Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077"

Transcript

1 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 12 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 13 4 Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 16 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 19 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 25 2

3 Περιεχόµενα Γραφηµάτων Γράφηµα 1: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά διαµέρισµα 7 Γράφηµα 2: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά γραµµή 8 Γράφηµα 3: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βαλτική 8 Γράφηµα 4: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά διαµέρισµα 9 Γράφηµα 5: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά γραµµή 9 Γράφηµα 6: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βόρεια Θάλασσα 10 Γράφηµα 7: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά διαµέρισµα 10 Γράφηµα 8: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά γραµµή 11 Γράφηµα 9: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Μεσόγειο 12 Γράφηµα 10: Σύγκριση περιοχών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 13 Γράφηµα 11: Σύγκριση περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 15 Γράφηµα 12: Ανάλυση ανταγωνισµού Ελληνικής αγοράς 16 Γράφηµα 13: Ανάλυση ανταγωνισµού κύριων γραµµών 17 Γράφηµα 14: Ανάλυση ανταγωνισµού γραµµών που υπάγονται στο Υπουργείο Αιγαίου 18 Γράφηµα 15: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά γραµµή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές 18 3

4 Περιεχόµενα Πινάκων Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Περιοχών (Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία) 14 Πίνακας 2: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 19 Πίνακας 3: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 20 Πίνακας 4: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 21 Πίνακας 5: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 21 4

5 1 Εισαγωγή Το επίπεδο του ανταγωνισµού της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς έχει απασχολήσει έντονα τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς (κράτος, ακτοπλοϊκές εταιρείες, χρήστες) από την ψήφιση του κανονισµού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 εκεµβρίου του 1992, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη µέλη να τερµατίσουν τις πρακτικές καµποτάζ που τυχόν ακολουθούν από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και να εφαρµόσουν αρχές ελεύθερης κυκλοφορίας στην παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές. Από την άµεση εφαρµογή του κανονισµού είχαν εξαιρεθεί η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα µε την τελευταία να έχει ορίσει ως καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού όσον αφορά τις τακτικές γραµµές επιβατικών µεταφορών και πορθµείων καθώς και για τις µεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650GT την 1η Ιανουαρίου του Στην Ελλάδα ο κανονισµός 3577/99 εφαρµόζεται µέσω του νόµου 2932/2001 ο οποίος προβλέπει την απελευθέρωση του τοµέα των θαλασσίων µεταφορών από την 1η Νοεµβρίου 2002 αντί της 1ης Ιανουαρίου του 2004 που είχε αρχικά οριστεί. Η επίσπευση του χρόνου άρσης του καµποτάζ ξεκίνησε νωρίτερα για τους εξής δύο λόγους: Την έγκαιρη µετάβαση στο νέο θεσµικό πλαίσιο ενόψει της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Την ανάγκη εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών της ακτοπλοΐας. Οι επιπτώσεις από την εφαρµογή του νόµου 2932/2001 σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο έχουν συζητηθεί ευρέως στην Ελληνική επικράτεια παρότι η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό ίκαιο δεν έχει πραγµατοποιηθεί πλήρως µέχρι και σήµερα. Κύριοι άξονες του νέου Νόµου είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και η ενθάρρυνση του υγιούς ανταγωνισµού σε επίπεδο δροµολογίων, σύνθεσης πληρωµάτων, ναυλολογίου και αγορανοµικών διατάξεων. Η εφαρµογή του ν.2932/01 ξεκίνησε από Από τον Ιούλιο του 2005 ξεκίνησε η σταδιακή προσαρµογή του νόµου αυτού και του γενικότερου νοµοθετικού πλαισίου της ακτοπλοΐας προς τον ευρωπαϊκό κανονισµό 3577/92 οπότε και 5

6 απελευθερώθηκαν οι ναύλοι των γραµµών που έχουν ως αφετηρία τα λιµάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Κύµης µε την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρείς εταιρείες στη γραµµή. Το καλοκαίρι του 2006 απελευθερώθηκαν και οι γραµµές που έχουν αφετηρία το λιµάνι του Πειραιά εφόσον πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις: Ο λιµένας προορισµού να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες εταιρείες και να έχει ετήσια διακίνηση επιβατών πάνω από Ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσια διακίνηση επιβατών πάνω από Η παρούσα ανάλυση αποσκοπεί στην εξέταση δύο βασικών αξόνων. Ο πρώτος σχετίζεται µε τη αρχική µελέτη του επιπέδου ανταγωνισµού που επικρατεί σε βασικές ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρώπης δίνοντας έµφαση στις αγορές της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου και ο δεύτερος επιδιώκει µία συγκριτική ανάλυση των Μεσογειακών αγορών της Νότιας Γαλλίας και Ισπανίας µε την Ελληνική. Η σύγκριση των αγορών γίνεται σε επίπεδο γεωγραφικών διαµερισµάτων και γραµµών έχοντας ως γνώµονα το πλαίσιο που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) αναφορικά µε τον αριθµό των εταιρειών που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται προκειµένου να ισχύουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού. Στη συγκεκριµένη µελέτη οι γεωγραφικές περιοχές καθώς και οι γραµµές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις περιοχές έχουν αναλυθεί µε βάση τον αριθµό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, γίνεται και µία ανάλυση αναφορικά µε το πλήθος των γραµµών που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν οι εταιρείες, προκειµένου να εξεταστούν και να γίνει σύγκριση µεταξύ των στρατηγικών αξιοποίησης του στόλου που ακολουθούν οι εταιρείες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 6

7 2 Ευρωπαϊκές Αγορές 2.1 Βαλτική Στην περιοχή της Βαλτικής υπάρχουν 34 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 71 εταιρείες σε 169 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 1 στο 32% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 26% δύο και στο 42% τουλάχιστον τρεις. Γράφηµα 1: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά διαµέρισµα 42% 32% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 26% Αναλύοντας την περιοχή της Βαλτικής ανά γραµµή, διαπιστώνεται µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε αυτή του γραφήµατος 1. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 2 περίπου εννέα στις 10 γραµµές παρέχει υπηρεσία µία εταιρεία ενώ µία µόνο γραµµή δραστηριοποιούνται περισσότερες της µίας εταιρειών. Αυτό σηµαίνει ότι από τις 169 γραµµές που υπάρχουν στην περιοχή της Βαλτικής σε πέντε (3%) παρουσιάζονται πέραν των τριών εταιρειών, ενώ σε περίπου οκτώ (5%) έχουµε την παρουσία δύο εταιρειών. 7

8 Γράφηµα 2: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά γραµµή 5% 3% Μία Εταιρεία ύο Ετιαρείες >=3 Εταιρείες 92% Όσον αφορά τη στρατηγική των εταιρειών σε σχέση µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται παρατηρείται ότι σχεδόν µια στις δύο εταιρείες (53%) αποφεύγει να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από µία γραµµές (Γράφηµα 3). Σε απόλυτους αριθµούς αυτό µεταφράζεται σε 38 εταιρείες. Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 14%, 10%, 6%, 7% και 10% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα να κατέχουν οι εταιρίες αυτές µονοπωλιακή δύναµη. Γράφηµα 3: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βαλτική 6% 7% 10% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 10% 14% 53% 5 Γραµµές >=6 Γραµµές 8

9 2.2 Βόρεια Θάλασσα Στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας υπάρχουν 20 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 81 εταιρείες σε 182 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 4 στο 15% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 25% εµφανίζεται δυο και στο 60% πλέον των τριών. Γράφηµα 4: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά διαµέρισµα 15% 60% 25% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Η ανά γραµµή ανάλυση, δείχνει, όπως και στην περίπτωση της Βαλτικής, µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε αυτή του γραφήµατος 4. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 5 στο 94% των γραµµών (171) παρέχει υπηρεσία µία εταιρεία και στο 6% των γραµµών (11) εµφανίζονται τουλάχιστον δύο εταιρείες. Γράφηµα 5: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά γραµµή 5% 1% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 94% 9

10 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας παρατηρείται ότι αποφεύγουν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία γραµµές (59%) όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 6. Σε απόλυτους αριθµούς αυτό µεταφράζεται σε 49 εταιρείες. Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 17%, 7%, 1%, 2% και 14% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα να κατέχουν οι εταιρίες αυτές µονοπωλιακή δύναµη όπως και στην περίπτωση της Βαλτικής. Γράφηµα 6: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βόρεια Θάλασσα 14% 1% 2% 1 Γραµµή 7% 17% 59% 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές >=6 Γραµµές 2.3 Μεσόγειος Στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν 37 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 131 εταιρείες σε 354 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 7, στο 37% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 11% εµφανίζεται δυο και στο 57% τουλάχιστον τρεις. Γράφηµα 7: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά διαµέρισµα 10

11 32% 57% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 11% Από την ανάλυση των στοιχείων ανά γραµµή, της περιοχής της Μεσογείου, προκύπτει µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανά περιοχή, όπως και στις περιπτώσεις της Βαλτικής και της Βορείου Θάλασσας. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 8, στο 81% των γραµµών υπάρχει ένας πάροχος και στο 19% τουλάχιστον δύο. Γράφηµα 8: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά γραµµή 7% 12% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 81% Αναφορικά µε τη στρατηγική των εταιρειών ως προς τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου παρατηρείται ότι το 45% των εταιρειών δραστηριοποιείται σε µία γραµµή (Γράφηµα 9). Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 16%, 11%, 7%, 3% και 18% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα οι εταιρίες αυτές να κατέχουν µονοπωλιακή δύναµη όπως και στις περιπτώσεις της 11

12 Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό των εταιρειών της περιοχής της Μεσογείου, που ανέρχεται στο 55%, ακολουθεί µία στρατηγική διαφοροποίησης ως προς τον αριθµό των γραµµών αφού επιλέγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον δύο γραµµές. Γράφηµα 9: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Μεσόγειο 7% 3% 18% 45% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές 11% >=6 Γραµµές 16% 2.4 Σύγκριση Αγορών Βαλτικής Βόρειας Θάλασσας Μεσογείου Από τη σύγκριση των τριών περιοχών, η οποία παρουσιάζεται στο γράφηµα 10, παρατηρείται ότι η περιοχή της Μεσογείου δείχνει να έχει τα περισσότερα στοιχεία ανταγωνιστικής αγοράς. Σε επίπεδο ανάλυσης γεωγραφικών διαµερισµάτων (διάγραµµα 10α) παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού όπως επίσης και σε επίπεδο ανάλυσης ανά γραµµή (διάγραµµα 10β) εµφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισµού σε σχέση µε τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γραµµές στις οποίες δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες αποτελούν το 20% περίπου στην περίπτωση της Μεσογείου ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας είναι 8% και 6%. Τέλος όπως παρατηρείται στο γράφηµα 10γ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης ως προς τον αριθµό των γραµµών που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν, καθώς µόλις το 45% αυτών δραστηριοποιείται σε µία µόνο γραµµή. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας είναι 53% και 59%. 12

13 Γράφηµα 10: Σύγκριση περιοχών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Ανταγωνισµός ανά διαµέρισµα Ανταγωνισµός ανά γραµµή 60% 100% 50% 80% 40% 30% 20% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 60% 40% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 10% 20% 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >= 3 Εταιρείες (α) (β) 60% Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία 50% 40% 30% 20% 10% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 0% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές >=6 Γραµµές (γ) 3 Ανάλυση Αγορών Ελλάδας Νότιας Γαλλίας Ισπανίας Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στη σύγκριση της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς µε τις αντίστοιχες της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας. Ο λόγος σύγκρισης των τριών αυτών αγορών (Ελλάδα, Νότια Γαλλία, Ισπανία) οφείλεται στα εξής κριτήρια: Είναι χώρες που διαθέτουν αρχιπελάγη, µε την Ελληνική αγορά να είναι αρκετά ιδιαίτερη σε σχέση µε τις άλλες δύο. Υπάρχει πλειάδα γραµµών για την εξυπηρέτηση του αρχιπελάγους ραστηριοποιούνται τουλάχιστον 3 εταιρίες σε κάθε αρχιπέλαγος 13

14 Τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1 όπου η Ελληνική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε επτά γεωγραφικά διαµερίσµατα και 58 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 84 γραµµές. Η ποιο κοντινή σε χαρακτηριστικά αγορά φαίνεται να είναι αυτή της Ισπανίας όπου υπάρχουν τρία γεωγραφικά διαµερίσµατα µε 12 εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε 36 γραµµές. Η περιοχή της Νότιας Γαλλίας αρχικά δεν φαίνεται να έχει τόσο κοινά χαρακτηριστικά µε τις άλλες περιοχές όµως η παρακάτω ανάλυση θα δείξει κάποια κοινά σηµεία αλλά και διαφοροποιήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Περιοχών (Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία) Περιοχή Γεωγραφικά διαµερίσµατα Αριθµός Εταιρειών Πλήθος Γραµµών Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 11α, η ανάλυση ανά γεωγραφικό διαµέρισµα δείχνει ότι υπάρχει πλήρης ανταγωνισµός και στις τρεις περιοχές καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες σε κάθε ένα από τα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Η ανάλυση ανά γραµµή όµως (γράφηµα 11β), δείχνει ότι στις περισσότερες γραµµές των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µια εταιρεία µε ποσοστά 82%, 68% και 67% για τις αγορές της Ελλάδας, της Νότιας Γαλλία και της Ισπανίας αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι η αγορά τις Ελλάδας διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση µε τις υπόλοιπες αγορές στο ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός άγονων γραµµών οι οποίες από τη φύση τους και µόνο έχουν χώρο για έναν και µόνο πάροχο. Εποµένως το υψηλό ποσοστό (82%) µονοπωλιακών γραµµών, που απορρέει από την ανάλυση, σε µεγάλο βαθµό είναι µεροληπτικό σε βάρος του ανταγωνισµού. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι η φιλοσοφία που διέπει τις Ελληνικές εταιρείες σε σχέση µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 11γ, το 66% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά προτιµούν να παρέχουν υπηρεσίες σε µία µόνο γραµµή σε αντίθεση µε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας όπου η πλειοψηφία παρέχει δροµολόγια σε τουλάχιστον δύο γραµµές. Η µονοµερής αυτή στρατηγική των εταιρειών της Ελληνικής αγοράς οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µικρό τους µέγεθος, στο µέχρι πρόσφατα υψηλό κρατικό παρεµβατισµό στην ακτοπλοϊκή αγορά, καθώς και στην πληθώρα άγονων γραµµών. 14

15 Γράφηµα 11: Σύγκριση περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) Ανταγωνισµός ανά διαµέρισµα 100% 80% 60% 40% 20% Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >= 3 Εταιρείες (α) (β) Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία (γ) 15

16 4 Η Αγορά της Ελλάδας Η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά λόγω της ιδιοµορφίας του Αιγαίου και Ιόνιου αρχιπελάγους χρήζει ιδιαίτερης και προσεκτικότερης ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα ενώ µε βάση το γράφηµα 11β η ελληνική αγορά παρουσιάζεται ως κατά βάση µονοπωλιακή και µάλιστα σε πολύ υψηλότερο βαθµό από ότι οι αντίστοιχες αγορές της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας, στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 57 γραµµές (68%) είναι επιδοτούµενες το οποίο σηµαίνει ότι από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 12. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γραµµές επιδοτούνται τόσο από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) όσο και από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Α.). Επίσης εννέα γραµµές (10,71%) που ελέγχονται από το Υ.Α. δεν είναι επιδοτούµενες και υπάγονται στο νόµο 2932/2001. Σε αυτές τις γραµµές ισχύουν οι συνθήκες του ανταγωνισµού όπως και στις 18 κύριες γραµµές (21,43%) οι οποίες αφορούν και τον κύριο όγκο της ετήσιας κίνησης επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών. Στο παράρτηµα Ι παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός χάρτης των κύριων και επιδοτούµενων γραµµών της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο όρος κύριες γραµµές είναι ενδεικτικός και αφορά κυρίως το µέγεθος των εν λόγω γραµµών. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το πότε µια κύρια γραµµή θα πάψει να είναι κύρια στο µέλλον η πότε µια δευτερεύουσα γραµµή θα γίνει κύρια. Στην παρούσα µελέτη ο χάρτης των ακτοπλοϊκών µεταφορών της χώρας βασίζεται στις παρούσες στατιστικές κίνησης επιβατών και οχηµάτων. Γράφηµα 12: Ανάλυση ανταγωνισµού Ελληνικής αγοράς 21% 68% 11% Κύριες Γραµµές Μη επιδοτούµενες Υ.Α. Επιδοτούµενες Υ.Ε.Ν. & Υ.Α. Σηµείωση Υ.Ε.Ν.: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Υ.Α.: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 16

17 Η ανάλυση των 18 κύριων γραµµών δείχνει ότι σε 13 από αυτές (72%) πληρούνται οι συνθήκες ανταγωνισµού που θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο 2932/2001 καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες ανά γραµµή. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι γραµµές αυτές καλύπτουν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα των Κυκλάδων, του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και των ωδεκανήσων και έχουν ως λιµάνια αφετηρίας τον Πειραιά, το Λαύριο και τη Ραφήνα. Γράφηµα 13: Ανάλυση ανταγωνισµού κύριων γραµµών 39% 28% 33% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι και η κατάσταση που επικρατεί στις γραµµές που υπάγονται στο νόµο 2932/2001 και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 14, στο 22% των γραµµών δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες σε δροµολόγια τα οποία δεν συνδέουν άµεσα τις περιοχές αυτές µε λιµάνι του κέντρου (Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα, Θεσσαλονίκη). Εποµένως εξυπηρετούν γραµµές µε σχετικά χαµηλή ζήτηση. 17

18 Γράφηµα 14: Ανάλυση ανταγωνισµού γραµµών που υπάγονται στο Υπουργείο Αιγαίου 22% 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 78% Τέλος, σχεδόν τα 2/3 των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης καθώς επιλέγουν να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον δύο γραµµές (γράφηµα 15). Αντίστοιχες στρατηγικές διαφοροποίησης, ίδιας περίπου έκτασης, ακολουθούνται και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νότιας Γαλλίας όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 11γ. Γράφηµα 15: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά γραµµή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές 36% 41% 23% 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές 18

19 5 Συµπεράσµατα Ο κοινοτικός κανονισµός 3577/1992 έχει επιφέρει µία νέα πραγµατικότητα στην Ευρωπαϊκή ακτοπλοΐα η οποία σε θεσµικό επίπεδο, στην περίπτωση της Ελλάδας, εκφράζεται µε το νόµο πλαίσιο 2932/2001 η εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε το Νοέµβριο 2002 και ουσιαστικώς «πήρε σάρκα και οστά» το καλοκαίρι του Σκοπός αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις νέες συνθήκες επιχειρηµατικότητας στην ακτοπλοϊκή αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η παροχή ποιοτικά υψηλών υπηρεσιών προς τους χρήστες των ενδοµεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της ενίσχυσης των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Το βασικό ερώτηµα που απασχολεί τους εµπλεκόµενους φορείς (πολιτική ηγεσία, επιχειρηµατικά σχήµατα, χρήστες κλπ), το οποίο και διαπραγµατεύεται η παρούσα µελέτη, είναι το κατά πόσο η αρχή του ανταγωνισµού εφαρµόζεται στην πράξη. Για τους σκοπούς λοιπόν της µελέτης έγιναν συγκρίσεις αναλύσεις σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά την παρουσίαση της κατάστασης σε τρεις µεγάλες ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος), σε δεύτερο επίπεδο αναλύθηκαν οι αγορές τριών Μεσογειακών περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) και σε τρίτο επίπεδο δόθηκε έµφαση στην παρούσα κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Ελλάδας καθώς είναι η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις περισσότερες ιδιαιτερότητες λόγω του εκτεταµένου νησιωτικού συµπλέγµατος που διαθέτει. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα του επιπέδου ανταγωνισµού που επικρατεί στις αγορές της Βαλτικής Βόρειας Θάλασσας και Μεσογείου. Όπως παρουσιάζεται από την ανάλυση, στα περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα και των τριών περιοχών φαίνεται να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες, ενώ στις περισσότερες γραµµές εµφανίζεται ένας πάροχος που δεν συνεπάγετε όµως συνθήκες µονοπωλίου όπως έχει αναφερθεί. Πίνακας 2: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Περιοχή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή Βαλτική 32% 92% 26% 5% 42% 3% Βόρεια Θάλασσα 15% 94% 15% 5% 60% 1% Μεσόγειος 32% 81% 11% 12% 57% 7% 19

20 Από την ανάλυση των περιοχών της Μεσογείου (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) προκύπτει ότι τα επίπεδα ανταγωνισµού είναι καλύτερα τόσο σε επίπεδο γεωγραφικών διαµερισµάτων όσο και σε επίπεδο γραµµών. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3 σε όλα τα διαµερίσµατα των τριών αυτών περιοχών επικρατούν συνθήκες ανταγωνισµού καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες. Στις γραµµές που ανήκουν σε αυτά τα γεωγραφικά διαµερίσµατα τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα αυτών της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, µε τη Νότια Γαλλία να κατέχει τα πρωτεία µε σχεδόν το 1/5 των γραµµών να πληρούν τις συνθήκες ανταγωνισµού και να ακολουθεί η Ελλάδα (11%) και η Ισπανία (8%). Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια το αποτέλεσµα του 11% είναι πλασµατικό, καθώς από την ανάλυση της ακτοπλοϊκής αγοράς προέκυψε ότι σχεδόν το 70% των γραµµών είναι επιδοτούµενες λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Ελληνικού αρχιπελάγους και εποµένως από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές. Αντίθετα, στο 70% των κύριων γραµµών παρατηρείται ότι επικρατούν οι συνθήκες ανταγωνισµού. Πίνακας 3: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 1 Γραµµή ύο Γραµµές >3 γραµµές Περιοχή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή Ελλάδα 0% 82% 0% 7% 100% 11% Νότια Γαλλία 0% 68% 0% 13% 100% 19% Ισπανία 0% 67% 0% 25% 100% 8% Ένα αποτέλεσµα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης είναι και οι στρατηγικές, από πλευράς εταιρειών, σχετικά µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται. Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης σε µεγαλύτερο βαθµό (39%) από αυτές που δραστηριοποιούνται στις περιοχές τις Βαλτικής (33%) και της Βόρειας Θάλασσας (24%). Οι δύο τελευταίες περιοχές (Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα) συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά εταιρειών που ακολουθούν στρατηγικές δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή µε 53% και 59% αντίστοιχα. 20

21 Πίνακας 4: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Περιοχή 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Βαλτική 53% 14% 33% Βόρεια Θάλασσα 59% 17% 24% Μεσόγειος 45% 16% 39% Το υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης σε επίπεδο γραµµών που ακολουθείται από εταιρείες στην περιοχή της Μεσογείου αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5 όπου η Νότια Γαλλία ξεχωρίζει µε 58%. Στις περιοχές της Ελλάδας και της Ισπανίας τα ποσοστά είναι 24% και 14% αντίστοιχα, αποτέλεσµα το οποίο δηλώνει κάποια σχετική συγγένεια (οµοιογένεια χαρακτηριστικών) των αγορών αυτών. Πίνακας 5: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) Περιοχή 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Ελλάδα 66% 10% 24% Νότια Γαλλία 4% 38% 58% Ισπανία 14% 72% 14% Αυτό το οποίο αξίζει να σηµειωθεί είναι η επιλογή του 66% των εταιρειών (στην πλειονότητάς τους ελληνικές) να δραστηριοποιηθεί σε µία µόνο γραµµή στην Ελληνική αγορά έναντι µόλις 14% των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ισπανία. Το αποτέλεσµα αυτό εν µέρει µπορεί να εξηγηθεί από το πλήθος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια καθώς υπάρχουν 58 εταιρείες και 84 γραµµές έναντι 12 εταιρειών και 36 γραµµών της Ισπανικής. Ένας επιπλέον λόγος είναι η ιδιαιτερότητα του Ελληνικού αρχιπελάγους το οποίο διαθέτει αρκετά φυσικά µονοπώλια, όπως είναι αυτές των άγονων γραµµών, οι οποίες από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές και δεν προσφέρονται για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών. Αντίθετα από την ανάλυση της Ελληνικής αγοράς προκύπτει ότι το 60% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριες γραµµές ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης επιλέγοντας τουλάχιστον δύο γραµµές δροµολόγησης των πλοίων τους. 21

22 6 Συνέπειες Προτάσεις Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στην ανάλυση του ανταγωνισµού που επικρατεί στις ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρώπης εξετάζοντας αρχικά τις αγορές της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου και στη συνέχεια αυτές της Νότιας Γαλλίας, Ισπανίας και της Ελλάδας. Η σύγκριση των αγορών έδειξε ότι η Ελληνική αγορά, αν και ιδιαίτερη λόγο του αρχιπελάγους της, αποτελεί µία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές ακτοπλοΐας στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 70% των κύριων σε όγκο γραµµών λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισµού όπως αυτές καθορίζονται από το νόµο 2392/2001, γεγονός που ίσως αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ύπαρξη ή όχι υγιούς ανταγωνισµού δεν εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τον αριθµό των δραστηριοποιούµενων εταιρειών. Μία αγορά µε πολλές εταιρείες δεν εγγυάται απαραιτήτως συνθήκες ανταγωνισµού (π.χ. περιπτώσεις καρτέλ ή άλλων συµφωνιών και αντι- ανταγωνιστικών πρακτικών µεταξύ τους). Από την άλλη µεριά βασική παράµετρος για το χαρακτηρισµό µίας αγοράς είναι και η δυνατότητα «εύκολης εισόδου ή και εξόδου από αυτήν». Π.χ. στην Ελλάδα σήµερα στις περισσότερες από τις γραµµές που εξυπηρετούνται από µία µόνο εταιρεία δεν υφίστανται εµπόδια εισόδου για άλλες εταιρείες (barriers to entry). Ο αριθµός των εταιρειών ή του αριθµού των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε κάθε γραµµή υπαγορεύεται κυρίως από το µέγεθος του µεταφορικού έργου της ίδιας την γραµµής. Θα πρέπει να τονισθεί ότι παρά τις σπουδαίες και ίσως γενναίες τοµές της περασµένης χρονιάς από το κράτος ακόµη και σήµερα υπάρχουν επισηµάνσεις και διαµαρτυρίες σχετικά µε τη διατήρηση του ελέγχου από το κράτος µεγάλου µέρους της λειτουργίας του πλοίου (σύνθεση πληρωµάτων, υποχρεωτική 10µηνη επάνδρωση κλπ). Είναι γεγονός ότι ο κρατικός παρεµβατισµός έστω και µικρότερος πλέον από το παρελθόν δε συνδράµει καθόλου στη δηµιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Το γεγονός βέβαια ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ο ανταγωνισµός σε ένα συγκεκριµένο αριθµό γραµµών δεν σηµαίνει ότι το σύνολο του αρχιπελάγους εξυπηρετείται αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά. Μία σειρά παρεµβάσεων και αποφάσεων κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να 22

23 αντιµετωπιστεί συνολικά το πρόβληµα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της νησιωτικής Ελλάδας. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Τα σηµεία όπου εστιάζεται η προσοχή των µερών της αγοράς στο άµεσο µέλλον είναι τα εξής: 1. Στην Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά και κυρίως στις γραµµές που παρατηρούνται ισχυρές συνθήκες ανταγωνισµού, λόγω της ύπαρξης δύο και πλέον εταιρειών σε αυτές, υπάρχει αναγκαιότητα συρρίκνωσης του αριθµού των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ένα νέο κύµα συγχωνεύσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση (consolidation) του κλάδου. 2. Η ωρίµανση της ευρωπαϊκής αγοράς θα οδηγήσει στο άµεσο µέλλον στη δηµιουργία περαιτέρω συγχωνεύσεων και συνεργασιών µεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές αυτές. 3. Αναφορικά µε την περίπτωση συγχωνεύσεων ευρωπαϊκών ακτοπλοϊκών εταιρειών διαφορετικής εθνικότητας µε στόχο τη δηµιουργία µεγάλων σε όγκο εταιρειών αναµένεται µια σηµαντική σε χρόνο καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από τις εθνικές πολιτικές των θαλασσίων αγορών που εξυπηρετούν περιορίζοντας έτσι την δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλες αγορές. 4. Η αλλαγή των εθνικών χαρακτηριστικών αυτών των εταιρειών έχει συντελεστεί βεβαίως σε µεγαλύτερο βαθµό στην Ευρώπη απ ότι στην Ελλάδα. Βέβαιον είναι ότι η ανάπτυξη των συγχωνεύσεων εταιρειών του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προχωρήσει έστω και µε αργούς ρυθµούς και βεβαίως η δηµιουργία τους θα επιφέρει οικονοµίες κλίµακας οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες και αξιοποιήσιµες σε νησιωτικές χώρες όπως αυτή της Ελλάδας. 5. Χρειάζεται ένας συνεχής σχεδιασµός των επιδοτούµενων γραµµών σύµφωνα µε τις ανάγκες των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και περιφερειακών οικονοµιών. 6. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις των Ελλήνων χρηστών των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, αναµένεται να οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση του κόστους των επιχορηγήσεων σε µορφή 23

24 κοινωνικών δαπανών, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µία όσο το δυνατό πιο ορθολογιστική χρήση των πόρων αυτών. 7. Η Ελληνική πολιτεία οφείλει να εστιάσει την πολιτική της σε σχέση µε το σχεδιασµό δροµολογίων έχοντας ως γνώµονα την κοινωνική συνοχή του αρχιπελάγους, της µελετώντας τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή η όχι συνθηκών ανταγωνισµού όχι τόσο ανά νησί σαν τόπο προορισµού αλλά κυρίως ανά νησιωτικό σύµπλεγµα. Σε µία τέτοια βάση θα µπορέσουν να δραστηριοποιηθούν µεγάλες εταιρείες στα νησιωτικά συµπλέγµατα και να δηµιουργηθεί επιτέλους το σύστηµα Hub and Spoke ( ιαµετακοµιστικοί κόµβοι) που παράλληλα θα επιτρέψει τη δηµιουργία νέων µικρότερων επενδυτικών σχηµάτων που θα εξυπηρετήσουν ενδονησιωτικές µεταφορές. *** *** 24

25 Παράρτηµα Ι ---- Επιδοτούµενες Γραµµές Κύριες Γραµµές 25

26 Πηγές 1. Ship Pax - Statistics 2005 The Yearbook for Passenger Shipping Traffic Figures 2. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 3. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 4. XRTC Ferry Database. 26

27 Ξηραδάκης Γεώργιος Φίτσιου Κατερίνα Αστέρης Κωνσταντίνος Μουτσάτσου Ελένη Λαγούδης Ιωάννης ηµητριάδης ηµήτρης Γραφείο Πειραιά Μέγαρο Χανδρή Ακτή Μιαούλη 95 Τ.Κ.: Τηλ: Φαξ: Γραφείο Χίου Ε. Χανδρή 3 5 ος Όροφος Νο.: 33 Τ.Κ.: Τηλ: Φαξ:

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ CABOTAGE ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Κέρκυρα, 25 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Προς: το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661033939

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ.

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ *ΜΑΐΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Sail Training International σε συνεργασία με την Η επίσκεψη των μεγάλων διεθνών ιστιοφόρων εκπαιδευτικών πλοίων (Sail Training

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2002- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2003 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2002- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2003 1. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2002- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2003 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Πλούσιο ήταν το 2002 σε εξελίξεις στον τοµέα της ακτοπλοΐας. Η κυριότερη από αυτές ήταν σίγουρα η θέση σε εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας δικαιολογεί την κρατική εποπτεία», ΙΤΕ/ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τόμος 3, τεύχος 4, Αθήνα, σελ. 77-85. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Θεσµικές και άλλες στρεβλώσεις στην Ελληνική ακτοπλοΐα Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Σύνοψη Το προηγούµενο θεσµικό καθεστώς Ο Κοινοτικός Κανονισµός 3577/92 ΟΝόµος 2932/01 Προβλήµατα & προτάσεις ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μάθημα: Θεωρία και Πολιτική του Ανταγωνισμού και της Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 Kυριε Υπουργε Κυριες και κυριοι Κατ αρχας θα ηθελα να ευχαριστησω τους οργανωτες της εκδηλωσης αυτης που µε προσκαλεσαν να ειµαι στο πανελ των

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. ΔΟΥΒΗ (Α.Μ.: ΜΝ/03010) ΜΕ ΘΕΜΑ «Οι Θαλάσσιες Συγκοινωνίες και οι Άγονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 1992-2007 : ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ

ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ÐñïôÜóåéò ãéá Âéþóéìç & ÁíôáãùíéóôéêÞ ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÊÔÏÐËÏÚÁ EEA ÅÅÁ ÅÍÙÓÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÊÔÏÐËÏÚÁÓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΗΣΙΩΝ - Ο κοινοτικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE

Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε. Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE Ομιλία Δ/νουσας Συμβούλου Re-Battery AE 37 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.ΕΝ.) (Αρχαία Ολυμπία - Hotel Olympic Village - 22 Μαΐου 2015) Αγαπητέ κε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο. του Ajaccio & της Νότιας Κορσικής

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο. του Ajaccio & της Νότιας Κορσικής ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ajaccio & της Νότιας Κορσικής ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΑΝΙΚΗΣ/ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Η Γαλλία είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) αναφέρεται στις δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ SECRETARY GENERAL FOR PORTS AND PORT POLICY, MINISTRY OF SHIPPING AND THE AEGEAN, GREECE The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα