ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχήμα 1. Θάλαμος νοηματικής ροής! ON/OFF Οροφή - φίλτρο Τζάμι προστασίας Διάτρητη βάση

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μέτρα αντιμετώπισης της ιστικής αντίδρασης από εξαγγείωση κυτταροστατικών ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Dactinomycin (Cosmogen) Adriamycin Epirubicin Βαριά ιστική αντίδραση Βαρύτατη Σε επιπόλαιη εξαγγείωση: αναρρόφηση. Ειδικός τρόπος δεν υπάρχει Άμεση τοποθέτηση πάγου Υποδόριος διήθηση με υδροκορτιζόνη 100 mg Πλαστική εγχείρηση Etoposide Μέτρια Θερμά επιθέματα Teniposide Mustine Εντονότατη Άμεση διήθηση με διάλυμα Sodium thioslphate 2,98% και τοποθέτηση πάγου για 6 10 ώρες. Mitomycin-C Έντονη Χορήγηση 5 ml Διττανθρακικού Νατρίου υποδορίως και τοπική διήθηση με υδροκορτιζόνη. Vincristine Vinblastine Vindesine Έντονη Διήθηση με IU Hyaluronidase σε 20 ml N/5 0,9%. Θερμά επιθέματα Υδροκορτιζόνη υποδόρια

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Παρενέργειες της έκθεσης σε Κ.Φ. Α. ΟΞΕΙΕΣ Γενικά συμπτώματα: α. Βήχας β. Διάρροια, ναυτία γ. Ερεθισμός βλεννογόνων οφθαλμών, δέρματος (κερατοεπιπεφυκίτιδα, κνησμός) δ. Κεφαλαλγία, ζάλη, σκοτοδίνη ε. Αλωπεκία Αλλεργικές αντιδράσεις α. Δερματίτιδα εξ επαφής β. Έκζεμα Β. ΧΡΟΝΙΕΣ Αναπαραγωγικό σύστημα α. Διαταραχές εμμήνου ρύσεως β. Αποτυχία σύλληψης γ. Αυτόματη αποβολή δ. Εξωμήτρια κύηση ε. Συγγενείς ανωμαλίες στ.ατροφίασπερματικού επιθηλίου, αζωοσπερμία, ολιγοσπερμία Άλλα συστήματα: α. Ηπατοτοξική βλάβη β.καρκινογέννηση (

4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σκευάσματα αντινεοπλασματικών, σταθερότητα και φύλαξη, διαλύτης, ειδικές παρατηρήσεις ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΤΗΣ 1. ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΦΩΣΦΑΜΙΔΗ (Holoxan) Fl 500, 1000, 2000 mg 10, 20 ml EY 2 Ψυγείο ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Να προηγείται ενυδάτωση iv 2mg/m 2 σε ορό σε 1h. Χορήγηση Mesna: αρχικά το 20% της ολικής δόσης Holoxan και ανά 4 h το υπόλοιπο. ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ (Endoxan) Fl 100, 200, 500, 1000 mg 5, 10, 25, 50 ml EY Το διάλυμα για 2h στο ψυγείο Ενυδάτωση πριν και μετά τη χορήγηση. Να αποφεύγεται η εξαγγείωση iv mg/kg Β.Σ Δυσδιάλυτο ΜΕΛΦΑΛΑΝΗ (Alkeran) ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΜΕΧΛΩΡΑΙΘΑΜΙΝΗ (Caryolysine) ΤΡΙΑΙΘΥΛΕΝΟΘΕΙΟ- ΦΩΣΦΟΡΑΜΙΔΗ (Thio-tepa) Fl 50 mg Περιέχεται διαλύτης Προστασία απ το φως Φύσιγγα 10 mg Περιέχεται διαλύτης Θερμοκρασία δωματίου Fl 15 mg 10 ml Φ.Ο 3 το φως. Τα διαλύματα διατηρούνται για 5 ημ. Ψυγείο. Προστασία απ στο ψυγείο. Χορήγηση σε 30 από την παρασκευή του mg/m 2 για 4 7 ημέρες. Διασπά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό Χορήγηση ενός 10 από την παρασκευή από φλεβοκαθετήρα ρέοντος ισότονου διαλύματος γλυκόζης ή φυσιολογικού ορού. Να απορρίπτονται σκοτεινόχροα διαλύματα. Πολύ τοξικό αν εξαγγειωθεί. Αντίδοτο: Sodium thiosulphate. Θρομβοφλεβίτιδα αν δεν έχει διαλυθεί καλά. Iv 0,4 mg/kg B.Σ. Χρησιμοποιείται σπανίως iv ταχέως σε δόση 0.5 mg/kg Β.Σ. Να απορρίπτονται διαλύματα σε θολερότητα ή ίζημα. Ενδοκοιλοτικές εγχύσεις 0,6 0,8 mg.

6 2. ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΥΤΑΡΑΒΙΝΗ (Aracytin) Fl 100, 500 mg Περιέχεται διαλύτης Φυλάσςεται σε θ ο C.Το διάλυμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για 48h. Παραμένει σταθερό για 7 ημ mg/m 2 για 5 10 ημ. Θολερά διαλύματα απορρίπτονται. Ενδοραχιαίως 30 mg/m 2 διαλυ μένο σε απεσταγμένο ύδωρ. ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ METHOTREXATE Fl 50, 500, 1000 mg To Fl των 50 mg διαλύεται με 20 ml E.Y. Θερμοκρασία δωματίου Προστασία απ το φως Χορηγείται αμέσως μετά την παρασκευή του iv mg/m 2. Χορήγηση Leukovorin σε μειωμένη νεφρική λειτουργία και υψηλή δόση methorrexate ΤΕΓΚΑΦΟΥΡΗ (Ftorafur) Fl 400 mg Θερμοκρασία δωματίου Προστασία απ το φως Iv 1 2 mg/m 2 /day για 3 4 ημ. ΦΘΟΡΙΟΟΥΡΑΚΙΛΗ (Fluorouracil) 3. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΑΚΛΑΡΟΥΒΙΚΙΝΗ (Aclaplastin) Fl 250, 500 mg Θερμοκρασία δωματίου Προστασία απ το φως Fl 20 mg Διάλυση με Ε.Υ. Προστασία απ το φως Iv 12,5 mg/kgr B.Σ/day για 3 4 ημ. Max. ημερήσια δόση 800 mg. Να αποφεύγεται η εξαγγείωση και η έκθεση των ασθενών σε υπεριώδη ακτινοβολία. Iv mg/m 2 /day για 10 ημ. Προσοχή στην εξαγγείωση ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ-D Fl 0,5 mg Διάλυση με 1 ml Προστασία απ το φως Ταχέως ενδοφλεβίως, αραιωμένο, σε ισότονο διάλυμα γλυκόζης ή φυσιολογικού ορού. Η δόση ποικίλει. Συνήθως 0,5 mg/day για 5 ημ. ΑΜΣΑΚΡΙΝΗ (Amsidine) Fl 75 mg Περιέχεται διαλύτης Προστασία απ το φως Iv 75mg/m 2 /day για 7 ημ.

7 ΜΠΛΕΟΜΥΚΙΝΗ (Bleocin) Fl 15 mg Διαλύεται με 10 ml Φ.Ο. Το διάλυμα είναι σταθερό για 24h σε θερμοκρασία δωματίου για 7 ημ. στο ψυγείο Δοσολογία ποικίλει ΔΑΟΥΝΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ (Dannoblasrina) Fl 20 mg Διαλύεται σε 10 ml Φ.Ο. Το διάλυμα διατηρείται στο ψυγείο το πολύ 24h mg/m 2 /day για 3 4 ημ. Μέγιστη συνολική δόση <550 mg/m 2 ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ (Adriblastina) Fl 10, 50 mg Διάλυση με 5,25 ml E.Y Προστασία απ το φως. Διάλυμα σταθερό για 24h σε θερμοκρασία δωματίου και για 48h στο ψυγείο mg/m 2 μέσω φλεβοκαθετήρα ρέοντος διαλύματος γλυκόζης. ΕΠΙΡΟΥΒΙΚΙΝΗ (Farmorubicin) Fl 10, 50 mg Διάλυση με 5.25 ml E.Y. Προστασία απ το φως mg/m 2 ΜΙΤΟΜΥΚΙΝΗ-C (Mitomycin-C) Fl 2 mg Διάλυση με 5 ml Ε.Υ. Προστασία απ το φως. Σταθερά διαλύματα για 7 ημ. σε θερμοκρασία δωματίου και για 14 ημ. σε ψυγείο Έντονη ιστική αντίδραση αν εξαγγειωθεί. Iv 20mg/m 2 ή 2 mg/m 2 x 5 ημ., διακοπή για 2 ημ., και επανάληψη, μέσω φλεβοκαθετήρα και ρέοντος ισότονου διαλύματος γλυκόζης. ΙΔΑΡΟΥΒΙΚΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ (Zavedos) 4. ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΣ VINCA ΒΙΝΒΛΑΤΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ (Velbe) Fl 5, 10 mg Fl 10 mg Διάλυση με Ε.Υ. Διάλυση με 10 ml Φ.Ο. Διάλυμα σταθερό για 24h σε θερμοκρασία δωματίου και για 48h σε θερμοκρασία 2 8 ο C Διατηρείται στο ψυγείο για 4 ημ. σε θερμοκρασία 2 8 ο C 12mg/m 2 /day x 3 ημ. Δοσολογία ποικίλει. Να αποφεύγεται η εξαγγείωση

8 ΒΙΝΔΕΣΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ (Gesidine) Fl 5 mg Περιέχεται διαλύτης Φύλαξη στο ψυγείο. Το διάλυμα διατηρείται σταθερό στο ψυγείο για 30 ημ. 1,3 mg/m 2 για 5 ημ. κάθε 3 εβδομάδες ή 3 mg/m 2 κάθε εβδομάδα, bolus ή σε συνεχή iv έγχυση. ΒΙΝΚΡΙΣΤΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ (Oncovin, Vincristine) Fl 1,2,5 mg Διάλυση με 10 ml Φ.Ο. Φύλαξη σε θερμοκρασία 2 10 ο C. Να χορηγείται εντός 24ώρου απ την παρασκευή του. Συνήθως 2 mg ανά εβδομάδα, iv μέσω φλεβοκαθετήρα και ρέοντος ισότονου διαλύματος γλυκόζης ή φ.ο. Αποφυγή εξαγγείωσης. ΒΙΝΟΡΕΛΜΠΙΝΗ Fl 10, 50 mg (Navelbine) 5. ΠΟΔΟΦΥΛΛΟΤΟΞΙΝΕΣ ΕΤΟΠΟΣΙΔΗ (Vepesid) Amp 100mg Αραιωμένο 24h σε θερμοκρασία δωματίου Διατηρείται για 3 έτη σε θερμοκρασία δωματίου. Αραιωμένο διάλυμα διατηρείται για 2 ημ. σε θερμοκρασία δωματίου Δοσολογία ποικίλει mg/m 2 για 3 5 ημ. Βραδεία χορήγηση (30 ), αποφυγή εξαγγείωσης. ΤΕΝΙΠΟΣΙΔΗ (Vehem) 6. ΝΙΤΡΟΖΟΥΡΙΕΣ ΚΑΡΜΟΥΣΤΙΝΗ (BiCNU) Amp 50 mg Βλ. Ετοποσίδη Fl 100 mg Περιέχεται διαλύτης Φύλαξη για 2 έτη σε ψυγείο. Διαλυμένο διατηρείται στο ψυγείο για 48h, προστατευμένο απ το φως. Αραιωμένο σε 200 ml ισότονου διαλύματος φ.ο., mg/m 2 για 3 4 ημ. Χορηγείται βραδέως, αποφυγή εξαγγείωσης Δόση ποικίλει. Χορηγείται βραδέως (1-2h). Αρχικά διαλύεται με 3 ml του διαλύτη που περιέχεται και μετά προστίθεται 27 ml E.Y. Αραιώνεται σε ισότονο διάλυμα γλυκόζης ή φ.ο.

9 ΣΤΡΕΠΤΟΖΟΚΙΝΗ (Zanosar) Fl 1 gr 7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ (Erwinase) Fl IV Διάλυση με Ε.Υ. Διάλυση με 2 ml Φ.Ο Σταθερό στο ψυγείο για 3 έτη και σε θερμοκρασία δωματίου για 1 έτος. Προστασία απ το φως. Φύλαξη στο ψυγείο. Διάλυμα σταθερό για 8h στο ψυγείο. 1gr/m 2 ανά εβδομάδα για 4 εβδ. Αργή έγχυση για αποφυγή τοπικού φλεβικού ερεθισμού και διαταραχών επιπέδου γλυκόζης αίματος 200 iv/kgr Β.Σ. για 5-10 ημ. Αρχικά 50iv ενδοδερμικά για αποκλεισμό υπερευαισθηςίας. Ακολούθως 1000 iv αργά και το υπόλοιπο σε 3h. ΔΑΚΑΡΒΑΖΙΝΗ (Deticene) Fl 100 mg Περιέχεται διαλύτης Προστασία απ το φως. Διαλυμένο είναι σταθερό για 72h στο ψυγείο και για 8h σε θερμοκρασία δωματίου 250mg/m 2 για 5 ημ. κάθε 3 εβδομάδες. Αποφυγή εξαγγείωσης Bolus πάνω από 1. Στάγδην σε ισότονο διάλυμα γλυκόζης ή φυσιολογικού ορού 250 ml σε 30. ΜΙΤΟΞΑΝΤΡΟΝΗ (Novantrone) Fl 20 ml Φύλαξη σε ψυγείο Να χορηγείται τάχιστα 14 mg/m 2 κάθε 3 εβδομάδες. ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ (Taxol) Fl 30, 100 mg Φύλαξη σε θερμοκρασία ο C, προστασία απ το φως 175 mg/m 2 σε 3ωρη ή 24ωρη έγχυση. Άμεση χορήγηση.. Προσοχή: Αλλεργικές αντιδράσεις. ΔΟΚΕΤΑΞΕΛΗ (Taxotere) Fl 20, 80 ml Περιέχεται διαλύτης Διαλυμένο για 8h στο ψυγείο Προσοχή για αλλεργικές αντιδράσεις Cis-ΠΛΑΤΙΝΗ (Platinol) Fl 10, 50 mg Φύλαξη στο ψυγείο. Προστασία απ το φως Το διάλυμα είναι σταθερό για 8h σε θερμοκρασία δωματίου 100 mg/m 2 κάθε 4 εβδομάδες. Αραίωση σε ισότονο διάλυμα γλυκόζης ή φ.ο. Χορήγηση σε 6-8h Ενυδάτωση πριν και μετά

10 ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ (Paraplatin) Fl 150, 450 mg Φύλαξη στο ψυγείο Αραιωμένο διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου 8h και στο ψυγείο 24h mg/m 2 κάθε 3-4 εβδομάδες. Η χορήγηση να έχει ολοκληρωθεί εντός 24ώρου από της αραιώσεως. Ενυδάτωση πριν και μετά τη χορήγηση. ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ (Campto) Fl 40, 100 mg Αραιωμένο διατηρείται 48h στο ψυγείο Ολοκληρωμένη έγχυση εντός 12 ωρών από της παρασκευής του. ΤΟΠΟΤΕΚΑΝΗ (Hycamtin) ΦΛΟΥΔΑΡΑΒΙΝΗ (Fludaya) Fl 4 mg Διάλυση με 4ml E.Y. Διατηρείται 8h στο ψυγείο Fl 50 mg Διάλυση με 10 ml Φ.Ο. Διατηρείται 8h στο ψυγείο ΓΚΕΜΣΙΤΑΒΙΝΗ (Gemsar) Fl 200, 100 mg Διάλυση με 5,25 ml Φ.Ο. Διατηρείται 24h σε θερμοκρασία δωματίου ΚΛΑΔΡΙΜΠΙΝΗ (Leustaein) Fl 10 mg Αραιωμένο διατηρείται σταθερό για 24h σε θερμοκρασία δωματίου 1.Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση. Δεν περιέχονται συστηματικές παρενέργειες. Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσεως επί νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ανθρακυκλίνες είναι καρδιοτοξικές. 2.Ενέσιμο ύδωρ (water by injection) 3.Φυσιολογικός ορός.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (χρησιμότητα- παρενέργειες-νοσηλευτικές παρεμβάσεις-προφυλάξεις κατά την προετοιμασία και τη χρήση)

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (χρησιμότητα- παρενέργειες-νοσηλευτικές παρεμβάσεις-προφυλάξεις κατά την προετοιμασία και τη χρήση) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (χρησιμότητα- παρενέργειες-νοσηλευτικές παρεμβάσεις-προφυλάξεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό

Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό Καταξιωμένο & Αποτελεσματικό εσωτερική μυϊκή στιβάδα χόριο εξωτερική μυϊκή στιβάδα επιφανειακός καρκίνος κύστης * Βλεννογόνος καρκίνωμα in situ προστατικός αδένας ουρήθρα οστά πυέλου * T3a η διήθηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο.

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVANTRONE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Kάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 20 mg Mitoxantrone Hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας 1 Χημειοθεραπεία Νεοπλάσματα καλοήθη και κακοήθη Σκοπός της θεραπευτικής αγωγής νεοπλασμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Bindazac Ranitidine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Bindazac Ranitidine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. BINDAZAC VERSION: PIL-1943301_6-03 DATE: 14-12-2012 Bindazac Ranitidine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Bindazac 1.2 Σύνθεση: Δραστική Ουσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: METHOTREXATE/PFIZER Δισκία 2,5 mg/tab Διάλυμα για ένεση/έγχυση 1000 mg/40 ml bottle 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LUMAREN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ LUMAREN επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 150mg/tab:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κόνις Myocet 50 mg και υλικά στο στάδιο πρό της πρόσμιξης για την παρασκευή πυκνού διαλύματος για λιποσωμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Caelyx 2 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Busilvex 6 mg/ml, συμπυκνωμένο διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση busulfan Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIDACIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIDACIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIDACIN 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε φύσιγγα των 4 ml περιέχει: Clindamycin (clindamycin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ SANDOSTATIN (Octeotride) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ SANDOSTATIN (Octeotride) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ SANDOSTATIN (Octeotride) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ SANDOSTATIN ενέσιμο διάλυμα ή πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEPADINA 15 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: METHOTREXATE/PFIZER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α) Δισκία 2,5 mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5mg Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMNIPAQUE Ενέσιμο διάλυμα 300 mg I/ml, 350 mg I/ml 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 15-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEPADINA 15 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zetagal : Κόνις για την παρασκευή ενεσίμου διαλύματος 250mg/vial, 750mg/vial και 1500mg/vial. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. DESFERAL ενέσιμο λυόφιλο 500 mg/vial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. DESFERAL ενέσιμο λυόφιλο 500 mg/vial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ DESFERAL ενέσιμο λυόφιλο 500 mg/vial 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Desferal 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Normafenac ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Normafenac ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-1827502-05 DATE: 15-05-2013 Normafenac ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMAFENAC PD.INJ.SOL. 750MG 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Normafenac κόνις για ενέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Savene 20 mg/ml κόνις για πυκνό διάλυμα και αραιωτικό για διάλυμα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ELOXATIN 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πυκνού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50, 100 ή 150mg Oxaliplatin.

Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50, 100 ή 150mg Oxaliplatin. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PLAXITIN, 5mg/ml, κόνις για διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως περιέχει 50,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GASTROGRAFIN (Sodium amidotrizoate, meglumine amidotrizoate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Gastrografin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 100 ml γαστρεντερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLEXANE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκέντρωση 10.000 anti-xa IU/ml (100 mg/ml) Ανά προγεμισμένη σύριγγα: CLEXANE INJ.

Διαβάστε περισσότερα