TONIKO ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TONIKO ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ."

Transcript

1

2 TONIKO ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014) Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.669, ,80 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.046, ,33 Λοιπός εξοπλισμός 8.937, ,90 Σύνολο , ,03 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 2.742, ,70 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 0,00 0,00 Σύνολο 2.742, ,70 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 3.385, ,70 Σύνολο 3.385, ,70 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,43 Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορεύματα , ,29 Προκαταβολές για αποθέματα 2.930, ,35 Σύνολο , ,64 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,49 Λοιπές απαιτήσεις 6.600, ,94 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,30 Σύνολο , ,73 === === Σύνολο κυκλοφορούντων , ,37 === === Σύνολο ενεργητικού , ,80 === === Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρήση 2015 Χρήση 2014 Êύκλος εργασιών (καθαρός) , ,13 Κόστος πωλήσεων , ,31 Μικτό αποτέλεσμα ,35 === ,82 == Λοιπά συνήθη έσοδα 2.160, ,00 Σύνολο ,35 === ,82 == Έξοδα διοίκησης , ,61 Έξοδα διάθεσης , ,23 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,58 Λοιπά έσοδα και κέρδη ,46 163,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 505, ,40 Χρεωστικοί ôüêïé & óõíáöþ Ýξïδα 1.509, ,72 Αποτελέσματα προ φόρων , ,68 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους , ,68 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/15 εως 31/12/15 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Νόμος 4308/2014 και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2014 αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα. Καθαρή θέση Καταβλημένα Κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0, ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο , ,20 Σύνολο ,88 = ,20 = Σύνολο καθαρής θέσης , ,20 === === Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , ,95 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Λοιποί φόροι τέλη 719, ,56 Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 3.601, ,36 Λοιπές υποχρεώσεις 1, ,13 Σύνολο υποχρεώσεων , ,00 === === Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων & υποχρεώσεων , ,80 === === Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.. Α.Φ.Μ.: Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 2314/2015 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΔΕ ΜΙΧ. ΣΟΦΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Φ.Μ. : Α.Φ.Μ.: Α.Μ. Ο.Ε.Ε. : Α ΤΑΞΕΩΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΕΩΣ

3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΤΟΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» Πειραιώς 8, Μοσχάτο, Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/ Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους : 1

4 Συντελεστής Περιγραφή Απόσβεσης 1. Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις 4 αποθήκες και σταθμοί περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους 2. Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη & λατομεία, εκτός αν 5 χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 3. Μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών 5 συρμών, πλοίων και σκαφών 4. Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού Μέσα μεταφοράς ατόμων Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος αι περιφερειακός και λογισμικό Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 Οι βελτιώσεις επί ακινήτων, αφορούν βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων, και οι αποσβέσεις επί αυτών έχουν υπολογισθεί ανάλογα με τα υπολειπόμενα έτη μίσθωσης. 4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%). 5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (οι ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 2

5 μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος / ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 3

6 χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 4

7 αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 5

8 22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση: α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 6

9 Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων. Περιγραφή Παγίων Πίνακας ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2015 Συντελεστή ς Αξία Αποσβ.απογρ Αποσβέσει Απόσβεσης Κτήσης. ς Συνολικ ά Αναπόσβεστ η ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4% 6987,60 211,80 105,90 317, ,90 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10% 7480,00 685,67 748, , ,33 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. 10% 9850, ,72 845, , ,50 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 20% 3655, ,05 711, , ,59 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 100% 4782, ,21 867, , ,16 Σύνολα 32755, , , , ,48 Περιγραφή Παγίων Πίνακας ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2014 Συντελεστή ς Αξία Αποσβ.απογρ Αποσβέσει Απόσβεσης Κτήσης. ς Συνολικ ά Αναπόσβεστ η ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4% 2647,60 105,90 105,90 211, ,80 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 10% 7480,00 0,00 685,67 685, ,33 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. 10% 8324, ,36 175, , ,24 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 20% 3368,64 428,43 549,55 977, ,66 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 100% 3514,91 929,01 243, , ,70 Σύνολα 25335, , , , ,73 2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Δάνεια και Απαιτήσεις» την , αναλύεται ως εξής: Δεν υπάρχουν 7

10 3. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο: Αριθμός εταιρ. μεριδίων σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια στη διάρκεια του έτους Αριθμός εταιρικών μεριδίων σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015 Αποθεματικά Τακτικό καταστατικού αποθεματικό Υπόλοιπο στην αρχή του έτους ( ) Σύνολο 0,00 0,00 0,00 Κράτηση στη διάρκεια του έτους 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο στο τέλος του έτους ( ) 0,00 0,00 0,00 4. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν 5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν 6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν 8

11 7. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) Η Εταιρεία έχει σωρευμένες ζημίες και κατά συνέπεια δεν διανέμονται μερίσματα. 8. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29) Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε απασχολούμενους Μέσος όρος εργατικού προσωπικού 0 0 Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 5 3 Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 5 3 Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) , ,88 Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) , ,28 Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0 0 Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου , ,16 9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν 10. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου (σύνολο) 0,00 0,00 9

12 11. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν 12. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29) Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τις πολύ μικρές οντότητες 13. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 μηνών (παρ. 33 άρθρου 29) Η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται για τις πολύ μικρές οντότητες Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της επιχείρησης κατά την ημερομηνία μετάβασης (01/01/2015) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξημένου κόστους καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την παράγραφο 3(α1) του άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της ημερομηνίας μετάβασης ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρμογή των ΕΛΠ. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας 2.742,16 κατά την αφορά στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας κτήσης 4.782,25 ) δεν αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση με ετήσιο συντελεστή 10% επί της αξίας κτήσης. 10

13 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΣ Θ. ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΒ Α.Φ.Μ.: ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ : Α.Μ. Ο.Ε.Ε. : 2314/2015 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΔΕ Μ. ΣΟΦΙΑ Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α.Φ.Μ.: Α.Φ.Μ.:

14 Κύριοι εταίροι : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ «ΤΟΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.» για τη Χρήση 2015 (01/01/ /12/2015) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30/06/2016 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κ.ν. 3190/1955, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/ /12/2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας. Η εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του έτους 2015 (01/01/ /12/2015) πραγματοποίησε Έσοδα από Πωλήσεις ύψους ,67, από αυτά Πωλήσεις Εμπορευμάτων ,87, Πωλήσεις Υπηρεσιών ,80, Πωλήσεις Υποπροϊόντων & Υπολειμμάτων 7,00 καθώς και από Λοιπά οργανικά έσοδα ύψους 2.160,00, από αυτά Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 2.160,00 και Έσοδα Κεφαλαίων (Πιστωτικούς Τόκους και συναφή Έσοδα) 0, Οικονομική θέση της εταιρείας. Η οικονομική θέση της Εταιρείας και τα οικονομικά της μεγέθη φαίνεται να παραμένουν σταθερά, αλλά με εμφανή μείωση του κύκλου εργασιών. 3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας. Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία της εταιρείας, η οικονομική πορεία της εταιρείας φαίνεται να βαίνει φθίνουσα όπως και τα ύψη των πωλήσεων της. Αναμένεται όμως τα οικονομικά της μεγέθη να βελτιωθούν. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016 (01/01/ /04/2016) : ,97 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2015 (01/01/ /04/2015) : ,59 4. Κατεχόμενα χρεόγραφα. Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 5. Ακίνητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητα. 6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η Εταιρεία δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα 1

15 7. Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού Η εταιρεία στηριζόμενη στην υπ αριθμόν 205/1988 γνωμοδότηση (με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42 ε παραγ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920) της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η Εταιρεία μας, όπως και σχεδόν στο σύνολο τους οι Ελληνικές επιχειρήσεις, βασιζόμενη στην κατεύθυνση που έδωσε η εποπτεύουσα αρχή, ερμηνεύοντας τη σχετική διάταξη του Εμπορικού Νόμου δεν προέβη στο σχηματισμό πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού αφού κανένας από τους εργαζόμενους της δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως στα προσεχή έτη. 8. Άλλα σημαντικά γεγονότα Η εταιρεία δεν έχει ελεγχτεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015 γι αυτό δεν δυνάμεθα να προβούμε σε πρόβλεψη των οικονομικών επιπτώσεων του φορολογικού ελέγχου. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα άξια μνείας προς τα μέλη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 30/06/2016. O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΣ Θ. ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΒ Α.Φ.Μ.: ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ : Α.Μ. Ο.Ε.Ε. : 2314/2015 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. : ΔΕΔΕ Μ. ΣΟΦΙΑ Α.Μ.Ο.Ε.Ε.:

16 TONIKO ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014) Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Χρήση 2015 Χρήση 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.669, ,80 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.046, ,33 Λοιπός εξοπλισμός 8.937, ,90 Σύνολο , ,03 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 2.742, ,70 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 0,00 0,00 Σύνολο 2.742, ,70 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 3.385, ,70 Σύνολο 3.385, ,70 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,43 Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορεύματα , ,29 Προκαταβολές για αποθέματα 2.930, ,35 Σύνολο , ,64 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,49 Λοιπές απαιτήσεις 6.600, ,94 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,30 Σύνολο , ,73 === === Σύνολο κυκλοφορούντων , ,37 === === Σύνολο ενεργητικού , ,80 === === Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρήση 2015 Χρήση 2014 Êύκλος εργασιών (καθαρός) , ,13 Κόστος πωλήσεων , ,31 Μικτό αποτέλεσμα ,35 === ,82 == Λοιπά συνήθη έσοδα 2.160, ,00 Σύνολο ,35 === ,82 == Έξοδα διοίκησης , ,61 Έξοδα διάθεσης , ,23 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,58 Λοιπά έσοδα και κέρδη ,46 163,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 505, ,40 Χρεωστικοί ôüêïé & óõíáöþ Ýξïδα 1.509, ,72 Αποτελέσματα προ φόρων , ,68 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους , ,68 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/15 εως 31/12/15 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Νόμος 4308/2014 και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2014 αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα. Καθαρή θέση Καταβλημένα Κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0, ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο , ,20 Σύνολο ,88 = ,20 = Σύνολο καθαρής θέσης , ,20 === === Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , ,95 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Λοιποί φόροι τέλη 719, ,56 Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 3.601, ,36 Λοιπές υποχρεώσεις 1, ,13 Σύνολο υποχρεώσεων , ,00 === === Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων & υποχρεώσεων , ,80 === === Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.. Α.Φ.Μ.: Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 2314/2015 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΔΕ ΜΙΧ. ΣΟΦΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΒ ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Φ.Μ. : Α.Φ.Μ.: Α.Μ. Ο.Ε.Ε. : Α ΤΑΞΕΩΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΕΩΣ

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ" 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ''ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ'' Γ.Ε.ΜΗ. 022388950000 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ 2 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔOΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 71280420000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του Αθανασίου ιάκου 1, , Λάρισα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του Αθανασίου ιάκου 1, , Λάρισα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του 2015 Αθανασίου ιάκου 1, 412 22, Λάρισα Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 026536240000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2016 (1/1/ /12/2016)

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2016 (1/1/ /12/2016) Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2016 Ποσά 31.12.2016 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΟΥ 2015 Αεροπορίας 8 Αλιμος Αττικής ΤΚ 17455 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

«ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016) «ACON ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.» ΑΦΜ: 095700794

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 000351601000 ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, ΑΘΗΝΑ 104 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 30/06/2016...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΡΙΟ 7 ΧΛΜ ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55464/22/Β/03/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ 36112616000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, ΤΚ 54248, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ AΦΜ: 800542811 ΔOΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμός ΓΕΜΗ: 128479904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Για την εταιρεία «ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUTOGLASSSERVICEΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΔΡΑ : ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 180 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 12136 ΑΡ. ΓΕΜΗ 124538001000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 15730545000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." για τη χρήση 1.1.2015 31.12.2015 βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Άρθρο 29 3) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Αγία Βαρβάρα-Κοσκινού, 85100, Ρόδος. 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ΕΔΡΑ: Αγία Βαρβάρα-Κοσκινού, 85100, Ρόδος. 1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βιομηχανία Αεριούχων Ποτών ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε Αρ Μ.Α.Ε. 12220/80/Β/86/183 ΑΡ ΓΕΜΗ 715499200000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 10561 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12194870100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΠΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55464/22/Β/03/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ 36112616000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45

Ακίνητα , ,83 Λοιπός εξοπλισμός , ,13 Σύνολο , ,96. Λοιπά άυλα 950,32 619,45 Σύνολο 950,32 619,45 IMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ B.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30818/01ΝΤ/Β/94/1853 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121573001000

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32. Της συνεδριάσεως της 3 ης Ιουνίου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32. Της συνεδριάσεως της 3 ης Ιουνίου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32 Της συνεδριάσεως της 3 ης Ιουνίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN BRANDS A.E» Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 01/01/ /12/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 01/01/ /12/2015 ΟΝΤΙΟ ΣΟΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ( AUDIO SHOW LTD) Μπουμπουλίνας 48, Πειραιάς Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 44588107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 01/01/2015-31/12/2015 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014- «Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΞ

Ι.Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΞ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Αρ.Μ.Α.Ε: 23698/03/Β/91/26 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123413007000 ΜΕΓΑΡΙΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ: ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

( ,74) ( ,12) Σύνολο καθαρής θέσης , ,88

( ,74) ( ,12) Σύνολο καθαρής θέσης , ,88 Σημείωση: Ποσά σε μονάδες ευρώ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2η Εταιρική Χρήση ( 01/01/2015-31/12/2015 ), ΓΕ.Μ.Η.: 124312001000 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΥΘΟΥ

Κ.Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΥΘΟΥ Κ.Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΥΘΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10021/22/Β/86/142 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3580301600

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ B.Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΥΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 129282312000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ.

ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λευκόχωμα Λακωνίας. Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ. ΑΛΕΑ Α.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 230 54 Λευκόχωμα Λακωνίας Αρ.Μ.Α.Ε. 44862/25/Β/99/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 18389039000 Α.Φ.Μ. 099385025 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. 2015 Σελιδα 1 από 20 1. Έκθεση των διαχειριστών της «ΦΙΛΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.» επί των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παπαφλέσσα 31-33, Πάτρα Τ.Κ 26222 Αρ.Μ.Α.Ε. 51862/22/Β/02/28 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 34897816000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 85 100 ΡΟΔΟΣ ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 124496520000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, ΧΑΝΙΑ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, ΧΑΝΙΑ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50708/73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 75226758000 Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, 73133 ΧΑΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕ ΟΕΛ»

«ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕ ΟΕΛ» «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕ ΟΕΛ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

8η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015 Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ ( ΑΡ.Μ.Α.Ε 63185/03/Β/07/36) Ποσά σε μονάδες ευρώ

8η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015 Στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ ( ΑΡ.Μ.Α.Ε 63185/03/Β/07/36) Ποσά σε μονάδες ευρώ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Υπόδειγμα Β.1.1 8η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΑΪΑ Α.Ε.» «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

«ΑΧΑΪΑ Α.Ε.» «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» «ΑΧΑΪΑ Α.Ε.» «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα Αρ. Μ.Α.Ε. 39487/22/Β/97/42 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 035020016000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. ΦΛΩΡΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΥΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 14 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 133003649000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 014735245000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ A.E.

ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ A.E. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά

Ποσά ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 094412485 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/Β/95/09 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 112300408000 Ποσά 31.12.2016 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε.

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε. Γ. Παπανικολάου 28 Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 124496520000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2016 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΡΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ DLK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2015) Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝ MOTORS Α.Ε.Β.Ε. Τ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 111, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

ΔΙΟΝ MOTORS Α.Ε.Β.Ε. Τ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 111, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . ΔΙΟΝ MOTORS Α.Ε.Β.Ε. Τ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 111, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 052560048000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αγγελή Γοβιού 11, 341 00 Χαλκίδα Αρ.Μ.Α.Ε. 70235/12/Β/10/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122677922000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου Αναφοράς 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 21561/53/Β/90/010 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 122717630000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094245734 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ 26η

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «ΔΟΜΗΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Θέσπιδος 2 & Δηµητριάδος, 38333 Βόλος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124973544000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΙΚΕ δ.τ.: ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΙΚΕ δ.τ.: ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΙΚΕ δ.τ.: ΜΠΟΝΙΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 038090805000 Α.Φ.Μ.: 082230207 18ο χλμ. ΠΕΟ Θεσ/νικης -Καβάλας, ΤΚ: 57200 Λαγκαδάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Εταιρική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

MAXX MOTORS Α.Ε.Β.Ε. 2 ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ

MAXX MOTORS Α.Ε.Β.Ε. 2 ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ . MAXX MOTORS Α.Ε.Β.Ε. 2 ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 121985236000 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22 ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα