίνακα ή σε όλο τον πίνακα. int main( ) double x1[10], c[5][10]; int i;.; x1[0]=200; x1[9]=-152 c[0][1]=14.73;..; β) Με ανάγνωση αριθμών από το πληκτρολόγιο Χρησιμοποιούμε την scanf για να δώσουμε τιμές ατομικά σε διάφορα στοιχεία του πίνακα ή σε συνδυασμό με τη for για μαζική εισαγωγή δεδομένων. int main( ) double x1[10], a[10][20]; int i;.; scanf( %lf %lf, &a[1][2], &x1[0]);.; for (i=0;i<10;i++) for (j=0;j<20;j++) scanf( %lf, &a[i][j]);..;..; Χρήση τιμών πίνακα Κάθε αριθμός που υπάρχει σε έναν πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πράξεις, συγκρίσεις κ.τ.λ., αρκεί να καθορίσουμε επακριβώς τη θέση του μέσα στον πίνακα. int main( ) int a[10], i, j;.; for (i=0;i<10;i++) 13

14 a[i]=i+1;..; b=10; for (i=0;i<10;i++) j=i+b; a[i]=a[i]/j;..;..; Στο παραπάνω πρόγραμμα, καθορίσαμε έναν πίνακα a, 10 θέσεων. Μετά του δώσαμε τιμές 1, 2, 3, 4, 5,..., 10. Τέλος διαιρέσαμε κάθε στοιχείο του με 10,11, 12,..., 19. Εκτύπωση πίνακα Η εκτύπωση επιλεγμένων στοιχείων πίνακα ή μέρους ή όλου του πίνακα μπορεί να γίνει με προσεκτική χρήση των αντίστοιχων δεικτών που καθορίζουν τις αντίστοιχες θέσεις των στοιχείων του πίνακα. Π.χ. int main() double a[10]; int i, n=10; ; for (i=1;i<=n;i++) printf( \n %lf, a[i]);.; Στην περίπτωση αυτή, κάθε στοιχείο του πίνακα θα τυπωθεί σε νέα γραμμή. Αυτό, γίνεται για τον απλούστατο λόγο, ότι μέσα στην printf υπάρχει ο χαρακτήρας διαφυγής \n. Αν, βέβαια, θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική εκτύπωση, τότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά και τις αντίστοιχες τεχνικές προγραμματισμού. Για την εκτύπωση πινάκων με δύο ή περισσότερες διαστάσεις, ισχύει ότι και στους μονοδιάστατους πίνακες. Άσκηση Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τις τιμές ενός πίνακα (n m). Να τυπώνει τον πίνακα καθώς και το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής του και κάθε στήλης του. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() double a[100][101], sumrow, sumcolumn; 14

15 int i, j, nr, nc; sumrow=0.0; sumcolumn=0.0; printf( dwse arithmo grammwm ); scanf( %d, &nr); printf( dwse arithmo sthlwn ); scanf( %d, &nc); printf( \n Dwse ta dedomena tou pinaka kata grammes: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) printf( a[%d][%d]=, i, j); scanf ( %lf, &a[i][j]); printf( \n Ektupwsh arxikou pinaka: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) printf( %lf, a[i][j]); printf( \n Athroismata grammwn: ); for (i=1; i<=nr; i++) for (j=1; j<=nc; j++) sumrow=sumrow+a[i][j]; printf( \n athroisma stoixeiwn grammhs %d = %lf, i, sumrow); sumrow=0.0; printf( \n Athroismata sthlwn: ); for (j=1; j<=nc; j++) for (i=1; i<=nr; i++) sumcolumn=sumcolumn+a[i][j]; printf( \n athroisma stoixeiwn sthlhs %d = %lf, j, sumcolumn); sumcolumn=0.0; system ( pause ); return 0; 15

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 3ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα κείμενο μπορεί να εκχωρηθεί ως τιμή μιας μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συνθήκες ελέγχου, λογικοί τελεστές

8. Συνθήκες ελέγχου, λογικοί τελεστές Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 8. Συνθήκες ελέγχου, λογικοί τελεστές Ιωάννης Κατάκης Σήμερα o Λογικές παραστάσεις Σχεσιακοί τελεστές Λογικοί τελεστές o if -else o switch Λογικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Τελεστές συντομογραφίας Τελεστές σύντομης ανάθεσης += παράδειγμα: sum+=10; αντί για: sum = sum

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Μη Σειριακή Εκτέλεση Εντολών Συνθήκες και Τελεστές στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8)

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8) Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις (Διάλεξη 8) 8-1 Τι θα δούμε σήμερα Η εντολή if else Η εντολή if else ιf - -else H εντολή switch Λογικές παραστάσεις Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 2 ΗγλώσσαC Ιστορική Αναδρομή ΗανάπτυξητηςC ξεκίνησε το 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Dennis Ritchie με σκοπό την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος για τον

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting)

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Εργαστήριο 3: 3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Η C++, όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 4: Τύποι Δεδομένων και τελεστές Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Δεδομένα στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while)

5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Β' μέρος: while - do..while) 5.1 Ο βρόχος while Η εντολή while παρέχει έναν μηχανισμό επανάληψης των δηλώσεων όσο μια συνθήκη είναι αληθινή. Χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Εργαστήριο 2. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Εργαστήριο 2 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οµή προγράµµατος Οδηγίες προεπεξεργαστή #include... # define... τµήµα δηλώσεων ηλωσεις και ορισµοί µεταβλητών. ηλωσεις συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C

Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Master Mind εφαρμογή στη γλώσσα προγραμματισμού C Φεβρουάριος/Μάρτιος 2013 v. 0.1 Master-mind: κανόνες παιχνιδιού Στο master mind χρειάζεται να παράγονται κάθε φορά 4 τυχαία σύμβολα από ένα πλήθος 6 διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραµµατισµός. Εντολές Ελέγχου Ροής

ΗΥ-150. Προγραµµατισµός. Εντολές Ελέγχου Ροής ΗΥ-150 Εντολές Ελέγχου Ροής Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράµµατα «γράφονται» χρησιµοποιώντας 3 είδη εντολών: Σειριακές εντολές (sequential built in C) Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) Περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός ΗΥ: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ερωτήσεις

Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ερωτήσεις Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 Ερωτήσεις Ερώτηση 1 #include double s=0,a[10]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,m; int i,j=0; for (i=3;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι εντολές επανάληψης (while, do-while, for) Γενικά για τις εντολές επανάληψης Συχνά στο προγραμματισμό είναι επιθυμητή η πολλαπλή εκτέλεση μιας ενότητας εντολών, είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α' μέρος: for)

4. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α' μέρος: for) 4. ΒΡΟΧΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Α' μέρος: for) 4.1 Μετρητές Ένας μετρητής (counter) είναι μία μεταβλητή η οποία ξεκινά με μία αρχική τιμή και αυξάνεται κατά ένα κάθε φορά που εκτελείται. Ο αλγόριθμος για έναν μετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελεστές - Κατηγορίες Εκφράσεις - Κατηγορίες Υπολογισμός εκφράσεων Προτάσεις - Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 2: Δομή ενός προγράμματος C Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Ασκήσεις. Γιώργος Λαμπρινίδης

Η Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Ασκήσεις. Γιώργος Λαμπρινίδης Η Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Ασκήσεις Γιώργος Λαμπρινίδης lamprinidis@pharm.uoa.gr Ασκήσεις Εμπέδωσης στις εντολές επανάληψης Σε αυτό το εργαστήριο θα δούμε στην πράξη: Πόσο χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και

5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων 5 &6. Τύποι δεδομένων, τελεστές και αριθμητικές εκφράσεις Ιωάννης Κατάκης Σήμερα o Τύποι δεδομένων int, char, float, double o Τελεστές = + - * / % o Αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Εντολές Ελέγχου Ροής Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράμματα «γράφονται» χρησιμοποιώντας 3 είδη εντολών: Σειριακές εντολές (sequential built in C) Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Δομή Προγράμματος Όλα τα προγράμματα που γράψαμε έχουν λίγο πολύ την ακόλουθη μορφή: Κάποιος κώδικας εδώ main( ) {

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις. (Διάλεξη 24) ΕΠΛ 032: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις. (Διάλεξη 24) ΕΠΛ 032: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις (Διάλεξη 24) Εισαγωγή Το μάθημα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Επομένως πρέπει: Nα κατανοήσετε

Διαβάστε περισσότερα

C Programming EPL032 Maria Stavrinou Ioannou Εισαγωγή στη Γλώσσα C

C Programming EPL032 Maria Stavrinou Ioannou Εισαγωγή στη Γλώσσα C Εισαγωγή στη Γλώσσα C Η C είναι µια δοµηµένη (structured ) γλώσσα ηλαδή ένα C πρόγραµµα αποτελείται από υποπρογράµµατα τα οποία ονοµάζονται συναρτήσεις ( functions ), όπου η κάθε συνάρτηση εκτελεί µια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Πίνακες στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 Προηγούµενη ιάλεξη Προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13)

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13) Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση (Διάλεξη 13) 13-1 Πρόβλημα 1 Γράψετε τον ορισμό μίας συνάρτησης η οποία υπολογίζει το μέγιστο 2 ακεραίων αριθμών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2 Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 1 Η έννοια τησ μεταβλητήσ έδωςε λύςη ςτο πρόβλημα τησ αναφοράσ ςτην κύρια μνήμη του υπολογιςτή. Οι γλώςςεσ προγραμματιςμού υποςτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική Ενότητα 2: Μεταβλητές και Σταθερές Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 1 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 Ένα πρόγραµµα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού δεν τίποτα άλλο από µια σειρά εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 5ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Πίνακες 77 Στατική δομή αποθήκευσης δεδομένων (το μέγεθος ορίζεται εξαρχής και δεν αλλάζει) Αποθήκευση πολλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Επαναληπτικές Εντολές στη C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α' μέρος: if)

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α' μέρος: if) 2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α' μέρος: if) 2.1. Τελεστές ΠΡΑΞΗ ΤΕΛΕΣΤΗΣ Ισότητα = = Μεγαλύτερο από > Μικρότερο από < Μεγαλύτερο ή ίσο από >= Μικρότερο ή ίσο από

Διαβάστε περισσότερα

int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει

int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει Συναρτήσεις της βιβλιοθήκης math.h h (1/5) int abs( int x ), επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ακεραίου x Πχ abs( 11) ισούται με 11, abs(34) ισούται με 34 double fb( fabs( double x ), επιστρέφει την απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

printf Οι κωδικοί (format codes) του printf για διάφορους τύπους δεδοµένων είναι:

printf Οι κωδικοί (format codes) του printf για διάφορους τύπους δεδοµένων είναι: printf Οι κωδικοί (format codes) του printf για διάφορους τύπους δεδοµένων είναι: %d για ακεραίους (int) %lf για κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας (double) %f για κινητής υποδιαστολής απλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο. Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο. Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Σταθερές-Παράμετροι-Μεταβλητές Αριθμητικοί & Λογικοί Τελεστές Δομή ελέγχου-επιλογής Σύνθετοι έλεγχοι ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Μεταβλητές-Σταθερές-Παράμετροι Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 9.8

Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 9.8 Δείκτες (Pointers) Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή με τιμή μια διεύθυνση μνήμης. 1000 1001 1002 1003 1004 1005 12 9.8 9976 3 1010 26 1006 1007 1008 1009 1010 1011 16 125 1299 a 13 1298 Δήλωση Δήλωση Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Συναρτήσεις 19.11.16 Β. Ντουφεξή 2 Προβλήματα: Οσο μεγαλώνουν τα προγράμματα, γίνονται πιο πολύπλοκα.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής. Βασίλης Μποζαντζής

TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ , Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής. Βασίλης Μποζαντζής TMHMA TEXNΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Προγραμματισμός Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011, Α ΕΞΑΜΗΝΟ Βασίλης Μποζαντζής Βασίλης Μποζαντζής Εισαγωγικά Οι 32 δεσμευμένες λέξεις σύμφωνα με το πρότυπο ANSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011 Ψευδοκώδικας November 7, 2011 Οι γλώσσες τύπου ψευδοκώδικα είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμων. Δεν υπάρχει κανένας τυπικός ορισμός της έννοιας του ψευδοκώδικα όμως είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα