Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος"

Transcript

1 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2017

2 2 Στην παρούσα ετήσια έκθεση παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) για το ακαδημαϊκό έτος Τα στοιχεία αφορούν τη λειτουργία, τις υποδομές, το προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος, καθώς και το έργο παράγεται σε αυτό και παρατίθενται στους πίνακες του Παραρτήματος 1. Στο Παράρτημα 2 παρατίθενται οι δημοσιεύσεις του Τμήματος για το έτος 2015.

3 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Σύνολο 7 Από εξέλιξη 1 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 6 Από εξέλιξη 0 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 8 Από εξέλιξη 0 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Λέκτορες Σύνολο 2 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2 Διδάσκοντες επί συμβάσει** Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο Σύνολο Διοικητικό προσωπικό Σύνολο * Α Θ*** *Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). *** Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις, Σημείωση (ΟΜΕΑ): Δεν έχει γίνει συστηματική καταγραφή ανά φύλο. Αναλύονται ανά φύλο τα στοιχεία του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους 2 1

4 4 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σδών * Προπτυχιακοί* 750 Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 53 Διδακτορικοί 46 *Σημείωση (ΟΜΕΑ): Πρόκειται για τον αριθμό φοιτητών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν αποφοιτήσει, ούτε όμως και οι νέες εγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός στις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (π.χ., τον Οκτώβριο) είναι αυξημένος όσο οι νέες εγγραφές, δηλαδή περί κατά 150 άτομα. Η υποτίμηση αυτή στον αριθμό φοιτητών αφορά μόνο τους προπτυχιακούς. Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: * Εισαγωγικές εξετάσεις 142 Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 30 Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** 21 Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 9 Άλλες κατηγορίες 9 Σύνολο ** 169 Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.

5 5 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία" Κανονική διάρκεια σδών (μήνες): 24 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α: εκτός τμήματος + β: από τμήμα) ** 60 Εκτός ΠΤΠΕ 40 (πρώην φοιτητές/τριες ΠΤΠΕ) Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Συνολικός Aναστολών Φοίτησης: 5 * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

6 6 Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α: εκτός τμήματος + β: από ΠΤΠΕ) 4 0 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι 2 Μέση διάρκεια σδών αποφοίτων ** * Απόφοιτοι = Διδακτόρων ανακηρύχθηκαν στο έτος αφορά η στήλη. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

7 7 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) * Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά.

8 8 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών και διάρκεια σδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Έτος αποφοίτησης Αποφοιτήσαντες Διάρκεια Σδών (σε έτη) Κ 1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 2 Σύνολο αποφοιτησάντων Δεν έχουν αποφοιτήσει (καθυστερούντες) * *Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σύνολο 1 Ό Κ = Κανονική διάρκεια σδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 2 Σημείωση (ΟμΕΑ): Η στήλη «Κ+6» (του προτύ) αντικαταστάθηκε με «Κ+6» για συμβατότητα με φόρμα καταγραφής παρελθόντων στοιχείων. Η στήλη K+6 και πλέον αντικαταστάθηκε με «Σύνολο αποφοιτησάντων», ώστε να αναγράφεται το σύνολο των αποφοιτησάντων. 3 Σημείωση (ΟμΕΑ): Αναγράφεται το σύνολο όσων έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σδών (δηλ., 4 έτη)

9 9 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών* Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** Έτος Αποφοίτησης Τρέχον έτος** Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Μη ενταχθέντες συνέχεια σδών Σύνολο * Σημείωση (ΟΜΕΑ Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. *** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

10 10 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σδών * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** 8 Άλλα Ευρ.** 1 Άλλα Εσωτερικού 4 Ευρ.** 2 Άλλα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων δίδαξαν στο Τμήμα Εξωτερικού Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Σύνολο 15 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

11 11 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σδών* Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων ΠΜΣ Τρέχον έτος** 23 Σύνολο 23 Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** Μη ενταχθέντες συνέχεια σδών * Σημείωση (ΟΜΕΑ Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. *** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

12 12 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σδών * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων δίδαξαν στο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** 1 Άλλα Εσωτερικού 9 Εξωτερικού Ευρ.** 1 Άλλα Εσωτερικού 2 Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Σύνολο 13 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

13 13 Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος A/A Μάθημα Κωδ. Μονάδες ECTS 1 Εικαστική Παιδαγωγική (2015- ΚΤ Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες (2015- Η ανάπτυξη του λόγου στο παιδί (2015- ΠΔ ΓΛ Ψηφιακά Μέσα (2015- ΘΠ Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας (2015- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού (2015- Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (2015- Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία (2015- ΙΠ ΚΤ ΘΠ ΙΥΓΛ0307 3,5 9 Κοινωνική ψυχολογία Ι (2015- ΨΧ Αναπτυξιακή ψυχολογία (2015- ΨΧ Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση (2015- Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου ΠΔ ΠΑ Κατηγορία (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο 3 1o, 2o 3 1o, 2o 3 1o, 2o 3 1o, 2o Ιστότοπος ses/seab154/ ses/seab161/ Σελίδα Οδηγού Σδών 3 1o, 2o eclass.uth.gr o, 2o o - 3 1o, 2o - 3 1o, 2o 3 1o, 2o - Προαπαιτούμενα /content/160-eisagogi-stinpaidiki-logotexnia /content/134-koinonikipsyxologia-i και ses/seab143/ /node/ o, 2o o, 2o

14 14 A/A Μάθημα (2015- Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (2015- Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Πρακτικη Άσκηση (2015- Έννοιες των φυσικών επιστημών και η διδακτική τους ( Μεθοδολογία έρευνας ( Ένταξη και αναπηρία: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (2015- Κωδ. Μονάδες ECTS ΙΠ ΠΑ0200 (Copy) 6 ΘΠ ΒΠ0800 (Copy) 6 ΠΔ Εκπαιδευτική Ψυχολογία (2015- ΨΧ Κατηγορία (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο 3 2o 3 3o, 4o 3 3o, 4o 3 3o, 4o 3 3o 3 3o, 4o 30 Ιταλικά ΙΙ (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 31 Γερμανικά ΙΙ (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 32 Γαλλικά ΙΙ (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 33 Αγγλικά ΙΙ (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 34 Ιταλικά Ι (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 35 Γερμανικά Ι (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 36 Γαλλικά Ι (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 37 Αγγλικά Ι (2015- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη 3 3o Προαπαιτούμενα Ιστότοπος /node/106 /content/2019-ennoies-tonfysikon-epistimon-kai-ididaktiki-toys /content/136-methodologiaereynas /content/1540-ekpaideytikipsyxologia Σελίδα Οδηγού Σδών

15 A/A Μάθημα Μουσεία και εκπαίδευση (2015- Εισαγωγή στο γραμματισμό (2015- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2015- Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Ι (2015- Κωδ. Μονάδες ECTS ΚΤ ΠΔ ΒΠ ΠΔ Ιταλικά ΙV (2015- ΞΓ Γαλλικά ΙV (2015- ΞΓ Γερμανικά ΙV (2015- ΞΓ Αγγλικά ΙV (2015- ΞΓ Ιταλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ Γαλλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ Γερμανικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ Αγγλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ Φροντιστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας (2015- Εισαγωγή στη μουσική σκέψη και πράξη (2015- ΓΛ ΚΤ Κατηγορία Γλώσσα (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Προαπαιτούμενα 3 3o, 4o - 3 3o, 4o - 3 3o, 4o - Ιστότοπος /content/195-moyseia-kaiekpaideysi x.php 15 Σελίδα Οδηγού Σδών 3 3o, 4o o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 5o, 6o 3 5o /content/1954-frontistirioneoellinikis-glossas /content/2046-eisagogi-stimoysiki-skepsi-kai-praksi

16 16 A/A Μάθημα Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για Μουσεία (2015- Σύγχρονες εφαρμογές της Μουσειακής Εκπαίδευσης (2015- Κούκλες και Κουκλοθέατρο (2015- Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα - Τα δικαιώματα του παιδιού (2015- Πολυτροπικά κείμενα: Ανάλυση, κατανόηση και παραγωγή (2015- Ψηφιακό παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη (2015- Θέματα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας (2015- Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον (2015- Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις (2015- Σύγχρονα ρεύματα για τη μελέτη του φύλου (2015- Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας (2015- Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική (2015- Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: Γνώση και εξουσία (2015- Προφορική ιστορία στην Εκπαίδευση (2015- Κωδ. ΚΤ1390 (Copy) Μονάδες ECTS 5 ΒΠ ΚΤ ΠΔ1220 3,5 ΓΛ ΘΠ ΓΛ ΘΠ ΒΠ ΨΧ ΠΔ ΠΔ1420 3,5 ΠΔ1300 (Copy) 5 ΚΤ Κατηγορία Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο 3 5o 3 5o 3 5o 3 5o 3 5o 3 5o 3 5o Προαπαιτούμενα 3 5o - 3 5o - 3 5o - 3 5o - Ιστότοπος /node/199 ses/seab151/ ses/seab163/ ses/seab153/ /node/188 /node/148 x.php Σελίδα Οδηγού Σδών 3 5o o 3 6o x.php

17 17 A/A Μάθημα Αντιρατσιστική Εκπαίδευση (2015- Σδές Φύλου και Λογοτεχνία (2015- Μαθηματικά και Λογοτεχνία (2015- Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση (2015- Παιδική ηλικία και αντικείμενα (2015- Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού (2015- Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2015- Περιβαλλοντική εκπαίδευση (2015- Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (2015- Νεότερη ελληνική ιστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις (2015- Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικές εφαρμογές (2015- Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές (2015- Ψυχολογία παιδικού σχεδίου (2015- Κωδ. Μονάδες ECTS ΠΔ ΙΠ ΘΠ ΓΛ ΙΠ ΚΤ ΚΤ ΘΠ ΘΠ ΙΠ ΓΛ ΘΠ ΨΧ Κατηγορία (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο 3 6o Προαπαιτούμενα Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σδών 3 6o eclass.uth.gr o 3 6o 3 6o - /content/1536-mathimatikakai-logotexnia ses/seab164/ 3 6o o - 3 6o - 3 6o - B129/ ses/seab169/ 3 6o o - 3 6o - 3 6o - /node/149 /node/

18 18 A/A Μάθημα Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ΙΙ (2015- Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων (2015- Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python (2015- Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη (2015- Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία (2015- Εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας (2015- Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία (2015- Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής (2015- Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (2015- Η εκπαίδευση στον Κινηματογράφο (2015- Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2015- Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: Παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση (2015- Κωδ. Μονάδες ECTS ΠΔ ΠΔ ΘΠ0150 3,5 ΚΤ ΓΛ ΨΧ ΓΛ0311 3,5 ΚΤ1340 3,5 ΨΧ ΠΔ0410 3,5 ΚΤ ΚΤ1121 3,5 Κατηγορία (YΕ) κατ' Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σδών 3 6o o o 3 7o 3 7o 7o /content/1956-eyropaikipaidiki-logotexnia 3 7o eclass.uth.gr o 3 7o 3 7o 3 7o - 3 7o - /content/213-synthetontasme-ta-paidia-theoria-kai-praksitis-dimioyrgikis-moysikispaidagogikis /content/1527-i-symboyleytikipsyxologia-stin-ekpaideysi 46

19 19 A/A Μάθημα Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση (2015- Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική (2015- Η διαδικασία της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση (2015- Εφαρμογές εκπαιδευτικής ψυχολογίας (2015- Πρακτική Άσκηση και Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης (2015- Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική (2015- Κωδ. Μονάδες ECTS ΠΔ ΠΔ1420 3,5 ΠΔ ΨΧ9010 (Copy) 6 ΠΔ ΠΔ Κατηγορία (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) Υποβάθρου (Υ) Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Προαπαιτούμενα 3 7o - Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σδών 3 7o o o 3 8o /content/2054-efarmogesekpaideytikis-psyxologias /node/29 3 8o Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Ε = κατ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής Π = Προαιρετικό Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σδών (αν υπάρχει), ό περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σδών. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

20 20 Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος A/A 1 2 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Εικαστική Παιδαγωγική (2015- Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική ή/και Βασικές παιδαγωγικές έννοιες (2015- Κωδικός ΚΤ0101 ΠΔ1250 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Μαγουλιώτης Απόστολος Πανταζής Bασίλειος Αναπληρωτής Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Ναι Όχι Όχι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Η ανάπτυξη του λόγου στο παιδί ( ) Ψηφιακά μέσα ( ) Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας (2015- Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (2015- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού (2015- ΓΛ0615 Μότσιου Ελένη Λέκτορας Διαλέξεις Ναι Επίκουρος Καρασαββίδης ΘΠ Ναι 16 Ηλίας ΙΠ1021 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 28 ΘΠ0403 Χρονάκη Άννα ΚΤ1410 Τσουβαλά Μαρία Επίκουρος Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι Ναι 25

21 21 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία (2015- Κοινωνική ψυχολογία Ι ( ) Αναπτυξιακή ψυχολογία (2015- Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση (2015- Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου (2015- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (2015- Μουσεία και εκπαίδευση (2015- Εισαγωγή στο γραμματισμό (2015- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2015- Κωδικός ΙΥΓΛ0307 ΨΧ0700 ΨΧ9040 ΠΔ1320 ΠΑ0103 ΨΧ1103 ΚΤ1102 ΠΔ1000 ΒΠ0405 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Τσιλιμένη Τασούλα Αμπακούμκιν Γεώργιος Μπονώτη Φωτεινή Μάγος Κωσταντίνος Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Δερμιτζάκη Ειρήνη Νικονάνου Κλεονίκη Παπαδοπούλου Μαρία Πεχτελίδης Ιωάννης Αναπληρωτής Επίκουρος Αναπληρωτής Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Ναι Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Διαλέξεις (Δ) Ναι 53 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι Ναι 36 Διαλέξεις (Δ) Ναι Όχι Όχι Ναι 50 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Αναπληρωτής Επίκουρος Ναι Ναι Ναι Ναι 45 Διαλέξεις (Δ) Ναι 42 Επίκουρος Διαλέξεις (Δ) Όχι Ναι Όχι Ναι 22

22 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Ι (2015- Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (2015- Μεθοδολογία έρευνας (2015- Έννοιες των φυσικών επιστημών και η διδακτική τους (2015- Εικαστική Παιδαγωγική (2015- Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική ή/και Βασικές παιδαγωγικές έννοιες (2015- Η ανάπτυξη του λόγου στο παιδί ( ) Κωδικός ΠΔ1395 ΠΑ0200 ΒΠ0800 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Λαΐνας Αθανάσιος Χατζοπούλου Κατιφένια Τσέλιου Ελευθερία Αναπληρωτής Ε.ΔΙ.Π. Επίκουρος ΘΠ0320 Χρηστίδου Βασιλεία ΚΤ0101 ΠΔ1250 Μαγουλιώτης Απόστολος Πανταζής Bασίλειος Αναπληρωτής Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 22 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 13 Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π) Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π) Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 69 Ναι Όχι Όχι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι ΓΛ0615 Μότσιου Ελένη Λέκτορας Διαλέξεις Ναι Ψηφιακά μέσα (2015- ΘΠ0300 Καρασαββίδης Επίκουρος Ναι 16

23 23 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 16) Ηλίας Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας (2015- Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (2015- Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (2015- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού (2015- Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία (2015- Κοινωνική ψυχολογία Ι ( ) Αναπτυξιακή ψυχολογία (2015- Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση (2015- ΙΠ1021 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 33 ΙΠ0201 Σακκής Δημήτριος Ναι 35 ΘΠ0403 Χρονάκη Άννα ΚΤ1410 ΙΥΓΛ0307 ΨΧ0700 ΨΧ9040 ΠΔ1320 Τσουβαλά Μαρία Τσιλιμένη Τασούλα Αμπακούμκιν Γεώργιος Μπονώτη Φωτεινή Μάγος Κωσταντίνος Επίκουρος Αναπληρωτής Επίκουρος Αναπληρωτής Επίκουρος Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι Ναι 25 Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Ναι Διαλέξεις (Δ) Ναι 53 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι Ναι 36 Διαλέξεις (Δ) Ναι Όχι Όχι Ναι 50

24 24 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου (2015- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (2015- Μουσεία και εκπαίδευση (2015- Εισαγωγή στο γραμματισμό (2015- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2015- Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Ι (2015- Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (2015- Κωδικός ΠΑ0103 ΨΧ1103 ΚΤ1102 ΠΔ1000 ΒΠ0405 ΠΔ1395 ΠΑ0200 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Δερμιτζάκη Ειρήνη Νικονάνου Κλεονίκη Παπαδοπούλου Μαρία Πεχτελίδης Ιωάννης Λαΐνας Αθανάσιος Χατζοπούλου Κατιφένια Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Αναπληρωτής Επίκουρος Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Ναι Ναι Ναι Ναι 45 Διαλέξεις (Δ) Ναι 42 Επίκουρος Αναπληρωτής Ε.ΔΙ.Π. Διαλέξεις (Δ) Όχι Ναι Όχι Ναι 22 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 13 Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π) Ναι Ναι Ναι Ναι 43

25 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 25 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 40 Μεθοδολογία έρευνας Επίκουρος ΒΠ0800 Τσέλιου Ελευθερία ( Ναι 36 Έννοιες των φυσικών 41 επιστημών και η Φροντιστήριο (Φ), ΘΠ0320 Χρηστίδου Βασιλεία διδακτική τους (2015- Εργαστήριο (Ε), Ναι 69 Πρακτικό (Π) 42 Γαλλικά Ι (2015- ΞΓ0201 Κάκαρη Διαμάντω Ε.Ε.Π Γερμανικά Ι (2015- ΞΓ0301 Παλασάκη Βασιλική Ε.Ε.ΔΙ.Π Ιταλικά Ι (2015- ΞΓ0401 Ευδωρίδου Ε.Ε.Π. Ελισσάβετ Αγγλικά ΙΙ (2015- ΞΓ0102 Τσουτσουλοπούλου Μαρίνα Ε.Ε.Π Γαλλικά ΙΙ (2015- ΞΓ0202 Κάκαρη Διαμάντω Ε.Ε.Π Γερμανικά ΙΙ (2015- ΞΓ0302 Παλασάκη Βασιλική Ε.Ε.ΔΙ.Π Ιταλικά ΙΙ (2015- ΞΓ0402 Ευδωρίδου Ε.Ε.Π. Ελισσάβετ Αγγλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ0103 Τσουτσουλοπούλου Μαρίνα Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Γαλλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ0203 Κάκαρη Διαμάντω Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Γερμανικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ0303 Παλασάκη Βασιλική Ιταλικά ΙΙΙ (2015- ΞΓ0403 Ευδωρίδου 52 Ελισσάβετ ΞΓ0104 Τσουτσουλοπούλου 53 Αγγλικά ΙV (2015- Μαρίνα Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ναι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι

26 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις 54 Γαλλικά ΙV (2015- ΞΓ0204 Κάκαρη Διαμάντω Ε.Ε.Π Γερμανικά ΙV ( ΞΓ0304 Παλασάκη Βασιλική Ε.Ε.ΔΙ.Π Ευδωρίδου 56 Ιταλικά ΙV (2015- ΞΓ0404 Ε.Ε.Π Ελισσάβετ Φροντιστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας (2015- Κούκλες και κουκλοθέατρο (2015- Εισαγωγή στη μουσική σκέψη και πράξη (2015- Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα-τα δικαιώματα του παιδιού (2015- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για Μουσεία (2015- Σύγχρονες εφαρμογές της Μουσειακής Εκπαίδευσης (2015- ΓΛ0618 Κονταξή Ελένη Ε.ΔΙ.Π. ΚΤ1350 ΚΤ1420 ΠΔ1220 ΚΤ1390 Μαγουλιώτης Απόστολος Κανελλόλος Παναγιώτης Πανταζής Bασίλειος Νικονάνου Κλεονίκη Αναπληρωτής Αναπληρωτής Αναπληρωτής Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Πρακτικό (Π) Πρακτικό (Π) 26 πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι 55 Όχι Όχι Όχι Ναι 36 Ναι Ναι Όχι Ναι 7 ΒΠ0921 Νάκου Ειρήνη

27 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Πολυτροπικά κείμενα: Ανάλυση, κατανόηση και παραγωγή (2015- Ψηφιακό παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη (2015- Θέματα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας (2015- Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον (2015- Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις (2015- Σύγχρονα ρεύματα για τη μελέτη του φύλου (2015- Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας (2015- Οργάνωση του ελληνικού Κωδικός ΓΛ0620 ΘΠ0250 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Παπαδοπούλου Μαρία Καρασαββίδης Ηλίας Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Εργαστήριο (Ε) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 27 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι ΓΛ0120 Μότσιου Ελένη Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) ΘΠ0308 Χρηστίδου Βασιλεία ΒΠ0815 ΨΧ9050 ΠΔ1290 ΠΔ1410 Τσέλιου Ελευθερία Κοσμά Υβόν Πεχτελίδης Ιωάννης Λαΐνας Αθανάσιος Επίκουρος Συμβασιούχος Π.Δ. 407 Επίκουρος Αναπληρωτής Πρακτικό (Π) Εργαστήριο (Ε) Διαλέξεις (Δ) Διαλέξεις (Δ)

28 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) εκπαιδευτικού συστήματος ΙΙ (2015- Προφορική ιστορία στην Εκπαίδευση (2015- Φροντιστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας (2015- Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού (2015- Αντιρατσιστική Εκπαίδευση (2015- Σδές φύλου και λογοτεχνία (2015- Μαθηματικά και Λογοτεχνία (2015- Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση (2015- Παιδική ηλικία και αντικείμενα (2015- Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις ΚΤ1110 Νάκου Ειρήνη Ναι Ναι Ναι ΓΛ0618 Κονταξή Ελένη Ε.ΔΙ.Π. ΚΤ0320 ΠΔ1230 Τσουβαλά Μαρία Πανταζής Bασίλειος Επίκουρος Αναπληρωτής ΙΠ1051 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Διαλέξεις (Δ) πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 28 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι 55 Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι ΘΠ0310 Κονταξή Ελένη ΕΔΙΠ Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Ναι Ναι 10 ΓΛ0640 Μότσιου Ελένη Λέκτορας ΙΠ1011 Νάκου Ειρήνη Εργαστήριο (Ε),

29 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2015- Περιβαλλοντική εκπαίδευση (2015- Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (2015- Νεότερη ελληνική ιστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις (2015- Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικές εφαρμογές (2015- Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές (2015- ΚΤ0107 ΘΠ0502 ΘΠ0811 Μαγουλιώτης Απόστολος Τσεβρένη Ίριδα Καρασαββίδης Ηλίας Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 29 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι 26 Συμβασιούχος Π.Δ. 407 Επίκουρος Διαλέξεις (Δ) Εργαστήριο (Ε) ΙΠ0203 Σακκής Δημήτριος Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι ΓΛ0206 ΘΠ0100 Τσιλιμένη Τασούλα Αμπακούμκιν Γεώργιος Αναπληρωτής Επίκουρος Πρακτικό (Π), Εργαστήριο (Ε) Σχεδιασμός, οργάνωση ΠΔ1340 Μάγος Κωσταντίνος Επίκουρος Διαλέξεις (Δ)

30 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων (2015- Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: γνώση και εξουσία (2015- Ψυχολογία παιδικού σχεδίου (2015- Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python (2015- Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική (2015- Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη (2015- Ευρωπαϊκή Παιδική Λογοτεχνία (2015- Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία (2015- Εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας (2015- Κωδικός ΠΔ1300 ΨΧ0205 ΘΠ0150 ΠΔ1420 ΚΤ0321 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Πεχτελίδης Ιωάννης Μπονώτη Φωτεινή Καρασαββίδης Ηλίας Λαΐνας Αθανάσιος Τσουβαλά Μαρία Επίκουρος Αναπληρωτής Επίκουρος Αναπληρωτής Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Διαλέξεις (Δ) Εργαστήριο (Ε) 30 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Ναι Ναι Όχι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 32 ΓΛ0619 Κονταξή Ελένη Ε.ΔΙ.Π Ναι 11 ΓΛ0311 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Ναι Όχι ΨΧ0120 Μπονώτη Φωτεινή Ρούσση Χριστίνα Αναπληρωτής 28 5

31 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Σύγχρονες εφαρμογές της Μουσειακής Εκπαίδευσης (2015- Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής (2015- Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (2015- Η εκπαίδευση στον Κινηματογράφο (2015- Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2015- Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: Παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση (2015- Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική Κωδικός Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις ΒΠ0921 Νάκου Ειρήνη ΚΤ1340 ΨΧ0610 ΠΔ0410 ΚΤ0102 Κανελλόλος Παναγιώτης Δερμιτζάκη Ειρήνη Μάγος Κωσταντίνος Μαγουλιώτης Απόστολος Αναπληρωτής πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αναπληρωτής Επίκουρος Μαγουλιώτης Απόστολος ΚΤ1121 Νάκου Ειρήνη ΠΔ1420 Λαΐνας Αθανάσιος Αναπληρωτής Εργαστήριο (Ε), Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4

32 32 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) πολιτική (2015- Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης (2015- Πρακτική Άσκηση και Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης (2015- Εφαρμογές εκπαιδευτικής ψυχολογίας (2015- Ένταξη και αναπηρία: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (2015- Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική (2015- Κωδικός ΠΑ0401 ΠΔ1210 ΨΧ9010 ΠΔ1360 ΠΔ1280 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Χατζοπούλου Κατιφένια Δερμιτζάκη Ειρήνη Στρογγυλός Βασίλειος Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Αναπληρωτής Ε.ΔΙ.Π. Αναπληρωτής Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα συμμετείχαν στις εξετάσεις πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π) Διαλέξεις (Δ) Διαλέξεις (Δ) Εργαστήριο (Ε) Πρακτικό (Π) Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι 24 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρός αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες.

33 33 Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.

34 34 Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος α.α. ΜΑΘΗΜΑ Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα (2015- Μεθοδολογία έρευνας Ι (2015- Ψυχολογία της μάθησης (2015- Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (2015- Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (2015- Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» Κωδικός Α3 Α1 Α2 Β4 Ιστότοπος 6 in/el/content/917- sygxrones-paidagogikes tegoryid= in/el/content/920- methodologia-ereynas-ii-y Β5 courses/seab166/ Σελίδα Οδηγού Σδών 7 Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμ ο και βαθμίδα) Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Αμπακούμκιν Γεώργιος Μπονώτη Φωτεινή Τσέλιου Ελευθερία Παπαδοπούλου Μαρία (Υ), κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) (Υ) Φρονιτστήριο (Φ) Φροντιστήριο (Φ), Ασκήσεις (Α) Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; 8 (Εαρ.-Χειμ.) φοιτητών ενεγράφησα ν στο μάθημα φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 9 Χειμερινό Χειμερινό Χειμερινό Εαρινό Εαρινό Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 5 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 7.0 Σημείωση (ΟΜΕΑ): Επιπλέον των αναγραφόμενων μαθημάτων, προσφέρονται και κύκλοι σεμιναρίων. 6 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 7 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σδών (αν υπάρχει), ό περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 8 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 9 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρός αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Σημείωση (ΟΜΕΑ): Τα μαθήματα του ΠΜΣ αξιολογούνται στο σύνολό τους κάθε εξάμηνο με σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε όλους/ες τους/ις φοιτητές/ήτριες σε μια από τις τελευταίες συνεδρίες του κάθε μαθήματος.

35 α.α. ΜΑΘΗΜΑ Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού (2015- Σχεδιασμός και αξιολόγηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2015- Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2015- Σχεδιασμός και αξιολόγηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2015- Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2015- Κωδικός Β6 ΓΑ7 ΓΑ8 Ιστότοπος 6 in/el/content/924- theories-sxediasmoy-kaiaksiologisis-paidagogikoyylikoy-paidagogikoypaixnidioy-y in/el/content/929- diepistimoniki-proseggisikai-didaktiki-aksiopoiisientypoy-paidagogikoyylikoy-ye gr/files/odigos_2011_ne W.pdf ΓΒ9 courses/seab123/ ΓΒ10 Σελίδα Οδηγού Σδών 7 Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμ ο και βαθμίδα) Νικονάνου Κλεονίκη Τσιλιμένη Τασούλα Τσιλιμένη Τασούλα Καρασαββίδης Ηλίας Καρασαββίδης Ηλίας (Υ), κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (Υ) (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' Φρονιτστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε), Εργαστήριο (Ε) Εργαστήριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; 8 (Εαρ.-Χειμ.) φοιτητών ενεγράφησα ν στο μάθημα φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 35 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 9 Εαρινό Χειμερινό Χειμερινό Χειμερινό

36 36 Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» α.α Μάθημα 10 Κωδικός Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης 11 ; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία 12 (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα 13 Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 14 ) 1 Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα (2015- Α Όχι 7.5 Όχι 1ο - Ναι Ναι 2 Μεθοδολογία έρευνας Ι (2015- Α Ναι 7.5 Ναι 1ο - Ναι Όχι 3 Ψυχολογία της μάθησης (2015- Α Όχι 7.5 Ναι 1ο - Ναι Όχι 4 Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (2015- Β Ναι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι 5 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (2015- Β Ναι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι 6 Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού Β Όχι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι παιχνιδιού ( Σχεδιασμός και αξιολόγηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2015- ΓΑ Ναι 11.5 Ναι 3ο - Ναι Ναι 8 Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση έντυ ΓΑ Ναι 11.5 Ναι 3ο - Ναι Ναι παιδαγωγικού υλικού ( Σχεδιασμός και αξιολόγηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2015- ΓΒ Όχι 11.5 Όχι 3ο - Όχι Όχι 10 Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού ΓΒ Όχι 11.5 Όχι 3ο - Όχι Όχι παιδαγωγικού υλικού ( Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Δ ο 10 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 11 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 12 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 13 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 14 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.

37 37 Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (ΜΔΕ) Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Συνολικός αριθμός Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων) * ,69 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά.

38 38 Πίνακας 15. Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ 2015* Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και άλλων διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕΔΙΠ. Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου προκύπτει έτσι είναι μικρότερη του 5%. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο νεότερο πρότυπο της ΑΔΙΠ, στο παλαιότερο πρότυπο, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του και μετά. Στον παρόντα πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση το πιο πρόσφατο πρότυπο. Έτσι, κάποιες στήλες μένουν κενές, όπως η Ζ («Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος»), για την οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία συστηματικά (δεν περιέχεται στο πληροφοριακό σύστημα), αν και υπάρχει σχετικό έργο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ( όχι) Η = Άλλες εργασίες Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) δεν εκδίδουν πρακτικά Ι = Βιβλιοκρισίες συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) δεν εκδίδουν πρακτικά

39 39 Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2015* Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και άλλων διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕΔΙΠ. Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου προκύπτει έτσι είναι μικρότερη του 5%. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο πρότυπο της ΑΔΙΠ και στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του και μετά, το οποίο περιέχει περισσότερες στήλες. Στον παρόντα πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση τη δομή του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιες στήλες σε παλαιότερα έτη (πριν το 2010), όπως για την Η («Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά»), αν και υπάρχει σχετική δρατησριότητα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, η κατηγορία ΣΤ αναφέρεται σε προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια. Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύ Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η = Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά Θ = Βραβεία Ι = Τιμητικοί τίτλοι

40 40 Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος * Σύνολο συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ως συντονιστές Ως συνεργάτες (partners) 0 4 μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας 0 μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες 1 Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

41 Παραρτήματα Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και τα οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σδών του Τμήματος και πλήρης κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία.

42 42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δημοσιεύσεις του Τμήματος, Α. Ελληνικές 1. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A., Αποστολίδου Β,. Ιορδανίδου, Α., Καραντζόλα, Ε., Κοσεγιάν, Χ., Μητσιάκη, Μ., Παπαδοπούλου, Μ., Φλιάτουρας, Α., Χατζησαββίδης, Σ., Χοντολίδου, Ε. (2015). Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σδών για τη Γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 35 (σσ ). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΑΠΘ. 2. Βλαχάκη, Μ. & Μάγος, Κ. (2015). Η συμβολή της έρευνας δράσης σε μια μουσειακή έκθεση για τη μετανάστευση με συνερευνητές παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Action Research in Education, 6, Γιαμπολδάκη, Ε. & Καρασαββίδης, Η. (2015). Η ανταπόκριση μαθητών προσχολικής ηλικίας σε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εκμάθηση χωρικών εννοιών: Μια πιλοτική εφαρμογή. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό Οδυσσέας (2015). (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Κώστας Μάγος: Υπεύθυνος για την εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στο εκπαιδευτικό υλικό) 5. Ευαγγέλου, Ιάσων (2015). Ποιητική Ανθολογία (Ελένη Κονταξή, Επιμέλεια και Σημείωμα Επιμελήτριας). Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας). 6. Ευδωρίδου, E., Καρακασίδης, Θ. (2015). "Ακαδημαϊκή Γραφή. Σύνθεση & Ανάλυση Κειμένων Επιστήμης, Τέχνης και Πολιτισμού, Εφαρμογή Σημειωτικής Ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες". β έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, ISBN Το σύγγραμμα διανέμεται μέσω 7. Ευδωρίδου, E. (2015). Studi Italiani. Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 2015, ISBN Το σύγγραμμα διανέμεται μέσω 8. Ευδωρίδου, E., Καρακασίδης, Θ. (2015). Writing, Ecriture, Scrittura, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, ISBN Το σύγγραμμα διανέμεται μέσω 9. Γιαμπολδάκη, Ε. & Καρασαββίδης, Η. (2015). Η ανταπόκριση μαθητών προσχολικής ηλικίας σε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εκμάθηση χωρικών εννοιών: Μια πιλοτική εφαρμογή. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου 15 Σημείωση (ΟμΕΑ): Η παρούσα καταγραφή βασίστηκε σε στοιχεία έδωσαν μέλη ΔΕΠ και άλλοι διδάσκοντες του Τμήματος στο ΠΣΑΤ. Το πληροφοριακό σύστημα δεν διαθέτει δυνατότητα μορφοποίησης χαρακτήρων (π.χ., πλάγια). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2017

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2016 Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις (28/11/2013) στην

Τροποποιήσεις (28/11/2013) στην Τροποποισεις (28/11/2013) Έκθεση Εσωτερικς Αξιολόγησης Πανεπιστμιο Θεσσαλίας Σχολ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμμα Προσχολικς Εκπαίδευσης Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Βόλος Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) . Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ:ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Σχετικ ός πίνακ Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 2 Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πρόγραμμα σπουδών ακαδ 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν από την ενότητα της Παιδαγωγικής: 15 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ AKA Δ. ETOYΣ... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (6/6-23/6/2017) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

12.4 Παράρτηµα

12.4 Παράρτηµα 12.4 Παράρτηµα Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. - 157 - ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΤΜΗΜΑ : Στατιστικής και Αναλογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2017 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 2016 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡΟΦΟΥ Σ ΧΟΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Ζ. Μπαμπλέκου)

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Ζ. Μπαμπλέκου) Δευτέρα 18/1/2016 12.00-14.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο 17 0 16 0 15 0 15 0 13 0 13 0 Από εξέλιξη 1 1 2 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Αλεξανδρούπολη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος o

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 09:00-10:30 ΜΟΡΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 09:00-10:00 ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΕΠΙΚ. ΠΤΔΕ ΚΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη Δευτέρα 8/6/15 11.00-13.00 12.00-14.00 10.00-11.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012-13 Σελίδα2 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/01/ /01/2010

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/01/ /01/2010 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/01/2010 22/01/2010 ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/2010 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα