Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=134"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 5 ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ADHD) 20/10/2003 Θέµα : ιαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής Πηγή: Κέντρο πληροφόρησης για την ψυχική υγεία του Παιδιού και του Εφήβου, Η κατάσταση αυτή περιγράφει παιδιά που έχουν πρόβληµα διάσπασης της προσοχής τους και σωµατικής υπερδραστηριότητας. Συχνά λέγεται και "υπερκινητική διαταραχή". Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών µε αυτό το πρόβληµα είναι απροσεξία, διάσπαση (της προσοχής) και υπερκινητικότητα. Συµπεριφορολογικά, αυτό µεταφράζεται ως ανικανότητα ρύθµισης της συµπεριφοράς. Τα παιδιά µπορεί να έχουν δυσκολία αφοσίωσης στην σχολική εργασία ή στο να ακούν τις υποδείξεις στο σπίτι. Αυτό µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη µάθηση και την επικοινωνία. Τα συµπτώµατα ή οι αιτιάσεις πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 µήνες, και συνήθως ξεκινούν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές µαθησιακές ανάγκες. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την ADHD ανά τον κόσµο και η διάγνωση και η θεραπεία αλλάζουν µε ταχύτητα. Σε µερικές χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η διάγνωση περιλαµβάνει ένα περιορισµένο εύρος συµπεριφορών και έτσι τα παιδιά διαγιγνώσκονται µε ευκολία και αντιµετωπίζονται µε φάρµακα. Στον υπόλοιπο κόσµο, η ADHD δεν αναγνωριζόταν εύκολα, µέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πολύ συχνά µπορεί να συγχυστεί µε εναντιωµατικά προβλήµατα (επιθετική συµπεριφορά) ή µεµονωµένες δυσκολίες οι οποίες είναι µέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και δεν απαιτούν αντιµετώπιση. Γι' αυτούς τους λόγους και προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση των γονέων, είναι σηµαντικό τα παιδιά να αξιολογηθούν σωστά και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αντιµετωπιστούν βάσει αυστηρών κλινικών οδηγιών. Επιδηµιολογία Η ADHD δεν είναι τόσο συχνή όσο πιστεύεται. Παρόλο που πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια, µπορούν να χαρακτηριστούν υπερκινητικά ή ανίκανα να καθίσουν ήσυχα ή να συγκεντρωθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η πραγµατική κλινική οντότητα απαιτεί έναν συγκεκριµένο αριθµό συνυπαρχόντων δυσκολιών. Αυτές, πιθανώς, προσβάλλουν 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών. Είναι πιο συνηθισµένη, στα αγόρια απ' ότι στα κορίτσια περίπου τριπλάσια. Καθώς η σωµατική υπερκινητικότητα βελτιώνεται µε την ηλικία, λίγα είναι ακόµη γνωστά για την φύση αυτών των προβληµάτων στην εφηβεία και την µετέπειτα ζωή. Είναι πιθανό, οι υπολειπόµενες δυσκολίες να συνδέονται κυρίως µε την ικανότητα συγκέντρωσης του νεαρού ατόµου ή την κοινωνική ωριµότητα, παρόλο που η τελευταία δεν αποτελεί διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Μεταξύ του 30% και του 50% των παιδιών µε ADHD έχουν επίσης προβλήµατα συµπεριφοράς (εναντιωµατική συµπεριφορά) και αυτός ο συνδυασµός είναι πιο δύσκολο να αντιµετωπιστεί. Αιτιολογία υστυχώς δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τις ακριβείς αιτίες που προκαλούν την ADHD, όµως οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν µεγάλο ρόλο. Η ADHD είναι κυρίως οικογενής νόσος. Εάν υπάρχουν άλλα οικογενειακά προβλήµατα, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτά συνεισφέρουν στην ADHD ή αν η οικογένεια αντιµετωπίζει αυτά τα προβλήµατα επειδή είναι δύσκολο να συµβιώνεις µε παιδιά µε ADHD. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι στα παιδιά µε ADHD, µέρη του εγκεφάλου (µετωπιαίος και βρεγµατικός λοβός, και µέρος του µεσεγκεφάλου) δυσλειτουργούν. Αυτό όµως δεν µπορεί να θεωρηθεί απαραίτητα και ως αιτιολογικός παράγοντας της νόσου. Συµπτώµατα Τα παιδιά µε ADHD παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σηµεία: - Ανησυχία και υπερκινητικότητα. εν µένουν για πολύ στο ίδιο µέρος ή κάνουν την ίδια δραστηριότητα. - Στριφογυρίζουν νευρικά, µιλούν ασταµάτητα και διακόπτουν τους άλλους όταν µιλούν. - ιασπάται εύκολα η προσοχή τους και δεν ολοκληρώνουν καµιά εργασία.

2 Σελίδα 2 από 5 - Το εύρος προσοχής τους είναι περιορισµένο και δεν µπορούν να συγκεντρωθούν σε εργασίες που απαιτούν περίσκεψη. - Εµφανίζουν παρορµητικότητα, ξαφνικά κάνουν πράγµατα χωρίς να τα σκεφτούν. - Αδυνατούν να περιµένουν τη σειρά τους στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση. Τα παιδιά µε ADHD συνήθως έχουν φυσιολογική διανοητική ικανότητα. Μερικά παιδιά όµως µε µαθησιακές δυσκολίες µπορεί επίσης να έχουν ADHD. Μπορεί ακόµη να έχουν και άλλες δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι τυπικές (διαγνωστικές) της κατάστασης, αλλά µάλλον δευτερογενείς λόγω της επίδρασης των προαναφερθέντων προβληµάτων: - Τα παιδιά µε ADHD µπορεί να έχουν καθυστερηµένη ανάπτυξη λόγου. - Έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση. - Μένουν πίσω στις σχολικές εργασίες. Αυτό µπορεί επίσης να συνδεθεί µε την αδυναµία τους να συγκεντρωθούν και να µάθουν νέες πληροφορίες, ιδιαίτερα σε µεγαλύτερες τάξεις. - Είναι κοινωνικά ανώριµα και δυσκολεύονται να αναπτύσσουν και να διατηρούν φιλίες. - Έχουν χαµηλή εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, αισθάνονται ότι είναι ανόητοι, συνήθως γιατί δεν µαθαίνουν τόσο γρήγορα όσο τα άλλα παιδιά. - Έχουν συνυπάρχοντα εναντιωµατικά προβλήµατα, όπως επιθετικότητα, δεν ανταποκρίνονται στην πειθαρχία και έχουν ξεσπάσµατα θυµού. Έχουν ανήσυχο ύπνο, αργούν να κοιµηθούν και ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Αυτό είναι εξαντλητικό για την υπόλοιπη οικογένεια. Όλα αυτά τα σηµεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν µέσα σε µεγάλη χρονική περίοδο και µέσω διαφορετικών καταστάσεων στο σπίτι και στο σχολείο. Η χρονολογική ηλικία του παιδιού θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν για την ερµηνεία της συµπεριφοράς του. Αντιµετώπιση και θεραπεία Το παιδί θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά πριν καταλήξουµε σε διάγνωση και ξεκινήσει θεραπεία. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει τα παρακάτω: - Οι γονείς θα πρέπει να µιλήσουν στους δασκάλους για την πρόοδο του παιδιού, για τις όποιες µαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες και για την οµοιογένεια των προβληµάτων µεταξύ του σπιτιού και του σχολείου. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα σταθερό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µε συµφωνία γονέων και δασκάλων, προσαρµοσµένο στις ικανότητες του παιδιού, είναι ένα ικανοποιητικό πρώτο βήµα. - Αν το παιδί απαιτεί µια πιο λεπτοµερή αξιολόγηση των γνωστικών του ικανοτήτων (π.χ. αν µπορεί να συγκεντρωθεί στο βαθµό που αναµένεται από την χρονολογική του ηλικία), ένα ψυχοµετρικό τεστ θα παράσχει χρήσιµες πληροφορίες. Αυτό εκτελείται από σχολικούς και κλινικούς ψυχολόγους. - Η τεκµηρίωση της διάγνωσης της ADHD γίνεται συνήθως από ένα παιδοψυχίατρο, λαµβανοµένων υπ' όψιν των πορισµάτων των δασκάλων και των σχολικών ψυχολόγων. Σε µερικές περιπτώσεις παίρνουν µέρος και παιδίατροι σ' αυτή τη διαδικασία. Η κλινική αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει ιστορικό από τους γονείς και παρατηρήσεις από την κλινική και το σχολείο, καθώς µια σύντοµη επαφή µπορεί να είναι παραπλανητική. Μια επίσκεψη στο σχολείο είναι επίσης ένα καλό σηµείο εκκίνησης για να συζητηθεί και να ξεκινήσει ένα κοινό πλάνο χειρισµού. Το αν θα χρειαστεί νευρολογική εξέταση ή άλλα ιατρικά τεστ θα εξαρτηθεί από την παρουσία, για παράδειγµα, νευρολογικών σηµείων (τα οποία σηµειωτέον δεν αποτελούν χαρακτηριστικό της ADHD), ή πριν να ξεκινήσει φαρµακευτική αγωγή. Ο χειρισµός της ADHD συµπεριλαµβάνει εκπαιδευτικές και φαρµακολογικές θεραπείες και θεραπείες συµπεριφοράς. Αυτές δεν αποκλείονται αµοιβαία και δεν απαιτούνται για όλα τα παιδιά. Πολλά εξαρτώνται από τις αντιλήψεις και τις τεκµηριωµένες αποφάσεις των γονέων, όπως επίσης και από την επίδραση των ελλειµµάτων στη ζωή του παιδιού. Εργασία µε γονείς - Στρατηγικές συµπεριφοράς Η φύση και οι συνθήκες του προβλήµατος πρέπει να συζητηθούν πλήρως µε τους γονείς. Η αναγνώριση - προσδιορισµός των δύσκολων συµπεριφορών θα οδηγήσει στη δηµιουργία στρατηγικών συµπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο για την καλύτερη αντιµετώπισή τους µε σταθερό και συνεπή τρόπο. Όταν οι σκοποί και οι τεχνικές χρησιµοποιούνται από γονείς και δασκάλους, είναι πιο πιθανό το παιδί να µάθει τι αναµένεται από αυτό και να "χτίσει" πάνω στις υπάρχουσες δυνάµεις του. Οι γονείς θα πρέπει επίσης να συµφωνήσουν µεταξύ τους στο πως θα υιοθετήσουν µια σταθερή προσέγγιση µε το παιδί τους ακόµη και αν έχουν κατανοήσει διαφορετικά τα προβλήµατα (για παράδειγµα, ο ένας γονιός βλέπει το παιδί

3 Σελίδα 3 από 5 σαν "άτακτο", ενώ ο άλλος εξηγεί την συµπεριφορά του παιδιού ως αποτέλεσµα µιας αναπτυσσόµενης αρρώστιας, το θεωρεί δηλαδή "διαφορετικό"). Η ρύθµιση συµπεριφοράς θα βοηθήσει στη βελτίωση της συγκέντρωσης, στην πιο κατάλληλη ανταπόκριση στις κοινωνικές περιστάσεις και στην µείωση των ξεσπασµάτων θυµού και των επιθετικών εκρήξεων. Εκπαιδευτικές Παρεµβάσεις. Η θέση του παιδιού στην τάξη πρέπει να εκτιµηθεί βάσει αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ψυχολογικών του αναγκών. Στην ιδανική περίπτωση, τα παιδιά µε ADHD ανταποκρίνονται καλά σε µικρή οµάδα (µε µεγάλη προσοχή από ενήλικες) και στις δοµηµένες δραστηριότητες (απλές και ξεκάθαρες εντολές όπου ελέγχεται συνεχώς ότι κατανόησαν και κατέγραψαν νέες πληροφορίες). Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εφικτό στις συνηθισµένες σχολικές τάξεις, όµως η πρόσθετη υποστήριξη και η προσοχή από το δάσκαλο, καθώς και ο καθορισµός των µαθησιακών σκοπών, µπορεί να είναι αρκετά για να κρατήσουν το παιδί στο σχολείο όπου φοιτά. Οι κοινωνικές του δραστηριότητες πρέπει επίσης να παρακολουθούνται αντίστοιχα. Για παράδειγµα, τα παιδιά µε ADHD συνήθως "χάνονται" σε µεγάλες οµάδες µε µη δοµηµένες δραστηριότητες (π.χ. στην παιδική χαρά), οπότε και µπλέκουν σε µπελάδες. Πρακτικές συµβουλές για γονείς και δασκάλους είναι: - Ενηµερώστε το παιδί εκ των προτέρων για το τι θα κάνει ή πείτε του πότε είναι η σειρά του. - Χρησιµοποιήστε απλές, ξεκάθαρες και άµεσες οδηγίες. Χρησιµοποιήστε µόνο µία οδηγία κάθε φορά. Αποφύγετε µεγάλες και πολύπλοκες εντολές, όπως το να ζητάτε από το παιδί να κάνει 2-3 πράγµατα συγχρόνως. Θα το µπερδέψουν. Προχωρήστε στην επόµενη δραστηριότητα µόνο όταν το παιδί έχει ολοκληρώσει την προηγούµενη. - Κάντε τις ασχολίες ενδιαφέρουσες. - Το παιδί πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες και οι στόχοι δεν πρέπει να αλλάζουν στην πορεία: αν, για παράδειγµα, αναµένετε να σταµατήσει να χτυπάει τα άλλα παιδιά και το καταφέρει, δεν θα πρέπει να του αναθέσετε να συµµορφωθεί και µε άλλα πράγµατα, όπως το να ντύνεται, εκτός κι αν αυτό έχει συζητηθεί προηγουµένως µαζί του. Αλλιώς θα χάσει το ενδιαφέρον του για τις εργασίες που δεν θα µπορέσει ποτέ να ολοκληρώσει. - Αποφύγετε τις γενικεύσεις, όπως το να περιµένετε να είναι "φρόνιµο" ή να "συµπεριφέρεται καλά". Περιγράψτε την απαιτούµενη συµπεριφορά πολύ ξεκάθαρα, µην υποθέσετε ότι το παιδί ξέρει τι εννοείτε. - Χρησιµοποιήστε επιβραβεύσεις για την καλή συµπεριφορά. Οι επιβραβεύσεις θα πρέπει να έχουν νόηµα για το παιδί και θα πρέπει να έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων µαζί του. -Χρησιµοποιήστε επιβραβεύσεις που δίνουν στο παιδί ένα αίσθηµα ευθύνης και ελέγχου. - Έχετε ένα δοµηµένο ηµερήσιο πρόγραµµα. - Έχετε ξεκάθαρους κανόνες και ρουτίνες. - Βοηθήστε το να µάθει σε µικρά κοµµάτια, µε συχνά διαλείµµατα. - ώστε προσοχή στην καλή συµπεριφορά. - Ενισχύστε τις δυνάµεις του και βασιστείτε σ' αυτές. Κάντε του ξανά κατανοητό το γιατί είστε ευχαριστηµένοι, µην υποθέτετε ότι ξέρει. Αν µη τι άλλο τα παιδιά µε ADHD έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Φαρµακευτική αγωγή Τα φάρµακα αυτά είναι συνήθως διεγερτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ) και µπορούν να βοηθήσουν κάποια προσεκτικά επιλεγµένα παιδιά µε ADHD. Βελτιώνουν την προσοχή και µειώνουν τη φυσική ανησυχία των παιδιών, επηρεάζοντας µέρη του εγκεφάλου τα οποία µας επιτρέπουν να ελέγχουµε πώς να δίνουµε προσοχή στο τι συµβαίνει γύρω µας. Αυτό κάνει το παιδί πιο ικανό στη µάθηση του ελέγχου της σκέψης και της συµπεριφοράς. Τα φάρµακα δεν βελτιώνουν την επιθετική ή εναντιωµατική συµπεριφορά, παρόλο που υποβοηθούν τη λειτουργία των τεχνικών συµπεριφοράς, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο. Τα φάρµακα δεν είναι πανάκεια και είναι απαραίτητο να συµπληρώνονται µε στρατηγικές συµπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο. Παράγουν βραχυπρόθεσµη βελτίωση και όχι θεραπεία, επιφέροντας µια µικρή περίοδο όπου το παιδί µπορεί να µάθει να εξασκεί νέες επιδεξιότητες. Η εν δυνάµει αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να συζητηθεί µε τον παιδοψυχίατρο, καθώς επίσης και οι παρενέργειες και το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Η φαρµακευτική αγωγή χρειάζεται συνεχή ιατρική παρακολούθηση καθώς µπορεί

4 Σελίδα 4 από 5 να χρειαστεί να σταµατήσει, να αυξηθεί ή να αλλάξει σε άλλου είδους αγωγή. Καθώς µερικά από τα φάρµακα αυτά µπορεί να χρειαστεί να λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του σχολείου, οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν ενηµερωθεί και θα πρέπει να παραµείνουν συµµέτοχοι στο πλάνο χειρισµού. Η διάρκεια της φαρµακευτικής αγωγής θα εξαρτηθεί από διαφόρους παράγοντες, όπως η ωφέλεια που θα έχει στο παιδί, το αποτέλεσµα των τεχνικών συµπεριφοράς ή η ανοχή της από το παιδί. Ατοµικές ψυχολογικές / συµπεριφερολογικές τεχνικές. Τα παιδιά µε ADHD µπορούν να µάθουν να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους µε τεχνικές συµπεριφοράς που έχουν συσταθεί από κλινικούς ψυχολόγους. Αυτό µπορεί να τους βοηθήσει να µάθουν πώς να κάνουν κάτι "εκ περιτροπής", να συγκεντρώνονται καλύτερα ή να ολοκληρώνουν εργασίες στο σχολείο. Αυτές οι τεχνικές πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αυτές που δίνονται από τους γονείς και τους δασκάλους. Τα αποτελέσµατα ερευνών για την επίδραση συγκεκριµένων συστατικών διατροφής (π.χ. αυτών που βρίσκονται στα πατατάκια, τις σοκολάτες ή στην κόκα - κόλα) στα υπερκινητικά παιδιά δεν είναι καταληκτικά. Οι γονείς συχνά αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δείχνουν κάποια ευαισθησία σε συγκεκριµένα φαγητά. Η αλλαγή διαιτολογίου µπορεί να εξεταστεί σ' αυτές τις περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται προσεκτική επιµέλεια και επίβλεψη για να καταλάβουµε αν έχει αποτέλεσµα. Εργασία µε γονείς και εργασία µε το σχολείο Γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές πρέπει να καταλάβουν την φύση των προβληµάτων και εν συνεχεία να δηµιουργήσουν µια συνεπή προσέγγιση στο σπίτι και µέσα στο σχολείο. ιαφορετικά το παιδί µπορεί να "µπερδευτεί" ακόµη περισσότερο. Μια λεπτοµερής εκπαιδευτική - ψυχολογική αξιολόγηση είναι µια καλή αρχή για να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι τι µπορεί το παιδί να κάνει και τι όχι, π.χ. να καταλαβαίνει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται, να καταγράφει νέες πληροφορίες, να κατανοεί αφηρηµένες έννοιες και να αποκτά νέες δεξιότητες. Μια σταδιακή προσέγγιση, για παράδειγµα µικρά αλλά καθαρά βήµατα επιτυχίας για να χτιστούν οι δυνάµεις του παιδιού, µπορεί να υιοθετηθεί από το σχολείο και το σπίτι. Από κοινού συναντήσεις µεταξύ της οικογένειας, των δασκάλων/καθηγητών και των ιατρών µπορεί να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου, να ξεκαθαρίσουν απορίες, να βοηθήσουν στην κατανόηση του παιδιού, να επιλύσουν δυσκολίες πριν αυτές αυξηθούν και να εξασφαλίσουν ότι όλοι εργάζονται µε κοινό στόχο. Οι συµπεριφοριστικές στρατηγικές και τεχνικές που περιγράφηκαν προηγουµένως ήταν οι αρµόζουσες. Είναι προτιµότερο να στοχεύεται η ίδια συµπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο σε όλα τα βήµατα, και επίσης να επιλέγονται οι ίδιες ανταµοιβές. Ένα µεθοδικό πρόγραµµα συµπληρωµένο από τους γονείς και τους καθηγητές και το οποίο ανταλλάσσεται συχνά, θα διατηρήσει την επικοινωνία µεταξύ τους και έτσι θα γνωρίζουν πώς αντιδρά το παιδί στο πρόγραµµα. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαιτέρως σε περίπτωση που το παιδί παίρνει φαρµακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια του σχολείου. λλη εργασία µε την οικογένεια µπορεί να βοηθήσει τους γονείς και τους άλλους συγγενείς (για παράδειγµα οι παππούδες) να αντιδράσουν κατά τον ίδιο τρόπο. Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στην υποκείµενη στάση και επικοινωνία της οικογένειας, ενώ µερικές φορές συµπεριλαµβάνει και τους συγγενείς οι οποίοι µπορεί να σχετίζονται µε τις δυσκολίες του παιδιού ή µε άλλα οικογενειακά θέµατα. Η πρόληψη θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή της ανάπτυξης προβληµάτων σε παιδιά µε ADHD, όπως το να µένουν πίσω στο σχολείο, το να είναι απογοητευµένα και να εµφανίζουν αντιδράσεις επιθετικής συµπεριφοράς, να αισθάνονται αποτυχηµένα, να χάνουν τις ελπίδες τους, να δυσκολεύονται να κάνουν φίλους και να µπλέκουν σε µπελάδες. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος, οι γονείς να απογοητεύονται και αποκαρδιώνονται, απορρίπτοντας σταδιακά το παιδί. Πέρα απ' την εφαρµογή των προαναφερθέντων στρατηγικών χειρισµού, σταθερά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µπορεί να επιτευχθεί η αποφυγή δευτερευόντων προβληµάτων κατά τη διάρκεια της ζωής του παιδιού, µε διάφορους τρόπους: - Να ενθαρρύνονται οι κοινωνικές δραστηριότητες και φιλίες, αρχικα µε προφύλαξη και δοµηµένο τρόπο, και σταδιακά ενθαρρύνοντας περισσότερο αυθορµητισµό και πειραµατισµό. Αυτό θα επιτρέψει στο παιδί να βιώσει την επιτυχία πριν προχωρήσει σε πιο πολύπλοκες κοινωνικές επαφές. - Να προωθούνται και οι δυνάµεις του παιδιού σε ευχάριστες ενασχολήσεις, εξωσχολικά ενδιαφέροντα, και, για τους εφήβους, σε µελλοντική εκπαίδευση και προοπτικές καριέρας. Επίσης, να αποφεύγονται εργασίες και δραστηριότητες που µπορεί να οδηγήσουν σε αίσθηµα αποτυχίας και σε απογοήτευση. - Μαζί µε το σχολείο, χρησιµοποιήστε κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές και αντικείµενα εκµάθησης, έτσι ώστε το παιδί να συνεχίσει να µαθαίνει και να προοδεύει. Παρακολουθείτε τακτικά αυτές τις στρατηγικές και µετατρέψτε τις αν δεν αποδίδουν πια. - Παρέχετε σταθερή και συνεχή γονική ανταπόκριση στο σπίτι. Συνδυάστε τη σταθερότητα µε τη στοργή. Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει τι αναµένεται από αυτό και να µεγαλώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Όλα τα µέλη της οικογένειας πρέπει να υιοθετήσουν παρόµοιους τρόπους προσέγγισης του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων των

5 Σελίδα 5 από 5 παππούδων και συγγενών. Π. Βοστάνης Το άρθρο προέρχεται από το Special Education Η URL αυτού του άρθρου είναι: Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /home/se/public_html/includes/pnsession.php on line 400

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις.

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στην πρώτη τάξη διδάσκονται συγκεκριμένους τομείς και στη δεύτερη κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως "τεµπέλης/α" ή "ανυπάκουος/η".

Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως τεµπέλης/α ή ανυπάκουος/η. ΕΠ-Υ: Ενηµέρωση και Συµβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως "τεµπέλης/α" ή "ανυπάκουος/η".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ II ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ.ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων»

«Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων» «Σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Σχολική επίδοση και κοινωνικοσυναισθηματική συμπεριφορά. Χρήση ερωτηματολογίου του τεστ Achenbach σε περιπτώσεις εφήβων» Επιμέλεια Ιωάννου Αργυρή Λαμπροπούλου Χρύσα Χρηστίδου Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς θα αλλάξω τις στερεοτυπίες; Πρέπει να σταματήσουμε τις στερεοτυπίες;»

«Πώς θα αλλάξω τις στερεοτυπίες; Πρέπει να σταματήσουμε τις στερεοτυπίες;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Υπάρχουν διαφορετικές στερεοτυπίες για διαφορετικές ανάγκες του παιδιού; Κάποιες γίνονται γιατί δεν έχει τι να κάνει και κάποιες γιατί ψάχνει το αισθητηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) ΟΡΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΟΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΕ. Δ. Δ. Υ. ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: Πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ WILLIAMS BEUREN. Εισαγωγικό. εγχειρίδιο µε γενικές πληροφορίες. για γονείς. και εκπαιδευτικούς

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ WILLIAMS BEUREN. Εισαγωγικό. εγχειρίδιο µε γενικές πληροφορίες. για γονείς. και εκπαιδευτικούς ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ WILLIAMS BEUREN Εισαγωγικό εγχειρίδιο µε γενικές πληροφορίες για γονείς και εκπαιδευτικούς Επιµέλεια κειµένων, µεταφράσεις: Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, δάσκαλος Τρίλοφος, Οκτώβριος 2005 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Ψυχολογική στήριξη των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ «Αυτισμός και παιχνίδι η συμβολή του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ. 12512) ΚΑΨΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Α.Μ. 12926)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με ναι ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια;

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια; Σχιζοφρένεια Το κείµενο που ακολουθεί έχει γραφτεί από το Τµήµα Έρευνας για την Σχιζοφρένεια του Εθνικού Ινστιτούτου για την Ψυχική Υγεία των Η.Π.Α. και κυκλοφορεί εκεί ως ενηµερωτικό φυλλάδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014

Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014 Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014 dagorastos@gmail.com http://dagorastos.net http://psychologein.dagorastos.net Το έργο προσφέρεται υπό την άδεια Αναφορά Δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΕΪΜΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ

Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ Παρασκευόπουλος Θεόδωρος ΦΟΒΙΕΣ -Εισαγωγή 3.1 Φοβίες και παιδιά 3.2 Αιτιοπαθογένεια των φοβιών 3.3 Φοβίες και σχολείο 3.4 Αντιμ ετώπιση των φοβιών στο χώρο του σχολείου 3.4.1 Ο ρόλος του σχολείου 3.4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα