Αναισθησία σε Ψυχιατρικούς Ασθενείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησία σε Ψυχιατρικούς Ασθενείς"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Αναισθησία σε Ψυχιατρικούς Ασθενείς ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Οι αναισθησιολόγοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την νευροφυσιολογία: οι αναισθητικοί φαρμακευτικοί παράγοντες έχουν σαν κύριο - αν όχι αποκλειστικό -τόπο δράσης το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Η εγκεφαλική κυκλοφορία, η διαχείριση της και οι μεταβολές της κατά την αναισθησία, προβληματίζουν καθημερινά τον αναισθησιολόγο όχι μόνο όταν αντιμετωπίζει νευροχειρουργικά περιστατικά, αλλά πολύ συχνά και σε κάθε χειρουργικό ασθενή: ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, παροδικού ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου (τια) ή ύπαρξη εξωκρανίου καρωτιδικής στένωσης σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε άσχετη επέμβαση ανήκουν στην καθημερινή αναισθησιολογική πρακτική. Η άλλη, μη οργανική (προς το παρόν) ή καλύτερα μη μακροσκοπική πλευρά του εγκεφάλου είναι λιγότερο γνωστή στον αναισθησιολόγο. Είναι γεγονός ότι οι ψυχιατρικές διαταραχές απαντώνται λιγότερο συχνά από ότι οι οργανικές βλάβες του ΚΝΣ στους χειρουργικούς ασθενείς. Σε συνδυασμό με το ότι δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη αναισθησιολογική τεχνική, η περιεγχειρητική υποβάθμιση ή και παράβλεψη των παθήσεων αυτών είναι συνήθης πρακτικήl. Παρ' όλα αυτά, ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να έχει την βασική γνώση των ψυχιατρικών παθήσεων, των θεραπευτικών τεχνικών όπου καλείται να συνεισφέρει και, κυρίως, των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χορηγούνται στους ψυχιατρικούς ασθενείς. Οι δυνητικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις τους με τα αναισθησιολογικά και άλλα περιεγχειρητικά φάρμακα μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ Η διαταραχή αυτή παρουσιάζεται (πιθανότητα νόσησης) στο 1-1,5% του ενήλικου πληθυσμούζ. Προσβάλει ισότιμα τα δύο φύλα και όλες τις κοινωνικές, φυλετικές κ.ά. ομάδες3. Υπάρχει γενετική προδιάθεση για την εκδήλωση της σχιζοφρένιας, με ισχυρές πλην ανεπιβεβαίωτες ακόμη ενδείξεις για Τυπικά αντιψυχωσικά - ανταγωνιστές υποδοχέων ντοπαμίνης Φαινοθειαζίνες Βουτυροφαινόνες Θειοξανθίνες Οξοϊνδόλες χλωροπρομαζίνη αλλοπεριδόλη χλωροπροθιξένη μολινδόνη περφαιναζίνη δροπεριδόλη θειοθιξένη θειοριδαζίνη πιμοζίδη φθοροφαι ναζί νη τριφθοροπεραζίνη κλοζαπίνη Άτυπα αντιψυχωσικά - ανταγωνιστές υποδοχέων ντοπαμίνης, ρισπεριδόνη 5-ΗΤ και ισταμίνης κουετιαπίνη ολανζαπίνη (+ανταγωνισμός μουσκαρινικών και αδρενεργικών υποδοχέων) Πίνακας 1: κατάταξη των αντιψυχωσικών φαρμάκων 6

2 114 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ γονίδια στα χρωμοσώματα 6 και 13. Θεωρείται ότι οφείλεται σε υπερβολική ντοπαμινεργική δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Οι ασθενείς με σχιζοφρένια παρουσιάζουν διασπασμένη σκέψη, απόσυρση, παρανοειδή ιδεασμό και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Παρουσιάζουν 50 φορές υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών από τον γενικό πληθυσμό, (10% επιτυχημένες και 40% των ασθενών τουλάχιστον 1 απόπειρα). Υψηλός δείκτης επαγρύπνησης και στενή παρακολούθηση πρέπει να υπάρχει περιεγχειρητικά στους ασθενείς με σχιζοφρένια μετά από απόπειρα αυτοκτονίας καθώς δεν αποκλείεται η επανάληψή της, έχουν όμως αναφερθεί και περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας μετά από γενική αναισθησία σε ασθενείς με σχιζοφρένια4. Η δυσλειτουργία του μετωπιαίου λοβού στη σχιζοφρένια φέρεται να είναι υπεύθυνη για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό βαρέων καπνιστών ανάμεσα στους πάσχοντεςs. Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο της σχιζοφρένειας παραμένει η χορήγηση αντιψυχωσικών φαρμάκων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες ασκούν την αντιψυχωσική τους δράση κυρίως με ανταγωνισμό της ντοπαμίνης στους υποδοχείς της στο ΚΝΣ και παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες με ελάχιστες διαφορές. Επίσης, γενικά έχουν και μικρή αντιχολινεργική δράση και δράση α-αδρενεργικών αποκλειστώνί. Είναι όλα ισχυρά aντιεμετικά. Τα περισσότερα προκαλούν καταστολή και ελαφρά αγχόλυση. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται: ορθοστατική υπόταση, οξείες δυστονικές αντιδράσεις και άλλες εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις, κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο, από το ΗΚΓ: επιπέδωση των Τ, κατάσπαση του ST, παράταση των PR και QT. Επίσης επιληπτικοί σπασμοί και ακοκκιοκυτταραιμία. Γενικά τα άτυπα αντιψυχωσικά παρουσιάζουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τα τυπικά, έχουν όμως υψηλότερο κόστος. Περιεγχειρητικά, ασθενείς με σχιζοφρένεια υπό καλό φαρμακευτικό έλεγχο της πάθησης δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι επιθυμητή η συνέχιση των αντιψυχωσικών περιεγχειρητικά. Θεωρητικά, οι αναισθητικές ανάγκες μπορεί να είναι ελαττωμένες (MAC). Ο α-αδρενεργικός αποκλεισμός δεν δημιουργεί συνήθως ιδιαίτερα προβλήματα καθώς οι ασθενείς αντιρροπούν ικανοποιητικά. Από τα αναισθησιολογικά φάρμακα το ενφλουράνιο και η κεταμίνη θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς τα αντιψυχωσικά ελαττώνουν τον ουδό επιληπτικών σπασμών. Επισημαίνεται ότι λόγω καπνίσματος οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν σε υψηλό ποσοστό παθήσεις σχετιζόμενες με την έξη αυτή: στεφανιαία νόσος, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αγγειοπάθειες. ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟs Πρόκειται για σπάνιο σύνδρομο - επιπλοκή της αντιψυχωσικής θεραπείας που εμφανίζεται ώρες έως μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας στο 0,07-2,2% των ασθενών υπό αντιψυχωσικά (τα 2/3 εντός της πρώτης εβδομάδας χορήγησης αντιψυχωσικών). Προκαλείται από διαταραχή της θερμορρύθμισης και του εξωπυραμιδικού ελέγχου των σκελετικών μυών από ντοπαμινεργικό D2 αποκλεισμό στον υποθάλαμο και τα βασικά γάγγλια, καθώς και από περιφερική απελευθέρωση ασβεστίου από το σαρκοπλασματικό δίκτυο. Μπορεί να φθάσει τη σοβαρότητα της κακοήθους υπερθερμίας, από την οποία δύσκολα διακρίνεται όταν εμφανισθεί δι- ή μετεγχειρητικά. Κλινικά παρατηρείται μυ ίκή ακαμψία, υπερθερμία, ραβδομυόλυση (υψηλά επίπεδα κρεατινικής κινάσης), δυσαυτονομία και διαταραχές επιπέδου συνείδησης. Η θνητότητα αγγίζει το 20-30% και συνήθως οφείλεται σε δυσρυθμίες ή νεφρική ανεπάρκεια. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται: μανιοκαταθλιπτική διαταραχή, θανατηφόρος κατατονία, κακοήθης υπερθερμία, υπερθερμία, λοιμώξεις ΚΝΣ, status epilepticus, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, νεοπλάσματα εγκεφάλου, οξεία διαλείπουσα πορφυρία, τέτανος. Θεραπευτικά, χορηγείται δαντρολένιο όπως στην κακοήθη υπερθερμία. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί βρωμοκρυπτίνη και αμανταδίνη. Παράλληλα ο ασθενής υποστηρίζεται ανάλογα με την κλινική εικόνα, συνήθως σε πλαίσια ΜΕΘ. Περιεγχειρητικά, ασθενείς με ιστορικό κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν υψηλού κινδύνου για κακοήθη υπερ-

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 115 θερμία9. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Επίπτωση (incidence - νέα περιστατικά Ι έτος) 1% στους άνδρες, 3% στις γυναίκες Επιπολασμός (prevalence - πάσχοντες) 2-3% στους άνδρες, 5-10% στις γυναίκες Κατά τη διάρκεια της ζωής τους το 10% των ανδρών και το 20% των γυναικών θα εμφανίσουν μείζονα κατάθλιψη3. Η πάθηση έχει πολυπαραγοντικά αίτια (γενετικά, βιοχημικά, περιβαλλοντικά, κ.ά. ). Θεωρείται ότι οι εκδηλώσεις της οφείλονται σε ανεπάρκεια ντοπαμίνης, νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης στον εγκέφαλο (ή σε ελαττωμένη δραστηριότητα των αντιστοίχων υποδοχέων). Υπάρχουν όμως και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές: άτομα που υπερεκκρίνουν κορτιζόλη σε καταστάσεις stress έχουν αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, ενώ ασθενείς με κατάθλιψη παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και διαταραχή στην κιρκάδια έκκρισή της1ο. Χαρακτηρίζεται από συνεχή συναισθήματα λύπης, άγχος ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τις καθημερινές δραστηριότητες και ανηδονία, χώρίς προφανές οργανικό ή εξωτερικό αίτιο. Οι σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας είναι πολύ συχνές, όπως και οι απόπειρες αυτοκτονίας. Η σύγχρονη φαρμακολογική θεραπεία περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες aντικαταθλιπτικών που αυξάνουν τα επίπεδα ντοπαμίνης, νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης στον εγκέφαλοll. Για τις aνθεκτικές και τις βαριές περιπτώσεις κατάθλιψης καθώς και για προφύλαξη μετά την φαρμακολογική ύφεσή της συνεχώς αυξάνεται η εφαρμογή της ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ΕCτ), καθώς η χρήση γενικής αναισθησίας την έχει κάνει ευρέως αποδεκτή. Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά Αναστολείς Άτυπα αντικαταθλιπτικά ΜΑΟ πρώτης δεύτερης τετρακυκλικά SSRis SNRis dopamine RI γενιάς γενιάς αμιτρυπτιλίνη δεσιπραμίνη μαπροτιλίνη φενελζίνη φλουοξετίνη βενλαφαξίνη βουπροπιόνη κλομιπραμίνη νορτρυπτιλίνη δοξεπίνη ιμιπραμίνη τραvuλκυπρομίvη σιταλοπράμη μιρταζαπίνη σερτραλίνη παροξετίνη Πίνακας 11: κατάταξη των αντικαταθλιπτικώνιz Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά13 Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της κατάθλιψης αλλά και του χρόνιου πόνου, ιδίως του νευροπαθητικού. Αναισθησιολόγοι που ασχολούνται με το ιατρείο πόνου είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η aντικαταθλιπτική αλλά και η αναλγητική τους δράση οφείλονται στην αναστολή της προσυναπτικής επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (όλοι οι παράγοντες) και της νορεπινεφρίνης (ιδίως η δεσιπραμίνη). Φαίνεται ότι επιτείνουν την δράση των απιοειδών. Έχουν, ιδίως η αμιτρυπριλίνη, σημαντική αντιμουσκαρινική δράση (ξηροστομία, παρατεταμένη γαστρική κένωση, κατακράτηση ούρων). Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα παρατηρούνται διαταραχές τύπου δράσης κινιδίνης: επίπεδα ή ανάστροφα Τ και παράταση των PR, QRS και QT διαστημάτων. Ο ουδός επιληπτικών σπασμών ελαττώνεται από τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Περιεγχειρητικά δεν διακόπτουμε την χορήγηση των τρικυκλικών aντικαταθλιπτικών. Η αυξημένη εγκεφαλική κατεχολαμινική δραστηριότητα αυξάνει τις αναισθητικές ανάγκες, ενώ η αντιχολινεργική δράση των παραγόντων αυτών μπορεί να προκαλέσει μετεγχειρητική σύγχυση και παραλήρημα, ιδίως όταν χορηγηθούν κεντρικώς δρώντα αντιχολινεργικά όπως η ατροπίνη ή η σκοπολαμίνη. Ο χαμηλός ουδός σπασμών αποτελεί σχετική aντένδειξη για τη χορήγηση ενφλουρανίου ή κεταμίνης. Η χρόνια έκθεση της καρδιάς στα τρικυκλικά αντικα-

4 116 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ταθλιπτικά φαίνεται ότι εξαντλεί τα κατεχολαμινικά αποθέματα του οργάνου, επιτείνοντας θεωρητικά την καρδιοκατασταλτική δράση των αναισθητικών παραγόντων. Η πιο σημαντική όμως αλληλεπίδραση των τρικυκλικών aντικαταθλιπτικών κατά την αναισθησία είναι η υπέρμετρη απάντηση των ασθενών στα εμμέσως δρώντα αγγειοσυσπαστικά (π.χ. εφεδρίνη) και στη διέγερση του συμπαθητικού. Για τον λόγο αυτό αποφεύγονται φάρμακα που επιτείνουν τη δράση του συμπαθητικού, όπως το πανκουρόνιο, η κεταμίνη, η μεπεριδίνη και τα διαλύματα τοπικών αναισθητικών - επινεφρίνης. Σε υπόταση που χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη προτιμάται η χορήγηση ενός άμεσα δρώντας αγγειοσυσπαστικού. Ανασtολείς tης Μονοαμινοξειδάσης (MAOis) Η aντικαταθλιπτική τους δράση οφείλεται στην μη αναστρέψιμη (πλην της τρανυλκυπρομίνης) αναστολή της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ) των προσυναπτικών νευρικών ινών, υπεύθυνου ενζύμου για την οξειδωτική απαμίνωση των φυσικών αμινών και κατεχολαμινών. Αποτέλεσμα αυτής της αναστολής είναι η συσσώρευση και αυξημένη δράση των κατεχολαμινών στο ΚΝΣ και η θεραπευτική τους δράση. Έχουν aνιχνευθεί δύο υπότυποι της ΜΑΟ. Το Α ισοένζυμο απαμινώνει εκλεκτικά ντοπαμίνη, σεροτονίνη και νορεπινεφρίνη, ενώ ο Β υπότυπος απαμινώνει τυραμίνη και φαινυλαιθυλαμίνη. Οι aντικαταθλιπτικοί MAOis είναι μη εκλεκτικοί, ενώ οι αναστολείς της ΜΑΟ-Β δεν έχουν aντικαταθλιπτική δράση. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται ορθοστατική υπόταση (πιθανώς από συσσώρευση ψευδο-νευρομεταβιβαστών), διέγερση, τρόμος, σπασμοί, μυοκλονίες, κατακράτηση ούρων, ίκτερος και υπερτασική κρίση, η οποία συμβαίνει μετά από πρόσληψη τυραμίνης με τις τροφές. Περιεγχειρητικά, η σύσταση είναι να διακόπτεται η λήψη των MAOis για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από εκλεκτική επέμβαση, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα απαιτείται για την αναγέννηση του ενζύμου. Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι ίσως δεν είναι απαραίτητη η διακοπή της aντικαταθλιπτικής αγωγής και οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε αναισθησία για επείγουσα επέμβαση, τουλάχιστον σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία, με ασφάλεια. Όπως και με τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, υπέρμετρη απάντηση των ασθενών στα εμμέσως δρώντα αγγειοσυσπαστικά και στη διέγερση του συμπαθητικού θα πρέπει να αναμένεταιι4 και να αποφεύγονται φάρμακα που διεγείρουν το συμπαθητικό. Η φενελζίνη ελαττώνει την δραστηριότητα της ψευδοχολινεστεράσης του πλάσματος και παρατείνει τον αποπολωτικό νευρομυ"ίκό αποκλεισμό. Έχουν αναφερθεί σπάνιες αλλά σοβαρές επιδράσεις των MAOis με τα aπιοειδή, ιδίως την μεπεριδίνη, με την οποία έχει αναφερθεί η πρόκληση υπερθερμίας, σπασμών και κώματος (σύνδρομο σεροtονίνης)ιs. Ά tυπα ανtικαtαθλιπtικά Είναι τα συνηθέστερα, πλέον, χρησιμοποιούμενα πρώτης γραμμής αντικαταθλιπτικά. Είναι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRis, selective serotonin reuptake inhibitors ), αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης (SNRis, serotonin norepineprine reuptake inhibitors) και υπάρχει και ένας αναστολέας επαναπρόσληψης ντοπαμίνης, η βουπροπιόνη, η οποία χρησιμοποιείται στην θεραπεία aπεξάρτησης από το κάπνισμα. Είναι τα αντικαταθλιπτικά με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Στερούνται αντιχολινεργικής δράσης (εξαίρεση η παροξετίνη) και δεν επηρεάζουν την καρδιακή αγωγιμότητα. Περιεγχειρητικά, δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές οι αλληλεπιδράσεις τους με τους αναισθητικούς παράγοντες. Δέον να σημειωθεί ότι οι SSRis είναι ισχυροί αναστολείς του κυτοχρώματος p450, ιδίως του ισοενζύμου 2D6. Τέλος, θα πρέπει να συνεχίζεται καθ' όλη την περιεγχειρητική περίοδο η χορήγησή τους, καθώς η απότομη διακοπή τους έχει συσχετιστεί με σύνδρομο.διακοπής: ζάλη, ευερεθιστότητα, κεφαλαλγία, ναυτία, διαταραχές όρασης. Το σύνδρομο σχετίζεται με την κινητική αποβολής των παραγόντων: βραχεία ημίσεια ζωή και ανενεργοί μεταβολίτες σχετίζονται με συχνότερη εμφάνιση του συνδρόμου. Η επανεκκίνηση της θεραπείας ταχέως εξαλείφει τα συμπτώματα.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 117 Ηλ εκ τροσπασμοθ ε ραπε ία (ECT, electroconvulsive therapy) Η πρόκληση σπασμών για την θεραπεία της σχιζοφρένιας βασίστηκε στην κλινική παρατήρηση ότι η πάθηση αυτή δεν συνυπάρχει με την επιληψία. Ο Meduna (1935) ξεκίνησε την σπασμοθεραπεία με σπασμογόνα φάρμακα, ενώ οι Cerletti και Bini (1938) καθιέρωσαν την πρόκληση θεραπευτικών σπασμών με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ( ηλεκτροσπασμοθεραπε ία). Η τεχνική συνίσταται στη χορήγηση εναλλασσόμενου ρεύματος Hz, τάσεως Volt αμφικροταφικά ή στο έλασσον ημισφαίριο για 0,1-1 sec, με στόχο την πρόκληση τυπικής γενικευμένης τονικής-κλονικής κρίσης. Πριν την καθιέρωση της ECT υπό γενική αναισθησία, την χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος ακολουθούσε η απώλεια της συνείδησης, η τονική φάση (10sec), η κλονική φάση (λίγα sec έως > 1min), η φάση της μυ ίκής χάλασης με άπνοια και τέλος ο μετακριτικός ύπνος ή διέγερση. Πολύ συχνά ήταν τα πολλαπλά οστικά κατάγματα (ιδίως σπονδυλικής στήλης Θ4-Θ8). Η άμβλυνση του σωματικού αλλά και του ψυχικού τραύματος με την γενική αναισθησία έχει συμβάλλει στην αποδοχή της ECT από τους κλινικούς και το κοινό16. Η δραστηριότητα του σπασμού στο ΚΝΣ προκαλεί αρχικά παρασυμπαθητική εκφόρτιση (σιελόρροια, βραδυκαρδία, παροδική ασυστολία). Ακολουθεί συμπαθητική εκφόρτιση (ταχυκαρδία, υπέρταση, έκτακτες υπερκοιλιακές συστολές) με κατάσπαση του ST και αναστροφή των Τ στο ΗΚΓ. Από το ΚΝΣ, παρατηρείται αρχικά αύξηση των αγγειακών εγκεφαλικών αντιστάσεων που αμέσως ακολουθείται από αύξηση της αιματικής εγκεφαλικής ροής και του εγκεφαλικού μεταβολικού ρυθμού. Στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) παρατηρείται επιληπτική δραστηριότητα μεγαλύτερης διάρκειας από τον περιφερικό σπασμό που με το πέρας της θεραπείας ακολουθείται από καταστολή των κυμάτων στο ΗΕΓ. Η αναισθησιολογική τεχνική συνίσταται στην προετοιμασία του ασθενούς με γλυκοπυρρολάτη (δεν διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό) για πρόληψη της βραδυκαρδίας και της σιελόρροιας. Η εισαγωγή πραγματοποιείται με έναν υπερβραχείας διάρκειας δράσης υπνωτικό παράγοντα (χρησιμοποιούνται όλοι οι ενδοφλέβιοι παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της κεταμίνης, με την εξαίρεση των βενζοδιαζεπινών, οι οποίες βραχύνουν απαράδεκτα τη διάρκεια του σπασμού) και κατόπιν ενός νευρομυ"ίκού αποκλειστ βραχείας διάρκειας δράσης (συνήθως σουκκινυλοχολίνη ή μιβακούριο) σε ασθενή με αποκλεισμένο από την κυκλοφορία (κάτω) άκρο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον κλινικό έλεγχο της εξέλιξης του σπασμού περιφερικά. Ο σπασμός στο ΚΝΣ παρακολουθείται με ΗΕΓ. Η ύπνωση και ο νευρομυ"ίκός αποκλεισμός διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Οι διαταραχές από το αυτόνομο νευρικό σύστημα αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. Κατά την φάση της ανάνηψης παρατηρούνται κεφαλαλγία, διέγερση, σύγχυση και γνωστικές διαταραχές, συνήθως παροδικές. Στις ενδείξεις της ECT περιλαμβάνονται η βαριά μείζων κατάθλιψη (ιδίως σε aυτοκτονικούς ασθενείς), η οξεία σχιζοφρένεια, η οξεία μανία και η κατατονία. Η ECT αντενδείκνυται σε ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα, ενώ στις σχετικές aντενδείξεις περιλαμβάνονται η αυξημένη ενδοκράνιος πίεση, το πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οι διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγιμότητας, η κύηση υψηλού κινδύνου και τα ανευρύσματα αορτής και εγκεφάλουιί. Π ε ριεγχειρητικ ή αντ ιμε τώ πιση Η περιεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με μείζονα κατάθλιψη πρέπει να είναι στενή. Πέρα από την φαρμακευτική αγωγή και τα ση μαντικά για τον αναισθησιολόγο σημεία της, οι βαριά καταθλιπτικοί μπορεί λόγω περιορισμένης λήψης υγρών και τροφής να παρουσιάζουν υπόταση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Επίσης, στα πλαίσια της aυτοκτονικής τους συμπεριφοράς συγκατατίθενται με μεγάλη ευκολία να υποβληθούν σε μείζονες υψηλού κινδύνου επεμβάσεις. Η αναβολή μιας εκλεκτικής επέμβασης μέχρι την βελτίωση της ψυχικής υγείας των καταθλιπτικών ασθενών είναι η καλύτερη επιλογήιs.

6 118 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΏΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΉ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ- ΜΑΝΙΑ Επίπτωση 1,2% στους άνδρες, 1,8% στις γυναίκες Επιπολασμός 1% ανεξαρτήτως φύλου3 Η μανία είναι ψυχιατρική πάθηση που αποτελεί μέρος της διπολικής διαταραχής μαζί με την μείζονα κατάθλιψη. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο γενετικό αίτιο για την πάθηση αυτή, καθώς το 80-90% των ασθενών με διπολική διαταραχή έχει κάποιον συγγενή με την ίδια πάθηση. Παθοφυσιολογικά, η μανία θεωρείται ότι οφείλεται σε υπερβολική δραστηριότητα νορεπινεφρίνης στον εγκέφαλο. Οι ασθενείς υπό μανία παρουσιάζουν ιδέες μεγαλείου, υπερδραστηριότητα, φυγή ιδεών, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και ελαττωμένες ανάγκες για ύπνο. Θεραπεία εκλογής αποτελεί η χορήγηση λιθίου, το οποίο αντιμετωπίζει τα οξέα επεισόδια μανίας, προλαμβάνει την επανεμφάνισή τους και καταστέλλει τα επεισόδια κατάθλιψης. Συμπληρωματικά στα οξέα επεισόδια μανίας μπορεί να συγχορηγηθεί ένας αντιψυχωσικός παράγοντας ή μία βενζοδιαζεπίνη. Στις εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνεται το βαλπρο ίκό νάτριο και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Λίθιο Το λίθιο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Ο μηχανισμός δράσης του δεν πλήρως κατανοητός. Παρουσιάζει ιδιαίτερα στενό θεραπευτικό εύρος (0,8-1,0 meq!lit) με συχνά επακόλουθα την υποθεραπεία ή την εμφάνιση τοξικότητας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές του περιλαμβάνουν μεταβολές του Τ κύματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρια λευκοκυττάρωση, υποθυρεοειδισμό με βρογχοκήλη και νεφρογενή άποιο διαβήτη ανθεκτικό στη χορήγηση βαζοπρεσσίνης. Τα τοξικά επίπεδα λιθίου προκαλούν αρχικά καταστολή, κολλώδη ομιλία, μυ ίκή αδυναμία και τρόμο, ενώ καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του λιθίου στο πλάσμα παρατηρείται υπόταση, διεύρυνση του QRS, κολποκοιλιακός αποκλεισμός και σπασμοί. Περιεγχειρητικά, τα επίπεδα λ ι θ ίου στο πλάσμα θα πρέπει να ελέγχονται στενά, ώστε να αποφευχθεί πιθανή τοξικότητα. Από τη άλλη πλευρά, διακοπή του λιθίου έχει συσχετισθεί με εμφάνιση aυτοκτονικής συμπεριφοράς. Έλλειμμα νατρίου οδηγεί σε νεφρική κατακράτηση λιθίου και τοξικότητα: ο περιορισμός υγρών και η υπερδιούρηση θα πρέπει να αποφεύγονται. Το λίθιο αλληλεπιδρά με τους αναισθητικούς παράγοντες. Ελαττώνει την Ελάχιστη Κυψελιδική Συγκέντρωση των πτητικών αναισθητικών καθώς αναστέλλει την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης, επινεφρίνης και ντοπαμίνης στο στέλεχος και παρατείνει τον νευρομυϊκό αποκλεισμό. Επιβάλλεται η χρήση νευροδιεγέρτη όταν χρησιμοποιούνται νευρομυϊκοί αποκλειστέςι9. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉ ΠΑΘΉΣΉ Στα γενικότερα προβλήματα της περιεγχειρητικής αντιμετώπισης των ασθενών με ψυχιατρική πάθηση, η λήψη ιστορικού από έναν ασθενή κατατονικό, σε παραλήρημα ή διεγερτικό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Πηγή πληροφοριών θα είναι οι συγγενείς, άτομα που τον φροντίζουν, ο ψυχίατρός του ή ο οικογενειακός γιατρός του. Όντας αντιμέτωπος με μία έκδηλη ψυχιατρική συμπτωματολογία, θα πρέπει κανείς να έχει υπ' όψιν του ότι πολλές παθήσεις και κάποιοι φαρμακευτικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα ψυχιατρικών παθήσεων. Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα μείζονος κατάθλιψηςzο. Οι εγκεφαλικοί όγκοι μπορούν να προκαλέσουν παράνοια, διαταραχή προσωπικότητας και κοινωνική απόσυρση, όπως η σχιζοφρένιαzι. Περίπου 50% των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας εμφανίζουν νευροψυχιατρικό σύνδρομο που εκδηλώνεται σαν άνοια, παραλήρημα ή διαταραχή συναισθήματος ή προσωπικότητας. Η ψυχιατρική εκτίμηση είναι συνήθως απαραίτητη σε ασθενείς με έκδηλα ψυχικά συμπτώματα. Ασθενείς μη συνεργάσιμpι, διεγερτικοί ή ιδιαίτερα αγχώδεις θα χρειαστεί να λάβουν προνάρκωση από το θάλαμο. Ψυχιατρικοί ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή παρουσιάζουν συχνά απρόβλεπτες ανάγκες σε υπνωτικούς αναισθητικούς παράγοντες. Σημαντικά υψηλότερη δοσολογία μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς υπό χρόνια αγωγή με αντιψυχωσικά φάρ-

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ 119 μακα ή υπό τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ενώ ασθενείς με κατάθλιψη ή υπό λίθιο έχουν ελαττωμένες ανάγκες σε ύπνωση. Η χρήση του monitor δι- φασματικού δείκτη μπορεί να εκτιμήσει την επάρκεια της ύπνωσης στις περιπτώσεις αυτέςzz. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. anesthesia for patients with neurologic & psychiatric diseases. In: Clinical Anesthesiology ( editor Morgan GEjr) 3rd ed McGraw-Hill. p current diagnosis and treatment in psychiatry Ebert Μ, Loosen Ρ, Nurcombe Β p266 McGraw Hi American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. American Psychiatric Association Press, Ortega R. Suicide attempt after anesthesia. Anesth Analg 1992;75: Dallack GW et al. Nicotine dependence in schizophrenia: clinical phenomena and laboratory findings. Am J Psychiatry 1998;155: Marder SR. Antipsychotic drugs. In: Tasman Α et al eds, Psychiatry. WB Saunders, 1997: Pinals DA, Breier Α. Schizophrenia. In: Tasman Α et al eds, Psychiatry. WB Saunders, 1997: anesthesia for patients with neurologic & psychiatric diseases. In: Clinical Anesthesiology ( editor Morgan GEjr) 3rd ed McGraw-Hill. p J oan Arehart-Treichel Psychiatric Ν ews December 19, 2003 Volume 38 Number American Psychiatric Association p Gruenberg ΑΜ, Goldstein RD. Depressive disorders. In: Tasman Α et al eds, Psychiatry. WB Saunders, 1997: anesthesia for patients with neurologic & psychiatric diseases. In: Clinical Anesthesiology ( editor Morgan GEjr) 3rd ed McGraw Hill. p Kellar ΜΒ, Boland RJ. Antidepressants. In: Tasman Α et al eds, Psychiatry. WB Saunders, 1997: Gaines GY, Rees DI: Electroconvulsive therapy and anesthetic considerations. Anesth Analg 65:1345, Stack CG, Rogers Ρ, Linter SPK: Monoamine oxidase inhibitors and anaesthesia. Br J Anaesth 60 :222, Φωτιάδης Χ. Βιολογικές Θεραπείες. Ψυχιατρική Ιεροδιακόνου Χ, Φωτιάδης Χ., Δημητρίου Ε., εκδόσεις Μαστορίδη σελ Mackenzie RA, Southorn ΡΑ, Stensrud ΡΕ. Anesthesia at remote locations. In : Anesthesia. Miller RD ed, 5th ed, Churchill Livingstone 2000, p Mayfield BJ, Henry ΜΕ. Psychiatric disease and substance abuse. In: Handbook of preoperative assessment and management. Sweitzer BJ ed, Lippincott Williams & Wilkins 2000, p Roizen MF. Anesthetic implications of concurrent diseases. In: Anesthesia. Miller RD ed, 5th ed, Churchill Livingstone 2000, p Hale AS. ABC of mental health. Depression. BMJ 1997;315: Turner Τ. ABC of mental health. Schizophrenia. BMJ 1997;315: Mayfield BJ, Henry ΜΕ. Psychiatric disease and substance abuse. In: Handbook of preoperative assessment and management. Sweitzer BJ ed, Lippincott Williams & Wilkins 2000, p296

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008 Αντικαταθλιπτικά ΚΤ 2008 Vincent van Gogh, 1890 ιαταραχές σε Συναίσθηµα Όρεξη Ύπνο Ενεργητικότητα lipido Μονοπολική Μείζων κατάθλιψη θλίψη -

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη και ηλικιωµένοι

Κατάθλιψη και ηλικιωµένοι Κατάθλιψη και ηλικιωµένοι Η συχνότητα εµφάνισης της κατάθλιψης αυξάνει µε την ηλικία, όπως δείχνουν διεθνείς στατιστικές. Επιπλέον µόνο ένα µικρό ποσοστό των ηλικιωµένων καταθλιπτικών που δεν ξεπερνά το

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα

Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα 166 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑτJΚΗΣ ΙΑΊΊ'ΙΚΗΣ Επείγοντα Ψυχιατρικά Προβλήματα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑ Τα επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα περιλαμβάνουν διαταραχές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Ταχυκαρδία Ιδρώτας Τρεμούλα Κοντανάσαιμα Υπέρπνοια Ρίγη Εξάψεις Ναυτία Κράμπες στην κοιλιά Πόνος στο στήθος Πονοκέφαλος Ζάλη Τάση για λιποθυμία Σφίξιμο στον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2 Νόσος του Πάρκινσον Τρόπος αντιμετώπισης νόσου Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson) είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια της μέλαινας ουσίας με συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Προσυναπτικά: 1.δυναµικό παλµού 2.σύνθεση νευροδιαβιβαστών 3.µεταβολισµός 4.έκκριση 5.επαναπρόσληψη 6.διάσπαση

Προσυναπτικά: 1.δυναµικό παλµού 2.σύνθεση νευροδιαβιβαστών 3.µεταβολισµός 4.έκκριση 5.επαναπρόσληψη 6.διάσπαση Επίδραση Φαρµάκων στο ΚΝΣ Προσυναπτικά: 1.δυναµικό παλµού 2.σύνθεση νευροδιαβιβαστών 3.µεταβολισµός 4.έκκριση 5.επαναπρόσληψη 6.διάσπαση Μετασυναπτικά: 7.σύνδεση µε τον υποδοχέα 8.µεταβολές διαπερατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικοί παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου (άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική τάξη, συμπεριφορά τύπου Α). Ψυχιατρικές διαταραχές Ψυχοκοινωνικά προβλήματα (ψυχολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 199 ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Παύλος Σακκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Το φάσμα των ψυχικών διαταραχών εκτείνεται στα εξής πεδία: Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Θεραπεία Νόσου του Πάρκινσον

Φαρμακευτική Θεραπεία Νόσου του Πάρκινσον Φαρμακευτική Θεραπεία Νόσου του Πάρκινσον Η νόσος του Πάρκινσον είναι μία συχνή εκφυλιστική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος η οποία εκδηλώνεται με κινητικά και μη κινητικά συμπτώματα. Μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008 Αγχολυτικά (ελάσσονα ηρεµιστικά) Υπνωτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Άγχος ΚΤ 2008 Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Focus Group. Επιστημονικό Συμπόσιο ALCOVE Αθήνα 12 & 13 Οκτωβρίου 2012. Παρασκευή Σακκά

Focus Group. Επιστημονικό Συμπόσιο ALCOVE Αθήνα 12 & 13 Οκτωβρίου 2012. Παρασκευή Σακκά Επιστημονικό Συμπόσιο ALCOVE Αθήνα 12 & 13 Οκτωβρίου 2012 Focus Group Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Πρόεδρος της Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ Ορίζουμε ως διαβιβαστή μια ουσία που απελευθερώνεται από έναν νευρώνα σε μια σύναψη και που επηρεάζει ένα άλλο κύτταρο, είτε έναν νευρώνα είτε ένα κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία Ι Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου, Γ. Λεονταρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ανδρέας Πιτταράς MD Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Ελλ.Ετ Ετ.Υπέρτασης & Καρδ/κής Προστασίας VAMC & Georgetown Univ. Washington DC USA Hypertension Specialist ESH Υπερτασικό ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΝΟΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΝΟΙΑ Γιαννοπούλου Γ. Κωνσταντίνα Επιμελήτρια Α Υπεύθυνη Ιατρείου Άνοιας Γ.Ν.Α. Λαϊκό ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tεκμηριωμένες φαρμακευτικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Φαρμακευτική θεραπεία των ανοιών

Η Φαρμακευτική θεραπεία των ανοιών Η Φαρμακευτική θεραπεία των ανοιών 1 Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Νοητικών και Εξωπυραμιδικών Διαταραχών 1 η Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ Κλάδος της ψυχιατρικής που ασχολείται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων την πρόληψη τη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aurorix 150 mg/f.c.tab, 300 mg/f.c.tab 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Αurorix 150 mg/f.c.τab:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 7 ο - Άρθρο 2.1 β

Τεύχος 7 ο - Άρθρο 2.1 β Τεύχος 7 ο - Άρθρο 2.1 β Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (APA) ΔΙΝΕΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Μετάφραση-επιμέλεια: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π. Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ Μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων Περίπου 20% των φαρμάκων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών των νευρο- ψυχιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται στις μυοσκελετικές παθήσεις

Αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών των νευρο- ψυχιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται στις μυοσκελετικές παθήσεις Αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών των νευρο- ψυχιατρικών φαρμάκων που χορηγούνται στις μυοσκελετικές παθήσεις Γρηγόρης Β. Χειλάκος Νευρολόγος Υπεύθυνος Νευροφυσιολογικού Εργαστηρίου, Νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

R E N E V I L. (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

R E N E V I L. (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ R E N E V I L (Citalopram) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RENEVIL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 20 mg/tab. Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΙΣΧΥΡO ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟ ΜΟΡΦΗ: Διαυγές κιτρινωπό ελαιώδες υγρό σε άχρωμες φύσιγγες 1 ml για ενδομυική χορήγηση μόνο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. ΙΣΧΥΡO ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟ ΜΟΡΦΗ: Διαυγές κιτρινωπό ελαιώδες υγρό σε άχρωμες φύσιγγες 1 ml για ενδομυική χορήγηση μόνο. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Clopixol Depot (Zuclopenthixol Decanoate) ΙΣΧΥΡO ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟ ΜΟΡΦΗ: Διαυγές κιτρινωπό ελαιώδες υγρό σε άχρωμες φύσιγγες 1 ml για ενδομυική χορήγηση μόνο. ΣYΝΘΕΣΗ: 1 ml CLOPIXOL Depot περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Φυσική ιστορία της νόσου Πάρκινσον Διάγνωση 5 έτη 10 έτη 15 έτη Εξέλιξη Δυσκαμψία Βραδυκινησία

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΛΕΝΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ (ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ) Βενζοδιαζεπίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 XADOREK Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20,40mg/Tab CITALOPRAM 1.2. Σύνθεση : Δραστική ουσία: Citalopram hydrobromide Έκδοχα: Πυρήνας: Starch maize, Lactose monohydrate,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης 132 Σύνθεση: Zoletil 50 Zoletil 100 Τιλεταμίνη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυόφιλη σκόνη

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 24-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 10:00 11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Θεραπείες Φίλιππος Γουρζής

Βιολογικές Θεραπείες Φίλιππος Γουρζής Βιολογικές Θεραπείες Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή Ιστορικά Στοιχεία Βιολογικές Θεραπείες: η 1 η φάση του μηχανισμού δράσης ολοκληρώνεται μέσω βιολογικών μηχανισμών 1869: Ένυδρη χλωράλη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος Στερητικά Συμπτώματα Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Εκδηλώσεις αμέσως μετά τη διακοπή του καπνίσματος Στερητικές εκδηλώσεις - ταξινόμηση Εργαλεία διάγνωσης και καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ 20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ β-αποκλειστές: ποιο φάρμακο σε ποιον άρρωστο; Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Υπέρταση Γενικά οι β 1 -εκλεκτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Sedator 1,0 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΓΕ 2009 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Η εφαρμογή καταστολής και αναλγησίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ιαβητική κετοξέωση ως ανεπιθύµητη ενέργεια θεραπείας µε ολανζαπίνη

ιαβητική κετοξέωση ως ανεπιθύµητη ενέργεια θεραπείας µε ολανζαπίνη ιαβητική κετοξέωση ως ανεπιθύµητη ενέργεια θεραπείας µε ολανζαπίνη Μ. Τσολάκη, Γ. Συµεωνίδης, Α. Κάζης Γ Νευρολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Β Παθολογική Κλινική ηµοτικού Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

Citalgert Citalopram 40 mg/ml

Citalgert Citalopram 40 mg/ml Citalgert Citalopram 40 mg/ml ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Citalgert πόσιµες σταγόνες, διάλυµα 40 mg/ml. 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Citalopram hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Διάθεσης. Γιώργος Ανωγειανάκις καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαταραχές Διάθεσης. Γιώργος Ανωγειανάκις καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διαταραχές Διάθεσης Γιώργος Ανωγειανάκις καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Μαρία Καραγιαννίδου, Ψυχολόγος, B.Sc. Middlesex Univ., M.Sc. Univ. of Sheffield Βασίλειος Παπαλιάγκας, Ιατρός, Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Ορίζεται ως παροδική απώλεια επικοινωνίας με το περιβάλλον που δεν οφείλεται σε τραυματισμό του εγκεφάλου και προς τον παρόν δεν έχει καθοριστεί το αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CIPRALEX 10 mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος περιέχει: 10mg escitalopram (ως 12,78

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όλα τα φάρμακα στις συνηθισμένες δόσεις που χορηγούνται προκαλούν ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές διακρίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της PRAC στις 6-9 Ιανουαρίου 2015

Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της PRAC στις 6-9 Ιανουαρίου 2015 22 Ιανουαρίου 2015 EMA/PRAC/63325/2015 Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης Κινδύνου Συστάσεις της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης- Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) σχετικά με ενδείξεις που αιτιολογούν επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 56 Προϊόντα που περιέχουν μετοκλοπραμίδη Το ακόλουθο κείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SERETOVER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

S.P.C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

S.P.C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ S.P.C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MINITRAN S.C. TAB (PERPHENAZINE + AMITRIPTYLINE HCL) 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MINITRAN S.C. TAB. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74 II-61+II-72+II-74 ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Αναγνώριση Ανίχνευση της κατάθλιψης σε ομάδες υψηλού κινδύνου Σύσταση 1: Συστήνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκαταστροφικότητα και βίαιη συμπεριφορά

Αυτοκαταστροφικότητα και βίαιη συμπεριφορά Αυτοκαταστροφικότητα και βίαιη συμπεριφορά Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου Απαρτιωμένη Διδασκαλία Αυτοκαταστροφικότητα Θεωρείται ως μια διαταραγμένη ανθρώπινη συμπεριφορά που σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) Η συχνότητα της ΓΟΠ σε παιδιά µε ΕΠ αναφέρεται από 26% - 75%, ενώ σε φυσιολογικά παιδιά και βρέφη εκτιµάται περίπου στο 7-8% (Cadman και συν. 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ. 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ. 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Εγκεκριμένο κείμενο 27.06.2013 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία των 30 δισκίων. ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα