Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή"

Transcript

1 Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρης Ευθυμίου

2 Το σημερινό μάθημα Οργανωτικά/διαδικαστικά του μαθήματος θέματα που θα καλύψουμε οργάνωση/βαθμολογία Εισαγωγή μέτρα επίδοσης υπολογιστών χρόνος εκτέλεσης CPI,IPC Νόμος του Amdhal Μετροπρογράμματα Προσομοίωση 2

3 Θέματα που θα καλύψουμε Σύντομη επισκόπιση των βασικών διοχέτευση, κρυφές μνήμες Superscalar processors instruc`on level parallelism Front- end design Branch predic`on Register renaming Back- end design Instruc`on issue and scheduling Memory access instruc`ons Cache hierarchy Mul`processors/mul`threading 3

4 Reading list Βιβλία: Jean- Loup Baer, Microprocessor Architecture, from simple pipelines to chip mul`processors, Cambridge Un. Press, 2010 John Hennessy, David Payerson Computer Architecture, a quan`ta`ve approach, 4 th /5 th edi`on, MKP Αρθρα: για παρουσίαση, prooject. θα δοθούν αργότερα 4

5 Οργάνωση μαθήματος Διδάσκοντας: Αρης Ευθυμίου (Β.29, e hym AT cs ) Διαλέξεις Αιθ. B2, Πέμπτη Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, δεν επιτρέπεται καμία απουσία, χωρίς συνεννόηση με το διδάσκοντα ΑΠΟ ΠΡΙΝ Μελέτη papers, προετοιμασία παρουσίασης και συζήτηση στην τάξη Μετράει η συμμετοχή Project Υλοποίηση και μέτρηση αρχιτεκτονικών τεχνικών σε/με προσομοιωτή Θα πούμε παραπάνω πράγματα σε λίγο καιρό 5

6 Οργάνωση μαθήματος Πρόοδος / τελικές εξετάσεις (???) Θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των φοιτητών Πολλοί: εξετάσεις και (αναγκαστικά) ομαδικά project Λίγοι: project και παρουσιάσεις Βαθμολογία Πάλι, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των φοιτητών Σε 2 εβδομάδες θα καθοριστούν τα παραπάνω 6

7 Μοντέλο von Neumann Ακολουθείται από τη δεκαετία του 40 Παρόμοιο με αυτό του Babbage (19ο αιώνα) 7

8 Βελτίωση επίδοσης Move to multi-processor RISC nn 8

9 Ορισμός Επίδοσης Ποιό αεροπλάνο έχει καλύτερη επίδοση; 9

10 Επίδοση υπολογιστή Χρόνος απόκρισης ή λανθάνον χρόνος (response `me, latency) Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει μια «δουλειά» Ρυθμός εκτέλεσης (Throughput, Bandwidth) Δουλειές ανά μονάδα χρόνου e.g., tasks/transac`ons/ per hour Αλλα μέτρα επίδοσης Κατανάλωση ενέργειας Αξιοπιστία 10

11 Η ferrari και το αστικό Ferrari: 2 επιβάτες, 100km/h (στην πόλη) Αστικό: 70 επιβάτες, 10km/h (με τις στάσεις) Σπίτι/στάση- Πανεπιστήμιο 10km Με ποιό μέσο ένας επιβάτης θα πάει πιο γρήγορα στο Πανεπιστήμιο? Ποιό μέσο μεταφέρει περισσότερους επιβάτες ανα ώρα? Επικεντρώνουμε στο χρόνο απόκρισης 11

12 Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης Πραγματικός χρόνος που πέρασε (Elapsed `me) Πλήρης χρόνος απόκρισης, περιλαμβάνει επεξεργασία, είσοδο- έξοδο, χρόνο Λ.Σ., άλλες διεργασίες,... Καθορίζει την επίδοση του συστήματος Χρόνος CPU Χρόνος επεξεργασίας μιας δουλειάς Αγνοεί χρόνο εισόδου- εξόδου, άλλες διεργασίες Αποτελείται από το χρόνο CPU χρήστη και συστήματος (user, system CPU `me) 12

13 CPU Time Η επίδοση βελτιώνεται: μειώνοντας τον αριθμό κύκλων ρολογιού αυξάνοντας το ρυθμό (συχνότητα) ρολογιού Δυστυχώς συχνά ο σχεδιαστής πρέπει να «ζυγίσει» το ρυθμό ρολογιού με τον αριθμό κύκλων 13

14 CPU Time, Παράδειγμα Computer A: ρολόι 2GHz, 10s CPU `me Σχεδιάζουμε Computer B Προσπαθούμε για 6s CPU `me Μπορούμε να αυξήσουμε το ρυθμό ρολογιού, αλλά αυτό προκαλεί αύξηση κύκλων ρολογιού 1.2 Πόση πρέπει να είναι η συχνότητα ρολογιού του Computer B; 14

15 Αριθμός εντολών, CPI Αριθμός (δυναμικών) εντολών προγράμματος Καθορίζονται από το πρόγραμμα, ISA, μεταφραστή Μέσος όρος κύκλων ανά εντολή (CPI) Καθορίζεται από το υλικό 15

16 Instruc`ons per Cycle (IPC) Το αντίστροφο του CPI Οι συγχρονοι υπολογιστές που εκτελούν πολλές εντολές ταυτόχρονα Εκφράζει ρυθμό εκτέλεσης (throughput) Ψυχολογικά καλύτερο να προσπαθεί κανείς να αυξήσει το CPI αντί να μειώσει το IPC 16

17 Συνιστώσες του CPI Σε ένα ιδανικό επεξεργαστή που εκτελεί 1 εντολή ανά κύκλο, CPI = 1 Οποιοδήποτε «πρόβλημα» αυξάνει το CPI CPI =1+ CPI cache + CPI branches + CPI stalls +... CPI x είναι ο αριθμός των επιπλέον κύκλων που προκαλεί το στοιχείο x Αντίστοιχα: IPC = 1 x 1+ CPI x 17

18 Παράγοντες επίδοσης CPU Time = Instruction Count CPI Clock Cycle Time Αλγόριθμος Καθορίζει αριθμό πράξεων Γλώσσα, μεταφραστής, αρχιτεκτονική Καθορίζουν αριθμό εντολών μηχανής ανά πράξη (γλώσσας) Επεξεργαστής και σύστημα μνήμης Καθορίζουν ταχύτητα εκτέλεσης εντολών Σύστημα εισόδου- εξόδου (και Λ.Σ.) Καθορίζει ταχύτητα I/O 18

19 Λεπτομέρειες CPI Αν οι διάφορες κατηγορίες εντολών έχουν διαφορετικό αριθμό κύκλων εκτέλεσης: Το μέσο CPI πρέπει να χρησιμοποιεί τη σχετική συχνότητα εμφάνισης εντολών Σχετική συχνότητα 19

20 CPI Παράδειγμα 2 εναλλακτικά προγράμματα με εντολές κατηγοριών A, B, C Κατηγορία A B C CPI κατηγορίας IC πρόγραµµα IC πρόγραµµα Πρόγραμμα 1: IC = 5 Κύκλοι = = 10 μέσο CPI = 10/5 = 2.0 Πρόγραμμα 2: IC = 6 Κύκλοι = = 9 μέσο CPI = 9/6 =

21 Σχετική επίδοση Ορίζουμε Performance = 1/Execu`on Time X είναι n φορές ταχύτερος από τον Y Performance X Performance Y = Execution time Y Execution time X = n Παράδειγμα: χρόνος εκτέλεσης προγράμματος 10s στον A, 15s στον B Execu`on Time B / Execu`on Time A = 15s / 10s = 1.5 Ο A είναι 1.5 φορές ταχύτερος από τον B Speedup =Performance enhanced Performance original = Execution time original Execution time enhanced 21

22 O νόμος του Amdahl Συχνά αλλαγές στην αρχιτεκτονική βελτιώνουν ένα μέρος του χρόνου εκτέλεσης Speedup = T unaffected + T affected T unaffected + T affected /improvement factor Αν το ποσοστό του χρόνου που βελτιστοποιεί μία τεχνική είναι p, το μέγιστο speedup που μπορούμε να πάρουμε είναι 1/(1- p) 22

23 Παγίδα: ο Νόμος του Amdahl Βελτιώνοντας ένα τμήμα του υπολογιστή περιμένουμε η συνολική επίδοση να βελτιωθεί κατά το ίδιο μέγεθος Παράδειγμα: ο πολ/σμος ευθύνεται για 80s/100s Πόσο πρέπει να βελτιώσουμε το πολ/σμο για να έχουμε 5 μεγαλύτερη επίδοση συνολικά; Είναι αδύνατο! 23

24 Φόρτος εργασίας υπολογιστή Αν το σύστημα τρέχει μία εφαρμογή, τελείωσαμε απλά μετράμε το χρόνο απόκρισης ή το ρυθμό (π.χ. για ένα διακομιστή) Αλλά οι υπολογιστές είναι γενικού σκοπού: τρέχουν πολλές εφαρμογές και οι εφαρμογές είναι διαφορετικές Υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε υπολογιστές με αυτές τις συνθήκες; 24

25 Προγράμματα αναφοράς Φόρτος εργασίας (Workload): Σύνολο προγραμμάτων που τρέχουν Σύνολο πραγματικών εφαρμογών (για κάποια χρήση, π.χ. σχεδίαση κυκλωμάτων) ή προγραμμάτων που μοιάζουν με τις εφαρμογές Καθορίζει τα προγράμματα και τις σχετικές συχνότητες χρήσης Τα προγράμματα περιλαμβάνουν και τυπικά δεδομένα Μετροπρόγραμμα (Benchmark): επιλεγμένο πρόγραμμα για σύγκριση επίδοσης υπολογιστών Συνήθως «τυποποιημένα» ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς 25

26 Αξιολόγηση επίδοσης Αναλυτικά μοντέλα μαθηματικές συναρτήσεις με πολλές παραμέτρους συχνά στηρίζονται σε θεωρία ουράς (queuing theory) Mετρήσεις σε πραγματικά μηχανήματα πρέπει να υπάρχουν! δύσκολο να εξαχθεί λεπτομερής πληροφορία Προσομοίωση πρόγραμμα που διερμηνεύει μετροπρογράμματα στη γλώσσα μηχανής του, προς μελέτη, επεξεργαστή χρειάζεται πολύ χρόνο 26

27 Μετροπρογράμματα SPEC CPU Standard Performance Evalua`on Corp (SPEC) Αναπτύσει μετροπρογράμματα για CPU, I/O, Web, Θεωρούνται αντιπροσωπευτικά αληθινού φόρτου εργασίας SPEC CPU2006 Πραγματικός χρόνος (elapsed) εκτέλεσης συλλογής προγραμμάτων Ελάχιστο I/O, για να μην επηρεάζεται η επίδοση της CPU Κανονικοποιημένος ως προς μηχανή αναφοράς SPECRa`o Χωριστές κατηγορίες για προγράμματα κινητής υποδιαστολής (SPECFp) και ακεραίων (SPECInt) 27

28 CINT2006 for Opteron X Name Description IC 10 9 CPI Tc (ns) Exec time Ref time SPECratio perl Interpreted string processing 2, , bzip2 Block-sorting compression 2, , gcc GNU C Compiler 1, , mcf Combinatorial optimization ,345 9, go Go game (AI) 1, , hmmer Search gene sequence 2, , sjeng Chess game (AI) 2, , libquantum Quantum computer simulation 1, ,047 20, h264avc Video compression 3, , omnetpp Discrete event simulation , astar Games/path finding 1, , xalancbmk XML parsing 1, ,143 6, Geometric mean 11.7 High cache miss rates 28

29 Συνόψιση αποτελεσμάτων Χρειαζόμαστε κάποιο είδος μέσου όρου Αριθμητικός μ.ο. (arithme`c mean) Ο χρόνος εκτέλεσης μερικών προγραμμάτων διαφέρει πολύ (56 φορές gcc mcf στον Opteron) Σταθμισμένος αριθμητικός μ.ο. (weighted arithme`c mean) ποιός καθορίζει τους συντελεστές; 29

30 Συνόψιση αποτελεσμάτων (2) Η SPEC απαιτεί κανονικοποίηση ως προς μηχανή αναφοράς Συνόψιση όλων των μετροπρογραμμάτων χρησιμοποιώντας γεωμετρικό μέσο (geometric mean) G = n T n i = i=1 Ref i n n n T i i=1 n i=1 Ref i Για σύγκριση 2 μηχανών δεν χρειάζονται οι χρόνοι εκτέλεσης της μηχανής αναφοράς 30

31 Οι κανονικοποιημένες τιμές θέλουν προσοχή! Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean Ποιό σύστημα είναι καλύτερο; 31

32 Κανονικοποίηση και μέσος όρος Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean ως προς Α ως προς Β 32

33 Αριθμητικός vs Γεωμετρικός μέσος όρος Computer A Computer B Computer C Program Program Arithm mean Geom mean Ποιό σύστημα είναι καλύτερο; Αν οι τιμές διαφέρουν πολύ, ο γεωμετρικός μ.ο. μπορεί να δώσει παραπλανητικό αποτέλεσμα! Αν το 2 γίνει 3, το B βγαίνει καλύτερο Δε συμβαίνει στο SPEC γιατί οι χρόνοι εκτέλεσης είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. 33

34 Προσομοιωτές Διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας διαφορετική ταχύτητα αναλογικά κυκλώματα (τάσεις, ρεύματα,...) ψηφιακά κυκλωματα (λογικές τιμές) Register transfer level (RTL) γλώσσες περιγραφής υλικού επίπεδο κύκλου ρολογιού επίπεδο εντολής Trace vs execu`on- driven επίπεδο κύκλου: προσομοίωση μεταβολών μικροαρχιτεκτονικής ανά κύκλο ρολογιού trace: η σειρά εντολών είναι προκαθορισμένη execu`on- driven: διερμηνευτής εντολών 34

35 Προβλήματα προσομοιωτών Προσομοίωση I/O, κώδικα Λ.Σ. υπάρχουν full- system simulators που προσομοιώνουν όλο το υλικό (κάρτες δικτύου, κτλ) και τρέχουν Λ.Σ χωρίς αλλαγές μοιάζουν με εικονικές μηχανές (τύπου VMware) Χρόνος προσομοίωσης τάξεις μεγέθους πιο αργή εκτέλεση σε σχέση με πραγματική μηχανή υπάρχουν μέχρι και επιταχυντές σε υλικό, αλλά ο χρόνος ανάπτυξής τους προσεγγίζει το χρόνο πραγματικής σχεδίασης του προσομοιούμενου επεξεργαστή 35

36 Πρακτική χρήση προσομοιωτών 1 Fast- forwarding func`onal simula`on (fast) για ένα αριθμό εντολών ώστε να περάσει η αρχικοποίηση της εφαρμογής μόνο οι τιμές καταχωρητών, μνήμης υπολογίζονται detailed simula`on για ένα μεγάλο αριθμό εντολών προσομοίωση όλων των λεπτομερειών αρχιτεκτονικής Phase- detec`on εύρεση των τμημάτων εκτέλεσης που έχουν ενδιαφέρον με func`onal simula`on αποθήκευση της κατάστασης στην αρχή κάθε φάσης λεπτομερής προσομοίωση των εντολών της φάσης 36

37 Πρακτική χρήση προσομοιωτών 2 Κατά τη λεπτομερή προσομοίωση συχνά υπάρχουν 2 φάσεις 1. Warm- up Γίνεται λεπτομερής προσομοίωση, αλλά δεν γίνονται μετρήσεις επίδοσης (π.χ. αστοχίες κρυφής μνήμης) Ο σκοπός είναι να ενημερωθούν (warm- up) διάφοροι «πίνακες» της μικροαρχιτεκτονικής: caches, branch predictors, 2. Measurement Κρατούνται δεδομένα επίδοσης (τα τελικά αποτελέσματα) 37

38 38

39 Που ξοδεύει χρόνο το δικό σου πρόγραμμα; Ανάλυση χαρακτηριστικών (profiling) ενός προγράμματος (με gprof) δείχνει που ξοδεύεται ο χρόνος ανά συνάρτηση έτσι μπορεί να δεί κανείς πιο είναι το αργότερο κομμάτι και να το βελτιώσει Συνήθως βλέπουμε ένα 90/10 ή 80/20: το 10% του κώδικα ευθύνεται για το 90% του χρόνου Μετάφραση και σύνδεση με κατάλληλες οδηγίες gcc pg progr.c Εκτέλεση κανονικά (λίγο πιο αργά) δημιουργεί ένα αρχείο gmon.out Τρέχουμε gprof για να δούμε τα αποτελέσματα 39

40 Βελτιστοποίηση μετάφρασης Ο gcc και άλλοι μεταφραστές, έχει διάφορες επιλογές βελτιστοποίησης Συνήθως - Ο[1-3]. Οσο μεγαλύτερος αριθμός τόσο περισσότερο προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τον κώδικα Μετά το debugging καλό είναι κανείς να κάνει μια τελική μετάφραση με μια από τις - Ο επιλογές 40

41 Αριθμός εντολών - υπολογισμός Οι σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν μετρητές επίδοσης μετρούν διάφορα γεγονότα (π.χ. cache miss, ) Συνήθως χρειάζεται ειδική έκδοση του πυρήνα του Λ.Σ. και κάποια ειδική βιβλιοθήκη ψάξτε για perfmon2, Intel performance counter monitor, Δεν μπορούν να μετρήσουν οτιδήποτε θέλει ένας αρχιτέκτονας Εναλλακτικά τρέχουμε το πρόγραμμα σε έναν γρήγορο προσομοιωτή ή εργαλείο dynamic binary instrumenta`on PIN hyp://www.pintool.org 41

42 Παράδειγμα αριθμός εντολών Θα χρησιμοποιήσουμε το μετροπρόγραμμα gzip (SPEC Int 2000) και το pin ~efthym/pin/pin*/pin \ -t ~efthym/pin/pin*/source/tools/ ManualExamples/obj-ia32/inscount2.so \ -- ~efthym/icarus/spec/gzip \ ~efthym/icarus/spec/input.source 60 Αποτέλεσματα στο αρχείο: inscount.out περίπου 70.5 εκατομύρια εντολές IA

43 Υπολογισμός CPI (χονδρικά) Χώρις το pin, τρέχει σε 19.95sec στο hp6000ws12 /usr/bin/time --verbose ~efthym/ /gzip \ ~efthym/ /input.source 60 Κύκλος ρολογιού 376ps 2.66GHz more /proc/cpuinfo 19.95*10^12/376 = 53 εκατομύρια κύκλοι CPI = cycles/instruc`on count = στο παράδειγμα Ο επεξεργαστής εκτελεί πάνω από μία εντολή (1.33) ανά κύκλο 43

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 2ο μάθημα: Αξιοπιστία, επίδοση, εντολές μηχανής MIPS Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Dependability! Historically

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance)

Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) Κεφάλαιο 4 Εκτίμηση και Κατανόηση Απόδοσης (Assessing and Understanding Performance) 1 Απόδοση H/Y (Computer Performance) Μέτρηση, Αναφορά και Σύνοψη Κατανόηση βασικών παραγόντων που καθορίζουν την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Γιάννης Βογιατζής Αλέξανδρος ηµόπουλος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Γιάννης Βογιατζής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.1 Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστημάτων Μια ματιά στο παρελθόν και το μέλλον των υπολογιστών Ίσως ο πρώτος υπολογιστής της ιστορίας κατασκευάστηκε το 80

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου

Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου Διδακτορική Διατριβή Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Π Κ Τ Η Μ.& Μ. Η/Υ Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιαμασιώτης Ιανουάριος 2012 Περίληψη Το τελευταίο καιρό, ο παράλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20. 2 Εντολές: η γλώσσα του υπολογιστή 64. Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18

Περιεχόμενα. 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20. 2 Εντολές: η γλώσσα του υπολογιστή 64. Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18 Περιεχόμενα Πρόλογος 11 Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης 18 1 Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 20 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Κάτω από το πρόγραμμά σας 29 1.3 Κάτω από το κάλυμμα 33 1.4 Πραγματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 7: Πρόγνωση διακλαδώσεων. Εξαρτήσεις και εκτέλεση εκτός σειράς. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα