Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014"

Transcript

1 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014

2 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη ΑΕΠ Ανεργία Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Πληθωρισμός Σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου : Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2014 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Για το 2014 Eurostat 1

3 Βασικά μεγέθη 2009 ανισορροπία % ΑΕΠ ΑΕΠ Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών 2

4 Ανάπτυξη Ρυθμός μεγέθυνσης πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (%) % Πηγή: Eurostat, European Economic Forecast, Winter 2014 Ελλάδα Ευρωζώνη 3

5 Πρωτογενές πλεόνασμα Πρωτογενές ισοζύγιο προϋπολογισμού, ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) % Πηγή: ΟΟΣΑ (Economic Outlook No. 92) Ελλάδα Ευρωζώνη (15) 4

6 Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (σε πραγματικούς όρους) Σημείωση: Συγκριτικά με την ΕΕ-15 (2005=100) Πηγή: AMECO, DG ECFIN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιρλανδία Ελλάδα Πορτογαλία Γερμανία Ισπανία 5

7 Επενδύσεις Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου, ως % του ΑΕΠ % Πηγή: AMECO, Eurostat, European Economic Forecast winter 2014 Ελλάδα Ευρωζώνη 6

8 Εμπορικό Ισοζύγιο -5,640-2,306-17,155-12,589-23,247-29, ,555 Εμπορικό Ισοζύγιο Εξαγωγές Αγαθών-Υπηρεσιών Εισαγωγές Αγαθών-Υπηρεσιών Σημείωση: Με βάση τα στοιχειά των Εθνικών Λογαριασμών Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, European Economic Forecast winter ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000-40,000 7

9 Η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου αλλά είναι επιτακτική η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων Η Ελληνική οικονομία σταθεροποιείται μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης. Η ισορροπία επανέρχεται στο δημοσιονομικό τομέα και το εξωτερικό ισοζύγιο Παρά τις θετικές εξελίξεις παραμένει ο κίνδυνος η ελληνική οικονομία να μην πετύχει σταθερά θετικούς και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης Το κράτος, παρά την πρόοδο, εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο και αναποτελεσματικό Δεν έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος βαθμός εξωστρέφειας της οικονομίας Το φορολογικό, και το διοικητικό πλαίσιο γενικότερα, παρά τις βελτιώσεις, δεν είναι απλό, σταθερό και προβλέψιμο Συνολικά, δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί μια ισχυρή δυναμική ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων καθώς σε πολλούς τομείς παρατηρούνται καθυστερήσεις, αντιδράσεις και αδυναμία για πραγματικές τομές Ο βιώσιμος δρόμος για την ανάπτυξη διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν Σύγχρονο, μικρό και ευέλικτο κράτος που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους Έμφαση στην εξωστρέφεια της οικονομίας με μοχλούς τους τομείς των εξαγωγών και της έρευνας καινοτομίας Νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα επαναπροσδιορίζει την σχέση πολιτών-κράτους και θα διέπεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη 8

10 Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (I/V) Απαραίτητος ο καθορισμός βασικών προτεραιοτήτων των μεταρρυθμιστικών ενεργειών. Αποφασιστικότητα για τις απαραίτητες ρήξεις, και επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης. Η μεταρρυθμιστική πολιτική πρέπει να εστιάσει σε τέσσερα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν τις προοπτικές κάθε χώρας: Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα Εξωστρέφεια Ρόλος του κράτους στην οικονομία Βαθμός πρόσβασης-συμμετοχής της κοινωνίας στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις 9

11 Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (II/V) Ενίσχυση διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας Δεν εξαρτάται μόνο από τo σχετικό κόστος παραγωγής, αλλά και από την ποιότητα, το τεχνολογικό περιεχόμενο και το βαθμό διαφοροποίησης της παραγωγής Βελτίωση ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά επέρχεται διεθνώς από τη δημιουργία καινοτομιών Απαιτείται υποστήριξη επενδύσεων σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην εφαρμογή - διάχυση των αποτελεσμάτων τους Τόνωση εξωστρέφειας ελληνικής οικονομίας Απαραίτητη η σταθερή ενίσχυση της διεθνοποίησης στο πλαίσιο της μεταβολής του αναπτυξιακού προτύπου Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στις εξαγωγικές διαδικασίες και για την κατάλληλη προετοιμασίαενημέρωση των επιχειρήσεων Διευκόλυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Κομβικός ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων στην πληροφόρηση για τις αγορές των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας 10

12 Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (III/V) Αλλαγή δομής τρόπου λειτουργίας του κράτους Πολυνομία, έλλειψη σαφούς ιεραρχίας ή/και κατανομής αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα, συνεχείς αλλαγές στη δομή του κράτους Οδηγεί σε κατακερματισμό εξουσιών, πολυδαίδαλες δομές, ανάπτυξη γραφειοκρατίας Έλλειψη αξιόπιστου μηχανισμού επιβολής κυρώσεων Οδηγεί σε εκτεταμένη διαφθορά Υψηλή συμμετοχή κράτους στην παραγωγική δραστηριότητα Οδηγεί σε αποκλεισμό του ιδιωτικού τομέα από συγκεκριμένες δραστηριότητες Τούτων δεδομένων, χρειάζονται Συγχώνευση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, αποσαφήνιση της ιεραρχίας, μείωση και απλοποίηση διαδικασιών Ενίσχυση αποκεντρωμένης διοίκησης Περιορισμός δραστηριότητας κράτους (άμεσα η έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία) Λειτουργία αξιόπιστων, αδιάβλητων μηχανισμών ελέγχου 11

13 Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (IV/V) Πρόσβαση συμμετοχής της κοινωνίας στις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις Η ώθηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου στην οικονομία και η αποδοτικότητα των μεταρρυθμίσεων εξαρτώνται από το βαθμό πρόσβασης των πολιτών σε αυτά Η γρήγορη ένταξη στο καινούργιο πλαίσιο εξελίξεων δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη Απαιτείται σύνολο σχετικών ενεργειών, που θα λειτουργήσει ως δίχτυ επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που θα συγκροτήσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο Ενδεικτικά, θα αφορούν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση-επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση 12

14 Βασικές κατευθύνσεις μεταρρυθμιστικής πολιτικής (V/V) Για την υλοποίηση των κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού κύματος αναλύονται στην παρούσα μελέτη οι εννέα επιμέρους περιοχές παρεμβάσεων: Δικαιοσύνη Φορολογικό πλαίσιο Ασφαλιστικό σύστημα Νεανική ανεργία Εκπαιδευτικό Σύστημα Έρευνα και καινοτομία Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Προμήθειες δημοσίου Εξαγωγικός τομέας 13

15 Για την διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήσαμε πολλαπλές πηγές από το εξωτερικό και το εσωτερικό Εμβάθυνση σε σημαντικούς τομείς Δημόσιος τομέας Δικαιοσύνη Ανεργία Φορολογικό καθεστώς Ασφαλιστικό σύστημα Παιδεία Έρευνα καινοτομία Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Εξαγωγικός τομέας Εκπόνηση μελέτης Απρίλιος - Μάϊος 2014 Βέλτιστες πρακτικές Αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών Παγκόσμια Τράπεζα ΟΟΣΑ Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ΔΝΤ Στατιστικές Υπηρεσίες: EIU, Eurostat ΣΕΒ, ΙΟΒΕ Τράπεζα της Ελλάδοςλλάδος 14

16 Η μελέτη αναφέρεται στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων σε τρεις κύριες κατευθύνσεις τομείς Εξωστρεφές ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο Εξαγωγικός τομέας Έρευνα καινοτομία Φορολογικό πλαίσιο Νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα Νέος ρόλος του δημόσιου τομέα Απονομή της δικαιοσύνης Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία Προμήθειες δημοσίου Σύγχρονος δημόσιος τομέας που θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους Νέο κοινωνικό συμβόλαιο Ασφαλιστικό σύστημα Νεανική ανεργία Παιδεία Επαναπροσδιορισμός της σχέσης πολιτών-κράτους με σαφείς αμοιβαίες υποχρεώσεις 15

17 1 Ασφαλιστικό σύστημα Τα αυξανόμενα προβλήματα εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, είχαν καταστήσει το ασφαλιστικό σύστημα μη βιώσιμο Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων Επέκταση της περιόδου εισφορών έως την συνταξιοδότηση Εξορθολογισμός-διαφάνεια στις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες του ασφαλιστικού Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων Συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης σε έξι Ενοποίηση επικουρικών ταμείων υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) Διαχωρισμός των κλάδων υγείας όλων των κύριων ασφαλιστικών ταμείων από τους τομείς συντάξεων τους Ενοποίηση των κλάδων υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Ελάχιστη διάρκεια περιόδου εισφορών για πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα στα 40 έτη Αύξηση ελάχιστης ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης (62 έτη) και γενικού ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης (67 έτη) Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης Συνεκτίμηση όλου του ιστορικού των εισοδημάτων από εργασία Μείωση του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης του εισοδήματος από εργασία από τη σύνταξη 16

18 1 Ασφαλιστικό σύστημα Άμεσες προτεραιότητες για περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης του ασφαλιστικού Ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος Προσθήκη ανταποδοτικού σκέλους στον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος Ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος Εξορθολογισμός κρατικών δαπανών Αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών του κράτους Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων Ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης, προκειμένου να μην υπερβαίνουν τα τρία (μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών) 17

19 2 Παιδεία Διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης Οργάνωση εκπαιδευτικού συστήματος Προσχολικήπρωτοβάθμιαδευτεροβάθμια εκπαίδευση Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αρμόδιου για την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης Ίδρυση των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Καθιέρωση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων Καθιέρωση φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Κολλέγια) Δυνατότητα φοίτησης ελλήνων μαθητών σε ξένα σχολεία που ακολουθούν ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ή συνδυαστικό πρόγραμμα με τρίτη χώρα, χωρίς περιορισμούς Ρύθμιση κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης, διάρθρωσης και οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Ν. 4009/2011) 18

20 2 Παιδεία Άμεσες προτεραιότητες για μεγαλύτερη ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος και συνεχή αναβάθμιση του Αποκέντρωση της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος Μεταφορά σημαντικών διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας σε περιφερειακές υπηρεσίες Πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμι α εκπαίδευση Αυτονομία της πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις σχολικές μονάδες Πλήρης αποσύνδεση του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Συνεχής επιμόρφωση-αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ουσιαστική λειτουργία της αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ανάπτυξη διαδικασιών αυτοαξιολόγησης Τριτοβάθμια εκπαίδευση Μεγαλύτερη αυτονομία-ευελιξίααξιοκρατία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ουσιαστική αυτονομία, εξωστρέφεια και λογοδοσία του κάθε Ιδρύματος Διευκόλυνση συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού τομέα, με ακαδημαϊκούς και ερευνητές άλλων χωρών Ενδυνάμωση των μηχανισμών αξιολόγησης σε κάθε επίπεδο Διασύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επιχειρηματική κοινότητα Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να παρέχουν γνώσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις Μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενίσχυσης του θεσμού της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 19

21 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Η σημασία της τεχνολογίας και της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα αυξάνεται στην Ελλάδα Σύσταση δημόσιων φορέων-υπηρεσιών σχεδιασμού και πραγματοποίησης ΕΤΑ Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία καινοτομιών Σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Σύσταση σε κάθε Α.Ε.Ι. Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση της κινητής-ακίνητης περιουσίας του και τη διαχείριση κονδυλίων - Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγονται η εκτέλεση ερευνητικώντεχνολογικών προγραμμάτων, η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας Κέντρων Αριστείας σε κάθε πανεπιστήμιο. Η κατανομή της πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. θα γίνεται με δείκτες μεταξύ άλλων- ερευνητικής αριστείας 20

22 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Άμεσες προτεραιότητες για το μέλλον για την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας ανάπτυξης Υποστήριξη των συνεργασιών σε θέματα καινοτομίας-έρευνας Ενίσχυση των συνεργασιών δημό-σιου-ιδιωτικού ΣΔΙΤ για τη λειτουργία «ανοικτών» συστημάτων διαχείρισης καινο-τομίας, καθώς και τεχνολογικών πλατφορμών Παροχή καθοδήγησης από τα πανεπιστήμια και τους ερευνητι-κούς φορείς προς τις επιχειρήσεις Υποστήριξη νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτομιών Συστάδες επιχειρήσεων (clusters), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμε-τοχών (venture capitals), θερμοκοι-τίδες επιχειρήσεων (incubators) και «επιχειρηματικοί άγγελοι»(business angels) Παροχή κινήτρων για ΕΤΑ Δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών σε πανεπιστήμιαερευνητικά κέντρα Απευθείας εμπορική αξιοποίηση Ίδρυση/συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης καινοτομιών ή ίδρυση τεχνολογικών επιχειρήσεων Κίνητρα για τις επιχειρήσεις Φορολογικές ελαφρύνσεις (έκπτωση τμήματος των δαπανών ΕΤΑ, απαλλαγή Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού) Ασφαλιστικές ελαφρύνσεις (μερική/πλήρης απαλλαγή καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό ερευνητικών φορέων-επιχειρήσεων το οποίο συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες) Περαιτέρω θεσμική ολοκλήρωση του Συστήματος Καινοτομίας Σύσταση θέσης Εθνικού Συντονιστή Καινοτομίας Δημιουργία Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας με καθαρά επιτελικό ρόλο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αριστεία και η διασύνδεση με αντίστοιχους θεσμούς σε χώρες ερευνητικά κορυφαίες Αναβάθμιση των περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν σε περιφερειακό επίπεδο τα κοινοτικά προγράμματα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 21

23 3 Έρευνα, Καινοτομία Ανάπτυξη Το Ισραήλ κατάφερε να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην Έρευνα Καινοτομία μέσα από στοχευμένες μεταρρυθμίσεις Μεταρρυθμίσεις Αύξηση της δαπάνης για έρευνα καινοτομία στο ~5% του ΑΕΠ Ίδρυση ανεξάρτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη της έρευνας καινοτομίας Μέσω χρηματοδότησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης διακρατικών συμφωνιών Θέσπιση εθνικού συντονιστή για την Έρευνα Καινοτομία Στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας Τα πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει και διοικούν δικές τους τεχνολογικές εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν πολλές καινοτομίες κάθε χρόνο Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Ευρωπαϊκή Ένωση, Lach, Shiff, Trajtenberg "Together but Apart: ICT Productivity Growth in Israel" Αποτελέσματα Το Ισραήλ εξάγει τεχνολογικά προϊόντα αξίας ~ 40δισ ετησίως ~30% της αύξησης του ΑΕΠ του επιχειρηματικού τομέα οφείλεται στην ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα 2 (high tech sector) Σημαντικά έσοδα από την αξιοποίηση της έρευνας 1 Ινστιτούτο έρευνας Weizmann ( 48 εκατ.), Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ ( 24 εκατ.), ΜΙΤ ( 21 εκατ.), Χάρβαρντ ( 12 εκατ.) 22

24 4 Προμήθειες δημόσιου Οι μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων διευκολύνουν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο δημόσιου τομέα Οργανωτική αναδιάρθρωση φορέων δημόσιων προμηθειών Ηλεκτρονική διενέργεια δημοσίων συμβάσεων Σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σκοποί της η δημιουργία ενός διαφανούς, αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην υλοποίησή τους Περιορισμός του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών μέσω: - Αναγόρευσης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές - Ενοποίησης των αναθετουσών αρχών ανά υπουργείο / περιφέρεια, με απώτερο στόχο τη μείωσή τους κατά 90% Θέσπιση-ανάτπυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Δυνατότητα διενέργειας όλων των διαδικασιών πριν και μετά την ανάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο - Σε αυτό εντάσσεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), με όλα τα στοιχεία των δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 1000, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διαχείριση των κρατικών πόρων 23

25 4 Προμήθειες δημόσιου Άμεσες προτεραιότητες η επιτάχυνση των διαγωνισμών και η ενημέρωση των επιχειρήσεων για το νέο σύστημα Περαιτέρω επιτάχυνση δημόσιων διαγωνισμών Υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για όλες τις συμβάσεις άνω των μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 Μακροπρόθεσμα επέκταση χρήσης του σε συμβάσεις χαμηλότερου προϋπολογισμού Εκπαίδευση αναθετουσών αρχών προσωπικού στα νέα συστήματα Καθιέρωση ασφαλιστικών δικλείδων για τον περιορισμό των ανέξοδων και χωρίς αιτιολογία ενστάσεων Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Ενεργοποίηση συμβουλευτικών δομών για την πληροφόρηση των ΜμΕ ως προς τις δυνατότητες του νέου ηλεκτρονικού συστήματος (στη Γαλλία έχει εκδοθεί πρακτικός οδηγός για εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο, την κατανόηση των ζητούμενων από τις αναθέτουσες αρχές κ.α.) Έμφαση σε ποιοτικές / καινοτόμες δημόσιες προμήθειες Δυνατότητα υποβολής προσφορών με καλύτερες προδιαγραφές ή/και περισσότερες δυνατότητες των ελάχιστων απαιτούμενων (στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές) Εφαρμογή της αρχής «value for money στις δημόσιες προμήθειες: συνεκτίμηση όχι μόνο του κόστους απόκτησης, αλλά και του κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής (πχ. παρεχόμενες εγγυήσεις, after sales service) 24

26 5 Εξαγωγικός τομέας Μεταρρυθμιστική διαδικασία για την τόνωση της εξωστρέφειας και τη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων Απλοποίηση-επιτάχυ νση διαδικασιών διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων Αναδιάρθρωση δημόσιου φορέα εξωστρέφειας Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) ICISnet Έλεγχος των εμπορευμάτων και εκτός τελωνείου Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα δύο μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των εξαγωγικών επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θέσπιση «εγκεκριμένου έμπορου» για τους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων Σύσταση «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.) και της Invest in Greece A.E.. Βασικοί στόχοι της ως προς την εξαγωγική δραστηριότητα: Βελτίωση της παροχής πληροφόρησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις Στη νέα εταιρία μεταφέρθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Agora» 25

27 5 Εξαγωγικός τομέας Άμεσες προτεραιότητες για την βελτίωση του επιπέδου εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας Περαιτέρω απλοποίησηεπιτάχυνση εξαγωγικών διαδικασιών Μέσω της λειτουργίας του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Single Window-S.W.) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις Μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων υπηρεσιών από το κράτος (πχ. από τηλεφωνικά κέντρα, Ο.Ε.Υ. πρεσβειών) Καθοριστικός ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων στην πληροφόρηση των επιχειρήσεων Από κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που θα επιφορτιστεί με θέματα διεθνοποίησης Ταχύρυθμη διευθέτηση των φορολογικών συναλλαγών για εξαγωγές Συμψηφισμός οφειλών απαιτήσεων Φ.Π.Α. στις εξαγωγές μεταξύ επιχειρήσεων κράτους Περαιτέρω μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αλλά και του κόστους των εξαγωγικών διαδικασιών 26

28 5 Εξαγωγικός τομέας Η Αυστραλία αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές της μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και στοχευμένων προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεις Ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία προώθησης των εξαγωγών (Austrade) Προωθεί συμμέτοχη Αυστραλιανών εξαγωγέων σε εμπορικές εκθέσεις ξένων χωρών, διοργανώνει καμπάνιες ενημέρωσης, κα 94 γραφεία σε 60 χώρες ανά τον κόσμο Στοχευμένο πρόγραμμα EMDG Παρέχει χρηματοδότηση στους Αυστραλιανούς εξαγωγείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, ΟΟΣΑ, CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis Αποτελέσματα Συνεχής αύξηση των εξαγωγών ακόμα και στα έτη της παγκόσμιας ύφεσης Σημαντική αύξηση των εξαγωγών στην Κίνα από ~5% το 2002 στο 25% το 2012 Ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες 27

29 6 Απονομή δικαιοσύνης Η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης Θεσμικές παρεμβάσεις Στοχευμένες πολιτικές Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΛΙΑΜΕΠ, συνεντεύξεις με ανώτατους δικαστικούς Σύστημα fast track σε δίκες για στρατηγικές επενδύσεις που παρακάμπτει σημαντικά νομικά εμπόδια Ταχύτερες διαδικασίες για αναγκαστικές εκτελέσεις-κατασχέσεις Άμεση εφαρμογή της κρίσης των ανώτατων δικαστηρίων σε "πιλοτικές δίκες" από τα χαμηλότερα δικαστήρια Αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης προκειμένου να ενισχυθούν εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών Ενίσχυση του θεσμού των ειρηνοδικείων μέσω αύξησης του αριθμού των δικαστών και μεταφορά μεγάλου όγκου των υποθέσεων Προώθηση δικαιοκρατικής αντιμετώπισης του τεράστιου όγκου μηνύσεων και εγκλήσεων Απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων 28

30 6 Απονομή δικαιοσύνης Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στην αυξημένη εμπιστοσύνη πολιτών-επιχειρήσεων στην δικαιοσύνη Ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης Καινοτόμες θεσμικές παρεμβάσεις Θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας που επιτρέπει στους δικαστές να αποφασίζουν για συγκεκριμένες υποθέσεις μέσα σε 24 ώρες Μηχανισμός που δίνει την δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ διάδικων, ταχύτατης έκδοσης μιας απόφασης (fast ruling) Μεταρρύθμιση του τρόπου διοίκησης των δικαστηρίων Συνεχής διαχείριση της απόδοσης των δικαστηρίων (performance management) Εγκατάσταση και εφαρμογή προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων Αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου της δικαιοσύνης Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων ανά περιοχή Επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, ΙΟΒΕ, ΟΟΣΑ, Ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης Αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα για την ευκολότερη και ταχύτερη λύση και εκκαθάριση των εταιριών που έχουν ζήτημα βιωσιμότητας Ενίσχυση της νομοθετικής ποιότητας μέσω της πιστής τήρησης των κανόνων νομοθετικής ποιότητας του ΟΟΣΑ Ενδυνάμωση της εκπαίδευσης των λειτουργών της δικαιοσύνης σε βασικές αρχές λειτουργιάς της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων 29

31 6 Απονομή δικαιοσύνης Η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων αναβάθμισε σημαντικά το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Ολλανδία Μεταρρυθμίσεις Ψηφιοποίηση των δικαστηρίων Ενίσχυση των δικαστηρίων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, δυνατότητες απομακρυσμένης ανάκρισης, απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες Επιτάχυνση των διαδικασιών και μείωση του κόστους Στοχευμένες πολιτικές πρωτοβουλίες Απλοποίηση διαδικασιών (ειδικά στις αστικές υποθέσεις) Σύσταση ομάδας ειδικών (π.χ. ψυχομετρική ανάλυση, τεστ DNA) για την άμεση και αποτελεσματικότερη διαλεύκανση υποθέσεων Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Ολλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Παγκόσμια Τράπεζα Rule of Law Index Αποτελέσματα Το Ολλανδικό σύστημα δικαιοσύνης είναι ένα από τα ταχύτερα και αποτελεσματικότερα παγκοσμίως Πλέον υπάρχουν υποθέσεις στα Ολλανδικά δικαστήρια που επιλύονται μέσα σε μερικές μέρες Ο θεσμός της δικαιοσύνης απολαμβάνει πολύ υψηλή εμπιστοσύνη από τους πολίτες 30

32 7 Φορολογικό πλαίσιο Γενναίες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που ενίσχυσαν την κοινωνική δικαιοσύνη και πολέμησαν την φοροδιαφυγή Κοινωνική δικαιοσύνη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Εισαγωγή ενιαίας φορολογικής κλίμακας και εξάλειψη της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης Μεγαλύτερη χρήση της φορολογίας βάση τεκμαρτού εισοδήματος Σημαντική αύξηση προστίμων όταν οι φορολογικές δηλώσεις δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα Θέσπιση μόνιμου Γενικού Γραμματέα Εσόδων με αυξημένες αρμοδιότητες και πενταετή θητεία Ισχυροποίηση σημαντικών οργανισμών κατά της φοροδιαφυγής (π.χ. το ΣΔΟΕ έχει πλέον εξουσία να εκδίδει φορολογικά πρόστιμα) Σύσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) Αναβάθμιση του TaxisNet για την διευκόλυνση των φορολογούμενων προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις φορολογικές υποχρεώσεις τους Εκσυγχρονισμός του προγράμματος διασταύρωσης στοιχείων στο οποίο θα περιλαμβάνονται και δεδομένα άλλων χωρών 31

33 7 Φορολογικό πλαίσιο Ανάγκη για ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων Σταθερότητα, απλοποίηση και προβλεψιμότητα Ενίσχυση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου Καθιέρωση διεθνώς ελκυστικού/ ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου Για διάστημα 10 ετών, με νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος Υιοθέτηση του τυποποιημένου φορολογικού πλαισίου που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ Απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου Πιο ενιαίο φορολογικό καθεστώς Κωδικοποίηση φορολογικού νόμου για αφαίρεση των ασαφειών Υιοθέτηση ενός κοινού και σταθερού φορολογικού συντελεστή εισοδήματος (μετά από ένα απαλλασσόμενο ποσό ανά φυσικό πρόσωπο) ή εναλλακτικά ενός συστήματος με πολύ λίγους διαφορετικούς συντελεστές Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, BCG reports, Υπουργείο Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων Στρατηγικός σχεδιασμός των φορολογικών ελέγχων μετά από ανάλυση της φοροδιαφυγής Π.χ. γεωγραφική περιοχή, τομείς βιομηχανιών, συγκεκριμένα προϊόντα Ενοποίηση και συγκέντρωση μηχανισμών είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Μείωση της διαφθοράς των εφοριακών Επιβολή τακτικών δηλώσεων πόθεν έσχες και διαρκής έλεγχος της περιουσίας των εφοριακών Αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας με άλλες φορολογικές αρχές 32

34 7 Φορολογικό πλαίσιο H μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου στο Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε τα έσοδα και προσέλκυσε ξένες επενδύσεις Μεταρρυθμίσεις Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις Μείωση του εταιρικού φόρου στο 23% Γενναίες φοροαπαλλαγές για εταιρίες που επενδύουν σε στρατηγικούς κλάδους Απλοποίηση φορολογικής νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας Επιπλέον πόροι ~ 1δισ για την ενίσχυση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών Ενδυνάμωση ηλεκτρονικών συστημάτων (π.χ. Connect) Προώθηση διακρατικών συμφωνιών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG, Υπουργείο Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου, Παγκόσμια Τράπεζα, IFC PwC "Paying Taxes" report Αποτελέσματα Το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε να έχει ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό στις επενδύσεις φορολογικό σύστημα Διεύρυνση της φορολογικής βάσης Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων Η ενδυνάμωση των ηλεκτρονικών συστημάτων έφερε, σε σύντομο χρονικό διάστημα,~ 2δισ στα κρατικά ταμεία 33

35 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Η κυβέρνηση έθεσε ως πρωταρχική της προτεραιότητα την πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και της πολυνομίας Στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις Εμπεριστατωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς Δράσεις για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας Πηγή: Ελληνική Κυβέρνηση, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδοτήσεων Μετάθεση του ελέγχου για την έκδοση άδειας από το στάδιο πριν από την αδειοδότηση στο στάδιο κατά την λειτουργία της επιχείρησης Ενδυνάμωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων μέσω ειδικού εμπειρογνώμονα κατά της διαφθοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπόνηση και υλοποίηση εθνικού σχεδίου "Διαφάνεια" κατά της διαφθοράς Θέσπιση Συντονιστικής Επιτροπής και Εθνικού Συντονιστή για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς Κατάργηση δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις διοικητικές διαδικασίες Σύσταση διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που χρειάζονται 34

36 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Θετικά σημάδια από την καταπολέμηση της διαφθοράς Ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς κατά δημοσίων υπαλλήλων έχει πενταπλασιαστεί σε σχέση με το 2004 # υποθέσεων διαφθοράς κατά δημοσίων υπαλλήλων ~5x Πηγή: Έκθεση του Επιθεωρητή Εσωτερικών Υποθέσεων, Ιούλιος Διώξεις, απαγγελίες κατηγοριών και καταδίκες κατά υποθέσεων διαφθοράς έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2007 # διώξεων, απαγγελιών κατηγοριών και καταδικών 1,500 1, ~3x

37 8 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας και πολυνομίας Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να κλιμακωθεί με πρόσθετες θεσμικές τομές και στοχευμένες δράσεις Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς Άμεση συνεργασία της Αρχής με την κοινοβουλευτική επιτροπή θεσμών και διαφάνειας Σκοπός της Αρχής θα είναι η έρευνα, προβολή, και παραπομπή υποθέσεων διαφθοράς Η λειτουργία της Αρχής θα γίνει με διαδικασίες που θα συνεπικουρούνται νομοθετικά από κάθε δημόσια υπηρεσία Πηγή: Συνεντεύξεις με ειδικούς από την BCG Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ανάληψη δράσεων για την ταχεία ανάπτυξη του e-government Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων και έκδοση δημοσίων εγγράφων μέσω διαδικτύου Π.χ. πιστοποιητικά γέννησης, άδειες κυκλοφορίας, κα Αξιοποίηση της υψηλής διάδοσης κινητών συνδέσεων για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη-κράτους Στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για την μείωση της διαφθοράς της γραφειοκρατίας Σχηματισμός ενός κέντρου μίας στάσης με πλήρη εξουσία στα πλαίσια του Enterprise Greece Σύσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενός νέου τμήματος ταχύρρυθμης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων Καθιέρωση ταχείας νομικής δίωξης των υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε υποθέσεις διαφθοράς 36

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.megatv.com/megagegonota/general.asp?catid=27370&subid=20110&pub...

http://www.megatv.com/megagegonota/general.asp?catid=27370&subid=20110&pub... MEGA TV: MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ http://www.megatv.com/megagegonota/general.asp?catid=27370&subid=20110&pub... Page 1 of 1 22/05/2014 Οικονομία Έρευνα ΙΟΒΕ: "Κλειδί" οι μεταρρυθμίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη Την σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Ο ΣΕΒ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας Σεπτέμβριος 2015 Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική Η διαχρονική αδυναμία υλοποίησης αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)»

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης «Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» 12 Μαρτίου 2012 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων & Στρατηγικών Επενδύσεων

Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων & Στρατηγικών Επενδύσεων Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων & Στρατηγικών Επενδύσεων Εισήγηση Υπουργού Επικρατείας Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010 Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων & Στρατηγικών Επενδύσεων Περιεχόμενα Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013

Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Re-engineering Greece, Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 25 & 26/05/2013 Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ομιλητής: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα