ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Χαρακτηριστικά του Έργου ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ονομασία και Είδος του Έργου Χαρακτηριστικά του Έργου ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Συνοπτική περιγραφή του έργου Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία του έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.Ε. (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΠ.) Γενικά στοιχεία τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Διάνοιξη δρόμων πρόσβασης και προσπέλασης - Εξωτερική και εσωτερική οδοποιΐα γηπέδου εγκατάστασης Εξωτερική οδοποιΐα Εσωτερική οδοποιία Οδοστρωσία Διαμόρφωση πρανών Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών Διαμόρφωση πλατειών Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Μεταφορά και ανέγερση εξοπλισμού Διασύνδεση με το Ηλεκτρικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Σύνδεση Α/Π με Υ/Σ ανύψωσης τάσης 150/20 kv Όδευση καλωδίων μέσης τάσης Λοιπές βοηθητικές διατάξεις

2 4.2.5 Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου Μέτρα αποκατάστασης μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού Ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Προτεινόμενη Λύση Ένταξη αιολικής εγκατάστασης στις κατηγορίες του εθνικού χώρου - Φέρουσα ικανότητα περιοχής εγκατάστασης αιολικού σταθμού Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας Κριτήρια ένταξης αιολικής εγκατάστασης στο τοπίο Χάραξη οδοποιίας Άλλες θέσεις Μηδενική λύση Συμπεράσματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α Περιοχή μελέτης Β Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά Β.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Β.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Β.3 Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Γ Φυσικό Περιβάλλον Γ.1 Γενικά στοιχεία.83 6.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές Γ.4 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον Δ.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης Δ.2 Δομημένο περιβάλλον Δ.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Δ.4 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Δ.5 Τεχνικές υποδομές Δ.6 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Δ.7 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

3 6.Δ.8 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Δ.9 Επιφανειακά και υπόγεια νερά Ε Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος Μηδενική Λύση ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Ανθρωπογενές περιβάλλον Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές Υποδομές Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Δραστηριότητα Επιφανειακά και υπόγεια νερά Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Ακουστικό Περιβάλλον Κυκλοφορία Στερεά - υγρά απόβλητα Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών Φυσικό περιβάλλον Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Πολιτιστικό περιβάλλον

4 9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου Η παρούσα μελέτη δίνει στοιχεία που αφορούν στην εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια εγκατεστημένης ισχύος 37,5 MW στη θέση «Κούλια - Κορυφή - Προφήτης Ηλίας», στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας στο νομό ή την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καρδίτσας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο: «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2». Η μελέτη αυτή συνοδεύει τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με: το Νόμο 1650/86 «Περί Προστασίας Περιβάλλοντος». το Νόμο 3010/ σχετικά με την εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 ΕΕ. το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ): Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / ): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. την Κ.Υ.Α /5387/ την Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): σχετικά με την διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). την Κ.Υ.Α. Αρ. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ/Β/663) για τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο), έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. την Κ.Υ.Α. Αρ. οικ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ/Β/663) για το Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 5

6 την Κ.Υ.Α /2008 (ΦΕΚ 2464/Β / ): Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ): Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011). Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 1958/ ) με θέμα: «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α / )», το έργο ανήκει στην Ομάδα 10 η : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (Παράρτημα Χ), με Α/Α 1: «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια». Εντάσσεται στην Α2 κατηγορία (Α κατηγορία, 2 η υποκατηγορία για εγκατεστημένη ισχύ 5 < Ρ < 60 MW και μήκος διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (150 kv) L < 20 km), επειδή η προτεινόμενη για εγκατάσταση ισχύς του έργου είναι 37,5 MW και η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) μέσης τάσης (Μ.Τ.) είναι 20 kv. Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 1958/ ), τα συνοδά έργα (οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου. Επομένως, η κατηγορία του έργου δεν αλλάζει και παραμένει η ίδια (Α2). Τα στοιχεία και η δομή της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με το προαναφερθέντα νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ , /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ). 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, ο φορέας υλοποίησης και ο εκπρόσωπος του έργου, ο ανάδοχος μελετητής και οι συνεργάτες εκπόνησης της μελέτης. 6

7 Πίνακας 1.2.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία έργου Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Επωνυμία Έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,5 MW στη θέση «Κούλια - Κορυφή - Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε. Καλλιφωνίου, Δήμου Καρδίτσας, νομού Καρδίτσας 2. Είδος έργου Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια, Α2 Κατηγορίας σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 1958/ ) 3. Εμβαδόν γηπέδου ,43 m 2 4. Μέγεθος Αιολικός σταθμός, εγκατεστημένης ισχύος kw ο οποίος αποτελείται από δεκαπέντε (15) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) της εταιρείας NORDEX τύπου N90 με ονομαστική ισχύ 2500 kw η καθεμία 5. Φορέας Υλοποίησης Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2) Καραολή και Δημητρίου Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη Τηλ.: Εκπρόσωπος - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μιχάλης Κουγιουμτζής, Αργύρης Στεργίου Καραολή και Δημητρίου Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη Τηλ.: Σφραγίδα - Υπογραφή 7

8 8. Μελετητής Φωτίου Γεώργιος, Περιβαλλοντολόγος Δασκάλου Κίτσου 17, Μαρούσι, Τ.Κ Τηλ./Fax: , Κιν.: Σφραγίδα - Υπογραφή Μελετητή 10. Ειδικοί Συνεργάτες Γιάννης Λαζάρου, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αγγελής Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Φωτίου Κώστας, Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων Μπούτσικα Ευδοκία, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μαστρομιχάλης Γεώργιος, Οικονομολόγος 11. Επιστημονικός Σύμβουλος Γ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.E. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ Δασκάλου Κίτσου Μαρούσι Τηλ./Fax:

9 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,5 MW στη θέση «Κούλια - Κορυφή - Προφήτης Ηλίας», στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας στο νομό ή την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καρδίτσας. Ο σταθμός αποτελείται από δεκαπέντε (15) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) της εταιρείας NORDEX τύπου N90 με ονομαστική ισχύ 2500 kw η καθεμία, αριθμού πτερυγίων 3, ύψους 80m και διαμέτρου πτερωτής 90m. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2). Η εταιρεία του έργου διαθέτει την υπ αριθ. 731/2012 άδεια παραγωγής, ενώ έχει καταθέσει αίτηση στο διαχειριστή του δικτύου (ΑΔΜΗΕ) για τη διατύπωση Προσφοράς Όρων Σύνδεσης. Η παρούσα μελέτη υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου. Το γήπεδο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού συνολικού εμβαδού ,43m 2 βρίσκεται μεταξύ των κορυφών «Κούλια» (1127m), «Κορυφή» (1130m) και «Προφήτης Ηλίας» (1178m). Η χωροθέτηση των Α/Γ του σταθμού πραγματοποιείται σε υψόμετρο μεταξύ 1140 μέτρων (μέγιστο) και 1020 μέτρων (ελάχιστο). Οι συνολικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν: Έργα οδοποιίας συνολικού μήκους ,96 μέτρων (διάνοιξη δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης στις θέσεις των Α/Γ μήκους 8.439,86 μέτρων και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου μήκους 4.321,10 μέτρων). Έργα έδρασης και θεμελίωσης των Α/Γ. Έργα διασύνδεσης δικτύου (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, με τον οικίσκο ελέγχου και τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης). Η όδευση της γραμμής μεταφοράς τάσης 20 kv θα είναι υπόγεια, κατά μήκος του υφιστάμενου και του διανοιχθέντος δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης, θα ξεκινάει από τον οικίσκο ελέγχου και θα καταλήγει σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 150/20 kv. 9

10 Ο Υ/Σ προτείνεται να κατασκευαστεί σε κατάλληλη έκταση κάτω από τη ζώνη όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς υψηλής τάσης (150KV/2Β) Λαμία - Καρδίτσα, σε ευθεία απόσταση 10,9 km βορειοανατολικά από την κορυφή Κ7 του ορίου του γηπέδου. Έργα αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος χώρου (επιχωματώσεις εκσκαφών, απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών και χωματισμών, κατασκευή οχετών απορροής ομβρίων, οδοστρωσία, δενδροφυτεύσεις για την αποκατάσταση της χλωρίδας-πανίδας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού). Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ και των συνοδών του έργων έγινε, μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής, ώστε να ικανοποιεί αρχικά τα δεδομένα για υψηλό αιολικό δυναμικό, συνυπολογίστηκαν όλοι οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση των ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και οι περιορισμοί που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από αξιόλογο αιολικό δυναμικό, γεγονός που καθιστά την επένδυση αποδοτική. Βορειοδυτικά του γηπέδου αναπτύσσονται ακόμη δύο αιολικά πάρκα. Πρόκειται για τον ΑΣΠΗΕ ισχύος 36,0 MW στη θέση «Γιώτης» Δ.Ε. Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας, νομού Καρδίτσας της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΕ» και τον ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι - Κεφαλόβρυση» Δ.Ε. Ιτάμου και Δ.Ε. Καλλιφώνου, Δήμου Καρδίτσας, νομού Καρδίτσας της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1». Τα δύο αιολικά έργα βρίσκονται όπως και το εξεταζόμενο έργο, στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο προτεινόμενος Υ/Σ 150/20 kv θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες διασύνδεσης και των τριών έργων. Επίσης, τμήμα της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου του γειτονικού ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι - Κεφαλόβρυση» μήκους 2.541,28 μέτρων, όπως και η εξωτερική οδός πρόσβασης μήκους 31,9 km θα χρησιμοποιηθούν και για την πρόσβαση και προσπέλαση στις θέσεις των Α/Γ του εξεταζόμενου έργου. Το κλίμα της περιοχής του έργου κατατάσσεται στο ασθενές μέσο - μεσογειακό. Η περιοχή ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό και δριμύ χειμώνα. Η γεωλογική δομή της περιοχής (ασβεστόλιθοι και κλαστικά υλικά χαλαρών φάσεων), αλλά και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά του γηπέδου (κροκαλοπαγή και αργιλώδη υλικά αποσάθρωσης φλύσχη) διευκολύνουν την εκτέλεση των έργων και τις εργασίες αποκατάστασης. 10

11 Το έδαφος της περιοχής είναι ημιβραχώδες και αργιλώδης. Η αυτοφυής βλάστηση είναι δενδρώδεις, θαμνώδης, άλλοτε πυκνή και κατά τόπους αραιή. Αποτελείται από φυτικά είδη που χαρακτηρίζουν δασικές εκτάσεις και υποβαθμισμένους εδαφικά χώρους. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura (ΦΥΣΗ) 2000 και εκτός λοιπών προστατευόμενων περιοχών (περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, υγροτόπων Ραμσάρ, πυρήνων εθνικών δρυμών, μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών), ούτε έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ούτε υπάρχουν αναδασωτικά προγράμματα για την αξιοποίησή της. Πρόκειται για αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, ενώ δεν υφίστανται κάποιες ιδιαίτερες μορφές αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του έργου. Στην περιοχή του έργου και στη συγκεκριμένη θέση που υπάγεται στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή ΣΧΟΟΑΠ, ούτε εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (θεσμοθετημένο ή προτεινόμενο). Οι πλησιέστεροι οικισμοί (Μολόχα, Αμάραντος), βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των μέτρων από τη θέση των ανεμογεννητριών του σταθμού. Η έκταση του ΑΣΠΗΕ είναι δασικού χαρακτήρα, η οποία κατά ένα μέρος ανήκει στο διακατεχόμενο δημόσιο δάσος Απιδιάς και κατά ένα μέρος στο δημόσιο δάσος Μολόχας Φουρνά Ευρυτανίας. Επίσης, στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική ζώνη ή θέση τουριστικού προορισμού (δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκεκριμένος σχεδιασμός ή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης), ούτε επηρεάζεται η στρατιωτική ασφάλεια ή η ασφάλεια από αεροναυτικής πλευράς. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών (Υπουργείο Πολιτισμού -ΛΔ ΕΠΚΑ, 19 η ΕΒΑ, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων- Γ.Ε.ΕΘ.Α., Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δ/νση Πιστοποίησης Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας, Δ/νση Πολεοδομίας), επισυνάπτονται στο κεφάλαιο 12 της μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη, τη βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης, την αντιστρεψιμότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές) και το σύνολο των αναφορών της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β / ) και του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ), που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται και αφορούν την επιλογή της προτεινόμενης λύσης χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ. 11

12 Το συγκεκριμένο έργο, λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή και λειτουργία των γειτονικών έργων (συνεργιστική επίδραση και αθροιστική επιβάρυνση και των τριών σταθμών), δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη αναστρέψιμες στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ελαχιστοποίησης των επεμβάσεων, αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, αλλά και μετά το πέρας λειτουργίας του σταθμού, μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζουν τη συνέχιση των φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής είναι θετικές. Η λειτουργία του ΑΣΠΗΕ και η τροφοδοσία του υφιστάμενου δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου και σε ακτίνα 20,0 χλμ. (αξιόλογη ορεινή ζώνη, τουριστικού ενδιαφέροντος, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βιοτεχνικές/βιομηχανικές μονάδες), υπάρχουν σήμερα έντονες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως αναμένονται θετικές επιδράσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου της περιοχής με την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών από την παραγωγή του έργου κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη λόγω τουρισμού, αλλά και κατά τους υπόλοιπους μήνες όπου, οι ανάγκες για τη βιοτεχνική παραγωγή και την άρδευση των καλλιεργειών μέσω αντλιών, είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η παραγωγή ενέργειας από το συγκεκριμένο σταθμό επιτυγχάνει: Την ενίσχυση του δικτύου διασύνδεσης της περιοχής με νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος κατασκευής της οποίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και το οποίο σε άλλη περίπτωση δε θα γινόταν. Στη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και στην καλύτερη αντιμετώπιση των δαπανηρών ενεργειακών απωλειών που αντιμετωπίζει το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 7% κατά μέσο όρο). Στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 12

13 Επίσης, η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με δεδομένο ότι το προσωπικό και οι εργολάβοι που θα χρησιμοποιηθούν, θα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του έργου. Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες παραμέτρους (εθνική οικονομία, ασφάλεια, δημόσια υγεία, εθνικών δεσμεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος) από την υλοποίηση του έργου σε εθνικό επίπεδο, αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές. Με δεδομένη την ετήσια καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των kwh του συγκεκριμένου πάρκου εγκατεστημένης ισχύος kw θα αποφευχθεί η έκλυση στην ατμόσφαιρα ετησίως: ,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) 324, ,31 τόνων διοξειδίου του θείου (SO 2 ) 121, ,2 τόνων οξειδίων του αζώτου (NO x ) 24,3-405,08 τόνων µικροσωµατιδίων (PM) Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ανεµογεννήτρια NORDEX N90 ονομαστικής ισχύος 2500 kw θα παράγει στη συγκεκριμένη θέση κατά µέσο όρο κιλοβατώρες το χρόνο και έτσι θα αποτρέπεται (σύμφωνα με τη μελέτη της GREENPEACE), η έκλυση τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως στρέµµατα δάσους ή αλλιώς δέντρα. Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται περισσότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίµα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη βροχή). Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου των 37,5 MW θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 19-38, θα είναι μόνιμες και θα αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του αιολικού πάρκου. 13

14 Στο επίπεδο των Ο.Τ.Α. η λειτουργία έργων ΑΠΕ προσφέρει ένα μόνιμο και σημαντικό ετήσιο έσοδο στους τοπικούς Δήμους (3% επί του τζίρου τους), αλλά και στην τοπική οικονομία γενικότερα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι σύμφωνα και με τον νέο νόμο 3851/2010 για τις ΑΠΕ, ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας θα αποδίδεται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του Δήμου μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, οι δημότες θα έχουν ένα άμεσο όφελος από την λειτουργία του αιολικού πάρκου. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας που έχουν γίνει και το συνολικό σχεδιασμό του έργου με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τη χώρα. 14

15 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Ο χώρος εγκατάστασης του αιολικού σταθμού βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Καρδίτσας και του Δήμου Καρδίτσας, στο νοτιοδυτικό της Δ.Ε. Καλλιφωνίου στη θέση «Κούλια - Κορυφή - Προφήτης Ηλίας». Η Δ.Ε. Καλλιφωνίου συνορεύει: Βόρεια με τη Δ.Ε. Κάμπου Δήμου Καρδίτσας και βορειοανατολικά με τη Δ.Ε. Σοφάδων Δήμου Σοφάδων Ανατολικά με τη Δ.Ε. Μενελαϊδας Δήμου Σοφάδων Νότια με τη Δ.Ε. Φουρνά Δήμου Καρπενησίου νομού Ευρυτανίας Δυτικά με τη Δ.Ε. Ιτάμου Δήμου Καρδίτσας Η έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού, εκτείνεται με διεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Μολόχας και Απιδέας της Δ.Ε. Καλλιφωνίου Συγκεκριμένα: Στην Τ.Κ. Μολόχας επί της βουνοκορυφής «Προφήτης Ηλίας» (νοτιοανατολικό τμήμα γηπέδου) και των βορειοδυτικών χαμηλότερων κορυφών, δηλαδή και επί των κορυφών «Κορυφή» και «Κούλια» (κεντρικό και βορειοδυτικό τμήμα γηπέδου), χωροθετούνται οι ανεμογεννήτριες Α/Γ1, Α/Γ3, Α/Γ7, Α/Γ8, Α/Γ9, Α/Γ10, Α/Γ11 και Α/Γ14. Στην Τ.Κ. Αποδέας και επί των προαναφερθέντων βουνοκορυφών χωροθετούνται οι υπόλοιπες ανεμογεννήτριες του σταθμού, δηλαδή οι Α/Γ2, Α/Γ4, Α/Γ5, Α/Γ6, Α/Γ12, Α/Γ13 και Α/Γ15. Το γήπεδο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού συνολικού εμβαδού ,43m 2 βρίσκεται μεταξύ των κορυφών «Κούλια» (1127m), «Κορυφή» (1130m) και «Προφήτης Ηλίας» (1178m). Η χωροθέτηση των Α/Γ του σταθμού πραγματοποιείται σε υψόμετρο μεταξύ 1140 μέτρων (μέγιστο) και 1020 μέτρων (ελάχιστο). 15

16 Στις εικόνες που ακολουθούν, καθώς και στους χάρτες στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται η γεωγραφική θέση του έργου. Εικόνα 3.Α.1: Χάρτης Προσανατολισμού - Διοικητικών ορίων Θέση έργου Θέση έργου 16

17 Εικόνα 3.Α.2: Δορυφορική εικόνα περιοχής μελέτης (Πηγή: Google Earth) Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης οριοθετείται από τις κορυφές Κ1, Κ2, Κ3 έως Κ33, εντός των οποίων χωροθετείται ο αιολικός σταθμός (ανεμογεννήτριες με αρ. 1, 2, 14 και 15). Οι συντεταγμένες των κορυφών: των ανεμογεννητριών (Α/Γ) και του πολυγώνου που σχηματίζουν το γήπεδο του αιολικού σταθμού, στο ΕΓΣΑ 87, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν και απεικονίζονται στους χάρτες στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης. 17

18 Πίνακας 3.1.1: Συντεταγμένες κορυφών Α/Γ Αιολικού Σταθμού Α/Α Χ (m) Y (m) Α/Α Χ (m) Y (m) ΑΓ , ,57 ΑΓ , ,90 ΑΓ , ,77 ΑΓ , ,15 ΑΓ , ,23 ΑΓ , ,28 ΑΓ , ,16 ΑΓ , ,83 ΑΓ , ,21 ΑΓ , ,19 ΑΓ , ,91 ΑΓ , ,44 ΑΓ , ,22 ΑΓ , ,39 ΑΓ , ,77 Πίνακας 3.1.2: Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου Αιολικού Σταθμού Α/Α Χ (m) Y (m) Α/Α Χ (m) Y (m) Α/Α Χ (m) Y (m) Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K Κ K K K K K Το γήπεδο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού απέχει σε ευθεία απόσταση: Ανατολικά: 2,4 χιλιόμετρα από τον οικισμό Μολόχα έδρα της ομώνυμης Τ.Κ. Μολόχας της Δ.Ε. Καλλιφώνου, 5,0 χιλιόμετρα από τον οικισμό Σαραντάπορο και 7,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Μέγας Λάκκος, της Τ.Κ. Νεράιδας της Δ.Ε. Ιτάμου. Νοτιοδυτικά: 4,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Απιδεά της ομώνυμης Τ.Κ. Απιδέας και 7,2 χιλιόμετρα από τον οικισμό Δαφνοσπηλιά της ομώνυμης Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς της Δ.Ε. Καλλιφωνίου. 18

19 Νοτιοανατολικά: 8,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Γιαννουσαίϊκα της Τ.Κ. Καροπλεσίου της Δ.Ε. Ιτάμου, 9,8 χιλιόμετρα από τον οικισμό Κουτσοπάπουλος της Τ.Κ. Καστανέας (Καστανιάς) της Δ.Ε. Ιτάμου, 6,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Παλαιοζογλόπι και 7,2 χιλιόμετρα από τον οικισμό Ίταμος της Τ.Κ. Ραχούλας της Δ.Ε. Ιτάμου. Νότια: 4,0 χιλιόμετρα από τον οικισμό Αμάραντος, έδρα της ομώνυμης Τ.Κ. Αμαράντου της Δ.Ε. Ιτάμου, 5,0 χιλιόμετρα από τον οικισμό Ζωγρί της Τ.Κ. Ραχούλας και 6,7 χιλιόμετρα από τον οικισμό Ραχούλα, έδρα της ομώνυμης Τ.Κ. Ραχούλας της Δ.Ε. Ιτάμου. Βορειοδυτικά: 3,9 χιλιόμετρα από τον οικισμό Βαθύλακκος της Τ.Κ. Βαθυλάκκου της Δ.Ε. Μενελαϊδας Δήμου Σοφάδων. 3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου Ο αιολικός σταθμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος kw αποτελείται από δεκαπέντε (15) ανεμογεννήτριες της εταιρείας NORDEX τύπου N90 με ονομαστική ισχύ 2500 kw η καθεμία. Για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του σταθμού απαιτούνται τα κάτωθι κύρια και συνοδά έργα: Πίνακας 3.2.1: Κύρια και συνοδά έργα ΑΣΠΗΕ Α/Α ΕΡΓΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1. Εγκατάσταση Α/Γ Διαμόρφωση πλατειών Α/Γ Θεμελίωση Α/Γ Μεταφορά και ανέγερση εξοπλισμού 2. Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υπόγεια όδευση καλωδίων μέσης τάσης (Μ.Τ.) - Σύνδεση Α/Γ μεταξύ τους και με τον οικίσκο ελέγχου Υπόγεια όδευση καλωδίων μέσης τάσης (Μ.Τ.) - Σύνδεση ΑΣΠΗΕ με νέο Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150KV 19

20 3. Λοιπές βοηθητικές διατάξεις Εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου 4. Οδοποιία (εσωτερική - εξωτερική του γηπέδου) Διάνοιξη και βελτίωση δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης στις θέσεις των Α/Γ 5. Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου Επιχωματώσεις, μικρά τεχνικά έργα απορροής ομβρίων, οδοστρωσία Δενδροφυτεύσεις Οι συνολικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν: Έργα έδρασης και θεμελίωσης Α/Γ Η τοποθέτηση των Α/Γ στα προβλεπόμενα σημεία εντός του γηπέδου θα γίνει με τη θεμελίωσή τους επί του εδάφους με σκυρόδεση. Προβλέπεται η διάνοιξη θεμελίων τετραγωνικής διατομής με ενδεικτικές διαστάσεις 14 m μήκος x 14 m πλάτος x 2,50m βάθος για κάθε σημείο ανέγερσης με σκοπό την τοποθέτηση του πυλώνα κάθε ανεμογεννήτριας. Επίσης, στη θέση θεμελίωσης των ανεμογεννητριών θα διαμορφωθεί επίπεδη πλατεία διαστάσεων 40m x 40m ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση ελιγμών των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού και των οχημάτων ανέγερσης καθώς και η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού στη φάση λειτουργίας του σταθμού. Έργα διασύνδεσης δικτύου Α) Αγωγός μέσης τάσης: Πρόκειται για τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (καλώδια μέσης τάσης), η οποία θα συνδέει με υπόγεια όδευση τις Α/Γ μεταξύ τους και με τον οικίσκο ελέγχου και από τον οικίσκο ελέγχου με το νέο υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 20/150kV. Η υπόγεια όδευση των καλωδίων θα γίνει κατά μήκος του οδικού δικτύου πρόσβασης και προσπέλασης. Το εκτιμώμενο μήκος των καλωδίων μέσης τάσης από τον οικίσκο ελέγχου μέχρι τον Υ/Σ εκτιμάται σε 22,2 km. Β) Υποσταθμός (Υ/Σ) Ανύψωσης: Ο σταθμός θα συνδεθεί σε νέο υποσταθμό (Υ/Σ) 20/150 kv ο οποίος σύμφωνα με την Προσφορά Όρων Σύνδεσης έχει προταθεί να κατασκευαστεί σε κατάλληλη έκταση κάτω από τη ζώνη όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς υψηλής τάσης (150KV/2Β) Λαμία-Καρδίτσα, σε ευθεία απόσταση 10,9 km βορειοανατολικά από την κορυφή Κ7 του ορίου του γηπέδου. 20

21 Οικίσκος ελέγχου: Εντός του γηπέδου του σταθμού, πλησίον της Α/Γ με αριθμ. 9 και ανατολικά από αυτή, θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος οικίσκος εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης, εμβαδού 35m 2. Στον οικίσκο θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του κεντρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του αιολικού πάρκου (Α/Π) με το ηλεκτρικό δίκτυο, η εγκατάσταση του συστήματος τηλεπίβλεψης ελέγχου και ασφάλειας, καθώς και οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις. Έργα οδοποιΐας Η πρόσβαση στο σταθμό θα πραγματοποιηθεί από τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσα - Αγιοπηγή - Καλλιφώνιο - Δαφνοσπηλιά - Απιδέα - όριο του υπό διάνοιξη δρόμου εσωτερικής οδοποιΐας, μήκους 31,9 km και στη συνέχεια με βελτίωση υφιστάμενου δασοδρόμου και τη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης στις θέσεις των Α/Γ του σταθμού, συνολικού μήκους ,96m. Συγκεκριμένα, τα έργα οδοποιΐας περιλαμβάνουν: Α) Εξωτερική οδοποιΐα: Η πρόσβαση στην κορυφογραμμή του έργου, πραγματοποιείται αρχικά από το υπάρχον οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένος δρόμος Καρδίτσα - Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας - Ρεντίνας) και στη συνέχεια μέσω της Επαρχιακής Οδού Δαφνοσπηλιάς - Μολόχας, η οποία συναντά σε απόσταση 3,8 χλμ. πριν από τον οικισμό Μολόχα τον υπό διάνοιξη δρόμο συνολικού μήκους 4.321,10m. Β) Εσωτερική οδοποιΐα: Εντός των ορίων του γηπέδου του ΑΣΠΗΕ θα πραγματοποιηθεί η διάνοιξη δρόμου συνολικού μήκους 8.439,86m για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, ώστε να είναι εφικτή η θεμελίωση, ανέγερση και η πρόσβαση για τη συντήρησή τους. Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου Τα έργα αυτά αφορούν την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου από τα προαναφερθέντα έργα με κατάλληλες παρεμβάσεις (επιχωματώσεις των διαφόρων εκσκαφών, απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών και χωματισμών, κατασκευή οχετών απορροής ομβρίων, οδοστρωσία, δενδροφυτεύσεις για την αποκατάσταση της χλωρίδας-πανίδας, τοποθέτηση υπαίθριων κλειστών δεξαμενών αποθήκευσης νερού), που έχουν στόχο την αντιμετώπιση και την αντιστρεψιμότητα των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ. 21

22 3.3 Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια και η αποκλειστική της πώληση στην Ανώνυμη Εταιρεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.). Στόχος είναι η εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού της περιοχής που αποτελεί και ανεξάντλητο φυσικό πόρο, κατά τρόπο που συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και η εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τον πλέον φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση ορυκτών πόρων. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ευθύνεται για τις μισές περίπου εκπομπές CO 2. Η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τον ρυπογόνο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, μια σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και χαμηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η ελληνική πολιτεία στα πλαίσια της προώθησης ήπιων μορφών ενέργειας (προώθηση των στόχων της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Κιότο σχετικά με τη μείωση των αερίων ρύπων και τη διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 20,1% έως το 2010 και σε ποσοστό 29% μέχρι το 2020), ενισχύει οικονομικά τους επενδυτές που πραγματοποιούν επενδύσεις όπως η προτεινόμενη. Η εταιρεία με την επένδυσή της αυτή, συμβάλει: - Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. (77/2001, 28/2009) και το νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 πρέπει να είναι σε ποσοστό 40% κατ ελάχιστο και 20% στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη. 22

23 - Στην αξιοποίηση του τεράστιου και ανεκμετάλλευτου μέχρι σήμερα αιολικού δυναμικού της χώρας μας. - Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων εκπομπών CO 2, NO x, SO 2, κλπ) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1997 και εφαρμόζεται από τη χώρα μας (Ν. 3017/2002 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ 117/Α/ ). - Στη μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (πράξη 5 της «Έγκριση Εθνικού προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ) σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν. 3017/2002», ΦΕΚ 58/Α/ ) και των μικτών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα της Ελλάδος. - Στην κάλυψη των μεγάλων ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, όπου εδρεύουν πολλές τουριστικές και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του (Service quality) του δικτύου και ιδίως τους δύσκολους από πλευράς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καλοκαιρινούς μήνες, λόγω ταυτοχρονισμού της παραγωγής του σταθμού και της μέγιστης ενεργειακής ζήτησης. - Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. - Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής. - Στη σύσταση μίας υπερσύγχρονης, βιώσιμης και οικολογικής επένδυσης με πρωτοποριακή τεχνολογία και με μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25 χρόνια τουλάχιστον). Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια τεχνολογική ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή, ενώ ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. Η τιμή της κιλοβατώρας που παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων δεν περιλαμβάνει το πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από την παραγωγή και χρήση της και παραμένει χαμηλή μόνο επειδή τα ορυκτά καύσιμα επιδοτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, για δεκαετίες. Η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού - κοινωνικού κόστους θα καθιστούσε την αιολική ενέργεια, αλλά και όλες τις ΑΠΕ πολύ πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και τελικά πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές. 23

24 Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα EXTERNE), το εξωτερικό κόστος (περιβαλλοντικό και κοινωνικό) των λιγνιτικών σταθμών για την περίπτωση της Ελλάδας υπολογίζεται στα 4,6-8,4 λεπτά του /kwh, ενώ για τα αιολικά πάρκα στα 0,24-0,26 λεπτά του /kwh, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή απαξίωση της περιουσίας κοντά σε αιολικά πάρκα, (18-35 φορές λιγότερο από τους λιγνιτικούς σταθμούς). Ακόμη όμως και χωρίς να συμπεριλάβουμε το περιβαλλοντικό κόστος, η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια οικονομικά ανταγωνιστική εναλλακτική λύση. Η εγκατάσταση του αιολικού σταθμού, εκτός από την οικονομική διάσταση που βεβαίως έχει για τους επενδυτές και το Δήμο μέσω των ανταποδοτικών τελών, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της απασχόλησης που θα δημιουργηθεί κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας του. Η διάρκεια ζωής της επένδυσης αναμένεται να είναι 20 και πλέον έτη. 3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργου Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει ως σκοπό την άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια. Οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν εκτεταμένη επιχειρηματική και χρηματοοικονομική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ΑΠΕ. Η εταιρεία διαθέτει για το έργο την υπ αριθ. 731/2012 άδεια παραγωγής, ενώ έχει καταθέσει αίτηση στο διαχειριστή του δικτύου για τη χορήγηση Όρων σύνδεσης και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, στα πλαίσια της οποίας εκπονείται η παρούσα μελέτη. Το έργο διαθέτει τις γνωμοδοτήσεις των κάτωθι φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα στο τέλος της παρούσης μελέτης. ΛΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 3236/ ) 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ και 3877 / ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 2555/ ) 24

25 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (αρ. πρωτ. 5213/09/ ) Κτηματική Υπηρεσία νομού Καρδίτσας, (αρ. πρωτ. 1479/ ) Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 2344/ ) ΓΕΕΘΑ, Τμήμα Εθν. Υποδομής (αρ. πρωτ. Φ100.1/268609/Σ.1108/ ) ΥΠΑ, Δ/νση Αερολιμένων, Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων (αρ. πρωτ. Δ3/Δ/6099//1507/ ) Δ/νση Πιστοποίησης, Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, (αρ. πρωτ /877/ΑΠΕ1318/ ) 3.5 Οικονομικά στοιχεία του έργου Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στα Ευρώ, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3.5.1: Συνολικό ύψος επένδυσης Κατηγορία δαπάνης Ευρώ( ) Κόστος έργων υποδομής Δαπάνες Εξοπλισμού (Ανεμογεννήτριες και Πύργοι) Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Δίκτυο Διασύνδεσης με ΑΔΜΗΕ Κόστη ίδρυσης Χρηματοοικονομικά κόστη Απόθεμα Γενικό Σύνολο Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η υπαγωγή του σε καθεστώς επιχορήγησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Αναπτυξιακού νόμου. Το ποσοστό της επιδότησης θεωρείται το 40% του συνολικού προϋπολογισμού και ο δανεισμός το 60%. 25

26 Με βάση τα παραπάνω, η κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης είναι η ακόλουθη: Πίνακας 3.5.2: Κεφαλαιακή διάρθρωση επένδυσης Κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης Πηγή χρηματοδότησης Ποσοστό % Χιλ. ευρώ ( ) Ίδια συμμετοχή - - Επιχορήγηση 40% Δανεισμός 60% Σύνολο Επένδυσης Σύμφωνα με μετρήσεις αλλά και με υπολογισμούς προσομοίωσης του αιολικού δυναμικού προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο αιολικό σταθμό, η μέση ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες, θα είναι kwh ετησίως. Δεν αναμένονται άξιες λόγου μεταγενέστερες εκροές κεφαλαίου. Ενδεχομένως μετά την παρέλευση της πρώτης εικοσαετίας, να αντικατασταθούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες μεγαλύτερες της καλύτερης διαθέσιμης τότε τεχνολογίας. Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης NPV, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των ετησίων καθαρών οφελών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επένδυσης, ανηγμένα σε παρούσα αξία, μείον το αρχικό κόστος της επένδυσης. Το ετήσιο καθαρό όφελος είναι το λειτουργικό όφελος μειωμένο κατά το φόρο που αντιστοιχεί στην αύξηση των κερδών της εταιρείας λόγω του λειτουργικού οφέλους αφού εκπέσουν οι λογιστικές αποσβέσεις. Η καθαρή παρούσα αξία της παρούσας επένδυσης είναι θετική με αποτέλεσμα να συμφέρει η πραγματοποίησή της. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR είναι η τιμή του επιτοκίου αγοράς που κάνει μηδέν την παρούσα αξία και αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τα άλλα επιτόκια που υπάρχουν στην αγορά. Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης υπολογίζονται βάσει των χρηματοροών της προτεινόμενης επένδυσης. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι καθαρές παρούσες αξίες των εισροών (των ιδίων κεφαλαίων) κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπου φαίνεται η περίοδος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων. 26

27 Σύμφωνα με την ανάλυση σκοπιμότητας της επένδυσης το ποσοστό του εσωτερικού βαθμού απόδοσης IRR για το έργο είναι 13,15%, σαφώς μεγαλύτερο του επιτοκίου αναγωγής, γεγονός που καθιστά συμφέρουσα την επένδυση. Με βάσει τα προαναφερθέντα, ο χρόνος απόσβεσης των παγίων στοιχείων της επένδυσης, προσδιορίζεται στα πέντε (5) έτη, γεγονός που καθιστά την επένδυση βιώσιμη και συμφέρουσα. 3.6 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με τo Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και τον προγραμματισμό των Δήμων και της Νομαρχίας, δεν έχουν προταθεί άλλα έργα ή δραστηριότητες με τα οποία, μπορεί να συσχετιστεί το προτεινόμενο έργο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την συνολική εγκατεστημένη ισχύ έργων ΑΠΕ στην περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013, αυτή κατανέμεται σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3.6.1: Εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία ΑΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MW) ΑΙΟΛΙΚΑ 17,0 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 27,0 Φ/Β 98,368 ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟ 2,203 ΣΗΘΥΑ 3,0 ΣΥΝΟΛΟ 147,571 Η γεωγραφική αποτύπωση των αιτήσεων έργων ΑΠΕ (με άδεια, χωρίς άδεια παραγωγής, με ανάκληση άδειας, κλπ), σύμφωνα με τη ΡΑΕ (Απρίλιος 2013), στο Δήμο Καρδίτσας του νομού Καρδίτσας, παρουσιάζεται στην εικόνα του χάρτη που ακολουθεί. 27

28 Εικόνα 3.6.1: Χάρτης έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του έργου (πηγή: Θέση έργου Υπόμνημα: Στην περιοχή του έργου και του Δήμου Καρδίτσας τα πλησιέστερα έργα με άδεια παραγωγής είναι τα κάτωθι: ΑΣΠΗΕ ισχύος 36,0 MW στη θέση «Γιώτης» Δ.Ε. Ιτάμου Δήμου Καρδίτσας, νομού Καρδίτσας της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΕ». 28

29 ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι - Κεφαλόβρυση» Δ.Ε. Ιτάμου και Δ.Ε. Καλλιφώνου, Δήμου Καρδίτσας, νομού Καρδίτσας της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1». Επίσης, όσον αφορά τον ΑΣΠΗΕ ισχύος 23,0 MW στη θέση «Βουλγαρομνήματα - Μεγάλη Ράχη» στη Δ.Ε. Καλλιφώνου του Δήμου Καρδίτσας και στη Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων, νομού Καρδίτσας της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 Ε.Ε.» υπάρχει ανάκληση της αίτησης για άδεια παραγωγής. Τα δύο προαναφερθέντα αιολικά έργα, όπως και το εξεταζόμενο έργο, βρίσκονται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο προτεινόμενος Υ/Σ 150/20 kv θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες διασύνδεσης και των τριών έργων. Επίσης, τμήμα της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου του γειτονικού ΑΣΠΗΕ ισχύος 37,5 MW στη θέση «Καπροβούνι - Κεφαλόβρυση» μήκους 2.540,40 μέτρων, όπως και η εξωτερική οδός πρόσβασης μήκους 31,9 km θα χρησιμοποιηθούν και για την πρόσβαση και προσπέλαση στις θέσεις των Α/Γ του εξεταζόμενου έργου. Η πιθανή επίδραση στο περιβάλλον της περιοχής και σε συγκεκριμένους παραμέτρους του (ατμοσφαιρικό, ακουστικό, πολιτιστικό, ανθρωπογενές, φυσικό και αβιοτικό περιβάλλον) από την ταυτόχρονη λειτουργία των τριών ΑΣΠΗΕ (συνεργιστική επίδραση και αθροιστική επιβάρυνση σταθμών), όπως και η πυκνότητα των τριών αιολικών εγκαταστάσεων ανά Ο.Τ.Α. και η ένταξη των Α/Γ στο τοπίο, εξετάζεται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια της μελέτης. 29

30 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.Ε. (ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΠ.) 4.1 Γενικά στοιχεία τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια αποτελείται από ένα μεταλλικό πύργο ύψους 78,3m στην κορυφή του οποίου εδράζεται η άτρακτος της ανεμογεννήτριας. Στην άτρακτο βρίσκεται προσαρμοσμένος ο κύριος εξοπλισμός της ανεμογεννήτριας ο οποίος αποτελείται από τον κύριο άξονα πάνω στον οποίο εδράζεται η πλήμνη και ο δρομέας της ανεμογεννήτριας, τον πολλαπλασιαστή στροφών και την ηλεκτρογεννήτρια. Ο δρομέας της ανεμογεννήτριας αποτελείται από τρία πτερύγια με διάμετρο 90 μ. Το συνολικό ύψος της ανεμογεννήτριας είναι 125m. Ο πυλώνας της ανεμογεννήτριας είναι χαλύβδινος, κυλινδρικός με ελαφρά κωνικότητα. Ο πυλώνας είναι κλειστός προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του γίνεται από μεταλλική πόρτα που βρίσκεται στη βάση του πύργου. Ο πυλώνας φέρει στο εσωτερικό του μεταλλική σκάλα η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στην άτρακτο της ανεμογεννήτριας. Είναι διαιρεμένος εσωτερικά καθ' ύψος από μεταλλικά πατάρια, τα οποία χρησιμεύουν για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης. Η άτρακτος της ανεμογεννήτριας αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο και το περίβλημα το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό. Η άτρακτος είναι κλειστή προς το εξωτερικό περιβάλλον και εδράζεται επί του πύργου της ανεμογεννήτριας μέσω συστήματος κορώνας - πηνίου έτσι ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή της ατράκτου κατά 360 μοίρες σε σχέση με τον πύργο της ανεμογεννήτριας. Η πρόσβαση στο κέλυφος επιτυγχάνεται από το εσωτερικό του πύργου μέσω της μεταλλικής σκάλας. Επιπλέον στη βάση της ατράκτου και εξωτερικά από τον πύργο της ανεμογεννήτριας υπάρχει καταπακτή και εξοπλισμός ανύψωσης και κατάβασης για τη μεταφορά εργαλείων και ανταλλακτικών. Η καταπακτή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως έξοδος διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης. 30

31 Στη βάση της ανεμογεννήτριας και εσωτερικά του πύργου ευρίσκεται ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας, ο Μ/Σ ξηρού τύπου και ο ελεγκτής της ανεμογεννήτριας μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση της ανεμογεννήτριας στο ηλεκτρικό δίκτυο και ο έλεγχος του συνόλου των λειτουργιών της ανεμογεννήτριας αντίστοιχα. Όλες οι συνδέσεις του ηλεκτρικού πίνακα, τόσο οι κύριες, όσο και οι δευτερεύουσες, είναι κατάλληλα προστατευόμενες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και συγκεκριμένα με τη χρήση ασφαλειών και αυτομάτων διακοπτών, οι οποίοι προστατεύουν την εγκατάσταση τόσο σε περίπτωση υπερφόρτωσης όσο και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται μέσω του δρομέα της ανεμογεννήτριας σε μηχανικό έργο, το οποίο μετατρέπεται με την σειρά του σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ηλεκτρικής γεννήτριας της ανεμογεννήτριας. Το σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας ελέγχει ένα σύνολο παραμέτρων και μεριμνά για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων και των συνιστωσών των Α/Γ που θα χρησιμοποιηθούν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 4.1.1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανεμογεννήτριας NORDEX τύπου N90 Γενικά στοιχεία Τύπος Α/Γ: Ρύθμιση Ισχύος: Ονομαστική Ισχύς: Ταχύτητα Έναρξης Ταχύτητα Ονομαστικής Λειτουργίας: Ταχύτητα Διακοπής/επανεκκίνησης: Χρόνος ζωής: 3-πτέρυγια, οριζοντίου άξονα Pitch control 2500 kw 3 m/sec 13 m/sec 25 m/sec 20 έτη Πτερωτή Διάμετρος Πτερωτής: 90 m Επιφάνεια Κάλυψης: 6362 m 2 Γωνιακή Ταχύτητα: 9,6 16,8 rpm Fibreglass reinforced epoxy and Υλικό Κατασκευής: carbon fibres Μήκος Πτερυγίου: 45 m 31

32 Κιβώτιο Ταχυτήτων Τύπος: Αναλογία: Ψύξη κλειστού κυκλώματος: Διβάθμιο Πλανητικό Σύστημα 1:77,4 (50 Hz) Αντλία ελαίου 4.2 Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου και διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης Εγκατάσταση Α/Γ (διαμόρφωση πλατειών, θεμελίωση, ανέγερση) Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Λοιπές βοηθητικές διατάξεις Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 8 μήνες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου Μήνες Στάδια κατασκευής έργου Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου και διάνοιξη δρόμου πρόσβασης και προσπέλασης Εγκατάσταση Α/Γ (διαμόρφωση πλατειών, θεμελίωση, ανέγερση) Διασύνδεση σταθμού - Λοιπές βοηθητικές διατάξεις Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος Τα έργα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες υποενότητες και απεικονίζονται στο Σχέδιο : Οριζοντιογραφία έργου (κύριου και συνοδών), στο Κεφάλαιο 11: Χάρτες - Σχέδια, της παρούσας μελέτης. 32

33 4.2.1 Βελτίωση και διάνοιξη δρόμων πρόσβασης και προσπέλασης - Εξωτερική και εσωτερική οδοποιΐα γηπέδου εγκατάστασης Τα έργα οδοποιΐας αφορούν την πρόσβαση στο χώρο του αιολικού πάρκου και ειδικότερα την πρόσβαση σε κάθε μια από τις θέσεις των ανεμογεννητριών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ασφαλούς προσπέλασης φορτηγών, αυτοκινήτων, γερανών και μηχανοκίνητου εξοπλισμού που απαιτούνται κατά τη μεταφορά, ανέγερση του εξοπλισμού στη φάση της κατασκευής αλλά και κατά τη συντήρηση του σταθμού στη φάση λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο μήκους 31,9 χλμ. ενώ απαιτείται η βελτίωση υφιστάμενου δρόμου μήκους 4.321,10m εκτός και εντός των ορίων του γηπέδου και η διάνοιξη τμήματος συνολικού μήκους 8.439,86m εντός και εκτός των ορίων του γηπέδου που καθιστούν το δίκτυο πρόσβασης του αιολικού σταθμού ενιαίο. Στον πίνακα και στην εικόνα του χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται, σύμφωνα με την μελέτη οδοποιΐας, το είδος και το μήκος των οδών προσπέλασης και πρόσβασης στον αιολικό σταθμό. Επίσης, η μελέτη οδοποιΐας μαζί με τα σχέδια που τη συνοδεύουν ακολουθεί σε ξεχωριστό φάκελο που συνοδεύει το τεύχος της παρούσας μελέτης. Πίνακας : Οδοποιΐα πρόσβασης και προσπέλασης (κύρια λύση) Είδος Δρόμου Μήκος Υφιστάμενος δρόμος πρόσβασης (εκτός και εντός ορίων γηπέδου) 31,9 km Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης (εκτός και εντός ορίων γηπέδου) 4.321,10 m Εσωτερική οδοποιΐα (διάνοιξη δρόμου εντός και εκτός ορίων γηπέδου) 8.439,86 m 33

34 Εικόνα : Τοπογραφικός χάρτης έργων οδοποιΐας, κλίμακα 1: (Υπόβαθρο: Αποσπάσματα των υπ αριθ. 5236/1, 5236/2, 5236/3 και 5236/4 διαγραμμάτων Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000) Διάνοιξη νέου δρόμου μήκους 8.439,86m Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου μήκους 4.321,10m Υφιστάμενος δρόμος πρόσβασης και προσπέλασης μήκους 31,9 km 34

35 Εξωτερική οδοποιΐα Η πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του αιολικού πάρκου επιτυγχάνεται αρχικά με τη χρήση του βασικού οδικού δικτύου (Εθνική οδός Καρδίτσας - Βόλου), στη συνέχεια με χρήση του υπάρχοντος επαρχιακού οδικού δικτύου (ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδός δρόμος Καρδίτσα - Ρεντίνα) και από εκεί μέσω της Επαρχιακής Οδού Δαφνοσπηλιάς - Μολόχας η οποία συναντά τον υπό βελτίωση δρόμο σε απόσταση περίπου 3,8 χλμ. πριν από τον οικισμό Μολόχα. Η συνολική διαδρομή εκτός και εντός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης (επαρχιακός δρόμος Καρδίτσα - Αγιοπηγή - Καλλιφώνιο - Δαφνοσπηλιά - Απιδέα - όριο του υπό διάνοιξη και του υπό βελτίωση δρόμου εσωτερικής οδοποιΐας) είναι 31,9 χλμ. Μικρό τμήμα εκτιμώμενου μήκους 656,73m διέρχεται εντός των ορίων του γηπέδου Εσωτερική οδοποιία Το τμήμα της οδού που υφίσταται βελτίωση είναι μήκους 4.321,10m και διέρχεται στο μεγαλύτερο τμήμα του εντός του γηπέδου (τμήμα εκτιμώμενου μήκους 1.806,11m διέρχεται εκτός των ορίων του γηπέδου). Επίσης, προβλέπεται διάνοιξη δρόμου από τη μία Α/Γ στην άλλη εσωτερικά και εξωτερικά του γηπέδου, για την πρόσβαση σε κάθε μια από τις θέσεις των ανεμογεννητριών ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσπέλασης φορτηγών αυτοκινήτων και γερανών που απαιτούνται κατά τη μεταφορά και ανέγερση του εξοπλισμού και κατά τη συντήρησή τους. Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας (διάνοιξη) είναι 8.439,86m. Μικρό τμήμα της εσωτερικής οδοποιίας μήκους 1.456,92m διέρχεται εκτός των ορίων του γηπέδου και το υπόλοιπο μήκους 6.982,94m (8.439,86m 1.456,92m) εντός των ορίων του γηπέδου Οδοστρωσία Αναλυτικά το οδόστρωμα θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις: Υποθεμελίωση: λόγω της ανομοιόμορφης υφής μετά το στάδιο της αρχικής διάνοιξης προτείνεται ομαλοποίηση της αρχικής επιφάνειας με διάστρωση υλικού πάχους 20 εκ. Το αδρανές υλικό θα προέρχεται από κατάλληλη επιλογή των βραχωδών εκσκαφών. 35

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο Δραστηριότητες εταιρείας Ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε όλο το φάσμα των έργων ενέργειας και περιβάλλοντος μέσω της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 Τηλ. 210 64 62 079 Fax 210 64 31 420 Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Υπόψη: κ. Καλογερή Νικόλαου

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 118Β, 11526 Αθήνα ΤΗΛ: 210 6911031, FAX: 210 6995813 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1. Ονομασία και Είδος του Έργου...3 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου...4 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1. Ονομασία και Είδος του Έργου...3 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου...4 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1. Ονομασία και Είδος του Έργου...3 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου...4 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα