ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009"

Transcript

1 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου μεταξύ εγχώριων λιμένων. Η Ελλάδα έχει 138 λιμάνια. Κρατικός παρεμβατισμός: ακτοπλοϊκό προνόμιο «ημεδαπών» πλοίων. Το σύστημα του κρατικού παρεμβατισμού υιοθετούν συνήθως οι αναπτυσσόμενες χώρες ( navigation act - Cromwell- 1651). Ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός ενέχει τον κίνδυνο μονοπωλίων και ολιγοπωλίων αύξηση τιμών και γενικά δυσμενείς συνέπειες για τον ταξιδιώτη. Απελευθερωμένη ακτοπλοΐα: Συνδέεται καταρχήν με την άρση του ακτοπλοϊκού προνομίου, ώστε να μπορούν και πλοία υπό ξένη σημαία να προσφέρουν υπηρεσίες στο εσωτερικό ενός τρίτου κράτους. Σημαίνει ωστόσο, και γενικότερη απελευθέρωση από κανόνες και κρατικό έλεγχο, όσον αφορά στους ναύλους, το δίκτυο κοκ.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σε μια απελευθερωμένη αγορά, στην οποία οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα εισόδου, όπως είναι λογικό αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων και πλοιοκτητών που παρέχουν υπηρεσίες για να διατηρηθούν στην αγορά βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους και ενδεχομένως μειώνουν τους ναύλους. Έτσι: απελευθέρωση ακτοπλοΐας ελεύθερος ανταγωνισμός ευμενέστερη η θέση του ταξιδιώτη Βέβαια, χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας ( το κράτος να μπορεί να παρεμβαίνει υπό προϋποθέσεις). Σε εποχές οικονομικής ανάπτυξης απελευθέρωση θαλάσσιων μεταφορών ( κατάργηση της navigation act με τη βιομηχανική επανάσταση).

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νομοθετικό πλαίσιο: α) εθνικές πηγές: Νόμος 2932/2001, ΚΔΝΔ (Ν.Δ. 187/1973), ΠΔ 364/1988, ΠΔ 684/1976, Νόμος 5570/1932, ΠΔ 814/74. β) κοινοτικές πηγές: Κανονισμός3577/1992

5 ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ Το ισχύσαν θεσμικό καθεστώς της ελληνικής ακτοπλοΐας ήταν ιδιαίτερα σύνθετο και το βασικό χαρακτηριστικό του ήταν η πολυνομία. Οι βασικές ρυθμίσεις ήταν οι εξής: αρ. 11 ΚΔΝΔ : ορίζει έμμεσα την «ακτοπλοΐα» ως τη μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφορά πραγμάτων και προσώπων. ακτοπλοΐα = αποκλειστικό δικαίωμα των υπό ελληνική σημαία πλοίων. αρ. 3 ΠΔ 364/88 : θέτει όρια εισόδου και εξόδου των πλοίων / ορίζει προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων ως «επιβατηγών». Διατάξεις που διέπουν τη δρομολόγηση επιβατηγών πλοίων περιέχονται στον ΚΔΝΔ και σε σειρά διαταγμάτων: αρ. 171 ΚΔΝΔ : διακρίνει δρομολογήσεις (τακτικές, έκτακτες, περιοδικές) και ορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους πλοιοκτήτες.

6 ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ Οι δρομολογήσεις πλοίων και ο καθορισμός δρομολογίων υπόκεινται στην ΕΚΓΡΙΣΗ του εκάστοτε Υπουργού μετά γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. αρ. 172 ΚΔΝΔ : καθορισμός από ΥΕΝ πυκνότητας δρομολογίων, ωραρίων κ.α. Ν. 5570/32 : δυνατότητα ΥΕΝ να τροποποιεί. ΣΧΟΛΙΟ: Σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα επέμβασης του ΥΕΝ / δεν υπάρχουν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. αρ. 178 ΚΔΝΔ : διαδικασία καθορισμού του ύψους του ναύλου. ΣΧΟΛΙΟ: Ισοπεδωτικός παρεμβατισμός, αφού δε θεσπίζονται κριτήρια που να συνδέουν το ναύλο με το επίπεδο παρερχομένων υπηρεσιών.

7 ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ αρ. 87 ΚΔΝΔ : αναφέρεται στη σύνθεση του πληρώματος ( «εξ Ελλήνων απογεγραμμένων ναυτικών»). ΣΧΟΛΙΟ: Η εμμονή του νομοθέτη να καθορίζει επακριβώς τη σύνθεση του ξενοδοχειακού πληρώματος είναι αναχρονιστική. αρ. 2 ΠΔ 814/74 : συγκεκριμένο/ προκαθορισμένο δίκτυο, με ακτινωτή διάταξη και κέντρο τον Πειραιά αρνητικός παράγοντας άρτιας διασύνδεσης νησιών. αρ. 3 ΠΔ 814/74 : αρμοδιότητα δρομολόγησης πλοίων και καθορισμού δρομολογίων στις κύριες και δευτερεύουσες γραμμές ανήκει στο ΥΕΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : το ισχύσαν νομοθετικό πλαίσιο παρείχε στο ΥΕΝ τη δυνατότητα πλήρους και σχεδόν απροϋπόθετου ελέγχου της ελληνικής ακτοπλοΐας.

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3577/1992 (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CABOTAGE) Στόχος κανονισμού: 1) ίδρυση μιας εσωτερικής ενιαίας αγοράς ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 2) «κοινοτικοποίηση» των εθνικών αγορών θαλάσσιων μεταφορών. Πεδίο εφαρμογής: ο κανονισμός αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές εντός κράτους μέλους. Συγκεκριμένα: 1) στις θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων, 2) στις υπηρεσίες εφοδιασμού off-shore και 3) στις θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων νησιών. Ειδικές αγορές που παρέμειναν εκτός απελευθέρωσης (παρέκκλιση της Ελλάδας) : 1) θαλάσσιες μεταφορές επιβατών μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων, 2) θαλάσσιες μεταφορές που εκτελούνται στο πλαίσιο νησιωτικών ενδματαφορών.

9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3577/1992 (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CABOTAGE) Επάνδρωση : 1) ηπειρωτικές ενδομεταφορές = αρμοδιότητα κράτους σημαίας, 2) νησιωτικές ενδομεταφορές = αρμοδιότητα κράτους υποδοχής (προσφυγές κατά της Ελλάδας για τον χαρακτηρισμό λιμένων της Πελοποννήσου). Διαδικασία δρομολόγησης : 1) στην τακτική δρομολόγηση = υποβολή δήλωσης στο ΥΕΝ, 2) στην έκτακτη δρομολόγηση = απόφαση του Υπουργού. Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας : 1) με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη του ΣΑΣ 2) σε πλοιοκτήτες που ενδιαφέρονται για δρομολόγηση πλοίου σε ορισμένη γραμμή. Υποχρέωση εξυπηρέτησης της γραμμής για ένα έτος = αφορά όλους τους πλοιοκτήτες.

10 ΗΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΕΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΙΤΑΛΙΑ: κύριο πρόβλημα οι κρατικές επιδοτήσεις προς την εταιρία Tirrenia ( σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επιδοτήσεις έπρεπε να σταματήσουν μέχρι 2008). ΙΣΠΑΝΙΑ: παραπομπέςστοδεκγιαμηεναρμόνισημετον κανονισμό (κινήθηκε προς την κατεύθυνση ότι όλες οι γραμμές είναι δημόσιας υπηρεσίας). ΣΟΥΗΔΙΑ: όχι ιδιαίτερα προβλήματα εναρμόνισης Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το όλο πρόβλημα οφείλεται στον ίδιο τον κανονισμό.

11 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αν και ο κανονισμός έδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής 11 ετών, εκείνη δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μέχρι 1 η Ιανουαρίου 2004 είχε τη δυνατότητα και όφειλε να λάβει πρωτοβουλίες για τη σταδιακή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Ποια ήταν τα αίτια της αδράνειας; Τι χρειαζόταν για μια ομαλή μετάβαση στο καθεστώς ελεύθερης παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών; Ποιες ήταν οι εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1992 και έπειτα; Τελικά, η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας είναι αλήθεια ή μύθος; Σε ποια έκταση η εθνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την κοινοτική;

12 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προβληματικές ρυθμίσεις του Ν.2932/2001 : 1) Ο νόμος δεν κάνει λόγο για «ελεύθερη γραμμή» ή «ελεύθερη δρομολόγηση», απλά διακρίνει σε τακτικές δρομολογήσεις (εκείνες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν οι πλοιοκτήτες) και σε δρομολογήσεις που απαιτούν σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (δλδ, εκείνες που επιβάλλονται από την Πολιτεία για λόγους δημοσίου «συμφέροντος»). 2) Η οριζόμενη στο νόμο διαδικασία «τακτικής δρομολόγησης» είναι αρκετά σύνθετη και δεν αρκεί μια δήλωση περί δρομολόγησης στο ΥΕΝ (όπως συμβαίνει στις γραμμές τις Αδριατικής) στενεύει η έννοια της απελευθέρωσης. Εξάλλου στην παραπάνω διαδικασία το ΥΕΝ μπορεί να παρεμβαίνει απροϋπόθετα. Η παρέμβαση εκτείνεται στο καθορισμό του δικτύου, των δρομολογιακών περιόδων, του πλαφόν της οικονομικής θέσης και τη δυνατότητα τροποποίησης και επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας. 3) Υποχρέωση ετήσιας λειτουργίας.

13 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για να μπορούμε να μιλάμε για πλήρη απελευθέρωση η παρέμβαση έπρεπε να εστιάζεται μόνο στον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής και συμβατότητας πλοίου- λιμανιού. Το κατά πόσο το νέο θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας θα πετύχει πραγματικά αυτό που επιτάσσει ο Κανονισμός, δηλαδή την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς, εξαρτάται από την έκταση στην οποία το ΥΕΝ θα κάνει χρήση του δικαιώματος παρέμβασης. Όσον αφορά στις γραμμές δημόσιες Υπηρεσίας, προτείνεται να προσδιοριστούν από την Πολιτεία συγκεκριμένα ελάχιστα κριτήρια εξυπηρέτησης των γραμμών αυτών (συχνότητα, ταχύτητα, συνδεσιμότητα κοκ) και βάσει αυτών να σχεδιαστεί το δίκτυο και να συνάπτονται συμβάσεις. Αντιδράσεις πλοιοκτητών. Θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

14 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Α ΘΕΣΗΣ (ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ) ΝΑΥΛΟΣ (ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,82 ΠΑΤΡΑ-ANCONA ,65 ΠΑΤΡΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ ,54 ΕΥΡΩ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ

15 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ) ΝΑΥΛΟΣ (ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,95 ΠΑΤΡΑ-ANCONA ,24 ΠΑΤΡΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ ,20 ΕΥΡΩ/ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ CABOTAGE ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μάθημα: Θεωρία και Πολιτική του Ανταγωνισμού και της Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ - Ο κοινοτικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. ΔΟΥΒΗ (Α.Μ.: ΜΝ/03010) ΜΕ ΘΕΜΑ «Οι Θαλάσσιες Συγκοινωνίες και οι Άγονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας δικαιολογεί την κρατική εποπτεία», ΙΤΕ/ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τόμος 3, τεύχος 4, Αθήνα, σελ. 77-85. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΝΕΚ LINES» «ΜΙΝΟΑΝ LINES» «ΝΕΛ LINES»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΝΕΚ LINES» «ΜΙΝΟΑΝ LINES» «ΝΕΛ LINES» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Θεμελιώδης ανάλυση μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών ΑΝΕΚ, ΜΙINOAΝ LINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ CABOTAGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΑΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας. Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας. Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΡΙΖΑ : Τμήμα Ναυτιλίας Κείμενο προγραμματικών θέσεων ΣΥΝΟΨΗ Οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της ναυτιλίας στηρίζονται σε σχέδια προτάσεων που αφορούν τομείς δραστηριότητας που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΚΛΙΔΑ ΣΩΤ ΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ... 6 1.1: Η διεθνής ανάπτυξη των εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα

Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα Σε «σκόπελο» η ελληνική ακτοπλοΐα Στο -15% η κίνηση το πρώτο 6μηνο του έτους Αυξημένο κατά 50% περίπου το κόστος του καυσίμου Υπό τη σκιά τεράστιων οικονομικών ζημιών οι εταιρίες Μία από τις πιο κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ» ιπλωµατική Εργασία

«ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ» ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MBA -TM) ιπλωµατική Εργασία «ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Σύνοψη Το προηγούµενο θεσµικό καθεστώς Ο Κοινοτικός Κανονισµός 3577/92 ΟΝόµος 2932/01 Προβλήµατα & προτάσεις ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ, μ μ..., μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ, μ, μ μ μ ( ). μ μ μ 27 μ 2008. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενο και Πολιτικές για Ουσιώδεις Όρους στις Υπηρεσίες Νησιωτικών Μεταφορών Καθορισµός Κρίσιµων εικτών Απόδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «Το φορολογικό καθεστώς του ναυτιλιακού τομέα και οι επιπτώσεις του στην Ελληνική ναυτιλία και οικονομία» Παππά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΥΓΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΣ; 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ: ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΜΥΘΟΣ; 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ Ένα σχεδόν µόνιµο καθεστώς της Ελληνικής ακτοπλοΐας είναι ότι πολλές εταιρίες οδύρονται για

Διαβάστε περισσότερα

«Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής της»

«Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής της» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «Διοικητικές διατάξεις για την αξιοπλοΐα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κοινωνικές, οικονομικές και νομικές συνέπειες της μη τήρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2014 COM(2014) 232 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η συστηματική ανάπτυξη των συγχρόνων Τηλεπικοινωνιών της χώρας άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αποκλειστικό όχημα τον ΟΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτοπλοϊκό Κόστος και Δημόσιο Όφελος

Ακτοπλοϊκό Κόστος και Δημόσιο Όφελος Ακτοπλοϊκό Κόστος και Δημόσιο Όφελος Μελέτη Κόστους/Ωφέλειας για αλλαγές στην Ακτοπλοΐα ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Περίληψη Διαπιστώσεων...3 Εισαγωγή...5 Μείωση του κόστους σε εισιτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα