Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Περίληψη Πολλοί τύποι ενθεμάτων (πίροι βιδωτοί, υποδοχές πλαστικές - μεταλλικές, φεράμια πλαστικά - μεταλλικά, μονά - διπλά), χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των συνδέσεων των λυόμενων επίπλων, για να συνδέσουν κυρίως μοριοπλάκα και ινοπλάκα μέσης πυκνότητας. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η αντοχή συγκράτησης κάθετα στην επιφάνεια των ξυλοπλακών, όλων των ενθεμάτων για λυόμενες - έκκεντρες συνδέσεις που προσφέρονται από πέντε εταιρίες κατασκευής εξαρτημάτων επιπλοποιίας, τρεις επώνυμες (HETTICH Γερμανίας, H?FELE Γερμανίας, LAMA Σλοβενίας) και δύο (2) ανώνυμες. Διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές της μέσης αντοχής συγκράτησης των ενθεμάτων είναι μεγαλύτερες μεταξύ των διαφόρων τύπων πίρων και φεραμιών και πολύ μικρότερες από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Βρέθηκε ότι γενικά η μέση αντοχή συγκράτησης των βιδωτών πίρων είναι μεγαλύτερη από τη μέση αντοχή συγκράτησης των φεραμιών σε όλους τους κατασκευαστές. Τις μεγαλύτερες τιμές μέσης αντοχής συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν γενικά οι πίροι χωρίς υποδοχή με το μεγαλύτερο κυλινδρικό μήκος σπειρώματος και με πλαστικές υποδοχές με μεγάλο μήκος σπειρώματος. Αντιστοίχως, τις μικρότερες τιμές μέσης αντοχής συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν, γενικά, οι πίροι χωρίς υποδοχές με το μικρότερο κυλινδρικό μήκος σπειρώματος και οι πίροι με μεταλλικές υποδοχές. Τα διπλά μεταλλικά φεράμια έδωσαν τη μεγαλύτερη μέση αντοχή συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα, ενώ τα μονά πλαστικά φεράμια έδωσαν τη μικρότερη μέση αντοχή, αντιστοίχως. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που διαπιστώνονται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της επιπλοποιίας είναι η συνεχής αύξηση της χρησιμοποίησης μοριοπλακών και ινοπλακών μέσης πυκνότητας (MDF) στην κατασκευή των επίπλων. Αυτό παρατηρείται, κυρίως, στον τομέα της μεγάλης κλίμακας, χαμηλού κόστους, επιπλοποιίας, όπου τη θέση του συμπαγούς (μασίφ) ξύλου κατακτούν οι μοριοπλάκες και οι ινοπλάκες (MDF) [14]. Υποστηρίζεται ότι σήμερα περισσότερο από το 90 % της βιομηχανίας συνολικά του επίπλου στην Ευρώπη βασίζεται στις ξυλοπλάκες και ιδιαίτερα στις μοριοπλάκες και το MDF [1]. Η διάρκεια ζωής των επίπλων, ως γνωστόν εξαρτάται κυρίως από την αντοχή των συνδέσεών τους. Η επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης είναι μεγάλης σημασίας, καθώς η σύνδεση επηρεάζει την αντοχή, το σχέδιο, την αισθητική και την ποιότητα των επίπλων. Ο τρόπος κατασκευής των συνδέσεων των λυόμενων επίπλων με ενθέματα (βιδωτούς πίρους και φεράμια) και η αντοχή συγκράτησής τους προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αντοχή και τη στερεότητα κατασκευής τους. Πολλοί ερευνητές μελέτησαν την επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μηχανική αντοχή των σταθερών συνδέσμων των επίπλων με διάφορα ενθέματα [4, 7, 12, 13]. Η αντοχή συγκράτησης διάφορων τύπων ενθεμάτων (ξυλόβιδες, καβίλιες, κλπ), που χρησιμοποιούνται στις σταθερές συνδέσεις, μελετήθηκε: σε πέντε (5) είδη ξύλων [5], σε μοριοπλάκα, MDF και OSB [2], σε μοριοπλάκα και OSB [6], σε μοριοπλάκα, MDF, Werzalit και ξύλο οξιάς [11], σε μοριοπλάκα και MDF [14]και σε μοριοπλάκα [12]. Οι έκκεντρες συνδέσεις με βιδωτούς πίρους και φεράμια, αν και αποτελούν σχετικά νέα τεχνολογία στη συνδεσμολογία των λυόμενων επίπλων, έχουν ήδη κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς κατασκευής επίπλων. Η μελέτη όμως που αφορά στην αντοχή των συνδέσεων των λυόμενων επίπλων είναι σχετικά περιορισμένη. Έχει μελετηθεί η κατανομή των τάσεων σε μερικούς τύπους λυόμενων συνδέσεων [13] και η μηχανική αντοχή σε κάμψη και εφελκυσμό μερικών λυόμενων συνδέσεων επίπλων [3, 8, 9, 10]. Από τη μελέτη της αντοχής συγκράτησης μερικών τύπων ενθεμάτων δύο (2) κατασκευαστών, που χρησιμοποιούνται στα λυόμενα έπιπλα σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα (MDF), διαπιστώθηκε ότι η αντοχή συγκράτησης των πίρων χωρίς υποδοχή (ούπα) συσχετίζεται με την πυκνότητα της ξυλοπλάκας και αυξάνει όσο αυξάνεται η πυκνότητα, ενώ βρέθηκε ότι η αντοχή συγκράτησης των διαφόρων τύπων ενθεμάτων διαφέρει σημαντικά από τύπο σε τύπο και από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι πίροι χωρίς υποδοχές έδωσαν μεγαλύτερη αντοχή συγκράτησης από τα φεράμια (μέχρι και διπλάσια), ενώ οι

2 24 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 πλαστικές υποδοχές, όταν χρησιμοποιούνται, βελτιώνουν ελαφρώς την αντοχή συγκράτησης, όταν έχουν το κατάλληλο μήκος και είναι κατασκευασμένες με καλής ποιότητας υλικό, αλλά και μειώνουν σημαντικά την αντοχή, όταν έχουν μικρότερο μήκος από τον πίρο και το υλικό τους δεν είναι καλής ποιότητας [15]. Σήμερα, στην αγορά πρώτων υλών επιπλοποιίας προσφέρονται πάρα πολλά ενθέματα διάφορων τύπων και υλικών, με διάφορα εμπορικά ονόματα, από πολλούς επώνυμους, αλλά και περισσότερα από ανώνυμους κατασκευαστές, τα οποία συνήθως αποτελούν κακές απομιμήσεις των επωνύμων. Επιπλέον, οι εταιρίες προχωρούν συνεχώς σε βελτιωτικές αλλαγές και προσφέρουν νέους τύπους ενθεμάτων, γεγονός που αυξάνει διαρκώς την ποικιλία τους. Έτσι, η επιλογή εκ μέρους των κατασκευαστών των επίπλων των ενθεμάτων, που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη αντοχή συγκράτησης, γίνεται περίπλοκη και ιδιαίτερα δυσχερής. Συνεπώς, η μελέτη της αντοχής συγκράτησης όλων των τύπων ενθεμάτων και η κατανόηση παραγόντων που επηρεάζουν την αντοχή των συνδέσεων, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των λυόμενων επίπλων, μπορεί να αξιοποιηθεί, αφενός στη μεταξύ τους αξιολόγηση και αφετέρου στη βελτίωση των συνδέσεων των λυόμενων επίπλων που παράγονται από την επιπλοβιομηχανία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων ενθεμάτων που προσφέρονται από πέντε εταιρίες κατασκευής υλικών επιπλοποιίας, σε ινοπλάκα μέσης πυκνότητας (MDF) και μοριοπλάκα, πάχους 16 mm και ενδιάμεσης πυκνότητας, καθώς αυτές οι ξυλοπλάκες χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή των λυόμενων επίπλων σήμερα. 2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η αντοχή συγκράτησης όλων των διαθέσιμων ενθεμάτων (βιδωτών πίρων και φεραμιών) για την κατασκευή έκκεντρων συνδέσεων επίπλων (Σχήμα 1), πέντε (5) κατασκευαστών υλικών επιπλοποιίας, τριών (3) επώνυμων κατασκευαστών (HETTICH - Γερμανίας, H?FELE - Γερμανίας και LAMA - Σλοβενίας) και δύο (2) ανώνυμων κατασκευαστών, σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα μέσης πυκνότητας (MDF), πάχους 16 mm. Σχήμα 1. Τρόπος εφαρμογής των έκκεντρων συνδέσεων επίπλων. Figure 1. Application of eccentric furniture joints. Η μέση πυκνότητα της μοριοπλάκας ήταν 0,634 g/cm3 και η εσωτερική αντοχή της 0,58 N/mm2. Η μέση πυκνότητα της ινοπλάκας ήταν 0,680 g/cm3 και η εσωτερική αντοχή της 0,59 N/mm2. Οι ιδιότητες των ξυλοπλακών πληρούσαν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 312-3:1996 ως προς τις ελάχιστες τιμές των χαρακτηριστικών τους. Η προμήθεια των ενθεμάτων (βιδωτών πίρων, υποδοχών πλαστικών και μεταλλικών, φεραμιών μονών και διπλών, πλαστικών και μεταλλικών) έγινε μέσω του εμπορίου (Σχήμα 2). Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των ενθεμάτων δίνονται στους Πίνακες 1 και 2. Διαμορφώθηκαν 20 δoκίμια για κάθε είδος ενθέματος, δηλαδή συνολικά 620 δοκίμια (20 επαναλήψεις x 31 είδη ενθεμάτων), διαστάσεων 5 cm x 5 cm. Στο κέντρο κάθε δοκιμίου διαμορφώθηκε οπή, με κατεύθυνση κάθετα στην επιφάνειά του, με τη βοήθεια ηλεκτρικού δράπανου και προσαρμόστηκαν τα ενθέματα αντίστοιχα με βίδωμα ή χτύπημα, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Σχήμα 2. Τα ενθέματα που μελετήθηκαν (Α: πίροι και υποδοχές, Β: φεράμια) Figure 2. The insert fittings used in the study (Α: screws and sockets, Β: cam fittings).

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No Πίνακας 1. Περιγραφή των ενθεμάτων (πίρων - υποδοχών) που μελετήθηκαν Table 1. Description of the insert fittings (screws, sockets) used in the study Code * Screw type * µ Hole diameter (mm) Hole length (mm) Screw material µ Screw diameter (mm) µ Thread length ( mm) Total Socket use Cylindrical Socket material µ Socket diameter (mm) Socket length (mm) ,8 6, ,8 7,8 5 7, H , , , H , ,2 7, , , , * µ 2 * Type of screw of figure 2 Πίνακας 2. Περιγραφή των ενθεμάτων (φεραμιών) που μελετήθηκαν Table 2. Description of the insert fittings (cam fittings) used in the study µ / cam fitting type* µ 2 2 Characteristic of insert fitting µ - Large diameter (mm) Large height (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5 µ - Small diameter (mm) Small height (mm) ,5 10,5 µ - Large diameter (mm) Large height (mm) 12,5 12,5 12,5 12,5 µ - Small diameter (mm) Small height (mm) ,5 10,5 µ - Large diameter (mm) 20 - Large height (mm) 12,5 µ - Large diameter (mm) 20 - Large height (mm) 12,5 µ - Large diameter (mm) 20 - Large height (mm) 12,5 * 1=µ 2= µ ( µ 2). * Where 1=single and 2=double insert fitting (figure 2)

4 26 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 Πριν τη διάτρηση και την προσαρμογή των ενθεμάτων, τα δοκίμια κλιματίστηκαν μέχρι να αποκτήσουν σταθερό βάρος σε θερμοκρασία 20 οc και σχετική υγρασία 65 %, συνθήκες που αντιστοιχούν σε περιεχόμενη υγρασία περί το 10 %. Ο προσδιορισμός της δύναμης εξαγωγής των ενθεμάτων έγινε σε μηχανή αντοχής (SHIMATZU), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 13446:2002. Η ταχύτητα διεξαγωγής των δοκιμών επιλέχθηκε, έτσι ώστε σε όλες τις μετρήσεις το μέγιστο φορτίο εξαγωγής των ενθεμάτων να εμφανίζεται εντός 60 ± 30 sec. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της αντοχής συγκράτησης εκφράζονται σε Newtons (N), ώστε να συγκρίνονται οι μέγιστες τιμές των πραγματικών φορτίων εξαγωγής ενθεμάτων διαφορετικών υλικών (πλαστικό, μέταλλο) και τρόπων εφαρμογής (βίδωμα, χτύπημα). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της αντοχής συγκράτησης όλων των ενθεμάτων που μελετήθηκαν, κάθετα προς την επιφάνεια της μοριοπλάκας και ινοπλάκας (MDF), δίνονται στον πίνακα 3 για τους πίρους - υποδοχές και στον πίνακα 4 για τα φεράμια, αντιστοίχως. Όπως φαίνεται στους πίνακες 3 και 4, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές της αντοχής συγκράτησης των ενθεμάτων (πίρων και φεραμιών) και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα, ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του ενθέματος, αλλά και από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Γενικά, διαπιστώνεται η υπεροχή της αντοχής συγκράτησης όλων σχεδόν των τύπων πίρων απέναντι στην αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων φεραμιών και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα (MDF). Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτουν τα εξής για την αντοχή συγκράτησης των ενθεμάτων χωριστά κατά κατασκευαστή: Στην περίπτωση του κατασκευαστή Α, η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων πίρων στη μοριοπλάκα ήταν 665,1 Ν (τυπ. απόκλιση 129,2) και στην ινοπλάκα 692,8 Ν (τυπ. απόκλιση 157,4). Αντιστοίχως, η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων φεραμιών ήταν 306,7 Ν (τυπ. απόκλιση 76,3) στη μοριοπλάκα και 425,7 Ν (τυπ. απόκλιση 71,0) στην ινοπλάκα. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων πίρων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων φεραμιών και στη μοριοπλάκα (υπερδιπλάσια, 118,2% μεγαλύτερη) και στην ινοπλάκα (62,0% μεγαλύτερη). Η μέση αντοχή συγκράτησης των πίρων (Σχήμα 3) στη μοριοπλάκα κυμάνθηκε από 487,2 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Ζ) μέχρι 817,5 Ν στον πίρο με πλαστική υποδοχή (Θ). Αντιστοίχως, η μέση αντοχή συγκράτησης των πίρων στην ινοπλάκα κυμάνθηκε από 427,9 Ν στον πίρο με μεταλλική υποδοχή (Στ), μέχρι 854,6 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Β). Πιο συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες τιμές μέσης αντοχής και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν οι πίροι Α, Β, Γ, διαμέτρου 5 mm, χωρίς υποδοχές, καθώς και οι πίροι Η, Θ, διαμέτρου 3 mm, με πλαστικές υποδοχές μήκους 13 mm. Αντιστοίχως, τις μικρότερες τιμές μέσης αντοχής και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν οι πίροι Δ, Ε, διαμέτρου 5 mm, χωρίς υποδοχές, Ζ, διαμέτρου 3 mm, χωρίς υποδοχή και ο πίρος Στ, διαμέτρου 5 mm, με μεταλλική υποδοχή. Ως προς την αντοχή συγκράτησης των φεραμιών προκύπτουν τα εξής (Σχήμα 4): Η μέση αντοχή κυμάνθηκε από 251,3 Ν μέχρι 417,7 Ν στη μοριοπλάκα και από 361,0 Ν μέχρι 519,1 Ν στην ινοπλάκα. Διαπιστώνεται ότι τα μεταλλικά φεράμια έδωσαν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές αντοχής σε σχέση με τα πλαστικά φεράμια, καθώς και ότι τα διπλά φεράμια έδωσαν μεγαλύτερες μέσες τιμές αντοχής σε σχέση με τα μονά φεράμια, ειδικότερα τα μεταλλικά σε σχέση με τα πλαστικά φεράμια. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι στη μοριοπλάκα τις μικρότερες τιμές αντοχής έδωσαν τα μονά φεράμια, 251,3 Ν το πλαστικό μονό και 262,2 Ν το μεταλλικό μονό, και τις μεγαλύτερες τιμές αντοχής τα διπλά φεράμια, 295,7 Ν το διπλό πλαστικό και 417,7 Ν το διπλό μεταλλικό. Αντιστοίχως, στην ινοπλάκα τις μικρότερες τιμές αντοχής έδωσαν τα πλαστικά φεράμια, 361,0 Ν το μονό πλαστικό και 381,2 Ν το διπλό πλαστικό, ενώ τα μεταλλικά φεράμια έδωσαν μεγαλύτερες τιμές από τα πλαστικά, 441,3 Ν στο μονό μεταλλικό και 519,1 Ν στο διπλό μεταλλικό φεράμι. Σχήμα 3. Αντοχή συγκράτησης πίρων σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα. Figure 3. Holding strength of the screws in particleboard and MDF. Σχήμα 4. Αντοχή συγκράτησης φεραμιών σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα. Figure 4. Holding strength of the cam fittings in particleboard and MDF.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No Πίνακας 3. Αντοχή συγκράτησης των πίρων - υποδοχών σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα μέσης πυκνότητας (MDF) Table 3. Holding strength of insert fittings (screws and sockets) in particleboard and MDF Code * µ Type of insert fitting / Panel type / Particleboard.. / MDF (N). (N). Strength (N) S.D. Strength (N) S.D. / screw 708,4* 82,5 764,3* 31,6 # 726,5 26,1 854,6 47,7 # 790,7 87,3 840,8 61,2 # 665,6 53,0 596,6 37,4 # 491,7 31,9 518,8 45,0 + µ screw + metallic socket screw + screw + plastic socket 533,5 51,8 427,9 49,9 487,2 26,7 610,1 37,6 764,9 57,9 792,8 47,9 # 817,5 47,4 828,9 43,2 / screw 736,2 51,2 890,3 55,8 # 719,1 55,7 838,9 76,4 # 529,0 30,4 743,1 49,9 + screw + plastic socket 566,4 27,0 622,0 42,3 / screw 499,0 55,8 611,9 35,5 + screw + plastic socket + µ screw + metallic socket 581,7 78,0 546,9 23,8 591,6 65,6 678,9 56,1 / screw 533,3 60,1 664,8 41,7 # 422,3 50,3 505,9 26,8 / screw 603,6 57,3 692,8 43,6 # 691,4 52,9 762,2 63,3 / screw 745,8 85,8 844,3 42,8 / screw 691,2 43,5 736,8 72,6 * 1. * Code of Table 1.

6 28 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 Πίνακας4. Αντοχή συγκράτησης των φεραμιών σε μοριοπλάκα και ινοπλάκα μέσης πυκνότητας (MDF) Table 4. Holding strength of the cam fittings in particleboard and MDF * Code * µ Type of insert fitting µ µ cam fitting plastic single µ µ µ cam fitting metallic single µ cam fitting plastic double µ µ cam fitting metallic double µ µ cam fitting plastic single µ µ µ cam fitting metallic single µ cam fitting plastic double µ µ cam fitting metallic double µ µ cam fitting plastic single µ µ cam fitting plastic single µ µ cam fitting plastic single / Panel type / Particleboard.. / MDF.. Strength (N) S.D. Strength (N) S.D. 251,3 32,3 361,0 33,9 262,2 63,0 441,3 55,7 295,7 49,1 381,2 29,6 417,7 66,5 519,1 52,3 282,9 26,2 432,6 21,7 299,9 39,6 433,9 34,7 256,5 34,8 353,6 23,7 424,7 63,3 633,6 24,9 214,5 32,0 339,6 18,3 158,1 22,1 245,6 38,7 144,9 26,5 140,6 23,8 * µ 2. * Insert fitting code in table 2 Στην περίπτωση του κατασκευαστή Β, η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων πίρων στη μοριοπλάκα ήταν 575,4 Ν (τυπ. Απόκλιση 100,1) και στην ινοπλάκα 678,1 Ν (τυπ. Απόκλιση 127,3). Αντιστοίχως, η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων φεραμιών ήταν 316,0 Ν (τυπ. Απόκλιση 74,6) στη μοριοπλάκα και 463,4 Ν (τυπ. απόκλιση 119,5) στην ινοπλάκα. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων πίρων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση αντοχή συγκράτησης όλων των τύπων φεραμιών και στη μοριοπλάκα (σχεδόν διπλάσια, 82,1% μεγαλύτερη) και στην ινοπλάκα (46,3% μεγαλύτερη). Η μέση αντοχή συγκράτησης των πίρων (Σχήμα 3) στη μοριοπλάκα κυμάνθηκε από 422,3 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Θ) μέχρι 736,2 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Α). Αντιστοίχως, η μέση αντοχή συγκράτησης των πίρων στην ινοπλάκα κυμάνθηκε από 505,9 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Θ), μέχρι 890,3 Ν στον πίρο χωρίς υποδοχή (Α). Πιο συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες τιμές μέσης αντοχής και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν οι πίροι Α, Β χωρίς υποδοχές και ο πίρος Γ στην ινοπλάκα, διαμέτρου 5 mm. Αντιστοίχως, τις μικρότερες τιμές μέσης αντοχής στη μοριοπλάκα έδωσαν οι πίροι Γ, Ε, Η και Θ και στην ινοπλάκα οι πίροι Στ και Θ. Ως προς την αντοχή συγκράτησης των φεραμιών προκύπτουν τα εξής (Σχήμα 4): Η μέση αντοχή κυμάνθηκε από 256,5 Ν μέχρι 424,7 Ν στη μοριοπλάκα και από 353,6 Ν μέχρι 633,6 Ν στην ινοπλάκα. Διαπιστώνεται ότι τα μεταλλικά φεράμια έδωσαν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές αντοχής σε σχέση με τα πλαστικά φεράμια, καθώς και ότι τα διπλά φεράμια έδωσαν μεγαλύτερες μέσες τιμές αντοχής σε σχέση με τα μονά φεράμια, ειδικότερα τα μεταλλικά σε σχέση με τα πλαστικά φεράμια. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι στη μοριοπλάκα τις μικρότερες τιμές αντοχής έδωσαν τα πλαστικά φεράμια, 256,5 Ν το διπλό και 282,9 Ν το μονό, και τις μεγαλύτερες τιμές αντοχής τα μεταλλικά φεράμια, 299,9 Ν το μονό και 424,7 Ν το διπλό. Αντιστοίχως, στην ινοπλάκα τις μικρότερες τιμές αντοχής έδωσαν τα πλαστικά φεράμια, 353,6 Ν το μονό και 432,6 Ν το διπλό, ενώ τα μεταλλικά φεράμια έδωσαν μεγαλύτερες τιμές από τα πλαστικά, 432,6 Ν στο μονό μεταλλικό και 633,6 Ν στο διπλό μεταλλικό. Στην περίπτωση του κατασκευαστή Γ, η μέση αντοχή συγκράτησης των δύο πίρων χωρίς υποδοχή, που δοκιμάστηκαν, ήταν στη μοριοπλάκα 647,5 Ν (τυπ. απόκλιση 62,1) και στην ινοπλάκα 727,5 Ν (τυπ. Απόκλιση 49,1) (Σχήμα 3). Αντιστοίχως, η μέση αντοχή συγκράτησης του ενός πλαστικού φεραμιού που δοκιμάστηκε ήταν στη μοριοπλάκα

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No ,5 Ν (τυπ. απόκλιση 32,0) και στην ινοπλάκα 339,6 Ν (τυπ. απόκλιση 18,3) (Σχήμα 4). Διαπιστώνεται και εδώ ότι η μέση αντοχή συγκράτησης των πίρων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση αντοχή συγκράτησης του πλαστικού φεραμιού και στη μοριοπλάκα (υπερδιπλάσια, 104,9% μεγαλύτερη) και στην ινοπλάκα (57,0% μεγαλύτερη). Ο πίρος Β έδωσε μεγαλύτερη μέση αντοχή συγκράτησης στη μοριοπλάκα 691,4 Ν (ποσοστό 14,5%) σε σχέση με τον πίρο Α (603,6 Ν) και στην ινοπλάκα 762,2 Ν (ποσοστό 10,0%) σε σχέση με τον πίρο Α 692,8 Ν (Σχήμα 3). Η μόνη εξήγηση της υπεροχής του πίρου Β έναντι του Α που μπορεί να δοθεί είναι η επίδραση του μεγαλύτερου κυλινδρικού μήκους του σπειρώματος του πίρου Β, το οποίο ήταν 9,5 mm σε σχέση με τον πίρο Α, του οποίου ήταν 8,5 mm, ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους ήταν ίδια (Πίνακας 1). Στην περίπτωση του κατασκευαστών Δ και Ε, η μέση αντοχή συγκράτησης των δύο πίρων χωρίς υποδοχή που δοκιμάστηκαν βρέθηκε να είναι από τις μεγαλύτερες σε σχέση με όλους τους πίρους που δοκιμάστηκαν. Αντιστοίχως, για τον κατασκευαστή Δ ήταν 745,8 Ν (τυπ. απόκλιση 85,8) στη μοριοπλάκα και 844,2 Ν (τυπ. απόκλιση 42,8) στην ινοπλάκα και για τον κατασκευαστή Ε ήταν 691,2 Ν (τυπ. απόκλιση 43,5) στη μοριοπλάκα και 736,8 Ν (τυπ. απόκλιση 72,6) στην ινοπλάκα (Σχήμα 3). Η μέση αντοχή συγκράτησης των δύο πλαστικών φεραμιών που δοκιμάστηκαν ήταν οι χαμηλότερες όλων των φεραμιών που μελετήθηκαν. Αντιστοίχως, για τον κατασκευαστή Δ ήταν 158,1 Ν (τυπ. απόκλιση 22,1) στη μοριοπλάκα και 245,6 Ν (τυπ. απόκλιση 38,7) στην ινοπλάκα και για τον κατασκευαστή Ε ήταν 144,9 Ν (τυπ. απόκλιση 26,5) στη μοριοπλάκα και 140,6 Ν (τυπ. απόκλιση 23,8) στην ινοπλάκα (Σχήμα 4). Οι μεγαλύτερες τιμές αντοχής και των πίρων και των φεραμιών όλων των κατασκευαστών που διαπιστώνονται στην ινοπλάκα σε σχέση με τη μοριοπλάκα αποδίδονται κυρίως στην επίδραση της μεγαλύτερης μέσης πυκνότητας της ινοπλάκας (0,680 g/cm3) σε σχέση με τη μοριοπλάκα (0,634 g/cm3). Ιδιαίτερα, επισημαίνονται οι μεγαλύτερες τιμές αντοχής όλων των τύπων φεραμιών στην ινοπλάκα σε σχέση με τη μοριοπλάκα, γεγονός που αποδίδεται, αφενός στην επίδραση της μεγαλύτερης πυκνότητας της ινοπλάκας (0,680 g/cm³) σε σχέση με τη μοριοπλάκα (0,634 g/cm³) και αφετέρου στην καλύτερη πρόσφυση των φεραμιών στην ινοπλάκα. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την κατασκευή των λυόμενων - έκκεντρων συνδέσεων των επίπλων προσφέρονται από πολλές επώνυμες, αλλά και ανώνυμες εταιρίες πολλοί τύποι ενθεμάτων. Η αντοχή συγκράτησης των πίρων όλων των κατασκευαστών είναι γενικά μεγαλύτερη από την αντοχή συγκράτησης των φεραμιών (για τον κατασκευαστή Α 118,2% στη μοριοπλάκα και 62,0% στην ινοπλάκα, για τον κατασκευαστή Β 82,1% στη μοριοπλάκα και 46,3% στην ινοπλάκα, για τον κατασκευαστή Γ 104,9% στη μοριοπλάκα και 57,0% στην ινοπλάκα, για τον κατασκευαστή Δ 371,7% στη μοριοπλάκα και 148,8% στην ινοπλάκα και για τον κατασκευαστή Ε 377,0% στη μοριοπλάκα και 424,0% στην ινοπλάκα). Οι διαφορές της μέσης αντοχής συγκράτησης των ενθεμάτων είναι μεγαλύτερες μεταξύ των διαφόρων τύπων πίρων και φεραμιών και πολύ μικρότερες από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Τις μεγαλύτερες τιμές μέσης αντοχής συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν γενικά οι πίροι χωρίς υποδοχή με το μεγαλύτερο κυλινδρικό μήκος σπειρώματος, αλλά και με πλαστικές υποδοχές με μεγάλο μήκος σπειρώματος. Τις μικρότερες τιμές μέσης αντοχής συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα έδωσαν γενικά οι πίροι χωρίς υποδοχές με το μικρότερο κυλινδρικό μήκος σπειρώματος και οι πίροι με μεταλλικές υποδοχές. Τα διπλά μεταλλικά φεράμια έδωσαν τη μεγαλύτερη μέση αντοχή συγκράτησης και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα, ενώ τα μονά πλαστικά φεράμια έδωσαν τη μικρότερη μέση αντοχή και στη μοριοπλάκα και στην ινοπλάκα. Όλοι οι τύποι φεραμιών έδωσαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές αντοχής στην ινοπλάκα και μικρότερες στη μοριοπλάκα. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. BioMatNet. High added-value composite panels through recycling of waste lignocellulosic meterials. Project QLK Final Report Cassens, D.L. and C.A.Eckelman.. Face holding strength of threaded metal inserts in reconstituted wood products. Forest Products Journal. 1985, Vol. 35(3): Cernok,A., Joscak, P. and M. Litvin.. Bending strength of some demountable joints of storage furniture. NABYTOK 2002 (CD-ROM): Technicka univerzita. ISBN Eckelman, C.A.. Screwholding performance in Hardwoods and Particleboard. Forest Products Journal. 1975, Vol. 25(6): Eckelman, C.A. and D.L.Cassens.. Holding strength of metal inserts in wood. Forest Products Journal. 1984, Vol. 34(6): Erdel, Y.Z. and C.A. Eckelman.. Withdrawal strength of dowels in plywood and oriented strand board. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2001, Vol. 25: Ho, Chia-Lin. and C.A. Eckelman.. The use and performance tests in evaluating joint and fastener strength in case furniture. Forest Products Journal. 1994, Vol. 44(9): Jivkov, V.. Influence of edge banding on bending strength of end corner joints from 18 mm particleboard.. NABYTOK 2002 (CD-ROM): Technicka univerzita. ISBN Jivkov, V., Marinova, A. and B. Kyuchokov.. Ultimate bending strength under arm opening test of some corner joints from OSB. Proceedings 5th International Furniture Symposium. October 21st - 23rd, Zvolen, Slovakia Mihailova, J., G. Kyuchukov and N. Yosifov.. Comparative data and norms for resistance during removing screws from furniture boards. NABYTOK 2002 (CD-ROM): Technicka univerzita. ISBN ?rs,Y.,?zen, R. and S. Doganay.. Screw holding ability (strength) of wood material used in furniture manufacture. Turkish Journal of Agriculture

8 30 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 and Forestry. 1998, Vol. 22: Rabiej, R.J.. Factors affecting the load-bearing capacity of MOD- EEZ connectors. Forest Products Journal. 1993, Vol. 43(9): Smardzewski, J. and S. Prekrad.. Stress distribution in disconnected furniture joints. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Wood Technology. 2002, Vol. 5(2). 14. Uysal, B. and A. Ozcifci.. Effects of dowels produced from various materials on withdrawal strength in MDF and particleboard. Journal of Applied Polymer Science. 2003, Vol. 88: Vassiliou,V. and J. Barboutis.. Holding strength of insert fittings of the eccentric joints in particleboard and MDF. Proceedings 5th International Furniture Symposium. October 21st - 23rd, Zvolen, Slovakia Βασίλειος Γ. Βασιλείου Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη. Ιωάννης Α. Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη.

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No Extended summary A Comparative Study of the Holding Strength of Insert Fittings Used in Ready-to-Assemble Furniture Joints VASSILIOS G. VASSILIOU Assoc. Professor A.U.Th. IOANNIS A. BARBOUTIS Assist. Professor A.U.Th Abstract Many insert fittings (screws, plastic or metallic sockets, plastic or metallic, single or double cam fittings) are commonly used in ready-to-assemble cabinet furniture joints to connect particleboard and MDF. In this research, the face holding strength of all the insert fittings provided for this kind of joints by five (5) manufacturers (Hettich Germany, H?fele Germany, Lama Slovenia and two (2) of unknown manufacturers), were studied. The insert fittings were commercially available standard items. The wood-based panels tested included particleboard and medium density fiberboard (MDF) of 16mm thickness. The research reported here indicated that the face holding strengths of the insert fittings differed slightly from manufacturer to manufacturer in particleboard and MDF, while the holding strength of the insert fittings differed greatly from one fitting type to another. The screws with a longer cylindrical thread part without sockets, and the screws with plastic sockets of long thread part, had higher holding strength values, whereas the lowest holding strength values were measured in the screws with the shorter cylindrical thread part without sockets and the screws with metal sockets. In ready-to-assemble furniture joints many insert fittings are used to connect particleboard and medium density fiberboard. The selection of the proper joint is of great importance, because it affects the strength, the design, the shape and the quality of the furniture and other wooden constructions. The aim of this work was to study the face holding strength of all the insert fittings available on the market for this kind of joints (see Figures 1 and 2). More specifically, the insert fittings provided by five (5) manufacturers (Hettich Germany, H?fele Germany, Lama Slovenia and two (2) unknown manufacturers), were studied. The insert fittings were commercially available standard items. The description of the insert fittings studied is presented in Table 1 for screws and sockets and in Table 2 for cam fittings. The wood-based panels investigated included particleboard and medium density fiberboard (MDF) of 16 mm thickness. Specifically, particleboards uncoated (mean density g/cm³, internal strength 0.58 N/mm²) and MDF uncoated (mean density g/cm³, internal strength 0.59 N/mm²) were tested. The properties of the panels satisfied the minimum requirements according to EN 312-3:1996. Manufacturers recommendations were followed with respect to pilot hole size and the insertion of screws, screw plastic and metal sockets, and cam fittings. Pilot holes were drilled through the center of each sample by means of a drill in a direction perpendicular to the face of the specimen. All of the samples were conditioned to constant mass at a temperature of 20o C and a relative humidity of 65% prior to the insertion of the fittings. All of the tests were carried out on a Shimatzu testing machine according to the standard EN 13446:2002. The rate of crosshead movement was adjusted so that the maximum load was reached within 60 ± 30 s throughout the test. The holding strength was expressed in Newtons (N) in order to have the absolute values of the maximum load applied to different insert fittings (screws by screwing, plastic and metal fittings by knocking). The research reported here indicated that the face holding strength of the insert fittings differed slightly from manufacturer to manufacturer, while the holding strength of the insert fittings differed greatly from one fitting type to another. It was found that the mean holding strength of the screws was higher than the mean holding strength of the cam fittings of all the manufacturers. The increase was higher by % in particleboard and by 62.0 % in MDF for manufacturer A, by 82.1 % in particleboard and 46.3 % in MDF for manufacturer B, by % in particleboard and 57.0 % in MDF for manufacturer C, by % in particleboard and % in MDF for manufacturer D and by % in particleboard and % in MDF for manufacturer E (see Table 3 and Table 4). The highest holding strength values were measured in the screws with the longer cylindrical thread part without sockets, and the screws with plastic sockets of long thread part. The lowest holding strength values were found for the screws with the shorter cylindrical thread part without sockets, and the screws with metal sockets, in both

10 32 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 particleboard and MDF. Also, it was found that double metal cam fittings gave higher holding strength values in both particleboard and MDF, while single plastic cam fittings had lower holding strength values in both materials. Finally, it is concluded that cabinet furniture producers have to be careful when choosing insert fittings for their production. In particular, they should be careful with the shape and material quality of the insert fittings. Vassilios G. Vassiliou Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Department of Harvesting and Technology of Wood Products, Laboratory of Wood Products, Thessaloniki. Ioannis A. Barboutis Assist. Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Department of Harvesting and Technology of Wood Products, Laboratory of Wood Products, Thessaloniki.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ Τώρα θα δείτε πως είναι δυνατόν να εξοικονομήσετε: 1000 /έτος με 50m³ θάλαμο και 20.000 /έτος με 15.000m³ θάλαμο ----- The following information is a summary of the report made by the technology research

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. info@ergoakoustiki.gr, www.ergoakoustiki.gr

ABSTRACT. info@ergoakoustiki.gr, www.ergoakoustiki.gr ΑcP- Μικροδιάτρητες ηχοαπορροφητικές µεµβράνες για την βελτιστοποίηση του χρόνου αντήχησης αιθουσών Χρήστος Κουτσοδηµάκης Σύµβουλος Ακουστικής, MSc, ckoutsod@hotmail.com ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Πανόρµου 71-73,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης Η Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - PROFIL είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης πόρτας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1,2, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ 2, ΚΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα το πλεονέκτηµα της απόλυτης ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο φινίρισµα.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα