ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

2 Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας

3 Διεθνείς τάσεις

4 Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ την τελευταία δεκαετία διεθνώς Οι επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια παγκοσμίως κατά το έτος 2008 ξεπέρασαν τις επενδύσειςσεπετρέλαιο καικάρβουνοκαιέφτασαντα$155δις.* Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης των επενδύσεων στο 5% κατά το 2008 (ενώ το 2007 η αντίστοιχή αύξηση ήταν 60%). Το Δίκτυο Πολιτικών για τις ΑΠΕ στον 21 ο αιώνα (REN21) υπολογίζει ότι η ισχύς από ΑΠΕ παγκοσμίως ανήλθε σε 280 GW στο τέλος του Αυτό αποτελεί αύξηση16%σεσχέσημετο2007. H παραπάνω ισχύς προέρχεται από υδροηλεκτρικά (35%), αιολικά (40%), φωτοβολταϊκά (3%) και σε μικρότερα ποσοστά από βιοκαύσιμα και λοιπές μορφές ΑΠΕ.

5 με υψηλή συγκέντρωση σε τρεις χώρες Παγκόσμια Δυναμικότητα σε ΑΠΕ (2008) Series1 (GW) 0 Σημείωση: Στα παραπάνω διαγράμματα δεν περιλαμβάνονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 2008

6 και με την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα να είναι χαμηλότερη των δυνατοτήτων της. 5% 5% 12% Πηγή: ΡΑΕ Ηλεκτροπαραγωγή % 9% 48% Λιγνίτης 48% Φυσικό Αέριο 21% Πετρέλαιο 12% Υδροηλεκτρική Ενέργεια 5% ΑΠΕ 5% Εισαγωγές -Εξαγωγές 9% Εγκατεστημένη Ισχύς Έργων ΑΠΕ (2008) Πηγή: ΡΑΕ Εγκατεστημένη ισχύς (MW) % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ελλάδα: Μερίδιο ΑΠΕ στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Εξαιρούνται τα µεγάλα Υδροηλεκτρικά * *Ρυθµός Ανάπτυξης Ιανουαρίου-Απριλίου Πηγή: Eurostat,.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που φθάνουν το 18% το Η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ έφτασε στα ΜW (2008) και MW αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (σε σχέση με 159 ΜW το 1999) αποτελώντας: - 10% στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή. - 6% της κατανάλωσης είναι από ΑΠΕ.

7 Η επενδυτική πρόταση της Ελλάδας

8 Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι καταδικασμένες να πετύχουν Ευρωπαϊκός Στόχος, στον οποίο είναι δεσμευμένη και η Ελλάδα, « » και με29%γιατο2020υπάρχειστόχοςναφτάσειηχώρατα6.500mw. Αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με πρόβλεψη να ξεπεράσει τις GWhτο2020από~57.000GWhτο2008. Εγγυημένη αγορά της παραγόμενης ενέργειας σε προνομιακή τιμή για μια 20ετία. Πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό. Πτώση του κόστους παραγωγής των ΑΠΕ, ευνοϊκό πλαίσιο κινήτρων.

9 παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Το FDI Foreign Direct Investments- Intelligence κατέταξε τους διαφόρους κλάδους επενδύσεων ανάλογα με το βαθμό που η οικονομική κρίση που τους επηρεάζει. Ο κλάδος της ενέργειας κρίθηκε ως κλάδος χαμηλού ρίσκου οπότε δεν αναμένεται σημαντική μείωση των ΑΞΕ διεθνώς. Οι ΑΠΕ κρίθηκαν ως κλάδος με ταχεία ανάπτυξη.

10 Ελκυστικότητα της Ελλάδας σε ΑΠΕ (Ernst & Young, Q1-Q2 2008) Rank Rank * Country All renewable Wind Index Onshore wind Offshore wind Solar Biomass / other 1 1 US Germany India China Spain UK Italy Canada France Greece Portugal Ireland Australia Sweden Netherlands Denmark Belgium Norway Poland Japan Brazil New Zeland Finland Turkey Austria N/A 48 49

11 Ηλιακό Δυναμικό

12 Επενδυτικά Έργα σε ΑΠΕ, μέσω του Επενδυτικού Νόμου έργα, 1,5 δις, 175 νέες θέσεις εργασίας 3% 2% 27% 59% 8% 9% 15% 1% 5% 3% 1% FRANCE 38% GERMANY 20% 38% SPAIN 15% CYPRUS 9% JAPAN 8% 20% LUXEMBOURG 5% UK 3% SWEDEN 1% Αιολική ενέργεια 59% Φωτοβολταϊκά 27% Βιοκαύσιμα 3% Αλλα 2% Παραγωγή εξοπλισμού 6 έργα, 270,65 εκ. 672 νέα θέσεις εργασίας 6% 5% 2%2% 2% 2% 18% 26% 37% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 37% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 26% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 18% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2% ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2% ΑΤΤΙΚΗ 2%

13 Τα επενδυτικά κίνητρα μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές Επιχορήγηση Παροχή δωρεάν ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού νόμου ή/και Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης or Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης or Φορολογική απαλλαγή Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού Κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος

14 επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να διαλέξει την κατάλληλη για αυτήν μορφή χρηματοδότησης Επιχειρηματική ευκαιρία με Σημαντικές κεφαλαιακές επενδύσεις Ανάγκη πολύ εξοπλισμού Χαρακτηριστικά εντάσεως εργασίας Αναμενόμενη υψηλή κερδοφορία Μορφή χρηματοδότησης Επιχορήγηση Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης Επιδότηση κόστους απασχόλησης Φορολογική απαλλαγή Ο Επενδυτικός Νόμος επιτρέπει την επιλογή της βέλτιστης μορφής χρηματοδότησης για κάθε επιχείρηση

15 Ανάλογα με την τοποθεσία και την δραστηριότητα, τα κίνητρα μπορεί να φτάσουν και στο 60% της επένδυσης Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, φορολογικό όφελος, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Ζώνη A 20% 15% Ζώνη B 30% 25% Ζώνη Γ 40% 35% Επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης Οι Μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν ένα επιπλέον 10% Μέχρι ένα μέγιστο ύψος επένδυσης 15 εκατ Οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν ένα επιπλέον 20% Μέχρι ένα μέγιστο ύψος επένδυσης 10m

16 Ο επενδυτής θα πρέπει όμως να συνδράμει την εμπιστοσύνη του Κράτους Προϋποθέσεις επιχορήγησης Συμμετοχή στο κεφάλαιο από τον επενδυτή Τουλάχιστο 25% συμμετοχή στο κεφάλαιο Πραγματοποίηση της επένδυσης Βάσει του νόμου η επιδότηση εκταμιεύεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί μέρος της επιδότησης να δοθεί πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης (50% εκταμιεύεται στο μέσο της πραγματοποίησης της επένδυσης και το υπόλοιπό μετά την ολοκλήρωση των έργων) Η Αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 5%

17 Fast Track: Ο γρήγορος δρόμος για Επενδύσεις στην Ελλάδα Ο Νόμος Fast Track διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στον τομέα της υποστήριξης των επενδύσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ελκυστικότητα, την εξωστρέφεια και την οικονομία της χώρας. Οι επενδυτές αποκομίζουν σημαντικά οφέλη ξεπερνώντας προβλήματα του παρελθόντος. Συνολική διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης από το Invest in Greece. Εξέταση κατά αποκλειστική προτεραιότητα του φακέλου των δικαιολογητικών, εντός μόλις 15 ημερών. Θεσμοθετημένη δέσμευση για την τάχιστη έκδοση αδειών ή οριστική έκδοση της άδειας, για την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς δεν απάντησαν τεκμηριωμένα και εντός τριών μηνών.

18 Υψηλά Feed-in tariffs στα φ/β Tariffs ( /ΜWh) Year Month mainland non-interconnected islands >100 KW <=100KW >100 KW <=100KW 2009 February August February August February August February August February August February August

19 Source: Council of European Energy Regulators Solar feed-in tariffs ( /MWh)

20 Προοπτικές

21 Η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα για την υποστήριξη των ΑΠΕ Χρηματοδότηση Πρόσφατη νομική ρύθμιση για αποσυμφόρηση της ΡΑΕ και επίσπευση των διαδικασιών Μακροπρόθεσμα σταθερό θεσμικό πλαίσιο Χωροταξικό για την Ενέργεια Επιδότηση έργων κατασκευής εξοπλισμού ΑΠΕ Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ

22 Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας

23 Οι υπηρεσίες του Invest in Greece παρέχονται δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες A team of investorcentered professionals Υποστήριξη μετά την equipped to assist υλοποίηση you in της all investment plans Επένδυσης at every stage of the process Ανάλυση Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του επενδυτή Εξυπηρέτηση Επενδυτών

24 Your Investment Partner in the region 3 Mitropoleos St Athens, Greece t f e.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ας δείξουμε το δρόμο σε όλους Εφόσον οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και απλά συνεχίζουν να προσβάλλουν την Εθνική μας αξιοπρέπεια, χωρίς ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου... Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις - Απρίλιος 2013. WIND WATER SOLAR BIOMASS Βασικά Σημεία του νέου Νόμου. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ουσταμπασίδης Νικόλαος Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας TREC. ιαπεριφερειακό συνεργατικό σχήμα για την ενέργεια

Μελέτη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας TREC. ιαπεριφερειακό συνεργατικό σχήμα για την ενέργεια Μελέτη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας TREC ιαπεριφερειακό συνεργατικό σχήμα για την ενέργεια Σεπτέμβριος 2012 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Χημικών ιεργασιών και Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Δανάη Διακουλάκη Χημικός Μηχανικός Καθηγήτρια Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην εργασία αναδεικνύονται αρχικά οι μεγάλες διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος

Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Βιοαέριο-Ο Ενεργειακός Φορέας του Μέλλοντος Προοπτικές Ανάπτυξης και Νομοθετικό Πλαίσιο Δρ. Μηχ/κός Ιωάννης Ι. Βογιατζής ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα Πράσινη Επιχειρηματικότητα Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα Φωτοβολταϊκά: Από τη Νομοθεσία στην Πράξη Το Πράσινο Επιχειρείν στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα