ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ (Α Ε.Σ.Α.Ξ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετά την ομόφωνη και ιστορική απόφαση της , για την ένταξη όλων των αθλητικών Συλλόγων ανά την επικράτεια που είχαν ως αθλητική δραστηριότητα και το άθλημα της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας, στην Ε.Φ.Ο.Α. και την παράλληλη δημιουργία της Α Ενωσης Σωματείων του αθλήματος, εκπονήθηκε από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ο νέος Γενικός Κανονισμός, με σκοπό την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωση του αθλήματος της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας στα αθλητικά δεδομένα της Ομοσπονδίας, ο οποίος και θα κατατεθεί για οριστική έγκριση στην 1 η Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της Α Ε.Σ.Α.Ξ.. 1

2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1 ο Σκοπός Η Ένωση Ομίλων Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (Beach Racket) της Α Περιφέρειας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό την καλλιέργεια, την οργάνωση, την διάδοση και την ανάπτυξη του αθλήματος της Ξυλορακέτας στην Ελλάδα. Η Ένωση ειδικότερα έχει ως σκοπό: - Την εφαρμογή του Καταστατικού της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.). - Την υλοποίηση της πολιτικής της Ομοσπονδίας. - Την υποστήριξη της εκτέλεσης του αγωνιστικού Προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α. - Την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στην Εθνική Επιτροπή Διοίκησης για την επίλυση κάθε θέματος που αφορά στους συλλόγους-μέλη της και γενικότερα το άθλημα της αντισφαίρισης - ξυλορακέτας. - Τη διοργάνωση, μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας, των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων της Ένωσης. - Η Ένωση και τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Σωματείων της, μπορούν να διοργανώνουν: 1) Αγώνες όλων των κατηγοριών μεταξύ των ομίλων τους. 2) Σχολές ανάπτυξης του αθλήματος. 3) Σεμινάρια Προπονητών και Διαιτησίας, καθώς και σχολές διαιτησίας. Όλα τα παραπάνω στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού της Ε.Φ.Ο.Α. Αγώνες μεταξύ της Ένωσης και των άλλων Ενώσεων, γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Ε.Φ.Ο.Α. ώστε να μην διαταράσσουν το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Επίσης αγώνες, εκτός του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α. ή της Ένωσης, μπορούν να γίνονται και από τους ομίλους της Ένωσης σε συνεννόηση με την Ένωση ώστε, να μη διαταράσσεται το Αγωνιστικό Πρόγραμμα αυτής. 2

3 Άρθρο 2 ο Όργανα Διοίκησης της Ένωσης Όργανα Διοίκησης της Ένωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 1. Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, που την αποτελούν οι εκπρόσωποι των εγγεγραμμένων στη δύναμη της αθλητικών σωματείων, όπως προβλέπουν ο Νόμος 2725/99 και το Καταστατικό της. 2. Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) μελών, που εκλέγονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, έχει δε αρμοδιότητες αυτές που αναλυτικά περιγράφονται στο καταστατικό της. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται επίσης για τέσσερα (4) χρόνια και έχει σαν αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άρθρο 3 Σωματεία 1. Στη δύναμη της Ένωσης γράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα της αντισφαίρισης - ξυλορακέτας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό της και το Νόμο. 2. Για να εγγραφεί νέο σωματείο στην δύναμη της Ένωσης, πέραν των Ιδρυτικών Μελών (για τα οποία εξυπακούονται τα οριζόμενα της παραγράφου αυτής) που είναι εκείνα τα Σωματεία που είχαν την πρωτοβουλία και την τιμή να ιδρύσουν την Ένωση αυτή στην Τρίπολη στις , πρέπει να έχει στην διάθεση του αγωνιστικούς χώρους, διαστάσεων τέτοιων που να μπορεί να διεξαχθούν σε αυτούς επίσημοι αγώνας αντισφαίρισης - ξυλορακέτας, με τους στοιχειώδεις βοηθητικούς χώρους για τους αθλητές και την παρουσία θεατών συνολικής έκτασης 255 τ.μ. και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 2.1. Κατάθεση σχετικής αίτησης στην οποία να αναγράφονται: α) τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου, β) Ο αντιπρόσωπος του στην Ένωση με τον αναπληρωτή του, γ) ο έφορος αγωνιστικού του Συλλόγου ή 3

4 του τμήματος αντισφαίρισης - ξυλορακέτας (αν πρόκειται για Σωματείο με περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες), δ) δήλωση του Συλλόγου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Ενωσης και ε) ονομαστικός κατάλογος από είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον μέλη Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού του σωματείου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, όπου φαίνεται ότι πρόκειται περί αθλητικού Σωματείου Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το Δ.Σ. του σωματείου ότι: α) Έχει την κυριότητα τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων με αποκλειστική χρήση ή ότι, β) έχει την χρήση επί δέκα (10) ώρες ημερησίως, τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων που ανήκουν σε ιδιώτη ή ότι, γ) έχει την χρήση δύο (2) γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα ή στην Δημοτική Αρχή ή στην Γ.Γ.Α. για τουλάχιστον δέκα ώρες ημερησίως, εφόσον δεν υπάρχει άλλο σωματείο που υπάγεται τόσο στην Ένωση, όσο και στην ΕΦΟΑ που να χρησιμοποιεί τα γήπεδα αυτά. Συστέγαση σωματείου με την ίδια αθλητική δραστηριότητα, σε ιδιωτικό ή Δημοτικό χώρο ή χώρο που ανήκει στην Γ.Γ.Α., ανεξαρτήτως αριθμού γηπέδων, δεν νομιμοποιείται το σωματείο αυτό να ζητήσει την εγγραφή του στην Ένωση Κατάθεση βεβαίωσης για την ειδική αθλητική αναγνώριση από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/99 ή από άλλο μεταγενέστερο Μέχρι την παραπάνω αθλητική αναγνώριση τους τα σωματεία μέλη μετέχουν της Ενωσης και παρίστανται και εκπροσωπούνται στις Γ.Σ. της, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου Η έγκριση εγγραφής νέου σωματείου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ενωσης μετά από προηγούμενο έλεγχο, μέλους του Δ.Σ. με εντολή του. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υλοποίηση του ελέγχου, αποφασίζει την εγγραφή του. Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης από το Δ.Σ. εντός έξη (6) μηνών, η εγγραφή του σωματείου στα μητρώα της Ενωσης θεωρείται αυτοδίκαια γενομένη, με την προϋπόθεση ύπαρξης των παραπάνω προϋποθέσεων Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού, στα σωματεία που θα αναγνωριστούν στο μέλλον, δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων και εγκαταστάσεων άλλων σωματείων Μελών. 4

5 3. Το σωματείο πρέπει να υποβάλλει στην Ένωση αίτηση μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτεί το Καταστατικό. Εξουσιοδοτημένο όργανο της Ένωσης, εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο των εγκαταστάσεων. 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, που ορίζονται στο Καταστατικό και στον Γενικό Κανονισμό της Ένωσης, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Δ.Σ υποβάλλει έκθεση που περιέχει λεπτομερώς τα στοιχεία του ελέγχου, έτσι ώστε το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα συζητήσει ή όχι την αίτηση εγγραφής. Άρθρο 4 ο Απαγορεύσεις Μελών 1. Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης, δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Ένωση, που καλλιεργεί το άθλημα της Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας. 2. Σωματεία της δύναμης της Ένωσης δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε αγώνες ή να διοργανώσουν αγώνες Αντισφαίρισης - Ξυλορακέτας, που απαγορεύτηκαν από την Ένωση ή που γίνονται χωρίς την άδεια αυτής. Άρθρο 5 ο Υποχρεώσεις σωματείων-μελών 1. Κάθε σωματείο που έχει την κατάλληλη υποδομή υποχρεούται να διοργανώνει τους αγώνες (που προβλέπονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ένωσης) και που του αναθέτει το Δ.Σ. της Ένωσης. 2. Κάθε διοργανωτής όμιλος υποχρεούται στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση των αγώνων καθώς και στην εξυπηρέτηση των επιδιαιτητών, χειριστών, ιατρών, αθλητών, προπονητών, συνοδών αθλητών κλπ. 3. Κάθε διοργανωτής όμιλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την παρουσία στο χώρο αγώνων, ιατρού και καθ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παρουσίας αυτού, οι αγώνες με ευθύνη του υπεύθυνου αγώνων και του επιδιαιτητή, δεν θα αρχίζουν και σε περίπτωση μη ύπαρξης ιατρού οι αγώνες θα ματαιώνονται, υπαιτιότητα του διοργανωτή ομίλου, οπότε και θα επιστρέφεται στους αθλητές το παράβολο συμμετοχής καθώς επίσης θα καλύπτονται και τα μέχρι της διακοπής έξοδα-αμοιβές επιδιαιτητών και χειριστών. 5

6 4. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρεώσεως, που περιγράφεται στην παρ. 1, το Δ.Σ. της Ένωσης επιβάλλει ποινή αποκλεισμού των αθλητών/τριών του σωματείου από την επόμενη αγωνιστική διοργάνωση. 5. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2, και μετά από σχετική αναφορά-καταγγελία εκπροσώπου ομίλου, επιδιαιτητών, χειριστών, προπονητού, εφόρου αγωνιστικού του σωματείου, συνοδού, το Δ.Σ. της Ένωσης με απόφασή του, είτε απευθύνει σύσταση στον όμιλο είτε επιβάλλει την ποινή της παρ Σε περίπτωση απουσίας ιατρού από το χώρο των αγώνων ή ματαίωσης αυτών λόγω ανυπαρξίας ιατρού, τότε το Δ.Σ. της Ένωσης επιβάλλει ποινή αποκλεισμού των αθλητών/τριών του σωματείου αυτού από την επόμενη ή μέχρι και τρεις (3) αγωνιστικές διοργανώσεις. 7. Κάθε σωματείο-μέλος της Ένωσης, υποχρεούται από το καταστατικό της να καταβάλει την ετήσια συνδρομή, όπως το ύψος αυτής νόμιμα ορίζεται, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Επίσης σε κάθε σωματείο που αναλαμβάνει διοργάνωση οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη αυτής ν αποδίδει στην Ένωση τα δικαιώματα που έχει εισπράξει για λογαριασμό της. Σε περίπτωση καθυστέρησης το Δ.Σ. της Ένωσης, αφού συστήσει εγγράφως στο σωματείο για την τακτοποίηση της οφειλής, δύναται με απόφασή του, που κοινοποιείται στο σωματείο καθώς και σε κάθε διοργανωτή όμιλο, ν απαγορεύσει τη συμμετοχή των αθλητών/τριών του σωματείου αυτού στις επόμενες διοργανώσεις. 8. Κάθε σωματείο μέλος της Ένωσης, που επιθυμεί να αναλάβει την διοργάνωση αγώνων του πρωταθλήματος ή άλλης διοργάνωσης πρέπει πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου να αιτείται αυτήν, ώστε να είναι ευχερής από την Ένωση ο προγραμματισμός των Αγώνων (διαθεσιμότητα γηπέδων, χρονική περίοδος κλπ.), ως επίσης και σε κάθε μεταβολή του Διοικητικού του Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άρθρο 6 ο Αντιμετώπιση της βίας 1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, πριν, στην διάρκεια και μετά την λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους 6

7 νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του Φίλαθλου πνεύματος. 2. Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και αντιπαράθεση μεταξύ των θεατών, ή οποιουδήποτε παρευρισκομένου με οποιαδήποτε ιδιότητα. Άρθρο 7 ο Πειθαρχικό Δίκαιο Σωματείων 1. Σε περίπτωση που αθλητές, προπονητές ή εκπρόσωποι σωματείων διαταράσσουν, από υπαιτιότητα, αγώνες αντισφαίρισης - ξυλορακέτας ή δημιουργούν επεισόδια, μπορεί να προταθεί στη Γ.Γ.Α., η στέρηση οικονομικής ενίσχυσης του αντιστοίχου τμήματος. Σε περίπτωση που οι ενέργειες των παραπάνω προσώπων, θίγουν το φίλαθλο πνεύμα και τις παραδόσεις του Αθλητισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, μπορεί να προταθεί η παραπομπή αυτών στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.). 2. Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα και δεν θα προσέλθει ν αγωνισθεί αδικαιολόγητα, θα αποκλείεται για το επόμενο έτος από την αντίστοιχη διοργάνωση. 3. Κάθε σωματείο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην αμέσως επόμενη διοργάνωση της Ένωσης. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή θα διπλασιάζεται. Άρθρο 8 ο Πειθαρχικό Δίκαιο Παραγόντων Σωματείων 1. Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς προς τους άρχοντες των αγώνων, θα επιβάλλεται αποκλεισμός αυτών από τη διοργάνωση. Σε υποτροπή, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, θα επιβάλλεται στέρηση εισόδου μέχρι λήξεώς της στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βάναυσης συμπεριφοράς στους άρχοντες των αγώνων, σε αθλητές, διαιτητές, προπονητές, 7

8 εκπροσώπους Ένωσης ή Ε.Φ.Ο.Α., φιλάθλους, θα επιβάλλεται στέρηση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από ένα (1) μήνα έως ένα (1) χρόνο, έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους τουλάχιστον για ένα (1) μήνα και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. Άρθρο 9 ο Ανακοίνωση ποινών Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στα έχοντα σχέση σωματεία, δημοσιεύονται στον τύπο, στο ημερήσιο δελτίο της Ενωσης και της Ε.Φ.Ο.Α., μπορούν δε ακόμα να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων της Ομοσπονδίας και Ένωσης, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτών. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισμός να ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους. Άρθρο 10 Δικαίωμα προσφυγής Δικαίωμα προσφυγής όπου ο Νόμος ορίζει έχει κάθε σωματείο ή παράγων αυτού. Η προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Ένωσης. Άρθρο 11 ο Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. Αν παράγων σωματείου παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισμού κανόνες της Δ.Ο.Ε. παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Άρθρο 12 Επιτροπές 1. Το έργο του Δ.Σ. της Ένωσης υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρμοδιότητές των καθορίζονται, στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του παρόντος κανονισμού. 2. Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί εκείνη του Δ.Σ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μιας επιτροπής, το Δ.Σ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να μειώσει το χρόνο ή ν απαλλάξει ή αντικαταστήσει ορισμένα ή όλα τα μέλη της επιτροπής από τα καθήκοντά τους. 3. Η σύνθεση των επιτροπών ορίζεται στο αντίστοιχο, για κάθε μία, άρθρο του παρόντα κανονισμού. 4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών εν ενεργεία σε επιτροπή. 8

9 5. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το αντίστοιχο άρθρο, αποτελούν εισήγηση για το Δ.Σ. που έχει το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψής των. Αν το Δ.Σ. αποδεχτεί την εισήγηση-απόφαση της επιτροπής τότε αυτή γίνεται εκτελεστή. Σε περίπτωση απόρριψης μίας εισήγησης από το Δ.Σ., τότε το θέμα μπορεί να επανεξεταστεί από την ίδια και να επανέλθει στο Δ.Σ. σε νεότερη συνεδρίασή του. 6. Το Δ.Σ. μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ημερομηνία λήξης. 7. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε μια επιτροπή τα καθήκοντα δύο ή περισσοτέρων ή να αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα επιτροπής, αν κρίνει ότι λειτουργικά θα προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ταχύτερα το έργο του. 8. Το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή του (Προεδρείο), σε θέματα επείγουσας μορφής, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Προέδρου της αντίστοιχης επιτροπής, και εν συνεχεία να αποφασίσει. 9. Τους Προέδρους των Επιτροπών ορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του προέδρου κάθε επιτροπής. Μέλος επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου της και απόφαση του Δ.Σ. 10. Οι αποφάσεις των Επιτροπών γνωστοποιούνται στα σωματεία-μέλη της ένωσης. Άρθρο 13 ο Λειτουργία Επιτροπών 1. Κάθε επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της, εκτός εάν η απόφαση του Δ.Σ. ορίζει εξ ολοκλήρου την σύνθεσή της. 2. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται σε τακτά διαστήματα ή έκτακτα αν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός της ή το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της. 3. Οι επιτροπές τηρούν Πρακτικά τα οποία υποβάλλονται απαραίτητα στο Δ.Σ. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών του. 4. Οι επιτροπές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με φανερή ψηφοφορία (μυστική μόνο σε προσωπικά θέματα) και κατά πλειοψηφία. 9

10 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίασή της. Αν για το θέμα δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αναβολής πλειοψηφεί η πρόταση με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων. 6. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γενικά είναι ανοικτές με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα. Οι παρευρισκόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το λόγο στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 14 ο Τεχνική Επιτροπή Αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρόεδρος αυτής είναι ο εκάστοτε έφορος αγωνιστικού της Ένωσης, 3 εν ενεργεία μέλη προπονητές Ομίλων της Ένωσης και ένας Διαιτητής ή Επιδιαιτητής που ανήκει στην λίστα διαιτητών - επιδιαιτητών που έχει ανακοινώσει η Επιτροπή Διαιτησίας. Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής είναι οι εξής: - Η μελέτη τρόπων και μεθόδων και η προβολή αυτών, για τη διάδοση του αθλήματος σε σχέση πάντα με τη σύγχρονη Προπονητική. - Η μελέτη για τη βελτίωση του επιπέδου των Τεχνικών και των Προπονητών στη χώρα μας. - Η φροντίδα για τη διοργάνωση και τη λειτουργία Σχολών και σεμιναρίων Προπονητών και Τεχνικών καθώς και προτάσεις για την κάθε είδους εκπαίδευσή τους. - Η παρακολούθηση των κάθε είδους Τεχνικών Εισηγήσεων ανά την Ελλάδα και η διαμόρφωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. - Η ενημέρωσή της επί των Τεχνικών Κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών. - Η υποβολή προτάσεων για διοργανώσεις αγώνων ή άλλων δραστηριοτήτων, πέραν του αγωνιστικού προγράμματος της Ομοσπονδίας καθώς και προτάσεις για τροποποίηση ή βελτίωση αυτών. Άρθρο 15 ο Επιτροπή διαιτησίας 1. Αυτή αποτελείται από τρία μέλη. Πρόεδρος αυτής είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης. Τα άλλα δύο μέλη είναι διαιτητές-επιδιαιτητές, που ανήκουν στον αντίστοιχο σύνδεσμο Ελλάδας και έχουν την κατοικία τους και την έδρα τους στο Νομό Αττικής. 2. Η θητεία αυτής είναι ίση με το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 10

11 3. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής διαιτησίας έχουν ως εξής: α. Καταρτίζουν τον κατάλογο των επιδιαιτητών-διαιτητών, που θα μετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης. β. Εισηγείται στους ομίλους-μέλη της Ένωσης, εφόσον της ζητηθεί, επιδιαιτητή-διαιτητή για τη διοργάνωση αγώνων. γ. Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις ή μεταβολές των κανονισμών, ως επίσης αποφασίζει για οποιοδήποτε σχετικό θέμα της ζητηθεί η γνώμη από ομίλους-μέλη της Ένωσης. Άρθρο 16 Πειθαρχική Επιτροπή Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής (3) και ασχολείται με όλα όσα προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ένωσης, ορίζεται δε από το Δ.Σ. της Ένωσης. Άρθρο 17 ο Επιτροπή Αγωνιστικού Προγράμματος και Πρωταθλημάτων. Αποτελείται από 3 μέλη και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Καταρτίζει το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, με βάση σχέδιο Αρχών του Δ.Σ. της Ένωσης. β) Εισηγείται το Τελικό Πρόγραμμα στο Δ.Σ. της Ένωσης και τούτο το αργότερο εντός του μηνός Οκτωβρίου. γ) Καθορίζει, μετά από εξέταση προτάσεων και αιτημάτων που προωθούνται σ αυτήν από όλα τα Όργανα της Ένωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τις έδρες και τις αναθέσεις των κάθε είδους αγώνων. δ) Επιλαμβάνεται των ενστάσεων συμμετοχών αθλητών και Συλλόγων στους αγώνες. ε) Επιλαμβάνεται των ενστάσεων Συλλόγων στους Διασυλλογικούς Αγώνες. στ) Καταρτίζει τις λίστες κατάταξης των αθλητών και των Συλλόγων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Άρθρο 18 ο Ενστάσεις - Απαγορεύσεις 1. Για τις Ενστάσεις Ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι διεθνείς Κανονισμοί. α. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν: 1. Στα ατομικά αγωνίσματα ο ίδιος ο αθλητής ή αθλήτρια, ή ο δηλωθείς στο Φύλλο Αγώνα προπονητής του. 11

12 2. Στα ομαδικά αγωνίσματα ο αρχηγός (αθλητής ή αθλήτρια) που συμμετέχει στον υπό κρίση αγώνα και ο δηλωμένος στο φύλλο αγώνα εκπρόσωπος ή προπονητής του σωματείου. β. Και στις δύο περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο όπως αυτό καθορίζεται εκάστοτε από την Ένωση ή την Ε.Φ.Ο.Α. στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής αποδοχής της ένστασης, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της Ένωσης. γ. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τον διορισμένο επιδιαιτητή για όποια θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. δ. Ο αθλητής ή το σωματείο έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του επιδιαιτητή στην Πειθαρχική Επιτροπή μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα. ε. Όταν δεν υπάρχει επιδιαιτητής την ένσταση εκδικάζει απ ευθείας η Πειθαρχική Επιτροπή σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της. στ. Το σωματείο ή ο αθλητής έχουν δικαίωμα αντίρρησης στο Δ.Σ. της Ένωσης μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής με κατάθεση παραβόλου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. β του παρόντος άρθρου. ζ. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. το Σωματείο ή ο αθλητής έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης του όπως το άρθρο 126 του Ν. 2725/99 προβλέπει. η. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων, για όποια αιτία και να γίνουν, γίνονται δεκτές μέχρι την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον επιδιαιτητήαντιπρόσωπο της Ένωσης. Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα. θ. Η υποβολή ένστασης σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα στο σωματείο ή τον αθλητή ν αποσυρθούν από τους αγώνες. Η αποχώρηση, εκτός από τον αυτόματο μηδενισμό, επιφυλάσσει το δικαίωμα στο Δ.Σ. της Ένωσης και για τις παρά πέρα ενέργειες. ι. Η αντικανονική συμμετοχή αθλητού σε αγώνες, ανεξάρτητα από την αιτία της αντικανονικότητας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τους αγώνες ή του σωματείου αν αγωνίζεται σε ομαδικό αγώνισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο θ του παρόντος άρθρου. 12

13 Άρθρο 19 ο Πειθαρχικό Δίκαιο Αθλητών 1. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές/τριες τιμωρούνται για κάθε παράβασή τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το εδάφιο του Κανονισμού Διοργανώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας (Ι.Τ.F.). Οι παραπάνω αποφάσεις δεν επιδέχονται ένσταση. 2. Σε περίπτωση που ο επιδιαιτητής ή διαιτητής αναφέρει εγγράφως σε αναφορά του, τα γεγονότα προς την Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.), εάν το κατά την κρίση του το παράπτωμα είναι σοβαρό, τότε: α. Η Π.Ε. σε συνεδρίασή της αποφασίζει την επιπλέον τιμωρία ή όχι των αναφερομένων χωρίς άλλη διαδικασία. Τα όρια των επιπλέον ποινών είναι από έγγραφη επίπληξη ως αποκλεισμό για δυο (2) διοργανώσεις (από αυτές που έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ο αθλητής/τρια). β. Το Δ.Σ. της Ένωσης για παραπτώματα αθλητών/τριών που αναφέρθηκαν εγγράφως και παραπέμφθηκαν σ αυτό από την Π.Ε. επειδή έκρινε ότι η σοβαρότητά τους απαιτεί μεγαλύτερη ποινή από όση έχει αυτή δικαίωμα να επιβάλλει. Στην περίπτωση αυτή η Π.Ε. δεν επιβάλλει καμία ποινή, το δε Δ.Σ. έχει δικαίωμα επιβολής ποινής αποκλεισμού από τρεις (3) έως πέντε (5) διοργανώσεις από αυτές που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο αθλητής/τρια. Άρθρο 20 Ανακοίνωση ποινών Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στους έχοντες σχέση αθλητές/τριες, δημοσιεύονται στον τύπο, στο ημερήσιο δελτίο της Ε.Φ.Ο.Α., μπορούν δε ακόμα να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας, της Ένωσης ή του σωματείου. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει ο αποκλεισμός να ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους. Οι ποινές που έχουν σχέση με την αγωνιστική δραστηριότητα της Ένωσης κοινοποιούνται στην Ε.Φ.Ο.Α. Για οποιαδήποτε άλλη ποινή γίνεται εισήγηση από την Ε.Φ.Ο.Α. η οποία επιλαμβάνεται με την Πειθαρχική Επιτροπή. Άρθρο 21 ο Δικαίωμα προσφυγής Δικαίωμα προσφυγής έχει κάθε αθλητής/τρια, όπου και όπως ο νόμος ορίζει. Η προσφυγή ανακοινώνεται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Ένωσης. 13

14 Άρθρο 22 ο Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. Αν αθλητής/τρια παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισμού κανόνες της Δ.Ο.Ε, παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Άρθρο 23 ο Βαθμολογία αθλητών-τριών Μετά το τέλος του κάθε Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά και μετά την καταχώρηση της βαθμολογίας στο website: της Ένωσής μας, ο υπεύθυνος κάθε Ομίλου, έχει την δυνατότητα εντός τριών (3) ημερών και συγκεκριμένα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή της εβδομάδας που έγινε η παραπάνω καταχώρηση, να καταθέσει εγγράφως προς το Δ.Σ. της Ένωσης, την διαφωνία ή αντίρρησή του. Ευνόητο είναι ότι οι διαφωνίες ή αντιρρήσεις που ενδεχομένως θα κατατίθενται, θα αφορούν την βαθμολογία των αθλητών ή αθλητριών του τελευταίου τουρνουά που αναρτήθηκε στο web site της Ένωσης και για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους αθλητές ή αθλήτριες του Ομίλου του, στο φαξ της Ένωσης ή στο με σκοπό την επανεξέταση της καταχωρηθείσας βαθμολογίας. Ο έφορος του αγωνιστικού της Ένωσης πληροφορούμενος την αντίρρηση ή διαφωνία του Ομίλου, έχει την υποχρέωση εντός πέντε (5) ημερών και οπωσδήποτε μέχρι την προκήρυξη του επόμενου Ενωσιακού βαθμολογούμενου τουρνουά της ίδιας κατηγορίας, εγγράφως να αποστείλει την απάντηση που θα είναι και η οριστική απόφαση της Ένωσης, στον Όμιλο που απηύθυνε το συγκεκριμένο ερώτημα. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας των τριών (3) ημερών δεν θα γίνονται δεκτές αντιρρήσεις ή διαφωνίες από κανέναν Όμιλο. Επίσης καμία μεμονωμένη αντίρρηση ή διαφωνία δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 24 ο Εφαρμογή Κανονισμών 1. Ο παρόν κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καταστατικού, εφαρμόζεται δε από τη ψήφισή του, από όλα τα σωματεία-μέλη, τις διοικήσεις τους, αθλητές, αθλήτριες, που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις της Ε.Φ.Ο.Α. 2. Ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται κατ ανάλογη εφαρμογή από τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Φ.Ο.Α. ή ρυθμίζεται από το Ν. 2725/1999 και τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. 3. Για κάθε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη διατάξεων του Γενικού Κανονισμού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και έγκριση από την Γενική Συνέλευση αυτής. 14

15 4. Ο κανονισμός αυτός ομόφωνα εγκρίθηκε την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2015, από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και θα ψηφιστεί στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η δε όποια τροποποίηση του στο μέλλον μπορεί να γίνει εκ νέου από Τακτική Γενική Συνέλευση και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καταστατικού. Για το Δ.Σ. της Α Ε.Σ.Α.Ξ. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κοσμάς Κώστας Βαρδάκης 15

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ο Γενικά Σωματεία και εκπρόσωποί τους, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κλπ όταν : Διαπράξουν παράπτωμα που θίγει το Φίλαθλο Πνεύμα, παραβιάσουν το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός 1. H Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιτραπέζιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΠΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 O παρών κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2017

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2017 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2017 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΙΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Α) Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕ ΩΝ. Β) Α ΕΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 Ο χλμ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ~ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072321 ~ FAX: 2265029646 e -mail: epsfok1@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15. Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ»

Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15. Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ» Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15 Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ» 7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΦΤ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΕ) Συστήνεται πειθαρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές:

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΚΕ ( 13 του καταστατικού της ΕΣΣΚΕ ) 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ετήσια συνδρομή των μελών της ΕΣΣΚΕ προς την ΕΣΣΚΕ δεν υπάρχει. Αν αυτού και για έκτακτες δαπάνες που το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:674 ΠΕΙΡΑΙΑΣ:08/10/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία Παλλήνη 17/11/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2381 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Διασωματειακό Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Clubs Beach Volley 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΕΟΤΚ αποτελούν συμπλήρωμα του Καταστατικού και έχουν την ισχύ των διατάξεων του αλλά η ερμηνεία τους σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγκρούεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διασωματειακό πρωτάθλημα (Διασωματειακό) διεξάγεται μεταξύ Ομίλων-Μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 11 ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12, 14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ 17-19/3/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 11 ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12, 14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ 17-19/3/2017 ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Υμηττου 267 Παγκράτι- Τηλ :2107563170-2 SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6 Αθήνα 7/3/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡIAKH OMOΣΠΟΝΔΙΑ KΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

KΥΠΡIAKH OMOΣΠΟΝΔΙΑ KΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Προς 1. Σωματεία Μέλη και Δόκιμα Μέλη 2. ΚΕΔ 3. ΚΟΑ 4. Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ 24 Μαρτίου 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμός 05/2015 1 Θέμα: Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2015 Η Κ.Ο.ΚΩΠ. προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ(ΝΕΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ(ΝΕΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 23Η ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12, 14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ 9-11/6/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 23Η ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12, 14 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ 9-11/6/2017 ΕΝΩΣΗ OΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Υμηττου 267 Παγκράτι- Τηλ :2107563170-2 SITE: h-enositennis.com - EMAIL: h_enosi@yahoo.gr ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12 Αθήνα 16/5/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση τελευταίου Δ.Σ Πρόεδρος: Α.Βανταράκης Αντιπρόεδρος: Χ. Λουκαράς Γραμματέας: Α. Λαδάκη Ταμίας: Σ. Αλεξάνδρου Μέλη: Μ.Δημακόπουλος, Γ.

Σύνθεση τελευταίου Δ.Σ Πρόεδρος: Α.Βανταράκης Αντιπρόεδρος: Χ. Λουκαράς Γραμματέας: Α. Λαδάκη Ταμίας: Σ. Αλεξάνδρου Μέλη: Μ.Δημακόπουλος, Γ. Σύνθεση τελευταίου Δ.Σ Πρόεδρος: Α.Βανταράκης Αντιπρόεδρος: Χ. Λουκαράς Γραμματέας: Α. Λαδάκη Ταμίας: Σ. Αλεξάνδρου Μέλη: Μ.Δημακόπουλος, Γ. Περισυνάκης, Δ. Σκαράκης Σύνταξη: Α.Λαδάκη Επιμέλεια: Δ.Σ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ) Η Περιφερειακή Επιτροπή Νήσων Αιγαίου («ΠΕΝΑ») αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε σωματείο που ανήκει στην Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.:2300

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.:2300 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.:2300 ΓΕΝΙΚΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έχοντας υπόψη της : 1. Το Ν. 2725/99 και το Ν. 3057/02 όπως τροποποιημένοι και

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ. Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α 1 Εθνικής Κατηγορίας , με τους παρακάτω όρους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ. Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α 1 Εθνικής Κατηγορίας , με τους παρακάτω όρους: Αρ. Πρωτ: 3441 Αθήνα:21/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α 1 Εθνικής Κατηγορίας 2016-17, με τους παρακάτω όρους: Τόπος: Κλειστό Γυμναστήριο Σερρών Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Κ.Ο.Ξ) για την αγωνιστική περίοδο για επίσημους αγώνες εσωτερικού και διεθνείς αγώνες, θα εφαρμόσει τους όρους και προϋποθέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αγ.Ιωάννης Ρέντη 14/10/2016 Αρ.πρωτ. 21734 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018 ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018 EVENTS 2018 OVERVIEW Νοέμβριος 2018 Α. Επίσημη ή Ανεπίσημη Διοργάνωση Το Beach Volleyball, ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα υπάγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 704 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27/07/2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων(2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων Παγκορασίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ VENUS - FILOTHEI TENNIS OPEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ VENUS - FILOTHEI TENNIS OPEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ VENUS - FILOTHEI TENNIS OPEN 2016 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Χώρος και οργάνωση Έδρα Αττικός Όμιλος Αντισφαίρισης Φιλοθέης, Π. Καλλιγά & Δάφνης, Φιλοθέη Τηλέφωνα 210 6812557, 210 6821726,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax: 2531022058 2531033755 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Αθλητική Ισχύουσα Νομοθεσία 2.Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί, που περιέχουν Είκοσι (20) Κανονισμούς, διαβιβάστηκαν και ψηφίστηκαν στο σύνολό τους κατά την Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2016 CYPRUS BEACH VOLLEY 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2016, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής στα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα