ΠΟΕ-ΔΕΥΑ 7 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΕ-ΔΕΥΑ 7 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Transcript

1 ΠΟΕ-ΔΕΥΑ 7 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διοικητικός Απολογισμός ΔΙΕΘΝΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το 7 ο Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ομοσπονδίας πραγματοποιείται σε περίοδο ραγδαίων εξελίξεων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο αναδιαμορφώνουν τις οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές προς όφελος του κεφαλαίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προωθώντας σκληρά μονεταριστικά μοντέλα σε βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών, προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, συρρικνώνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων, απορυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, συρρικνώνει το κράτος-πρόνοιας. Η ελληνική οικονομία αναδεικνύει την αγορά ως πρωτεύον στοιχείο έναντι των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης και αναδιανομής του εισοδήματος, με αποτέλεσμα τη φορολογική, εισοδηματική και εργασιακή πολιορκία των μισθωτών, των ανέργων και των συνταξιούχων. Οι φορείς άσκησης της οικονομικής πολιτικής επικεντρώνονται στη μείωση του δημοσίου ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι, τα επόμενα χρόνια η αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας θα συνοδεύονται από μείωση των εισοδημάτων του κόσμου της μισθωτής εργασίας, είτε μέσω της μείωσης αποδοχών, είτε μείωση απασχόλησης, είτε χειροτέρευση της απασχόλησης. Παρότι, οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα παραμένουν υψηλοί, από αυτό ωφελείται μόνο η κερδοφορία των επιχειρήσεων κι όχι οι εργαζόμενοι που συνέβαλλαν σε αυτή. Η αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των κερδών της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύεται από τη φορολογική πολιτική, η οποία μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση των ανώτερων εισοδηματικών κατηγοριών, ενώ αυξάνει τα βάρη για τους μισθωτούς (το οικ. έτος 2005 οι μισθωτοί αύξησαν το δηλωθέν εισόδημα κατά 7,1% αλλά κατέβαλλαν αυξημένους φόρους κατά 22,03%. Οι συνταξιούχοι αύξησαν το δηλωθέν εισόδημα κατά 7,3% και τους φόρους κατά 29,3%. Αντίθετα, ο μέσος φόρος για ελεύθερους 1

2 επαγγελματίες και εμπόρους - βιοτέχνες αυξήθηκε κατά 10,4% και 5% αντίστοιχα. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην διεθνή οικονομία, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Μία πρόκληση που στον πυρήνα της έχει τις αλλαγές που συντελούνται στις σχέσεις κεφαλαίου και εργασίας, τεχνολογίας και παραγωγής. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαιτείται να κατανοήσουν την πρόκληση αυτή και με τις θέσεις τους, την στάση τους, την στρατηγική τους, την πρακτική τους, την οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και με τις έγκαιρες παρεμβάσεις και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις τους, να επιβάλλουν την βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων. Έτσι, τα συνδικάτα καθίστανται κοινωνικοί πρωταγωνιστές και όχι παθητικοί θεατές της οικονομικής και κοινωνικής αναπαραγωγής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, τα συνδικάτα καθίστανται και δύναμη αποτροπής των δυσμενών εξελίξεων σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η μεταφορά τμημάτων της ευρωπαϊκής και διεθνούς παραγωγής στις Ασιατικές χώρες εντείνεται, η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών θα συντελεσθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Σ αυτό το αρνητικό περιβάλλον για τους εργαζομένους το Δ.Σ. της ομοσπονδίας προσπάθησε και έδωσε λύσεις στα αιτήματα και προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου μας. Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις του ανέδειξε τα προβλήματα των ΔΕΥΑ, με σκοπό την επίλυσή τους. ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Το απερχόμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη τριετή θητεία του διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση του έτους 2005 και Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2007 δεν έχει ακόμη υπογραφεί διότι το απερχόμενο Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ δεν θέλει να πάρει αυτή την ευθύνη θεωρώντας πιο αρμόδιο το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές τους την επόμενη Παρασκευή. Επόμενο είναι η σύμβαση να καθυστερήσει να υπογραφεί. Για να συντομεύσουμε το χρόνο προτείναμε στον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ να συσταθεί επιτροπή από εκπροσώπους της οικονομικής επιτροπής της ΕΔΕΥΑ και της Ομοσπονδίας η οποία θα εισηγηθεί στο νέο Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ την πρόταση της. Ενώ η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ δεν πραγματοποιήθηκε διότι το Δ.Σ. της ένωσής τους δεν συνεδρίασε από την αρχή του έτους για να αποφασίσει ανάλογα. 2

3 Το απερχόμενο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τα δύο έτη 2005 και 2006 πέτυχε τα παρακάτω: Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2005 Στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2005 πετύχαμε: 1. Αύξηση του βασικού μισθού σε ποσοστό 5% από Αύξηση στις αποδοχές των χειριστών ειδικών μηχανημάτων 10%. 3. Ένα εισαγωγικό κλιμάκιο για τους εργοδηγούς που έχουν τελειώσει εξατάξιο γυμνάσιο ή λύκειο και δύο χρόνια την σχολή εργοδηγών. 4.Πέντε ημέρες επιπλέον άδεια για τους εργαζόμενους στους βιολογικούς καθαρισμούς (εκτός υπαλλήλων γραφείου), τους εργαζόμενους στα αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα αποφρακτικά μηχανήματα. 5. Εννέα μήνες άδεια μετά τη γέννα στις μητέρες εργαζόμενες αντί του μειωμένου ωραρίου. 6. Μειωμένο ωράριο μιας ώρας για τους τυφλούς, παραπληγικούςτετραπληγικούς. Επίσης μειωμένο ωράριο για όσους έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 67% και για όσους έχουν ανάπηρους συζύγους με αναπηρία 100%. 7. Επαναδιατυπώσαμε το επίδομα υπευθυνότητας ώστε να γίνει πιο κατανοητό και να μην αμφισβητείται με αυθαίρετες ερμηνείες. Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους Τα μισθολογικά κλιμάκια αυξάνονται 5,3 % από Το επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας αυξάνεται σε 10% με την συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. 3. Το επίδομα ειδικών συνθηκών 5% χορηγείται στους κλητήρες και στις καθαρίστριες. 4. Όλοι οι πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών εργοδηγών θα εντάσσονται στο 24 ο Μισθολογικό κλιμάκιο με καταληκτικό το 7 ο. 5. Στους μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα επίβλεψης έργων 20% επί του βασικού μισθού για όσο χρόνο διαρκεί η επίβλεψη. 6. Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Προϊσταμένων Υπηρεσιών θα προσαυξάνονται 35% και 30% αντίστοιχα. 7. Τις τρεις πρώτες ημέρες της άδειας ασθένειας κάθε έτος θα τις καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ΔΕΥΑ. 8. Καταβάλλονται στους εργαζόμενους χρηματικά βοηθήματα στις παρακάτω περιπτώσεις. Α) Λόγω απόκτησης τέκνου ποσό 500 Β) Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου 500 Συγκρίνοντας την σύμβασή μας με άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις των τελευταίων δύο χρόνων αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι στις καλύτερες από τις 180 που υπογράφονται 3

4 κάθε χρόνο. Η Κλαδική Σύμβαση έδωσε μεγάλη ώθηση και στις επιχειρησιακές συμβάσεις παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στις αυξήσεις των αποδοχών όλων των εργαζομένων του κλάδου. Πράγματι πετύχαμε πολλά μέσα από την κλαδική σύμβαση εργασίας χωρίς να κινητοποιηθεί ο κλάδος. Η σοβαρή και υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στα προβλήματα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων εκτιμήθηκε από πολλούς και από την ΕΔΕΥΑ, με την διοίκηση της οποίας οικοδομήσαμε σχέση εμπιστοσύνης. Η σχέση αυτή διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα να πείθουμε για τα αιτήματα μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιδράσουμε και δεν θα κινητοποιηθούμε στην περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας στις διαπραγματεύσεις των επόμενων χρόνων. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Τα θεσμικά μας αιτήματα μπορούν να ρυθμιστούν ή με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τα οποία και διεκδικούμε από την ΕΔΕΥΑ, ή με απόφαση και ρύθμιση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καταφέραμε και περάσαμε στις συμβάσεις των ετών 2005 και 2006, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, την άδεια των 9 μηνών για τις μητέρες εργαζόμενες, το μειωμένο ωράριο εργασίας για τους συναδέλφους με ειδικές ανάγκες και για όσους έχουν παιδιά ανάπηρα ή σύζυγο ανάπηρο, τις πέντε επιπλέον ημέρες άδειας για τους εργαζόμενους στους βιολογικούς καθαρισμούς, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης και στα αποφρακτικά μηχανήματα καθώς και τις τρεις 3 πρώτες ημέρες άδειας ασθενείας να τις καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι επιχειρήσεις. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να εντάξουμε και τα χρηματικά βοηθήματα των 500 λόγω απόκτησης τέκνου και 500 λόγο θανάτου συζύγου ή τέκνου. Οι όροι αυτοί δίνουν κοινωνική διάσταση στη σύμβαση των τελευταίων χρόνων. Ένα επίσης σημαντικό αίτημα που ρυθμίζεται με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να πετύχουμε είναι το επαγγελματικό ταμείο. Το Νοέμβριο του 2005 στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα αποφασίσθηκε η σύσταση επαγγελματικού ταμείου στον κλάδο μας. Στην διαπραγμάτευση για την σύμβαση του 2006 ήταν κυρίαρχο αίτημα μας. Το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ δεν δέχθηκε την πρότασή μας διότι δεν γνώριζε καλά το θέμα, δεν γνώριζε τι είναι αυτό το ταμείο. Ζήτησαν διερεύνηση και εισήγηση από τον νομικό τους σύμβουλο για να αποφασίσουν ανάλογα. Η θετική εισήγηση για την ίδρυση του ταμείου που έχει κάνει πρόσφατα ο νομικός σύμβουλος της ΕΔΕΥΑ δίνει πολλές ελπίδες. Η λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕΥΑ και η εκλογή νέου εντός ολίγων ημερών, πιθανόν να επηρεάσει καθοριστικά τη σύσταση του. Η μείωση του ωραρίου εργασίας είναι πάγιο αίτημα της ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια. Είναι γνωστή η ρύθμιση που έγινε 4

5 για τους εργατοτεχνίτες των ΟΤΑ. Επίσης είναι γνωστή η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα το 2003 για να διεκδικήσουμε το 35ωρο για όλους. Παρ όλες τις πιέσεις που ασκήσαμε στην ΕΔΕΥΑ κατά την διαπραγμάτευση, δεν υπήρξε εξέλιξη για το 32ωρο και 35ωρο. Η τελευταία πρότασή μας για ρύθμιση του 35ωρου σε πέντε χρόνια, με μείωση του ωραρίου μισή ώρα κάθε χρόνο δεν έγινε αποδεκτή. Αντίθετα η ΕΔΕΥΑ στην διαπραγμάτευση των τελευταίων χρόνων απαιτεί με πιεστικό τρόπο να αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 7 της σύμβασης που αναφέρει ότι το ωράριο εργασίας είναι ίδιο με αυτό των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Προτείνει να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι οι ώρες εργασίας είναι 37,5 τη βδομάδα. Αν δεχόμασταν αυτή τη ρύθμιση δεν είχε καμιά τύχη το 32ωρο και το 35ωρο.Επιπλέον όσοι συνάδελφοι εργάζονται ήδη 32 ώρες την εβδομάδα θα είχαν πρόβλημα. Οι περισσότερες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα δικαστήρια για το 32ωρο δεν ευνοούν στην διευθέτηση του θέματος. Σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που παρουσίασε η ΕΔΕΥΑ, επηρέασαν αρνητικά το όλο θέμα. Τα υπόλοιπα θεσμικά αιτήματα της Ομοσπονδίας δεν εμπίπτουν στους όρους που ρυθμίζονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πραγματοποιούνται από την επίσημη πολιτεία με νομοθετικές ρυθμίσεις. Σημαντικότερο αίτημα αυτής της κατηγορίας είναι η εξαίρεση των εργαζομένων των ΔΕΥΑ από τον Αναγκαστικό Νόμο 173/1967. Τα προηγούμενα χρόνια καταφέραμε μετά από δικές μας προσπάθειες καθώς και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το ανώτερο ποσό αποζημίωσης λόγο συνταξιοδότησης να ανέβει από στα Τον τελευταίο χρόνο η προσπάθειά μας έχει ενταθεί σε μεγάλο βαθμό. Επανειλημμένα έχουμε κάνει συναντήσεις με τον Υφυπουργό Απασχόλησης, τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, τον Γεν. Διευθυντή και τους νομικούς συμβούλους. Πρόσφατα μας ζήτησαν και τους έχουμε ήδη προσκομίσει οικονομική και αναλογιστική μελέτη σκοπιμότητας για την επιβάρυνση που θα προκύψει στις ΔΕΥΑ σε βάθος 20ετίας στην περίπτωση εξαίρεσής μας από τον Αναγκαστικό Νόμο 173/67. Για την εξαίρεσή μας απαιτείται νομοθετική ρύθμιση την οποία πρέπει να προτείνουν από κοινού στη Βουλή οι Υπουργοί Απασχόλησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Αυτό βέβαια καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την διευθέτηση του αιτήματος. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες το Δ.Σ. της ομοσπονδίας αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά συνάδελφο που προσέφυγε στα δικαστήρια απαιτώντας ολόκληρη την αποζημίωση. Η υπόθεση ενδέχεται να φθάσει στα ανώτατα δικαστήρια με συνέπεια να πάρει πολύ χρόνο. Ένα ακόμη σημαντικό αίτημα μας η ένταξη και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων στις ΔΕΥΑ στα βαρέα ένσημα απασχόλησε 5

6 πολλές φορές το Δ.Σ. Και γι αυτό το θέμα συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης που είναι αρμόδιος για το Ι.Κ.Α., την Διευθύντρια του Υπουργείου καθώς και με τον εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. στην επιτροπή που έχει συσταθεί. Όλοι τους βλέπουν πολύ θετικά το αίτημα μας και μας υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν. Σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν τέλος του έτους. Στην προσπάθεια μας θα συμβάλει και η επερώτηση που έγινε στη Βουλή προς τον Υπουργό Απασχόλησης πριν λίγες ημέρες. Με ενδιαφέρον περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού. Αναλυτική παρουσίαση δράσεων και παρεμβάσεων Για το έτος 2004 από έως Συμμετείχαμε στις σε σύσκεψη στο αμφιθέατρο της Γ.Σ.Ε.Ε. για τους συμβασιούχους όπου καταθέσαμε τις δικές μας θέσεις. Στην απεργία που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία για την τακτοποίηση των συμβασιούχων στις συμμετείχε και η Ομοσπονδία. Προσκληθήκαμε από την ΕΔΕΥΑ στο συνέδριο της στις 27 και 28 Μαΐου 2004 στα Χανιά. Κάναμε παρέμβαση στην οικονομική επιτροπή και στη γενική τους συνέλευση. Επισκεφθήκαμε τα σωματεία ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και Χανίων. Συμμετείχαμε σε σύσκεψη στο Ε.Κ. Βόλου στις για το πρόβλημα του σωματείου ΔΕΥΑ Ν. Μαγνησίας. Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΔΕΥΑ στις Καταθέσαμε υπόμνημα και συζητήσαμε τις θέσεις και τα αιτήματά μας. Συζητήσαμε επίσης για σεμινάρια επιμόρφωσης των εργαζομένων. Συγκλήθηκε το Δ.Σ. στη Θεσσαλονίκη στις με κύριο θέμα τη σύσταση επιτροπών: Επιτροπή για τα ένσημα. Επιτροπή για ταμείο αλληλοβοήθειας ή επαγγελματικό ταμείο. Επιτροπή για το νόμο 1069/80. Συναντηθήκαμε στις με το Δήμαρχο Σκοπέλου και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και συμβάλαμε στην αποτροπή της απόλυσης του διευθυντή της επιχείρησης ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του σωματείου ΔΕΥΑ Ν. Μαγνησίας. Επισκεφθήκαμε στις την ΔΕΥΑ Σκιάθου για προβλήματα εργαζομένων. Στις συναντηθήκαμε στην Καρδίτσα με τον Δήμαρχο κ. Τέγο, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ Συζητήσαμε αιτήματά μας και του κατατέθηκε επιστολή με αιτήματα της Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια συμμετείχαμε στη γενική συνέλευση των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Την ίδια μέρα επισκεφθήκαμε την ΔΕΥΑ Τρικάλων όπου είχαμε επαφές με τους εργαζόμενους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. 6

7 Στις συμμετείχαμε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. για την ελληνική οικονομία. Στις συνεδρίασε η επιτροπή του Δ.Σ. για το ταμείο αλληλοβοήθειας ή επαγγελματικό ταμείο στις Σέρρες. Την ίδια μέρα συναντηθήκαμε με το μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ και Δήμαρχο Σερρών κ. Μωυσιάδη. Συζητήσαμε προβλήματα και αιτήματα των εργαζομένων καθώς και των επιχειρήσεων. Του καταθέσαμε επιστολή με τα αιτήματα. Στις συμμετείχαμε με το σωματείο της ΔΕΥΑ Νάουσας στην κινητοποίηση που έγινε στην πόλη τους εναντίον κλεισίματος επιχειρήσεων του Λαναρά. Την ίδια μέρα συμμετείχαμε στη γενική συνέλευση των εργαζομένων στην ΔΕΥΑ Γιαννιτσών. Στις συμμετείχαμε στη γενική συνέλευση του σωματείου της ΔΕΥΑ Ληλαντίων. Συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο της πόλης όπου καταγγείλαμε τις παρεμβάσεις του στην λειτουργία του σωματείου. Στις 24/ συμμετείχαμε στην εκδήλωση της ΕΔΕΥΑ για τα 15 χρόνια από την ίδρυση της. Στις συγκλήθηκαν οι επιτροπές και παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους για τα παρακάτω θέματα: α) Προτάσεις για την τροποποίηση του Ν. 1069/80. β) Προτάσεις για το ταμείο αλληλοβοήθειας ή επαγγελματικό ταμείο. γ) Προτάσεις για τον επανακαθορισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Στις συνεδρίασε το Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα: 1) Έγκριση των προτάσεων των επιτροπών. 2) Περιφερειακές συσκέψεις. 3)Οικονομικά θέματα. Στις επισκεφθήκαμε τα σωματεία των ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής. Στις είχαμε συνάντηση με το Δ.Σ. του σωματείου της ΔΕΥΑ Ξάνθης και παραβρεθήκαμε σε γενική συνέλευση του σωματείου ΔΕΥΑ Δράμας. Στις συναντήσεις αυτές μεταφέραμε στους συναδέλφους τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας. Στις συναντηθήκαμε με τους εργαζομένους της ΔΕΥΑ Καλλικράτειας τους οποίους εντάξαμε στη δύναμη του σωματείου Μακεδονίας. Στις επισκεφθήκαμε τις ΔΕΥΑ Ανατολικού Ολύμπου, Παραλίας Πιερίας και Αιγινίου. Στις συγκαλέσαμε περιφερειακή σύσκεψη στην Καρδίτσα. Στις συγκαλέσαμε η περιφερειακή σύσκεψη στην Καβάλα. Στις συναντηθήκαμε με την τεχνική επιτροπή της ΕΔΕΥΑ για την διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης εργαζομένων των ΔΕΥΑ. 7

8 Συμμετείχαμε στις 17 και 18 Νοεμβρίου στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων ΔΕΥΑ Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, Σητείας. Στις πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή σύσκεψη για τις ΔΕΥΑ Κρήτης. Στις πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη στη Βέροια. Στις πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη στα Ιωάννινα. Στις πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη στο Αίγιο. Στις πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη στην Αθήνα. Στις έγινε Δ.Σ. στην Αθήνα με τα παρακάτω θέματα. α) Προτάσεις για την Κ.Σ.Σ.Ε. του β) Αποτελέσματα περιφερειακών συσκέψεων. γ) Οικονομική ενίσχυση σε συνάδελφο. δ) Αίτηση εγγραφής σωματείου ΔΕΥΑ Σικυωνιών. ε) Σεμινάρια στις ΔΕΥΑ. Για το έτος 2005 Στα πλαίσια της ενημέρωσης στις στάλθηκε στα σωματεία επιστολή η οποία ανέφερε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ΔΕΥΑ για την διαχείριση του φυσικού αερίου. Στις πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με την ΕΔΕΥΑ για την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας. Στις το προεδρείο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. και του ζήτησε την συμπαράσταση της Γενικής Συνομοσπονδίας για την εξαίρεση των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ από τον Α.Ν. 173/67, την ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και για το πρόγραμμα του ΛΑΕΚ. Την ίδια ημέρα έγινε συνάντηση με διευθυντικά στελέχη του Ι.Κ.Α. για τα ένσημα των υδραυλικών. Στις συμμετείχαμε σε σύσκεψη στην Αθήνα με την τεχνική επιτροπή της ΕΔΕΥΑ για τον προγραμματισμό σεμιναρίων. Επίσης στις συναντηθήκαμε με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΔΕΥΑ για τον προγραμματισμό σεμιναρίων. Στις συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας για προβλήματα των εργαζομένων της επιχείρησης. Δέκα ημέρες πριν από αυτή την συνάντηση παραβρεθήκαμε σε τριμερή συνάντηση στο ΣΕΠΕ Βέροιας για τα ίδια προβλήματα. Στις ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στο δικαστήριο του Βόλου σε αγωγή που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Βόλου εναντίον της επιχείρησης. Στις συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο Σερρών, ο οποίος είναι στην επιτροπή της ΕΔΕΥΑ για την διαπραγμάτευση της σύμβασης και συζητήσαμε για τις προτάσεις μας. Στις συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. 8

9 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερρών στις για την σύμβαση. Στις συναντηθήκαμε στην Αθήνα με το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ για τη σύμβαση. Μετά από λίγες ημέρες το προεδρείο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ για το ίδιο θέμα. Στις 14-15/4/05 συμμετείχαμε σε διημερίδα που διοργάνωσε η ΕΔΕΥΑ στην Αθήνα με θέμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Στις 27-28/4/05 επισκεφτήκαμε το σωματείο της ΔΕΥΑ Κέρκυρας. Στις συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ στη Λάρισα. Στις συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Στις υπογράψαμε την Κ.Σ.Σ.Ε. του 2005 στη Λάρισα και στις την καταθέσαμε τη σύμβαση στο Υπουργείο Απασχόλησης. Συμμετείχαμε στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ στις 26-27/5/05 στην Μυτιλήνη. Στις 2-3/6/05 συγκλήθηκε το συνέδριο της Ομοσπονδίας στο Λουτράκι. Παραβρεθήκαμε στις σε γενική συνέλευση του σωματείου ΔΕΥΑ Νάουσας. Συμμετείχαμε στις σε τριμερή συνάντηση στο ΣΕΠΕ Βέροιας για προβλήματα εργαζομένων της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας. Συνάντηση με τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Έδεσσας στις Συναντηθήκαμε με τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ Κουφαλίων Αγίου Αθανασίου και Λαγκαδά στις Επισκεφθήκαμε τις ΔΕΥΑ Αιγινίου Μηχανιώνας Επανομής και Καλλικράτειας στις για εγγραφή νέων μελών στο σωματείο. Συμμετείχαμε σε γενικές συνελεύσεις των σωματείων ΔΕΥΑ Λέρου Καλύμνου και Κω στις /7/05 για εγγραφή νέων μελών. Στις συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Την ίδια ημέρα συμμετείχαμε με συναδέλφους από σωματεία στο συλλαλητήριο που πραγματοποίησε η Γ.Σ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Στις συμμετείχαμε στη γενική συνέλευση του σωματείου της ΔΕΥΑ Φλώρινας. Στις συναντηθήκαμε με τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας, Γρεβενών και και ΔΕΤΗΠ. Οι περιφερειακές συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν: στο Κιλκίς στην Κομοτηνή στη Λάρισα στην Πρέβεζα στην Τρίπολη στην Αθήνα στο Ηράκλειο Συναντηθήκαμε στις με το Νομάρχη Ημαθίας ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη συνέχιση της δανειοδότησης των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ από το ταμείο. 9

10 Στις πραγματοποιήθηκε το έκτακτο συνέδριο των αντιπροσώπων στην Χαλκίδα με μοναδικό θέμα την επιλογή ταμείου. Την επόμενη ημέρα παρουσιάσθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. η έρευνα που έγινε στους βιολογικούς καθαρισμούς για τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς. Στις συναντηθήκαμε με την Διευθύντρια και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις ΔΕΥΑ. Στις συναντηθήκαμε στην Αθήνα με την οικονομική επιτροπή και το νομικό σύμβουλο της ΕΔΕΥΑ για προβλήματα που προέκυψαν από την ερμηνεία της σύμβασης. Στις συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Απασχόλησης και του ζητήσαμε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για τον Α.Ν. 173/67, τα Βαρέα ένσημα και τα προγράμματα του ΛΑΕΚ. Την ίδια ημέρα συναντηθήκαμε και με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κωστόπουλο για τα βαρέα ένσημα. Στις πραγματοποιήθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη Λάρισα η έρευνα για τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων στους βιολογικούς καθαρισμούς. Στις συναντηθήκαμε στη Λάρισα με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ για τη σύσταση επιτροπής για το επαγγελματικό ταμείο. Την ίδια ημέρα επισκεφθήκαμε την ΔΕΥΑ Φαρσάλων και συναντηθήκαμε με τους εργαζόμενους. Συμμετείχαμε στις στη γενική συνέλευση του σωματείου ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατέθεσε στις ως μάρτυρας στο δικαστήριο του Βόλου σε αγωγή που κατέθεσαν συνάδελφοι της ΔΕΥΑΜΒ εναντίον της επιχείρησης. Υλοποιώντας απόφαση περιφερειακών συσκέψεων στείλαμε επιστολή σ όλα τα σωματεία με τις θέσεις και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας για τα προβλήματα των ΔΕΥΑ. Τις θέσεις και τα αιτήματά μας τα σωματεία τα μετέφεραν στους βουλευτές της περιοχής τους. Για το έτος Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας συμμετείχε στο Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας συμμετείχε ως μάρτυρας σε αγωγή που έκαναν οι συνάδελφοι των σωματείων Λαμίας και Βόλου. Συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας στις με τον Δήμαρχο Σερρών με θέμα την Κ.Σ.Σ.Ε. του Παρουσία του Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας στην απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίου εργαζομένων στην ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Σύγκλιση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη Βέροια στις με τα παρακάτω θέματα. 10

11 1. Κ.Σ.Σ.Ε Πρόταση για εισφορές στο Επαγγελματικό Ταμείο. 2. Απόφαση για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Προσφυγή στη δικαιοσύνη συναδέλφου για το πλαφόν της αποζημίωσης Αίτημα για στήριξη. 4. Ενημέρωση για το ταμείο της Ομοσπονδίας. 5. Αίτηση εγγραφής σωματείου. 6. Εξελίξεις στα εργασιακά θέματα. 7. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και των Σωματείων. Συμμετοχή του Προέδρου σε εορταστική εκδήλωση του σωματείου ΔΕΥΑ Λαμίας. Συμμετοχή με παρουσία εργαζομένων των ΔΕΥΑ στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις Συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο συλλαλητήριο της Γ.Σ.Ε.Ε. στην Αθήνα στις Συμμετοχή του Προέδρου στο Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ στα Χανιά στις Παρουσία μελών του Δ.Σ. στην διημερίδα για το νερό που διοργάνωσε η ΕΔΕΥΑ στα Χανιά στις 23-24/3/06. Έλεγχος για σωστή διεξαγωγή σεμιναρίου εργαζομένων ΔΕΥΑ Μακεδονίας από μέλη του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη στις Συνάντηση στις με την επιτροπή της ΕΔΕΥΑ για την Κ.Σ.Σ.Ε. του Σύγκλιση του Δ.Σ. στην Αθήνα στις με τα παρακάτω θέματα: 1. Κ.Σ.Σ.Ε Καταστατικό Συνέδριο 3. Εγγραφή σωματείων Συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ στις για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Συμμετοχή του Προέδρου στο Γενικό Συμβούλιο της Γ.Σ.Ε.Ε. στις στην Αθήνα. Συμμετοχή του Προεδρείου στη Γενική Συνέλευση του σωματείου εργαζομένων ΔΕΥΑ Γιαννιτσών. Στις συναντηθήκαμε στην Αθήνα με επιτροπή της ΕΔΕΥΑ για διαπραγμάτευση της σύμβασης. Στις πραγματοποιήθηκε καταστατικό συνέδριο στη Λάρισα. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων στη Λάρισα στις Παρουσία με χαιρετισμό του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ στη Χαλκίδα στις 1-2/6/06. Τις ίδιες ημέρες συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας για την διαπραγμάτευση της Κ.Σ.Σ.Ε. με το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ. 11

12 Στις υπογράψαμε τη σύμβαση με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ στη Λάρισα. Στις καταθέσαμε τη σύμβαση στο Υπουργείο Απασχόλησης και με αίτηση ζητήσαμε να κηρυχθεί υποχρεωτική. Επίσκεψη του Προεδρείου στις ΔΕΥΑ Γρεβενών και Καστοριάς στις Επίσκεψη του Προεδρείου στη ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας και στην ΔΕΤΗΠ στις Συμμετοχή του Προεδρείου στη Γενική Συνέλευση του σωματείου ΔΕΥΑ Δράμας στις Συνάντηση του Προέδρου με τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Νάουσας στις Μετά από πρόσκληση των Κυπριακών συνδικάτων ο Πρόεδρος και Ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν την Κύπρο στις 22-25/6/06. Στις πραγματοποιήθηκε σύγκλιση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω θέματα: 1. Περιφερειακές Συσκέψεις 2. Ωράριο λειτουργίας των ΔΕΥΑ 3. Συλλαλητήριο Γ.Σ.Ε.Ε. 4. Κ.Σ.Σ.Ε. 5. Ενημέρωση για διάφορα θέματα Την ίδια ημέρα με την παρουσία και άλλων συναδέλφων των ΔΕΥΑ Μακεδονίας συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Γ.Σ.Ε.Ε. Στις συναντήθηκε ο Πρόεδρος με το Δ.Σ. του σωματείου Μακεδονίας στην Έδεσσα. Στις το Προεδρείο επισκέφθηκε τη ΔΕΥΑ Νάουσας και συναντήθηκε με τους εργαζόμενους και τον Πρόεδρο της επιχείρησης για προβλήματα εργαζομένων. Συμμετοχή και χαιρετισμός εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στο Συνέδριο του συνδικάτου ΣΗΔΗΚΕΚ/ΠΕΟ της Κύπρου στις 25-26/10/06. Συνάντηση του Προέδρου με το Δ.Σ. του σωματείου Κιλκίς στις Εντός του Νοεμβρίου του 2006 συγκαλέσαμε περιφερειακές συσκέψεις στις παρακάτω Πόλεις: Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις Στην Καστοριά στις Στην Καβάλα στις Στον Βόλο στις Στο Μεσολόγγι στις Στο Ναύπλιο στις Στην Αθήνα στις Σύγκλιση Δ.Σ. στην Αθήνα με τα παρακάτω θέματα: 1. Προτάσεις για την Κ.Σ.Σ.Ε. του Αποτελέσματα περιφερειακών συσκέψεων 12

13 3. Θέση του Δ.Σ. για τα επιδόματα εξόδων κίνησης 4. Ενημέρωση για διάφορα θέματα. Την πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Απασχόλησης για τον Α.Ν. 173/67 και την ένταξη στον ΚΒΑΕ των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα. Για το έτος 2007 από έως Επίσκεψη του Προέδρου στις ΔΕΥΑ Σκύδρας, Αριδαίας, Εξαπλάτανου για την εγγραφή των συναδέλφων στο σωματείο εργαζομένων Μακεδονίας. Συμμετοχή του Προέδρου σε εκδήλωση του σωματείου εργαζομένων ΔΕΥΑ Φλώρινας στις Συμμετοχή της Ομοσπονδίας στις κινητοποιήσεις για την παιδεία Συνάντηση στις του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και τον ειδικό συνεργάτη της Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Ρωμανιά. Θέματα της επίσκεψης ήταν η εξαίρεση μας από τον Α.Ν. 173/67 και η ένταξη και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων στις ΔΕΥΑ στα Βαρέα Ένσημα. Συμμετοχή του Προέδρου σε εκδήλωση του σωματείου εργαζομένων της ΔΕΥΑ Λάρισας στις Συνάντηση του Προεδρείου με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ στην Λάρισα στις με θέμα την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Συμμετοχή του Προέδρου σε εκδήλωση του σωματείου Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη στις Επίσκεψη του Προέδρου στις ΔΕΥΑ Επανομής, Καλλικράτειας, Μηχανιώνας και Μίκρας στις Παρέμβαση της Ομοσπονδίας υπέρ των εργαζομένων των ΔΕΥΑ Ν. Κέρκυρας στην τριμερή συνάντηση στο ΣΕΠΕ της Κέρκυρας. Συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη γενική συνέλευση του σωματείου ΔΕΥΑ Ιεράπετρας στις για συμπαράσταση στον συνάδελφο πρόεδρο του σωματείου ο οποίος απειλήθηκε με απόλυση από το Δήμαρχο και πρόεδρο της επιχείρησης. Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι Διαβάζοντας προσεκτικά τις δραστηριότητες του Δ.Σ. που αναγράφονται παραπάνω εύκολα διαπιστώνουμε το μεγάλο όγκο δουλειάς που έγινε με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Τους 8 μήνες του 2004 πραγματοποιήσαμε 38 δράσεις-παρεμβάσεις, το έτος , το , το 2007 μέχρι σήμερα 14. Με την παρουσία μελών του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν πολλές παρεμβάσεις κατά τόπους στις ΔΕΥΑ. Συμμετείχαμε σε συναντήσεις με προέδρους επιχειρήσεων, σε τριμερής συναντήσεις στις επιθεωρήσεις εργασίας, σε γενικές συνελεύσεις σωματείων, μάρτυρες σε δικαστήρια και όλα αυτά για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων. 13

14 Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις στα τρία χρόνια ήταν εκατοντάδες και έδωσαν πάρα πολλές λύσεις. Και τα τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές συσκέψεις οι οποίες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Στις συσκέψεις του έτους 2006 συμμετείχαν 59 από τα 64 σωματεία. Είναι αυτονόητο ότι οι περιφερειακές συσκέψεις θα συνεχιστούν. Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικά και σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Πλέον των τακτικών γενικών συνελεύσεων των αντιπροσώπων την τριετία που πέρασε πραγματοποιήθηκε και έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την ίδρυση ή όχι επαγγελματικού ταμείου. Πραγματοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις της έρευνας που διενήργησε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους βιολογικούς καθαρισμούς. Την τριετία εντάχθηκαν έξι νέα σωματεία στη δύναμη της Ομοσπονδίας τα οποία ιδρύθηκαν με προσπάθεια και παρέμβαση κύρια της Ομοσπονδίας. Τα νέα σωματεία εργαζομένων είναι των ΔΕΥΑ Σικυωνιών, Ν. Κέρκυρας, Ν. Ηρακλείου, Ναυπάκτου - Αντιρρίου, Ξυλοκάστρου και Ηγουμενίτσας. Η δύναμη της Ομοσπονδίας αυξάνεται σταθερά και με την αύξηση της δύναμης των υφιστάμενων σωματείων. Το 2004 ήταν 3899 εγγεγραμμένα μέλη στην Ομοσπονδία και σήμερα είναι 4345 μέλη. Η αύξηση των δυνάμεων της Ομοσπονδίας είναι φωτεινή εξαίρεση στην απομαζικοποίηση που παρατηρείται στο συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας. Η σύσταση σωματείων ανά νομό θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμη μας καθώς θα ενταχθούν αρκετοί συνάδελφοι-ισσες εργαζόμενοι σε μικρές ΔΕΥΑ. Παράδειγμα μπορεί να είναι το σωματείο περιφέρειας Μακεδονίας το οποίο συστάθηκε πριν τρία χρόνια και έχει ήδη στη δύναμη του 150 εργαζόμενους από 17 διαφορετικές ΔΕΥΑ. Παρόλη την μεγάλη απόσταση που χωρίζει τους συναδέλφους με την βοήθεια και της Ομοσπονδίας το σωματείο ανταποκρίνεται και αυξάνει εντυπωσιακά τις δυνάμεις του. Συμμετείχαμε με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν από το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Θεωρούμε ότι η συλλογική, συγκροτημένη και ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματικοί οι αγώνες μας. Συνεχίσθηκαν το 2006 τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Η συμμετοχή δυστυχώς δεν ήταν ικανοποιητική. Η προσπάθεια να πείσουμε την ΕΔΕΥΑ στην διενέργεια των σεμιναρίων θα είναι χωρίς αποτέλεσμα αν η συμμετοχή των εργαζομένων παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο. Το θέμα των επιδομάτων εξόδων κίνησης, ειδικής απασχόλησης και ειδικής πρόσθετης αμοιβής απασχόλησε αρκετά το Δ.Σ. Είναι γνωστό ότι το θέμα προέκυψε μετά από θετικές δικαστικές αποφάσεις σε αγωγές εργαζομένων. Είναι επιδόματα που δόθηκαν σε 14

15 υπαλλήλους του δημοσίου και των ΟΤΑ. Η Ομοσπονδία διεκδίκησε τα έξοδα κίνησης στην διαπραγμάτευση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης των δύο προηγούμενων χρόνων χωρίς επιτυχία. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. το διεκδικούμε και στην σύμβαση του Βοηθήσαμε τα σωματεία κοινοποιώντας όλες τις θετικές δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Παραβρεθήκαμε ως μάρτυρες σε όλες τις δίκες που έγιναν γι αυτά τα επιδόματα. Αναδείξαμε το θέμα ακόμη περισσότερο στις περιφερειακές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε για τις ΔΕΥΑ. Η αλλαγή του τιμολογίου της ΔΕΗ είναι κορυφαίο αίτημα της Ομοσπονδίας απέναντι στην πολιτεία. Η επιβάρυνση των ΔΕΥΑ είναι πολύ μεγάλη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών, μονάδων αφαλάτωσης καθώς και εκεί όπου υπάρχουν πολλά αντλιοστάσια για το νερό και την αποχέτευση. Υπάρχει και η δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του αιτήματος με πολλές πιθανότητες επιτυχίας και πρέπει η ΕΔΕΥΑ να το επιχειρήσει. Η αύξηση της επιχορήγησης των ΔΕΥΑ από το κράτος είναι επίσης ένα κορυφαίο αίτημα διεκδίκησης. Το ποσό που δίνεται είναι ελάχιστο για το έργο που προσφέρουν. Αίτημά μας πρέπει να είναι η αύξηση του ποσού αυτού σε ύψος που να καλύπτει την εξολοκλήρου εκτέλεση των έργων και τα λειτουργικά έξοδα των βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων και μονάδων αφαλάτωσης. Οι ΔΕΥΑ διαχειρίζονται το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό καθώς επίσης προστατεύουν το περιβάλλον με την λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και το κράτος γι αυτές τις μεγάλες υπηρεσίες επιχορηγεί τις ΔΕΥΑ με ένα ποσό που δεν αντιστοιχεί ούτε στο 20% των εσόδων τους. Ενώ το άρθρο 43 του Νόμου 2065/92 αναφέρει ότι το ποσό θα αυξάνεται 10% το χρόνο, αυτό δεν εφαρμόζεται. Με την σύσταση νέων ΔΕΥΑ, μοιράζεται σε περισσότερες, με συνέπεια το ποσό που αναλογεί σε κάθε ΔΕΥΑ να μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο. Στα παραπάνω αν υπολογίσουμε και τα υψηλά επιτόκια που τις χρεώνουν για τα δάνεια που έχουν συνάψει, αντιλαμβανόμαστε την αδικία που συντελείται σε βάρος των ΔΕΥΑ. Ένα άλλο σημαντικό αίτημα είναι η αναθεώρηση του Ιδρυτικού Νόμου 1069/80. Παρ όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν και ήταν προς θετική κατεύθυνση, δεν έχουν εκσυγχρονίσει την λειτουργία τους και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες. Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας είναι γνωστές και έχουν κοινοποιηθεί προς όλους τους αρμόδιους. Στην τελευταία 15

16 συνάντησή μας ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Νόμου όταν αυτή συσταθεί. Η ανάγκη ορθολογικής και βιώσιμης υδατικής πολιτικής καθίσταται πλέον ως μείζον θέμα για τη χώρα μας. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει αρκεί η πολιτεία να το εφαρμόσει. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, εκτός από το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτινων Πόρων, στην κατεύθυνση υλοποίησης της οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. και του Νόμου 3199/2003. Οι ΔΕΥΑ πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο νέος νόμος για τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα πιθανόν να αποδειχθεί στο μέλλον η πιο αρνητική εξέλιξη για τις ΔΕΥΑ. Η εφαρμογή του Νόμου για τις συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα στους ΟΤΑ μέσω του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα θα παρέχει τη δυνατότητα να ανατίθεται όχι μόνο η εκτέλεση των έργων αλλά και η παροχή υπηρεσιών σε βάρος των συμφερόντων των δημοτών και εργαζομένων. Δεν μπορεί όλα τα δημόσια έργα και υπηρεσίες να είναι αντικείμενο συμβάσεων σύμπραξης ανεξάρτητα από την προτεραιότητα τους στον εθνικό σχεδιασμό. Δεν μπορούν όλα να είναι αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι η ΕΔΕΥΑ δέχθηκε με μεγάλη ικανοποίηση αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο και θεωρεί ως μεγάλη ευκαιρία εκτέλεσης των έργων συμπράττοντας οι ΔΕΥΑ με ιδιώτες. Στην ουσία βάζουμε ιδιώτες στις ΔΕΥΑ από την πίσω πόρτα. Αν θέλουν οι ΔΕΥΑ να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα τους είναι προτιμότερο να προετοιμασθούν κατάλληλα ώστε να διεκδικήσουν σημαντικό επενδυτικό μερίδιο από το ταμείο συνοχής του Δ Κ.Π.Σ. και όχι να ρισκάρουν το μέλλον τους συμπράττοντας με τους ιδιώτες. Τα προβλήματα που καταγράφονται παραπάνω αποτελούν κυρίαρχους στόχους και για την ΕΔΕΥΑ. Δική τους είναι άλλωστε η ευθύνη και η αρμοδιότητα ως φορείς εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ, να τα διεκδικήσουν και να τα λύσουν. Η Ομοσπονδία επανειλημμένως τους έχει προτείνει την από κοινού διεκδίκηση και λύση των προβλημάτων για να μπορέσουν να ανασάνουν οικονομικά οι επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Δεν μπορούμε πλέον να παραμείνουμε απλοί θεατές σ αυτά τα προβλήματα. Θεωρούμε ότι οι θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν ήδη εξαντληθεί προ πολλού. Τα προβλήματα των ΔΕΥΑ τα αναδείξαμε και τα αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία, ίσως και περισσότερο από τα δικά μας αιτήματα. Με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα τονίζουμε την άδικη μεταχείριση που 16

17 υφίστανται οι ΔΕΥΑ από την Πολιτεία, συγκρινόμενες με την ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Για εμάς ο απολογισμός δράσης είναι ένας θετικός απολογισμός μέσα στη λαίλαπα και τη συγκυρία που ζούμε. Ο Απολογισμός είναι της Διοίκησης της ομοσπονδίας και όχι ενός συνδυασμού ή μιας παράταξης. Το Δ.Σ. λειτούργησε συλλογικά χωρίς αποκλεισμούς συμμετέχοντας όλα τα μέλη του στις δράσεις της Ομοσπονδίας. Ο απολογισμός πρέπει να κρίνεται με βάση τις αποφάσεις και δράσεις που αναπτύχθηκαν και τις παρεμβάσεις που έγιναν. Στεκόμαστε μπροστά σε όλους εσάς που μας στηρίξατε και μας εμπιστευτήκατε επιζητώντας την εποικοδομητική κριτική σας και τη συμμετοχή σας στη διαμόρφωση του νέου προγράμματος δράσης. Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Εργαζόμαστε για την ενότητα του κλάδου μας και την αυτονομία του κινήματος αλλά σε θέματα αρχών, πολιτικών, στόχων και προσανατολισμού δεν κάνουμε καμία υποχώρηση, καμία έκπτωση. Οι ανεδαφικές διεκδικήσεις πρόσκαιρα μπορεί να συντελούν στην περιχαράκωση παραταξιακών και κομματικών χώρων, ποτέ όμως δεν ωφέλησαν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να λειτουργεί σε μια εικονική πραγματικότητα, δεν μπορεί να εξαντλείται σε θεωρητικές αναζητήσεις, δεν παράγει αποτελέσματα με διασπαστικές πρακτικές, τακτικές και στρατηγικές. Τα προβλήματα είναι ορατά, συγκεκριμένα και άμεσα. Απαιτούν αποφάσεις, ενότητα, δράσεις, αγώνα και αποτελέσματα. Δεσμευόμαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους για έναν αταλάντευτο και αδιαπραγμάτευτο αγώνα για: Την δίκαιη διανομή και αναδιανομή του πλούτου. Τα Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Το κοινωνικό κράτος. Την Ασφάλεια και σταθερότητα της εργασίας. Την αύξηση της απασχόλησης και το χτύπημα της ανεργίας. Την πραγματική κοινωνική και οικονομική σύγκλιση. Την καθιέρωση του 35ωρου χωρίς μείωση αποδοχών. Την κατάργηση του νόμου 3385/05 που μείωσε την αμοιβή των υπερωριών κατά 50%. Την κατάργηση του νόμου 3429 που ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις. Την κατάργηση του νόμου 3377 για το ασφαλιστικό ο οποίος αναιρεί όρους συλλογικών συμβάσεων. 17

18 Την κατάργηση του νόμου 3389/05 για τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Περιφρουρούμε την ενότητα και την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπερασπιζόμαστε τις Δημοκρατικές μας κατακτήσεις. Παλεύουμε για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας. Διασφαλίζουμε με συνέπεια την αποτελεσματικότητα των αγώνων. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων. Ενισχύουμε κάθε εργαζόμενο-εργαζόμενη. Ισχυροποιούμε τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Αντιστεκόμαστε στην εφαρμογή της οδηγίας Μπολκενστάιν. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί απέναντι στις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές. Όλοι μαζί για νέες κατακτήσεις στον κλάδο μας Όλοι μαζί για να πάει μπροστά το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Δραγκόλας Παύλος *********** 18

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - REFINERIES & CHEMICAL INDUSTRY Αριθμός Απόφασης 4893/1999

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ. Αθήνα, 04-07 - 2011. Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας Γ32/ 57 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 04-07 - 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 Ταχ. Κώδικας: 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές. Μισθωτοί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι μικροεργαστηριούχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σήμερα την 15.../09/2008 στο Ηράκλειο, μεταξύ : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι Υπογραφή Σ.Σ.Ε. 2015 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι Υπογραφή Σ.Σ.Ε. 2015 2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πειραιάς, 11.06.2015 Προς τα μέλη του Δ.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι Υπογραφή Σ.Σ.Ε. 2015 2017 Όπως είναι γνωστό μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και των Συνδικαλιστικών Σωματείων των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ AΠOXEΤEYΣHΣ OΛHΣ ΤHΣ ΧΩPAΣ Σήμερα την / / στο Βόλο, μεταξύ των:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη

Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη Εισήγηση στο Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.ΣΕ.ΔΙ.Π. ΑΕΙ (Αθήνα 6-8/10/06) Εισηγήτρια: Χρυσαυγή Γαρδέλη Επιδοματική Πολιτική Μισθών - Επιδόματα Συνάδελφοι, σχετικά με την επιδοματική πολιτική των μισθών

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 17 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 606 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 41 Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND HOTEL PALACE» ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταβολή Α δόσης σε Κλαδικούς Φορείς

Καταβολή Α δόσης σε Κλαδικούς Φορείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-10 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α. Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635

εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635 εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635 ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε 2007-2008 Συνάδελφοι, Ζούμε σε μια εποχή όπου το δικαίωμα στην εργασία θεωρείται πλέον προνόμιο. Ζούμε σε μια εποχή όπου

Διαβάστε περισσότερα