Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών"

Transcript

1 Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών Θεοδοσίου Σεβαστή 1, Καρασαββίδης Ηλίας 2 {theodosiou, 1 Πληροφορικός, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας 2 Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Παν. Θεσσαλίας Περίληψη Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος αποτίμησης του τεχνολογικού αλφαβητισμού, ο οποίος εστιάζεται στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Στη μελέτη που περιγράφεται συμμετείχαν 70 προπτυχιακές φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος από τις οποίες και ζητήθηκε να δώσουν σύντομους ορισμούς για 47 τεχνολογικούς όρους που επιλέχθηκαν από τραγούδια και γνωστά ραδιοτηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα. Οι ορισμοί που δόθηκαν αξιολογήθηκαν από τους συγγραφείς ως προς την ορθότητά τους, με τη χρήση κλίμακας 3 επιπέδων που εκτείνονταν από μη κατανόηση έως πλήρη κατανόηση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι για τα 2/3 των όρων που εξετάστηκαν η κατανόηση των φοιτητριών κυμάνθηκε από μέτρια ως υψηλά επίπεδα ενώ ήταν από μικρή έως ελάχιστη για το 1/3 των όρων περίπου. Η συσχέτιση της κατανόησης αυτής με το επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητριών με εφαρμογές λογισμικού κυμάνθηκε από μικρή έως μέση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των δυνατοτήτων που φαίνεται να διανοίγονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών μετρήσεων του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού. Λέξεις Κλειδιά: Αλφαβητισμός σε ΤΠΕ, επάρκεια σε ΤΠΕ, εναλλακτική μέτρηση, λειτουργική κατανόηση εννοιών Εισαγωγή Ο όρος τεχνολογικός αλφαβητισμός συναντάται στη βιβλιογραφία σε πολλές διαφορετικές εκδοχές όπως π.χ. Information Literacy, Computer Literacy, Digital Literacy, Network Literacy, Media Literacy κτλ (βλ. σχετικά Bawden, 2001). Η έννοια του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ έχει πάρει, στην πορεία του χρόνου, ποικίλες εννοιολογικές αποχρώσεις, οι οποίες ήταν πάντοτε συνάρτηση της εξέλιξης της τεχνολογίας. Μάλιστα, πολλές από τις δυσκολίες ορισμού του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήλθαν από τη στενή αλληλεξάρτηση με την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση. Δεξιότητες που θεωρούνταν ότι απεικόνιζαν τεχνολογικό αλφαβητισμό σε κάποια χρονική στιγμή, έπαψαν μεταγενέστερα να αποτελούν απόδειξή του. Για παράδειγμα, ένα άτομο που ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον κειμενογράφο την δεκαετία του 1980, θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνολογικά εναλφάβητο. Ωστόσο, στην δεκαετία του 1990, η έλευση του διαδικτύου διεύρυνε σημαντικά την έννοια του αλφαβητισμού: για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ως τεχνολογικά εναλφάβητος θα έπρεπε παράλληλα με τον κειμενογράφο να μπορεί να χρησιμοποιήσει προγράμματαπελάτη παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 274 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αναφορικά με τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, υπάρχουν δύο γενικές τάσεις που αποτυπώνονται στην βιβλιογραφία. Από τη μια πλευρά είναι η παραδοσιακή λειτουργική θεώρηση των ΤΠΕ, όπου αυτές προσεγγίζονται εργαλειακά με την έμφαση να δίνεται στη συχνότητα χρήσης εφαρμογών λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι οι μελέτες της PISA όπου εξετάζονται η συχνότητα, οι στάσεις και η αυτοπεποίθηση στη χρήση εφαρμογών γραφείου, διαδικτύου, πολυμέσων και ψηφιακών παιχνιδιών (OECD, 2009). Η προσέγγιση αυτή είναι ενδεικτική αυτού που παραδοσιακά αποκαλείται τεχνολογικός αλφαβητισμός ή αλφαβητισμός στις ΤΠΕ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πιο σύγχρονη τάση η οποία δίνει έμφαση τόσο στη λειτουργική χρήση των ΤΠΕ όσο, κυρίως, στις αρχές που διέπουν τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές. Παράλληλα με τις δεξιότητες χρήσης λογισμικού, η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση σε στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών: υλικό, λογισμικό συστήματος, λογισμικό εφαρμογών, δίκτυα και αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μια νέα τάση που διαμορφώνεται και είναι ενδεικτική αυτού που αποκαλείται επάρκεια στις ΤΠΕ (ICT competency) (βλ. π.χ. Cha et al., 2011). Ζητήματα Μέτρησης Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την αποτελεσματική συμμετοχή στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από την άποψη αυτή τίθεται το ζήτημα προσδιορισμού του επιπέδου του τεχνολογικού αλφαβητισμού με μεθοδολογικούς κυρίως όρους. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος αποτίμησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίων στα πλαίσια ερευνών επισκόπησης μεγάλης κλίμακας. Στις έρευνες αυτές οι χρήστες εκτιμούν οι ίδιοι τα επίπεδα τεχνολογικού αλφαβητισμού τους καθώς και τη συχνότητα χρήσης τους χρησιμοποιώντας τυπικές 5θάθμιες ή 7βάθμιες κλίμακες. Οι μελέτες αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (βλ. π.χ. Conole, Laat, Dillon & Darby 2006; Oliver & Goerke 2007; Margaryan & Littlejohn 2009; Margaryan, Littlejohn & Vojt 2011; Salaway & Caruso 2007; Kvavik 2005; Jones, Ramanaua, Cross & Healing 2010; Eurostat, 2012; Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, 2011). Στις μελέτες αυτές οι μετρήσεις συνήθως χαρακτηρίζονται από την έμφαση σε δεξιότητες και συχνότητες χρήσης λογισμικών. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται (self-report instruments) ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας καθώς οι χρήστες μπορούν εύκολα είτε να υπερβάλλουν για τις δεξιότητες τους είτε να τις υποτιμούν. Από την άποψη αυτή, διαπιστώνεται ένα κενό στο πεδίο του τεχνολογικού αλφαβητισμού όσον αφορά τη μέτρησή του, το οποίο σχετίζεται με την μειωμένη έμφαση σε έννοιες ΤΠΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η διαφαινόμενη νέα τάση που εστιάζει στην επάρκεια στις ΤΠΕ, εξετάζει ρητά έννοιες που σχετίζονται με τις αρχές λειτουργίας των ΤΠΕ. Οι προσπάθειες μέτρησης της επάρκειας στις ΤΠΕ εστιάζονται (α) στον καθορισμό του στάνταρτ επάρκειας και (β) στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μέτρησης. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται κάποιες αρχικές προσπάθειες ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων (π.χ. Cha et al., 2011). Ιδιαίτερα αναφορικά με το ζήτημα της κατανόησης εννοιών, μια σημαντική παράμετρος είναι η πρακτική-λειτουργική κατανόηση εννοιών σε διάφορα πλαίσια της καθημερινότητας. Με βάση τη συλλογιστική αυτή, θεωρούμε ότι μια σημαντική έκφανση τεχνολογικού αλφαβητισμού αφορά την ικανότητα κατανόησης. Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρήσαμε να πειραματιστούμε με έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης του τεχνολογικού αλφαβητισμού που να μην εστιάζει απλά σε δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήσαμε την κατανόηση τεχνολογικών όρων σε

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 275 διάφορα ψηφιακά κείμενα της καθημερινής κουλτούρας, όπως τραγούδια και διαφημιστικά μηνύματα, μέσα από την εξέταση της πρακτικής σημασίας και λειτουργικής κατανόησης που έχουν κάποιοι τεχνολογικοί όροι που εμπεριέχονται σε αυτά. Η ιδέα αξιοποίησης αυτού του τύπου ψηφιακών κειμένων για την εξέταση των επιπέδων του τεχνολογικού αλφαβητισμού προήρθε από την ύπαρξη πολλών τέτοιων μηνυμάτων τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουν ως βασικό θέμα την τεχνολογία στις διάφορες εκφάνσεις της. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, αλλά και άλλες που εισάγουν νέα προϊόντα διαδικτυακού τύπου, έχουν ακολουθήσει μια πολύ δημιουργική προσέγγιση προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών διαφημιστικών μηνυμάτων, βασική θεματική των οποίων είναι η τεχνολογία. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα μηνύματα είναι τόσο πετυχημένα και έχουν τόσο μεγάλη απήχηση που έχουν πλέον καταστεί μέρος του καθημερινού λόγου (everyday discourse). Τα ψηφιακά αυτά κείμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης επειδή κατά κανόνα χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους πολλοί εκ των οποίων είναι σκοπίμως εξειδικευμένοι και εντέχνως εξεζητημένοι. Από την άποψη αυτή, αποτελούν πολύ ενδιαφέρον υλικό για διερεύνηση του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού τόσο εφήβων και φοιτητών όσο και του γενικού πληθυσμού. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε (α) στον προσδιορισμό του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών με όρους κατανόησης ψηφιακών κειμένων και (β) στη διερεύνηση της σχέσης της κατανόησης αυτής με τα επίπεδα του τεχνολογικού αλφαβητισμού που προκύπτουν από πιο συμβατικά εργαλεία μέτρησης. Ειδικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: (α) Ποιο είναι το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας από φοιτητές; (β) Πως σχετίζεται το επίπεδο λειτουργικής κατανόησης όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας με το αντίστοιχο επίπεδο εξοικείωσης των φοιτητών με εφαρμογές λογισμικού; Μέθοδος Υποκείμενα Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 70 πρωτοετείς φοιτήτριες παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης περιφερειακού πανεπιστημίου. Η μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια υποχρεωτικού εισαγωγικού μαθήματος στις ΤΠΕ και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Λειτουργικοποίηση Το επίπεδο τεχνολογικού αλφαβητισμού ως προς την κατανόηση όρων από την καθημερινή ζωή προήρθε (α) από τραγούδια και (β) από τη μεγάλη γκάμα διαφημιστικών μηνυμάτων που είναι διαθέσιμα τα τελευταία 4 χρόνια. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν 47 τεχνολογικοί όροι από τις ακόλουθες πηγές: (α) τραγούδι Computer Love (Μπαλαφούτης, 1998) (14 όροι), (β) ραδιοφωνικό διαφημιστικό μήνυμα προπληρωμένης κάρτας Prepaid της Τράπεζας Κύπρου (6 όροι), Τράπεζα Κύπρου (2007), (γ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Γερμανός (Γερμανός, 2009) (4 όροι), (δ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα Cosmote (Cosmote, 2011) (6 όροι), (ε) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (ΟΤΕ, 2011) (5 όροι), (στ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα i-bank store της Εθνικής Τράπεζας (Εθνική Τράπεζα, 2011) (3 όροι)

4 276 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και (ζ) τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα ΟΤΕ (9 όροι). (Οι όροι αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 1). Το φάσμα των εννοιών που καλύπτουν οι 47 αυτοί όροι είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καλύπτει ποικίλες τεχνολογικές συσκευές και υπηρεσίες σε πολλές χρήσεις και σε διάφορα πλαίσια. Δεδομένου ότι το υλικό περιλάμβανε πολλούς όρους, καθώς διαφημίζονταν πολλές τεχνολογικές συσκευές και/ή υπηρεσίες, επιλέχθηκαν συστηματικά είτε οι πιο τεχνικοί όροι είτε όροι που ήταν καίριας σημασίας για την κατανόηση του εκάστοτε ψηφιακού κειμένου στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες έννοιες επαναλαμβάνονταν, καταβλήθηκε προσπάθεια κατά την επιλογή των όρων ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις και επικαλύψεις. Το επίπεδο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με συμβατικούς όρους εξετάστηκε διαμέσου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίστηκε επί τούτου για τους σκοπούς της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 6 ενότητες με ερωτήσεις εξοικείωσης με διάφορους τομείς των ΤΠΕ: λειτουργικό σύστημα (25 ερωτήσεις), εφαρμογές γραφείου (12 ερωτήσεις), διαδίκτυο (37 ερωτήσεις), πολυμέσα (20 ερωτήσεις) και παιχνίδια (4 ερωτήσεις). Όλες οι ερωτήσεις ήταν 5-βάθμιας κλίμακας Likert και κυμαίνονταν από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ). Διαδικασία Η εξέταση της κατανόησης τεχνολογικών όρων πραγματοποιήθηκε εντός του αμφιθεάτρου στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και διήρκεσε περίπου 1 ώρα. Αρχικά παρουσιάστηκε (είτε ακουστικά είτε οπτικά) το πρώτο ψηφιακό κείμενο και στη συνέχεια έγινε προβολή διαφάνειας με το αντίστοιχο απομαγνητοφωνημένο γραπτό λόγο (στίχοι, διάλογοι κτλ). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις φοιτήτριες να δώσουν γραπτώς ένα σύντομο ορισμό για όσους όρους ήταν υπογραμμισμένοι στη σχετική διαφάνεια που προβάλλονταν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τα υπόλοιπα τμήματα των ψηφιακών κειμένων. Ο χρόνος που δόθηκε στις φοιτήτριες για να δώσουν σύντομους ορισμούς ήταν ανάλογος των όρων που περιλαμβάνονταν σε κάθε διαφάνεια και κυμάνθηκε από 3 έως 8 λεπτά. Το συμβατικό ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ χορηγήθηκε ηλεκτρονικά στα πλαίσια της δεύτερης εβδομάδας του μαθήματος. Η συμπλήρωση του ήταν υποχρεωτική για την κατάταξη των φοιτητριών σε ομοιογενή τμήματα για τα εργαστήρια του μαθήματος και πραγματοποιήθηκε εκτός τάξης. Ανάλυση Μετά από μια πρώτη εξέταση των ορισμών που έδωσαν οι φοιτήτριες για τους τεχνολογικούς όρους, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα απλό σχήμα κωδικοποίησης. Ειδικότερα, το σχήμα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε τρία γενικά επίπεδα: (α) λανθασμένη κατανόηση (ή μη απάντηση), (β) μερική κατανόηση και (γ) πλήρη κατανόηση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δυαδικό σχήμα κωδικοποίησης τύπου σωστόλάθος, το οποίο εκτείνεται από την μη κατανόηση στην κατανόηση με ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο αποτυπώνει μια μερική κατανόηση. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι απαντήσεις όλων των φοιτητριών που συμμετείχαν για κάθε όρο κωδικοποιήθηκαν από την πρώτη συγγραφέα με βάση το προαναφερθέν σχήμα. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε τυχαία το 10% των υποκειμένων, οι απαντήσεις των οποίων κωδικοποιήθηκαν από τον δεύτερο συγγραφέα χρησιμοποιώντας το ίδιο σχήμα. Το αρχικό επίπεδο συμφωνίας ήταν 81,48%. Ενώ σε κάποιους όρους η συμφωνία ήταν πλήρης, σε κάποιους άλλους όρους υπήρχαν αποκλίσεις. Εξετάστηκαν εκ νέου οι όροι και οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτήτριες προκειμένου να προσδιοριστούν οι λόγοι της διαφορετικής βαθμολόγησης. Αφού επιλύθηκαν οι όποιες ασυμφωνίες στην κωδικοποίηση, πραγματοποιήθηκε

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 277 επακανωδικοποίηση των απαντήσεων και το τελικό επίπεδο συμφωνίας διαμορφώθηκε στο 92,98%. Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, προχωρήσαμε στον υπολογισμό των σωστών απαντήσεων και των συχνοτήτων αθροιστικά για την κάθε ενότητα. Ειδικότερα, οι όροι από τα ψηφιακά κείμενα κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε 4 μεγάλες κατηγορίες: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση, πολυμέσα, παιχνίδια. Ως προς το ερωτηματολόγιο, για κάθε ενότητα που προαναφέρθηκε υπολογίστηκε από τις απαντήσεις των φοιτητριών μια νέα αθροιστική μεταβλητή η οποία αντικατόπτριζε το συνολικό ποσοστό εξοικείωσης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίστηκαν 7 νέες συνθετικές μεταβλητές: λειτουργικό σύστημα, δικτύωση (ενέργειες), δικτύωση (εφαρμογές λογισμικού), πολυμέσα (ενέργειες), πολυμέσα (εφαρμογές λογισμικού), παιχνίδια ΗΥ και παιχνίδια διαδικτύου. Οι συνθετικές μεταβλητές που προέκυψαν από την κατανόηση των ψηφιακών κειμένων και την εξοικείωση με ενέργειες και εφαρμογές λογισμικού διαμέσου της παραπάνω διαδικασίας συσχετίστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν συνάφειες. Αποτελέσματα Το 1ο ερώτημα εστιάστηκε στην κατανόηση τεχνολογικών όρων σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Λόγω περιορισμών χώρου, τα αποτελέσματα παρατίθενται συγκεντρωτικά σε ποσοστιαία διαστήματα στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Κατανομή ορθών απαντήσεων σε διαστήματα % ορθών απαντήσεων Όροι clipboard, CPU, φορτώνω, backup, Please register this copy, tweet, GPS, 3G, RPG, mana, DivX, δοκίμασα Ctrl+Alt+Delete, task manager (Ν=14) αρχεία, post, αναζήτησης, limited profile, WiFi, έχασα όλα (Ν=6) Photoshop, παπάκι, ψιψιψίνια, κοκοψόψαρα, poke, ανέβασε, mutual (Ν=7) σώσει, open, λέει, περάσω, συνδέεις, follow, chat, παγώσει (Ν=8) ανοίγω, computer, keyboard, copy, , λέμε, internet, downloading, like, comment, πάτησα pause (Ν=12) Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι φοιτήτριες είχαν μικρή-ελάχιστη κατανόηση για 14 όρους και μεγάλη κατανόηση για 12 όρους, ενώ η κατανόηση για τους υπόλοιπους 21 όρους κυμάνθηκε από χαμηλά έως μέσα επίπεδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι όροι η κατανόηση των οποίων κινήθηκε στα δύο άκρα. Ειδικότερα, μόλις το 5% των φοιτητριών έδωσαν ορθούς ορισμούς για τους όρους: clipboard, CPU, Please register this RPG, mana, divx, Ctrl+Alt+Del. Από την άλλη πλευρά, το 90% των συμμετεχόντων έδωσε ορθούς ορισμούς για τους όρους ανοίγω και Internet. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό καθώς οι φοιτήτριες είχαν κάποιο βαθμό κατανόησης των μισοών περίπου όρων ενώ είχαν πλήρη κατανόηση του 1/4 περίπου των όρων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα στην κατανόηση του 1/3 περίπου των όρων όπου διαπιστώθηκε είτε μηδαμινή είτε ελάχιστη κατανόηση. Το 2ο ερώτημα εστιάστηκε στο κατά πόσο η κατανόηση των τεχνολογικών όρων σχετίζεται με την εξοικείωση με συμβατικές εφαρμογές λογισμικού. Εξετάσαμε τις συσχετίσεις της

6 278 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή κατανόησης των ψηφιακών κειμένων με τις απαντήσεις των φοιτητριών στο ερωτηματολόγιο εξοικείωσης με τις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνονται στον πίνακα 2. Ενότητες Πίνακας 2: Συσχετίσεις μεταξύ συνθετικών μεταβλητών Λειτουργικό Σύστημα Δικτύωση Ενέργειες Ερωτηματολόγιο Εξοικείωσης με ΤΠΕ Πολυμέσα Ενέργειες Λειτουργικό,448** Σύστημα Ψηφιακά Δικτύωση,390**,262* Κείμενα Πολυμέσα,311** 0,213 Πολυμέσα Εφαρμογές Δικτύωση Εφαρμογές Παιχνίδια ΗΥ Παιχνίδια 0,079 0,071 * p<0.05, **, p<0.01 Παιχνίδια Διαδι κτύου Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθετικών μεταβλητών που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα «λειτουργικό σύστημα» υπήρξε θετική, μέση και στατιστικώς σημαντική. Αυτό υποδηλώνει πως όσο μεγαλύτερη ήταν η εξοικείωση των φοιτητών με το λειτουργικό σύστημα τόσο περισσότερες πιθανότητες είχαν να απαντήσουν σωστά στην ερμηνεία όρων που σχετίζονταν με την ενότητα λειτουργικό σύστημα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (ενέργειες)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με τις ΤΠΕ με την συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων, ήταν μέτρια, θετική και στατιστικώς σημαντική. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με τις διάφορες ενέργειες της δικτύωσης (όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις στους στο ερωτηματολόγιο), τόσο πιο πιθανόν ήταν να γνωρίζουν τους διάφορους όρους που σχετίζονταν με το διαδίκτυο στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Παράλληλα, η συνάφεια των συνθετικών μεταβλητών «δικτύωση (εφαρμογές)» του ερωτηματολογίου εξοικείωσης με την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή «δικτύωση» των ψηφιακών κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεν θετική και στατιστικώς σημαντική αλλά χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες. Η συνάφεια μεταξύ των συνθετικών μεταβλητών «πολυμέσα (ενέργειες)» όπως αυτή καταγράφηκε από το ερωτηματολόγιο με τη συνθετική μεταβλητή «πολυμέσα» των ψηφιακών κειμένων υπήρξε θετική και στατιστικώς σημαντική πλην όμως χαμηλή. Η σχέση αυτή συνιστά ότι όσο περισσότερο εξοικειωμένες ήταν οι φοιτήτριες με διάφορες ενέργειες πολυμέσων τόσο πιο πιθανόν ήταν να κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονταν με τα πολυμέσα στα ψηφιακά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, η εξοικείωση των φοιτητριών με συγκεκριμένες εφαρμογές πολυμέσων καθώς και με παιχνίδια υπολογιστή δεν φάνηκε να σχετίζεται με την κατανόηση των αντίστοιχων όρων της δοκιμασίας. Συζήτηση Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάγκη για προσδιορισμό του επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ συνδέεται στενά με

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 279 το ζήτημα της μέτρησης. Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού εστιάζει περισσότερο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού παρά στις έννοιες που συγκροτούν τις ΤΠΕ. Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε έναν εναλλακτικό τρόπο αποτίμησης του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ ο οποίος δίνει έμφαση σε έννοιες και ειδικότερα στην λειτουργική κατανόηση τεχνολογικών όρων που εμπεριέχονται σε ψηφιακά κείμενα καθημερινής κουλτούρας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτήτριες είχαν από μέτρια έως μεγάλη κατανόηση για τα 2/3 περίπου των όρων που εξετάστηκαν αλλά μικρή ή ελάχιστη κατανόηση για το υπόλοιπο 1/3. Παρόλο που το συνολικό επίπεδο κατανόησής τους κρίνεται ικανοποιητικό, η γνωστή εκτίμηση του Prenksy (2001) περί ψηφιακών ιθαγενών φαίνεται να επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς όσο αφορά την λειτουργική κατανόηση όρων ΤΠΕ από τις φοιτήτριες. Παράλληλα εξετάσαμε το κατά πόσο η κατανόηση των ψηφιακών κειμένων από τις φοιτήτριες σχετίζεται με τα αντίστοιχα επίπεδα εξοικείωσης τους με εφαρμογές λογισμικού διαφόρων τύπων. Τόσο η κατεύθυνση (θετική) όσο και το μέγεθος (χαμηλή-μέση) της συνάφειας έδειξαν ότι υπάρχει εννοιολογική συγγένεια μεταξύ των τεχνολογικών όρων και της εξοικείωσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού: όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με κάποιες εφαρμογές λογισμικού τόσο πιο πιθανόν είναι να κατανοεί ορθά τους χρησιμοποιούμενους τεχνικούς όρους στα ψηφιακά κείμενα που μελετήθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός συνάφειας για τις στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ήταν είτε μέσος είτε χαμηλός στοιχείο που υποδηλώνει ότι μόνο ένα μικρό (ή πολύ μικρό ανάλογα) ποσοστό της διακύμανσης της κάθε συνθετικής μεταβλητής κατανόησης τεχνολογικών όρων μπορεί να ερμηνευθεί από την αντίστοιχη συνθετική μεταβλητή εξοικείωσης με συναφείς εφαρμογές λογισμικού. Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών κειμένων στα πλαίσια της νέας τάσης αξιολόγησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού που δεν βασίζεται μόνο σε δεξιότητες χρήσης λογισμικού (Cha et al., 2011). Τα αποτελέσματα συνιστούν ότι εναλλακτικές μετρήσεις αυτού του τύπου είναι πολύ υποσχόμενες για την αποτίμηση του πραγματικού λειτουργικού επιπέδου του αλφαβητισμού στις ΤΠΕ, ειδικά όταν επιδιώκεται να συμπεριληφθούν και έννοιες ΤΠΕ σε αυτή την αποτίμηση. Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, απομένει η συστηματική διερεύνηση του ζητήματος μελλοντικά. Αναφορές Bawden, D. (2001) Information and digital literacies: a review of concepts, Journal of Documentation, 57(2), Cha, S.E., Jun, S.J., Kwon, D.Y., Kim, H.S., Kim, S.B., Kim, J.M., Kim, Y.A., Han, S.G., Seo, S.S., Jun, W.C., Kim, H.C. & Lee, W.G. (2011). Measuring achievement of ICT competency for students in Korea. Computers & Education, 56, Conole, G., Laat, M. D., Dillon, T., & Darby, J. (2006). JISC LXP student experiences of technologies final report. Joint Information Systems Committee. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από dec06.pdf Eurostat. (2012). Computer skills in the EU27 in figures. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Jones C., Ramanaua R., Cross S. & Healing G. (2010). Net generation or Digital Natives: is there a distinct new generation entering university? Computers and Education, 54 (3), Kvavik, R. (2005). Convenience, communications, and control: How students use technology. Στο D. G. Oblinger & J. L. Oblinger (Eds.), Educating the net generation (Chap. 7). Boulder, CO: EDUCAUSE. Margaryan A. & Littlejohn A. (2009). Are digital natives a myth or reality?: students use of technologies for learning. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2012 από

8 280 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή MargaryanAndLittlejohn-draft pdf Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University student's use of digital technologies. Computer & Education. 56 (2), OECD. (2008). ICT familiarity component for the student questionnaire. PISA Ανακτήθηκε στις 10 Μαίου 2012 από pisa2009.acer.edu.au/downloads/pisa09_student_questionnaire.pdf Oliver B. & Goerke V. (2007). Australian undergraduates use and ownership of emerging technologies: implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23 (2), Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου, 2012 από Prensky, M Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9 (5): 1-6. Ανακτήθηκε στις 25 Απριλίου από Part1 Salaway G. & Caruso J. (2007). The ECAR Study of Undergraduate Students and Technology. EDUCAUSE, Boulder, CO. Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2010). Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα. (2011). Η χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου, 2012 από Μπαλαφούτης, Ε. (1998). Computer Love. (Μουσική: Δ. Τσακνής, Ερμηνεία: Χ. Κλυνν). Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από Τράπεζα Κύπρου (Παραγωγός) (2007). Ψώνια στο Ιντερνετ. Διαφημιστικό Ραδιοφωνικό Μήνυμα Προπληρωμένης Κάρτας Prepaid. [Αρχείο Ήχου]. Γερμανός (Παραγωγός). (2009). Το χάσαμε το κορμί. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Cosmote (Παραγωγός). (2011). Lola86. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Κάρτα Internet on the go. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός). (2011). Οι mutual εντάξει. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Conn-X. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από Εθνική Τράπεζα (Παραγωγός). (2011). Μαγεμένο Δάσος. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από ΟΤΕ (Παραγωγός) (2007). Στη μάνα σου τό πες;. Διαφημιστικό Τηλεοπτικό Μήνυμα Ευρυζωνικότητας. [Αρχείο Βίντεο]. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2012 από

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευή Καβαλάρη Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΠΕ ΠΘ Δόμνα-Μίκα Κακανά Καθηγήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ Βασιλεία Χρηστίδου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής.

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής. Διάλεξη 1 Εισαγωγή Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 1: Εισαγωγή 1/21 15/2/2017 Καλώς ήρθατε J Διάλεξη 1: Εισαγωγή 2/21 15/2/2017 Εγώ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος:

«Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: 2013 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr [ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΠ/ΕΠ] ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ TOΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 20 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΠΔ, ΜΑΘΗΜΑ Σ.Υ.Α. H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης Πρόσφατες παρατηρήσεις από δύο γραπτές εργασίες στο φροντιστήριο Σ.Υ.Α. 2011 Συνεργάτης Μαθήματος: Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας «Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι: να αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 1 Εισαγωγή Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 1: Εισαγωγή 1/28 23/2/2016 Σύνοψη διάλεξης Γνωριμία F εγώ, εσείς, εμείς, αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή. για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή. για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Οδηγός Προετοιμασίας Μαθητή για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ως μαθητής έχεις αποκτήσει από τη φοίτησή σου στο Σχολείο αρκετές γνώσεις και ικανότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ από τα ειδικά μαθήματα αλλά και από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας.

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, όπως αργότερα μετονομάστηκε, δραστηριοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) & 20-22/5/2014 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Α Κύκλος Εκπαίδευσης Προσωπικού Υποστήριξης (ΠΥ) 13-15 & 20-22/5/2014 Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα Εκπαιδευτικό υλικό, κατηγορίες και προδιαγραφές ΑΨΜ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα