Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών"

Transcript

1 Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών Θεοδοσίου Σεβαστή 1, Καρασαββίδης Ηλίας 2 {theodosiou, 1 Πληροφορικός, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας 2 Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας Περίληψη Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος αποτίμησης του τεχνολογικού αλφαβητισμού, ο οποίος εστιάζεται στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Στη μελέτη που περιγράφεται συμμετείχαν 70 προπτυχιακές φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος από τις οποίες και ζητήθηκε να δώσουν σύντομους ορισμούς για 47 τεχνολογικούς όρους που επιλέχθηκαν από τραγούδια και γνωστά ραδιοτηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα. Οι ορισμοί που δόθηκαν αξιολογήθηκαν από τους συγγραφείς ως προς την ορθότητά τους, με τη χρήση κλίμακας 3 επιπέδων που εκτείνονταν από μη κατανόηση έως πλήρη κατανόηση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι για τα 2/3 των όρων που εξετάστηκαν η κατανόηση των φοιτητριών κυμάνθηκε από μέτρια ως υψηλά επίπεδα ενώ ήταν από μικρή έως ελάχιστη για το 1/3 των όρων περίπου. Η συσχέτιση της κατανόησης αυτής με το επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητριών με εφαρμογές λογισμικού κυμάνθηκε από μικρή έως μέση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των δυνατοτήτων που φαίνεται να διανοίγονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών μετρήσεων του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού. Λέξεις Κλειδιά: Αλφαβητισμός σε ΤΠΕ, επάρκεια σε ΤΠΕ, εναλλακτική μέτρηση, λειτουργική κατανόηση εννοιών Εισαγωγή Ο όρος τεχνολογικός αλφαβητισμός συναντάται στη βιβλιογραφία σε πολλές διαφορετικές εκδοχές όπως π.χ. Information Literacy, Computer Literacy, Digital Literacy, Network Literacy, Media Literacy κτλ (βλ. σχετικά Bawden, 2001). Η έννοια του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ έχει πάρει, στην πορεία του χρόνου, ποικίλες εννοιολογικές αποχρώσεις, οι οποίες ήταν πάντοτε συνάρτηση της εξέλιξης της τεχνολογίας. Μάλιστα, πολλές από τις δυσκολίες ορισμού του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήλθαν από τη στενή αλληλεξάρτηση με την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση. Δεξιότητες που θεωρούνταν ότι απεικόνιζαν τεχνολογικό αλφαβητισμό σε κάποια χρονική στιγμή, έπαψαν μεταγενέστερα να αποτελούν απόδειξή του. Για παράδειγμα, ένα άτομο που ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον κειμενογράφο την δεκαετία του 1980, θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνολογικά εναλφάβητο. Ωστόσο, στην δεκαετία του 1990, η έλευση του διαδικτύου διεύρυνε σημαντικά την έννοια του αλφαβητισμού: για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ως τεχνολογικά εναλφάβητος θα έπρεπε παράλληλα με τον κειμενογράφο να μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματαπελάτη παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 274 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αναφορικά με τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, υπάρχουν δύο γενικές τάσεις που αποτυπώνονται στην βιβλιογραφία. Από τη μια πλευρά είναι η παραδοσιακή λειτουργική θεώρηση των ΤΠΕ, όπου αυτές προσεγγίζονται εργαλειακά με την έμφαση να δίνεται στη συχνότητα χρήσης εφαρμογών λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι οι μελέτες της PISA όπου εξετάζονται η συχνότητα, οι στάσεις και η αυτοπεποίθηση στη χρήση εφαρμογών γραφείου, διαδικτύου, πολυμέσων και ψηφιακών παιχνιδιών (OECD, 2009). Η προσέγγιση αυτή είναι ενδεικτική αυτού που παραδοσιακά αποκαλείται τεχνολογικός αλφαβητισμός ή αλφαβητισμός στις ΤΠΕ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πιο σύγχρονη τάση η οποία δίνει έμφαση τόσο στη λειτουργική χρήση των ΤΠΕ όσο, κυρίως, στις αρχές που διέπουν τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές. Παράλληλα με τις δεξιότητες χρήσης λογισμικού, η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών: υλικό, λογισμικό συστήματος, λογισμικό εφαρμογών, δίκτυα και αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μια νέα τάση που διαμορφώνεται και είναι ενδεικτική αυτού που αποκαλείται επάρκεια στις ΤΠΕ (ICT competency) (βλ. π.χ. Cha et al., 2011). Ζητήματα Μέτρησης Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την αποτελεσματική συμμετοχή στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από την άποψη αυτή τίθεται το ζήτημα προσδιορισμού του επιπέδου του τεχνολογικού αλφαβητισμού με μεθοδολογικούς κυρίως όρους. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος αποτίμησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίων στα πλαίσια ερευνών επισκόπησης μεγάλης κλίμακας. Στις έρευνες αυτές οι χρήστες εκτιμούν οι ίδιοι τα επίπεδα τεχνολογικού αλφαβητισμού τους καθώς και τη συχνότητα χρήσης τους χρησιμοποιώντας τυπικές 5θάθμιες ή 7βάθμιες κλίμακες. Οι μελέτες αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (βλ. π.χ. Conole, Laat, Dillon & Darby 2006; Oliver & Goerke 2007; Margaryan & Littlejohn 2009; Margaryan, Littlejohn & Vojt 2011; Salaway & Caruso 2007; Kvavik 2005; Jones, Ramanaua, Cross & Healing 2010; Eurostat, 2012; Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, 2011). Στις μελέτες αυτές οι μετρήσεις συνήθως χαρακτηρίζονται από την έμφαση σε δεξιότητες και συχνότητες χρήσης λογισμικών. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται (self-report instruments) ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας καθώς οι χρήστες μπορούν εύκολα είτε να υπερβάλλουν για τις δεξιότητες τους είτε να τις υποτιμούν. Από την άποψη αυτή, διαπιστώνεται ένα κενό στο πεδίο του τεχνολογικού αλφαβητισμού όσον αφορά τη μέτρησή του, το οποίο σχετίζεται με την μειωμένη έμφαση σε έννοιες ΤΠΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η διαφαινόμενη νέα τάση που εστιάζει στην επάρκεια στις ΤΠΕ, εξετάζει ρητά έννοιες που σχετίζονται με τις αρχές λειτουργίας των ΤΠΕ. Οι προσπάθειες μέτρησης της επάρκειας στις ΤΠΕ εστιάζονται (α) στον καθορισμό του στάνταρτ επάρκειας και (β) στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μέτρησης. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται κάποιες αρχικές προσπάθειες ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Cha et al., 2011). Ιδιαίτερα αναφορικά με το ζήτημα της κατανόησης εννοιών, μια σημαντική παράμετρος είναι η πρακτική-λειτουργική κατανόηση εννοιών σε διάφορα πλαίσια της καθημερινότητας. Με βάση τη συλλογιστική αυτή, θεωρούμε ότι μια σημαντική έκφανση τεχνολογικού αλφαβητισμού αφορά την ικανότητα κατανόησης. Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρήσαμε να πειραματιστούμε με έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης του τεχνολογικού αλφαβητισμού που να μην εστιάζει απλά σε δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήσαμε την κατανόηση τεχνολογικών όρων σε

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 275 διάφορα ψηφιακά κείμενα της καθημερινής κουλτούρας, όπως τραγούδια και διαφημιστικά μηνύματα, μέσα από την εξέταση της πρακτικής σημασίας και λειτουργικής κατανόησης που έχουν κάποιοι τεχνολογικοί όροι που εμπεριέχονται σε αυτά. Η ιδέα αξιοποίησης αυτού του τύπου ψηφιακών κειμένων για την εξέταση των επιπέδων του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήρθε από την ύπαρξη πολλών τέτοιων μηνυμάτων τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουν ως βασικό θέμα την τεχνολογία στις διάφορες εκφάνσεις της. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και άλλες που εισάγουν νέα προϊόντα διαδικτυακού τύπου, έχουν ακολουθήσει μια πολύ δημιουργική προσέγγιση προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών διαφημιστικών μηνυμάτων, βασική θεματική των οποίων είναι η τεχνολογία. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα μηνύματα είναι τόσο πετυχημένα και έχουν τόσο μεγάλη απήχηση που έχουν πλέον καταστεί μέρος του καθημερινού λόγου (everyday discourse). Τα ψηφιακά αυτά κείμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης επειδή κατά κανόνα χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους πολλοί εκ των οποίων είναι σκοπίμως εξειδικευμένοι και εντέχνως εξεζητημένοι. Από την άποψη αυτή, αποτελούν πολύ ενδιαφέρον υλικό για διερεύνηση του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού τόσο εφήβων και φοιτητών όσο και του γενικού πληθυσμού. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε (α) στον προσδιορισμό του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών με όρους κατανόησης ψηφιακών κειμένων και (β) στη διερεύνηση της σχέσης της κατανόησης αυτής με τα επίπεδα του τεχνολογικού αλφαβητισμού που προκύπτουν από πιο συμβατικά εργαλεία μέτρησης. Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: (α) Ποιο είναι το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας από φοιτητές; (β) Πως σχετίζεται το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας με το αντίστοιχο επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητών με εφαρμογές λογισμικού; Μέθοδος Υποκείμενα Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 70 πρωτοετείς φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης περιφερειακού πανεπιστημίου. Η μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια υποχρεωτικού εισαγωγικού μαθήματος στις ΤΠΕ και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Λειτουργικοποίηση Το επίπεδο τεχνολογικού αλφαβητισμού ως προς την κατανόηση όρων από την καθημερινή ζωή προήρθε (α) από τραγούδια και (β) από τη μεγάλη γκάμα διαφημιστικών μηνυμάτων που είναι διαθέσιμα τα τελευταία 4 χρόνια. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 47 τεχνολογικοί όροι από τις ακόλουθες πηγές: (α) τραγούδι Computer Love (Μπαλαφούτης, 1998) (14 όροι), (β) ραδιοφωνικό διαφημιστικό μήνυμα προπληρωμένης κάρτας Prepaid της Τράπεζας Κύπρου (6 όροι), Τράπεζα Κύπρου (2007), (γ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Γερμανός (Γερμανός, 2009) (4 όροι), (δ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Cosmote (Cosmote, 2011) (6 όροι), (ε) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (ΟΤΕ, 2011) (5 όροι), (στ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα i-bank store της Εθνικής Τράπεζας (Εθνική Τράπεζα, 2011) (3 όροι)

4 276 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και (ζ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (9 όροι). (Οι όροι αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 1). Το φάσμα των εννοιών που καλύπτουν οι 47 αυτοί όροι είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καλύπτει ποικίλες τεχνολογικές συσκευές και υπηρεσίες σε πολλές χρήσεις και σε διάφορα πλαίσια. Δεδομένου ότι το υλικό περιλάμβανε πολλούς όρους, καθώς διαφημίζονταν πολλές τεχνολογικές συσκευές και/ή υπηρεσίες, επιλέχθηκαν συστηματικά είτε οι πιο τεχνικοί όροι είτε όροι που ήταν καίριας σημασίας για την κατανόηση του εκάστοτε ψηφιακού κειμένου στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες έννοιες επαναλαμβάνονταν, καταβλήθηκε προσπάθεια κατά την επιλογή των όρων ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις και επικαλύψεις. Το επίπεδο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με συμβατικούς όρους εξετάστηκε διαμέσου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίστηκε επί τούτου για τους σκοπούς της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 6 ενότητες με ερωτήσεις εξοικείωσης με διάφορους τομείς των ΤΠΕ: λειτουργικό σύστημα (25 ερωτήσεις), εφαρμογές γραφείου (12 ερωτήσεις), διαδίκτυο (37 ερωτήσεις), πολυμέσα (20 ερωτήσεις) και παιχνίδια (4 ερωτήσεις). Όλες οι ερωτήσεις ήταν 5-βάθμιας κλίμακας Likert και κυμαίνονταν από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ). Διαδικασία Η εξέταση της κατανόησης τεχνολογικών όρων πραγματοποιήθηκε εντός του αμφιθεάτρου στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και διήρκεσε περίπου 1 ώρα. Αρχικά παρουσιάστηκε (είτε ακουστικά είτε οπτικά) το πρώτο ψηφιακό κείμενο και στη συνέχεια έγινε προβολή διαφάνειας με το αντίστοιχο απομαγνητοφωνημένο γραπτό λόγο (στίχοι, διάλογοι κτλ). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις φοιτήτριες να δώσουν γραπτώς ένα σύντομο ορισμό για όσους όρους ήταν υπογραμμισμένοι στη σχετική διαφάνεια που προβάλλονταν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τα υπόλοιπα τμήματα των ψηφιακών κειμένων. Ο χρόνος που δόθηκε στις φοιτήτριες για να δώσουν σύντομους ορισμούς ήταν ανάλογος των όρων που περιλαμβάνονταν σε κάθε διαφάνεια και κυμάνθηκε από 3 έως 8 λεπτά. Το συμβατικό ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ χορηγήθηκε ηλεκτρονικά στα πλαίσια της δεύτερης εβδομάδας του μαθήματος. Η συμπλήρωση του ήταν υποχρεωτική για την κατάταξη των φοιτητριών σε ομοιογενή τμήματα για τα εργαστήρια του μαθήματος και πραγματοποιήθηκε εκτός τάξης. Ανάλυση Μετά από μια πρώτη εξέταση των ορισμών που έδωσαν οι φοιτήτριες για τους τεχνολογικούς όρους, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα απλό σχήμα κωδικοποίησης. Ειδικότερα, το σχήμα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε τρία γενικά επίπεδα: (α) λανθασμένη κατανόηση (ή μη απάντηση), (β) μερική κατανόηση και (γ) πλήρη κατανόηση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δυαδικό σχήμα κωδικοποίησης τύπου σωστόλάθος, το οποίο εκτείνεται από την μη κατανόηση στην κατανόηση με ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο αποτυπώνει μια μερική κατανόηση. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι απαντήσεις όλων των φοιτητριών που συμμετείχαν για κάθε όρο κωδικοποιήθηκαν από την πρώτη συγγραφέα με βάση το προαναφερθέν σχήμα. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε τυχαία το 10% των υποκειμένων, οι απαντήσεις των οποίων κωδικοποιήθηκαν από τον δεύτερο συγγραφέα χρησιμοποιώντας το ίδιο σχήμα. Το αρχικό επίπεδο συμφωνίας ήταν 81,48%. Ενώ σε κάποιους όρους η συμφωνία ήταν πλήρης, σε κάποιους άλλους όρους υπήρχαν αποκλίσεις. Εξετάστηκαν εκ νέου οι όροι και οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτήτριες προκειμένου να προσδιοριστούν οι λόγοι της διαφορετικής βαθμολόγησης. Αφού επιλύθηκαν οι όποιες ασυμφωνίες στην κωδικοποίηση, πραγματοποιήθηκε

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 277 επακανωδικοποίηση των απαντήσεων και το τελικό επίπεδο συμφωνίας διαμορφώθηκε στο 92,98%. Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, προχωρήσαμε στον υπολογισμό των σωστών απαντήσεων και των συχνοτήτων αθροιστικά για την κάθε ενότητα. Ειδικότερα, οι όροι από τα ψηφιακά κείμενα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε 4 μεγάλες κατηγορίες: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση, πολυμέσα, παιχνίδια. Ως προς το ερωτηματολόγιο, για κάθε ενότητα που προαναφέρθηκε υπολογίστηκε από τις απαντήσεις των φοιτητριών μια νέα αθροιστική μεταβλητή η οποία αντικατόπτριζε το συνολικό ποσοστό εξοικείωσης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκαν 7 νέες συνθετικές μεταβλητές: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση (ενέργειες), δικτύωση (εφαρμογές λογισμικού), πολυμέσα (ενέργειες), πολυμέσα (εφαρμογές λογισμικού), παιχνίδια ΗΥ και παιχνίδια διαδικτύου. Οι συνθετικές μεταβλητές που προέκυψαν από την κατανόηση των ψηφιακών κειμένων και την εξοικείωση με ενέργειες και εφαρμογές λογισμικού διαμέσου της παραπάνω διαδικασίας συσχετίστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν συνάφειες. Αποτελέσματα Το 1ο ερώτημα εστιάστηκε στην κατανόηση τεχνολογικών όρων σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Λόγω περιορισμών χώρου, τα αποτελέσματα παρατίθενται συγκεντρωτικά σε ποσοστιαία διαστήματα στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Κατανομή ορθών απαντήσεων σε διαστήματα % ορθών απαντήσεων Όροι clipboard, CPU, φορτώνω, backup, Please register this copy, tweet, GPS, 3G, RPG, mana, DivX, δοκίμασα Ctrl+Alt+Delete, task manager (Ν=14) αρχεία, post, αναζήτησης, limited profile, WiFi, έχασα όλα (Ν=6) Photoshop, παπάκι, ψιψιψίνια, κοκοψόψαρα, poke, ανέβασε, mutual (Ν=7) σώσει, open, λέει, περάσω, συνδέεις, follow, chat, παγώσει (Ν=8) ανοίγω, computer, keyboard, copy, , λέμε, internet, downloading, like, comment, πάτησα pause (Ν=12) Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι φοιτήτριες είχαν μικρή-ελάχιστη κατανόηση για 14 όρους και μεγάλη κατανόηση για 12 όρους, ενώ η κατανόηση για τους υπόλοιπους 21 όρους κυμάνθηκε από χαμηλά έως μέσα επίπεδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι όροι η κατανόηση των οποίων κινήθηκε στα δύο άκρα. Ειδικότερα, μόλις το 5% των φοιτητριών έδωσαν ορθούς ορισμούς για τους όρους: clipboard, CPU, Please register this RPG, mana, divx, Ctrl+Alt+Del. Από την άλλη πλευρά, το 90% των συμμετεχόντων έδωσε ορθούς ορισμούς για τους όρους ανοίγω και Internet. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό καθώς οι φοιτήτριες είχαν κάποιο βαθμό κατανόησης των μισοών περίπου όρων ενώ είχαν πλήρη κατανόηση του 1/4 περίπου των όρων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα στην κατανόηση του 1/3 περίπου των όρων όπου διαπιστώθηκε είτε μηδαμινή είτε ελάχιστη κατανόηση. Το 2ο ερώτημα εστιάστηκε στο κατά πόσο η κατανόηση των τεχνολογικών όρων σχετίζεται με την εξοικείωση με συμβατικές εφαρμογές λογισμικού. Εξετάσαμε τις συσχετίσεις της

6 278 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή κατανόησης των ψηφιακών κειμένων με τις απαντήσεις των φοιτητριών στο ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνονται στον πίνακα 2. Ενότητες Πίνακας 2: Συσχετίσεις μεταξύ συνθετικών μεταβλητών Λειτουργικό Σύστημα Δικτύωση Ενέργειες Ερωτηματολόγιο Εξοικείωσης με ΤΠΕ Πολυμέσα Ενέργειες Λειτουργικό,448** Σύστημα Ψηφιακά Δικτύωση,390**,262* Κείμενα Πολυμέσα,311** 0,213 Πολυμέσα Εφαρμογές Δικτύωση Εφαρμογές Παιχνίδια ΗΥ Παιχνίδια 0,079 0,071 * p<0.05, **, p<0.01 Παιχνίδια Διαδι κτύου Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθετικών μεταβλητών που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα «λειτουργικό σύστημα» υπήρξε θετική, μέση και στατιστικώς σημαντική. Αυτό υποδηλώνει πως όσο μεγαλύτερη ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με το λειτουργικό σύστημα τόσο περισσότερες πιθανότητες είχαν να απαντήσουν σωστά στην ερμηνεία όρων που σχετίζονταν με την ενότητα λειτουργικό σύστημα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (ενέργειες)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με την συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων, ήταν μέτρια, θετική και στατιστικώς σημαντική. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με τις διάφορες ενέργειες της δικτύωσης (όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις στους στο ερωτηματολόγιο), τόσο πιο πιθανόν ήταν να γνωρίζουν τους διάφορους όρους που σχετίζονταν με το διαδίκτυο στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (εφαρμογές)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεν θετική και στατιστικώς σημαντική αλλά χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες. Η συνάφεια μεταξύ των συνθετικών μεταβλητών «πολυμέσα (ενέργειες)» όπως αυτή καταγράφηκε από το ερωτηματολόγιο με τη συνθετική μεταβλητή «πολυμέσα» των ψηφιακών κειμένων υπήρξε θετική και στατιστικώς σημαντική πλην όμως χαμηλή. Η σχέση αυτή συνιστά ότι όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με διάφορες ενέργειες πολυμέσων τόσο πιο πιθανόν ήταν να κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονταν με τα πολυμέσα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, η εξοικείωση των φοιτητριών με συγκεκριμένες εφαρμογές πολυμέσων καθώς και με παιχνίδια υπολογιστή δεν φάνηκε να σχετίζεται με την κατανόηση των αντίστοιχων όρων της δοκιμασίας. Συζήτηση Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάγκη για προσδιορισμό του επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ συνδέεται στενά με

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 279 το ζήτημα της μέτρησης. Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού εστιάζει περισσότερο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού παρά στις έννοιες που συγκροτούν τις ΤΠΕ. Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε έναν εναλλακτικό τρόπο αποτίμησης του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ ο οποίος δίνει έμφαση σε έννοιες και ειδικότερα στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτήτριες είχαν από μέτρια έως μεγάλη κατανόηση για τα 2/3 περίπου των όρων που εξετάστηκαν αλλά μικρή ή ελάχιστη κατανόηση για το υπόλοιπο 1/3. Παρόλο που το συνολικό επίπεδο κατανόησής τους κρίνεται ικανοποιητικό, η γνωστή εκτίμηση του Prenksy (2001) περί ψηφιακών ιθαγενών φαίνεται να επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς όσο αφορά την λειτουργική κατανόηση όρων ΤΠΕ από τις φοιτήτριες. Παράλληλα εξετάσαμε το κατά πόσο η κατανόηση των ψηφιακών κειμένων από τις φοιτήτριες σχετίζεται με τα αντίστοιχα επίπεδα εξοικείωσης τους με εφαρμογές λογισμικού διαφόρων τύπων. Τόσο η κατεύθυνση (θετική) όσο και το μέγεθος (χαμηλή-μέση) της συνάφειας έδειξαν ότι υπάρχει εννοιολογική συγγένεια μεταξύ των τεχνολογικών όρων και της εξοικείωσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού: όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με κάποιες εφαρμογές λογισμικού τόσο πιο πιθανόν είναι να κατανοεί ορθά τους χρησιμοποιούμενους τεχνικούς όρους στα ψηφιακά κείμενα που μελετήθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός συνάφειας για τις στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ήταν είτε μέσος είτε χαμηλός στοιχείο που υποδηλώνει ότι μόνο ένα μικρό (ή πολύ μικρό ανάλογα) ποσοστό της διακύμανσης της κάθε συνθετικής μεταβλητής κατανόησης τεχνολογικών όρων μπορεί να ερμηνευθεί από την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή εξοικείωσης με συναφείς εφαρμογές λογισμικού. Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών κειμένων στα πλαίσια της νέας τάσης αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού που δεν βασίζεται μόνο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού (Cha et al., 2011). Τα αποτελέσματα συνιστούν ότι εναλλακτικές μετρήσεις αυτού του τύπου είναι πολύ υποσχόμενες για την αποτίμηση του πραγματικού λειτουργικού επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ, ειδικά όταν επιδιώκεται να συμπεριληφθούν και έννοιες ΤΠΕ σε αυτή την αποτίμηση. Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, απομένει η συστηματική διερεύνηση του ζητήματος μελλοντικά. Αναφορές Bawden, D. (2001) Information and digital literacies: a review of concepts, Journal of Documentation, 57(2), Cha, S.E., Jun, S.J., Kwon, D.Y., Kim, H.S., Kim, S.B., Kim, J.M., Kim, Y.A., Han, S.G., Seo, S.S., Jun, W.C., Kim, H.C. & Lee, W.G. (2011). Measuring achievement of ICT competency for students in Korea. Computers & Education, 56, Conole, G., Laat, M. D., Dillon, T., & Darby, J. (2006). JISC LXP student experiences of technologies final report. Joint Information Systems Committee. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από dec06.pdf Eurostat. (2012). Computer skills in the EU27 in figures. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Jones C., Ramanaua R., Cross S. & Healing G. (2010). Net generation or Digital Natives: is there a distinct new generation entering university? Computers and Education, 54 (3), Kvavik, R. (2005). Convenience, communications, and control: How students use technology. Στο D. G. Oblinger & J. L. Oblinger (Eds.), Educating the net generation (Chap. 7). Boulder, CO: EDUCAUSE. Margaryan A. & Littlejohn A. (2009). Are digital natives a myth or reality?: students use of technologies for learning. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από

8 280 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή MargaryanAndLittlejohn-draft pdf Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University student's use of digital technologies. Computer & Education. 56 (2), OECD. (2008). ICT familiarity component for the student questionnaire. PISA Ανακτήθηκε στις 10 Μαίου 2012 από pisa2009.acer.edu.au/downloads/pisa09_student_questionnaire.pdf Oliver B. & Goerke V. (2007). Australian undergraduates use and ownership of emerging technologies: implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23 (2), Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου, 2012 από Prensky, M Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9 (5): 1-6. Ανακτήθηκε στις 25 Απριλίου από Part1 Salaway G. & Caruso J. (2007). The ECAR Study of Undergraduate Students and Technology. EDUCAUSE, Boulder, CO. Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2010). Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2011). Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Μπαλαφούτης, Ε. (1998). Computer Love. (Μουσική: Δ. Τσακνής, Ερμηνεία: Χ. Κλυνν). Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από Τράπεζα Κύπρου (Παραγωγός) (2007). Ψώνια στο Ιντερνετ. Διαφημιστικό Ραδιοφωνικό Μήνυμα Προπληρωμένης Κάρτας Prepaid. [Αρχείο Ήχου]. Γερμανός (Παραγωγός). (2009). Το χάσαμε το κορμί. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Cosmote (Παραγωγός). (2011). Lola86. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Κάρτα Internet on the go. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός). (2011). Οι mutual εντάξει. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Conn-X. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Εθνική Τράπεζα (Παραγωγός). (2011). Μαγεμένο Δάσος. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός) (2007). Στη μάνα σου τό πες;. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Ευρυζωνικότητας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΠΑΛ Θήβας Τομέας Πληροφορικής

1o ΕΠΑΛ Θήβας Τομέας Πληροφορικής 1o ΕΠΑΛ Θήβας Τομέας Πληροφορικής 2 ο χμ Θηβών-Χαλκίδας Τηλ.: 2262027893 Φαξ: 2262027893 Email: mail@1epal-thivas.voi.sch.gr Website: 1epal-thivas.voi.sch.gr plhroforikh.1epalthivas Ειδικότητες Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης

Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης Μαριολένη Παρίση, Βασίλης Κόμης, Νικόλαος Τσέλιος parisima@upatras.gr, komis@upatras.gr, nitse@ece.upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Όπως θα δούμε αργότερα στη Στατιστική Συμπερασματολογία, λέγοντας ότι «από έναν πληθυσμό παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους» εννοούμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές,,..., που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα