Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014"

Transcript

1 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014

2 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη ΑΕΠ Ανεργία Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Πληθωρισμός Σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου : Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2014 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Για το 2014 Eurostat 1

3 % ΑΕΠ κατά κεφαλήν Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικά μεγέθη 2009 ανισορροπία 0 ΑΕΠ Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών ΑΕΠ Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών -2, , , , Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος 2

4 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ανάπτυξη Ρυθμός μεγέθυνσης πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (%) % Ελλάδα Ευρωζώνη Πηγή: Eurostat, European Economic Forecast, Winter

5 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Πρωτογενές πλεόνασμα Πρωτογενές ισοζύγιο προϋπολογισμού, ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) % Ελλάδα Ευρωζώνη (15) Πηγή: ΟΟΣΑ (Economic Outlook No. 92) 4

6 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (σε πραγματικούς όρους) Ιρλανδία Ελλάδα Πορτογαλία Γερμανία Ισπανία Σημείωση: Συγκριτικά με την ΕΕ-15 (2005=100) Πηγή: AMECO, DG ECFIN Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5

7 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Επενδύσεις Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου, ως % του ΑΕΠ % Ελλάδα Ευρωζώνη Πηγή: AMECO, Eurostat, European Economic Forecast winter

8 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Εμπορικό Ισοζύγιο Εμπορικό Ισοζύγιο Εξαγωγές Αγαθών-Υπηρεσιών Εισαγωγές Αγαθών-Υπηρεσιών Σημείωση: Με βάση τα στοιχειά των Εθνικών Λογαριασμών Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, European Economic Forecast winter

9 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου αλλά είναι επιτακτική η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων Η Ελληνική οικονομία σταθεροποιείται μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Η ισορροπία επανέρχεται στο δημοσιονομικό τομέα και το εξωτερικό ισοζύγιο Παρά τις θετικές εξελίξεις παραμένει ο κίνδυνος η ελληνική οικονομία να μην πετύχει σταθερά θετικούς και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης Το κράτος, παρά την πρόοδο, εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο και αναποτελεσματικό Δεν έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος βαθμός εξωστρέφειας της οικονομίας Το φορολογικό, και το διοικητικό πλαίσιο γενικότερα, παρά τις βελτιώσεις, δεν είναι απλό, σταθερό και προβλέψιμο Συνολικά, δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί μια ισχυρή δυναμική ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων καθώς σε πολλούς τομείς παρατηρούνται καθυστερήσεις, αντιδράσεις και αδυναμία για πραγματικές τομές Ο βιώσιμος δρόμος για την ανάπτυξη διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν Σύγχρονο, μικρό και ευέλικτο κράτος που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους Έμφαση στην εξωστρέφεια της οικονομίας με μοχλούς τους τομείς των εξαγωγών και της έρευνας καινοτομίας Νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα επαναπροσδιορίζει την σχέση πολιτών-κράτους και θα διέπεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη 8

10 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (I/V) Απαραίτητος ο καθορισμός βασικών προτεραιοτήτων των μεταρρυθμιστικών ενεργειών. Αποφασιστικότητα για τις απαραίτητες ρήξεις, και επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης. Η μεταρρυθμιστική πολιτική πρέπει να εστιάσει σε τέσσερα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν τις προοπτικές κάθε χώρας: Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα Εξωστρέφεια Ρόλος του κράτους στην οικονομία Βαθμός πρόσβασης-συμμετοχής της κοινωνίας στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις 9

11 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (II/V) Ενίσχυση διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας Δεν εξαρτάται μόνο από τo σχετικό κόστος παραγωγής, αλλά και από την ποιότητα, το τεχνολογικό περιεχόμενο και το βαθμό διαφοροποίησης της παραγωγής Βελτίωση ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά επέρχεται διεθνώς από τη δημιουργία καινοτομιών Απαιτείται υποστήριξη επενδύσεων σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην εφαρμογή - διάχυση των αποτελεσμάτων τους Τόνωση εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας Απαραίτητη η σταθερή ενίσχυση της διεθνοποίησης στο πλαίσιο της μεταβολής του αναπτυξιακού προτύπου Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στις εξαγωγικές διαδικασίες και για την κατάλληλη προετοιμασίαενημέρωση των επιχειρήσεων Διευκόλυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Κομβικός ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων στην πληροφόρηση για τις αγορές των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας 10

12 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (III/V) Αλλαγή δομής τρόπου λειτουργίας του κράτους Τούτων δεδομένων, χρειάζονται Πολυνομία, έλλειψη σαφούς ιεραρχίας ή/και κατανομής αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα, συνεχείς αλλαγές στη δομή του κράτους Οδηγεί σε κατακερματισμό εξουσιών, πολυδαίδαλες δομές, ανάπτυξη γραφειοκρατίας Έλλειψη αξιόπιστου μηχανισμού επιβολής κυρώσεων Οδηγεί σε εκτεταμένη διαφθορά Υψηλή συμμετοχή κράτους στην παραγωγική δραστηριότητα Οδηγεί σε αποκλεισμό του ιδιωτικού τομέα από συγκεκριμένες δραστηριότητες Συγχώνευση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, αποσαφήνιση της ιεραρχίας, μείωση και απλοποίηση διαδικασιών Ενίσχυση αποκεντρωμένης διοίκησης Περιορισμός δραστηριότητας κράτους (άμεσα η έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία) Λειτουργία αξιόπιστων, αδιάβλητων μηχανισμών ελέγχου 11

13 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (IV/V) Πρόσβαση συμμετοχής της κοινωνίας στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις Η ώθηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου στην οικονομία και η αποδοτικότητα των μεταρρυθμίσεων εξαρτώνται από το βαθμό πρόσβασης των πολιτών σε αυτά Η γρήγορη ένταξη στο καινούργιο πλαίσιο εξελίξεων δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη Απαιτείται σύνολο σχετικών ενεργειών, που θα λειτουργήσει ως δίχτυ επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που θα συγκροτήσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο Ενδεικτικά, θα αφορούν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση-επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση 12

14 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (V/V) Για την υλοποίηση των κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού κύματος αναλύονται στην παρούσα μελέτη οι εννέα επιμέρους περιοχές παρεμβάσεων: Δικαιοσύνη Φορολογικό πλαίσιο Ασφαλιστικό σύστημα Νεανική ανεργία Εκπαιδευτικό Σύστημα Έρευνα και καινοτομία Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Προμήθειες δημοσίου Εξαγωγικός τομέας 13

15 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Για την διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήσαμε πολλαπλές πηγές από το εξωτερικό και το εσωτερικό Εμβάθυνση σε σημαντικούς τομείς Δημόσιος τομέας Δικαιοσύνη Ανεργία Φορολογικό καθεστώς Ασφαλιστικό σύστημα Παιδεία Έρευνα καινοτομία Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Εξαγωγικός τομέας Εκπόνηση μελέτης Απρίλιος - Μάϊος 2014 Βέλτιστες πρακτικές Αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών Παγκόσμια Τράπεζα ΟΟΣΑ Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ΔΝΤ Στατιστικές Υπηρεσίες: EIU, Eurostat ΣΕΒ, ΙΟΒΕ Τράπεζα της Ελλάδοςλλάδος 14

16 τομείς Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Η μελέτη αναφέρεται στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων σε τρεις κύριες κατευθύνσεις Εξωστρεφές ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο Νέος ρόλος του δημόσιου τομέα Νέο κοινωνικό συμβόλαιο Εξαγωγικός τομέας Απονομή της δικαιοσύνης Ασφαλιστικό σύστημα Έρευνα καινοτομία Φορολογικό πλαίσιο Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Προμήθειες δημοσίου Νεανική ανεργία Παιδεία Νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα Σύγχρονος δημόσιος τομέας που θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους Επαναπροσδιορισμός της σχέσης πολιτών-κράτους με σαφείς αμοιβαίες υποχρεώσεις 15

17 1 Ασφαλιστικό σύστημα Τα αυξανόμενα προβλήματα εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, είχαν καταστήσει το ασφαλιστικό σύστημα μη βιώσιμο Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων Επέκταση της περιόδου εισφορών έως την συνταξιοδότηση Συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης σε έξι Ενοποίηση επικουρικών ταμείων υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) Διαχωρισμός των κλάδων υγείας όλων των κύριων ασφαλιστικών ταμείων από τους τομείς συντάξεων τους Ενοποίηση των κλάδων υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Ελάχιστη διάρκεια περιόδου εισφορών για πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα στα 40 έτη Αύξηση ελάχιστης ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης (62 έτη) και γενικού ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης (67 έτη) Εξορθολογισμός-διαφάνεια στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του ασφαλιστικού Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων Συνεκτίμηση όλου του ιστορικού των εισοδημάτων από εργασία Μείωση του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης του εισοδήματος από εργασία από τη σύνταξη 16

18 1 Ασφαλιστικό σύστημα Άμεσες προτεραιότητες για περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης του ασφαλιστικού Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος Προσθήκη ανταποδοτικού σκέλους στον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος Ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος Εξορθολογισμός κρατικών δαπανών Αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών του κράτους Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων Ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης, προκειμένου να μην υπερβαίνουν τα τρία (μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών) 17

19 2 Παιδεία Διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αρμόδιου για την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προσχολικήπρωτοβάθμιαδευτεροβάθμια εκπαίδευση Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης Ίδρυση των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Καθιέρωση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων Καθιέρωση φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Κολλέγια) Δυνατότητα φοίτησης ελλήνων μαθητών σε ξένα σχολεία που ακολουθούν ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ή συνδυαστικό πρόγραμμα με τρίτη χώρα, χωρίς περιορισμούς Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ρύθμιση κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης, διάρθρωσης και οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Ν. 4009/2011) 18

20 2 Παιδεία Άμεσες προτεραιότητες για μεγαλύτερη ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος και συνεχή αναβάθμιση του Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Αποκέντρωση της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος Πρωτοβάθμιαδευτεροβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια εκπαίδευση Μεταφορά σημαντικών διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας σε περιφερειακές υπηρεσίες Αυτονομία της πρωτοβάθμιαςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις σχολικές μονάδες Πλήρης αποσύνδεση του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Συνεχής επιμόρφωση-αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ουσιαστική λειτουργία της αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανάπτυξη διαδικασιών αυτοαξιολόγησης Μεγαλύτερη αυτονομία-ευελιξίααξιοκρατία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ουσιαστική αυτονομία, εξωστρέφεια και λογοδοσία του κάθε Ιδρύματος Διευκόλυνση συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού τομέα, με ακαδημαϊκούς και ερευνητές άλλων χωρών Ενδυνάμωση των μηχανισμών αξιολόγησης σε κάθε επίπεδο Διασύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επιχειρηματική κοινότητα Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να παρέχουν γνώσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις Μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενίσχυσης του θεσμού της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 19

21 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Η σημασία της τεχνολογίας και της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα αυξάνεται στην Ελλάδα Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Σύσταση δημόσιων φορέων-υπηρεσιών σχεδιασμού και πραγματοποίησης ΕΤΑ Σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Σύσταση σε κάθε Α.Ε.Ι. Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση της κινητής-ακίνητης περιουσίας του και τη διαχείριση κονδυλίων - Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγονται η εκτέλεση ερευνητικώντεχνολογικών προγραμμάτων, η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία καινοτομιών Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας Κέντρων Αριστείας σε κάθε πανεπιστήμιο. Η κατανομή της πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. θα γίνεται με δείκτες μεταξύ άλλων- ερευνητικής αριστείας 20

22 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Άμεσες προτεραιότητες για το μέλλον για την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας ανάπτυξης Υποστήριξη των συνεργασιών σε θέματα καινοτομίας-έρευνας Ενίσχυση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού ΣΔΙΤ για τη λειτουργία «ανοικτών» συστημάτων διαχείρισης καινοτομίας, καθώς και τεχνολογικών πλατφορμών Παροχή καθοδήγησης από τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς προς τις επιχειρήσεις Υποστήριξη νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτομιών Συστάδες επιχειρήσεων (clusters), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (incubators) και «επιχειρηματικοί άγγελοι»(business angels) Παροχή κινήτρων για ΕΤΑ Δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών σε πανεπιστήμιαερευνητικά κέντρα Απευθείας εμπορική αξιοποίηση Ίδρυση/συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης καινοτομιών ή ίδρυση τεχνολογικών επιχειρήσεων Κίνητρα για τις επιχειρήσεις Φορολογικές ελαφρύνσεις (έκπτωση τμήματος των δαπανών ΕΤΑ, απαλλαγή Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού) Ασφαλιστικές ελαφρύνσεις (μερική/πλήρης απαλλαγή καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό ερευνητικών φορέων-επιχειρήσεων το οποίο συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες) Περαιτέρω θεσμική ολοκλήρωση του Συστήματος Καινοτομίας Σύσταση θέσης Εθνικού Συντονιστή Καινοτομίας Δημιουργία Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας με καθαρά επιτελικό ρόλο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αριστεία και η διασύνδεση με αντίστοιχους θεσμούς σε χώρες ερευνητικά κορυφαίες Αναβάθμιση των περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν σε περιφερειακό επίπεδο τα κοινοτικά προγράμματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 21

23 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Το Ισραήλ κατάφερε να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην Έρευνα Καινοτομία μέσα από στοχευμένες μεταρρυθμίσεις Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Μεταρρυθμίσεις Αύξηση της δαπάνης για έρευνα καινοτομία στο ~5% του ΑΕΠ Αποτελέσματα Το Ισραήλ εξάγει τεχνολογικά προϊόντα αξίας ~ 40δισ ετησίως Ίδρυση ανεξάρτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη της έρευνας καινοτομίας Μέσω χρηματοδότησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης διακρατικών συμφωνιών Θέσπιση εθνικού συντονιστή για την Έρευνα Καινοτομία Στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας Τα πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει και διοικούν δικές τους τεχνολογικές εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν πολλές καινοτομίες κάθε χρόνο ~30% της αύξησης του ΑΕΠ του επιχειρηματικού τομέα οφείλεται στην ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα 2 (high tech sector) Σημαντικά έσοδα από την αξιοποίηση της έρευνας 1 Ινστιτούτο έρευνας Weizmann ( 48 εκατ.), Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ( 24 εκατ.), ΜΙΤ ( 21 εκατ.), Χάρβαρντ ( 12 εκατ.) Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Ευρωπαϊκή Ένωση, Lach, Shiff, Trajtenberg "Together but Apart: ICT Productivity Growth in Israel" 22

24 4 Προμήθειες δημόσιου Οι μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων διευκολύνουν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο δημόσιου τομέα Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Οργανωτική αναδιάρθρωση φορέων δημόσιων προμηθειών Σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σκοποί της η δημιουργία ενός διαφανούς, αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην υλοποίησή τους Περιορισμός του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών μέσω: - Αναγόρευσης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές - Ενοποίησης των αναθετουσών αρχών ανά υπουργείο / περιφέρεια, με απώτερο στόχο τη μείωσή τους κατά 90% Ηλεκτρονική διενέργεια δημοσίων συμβάσεων Θέσπιση-ανάτπυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Δυνατότητα διενέργειας όλων των διαδικασιών πριν και μετά την ανάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο - Σε αυτό εντάσσεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), με όλα τα στοιχεία των δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 1000, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διαχείριση των κρατικών πόρων 23

25 4 Προμήθειες δημόσιου Άμεσες προτεραιότητες η επιτάχυνση των διαγωνισμών και η ενημέρωση των επιχειρήσεων για το νέο σύστημα Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Περαιτέρω επιτάχυνση δημόσιων διαγωνισμών Υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για όλες τις συμβάσεις άνω των μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 Μακροπρόθεσμα επέκταση χρήσης του σε συμβάσεις χαμηλότερου προϋπολογισμού Εκπαίδευση αναθετουσών αρχών προσωπικού στα νέα συστήματα Καθιέρωση ασφαλιστικών δικλείδων για τον περιορισμό των ανέξοδων και χωρίς αιτιολογία ενστάσεων Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Ενεργοποίηση συμβουλευτικών δομών για την πληροφόρηση των ΜμΕ ως προς τις δυνατότητες του νέου ηλεκτρονικού συστήματος (στη Γαλλία έχει εκδοθεί πρακτικός οδηγός για εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο, την κατανόηση των ζητούμενων από τις αναθέτουσες αρχές κ.α.) Έμφαση σε ποιοτικές / καινοτόμες δημόσιες προμήθειες Δυνατότητα υποβολής προσφορών με καλύτερες προδιαγραφές ή/και περισσότερες δυνατότητες των ελάχιστων απαιτούμενων (στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές) Εφαρμογή της αρχής «value for money στις δημόσιες προμήθειες: συνεκτίμηση όχι μόνο του κόστους απόκτησης, αλλά και του κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής (πχ. παρεχόμενες εγγυήσεις, after sales service) 24

26 5 Εξαγωγικός τομέας Μεταρρυθμιστική διαδικασία για την τόνωση της εξωστρέφειας και τη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Απλοποίησηεπιτάχυνση διαδικασιών διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) ICISnet Έλεγχος των εμπορευμάτων και εκτός τελωνείου Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα δύο μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των εξαγωγικών επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θέσπιση «εγκεκριμένου έμπορου» για τους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων Αναδιάρθρωση δημόσιου φορέα εξωστρέφειας Σύσταση «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.) και της Invest in Greece A.E.. Βασικοί στόχοι της ως προς την εξαγωγική δραστηριότητα: Βελτίωση της παροχής πληροφόρησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις Στη νέα εταιρία μεταφέρθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Agora» 25

27 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 5 Εξαγωγικός τομέας Άμεσες προτεραιότητες για την βελτίωση του επιπέδου εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας Περαιτέρω απλοποίησηεπιτάχυνση εξαγωγικών διαδικασιών Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις Ταχύρυθμη διευθέτηση των φορολογικών συναλλαγών για εξαγωγές Μέσω της λειτουργίας του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Single Window-S.W.) Μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων υπηρεσιών από το κράτος (πχ. από τηλεφωνικά κέντρα, Ο.Ε.Υ. πρεσβειών) Καθοριστικός ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων στην πληροφόρηση των επιχειρήσεων Από κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που θα επιφορτιστεί με θέματα διεθνοποίησης Συμψηφισμός οφειλών απαιτήσεων Φ.Π.Α. στις εξαγωγές μεταξύ επιχειρήσεων κράτους Περαιτέρω μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αλλά και του κόστους των εξαγωγικών διαδικασιών 26

28 5 Εξαγωγικός τομέας Η Αυστραλία αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές της μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και στοχευμένων προγραμμάτων Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Μεταρρυθμίσεις Ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία προώθησης των εξαγωγών (Austrade) Προωθεί συμμέτοχη Αυστραλιανών εξαγωγέων σε εμπορικές εκθέσεις ξένων χωρών, διοργανώνει καμπάνιες ενημέρωσης, κα 94 γραφεία σε 60 χώρες ανά τον κόσμο Στοχευμένο πρόγραμμα EMDG Παρέχει χρηματοδότηση στους Αυστραλιανούς εξαγωγείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ Αποτελέσματα Συνεχής αύξηση των εξαγωγών ακόμα και στα έτη της παγκόσμιας ύφεσης Σημαντική αύξηση των εξαγωγών στην Κίνα από ~5% το 2002 στο 25% το 2012 Ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, ΟΟΣΑ, CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis 27

29 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απονομή δικαιοσύνης Η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης Σύστημα fast track σε δίκες για στρατηγικές επενδύσεις που παρακάμπτει σημαντικά νομικά εμπόδια Ταχύτερες διαδικασίες για αναγκαστικές εκτελέσεις-κατασχέσεις Άμεση εφαρμογή της κρίσης των ανώτατων δικαστηρίων σε "πιλοτικές δίκες" από τα χαμηλότερα δικαστήρια Θεσμικές παρεμβάσεις Αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης προκειμένου να ενισχυθούν εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών Ενίσχυση του θεσμού των ειρηνοδικείων μέσω αύξησης του αριθμού των δικαστών και μεταφορά μεγάλου όγκου των υποθέσεων Στοχευμένες πολιτικές Προώθηση δικαιοκρατικής αντιμετώπισης του τεράστιου όγκου μηνύσεων και εγκλήσεων Απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΛΙΑΜΕΠ, συνεντεύξεις με ανώτατους δικαστικούς 28

30 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απονομή δικαιοσύνης Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στην αυξημένη εμπιστοσύνη πολιτών-επιχειρήσεων στην δικαιοσύνη Ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης Αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης Καινοτόμες θεσμικές παρεμβάσεις Θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας που επιτρέπει στους δικαστές να αποφασίζουν για συγκεκριμένες υποθέσεις μέσα σε 24 ώρες Μηχανισμός που δίνει την δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ διάδικων, ταχύτατης έκδοσης μιας απόφασης (fast ruling) Μεταρρύθμιση του τρόπου διοίκησης των δικαστηρίων Συνεχής διαχείριση της απόδοσης των δικαστηρίων (performance management) Εγκατάσταση και εφαρμογή προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων Αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα για την ευκολότερη και ταχύτερη λύση και εκκαθάριση των εταιριών που έχουν ζήτημα βιωσιμότητας Ενίσχυση της νομοθετικής ποιότητας μέσω της πιστής τήρησης των κανόνων νομοθετικής ποιότητας του ΟΟΣΑ Ενδυνάμωση της εκπαίδευσης των λειτουργών της δικαιοσύνης σε βασικές αρχές λειτουργιάς της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων Αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου της δικαιοσύνης Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων ανά περιοχή Επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, ΙΟΒΕ, ΟΟΣΑ, Ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 29

31 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απονομή δικαιοσύνης Η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων αναβάθμισε σημαντικά το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Ολλανδία Μεταρρυθμίσεις Ψηφιοποίηση των δικαστηρίων Ενίσχυση των δικαστηρίων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, δυνατότητες απομακρυσμένης ανάκρισης, απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες Επιτάχυνση των διαδικασιών και μείωση του κόστους Στοχευμένες πολιτικές πρωτοβουλίες Απλοποίηση διαδικασιών (ειδικά στις αστικές υποθέσεις) Σύσταση ομάδας ειδικών (π.χ. ψυχομετρική ανάλυση, τεστ DNA) για την άμεση και αποτελεσματικότερη διαλεύκανση υποθέσεων Αποτελέσματα Το Ολλανδικό σύστημα δικαιοσύνης είναι ένα από τα ταχύτερα και αποτελεσματικότερα παγκοσμίως Πλέον υπάρχουν υποθέσεις στα Ολλανδικά δικαστήρια που επιλύονται μέσα σε μερικές μέρες Ο θεσμός της δικαιοσύνης απολαμβάνει πολύ υψηλή εμπιστοσύνη από τους πολίτες Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Παγκόσμια Τράπεζα Rule of Law Index 30

32 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 7 Φορολογικό πλαίσιο Γενναίες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που ενίσχυσαν την κοινωνική δικαιοσύνη και πολέμησαν την φοροδιαφυγή Κοινωνική δικαιοσύνη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Εισαγωγή ενιαίας φορολογικής κλίμακας και εξάλειψη της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης Μεγαλύτερη χρήση της φορολογίας βάση τεκμαρτού εισοδήματος Σημαντική αύξηση προστίμων όταν οι φορολογικές δηλώσεις δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα Θέσπιση μόνιμου Γενικού Γραμματέα Εσόδων με αυξημένες αρμοδιότητες και πενταετή θητεία Ισχυροποίηση σημαντικών οργανισμών κατά της φοροδιαφυγής (π.χ. το ΣΔΟΕ έχει πλέον εξουσία να εκδίδει φορολογικά πρόστιμα) Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων Σύσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) Αναβάθμιση του TaxisNet για την διευκόλυνση των φορολογούμενων προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους Εκσυγχρονισμός του προγράμματος διασταύρωσης στοιχείων στο οποίο θα περιλαμβάνονται και δεδομένα άλλων χωρών Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

33 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 7 Φορολογικό πλαίσιο Ανάγκη για ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων Σταθερότητα, απλοποίηση και προβλεψιμότητα Ενίσχυση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου Καθιέρωση διεθνώς ελκυστικού/ ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου Για διάστημα 10 ετών, με νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος Υιοθέτηση του τυποποιημένου φορολογικού πλαισίου που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ Απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου Πιο ενιαίο φορολογικό καθεστώς Κωδικοποίηση φορολογικού νόμου για αφαίρεση των ασαφειών Υιοθέτηση ενός κοινού και σταθερού φορολογικού συντελεστή εισοδήματος (μετά από ένα απαλλασσόμενο ποσό ανά φυσικό πρόσωπο) ή εναλλακτικά ενός συστήματος με πολύ λίγους διαφορετικούς συντελεστές Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων Στρατηγικός σχεδιασμός των φορολογικών ελέγχων μετά από ανάλυση της φοροδιαφυγής Π.χ. γεωγραφική περιοχή, τομείς βιομηχανιών, συγκεκριμένα προϊόντα Ενοποίηση και συγκέντρωση μηχανισμών είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Μείωση της διαφθοράς των εφοριακών Επιβολή τακτικών δηλώσεων πόθεν έσχες και διαρκής έλεγχος της περιουσίας των εφοριακών Αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας με άλλες φορολογικές αρχές Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, BCG reports, Υπουργείο Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου 32

34 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 7 Φορολογικό πλαίσιο H μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου στο Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε τα έσοδα και προσέλκυσε ξένες επενδύσεις Μεταρρυθμίσεις Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις Μείωση του εταιρικού φόρου στο 23% Γενναίες φοροαπαλλαγές για εταιρίες που επενδύουν σε στρατηγικούς κλάδους Απλοποίηση φορολογικής νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας Επιπλέον πόροι ~ 1δισ για την ενίσχυση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών Ενδυνάμωση ηλεκτρονικών συστημάτων (π.χ. Connect) Προώθηση διακρατικών συμφωνιών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Αποτελέσματα Το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε να έχει ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό στις επενδύσεις φορολογικό σύστημα Διεύρυνση της φορολογικής βάσης Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων Η ενδυνάμωση των ηλεκτρονικών συστημάτων έφερε, σε σύντομο χρονικό διάστημα,~ 2δισ στα κρατικά ταμεία Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Υπουργείο Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου, Παγκόσμια Τράπεζα, IFC PwC "Paying Taxes" report 33

35 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Η κυβέρνηση έθεσε ως πρωταρχική της προτεραιότητα την πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και της πολυνομίας Στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδοτήσεων Μετάθεση του ελέγχου για την έκδοση άδειας από το στάδιο πριν από την αδειοδότηση στο στάδιο κατά την λειτουργία της επιχείρησης Ενδυνάμωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ειδικού εμπειρογνώμονα κατά της διαφθοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπεριστατωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς Εκπόνηση και υλοποίηση εθνικού σχεδίου "Διαφάνεια" κατά της διαφθοράς Θέσπιση Συντονιστικής Επιτροπής και Εθνικού Συντονιστή για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς Δράσεις για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας Κατάργηση δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις διοικητικές διαδικασίες Σύσταση διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που χρειάζονται Πηγή: Ελληνική Κυβέρνηση, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

36 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Θετικά σημάδια από την καταπολέμηση της διαφθοράς Ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς κατά δημοσίων υπαλλήλων έχει πενταπλασιαστεί σε σχέση με το 2004 # υποθέσεων διαφθοράς κατά δημοσίων υπαλλήλων 300 Διώξεις, απαγγελίες κατηγοριών και καταδίκες κατά υποθέσεων διαφθοράς έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2007 # διώξεων, απαγγελιών κατηγοριών και καταδικών 1,500 ~5x ,000 ~3x Πηγή: Έκθεση του Επιθεωρητή Εσωτερικών Υποθέσεων, Ιούλιος

37 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να κλιμακωθεί με πρόσθετες θεσμικές τομές και στοχευμένες δράσεις Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς Άμεση συνεργασία της Αρχής με την κοινοβουλευτική επιτροπή θεσμών και διαφάνειας Σκοπός της Αρχής θα είναι η έρευνα, προβολή, και παραπομπή υποθέσεων διαφθοράς Η λειτουργία της Αρχής θα γίνει με διαδικασίες που θα συνεπικουρούνται νομοθετικά από κάθε δημόσια υπηρεσία Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ανάληψη δράσεων για την ταχεία ανάπτυξη του e-government Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων και έκδοση δημοσίων εγγράφων μέσω διαδικτύου Π.χ. πιστοποιητικά γέννησης, άδειες κυκλοφορίας, κα Αξιοποίηση της υψηλής διάδοσης κινητών συνδέσεων για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη-κράτους Στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για την μείωση της διαφθοράς της γραφειοκρατίας Σχηματισμός ενός κέντρου μίας στάσης με πλήρη εξουσία στα πλαίσια του Enterprise Greece Σύσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενός νέου τμήματος ταχύρρυθμης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων Καθιέρωση ταχείας νομικής δίωξης των υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε υποθέσεις διαφθοράς Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG 36

38 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 9 Νεανική ανεργία Η κυβέρνηση ενήργησε με άμεσα βήματα στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας Σύνδεση εκπαίδευσης αγοράς εργασίας Προγράμματα μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work) που υποστηρίζουν την απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας Ανάπτυξη κινήτρων για την υποστήριξη των φοιτητών στην απόκτηση πρακτικής εργασιακής εμπειρίας Στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης νέων Πρόγραμμα "επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας" μέσω χορήγησης voucher για την κατάρτιση εξειδικευμένων δεξιοτήτων Πρόγραμμα "προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας" που ενισχύει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας Πρόγραμμα "επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" που προωθεί νέους ανέργους στην απασχόληση στο αγροτοδιατροφικό τομέα Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

39 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 9 Νεανική ανεργία Άμεσες προτεραιότητες για το μέλλον για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας Στοχευμένες παρεμβάσεις και καινοτόμα προγράμματα υπέρ της απασχόλησης Σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προγράμματα που προωθούν εργασιακές ευκαιρίες στους νέους Ανάληψη δράσεων που να προωθεί την εργασία μαθητευόμενων νέων (π.χ. μέσω φοροαπαλλαγών, επιδοτήσεων) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Στοχευμένες πολιτικές Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει συνολική πληροφόρηση Από ανοίγματα θέσεων εργασίας μέχρι διαδικτυακή εκπαίδευση Θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την χορήγηση επιδόματος υπό προϋποθέσεις προκειμένου να καταπολεμηθεί η μακροχρόνια ανεργία Έμφαση στην σωστή κατάρτιση των νέων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους ανέργους που εστιάζει στην κατάρτιση δεξιοτήτων και γνώσεων ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας Π.χ. στον τουριστικό τομέα (αντίστοιχο πρόγραμμα στην Γερμανία) Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων διπλής μαθητείας όπου οι φοιτητές θα δαπανούν το ~75% του χρόνου συγκεκριμένων μαθημάτων σε ιδιωτική εταιρεία Αντίστοιχα προγράμματα στην Αυστρία και στην Γερμανία (dual apprenticeship programs) Τόνωση της αγοράς Ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δεδομένου του υψηλού πολλαπλασιαστή για εισοδήματα και δημιουργία θέσεων εργασίας Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, BCG reports 38

40 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Μπορούμε να αισιοδοξούμε διότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης Λόγοι για τους οποίους μπορούμε να αισιοδοξούμε Καταλύτες για την αντιστροφή του κλίματος Σημαντικά πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει 1337 μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις μέσα σε διάστημα 3 ετων 1 Η Ελληνική οικονομία σταθεροποιείται μετά από χρόνια Παραδείγματα άλλων χωρών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοιες προκλήσεις και τα κατάφεραν Να θέσουμε σωστά τις προτεραιότητες μας για την εξωστρέφεια Να επιτύχουμε πιο αποδοτικό κεντρικό συντονισμό Να επικοινωνήσουμε τα πρώτα επιτεύγματα Πηγή: Ινστιτούτο Οικονομικής Πολίτικης και Δημόσιας Διακυβέρνησης, Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 39

41 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Επαναπροσδιορισμός των βασικών αρχών της οικονομίας Κατανάλωση Επενδύσεις Κράτος Ιδιωτικός τομέας Ευελιξία Ασφαλιστικό σύστημα Εξωστρέφεια - Εσωστρέφεια 40

42 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014

43 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό, Ελληνοολλανδικό και Ελληνοσουηδικό) εκπροσωπούν σημαντικές εταιρίες με μεγάλο μέρισμα στην οικονομία της χώρας, άλλα και στην κοινωνία και έχουν μεγάλη εμπειρία διοίκησης. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς συνδέουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας στο εξωτερικό, ενώ αποτελούν σημαντικό και αξιόπιστο μέσο για την προώθηση της ζητούμενης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξαν την πρωτοβουλία εκπόνησης μελέτης από το ΙΟΒΕ και τη BCG για την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της. Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας των ερευνητών του ΙΟΒΕ και της BCG. Οι ερευνητές του ΙΟΒΕ και της BCG εργάστηκαν υπό την επιστημονική καθοδήγηση και ευθύνη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος και του Διευθύνοντος Συμβούλου της BCG στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες απόψεις δεν ανταποκρίνονται κατ ανάγκη προς αυτές των οργανισμών που υποστηρίζουν ή συνεργάζονται με το ΙΟΒΕ και τη BCG. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο Η The Boston Consulting Group (BCG) είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρία με ηγετική παγκοσμίως θέση στη στρατηγική. Συνεργάζεται με ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με σκοπό την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων και τον μετασχηματισμό των συνεργατών της. Η BCG ιδρύθηκε το 1963 και έχει παρουσία σε 45 χώρες με 81 γραφεία, με μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα από το Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών και The Boston Consulting Group (BCG) 2

44 Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 4 Βασικές κατευθύνσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση 4 Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης 7 Σταθερό, απλό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο 9 Βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα 12 Καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας 15 Μεγαλύτερη ευελιξία του Εκπαιδευτικού Συστήματος, με συνεχή αξιολόγηση για την αναβάθμισή του 17 Προώθηση της Έρευνας και εμπορική αξιοποίηση καινοτομιών 20 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας, και πολυνομίας 23 Επιτάχυνση και διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις 25 Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας 28 3

45 Εισαγωγή Η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Η ισορροπία επανέρχεται τόσο στο δημοσιονομικό τομέα, όσο και στο εξωτερικό ισοζύγιο. Σε πολλούς και σημαντικούς τομείς παρατηρείται σαφής τάση αποκλιμάκωσης των τιμών. Επιπλέον, το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, μετά την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Θετικές εξελίξεις τεκμηριώνονται επίσης στον τομέα των τραπεζών, στην ανεργία και στον εξωτερικό τουρισμό. Παρά τις θετικές εξελίξεις, παραμένει ισχυρός ο κίνδυνος η ελληνική οικονομία να μην πετύχει σταθερά θετικούς και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο βιώσιμος δρόμος για την ανάπτυξη διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν. Ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας, τόσο του δημόσιου, όσο και του τραπεζικού τομέα, αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει περιορισμούς στο προβλεπόμενο μέλλον, προερχόμενους κυρίως από το κόστος του. Έτσι, η αναπτυξιακή ώθηση αναγκαστικά θα πρέπει να προέλθει από εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών και άμεσες επενδύσεις, από επιχειρήσεις και επενδυτές που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα αλλά και από εισροή κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία από το εξωτερικό, παρά, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, από κατανάλωση ωθούμενη από δανεισμό. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αξιοσημείωτης αύξησης εξαγωγών και επενδύσεων αποτελούν η αναβάθμιση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις έχουν ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Ωστόσο, συνολικά δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί μια ισχυρή δυναμική ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, καθώς σε πολλούς τομείς παρατηρούνται καθυστερήσεις, αντιδράσεις και αδυναμία για πραγματικές τομές. Η απαραίτητη προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να εξαντληθεί στο δημοσιονομικό πεδίο, που έχει ασκήσει ισχυρές πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Δεδομένης της παρατεταμένης και υψηλής ύφεσης στην Ελλάδα από το 2008, προκειμένου η χώρα να εισέλθει και να παραμείνει σε φάση ανάκαμψης, με υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, απαιτείται άμεσα εξέλιξη της παραγωγικής της βάσης και η διαφοροποίηση σε σύγκριση με το παρελθόν, μέσω εκτεταμένων επενδύσεων. Καθοριστική συμβολή στην εδραίωση της ανάκαμψης μπορεί να έχει η ουσιαστική βελτίωση της εξωστρέφειας. Χωρίς αυτές τις αλλαγές σε βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προτύπου, η σχετική ισορροπία που έχει επιτευχθεί σε δημοσιονομικό επίπεδο, στο ισοζύγιο συναλλαγών του εξωτερικού τομέα, αλλά και στο πεδίο της παραγωγικής δραστηριότητας θα παραμένει εύθραυστη και επισφαλής. Για την υποστήριξηδιευκόλυνση της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, είναι επιτακτική η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα πεδία διοικητικών παρεμβάσεων που επηρεάζουν τους βασικούς άξονες του παραγωγικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της σχετικής προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και η ανάδειξη των απαραίτητων μελλοντικών προτεραιοτήτων και ενεργειών για την ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού φάσματος. Βασικές κατευθύνσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση Προκειμένου εφεξής να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική η μεταρρυθμιστική πολιτική και σε σύντομο χρονικό διάστημα, απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός της. Στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρχικά απαραίτητος ο καθορισμός των βασικών κατευθύνσεων των μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και ενεργειών. Η ίδιας έντασης μεταρρυθμιστική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να 4

46 έχουν τεθεί ορισμένες προτεραιότητες, ούτε μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά της, ούτε επισπεύδει τις επιδιωκόμενες εξελίξεις. Στο σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μεγάλο βαθμό οι βασικοί παράγοντες ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας που αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και οι πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που αποτελούν διαχρονικά ή τα τελευταία χρόνια τροχοπέδη στην εξέλιξή της, όπως πχ. η χαμηλή ανταγωνιστικότητά της, η αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κράτους, η έντονη όξυνση της ανεργίας, ιδίως των νέων, με επακόλουθο την εξάπλωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Τούτων δεδομένων, η μεταρρυθμιστική πολιτική πρέπει να εστιάσει σε τέσσερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, τα οποία καθορίζουν κατά κύριο λόγο τις προοπτικές κάθε χώρας, δηλαδή τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητά της, την εξωστρέφειά της, το ρόλο του κράτους στην οικονομία και το βαθμό πρόσβασης-συμμετοχής της κοινωνίας στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις. Αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας διαχρονικά ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και στο μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών, χρειάζονται συντονισμένες δράσεις για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Αυτή δεν εξαρτάται μόνο από τo σχετικό κόστος παραγωγής στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες προσαρμογές και τις τιμές των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητά τους, το τεχνολογικό τους περιεχόμενο και το βαθμό διαφοροποίησής τους. Η σημαντική βελτίωση ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά επέρχεται διεθνώς όλο και περισσότερο μέσω της δημιουργίας και ενσωμάτωσης καινοτομιών. Η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας καθορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή και την αξιοποίηση γνώσης. Συνεπώς, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της υστέρησης της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων αναπτυγμένων χώρων στην παραγωγή καινοτομιών, απαιτείται υποστήριξη επενδύσεων σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην εφαρμογή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Οι μεταρρυθμίσεις με αυτό το περιεχόμενο πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά την άντληση ωφελειών από δραστηριότητες σε Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη, κάμπτοντας την αντίληψη ότι αυτές συνεπάγονται μόνο ή κυρίως υψηλό ρίσκο. Η σταδιακή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μια εκ των πλέον βασικών προϋποθέσεων για την άρση της εσωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Δεν επαρκεί όμως για την απαιτούμενη σημαντική και σταθερή ενίσχυση της διεθνοποίησής της, προκειμένου να μεταβληθεί το αναπτυξιακό πρότυπό της. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει έρθει σε επαφή με διεθνείς αγορές, συνεπώς δεν γνωρίζει τους κανόνες λειτουργίας τους. Από την άλλη πλευρά, οι διαχρονικά εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και όσες προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να βγουν έξω από τα σύνορα της χώρας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προσκόμματα, τα οποία προέρχονται από τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των εξαγωγικών/εισαγωγικών ροών. Ακολούθως, για την επίτευξη υψηλής εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, που είναι βασικό δομικό χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων οικονομιών, απαιτείται σειρά μεταρρυθμίσεων στις εξαγωγικές διαδικασίες, αλλά και για την κατάλληλη προετοιμασία-ενημέρωση των επιχειρήσεων για το διεθνές περιβάλλον και τη διευκόλυνση της δικτύωσής τους. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του κράτους αποτελούν διαχρονικά εστίες εμποδίων και προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η πολυνομία, η συχνή έλλειψη σαφούς ιεραρχίας ή/και κατανομής αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα, οι πολλές αλλαγές στη δομή του κράτους, επέφεραν κατακερματισμό εξουσιών και ανάπτυξη γραφειοκρατίας. Αυτά με τη σειρά τους, οδήγησαν στην εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς, γενικευμένης σε ορισμένα τμήματα του κρατικού μηχανισμού και της δημόσιας διοίκησης, η οποία ευνοήθηκε και από την ανυπαρξία ή την αναποτελεσματικότητα ενός αξιόπιστου μηχανισμού επιβολής κυρώσεων. Τα 5

47 προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην Ελλάδα από τη λειτουργία του κράτους αύξησε και μεγέθυνε η υψηλή συμμετοχή του στην παραγωγική δραστηριότητα, σε βασικούς τομείς της οικονομίας (πχ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίες, μεταφορές), συχνά με πλήρη αποκλεισμό αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ιδιωτικό τομέα. Η δημιουργία πολυδαίδαλων δομών και ο γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας κυριαρχούσαν σταδιακά και σε αυτούς τους τομείς. Τούτων δεδομένων, για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και για τη διευκόλυνση των πολιτών, απαιτείται ριζική αλλαγή στο ρόλο του ελληνικού κράτους στην οικονομία, στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας σε όλα τα επίπεδά του. Η αναποτελεσματικότητά του ως παραγωγός, στην Ελλάδα και διεθνώς, καταδεικνύει ότι η συμμετοχή του στην παραγωγική δραστηριότητα πρέπει να περιοριστεί σε βασικά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες (πχ. εθνική άμυνα, υγεία, παιδεία). Σε ότι αφορά τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, απαιτείται συγχώνευση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, αποσαφήνιση της ιεραρχίας, μείωση και απλοποίηση διαδικασιών στις συναλλαγές με πολίτες και επιχειρήσεις. Ο ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά στη νέα δομή, περιορίζοντας τον υδροκεφαλισμό του κράτους και αναδεικνύοντας τοπικές ανάγκες και δυνατότητες. Η καθιέρωση και λειτουργία αξιόπιστων, αδιάβλητων μηχανισμών ελέγχου θα αποσοβήσει φαινόμενα διαφθοράς και παραμέλησης-παράβασης καθηκόντων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της νέας δομής. Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι αναμφίβολα η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της κοινωνίας σε αμφότερα. Η ώθηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου στην οικονομία και η αποδοτικότητα των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις μεταρρυθμίσεις θα μεγιστοποιηθούν από την παροχή πρόσβασης σε αυτά στη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας. Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η προσέγγισή τους από κοινωνικές ομάδες που πλήγηκαν έντονα από την ύφεση των τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα οι νέοι. Η γρήγορη ένταξη στο καινούργιο πλαίσιο εξελίξεων και προοπτικών δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί με κατάλληλες πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, απαιτείται ένα σύνολο σχετικών ενεργειών, που θα λειτουργήσει ως δίχτυ επανένταξης κοινωνικών ομάδων οι οποίες βιώνουν τα τελευταία χρόνια συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτές οι δράσεις θα συγκροτήσουν τρόπον τινά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, παρέχοντας ευκαιρίες και κίνητρα συμμετοχής στη προσπάθεια της χώρας. Πρέπει να καλύπτουν την εκπαίδευση από τις αρχικές της βαθμίδες, την κατάρτιση-επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά. Για την υλοποίηση των τεσσάρων κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού κύματος αναλύονται στην παρούσα μελέτη οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής, καθώς και όσες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, σε εννέα επιμέρους περιοχές παρεμβάσεων: 1. Δικαιοσύνη 2. Φορολογικό πλαίσιο 3. Ασφαλιστικό σύστημα 4. Νεανική ανεργία 5. Εκπαιδευτικό Σύστημα 6. Έρευνα και καινοτομία 7. Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία 8. Προμήθειες δημοσίου 9. Εξαγωγικός τομέας 6

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα