ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 8 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 8 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 8 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 30 Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 8 η /2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη. Παρόντες τα μέλη του Δ.Σ.: Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου. κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων. κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ. κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων. Απόντες τα μέλη του Δ.Σ.: κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ. κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 ο Θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ.» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη »,, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού: «Προβολή προγράμματος και Φορέα Διαχείρισης» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 1

2 Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ». Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης. 2 ο Θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο «Μελέτη και Προτάσεις για την Προστασία των Υπό Εξαφάνιση Ενδημικών Ειδών της Ιχθυοπανίδας των Λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη »,, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού: «Μελέτη και Προτάσεις για την Προστασία των Υπό Εξαφάνιση Ενδημικών Ειδών της Ιχθυοπανίδας των Λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ». Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης. 3 ο Θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πλωτών Μέσων Επόπτευσης και Ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια Πλωτών Μέσων Επόπτευσης και Ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ». Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης. 4 ο Θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την «Ανάπτυξη του Τουρισμού Διαχείριση Επισκεπτών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση 2

3 της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών: «Ανάπτυξη του Τουρισμού Διαχείριση Επισκεπτών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ». Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την δημοσίευση της προκήρυξης. 5o Θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδοτήσεις επί μελετών» 1) ΜΠΕ για Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δυναμικότητας 950 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της «ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στο αγρόκτημα Πέρνης, Δήμου Νέστου της Π.Ε Καβάλας. Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας έχοντας υπόψη τα παραπάνω διαπίστωσε ότι στη ζώνη όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο σε νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται και συγκεκριμένα: «Γενικοί όροι Γ ζώνης: Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύνανται να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.6. του παρόντος άρθρου, δηλαδή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Από τον φάκελο του έργου, που κατατέθηκε και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει αυτός, δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί σήμερα νομίμως, καθώς δεν έχει προσκομισθεί άδεια λειτουργίας κα η άδεια ίδρυσής της μονάδας έχει λήξει και επιπροσθέτως έχει αλλάξει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στον οποίο είχε εκδοθεί. Τα μέλη του Δ.Σ. κρίνουν πως ο Φ.Δ. πρέπει να ενημερωθεί υπηρεσιακά το συντομότερο δυνατό για το καθεστώς λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας και στη συνέχεια ο Φ.Δ. θα προχωρήσει στη διατύπωση άποψης επί της συγκεκριμένης ΜΠΕ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Οικισμός β' κατοικίας του παραθεριστικού συνεταιρισμού Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ν.Ροδόπης» στη θέση «Μποζαγλίκ» ή «Γόνιμο» της Κτηματικής περιοχής Φαναρίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου Δήμου Κομοτηνής Νομού Ροδόπης. Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα και ομόφωνα αποφάσισαν την αρνητική γνωμοδότηση της πρότασης με τις εξής παρατηρήσεις: 3

4 1. Σύμφωνα με το σημείο 1 υπ αριθ. 5173/ γνωμοδότησης του ΦΔ πρέπει να μειωθεί η δομημένη έκταση (επιφάνεια κάλυψης) σε επίπεδα ίσα ή μικρότερα με αυτά που προβλέπονται στο σενάριο 0, που κατατέθηκε αρχικά με την ΠΠΕ, με τον περιορισμό κάθε κατοικία να αποτελείται από έναν (1) όροφο και το συνολικό ύψος αυτής με την στέγη να μην υπερβαίνει τα 4,5m. Επίσης πρέπει να μειωθεί η έκταση κάθε ενός από τα 138 μερίδια σε έκταση το μέγιστο 250m 2 από 350m 2 και το όφελος που θα προκύψει σε έκταση να προστεθεί στον χώρο του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Προτείνεται να διατηρηθεί η χωροθέτηση των κατοικιών εντός του γηπέδου με την χωροθέτηση της έκτασης του φυσικού περιβάλλοντος, του χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων και του κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στην πλευρά του γηπέδου προς την Λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη, όπως εμφανίζεται στα σενάρια χωροθέτησης 1 & 2, έτσι ώστε να αυξηθεί η απόσταση της δομημένης έκτασης από τη Λιμνοθάλασσα. 3. Να διασφαλιστεί με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών λύσεων ότι οι επιφανειακές απορροές των όμβριων υδάτων από τον ευρύτερο χώρο του οδικού δικτύου και τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων, δεν θα διαφεύγουν, ακόμη και σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, όχι μόνο προς την Λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη, αλλά και σε οποιοδήποτε αποδέκτη εκτός του γηπέδου χωρίς προηγούμενη επεξεργασία τους. Σε περίπτωση επανυποβολής της Π.Π.Ε. ή εξέλιξης της διαδικασίας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη (τηρηθούν απαρέγκλιτα) τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 1 έως 3. 2 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Επικύρωση της διαδικασίας συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του Φ.Δ. για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, ανάθεση, αξιολόγηση κλπ., βάσει του Ν.4024/2011. Παραλαβή έκθεσης πεπραγμένων για την περίοδο από 1/12/2011 έως 30/6/2012 στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4024/2011 επικύρωσε τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Φ.Δ. αναφορικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών, ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας ως εξής: 1. Επιτροπή Προγραμματισμού Έργων-Ενεργειών: Προεδρεύων: Κουτράκης Εμμανουήλ Μέλη: Λαρίσης Σοφοκλής με αναπληρωτή τον Μακρή Χρήστο, Χανς Γέρρεντρουπ 2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων: Προεδρεύων: Λαρίσης Σοφοκλής με αναπληρωτή τον Μακρή Χρήστο Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδου Δέσποινα 3. Επιτροπής Σχεδιασμού και Ωρίμανσης: Προεδρεύων: Παναγιωτοπούλου Μαρία Μέλη: Οικονόμου Αθανάσιος, Καμπάς Γεώργιος 4. Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου: 4

5 Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Σάββας 5. Επιτροπή Ενστάσεων του ΦΔ Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος Μέλη: Χαραλάμπους Ευαγγελία, Ζλατίνη Πασχαλιώ 3 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Παραλαβή έκθεσης πεπραγμένων για την περίοδο από 1/12/2011 έως 30/6/2012 στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην παραλαβή της 1 ης έκθεσης πεπραγμένων στο πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών για τη «Λογιστική Υποστήριξη του Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την περίοδο από 1/12/2011 έως 30/6/2012 και έδωσαν εντολή για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα με τη χρηματοδότηση του Φ.Δ. από το εν λόγω πρόγραμμα. 4 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Μ.Π.Ε. σταθμός κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε στο αγρόκτημα Κοπτερού της Π.Ε. Ροδόπης. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, ότι, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με την τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΠΕ (Κεφ. 6) «Προτάσεις για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων: Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας εντός και στην περίμετρο του χώρου τοποθέτησης της κεραίας και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων. Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τον συγκεκριμένο σταθμό, καθώς και των υπόλοιπων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει η εταιρεία εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είτε από Εργαστήριο της Εταιρείας, είτε από το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που εφαρμόζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είτε από άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς, να αποστέλλονται ετησίως στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. 5 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Μ.Π.Ε. Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης από τις εταιρείες: Περδίκης Ι. & Σία Ε.Ε. Παπαβασιλείου Β. & Σία Ε.Ε. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, ότι, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΠΕ και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων: Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση νερού. 5

6 Η χρήση του νερού και η μεταφορά του με την κατασκευή αγωγού Φ90 mm μήκους 2 km να περιλαμβάνει μόνο την κάλυψη αρδευτικών αναγκών και δημιουργία τεχνητής υδρονέφωσης σε έκταση 40,762 στρεμμάτων σαλιγγαροτροφείου, με σύστημα στάγδην άρδευσης στο αγρόκτημα Πέρνης του Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο m 3 ετησίως. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς και άρδευσης σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. Την αποστολή στον Φ.Δ. o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης (φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ) o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης ισχύς (hp ή KW) μέγιστη αντλητική ικανότητα (m 3 /hr λειτουργίας) Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης. 6 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Φ.Δ. 19η Οικογιορτή στην πόλη της Ξάνθης. Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης και συγκεκριμένα τη συμμετοχή του Φ.Δ. στην εκδήλωση της Οικογιορτής που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης το διάστημα από 13 έως 16 Σεπτεμβρίου Τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν εντολή στο προσωπικό του Φ.Δ. να προετοιμάσει το κατάλληλο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί στον εκθεσιακό χώρο που θα έχει στη διάθεσή του ο Φ.Δ., ενώ οι πιθανές δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΤΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας 4 «Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο πληθυσμού». 7 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Επικύρωση προμηθειών-αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας» που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου για το Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση των Προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας», που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου για το 2012 για την επιλογή των κάτωθι αναδόχων κάθε έργου: 1. Υποέργο 1 Ενημέρωση επισκεπτών και σήμανση Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ. «Επανεκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για το ΕΠ ΑΜΘ που δημιουργήθηκε και τυπώθηκε με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου στα πλαίσια της δράσης «Στήριξη Φ.Δ.Π.Π. τους έτους 2011» (550,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία «ZOOM art group», 550,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επανεκτύπωση αντιτύπων. «Επανεκτύπωση με διαφορετική μορφή και για όλο το ΕΠ ΑΜΘ των τετράπτυχων εκλαϊκευμένων οδηγών αναγνώρισης ειδών και τύπων οικοτόπων, που παρήγαγε ο Φ.Δ. στα πλαίσια του Προγράμματος «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και 6

7 Δασικών Πόρων Ν. Ροδόπης», σε δύο γλώσσες (Ελληνική, Αγγλική) η νέα έκδοση αφορά την μετατροπή των τετράπτυχων φυλλαδίων σε μορφή βιβλίου 84 σελίδων που θα περιλαμβάνει υλικό αναγνώρισης ειδών (θηλαστικών, πτηνών, ψαριών, εντόμων, ερπετών-αμφιβίων και τύπων οικοτόπων) εκλαϊκευμένων για επισκέπτες του ΕΠ ΑΜΘ κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου» (7.850,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία «ZOOM art group», 7.850,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επανεκτύπωση αντιτύπων στα Αγγλικά και αντιτύπων στα Ελληνικά. «Ετήσια συνδρομή σε τοπικές εφημερίδες για την ενημέρωση του Φ.Δ. για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ευθύνης καθώς και για την τήρηση αρχείου όσον αφορά τις δράσεις του Φ.Δ. που γνωστοποιούνται μέσω του έντυπου τύπου στο κοινό» (1.540,00 ). «Σήμανση του ΕΠ ΑΜΘ σε συγκεκριμένα σημεία, στα οποία εντοπίζεται ιδιαίτερη ανάγκη, τόσο για την ενημέρωση όσο και για τις επιτρεπόμενες δράσεις εντός της Προστατευόμενης Περιοχής. Με αναφορά σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς η ανθρώπινη παρουσία με δράσεις που δε συνάδουν με το καθεστώς προστασίας» (510,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από τον Σερμετέση Απόστολο «Φωτεινές επιγραφές ιστός», 510,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανακατασκευή και τοποθέτηση 3 πινακίδων. «Τοποθέτηση πινακίδων που αφορούν α)την ύπαρξη προστατευόμενων άγριων ζώων και προειδοποίηση των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο εντός του ΕΠ ΑΜΘ (1.600,00 ), β)σήμανση τηλεμετρικών σταθμών που τοποθετήθηκαν με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου στα πλαίσια της πράξης «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του έτους 2011» (50,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από τον Σερμετέση Απόστολο «Φωτεινές επιγραφές ιστός», α)1.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κατασκευή και τοποθέτηση 8 πινακίδων και β)50,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κατασκευή 2 πινακίδων Α4. «Προμήθεια αυτοκόλλητων σε διάφορα μεγέθη με το λογότυπο του Φ.Δ. και σήμανση εξοπλισμού του Φ.Δ.» (150,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από τον Σερμετέση Απόστολο «Φωτεινές επιγραφές ιστός», 150,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για προμήθεια αυτοκόλλητων με το σήμα του ΦΔ 10 τεμ. Α4, 20 τεμ. Α5 και 20 τεμ. ½ Α5. 2. Υποέργο 2 Διασφάλιση λειτουργικότητας υποδομών του Φ.Δ. «Καινούργια περίφραξη αύλειου χώρου (260 τρέχοντα μέτρα περίφραξης) και πόρτες εισόδου στο Κ.Πλ. λίμνης Βιστωνίδας» (10.700,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία «ΑΚΜΗ Μεταλλικές κατασκευές Παραδοσιακά κάγκελα», ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απομάκρυνση της παλιάς περίφραξης και των πορτών εισόδου (τα υλικά θα παραμείνουν στο Κ.Π. Λίμνης Βιστωνίδας) και κατασκευή, βάψιμο με δύο στρώσεις βαφής και τοποθέτηση νέας περίφραξης και συρόμενων πορτών. «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων στα Κ.Πλ. Δέλτα Νέστου και λίμνης Βιστωνίδας» (1.427,04 ). «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού στα Κ.Πλ. Δέλτα Νέστου και λίμνης Βιστωνίδας» (2.656,96 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από τον Πολιτάκη Χ. Βασίλη «Συστήματα συναγερμού Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις», 2.656,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια, τοποθέτηση και παροχή υπηρεσιών φύλαξης για 2 συστήματα συναγερμού, ένα στο Κ.Π. Λίμνης Βιστωνίδας και ένα στο Κ.Π. Δέλτα Νέστου. «Σήτες και στόρια σε τρία 3 παράθυρα στο Κ.Πλ. Δέλτα Νέστου» (600,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από τον Γεωργιάδη 7

8 Βασίλειο «Αλουμινοσιδηροκατασκευές», 600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κατασκευή και τοποθέτηση σε 3 παράθυρα του Κ.Π. Δέλτα Νέστου σητών και στόρια σκίασης. «Αντικατάσταση εξαρτημάτων της υδραυλικής εγκατάστασης στο Κ.Π. Λίμνης Βιστωνίδας» (56,75 ). 3. Υποέργο 3 Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού. «Προμήθεια συσκευών εντοπισμού θέσης στο πεδίο, καθώς και επικοινωνίας μεταξύ των εποπτών κατά τη διάρκεια της φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής» (800,00 ). «Προμήθεια φορητών βιντεοπροβολέων (projectors)» (1.200,00 ). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία «Delta Systems Α.Ε.», 1.199,99 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια 2 βιντεοπροβολέων Epson EB-X14. «Επιδιόρθωση και συντήρηση έξι (6) οργάνων μέτρησης φυσικών χημικών παραμέτρων νερού και προμήθεια αναλωσίμων, ώστε να λειτουργούν σωστά και να δίνουν αξιόπιστες μετρήσεις» (600,00 ). «Συντήρηση τηλεμετρικών σταθμών που έχουν τοποθετηθεί στα πλαίσια της δράσης «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του έτους 2011» (2.290,00 ). Από την εταιρία «METRIKA Α.Ε» η οποία είχε αναλάβει και την τοποθέτηση των τηλεμετρικών σταθμών. 4. Υποέργο 4 Έξοδα παράστασης / Αμοιβή νομικού. «Έξοδα παράστασης σε δίκη για αγωγή εναντίον του Φ.Δ.» (932,34 ) 5. Υποέργο 5 Μετακινήσεις προσωπικού του Φ.Δ. καθώς και μελών του Δ.Σ. «Έξοδα Μετακινήσεις προσωπικού του Φ.Δ. καθώς και μελών του Δ.Σ.» (850,00 ) 6. Υποέργο 6 Προμήθεια αεροφωτογραφιών από σημεία του ΕΠ ΑΜΘ. «Προμήθεια αεροφωτογραφιών από σημεία του ΕΠ ΑΜΘ» (3.500,00). Κατακυρώνεται στην Προσφορά με την χαμηλότερη τιμή από την εταιρεία «Aeroview», 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ελάχιστου αριθμού παραδοτέων φωτογραφιών 170, με ολόκληρο το υλικό των λήψεων με ψηφιακό αρχείο παράδοσης ανάλυσης 5760*3840 pixels με λήψη από διάφορα σημεία του ΕΠ ΑΜΘ. 7. Υποέργο 7 Τακτοποίηση οφειλών του Φ.Δ. «Τακτοποίηση οφειλών του Φ.Δ. σε ασφαλιστικά ταμεία» (181,20 ). 8 ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Ορισμός εκπροσώπου του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης για την υλοποίηση έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αβδήρων την κα Χαραλάμπους Ευαγγελία με αναπληρωτή τον κ. Τερζή Βασίλειο. Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 4 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 4 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 4 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 6 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 28 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 4 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 2013 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 2 Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Θεόδωρος Μπερμπερίδης Ευτέρπη Πατετσίνη Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ.

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ. Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Πασχαλιά Ζλατίνη Ευτέρπη Πατετσίνη Ναπολέοντας Πιάκης Αθανάσιος Παπούδης Βασίλειος Χριστοδούλου Αλέξανδρος Χατζάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 3 ης / 20-4-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 3 ης / 20-4-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 3 ης / 20-4-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 20 Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2013 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 25/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 12-3-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 12-3-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 2 ης / 12-3-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. Στο Πόρτο-Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 12 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 100η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 100/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2014 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 35/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013 1 ο Δ.Σ.. 2013, 29/1/2013 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013 Δρ. Μάνος Κουτράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 8 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 83η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 83/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 28 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002907673 2015-07-13

15PROC002907673 2015-07-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΧ46Ψ845-ΕΞΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα