Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια"

Transcript

1 Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 3468/06, KΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ Φ/Β ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

3 Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε το 1839, αλλά οι πρώτες εφαρμογές του έγιναν δυνατές μετά την ανακάλυψη των ημιαγωγών, το Το φαινόμενο αναφέρεται στην απευθείας μετατροπή της ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια επιφάνεια σε ηλεκτρικό ρεύμα.

4 Φ/Β Στοιχείο Φ/Β Πλαίσιο Φ/Β ομάδα Φ/Β Στοιχείο -> Συστοιχία Το επιθυμητό ρεύμα και τάση μπορεί να επιτευχθεί με την σύνδεση Φ/Β πλαισίων σε σειρά και εν παραλλήλω όπως γίνεται και με τις μπαταρίες. Οταν τα Φ/Β πλαίσια είναι τοποθετημένα σε κοινό βάση ονομάζονται ομάδα (πάνελ) και όταν δύο ή περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούνται μαζί λέγονται συστοιχία. /Β Συστοιχία

5 Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος Φ/Β γεννήτρια = Κατανάλωση συνεχούς ρεύματος

6 Φ/Β Σύστημα Διασυνδεδεμένο στο Ηλεκτρικό Δίκτυο Μετατροπέας Ισχύος Δικτύου = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος Φ/Β ννήτρια Ηλεκτρικό Δίκτυο

7 Υβριδικό Φ/Β Σύστημα - Μικροδίκτυο Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος Φ/Β γεννήτρια Γεννήτρια πετρελαίου Ανορθωτής ~ G = = Κατανάλωση συνεχούς ρεύματος

8 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 1 Πλεονεκτήματα υψηλή αξιοπιστία δυνατότητα κάλυψης ευρείας κλίμακας εφαρμογών (λίγα watt - αρκετά ΜW) ευκολία στην επέκταση του συστήματος μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά τη λειτουργία μεγάλη διάρκεια ζωής Σοβαρότερο εμπόδιο : κόστος Φ/Β εφαρμογές σε απομακρυσμένες περιοχές θεωρούνται βιώσιμη οικονομικά λύση

9 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 2 Συστήματα μικρής ισχύος Οι εφαρμογές αφορούν καταναλωτικά προϊόντα, όπως : αριθμομηχανές χειρός, φακούς, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής φωτισμό δρόμων, συστήματα σηματοδότησης

10 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 3 Συστήματα μεσαίου μεγέθους (1-50kWp) κατοικίες μικρούς οικισμούς άντληση αφαλάτωση νερού τηλεποικοινωνίες Μεγάλα συστήματα (> 50 kwp) κεντρικά συστήματα συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο συστήματα που τροφοδοτούν κτίρια και η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο.

11 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 4 Τα Φ/Β πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά, Κρυσταλλικού Πυριτίου (Μόνο και Πόλυ): Απόδοση 11-18%. (Ενα πλαίσιο επιφάνειας 1 m 2 παράγει Wp) * Αμόρφου Πυριτίου : 4-6% (40-60 Wp/ m 2 ) * a-si/μcsi (Micromorph) : 8-10% ( Wp/ m 2 ) * * Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμών (ΠΣΔ): Θερμοκρασία = 25 C, Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας = W/m2, Αέρια μάζα = AM 1.5

12 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 5 CIS, CIGS (Δισεληνοϊνδιούχος Χαλκός, Cu(InGa)(Se,S) 2 ): Απόδοση 8-9%. CdTe (Τελλουριούχο Κάδμιο) : 7-8% GaAs(Αρσενιούχο Γάλλιο) : >25% μη-εμπορικά, διαστημικές εφαρμογές Φωτο-ηλεκτροχημικά ηλιακά στοιχεία (dye doped Titania solar cell). Απόδοση μικρών δοκιμίων 10%, ασταθή, αλλά με δυνατότητα μικρού κόστους παραγωγής.

13 Εγκατεστημένη ισχύς ανά έτος σε MWp Ιαπωνία Γερμανία Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση και Παγκόσμια

14 Εγκατεστημένη Ισχύς Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα 1600 Installed PV System Capacity in Greece (CRES estimates) 8000 Yearly Installed Capacity in kw Total Installed Cpapcity in kw YEAR Yearly Installed Capacity Total Installed Capacity 0 0

15 Μερίδιο αγοράς των διάφορων τεχνολογιών Φ/Β στοιχείων 2003: 764MWp : 1200ΜWp : 1700MWp : 2200MWp

16 Η εξέλιξη των τιμών Φ/Β πλαισίων και Συστημάτων σε USD/Wp Στοιχεία τιμών Φ/Β πλαισίων και Συστημάτων από χώρες του ΙΕΑ

17 Εξέλιξη τιμών Φ/Β γεννητριών: Ιστορικά στοιχεία - Προβλέψεις Windfried Hoffman, Schott Solar GmbH

18 Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β Εκτιμώμενη εξέλιξη των τιμών κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β (χωρίς επιδοτήσεις) συναρτήσει των συμβατικών μεθόδων παραγωγής

19 Εκμετάλλευση Ηλιακού Δυναμικού στο Μέλλον Transforming the global energy mix. WBGU German Advisory Council on Global Change, 2003.

20 ΝΟΜΟΣ 3468/06 ΟΝ.3468/06 ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» Το Φ/Β Πρόγραμμα του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και λήγει την , αφορά την ανάπτυξη Φ/Β σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια: 1. συνολικής ισχύος τουλάχιστον 640 MWpeak για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου και 2. συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

21 (α) Αιολική ενέργεια (θ) Λοιπές Α.Π.Ε. Παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από (β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασσα (γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ έως είκοσι (20) MWe (δ) Φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ 100 kw, σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής, ήόμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου (ε) Ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των εκατό (100) kw (στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ έως πέντε (5) MWe (ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των πέντε (5) Mwe (η) Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια Τιμή Ενέργειας ( /ΜWh) 2006 Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 90 84,6 84, ,6 84,6 (ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α ,6

22 Φ/Β Ελληνικής κατασκευής SOLAR CELLS HELLAS SA, υλοποιεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας επένδυση 100 εκ. Ευρώ, ενταγμένη στον αναπτυξιακό νόμο (2006) και θα δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας. Μονάδα παραγωγής Φωτοβολταϊκών δισκίων και στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου δυναμικότητας 60 MWp και συναρμολόγησης Φ/Β πλαισίων (2008). ENERGY SOLUTIONS SA, θυγατρική του πλέον SOLAR CELLS HELLAS SA, άρχισε την συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών γεννητριών κρυσταλλικού πυριτίου δυναμικότητας 1 MWp ετησίως το 2005 με προοπτική το 2007 να φθάσει τα 10 MWp, στην πόλη Πέρνικ της Βουλγαρίας. ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. η οποία εντάχθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόμο το 2001, αλλά λόγω οικονομικής δυσχέρειας της μητρικής τεχνικής εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ η επένδυση έχει παγώσει.

23 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια Σε υφιστάμενα και σε νέα κτήρια τοποθετημένα: Εξωτερικά, επάνω σε κεκλιμένες (οροφές), σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες, σαν σκιάδια ή σαν πέργολες. Ενσωματωμένα σαν δομικά στοιχεία του κτηρίου (BIPV) σε κατακόρυφα, κεκλιμένα ή οριζόντιες επιφάνειες του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων και υαλοπινάκων (διπλών ή απλών) με δυνατότητα επιλογής της διαπερατότητας του φυσικού φωτισμού.

24 Building Integrated PhotoVoltaicsoltaics Ενσωμάτωση Φ/Β σε Κτήρια Ενσωμάτωση Φ/Β σεκτήρια ΗενσωμάτωσηΦ/Β σε κτήρια αποτελεί ένα τεχνικό και αισθητικό θέμα Τεχνικά: Eνσωμάτωση του Φ/Β επιφανειών και λοιπών υποσυστημάτων με αντικατάσταση κάποιων δομικών υλικών ή στοιχείων Αισθητικά: Το Φ/Β σύστημα αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού και προσθέτει αξία στο κτίριο Διαδικασία σχεδιασμού: Βήμα 1: Σχεδιασμός δίνοντας έμφαση στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου Βήμα 2: Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού χωρίς απαραίτητα να καλύπτουμε όλη την ζήτηση ή να παράγουμε την μέγιστη δυνατή ενέργεια ανά έτος Βήμα 3: Φροντίστετακτήριαναείναιθερμικάάνετακαιλειτουργικά με κατάλληλο σχεδιασμό

25 Φ/Β Ενσωματωμένα σε κτήρια Ανάλογα με την εφαρμογή, οι θερμικές, οι αισθητικές ιδιότητες και η ηλεκτροπαραγωγή διαφοροποιούνται, επικλέγοντας: απλούς ή απλούς υαλοπίνακες, διαφάνεια ή όχι στο φυσικό φως, τοποθέτηση εξωτερικά ή όχι, κλπ. Η επιλογή λύσεων εξαρτάται από το αποτέλεσμα που επιθυμεί να έχει ο ιδιοκτήτης σε σχέση και με την θέση του κτηρίου, τη χρήση, την αισθητική, κλπ.

26 Μέση ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο σε kwh/m 2 Η μέση ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο στην Ελλάδα κυμαίνεται από εως 1800 kwh/m2 Ενα Φ/Β σύστημα ονομαστικής ισχύος 3 kwp έχει την δυνατότητα παραγωγής kwh/έτος. Αντιστοιχεί σε αποφυγή παραγωγής 4,2 t CO2 ανά έτος από λιγνίτη.

27 Συνολική ετήσια ακτινοβολία για την περιοχή της Αθήνας, σε σχέση με τη κλίση και το προσανατολισμό επιφάνειας Δύση Ανατολή Νότος

28 Τι ΔΕΝ είναι Ενσωμάτωση Εγκατάσταση επί της στέγης ή οροφής

29 ΟΥΤΕ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

30 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΕΓΗ (Αδιαφανή ή μερικώς διαφανή) ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (Προσόψεις με διαβαθμίσεις διαφάνειας) ΣΚΙΑΣΤΡΑ (Εξωτερικά) ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ -ΣΤΗΘΑΙΟ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ελκυστικός σχεδιασμός Θερμική μόνωση Ηλιο-προστασία (σκίαση) Ηχομόνωση Παραγωγή Ηλεκτρισμού

31 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Euro/m Source: Scheuten Solar

32 Φ/Β υαλοπετάσματα σαν μέρος του κελύφους του κτηρίου

33 Ιδιότητες των Φ/Β διατάξεων σε υαλοπετάσματα Solar Heat Gain Coefficient (g-value): Συντελεστής Ηλιακού θερμικού κέρδους u value: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

34 Στέγη αντικατάσταση υλικών

35 Προσόψεις

36 Σκίαστρα

37 Εσωτερική άποψη μιας πλαϊνής όψης και της οροφής κτιρίου καλυμμένες με μερικώς διάφανα Φ/Β πλαίσια

38 Γυάλινες Επιφάνειες

39 Στέγαστρα

40 Ηχοπετάσματα

41 Λύσεις Ενσωμάτωσης - Κεραμίδια

42 Φ/Β ενσωματωμένα σε οροφές BIPV

43 12 kwp, Πολυκατοικία Ταύρος, Αττικής 10 kwp, Γραφεία Τεχνικής εταιρίας TERNICA, Μαρούσι 50 kwp, Kτίριο Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020 4ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, 1-12 Μαΐου 21, Αθήνα Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:7253

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Διπλωματική Εργασία Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων Ματζώρος Πέτρος Εξεταστική Επιτροπή: Καλαϊτζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 )

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ. 26631 ) ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την αρχική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Αύγουστος 2013 Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγίου ηµητρίου, 173 43 Άγιος ηµήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Κτίρια

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Κτίρια ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου)

Περιεχόμενα. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου) 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ:ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Ερευνητική Εργασία ομάδα 2(β τετραμήνου) Περιεχόμενα Σκοπός Ερευνητικής Εργασίας & Επιλογή Θέματος, Ορολογία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Φωτοβολταϊκά Χρήση και εφαρμογές Οικολογικά χωριά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Φωτοβολταϊκά Χρήση και εφαρμογές Οικολογικά χωριά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Φωτοβολταϊκά Χρήση και εφαρμογές Οικολογικά χωριά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των σπουδαστών Χρήστου Τσαγκαράκη Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά...

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Ξεκινώντας την προσπάθειά μας να αναλύσουμε και να επεξηγήσουμε τις λειτουργείες,τα πλεονεκτήματα και γενικά να αναφερθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 KWp. Εκπονητές :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 KWp. Εκπονητές : Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 KWp Εκπονητές : Τράϊκος Χρίστος Αποστολίδης Στέφανος Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος.. σελ. 5 Εισαγωγή.. σελ. 6

Πρόλογος.. σελ. 5 Εισαγωγή.. σελ. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρόλογος.. σελ. 5 Εισαγωγή.. σελ. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατηγορίες ήπιων μορφών ενέργειας..... σελ. 8 Ηλιακή Ενέργεια..... σελ. 10 Αιολική Ενέργεια. σελ. 13 Γεωθερμική Ενέργεια..

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Τεχνική επισκόπηση... 4. 3. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια - Τύποι και διαδικασία παραγωγής... 7

1. Πρόλογος... 3. 2. Τεχνική επισκόπηση... 4. 3. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια - Τύποι και διαδικασία παραγωγής... 7 BIPV. TECHNICAL SOLLUTIONS AND BEST PRACTICES BIPV. TECHNICAL SOLLUTIONS AND BEST PRACTICES BIPV. TECHNICAL SOLLUTIONS AND BEST PRACTICES 1. Πρόλογος....................... 3 2. Τεχνική επισκόπηση................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΔΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα