Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών"

Transcript

1 Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών Θεοδοσίου Σεβαστή 1, Καρασαββίδης Ηλίας 2 {theodosiou, 1 Πληροφορικός, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας 2 Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας Περίληψη Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος αποτίμησης του τεχνολογικού αλφαβητισμού, ο οποίος εστιάζεται στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Στη μελέτη που περιγράφεται συμμετείχαν 70 προπτυχιακές φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος από τις οποίες και ζητήθηκε να δώσουν σύντομους ορισμούς για 47 τεχνολογικούς όρους που επιλέχθηκαν από τραγούδια και γνωστά ραδιοτηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα. Οι ορισμοί που δόθηκαν αξιολογήθηκαν από τους συγγραφείς ως προς την ορθότητά τους, με τη χρήση κλίμακας 3 επιπέδων που εκτείνονταν από μη κατανόηση έως πλήρη κατανόηση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι για τα 2/3 των όρων που εξετάστηκαν η κατανόηση των φοιτητριών κυμάνθηκε από μέτρια ως υψηλά επίπεδα ενώ ήταν από μικρή έως ελάχιστη για το 1/3 των όρων περίπου. Η συσχέτιση της κατανόησης αυτής με το επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητριών με εφαρμογές λογισμικού κυμάνθηκε από μικρή έως μέση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των δυνατοτήτων που φαίνεται να διανοίγονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών μετρήσεων του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού. Λέξεις Κλειδιά: Αλφαβητισμός σε ΤΠΕ, επάρκεια σε ΤΠΕ, εναλλακτική μέτρηση, λειτουργική κατανόηση εννοιών Εισαγωγή Ο όρος τεχνολογικός αλφαβητισμός συναντάται στη βιβλιογραφία σε πολλές διαφορετικές εκδοχές όπως π.χ. Information Literacy, Computer Literacy, Digital Literacy, Network Literacy, Media Literacy κτλ (βλ. σχετικά Bawden, 2001). Η έννοια του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ έχει πάρει, στην πορεία του χρόνου, ποικίλες εννοιολογικές αποχρώσεις, οι οποίες ήταν πάντοτε συνάρτηση της εξέλιξης της τεχνολογίας. Μάλιστα, πολλές από τις δυσκολίες ορισμού του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήλθαν από τη στενή αλληλεξάρτηση με την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση. Δεξιότητες που θεωρούνταν ότι απεικόνιζαν τεχνολογικό αλφαβητισμό σε κάποια χρονική στιγμή, έπαψαν μεταγενέστερα να αποτελούν απόδειξή του. Για παράδειγμα, ένα άτομο που ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον κειμενογράφο την δεκαετία του 1980, θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνολογικά εναλφάβητο. Ωστόσο, στην δεκαετία του 1990, η έλευση του διαδικτύου διεύρυνε σημαντικά την έννοια του αλφαβητισμού: για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ως τεχνολογικά εναλφάβητος θα έπρεπε παράλληλα με τον κειμενογράφο να μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματαπελάτη παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 274 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αναφορικά με τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, υπάρχουν δύο γενικές τάσεις που αποτυπώνονται στην βιβλιογραφία. Από τη μια πλευρά είναι η παραδοσιακή λειτουργική θεώρηση των ΤΠΕ, όπου αυτές προσεγγίζονται εργαλειακά με την έμφαση να δίνεται στη συχνότητα χρήσης εφαρμογών λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι οι μελέτες της PISA όπου εξετάζονται η συχνότητα, οι στάσεις και η αυτοπεποίθηση στη χρήση εφαρμογών γραφείου, διαδικτύου, πολυμέσων και ψηφιακών παιχνιδιών (OECD, 2009). Η προσέγγιση αυτή είναι ενδεικτική αυτού που παραδοσιακά αποκαλείται τεχνολογικός αλφαβητισμός ή αλφαβητισμός στις ΤΠΕ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πιο σύγχρονη τάση η οποία δίνει έμφαση τόσο στη λειτουργική χρήση των ΤΠΕ όσο, κυρίως, στις αρχές που διέπουν τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές. Παράλληλα με τις δεξιότητες χρήσης λογισμικού, η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών: υλικό, λογισμικό συστήματος, λογισμικό εφαρμογών, δίκτυα και αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μια νέα τάση που διαμορφώνεται και είναι ενδεικτική αυτού που αποκαλείται επάρκεια στις ΤΠΕ (ICT competency) (βλ. π.χ. Cha et al., 2011). Ζητήματα Μέτρησης Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την αποτελεσματική συμμετοχή στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από την άποψη αυτή τίθεται το ζήτημα προσδιορισμού του επιπέδου του τεχνολογικού αλφαβητισμού με μεθοδολογικούς κυρίως όρους. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος αποτίμησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίων στα πλαίσια ερευνών επισκόπησης μεγάλης κλίμακας. Στις έρευνες αυτές οι χρήστες εκτιμούν οι ίδιοι τα επίπεδα τεχνολογικού αλφαβητισμού τους καθώς και τη συχνότητα χρήσης τους χρησιμοποιώντας τυπικές 5θάθμιες ή 7βάθμιες κλίμακες. Οι μελέτες αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (βλ. π.χ. Conole, Laat, Dillon & Darby 2006; Oliver & Goerke 2007; Margaryan & Littlejohn 2009; Margaryan, Littlejohn & Vojt 2011; Salaway & Caruso 2007; Kvavik 2005; Jones, Ramanaua, Cross & Healing 2010; Eurostat, 2012; Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, 2011). Στις μελέτες αυτές οι μετρήσεις συνήθως χαρακτηρίζονται από την έμφαση σε δεξιότητες και συχνότητες χρήσης λογισμικών. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται (self-report instruments) ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας καθώς οι χρήστες μπορούν εύκολα είτε να υπερβάλλουν για τις δεξιότητες τους είτε να τις υποτιμούν. Από την άποψη αυτή, διαπιστώνεται ένα κενό στο πεδίο του τεχνολογικού αλφαβητισμού όσον αφορά τη μέτρησή του, το οποίο σχετίζεται με την μειωμένη έμφαση σε έννοιες ΤΠΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η διαφαινόμενη νέα τάση που εστιάζει στην επάρκεια στις ΤΠΕ, εξετάζει ρητά έννοιες που σχετίζονται με τις αρχές λειτουργίας των ΤΠΕ. Οι προσπάθειες μέτρησης της επάρκειας στις ΤΠΕ εστιάζονται (α) στον καθορισμό του στάνταρτ επάρκειας και (β) στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μέτρησης. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται κάποιες αρχικές προσπάθειες ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Cha et al., 2011). Ιδιαίτερα αναφορικά με το ζήτημα της κατανόησης εννοιών, μια σημαντική παράμετρος είναι η πρακτική-λειτουργική κατανόηση εννοιών σε διάφορα πλαίσια της καθημερινότητας. Με βάση τη συλλογιστική αυτή, θεωρούμε ότι μια σημαντική έκφανση τεχνολογικού αλφαβητισμού αφορά την ικανότητα κατανόησης. Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρήσαμε να πειραματιστούμε με έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης του τεχνολογικού αλφαβητισμού που να μην εστιάζει απλά σε δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήσαμε την κατανόηση τεχνολογικών όρων σε

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 275 διάφορα ψηφιακά κείμενα της καθημερινής κουλτούρας, όπως τραγούδια και διαφημιστικά μηνύματα, μέσα από την εξέταση της πρακτικής σημασίας και λειτουργικής κατανόησης που έχουν κάποιοι τεχνολογικοί όροι που εμπεριέχονται σε αυτά. Η ιδέα αξιοποίησης αυτού του τύπου ψηφιακών κειμένων για την εξέταση των επιπέδων του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήρθε από την ύπαρξη πολλών τέτοιων μηνυμάτων τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουν ως βασικό θέμα την τεχνολογία στις διάφορες εκφάνσεις της. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και άλλες που εισάγουν νέα προϊόντα διαδικτυακού τύπου, έχουν ακολουθήσει μια πολύ δημιουργική προσέγγιση προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών διαφημιστικών μηνυμάτων, βασική θεματική των οποίων είναι η τεχνολογία. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα μηνύματα είναι τόσο πετυχημένα και έχουν τόσο μεγάλη απήχηση που έχουν πλέον καταστεί μέρος του καθημερινού λόγου (everyday discourse). Τα ψηφιακά αυτά κείμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης επειδή κατά κανόνα χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους πολλοί εκ των οποίων είναι σκοπίμως εξειδικευμένοι και εντέχνως εξεζητημένοι. Από την άποψη αυτή, αποτελούν πολύ ενδιαφέρον υλικό για διερεύνηση του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού τόσο εφήβων και φοιτητών όσο και του γενικού πληθυσμού. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε (α) στον προσδιορισμό του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών με όρους κατανόησης ψηφιακών κειμένων και (β) στη διερεύνηση της σχέσης της κατανόησης αυτής με τα επίπεδα του τεχνολογικού αλφαβητισμού που προκύπτουν από πιο συμβατικά εργαλεία μέτρησης. Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: (α) Ποιο είναι το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας από φοιτητές; (β) Πως σχετίζεται το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας με το αντίστοιχο επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητών με εφαρμογές λογισμικού; Μέθοδος Υποκείμενα Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 70 πρωτοετείς φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης περιφερειακού πανεπιστημίου. Η μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια υποχρεωτικού εισαγωγικού μαθήματος στις ΤΠΕ και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Λειτουργικοποίηση Το επίπεδο τεχνολογικού αλφαβητισμού ως προς την κατανόηση όρων από την καθημερινή ζωή προήρθε (α) από τραγούδια και (β) από τη μεγάλη γκάμα διαφημιστικών μηνυμάτων που είναι διαθέσιμα τα τελευταία 4 χρόνια. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 47 τεχνολογικοί όροι από τις ακόλουθες πηγές: (α) τραγούδι Computer Love (Μπαλαφούτης, 1998) (14 όροι), (β) ραδιοφωνικό διαφημιστικό μήνυμα προπληρωμένης κάρτας Prepaid της Τράπεζας Κύπρου (6 όροι), Τράπεζα Κύπρου (2007), (γ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Γερμανός (Γερμανός, 2009) (4 όροι), (δ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Cosmote (Cosmote, 2011) (6 όροι), (ε) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (ΟΤΕ, 2011) (5 όροι), (στ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα i-bank store της Εθνικής Τράπεζας (Εθνική Τράπεζα, 2011) (3 όροι)

4 276 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και (ζ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (9 όροι). (Οι όροι αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 1). Το φάσμα των εννοιών που καλύπτουν οι 47 αυτοί όροι είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καλύπτει ποικίλες τεχνολογικές συσκευές και υπηρεσίες σε πολλές χρήσεις και σε διάφορα πλαίσια. Δεδομένου ότι το υλικό περιλάμβανε πολλούς όρους, καθώς διαφημίζονταν πολλές τεχνολογικές συσκευές και/ή υπηρεσίες, επιλέχθηκαν συστηματικά είτε οι πιο τεχνικοί όροι είτε όροι που ήταν καίριας σημασίας για την κατανόηση του εκάστοτε ψηφιακού κειμένου στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες έννοιες επαναλαμβάνονταν, καταβλήθηκε προσπάθεια κατά την επιλογή των όρων ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις και επικαλύψεις. Το επίπεδο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με συμβατικούς όρους εξετάστηκε διαμέσου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίστηκε επί τούτου για τους σκοπούς της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 6 ενότητες με ερωτήσεις εξοικείωσης με διάφορους τομείς των ΤΠΕ: λειτουργικό σύστημα (25 ερωτήσεις), εφαρμογές γραφείου (12 ερωτήσεις), διαδίκτυο (37 ερωτήσεις), πολυμέσα (20 ερωτήσεις) και παιχνίδια (4 ερωτήσεις). Όλες οι ερωτήσεις ήταν 5-βάθμιας κλίμακας Likert και κυμαίνονταν από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ). Διαδικασία Η εξέταση της κατανόησης τεχνολογικών όρων πραγματοποιήθηκε εντός του αμφιθεάτρου στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και διήρκεσε περίπου 1 ώρα. Αρχικά παρουσιάστηκε (είτε ακουστικά είτε οπτικά) το πρώτο ψηφιακό κείμενο και στη συνέχεια έγινε προβολή διαφάνειας με το αντίστοιχο απομαγνητοφωνημένο γραπτό λόγο (στίχοι, διάλογοι κτλ). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις φοιτήτριες να δώσουν γραπτώς ένα σύντομο ορισμό για όσους όρους ήταν υπογραμμισμένοι στη σχετική διαφάνεια που προβάλλονταν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τα υπόλοιπα τμήματα των ψηφιακών κειμένων. Ο χρόνος που δόθηκε στις φοιτήτριες για να δώσουν σύντομους ορισμούς ήταν ανάλογος των όρων που περιλαμβάνονταν σε κάθε διαφάνεια και κυμάνθηκε από 3 έως 8 λεπτά. Το συμβατικό ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ χορηγήθηκε ηλεκτρονικά στα πλαίσια της δεύτερης εβδομάδας του μαθήματος. Η συμπλήρωση του ήταν υποχρεωτική για την κατάταξη των φοιτητριών σε ομοιογενή τμήματα για τα εργαστήρια του μαθήματος και πραγματοποιήθηκε εκτός τάξης. Ανάλυση Μετά από μια πρώτη εξέταση των ορισμών που έδωσαν οι φοιτήτριες για τους τεχνολογικούς όρους, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα απλό σχήμα κωδικοποίησης. Ειδικότερα, το σχήμα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε τρία γενικά επίπεδα: (α) λανθασμένη κατανόηση (ή μη απάντηση), (β) μερική κατανόηση και (γ) πλήρη κατανόηση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δυαδικό σχήμα κωδικοποίησης τύπου σωστόλάθος, το οποίο εκτείνεται από την μη κατανόηση στην κατανόηση με ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο αποτυπώνει μια μερική κατανόηση. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι απαντήσεις όλων των φοιτητριών που συμμετείχαν για κάθε όρο κωδικοποιήθηκαν από την πρώτη συγγραφέα με βάση το προαναφερθέν σχήμα. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε τυχαία το 10% των υποκειμένων, οι απαντήσεις των οποίων κωδικοποιήθηκαν από τον δεύτερο συγγραφέα χρησιμοποιώντας το ίδιο σχήμα. Το αρχικό επίπεδο συμφωνίας ήταν 81,48%. Ενώ σε κάποιους όρους η συμφωνία ήταν πλήρης, σε κάποιους άλλους όρους υπήρχαν αποκλίσεις. Εξετάστηκαν εκ νέου οι όροι και οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτήτριες προκειμένου να προσδιοριστούν οι λόγοι της διαφορετικής βαθμολόγησης. Αφού επιλύθηκαν οι όποιες ασυμφωνίες στην κωδικοποίηση, πραγματοποιήθηκε

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 277 επακανωδικοποίηση των απαντήσεων και το τελικό επίπεδο συμφωνίας διαμορφώθηκε στο 92,98%. Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, προχωρήσαμε στον υπολογισμό των σωστών απαντήσεων και των συχνοτήτων αθροιστικά για την κάθε ενότητα. Ειδικότερα, οι όροι από τα ψηφιακά κείμενα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε 4 μεγάλες κατηγορίες: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση, πολυμέσα, παιχνίδια. Ως προς το ερωτηματολόγιο, για κάθε ενότητα που προαναφέρθηκε υπολογίστηκε από τις απαντήσεις των φοιτητριών μια νέα αθροιστική μεταβλητή η οποία αντικατόπτριζε το συνολικό ποσοστό εξοικείωσης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκαν 7 νέες συνθετικές μεταβλητές: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση (ενέργειες), δικτύωση (εφαρμογές λογισμικού), πολυμέσα (ενέργειες), πολυμέσα (εφαρμογές λογισμικού), παιχνίδια ΗΥ και παιχνίδια διαδικτύου. Οι συνθετικές μεταβλητές που προέκυψαν από την κατανόηση των ψηφιακών κειμένων και την εξοικείωση με ενέργειες και εφαρμογές λογισμικού διαμέσου της παραπάνω διαδικασίας συσχετίστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν συνάφειες. Αποτελέσματα Το 1ο ερώτημα εστιάστηκε στην κατανόηση τεχνολογικών όρων σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Λόγω περιορισμών χώρου, τα αποτελέσματα παρατίθενται συγκεντρωτικά σε ποσοστιαία διαστήματα στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Κατανομή ορθών απαντήσεων σε διαστήματα % ορθών απαντήσεων Όροι clipboard, CPU, φορτώνω, backup, Please register this copy, tweet, GPS, 3G, RPG, mana, DivX, δοκίμασα Ctrl+Alt+Delete, task manager (Ν=14) αρχεία, post, αναζήτησης, limited profile, WiFi, έχασα όλα (Ν=6) Photoshop, παπάκι, ψιψιψίνια, κοκοψόψαρα, poke, ανέβασε, mutual (Ν=7) σώσει, open, λέει, περάσω, συνδέεις, follow, chat, παγώσει (Ν=8) ανοίγω, computer, keyboard, copy, , λέμε, internet, downloading, like, comment, πάτησα pause (Ν=12) Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι φοιτήτριες είχαν μικρή-ελάχιστη κατανόηση για 14 όρους και μεγάλη κατανόηση για 12 όρους, ενώ η κατανόηση για τους υπόλοιπους 21 όρους κυμάνθηκε από χαμηλά έως μέσα επίπεδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι όροι η κατανόηση των οποίων κινήθηκε στα δύο άκρα. Ειδικότερα, μόλις το 5% των φοιτητριών έδωσαν ορθούς ορισμούς για τους όρους: clipboard, CPU, Please register this RPG, mana, divx, Ctrl+Alt+Del. Από την άλλη πλευρά, το 90% των συμμετεχόντων έδωσε ορθούς ορισμούς για τους όρους ανοίγω και Internet. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό καθώς οι φοιτήτριες είχαν κάποιο βαθμό κατανόησης των μισοών περίπου όρων ενώ είχαν πλήρη κατανόηση του 1/4 περίπου των όρων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα στην κατανόηση του 1/3 περίπου των όρων όπου διαπιστώθηκε είτε μηδαμινή είτε ελάχιστη κατανόηση. Το 2ο ερώτημα εστιάστηκε στο κατά πόσο η κατανόηση των τεχνολογικών όρων σχετίζεται με την εξοικείωση με συμβατικές εφαρμογές λογισμικού. Εξετάσαμε τις συσχετίσεις της

6 278 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή κατανόησης των ψηφιακών κειμένων με τις απαντήσεις των φοιτητριών στο ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνονται στον πίνακα 2. Ενότητες Πίνακας 2: Συσχετίσεις μεταξύ συνθετικών μεταβλητών Λειτουργικό Σύστημα Δικτύωση Ενέργειες Ερωτηματολόγιο Εξοικείωσης με ΤΠΕ Πολυμέσα Ενέργειες Λειτουργικό,448** Σύστημα Ψηφιακά Δικτύωση,390**,262* Κείμενα Πολυμέσα,311** 0,213 Πολυμέσα Εφαρμογές Δικτύωση Εφαρμογές Παιχνίδια ΗΥ Παιχνίδια 0,079 0,071 * p<0.05, **, p<0.01 Παιχνίδια Διαδι κτύου Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθετικών μεταβλητών που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα «λειτουργικό σύστημα» υπήρξε θετική, μέση και στατιστικώς σημαντική. Αυτό υποδηλώνει πως όσο μεγαλύτερη ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με το λειτουργικό σύστημα τόσο περισσότερες πιθανότητες είχαν να απαντήσουν σωστά στην ερμηνεία όρων που σχετίζονταν με την ενότητα λειτουργικό σύστημα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (ενέργειες)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με την συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων, ήταν μέτρια, θετική και στατιστικώς σημαντική. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με τις διάφορες ενέργειες της δικτύωσης (όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις στους στο ερωτηματολόγιο), τόσο πιο πιθανόν ήταν να γνωρίζουν τους διάφορους όρους που σχετίζονταν με το διαδίκτυο στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (εφαρμογές)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεν θετική και στατιστικώς σημαντική αλλά χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες. Η συνάφεια μεταξύ των συνθετικών μεταβλητών «πολυμέσα (ενέργειες)» όπως αυτή καταγράφηκε από το ερωτηματολόγιο με τη συνθετική μεταβλητή «πολυμέσα» των ψηφιακών κειμένων υπήρξε θετική και στατιστικώς σημαντική πλην όμως χαμηλή. Η σχέση αυτή συνιστά ότι όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με διάφορες ενέργειες πολυμέσων τόσο πιο πιθανόν ήταν να κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονταν με τα πολυμέσα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, η εξοικείωση των φοιτητριών με συγκεκριμένες εφαρμογές πολυμέσων καθώς και με παιχνίδια υπολογιστή δεν φάνηκε να σχετίζεται με την κατανόηση των αντίστοιχων όρων της δοκιμασίας. Συζήτηση Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάγκη για προσδιορισμό του επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ συνδέεται στενά με

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 279 το ζήτημα της μέτρησης. Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού εστιάζει περισσότερο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού παρά στις έννοιες που συγκροτούν τις ΤΠΕ. Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε έναν εναλλακτικό τρόπο αποτίμησης του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ ο οποίος δίνει έμφαση σε έννοιες και ειδικότερα στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτήτριες είχαν από μέτρια έως μεγάλη κατανόηση για τα 2/3 περίπου των όρων που εξετάστηκαν αλλά μικρή ή ελάχιστη κατανόηση για το υπόλοιπο 1/3. Παρόλο που το συνολικό επίπεδο κατανόησής τους κρίνεται ικανοποιητικό, η γνωστή εκτίμηση του Prenksy (2001) περί ψηφιακών ιθαγενών φαίνεται να επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς όσο αφορά την λειτουργική κατανόηση όρων ΤΠΕ από τις φοιτήτριες. Παράλληλα εξετάσαμε το κατά πόσο η κατανόηση των ψηφιακών κειμένων από τις φοιτήτριες σχετίζεται με τα αντίστοιχα επίπεδα εξοικείωσης τους με εφαρμογές λογισμικού διαφόρων τύπων. Τόσο η κατεύθυνση (θετική) όσο και το μέγεθος (χαμηλή-μέση) της συνάφειας έδειξαν ότι υπάρχει εννοιολογική συγγένεια μεταξύ των τεχνολογικών όρων και της εξοικείωσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού: όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με κάποιες εφαρμογές λογισμικού τόσο πιο πιθανόν είναι να κατανοεί ορθά τους χρησιμοποιούμενους τεχνικούς όρους στα ψηφιακά κείμενα που μελετήθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός συνάφειας για τις στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ήταν είτε μέσος είτε χαμηλός στοιχείο που υποδηλώνει ότι μόνο ένα μικρό (ή πολύ μικρό ανάλογα) ποσοστό της διακύμανσης της κάθε συνθετικής μεταβλητής κατανόησης τεχνολογικών όρων μπορεί να ερμηνευθεί από την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή εξοικείωσης με συναφείς εφαρμογές λογισμικού. Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών κειμένων στα πλαίσια της νέας τάσης αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού που δεν βασίζεται μόνο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού (Cha et al., 2011). Τα αποτελέσματα συνιστούν ότι εναλλακτικές μετρήσεις αυτού του τύπου είναι πολύ υποσχόμενες για την αποτίμηση του πραγματικού λειτουργικού επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ, ειδικά όταν επιδιώκεται να συμπεριληφθούν και έννοιες ΤΠΕ σε αυτή την αποτίμηση. Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, απομένει η συστηματική διερεύνηση του ζητήματος μελλοντικά. Αναφορές Bawden, D. (2001) Information and digital literacies: a review of concepts, Journal of Documentation, 57(2), Cha, S.E., Jun, S.J., Kwon, D.Y., Kim, H.S., Kim, S.B., Kim, J.M., Kim, Y.A., Han, S.G., Seo, S.S., Jun, W.C., Kim, H.C. & Lee, W.G. (2011). Measuring achievement of ICT competency for students in Korea. Computers & Education, 56, Conole, G., Laat, M. D., Dillon, T., & Darby, J. (2006). JISC LXP student experiences of technologies final report. Joint Information Systems Committee. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από dec06.pdf Eurostat. (2012). Computer skills in the EU27 in figures. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Jones C., Ramanaua R., Cross S. & Healing G. (2010). Net generation or Digital Natives: is there a distinct new generation entering university? Computers and Education, 54 (3), Kvavik, R. (2005). Convenience, communications, and control: How students use technology. Στο D. G. Oblinger & J. L. Oblinger (Eds.), Educating the net generation (Chap. 7). Boulder, CO: EDUCAUSE. Margaryan A. & Littlejohn A. (2009). Are digital natives a myth or reality?: students use of technologies for learning. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από

8 280 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή MargaryanAndLittlejohn-draft pdf Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University student's use of digital technologies. Computer & Education. 56 (2), OECD. (2008). ICT familiarity component for the student questionnaire. PISA Ανακτήθηκε στις 10 Μαίου 2012 από pisa2009.acer.edu.au/downloads/pisa09_student_questionnaire.pdf Oliver B. & Goerke V. (2007). Australian undergraduates use and ownership of emerging technologies: implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23 (2), Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου, 2012 από Prensky, M Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9 (5): 1-6. Ανακτήθηκε στις 25 Απριλίου από Part1 Salaway G. & Caruso J. (2007). The ECAR Study of Undergraduate Students and Technology. EDUCAUSE, Boulder, CO. Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2010). Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2011). Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Μπαλαφούτης, Ε. (1998). Computer Love. (Μουσική: Δ. Τσακνής, Ερμηνεία: Χ. Κλυνν). Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από Τράπεζα Κύπρου (Παραγωγός) (2007). Ψώνια στο Ιντερνετ. Διαφημιστικό Ραδιοφωνικό Μήνυμα Προπληρωμένης Κάρτας Prepaid. [Αρχείο Ήχου]. Γερμανός (Παραγωγός). (2009). Το χάσαμε το κορμί. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Cosmote (Παραγωγός). (2011). Lola86. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Κάρτα Internet on the go. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός). (2011). Οι mutual εντάξει. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Conn-X. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Εθνική Τράπεζα (Παραγωγός). (2011). Μαγεμένο Δάσος. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός) (2007). Στη μάνα σου τό πες;. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Ευρυζωνικότητας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 20/09/2010 Συγγραφέας Υπηρεσία Πληροφορικής & Τεχνολογίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση Τύπου Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα