OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL"

Transcript

1 OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP010 Title Βόρειο Αιγαίο Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision date MS amending decision number MS amending decision date MS amending decision entry into force date NUTS regions covered by the operational programme EL41 - Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) EL411 - Λέσβος (Lesvos) EL412 - Σάμος (Samos) EL413 - Χίος (Chios) EL EL

2 1. STRATEGY FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME'S CONTRIBUTION TO THE UNION STRATEGY FOR SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH AND THE ACHIEVEMENT OF ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIAL COHESION 1.1 Strategy for the operational programme's contribution to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and to the achievement of economic, social and territorial cohesion Description of the programme s strategy for contributing to the delivery of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and for achieving economic, social and territorial cohesion. 1.Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η γεωγραφική θέση των 10 νησιών από τα οποία απαρτίζεται, με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα καθ ένα από αυτά,προσδιορίζουν κατά κύριο λόγο τη θέση,το αναπτυξιακό προφίλ και τη σχέση της σε επίπεδο Χώρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά,όπως μικρά και μεγάλα νησιά,μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική χώρα,μεγάλη απόσταση μεταξύ των νησιών,ορεινά εδάφη μέσα στα νησιά,κλπ.αυτά τα χαρακτηριστικά επιδρούν διαχρονικά στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι των νησιών,ενώ προσδιορίζουν,εν πολλοίς,τη «διπλή περιφερειακότητά» της,η οποία εκφράζει τη διττή ιδιότητα της Περιφέρειας,ως ακριτικής στα σύνορα της Ελλάδας και ως απομακρυσμένης περιφερειακής περιοχής στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διπλή αυτή περιφερειακότητα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα φυσικής απομόνωσης με δυσκολίες ένταξης στα δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγών και παράγοντα χαμηλής ανάπτυξης με αρνητικές επιπτώσεις για την πραγματική σύγκλισή της με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης. Διαχρονικά η Περιφέρεια παραμένει εκτός των κυρίων αξόνων διαπεριφερειακού χαρακτήρα και τα νησιά της συνδέονται δύσκολα με την Αττική αλλά και με την Κεντρική Μακεδονία ενώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα παραγωγικής-λειτουργικής και μεταφορικής διασύνδεσης μεταξύ τους. Κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις κυρίως στους τομείς των μεταφορικών,περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδομών,που συνέβαλλαν στην άμβλυνση σημαντικών προβλημάτων και στην κάλυψη ενός μέρους σημαντικών αναπτυξιακών αναγκών. Έτσι η Περιφέρεια πέτυχε,έστω και σε μικρή κλίμακα,μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ,σε σχέση με το σύνολο της χώρας (20% έναντι 18%) κατά την περίοδο Διαχρονικά,δηλαδή η θέση της,όσον αφορά στο ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ,σημείωσε σχετική βελτίωση,έναντι άλλων Περιφερειών,αφού από την 9η θέση που κατείχε το 2005, κατέλαβε την 7η θέση το 2009 στο σύνολο των 13 EL 1 EL

3 Περιφερειών της Χώρας,παραμένοντας όμως σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα,τόσο από το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας,όσο και από τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ελλάδας. Παράλληλα συνεχίζει να παρουσιάζει έντονα διαρθρωτικά προβλήματα,εκφραζόμενα στην επί μέρους παραγωγική της δομή,στον κοινωνικο-οικονομικό της ιστό και στις υποδομές της.αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα συνέβαλλαν στις εντονότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη Περιφέρεια,μετά το 2008,οι οποίες απεικονίζονται στους δείκτες της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα στα μεγέθη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Προϊόν. Όσον αφορά στην αγορά εργασίας η ανεργία,το διάστημα αυξήθηκε δραματικά σε 22,0%,ενώ οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές σημειώθηκαν μεταξύ 2010 και 2012.Αναφορικά με την ΑΠΑ,σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,παρατηρείται σημαντική μείωσή της στο διάστημα ,σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Χώρας.Παράλληλα,το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Βόρειο Αιγαίο,ενώ μέχρι και το 2008 αυξανόταν,όπως και της Χώρας,το 2009 μειώνεται κατά 4,7% έναντι αντίστοιχης μείωσης αυτού της Χώρας κατά 4,3% και το 2010 μειώνεται κατά 6%,έναντι αντίστοιχης μείωσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χώρας κατά 3,2% Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική κρίση είναι περισσότερο έντονη στο Βόρειο Αιγαίο απ ότι στο σύνολο της Χώρας,με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενο προϊόν και κατά συνέπεια στα εισοδήματα των νοικοκυριών,με δυσμενή πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σ ολόκληρο τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της. Σήμερα η Περιφέρεια συνεχίζει να καταλαμβάνει χαμηλή θέση στο σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ,παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τριετίας (δηλαδή πριν να την πλήξει η οικονομική κρίση και ύφεση) το Βόρείο Αιγαίο έχει καταταχθεί,για τη προγραμματική περίοδο ,στη κατηγορία των Περιφερειών σε Μετάβαση. Τα προαναφερόμενα αρνητικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας τεκμηριώνουν την ανάγκη επικαιροποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής,στο πλαίσιο όμως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η είσοδος σε τροχιά ανάπτυξης,η οποία θα συμβάλλει στη μεγέθυνση του συνόλου της οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της,έτσι ώστε να οδηγηθεί στην πραγματική σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καθοδηγείται από το αναπτυξιακό δυναμικό σε τομείς και δράσεις που μπορεί η Περιφέρεια να αξιοποιήσει και κυρίως να μετατρέψει το μέχρι σήμερα συγκριτικό μειονέκτημα,που είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας της,σε συγκριτικό πλεονέκτημα,στηριζόμενη παράλληλα στα αντικειμενικά συγκριτικά πλεονεκτήματά της,όπως: Το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο και οι πόροι οι οποίοι δεν έχουν πληγεί από τις μέχρι σήμερα ανθρωπογενείς παρεμβάσεις,δημιουργούν προϋποθέσεις για διεύρυνση,εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος,αλλά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. EL 2 EL

4 Την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με την κατάλληλη διαδικασία μεταποίησης και εμπορίας που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση των κλάδων,έτσι ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τον πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας ο οποίος με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του δημιουργεί σημαντικές θετικές προοπτικές ανάληψης παραγωγικών επιχειρηματικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών για αυτοτροφοδοτούμενη αειφόρο ανάπτυξη. Την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσής του στον κοινωνικό και δημόσιο ιστό της Περιφέρειας,πλεονέκτημα που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές σύνδεσης του με τον παραγωγικό/ επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική και διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων,με την παράλληλη ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας που θα υποστηρίζει την παραγωγική διαδικασία και τις κοινωνικές ανάγκες. Την ομοιογένεια του πληθυσμού και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του που βασίζονται σε κοινές ιστορικοπολιτισμικές αναφορές. 2.Κυριότερες αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας κατά τη περίοδο Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνδυασμό με τη θέση της στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό περιβάλλον,στο πλαίσιο της στρατηγικής Ε2020,οι κυριότερες αναπτυξιακές ανάγκες ανά βασικό αναπτυξιακό τομέα είναι οι εξής : Παραγωγική Δομή / Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί στην οικονομία της Περιφέρειας,απασχολώντας το 71% των εργαζόμενων και παράγοντας το 85% της συνολικής ΑΠΑ.Αντίστοιχα,ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει κατά 16,4% στη συνολική απασχόληση και ο πρωτογενής κατά 13,3%,με πολύ μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας.Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα από τα προβλήματα-μειονεκτήματα της παραγωγικής-επιχειρηματικής βάσης της Περιφέρειας είναι η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα (χαμηλότερη από την αντίστοιχη στη Χώρα με συνεχή τάση αύξησης της διαφοράς). Στον τριτογενή τομέα η επιχειρηματικότητα,μέσω της οποίας παράγεται το 50% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολείται το 40% των εργαζομένων,εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά από τρεις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,το εμπόριο,τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την τουριστική EL 3 EL

5 δραστηριότητα.το υπόλοιπο του τριτογενή τομέα αναφέρεται κυρίως στη δημόσια διοίκηση,η οποία παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση της Περιφέρειας.Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες του τομέα κατά τη περίοδο της κρίσης έχουν υποστεί δραματική μείωση κυρίως όσον αφορά στη παραγωγή ΑΠΑ,αλλά και στην απασχόληση. Όσον αφορά στον δευτερογενή τομέα,ο οποίος,σχεδόν στο σύνολό του,εκπροσωπείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις που παράγουν το 8,0% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολούν το 16% του συνόλου των εργαζομένων,βασικός οικονομικός κλάδος είναι ο κατασκευαστικός,ο οποίος φθίνει δραματικά τα τελευταία χρόνια,με δεύτερη τη μεταποίηση,η οποία επίσης παρουσιάζει πτώση. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στη μεταποίηση,αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα,σχετίζονται κυρίως με το νησιωτικό χαρακτήρα και τη θέση της Περιφέρειας,τη σύνδεσή της με τον αγροτικό τομέα,το μικρό μέγεθος των μονάδων,καθώς και με την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Τέλος,όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα,ο οποίος στο σύνολό του εκπροσωπείται από μικρές ιδιωτικές γεωργικές,κτηνοτροφικές και μικτές εκμεταλλεύσεις,καθώς και από μικρού μεγέθους ιδιωτικά αλιευτικά σκάφη,με εμφάνιση,όμως,σημαντικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας,παράγει μόνο το 4,6% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας και απασχολεί το 13% των εργαζομένων,με έντονη εποχικότητα και υποαπασχόληση.η διαχρονική αποδυνάμωσή του,οφείλεται σε παράγοντες που αφορούν τη διάρθρωση του τομέα,τα προβλήματα διάθεσης των προϊόντων και τη διαχρονική μείωση της στήριξης των τιμών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση,το αυξημένο κόστος παραγωγής,την έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών,τον χαμηλό δείκτη άρδευσης και το μεγάλο ποσοστό αγραναπαύσεων.εν τούτοις,είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τελευταία,λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης,παρατηρείται μια ενίσχυση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα,υποκρύπτοντας όμως μεγάλα ποσοστά υποαπασχόλησης. Παράλληλα προς τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά της παραγωγικής δομής της Περιφέρειας,συνυπάρχουν εξωστρεφείς παραγωγικές δραστηριότητες όπως η ελαιοκαλλιέργεια, η αμπελοκαλλιέργεια, η μαστιχοκαλλιέργεια και η ιχθυοκαλλιέργεια, κλάδοι στους οποίους απασχολείται ο τοπικός πληθυσμός με παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας,με αποτέλεσμα η γεωργία στο Βόρειο Αιγαίο να χαρακτηρίζεται μη εντατική. Από τα παραπάνω στοιχεία και σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας διαφαίνονται μεγάλοι κίνδυνοι περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας και άμβλυνσης της συνοχής του κοινωνικοοικονομικού ιστού της αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση-ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της εσωτερικής διάρθρωσης κάθε τομέα της Περιφέρειας. Η άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας,η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς τους,με παράλληλη έμφαση στην καινοτομική αξιοποίηση των διαθέσιμων τοπικών πόρων,είναι απαραίτητη επιλογή στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δομικών προβλημάτων.η ενσωμάτωση της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία,η αξιοποίηση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό πεδίο και η καινοτομική διασύνδεση διαφορετικών κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου αποτελεί την αναγκαία,αλλά ικανή συνθήκη για ουσιαστική EL 4 EL

6 αξιοποίηση των αλυσίδων αξίας που υπάρχουν ή και που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιμέρους κλάδους και τομείς. Οι προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και κατά την τρέχουσα για ενίσχυση των επιχειρήσεων τόσο από τα Περιφερειακά όσο και από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα,αμβλύνουν σε ένα βαθμό τα προβλήματα «επιβίωσης» τουλάχιστον 600 τουριστικών ή / και μεταποιητικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.ο κυριότερος λόγος ήταν η μη εστιασμένη προσέγγιση στις εξειδικευμένες ανάγκες και στις δυνατότητες των επιχειρήσεων,με δεδομένο τον μάλλον οριζόντιο χαρακτήρα των παρεμβάσεων. Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τη Περιφερειακή Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης,οι ανάγκες του τομέα της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,που θα πρέπει να καλυφθούν με την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο είναι οι εξής: Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων,με τον εκσυγχρονισμό και τη χρήση καινοτομιών στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία. Διεύρυνση της παραγωγικής και επιχειρηματικής βάσης κάθε νησιού της Περιφέρειας με τον εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών των τομέων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας,καθώς και με την διασύνδεση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας. Προσανατολισμός της επιχειρηματικής / παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με αντικείμενο την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών της Περιφέρειας. Κατάρτιση εργαζομένων και επιχειρηματιών και υποστήριξη των επιχειρήσεων για αξιοποίηση καινοτομιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας,στις παραγωγικές και εμπορικές λειτουργίες τους. Επίλυση ή άμβλυνση του χρηματοπιστωτικού προβλήματος και του αυξημένου κόστους μεταφοράς προϊόντων / αγαθών και ανθρώπων. Έρευνα / Καινοτομία / Σύνδεση έρευνας με παραγωγή Στο Βόρειο Αιγαίο διαπιστώνεται έλλειψη ερευνητικών ιδρυμάτων προσανατολισμένων στην παραγωγική και κοινωνική δομή και τις ανάγκες της Περιφέρειας.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,ο μοναδικός μέχρι σήμερα φορέας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας στη Περιφέρεια,παρά τη σημαντική ερευνητική του δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δεν έχει αναπτύξει επαρκώς ερευνητικές δραστηριότητες,οι οποίες συνδέονται με τις παραγωγικές και επιχειρηματικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. EL 5 EL

7 Με δεδομένη δε,την ουσιαστική ανυπαρξία άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων,η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 11η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της Χώρας,στο σύνθετο δείκτη καινοτομίας με τιμή δείκτη 0,04,όταν ο μέσος όρος της τιμής του δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55.Έτσι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατέχει την 202η θέση μεταξύ των 207 Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Η εικόνα υστέρησης της Περιφέρειας στους δείκτες Ε & Α και Καινοτομίας συνδέεται με την έλλειψη επαρκούς ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογίας-καινοτομίας.η υστέρηση αυτή σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους είναι πολύ μικρές ή μικρές,με παραδοσιακές οργανωτικές δομές και με προσωπικό σχετικά χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου,συμβάλλει σημαντικά στον μικρό βαθμό ενσωμάτωσης και χρήσης προϊόντων και αποτελεσμάτων έρευνας,τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,παρά τις ευκαιρίες που υπήρξαν κατά τις προηγούμενες και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Έτσι ο βαθμός διασύνδεσης των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας με τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας είναι μικρός και επίσης υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες διασύνδεσης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων,ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης,που η αναγκαιότητα της διασύνδεσης είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.παράλληλα όμως η δημιουργία υποστηρικτικών δομών και μέσων ανάπτυξης της καινοτομίας και προώθησης της έρευνας και της τεχνολογίας,καθώς και της χρήσης των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγική / επιχειρηματική δραστηριότητα,καθώς και η σύνδεση ερευνητικού ιστού και επιχειρηματικού κόσμου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν κατά την προγραμματική περίοδο ,για τον συγκεκριμένο τομέα είναι οι εξής: Ανάπτυξη υποδομών έρευνας,τεχνολογίας και καινοτομίας συνδεόμενη η ερευνητική δραστηριότητα αυτών των υποδομών,με την παραγωγική δομή και ανάγκες της Περιφέρειας και εξειδικευόμενη η έρευνα και τα αποτελέσματά της στις ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας των νησιών της Περιφέρειας. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της μη τεχνολογικής καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας. Παραμονή-συγκράτηση,αλλά και προσέλκυση ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια και ενασχόλησή του με την σύνδεση της έρευνας,τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων της,καθώς και της καινοτομίας,με την παραγωγική και επιχειρηματική βάση της Περιφέρειας. EL 6 EL

8 Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας,για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,αλλά και μη τεχνολογικών καινοτομιών. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κουλτούρας σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική και λειτουργική τους διαδικασία. Συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα. Ευρυζωνικά δίκτυα / Προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας με τον κατακερματισμό του χώρου σε πλήθος απομακρυσμένων τόσο μεταξύ τους όσο και από την ηπειρωτική χώρα νησιών έχει συντελέσει σημαντικά στον χαμηλό βαθμό κάλυψης της Περιφέρειας σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα,η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών) στην Περιφέρεια είναι χαμηλή,οφειλόμενη κυρίως στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού,στην απομόνωση των νησιών από τα κέντρα γνώσης και πληροφόρησης και από την χαμηλή επιχειρηματική κουλτούρα της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Χαρακτηριστικό της ανεπάρκειας ανάπτυξης υποδομών και χρήσης ΤΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο αργός ρυθμός και το μικρό εύρος υλοποίησης των προβλεπόμενων στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους,αλλά και στην τρέχουσα,αντίστοιχες δράσεις-έργα ΤΠΕ.Την ίδια στιγμή είναι έντονη η ανάγκη ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων και γενικότερα ΤΠΕ,λόγω της απομόνωσης των νησιών,με δυσκολίες φυσικής προσπελασιμότητας προς τα διοικητικά,εμπορικά και παραγωγικά κέντρα,αφ ενός των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας,αφ ετέρου της ηπειρωτικής Χώρας. Πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά,οι ανάγκες της Περιφέρειας που πρέπει να καλυφθούν ως προς αυτόν τον τομέα είναι οι εξής: Συμπλήρωση / ολοκλήρωση των υποδομών σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες των μεγάλων και μικρών νησιών,με το κέντρο βάρους στα μικρά νησιά τις υπηρεσίες του Δήμου Εξοικείωση του συνόλου του πληθυσμού και των επιχειρήσεων,καθώς και των στελεχών προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών στην χρήση ΤΠΕ Αξιοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ και την Περιφερειακή και Τοπική Δημόσια Διοίκηση,ως Key Enabling Technology (ΚΕΤ) EL 7 EL

9 Διεύρυνση της χρήσης των ΤΠΕ από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,για εύκολη και άμεση πρόσβασή τους στις διοικητικές,κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες για άμβλυνση του προβλήματος φυσικής πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες Ενέργεια Η νησιωτικότητα της Περιφέρειας,ο κατακερματισμός του χώρου και η μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Χώρα συμβάλλουν στη δημιουργία ενεργειακού ελλείμματος στο σύνολο της Περιφέρειας,με παράλληλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα των νησιών λόγω της χρήσης πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,ανά νησί.η ενεργειακή ανεπάρκεια και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των νησιών έχουν ως αποτέλεσμα,πέραν της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων,την μείωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας για παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Παρ όλα αυτά,το Βόρειο Αιγαίο σε όλα τα νησιά του έχει να επιδείξει ιδιαίτερο πλούτο σε ΑΠΕ,όπως,αέρας και ήλιος,ενώ εκτιμάται ότι η περιοχή διαθέτει αξιόλογο γεωθερμικό δυναμικό,το οποίο όμως δεν έχει μέχρι σήμερα ερευνηθεί συστηματικά.το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται κινητικότητα για διεξαγωγή μετρήσεων,με στόχο την αξιοποίηση της γεωθερμίας για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Εκτός από τα προβλήματα της χρήσης συμβατικής ενέργειας παραγόμενης από πετρέλαιο,τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ενέργειας είναι παλαιάς τεχνολογίας και με προβλήματα φθοράς,έτσι ώστε να μην ικανοποιούν τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.Διαπιστώνεται δε ότι κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές δράσεις στην Περιφέρεια για επίλυση των προβλημάτων ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα νησιά της. Άρα οι ανάγκες της Περιφέρειας στο τομέα της ενέργειας προσδιορίζονται από διττή απαίτηση.πρώτον από την απαίτηση αύξησης της ελκυστικότητας των νησιών της Περιφέρειας για προώθηση επενδύσεων και ανάπτυξη αποδοτικών παραγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,χωρίς προβλήματα ενεργειακών ελλείψεων,αλλά και για καλύτερη ποιότητα ζωής.δεύτερον από την απαίτηση συμβολής της Περιφέρειας στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020,για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.πιο συγκεκριμένα,οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα της ενέργειας αναφέρονται στα εξής: Κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια,τόσο με την αύξηση της προσφοράς ενέργειας και την αποτελεσματική διανομή της,όσο και με την μείωση της κατανάλωσης μέσω της εξοικονόμησης,με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης Ενεργειακή επάρκεια και σταθερότητα προσφοράς,καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε προσιτές τιμές για ανάπτυξη αποδοτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό,στη μεταποίηση και στον αγροτικό τομέα EL 8 EL

10 Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ όλων των ειδών Βελτίωση / εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής Συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών στη προσπάθεια μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον - Πολιτισμός Λύματα,απορρίμματα,νερά,αστικό περιβάλλον Όσον αφορά στη προστασία του περιβάλλοντος,στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,κυρίαρχο πρόβλημα είναι η έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με κύριες συνιστώσες,τη δυσκολία αντιμετώπισης της διαχείρισης σε επίπεδο νησιού,την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου περί θαλάσσιας μεταφοράς των απορριμμάτων και την έλλειψη υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας.Παράλληλα,η ελλιπής οργάνωση των Φορέων διαχείρισης απορριμμάτων,κυρίως λόγω πρόσφατων αλλαγών στο θεσμικό τους πλαίσιο,αλλά και λόγω της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας και της αναποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων ανακύκλωσης,επιδεινώνει και διαιωνίζει τα προβλήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν απαραίτητες υποδομές πρώτου σταδίου (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ) για την διαχείριση ΑΣΑ σχεδόν σε όλα τα νησιά, οι οποίες όμως για τεχνικούς λόγους βρίσκονται ακόμα στο στάδιο υλοποίησης. Κυρίαρχη παρέμβαση ήταν η απενεργοποίηση και αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που αφορύν στον νησιωτικό χώρο. Αναφορικά με την προστασία και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων στο Βόρειο Αιγαίο,το βασικότερο πρόβλημα και αναπτυξιακό μειονέκτημα των νησιών,είναι η μεγάλη έλλειψη νερού τόσο για άρδευση,όσο και για ύδρευση.παράλληλα,διαπιστώνονται απώλειες νερού κατά τη μεταφορά του και διανομή του και την εν γένει διαχείρισή του,λόγω προβληματικών δικτύων ή / και αντλιοστασίων άρδευσης και ύδρευσης,αλλά και ενδεχομένως λόγω πιθανής σπατάλης. Όσον αφορά στις αστικές συγκεντρώσεις,στα νησιά του Βορείου Αιγαίου,αυτές παρά τη μικρή ένταση τους,υπό την έννοια του πληθυσμιακού μεγέθους,διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στο οικονομικό και κοινωνικό αναπτυξιακό γίγνεσθαι κάθε νησιού και της Περιφέρειας συνολικά.οι αστικές συγκεντρώσεις στα νησιά ανάλογα με το μέγεθος τους φιλοξενούν μεγάλο μέρος των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του,με πρόσθετες επισκέψεις από τα υπόλοιπα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας,όταν το συγκεκριμένο αστικό κέντρο αποτελεί «έδρα» συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας. Στην έδρα της Περιφέρειας (Μυτιλήνη) συγκεντρώνονται πρόσθετες διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντίστοιχες και ανάλογες περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές-κυκλοφοριακές και κοινωνικές επιβαρύνσεις. EL 9 EL

11 Ως προς τη διαχείριση λυμάτων,τα προβλήματα που επιζητούν λύση είναι η έλλειψη διαχείρισης σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές ή / και σε τουριστικές περιοχές με μικρούς οικισμούς,ενώ ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα τήρησης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου με δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρης ολοκλήρωσης έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορούν σε κατασκευή ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης,σε οικισμούς Γ κατηγορίας. Κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υλοποιήθηκαν έργα ύδρευσης και άρδευσης τα οποία όμως ήταν μικρής κλίμακας και δεν κάλυψαν τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα διαχείρισης πόσιμου νερού που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας.Με την ολοκλήρωση όμως των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Αιγαίου προδιαγράφονται πρόσθετες ανάγκες για την ορθολογική διαχείριση του νερού,βασική παράμετρος της οποίας είναι η μείωση των απωλειών κατά την «επεξεργασία» και διανομή του. Επομένως συνολικά για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων οι ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν με την χρηματοδοτική υποστήριξη των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο επιγραμματικά είναι οι εξής: Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων,με μείωση του όγκου στη πηγή,με διαλογή για ανακύκλωση και στη συνέχεια με την μεταφορά των υπολοίπων σε μονάδες διαχείρισης ή / και σε ΧΥΤΥ. Συμπλήρωση / λειτουργική ολοκλήρωση της υποδομής διαχείρισης υγρών απόβλητων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές ή / και σε τουριστικές περιοχές και σε κάθε περίπτωση η πλήρης κάλυψη της διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ κατηγορίας για ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου. Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των σε ανεπάρκεια ευρισκόμενων υδάτινων πόρων κάθε νησιού της Περιφέρειας,για εξασφάλιση επάρκειας νερού σε ποσότητα και ποιότητα. Βελτίωση / αναβάθμιση του περιβάλλοντος,της λειτουργικότητας και κινητικότητας του διοικητικού κέντρου κάθε νησιού,το οποίο παρουσιάζει πληθυσμιακές,επιχειρηματικές / οικονομικές και διοικητικές συγκεντρώσεις και λειτουργεί ως αστικό κέντρο κάθε νησιού. Φυσικό περιβάλλον Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζονται από εξαίρετο φυσικό πλούτο,ο οποίος περιλαμβάνει σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας,σημαντικούς υγροβιότοπους και άλλους τύπους οικοτόπων και φυσικών ενδιαιτημάτων (χερσαίων και θαλάσσιων),ιστορικά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,μνημεία της φύσης και οικοσυστήματα ειδικού ενδιαφέροντος.περιλαμβάνει ακόμα προστατευόμενες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 και κατατάσσονται στις κατηγορίες «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI)» και «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA)». EL 10 EL

12 Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας συναντώνται χερσαίοι και θαλάσσιοι οικότοποι,πλούσιοι σε ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.επίσης έχουν αναγνωριστεί αρκετές περιοχές της περιφέρειας ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» ενώ σε διάφορα ειδικά καθεστώτα προστασίας έχουν ενταχθεί αρκετοί υγρότοποι.ιδιαίτερης σημασίας είναι οι γεωλογικοί πόροι του Βορείου Αιγαίου,στους οποίους περιλαμβάνονται μνημεία ευρύτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια,γεωλογικές διαμορφώσεις),αλλά και μνημεία παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος,απολιθώματα φυτών και ζώων,λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωμάτων.ξεχωρίζει το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου,το πλέον γνωστό και αξιοποιημένο γεωλογικό μνημείο και ακολουθούν το απολιθωμένο δάσος της Λήμνου,οι ηφαιστειακές δομές,οι θερμές πηγές,τα σπήλαια και τα αρχαία μεταλλεία και οι στοές της Λέσβου,τα απολιθώματα της Χίου,τα ρήγματα της Σάμου,το αρχαίο μεταλλείο και οι ιαματικές πηγές της Ικαρίας κλπ Ωστόσο το μικρό τους μέγεθος και ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην ανθρώπινη δραστηριότητα γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση τους ή στην εξαφάνιση ειδών.όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιδιαίτερους πόρους ανάπτυξης της Περιφέρειας και ως εκ τούτου χρήζουν προστασίας και ήπιας αξιοποίησης. Πολιτισμός Η Περιφέρεια παρουσιάζει πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά,με πλήθος μνημείων όλων των περιόδων (αρχαία,βυζαντινά,μεσαιωνικά και νεώτερα),μουσείων και συλλογών,ιερών ναών και μοναστηριών,κάστρων,φρουρίων,μνημείων βιομηχανικής κληρονομιάς κλπ αλλά και πολλών στοιχείων που συνθέτουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της.σημαντικός είναι και ο αριθμός των παραδοσιακών οικισμών του Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας.. Στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά η περιοχή έχει σημαντικό πλούτο στοιχείων λαϊκού πολιτισμού που σχετίζονται με τα ήθη,τα έθιμα και παραδόσεις,τις τέχνες και τα γράμματα,τη μουσική και το χορό,τη γαστρονομία,τα παραδοσιακά επαγγέλματα που συνδέονταν με τη βιομηχανία του ελαιολάδου,του σαπουνιού και του πυρηνέλαιου,την επεξεργασία δερμάτων,τη μαστιχοκαλλιέργεια,την αλιεία,τη χειροτεχνεία,την αγγειοπλαστική,τη ναυπηγική κ.α.βασικό μέσο προβολής τους είναι τα διάφορα λαογραφικά και θεματικά μουσεία που έχουν ιδρυθεί σε πολλά νησιά,οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,οι γιορτές και τα παραδοσιακά πανηγύρια. Όλα τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου αποτελούν πόλους τουριστικής δραστηριότητας-επισκεψιμότητας δεν έχουν όμως τύχει ανάλογης προστασίας και ανάδειξης,λειτουργούν μεμονωμένα και δεν έχουν ενταχθεί σ ένα δίκτυο οργανωμένης ανάδειξής τους.έτσι απειλούνται με αλλοίωση εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις δράσεις συντήρησης και ανάδειξης τους,ως στοχευμένη συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους για την σύνδεσή τους με την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά της Περιφέρειας. EL 11 EL

13 Υποδομές Μεταφορών Η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την ηπειρωτική Χώρα συνεχίζει να είναι επιτακτική,καθώς μέσω αυτής θα αξιοποιηθεί περισσότερο η στρατηγική τους θέση ως τμήμα των θαλάσσιων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών,θα προωθηθεί η δημιουργία νέων κόμβων διεθνούς εμβέλειας και θα δημιουργηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας,μέσα από την αύξηση της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος,όσον αφορά τις πύλες εισόδου και εξόδου των νησιών (αεροδρόμια και λιμάνια),σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη,είτε η επέκταση/βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών,είτε η μετεγκατάστασή τους,προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες (νέοι τύποι πλοίων,νέα ζήτηση,κλπ.).παράλληλα,είναι απαραίτητη και η αναθεώρηση/πύκνωση των υφιστάμενων συνδέσεων (ακτοπλοϊκών και αεροπορικών) έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων,των επιχειρηματιών και των τουριστών-επισκεπτών των νησιών. Εξίσου σημαντική είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους ενώ και το μεταφορικό κόστος είναι υψηλό.είναι δε σημαντική έλλειψη η απουσία συνδυασμένων μεταφορών τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μετακινήσεις.η ανεπάρκεια των συνδέσεων εντείνεται κατά τους χειμερινούς μήνες και έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση των μικρότερων σε μέγεθος και πληθυσμό νησιών και την αδυναμία εκμετάλλευσης των ευκαιριών λόγω της χωρικής τους θέσης (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών). Είναι γεγονός ότι κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έγιναν προσπάθειες κάλυψης αυτών των αναγκών,με δημιουργία λιμενικών ή / και συνδετήριων οδικών αξόνων,οι οποίες όμως σε κάθε περίοδο ήταν μικρής κλίμακας και κάλυπταν άμεσες ανάγκες,σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταφορικές συνθήκες.πολλές δε,από αυτές τις παρεμβάσεις,ιδιαίτερα της τρέχουσας περιόδου,δεν έχουν ολοκληρωθεί,ή / και δεν έχει γίνει η έναρξη υλοποίησης αυτών που έχουν ήδη σχεδιασθεί. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση ενός μεταφορικού συστήματος για τη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας των νησιών του Αιγαίου με την ενδοχώρα και των νησιών μεταξύ τους σε συνδυασμό με την βελτίωση των πυλών εισόδου/εξόδου (λιμάνια και αεροδρόμια).επίσης ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την ευημερία των κατοίκων και για την ανάπτυξή της οικονομίας των νησιών (προσέλκυση πληθυσμού,επιχειρήσεων,τουριστική ανάπτυξη) είναι η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών,η βελτίωση της προσπελασιμότητας και η μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου που συνδέει παραγωγικούς και τουριστικούς-πολιτιστικούς πόρους με πύλες εισόδου εξόδου των νησιών καθώς και με διοικητικά,επιχειρηματικά κέντρα και δημόσιες υποδομές υγείας. Ανθρώπινο δυναμικό Δημογραφικά στοιχεία EL 12 EL

14 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,επί της απογραφής του 2011,ο πραγματικός πληθυσμός της Περιφέρειας,σημειώνει μείωση της τάξης του 3%,σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή και αντιπροσωπεύει το 1,84% του αντίστοιχου πληθυσμού της Χώρας,ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 3,5%. Σε σχέση με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι εμφανή τα ιδιαίτερα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά του Βορείου Αιγαίου σε σχέση με τα αντίστοιχα της Χώρας.Πιο αναλυτικά,ο δείκτης γήρανσης στην Περιφέρεια αγγίζει το 1,59 έναντι 1,34 του συνόλου της Χώρας.Ο δείκτης αναπλήρωσης στο Βόρειο Αιγαίο είναι 0,75 έναντι 0,83 της Χώρας,ενώ ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων (0,59) στην Περιφέρεια εμφανίζεται υψηλότερος από τον αντίστοιχο στο σύνολο της Χώρας (0,52). Εκπαιδευτικό επίπεδο Ο πληθυσμός της Περιφέρειας εμφανίζει στοιχεία χαμηλότερου εκπαιδευτικούμορφωτικού επιπέδου από τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο της Χώρας.Συγκεκριμένα,οι απόφοιτοι υποχρεωτικής Α βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια υπερτερούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του συνόλου της Χώρας.Αντίθετα,οι απόφοιτοι τόσο της λυκειακής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης,όσο και της Γ βάθμιας εκπαίδευσης,είναι λιγότεροι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των αντίστοιχων της Χώρας. Αγορά Εργασίας Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ,οι δείκτες επιδεινώνονται σημαντικά στην Περιφέρεια κάποιοι με εντονότερους ρυθμούς από εκείνους της Χώρας. Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Χώρας.Η απασχόληση,μέχρι και το 2010 στην Περιφέρεια εξελίσσεται θετικά,με αποτέλεσμα το ποσοστό απασχόλησης να αυξάνεται παραμένοντας όμως πολύ χαμηλότερο της Χώρας.Το 2011 το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται σημαντικά συνεχίζοντας να παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο της Χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης των νέων ετών στο Βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται διαχρονικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Χώρας,παρουσιάζοντας όμως σημαντική μείωση από το 2008 και ιδιαίτερα από το 2011.Οι μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις του ποσοστού απασχόλησης των νέων στο Βόρειο Αιγαίο δείχνουν περιστασιακή απασχόληση αυτής της ηλικιακής ομάδας σε σχέση και με την παραγωγική-οικονομική διάρθρωση της Περιφέρειας.Σε γενικές γραμμές μεταξύ 2008 και 2013,το επίπεδο απασχόλησης μειώθηκε κατά 10,5%.Το 90% των απωλειών θέσεων εργασίας αφορά στις ηλικίες ετών.παράλληλα,το 95% των συνολικών απωλειών θέσεων εργασίας προέρχεται από τη μισθωτή εργασία. Η απασχόληση στο Βόρειο Αιγαίο στηρίζεται στις δημόσιες υπηρεσίες,ήτοι το 30% των απασχολούμενων εργάζονται σ αυτές,καθώς κατά κύριο λόγο η υγεία / πρόνοια και εκπαίδευση είναι δημόσιου χαρακτήρα.στο γεγονός αυτό,μαζί με το ότι το 13,5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα,οφείλονται οι χαμηλοί ρυθμοί μείωσης της απασχόλησης στον Βόρειο Αιγαίο έναντι της Χώρας,αφού οι μεγάλες απώλειες θέσεων απασχόλησης εμφανίζονται στον ιδιωτικό τομέα στις μισθωτές θέσεις απασχόλησης,οι EL 13 EL

15 οποίες στο Βόρειο Αιγαίο αποτελούν σημαντικά μικρότερο ποσοστό από το αντίστοιχο της Χώρας.Οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση της απασχόλησης στο Βόρειο Αιγαίο είναι το εμπόριο,η μεταποίηση,ο αγροτικός τομέας και οι μεταφορές. Συγκρίνοντας τα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των δυο φύλων στο Βόρειο Αιγαίο,παρατηρείται ότι η ανεργία στους άνδρες διαχρονικά κινείται σε ποσοστά μικρότερα από τα ποσοστά ανεργίας της Χώρας,ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά ανεργίας είναι κατά τι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Χώρας.Συνεπώς η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες.στην εξέλιξη της ανεργίας σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι πλήττεται ιδιαίτερα έντονα το χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου εργατικό δυναμικό (απόφοιτοι δημοτικού,αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 23 μονάδες,έναντι αύξησης κατά μονάδες του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων Λυκείου και Γυμνασίου),ενώ παρατηρούνται για πρώτη φορά αυξημένα ποσοστά ανεργίας στο υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου εργατικό δυναμικό (τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης). Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τα 3 τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης παρά τον διογκωμένο δημόσιο τομέα και τον σχετικά μεγάλο γεωργικό τομέα.η αστάθεια αυτή εκφράζεται με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας (67,33%),η οποία κυμαίνεται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από εκείνα της Χώρας. Η οικονομική κρίση και η ύφεση πλήττει ιδιαίτερα την αγορά εργασίας του Βορείου Αιγαίου,όσον αυτή εξαρτάται από τον ιδιωτικό τομέα και ο μόνος παράγοντας άμβλυνσης των αρνητικών φαινομένων είναι ο διογκωμένος δημόσιος τομέας στη Περιφέρεια. Κοινωνικός Αποκλεισμός - Φτώχεια Ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της (15,96%) ανήκει στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Βάσει των στοιχείων των Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων του 2013, στη Περιφέρεια καταγράφονται δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας (ΑμΕΑ) οι οποίοι αποτελούν το 1,51% του πληθυσμού της.τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στους Δήμους Λέσβου (48,38%),Χίου Ψαρών Οινουσσών (25,22%) και Σάμου (17,63%) και ακολουθούν οι Δήμοι Λήμνου Αγ.Ευστρατίου (4,64),Ικαρίας (3,25%) και Φούρνων Κορσέων (0,89%). Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν από το 2010 στην Ελλάδα οδήγησαν σε δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στη χώρα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.Σύμφωνα με στοιχεία των Δήμων το 2013 έγιναν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων,το σύνολο των οποίων αποτελεί το 10,51% του πληθυσμού της Περιφέρειας.Την υψηλότερη συγκέντρωση άπορων της Περιφέρειας με μεγάλη διαφορά παρουσιάζει ο Δήμος Λέσβου (50,38%).Ακολουθούν οι Δήμοι Λήμνου και Αγ.Ευστρατίου (19,36%),Χίου με Ψαρά και Οινούσσες (12,74%) και Σάμου (9,65%) με σημαντικό αριθμό δικαιούχων και στη συνέχεια οι Δήμοι Ικαρίας (6,12%) και Φούρνων Κορσέων (1,76%). EL 14 EL

16 Όσον αφορά στις περιθωριοποιημένες ομάδες αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια κατοικούν,σύμφωνα με τα στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδίου για την ενσωμάτωση των Ρομά (2008),300 καταγεγραμμένες οικογένειες Ρομ.Επιπλέον,σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νήσων Αιγαίου έχουν εκδοθεί άδειες για νόμιμους μετανάστες και τις οικογένειες τους (ποσοστό 3,94% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας).Σε γενικές γραμμές οι Δήμοι της Περιφέρειας έχουν μικρή συγκέντρωση μεταναστών από 0,37% έως 4,48% ως ποσοστό του πληθυσμού τους με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να παρουσιάζει ο Δήμος Λέσβου (42,86%) και ακολουθούν οι Δήμοι Χίου (25,61%) και Σάμου (18,85%). Για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που έχουν εμφανισθεί στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας με την εμφάνιση και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ύφεσης οι ανάγκες που προκύπτουν είναι οι εξής: Διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις και στο πρωτογενή τομέα,με προσπάθειες αύξησης της απασχόλησης,απορροφώντας ένα μέρος της ανεργίας,έστω της μακροχρόνιας ανεργίας,πριν εξέλθουν οι μακροχρόνια άνεργοι από την αγορά εργασίας. Αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων στο ίδιο νησί,όσο και μεταξύ των νησιών,περίπτωση δύσκολη για το νησιωτικό χώρο. Άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω ίδρυσης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων,με τόνωση και της αυτοαπασχόλησης για την απορρόφηση νέας ηλικίας εργατικού δυναμικού υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Προσπάθεια προσέλκυσης των μακροχρόνια ανέργων σε δραστηριότητες κατάρτισης ή / και πρακτικής άσκησης,πριν αποφασίσουν να βγουν από την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερες ανάγκες αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι άνεργες γυναίκες με κίνδυνο εξόδου από την αγορά εργασίας και ως εκ τούτου ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών των πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης ιδιαίτερα έντονη και επιτακτική ανάγκη είναι η προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων,εργαζομένων σε αυτές και εργοδοτών για την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των αλλαγών. Σύμφωνα με τα μειονεκτήματα και τις ανισότητες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες προκύπτουν σοβαρές ανάγκες αντιμετώπισης κατά βάση προληπτικά,αλλά και κατασταλτικά για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση καταστάσεων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αναφέρονται στα εξής: Άμβλυνση των δυσκολιών πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε προσιτές τιμές,έτσι ώστε ο πληθυσμός που κινδυνεύει να περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας να διατηρήσει την ψυχική και βιολογική υγεία του και να παραμείνει απασχολήσιμος. EL 15 EL

17 Κυρίαρχο ζήτημα για τα άτομα ή / και νοικοκυριά που έχουν περιέλθει ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας είναι η εξασφάλιση ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης για όλες εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες λόγω της κρίσης ή / και άλλων συνθηκών κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Ένας σημαντικός κίνδυνος να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας,ή να περιθωριοποιηθούν άτομα ή / και νοικοκυριά τα οποία,είτε έχουν απολέσει εισοδήματά τους,ή έχουν μειωθεί δραστικά και παράλληλα έχουν την υποχρέωση να εξυπηρετούν άτομα χρήζοντα βοήθεια.σ αυτές τις περιπτώσεις,υπάρχει ανάγκη,αφ ενός για ανάληψη πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς ή / και την κοινωνία των πολιτών για περίθαλψη και εξυπηρέτηση των ατόμων που χρήζουν βοήθεια,αφ ετέρου για υποστήριξη των ατόμων που εξυπηρετούσαν τους χρήζοντες βοήθεια να διεκδικήσουν θέση απασχόλησης,ή και ανάπτυξη δεξιοτήτων,προκειμένου να δημιουργήσουν ή / και να αυξήσουν τυχόν χαμηλά εισοδήματα,τα οποία τους οδηγούν σε κατάσταση φτώχειας. Ιδιαίτερες ανάγκες έχουν δημιουργηθεί σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που έχουν περιθωριοποιηθεί,ή κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν,όπως επίσης και εκείνα τα άτομα πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να ιδρυματοποιηθούν. Χωρικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από τον πολυκερματισμό του χώρου της σε μικρά και σχετικά μεγαλύτερα νησιά,τα οποία απέχουν τόσο μεταξύ τους,όσο και από την ηπειρωτική Ελλάδα,αφ ενός,ως προς τις φυσικές αποστάσεις,αφ ετέρου και κυρίως ως προς τις χρονοαποστάσεις,με δεδομένες τις θαλάσσιες και αεροπορικές δυσκολίες διασύνδεσης. Αυτό το γεωγραφικό χαρακτηριστικό των νησιών της σε συνδυασμό με το μέγεθος κάθε νησιού λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη παραγωγικών / επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λειτουργώντας κατά βάση ως κλειστή οικονομία κάθε νησί,εκτός από τις περιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων κατά το καλοκαίρι,η οποία στα περισσότερα νησιά είναι έτσι ή αλλιώς ισχνή.αυτή η διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα μεγαλύτερα νησιά δημιουργεί ανισότητες και σε αυτά,μεταξύ των παράλιων και εσωτερικών ζωνών.λειτουργώντας δε,ως κλειστή οικονομία κάθε νησί,είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάπτυξης οικονομικών / παραγωγικών και κυρίως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων το έχουν τα μικρότερα νησιά,ιδιαίτερα όταν αυτά είναι απομακρυσμένα από τα μεγαλύτερα.η χαμηλή δε παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτά τα νησιά λειτουργεί ανασταλτικά,αφ ενός στη συγκέντρωση πληθυσμιακών μεγεθών,αφ ετέρου νέων / παραγωγικών ηλικιών και έτσι έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος συνεχούς φθίνουσας εξέλιξης στην παραγωγή εισοδήματος,στην πληθυσμιακή συγκέντρωση (πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα) και στην φυσική ανανέωση του πληθυσμού,με κίνδυνο την απόλυτη ερήμωση. Τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εμφανίζουν έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά με ισχυρές δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις,οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους,είναι τα εξής επτά: EL 16 EL

18 1)1)Λήμνος,2) Άγιος Ευστράτιος,του πρώην Νομού Λέσβου 3)3) Οινούσες,4) Ψαρά,του πρώην Νομού Χίου 5) Ικαρία,6) Φούρνοι και 7) Θύμαινα,του πρώην Νομού Σάμου. Πολύ συνοπτικά,τα χαρακτηριστικά αυτών των νησιών,αναφέρονται στα εξής: Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα,μείωση του πληθυσμού και δυσμενής δημογραφικός δείκτης Είναι γεγονός ότι,σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,από την απογραφή του 2011,ο μέσος όρος πληθυσμιακής πυκνότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (51,6 κάτοικοι ανά τετρ.χλμ.) είναι πολύ χαμηλότερος από το μέσο όρο του συνόλου της Χώρας (81,7 κάτοικοι ανά τετρ.χλμ.),ενώ ο πληθυσμός της μειώνεται έναντι έστω και μικρής αύξησης στο σύνολο της Χώρας.Όλα τα προαναφερόμενα νησιά παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη πυκνότητα,από εκείνα του μέσου όρου της Περιφέρειας.Σε ορισμένα μάλλιστα,η πληθυσμιακή τους πυκνότητα παρουσιάζει μονοψήφιο δείκτη.αντίστοιχα,η πληθυσμιακή τους μείωση,σε ορισμένα από αυτά τα νησιά,είναι μεγαλύτερη από εκείνη του συνόλου της Περιφέρειας,ενώ κάποια από αυτά παρουσιάζουν σταθερότητα, ή ακόμα και μικρή αύξηση,αντιστεκόμενοι οι κάτοικοί τους στην ερήμωση των νησιών τους.πιο συγκεκριμένα ανά νησί: Λήμνος :Πυκνότητα: 35,6 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με σημαντική μείωση του πληθυσμού μεταξύ 2001 και Άγιος Ευστράτιος: Πυκνότητα: 6,2 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με σημαντική μείωση του πληθυσμού του. Οινούσες: Πυκνότητα: 47,5 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με ιδιαίτερα σημαντική μείωση του πληθυσμού τους. Ψαρά: Πυκνότητα: 10,3 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού τους. Ικαρία: Πυκνότητα: 33,0 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με πολύ μικρή (οριακή) αύξηση του πληθυσμού τους. Φούρνοι / Θύμαινα: Πυκνότητα: 29,7 κάτοικοι ανά τ.χλμ.,με πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού τους. Τα παραπάνω νησιά παρουσιάζουν μεγαλύτερους δείκτες γήρανσης και μικρότερους δείκτες αναπλήρωσης- αντικατάστασης,τόσο από τους αντίστοιχους μέσους όρους της Περιφέρειας,όσο και τους μέσους όρους αυτών των δεικτών σε επίπεδο πρώην νομού στον οποίο άνηκε το καθένα.τους δυσμενέστερους δημογραφικούς δείκτες (γήρανσης και αναπλήρωσης / αντικατάστασης) εμφανίζουν τα νησιά Οινούσες,Ψαρά,Ικαρία,Φούρνοι / Θύμαινα,ενώ η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος παρουσιάζουν δημογραφικούς δείκτες πλησίον εκείνων του συνολικού πρώην Νομού Λέσβου,δηλαδή μαζί με το νησί της Λέσβου. Χαμηλά εισοδήματα / παραγωγική / οικονομική δραστηριότητα Όπως προαναφέρθηκε,η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού,είναι ένας σημαντικός παράγοντας πτώσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μείωσης των εισοδημάτων.αυτό γίνεται απολύτως εμφανές,όταν διαπιστώνεται ότι τα νησιά με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και μείωση του πληθυσμού τους παρουσιάζουν χαμηλά εισοδήματα,πλησίον του ορίου της φτώχειας,με εξαίρεση τα Ψαρά και τις Οινούσες,νησιά τα οποία κατοικούνται κυρίως από συνταξιούχους ναυτικούς σχετικά EL 17 EL

19 υψηλού επιπέδου συντάξεων.αυτό διαπιστώνεται από τους πολύ δυσμενείς δημογραφικούς δείκτες (γήρανσης και αναπλήρωσης).τα υπόλοιπα πέντε νησιά εμφανίζουν εισοδήματα χαμηλότερα από τον μέσο όρο του συνόλου των πρώην Νομών που ανήκουν,τα οποία εισοδήματά τους είναι πλησίον του ορίου της φτώχειας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα επτά νησιά κινδυνεύουν από ερήμωση,κυρίως λόγω της συρρίκνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους και κατ ακολουθία συρρίκνωσης του πληθυσμού τους,με ιδιαίτερη συρρίκνωση του νέων ηλικιών πληθυσμού.ως εκ τούτου,προκειμένου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο,είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη ιδιαίτερων παρεμβάσεων για ενίσχυση των βασικών υποδομών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων,κυρίως με αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών αυτών για διαμονή και παραγωγική δραστηριοποίηση,εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλότερο επίπεδο ζωής με παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 3.Η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Οι παραπάνω βασικές / κύριες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από τα φυσικά,γεωγραφικά και διαρθρωτικά μειονεκτήματα της Περιφέρειας,σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα,αλλά και από την ελλειπή αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων,συμβάλλουν στην ύπαρξη σοβαρών ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ των νησιών της και της ηπειρωτικής χώρας.ως εκ τούτου η ικανοποίηση αυτών των αναγκών με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μέσω της υποστήριξης των ΕΔΕΤ,κατά τη περίοδο ,αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της Περιφέρειας,λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια κατά την Προγραμματική Περίοδο θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια της Χώρας για την επίτευξη των εθνικών στόχων,στο πλαίδιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ανάγκη συμβολής της στρατηγικής της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους, στο πλαίσιο της Ε 2020, φαίνεται από τον πίνακα του Παραρτήματος Ι, όπου διαπιστώνεται ότι το Βόρειο Αιγαίο στη κλίμακα που του αναλογεί, σε ορισμένους στόχους ήδη υπερέχει των αντίστοιχων εθνικών ενώ σε ορισμένους υστερεί σημαντικά, λόγω των ιδιαίτερων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του. Ετσι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της,με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες της,προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα,στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη,βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για την πραγματοποίηση του Οράματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,προσδιορίσθηκε ο Στρατηγικός Στόχος της για τη νέα Προγραμματική Περίοδο ,ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: «Αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επιδίωξη της πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Έ.,διασφαλίζοντας τις EL 18 EL

20 προϋποθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής χωρικής και κοινωνικής συνοχής και διατήρηση της ιδιαίτερης νησιωτικής φυσιογνωμίας κάθε νησιού». Αυτός ο αναπτυξιακός Στρατηγικός Στόχος,υιοθετήθηκε κατά τη διαβούλευση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα,με τους τοπικούς κοινωνικούς,οικονομικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και από τα συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας. Βασικές συνιστώσες του Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας είναι αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων,καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων,που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της.βασική κατεύθυνση είναι ότι ο τουρισμός που αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της περιφερειακής οικονομίας θα λειτουργήσει συνδυαστικά με την ανάπτυξη των υπολοίπων παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και κυρίως με τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα,της μεταποίησης και των υπηρεσιών,που συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών. Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» η οποία βασίζεται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων,οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Ο αναπτυξιακός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας,διαμορφώθηκε λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι,η οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση που διέρχεται η Χώρα και επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά το αναπτυξιακό γίγνεσθαι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,ενδεχομένως,να έχει διάρκεια και να είναι μεγαλύτερης έντασης διαχρονικά.παράλληλα,ο Στρατηγικός Στόχος συνάδει απόλυτα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κατ ακολουθία με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011,καθώς και με τις διατάξεις των νέων Κανονισμών των ΕΔΕΤ. Η επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας,θα πραγματοποιηθεί με την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων που αναλογούν στην Περιφέρεια,από όλα τα Ταμεία (ΕΔΕΤ) της ΕΕ,τα οποία θα συγχρηματοδοτήσουν το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Χώρας,κατά την περίοδο Για τη διασφάλιση επίτευξης του Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας προσδιορίζονται οι βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, στο πλαίσιο των οποίων η κυρίαρχη αναπτυξιακή στρατηγική,οριοθετεί,τους κυρίαρχους αναπτυξιακούς πυλώνες της Περιφέρειας,οι οποίοι είναι οι εξής: Ενίσχυση της χωρικής συνοχής και αναβάθμιση των υποδομών προς την κατεύθυνση της άρσης των φαινομένων απομόνωσης (εσωτερικής και εξωτερικής) που συνεπάγεται η νησιωτική φυσιογνωμία της Περιφέρειας, EL 19 EL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP010, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος)

Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος) Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP002 Title Κεντρική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP008 Τίτλος Πελοπόννησος Έκδοση 1.5 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΑΝΗΣ- ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΖΩΗΣ «ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης

Κεντρική Μακεδονία 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός» 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης Γιώργος Χατζόπουλος Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013: Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων 2 ΕΣΠΑ 2014-2020 Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 είναι το στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP004 Title Ήπειρος Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 01-Jan-2014 Eligible until 31-Dec-2023 EC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο »

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 22.09.2016 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα