ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 616/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 616/2016"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 616/2016 Καθορισμός Περιθωρίων Ισχύος Ελεγχόμενων και Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ στα κορεσμένα δίκτυα των αυτόνομων συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καθορισμός καμπυλών μη εντασσόμενης ενέργειας των ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα της Κρήτης, Ρόδου, Λέσβου, Κω-Καλύμνου, Σάμου και Κάσου - Καρπάθου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η οποία συνεχίσθηκε στις και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179/ ) και ιδίως τα άρθρα 13, 132, 133, 135 και 196 παρ Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/1999). 3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/2006) όπως ισχύει. 4. Τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.). (ΦΕΚ Β 2373/ ) και ιδίως τα άρθρα 8, 10 και11 αυτού. 5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό των Πρότυπων Συμβάσεων Πώλησης από Υβριδικούς Σταθμούς σε ΜΔΝ (ΦΕΚ Β 2832/2015) και από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς (ΦΕΚ Β 271/2016), καθώς και τις νεότερες σχετικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β : 4045/2016, 4046/2016, 4068/2016/4069/2016, 4072/2016 και 4073/2016) που εκδόθηκαν δυνάμει των αντίστοιχων εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 4414/2016, 6. Τις υπ αριθ. 85/2007, 96/2007,702/2008, 703/2008 και 2237/2010 Αποφάσεις της ΡΑΕ με τις οποίες καθορίστηκαν τα περιθώρια ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

2 7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β' 304/ ) όπως ισχύει, και ειδικότερα τα οριζόμενα σε αυτόν που αφορούν τον τρόπο ένταξης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 8. Τις μελέτες του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως αποτυπώθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , Ι / , Ι / και Ι / επιστολές του προς τη ΡΑΕ, σχετικά με τον προσδιορισμό των περιθωρίων εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα Πάτμου, Σερίφου, Κρήτης, Ρόδου, Σάμου, Κάσου - Καρπάθου, Κω - Καλύμνου και Λέσβου. 9. Τη σχετική εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ, υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / , με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ως άνω μελετών και συμπεράσματα - προτάσεις για τον καθορισμό των περιθωρίων ανά τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ, όπως αυτές απορρέουν από τις μελέτες αυτές. 10. Τα πρακτικά των από 16/11/2015, 21/04/2016, 04/08/2016 συζητήσεων στην ολομέλεια της ΡΑΕ για την εκτίμηση των περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και καμπυλών της μη εντασσόμενης ενέργειας των ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα της Κρήτης, Ρόδου, Λέσβου, Κω-Καλύμνου, Σάμου και Κάσου - Καρπάθου. 11. Την υπ αριθμ.δ6/φ1/οικ.1725/ Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β 148). 12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Σκέφθηκε ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 εδάφιο β του Ν. 3468/2006, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί ιδίως με το ν. 3851/2010 και ισχύει, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τίθεται ως εθνικός στόχος της διείσδυσης των ΑΠΕ ποσοστό 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το Επίσης, με την υπ αριθ. 96/2007 Απόφαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, τα νησιά της χώρας, διασυνδεδεμένα και μη με το ηπειρωτικό σύστημα, έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσμένες περιοχές για τις τεχνολογίες αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 11 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 2373/2011) όπως ισχύει, η ΡΑΕ προσδιορίζει με απόφασή της, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, τα περιθώρια ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ, ανά περιοχή κορεσμένου δικτύου. Ειδικά για τα ΜΔΝ, η εισήγηση υποβάλλεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ κατόπιν σχετικής μελέτης. Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ανεκμετάλλευτο αιολικό και ηλιακό δυναμικό των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, πέραν των εν ισχύ περιθωρίων με βάση τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης σε αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όσο και των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ, η ΡΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην εκ νέου διερεύνηση των περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ, στα εν λόγω νησιά. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον - 2 -

3 Διαχειριστή ΜΔΝ η εκπόνηση των σχετικών μελετών, με κοινή ομάδα εργασίας. Η ανάγκη επικαιροποίησης των περιθωρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ, για όλες τις τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ, μετά από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ, κρίθηκε αναγκαία γιατί τα περιθώρια που ισχύουν για τις επιμέρους κατηγορίες σταθμών, κατανεμόμενων και μη, είναι κατ αρχήν συσχετισμένα μεταξύ τους. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των περιθωρίων αυτών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, ιδίως το κεφάλαιο 48, εκπονεί μελέτες Ανάπτυξης Δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά Κατηγορία Σταθμών. Β. Ανάλυση Μελετών Διερεύνηση Περιθωρίων Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του, υπέβαλε στη ΡΑΕ αναλυτικές μελέτες για τον προσδιορισμό των περιθωρίων διείσδυσης σε 8 εκ των 32 αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων (συστήματα Πάτμου, Σερίφου, Κρήτης, Ρόδου, Σάμου, Κάσου - Καρπάθου, Κω- Καλύμνου και Λέσβου). Η επιλογή των συστημάτων αυτών έγινε με στόχο την εξέταση και διερεύνηση συστημάτων που αφενός είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω μεγέθους και αφετέρου αντανακλούν επαρκώς το εύρος ζήτησης και αιχμής των συστημάτων ΜΔΝ, εξαιρουμένων των πολύ μικρού μεγέθους, με στόχο να διευκολυνθεί η γενίκευση των συμπερασμάτων και σε άλλα συστήματα που δεν μελετήθηκαν λεπτομερώς. Για την εκπόνηση των μελετών λήφθηκαν υπόψη οι αδειοδοτημένοι και εγκατεστημένοι μέχρι την εκπόνηση της μελέτης σταθμοί ΑΠΕ (αιολικά, φ/β), και εξετάστηκε η δυνατότητα εγκατάστασης όλων των κύριων τεχνολογιών ΑΠΕ [αιολικά, φ/β, ηλιοθερμικοί σταθμοί (ΗΘΣ) με σύστημα αποθήκευσης και χωρίς σύστημα αποθήκευσης, υβριδικοί σταθμοί (ΥΒΣ) αποτελούμενοι από παραγωγή ΑΠΕ και αντλησιοταμίευση ή συσσωρευτές, ελεγχόμενοι και μη ελεγχόμενοι σταθμοί Βιομάζας-Βιοαερίου και μικρές Α/Γ (μα/γ)]. Κατά την εκπόνηση των μελετών, ο ΔΕΔΔΗΕ έλαβε υπόψη τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, ιδίως στο κεφάλαιο 44, σύμφωνα με το οποίο ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποχρεούται να απορροφά κατά προτεραιότητα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ και ΥΒΣ έναντι των συμβατικών μονάδων, με την επιφύλαξη της ασφάλειας λειτουργίας του συστήματος ΜΔΝ. Επίσης ο Διαχειριστής ΜΔΝ έλαβε υπόψη τους κανόνες του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τη διαχείριση της συμφόρησης στα συστήματα ΜΔΝ, όταν η διαθέσιμη ή προσφερόμενη ενέργεια των σταθμών ΑΠΕ και των ΥΒΣ δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί πλήρως. Προς ικανοποίηση των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ και έχοντας ως στόχο τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο κάθε αυτόνομο σύστημα, κατά την εκπόνηση των ως άνω μελετών υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής των σεναρίων διείσδυσης ΑΠΕ που αποσκοπούν στη διασφάλιση αφενός της ασφάλειας λειτουργίας των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων (π.χ. ένταξη και ελάχιστη φόρτιση των «mustrun» συμβατικών μονάδων, τήρηση επαρκούς στρεφόμενης εφεδρείας για τη μη ελεγχόμενη παραγωγή ΑΠΕ, περιορισμοί μέγιστης διείσδυσης ισχύος μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ) και αφετέρου την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη των σταθμών ΑΠΕ (π.χ. με τον έλεγχο της βιωσιμότητας των επενδύσεων, την τήρηση ελάχιστου συντελεστή χρησιμοποίησης ή ποσοστού απορρίψεων διαθέσιμης ενέργειας, την κατά το δυνατόν τήρηση των Συμβατικών Ανηγμένων Ωρών Λειτουργίας (ΣΑΩΛ) των Α/Π). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, υπολογίστηκαν τα περιθώρια διείσδυσης των Α/Π, των λοιπών μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ και των κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ: - 3 -

4 Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των Α/Π Σύμφωνα με τις ως άνω μελέτες το όριο ισχύος Α/Π καθορίζεται κυρίως από την εγκατεστημένη ισχύ της συγκεκριμένης κατηγορίας σταθμών και προσδιορίζεται συνήθως από την ενεργοποίηση των κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης και τήρησης ενός επιπέδου συμβολαιοποιημένων ΣΑΩΛ. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώνεται ότι το αποδεκτό περιθώριο αιολικής διείσδυσης χωρίς συστήματα αποθήκευσης και σχετικά συστήματα διαχείρισης παραγωγής είναι κατά μέσο όρο της τάξης του 55-60% του μέσου φορτίου για τα ΜΔΝ μέσου και μεγάλου μεγέθους, ενώ στα συστήματα μικρού μεγέθους τα όποια περιθώρια ισχύος Α/Π μπορεί να μην αξιοποιούνται, εάν υπολείπονται του μεγέθους των εμπορικών ανεμογεννητριών. Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των λοιπών μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (φ/β, μα/γ, ΣΒΒμε) Η αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, πλην αιολικών, σύμφωνα με τις ως άνω μελέτες, προκαλεί κυρίως παραβίαση του κριτηρίου ελάχιστης φόρτισης των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων. Από τη μελέτη και την αναλυτική εξέταση των 8 αυτόνομων συστημάτων προκύπτει αθροιστικό περιθώριο των μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ, πλην αιολικών, περί το 37% επί του μέσου ετήσιου φορτίου, ποσοστό που όμως δεν εφαρμόζεται κατ ανάγκην στα υπόλοιπα συστήματα, ιδίως στα πολύ μικρού μεγέθους. Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των κατανεμόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ Μετά τον προσδιορισμό των ορίων διείσδυσης μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ, εξετάστηκαν οι δυνατότητες υποδοχής κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ, ταυτόχρονα με την αποδεκτή διείσδυση των μη ελεγχόμενων. Οι κατηγορίες σταθμών που εξετάστηκαν είναι οι υβριδικοί σταθμοί με αιολικές μονάδες και αντλησιοταμίευση ή συσσωρευτές, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραβολικών κατόπτρων και ηλιακού πύργου, με διάφορα μεγέθη αποθήκης, καθώς και οι σταθμοί βιομάζας βιοαερίου με δυνατότητα ελέγχου της ισχύος τους. Για την κατανομή μεταξύ των τριών αυτών τεχνολογιών σημειώνεται ότι οι υβριδικοί και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί χαρακτηρίζονται από δυνατότητα ανάπτυξης πολύ μεγάλης κλίμακας, με κριτήριο το διαθέσιμο δυναμικό, την τυποποίηση των σταθμών και το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Αντίθετα σε ό,τι αφορά τους κατανεμόμενους ΣΒΒ, λόγω κυρίως του περιορισμένου πρωτογενούς δυναμικού στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η εγκατεστημένη ισχύς τους αντιμετωπίστηκε παραμετρικά, ήτοι για τα 8 αναλυτικά εξετασθέντα συστήματα επιλέχθηκε ενδεικτικό επίπεδο διείσδυσης της τάξης του 3-3.5% της ετήσιας αιχμής. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις της ετήσιας λειτουργίας του κάθε συστήματος για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ισχύος μείγματος ΥΒΣ και ΗΘΣ και στα αποτελέσματα εφαρμόστηκαν κριτήρια αποκλεισμού των μη βιώσιμων και μη ορθολογικών σεναρίων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ, ώστε, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν.3468/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο τέθηκαν όρια στην ισχύ των ΗΘΣ που θα λαμβάνει κάθε φορά την υψηλή τιμή λειτουργικής ενίσχυσης για την παραγωγή που προέρχεται από το ηλιακό πεδίο του σταθμού, να προκύψει το σύνολο των αποδεκτών συνδυασμών εγκατεστημένης ισχύος υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών για κάθε αυτόνομο σύστημα. Αφού διαπιστώθηκε η συσχέτιση των περιθωρίων μεταξύ τεχνολογιών κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ, σχεδιάστηκε για κάθε αυτόνομο σύστημα καμπύλη (περιβάλλουσα) των αποδεκτών περιθωρίων ισχύος υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών. Σημειώνεται ότι στα μικρότερα νησιωτικά συστήματα δεν εξετάστηκαν οι ηλιοθερμικοί σταθμοί τεχνολογίας παραβολικών κατόπτρων και ηλιακού πύργου με συστήματα αποθήκευσης, διότι είναι οικονομικά βιώσιμοι σε μεγάλες ισχείς, ούτε και ΥΒΣ αντλησιοταμίευσης, καθώς απαιτούν ιδιαίτερη μορφολογία εδάφους και επίσης μεγάλη κλίμακα

5 Εγγυήσεις απορρόφησης Λαμβάνοντας υπόψη τα ενεργειακά και οικονομικά αποτελέσματα όλων των αποδεκτών σεναρίων, αποτιμήθηκαν οι επιπτώσεις της συμφόρησης και υπολογίστηκαν εγγυήσεις απορρόφησης προς συμβολαιοποίηση στις συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, τις οποίες θα συνάπτουν οι κατανεμόμενοι σταθμοί με τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Από τη μελέτη και τα αποτελέσματα αυτής διαπιστώθηκε ότι το καταλληλότερο μέγεθος προς συμβολαιοποίηση είναι η μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών των κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ (υβριδικών σταθμών, ηλιοθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας-βιοαερίου). Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την προσφερθείσα από τον σταθμό ενέργεια, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραχθεί λόγω συμφόρησης, είτε στη φάση του προγραμματισμού είτε στη φάση της λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η παραπάνω ενέργεια δεν απορρίπτεται κατ ανάγκην, εφόσον ο σταθμός διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης, οπότε επαναπροσφέρεται την επόμενη περίοδο ΚΗΕΠ. Η μη εντασσόμενη ενέργεια παρουσιάζει συσχέτιση με την απορριπτόμενη ενέργεια πρωτογενούς πηγής, η οποία όμως εξαρτάται από την αποθηκευτική ικανότητα και την εσωτερική διαστασιολόγηση του κάθε σταθμού ΑΠΕ. Οι εν λόγω καμπύλες μη εντασσόμενης ενέργειας υπολογίστηκαν για κάθε ένα εκ των 8 αυτόνομων συστημάτων και θα παρέχονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ ως εγγυήσεις αναφορικά με τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει σε ετήσια βάση η μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών των σταθμών, ως ποσοστό επί της συνολικά προσφερθείσας, συναρτήσει του συνολικού ετήσιου επιπέδου διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ. Γ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των Α/Π Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ως άνω μελετών και της εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ στα 8 μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα προκύπτει αξιοποιήσιμο πρόσθετο περιθώριο ισχύος για τις τεχνολογίες των μεγάλων Α/Π στην Κρήτη, Ρόδο, Σάμο, στη Λέσβο καθώς και στο νησιωτικό σύστημα Κω Καλύμνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διαγραφεί από την ισχύουσα άδεια παραγωγής ορισμένων αιολικών σταθμών στην Κρήτη, ο ειδικός περιοριστικός όρος της λειτουργίας κατά την κατανομή («load dispatch») 1.Αυτονόητο είναι ότι η διαχείριση Α/Π εφαρμόζεται ενιαία σε όλους τους νέους αιολικούς σταθμούς παραγωγής καθώς και σε περιπτώσεις ανανέωσης συμβάσεων πώλησης υφιστάμενων αιολικών σταθμών, ιδίως σε περιπτώσεις repowering), καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η διείσδυση ενέργειας ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ με ταυτόχρονη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω σταθμών. Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των λοιπών μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ(φ/β, μα/γ, ΣΒΒμε) Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των λοιπών μη ελεγχόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ (πλην Α/Π), κρίνεται εύλογη η υιοθέτηση ποσοστού διείσδυσης που δεν προκαλεί παραβίαση του κριτηρίου ελάχιστης φόρτισης των υποχρεωτικά ενταγμένων συμβατικών μονάδων, προς διασφάλιση της ασφάλειας λειτουργίας του συστήματος. Ο επιμερισμός του συνολικού αυτού ορίου ακολούθως στις επιμέρους τεχνολογίες θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις υπ αριθμ. 703/2008 και 2237/2010 της ΡΑΕ αλλά και το γεγονός ότι, επί του παρόντος, δεν υφίσταται εμπειρία από τη λειτουργία μη ελεγχόμενων 1 Κατά συνέπεια, οι εν λόγω αιολικοί σταθμοί θα ακολουθούν κοινό τρόπο λειτουργίας και ένταξης με τους υπόλοιπους αιολικούς σταθμούς του αυτόνομου συστήματος

6 σταθμών ΑΠΕ μικρής ισχύος (μικρές Α/Γ και μη κατανεμόμενες μονάδες βιομάζας/βιοαερίου) και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη λειτουργία τους στην ευστάθεια των αυτόνομων δικτύων των ΜΔΝ, ενώ, επίσης, λόγω μη προσδιορισμού μέχρι σήμερα του ύψους τιμολόγησής τους (μικρές Α/Γ) δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της επίδρασής τους στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του αρθ. 143 του ν. 4001/2011. Στον Πίνακα Ι αποτυπώνονται τα υφιστάμενα περιθώρια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών Α/Γ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, όπως αυτά ορίστηκαν και ισχύουν με τις αποφάσεις 703/2008 και 2237/2010 της ΡΑΕ, καθώς και η αδειοδοτημένη ισχύς αιολικών σταθμών. Πίνακας Ι: Υφιστάμενα Περιθώρια Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ Αδειοδοτημένη ισχύς Α/Π Α/Α Σύστημα ΜηΔιασυνδεδεμένων Νησιών Αιολικά Πάρκα (ΑΠ) Αδειοδοτημένη Ισχύς (ΑΠ) Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί (Φ/Β) Υφιστάμενα Περιθώρια (Απόφ. ΡΑΕ 703/2008) Μικρές Α/Γ Υφιστάμενα Περιθώρια (Απόφ. ΡΑΕ 2237/2010) 1 Αγ. Ευστράτιος Αγαθονήσι Αμοργός Ανάφη Αντικύθηρα Αρκιοί Αστυπάλαια Γαύδος Δονούσα Ερείκουσα Σύμπλεγμα Θήρα Θηρασιά Ικαρία Σύμπλεγμα Κάρπαθος Κάσος Κύθνος Σύμπλεγμα Κως Κάλυμνος Λέρος Τέλενδος Ψέριμος Γυαλί Νίσυρος Τήλος Λειψοί Λέσβος Λήμνος Μεγίστη Σύμπλεγμα Σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Μύκονος Δήλος

7 21 Οθωνοί Πάρος Νάξος Αντίπαρος Κουφονήσι Σύμπλεγμα Σχοινούσα Ηρακλειά Σίκινος Ίος Φολέγανδρος Πάτμος Σάμος Σύμπλεγμα Φούρνοι Θύμαινα Σέριφος Σίφνος Σκύρος Σύμη Σύρος Χίος Σύμπλεγμα Οινούσες Ψαρά Ρόδος Σύμπλεγμα Χάλκη Κρήτη Σύνολο Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στα ΜΔΝ σημειώνεται ότι για τα φωτοβολταϊκά έχει λάβει χώρα σημαντική διείσδυση επίγειων εφαρμογών στα ΜΔΝ (εγκατεστημένη ισχύς 135,98MW το Σεπτέμβριο του 2016) σε σχέση με τις εφαρμογές του Ειδικού Προγράμματος στα Κτήρια και του Προγράμματος Συμψηφισμού (net metering ΦΕΚ 3583 Β / , 23,47MW τον ίδιο μήνα). Περαιτέρω σημειώνεται ότι βάσει του υφιστάμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος, της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τα χαρακτηριστικά μονάδων βιομάζας/βιοαερίου αλλά και των χαρακτηριστικών (περιβαλλοντικών, κοινωνικών) των νησιών κρίνεται δυσχερής η ανάπτυξη σταθμών βιομάζας/βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 10kW ανά μονάδα, συνεπώς, ενδέχεται να μην είναι επιτεύξιμη η κάλυψη του περιθωρίου (ιδιαίτερα εάν αυτό προκύπτει χαμηλό). Έτσι το προκύπτον συνολικό περιθώριο κρίνεται εύλογο να επιμεριστεί κατά 90% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και το υπόλοιπο 10% για μικρές Α/Γ και μη κατανεμόμενους σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο και εύλογο το προκύπτον περιθώριο για μη κατανεμόμενες μονάδες βιομάζας/βιοαερίου και μικρών Α/Γ να αποδοθεί από κοινού στις δύο τεχνολογίες με το ήμισυ τουλάχιστον στη τεχνολογία των μικρών Α/Γ. Η εν λόγω θεώρηση δύναται να επανεξεταστεί από τη ΡΑΕ βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας των εν λόγω μονάδων καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί

8 Όσον αφορά τα περιθώρια διείσδυσης των κατανεμόμενων τεχνολογιών ΑΠΕ Βάσει των αποτελεσμάτων των ως άνω μελετών, ο ανεξάρτητος ορισμός του περιθωρίου διείσδυσης των κατανεμόμενων σταθμών Βιομάζας/Βιοαερίου στη βάση του δυνητικά διαθέσιμου πρωτογενούς δυναμικού στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, κρίνεται πρακτικά εφικτός αλλά και εύλογος. Αντίθετα, από τα αποτελέσματα των ως άνω μελετών προκύπτει ότι το περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών, συσχετίζεται άμεσα με το αντίστοιχο περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών, σε αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισής τους. Λόγω αυτής της αλληλεξάρτησης των περιθωρίων, για την ανάγκη πρακτικής εφαρμογής των σχετικών διαγραμμάτων διείσδυσης των εν λόγω τεχνολογιών, κρίνεται ότι θα πρέπει να ορίζεται το στάδιο διαδικασίας κατά το οποίο η υπό ένταξη ισχύς ηλιοθερμικού ή υβριδικού σταθμού θεωρείται ότι καλύπτει ποσοστό της κάθε τεχνολογίας πάνω στην αντίστοιχη καμπύλη ισχύος αδειοδότησης των δύο τεχνολογιών (βλ. διαγράμματα 1 έως και 6 του διατακτικού). Ως σημείο αναφοράς της αδειοδοτικής διαδικασίας για τον ορισμό της ισχύος που έχει καλυφθεί από κάθε τεχνολογία κρίνεται εύλογο να λαμβάνεται το χρονικό σημείο της χορήγησης των δεσμευτικών όρων σύνδεσης κάθε σταθμού. Από την εξέταση των εν θέματι 8 αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων υπολογίστηκαν τα περιθώρια υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής για τα συστήματα αυτά. Για τα ηλεκτρικά συστήματα των νήσων Σίφνου, Πάτμου, Λήμνου, Θήρας, Χίου, Μήλου και Σερίφου καθώς και εκείνων των νησιωτικών συστημάτων με αιχμή ισχύος μικρότερη των 5 MW, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους και μέχρι να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ για τα συστήματα αυτά και δη της παράλληλης λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ με συσσωρευτές, κρίνεται προτιμότερο να μην καθοριστούν περιθώρια για την εγκατάσταση υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών. Η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων σταθμών θα κρίνεται κατά το στάδιο της χορήγησης της αντίστοιχης άδειας παραγωγής, ατομικά για κάθε σταθμό. Επιπλέον, για τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ Σύρου, Μυκόνου και Πάρου-Νάξου, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο διασύνδεσής τους με το Σύστημα, δεν είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί περιθώριο για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών. Όσον αφορά τις Εγγυήσεις απορρόφησης Από τις μελέτες γίνεται σαφές ότι για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο κάθε αυτόνομο σύστημα δεν είναι εφικτή η απορρόφηση της συνολικά προσφερθείσας ενέργειας από τους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ και Υβριδικούς σταθμούς, και για το προσδιορισμό των σχετικών περιθωρίων προς ικανοποίηση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων που διασφαλίζουν την αρμονική και ασφαλή ηλεκτροδότηση των νησιών και τη βιωσιμότητα και ορθολογική ανάπτυξη των σταθμών ΑΠΕ, είναι καταρχήν αναγκαίος ο προσδιορισμός της μέγιστης μη απορροφούμενης εντασσόμενης ενέργειας των κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ και Υβριδικών σταθμών ανά επίπεδο διείσδυσης παραγωγής ΑΠΕ στο συνολικό ισοζύγιο ενέργειας του αυτόνομου συστήματος. Οι εν λόγω καμπύλες μη εντασσόμενης ενέργειας θα αντιστοιχούν σε καμπύλες εγγυημένης απορρόφησης, ως συμπληρωματική τιμή, ήτοι [1 - ποσοστό της μη εντασσόμενης ενέργειας (%) για διάφορα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ] που χαρακτηρίζουν κάθε αυτόνομο σύστημα ΜΔΝ, με τα σχετικά ποσοστά αεγγ (%) να αποτυπώνονται στις οικίες Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης παρέχοντας έτσι στους κατανεμόμενους σταθμούς ΑΠΕ τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει ετησίως η απορροφηθείσα ενέργεια, ως ποσοστό επί της συνολικά προσφερθείσας, συναρτήσει του συνολικού ετήσιου επιπέδου διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ. Αποφασίζει: Α. Επανακαθορίζει τα συνολικά περιθώρια ανάπτυξης μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ ανά αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, διακριτά για αιολικούς σταθμούς, μικρές - 8 -

9 ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου κάθε ισχύος, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, οι παραπάνω σταθμοί ΑΠΕ (αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και σταθμοί βιομάζας/βιοαερίου) που έχουν ισχύ παραγωγής μεγαλύτερη των 100 kw, για μεγάλου μεγέθους συστήματα, και μεγαλύτερη των 50 kw, για μεσαίου και μικρού μεγέθους συστήματα, υπόκεινται, σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας. Α/Α Πίνακας ΙΙ: Περιθώρια Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ Σύστημα ΜηΔιασυνδεδεμένων Νησιών Αιολικά Πάρκα Σύνολο Λοιποί Μη Ελεγχόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ΜικρέςΑ/Γ 1 Αγ. Ευστράτιος (1) Σταθμοί Βιομάζας Βιοαερίου 2 Αγαθονήσι Αμοργός Ανάφη Αντικύθηρα Αρκιοί Αστυπάλαια Γαύδος Δονούσα Ερείκουσα Σύμπλ. Θήρα Θηρασιά 1,320 4,040 3, Ικαρία 1,830 1,058 1, Σύμπλ. Κάρπαθος Κάσος 2,720 1,570 1, Κύθνος Σύμπλ. Κως Κάλυμνος Λέρος Τέλενδος Ψέριμος Γυαλί Νίσυρος Τήλος Λειψοί 26,000 18,000 16, Λέσβος 21,000 16,000 14, Λήμνος 3,600 2,500 2, Μεγίστη (1) 19 Σύμπλ. 20 Σύμπλ. Μήλος Κίμωλος Μύκονος Δήλος 2,650 1,412 1, ,000 (3) 5,000 (3) 4,500.0 (3) (3) (3) 21 Οθωνοί Σύμπλ. Πάρος Νάξος Αντίπαρος 14,000 (3) 9,100 (3) 8,100.0 (3) (3) (3)

10 Κουφονήσι Σχοινούσα Ηρακλειά Σίκινος Ίος Φολέγανδρος 23 Πάτμος 1, (1) Σάμος 24 Σύμπλ. Φούρνοι Θύμαινα 10,000 7,000 6, Σέριφος Σίφνος 1, (1) 27 Σκύρος (1) 28 Σύμη Σύρος 7,040 (3) 4,000 (3) 3,684.0 (3) (3) (3) Χίος 30 Σύμπλ. Οινούσες Ψαρά 12,000 10,000 9, Σύμπλ. Ρόδος Χάλκη 55,000 40,000 36, , , Κρήτη 250, , , , ,750.0 Παρατηρήσεις (1) Το περιθώριο επιμερίζεται από κοινού στις τεχνολογίες, με τουλάχιστον το ήμισυ στις μικρές Α/Γ Δεν προκύπτει πρόσθετο περιθώριο με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις 703/2008 και 2237/2010 (3) Τα περιθώρια στα υπό διασύνδεση νησιωτικά συστήματα ισχύουν μέχρι την ημέρα διασύνδεσης αυτών με το Σύστημα. Μετά την διασύνδεσή τους με το Σύστημα, τα περιθώρια ανάπτυξης των σταθμών αυτών παύουν να ισχύουν, και επαναπροσδιορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ή Δικτύου. Β. Για τα αιολικά πάρκα που υπόκεινται στην υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, η ΡΑΕ θα διενεργήσει διαγωνισμό κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο της παρ. 2 του αρθ. 11 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ 2373 Β /2011) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4414/2016, όπως ισχύει. Γ. Να καλέσει τους κάτοχους Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς των οποίων η Άδεια Παραγωγής περιλαμβάνει ειδικό όρο που περιορίζει τη λειτουργία του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου («Load Dispatch»), να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης της οικείας άδειας παραγωγής προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την απαλοιφή του ειδικού αυτού περιοριστικού όρου κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ 2373 Β /2011). Δ. Το προκύπτον περιθώριο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων να διατεθεί αποκλειστικά για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες όπως εκάστοτε ισχύει (ΦΕΚ 1079 Β /2009) και για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, «απλού» ή «εικονικού» («net metering», ΦΕΚ 3583 Β /2014 και ΦΕΚ 149 Α /2016, όπως εκάστοτε ισχύουν). Ε. Όσον αφορά τα μικρού μεγέθους συστήματα, για τα οποία το περιθώριο για μικρές Α/Γ και μη κατανεμόμενους σταθμούς βιομάζας αποδίδεται από κοινού στις δύο τεχνολογίες με το ήμισυ

11 τουλάχιστον στη τεχνολογία των μικρών Α/Γ, το περιθώριο αυτό θα καλύπτεται βάσει των δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης. ΣΤ. Καθορίζει τα περιθώρια ανάπτυξης Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ [Υβριδικών (ΥΒΣ), Ηλιοθερμικών (ΗΘΣ) και κατανεμόμενων σταθμών βιομάζας - βιοαερίου (ΣΒΒ)], στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα ΙΙΙ και τα Διαγράμματα 1-6. Πίνακας ΙΙΙ Περιθώρια Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ ΕλεγχόμενοιΣταθμοί ΑΠΕ Α/Α Σύστημα ΜηΔιασυνδεδεμένων Νησιών ΥΒΣ (ΥΒΣ max) ΗΘΣ (ΗΘΣ 0) ΣΒΒ 1 Αγ. Ευστράτιος ** ** 0 2 Αγαθονήσι ** ** 0 3 Αμοργός ** ** 0 4 Ανάφη ** ** 0 5 Αντικύθηρα ** ** 0 6 Αρκιοί ** ** 0 7 Αστυπάλαια ** ** 0 8 Γαύδος ** ** 0 9 Δονούσα ** ** 0 10 Ερείκουσα ** ** 0 11 Σύμπλεγμα Θήρα Θηρασιά ** ** Ικαρία Σύμπλεγμα Κάρπαθος Κάσος * * Κύθνος ** ** 0 Κως 15 Σύμπλεγμα Κάλυμνος Λέρος Τέλενδος Ψέριμος Γυαλί Νίσυρος Τήλος Λειψοί * * Λέσβος * * Λήμνος ** ** Μεγίστη ** ** 0 19 Σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος ** ** Σύμπλεγμα Μύκονος Δήλος (***) 738 (***) 21 Οθωνοί ** ** 0 22 Σύμπλεγμα Πάρος (***)

12 ΕλεγχόμενοιΣταθμοί ΑΠΕ Α/Α Σύστημα ΜηΔιασυνδεδεμένων Νησιών ΥΒΣ (ΥΒΣ max) ΗΘΣ (ΗΘΣ 0) ΣΒΒ Νάξος (***) Αντίπαρος Κουφονήσι Σχοινούσα Ηρακλειά Σίκινος Ίος Φολέγανδρος 23 Πάτμος ** ** 0 Σάμος 24 Σύμπλεγμα Φούρνοι Θύμαινα * * Σέριφος ** ** 0 26 Σίφνος ** ** Σκύρος ** ** Σύμη ** ** 0 29 Σύρος (***) 558 (***) Χίος 30 Σύμπλεγμα Οινούσες Ψαρά ** ** Σύμπλεγμα Ρόδος Χάλκη * * Κρήτη * * Παρατηρήσεις * Τα μεγέθη ισχύος ανά τεχνολογία ΥΒΣ και ΗΘΣ προσδιορίζονται με βάση τα Διαγράμματα 1-6, όπου αποτυπώνεται και η αλληλεπίδραση των σταθμών αυτών. ** Εξέταση περιθωρίου-δυνατότητας ένταξης σταθμού κατά τη χορήγηση της οικείας άδειας παραγωγής, ατομικά ανά σταθμό. *** Τα περιθώρια στα υπό διασύνδεση νησιωτικά συστήματα ισχύουν μέχρι την ημέρα διασύνδεσης αυτών με το Σύστημα. Μετά την διασύνδεσή τους με το Σύστημα, τα περιθώρια ανάπτυξης των σταθμών αυτών παύουν να ισχύουν και επαναπροσδιορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ή του Δικτύου

13 ΗΘΣ (MW) ΗΘΣ (MW) ΗΘΣ (ΜW) Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ Περιθώριο ανοχής ΥΒΣ (ΜW) Διάγραμμα 1.Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Κρήτης Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ Περιθώριο ανοχής ΥΒΣ (MW) Διάγραμμα 2.Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Ρόδου MW μα/γ & 0.6 MW ΣΒΒμε & 3 MW ΣΒΒελ" Περιθώριο ανοχής Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ ΥΒΣ (MW) Διάγραμμα 3. Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Λέσβου

14 ΗΘΣ (MW) ΗΘΣ (MW) ΗΘΣ (MW) MW μα/γ & 0.6 MW ΣΒΒμε & 3.5 MW ΣΒΒελ" Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ Περιθώριο ανοχής ΥΒΣ (MW) Διάγραμμα 4. Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Κω-Καλύμνου Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ Περιθώριο ανοχής ΥΒΣ (MW) Διάγραμμα 5. Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Σάμου Περιθώριο ανοχής Όριο Ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ ΥΒΣ (MW) Διάγραμμα 6. Μέγιστη αποδεκτή τιμή εγκατεστημένης ισχύος ΥΒΣ-ΗΘΣ του συστήματος Καρπάθου- Κάσου. Ζ. Καθορίζει τις καμπύλες μη εντασσόμενης ενέργειας των ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ, ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ, για τα αυτόνομα συστήματα Κρήτης,

15 Ρόδου, Λέσβου, Κω-Καλύμνου, Σάμου και Κάσου - Καρπάθου, σύμφωνα με τα ακόλουθα Διαγράμματα Το ποσοστό της εγγυημένης απορρόφησης (αεγγ) προς προσδιορισμό της ετησίως κατανεμηθείσας ενέργειας προσφορών του Σταθμού, όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα των πρότυπων συμβάσεων πώλησης/λειτουργικής ενίσχυσης των υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ Β 2832/2015, όπως ισχύει βάσει των διατάξεων του ν. 4414/2016, και ΦΕΚ Β 4073/2016 αντίστοιχα) προκύπτει από τα ακόλουθα διαγράμματα Μη Εντασσόμενης Ενέργειας, ως συμπληρωματική τιμή, ήτοι [1 - ποσοστό της Μη Εντασσόμενης Ενέργειας (%) για διάφορα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ] στο εκάστοτε ΜΔΝ. Διάγραμμα 7. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Κρήτης. Διάγραμμα 8. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Ρόδου

16 Διάγραμμα 9. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Λέσβου. Διάγραμμα 10. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Κω Καλύμνου

17 Μη εντασσόμενη ενέργεια προσφορών (% της ετησίως προσφερθείσας) Διάγραμμα 11. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Σάμου. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Διείσδυση ΑΠΕ (% της ετήσιας ζήτησης) Διάγραμμα 12. Μη εντασσόμενη ενέργεια των ελεγχόμενων σταθμών AΠΕ ως ποσοστό της συνολικά προσφερθείσας συναρτήσει της διείσδυσης ΑΠΕ του συστήματος Καρπάθου Κάσου. Η. Καθορίζει ως σημείο αναφοράς για τον ορισμό της ισχύος που έχει καλυφθεί από τις τεχνολογίες των υβριδικών και ηλιοθερμικών σταθμών σε κάθε αυτόνομο σύστημα, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα διείσδυσης της ετέρας τεχνολογίας βάσει των σχετικών διαγραμμάτων της παρούσας απόφασης, το χρονικό σημείο της χορήγησης των δεσμευτικών όρων σύνδεσης για κάθε μονάδα των ως άνω τεχνολογιών. Θ. Η ΡΑΕ σε συνεργασία με το Διαχειριστή ΜΔΝ, παρακολουθεί την εξέλιξη της κάλυψης των περιθωρίων με βάση το εκδηλούμενο ενδιαφέρον για ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ και δύναται με γνώμονα αυτό να ανακατανείμει τα Περιθώρια των Πινάκων ΙΙ και ΙΙΙ, μεταξύ των τεχνολογιών

18 Ι. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να ολοκληρώσει και να υποβάλει στη ΡΑΕ αναλυτικές μελέτες προσδιορισμού των περιθωρίων διείσδυσης σταθμών διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ και ΥΒΣ για τα υπόλοιπα συστήματα ΜΔΝ, πέραν των 8 που ήδη εξετάστηκαν, το συντομότερο δυνατό και ειδικότερα: Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους 2017 για τα συστήματα ΜΔΝ μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 54 του Κώδικα ΜΔΝ, εξαιρουμένων των συστημάτων Σύρου, Μυκόνου και Πάρου-Νάξου, των οποίων η διασύνδεση με το Σύστημα τελεί υπό υλοποίηση. Μέχρι την 30 η Απρίλιου του έτους 2018 για τα συστήματα ΜΔΝ μικρού μεγέθους, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 54 του Κώδικα ΜΔΝ. Αθήνα, 22/12/2016 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Η παρούσα απόφαση υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Στο πλαίσιο των ΙΑ Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 από το: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας & Περ.Tµήµα ωδ/νήσου Ρόδος, 8-9 Μαίου 2009 Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών στα Νησιά. Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2007 Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 2 η Απογευματινή Συνάντηση του ΙΕΝΕ Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 10KW ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή... 5 1.1. Εισαγωγή... 5 1.2 Χαρακτηρισμός Εκτάκτων Καταστάσεων... 6 1.3. Δραστηριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering 24.8.2016 1. Διασυνδεδεμένο Σύστημα 1 O ΔΕΔΔΗΕ, από τις αρχές Μαΐου του 2015, δέχεται αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα 1. Η Εταιρεία... 2 2. Τι είναι το Net Metering... 3 3. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Φεβρουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας Ενεργειακή Αδειοδότηση Μικρών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Δημήτριος Τσαλέμης Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα