Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών"

Transcript

1 Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011

2 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο Υποθέσεις Μεθοδολογία Ανάλυση Mobile Marketing Συμπεράσματα

3 Ορισμός Mobile Marketing Παρόλο που υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία για το Mobile Marketing δεν υπάρχει κοινή συμφωνία για τον ορισμό του ( Leppäniemi et al., 2006). Το σύνολο των πρακτικών που δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επικοινωνήσουν με τα κοινά τους με τρόπο διαδραστικό και σχετικό, μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή δικτύου (American Marketing Association, 2008).

4 Ενέργειες Mobile Marketing SMS Σύντομα μηνύματα κειμένου που αποτελούν την πιο διάσημη εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. MMS Μηνύματα πολυμέσων που υποστηρίζουν εικόνες, ήχους, βίντεο και γραφικά. WAP/Mobile Web Σύστημα πλοήγησης στο διαδίκτυο μέσω της κινητής συσκευής. Streaming Media Πολυμέσα συνεχούς ροής (βίντεο, ήχοι και κείμενο). Downloadable Content Τραγούδι, ήχος κλήσης, wallpaper, βιντεοπαιχνίδι ή άλλη εφαρμογή που παραδίδεται μέσω ενός SMS, στο οποίο περιέχεται σύνδεσμος για κατέβασμα του αρχείου μέσω WAP/Mobile Web.

5 Στατιστικά Στοιχεία

6 Ορισμός «Το άμεσο μάρκετινγκ είναι ένα αμφίδρομο σύστημα μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα επικοινωνιακά μέσα για να προκαλέσει μετρήσιμη αντίδραση του πελάτη-αποδεκτή ανεξαρτήτως τόπου». Διαφημιστικά SMS Άμεσο Marketing - SMS Pull (Γενικού Χαρακτήρα) / Push (Εξατομικευμένα) (Αργουσλίδης, 2008) Κοστολόγηση SMS Βασική (Οι εταιρίες επωμίζονται το κόστος) Προνομιούχα (Ο καταναλωτής επωμίζεται το κόστος)

7 Mobile Internet Mobile internet Η υιοθέτηση του mobile marketing εξαρτάται από τις δυνατότητες του mobile internet. Στατιστικά στοιχεία για το mobile internet 61% αύξηση χρηστών Mobile Internet Μέχρι το 2013, 1.3 δις Διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου Το κόστος του mobile internet Σημαντικός παράγοντας για την υιοθέτηση του Mobile Marketing.

8 Location-Based Services Αυτές οι υπηρεσίες κερδίζουν έδαφος καθώς είναι η λύση στο να προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η δυνατότητα για εντοπισμό της ακριβούς θέσης του καταναλωτή σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι μια από τις περισσότερο υποσχόμενες τεχνολογίες του mobile commerce.

9 Permission Marketing Είναι εθελοντική και πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Το 69% των αμερικανών χρηστών του διαδικτύου δεν γνώριζαν ότι είχαν δώσει τη συγκατάθεση τους προκειμένου να λαμβάνουν διαφημιστικά . Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο καταναλωτής να αναιρέσει τη συγκατάθεση του με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ο καταναλωτής που έχει δώσει τη συγκατάθεση του, αντιλαμβάνεται την πρόταση ως χρήσιμη πληροφόρηση και όχι ως διαφήμιση.

10 Συμπεριφορά Καταναλωτή Στάση καταναλωτή απέναντι στη διαφήμιση Το μέγεθος της αρνητικής στάσης των καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση ποικίλει αναλόγως το μέσο από το οποίο προβάλλεται το διαφημιστικό μήνυμα. Στάση καταναλωτή απέναντι στη διαφήμιση μέσω κινητών τηλεφώνων Το 43% των ευρωπαίων καταναλωτών θεωρούν το mobile advertising ως θετικό και αποδοτικό. Το 7% πιστεύει πως είναι κάτι αρνητικό.

11 Μοντέλα Προηγούμενων Ερευνών The Theory of Reasoned Action Technology Acceptance Model Innovation Diffusion Theory Συγκριτικό πλεονέκτημα Συμβατότητα Πολυπλοκότητα Δυνατότητα δοκιμής Δυνατότητα παρατήρησης Υιοθέτηση

12 Ερευνητικό Μοντέλο

13 Ερευνητική Μεθοδολογία Είδος έρευνας: Συνδυασμός διερευνητικής & αιτιολογικής. Δείγμα, πληθυσμός: Ενήλικες ετών, κάτοχοι κινητού τηλεφώνου και χρήστες της εφαρμογής sms οι οποίοι έχουν λάβει ή απαντήσει μέσω του κινητού τους τηλεφώνου έστω και μια φορά σε κάποιο διαφημιστικό sms. Συλλέχθηκαν συνολικά 581 ερωτηματολόγια (3.493 συνολικά). Μέσο Συλλογής Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο (Ηλεκτρονική Μορφή) Μετάφραση των ερωτήσεων: Κανονική και αντίστροφη.

14 Ερευνητική Μεθοδολογία Προέλεγχος: Εντοπισμός Σφαλμάτων - Αναδιατύπωση Ερωτήσεων. Δομή Ερωτηματολογίου: Περιοριστικά φίλτρα Ξεκάθαρο δείγμα. 4 ενότητες, 41 συνολικά ερωτήσεις κλειστού τύπου. 5-βάθμιες κλίμακες Likert. Σειρά Ερωτήσεων: Ίδια σειρά με τους παράγοντες του μοντέλου. Διανομή Ερωτηματολογίου: Ηλεκτρονική Μορφή, Μέσω ανάρτησης στο Facebook.

15 Στατιστική Ανάλυση Χαρακτηριστικά του δείγματος 47% Άνδρες 53% Γυναίκες 84,2% Ετών - 15,8% Ετών 78,3% Ιδιωτικός / Δημόσιος Τομέας / Ελεύθερος Επαγγελματίας 15,7% Φοιτητές 6% Άνεργοι 70% Εισόδημα ,6% Εκπαίδευση Ανώτερη-Ανώτατη, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό 77,1% Χρήση Διαδικτύου μέσω κινητού 51,8% Δεν παραχωρεί στοιχεία 78,3% Δέχεται SMS με κίνητρα

16 Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis) Cronbach s a > 0,7 Inter-Item Correlation > 0,2 Item-Total Correlations > 0,2 Εξαιρούνται τα Κίνητρα 7 παράγοντες a>0,7 3 παράγοντες 0,6<a<0,7 1 παράγοντας a=0,593

17 Συντελεστές Συσχέτισης Ενόχληση (- -) Εμπιστοσύνη Ενόχληση (- -) Αξιοπιστία Γνώση (0) Εμπιστοσύνη Καινοτομικότητα (++) Γνώση Πληροφόρηση (++) Αξιοπιστία Εμπιστοσύνη (++) Αξιοπιστία Εμπιστοσύνη (++) Ψυχαγωγία Αξιοπιστία (++) Ψυχαγωγία Καινοτομικότητα Pearson Correlation Υπάρχουσα Γνώση Pearson Correlation Πληροφόρηση Pearson Correlation Πολυπλοκότητα Pearson Correlation Αντιλαμβανόμενος Pearson Κίνδυνος Correlation Ενόχληση Pearson Correlation Εμπιστοσύνη Pearson Correlation Αξιοπιστία Pearson Correlation Συγκατάθεση Pearson Correlation Ψυχαγωγία Pearson Correlation Κοινωνικές Pearson Αντιλήψεις Correlation Καινοτομι Υπάρχουσ Πληροφό Πολυπλοκ κότητα α Γνώση ρηση ότητα Αντιλαμβα νόμενος Κίνδυνος Ενόχληση Εμπιστοσ ύνη Αξιοπιστία Συγκατάθ εση Ψυχαγωγία Κοινωνικές Αντιλήψεις 1,546 **,237 **,350 **.016 -,169 **,229 **,342 **,227 **,283 **,082 * ** Στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσες σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% * Στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσες σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% ** Στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσες σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% * Στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσες σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% ,092 *,485 **.057 -,111 **.006,184 **,105 *,206 **,093 * ,169 ** ,264 **,428 **,576 **,419 **,469 **,427 ** ,082 * -,257 **,222 **,397 **,310 **,242 ** -,087 * ,176 ** -,095 * -,082 * ,157 ** ,530 ** -,554 ** -,321 ** -,408 ** -,166 ** ,656 **,247 **,514 **,257 ** ,450 **,553 **,368 ** ,268 **,222 ** ,458 **.000 1

18 Συμπεριφορά-Στάση-Πρόθεση Correlations Chi-Square Στάση-Πρόθεση ANOVA Συμπεριφορά-Στάση ANOVA Συμπεριφορά-Πρόθεση

19 Καινοτομικότητα Υπάρχουσα Γνώση Πληροφόρηση Πολυπλοκότητα Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος Ενόχληση Εμπιστοσύνη Αξιοπιστία Συγκατάθεση Ψυχαγωγία Κοινωνικές Αντιλήψεις Συσχετίσεις Στάση Σχέση Παραγόντων με Στάση- Πρόθεση-Συμπεριφορά Πραγματική πρόθεση Πραγματική συμπεριφορά Pearson Correlation,256 **,286 **,248 ** Pearson Correlation,175 **,259 **,149 ** Pearson Correlation,370 **,205 **,412 ** Pearson Correlation,377 **,194 **,282 ** Pearson Correlation -,108 ** -,187 ** Pearson Correlation -,477 ** -,251 ** -,515 ** Pearson Correlation,469 **,278 **,530 ** Pearson Correlation,519 **,203 **,526 ** Pearson Correlation,272 **.000,318 ** Pearson Correlation,505 **,320 **,451 ** Pearson Correlation,248 **,158 **,161 ** ** Στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσες σε επ ίπ εδο στατιστικής σημαντικότητας 1% ** Στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσες σε επ ίπ εδο στατιστικής σημαντικότητας 1% Για τον παράγοντα κίνητρα πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Chi-Square μεταξύ της Στάσης και της ερώτησης που μετράει τα Κίνητρα. Το p-value < 0,01 άρα οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται. Όλοι οι παράγοντες αποδοχής συσχετίζονται με τη Στάση. Επομένως όλες οι υποθέσεις γίνονται αποδεκτές στο κομμάτι που αφορά τη στάση. Ανάλυση ANOVA και Chi-Square έδειξαν ότι όλοι οι παράγοντες συσχετίζονται με την πρόθεση.

20 Παλινδρόμηση Αποτέλεσμα 4 παλινδρομήσεων Παλινδρόμηση 1: Στάση-Παράγοντες- Προσωπικά Στοιχεία Παλινδρόμηση 2: Πρόθεση-Παράγοντες- Προσωπικά Στοιχεία Παλινδρόμηση 3: Συμπεριφορά- Παράγοντες-Προσωπικά Στοιχεία Παλινδρόμηση 4: Συμπεριφορά- Παράγοντες-Προσωπικά Στοιχεία-Οι μεταβλητές Στάση & Πρόθεση

21 Συμπεράσματα Προτάσεις για Διοίκηση Συνεισφορά Κοινωνία Επιστήμη Οικονομία Βιομηχανία Περιορισμοί Έρευνας Προτάσεις για μελλοντική Έρευνα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου

Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου Δήμητρα Γκοσιοπούλου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο ως μέσο άντλησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης «Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο ιαδίκτυο: Χαρακτηριστικά παρουσίας - Ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών» ιπλωματική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Δημήτριος Χατζούδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης dchatzoudes@yahoo.gr Ειρήνη Χαρατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

The effects of trust, security and privacy in social network services

The effects of trust, security and privacy in social network services The effects of trust, security and privacy in social network services Dr. Dimitrios I. Maditinos Technological Education Institute (TEI) of Kavala School of Business and Economics Department of Business

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοιτήτρια: Σταυρούλα Φαλέκα ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Δρ Δημήτριος Μαδυτινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας 2014 Ο ρόλος του διαφημιστικού περιεχομένου (σχολίων και βαθμολογιών) που δημιουργείται από τους καταναλωτές για την εκτίμηση(πρόβλεψη) της τιμής των δίκλινων δωματίων: «Η περίπτωση των ξενοδοχείων της

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Η Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα: η Σημασία του Διαδικτυακού Καναλιού Διανομής και οι Προοπτικές του σε Σχέση με το Φυσικό Κανάλι Διανομής των Τραπεζικών Προϊόντων 1 Δ. Τζήμας,

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

www.antonopoulos.info

www.antonopoulos.info Πληροφορίες: Συνέδριο: Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 6 με 8 Μαΐου 2015. Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. https://mediadevel.wordpress.com/ Η χρήση των cookies

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: 2005-6 Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερόνικα Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα