Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού"

Transcript

1 Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

2 ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή ή η μετατροπή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα του παρόντος εγγράφου, στο σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς τη γραπτή άδεια της CareFusion. Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν έγγραφο προορίζεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν πρέπει να θεωρείται ότι αντικαθιστά ή συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης CareFusion Corporation ή μία από τις θυγατρικές της. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η επωνυμία Avea είναι σήμα κατατεθέν της CareFusion Corporation ή μίας από τις από τις θυγατρικές της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η.Π.Α. CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA τηλ.: τηλ.: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Γερμανία τηλ.: φαξ: carefusion.com Αριθμός εντύπου:

3 Συστήματα αερισμού AVEA iii Ιστορικό αναθεώρησης Ημερομηνία Αναθεώρηση Αλλαγές Σεπτέμβριος 2005 A Έκδοση Μάιος 2006 B Αφαιρέθηκε βιβλιογραφία από το μοντέλο Plus Αφαιρέθηκε ο όρος «μη λειτουργικό» από το σχήμα 2-19 Προστέθηκε μια σημείωση σχετικά με τη ρύθμιση της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης Προστέθηκε η Ppeak στη λίστα των μηνυμάτων προειδοποίησης Δεκέμβριος 2006 C Ενημερώθηκε ο πίνακας πρωτευόντων στοιχείων ελέγχου Προστέθηκε η NCPAP (Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών μέσω ρινικής μάσκας) στον πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων Ενημερώθηκε η προδιαγραφή του ρυθμού Προστέθηκε το Κεφάλαιο «NCPAP βρεφών» Φεβρουάριος 2007 D Ενημερώθηκε το σχήμα και προστέθηκε μια περιγραφή της επιλογής του μεγέθους και του τύπου του μπαλονιού Προστέθηκε μια σημείωση σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα Σεπτέμβριος 2008 E Έκδοση της ογκομετρικής καπνογραφίας Προστέθηκαν παραρτήματα για την παγίδα νερού/φίλτρου, τις οδηγίες επεξεργασίας και την αποστείρωση - αρ. εντύπων L , L3004A, L3082A, L2889A, L3031A Φεβρουάριος 2010 F Αναθεώρηση του εγχειριδίου για συμμόρφωση με την αναθεωρημένη Οδηγία Ιατρικών Συσκευών 2007/42/EC. Φεβρουάριος 2010 G Αλλαγή της επωνυμίας του προϊόντος σύμφωνα με το στιλ της CareFusion. Ιούνιος 2010 H Αναθεώρηση της δοκιμής αντίστασης κυκλώματος όσον αφορά στη χρήση των ενδοτραχειακών σωλήνων. Ιούνιος 2011 J Έχει προστεθεί κουκίδα κάτω από την κεφαλίδα Προειδοποιήσεις: Πρέπει να διενεργείται τακτική αξιολόγηση της οξυγόνωσης και του αερισμού όταν ο ασθενής δέχεται αναπνευστική υποστήριξη. Προστέθηκε περιεχόμενο για την εγγύηση όγκου και το ρινικό διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό.

4 iv Εγχειρίδιο χειρισμού Εγγύηση Tα συστήματα αερισμού AVEA παρέχονται με εγγύηση ότι θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και κατασκευής και θα ικανοποιούν τις δημοσιευμένες προδιαγραφές για δύο (2) έτη ή ώρες, οποιοδήποτε συμβεί πρώτα. Η ευθύνη της CareFusion (αναφερόμενη ως «η Εταιρεία») υπό την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση, επισκευή ή έκδοση πίστωσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, για ελαττωματικά μέρη ή μέρη που δεν ικανοποιούν τις δημοσιευμένες προδιαγραφές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη υπό την παρούσα εγγύηση παρά μόνον εφόσον (A) η Εταιρεία ενημερωθεί γραπτώς εγκαίρως από τον Αγοραστή κατά την ανακάλυψη των ελαττωμάτων ή της αποτυχίας ικανοποίησης των δημοσιευμένων προδιαγραφών (B) η ελαττωματική μονάδα ή εξάρτημα επιστραφεί στην Εταιρεία, με τα έξοδα μεταφοράς προπληρωμένα από τον Αγοραστή (Γ) η ελαττωματική μονάδα ή εξάρτημα ληφθεί από την Εταιρεία για ρύθμιση το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγύησης και (Δ) η εξέταση της εν λόγω μονάδας ή εξαρτήματος από την Εταιρεία θα αποκαλύψει, προς ικανοποίηση της Εταιρείας, ότι τα εν λόγω ελαττώματα ή αποτυχίες δεν έχουν προκληθεί από κακή χρήση, αμέλεια, ακατάλληλη εγκατάσταση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση ή ατύχημα. Οποιαδήποτε έγκριση από την Εταιρεία για επισκευή ή τροποποίηση από τον Αγοραστή πρέπει να λαμβάνεται γραπτώς ώστε να αποφευχθεί η ακύρωση της εγγύησης. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας έναντι του Αγοραστή για απώλεια κερδών, απώλεια χρήσης, παρεπόμενες ζημίες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους βάσει αξίωσης αποζημίωσης λόγω παραβίασης της εγγύησης, δεν θα είναι διαφορετική από την τιμή αγοράς του τυχόν ελαττωματικού προϊόντος που καλύπτεται βάσει της παρούσης. Οι εγγυήσεις της Εταιρείας που παρατίθενται στο παρόν και παραπάνω δεν πρόκειται να επεκταθούν, να περιοριστούν ή να επηρεαστούν από την παροχή τεχνικών συμβουλών ή σέρβις από την Εταιρεία ή τους πράκτορές της, και καμία υποχρέωση ή ευθύνη δεν προκύπτει ή προκαλείται από αυτή, σε σχέση με την παραγγελία από τον Αγοραστή των προϊόντων που παρέχονται βάσει της παρούσης. Περιορισμός ευθυνών Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική συντήρηση όπως ο καθαρισμός, η ρύθμιση ή η λίπανση και η ενημέρωση των εξαρτημάτων του εξοπλισμού. Η παρούσα εγγύηση θα είναι άκυρη και δε θα ισχύει εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με παρελκόμενα ή εξαρτήματα που δεν κατασκευάζονται από την Εταιρεία ούτε έχουν λάβει γραπτή έγκριση χρήσης από την Εταιρεία ή εάν ο εξοπλισμός δεν συντηρείται σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα συντήρησης. Η προαναφερόμενη εγγύηση θα εκτείνεται για περίοδο ΔΥΟ (2) ετών από την ημερομηνία αποστολής ή ώρες χρήσης, οποιοδήποτε συμβεί πρώτα, με τις εξής εξαιρέσεις: 1. Τα εξαρτήματα για την παρακολούθηση των φυσικών μεταβλητών όπως η θερμοκρασία, η πίεση ή η ροή παρέχονται με εγγύηση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 2. Τα ελαστομερή εξαρτήματα και τα άλλα μέρη ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά επί της οποίας η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο, παρέχονται με εγγύηση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 3. Οι εσωτερικές μπαταρίες παρέχονται με εγγύηση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Τα ανωτέρω υποκαθιστούν οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας, εκτός σε σχέση με τον τίτλο, και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας.

5 Συστήματα αερισμού AVEA v Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 2 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση... 7 Συναρμολόγηση αναπνευστήρα και φυσική εγκατάσταση... 7 Εγκατάσταση του μπροστινού μέρους του αναπνευστήρα... 9 Συνδέσεις μπροστινού πίνακα Εγκατάσταση του πίσω μέρους του αναπνευστήρα Έλεγχος επαλήθευσης από το χρήστη Λίστα ελέγχου για τον έλεγχο επαλήθευσης από τον χρήστη του αναπνευστήρα AVEA Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπνευστήρα AVEA Κεφάλαιο 3 Λειτουργία αναπνευστήρα Μεμβρανοειδή κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες LED Ρύθμιση ασθενούς Ρύθμιση αερισμού Ρύθμιση του τύπου της αναπνοής και του τρόπου λειτουργίας του αερισμού Εγγύηση όγκου (VG) Πρωτεύοντα στοιχεία ελέγχου αναπνοής Πρόσθετες ρυθμίσεις Ανεξάρτητος αερισμός πνευμόνων (ILV) Κεφάλαιο 4 Μόνιτορ, ενδείξεις και χειρισμοί Γραφικές ενδείξεις Ψηφιακές ενδείξεις Ενδείξεις κύριας οθόνης (Main) Κεφάλαιο 5 Ογκομετρική καπνογραφία Θεωρία της λειτουργίας Εγκατάσταση Ρυθμίσεις και παρακολουθούμενες τιμές Συναγερμοί Χειρισμοί Μηδενισμός του CAPNOSTAT Έλεγχος της ακρίβειας του CAPNOSTAT Κεφάλαιο 6 Μη επεμβατικός αερισμός για νεογνά Ρινική CPAP (ncpap) Ρινικός διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (nimv) Κεφάλαιο 7 Συναγερμοί και δείκτες Δείκτες κατάστασης Μηνύματα Συναγερμοί Στοιχεία ελέγχου συναγερμού

6 vi Εγχειρίδιο χειρισμού Τύποι συναγερμού Συναγερμοί ρινικής CPAP / ρινικού IMV Συναγερμοί εγγύησης όγκου (VG) Κεφάλαιο 8 Συντήρηση και καθαρισμός Καθαρισμός και αποστείρωση Συνιστώμενη περιοδική συντήρηση Φροντίδα μπαταρίας Ασφάλειες Πώς να επικοινωνήσετε για το σέρβις Παραγγελία εξαρτημάτων Παράρτημα B Προδιαγραφές Πνευματική παροχή Ηλεκτρική παροχή Είσοδος/έξοδος δεδομένων Ατμοσφαιρικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές Φυσικές διαστάσεις Παρελκόμενα Παράρτημα C Διάγραμμα πνευματικού συστήματος Παράρτημα D Εύρος και ακρίβεια μόνιτορ Παράρτημα E Προδιαγραφές αισθητήρα και αντίσταση κυκλώματος Προδιαγραφές αισθητήρα VarFlex Προδιαγραφές αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος Δοκιμή αντίστασης κυκλώματος Προδιαγραφές ογκομετρικής καπνογραφίας Παράρτημα F Κείμενο γραμμής μηνυμάτων AVEA Παράρτημα G Πρόσθετες παρακολουθούμενες παράμετροι μηχανικής πνευμονικού αερισμού Παράρτημα H Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων καπνομετρίας Παράρτημα I Ογκομετρικοί υπολογισμοί CO Παράρτημα J Ηλεκτρομαγνητικές δηλώσεις Παράρτημα K Γλωσσάριο

7 Συστήματα αερισμού AVEA vii Γνωστοποιήσεις Γνωστοποίηση περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF). Αν ο εξοπλισμός αυτός δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, μπορεί να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα αποδεκτά όρια που αναφέρονται στο πρότυπο EN για Ιατρικά Προϊόντα. Τα όρια αυτά παρέχουν εύλογη προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMC) κατά τη λειτουργία στα περιβάλλοντα της προβλεπόμενης χρήσης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτός ο αναπνευστήρας έχει επίσης σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων EN , IEC , CAN/CSA-C22.2 Αρ M90 και UL Αυτός ο αναπνευστήρας μπορεί να επηρεαστεί από τον φορητό και κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών RF. Αυτός ο αναπνευστήρας δεν πρέπει να στοιβάζεται επάνω σε άλλο εξοπλισμό. Τα παρακάτω καλώδια χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση αυτού του αναπνευστήρα Καλώδιο συνήθως ανοικτής κλήσης ασθενούς (Μήκος 1,7 μέτρα) Καλώδιο συνήθως κλειστής κλήσης ασθενούς (Μήκος 1,7 μέτρα) Καλώδιο, Επικοινωνίες (Μήκος 1 μέτρο) Καλώδιο, Επικοινωνίες (Μήκος 3 μέτρα) Τυπικό καλώδιο εκτυπωτή Centronix (Μήκος 2 μέτρα) Τυπικό καλώδιο μόνιτορ SVGA (Μήκος 2 μέτρα) Η χρήση άλλων καλωδίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία. Ανατρέξτε στους Πίνακες 201, 202, 203 και 205 για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον αναπνευστήρα AVEA και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Γνωστοποίηση περί μαγνητικής τομογραφίας (MRΙ) Ο παρόν εξοπλισμός περιέχει ηλεκτρομαγνητικά εξαρτήματα, η λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεαστεί από έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μη λειτουργείτε τον αναπνευστήρα σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας ή πλησίον εξοπλισμού χειρουργικής διαθερμίας υψηλών συχνοτήτων, απινιδωτών ή εξοπλισμού θεραπείας βραχέων κυμάτων. Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία του αναπνευστήρα. Γνωστοποίηση περί προβλεπόμενης χρήσης Ο αναπνευστήρας AVEA προορίζεται να παρέχει συνεχή αναπνευστική υποβοήθηση σε ιδρυματικό περιβάλλον φροντίδας υγείας (π.χ. νοσοκομεία). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον πληθυσμό ασθενών, από νεογνά έως και ενήλικες. Ο χειρισμός του αναπνευστήρα αυτού πρέπει να γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο κλινικό προσωπικό, υπό τις οδηγίες ιατρού. Γνωστοποίηση κανονιστικών απαιτήσεων Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης, υπερσκελίζει την μικρή πιθανότητα έκθεσης σε φθαλικά.

8 viii Εγχειρίδιο χειρισμού Ταξινόμηση Τύπος εξοπλισμού: Ιατρικός εξοπλισμός, Κατηγορία 1 τύπος B Συσκευή αερισμού πνευμόνων ενηλίκων/παιδιών/βρεφών Δήλωση γνωστοποίησης συμμόρφωσης Ο παρόν ιατρικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, 93/42/ΕΟΚ, και τα παρακάτω Τεχνικά Πρότυπα, προς τα οποία δηλώνεται ότι είναι συμβατός: BS EN :2006 EN EN ISO UL CAN / CSA C22.2 Αρ (R99) Διακοινωμένος φορέας στην Ε.Ε.: BSI (Αρ. εγγραφής 0086) Εμπορικές επωνυμίες: Συστήματα αερισμού AVEA Κατασκευάζεται από την: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τη Δήλωση Συμμόρφωσης για το προϊόν αυτό, επικοινωνήστε με την CareFusion σε έναν από τους αριθμούς που παρέχονται στο Παράρτημα Α.

9 Συστήματα αερισμού AVEA ix Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Παρακαλούμε εξετάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας πριν το χειρισμό του αναπνευστήρα. Εάν επιχειρήσετε να χειριστείτε τον αναπνευστήρα χωρίς να κατανοήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του μπορεί να προκληθούν συνθήκες μη ασφαλούς λειτουργίας. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις προσοχής, οι οποίες ισχύουν κατά τη χρήση του αναπνευστήρα υπό όλες τις συνθήκες, περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα. Ορισμένες προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής έχουν εισαχθεί επίσης σε κάποια σημεία εντός του εγχειριδίου, όπου είναι καλύτερα κατανοητές. Στο εγχειρίδιο υπάρχουν επίσης σημειώσεις που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες λειτουργίες. Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του αναπνευστήρα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών όπως αναφέρεται στο Παράρτημα A, Πληροφορίες Επικοινωνίας και Παραγγελιών. Όροι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ εντοπίζουν καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή ενδεχόμενους κινδύνους ασφαλείας. εντοπίζουν καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον αναπνευστήρα ή σε άλλο εξοπλισμό. εντοπίζουν συμπληρωματικές πληροφορίες που σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα με ποιο τρόπο λειτουργεί ο αναπνευστήρας. Προειδοποιήσεις Οι προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής εμφανίζονται στο εγχειρίδιο αυτό, όπου είναι συναφείς με το σχετικό κείμενο. Οι προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής που αναφέρονται εδώ ισχύουν γενικά κάθε φορά που χειρίζεστε τον αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας AVEA προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένο χειριστή, υπό τις οδηγίες ιατρού. Όταν ο αναπνευστήρας είναι συνδεδεμένος με τον ασθενή, ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας πρέπει να παρίσταται ανά πάσα στιγμή ώστε να αντιδράσει σε συναγερμό ή άλλες ενδείξεις προβλήματος. Ο συναγερμός πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε ένταση μεγαλύτερη από τους ήχους περιβάλλοντος ώστε να ακουστεί. Έχετε πάντα διαθέσιμο ένα εναλλακτικό μέσο αερισμού ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση του αναπνευστήρα. Ο χειριστής δεν πρέπει να αγγίζει ταυτόχρονα τις ηλεκτρικές επαφές του αναπνευστήρα ή των παρελκομένων, και τον ασθενή. Λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου έκρηξης, ο αναπνευστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών. Ο ηχητικός συναγερμός δηλώνει μη φυσιολογική κατάσταση και δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται. Οι αντιστατικοί ή ηλεκτρικά αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες ή σωληνώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός του κυκλώματος ασθενούς. Αν διαπιστωθεί μηχανικό ή ηλεκτρικό πρόβλημα κατά τη λειτουργία του αναπνευστήρα, η χρήση του πρέπει να διακοπεί και αυτή να παραπεμφθεί σε ειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. Η χρήση μη λειτουργικού αναπνευστήρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς. Όταν παρουσιαστεί συναγερμός χαμηλής παροχής αερίου, η συγκέντρωση οξυγόνου που χορηγείται στον ασθενή θα διαφέρει από τη ρύθμιση του στοιχείου ελέγχου O2. Η αποτυχία πηγής αερίου θα αλλάξει τη ρύθμιση FIO2 και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς. Η λειτουργικότητα του παρόντος εξοπλισμού μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από τη λειτουργία άλλου γειτονικού εξοπλισμού, όπως ο χειρουργικός εξοπλισμός υψηλών συχνοτήτων (διαθερμία), οι απινιδωτές, ο εξοπλισμός θεραπείας βραχέων συχνοτήτων, τα φορητά ραδιοτηλέφωνα ή τα κινητά τηλέφωνα. Η ύπαρξη νερού στην παροχή αέρα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του παρόντος εξοπλισμoύ.

10 x Εγχειρίδιο χειρισμού Μη φράζετε ούτε να παρεμποδίζετε τη θύρα εξαέρωσης οξυγόνου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα οργάνων. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Μην αφαιρείτε τυχόν καλύμματα ή τμήματα του αναπνευστήρα. Αναθέστε όλες τις εργασίες σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της CareFusion. Για την ασφαλή λειτουργία, είναι απαραίτητη μια προστατευτική σύνδεση γείωσης μέσω του αγωγού γείωσης στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν υπάρξει απώλεια προστατευτικής γείωσης, όλα τα αγώγιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διακοπτών και των στοιχείων ελέγχου που μπορεί να φαίνονται ότι είναι μονωμένα, μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα, χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται μαζί με τον αναπνευστήρα και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ο αναπνευστήρας AVEA έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι ο χρήστης και ο ασθενής δεν εκτίθενται σε υπερβολικό ρεύμα διαρροής σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (UL2601 και IEC ). Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί όταν υπάρχουν εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες με τον αναπνευστήρα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικού ρεύματος διαρροής περιβλήματος από τον εξωτερικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στις θύρες RS-232, εκτυπωτή και βίντεο, πρέπει να παρέχεται απομόνωση των διόδων της προστατευτικής γείωσης ώστε να διασφαλιστεί η σωστή σύνδεση. Η απομόνωση αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα καλύμματα των καλωδίων είναι απομονωμένα στο περιφερικό άκρο του καλωδίου. Πρέπει να διενεργείται τακτική αξιολόγηση της οξυγόνωσης και του αερισμού όταν ο ασθενής δέχεται αναπνευστική υποστήριξη. Οι ρυθμίσεις και οι τιμές χορηγούμενης και παρακολουθούμενης ροής, πίεσης και όγκου υπόκεινται στις προδιαγραφές ακρίβειας της συσκευής, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν. Συστάσεις προσοχής Οι παρακάτω συστάσεις προσοχής ισχύουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διενέργεια εργασιών στον αναπνευστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας τάσης και οι εγκατεστημένες ασφάλειες είναι ρυθμισμένα να ταιριάζουν με την τάση της πρίζας του ηλεκτρικού δικτύου, διότι διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά. Η πλήρως εξαντλημένη μπαταρία (π.χ., εντελώς εκφορτισμένη) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αναπνευστήρα και πρέπει να αντικαθίσταται. Όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στον αναπνευστήρα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα CSA/IEC601/UL2601. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Οι παρακάτω συστάσεις προσοχής ισχύουν κατά τον καθαρισμό του αναπνευστήρα ή κατά την αποστείρωση των παρελκομένων του. Μην αποστειρώνετε τον αναπνευστήρα. Τα εσωτερικά εξαρτήματα δεν είναι συμβατά με τεχνικές αποστείρωσης. Μην αποστειρώνετε με αέριο ή ατμό (σε αυτόκαυστο) τους προσαρμογείς σωληνώσεων ή τους συνδετήρες. Η σωλήνωση θα λάβει το σχήμα του προσαρμογέα, με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας κακή σύνδεση και πιθανές διαρροές. ΜΗ βυθίζετε τον αναπνευστήρα σε υγρά καθαρισμού ούτε να χύνετε τέτοια υγρά πάνω ή μέσα σε αυτόν.

11 Συστήματα αερισμού AVEA xi Σύμβολα εξοπλισμού Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να υπάρχουν πάνω στον αναπνευστήρα ή στα συνοδευτικά έγγραφα Σύμβολο Πηγή/Συμμόρφωση Σημασία Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Το σύμβολο αυτό δηλώνει «ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμβουλευτείτε τα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΕΙΣΟΔΟ. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΕΞΟΔΟ. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ (DC). Το σύμβολο αυτό δηλώνει προστατευτική ΓΕΙΩΣΗ. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σύνδεση που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διαφόρων μερών του εξοπλισμού ή κάποιου συστήματος στο ίδιο δυναμικό, όχι απαραίτητα στο δυναμικό γείωσης (π.χ., για τοπική συγκόλληση). Το σύμβολο αυτό δηλώνει εξοπλισμό ΤΥΠΟΥ Β, δηλαδή εξοπλισμό που παρέχει συγκεκριμένο βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία, ιδιαίτερα όσον αφορά στο επιτρεπτό ρεύμα διαρροής και στην αξιοπιστία της σύνδεσης της προστατευτικής γείωσης. Το σύμβολο αυτό βρίσκεται στην πλάκα ονομαστικής ισχύος. Δηλώνει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για εναλλασσόμενο ρεύμα. Δηλώνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Ηλεκτρικής τροφοδοσίας) Σύμβολο αρ IEC Σύμβολο αρ IEC Δηλώνει ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Ηλεκτρικής τροφοδοσίας) ACCEPT Σύμβολο αρ ISO 7000 Οριζόντια επιστροφή με τροφοδότηση γραμμής. Δηλώνει ΑΠΟΔΟΧΗ των εισαχθέντων τιμών για κάποιο συγκεκριμένο πεδίο. Σύμβολο της CareFusion Δηλώνει ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Σύμβολο αναπνευστικής φροντίδας της CareFusion Δηλώνει ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Σύμβολο της CareFusion ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ Σύμβολο αρ. 417 IEC 5102 ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝ

12 xii Εγχειρίδιο χειρισμού Σύμβολο της CareFusion ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύμβολο της CareFusion ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Σύμβολο της CareFusion ΡΥΘΜΙΣΗ για επιλογή του σωματικού μεγέθους του ασθενούς Οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ Σήμανση CE Σύμβολο αρ IEC ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σύμβολο αρ IEC ΣΙΓΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σύμβολο της CareFusion ΕΝΗΛΙΚΑΣ ασθενής Σύμβολο της CareFusion ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ασθενής Σύμβολο της CareFusion ΝΕΟΓΝΟ (βρέφος) ασθενής CANCEL Γραφικό σύμβολο που χρησιμοποιείται διεθνώς για το «ΜΗ» ΑΚΥΡΩΣΗ, π.χ., μη αποδοχή των εισαχθέντων τιμών. Σύμβολο της CareFusion Επιλογή της λειτουργίας ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ. Σύμβολο αρ IEC ΠΑΓΩΜΑ της τρέχουσας οθόνης. Σύμβολο της CareFusion Ενεργοποίηση της οθόνης ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Σύμβολο της CareFusion Θύρα ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ Σύμβολο της CareFusion Αύξηση ΟΞΥΓΟΝΟΥ

13 Συστήματα αερισμού AVEA xiii Σύμβολο της CareFusion ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Σύμβολο της CareFusion Θύρα ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ Σύμβολο της CareFusion Εμφάνιση της ΚΥΡΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ Σύμβολο της CareFusion ΜΗ ΦΡΑΖΕΤΕ ΤΗ ΘΥΡΑ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σύμβολο της CareFusion Δηλώνει θύρα αναγνωριστικού ΑΕΡΙΟΥ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Σύμβολο της CareFusion Ανακούφιση ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Σύμβολο της CareFusion Σύνδεση ΜΟΝΙΤΟΡ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει μια ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

14 xiv Εγχειρίδιο χειρισμού Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι ο αναπνευστήρας AVEA τροφοδοτείται μόνο από την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι είναι σε χρήση η διαμόρφωση HELIOX. Σύμβολο της CareFusion Το σύμβολο αυτό δηλώνει την παρουσία φθαλικών.

15 Συστήματα αερισμού AVEA 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ο αναπνευστήρας AVEA είναι ένας σερβοελεγχόμενος αναπνευστήρας τέταρτης γενιάς που λειτουργεί με λογισμικό. Η συσκευή αυτή διαθέτει ένα δυναμικό εύρος χορήγησης αναπνευστικού αερίου, για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών, από νεογνά έως ενήλικες. Η επαναστατική του μονάδα διασύνδεσης χρήστη παρέχει μέγιστη ευελιξία με απλή αλληλεπίδραση με το χειριστή. Ο αναπνευστήρας διαθέτει μια επίπεδη έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με γραφικές ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης, μια οθόνη αφής για εύκολη αλληλεπίδραση, πλήκτρα με μεμβράνη και έναν επιλογέα για την αλλαγή των ρυθμίσεων και των παραμέτρων λειτουργίας. Ένας κινητήρας ακριβείας για χορήγηση οξυγόνου με σερβοελεγχόμενη ενεργή εισπνοή και εκπνοή βελτιώνει την απόδοση σε σχέση με τους αναπνευστήρες προηγούμενης γενιάς. Ο αναπνευστήρας AVEA έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χρησιμοποιώντας τα πιο συνήθη διαθέσιμα παρελκόμενα. Ο καθαρισμός του είναι εύκολος και η σχεδίασή του δεν επιτρέπει τη συσσώρευση υγρών στο περίβλημα, μειώνοντας το ενδεχόμενο διαρροής υγρού στον κορμό του αναπνευστήρα. Υπάρχουν δύο μοντέλα αναπνευστήρα AVEA: Το πλήρες μοντέλο και το στάνταρ μοντέλο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις στάνταρ και τις προαιρετικές λειτουργίες που διατίθενται με κάθε μοντέλο. Λειτουργίες και παρελκόμενα Στάνταρ μοντέλο Πλήρες μοντέλο Καταστάσεις λειτουργίας Όλες Όλες Ανίχνευση εγγύς ροής με θερμαινόμενο σύρμα Συγχρονισμένος νεφελοποιητής Απεικόνιση τάσεων επί 24ώρου βάσης Εσωτερική μπαταρία Πλήρως έγχρωμη οθόνη γραφικών Κυκλώματα και κυματομορφές Τυπικό τροχήλατο τραπεζάκι Ανίχνευση εγγύς ροής μεταβλητού στομίου Παρακολούθηση εγγύς πίεσης αεραγωγού Τραχειακός καθετήρας Οισοφαγικό μπαλόνι Εσωτερικός συμπιεστής Χορήγηση Heliox

16 2 Εγχειρίδιο χειρισμού Προαιρετικές λειτουργίες και παρελκόμενα Στάνταρ μοντέλο Πλήρες μοντέλο Προσαρμοσμένο τροχήλατο τραπεζάκι Προαιρετικά Περιλαμβάνεται Εξωτερική μπαταρία (μόνο για το προσαρμοσμένο τροχήλατο τραπεζάκι) Βάση στήριξης δεξαμενής αερίου (για οποιοδήποτε από τα δύο τροχήλατα τραπεζάκια) Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά Εσωτερικός συμπιεστής Προαιρετικά Περιλαμβάνεται Χειρισμός Pflex Προαιρετικά Περιλαμβάνεται Χορήγηση Heliox Προαιρετικά Περιλαμβάνεται ncpap Προαιρετικά Περιλαμβάνεται VCO2 Προαιρετικά Προαιρετικά Ορισμένες από τις λειτουργίες του αναπνευστήρα AVEA Αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού 1 Όταν ενεργοποιηθεί η αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού, ο αναπνευστήρας υπολογίζει αυτόματα την πτώση της πίεσης στον ενδοτραχειακό σωλήνα. Στη συνέχεια ο αναπνευστήρας AVEA ρυθμίζει την πίεση του αεραγωγού ώστε να παρέχει τη ρυθμισμένη εισπνευστική πίεση στο περιφερικό άκρο (καρίνα) του ενδοτραχειακού σωλήνα. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη του τη ροή, τη σύνθεση του αερίου (Heliox ή άζωτο/οξυγόνο), το κλάσμα του εισπνεόμενου οξυγόνου (FIO2), τη διάμετρο του σωλήνα, το μήκος, και τη φαρυγγική κυρτότητα με βάση το σωματικό μέγεθος του ασθενούς (νεογνό, παιδί, ενήλικας). Η αντιστάθμιση αυτή συμβαίνει μόνο κατά την εισπνοή. Η αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού είναι ενεργή σε όλες τις αναπνοές με υποβοήθηση πίεσης και τις ροομετρημένες αναπνοές με ελεγχόμενη πίεση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση της αντιστάθμισης τεχνητού αεραγωγού κατά τον αερισμό του ασθενούς θα προκαλέσει απότομη αύξηση των μέγιστων πιέσεων αεραγωγού και επακόλουθη αύξηση του αναπνεόμενου όγκου. Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού ενώ ο ασθενής είναι συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα θα χρειαστεί να είστε προσεκτικοί ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο χορήγησης υπερβολικού αναπνεόμενου όγκου. Οι παρακολουθούμενες πιέσεις αεραγωγού (εισπνευστικές) θα είναι υψηλότερες από τις ρυθμισμένες τιμές όταν είναι ενεργή η αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού. Όταν η εισπνευστική πίεση είναι ρυθμισμένη στο μηδέν, η αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού θα εξακολουθήσει να παρέχει υψηλή πίεση αεραγωγού, γεγονός που αντισταθμίζει την αντίσταση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, ο δείκτης αντιστάθμισης τεχνητού αεραγωγού θα εμφανίζεται σε όλους τους τρόπους λειτουργίας του αερισμού, ακόμη και εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργή (π.χ.: Αναπνοές ελεγχόμενου όγκου). Αυτό έχει σκοπό να σας επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η αντιστάθμιση τεχνητού αεραγωγού θα ενεργοποιηθεί εάν επιλεχθεί η υποβοήθηση πίεσης ή ένας συνδυασμένος τρόπος λειτουργίας [π.χ., SIMV (συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός μηχανικός αερισμός) με έλεγχο όγκου]. Εύρος: Προεπιλογή: Off/On (Aπενεργοποίηση/ενεργοποίηση) Off (Aπενεργοποίηση) Διατίθεται για όλα τα σωματικά μεγέθη ασθενών 1 Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999

17 Συστήματα αερισμού AVEA 3 Πλήρης γκάμα σωματικών μεγεθών ασθενούς Μπορείτε να επιλέξετε τρία σωματικά μεγέθη ασθενούς: Ενήλικας, παιδί, νεογνό. Αφού πραγματοποιηθεί η επιλογή, ο αναπνευστήρας προσφέρει μόνο τις παραμέτρους που είναι διαθέσιμες για τα σωματικό μέγεθος ασθενούς που επιλέξατε. Μη επεμβατικός αερισμός Ο αναπνευστήρας μπορεί να εκτελέσει μη επεμβατικό αερισμό με τυπικό κύκλωμα δύο σκελών. Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντιστάθμιση διαφυγής. Για να ενεργοποιήσετε την αντιστάθμιση διαφυγής, χρησιμοποιήστε το στοιχείο ελέγχου της οθόνης αφής το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη Set-Up (Ρύθμιση) του αναπνευστήρα. Ο μη επεμβατικός αερισμός απαιτεί τη χρήση μάσκας που εφαρμόζει καλά χωρίς οπές εξαέρωσης. Οι υπερβολικές διαρροές γύρω από τη μάσκα μπορεί να προκαλέσουν ψευδή πυροδότηση (trigger) του αναπνευστήρα ή συναγερμούς αποσύνδεσης. Αντιστάθμιση διαφυγής Η αντιστάθμιση διαφυγής χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση διαρροών βασικής γραμμής, οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν στη διασύνδεση της μάσκας ασθενούς ή γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα τους ασθενούς. Η λειτουργία αυτή παρέχει αντιστάθμιση διαφυγής βασικής γραμμής και δεν είναι ενεργή κατά τη διάρκεια της χορήγησης αναπνοής. Κατά την εκπνοή, η θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) διατηρείται μέσω της συνεργασίας της βαλβίδας ελέγχου ροής (FCV) και της βαλβίδας εκπνοής (ExV). Ο σερβομηχανισμός της πίεσης ExV είναι ρυθμισμένος σε μια στοχευόμενη πίεση PEEP και ο σερβομηχανισμός της πίεσης FCV είναι ρυθμισμένος σε μια στοχευόμενη πίεση PEEP 0,4 cmh2o. Ο σερβομηχανισμός της ExV ανακουφίζει την υπερπίεση όταν η πίεση υπερβεί τη στοχευόμενη τιμή της και η FCV παρέχει ροή όταν η πίεση πέσει κάτω από τη στοχευόμενη τιμή της, μέχρι ένα μέγιστο ρυθμό ροής για το σωματικό μέγεθος του ασθενούς. Εύρος: Προεπιλογή: Off/On (Aπενεργοποίηση/ενεργοποίηση) Off (Aπενεργοποίηση) Αντιστάθμιση ενδοτικότητας κυκλώματος Όταν η αντιστάθμιση κυκλώματος είναι ενεργή, ο όγκος του χορηγούμενου αερίου κατά τη διάρκεια μιας αναπνοής ελεγχόμενου όγκου ή μιας στοχευόμενης αναπνοής αυξάνεται ώστε να περιλαμβάνει το ρυθμισμένο όγκο, συν τον όγκο που χάθηκε λόγω της ενδοτικότητας του κυκλώματος. Η ενδοτικότητα κυκλώματος είναι ενεργή για το ρυθμισμένο αναπνεόμενο όγκο κατά τη διάρκεια του αερισμού ελεγχόμενου όγκου, για το στοχευόμενο αναπνεόμενο όγκο στον τρόπο λειτουργίας PRVC και για τον όγκο μηχανήματος. Η αντιστάθμιση κυκλώματος είναι ενεργή μόνο στις εφαρμογές ενηλίκων και παιδιών. Τα μόνιτορ εκπνεόμενου όγκου για όλους τους τρόπους λειτουργίας και τους τύπους αναπνοής ρυθμίζονται επίσης για τον όγκο της αντιστάθμισης ενδοτικότητας κυκλώματος. Εύρος: Προεπιλογή: 0,0 έως 7,5 ml/cmh2o 0,0 ml/cmh2o Ο αναπνευστήρας μετρά αυτόματα την ενδοτικότητα κυκλώματος κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων δοκιμών συστήματος (EST). Δεν μπορείτε να εισάγετε την τιμή με το χέρι. Παρόλο που η ενδοτικότητα κυκλώματος εμφανίζεται στην οθόνη ρύθμισης δεν είναι ενεργή για τα νεογνά. Η υψηλή ενδοτικότητα κυκλώματος με μικρούς αναπνεόμενους όγκους μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένους εισπνευστικούς χρόνους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παροχής του όγκου της ενδοτικότητας κυκλώματος στο ρυθμισμένο ρυθμό ροής. Η ρύθμιση εξαιρετικά μικρών χορηγούμενων αναπνεόμενων όγκων χωρίς να είναι ενεργή η αντιστάθμιση ενδοτικότητας κυκλώματος και με χρήση αισθητήρα εγγύς ροής μπορεί να προκαλέσει συναγερμούς αποσύνδεσης κυκλώματος ασθενούς.

18 4 Εγχειρίδιο χειρισμού Ύγρανση Μπορείτε να επιλέξετε ενεργή ή παθητική ύγρανση (ON/ενεργή ή OFF/παθητική). Η ενεργή ύγρανση προϋποθέτει 99% σχετική υγρασία και η παθητική ύγρανση προϋποθέτει 60% σχετική υγρασία κατά τη χρήση εναλλακτήρα θερμότητας-υγρασίας (HME). Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει τον παράγοντα διόρθωσης BTPS ώστε να διορθώνει τους όγκους του εκπνεόμενου αέρα. Εύρος: Προεπιλογή: Off/On (Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση) Ενεργή (ON) Η λανθασμένη ρύθμιση της ύγρανσης θα επηρεάσει την ακρίβεια του παρακολουθούμενου εκπνεόμενου όγκου. Χορήγηση Heliox (μόνο στο πλήρες μοντέλο, προαιρετικά στο στάνταρ μοντέλο) Με τη χρήση της κατοχυρωμένης τεχνολογίας «έξυπνου» συνδετήρα, το πλήρες μοντέλο AVEA μπορεί να χορηγεί αναμιγμένο αέριο Heliox αντί ιατρικού αέρα. Με μια απλή αλλαγή συνδετήρα στον πίσω πίνακα της συσκευής, ο αναπνευστήρας αναγνωρίζει την είσοδο αερίου και προσαρμόζεται ώστε να αποδεχθεί την αλλαγή αυτή. Όλοι οι όγκοι (αριθμητικοί και γραφήματα) αντισταθμίζονται αυτόματα για ακριβή εμφάνιση. Τα κλινικά οφέλη του αερίου ηλίου/οξυγόνου βασίζονται στη σημαντικά χαμηλότερη πυκνότητα αερίου σε σύγκριση με το αέριο αζώτου/οξυγόνου. Αυτή η χαμηλότερη πυκνότητα αερίου επιτρέπει τη χορήγηση της ίδιας ογκομετρικής ποσότητας (αναπνεόμενος όγκος) αερίου στον ασθενή σε σημαντικά χαμηλότερη πίεση αεραγωγού. Επιπλέον, οι ιδιότητες χαμηλής πυκνότητας του αερίου, επιτρέπουν στο αέριο να διαχέεται πέρα από τις αποφράξεις ή τα εμπόδια του αεραγωγού πολύ ευκολότερα από ότι τα μίγματα αερίου αζώτου/οξυγόνου. O «έξυπνος» συνδετήρας Heliox έχει σχεδιαστεί για χρήση με δεξαμενή 80/20 Heliox μόνο. Μόνο ένα μίγμα 20% οξυγόνου και 80% ήλιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παροχή αερίου Heliox. Αν υπάρχει συνδεδεμένη παροχή αερίου Heliox, εμφανίζεται το πράσινο εικονίδιο στο κάτω δεξιό τμήμα της οθόνης αφής. Για να ρυθμίσετε το μίγμα ηλίου/οξυγόνου κατά τη χορήγηση, ρυθμίστε απλά την επιθυμητή τιμή του FIO2, το ισοζύγιο του αερίου αναπνοής είναι το ήλιο. Για παράδειγμα: Μια ρύθμιση 35% του FIO2 χορηγεί ένα μίγμα 65/35 Heliox στον ασθενή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μια σύνδεση παροχής αερίου στην είσοδο μίγματος ηλίου-οξυγόνου, η οποία δεν περιέχει 20% οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει υποξία ή το θάνατο. Παρόλο που το μίγμα 80/20 ηλίου και οξυγόνου διατίθεται στην αγορά ως ιατρικό αέριο, το μίγμα αερίου ηλίου/οξυγόνου δεν φέρει σήμανση για τυχόν συγκεκριμένη ιατρική χρήση. Οι αισθητήρες ροής με θερμαινόμενο σύρμα δεν θα λειτουργούν με μίγματα αερίου Heliox. Κατά τη χορήγηση Heliox, πρέπει να χρησιμοποιείται αισθητήρας ροής μεταβλητού στομίου για την παρακολούθηση των χορηγούμενων όγκων στον εγγύς αεραγωγό.

19 Συστήματα αερισμού AVEA 5 Η απόδοση του θερμαινόμενου υγραντήρα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά κατά τη χορήγηση θεραπείας με Heliox. Το ήλιο έχει σημαντικά μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με μίγματα αερίου αζώτου/οξυγόνου και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένες θερμαινόμενες συσκευές ύγρανσης. Ο εμπύρετος ασθενής μπορεί να μεταφέρει θερμότητα μέσω της στήλης αερίου στον εγγύς αισθητήρα θερμοκρασίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο λειτουργίας του υγραντήρα και να μειώσει την παροχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποξήρανση των εκκρίσεων στον αεραγωγό. Εναλλακτικά, σε εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται κύκλωμα αναπνοής με θερμαινόμενο σύρμα, αυτή η μεταφορά θερμότητας από τον ασθενή μπορεί να επηρεάσει το κύκλο λειτουργίας του κυκλώματος θερμαινόμενου σύρματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αυξημένη συμπύκνωση στο κύκλωμα αναπνοής. Οι σχετικές ρυθμίσεις ορισμένων τύπων υγραντήρων μπορεί να χρειάζεται να μειωθούν ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του αερίου αναπνοής. Ο συναγερμός οξυγόνου δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χορήγησης Heliox. Μη λειτουργείτε τον νεφελοποιητή κατά τη χρήση heliox.

20 6 Εγχειρίδιο χειρισμού Η σελίδα αυτή αφέθηκε σκόπιμα κενή.

21 Συστήματα αερισμού AVEA 7 Κεφάλαιο 2 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση Συναρμολόγηση αναπνευστήρα και φυσική εγκατάσταση Αποσυσκευασία του αναπνευστήρα Ο αναπνευστήρας AVEA έχει σχεδιαστεί για εύκολη λειτουργία και εγκατάσταση και απαιτεί ελάχιστη συναρμολόγηση στο πεδίο λειτουργίας. Στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση του αναπνευστήρα Για την εγκατάσταση του αναπνευστήρα AVEA, θα χρειαστείτε τα εξής: Πηγή ισχύος. Ο αναπνευστήρας λειτουργεί μέσω τυπικής πηγής ισχύος 100, 110, 220 ή 240 VAC ή μέσω προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας 24VDC. Ο αναπνευστήρας διαθέτει και μια εσωτερική μπαταρία, μέσω της οποίας ο αναπνευστήρας μπορεί να λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα (βλ. «Κεφάλαιο 8 Συντήρηση και καθαρισμός»). ΠΡΟΣΟΧΗ Ο αναπνευστήρας πρέπει να έχει συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την αλλαγή σε παροχή ισχύος μέσω εσωτερικής μπαταρίας. Για λειτουργία μέσω της εξωτερικής μπαταρίας, ο αναπνευστήρας πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος για τουλάχιστον 12 ώρες, με την πράσινη λυχνία LED αναμμένη ώστε να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οξυγόνο, αέρας (αέριο), αέριο Heliox υπό πίεση. Οι πηγές αερίου υπό πίεση πρέπει να παρέχουν καθαρό, ξηρό αέριο ιατρικής βαθμίδας σε πίεση γραμμής των 20 έως 80 PSIG (1,4 έως 5,6 bar). Παροχή αέρα ή Heliox Εύρος Πίεσης: Θερμοκρασία: Ελάχιστη ροή: Προσαρμογή εισόδου αέρα Προσαρμογή εισόδου Heliox 1,4 έως 5,5 bar (20 έως 80 psig) (παροχή αέρα) 1,4 έως 5,5 bar (20 έως 80 psig) (παροχή Heliox - 80% / 20% Heliox μόνο) 0,2 έως 0,7 bar (3 έως 10 psig) (Αέρας συμπιεστή) 5 έως 40 C (41 έως 104 F) 80 L/min στα 1,4 bar (20 psig) Κορμός CGA τύπου DISS, Αρ (Αέρας). Διατίθεται επίσης προσαρμογή NIST σύμφωνα με το πρότυπο BS-5682:1984 (Αέρας). Κορμός CGA τύπου DISS, Αρ (Heliox). Οι προσαρμογές NIST για αέρα και οξυγόνο διατίθενται από την CareFusion, κατόπιν αιτήματος κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Παροχή οξυγόνου Εύρος Πίεσης: 1,4 έως 5,5 bar (20 έως 80 psig) (παροχή οξυγόνου) Θερμοκρασία: 41 έως 104 ºF (5 έως 40 ºC) Υγρασία: Το σημείο δρόσου του αερίου πρέπει να είναι 1,7 ºC (3 ºF) κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (το ελάχιστο) Ελάχιστη ροή: 80 L/min στα 1,4 bar (20 psig) Προσαρμογή εισόδου: Κορμός CGA τύπου DISS, Αρ Διατίθεται επίσης προσαρμογή NIST σύμφωνα με το πρότυπο BS-5682:1984 (Οξυγόνο).

22 8 Εγχειρίδιο χειρισμού Συναρμολόγηση του αναπνευστήρα Συναρμολογήστε την τροχήλατη βάση του αναπνευστήρα AVEA χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Ο κορμός του αναπνευστήρα συνδέεται εύκολα στην βάση μέσω των τεσσάρων βιδών. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εγχειριδίου σέρβις του αναπνευστήρα AVEA (Σχήμα 2-1). Βάση του αναπνευστήρα (στάνταρ μοντέλο) Αέρας Oξυγόνο Βάση του αναπνευστήρα (πλήρες μοντέλο) Σχήμα 2-1: Σύνδεση βάσης (στάνταρ και πλήρες μοντέλο) ΠΡΟΣΟΧΗ Ο κορμός του αναπνευστήρα και η μονάδα διασύνδεσης χρήστη ζυγίζουν περίπου 80 lbs. (36,4 kg). Χρησιμοποιήστε ασφαλείς διαδικασίες ανύψωσης κατά τη συναρμολόγηση του αναπνευστήρα. Προαιρετική εξωτερική μπαταρία Αν αγοράσατε το προαιρετικό συγκρότημα εξωτερικής μπαταρίας, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εγχειριδίου σέρβις του αναπνευστήρα AVEA. Εγκαταστήστε τις εξωτερικές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο κιτ παρελκομένων του τροχήλατου τραπεζιού (αρ. εξαρτήματος 11372).

23 Συστήματα αερισμού AVEA 9 Εγκατάσταση του μπροστινού μέρους του αναπνευστήρα Συναρμολόγηση του φίλτρου εκπνοής και της παγίδας νερού Για να συναρμολογήσετε και να εισαγάγετε το φίλτρο εκπνοής και την παγίδα νερού, κάντε τα εξής: Βιδώστε την παρεχόμενη φιάλη συλλογής νερού στην παγίδα νερού. Σχήμα 2-2: Σύνδεση της φιάλης συλλογής στην παγίδα νερού Ωθήστε το φίλτρο εκπνοής στο πάνω μέρος του συγκροτήματος παγίδας νερού όπως φαίνεται. Προεξοχή τοποθέτησης, για συναρμολόγηση στη φύσιγγα Σχήμα 2-3: Σύνδεση του φίλτρου εκπνοής.

24 10 Εγχειρίδιο χειρισμού Ευθυγραμμίστε την προεξοχή τοποθέτησης του συγκροτήματος παγίδας νερού με την εσοχή της φύσιγγας του φίλτρου (βλ. Σχήμα 2-4). Η εσοχή ταιριάζει με την προεξοχή τοποθέτησης του συγκροτήματος παγίδας νερού Σχήμα 2-4: Φύσιγγα φίλτρου εκπνοής όπου φαίνεται η εσοχή τοποθέτησης Σύρετε το συγκρότημα παγίδας νερού/φίλτρου εκπνοής στη φύσιγγα (βλ. Σχήμα 2-5). Σχήμα 2-5: Συγκρότημα παγίδας νερού/φίλτρου εκπνοής στη φύσιγγα

25 Συστήματα αερισμού AVEA 11 Περιστρέψτε το μεταλλικό μοχλό ασφάλισης, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό τμήμα του κορμού του αναπνευστήρα, προς τα εμπρός σε ανοιχτή θέση. Σχήμα 2-6: Ανοιχτός μοχλός ασφάλισης Εισάγετε το ολοκληρωμένο συγκρότημα φύσιγγας στον κορμό του αναπνευστήρα όπως φαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι εδράζεται πλήρως στην υποδοχή. Σχήμα 2-7: Εισαγωγή του φίλτρου εκπνοής Η τοποθέτηση του συγκροτήματος παγίδας νερού/φίλτρου εκπνοής χωρίς τη φύσιγγα του φίλτρου εκπνοής μπορεί να προκαλέσει κακή ευθυγράμμιση της τσιμούχας του φίλτρου, προκαλώντας διαρροές στο κύκλωμα αναπνοής ασθενούς. Κλείστε το μοχλό ασφάλισης. Σχήμα 2-8: Κλείσιμο του μοχλού ασφάλισης στη θέση του

26 12 Εγχειρίδιο χειρισμού Αναλώσιμη παγίδα νερού/φίλτρο εκπνοής AVEA Οδηγίες χρήσης Εγκατάσταση Η αναλώσιμη παγίδα νερού/φίλτρο εκπνοής του αναπνευστήρα AVEA παρέχεται μη αποστειρωμένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για το συγκρότημα επαναχρησιμοποιήσιμου φίλτρου AVEA (επαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο, φιαλίδιο συλλογής, παγίδα νερού και φύσιγγα). Το συγκρότημα επαναχρησιμοποιήσιμου φίλτρου AVEA δεν απαιτείται κατά τη χρήση της αναλώσιμης παγίδας νερού/φίλτρου εκπνοής. Σχήμα 2-9: Αναλώσιμη παγίδα νερού/φίλτρο εκπνοής AVEA 1. Εντοπίστε το μεταλλικό μοχλό ασφάλισης που βρίσκεται στην μπροστινή κάτω αριστερή πλευρά του αναπνευστήρα και στη συνέχεια περιστρέψτε το μοχλό προς τα έξω στην πλήρως ανοικτή θέση. Σχήμα 2-10: Εισαγωγή του συνδυασμού φίλτρου / παγίδας νερού 2. Εισάγετε το αναλώσιμο φίλτρο εκπνοής AVEA στην κοιλότητα του φίλτρου, με προσανατολισμό όπως φαίνεται στο Σχήμα Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εισαχθεί πλήρως στην κοιλότητα φίλτρου πριν κλείσετε το μοχλό.

27 Συστήματα αερισμού AVEA Κλείστε το μοχλό ασφάλισης πλήρως για να ασφαλίσετε το φίλτρο στην υποδοχή του αναπνευστήρα. Σχήμα 2-11: Κλείσιμο του μοχλού ασφάλισης Αφού κλείσετε το μοχλό ασφάλισης, το φίλτρο είναι έτοιμο για χρήση. Σχήμα 2-12: Πλήρης εγκατάσταση συνδυασμού φίλτρου / παγίδας νερού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ατελής εισαγωγή του αναλώσιμου φίλτρου εκπνοής AVEA μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη ευθυγράμμιση της τσιμούχας φίλτρου, πράγμα που θα προκαλέσει διαρροή κυκλώματος ασθενούς. Ο μοχλός κλείνει χωρίς μεγάλη δυσκολία αν το φίλτρο έχει εισαχθεί πλήρως στην κοιλότητα φίλτρου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο μοχλός ασφάλισης πρέπει να είναι τελείως κλειστός για να διασφαλιστεί ότι το φίλτρο είναι σωστά εγκατεστημένο και καλά ασφαλισμένο.

28 14 Εγχειρίδιο χειρισμού 4. Σωλήνας αποστράγγισης και σφιγκτήρας φραγής. Επιθεωρήστε για τυχόν ορατή ζημιά και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά εγκατεστημένος. 5. Επιθεωρείτε περιοδικά τη στάθμη νερού του φιαλιδίου φίλτρου και αδειάστε το πριν η στάθμη φτάσει στη γραμμή μέγιστης στάθμης. 6. Για να αδειάσετε το υγρό στο φιαλίδιο συλλογής, ανοίξτε το σφιγκτήρα φραγής για να αδειάσετε το περιεχόμενο του φιαλιδίου συλλογής σε κατάλληλο δοχείο. Κλείστε και ασφαλίστε το σφιγκτήρα φραγής όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Σχήμα 2-13: Παγίδα νερού αποστράγγισης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένος στο φίλτρο και ο σφιγκτήρας φραγής πρέπει να είναι στην κλειστή θέση. ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ Σχήμα 2-14: Κλειστός σφιγκτήρας φραγής ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ Σχήμα 2-15: Ανοικτός σφιγκτήρας φραγής

29 Συστήματα αερισμού AVEA 15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο το εξωτερικό μέρος του φίλτρου. Αυτό γίνεται με απαλό καθάρισμα, χρησιμοποιώντας μόνο ήπια καθαριστικά διαλύματα που είναι συμβατά με πλαστικά πολυστυρενίου, όπως η ισοπροπυλική αλκοόλη ή οι ενώσεις χλωρίου. Αυτά τα καθαριστικά διαλύματα πρέπει να διαλύονται κατά όγκο σε νερό, με συνιστώμενη μέγιστη συγκέντρωση της τάξης του 1:10. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα μέσα του φίλτρου. Μην επιχειρήσετε να αποστειρώσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφευχθεί η αυξημένη αντίσταση ροής φίλτρου, μη βυθίζετε τα φίλτρα αναπνευστικού κυκλώματος σε υγρό. Για να αποφευχθεί η μείωση της αποτελεσματικότητας του φιλτραρίσματος, μην επιχειρείτε να τρίψετε ή να αγγίξετε το μέσο φίλτρου που βρίσκεται στο εσωτερικό του φίλτρου. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Επιθεωρήστε για τυχόν ορατές ζημιές στο πλαστικό κέλυφος ή στο διπλωμένο μέσο φίλτρου πριν από τη χρήση. Απορρίψτε αν υπάρχει τυχόν ζημιά. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το αναλώσιμο φίλτρο εκπνοής του αναπνευστήρα AVEA, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αποστράγγισης και του σφιγκτήρα φραγής είναι στοιχεία μιας χρήσης. Αντικαταστήστε με νέο μη χρησιμοποιημένο φίλτρο σε κάθε αλλαγή κυκλώματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιχειρήσετε να αποστειρώσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο αυτό. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Αποστειρώστε πριν την απόρριψη των φίλτρων χωρίς καταστροφή. Τηρήστε τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και τα σχέδια ανακύκλωσης σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση των εξαρτημάτων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πρόσθετες πληροφορίες: Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις προδιαγραφές αυτού του συγκροτήματος στο Παράρτημα B, Προδιαγραφές

30 16 Εγχειρίδιο χειρισμού Σύνδεση του κυκλώματος ασθενούς Κύκλωμα ενήλικα ασθενούς που χρησιμοποιεί ενεργό υγραντήρα Όταν χρησιμοποιείται ενεργός υγραντήρας, το κύκλωμα ενήλικα ασθενούς εγκαθίσταται όπως φαίνεται στο Σχήμα Συνδέστε τον υγραντήρα στο στύλο της βάσης του αναπνευστήρα AVEA. Ρυθμίστε το ύψος του υγραντήρα και το μήκος του σωλήνα του υγραντήρα έτσι ώστε ο σωλήνας να είναι σχετικά ίσιος χωρίς αποφράξεις. Εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος ασθενούς Σχήμα 2-16: Κύκλωμα ενήλικα ασθενούς με ενεργό υγραντήρα Κύκλωμα ενήλικα ασθενούς χωρίς ενεργό υγραντήρα Εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος ασθενούς Η εγκατάσταση για χρήση με παθητικό υγραντήρα ή εναλλακτήρα θερμότητας-υγρασίας (HME) γίνεται σύμφωνα με τοσχήμα Το εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος ασθενούς συνδέεται απευθείας με την έξοδο αερίου του αναπνευστήρα. Το σύστημα θετικής ύγρανσης πρέπει να τοποθετείται σε σειρά με το κύκλωμα του ασθενούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σχήμα 2-17: Κύκλωμα ενήλικα ασθενούς χωρίς ενεργό υγραντήρα

31 Συστήματα αερισμού AVEA 17 Κύκλωμα νεογνού Το κύκλωμα νεογνού συνδέεται όπως φαίνεται στο Σχήμα Εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος ασθενούς Συνδέσεις μπροστινού πίνακα Σχήμα 2-18: Κύκλωμα νεογνού Στάνταρ μοντέλο Πλήρες μοντέλο Σχήμα 2-19: Διαμορφώσεις μπροστινού πίνακα αναπνευστήρα AVEA Στάνταρ και πλήρες μοντέλο

32 18 Εγχειρίδιο χειρισμού Σύνδεση των αισθητήρων ροής Ο αναπνευστήρας AVEA μπορεί να αποδεχτεί αισθητήρα εγγύς ροής είτε με θερμαινόμενο σύρμα είτε με μεταβλητό στόμιο. Εκτός από τους αισθητήρες αυτούς, υπάρχει ο εσωτερικός αισθητήρας εισπνευστικής ροής του οργάνου και ο θερμαινόμενος αισθητήρας εκπνευστικής ροής. Για τον αναπνευστήρα AVEA διατίθενται τρεις αισθητήρες εγγύς ροής. Ο στάνταρ αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος είναι κατάλληλος για εφαρμογές νεογνών και παιδιών, όπου ο ρυθμός μέγιστης εισπνευστικής ροής είναι μικρότερος από 30 L/min. Αυτός ο αισθητήρας ροής δεν είναι ενεργός σε εφαρμογές ενηλίκων. Αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος Ο αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος συνδέεται στην υποδοχή που φέρει έναν κύκλο με ανοικτό μπλε χρώμα ακριβώς κάτω από τη σύνδεση του αισθητήρα ροής με μεταβλητό στόμιο στον μπροστινό πίνακα. Η υποδοχή επισημαίνεται με το εικονίδιο που φαίνεται εδώ. Αυτός είναι ένας συνδετήρας ασφάλισης. Για τη σύνδεση, πρώτα τραβήξτε προς τα πίσω το κολάρο ασφάλισης και στη συνέχεια ωθήστε σταθερά τον αισθητήρα στην υποδοχή του αναπνευστήρα. Για την αποσύνδεση, πρώτα μαζέψτε το πλαστικό κολάρο και στη συνέχεια τραβήξτε το συνδετήρα από τον αναπνευστήρα. Μην τραβάτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο συνδετήρα. Συσταλτό πλαστικό κολάρο ΠΡΟΣΟΧΗ Σχήμα 2-20: Σύνδεση αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος Οι αισθητήρες ροής πρέπει να είναι συνδεδεμένοι τόσο στο ύψιλον του ασθενούς όσο και στη σύνδεση αναπνευστήρα, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του αναπνευστήρα AVEA. Οι αισθητήρες ροής θερμαινόμενου σύρματος δεν θα λειτουργούν με μίγματα αερίου Heliox. Κατά τη χορήγηση Heliox, πρέπει να χρησιμοποιείται αισθητήρας ροής μεταβλητού στομίου για την παρακολούθηση των χορηγούμενων όγκων στον εγγύς αεραγωγό.

33 Συστήματα αερισμού AVEA 19 Διαδικασία μηδενισμού αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος Συνιστάται να διενεργείται η διαδικασία αυτή κατά την εγκατάσταση νέου αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος και ως πιθανή διορθωτική ενέργεια σε περίπτωση αρχικής κυματομορφής που παρεκκλίνει. Ο τυπικός αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος είναι κατάλληλος για εφαρμογές νεογνών και παιδιών, όπου ο ρυθμός μέγιστης εισπνευστικής ροής είναι μικρότερος από 30 L/min. Αυτός ο αισθητήρας ροής δεν είναι ενεργός σε εφαρμογές ενηλίκων. Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο επαναφοράς ή εκ νέου μηδενισμού της αντιστάθμισης αισθητήρα θερμαινόμενου σύρματος. Για να επαναφέρετε ή να μηδενίσετε εκ νέου την αντιστάθμιση αισθητήρα θερμαινόμενου σύρματος: 1. Επιλέξτε Utility (Βοηθητικά προγράμματα) από την οθόνη μενού. 2. Επιλέξτε την καρτέλα Monitoring (Παρακολούθηση) από την οθόνη βοηθητικών προγραμμάτων. 3. Πιέστε το κουμπί Zero Sensor (Μηδενισμός αισθητήρα) κάτω από το τμήμα Hot Wire Flow Sensor (Αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος). 4. Αφαιρέστε τον αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος από το κύκλωμα ασθενούς. 5. Φράξτε και τα δύο άκρα του αισθητήρα ροής με τα δάχτυλά σας (ενώ φοράτε γάντια) ώστε να μην υπάρχει ροή. 6. Ενώ κρατάτε σταθερό τον αισθητήρα (χωρίς κίνηση), πιέστε το κουμπί Continue (Συνέχεια). 7. Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα Zero Sensor Completed (Ο μηδενισμός αισθητήρα ολοκληρώθηκε). 8. Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα ροής θερμαινόμενου σύρματος στο κύκλωμα ασθενούς. 9. Αν ο αισθητήρας ροής συνεχίσει να παρουσιάζει διακυμάνσεις ή να δίνει ανακριβείς μετρήσεις, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα ροής. Τα παρακάτω βήματα πρέπει να εκτελούνται με τη σωστή σειρά. Αν η δοκιμή επαναληφθεί, αποθηκεύεται μόνο η τελευταία μετρηθείσα τιμή. Η αποθηκευμένη τιμή θα εφαρμοστεί στη συνέχεια σε όλες τις μελλοντικές μετρήσεις ροής και όγκου που χρησιμοποιούν αυτόν τον αισθητήρα ροής. Αυτή η διαδικασία δεν θα αποτύχει αλλά έχει περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά το μέγεθος της αντιστάθμισης το οποίο μπορεί να διορθώσει. Αν ο αισθητήρας ροής θερμαινόμενου σύρματος συνεχίσει να παρουσιάζει διακυμάνσεις ή να δίνει ανακριβείς μετρήσεις μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η τιμή της αντιστάθμισης περιορίζεται και θα πρέπει να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε τον αισθητήρα ροής. Ορισμένα μοντέλα αναπνευστήρα AVEA διαθέτουν και αισθητήρες ροής μεταβλητού στομίου. Ο αισθητήρας ροής VarFlex νεογνών είναι συμβατός για εφαρμογές νεογνών και παιδιών, όπου ο ρυθμός μέγιστης εισπνευστικής ροής είναι μικρότερος από 30 L/min. Αυτός ο αισθητήρας ροής δεν είναι ενεργός σε εφαρμογές ενηλίκων. Για εφαρμογές ενηλίκων και μεγάλων παιδιών, διατίθεται ένας αισθητήρας ροής παιδιών/ενηλίκων VarFlex για χρήση σε ασθενείς των οποίων οι απαιτήσεις ροής εμπίπτουν εντός του εύρους των 1,2 180 L/min. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις προδιαγραφές του κάθε αισθητήρα ροής στο Παράρτημα E: Προδιαγραφές αισθητήρα και αντίσταση κυκλώματος.

34 20 Εγχειρίδιο χειρισμού Αισθητήρας ροής μεταβλητού στομίου Οι αισθητήρες μεταβλητού στομίου συνδέονται στην υποδοχή του μπροστινού πίνακα του αναπνευστήρα που φέρει έναν κύκλο με σκούρο μπλε χρώμα και επισημαίνεται με το εικονίδιο που φαίνεται εδώ. XΑυτός είναι ένας συνδετήρας ασφάλισης. Για τη σύνδεση, πρώτα τραβήξτε προς τα πίσω το πλαστικό κολάρο ασφάλισης και στη συνέχεια ωθήστε σταθερά τον αισθητήρα στην υποδοχή του αναπνευστήρα. Στη συνέχεια ωθήστε το κολάρο ασφάλισης προς τα εμπρός για να ασφαλίσετε τον αισθητήρα ροής στη θέση του. Συσταλτό πλαστικό κολάρο Σχήμα 2-21: Αισθητήρας ροής μεταβλητού στομίου Για την αποσύνδεση, πρώτα μαζέψτε το πλαστικό κολάρο και στη συνέχεια τραβήξτε το συνδετήρα από τον αναπνευστήρα. Μην τραβάτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο συνδετήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Μαζέψτε πλήρως το πλαστικό κολάρο πριν συνδέσετε αυτούς τους συνδετήρες. Αν δεν κάνετε αυτή την ενέργεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο συνδετήρα.

35 Συστήματα αερισμού AVEA 21 Σύνδεση νεφελοποιητή Με τον αναπνευστήρα AVEA μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νεφελοποιητή σε σειρά (βλ. «Κεφάλαιο 3 Λειτουργία αναπνευστήρα»). Ο νεφελοποιητής είναι συγχρονισμένος με τη εισπνοή, παρέχει αέριο στη ρυθμισμένη τιμή FIO2 και είναι ενεργός για 20 λεπτά. Συνδέστε τη σωλήνωση του νεφελοποιητή στην προσαρμογή στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα όπως φαίνεται εδώ. Η προσαρμογή επισημαίνεται με το εικονίδιο που φαίνεται εδώ. Σχήμα 2-22: Σύνδεση σωλήνωσης νεφελοποιητή Για τη χρήση του εσωτερικού νεφελοποιητή, ο αναπνευστήρας AVEA πρέπει να συνδεθεί με πηγή αέρα υψηλής πίεσης. Ο νεφελοποιητής δεν είναι ενεργός ενώ ο αναπνευστήρας AVEA λειτουργεί μέσω του εσωτερικού συμπιεστή του. Ο αναπνευστήρας περιλαμβάνει έναν εσωτερικό πνευματικό συμπιεστή, ο οποίος δημιουργεί την πίεση μετάδοσης κίνησης που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του νεφελοποιητή. Ο νεφελοποιητής χρειάζεται εισπνευστικό ρυθμό ροής τουλάχιστον 16 λίτρων ανά λεπτό για να ενεργοποιηθεί και έχει αντιστάθμιση ροής ώστε να διατηρεί τους ρυθμισμένους αναπνεόμενους όγκους. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν χρησιμοποιείται ο εσωτερικός νεφελοποιητής, ο αναπνευστήρας μειώνει το ρυθμό ροής κατά 6 L/min ώστε να υπάρξει αντιστάθμιση για την παροχή του νεφελοποιητή. Ωστόσο, επειδή η ροή από τον εσωτερικό νεφελοποιητή μπορεί να ποικίλλει, η χρήση του εσωτερικού νεφελοποιητή μπορεί να επηρεάσει τους αναπνεόμενους όγκους που χορηγούνται στον ασθενή. Μη λειτουργείτε το νεφελοποιητή ενώ χρησιμοποιείτε Heliox. Μπορείτε να συνδέσετε ένα προαιρετικό φίλτρο στη θύρα νεφελοποιητή, για τη διήθηση της ροής του αερίου του νεφελοποιητή.

36 22 Εγχειρίδιο χειρισμού Σύνδεση αισθητήρα εγγύς πίεσης Στο πλήρες μοντέλο αναπνευστήρα AVEA, μπορείτε να συνδέσετε έναν αισθητήρα εγγύς πίεσης για να παρακολουθείτε την εγγύς πίεση αεραγωγού. Στο πλήρες μοντέλο αναπνευστήρα AVEA, ο συνδετήρας φέρει τη σήμανση Aux όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-23 και φέρει γύρω του έναν μοβ κύκλο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία θα εμφανίζει τις εγγύς πιέσεις αεραγωγού και θα προκαλεί συναγερμό. Σχήμα 2-23: Σύνδεση αισθητήρα εγγύς πίεσης στο πλήρες μοντέλο AVEA Σε εφαρμογές οι οποίες δημιουργούν υψηλές αντιστάσεις εντός του συστήματος αναπνοής που παρακολουθείται, η εγγύς πίεση αεραγωγού μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη εισπνευστική πίεση.

37 Συστήματα αερισμού AVEA 23 (Μόνο για το πλήρες μοντέλο) Οισοφαγικό μπαλόνι Η σύνδεση που προορίζεται για οισοφαγικό μπαλόνι φέρει ένα πράσινο κύκλο στο επάνω μέρος του μπροστινού πίνακα όπως φαίνεται εδώ. Η σύνδεση αναγνωρίζεται από τη σήμανση PES. Σχήμα 2-24: Συνδετήρας οισοφαγικού μπαλονιού Δείτε το «Κεφάλαιο 4 Μόνιτορ, ενδείξεις και χειρισμοί» για την τεχνική τοποθέτησης οισοφαγικών μπαλονιών. Τραχειακός καθετήρας Ο τραχειακός καθετήρας συνδέεται με τον αναπνευστήρα AVEA στη σύνδεση του μπροστινού πίνακα με τη σήμανση Aux. Ο συνδετήρας φαίνεται στο Σχήμα Δείτε το «Κεφάλαιο 4 Μόνιτορ, ενδείξεις και χειρισμοί» για την τεχνική τοποθέτησης οισοφαγικών μπαλονιών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο αναπνευστήρας AVEA έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι ο χρήστης και ο ασθενής δεν εκτίθενται σε υπερβολικό ρεύμα διαρροής σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (UL2601 και IEC ). Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί όταν υπάρχουν εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες με τον αναπνευστήρα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικού ρεύματος διαρροής περιβλήματος από τον εξωτερικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στις θύρες RS-232, εκτυπωτή και βίντεο, πρέπει να παρέχεται απομόνωση των διόδων της προστατευτικής γείωσης ώστε να διασφαλιστεί η σωστή σύνδεση. Η απομόνωση αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα καλύμματα των καλωδίων είναι απομονωμένα στο περιφερικό άκρο του καλωδίου. Δείτε το «Παράρτημα B Προδιαγραφές» σχετικά με τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες.

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Οδηγίες χρήσης 702-0107.4 Μάιος 2014 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συμβόλων... 2 2. Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις... 2 2.1. Προειδοποιήσεις!...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απινιδωτής HeartStart

Απινιδωτής HeartStart Απινιδωτής HeartStart ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Οδηγός ρύθμισης, λειτουργίας, συντήρησης και παρελκομένων M5066A Έκδοση 1 Σελίδα σκόπιμα κενή. A άνω πλευρά B άνω πλευρά πρόσοψη πίσω όψη A Λαβή θήκης pads. Τραβήξτε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων 5392 Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων Τεχνικό εγχειρίδιο 0123 2013 Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113 Οδηγός χρήσης Nokia / Nokia 3 Τεύχος.0 EL Περιεχόμενα Πλήκτρα και μέρη...5 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας...7 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...8 Φόρτιση της μπαταρίας...0 Κλείδωμα των πλήκτρων...0 Πρόσδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCW21 n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα