Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας"

Transcript

1 Πρακτική άσκηση Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της θρεπτικής κατάστασης των φυτών στους χλοοτάπητες του αιθρίου του κτιρίου Χασιώτη (Ιούλιος-Αύγουστος 2013) Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας

2 Μέρος 1 ο : Καταγραφή της βιοποικιλότητας

3 Εισαγωγή Αρχικά θα παρουσιασθεί η τρέχουσα κατάσταση του αίθριου χώρου, όπως εμείς την παραλάβαμε

4 Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε από την ομάδα αναγνώριση των ζιζανίων που υπήρχαν ανά λωρίδα σποράς καθώς επίσης περιγραφή της κατάστασης του κάθε χλοοτάπητα

5 Λωρίδα 1 η : Μίγμα Wembley Το μίγμα αποτελείται από τα είδη: 10% Festuca rubra Polka 15% Festuca arundinaceae Borneo 15% Festuca arundinaceae Guardian 21 40% Lollium perenne Caddieshack 20% Poa pratensis Geronimo

6 Λωρίδα 1 η : Μίγμα Wembley Αναγνώριση των ζιζανίων

7 Λωρίδα 1 η : Μίγμα Wembley Κατάσταση των φυτών του μίγματος πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Κατάσταση των φυτών του μίγματος μετά τη κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Στην αρχή της λωρίδας (από την μεριά της εισόδου στο αίθριο) υπήρχαν πολλά και έντονα «κενά» Σε ορισμένα σημεία της λωρίδας παρατηρούνται ξερά φυτά Ύπαρξη αρκετών ξερών φυτών Ύπαρξη «κενών» στην αρχή και στην αριστερή πλευρά της λωρίδας Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σειρές παρατηρούμε ότι έχει σχετικά λίγα ζιζάνια

8 Λωρίδα 2 η : Dichondra repens

9 Λωρίδα 2 η : Dichondra repens Αναγνώριση των ζιζανίων Κυρίαρχα ζιζάνια της λωρίδας αυτής ήταν η Digitaria sanguinalis και η Setaria verticillata, με έντονη ανάπτυξη εις βάρος της Dichondra *το φυτό αυτό δεν μπορέσαμε να το αναγνωρίσουμε

10 Λωρίδα 2 η : Dichondra repens Η λωρίδα αυτή κανονικά δεν κουρεύται, ωστόσο λόγω της πυκνότητας των ζιζάνιων κρίθηκε απαραίτητο να γίνει κοπή Πριν την κοπή:

11 Λωρίδα 2 η : Dichondra repens Μετά την κοπή:

12 Λωρίδα 3 η : Pennisetum cladestinum

13 Λωρίδα 3 η : Pennisetum cladestinum Αναγνώριση ζιζανίων Digitaria sanguinalis Setaria verticillata Plantago major Oxalis pes-caprae Τα επικρατέστερα ζιζάνια ήταν τα 2 πρώτα με αρκετά έντονη ανάπτυξη έναντι του Pennisetum

14 Λωρίδα 3 η : Pennisetum cladestinum Κατάσταση των φυτών πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Δυσκολία αναγνώρισης του είδους που είχε σπαρεί από τα αργωστώδη ζιζάνια Έντονη ανάπτυξη των ζιζανίων συγκριτικά με το είδος που έχει σπαρεί στην λωρίδα Η πλειοψηφία των φυτών εμφάνιζαν μια ελαφριά χλώρωση ( μεσονεύρια ) Κατάσταση των φυτών μετά την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Στη δεξιά πλευρά της λωρίδας αυτής έχει περάσει το τριφύλλι από τη διπλανή λωρίδα Στο σημείο όπου υπάρχει μια ελιά και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που σκιάζει η ελιά υπάρχει ένα κενό χωρίς καθόλου φυτά

15 Λωρίδα 4 η : Trifolium repens Barbian

16 Λωρίδα 4 η : Trifolium repens Barbian Αναγνώριση ζιζανίων

17 Λωρίδα 4 η : Trifolium repens Barbian Κατάσταση των φυτών: Αρκετά μεγάλος αριθμός ζιζανίων τα οποία όμως εντοπίζονται στην αρχή και το τέλος της λωρίδας Παρατηρήθηκαν επίσης κάποια φυτά τριφυλλιού που παρουσίαζαν μεσονεύριες χλωρώσεις στο κέντρο της λωρίδας *Σημείωση: To τριφύλλι δεν κόπηκε με την μηχανή

18 Λωρίδα 5 η : Cynodon dactylon/μάρτυρας

19 Λωρίδα 5 η a: Cynodon dactylon Αναγνώριση ζιζανίων *Τα δείγματα αυτά δεν μπορέσαμε να τα αναγνωρίσουμε

20 Λωρίδα 5 η b: Μάρτυρας Αναγνώριση ζιζανίων *Το φυτό αυτό δεν μπορέσαμε να το αναγνωρίσουμε

21 Λωρίδα 5 η : Cynodon dactylon Κατάσταση των φυτών πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Στην αρχή της λωρίδας φαίνεται το Cynodon dactylon να έχει εγκατασταθεί με επιτυχία Ωστόσο καθώς κατευθυνόμαστε προς το τμήμα του μάρτυρα τα ζιζάνια αυξάνονται Κατάσταση των φυτών μετά τη κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Η κατάσταση μετά την κοπή δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά

22 Λωρίδα 6 η : Festuca arundinacea Rebel IV

23 Λωρίδα 6 η : Festuca arundinacea Rebel IV Αναγνώριση ζιζανίων Τα ζιζάνια που επικρατούν στην Λωρίδα αυτή είναι κυρίως τα πλατύφυλλα και συγκεκριμένα το Convulvunus arvensis & το Picris echioides

24 Λωρίδα 6 η : Festuca arundinacea Rebel IV Κατάσταση των φυτών πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Ζιζάνια παρατηρήθηκαν διάσπαρτα κατά μήκος όλης της λωρίδας Στην αριστερή πλευρά της λωρίδας κάποια φυτά φαίνονταν να έχουν κάποια υδατική καταπόνηση καθώς επίσης και το έδαφος στο σημείο αυτό ήταν λίγο ξερό (ίσως το σημείο δεν είναι μέσα στην εμβέλεια του μπεκ) Κατάσταση των φυτών μετά την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Η κατάσταση των φυτών παραμένει ίδια

25 Λωρίδα 7 η : Agrostis stolonifera Bengal

26 Λωρίδα 7 η : Agrostis stolonifera Bengal Σε αυτή την λωρίδα δεν ήταν εμφανές ποιο είναι το είδος του φυτού που είχε σπαρεί λόγω των πολλών ζιζανίων, έτσι δεν πραγματοποιήθηκε αναγνώριση ζιζανίων Κάτι που παρατηρήσαμε στην λωρίδα αυτή ήταν πως σε κάποια σημεία είχε εισχωρήσει η Festica arundinacea Tomahawk από την πλαϊνή λωρίδα και ανταγωνίζονταν τα φυτά

27 Λωρίδα 7 η : Agrostis stolonifera Bengal

28 Λωρίδα 8 η : Lolium perenne

29 Λωρίδα 8 η : Lolium perenne Αναγνώριση ζιζανίων Γενικά παρατηρήθηκαν λίγα σε πληθυσμό ζιζάνια, ωστόσο εντοπισμένα σε ένα σημείο υπήρχαν κάποια πλατύφυλλα ζιζάνια

30 Λωρίδα 8 η : Lolium perenne Κατάσταση των φυτών πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Γενικά το είδος αυτό φαίνεται να έχει εγκατασταθεί ικανοποιητικά στο χώρο Είναι ίσως η καλύτερη λωρίδα συγκριτικά με τις άλλες που έχουν σπαρεί με μόνο 1 είδος Ωστόσο κάποια από τα φυτά φαίνεται να έχουν προσβληθεί από κάποια φυτοπαθογόνα ασθένεια Κατάσταση των φυτών μετά την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Μικρός αριθμός ζιζανίων Κάποια ξερά φύλλα σε αρκετά φυτά, κυρίως τα κατώτερα φύλλα των στελεχών

31 Λωρίδα 9 η : Festuca arundinacea Tomahawk

32 Λωρίδα 9 η : Festuca arundinacea Tomahawk Αναγνώριση ζιζανίων Μεγάλο πρόβλημα της λωρίδας αυτής με το ζιζάνιο Polycarpon tetraphyllum, ειδικότερα προς το τέλος της λωρίδας φαίνεται να έχει επικρατήσει έναντι της Festuca

33 Λωρίδα 9 η : Festuca arundinacea Tomahawk Κατάσταση των φυτών πριν την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Κατάσταση των φυτών μετά την κοπή τους από την κουρευτική μηχανή Ύπαρξη αρκετά μεγάλου αριθμού ζιζανίων (κυρίως στο τέλος της λωρίδας) Στα όρια της λωρίδας παρατηρήθηκαν πολλά ζιζάνια

34 Λωρίδα 10 η : Μίγμα σκιάς To μίγμα αποτελείται από τα είδη: 40% Festuca rubra Barustic 35% Festuca arundinacea Palladio 10% Festuca ovina Hardtop 10% Lolium perenne Pinacle II 5% Poa pratensis Barimpala

35 Λωρίδα 10 η : Μίγμα σκιάς Αναγνώριση ζιζανίων

36 Λωρίδα 10 η :Μίγμα σκιάς Η κατάσταση των φυτών πριν και μετά το κούρεμα είναι η ίδια Τα φυτά της λωρίδας αυτής φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί καλύτερα απ όλα στις συνθήκες του αίθριου και δεν αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με ζιζάνια Το μόνο που παρατηρήθηκε ήταν κάποια σημεία στο πλάι της λωρίδας όπου είχαμε ξερά φυτά

37 Παρατηρήσεις Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως οι χλοοτάπητες που εγκαταστάθηκαν με μεγαλύτερη επιτυχία στις συνθήκες του αίθριου ήταν: Το μίγμα σκιάς Lolium perenne Trifolium repens Οι λωρίδες αυτές έχουν πιο έντονη ανάπτυξη από τις άλλες και φαίνεται να ανταγωνίζονται ικανοποιητικά τα ζιζάνια

38 Παρατηρήσεις Αντίθετα οι λωρίδες με το το Agrostis stolonifera και τη Dichondra repens είναι 2 λωρίδες με τα περισσότερα σε πλήθυσμο ζιζάνια Ειδικότερα η Dichondra repens λόγω της ευαισθησίας της στην αλατότητα σε συνδυασμό με τα πολλά αγρωστώδη ζιζάνια έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την λωρίδα Η λωρίδα με το μίγμα Wembley φαίνεται να έχει τα περισσότερα κενά καθώς επίσης και τον μικρότερο αριθμό ζιζανίων

39 Παρατηρήσεις Κλεινόντας παρατηρήθηκε πως στι λωρίδες όπου έχουμε C 3 φυτά (Festica, Lolium, Μίγμα σκιας) έχουμε κυρίως πλατύφυλλα ζιζάνια ενώ ανίθετα στις λωρίδες με C 4 φυτά (Cynodon, Pennisetum) τα επικρατέστερα ζιζάνια είναι τα Digitaria και Setaria τα οποία είναι και αυτά C 4 Έτσι φαίνεται να υπάρχει ενας ανταγωνισμός μεταξύ C 4 - C 4 φυτών

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους Ριζοπούλου Δικαία Ηράκλειο 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Χλωροτάπητας, χορτοτάπητας, χλόη, γρασίδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-04-03 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 04 Κλαδέµατα - Κουρέµατα 03 Κούρεµα χλοοτάπητα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-02-01 10 Φυτοτεχνικά Έργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 02 Χλοοτάτητας 01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σελ. 1 από 23 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.1 Καθαρισµός και προετοιµασία έκτασης Ο καθαρισµός των εκτάσεων και η προετοιµασία τους για τις εργασίες φύτευσης θα πρέπει να περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Τα Θερινά τα Σινεμά. Ομάδα Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Τα Θερινά τα Σινεμά. Ομάδα Περιβάλλοντος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τα Θερινά τα Σινεμά Ομάδα Περιβάλλοντος Αθήνα 19 Περιεχόμενα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΟΥΣ 19)... 5 I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας

Pyroxsulam: Μια δραστική ουσία παγκόσμιας εμβέλειας Τοκλειδί για την καταπολέμηση τωνζιζανίων Το SENIOR 75WG είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το SENIOR

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά Κεφάλαιο Τέταρτο Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης 4.1. Γενικά Ως αύξηση (growth) της βλάστησης θεωρείται κάθε αλλαγή, συνήθως κάθε επαύξηση, της φυτικής βιομάζας. Άλλωστε, πολύ συχνά μιλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Αραβόσιτου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες Συζήτηση για το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που συμπληρώθηκε στο σεμινάριο και πρόταση για το προτεινόμενο τελικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 DRAFT Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη Υπεύθυνος φορέας της ράσης: ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η VPRC πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2002 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ελληνίδων Δημοσιογράφων μια πανελλήνια έρευνα στον ειδικό πληθυσμό των Ελλήνων/ίδων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Μεντελική Κληρονομικότητα Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Διδακτική Ενότητα: Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών του [1] Ας μιλήσουμε για...σωλήνες!!! Σήμερα θα ακουμπήσουμε μαζί ένα θέμα που πολλοί το θεωρούν ταμπού. Ένα θέμα που...υποτίθεται πως αφορά τους...γνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAGE10 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ του Ευστάθιου Ζ. Πανάγου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Συσκευασία της ξηράλατης ελιάς Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έβδομο. Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα. 7.1. Γενικά

Κεφάλαιο Έβδομο. Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα. 7.1. Γενικά Κεφάλαιο Έβδομο Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα 7.1. Γενικά Η ποσότητα της βοσκήσιμης λιβαδικής βλάστησης, η οποία καταναλώνεται από τα αγροτικά ζώα, όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα