ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244"

Transcript

1 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 859 ΠΡΟΣ : 1. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, κ. Λάζαρο Βρυζίδη, Πρόεδρο του ΤΕΙ Πειραιά ΚΟΙΝ : 1. κ. Μαμαλούγκα Νικόλαο Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξης 2. ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντός ΘΕΜΑ: «Τήρηση των προδιαγραφών ορθότητα κατασκευής φυτεμένων δωμάτων στα κτίρια του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» Αξιότιμοι Κύριοι, Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τη με αριθμ. πρωτ / (ΕΙΔΙΚ1Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Απόφαση Ένταξης του έργου «Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια Α, Β, Γ, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (MIS340016). 2. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης (αριθµ. πρωτ. 991/ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά) 3. Την Πράξη Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά 45/ (Θέµα 2ο), «Έγκριση της µελέτης εφαρµογής και των σχεδίων των τευχών δηµοπράτησης του έργου : Έργα

2 Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια Α, Β, Γ, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους», όπως αυτά εκπονήθηκαν από την υπηρεσία 4. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 12/ (Θέµα 2ο), «Έγκριση µελέτης Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους) στα κτήρια Α,Β,Γ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά» 5. Τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης για τη ηµοπράτηση του Υποέργου (1) «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α, Β & Γ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ» της Πράξης (340016) «Έργα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια Α, Β, Γ, Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους», από το Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, Α.Π / (ΣΧ /2012) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» , Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 6. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 07/ (Θέµα 14ο), «Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για το έργο : Έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια Α, Β, Γ, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους» 7. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 09/ (Θέµα 2ο), «Ορισµός Επιτροπής διαγωνισµού για το έργο : Έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια Α, Β, Γ, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους» 8. Τον ορισµό του εκπροσώπου του ΤΕΕ µε το έγγραφο µε αριθµ. πρ. 2208/ Το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού που αναρτήθηκε στις Τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί (αριθµ. πρωτ.: 2479/ , 2480/ , 2490/ , 2491/ , 2492/ , 2494/ ) 11. Τη µε αριθµ. πρωτ. 2956/ γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού 12. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 19/ (Θέµα 7ο): «Έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα Κτήρια Α, Β, Γ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Αναβάθµιση Κτηριακού Κελύφους» 13. Την Πράξη Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 22/ (θέµα 2ο) που εγκρίνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνισµού για το έργο: «Έργα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτήρια Α, Β, Γ Τ.Ε.Ι. Πειραιά Αναβάθµιση κτηριακού κελύφους» 14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες φυτοτεχνικής μελέτης κατασκευής και συντήρησης φυτεμένων δωμάτων/ στεγών όπως εκπονήθηκε με την υπ αρίθμ. 2471/ Απόφαση «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Φυτεμένων Επιφανειών».

3 15. Την υπ αρίθμ. 911/ Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/2012). 16. Το ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ την εφαρμογή του N. 4067/12 (N.O.K) 17. Την διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Την Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Την τεχνική περιγραφή του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Το τιμολόγιο εργασιών του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Φυτεμένων Δωμάτων του έργου Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ Η ένωσή μας έχοντας μέλη της γεωτεχνικούς και έχοντας σημαντική δράση στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων επιστημόνων σε σχέση με τα φυτεμένα δώματα έγινε δέκτης αναφορών μελών μας για την μη τήρηση των τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Α,Β,Γ ΤΕΙ Πειραιά-Αναβάθμισή κτιρίακού κελύφους με κωδ.οπσ 34001», όσο αναφορά την κατασκευή του φυτεμένου δώματός μη τήρησης των Κατευθυντήριων Οδηγιών Φυτοτεχνικής Μελέτης Κατασκευής και Συντήρησης Φυτεμένων δωμάτων/ στεγών όπως αυτές εκπονήθηκαν με την υπ αρίθμ. 2471/ Απόφαση «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Φυτεμένων Επιφανειών»,(ΚΟΦ) με πιθανότητα να μην λειτουργεί σωστά το σύστημα του φυτεμένου δώματος, να προκληθεί ζημιά στα κτήρια του Ιδρύματος και να μην επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Με βάση τις αναφορές των μελών μας διαπιστώθηκαν τα εξής: 1. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων δεν αποτελούν σύστημα υποδομής φυτεμένου δώματος όπως αναφέρεται στην

4 μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης και απαιτείται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (FLL Guidelines),& τις ΚΟΦ αλλά πρόκειται για μεμονωμένα προϊόντα που το αντικαθιστούν και των οποίων οι ιδιότητες, προδιαγραφές πιθανόν να μην επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του φυτεμένου δώματος ως σύνολο και να είναι ασύμβατες μεταξύ τους και πιθανά κάποια να μην είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα για αυτές τις λειτουργίες αλλά για χρήση σε άλλα αντικείμενα. 2. Σημαντική είναι η αστοχία των φυτεύσεων - πιθανόν να οφείλεται στα χαρακτηριστικά του εδαφικού υποστρώματος ή/και του αρδευτικού συστήματος. Λόγω αυτής της κακής φυτοκάλυψης δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος αφού το LIFO(λόγος φυλλικής επιφανείας ) είναι πάρα πολύ μικρό, αντίστοιχα και όλα τα οφέλη των φυτεμένων δωμάτων όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η δέσμευση CO2, η συγκράτηση βρόχινου νερού, η δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος, η μείωση Θορύβου κτλ. δεν επιτυγχάνονται 3. Διαπιστώθηκε η κατασκευή αυτοσχέδιων φρεατίων ελέγχου ανοιχτού τύπου τα οποία δεν επιτρέπουν την σωστή απορροή του νερού ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος φραξίματος των υδρορροών από χαλαρά στοιχεία, φυλλόπτωση η ζωντανούς οργανισμούς (πτηνά, ποντίκια κα.) που μπορούν ελεύθερα να κινηθούν προς αυτές. Τα αυτοσχέδια φρεάτια δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (FLL Guidelines) καθώς και τις ΚΟΦ και η φραγή τους είναι θέμα χρόνου. 4. Διαπιστώθηκαν επίσης πολλές λανθασμένες πρακτικές κατασκευής που δεν συνάδουν με τις Διεθνείς (FLL Guidelines) και τις Ελληνικές προδιαγραφές για την Κατασκευή και Συντήρηση Φυτεμένων δωμάτων και που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην μελλοντική λειτουργία και ενεργειακή συμπεριφορά του φυτεμένου δώματος. Όπως κακή συναρμογή υλικών, μη τήρηση της τεχνικής περιγραφής περί αλληλοκαλύψεων κτλ Πιο συγκεκριμένα: 4.1 Η μεμβράνη PE, καθώς και τα δύο γεωϋφάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί γυρνούν ελεύθερα στο στηθαίο, πολλές φορές σε πολύ χαμηλότερο ύψος από αυτό της τελικής στάθμης του χώματος (όπως οι προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή αναφέρουν (10εκατοστά) χωρίς μηχανική στήριξη σε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος- και σε πολλά σημεία έχει ήδη γίνειδιάχυσης υλικών πίσω από αυτά και πιθανόν και μελλοντικής διάτρησης στεγανοποιητικής στρώσης από τις ρίζες των φυτών. 4.2 Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας, και αύξησης της ταχύτητας απορροής (χρήση αδρανών υλικών), στην περίμετρο του κτιρίου (στηθαία) σε όλες τις κάθετες απολήξεις και τις υδρορρόες, μεταξύ αυτών και των ηλιαγωγών (κουπόλες), των εξαερισμών της στεγανοποίησης, με αποτέλεσμα τον πιθανό κίνδυνο εισροής ομβρίων από αυτά τα σημεία προς το κτίριο σε έντονες βροχοπτώσεις.

5 4.3 Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν φαίνεται να είναι υλικά για χρήση σε φυτεμένα δώματα -και προφανώς δεν αποτελεί ενιαίο σύστημα φυτεμένου δώματός- δηλαδή δεν έχουν αντίστοιχη πιστοποίηση και δοκιμές FLL και υπάρχει πιθανότητα αστοχίας Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, θα θέλαμε να προβούμε στις εξής ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων στα κτίρια Α,Β και Γ του ΤΕΙ Πειραιά: 1. Τηρήθηκε η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής πρότυπων ή τεχνικών προδιαγραφών όπως σαφώς αναφέρεται στο 2 ο άρθρο παράγραφος ια. των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος; Αν ναι, ποια είναι αυτή; 2. Δόθηκαν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών του συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος όπως αυτό σαφώς αναφέρεται στο 3 ο άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών: 3. Κατατέθηκαν τα πιστοποιητικά δοκιμών των υλικών του συστήματος υποδομής φυτεμένου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3 ιγ. των τεχνικών προδιαγραφών. Αν πχ το εδαφικό υπόστρωμα είναι πιστοποιημένο ιδανικό για την ανάπτυξη του φυτικού υλικού, αλλά και έχει κορεσμένο βάρος που να μην δημιουργεί πρόβλημα στην στατική επάρκεια του κτηρίου ή στην τεχνική προδιαγραφή που ορίζει το μέγιστο κορεσμένο βάρος; 4. Ακολουθήθηκε η οδηγία τοποθέτησης των υλικών του συστήματος υποδομής από εκπαιδευμένα, ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία από την εταιρεία παραγωγής τους ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτής ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3 ιδ. των τεχνικών προδιαγραφών και αν ναι ποια εκπαιδευμένα συνεργεία συμμετείχαν σε αυτή την κατασκευή; 5. Κατασκευάστηκαν δείγματα προς έγκριση ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 γ. των τεχνικών προδιαγραφών; 6. Δόθηκαν από τον Ανάδοχο ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 7.δ κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του συστήματος υποδομής σε σημεία όπως οι υδρορροές, οι κάθετες απολήξεις, οι κουπόλες κα. για την πιθανή αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων στα σημεία αυτά; Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διάτρητα κλειστά φρεάτια ελέγχου καθώς και εγκιβωτισμένες ζώνες με αδρανή στα σημεία αυτά; 7. Χρησιμοποιήθηκε αποστραγγιστικό σύστημα με αμφίπλευρες διάτρητες κωνικές προεξοχές όπως σαφώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή του Φυτεμένου Δώματος στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου; Πληροί το αποστραγγιστικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε τις τυπικές τιμές των βασικών χαρακτηριστικών (Ικανότητα αποστράγγισης νερού, όγκος πλήρωσης, ικανότητα αποθήκευσης νερού) ως αυτά αναφέρονται στην 7 η σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών φυτεμένων δωμάτων της μελέτης εφαρμογής. Είναι προφανές ότι χρήση συστημάτων για φυτεμένα δώματα με μικρότερο βάθος εδαφικού υποστρώματος που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα μεσογειακά κλίματα (FLL Guidelines και ΚΟΦ) μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στις υποδομές του κτηρίου

6 8. Δόθηκε προσοχή στην κατασκευή της υποδομής στις μικρές κάθετες απολήξεις του δώματος (εξαερισμούς της μόνωσης του δώματος) όπως σαφώς αναφέρεται στην 2 η παράγραφό στην 5 η σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών φυτεμένων δωμάτων της μελέτης εφαρμογής; 10. Χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά υλικά (φρεάτια ελέγχου, σχάρες εισόδου, κανάλια απορροής), για την καλύτερη απορροή των όµβριων και την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία του φυτεµένου δώµατος σε έντονες βροχοπτώσεις όπως αναφέρεται στην 4 η σελίδα των τεχνικών προδιαγραφών φυτεμένων δωμάτων της μελέτης εφαρμογής; Η κατασκευή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αναφορές των μελών μας και με το φωτογραφικό υλικό που μας παραδόθηκε και είναι και στην διάθεσή σας δεν είναι δεδομένο ότι είναι σύμφωνη με τα απαιτούμενο από τα τεύχη δημοπράτησης τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες τις πρακτικές και τους κανόνες της τέχνης. Αν είναι όντως έτσι δημιουργείται σημαντική ζημιά στην ποιότητα του έργου που παρέλαβε το Ίδρυμα σας, στους στόχους του προγράμματός που συμμετείχε και χρηματοδοτείται το συγκεκριμένο έργο, στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στον μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στην δημοπρασία αφού προφανώς οι υπόλοιπες εταιρείες είχαν διαφορετικά κοστολόγια, και στην πιθανότητα επιβάρυνσης των κτηρίων του ιδρύματος στο άμεσο μέλλον. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα πρέπει να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προστασίας των των συμφερόντων του Ιδρύματος καθώς και των έργων πρασίνου και ειδικότερα του αντικειμένου των φυτεμένων δωμάτων το οποίο οφείλουμε να προασπίσουμε. Με τιμή, ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ

7

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 18 15/03/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι, Αττικής Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα