Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) στοιχείων µετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η ιδιαιτερότητα µιας τέτοιας εγκατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι η απαραίτητη ενέργεια παρέχεται αποκλειστικά από τον ήλιο, χωρίς τη διεξαγωγή καµίας άλλης διεργασίας που θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποτελέσει πηγή ρύπανσης. Τα Φ/Β στοιχεία έχουν την ιδιότητα να µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H λειτουργία των Φ/Β κυττάρων βασίζεται στη µεταφορά ενέργειας των φωτονίων της ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία προσπίπτουν στην επιφάνεια ενός ηµιαγωγού, στους φορείς ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρόνια και οπές) µέσα σε αυτόν Τοηµιαγώγιµοαυτόστρώµαχαρακτηρίζεταιαπόδύοπεριοχές, µία p-τύπου (πλούσια σε οπές) και µία n-τύπου (πλούσια σε ηλεκτρόνια), στην διεπιφάνεια των οποίων αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό πεδίο Ωςαποτέλεσµα, καταρχήνεµφανίζεταιδιαφοράδυναµικού (τάση) στα άκρα του συστήµατος και στη συνέχεια κυκλοφορία των φορτίων (ηλεκτρικό ρεύµα), όταν γίνει σύνδεση µε εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωµα. Το τελευταίο επιτυγχάνεται µε χρήση δύο ηλεκτροδίων µεταλλικού τύπου που µπορούν να προσαρµοστούν εξωτερικά 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο περισσότερος γνωστός ηµιαγωγός είναι το πυρίτιο (Si). Την ιδιότητά του ως ηµιαγωγό, το πυρίτιο την αποκτά µε τεχνικό τρόπο Αυτό γίνεται µέσω της πρόσµειξής του µε άλλα στοιχεία που έχουν ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο ή λιγότερο στην στοιβάδα σθένους τους. Αυτή η πρόσµειξη κάνει τον κρύσταλλο του πυριτίου δεκτικό είτε σε θετικά φορτία (υλικό τύπου p), είτε σε αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n) 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ εν είναι δυνατό να µετατραπεί όλο το φως σε ηλεκτρισµό, καθώς τα Φ/Β χρησιµοποιούν κυρίως το ορατό φως. Μεγάλο µέρος της ηλιακής ενέργειας βρίσκεται στην υπέρυθρη και την υπεριώδη ακτινοβολία, γεγονός που εξηγεί τις χαµηλές τιµές της θεωρητικού βαθµού απόδοσης µετατροπής (15-30%) Πρακτικές ατέλειες, όπως ανοµοιογένειες, µπορούν να µειώσουν ακόµα περαιτέρω την απόδοση ενός Φ/Β 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολλά Φ/Β στοιχεία (π.χ. 32 ή περισσότερα) ενώνονται µεταξύ τουςγιανασχηµατίσουντηνβάσηενόςσυστήµατοςπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ένα πλαίσιο (panel) µε διαστάσεις της τάξης του 1mx1m (οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή και την ονοµαστική ισχύ του panel). Η ονοµαστική ισχύς ανά πλαίσιο κυµαίνεται από 100 µέχρι και 300 Watt περίπου 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χρησιµοποιώντας λοιπόν, πολλά πλαίσια µαζί διαµορφώνεται ένα ολοκληρωµένο Φ/Β σύστηµα. Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι τέτοιων συστηµάτων: Αυτάπουέχουνωςστόχοτηνεξυπηρέτησηενόςσπιτιούήενός συγκροτήµατοςσεπεριοχέςόπουδενυπάρχειδίκτυοτης ΕΗ. Συνήθως η ισχύς τους είναι σχετικά µικρή και εγκαθίστανται κυρίως σε στέγες ή οικόπεδα κτιρίων. Συνδυάζονται δε και µε κάποιο σύστηµα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (µπαταρίες) αλλά και µεσυµβατικάσυστήµαταηλεκτροπαραγωγής (π.χ. ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ντίζελ) Αυτά που κατασκευάζονται µε κύριο σκοπό την πώληση της παραγόµενης ενέργειας στο υφιστάµενο δίκτυο. Τέτοιοι σταθµοί είναι σαφώς µεγαλύτεροι και συνήθως εγκαθίστανται σε χέρσες επίπεδες εκτάσεις ή και σε στέγες κτιρίων. Η εγκατεστηµένη ισχύς τους µπορεί να είναι της τάξης των µερικών δεκάδων kw, ενώ µπορούν να φτάσουν τα 10MW ή και περισσότερα. Τέτοιου τύπου σταθµοίσυνήθωςαναφέρονταιωςφωτοβολταϊκάπάρκα (Φ/Π). 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΚΤΥΟΥ = ~ ~ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ = ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Αυτόνοµο σύστηµα 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΚΤΥΟΥ = ~ ~ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ιασυνδεδεµένο σύστηµα 9

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι ηλιακές κυψέλες είναι διαθέσιµες από τα µέσα της δεκαετίας του 1950, ωστόσο η επιστηµονική έρευνα του φωτοβολταϊκού φαινοµένου άρχισε το 1839, όταν ο Henri Becquerel ανακάλυψε ότι ηλεκτρικό ρεύµα παράγεται, εστιάζοντας µια πηγή φωτός πάνω σε ορισµένα χηµικά διαλύµατα. Το φαινόµενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε στερεό υλικό (µεταλλικό σελήνιο) το Οι εµπορικά διαθέσιµες σήµερα ηλιακές κυψέλες πυριτίου µπορούν να µετατρέψουν σε ηλεκτρισµό το 18% περίπου του προσπίπτοντος σε αυτές ηλιακού φωτός Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες βάσει τηςτεχνολογίαςπουχρησιµοποιείταιγιατηνκατασκευήτους: Μονοκρυσταλλικά Πολυκρυσταλλικά Λεπτών Μεµβρανών 10

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μονοκρυσταλλικά Πολυκρυσταλλικά Λεπτών Μεµβρανών 11

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα µονοκρυσταλλικά δισκία κόβονται σε φέτες (πάχους 1/2 1/3 mm) από µεγάλη µονοκρυσταλλική ράβδο που θερµαίνεται στους 1400 ºC, και είναι µια πολύ δαπανηρή εργασία. Το πυρίτιο πρέπει να είναι πολύ υψηλής καθαρότητας και να έχει µια σχεδόν τέλεια κρυσταλλική δοµή Ταπολυκρυσταλλικάδισκίακατασκευάζονταιµεχύτευση, διεργασία κατά την οποία λειωµένο πυρίτιο χύνεται σε ένα καλούπι, όπου και στερεοποιείται, ενώ στη συνέχεια τεµαχίζεται σε δισκία Η παραγωγική αυτή διαδικασία είναι φθηνότερη, αλλά τα πολυκρυσταλλικά δισκία δεν είναι τόσο αποδοτικά όσο τα µονοκρυσταλλικά 12

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τοάµορφοπυρίτιο, µιααπότιςτεχνολογίεςλεπτήςµεµβράνης, παράγεται µε την εναπόθεση πυριτίου από ένα αέριο αντιδραστήριο, όπως το σιλάνιο (SiH4), επάνω σε υπόστρωµα γυαλιού Ο τύπος ηλιακής κυψέλης υπό µορφή λεπτής µεµβράνης µπορεί ναεφαρµοστείωςµεµβράνησεχαµηλούκόστουςυπόστρωµα, π.χ. γυαλί ή πλαστικό. Οι υπόλοιπες τεχνολογίες λεπτής µεµβράνηςπεριλαµβάνουντολεπτόπολυκρυσταλικόπυρίτιο, κυψέλεςδισεληνιούχουινδικούχαλκού/ θειούχουκαδµίου, τελλουριούχουκαδµίου/ θειούχουκαδµίουκαιαρσενικούγαλλίου. Οικυψέλεςαυτούτουείδουςδιαθέτουνπολλάπλεονεκτήµατα, όπως είναι η ευκολότερη απόθεση και συναρµολόγηση, η ικανότητα εναπόθεσης πάνω σε φτηνά υποστρώµατα ή υλικά οικοδοµών, η ευκολία για µαζική παραγωγή και η καταλληλότητα τους σε µεγάλες εφαρµογές 13

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα µονοκρυσταλλικά δισκία απαιτούν υψηλές θερµοκρασίες για τηνπαραγωγήτουςκαιτοκόστοςτουςείναιυψηλό Τα πολυκρυσταλλικά δισκία παράγονται µε χύτευση, και το κόστος τους είναι µικρότερο από τα µονοκρυσταλλικά Τα µονοκρυσταλλικά παρουσιάζουν υψηλότερους βαθµούς απόδοσης Το άµορφο πυρίτιο έχει χαµηλότερη απόδοση 14

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ανά εφαρµογή, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι τα µονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά συστήµατα βρίσκουν εφαρµογέςτόσοστονβιοµηχανικό, όσοκαιστονοικιακότοµέα, αλλά και σε µικρές αυτόνοµες εφαρµογές. Ωστόσο τα φωτοβολταϊκά συστήµατα των δύο πρώτων κατηγοριών τοποθετούνται κυρίως σε γήπεδα (ακάλυπτες εκτάσεις) και σε ειδικές εφαρµογές του οικιακού τοµέα (π.χ. στέγαστρα) Αντίθετα τα φωτοβολταϊκά λεπτών µεµβρανών (thin film) βρίσκουν µεγαλύτερες εφαρµογές στον οικιακό τοµέα, καθώς µπορούν να προσαρµοστούν στα υπάρχοντα δοµικά στοιχεία των κτιρίων 15

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σαν µια ξεχωριστή κατηγορία µπορούν να θεωρηθούν τα ενσωµατωµένα σε κτίρια φωτοβολταϊκά (Building Integrated Photovoltaics - BIPV). Ένα τέτοιο σύστηµα προκύπτει από την ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον ίδιο το σκελετό του κτιρίου όπως στην οροφή και την πρόσοψη. Στην πράξη τα BIPV αποτελούν τα ίδια δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Έτσι το φωτοβολταϊκό στην συγκεκριµένη περίπτωση κατέχει διπλό ρόλο, από τη µία αντικαθιστά παραδοσιακά υλικά κάλυψης επιφανειών κτιρίων (όπως για παράδειγµα το µάρµαρο. τα κεραµίδια κ.ο.κ.), και από την άλλη παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Τα BIPV µπορούν να έχουν και τη µορφή υαλοπινάκων (απλών ή διπλών) και µε δυνατότητα επιλογής διαπερατότητας του φυσικού φωτισµού 16

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIPV σεοροφές Οιοροφέςταιριάζουνιδανικάστηνεφαρµογήφωτοβολταϊκώνσυστηµάτων. Συνήθως στις οροφές υπάρχουν λιγότερες (έως καθόλου) σκιάσεις, σε σχέση µε χαµηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Οι οροφές συνήθως µπορούν και παρέχουν µεγάλες και αχρησιµοποίητες επιφάνειες προς χρήση. Οι οροφές πρέπει να διακρίνονται σε επίπεδες και κεκλιµένες Κεκλιµένες οροφές: Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια µπορούν πολύ εύκολα να τοποθετηθούν πάνω σε κεκλιµένες οροφές. Πρόκειται για εφαρµογή χαµηλού κόστους που συνήθως χρησιµοποιείται σε ιδιωτικά σπίτια και σε ήδη υπάρχουσες στέγες. Αυτός ο τρόπος εφαρµογής είναι γνωστός και σαν BAPV (Building Adapted PV). Τα φωτοβολταϊκά µπορούν να τοποθετηθούν είτε σαν κεραµίδια είτε σαν λεπτές εύκαµπτες λωρίδες πάνω από τα κεραµίδια Επίπεδεςοροφές: Οι επίπεδες οροφές έχουν το πλεονέκτηµα της εύκολης πρόσβασης και εύκολης εγκατάστασης, ενώ δίνουν και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του προσανατολισµού των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την εγκατάσταση ώστε να αποφευχθεί πιθανή βλάβη της ακεραιότητας της οροφής. Τέλος το επιπλέον βάρος πρέπει να υπολογίζεται, ενώ η σωστή στήριξη είναι πολύ σηµαντική καθώς ισχυροί άνεµοι είναι πιθανό να προκαλέσουν αποκόλληση φωτοβολταϊκών πλαισίων που δεν έχουν στερεωθεί σωστά 17

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIPV σε εξωτερικούς τοίχους / προσόψεις Φωτοβολταϊκά πλαίσια µπορούν να τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά των υπαρχόντων τοίχων ενός κτιρίου, βελτιώνοντας έτσι και την αισθητική των προσόψεων. Τα φωτοβολταϊκά απλώς προστίθενται στo υπάρχουσα πρόσοψη. Φωτοβολταϊκά πλαίσια επίσης µπορούν να αποτελέσουν το ίδιο το δοµικό στοιχείο της προσόψεως. Εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµη προστασία από τον καιρό και µπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε µέγεθος, σχήµα και χρώµα είναι επιθυµητό Ειδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια µπορούν να αντικαταστήσουν τα τζάµια των κτιρίων, παρέχοντας µια ηµιδιαφανή πρόσοψη. Η διαπερατότητα στο φως µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: είτε το φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι πάρα πολύ λεπτό (ή χαράσσεται µε laser) ώστε είναι δυνατό να δει κανείς µέσα από το πλαίσιο, είτε τα φωτοβολταϊκά κελιά τοποθετούνται µέσα στο πλαίσιο σε ικανή απόσταση µεταξύ τους ώστε να περνάει κάποιο φως 18

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIPV σε Φεγγίτες / φωταγωγούς και σκίαστρα Σε πολλές περιπτώσεις οι φεγγίτες και οι φωταγωγοί είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία για να εφαρµοστούν φωτοβολταϊκά. Από τη µία επιτρέπουντηδιάχυσητουφωτόςµέσαστοκτίριοκαιαπότηνάλλη µπορούν και παρέχουν µια ασκίαστη επιφάνεια για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών. Σε αυτή την περίπτωση το φωτοβολταϊκό παρέχει ρεύµα αλλά και φως στο κτίριο. Οι τύποι των φωτοβολταϊκών που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις εφαρµογές είναι ο ίδιος µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στις ηµιδιαφανείς προσόψεις Φωτοβολταϊκά πλαίσια διαφόρων τύπων και µεγεθών µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν σκίαστρα σε κτίρια. Η ανάγκη αυτή της σκίασης γίνεται όλο και µεγαλύτερη, καθώς οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις οδηγούν στην δηµιουργία µεγάλων παραθύρων και εκτεταµένων γυάλινων επιφανειών. Με αυτόν το τρόπο, τέτοιες εγκαταστάσεις συνδυάζουν όλα τα ενεργειακά πλεονεκτήµατα ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος προσφέροντας επιπλέον σκίαση 19

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα BIPV συστήµατα µπορούν είτε να συνδεθούν στο υπάρχον δίκτυο είτε να δηµιουργήσουν ένα αυτόνοµο σύστηµα που να τροφοδοτεί κάποια φορτία, όπως τα UPS. Επίσης ένα από τα οφέλη των συνδεδεµένων µε το δίκτυο BIPV είναι ότι η µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας συµπίπτει χρονικά µε τις µέγιστες ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου. Αν υπολογιστεί και το κέρδος, οικονοµικό και περιβαλλοντικό, από την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας λόγω µεταφοράς της, αφού η ενέργεια παράγεται εκεί που καταναλώνεται, το σύστηµα παρέχει ιδιαίτερη µείωση ενεργειακού κόστους Τα BIPVέχουνγίνειιδιαίτερααποδεκτάκαιδηµοφιλήσεόλητηνΕυρώπη. Σήµερα τα φωτοβολταϊκά που χρησιµοποιούνται στον ίδιο τον σκελετό του κτιρίου µπορούν να προσδώσουν στο κτίριο πολλά πλεονεκτήµατα όπως προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, θερµική µόνωση, σκίαση από τον ήλιο, προστασία από τον θόρυβο, διαµόρφωση του φυσικού ηλιακού φωτός. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζονται τα κτίρια επιτρέπει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε διάφορα σηµεία του σκελετού του κτιρίου 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όσον αφορά τον τρόπο εγκατάστασης τα φωτοβολταϊκά συστήµαταδιακρίνονταισεδύοβασικέςκατηγορίες: Τα σταθερά πλαίσια και Τα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε µηχανισµό παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου (trackers), είτε µονού είτε διπλού άξονα Παρακολούθηση τροχιάς µπορεί να είναι είτε χειροκίνητη είτε αυτόµατη, ενώ αυξάνει σηµαντικά την απόδοση των φωτοβολταϊκών αλλά έχει και υψηλότερο κόστος 21

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µε σταθερά πλαίσια 22

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φωτοβολταϊκά µε παρακολούθηση τροχιάς µονού άξονα (αριστερά) και διπλού άξονα (δεξιά) 23

24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε στέγη (BIPV) 24

25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIPV στην οροφή κτιρίου 25

26 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BIPV σαν σκίαστρα στην πρόσοψη κτιρίου 26

27 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η επιφάνεια που καταλαµβάνουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κυµαίνεται µεταξύ m2 ανά εγκατεστηµένο kw ισχύος, ανάλογα µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται. Εποµένως για την εγκατάσταση ενός τυπικού φωτοβολταϊκού συστήµατος των 20 kw, απαιτείται έκταση περίπου m2, λαµβάνοντας υπόψη και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν µεταξύ των πλαισίων για να αποφεύγονται µεταξύ τους σκιάσεις (τα thin film απαιτούν διπλάσιο χώρο από ότι τα µονοκρυσταλλικά/πολυκρυσταλλικά) Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εξαρτάται σηµαντικά από τον τύπο και την επιφάνεια του υλικού, τον τρόπο εγκατάστασής τους (σταθερά πλαίσια ή σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου), την ηλιοφάνεια του τόπου εγκατάστασης (ένταση του ηλιακού φωτός), το µήκος κύµατος του ηλιακού φωτός και την θερµοκρασία Ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο σωστός σχεδιασµός του συστήµατος (panel, inverters) ώστε να µην δηµιουργούνται βραχυκυκλώσεις που διαταράσουν την λειτουργία του συστήµατος 27

28 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καµπύλη έντασης ισχύος Φ/Βκυψέλης 28

29 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ισχύος είναι ιδιαίτερα σηµαντική Πολύ χαµηλότερη η παραγωγή των Φ/Β κατά τις συννεφιασµένες µέρες 29

30 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η αύξηση της θερµοκρασίας δεν επηρεάζει πολύ την ένταση ρεύµατος, αλλά µειώνειτηντάση (αύξηση 1 ο Cµειώνειτηντάσηκατά 0,023 Volts), µειώνοντας τελικά την παραγωγή ισχύος 30

31 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όπως φαίνεται από το χάρτη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από Φ/Β στην Ελλάδα κυµαίνεται µεταξύ 1100 και 1500 kwh ανά εγκατεστηµένο kw Στο διάγραµµα απεικονίζεται η δυνατότητα ετήσιας παραγωγής ενέργειας (kwh/kw) από φωτοβολταϊκά κρυσταλλικού πυριτίου, σταθερού πλαισίου στη βέλτιστη κλίση 31

32 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H παραγόµενη ισχύς από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο δύναται να αυξηθεί σηµαντικά µετηνχρήσηενός συστήµατος παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου. Με τη χρήση ενός συστήµατος παρακολούθησης τροχιάς διπλού άξονα στην Ελλάδα, η παραγόµενη ισχύς δύναται να αυξηθεί κατά 22% περίπου Ισχύς Φ/Β εγκατάστασης µε σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 32

33 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σηµαντικοί κανόνες για την µεγιστοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής από φωτοβολταϊκάπλαίσια: Απαιτείται επαρκής, ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Όπως αναφέρεται και παραπάνω απαιτούνται περίπου 10 m2 µέτρα για κάθε kw αν χρησιµοποιηθούν τα συνηθισµένα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά του εµπορίου Αν τοποθετηθούν άµορφα φωτοβολταϊκά, το συνολικό κόστος θα είναι περίπου το ίδιο ή και µικρότερο, θα απαιτηθεί όµως 2-2,5 φορές µεγαλύτερη επιφάνεια Ο χώρος πρέπει να είναι 100% ασκίαστος καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν την µέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισµό. ΑποκλίσειςαπότοΝότοέωςκαι 45 ο είναιεπιτρεπτές, µειώνουν όµως την απόδοση Επίσης απαιτείται σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο. Σκοπός είναι να επιλέγεται µια κλίση που να δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον Ελλαδικό χώρο η βέλτιστη κλίσηείναιπερίπου ο 33

34 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν την µέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισµό. ΑποκλίσειςαπότοΝότοέωςκαι 45 ο είναιεπιτρεπτές, µειώνουν όµως την απόδοση Προσανατολισµός Κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο 0 ο 30 ο 90 ο Ανατολικός - υτικός 90% 85% 50% Νοτιανατολικός - Νοτιοδυτικός 90% 95% 60% Νότιος 90% 100% 60% Βορειοανατολικός-Βορειοδυτικός 90% 67% 30% Βόρειος 90% 60% 20% 34

35 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όσον αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές κτιρίων και στέγες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στα παρακάτω στοιχεία: Πρέπει να ελέγχεται η θέση και ο χώρος τοποθέτησης φωτοβολταϊκών καθώς και η στατική επάρκεια της όλης κατασκευής Ένα πλήρες (µαζί µε τις βάσεις) φωτοβολταϊκό σύστηµα ζυγίζει περίπου κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο Πρέπει να προσδιορίζονται από την αρχή όλες οι εργασίες που προηγούνται αλλά και έπονται της τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων όπως για παράδειγµα υγροµονώσεις κλπ Πρέπει να αξιολογείται ο τρόπος στήριξης των panels 35

36 ΑΠΟ ΟΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όσον αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές κτιρίων και στέγες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στα παρακάτω στοιχεία: Πρέπει να αξιολογείται η όδευση και προστασία του κεντρικού καλωδίου µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος από την οροφή στο ισόγειο ή το υπόγειοτουκτιρίουκαθώςκαιησύνδεσηµετοδίκτυοτης ΕΗκαιη πιστοποίηση των εγκαταστάσεων Σε περίπτωση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων σε στέγες, θα πρέπει αυτή να γίνεται εντός του όγκου της στέγης, ακολουθώντας την κλίση τους. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που τοποθετούνται στο δώµα κτιρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιµετρικά µε στηθαίο συµπαγές µέγιστου ύψους 1,20m τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για την προστασία της εγκατάστασης. Επίσης η απόσταση από το στηθαίο του δώµατος θα πρέπει να είναι 0,5m για λόγους ασφαλείας 36

37 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα Φ/Β συστήµατα γενικά προκαλούν ελάχιστα περιβαλλοντικά προβλήµατα Η παραγόµενη ενέργεια από τα Φ/Β είναι «πράσινη», καύσιµο είναι η ηλιακή ενέργεια και δεν υπάρχουν κινούµενα µέρη. Τα Φ/Β είναι αθόρυβα και δεν ρυπαίνουν Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα του ενός κιλοβάτ αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3-1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέµµατα δάσους. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα χαρακτηρίζονται από ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα, ότι δεν παράγουν CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) 37

38 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Την ίδια στιγµή, η µέση παραγωγή CO2 από συµβατικές µορφές ενέργειας στην Ευρώπη είναι περίπου 900 γραµµάρια CO2/kWh Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις τουθείου, κ.λ.π) Το βασικότερο υλικό για τα πιο συνήθη πλαίσια (πυρίτιο) είναι εντελώς αβλαβές και διατίθεται σε αφθονία στη φύση. Πάντως υφίστανται κάποιοι πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε την παραγωγή ορισµένων τεχνολογιών Φ/Β. Κατά την παραγωγή κάποιων τύπων πλαισίων επικίνδυνες ουσίες (εκρηκτικές, τοξικές κ.ο.κ.) όπως για παράδειγµα το σιλάνιο Πάντως, υφίστανται δοκιµασµένες µέθοδοι που διέπουν τη διαχείριση τέτοιων ουσιών, οι οποίες σαφώς και υιοθετούνται καθ όλη τη διαδικασία παραγωγής και τελικά δεν αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του ίδιου του φωτοβολταϊκού πλαισίου 38

39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μια κριτική, η οποία είχε υιοθετηθεί ευρέως σχετικά µε τα πρώτα Φ/Β συστήµατα ήταν ότι κατανάλωναν περισσότερη ενέργεια κατά την παραγωγή τους από όση παρήγαγαν κατά τη διάρκεια ζωής τους Με τις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής και τις βελτιωµένες αποδοτικότητεςλειτουργίας, αυτόςοισχυρισµόςπλέονδενευσταθεί. Στοιχεία από πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για να αποσβεστεί η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός Φ/Β από την λειτουργία του είναι 1 3 έτη. Η ακριβής ενεργειακή απολαβή εξαρτάται προφανώς από το είδος του Φ/Β, τη διαθέσιµη ηλιακή ενέργεια και το βαθµό στον οποίο το σύστηµα είναι λειτουργικό. Τα υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και ένας υψηλός συντελεστής αξιοποίησης αποφέρουν πιο γρήγορες ενεργειακές απολαβές απ ότι εάν υπάρχει λιγότερο ηλιακό φως και λιγότερη χρήση Η χρήση φωτοβολταϊκών συνεπάγεται επίσης λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ατµοσφαιρικών ρύπων (όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ) 39

40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι ανακυκλώσιµα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, η οποία εκτιµάται στα 25 χρόνια περίπου Η τοπική και αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως ισχύει µε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα) δεν δοκιµάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που αντιµετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οιοποίεςστηνελλάδαανέρχονταισε 10,6% κατά µέσο όρο) Η µέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισµού συµπίπτει χρονικά µε τις ηµερήσιες αιχµές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες), βοηθώντας έτσι στην εξοµάλυνση των αιχµών φορτίου Από αισθητικής απόψεως, γενικά οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναιχαµηλούύψουςκαιδενπροκαλούνκάποιαιδιαίτερηόχληση. Βέβαια, κυρίως οι µεγάλες εγκαταστάσεις, είναι δυνατό να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του τοπίου στο οποίο εγκαθίστανται 40

41 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο Ν. 3468/2006 που αφορά την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και τη Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (µε τις όποιες τροποποιήσεις µέχρι σήµερα) καθορίζει αφενός τις διαδικασίες αδειοδότησης σχετικών εγκαταστάσεων και αφετέρου τις τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Ο συγκεκριµένος νόµος είχε στόχο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας απλοποιώντας αφενός τις διαδικασίες λήψης αδειών εγκατάστασης, παραγωγής ηλεκτρισµού και λειτουργίας που απαιτούνται για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από ΑΠΕ και επιδοτώντας σηµαντικά την τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συγκεκριµένες τεχνολογίες ΑΠΕ, µε ιδιαίτερα υψηλή τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Φ/Β 41

42 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Με την υπουργική απόφαση (Αριθµ. 6/Φ1/οικ.15450) καθορίστηκε η κατανοµή των φωτοβολταϊκών σταθµών στην επικράτεια (πλην µη διασυνδεδεµένων νησιών) ανάλογα και µε το µέγεθος της κάθε εγκατάστασης, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 42

43 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Με την υπουργική απόφαση (Αριθµ. 6/Φ1/οικ.15450) καθορίστηκε η κατανοµή των φωτοβολταϊκών σταθµών στην επικράτεια (πλην µη διασυνδεδεµένων νησιών) ανάλογα και µε το µέγεθος της κάθε εγκατάστασης, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 43

44 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΩΣΤΟ 2010 >2 ΜW , (Αρκαδία) >150 kw <2MW kw ,5 >20 kw ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΡΑΕ 44

45 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

46 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το 2010 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα µόλις 100 MW Φ/Β Το σύνολο της εγκατεστηµένης δυναµικότητας Φ/Β στην Ελλάδα µέχρι το τέλος του 2010 δεν ξεπερνάει τα 153 MW 46

47 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ EPIA (European PV Industry Association) 47

48 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύνολο εγκατεστηµένης δυναµικότητας στον κόσµο είναι 22,9 GW ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ EPIA (European PV Industry Association) 48

49 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύνολο εγκατεστηµένης δυναµικότητας στον κόσµο: 22,9 GW ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ EPIA (European PV Industry Association) 49

50 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ EPIA (European PV Industry Association) 50

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Συστήματα 2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου Ερευνητική Εργασία(Project) 1 ου τετραμήνου Υπεύθυνοι Καθηγητές : Κριαράς Νικόλαος Ιωάννου Μαρία 26/01/2012 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ο όρος φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites From Marginal to Renewable Energy Sources Sites 16-11 11-2012 Συμβολή των Φ/Β συστημάτων στην ενεργειακή τροφοδότηση των αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΤΕΕ ΤΑΚ & ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΕΝΑΚ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων Ι. Φραγκιαδάκης Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Φωτοβολταϊκές εφαρµογές Τύποι ΦΒ στοιχείων ΦΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με τη μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με τη μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Το Φεβρουάριο του 2016 μία ομάδα καθηγητών του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου επιμορφωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic)

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) (1/13) Αυτόνοµα Συστήµατα: 1. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) 2. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο (Off-grid nondomestic),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Sigma sa www.sigma-sa.com Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;

1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Αύγουστος 2013 Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγίου ηµητρίου, 173 43 Άγιος ηµήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839. Το 1950 τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ για την τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα Μάιος 2004 Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 2 MW p στο αγροτεμάχιο με αριθμό 47 του αγροκτήματος Βάβδου, του Δ.Δ. Βάβδου Δήμου Ανθεμούντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr Θεματικές Ενότητες - Συνδέσεις ΦΒ σταθμών 1 Τεύχος 28 - Ολοκλήρωση Βιομηχανικής Στέγης 3 - Ολοκλήρωση ΦΒ σταθμού 4 - ΦΒ σε οικίες 6 Σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΗ ΦΒ σταθμού 2,91MW στα Λεχαινά του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Το θέμα επιμελήθηκε ο: ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Ιστορικά Στοιχεία Ο πληθυσμός της γης από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Οικίες και Κτίρια Από Ιουλίου ισχύει το πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΖΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace

ηλιακές στέγες  ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός www.greenpeace.gr Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τοµέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Από 1 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε αν ο αέρας ο ήλιος το νερό μπορούν να αποτελέσουν τις ενεργειακές λύσεις για την ανθρωπότητα για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Ι. Φραγκιαδάκης Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και Εφαρµογών «Φωτοβολταϊκό Πάρκο» 2008 Πληθυσµός και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Παγκοσµίως Πληθυσµός ( ις) -

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για το µάθηµα Ηλιακή Τεχνική και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα του 9

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Νοέμβριος 2010 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΪΣΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΪΣΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΪΣΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ E N E R G Y C O N S T R U C T I O N S ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΤΡΑ : Ρήγα Φεραίου 96, 26221 Τηλ: 2610.270 544, Fax: 2610. 225 905 E-mail: info@ebocat.gr www.ebocat.gr ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ :Νεοχώριο: Τηλ: 6977373625

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ECOENERGIA; Η EcoEnergia Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία ειδικευμένη

Διαβάστε περισσότερα