Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»

2 Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα: του χειρουργικού τραύματος της νοσηρότητας και θνητότητας της παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο του κόστους νοσηλείας Βελτίωση της εν γένει ομοιόστασης

3 Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Επιπλοκές Επιπλοκές: Παθοφυσιολογικές αλλαγές Μερικές φορές η διάρκεια του χειρουργείου είναι Μπορεί να παρατηρηθεί μη αναμενόμενη κάκωση των σπλαχνικών οργάνων Αδυναμία εκτίμησης της πιθανής απώλειας αίματος

4 Κίνδυνοι από το πνευμοπεριτόναιο με CO 2 Αν και η λαπαροσκοπική χειρουργική προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στον ασθενή όσο και στο χειρουργό προκαλεί σημαντικές μεταβολές στην ομοιόσταση τόσο του αναπνευστικού όσο και του κυκλοφορικού και για τους λόγους αυτούς δε θα πρέπει να θεωρείται ως άλλη μία ελάσσονος σημασίας παρέμβαση στον εκάστοτε ασθενή Hodgson, McClelland and Newton 1970

5 Επιπλοκές από το αναπνευστικό

6 Επιπλοκές αναπνευστικού CO 2 πνευμοπεριτόναιο Υποδόριο εμφύσημα από CO 2 Πνευμοθώρακας Μετατόπιση ενδοτραχειακού σωλήνα λόγω ανύψωσης διαφράγματος (ενδοβρογχική διασωλήνωση) Εμβολή με αέρα

7 Μεταβολές του αερισμού θωρακοπνευμονικής διατασιμότητας (compliance) ( 30-50%) FRC λόγω της μετατόπισης του διαφράγματος Αντίθετα, καμία αλλαγή στον φυσιολογικό νεκρό χώρο όταν η ενδοκοιλιακή πίεση < 14mmHg και οι ασθενείς τοποθετούνται σε θέση ανύψωσης του κορμού κατά Α = πριν Β = 30 min μετά το πνευμοπεριτόναιο

8 Μεταβολές του αερισμού συν. Σε συνθήκες Γενικής Αναισθησίας PaCO min PaCO 2 εξαρτάται από την ενδοκοιλ. πίεση (IAP) Σε συνθήκες περιοχικής αναισθησίας: PaCO 2 αμετάβλητη, ωστόσο ο ο κατά λεπτόν αερισμός Μετεγχειρητικά (και στις δύο περιπτώσεις): Απαιτείται ο ασθενής να την αναπν. συχνότητα για να μειώσει το εκπνεόμενο CO 2

9 Μεταβολές του αερισμού συν. Η μέση κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά (a- ET CO 2 ) μεταξύ αρτ. PaCO 2 και P ET CO 2 περισσότερο σε ASA II/III ασθενείς παρά σε ASA I ασθενείς π.χ. ασθενείς με ΧΑΠ Δεν υφίσταται συσχέτιση μεταξύ PaCO 2 και P ET CO 2 σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς Μειωμένη αποβολή CO 2 Απαιτούμενη μεγάλη φροντίδα αναισθησιολόγου σε ASA II/III ασθενείς Ο συνεχής έλεγχος αερίων αίματος είναι αναπόφευκτος σε ασθενείς με PaCO 2

10 Μεταβολές του αερισμού συν. Αλλαγές στον αερισμό ASA I & II Σταθερός κ.λ. αερισμός 100ml/kg/min Αν. συχνότητα 12/min min μετά από το πνευμοπεριτόναιο

11 Αίτια αυξημένου PaCO 2 κατά την λαπαροσκοπική χειρουργική Απορρόφηση CO 2 από την περιτοναϊκή κοιλότητα (ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ) Διαταραχές V/Q του νεκρού χώρου, του κυψελιδικού αερισμού Διάταση κοιλιακών τοιχωμάτων Θέση ασθενούς (ύπτια και όχι ανάρροπη) Ελεγχόμενος ΜΑ καρδιακή παροχή Κυρίως σε βαρέως πάσχοντες ASA IIΙ ασθενείς μεταβολισμού (π.χ. λόγω επιφανειακής Γεν. Αναισθησία) αερισμού (π.χ. σε ασθενείς με αυτόματη αναπνοή) Τυχαία γεγονότα: εμφύσημα από CO 2, καπνοθώρακας, εμβολή με CO 2, ενδοβρογχική διασωλήνωση

12 Επιπλοκές από το κυκλοφορικό

13 Παθοφυσιολογικές αιμοδυναμικές επιπτώσεις του πνευμοπεριτοναίου Τα αιμοδυναμικά προβλήματα σχετίζονται Με το πνευμοπεριτόναιο Τη θέση του ασθενή και Την πιθανή υπερκαπνία Τα ανωτέρω προκαλούν: Βαγοτονία με αρρυθμίες SVR με επακόλουθη σημαντική της καρδιακής παροχής Αρτ. υπέρταση και ταχυκαρδία σε της κατανάλωσης Ο 2 του μυοκαρδίου ( και επακόλουθο μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης στεφανιαίου επεισοδίου) Safran and Orlando: Anesthesiology 2007

14

15 Ποιοι είναι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για τη διενέργεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων; Ασθενείς με χαμηλή καρδιακή παροχή, όπως Χαμηλή κεντρική φλεβική πίεση (πιθανή αιμορραγία ενδοκοιλιακή ή εξωτερική) Γενικά όλοι οι ασθενείς που είναι υποογκαιμικοί Ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις Ασθενείς με ΧΑΠ και ταυτόχρονο περιορισμό της φυσικής τους δραστηριότητας Ασθενείς με αυξημένη ενδοκράνια πίεση Safran and Orlando: Anesthesiology 2007

16 Διεγχειρητική αναισθησιολογική προσέγγιση

17 Διεγχειρητικό Monitoring 1. Σφυγμική οξυμετρία, 2. Χρήση επεμβατικού αιμοδυναμικού monitoring (αρτηριακός καθετηριασμός) 3. Ενδοτραχειακή διασωλήνωση 4. Συνεχής μέτρηση P E CO 2

18 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Σε περίπτωση εμφάνισης αρρυθμιών ο χειρουργός πρέπει: Να επαναφέρει τον ασθενή σε ύπτια θέση Να αποσυμφορήσει το πνευμοπεριτόναιο Να διακόψει τη χειρουργική επέμβαση

19 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (συν.) Σε περίπτωση εμφάνισης βαγοτονικής αντίδρασης μπορεί χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση να προκληθεί: Έντονη βραδυκαρδία Σε βαριάς μορφής περιπτώσεις: Σπασμοί Shock Καρδιακή ανακοπή

20 ΑΝΑΝΗΨΗ Συνέχιση monitoring : Αναπνευστικού (μέτρηση SpO2 + P ET CO 2 ) Ανάγκη για χορήγηση Ο 2 ακόμα και σε υγιείς ασθενείς (ASA I) Καρδιο-κυκλοφορικού: Ιδιαιτέρως σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Λόγω μείωσης του τραυματισμού των ιστών οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις εμφανίζουν μικρότερης διάρκειας και έντασης πόνο. Αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισής του είναι: Διεγχειρητική διήθηση με χρήση τοπικών αναισθητικών (τόσο ενδοπεριτοναϊκά όσο και υποδόρια) Χρήση ΜΣΑΦ (π.χ. παρεκοξίμπη) Η χρήση οπιοειδών είναι εξαιρετικά περιορισμένη

22 Λαπαροσκοπικές ή ανοικτές επεμβάσεις;

23 Λαπαροσκοπική ή ανοικτές επεμβάσεις; Στη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή: Ενδοκρινολογικές και μεταβολικές αλλαγές ( ιντερλευκίνη-6, γλυκόζη, ινσουλίνη,γαλακτικό οξύ και CRP) Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (Bozkurt και συν. 2009)

24 Λαπαροσκοπική ή ανοικτές επεμβάσεις; Σε λαπαροσκοπικές έναντι ανοικτών χολ/μών: Στην νευροενδοκρινή απάντηση στο στρες μετά από μετρήσεις κορτιζόλης και κατεχολαμινών τόσο στο πλάσμα όσο και στα ούρα δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (Karayiannakis et al. 2003)

25 Λαπαροσκοπικές ή ανοικτές επεμβάσεις; Ποια μέθοδος είναι προτιμότερη;

26 Λαπαροσκοπική χειρουργική ή ανοικτές επεμβάσεις; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό Απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ασθενών απαιτούνται για να ενισχυθεί η άποψη ότι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παράγουν μειωμένη αντίδραση στο στρες συγκριτικά με τις ανοικτές κυρίως όταν η διάρκειά τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη

27 Συμπεράσματα (Ι) Οι λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει από θεωρούνται φυσιολογικής «ελάχιστα άποψης να επεμβατικές» μην και άμοιρες επιπλοκών στον οργανισμό, κυρίως σε ασθενείς με αυξημένη νοσηρότητα (ASA III) Αντίθετα, οι ανοικτές επεμβάσεις πρέπει να θεωρούνται αυτούς προτιμότερες στους ασθενεις

28 Συμπεράσματα (ΙΙ) Ωστόσο, νοσηρότητα σε λαπαροσκοπικές προτιμότερες συνολικά νοσοκομείο ασθενείς (ASA I και λόγω χρόνου με ASA επεμβάσεις του νοσηλείας μικρή II) οι είναι μειωμένου στο

29

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρδιολογικός Ασθενής

Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 ΑΡΙΘΜ. 1789 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις

Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 291 Ο Ασθενής με Άλλες Συνυπάρχουσες Παθολογικές Καταστάσεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣAΪΒΑΝΙΔΗΣ, ΦΑΝΗ ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α) Ο ασθενής με συνυπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 327 Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μ. Παυλίδης, Ε. Λογοθέτη, Ι. Χαλάς, Ε. Παπακαλού, Κ. Τσινάρη Αναισθησιολογικό τµήµα, ΠΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Χειρουργική Κλινική Διευθυντής : Καθηγητής Φώτιος Καλφαρέντζος «Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα