ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ"

Transcript

1 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες RFID ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση τροφοδοσίας V A/5060Hz Κατανάλωση ισχύος 5,5 VA Έξοδος για φωτισμό Επαφή Relay 230V A/ σε ωμικό φορτίο Έξοδος για κλιματισμό Επαφή Relay 230V A/25Α σε ωμικό φορτίο Βαθμός προστασίας περιβλήματος IP 20 Κατασκευάζετε σύμφωνα με EN Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας 0 μέχρι 60 ο Μέχρι 95% Σχετική υγρασία ABSpolycarbonate BAYBLEND (αυτοσβενύμεννο) Εξωτερικές διαστάσεις 90 x 70 x 60 mm Τυπικό βάρος 220 gr 2 χρόνια Εγγύηση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συσκευή RF54 xρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τον έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς της πόρτας, του και του κλιματισμού. Λειτουργεί σε συνεργασία με έναν ή δύο καρτοδιακόπτες RFID (RF52/RF53), προαιρετικά με μια μονάδα επέκτασης εξόδων (RF55) και επίσης προαιρετικά με μία ή περισσότερες μαγνητικές επαφές στα φύλλα των παραθύρων. Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με κάρτες RF51 και με αυτές να ενεργοποιεί τα φορτία της. Μπορούμε να προγραμματίσουμε έως και 20 κάρτες προσωπικού με πλήρη άδεια και έως και 20 κάρτες πελατών με άδεια μόνο ή και κλιματισμού. ΣΤΗΡΙΞΗ Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να τοποθετηθεί μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και κουμπώνει επάνω σε ηλεκτρολογική ράγα. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η σύνδεση των συσκευών πρέπει να γίνει όπως φαίνεται στα σχήματα 3, 4 ή 5, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Στο ίδιο σχήμα π ρ οτ ε ί ν ο ν τα ι ο ι δ ι α το μ έ ς κα ι τα ε ί δ η τω ν καλωδίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις. Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που δίνουν τα σ χ ή μ α τα τω ν σ χ ε δ ί ω ν. Ο ι σ υ ν δ έ σ ε ι ς τω ν καρτοδιακοπτών RF52/RF53 πρέπει να γίνουν όπως ακριβώς φαίνονται στα σχέδια. Έτσι για παράδειγμα, για την περίπτωση του πλήρους συστήματος που φαίνεται στο σχήμα 3, θα πρέπει το καλώδιο επικοινωνίας και τροφοδοσίας (UTP5 ) των καρτοδιακοπτών RF52/RF53 να ξεκινήσει από Σελίδα 1 από 6 την κλέμμα του RF54, έπειτα να συνδεθεί στην κλέμμα του εσωτερικού καρτοδιακόπτη και τέλος από την κλέμμα του εσωτερικού καρτοδιακόπτη, ν α σ υ ν δ ε θ ε ί σ τ η ν κ λ έ μ μ α το υ ε ξ ωτ ε ρ ι κο ύ καρτοδιακόπτη. ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Κατά την καλωδίωση των φορτίων (κύκλωμα ή κλιματισμού), στις εξόδους του RF54, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις διατομές των καλωδίων, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 6 χιλιοστά. Αν η συνολική ισχύς του κυκλώματος ξεπερνά τα 5,7ΚVA ( στα 230V A), τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συκευή RF55. Επίσης το RF55 δίνει μία ακόμη έξοδο ελέγχου δεύτερου ανεξάρτητου κυκλώματος κλιματισμού, του οποίου η λειτουργία ελέγχεται και από τις επαφές που συνδέονται στην επαφή W1 του RF Υλικά κατασκευής 70 60

2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο σχήμα 3 φαίνεται ένα πλήρες σύστημα, αλλά μπορούμε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε και συστήματα με μειωμένες δυνατότητες (π.χ. όταν έχουμε σκοπό να κάνουμε αναβάθμιση μελλοντικά). Έτσι μπορούμε να έχουμε τα εξής συστήματα: 1) Σύστημα που ελέγχει την ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας του δωματίου, το φωτισμό και τον κλιματισμό. Οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις αυτού του συστήματος φαίνονται στο σχήμα 3. 2) Σύστημα που ελέγχει μόνο την ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας του δωματίου. Οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις αυτού του συστήματος φαίνονται στο σχήμα 4. 3) Σύστημα που ελέγχει μόνο τον φωτισμό και τον κλιματισμό του δωματίου. Οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις αυτού του συστήματος φαίνονται στο σχήμα 5. Οι μαγνητικές επαφές των παραθύρων πρέπει να συνδεθούν στην επαφή W2. Μπορούμε αν θέλουμε να μη χρησιμοποιήσουμε μαγνητικές επαφές παραθύρων, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει εξωτερικά να βραχυκυκλώσουμε με ένα μικρό καλώδιο τις κλέμμες με W1 και με W2. Οι συσκευές RF52/RF53 και RF54 συνδέονται σε δίκτυo RS485 μεταξύ τους και έτσι επιβάλλεται πάντοτε στην τελευταία (πιο α πο μ α κ ρ υ σ μ έ ν η ) σ υ σ κ ε υ ή το υ δ ι κ τ ύ ο υ ν α ενεργοποιούμε την αντίσταση τερματισμού της (TERMINAL). Στις περιπτώσεις των συστημάτων του σχήματος 3 και σχήματος 4 η πιο απομακρυσμένη συσκευή είναι ο εξωτερικός καρτοδιακόπτης RF52/RF53, ενώ στο σύστημα του σχήματος 5 η πιο απομακρυσμένη συσκευή είναι ο εσωτερικός καρτοδιακόπτης RF52/RF53. Οι συσκευές RF52/RF53 έχουν έναν β ρ α χ υ κ υ κ λωτ ή ρ α ( D O O R ), πο υ β ρ α χ υ κ υ κ λώ ν ο υ μ ε μ ό ν ο σ τ η σ υ σ κ ε υ ή R F 52/RF53, που ενεργοποιεί την πόρτα του δωματίου (εξωτερικός καρτοδιακόπτης). ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Κάθε φορά που βάζουμε μια έγκυρη κάρτα στον εξωτερικό καρτοδιακόπτη RF52/RF53, ακούγεται ένα ``μπιπ`` από τον καρτοδιακόπτη με ταυτόχρονο άναμμα του πράσινου ενδεικτικού και η πόρτα του δωματίου ξεκλειδώνει. Η πόρτα παραμένει ξεκλείδωτη για 8 ακόμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που βγάλουμε την κάρτα. Κάθε φορά που η πόρτα ξεκλειδώνει υπάρχει οπτικοακουστική ένδειξη και στον εσωτερικό καρτοδιακόπτη, που ενημερώνει όποιον ένοικο βρίσκεται μέσα, για την πρόσβαση στο δωμάτιο ή για το ότι έχουμε ξεχάσει την κάρτα μας στον εξωτερικό καρτοδιακόπτη. Αν η κάρτα που βάζουμε για να ξεκλειδώσουμε την πόρτα δεν είναι έγκυρη, τότε ακούγεται ένα ``μπιπ`` και ταυτόχρονα ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό. Αν η κάρτα που βάζουμε δεν είναι αναγνώσιμη από το σύστημα (π.χ. κάρτα RFID άλλου προμηθευτή), τότε δεν υπάρχει καμία ένδειξη και δεν ξεκλειδώνει η πόρτα. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κάθε φορά που βάζουμε μια έγκυρη κάρτα στον Σελίδα 2 από 6 εσωτερικό καρτοδιακόπτη, τότε αυτομάτως ενεργοποιείται το κύκλωμα και παραμένει ενεργοποιημένο όσο η κάρτα βρίσκεται στην υποδοχή. Αν η κάρτα έχει και άδεια κλιματισμού και συγχρόνως τα παράθυρα του δωματίου είναι κλειστά ενεργοποιείται και το κύκλωμα κλιματισμού. Όσο η κάρτα βρίσκεται μέσα στον εσωτερικό καρτοδιακόπτη ανάβει μόνιμα το πράσινο ενδεικτικό του και ταυτόχρονα αναβοσβήνει το πράσινο ενδεικτικό του εξωτερικού καρτοδιακόπτη, για να φαίνεται η παρουσία ενοίκου μέσα στο δωμάτιο. Αν βγάλουμε την κάρτα από τον καρτοδιακόπτη, τότε έπειτα από 45 δευτερόλεπτα διακόπτεται η λειτουργία του και του κλιματισμού. Αν ενώ είναι ενεργοποιημένο το κύκλωμα κ λ ι μ α τ ι σ μ ο ύ, α ν ο ί ξο υ μ ε το πα ρ ά θ υ ρ ο το υ δωματίου, τότε έπειτα από 45 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα ο κλιματισμός. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ Για να προγραμματίσουμε κάρτες πελατών ακολουθούμε τα εξής βήματα: 1. Φροντίζουμε να μην έχουμε κάρτα σε κανέναν καρτοδιακόπτη. 2. Πατάμε στιγμιαία το πλήκτρο με την ένδειξη. 3. Τα ενδεικτικά του RF54 αναβοσβήνουν για λίγο και έπειτα παραμένουν σταθερά αναμμένα. Τ ώ ρ α β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε σ τ η φ ά σ η προγραμματισμού. 4. Πατώντας το ίδιο πλήκτρο σβήνει το πράσινο ενδεικτικό και πατώντας το ανάβει ξανά. Όταν είναι και τα δύο ενδεικτικά αναμμένα, τότε η κάρτα προγραμματίζεται με πλήρη άδεια (φωτισμός και κλιματισμός), ενώ όταν είναι αναμμένο μόνο το πράσινο, τότε η κάρτα προγραμματίζεται για άδεια μόνο. 5. Βάζουμε μια κάρτα σε όποιον καρτοδιακόπτη επιθυμούμε και αυτή προγραμματίζεται με βάση την άδεια που έχουμε ήδη επιλέξει. 6. Μόλις η κάρτα αυτή προγραμματιστεί στο παρόν RF54, τότε θα ακουστεί ένα μπιπ από τους καρτοδιακόπτες και ταυτόχρονα θα ανάψει στιγμιαία το πράσινο και κόκκινο ενδεικτικό τους. 7. Αν η μνήμη έχει γεμίσει με 20 κάρτες, τότε ανάβει μόνιμα το κόκκινο ενδεικτικό των RF52/RF53. Μπορούμε επίσης να προγραμματίσουμε μέχρι και 20 κάρτες προσωπικού ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, με τη διαφορά ότι πατάμε το πλήκτρο με την ένδειξη B και ότι για το προσωπικό δεν παρέχεται επιλογή άδειας. Οι κάρτες προσωπικού προγραμματίζονται πάντοτε με πλήρη άδεια ( και κλιματισμού). Τις κάρτες προσωπικού μπορούμε να τις προγραμματίσουμε σε όσα δωμάτια θέλουμε και έτσι με την ίδια κάρτα να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου.κάθε φορά που μπαίνουμε στη διαδικασία προγραμματισμού, η συσκευή συμπληρώνει τη μνήμη με τις νέες κάρτες, χωρίς όμως να διαγράφει όσες έχουν προγραμματιστεί. Αν κάποια μνήμη έχει συμπληρωθεί με 20 κάρτες, τότε δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε άλλες, παρά μόνο αν σβήσουμε τις ήδη υπάρχουσες. Οι δύο περιοχές της μνήμης είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, που σημαίνει ότι αν σβήσουμε τις

3 κάρτες πελατών, οι κάρτες προσωπικού παραμένουν στην μνήμη ή αντίστροφα. Επίσης δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την ίδια κάρτα και στις δύο περιοχές μνήμης. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μπορούμε αν θέλουμε να διαγράψουμε τις προγραμματισμένες κάρτες πελατών ή προσωπικού μέσα από τη συσκευή RF54. Αυτό γίνεται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 1. Αφαιρούμε οποιαδήποτε κάρτα από τους καρτοδιακόπτες RF52/RF Πατάμε παρατεταμένα, για 5 δευτερόλεπτα, το πλήκτρο για τις κάρτες πελατών ή το πλήκτρο B για τις κάρτες προσωπικού. Τα δ ύ ο ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς R F 5 4 αναβοσβήνουν για λίγο και έπειτα σβήνουν, ενώ ταυτόχρονα από τους καρτοδιακόπτες RF52/RF53 ακούγεται ένα ``μπιπ`` και ανάβει το πράσινο και κόκκινο ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη μνήμη έχει διαγραφεί και καμία από τις κάρτες της δεν είναι πλέον έγκυρη. Πριν προγραμματίσουμε για πρώτη φορά οποιαδήποτε κάρτα, θα πρέπει να κάνουμε την παραπάνω διαδικασία και για τις δύο περιοχές μνήμης (μνήμη πελατών και μνήμη προσωπικού). RF52 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συσκευή RF54 xρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τον έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς της πόρτας, του και του κλιματισμού. Λειτουργεί σε συνεργασία με έναν ή δύο καρτοδιακόπτες RFID (RF52/RF53), προαιρετικά με μια μονάδα επέκτασης εξόδων (RF55) και επίσης προαιρετικά με μία ή περισσότερες μαγνητικές επαφές στα φύλλα των παραθύρων. Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με κάρτες RF51 και με αυτές να ενεργοποιεί τα φορτία της. Μπορούμε να προγραμματίσουμε έως και 20 κάρτες προσωπικού με πλήρη άδεια και έως και 20 κάρτες πελατών με άδεια μόνο ή και κλιματισμού. ΣΤΗΡΙΞΗ Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να τοποθετηθεί μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και κουμπώνει επάνω σε ηλεκτρολογική ράγα. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η σύνδεση των συσκευών πρέπει να γίνει όπως φαίνεται στα σχήματα 3, 4 ή 5, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Στο ίδιο σχήμα π ρ οτ ε ί ν ο ν τα ι ο ι δ ι α το μ έ ς κα ι τα ε ί δ η τω ν καλωδίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις. Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα πρέπει να Βραχυκυκλωτήρας (DOOR) Βραχυκυκλωτήρας (TERMINAL) RF53 Σχήμα 1 Ενδεικτικό άδειας Σχήμα 2 Σελίδα 3 από 6 Πλήκτρο μνήμης προσωπικού Ενδεικτικό άδειας κλιματισμού Πλήκτρο μνήμης πελατών

4 L N 2 x 1.5mm Κλιματισμού 1 RF53 AB Φωτισμού 2 N L N 230V A 230V A DR W1 W2 Μονάδα ελέγχου RF54 RF53 A B B A N 230V A 230V A R Επέκταση ισχύος Φωτισμού και κλιματισμού RF55 Ο τύπος καλωδίου εξαρτάται από τα φορτία Κλιματισμού 2 εξαρτάται από τα φορτία Φωτισμού 1 RF52 AB 3 x 0.75 μέχρι 3 x 1.50mm RF52 A B Προσοχή!!!: Οι μαγνητικές επαφές που συνδέονται στην είσοδο W1, ελέγχουν μόνο την επαφή κλιματισμού της συσκευής επέκτασης ισχύος RF55. Μαγνητικές επαφές παραθύρων BS429 Μηχανισμός πόρτας (12V D ή 12V A/D) RF52/RF53 ως εσωτερικού, ο βραχυκυκλωτήρας (DOOR) (TERMINAL) δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι (σχήμα 1). Eσωτερικός καρτοδιακόπτης ελέγχου και κλιματισμού RF52/RF53 Σχήμα 3. συστήματος ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού. Οι ασφάλειες προστασίας των κυκλωμάτων και κλιματισμού εξαρτώνται από τα φορτία. Ασφάλεια προστασίας μονάδας ελέγχου και καρτοδιακοπτών 10Α Οι ασφάλειες προστασίας των κυκλωμάτων και κλιματισμού εξαρτώνται από τα φορτία. RF52/RF53 ως εξωτερικού, ο βραχυκυκλωτήρας (DOOR) (TERMINAL) θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι (σχήμα 1). Eξωτερικός καρτοδιακόπτης ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς RF52/RF53

5 2 x 1.5mm RF52 A B RF53 A B Σχήμα 4. συστήματος ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς μόνο. Ασφάλεια προστασίας μονάδας ελέγχου και καρτοδιακοπτών 10Α L N RF52/RF53 ως εξωτερικού, ο βραχυκυκλωτήρας (DOOR) (TERMINAL) θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι (σχήμα 1). Eξωτερικός καρτοδιακόπτης ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς RF52/RF53 N L N 230V A 230V A Μονάδα ελέγχου RF54 DR W1 W2 B A Σελίδα 5 από 6 Μηχανισμός πόρτας (12V D ή 12V A/D)

6 Κλιματισμού 1 N L N 230V A 230V A Μονάδα ελέγχου RF54 Σχήμα 5. συστήματος ελέγχου και κλιματισμού μόνο. εξαρτάται από τα φορτία Φωτισμού 1 Οι ασφάλειες προστασίας των κυκλωματών και κλιματισμού εξαρτώνται από τα φορτία. 2 x 1.5mm Ασφάλεια προστασίας μονάδας ελέγχου και καρτοδιακοπτών 10Α L N DR W1 W2 Μαγνητικές επαφές παραθύρων BS429 Μηχανισμός πόρτας (12V D ή 12V A/D) RF53 A B Προσοχή!!!: H επαφή W1 πρέπει να συνδεθεί όπως στο σχήμα, διαφορετικά θα ακυρωθεί ο έλεγχος των μαγνητικών επαφών (οι μαγνητικές επαφές συνδέονται μόνο στην επαφή W2. B A RF52 A B RF52/RF53 ως εσωτερικού, ο βραχυκυκλωτήρας (DOOR) δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος, (TERMINAL) θα πρέπει να είναι τοποθετημένος (σχήμα 1). Eσωτερικός καρτοδιακόπτης ελέγχου και κλιματισμού RF52/RF53 Σελίδα 6 από 6

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών Elvox

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ www.olympiaelectronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New Κεντρική ηλεκτρονική µονοφασική µονάδα, για την αυτοµατοποίηση φύλλων καγκελόπορτας µε ενσωµατωµένο ραδιοφωνικό δέκτη. - Mοντέλο LG 2150 New : Χωρίς ραδιοφωνικό έκτη -

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εγχειριδίου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της InviBit Τα λογότυπα, τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα