Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077"

Transcript

1 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 12 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 13 4 Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 16 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 19 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 25 2

3 Περιεχόµενα Γραφηµάτων Γράφηµα 1: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά διαµέρισµα 7 Γράφηµα 2: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά γραµµή 8 Γράφηµα 3: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βαλτική 8 Γράφηµα 4: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά διαµέρισµα 9 Γράφηµα 5: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά γραµµή 9 Γράφηµα 6: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βόρεια Θάλασσα 10 Γράφηµα 7: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά διαµέρισµα 10 Γράφηµα 8: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά γραµµή 11 Γράφηµα 9: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Μεσόγειο 12 Γράφηµα 10: Σύγκριση περιοχών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 13 Γράφηµα 11: Σύγκριση περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 15 Γράφηµα 12: Ανάλυση ανταγωνισµού Ελληνικής αγοράς 16 Γράφηµα 13: Ανάλυση ανταγωνισµού κύριων γραµµών 17 Γράφηµα 14: Ανάλυση ανταγωνισµού γραµµών που υπάγονται στο Υπουργείο Αιγαίου 18 Γράφηµα 15: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά γραµµή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές 18 3

4 Περιεχόµενα Πινάκων Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Περιοχών (Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία) 14 Πίνακας 2: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 19 Πίνακας 3: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 20 Πίνακας 4: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) 21 Πίνακας 5: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 21 4

5 1 Εισαγωγή Το επίπεδο του ανταγωνισµού της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς έχει απασχολήσει έντονα τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς (κράτος, ακτοπλοϊκές εταιρείες, χρήστες) από την ψήφιση του κανονισµού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 εκεµβρίου του 1992, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη µέλη να τερµατίσουν τις πρακτικές καµποτάζ που τυχόν ακολουθούν από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και να εφαρµόσουν αρχές ελεύθερης κυκλοφορίας στην παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές. Από την άµεση εφαρµογή του κανονισµού είχαν εξαιρεθεί η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα µε την τελευταία να έχει ορίσει ως καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού όσον αφορά τις τακτικές γραµµές επιβατικών µεταφορών και πορθµείων καθώς και για τις µεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650GT την 1η Ιανουαρίου του Στην Ελλάδα ο κανονισµός 3577/99 εφαρµόζεται µέσω του νόµου 2932/2001 ο οποίος προβλέπει την απελευθέρωση του τοµέα των θαλασσίων µεταφορών από την 1η Νοεµβρίου 2002 αντί της 1ης Ιανουαρίου του 2004 που είχε αρχικά οριστεί. Η επίσπευση του χρόνου άρσης του καµποτάζ ξεκίνησε νωρίτερα για τους εξής δύο λόγους: Την έγκαιρη µετάβαση στο νέο θεσµικό πλαίσιο ενόψει της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων Την ανάγκη εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών της ακτοπλοΐας. Οι επιπτώσεις από την εφαρµογή του νόµου 2932/2001 σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο έχουν συζητηθεί ευρέως στην Ελληνική επικράτεια παρότι η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό ίκαιο δεν έχει πραγµατοποιηθεί πλήρως µέχρι και σήµερα. Κύριοι άξονες του νέου Νόµου είναι η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και η ενθάρρυνση του υγιούς ανταγωνισµού σε επίπεδο δροµολογίων, σύνθεσης πληρωµάτων, ναυλολογίου και αγορανοµικών διατάξεων. Η εφαρµογή του ν.2932/01 ξεκίνησε από Από τον Ιούλιο του 2005 ξεκίνησε η σταδιακή προσαρµογή του νόµου αυτού και του γενικότερου νοµοθετικού πλαισίου της ακτοπλοΐας προς τον ευρωπαϊκό κανονισµό 3577/92 οπότε και 5

6 απελευθερώθηκαν οι ναύλοι των γραµµών που έχουν ως αφετηρία τα λιµάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Κύµης µε την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρείς εταιρείες στη γραµµή. Το καλοκαίρι του 2006 απελευθερώθηκαν και οι γραµµές που έχουν αφετηρία το λιµάνι του Πειραιά εφόσον πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις: Ο λιµένας προορισµού να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες εταιρείες και να έχει ετήσια διακίνηση επιβατών πάνω από Ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσια διακίνηση επιβατών πάνω από Η παρούσα ανάλυση αποσκοπεί στην εξέταση δύο βασικών αξόνων. Ο πρώτος σχετίζεται µε τη αρχική µελέτη του επιπέδου ανταγωνισµού που επικρατεί σε βασικές ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρώπης δίνοντας έµφαση στις αγορές της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου και ο δεύτερος επιδιώκει µία συγκριτική ανάλυση των Μεσογειακών αγορών της Νότιας Γαλλίας και Ισπανίας µε την Ελληνική. Η σύγκριση των αγορών γίνεται σε επίπεδο γεωγραφικών διαµερισµάτων και γραµµών έχοντας ως γνώµονα το πλαίσιο που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) αναφορικά µε τον αριθµό των εταιρειών που θα πρέπει να δραστηριοποιούνται προκειµένου να ισχύουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού. Στη συγκεκριµένη µελέτη οι γεωγραφικές περιοχές καθώς και οι γραµµές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις περιοχές έχουν αναλυθεί µε βάση τον αριθµό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, γίνεται και µία ανάλυση αναφορικά µε το πλήθος των γραµµών που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν οι εταιρείες, προκειµένου να εξεταστούν και να γίνει σύγκριση µεταξύ των στρατηγικών αξιοποίησης του στόλου που ακολουθούν οι εταιρείες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 6

7 2 Ευρωπαϊκές Αγορές 2.1 Βαλτική Στην περιοχή της Βαλτικής υπάρχουν 34 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 71 εταιρείες σε 169 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 1 στο 32% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 26% δύο και στο 42% τουλάχιστον τρεις. Γράφηµα 1: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά διαµέρισµα 42% 32% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 26% Αναλύοντας την περιοχή της Βαλτικής ανά γραµµή, διαπιστώνεται µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε αυτή του γραφήµατος 1. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 2 περίπου εννέα στις 10 γραµµές παρέχει υπηρεσία µία εταιρεία ενώ µία µόνο γραµµή δραστηριοποιούνται περισσότερες της µίας εταιρειών. Αυτό σηµαίνει ότι από τις 169 γραµµές που υπάρχουν στην περιοχή της Βαλτικής σε πέντε (3%) παρουσιάζονται πέραν των τριών εταιρειών, ενώ σε περίπου οκτώ (5%) έχουµε την παρουσία δύο εταιρειών. 7

8 Γράφηµα 2: Ανταγωνισµός Βαλτικής ανά γραµµή 5% 3% Μία Εταιρεία ύο Ετιαρείες >=3 Εταιρείες 92% Όσον αφορά τη στρατηγική των εταιρειών σε σχέση µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται παρατηρείται ότι σχεδόν µια στις δύο εταιρείες (53%) αποφεύγει να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από µία γραµµές (Γράφηµα 3). Σε απόλυτους αριθµούς αυτό µεταφράζεται σε 38 εταιρείες. Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 14%, 10%, 6%, 7% και 10% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα να κατέχουν οι εταιρίες αυτές µονοπωλιακή δύναµη. Γράφηµα 3: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βαλτική 6% 7% 10% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 10% 14% 53% 5 Γραµµές >=6 Γραµµές 8

9 2.2 Βόρεια Θάλασσα Στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας υπάρχουν 20 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 81 εταιρείες σε 182 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 4 στο 15% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 25% εµφανίζεται δυο και στο 60% πλέον των τριών. Γράφηµα 4: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά διαµέρισµα 15% 60% 25% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Η ανά γραµµή ανάλυση, δείχνει, όπως και στην περίπτωση της Βαλτικής, µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε αυτή του γραφήµατος 4. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 5 στο 94% των γραµµών (171) παρέχει υπηρεσία µία εταιρεία και στο 6% των γραµµών (11) εµφανίζονται τουλάχιστον δύο εταιρείες. Γράφηµα 5: Ανταγωνισµός Βόρειας Θάλασσας ανά γραµµή 5% 1% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 94% 9

10 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας παρατηρείται ότι αποφεύγουν να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία γραµµές (59%) όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 6. Σε απόλυτους αριθµούς αυτό µεταφράζεται σε 49 εταιρείες. Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 17%, 7%, 1%, 2% και 14% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα να κατέχουν οι εταιρίες αυτές µονοπωλιακή δύναµη όπως και στην περίπτωση της Βαλτικής. Γράφηµα 6: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Βόρεια Θάλασσα 14% 1% 2% 1 Γραµµή 7% 17% 59% 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές >=6 Γραµµές 2.3 Μεσόγειος Στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν 37 γεωγραφικά διαµερίσµατα στα οποία δραστηριοποιούνται 131 εταιρείες σε 354 γραµµές. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 7, στο 37% των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µία εταιρεία, στο 11% εµφανίζεται δυο και στο 57% τουλάχιστον τρεις. Γράφηµα 7: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά διαµέρισµα 10

11 32% 57% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 11% Από την ανάλυση των στοιχείων ανά γραµµή, της περιοχής της Μεσογείου, προκύπτει µία διαφοροποιηµένη εικόνα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανά περιοχή, όπως και στις περιπτώσεις της Βαλτικής και της Βορείου Θάλασσας. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 8, στο 81% των γραµµών υπάρχει ένας πάροχος και στο 19% τουλάχιστον δύο. Γράφηµα 8: Ανταγωνισµός Μεσογείου ανά γραµµή 7% 12% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 81% Αναφορικά µε τη στρατηγική των εταιρειών ως προς τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου παρατηρείται ότι το 45% των εταιρειών δραστηριοποιείται σε µία γραµµή (Γράφηµα 9). Τα ποσοστά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και πάνω από έξι γραµµές είναι 16%, 11%, 7%, 3% και 18% αντίστοιχα. Η τάση της δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µονοπωλιακό χαρακτήρα που έχει η πλειοψηφία των γραµµών της περιοχής έχοντας ως αποτέλεσµα οι εταιρίες αυτές να κατέχουν µονοπωλιακή δύναµη όπως και στις περιπτώσεις της 11

12 Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό των εταιρειών της περιοχής της Μεσογείου, που ανέρχεται στο 55%, ακολουθεί µία στρατηγική διαφοροποίησης ως προς τον αριθµό των γραµµών αφού επιλέγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον δύο γραµµές. Γράφηµα 9: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία στη Μεσόγειο 7% 3% 18% 45% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές 11% >=6 Γραµµές 16% 2.4 Σύγκριση Αγορών Βαλτικής Βόρειας Θάλασσας Μεσογείου Από τη σύγκριση των τριών περιοχών, η οποία παρουσιάζεται στο γράφηµα 10, παρατηρείται ότι η περιοχή της Μεσογείου δείχνει να έχει τα περισσότερα στοιχεία ανταγωνιστικής αγοράς. Σε επίπεδο ανάλυσης γεωγραφικών διαµερισµάτων (διάγραµµα 10α) παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού όπως επίσης και σε επίπεδο ανάλυσης ανά γραµµή (διάγραµµα 10β) εµφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισµού σε σχέση µε τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γραµµές στις οποίες δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες αποτελούν το 20% περίπου στην περίπτωση της Μεσογείου ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας είναι 8% και 6%. Τέλος όπως παρατηρείται στο γράφηµα 10γ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης ως προς τον αριθµό των γραµµών που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν, καθώς µόλις το 45% αυτών δραστηριοποιείται σε µία µόνο γραµµή. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις περιοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας είναι 53% και 59%. 12

13 Γράφηµα 10: Σύγκριση περιοχών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Ανταγωνισµός ανά διαµέρισµα Ανταγωνισµός ανά γραµµή 60% 100% 50% 80% 40% 30% 20% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 60% 40% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 10% 20% 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >= 3 Εταιρείες (α) (β) 60% Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία 50% 40% 30% 20% 10% Βαλτική Β. Θάλασσα Μεσόγειος 0% 1 Γραµµή 2 Γραµµές 3 Γραµµές 4 Γραµµές 5 Γραµµές >=6 Γραµµές (γ) 3 Ανάλυση Αγορών Ελλάδας Νότιας Γαλλίας Ισπανίας Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στη σύγκριση της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς µε τις αντίστοιχες της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας. Ο λόγος σύγκρισης των τριών αυτών αγορών (Ελλάδα, Νότια Γαλλία, Ισπανία) οφείλεται στα εξής κριτήρια: Είναι χώρες που διαθέτουν αρχιπελάγη, µε την Ελληνική αγορά να είναι αρκετά ιδιαίτερη σε σχέση µε τις άλλες δύο. Υπάρχει πλειάδα γραµµών για την εξυπηρέτηση του αρχιπελάγους ραστηριοποιούνται τουλάχιστον 3 εταιρίες σε κάθε αρχιπέλαγος 13

14 Τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1 όπου η Ελληνική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε επτά γεωγραφικά διαµερίσµατα και 58 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 84 γραµµές. Η ποιο κοντινή σε χαρακτηριστικά αγορά φαίνεται να είναι αυτή της Ισπανίας όπου υπάρχουν τρία γεωγραφικά διαµερίσµατα µε 12 εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε 36 γραµµές. Η περιοχή της Νότιας Γαλλίας αρχικά δεν φαίνεται να έχει τόσο κοινά χαρακτηριστικά µε τις άλλες περιοχές όµως η παρακάτω ανάλυση θα δείξει κάποια κοινά σηµεία αλλά και διαφοροποιήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Περιοχών (Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία) Περιοχή Γεωγραφικά διαµερίσµατα Αριθµός Εταιρειών Πλήθος Γραµµών Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 11α, η ανάλυση ανά γεωγραφικό διαµέρισµα δείχνει ότι υπάρχει πλήρης ανταγωνισµός και στις τρεις περιοχές καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες σε κάθε ένα από τα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Η ανάλυση ανά γραµµή όµως (γράφηµα 11β), δείχνει ότι στις περισσότερες γραµµές των γεωγραφικών διαµερισµάτων δραστηριοποιείται µια εταιρεία µε ποσοστά 82%, 68% και 67% για τις αγορές της Ελλάδας, της Νότιας Γαλλία και της Ισπανίας αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι η αγορά τις Ελλάδας διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση µε τις υπόλοιπες αγορές στο ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός άγονων γραµµών οι οποίες από τη φύση τους και µόνο έχουν χώρο για έναν και µόνο πάροχο. Εποµένως το υψηλό ποσοστό (82%) µονοπωλιακών γραµµών, που απορρέει από την ανάλυση, σε µεγάλο βαθµό είναι µεροληπτικό σε βάρος του ανταγωνισµού. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι η φιλοσοφία που διέπει τις Ελληνικές εταιρείες σε σχέση µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται. Όπως φαίνεται στο γράφηµα 11γ, το 66% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά προτιµούν να παρέχουν υπηρεσίες σε µία µόνο γραµµή σε αντίθεση µε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας όπου η πλειοψηφία παρέχει δροµολόγια σε τουλάχιστον δύο γραµµές. Η µονοµερής αυτή στρατηγική των εταιρειών της Ελληνικής αγοράς οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο µικρό τους µέγεθος, στο µέχρι πρόσφατα υψηλό κρατικό παρεµβατισµό στην ακτοπλοϊκή αγορά, καθώς και στην πληθώρα άγονων γραµµών. 14

15 Γράφηµα 11: Σύγκριση περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) Ανταγωνισµός ανά διαµέρισµα 100% 80% 60% 40% 20% Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >= 3 Εταιρείες (α) (β) Γραµµές δραστηριοποίησης ανά εταιρεία 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Ελλάδα Ν. Γαλλία Ισπανία (γ) 15

16 4 Η Αγορά της Ελλάδας Η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά λόγω της ιδιοµορφίας του Αιγαίου και Ιόνιου αρχιπελάγους χρήζει ιδιαίτερης και προσεκτικότερης ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα ενώ µε βάση το γράφηµα 11β η ελληνική αγορά παρουσιάζεται ως κατά βάση µονοπωλιακή και µάλιστα σε πολύ υψηλότερο βαθµό από ότι οι αντίστοιχες αγορές της Νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας, στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 57 γραµµές (68%) είναι επιδοτούµενες το οποίο σηµαίνει ότι από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 12. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γραµµές επιδοτούνται τόσο από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) όσο και από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Α.). Επίσης εννέα γραµµές (10,71%) που ελέγχονται από το Υ.Α. δεν είναι επιδοτούµενες και υπάγονται στο νόµο 2932/2001. Σε αυτές τις γραµµές ισχύουν οι συνθήκες του ανταγωνισµού όπως και στις 18 κύριες γραµµές (21,43%) οι οποίες αφορούν και τον κύριο όγκο της ετήσιας κίνησης επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών. Στο παράρτηµα Ι παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός χάρτης των κύριων και επιδοτούµενων γραµµών της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο όρος κύριες γραµµές είναι ενδεικτικός και αφορά κυρίως το µέγεθος των εν λόγω γραµµών. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το πότε µια κύρια γραµµή θα πάψει να είναι κύρια στο µέλλον η πότε µια δευτερεύουσα γραµµή θα γίνει κύρια. Στην παρούσα µελέτη ο χάρτης των ακτοπλοϊκών µεταφορών της χώρας βασίζεται στις παρούσες στατιστικές κίνησης επιβατών και οχηµάτων. Γράφηµα 12: Ανάλυση ανταγωνισµού Ελληνικής αγοράς 21% 68% 11% Κύριες Γραµµές Μη επιδοτούµενες Υ.Α. Επιδοτούµενες Υ.Ε.Ν. & Υ.Α. Σηµείωση Υ.Ε.Ν.: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Υ.Α.: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 16

17 Η ανάλυση των 18 κύριων γραµµών δείχνει ότι σε 13 από αυτές (72%) πληρούνται οι συνθήκες ανταγωνισµού που θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο 2932/2001 καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες ανά γραµµή. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι γραµµές αυτές καλύπτουν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα των Κυκλάδων, του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και των ωδεκανήσων και έχουν ως λιµάνια αφετηρίας τον Πειραιά, το Λαύριο και τη Ραφήνα. Γράφηµα 13: Ανάλυση ανταγωνισµού κύριων γραµµών 39% 28% 33% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι και η κατάσταση που επικρατεί στις γραµµές που υπάγονται στο νόµο 2932/2001 και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 14, στο 22% των γραµµών δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες σε δροµολόγια τα οποία δεν συνδέουν άµεσα τις περιοχές αυτές µε λιµάνι του κέντρου (Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα, Θεσσαλονίκη). Εποµένως εξυπηρετούν γραµµές µε σχετικά χαµηλή ζήτηση. 17

18 Γράφηµα 14: Ανάλυση ανταγωνισµού γραµµών που υπάγονται στο Υπουργείο Αιγαίου 22% 0% Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες 78% Τέλος, σχεδόν τα 2/3 των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης καθώς επιλέγουν να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον δύο γραµµές (γράφηµα 15). Αντίστοιχες στρατηγικές διαφοροποίησης, ίδιας περίπου έκτασης, ακολουθούνται και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νότιας Γαλλίας όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα 11γ. Γράφηµα 15: Γραµµές δραστηριοποίησης ανά γραµµή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κύριες γραµµές 36% 41% 23% 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές 18

19 5 Συµπεράσµατα Ο κοινοτικός κανονισµός 3577/1992 έχει επιφέρει µία νέα πραγµατικότητα στην Ευρωπαϊκή ακτοπλοΐα η οποία σε θεσµικό επίπεδο, στην περίπτωση της Ελλάδας, εκφράζεται µε το νόµο πλαίσιο 2932/2001 η εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε το Νοέµβριο 2002 και ουσιαστικώς «πήρε σάρκα και οστά» το καλοκαίρι του Σκοπός αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις νέες συνθήκες επιχειρηµατικότητας στην ακτοπλοϊκή αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η παροχή ποιοτικά υψηλών υπηρεσιών προς τους χρήστες των ενδοµεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της ενίσχυσης των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Το βασικό ερώτηµα που απασχολεί τους εµπλεκόµενους φορείς (πολιτική ηγεσία, επιχειρηµατικά σχήµατα, χρήστες κλπ), το οποίο και διαπραγµατεύεται η παρούσα µελέτη, είναι το κατά πόσο η αρχή του ανταγωνισµού εφαρµόζεται στην πράξη. Για τους σκοπούς λοιπόν της µελέτης έγιναν συγκρίσεις αναλύσεις σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά την παρουσίαση της κατάστασης σε τρεις µεγάλες ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος), σε δεύτερο επίπεδο αναλύθηκαν οι αγορές τριών Μεσογειακών περιοχών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) και σε τρίτο επίπεδο δόθηκε έµφαση στην παρούσα κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Ελλάδας καθώς είναι η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις περισσότερες ιδιαιτερότητες λόγω του εκτεταµένου νησιωτικού συµπλέγµατος που διαθέτει. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα του επιπέδου ανταγωνισµού που επικρατεί στις αγορές της Βαλτικής Βόρειας Θάλασσας και Μεσογείου. Όπως παρουσιάζεται από την ανάλυση, στα περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα και των τριών περιοχών φαίνεται να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες, ενώ στις περισσότερες γραµµές εµφανίζεται ένας πάροχος που δεν συνεπάγετε όµως συνθήκες µονοπωλίου όπως έχει αναφερθεί. Πίνακας 2: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Μία Εταιρεία ύο Εταιρείες >=3 Εταιρείες Περιοχή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή Βαλτική 32% 92% 26% 5% 42% 3% Βόρεια Θάλασσα 15% 94% 15% 5% 60% 1% Μεσόγειος 32% 81% 11% 12% 57% 7% 19

20 Από την ανάλυση των περιοχών της Μεσογείου (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) προκύπτει ότι τα επίπεδα ανταγωνισµού είναι καλύτερα τόσο σε επίπεδο γεωγραφικών διαµερισµάτων όσο και σε επίπεδο γραµµών. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3 σε όλα τα διαµερίσµατα των τριών αυτών περιοχών επικρατούν συνθήκες ανταγωνισµού καθώς δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρεις εταιρείες. Στις γραµµές που ανήκουν σε αυτά τα γεωγραφικά διαµερίσµατα τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα αυτών της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, µε τη Νότια Γαλλία να κατέχει τα πρωτεία µε σχεδόν το 1/5 των γραµµών να πληρούν τις συνθήκες ανταγωνισµού και να ακολουθεί η Ελλάδα (11%) και η Ισπανία (8%). Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια το αποτέλεσµα του 11% είναι πλασµατικό, καθώς από την ανάλυση της ακτοπλοϊκής αγοράς προέκυψε ότι σχεδόν το 70% των γραµµών είναι επιδοτούµενες λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Ελληνικού αρχιπελάγους και εποµένως από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές. Αντίθετα, στο 70% των κύριων γραµµών παρατηρείται ότι επικρατούν οι συνθήκες ανταγωνισµού. Πίνακας 3: Σύγκριση συνθηκών ανταγωνισµού ανά γεωγραφικό διαµέρισµα και γραµµή (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) 1 Γραµµή ύο Γραµµές >3 γραµµές Περιοχή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή ιαµέρισµα Γραµµή Ελλάδα 0% 82% 0% 7% 100% 11% Νότια Γαλλία 0% 68% 0% 13% 100% 19% Ισπανία 0% 67% 0% 25% 100% 8% Ένα αποτέλεσµα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης είναι και οι στρατηγικές, από πλευράς εταιρειών, σχετικά µε τον αριθµό των γραµµών που δραστηριοποιούνται. Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης σε µεγαλύτερο βαθµό (39%) από αυτές που δραστηριοποιούνται στις περιοχές τις Βαλτικής (33%) και της Βόρειας Θάλασσας (24%). Οι δύο τελευταίες περιοχές (Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα) συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά εταιρειών που ακολουθούν στρατηγικές δραστηριοποίησης σε µία µόνο γραµµή µε 53% και 59% αντίστοιχα. 20

21 Πίνακας 4: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειος) Περιοχή 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Βαλτική 53% 14% 33% Βόρεια Θάλασσα 59% 17% 24% Μεσόγειος 45% 16% 39% Το υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης σε επίπεδο γραµµών που ακολουθείται από εταιρείες στην περιοχή της Μεσογείου αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5 όπου η Νότια Γαλλία ξεχωρίζει µε 58%. Στις περιοχές της Ελλάδας και της Ισπανίας τα ποσοστά είναι 24% και 14% αντίστοιχα, αποτέλεσµα το οποίο δηλώνει κάποια σχετική συγγένεια (οµοιογένεια χαρακτηριστικών) των αγορών αυτών. Πίνακας 5: Σύγκριση στρατηγικών δραστηριοποίησης εταιρειών (Ελλάδα Νότια Γαλλία Ισπανία) Περιοχή 1 Γραµµή 2 Γραµµές >=3 Γραµµές Ελλάδα 66% 10% 24% Νότια Γαλλία 4% 38% 58% Ισπανία 14% 72% 14% Αυτό το οποίο αξίζει να σηµειωθεί είναι η επιλογή του 66% των εταιρειών (στην πλειονότητάς τους ελληνικές) να δραστηριοποιηθεί σε µία µόνο γραµµή στην Ελληνική αγορά έναντι µόλις 14% των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ισπανία. Το αποτέλεσµα αυτό εν µέρει µπορεί να εξηγηθεί από το πλήθος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια καθώς υπάρχουν 58 εταιρείες και 84 γραµµές έναντι 12 εταιρειών και 36 γραµµών της Ισπανικής. Ένας επιπλέον λόγος είναι η ιδιαιτερότητα του Ελληνικού αρχιπελάγους το οποίο διαθέτει αρκετά φυσικά µονοπώλια, όπως είναι αυτές των άγονων γραµµών, οι οποίες από τη φύση τους είναι µονοπωλιακές και δεν προσφέρονται για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών. Αντίθετα από την ανάλυση της Ελληνικής αγοράς προκύπτει ότι το 60% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριες γραµµές ακολουθούν στρατηγικές διαφοροποίησης επιλέγοντας τουλάχιστον δύο γραµµές δροµολόγησης των πλοίων τους. 21

22 6 Συνέπειες Προτάσεις Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στην ανάλυση του ανταγωνισµού που επικρατεί στις ακτοπλοϊκές αγορές της Ευρώπης εξετάζοντας αρχικά τις αγορές της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου και στη συνέχεια αυτές της Νότιας Γαλλίας, Ισπανίας και της Ελλάδας. Η σύγκριση των αγορών έδειξε ότι η Ελληνική αγορά, αν και ιδιαίτερη λόγο του αρχιπελάγους της, αποτελεί µία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές ακτοπλοΐας στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 70% των κύριων σε όγκο γραµµών λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισµού όπως αυτές καθορίζονται από το νόµο 2392/2001, γεγονός που ίσως αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ύπαρξη ή όχι υγιούς ανταγωνισµού δεν εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τον αριθµό των δραστηριοποιούµενων εταιρειών. Μία αγορά µε πολλές εταιρείες δεν εγγυάται απαραιτήτως συνθήκες ανταγωνισµού (π.χ. περιπτώσεις καρτέλ ή άλλων συµφωνιών και αντι- ανταγωνιστικών πρακτικών µεταξύ τους). Από την άλλη µεριά βασική παράµετρος για το χαρακτηρισµό µίας αγοράς είναι και η δυνατότητα «εύκολης εισόδου ή και εξόδου από αυτήν». Π.χ. στην Ελλάδα σήµερα στις περισσότερες από τις γραµµές που εξυπηρετούνται από µία µόνο εταιρεία δεν υφίστανται εµπόδια εισόδου για άλλες εταιρείες (barriers to entry). Ο αριθµός των εταιρειών ή του αριθµού των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε κάθε γραµµή υπαγορεύεται κυρίως από το µέγεθος του µεταφορικού έργου της ίδιας την γραµµής. Θα πρέπει να τονισθεί ότι παρά τις σπουδαίες και ίσως γενναίες τοµές της περασµένης χρονιάς από το κράτος ακόµη και σήµερα υπάρχουν επισηµάνσεις και διαµαρτυρίες σχετικά µε τη διατήρηση του ελέγχου από το κράτος µεγάλου µέρους της λειτουργίας του πλοίου (σύνθεση πληρωµάτων, υποχρεωτική 10µηνη επάνδρωση κλπ). Είναι γεγονός ότι ο κρατικός παρεµβατισµός έστω και µικρότερος πλέον από το παρελθόν δε συνδράµει καθόλου στη δηµιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Το γεγονός βέβαια ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ο ανταγωνισµός σε ένα συγκεκριµένο αριθµό γραµµών δεν σηµαίνει ότι το σύνολο του αρχιπελάγους εξυπηρετείται αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά. Μία σειρά παρεµβάσεων και αποφάσεων κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να 22

23 αντιµετωπιστεί συνολικά το πρόβληµα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της νησιωτικής Ελλάδας. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Τα σηµεία όπου εστιάζεται η προσοχή των µερών της αγοράς στο άµεσο µέλλον είναι τα εξής: 1. Στην Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά και κυρίως στις γραµµές που παρατηρούνται ισχυρές συνθήκες ανταγωνισµού, λόγω της ύπαρξης δύο και πλέον εταιρειών σε αυτές, υπάρχει αναγκαιότητα συρρίκνωσης του αριθµού των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ένα νέο κύµα συγχωνεύσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση (consolidation) του κλάδου. 2. Η ωρίµανση της ευρωπαϊκής αγοράς θα οδηγήσει στο άµεσο µέλλον στη δηµιουργία περαιτέρω συγχωνεύσεων και συνεργασιών µεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές αυτές. 3. Αναφορικά µε την περίπτωση συγχωνεύσεων ευρωπαϊκών ακτοπλοϊκών εταιρειών διαφορετικής εθνικότητας µε στόχο τη δηµιουργία µεγάλων σε όγκο εταιρειών αναµένεται µια σηµαντική σε χρόνο καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από τις εθνικές πολιτικές των θαλασσίων αγορών που εξυπηρετούν περιορίζοντας έτσι την δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλες αγορές. 4. Η αλλαγή των εθνικών χαρακτηριστικών αυτών των εταιρειών έχει συντελεστεί βεβαίως σε µεγαλύτερο βαθµό στην Ευρώπη απ ότι στην Ελλάδα. Βέβαιον είναι ότι η ανάπτυξη των συγχωνεύσεων εταιρειών του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προχωρήσει έστω και µε αργούς ρυθµούς και βεβαίως η δηµιουργία τους θα επιφέρει οικονοµίες κλίµακας οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες και αξιοποιήσιµες σε νησιωτικές χώρες όπως αυτή της Ελλάδας. 5. Χρειάζεται ένας συνεχής σχεδιασµός των επιδοτούµενων γραµµών σύµφωνα µε τις ανάγκες των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και περιφερειακών οικονοµιών. 6. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις των Ελλήνων χρηστών των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, αναµένεται να οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση του κόστους των επιχορηγήσεων σε µορφή 23

24 κοινωνικών δαπανών, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µία όσο το δυνατό πιο ορθολογιστική χρήση των πόρων αυτών. 7. Η Ελληνική πολιτεία οφείλει να εστιάσει την πολιτική της σε σχέση µε το σχεδιασµό δροµολογίων έχοντας ως γνώµονα την κοινωνική συνοχή του αρχιπελάγους, της µελετώντας τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή η όχι συνθηκών ανταγωνισµού όχι τόσο ανά νησί σαν τόπο προορισµού αλλά κυρίως ανά νησιωτικό σύµπλεγµα. Σε µία τέτοια βάση θα µπορέσουν να δραστηριοποιηθούν µεγάλες εταιρείες στα νησιωτικά συµπλέγµατα και να δηµιουργηθεί επιτέλους το σύστηµα Hub and Spoke ( ιαµετακοµιστικοί κόµβοι) που παράλληλα θα επιτρέψει τη δηµιουργία νέων µικρότερων επενδυτικών σχηµάτων που θα εξυπηρετήσουν ενδονησιωτικές µεταφορές. *** *** 24

25 Παράρτηµα Ι ---- Επιδοτούµενες Γραµµές Κύριες Γραµµές 25

26 Πηγές 1. Ship Pax - Statistics 2005 The Yearbook for Passenger Shipping Traffic Figures 2. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 3. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 4. XRTC Ferry Database. 26

27 Ξηραδάκης Γεώργιος Φίτσιου Κατερίνα Αστέρης Κωνσταντίνος Μουτσάτσου Ελένη Λαγούδης Ιωάννης ηµητριάδης ηµήτρης Γραφείο Πειραιά Μέγαρο Χανδρή Ακτή Μιαούλη 95 Τ.Κ.: Τηλ: Φαξ: Γραφείο Χίου Ε. Χανδρή 3 5 ος Όροφος Νο.: 33 Τ.Κ.: Τηλ: Φαξ:

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ CABOTAGE ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Κέρκυρα, 25 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Προς: το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661033939

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ.

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ *ΜΑΐΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΑΜΟ Η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1681 28/7/2011) για τη διασύνδεση των Νοσοκομείων (σύμφωνα με την οποία διασυνδέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Το έργο SYNTHESIS ανήκει. Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα

NEWSLETTER. Το έργο SYNTHESIS ανήκει. Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα Θαλάσσιες μεταφορές: Eναλλαγή μεταφορικών μέσων & εφοδιαστική αλυσίδα NEWSLETTER Το έργο SYNTHESIS ανήκει στις Δράσεις κοινής εκμάθησης του προγράμματος και προσέφερε χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος Η νησιωτική διάσταση σε πολύ-περιφερειακό επίπεδο: «Το παράδειγµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτη και Νησιά του Αιγαίου» Πηγή : Ministry of Economy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 1-01/05-02-07 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση 14ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Πέμπτη 3 Οκτώβριου 2013 Οδικές Υποδομές και Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αττικής Οδού Μεγάλα Έργα Υποδομών: Στρατηγικός Σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας ως δικαιολογητικός λόγος της κρατικής εποπτείας. Social Character of passenger shipping Μυλωνόπουλος, Δ. (2002). «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού ναυτιλίας δικαιολογεί την κρατική εποπτεία», ΙΤΕ/ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τόμος 3, τεύχος 4, Αθήνα, σελ. 77-85. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιβατηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. ΔΟΥΒΗ (Α.Μ.: ΜΝ/03010) ΜΕ ΘΕΜΑ «Οι Θαλάσσιες Συγκοινωνίες και οι Άγονες

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά

Ρύθμιση και Ανταγωνισμός στην ελληνική Ακτοπλοϊκή Αγορά ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μάθημα: Θεωρία και Πολιτική του Ανταγωνισμού και της Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Sail Training International σε συνεργασία με την Η επίσκεψη των μεγάλων διεθνών ιστιοφόρων εκπαιδευτικών πλοίων (Sail Training

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα