Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες"

Transcript

1 Ανεπίσημη μετάφραση Εφαρμόζοντας το Σχέδιο Δράσης Δέκα-Σημείων στην Νότια Ευρώπη: Δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) για την Αντιμετώπιση της Μεικτής Μετανάστευσης στο Πλαίσιο των Αφίξεων από την Μεσόγειο και τον Ατλαντικό Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει μια περίληψη των κυρίων δραστηριοτήτων της Υ.Α. και της ανταπόκρισης των εταίρων της αναφορικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δέκα-Σημείων για τον Αντιμετώπιση της Μεικτής Μετανάστευσης, στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Μεσογείου. Μιας και οι περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το έγγραφο επικεντρώνεται στις δραστηριότητες και τις εισηγήσεις προς την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της. Το έγγραφο αναφέρεται κυρίως στις ανάγκες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, σύμφωνα με την εντολή της Υ.Α. και δεν αποσκοπεί στο να καλύψει όλες τις εκφάνσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο σημαντικών αφίξεων στα νότια εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., η Υ.Α. κατανοεί τις ανησυχίες των κυβερνήσεων για τους κινδύνους που θέτει η παράνομη μετανάστευση από τη θάλασσα, όπως επίσης και την ανάγκη ανάπτυξης συλλογικής πολιτικής για την στήριξη των κρατών που επηρεάζονται περισσότερο. Το φαινόμενο της Μεικτής μετανάστευσης προς τα νότια σύνορα της Ε.Ε. δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αυξημένα μέτρα ελέγχου των συνόρων και της μετανάστευσης. Παρόμοια μεταναστευτικά ρεύματα θα συνεχιστούν και μία αποτελεσματική ανταπόκριση στα μεταβαλλόμενα μοτίβα άφιξης θα πρέπει να περιλαμβάνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών εντός της Ε.Ε, όπως επίσης και με τις κυβερνήσεις των χωρών διέλευσης και καταγωγής. Η Υ.Α. υποστηρίζει την λογική ότι το βασικότερο στοιχείο αυτής της ανταπόκρισης πρέπει να είναι η προστασία των προσφύγων βάσει των υποχρεώσεων για το άσυλο στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο προσφύγων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2 Στη βάση της Εντολής της και της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και ως σημαντικός εταίρος της Ε.Ε. στις συζητήσεις για το άσυλο (όπως κατοχυρώνεται στη Διακήρυξη 17 της Συνθήκης του Άμστερνταμ), η Υ.Α. είναι πρόθυμη να συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη λύσεων για εμπλεκόμενα άτομα και κράτη που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της Μεικτής μετανάστευσης. Ο ρόλος της Υ.Α. στα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι κυρίως μη-επιχειρησιακός και περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομής ( capacitybuilding ), την προβολή πολιτικών και προτάσεων ( advocacy ) σε συνδυασμό με λειτουργίες επίβλεψης αναφορικά με την πρόσβαση, την υποδοχή και τις διαδικασίες του ασύλου. Το Γραφείο της Υ.Α. συμμετέχει επίσης ενεργά σε περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο παρέχοντας συμβουλές και, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε ρεύματα προσφύγων και την αντιμετώπιση τους, προσπαθεί να αποκτήσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη κοινής και συνολικής ανταπόκρισης. Περαιτέρω, η Υ.Α. μπορεί να παρέχει αναγκαίες πληροφορίες για τις κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους για την αξιολόγηση των ισχυρισμών και την διακρίβωση εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες 1. Συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς εταίρους Η διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατοχύρωσης ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου, αποτελεί ευθύνη των κυβερνήσεων. Εντός της Ε.Ε., βασίζεται κυρίως στο κοινοτικό δίκαιο. Η Υ.Α. και ένας μεγάλος αριθμός εταίρων συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών. Οι κυριότεροι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναγνωριστεί ενώ στρατηγικές μπορούν να υιοθετηθούν και υλοποιηθούν με αποτελεσματικότητα σε αρκετά επίπεδα και οργανισμούς. Εκτός από τις κυβερνήσεις, οι κυριότεροι εμπλεκόμενοι φορείς είναι οι εξής: H E.E., που διαμέσου των οργάνων της (Συμβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο) είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής πρακτικής και την δημιουργία νομικών εργαλείων. Η Επιτροπή είναι σημαντικός χρηματοδότης πρωτοβουλιών της Υ.Α. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις Ευρωπαϊκές χώρες άφιξης όπως επίσης και στις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Είναι επίσης σημαντικός συνομιλητής όσον αφορά την σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Το νέο υπηρεσιακό σώμα FRONTEX αναμένεται να αποκτήσει ένα καίριο ρόλο στη διαχείριση των συνόρων και της εισόδου.

3 Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πολιτικής για την διαχείριση της μετανάστευσης. Υποστηρίζει το κυβερνητικό Forum for Dialogue in the Western Mediterranean, επίσης γνωστό και ως Διάλογος 5+5 και έχει διμερείς συμφωνίες με έναν αριθμό κυβερνήσεων αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων για εθελοντική επιστροφή. Άλλα σημαντικά επίπεδα για διεθνείς συμβουλευτικές λειτουργίες αποτελούν το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), που έχει υιοθετήσει διάφορα σχετικά ψηφίσματα και κατευθυντήριες οδηγίες, και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που είχε επίσης διοργανώσει τακτικές συναντήσεις για τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο. Σε ένα πιο ανεπίσημο και επιχειρησιακό επίπεδο, οι Διακυβερνητικές Συμβουλεύσεις (Inter-governmental Consultations-IGC) συγκεντρώνουν ένα αριθμό Ευρωπαϊκών κρατών όπως επίσης και τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Η Διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών για τις Μεταναστευτικές Υπηρεσίες αποτελεί ακόμα ένα ανεπίσημο σύνολο των Διευθυντών των Μεταναστευτικών Υπηρεσιών στα κράτη μέλη της Ε.Ε., υποψήφια προς ένταξή κράτη και άλλα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, που συζητά θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ξεκινήσει μαζί με την EUROPOL ένα ξεχωριστό Διάλογο στην Μετανάστευση Διέλευσης στη Μεσόγειο που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός σχεδίου Προς μία Συνολική Αντιμετώπιση των Ρευμάτων Μεικτής Μετανάστευσης. Η έναρξη αυτού του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί αργότερα το 2006 στην Πορτογαλία. Οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ε.Ε. έχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικούς ρόλους: πρώτον, ως συνεργάτες στην συμβουλευτική αρμοδιότητα και στην επίβλεψη; δεύτερον, ως υπεύθυνοι για κοινωνική υποστήριξη και βοήθεια, και τρίτον ως σημαντικοί διαμορφωτές ιδεών και απόψεων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της απαραίτητης έρευνας και στην περιεκτική παρουσίαση των μεταναστευτικών κυμάτων και της αντιμετώπισής τους. 2. Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών Εντός της Ε.Ε., η Υ.Α. δεν συγκεντρώνει πληροφορίες, αλλά παρέχει συνοπτικές παρουσιάσεις στατιστικών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, βασιζόμενη σε

4 3. Διαχείριση εισόδου ανθρώπων, εστιασμένη στα ζητήματα προστασίας (μέσα στην επικράτεια, στα σύνορα και στη θάλασσα) στοιχεία κυβερνήσεων. Η Υ.Α. κατανοεί την ανησυχία πολλών εμπλεκόμενων φορέων ότι οι στατιστικές πληροφορίες σχετικά με μετακινήσεις ανάμεσα σε χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού δεν επαρκούν για την δημιουργία ικανοποιητικών συνοπτικών παρουσιάσεων και γενικών τάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μία βελτιωμένη αντιμετώπιση και ανάπτυξη πολιτικής. Μόνο περιορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τα πραγματικά ρεύματα μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. πέραν της δυνατότητας που παρέχεται από το EURODAC να εξακριβώνεται πού κατεγράφη για πρώτη φορά ένας αιτών άσυλο. Η Υ.Α. συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (International Maritime Organisation - IMO), ο οποίος συλλέγει τις πληροφορίες που λαμβάνει στις περιπτώσεις θαλάσσιας διάσωσης και λαθρεπιβατών, παρόλο που τα στοιχεία που τώρα συλλέγονται από τον οργανισμό δεν είναι αρκετά περιεκτικά. (Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας έχει διεξάγει σημαντική σχετική έρευνα, που μπορεί να βρεθεί στο Η οποιαδήποτε βελτίωση στην διαθεσιμότητα επαρκών στατιστικών και πληροφοριών σχετικών με αυτές τις μετακινήσεις υπερβαίνει την ικανότητα ενός μόνο ιδρύματος και απαιτεί στενές και συντονισμένες προσπάθειες ιδίως ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Παρ όλα αυτά, η Υ.Α. βασιζόμενη στη τρέχουσα εξέλιξη των στατιστικών ασύλου είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει και οποιαδήποτε διευθέτηση που θα βελτίωνε την διαθεσιμότητα επαρκών στατιστικών. Διαμέσου τακτικών αποστολών, συνεργασίας με ΜΚΟ και ειδικά σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., η Υ.Α. έχει αυξήσει την δυνατότητά της να επιβλέπει τη διαχείριση εισόδου, ιδίως στα θαλάσσια σύνορα, στα μικρά νησιά και στα ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Το Γραφείο έχει επίσης ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης υποδομών και δεξιοτήτων ( capacity-building ) για υπαλλήλους στα σύνορα και αρμόδιους αξιωματούχους για την επιβολή των νόμων στις κύριες περιοχές άφιξης, που αφορούν κυρίως τη αναγνώριση ατόμων με αιτήματα ασύλου. Παραδείγματα δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Υ.Α. αναλαμβάνει τακτικές αποστολές επίβλεψης, στα κυριότερα σημεία παράνομης εισόδου, εστιάζοντας κυρίως στην πρόσβαση στη επικράτεια και στη διαδικασία του ασύλου. Βασιζόμενη σε αυτήν την επίβλεψη, κάνει ταυτόχρονα συστάσεις στις κυβερνήσεις, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

5 Στην Ισπανία, η Υ.Α. έχει αποκτήσει πρόσβαση στα κέντρα συγκέντρωσης στα Κανάρια Νησιά από ΜΚΟ με πείρα στα θέματα ασύλου. Η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με αρκετές ΜΚΟ στην επίβλεψη των διαδικασιών και παρέχει μια οδό παρέμβασης. Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με θέματα ασύλου διανέμονται στις αφίξεις, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για τα δικαιώματα τους και την υποβολή των αιτήσεων ασύλου. Στην Ελλάδα, η Υ.Α. έχει αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης υποδομών και δυνατοτήτων (capacity-building), συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το κρατικό ινστιτούτο για την επιμόρφωση των δημόσιων αξιωματούχων, το οποίο τώρα χρηματοδοτεί όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Υ.Α. Η Υ.Α. έχει επίσης εμπλακεί στο πρόγραμμα EQUAL που επικεντρώνεται στην επίβλεψη της κατάστασης στα σύνορα. Στην Κύπρο, η Υ.Α. εκπαιδεύει σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας δύο φορές το χρόνο. Νέες συνεδριάσεις (refreshment sessions) οργανώνονται επίσης ετήσια για αστυνομικούς υπαλλήλους σε όλες τις επαρχίες. Στην Τουρκία η Υ.Α. αναλαμβάνει τακτικά την εκπαίδευση των συνοριακών φρουρών στα θέματα ασύλου. Σε συνέχεια της Διάσκεψης της Μαδρίτης, στις 23 και 24 Μαΐου 2006, για την αναχαίτιση (interception) και τη διάσωση στη Θάλασσα, η Υ.Α. συζητά με την Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις για το ποια θα είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της θαλάσσιας μετανάστευσης και ποιο ρόλο θα μπορούσε να έχει η Υ.Α. προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Υ.Α. υπογραμμίζει τη δουλειά που έχει αναληφθεί από τη FRONTEX στην εκπαίδευση, επιπρόσθετα με την διευκόλυνση και άλλων κοινών πρωτοβουλιών από αξιωματούχους κρατών μελών της Ε.Ε. Το Γραφείο αναγνωρίζει τη δυνατότητα που έχει μια τέτοια συνεργασία να αναπτύξει μία συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών της διαχείρισης των συνόρων, και είναι έτοιμο να βοηθήσει στη διασφάλιση ότι μια τέτοια ανταπόκριση θα δείχνει την ανάλογη ευαισθησία στις ανάγκες των

6 ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Υ.Α. κάνει συστάσεις ως προς το πώς η διαχείριση εισόδου θα μπορούσε να γίνει πιο εστιασμένη στα ζητήματα προστασίας (protection sensitive). Η Υ.Α. μπορεί επιπλέον να προσφέρει την εμπειρία της στην εκπαίδευση συνοριακών φρουρών και άλλων αξιωματούχων σε θέματα της προστασίας των προσφύγων. 4. Διευθετήσεις υποδοχής Εντός της Ε.Ε., η Υ.Α. έχει επικεντρωθεί στην επίβλεψη των διευθετήσεων υποδοχής και στην στήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των κέντρων υποδοχής. Το Γραφείο έχει επίσης προσφέρει εκπαίδευση και δημιουργία υποδομών (capacity building) για τις τοπικές αρχές, που περιλαμβάνουν τους σκοπούς πληροφόρησης και τη συμβουλευτική (counseling) όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Υ.Α. είναι έτοιμη να συνεργαστεί με κράτη για να ενδυναμώσει την υποδοχή και την αρχική διακρίβωση των αναγκών στα σημεία υποδοχής. Στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούσα, η Υ.Α. συνεργάζεται με το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών σε ένα κοινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Δ.Ο.Μ. και τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARGO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο βοηθά τις αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες υποδοχής στο νησί. Μια σημαντική πτυχή των διευθετήσεων υποδοχής περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία στην ανάπτυξη επαρκών συνθηκών υποδοχής και διαδικασιών αντιμετώπισης σεξουαλικής και με βάση το φύλο (γένος) βίας καθώς επίσης και την παροχή ενημερωτικού υλικού. Η Υ.Α. συνιστά την εφαρμογή τέτοιων διευθετήσεων σε όλη την περιοχή και είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτές. 5. Μηχανισμοί καταγραφής προφίλ και παραπομπών (profiling and referral) Η Υ.Α. έχει προσφέρει υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες για ενημερωτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες και για την δημιουργία κατάλληλου ενημερωτικού υλικού (σχετιζόμενο κυρίως με την επιλογή/το δικαίωμα του ασύλου). Στην Ιταλία και την Αλβανία, η Υ.Α. έχει στενή συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την διακρίβωση και την παροχή συμβουλών σε όσους επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο και/ή έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως επίσης και σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν εθελοντικά. Οι αιτούντες άσυλο κατευθύνονται προς την καθιερωμένη διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, στην Ιταλία αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Δ.Ο.Μ. και τον

7 Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. Στην Αλβανία οι εταίροι είναι ο Ο.Α.Σ.Ε. και ο Δ.Ο.Μ. Η Υ.Α. συνιστά την εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών καταγραφής προφίλ και παραπομπών (profiling and referral) σε όλη την περιοχή και είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτούς. 6. Διαφοροποιημένες διαδικασίες Υπάρχουν αρκετές διαφορές από χώρα σε χώρα όσον αφορά το ποσοστό των νέοαφιχθέντων μεταναστών που κάνουν αίτηση ασύλου. Δεν είναι σαφές, παρ όλα αυτά, αν αυτό αντανακλά στην πραγματικότητα μια διαφορά στον αριθμό αυτών πού φτάνουν και έχουν ανάγκη προστασίας. Όσοι φτάνουν στα Κανάρια Νησιά συχνά δεν κάνουν αίτηση για άσυλο με σκοπό (όπως πιστεύεται) να μεταφερθούν στην ισπανική ενδοχώρα και να αφεθούν ελεύθεροι (έστω και με απόφαση έκδοσης) μετά από 40 μέρες στα κέντρα των νησιών. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., ιδιαίτερα οι κοινοτικές οδηγίες για τις ελάχιστες προδιαγραφές της διαδικασίας ασύλου (Οδηγία Διαδικασιών Ασύλου) και τα βασικά κριτήρια για την αναγνώριση των προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας (Οδηγία Αναγνώρισης), παρέχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα εθνικά συστήματα ασύλου. Τα κοινοτικά αυτά νομικά εργαλεία πρόκειται να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία μέχρι τον Οκτώβριο του 2006 για την Οδηγία Αναγνώρισης και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007 για την Οδηγία Διαδικασιών Ασύλου. Η Υ.Α. έχει εκφράσει τις ανησυχίες της ειδικά αναφορικά με την Οδηγία Διαδικασιών Ασύλου. Η Υ.Α. εισηγείται όπως η διαδικασία ενσωμάτωσης αυξήσει την ποιότητα των υπαρχόντων συστημάτων ασύλου πιο πάνω από τις ελάχιστες προδιαγραφές των Οδηγιών. Επιπρόσθετα, η Υ.Α. συνιστά να χρησιμοποιηθεί η αξιολόγηση των νομικών εργαλείων της πρώτης φάσης για την εξέταση τρεχόντων αδυναμιών και για το σκοπό της καθιέρωσης ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές και την καλύτερη πρακτική. Η Υ.Α. είναι έτοιμη να συνεισφέρει ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά η δυνατότητές της περιορίζονται σημαντικά από την έλλειψη πόρων. Η Υ.Α. κάνει έκκληση στην Ε.Ε. και στα κράτη να προσφέρουν επαρκή χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη. Το Γραφείο αναπτύσσει περαιτέρω προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας του ασύλου χωρίς να συμβιβάζεται η αμεροληψία της διαδικασίας αυτής. 7. Λύσεις για τους Πρόσφυγες Εθελοντικός επαναπατρισμός

8 Η Υ.Α. στην Ευρώπη είναι μέρος τριμερών διευθετήσεων μεταξύ συγκεκριμένων κρατών μελών και του Αφγανιστάν. Η Υ.Α. προάγει την εφαρμογή τέτοιων πλαισίων, κατά προτίμηση σε μία τριμερή βάση, μεταξύ της χώρας ασύλου, της χώρας καταγωγής και της Υ.Α. με σκοπό την διευκόλυνση διευθετήσεων εθελοντικού επαναπατρισμού. Τοπική ένταξη και καταμερισμός του βάρους Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την ένταξη όσων επιτρέπεται να μείνουν εντός της επικράτειας τους. Η ένταξη αποτελεί ένα καίριο πολιτικό ζήτημα το οποίο λαμβάνει αρνητικά σχόλια από την κοινή γνώμη ενώ αρκετά σχετικά έγγραφα αποδεικνύουν μια πολύ περιορισμένη επιτυχία των κρατών μελών της Ε.Ε. στο θέμα αυτό. Η Υ.Α. ανησυχεί για την πίεση σε αρκετά κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και έχει προωθήσει την ανάπτυξη μηχανισμών καταμερισμού του βάρους μεταξύ των κρατών μελών. Δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στο μικρό νησί της Μάλτας, η Υ.Α. έχει ασχοληθεί με ένα μικρό αριθμό αναχωρήσεων για (μετ)εγκατάσταση σε άλλες χώρες. Η Υ.Α. έχει επίσης προσπαθήσει να υπογραμμίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η Μάλτα και η Κύπρος. 8. Αντιμετωπίζοντας τη δευτερεύουσα (secondary) μετακίνηση Μετεγκατάσταση Η Υ.Α. υποστηρίζει την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος μετεγκατάστασης. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την αυξημένη στρατηγική χρήση της μετεγκατάστασης και την στήριξη της ανάπτυξης των διαδικασιών ασύλου στις χώρες διέλευσης και καταγωγής. Με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ, η Ε.Ε. έχει καθιερώσει ένα σύστημα για την αντιμετώπιση των δευτερευουσών μετακινήσεων στην Ε.Ε. Η Υ.Α. έχει εντοπίσει ένα αριθμό αδυναμιών του τρέχοντος συστήματος, μεταξύ άλλων αναφορικά με ένα επαρκή μηχανισμό καταμερισμού του βάρους και έχει κάνει εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού μηχανισμού καταμερισμού βάρους με χώρες εκτός της Ε.Ε. συνεχίζει να παραμένει ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Η Υ.Α. έχει τονίσει ότι η επιστροφή στις χώρες πρώτου ασύλου πρέπει να επιδιώκεται μόνο εκεί όπου υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προστασίας σε συνδυασμό με πρόσβαση σε επαρκείς διαδικασίες, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης

9 9. Διευθετήσεις επιστροφής και εναλλακτικές επιλογές μετανάστευσης για μη-πρόσφυγες επαναπροώθησης. Η Υ.Α. στηρίζει την Ε.Ε. και τις Ευρωπαϊκές χώρες στις προσπάθειές τους να διατηρήσουν ένα χώρο ασύλου στην Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, η Υ.Α. ζητά την υποστήριξη της Ε.Ε. για να διευρύνει τον διεθνώς διαθέσιμο χώρο ασύλου με την καθιέρωση δυνατοτήτων ασύλου σε άλλες περιοχές όπου αποτελεσματική προστασία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Σε συμφωνία με την εντολή της, η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με κράτη για να αναπτύξουν επαρκείς δυνατότητες για την παροχή διεθνούς προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη. Προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο η οικονομική όσο και η πολιτική υποστήριξη από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της είναι απαραίτητη. Τέτοια υποστήριξη δεν χρειάζεται μόνο για την ανάπτυξη επαρκών συστημάτων ασύλου αλλά και για την εξασφάλιση ότι οι χώρες διέλευσης δεν θα επιβαρυνθούν με ένα δυσανάλογο βάρος συνδεόμενο με λύσεις για μετακινήσεις διέλευσης και επιστροφής στις περιοχές καταγωγής. Η αξιολόγηση κενών στην προστασία και στα συστήματα ασύλου και η σωστή τους αντιμετώπιση, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης του Σχεδίου της Υ.Α. για την Ενδυνάμωση των Δυνατοτήτων Προστασίας που θα συνεισφέρει στην διαθεσιμότητα κατάλληλων εθνικών συστημάτων προστασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς προδιαγραφές. Η Υ.Α. θα μπορούσε, στη βάση των καλών υπηρεσιών, να βοηθήσει τα κράτη στην επίλυση του δύσκολου προβλήματος της επιστροφής των μεταναστών και όσων δεν κρίθηκαν ότι χρήζουν διεθνούς προστασίας βάσει μίας ουσιαστικής, δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας. Έχοντας υπόψη την εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα, η βοήθεια αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 1. Την ανάληψη συστηματικής παρουσίασης πληροφοριών σχετικών με τις εξελίξεις στη χώρα καταγωγής καθώς αυτές επηρεάζουν την διαδικασία της επιστροφής. Π.χ., συναντήσεις στο πλαίσιο μιας τριμερούς διευθέτησης αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο για μια τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών. 2. Την προώθηση εθελοντικής επιστροφής μέσω συλλογικών συμβουλευτικών μέτρων. Η Υ.Α. έχει π.χ., στο πλαίσιο του επαναπατρισμού στα Δυτικά Βαλκάνια και το Αφγανιστάν, αναθέσει σε προσωπικό της σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. την παροχή τέτοιων συμβουλών. Σε άλλες περιπτώσεις η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με αρκετούς εταίρους και ιδιαίτερα πεπειραμένες ΜΚΟ.

10 10. Στρατηγικές ενημέρωσης στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και άφιξης 3. Την διευκόλυνση διαλόγου και διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις χώρες διέλευσης/προορισμού και καταγωγής. Η Υ.Α. έχει βοηθήσει τις κυβερνήσεις της Σρι Λάνκα και της Ελβετίας στην καθιέρωση μιας διμερούς διευθέτησης για την επιστροφή. 4. Την εξεύρεση δυνατοτήτων για βοήθεια για αρχική επανενσωμάτωση στις χώρες καταγωγής στο πλαίσιο ενός συνεχούς προγράμματος εθελοντικού επαναπατρισμού προσφύγων της Υ.Α. 5. Την ανάμιξη στην παθητική επίβλεψη της κατάστασης των επιστρεφόντων στη χώρα τους, βάσει συμφωνημένων διευθετήσεων με την χώρα αποστολής και την χώρα καταγωγής. Ως μέρος του συνδέσμου της Υ.Α. με την συμφωνία επιστροφής μεταξύ της Ελβετίας και της Σρι Λάνκα, η Υ.Α. διεξήγε παθητική επίβλεψη της κατάστασης των επιστρεφόντων κάθε φορά που τέτοια θέματα παρουσιάζονταν ενώπιον του Γραφείου. Υπάρχει σημαντική σύγχυση στα Ευρωπαϊκά μέσα σχετικά με όρους όπως πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, παράνομοι μετανάστες και οικονομικοί μετανάστες. Επιπλέον, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες συνδέονται συχνά με εγκληματικές και τρομοκρατικές πράξεις. Μια ευρωπαϊκή εκστρατεία με σκοπό την προώθηση της κατανόησης και της ανεκτικότητας, θα μπορούσε να αλλάξει τις αντιλήψεις σε ένα σημαντικό βαθμό αλλά η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση. Η Υ.Α. έχει αρκετές ενημερωτικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη με σκοπό την παροχή στα ΜΜΕ σχετικών και ορθών πληροφοριών για την ιδιαίτερη κατάσταση των προσφύγων και των προσπαθειών της Υ.Α. να τους βοηθήσει και προστατεύσει. Η Υ.Α. μαζί άλλους εταίρους θα πρέπει να ερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στην έκκληση των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων ιστοριών ανθρωπίνου ενδιαφέροντος, με σκοπό την προαγωγή της ανεκτικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ένα τρίτο στοιχείο θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία με το Δ.Ο.Μ. και άλλους εταίρους για την ανάληψη μαζικών εκστρατειών ενημέρωσης στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού με σκοπό την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, την ενημέρωση για τους κινδύνους λαθρεμπορίας και διακίνησης ανθρώπων και την εστίαση σε επιλογές νόμιμης μετανάστευσης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ CONF/PLE(2009)CODE1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των ΔΜΚΟ στη συνεδρίασή της την 1η Οκτωβρίου 2009 Η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σε Αναζήτηση Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΨΗ υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 Επισκόπηση Η παρούσα έκδοση αποτελεί σύνοψη του βιβλίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2007 United Nations High Commissioner for Refugees Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Οι πρόσφυγες είναι άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP Φεβρουάριος 2009 *γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης μεταναστών Το εγχειρίδιο αυτό έχει γραφεί από τις : Catarina Reis Oliveira (ACIDI, I.P.), Maria

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε.

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακρατικό παρατηρητήριο για τις διαδικασίες επιστροφής που αφορούν σε παιδιά μετανάστες από τη Ρουμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του σύγχρονου φαινομένου των προσφύγων στην Ευρώπη και την Κύπρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Άσυλο και Διεθνής Προστασία ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 Τελική Έκθεση (Ελληνική Έκδοση) Μάρτιος 2012 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011 Περίληψη Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις -

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Από τον Εκδότη Συντονισμός: Ολλανδία (ANBO) Σύνταξη: Marlou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα