ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ. Π. Παππάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ. Π. Παππάς"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ II ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ Π. Παππάς

2 Νεοπλάσµατα Υποθετική εξέλιξη από τα φυσιολογικά στα κακοήθη κύτταρα

3 Νεοπλάσµατα Εξωκυττάριοι αυξητικοί παράγοντες και διέγερση πολλαπλασιασµού καρκινικών κυττάρων

4 Νεοπλάσµατα Τα χαρακτηριστικά του καρκίνου Αυξηµένος πολλαπλασιασµός Απώλεια ρυθµιστικών πρωτεϊνών Αστάθεια γενώµατος Αθανασία

5 Νεοπλάσµατα Καρκινική κυτταρική αύξηση σύµφωνα µε την κινητική του Gompertzian

6 Αποτελεσµατικότητα αντινεοπλασµατικών Θεωρία της λογαριθµικής καταστροφής

7 Αποτελεσµατικότητα αντινεοπλασµατικών Αντικαρκινικά και φάσεις του κυτταρικού κύκλου

8 Αρχές συνδυασµών χηµειοθεραπευτικών Αρχές συνδυασµών χηµειοθεραπευτικών Τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα να έχουν διαφορετικές αντικαρκινικές δράσεις, µη συµπίπτουσα τοξικότητα και διαφορετικούς ούς µηχανισµούς δράσης Να χρησιµοποιούνται τα καλύτερα δοσολογικά σχήµατα Να εφαρµόζεται το βραχύτερο δυνατόν µεσοδιάστηµα των δόσεων

9 Αρχές συνδυασµών χηµειοθεραπευτικών Οφέλη συνδυασµών χηµειοθεραπευτικών / µονοθεραπειών Αυξάνουν στο µέγιστο τον κυτταρικό θάνατο και µειώνουν την τοξικότητα Φονεύουν κύτταρα σε όγκους µε ετερογενείς κυτταρικούς πληθυσµούς Μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών κλώνων

10 Ανταπόκριση στη χηµειοθεραπεία 1. είκτης κυτταρικής ανάπτυξης (µιτώσεων) ποσοστό κυττάρων σε µιτωτικό κύκλο κάποια χρονική στιγµή όγκοι µε υψηλό δείκτη ανάπτυξης είναι πιο ευαίσθητοι στη χηµειοθεραπεία 2. Ταχύτητα κυτταρικού κύκλου Όσο ταχύτερος είναι ο ρυθµός του κυτταρικού κύκλου τόσο πιθανότερο είναι η αγωγή µε κυτταροστατικά φάρµακα να «πιάσει» το κύτταρο σε κάποια ευαίσθητη φάση. φυσιολογικά κύτταρα µε µεγάλη πυρηνοκινησία: µυελός των οστών, γαστρεντερικό επιθήλιο, λεµφικός ιστός & δέρµα (κύκλοι θεραπείας κάθε 3-4 βδοµάδες) 3. Συγχρονισµός κύκλου στα καρκινικά κύτταρα ευνοϊκότερη ανταπόκριση όταν πολλά κύτταρα ενός όγκου συγχρονιστούν σε κάποια ευαίσθητη φάση του κύκλου προκλητός συγχρονισµός: αλκαλοειδή της vinca (µίτωση) κυταραβίνη (αναστολή σύνθεσης DNA)

11 4. Μέγεθος όγκου Ανταπόκριση στη χηµειοθεραπεία µεγάλοι όγκοι έχουν µικρή ανταπόκριση πολλά κύτταρα τείνουν να βρίσκονται σε φάση παύσης Go περιορισµένη διείσδυση φαρµάκων 5. Κινητική του κυτταρικού θανάτου Όγκοι µε ετερογένεια κυττάρων και µεγάλη διακύµανση στην ανταπόκριση κάθε διαφορετικού τύπου: µείωση µάζας όγκου κλινική ύφεση αλλά όχι εκρίζωση 6. Σύµφυτη ή επίκτητη αντίσταση στα φάρµακα µεταβολισµός των φαρµάκων επιδιόρθωση του DNA φαινόµενο πολλαπλής αντίστασης συµπαγών όγκων (P-γλυκοπρωτεϊνη: αντλία κυτταροστατικών φαρµάκων) αναστολή µε διάφορα φάρµακα χωρίς δοµική συγγένεια (νιφεδιπίνη, ταµοξιφαίνη, κυκλοσπορίνη, κ.ά.)

12 Αντίσταση στα φάρµακα Πιθανοί µηχανισµοί φαρµακευτικής ανθεκτικότητας

13 Κυτταροστατικά φάρµακα: σηµεία δράσης 6-µερκαπτοπουρίνη σύνθεση πουρινών µεθοτρεξάτη (εµποδίζουν τη σύνθεση ριβονουκλεοτιδίων) υδροξυ-ουρία (αναστολή αναγωγάσης ριβονουκλεοτιδίων) φθοριοουρακίλη (εµποδίζει παραγωγή φωσφορικής δεοξυθυµιδίνης) κυταραβίνη (αναστολή πολυµεράσης DNA) σύνθεση πυριµιδινών ριβονουκλεοτίδια δεοξυριβονουκλεοτίδια αλκυλιωτικοί παράγ., σισπλατίνη (δηµιουργία σταυροδεσµών στο DNA) βλεοµυκίνη (αλλοίωση του DNA) δοξορουµπικίνη, ακτινοµυκίνη D (εµποδίζει παραγωγή RNA) στεροειδικές ορµόνες DNA RNA πρωτεϊνες αλκαλοειδή της vinca (µίτωση) µικροσωληνίσκοι ένζυµα

14 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

15 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αλκυλιωτικοί παράγοντες Ενώσεις λευκόχρυσου Αντιµεταβολίτες Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά Φυτικά προϊόντα Άλλα χηµειοθεραπευτικά Μη χηµειοθεραπευτικά φάρµακα (ορµόνες, ΜΑΒs, ραδιοϊσότοπα, κ.ά.)

16 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αλκυλιωτικοί παράγοντες Αιθυλενιµίνες και Μεθυλοµελαµίνες (Θειοτέπα, Εξαµεθυλοµελαµίνη) Αλκυλοσουλφονικά παράγωγα (Βουσουλφάνη, Τρεοσουλφάνη) Νιτροζουρίες (Εστραµουστίνη, Καρµουστίνη, Λοµουστίνη, Μουστίνη, Σεµουστίνη, Στρεπτοζοκίνη) Νιτροµουστάρδες (Μεχλωραιθαµίνη, Κυκλοφωσφαµίδη, Ιφωσφαµίδη, Μελφαλάνη, Χλωραµβουκίλη) Τριαζόλια ( ακαρβαζίνη)

17 Αζωτούχες µουστάρδες (π.χ. Κυκλοφωσφαµίδη) Μηχανισµός δράσης ηµιουργία σταυροδεσµών: Σύνδεση µε ΝΗ 2, -COOH, -PO 4 Αλκυλίωση κοντινών µορίων γουανίνης, συνήθως στην ίδια αλυσίδα του DNA

18 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ενώσεις λευκόχρυσου ( πλατίνες ) Σισπλατίνη, Καρβοπλατίνη, Οξαλιπλατίνη

19 Σύνδεση πλατινών µε αδενίνη ή γουανίνη Σισπλατίνη Οξαλιπλατίνη

20 Μηχανισµός δράσης Πλατίνες ηµιουργία σταυροδεσµών: Οµοιοπολική σύνδεση κοντινών µορίων γουανίνης ή αδενίνης, µέσα στην ίδια αλυσίδα του DNA ή ανάµεσα στις δύο αλυσίδες

21 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αντιµεταβολίτες: Ανάλογα πουρινών, πυριµιδινών & φυλλικού οξέος

22 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αντιµεταβολίτες Ανάλογα Πουρινών (αδενίνη, γουανίνη): 6-Μερκαπτοπουρίνη Θειογουανίνη Φλουδαραβίνη

23 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αντιµεταβολίτες Ανάλογα Πυριµιδινών (κυτοσίνη, θυµίνη, ουρακίλη): 5-Φθοριοουρακίλη Καπεσιταβίνη (ως προφάρµακο της 5-Φθοριοουρακίλης) Κυταραβίνη 5-Αζακυτιδίνη 2,2 - ιφθοριοδεοξυκυτιδίνη (Γεµσιταβίνη)

24 Ανάλογα Φυλλικού οξέος: Μεθοτρεξάτη ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αντιµεταβολίτες

25 Μηχανισµός δράσης: Ως ψευδοϋποστρώµατα αναστέλλουν σηµαντικές συνθετικές οδούς 6-Μερκαπτοπουρίνη ως 6-Θειογουανίνη ενσωµατώνεται στο DNA και εµποδίζει τη µεταγραφή τον αναδιπλασιασµό και την επιδιόρθωση 5-Φθοριοουρακίλη αναστέλλει την παραγωγή Φωσφορικής εοξυθυµιδίνης που είναι απαραίτητη για τη σύνθεση DNA Κυταραβίνη, Γεµσιταβίνη αναστολή της πολυµεράσης του DNA Μεθοτρεξάτη αναστέλλει την αναγωγάση του FH2 και εµποδίζει τη σύνθεση DNA και RNA

26 Η µεθοτρεξάτη και το πολυγλουταµικό παράγωγό της: Αναστολή της αναγωγάσης του FH2 και µείωση της σύνθεσης θυµιδιλικού οξέος ( DNA) και πουρινών ( RNA)

27 Ανεπάρκεια βιταµίνης Β12 και φυλλικού οξέος Ρόλος φυλλικού οξέος και βιταµίνης Β12 στη σύνθεση του DNA

28 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά οξορουβικίνη, Επιρουβικίνη, Μιτοξανθρόνη Ακτινοµυκίνη, Βλεοµυκίνη, Μιτοµυκίνη

29 Ακτινοµυκίνη D: Παρεµβολή στο DNA

30 οξορουβικίνη: Παρεµβολή στο DNA

31 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αλκυλιωτικοί παράγοντες Ενώσεις λευκόχρυσου Αντιµεταβολίτες Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά Φυτικά προϊόντα Άλλα χηµειοθεραπευτικά Μη χηµειοθεραπευτικά φάρµακα (ορµόνες, ΜΑΒs, ραδιοϊσότοπα, κ.ά.)

32 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φυτικά προϊόντα Αλκαλοειδή του φυτού Camptotheca acuminata (Ιρινοτεκάνη, Τοποτεκάνη)

33 Περιέλιξη και υπερπεριέλιξη της διπλής έλικας υπερέλικα υπερσπείραµα

34 Λειτουργία των τοποϊσοµερασών Ι και ΙΙ Απαραίτητα ένζυµα για την αποπεριέλιξη και τη διάνοιξη της διπλής αλυσίδας (µεταγραφή ή αναδιπλασιασµός του DNA )

35 Η αναστολή των τοποϊσοµερασών καθιστά το DNA εύθραυστο, ιδίως στα κοµβικά σηµεία µε παλινδροµική δοµή:

36 Αναστολή της τοποϊσοµεράσης Ι από την ιρινοτεκάνη Στο σηµείο σύνδεσης µε το ένζυµο, η διπλή έλικα είναι ασταθής και τελικώς σπάει

37 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φυτικά προϊόντα Συστατικά του φυτού Podophyllum peltatum (Επιποδοφυλλοτοξίνες: Ετοποσίδη, Τενιποσίδη)

38 Επιποδοφυλλοτοξίνες: Ποδοφυλλοτοξίνη, Ετοποσίδη

39 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φυτικά προϊόντα Αλκαλοειδή του φυτού Vinca rosea: Βινβλαστίνη, Βινκριστίνη, Βινδεσίνη, Βινορελβίνη

40 Αλκαλοειδή του φυτού Vinca rosea

41 οµή των µικροσωληνίσκων

42 Μηχανισµός δράσης αλκαλοειδών της Vinca rosea Παρεµπόδιση του πολυµερισµού της τουµπουλίνης και της ενσωµάτωσής της στους µικροσωληνίσκους

43 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φυτικά προϊόντα Συστατικά θάµνων του γένους Taxus (T. baccata, T. brevifolia) Ταξάνες: Πακλιταξέλη, οσεταξέλη

44 Μηχανισµός δράσης των ταξανών Ταξόλη Επίταση του πολυµερισµού της τουµπουλίνης και δηµιουργία δύσκαµπτων µικροσωληνίσκων µε περιορισµένη λειτουργικότητα

45 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αλκυλιωτικοί παράγοντες Ενώσεις λευκόχρυσου Αντιµεταβολίτες Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά Φυτικά προϊόντα Άλλα χηµειοθεραπευτικά Μη χηµειοθεραπευτικά φάρµακα (ορµόνες, ΜΑΒs, ραδιοϊσότοπα, κ.ά.)

46 ΟΜΑ ΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άλλα χηµειοθεραπευτικά Αµσακρίνη (παράγωγο ακριδίνης): Παρεµβολή στο DNA Υδροξυουρία: Αναστολή της αναγωγής των ριβονουκλεοτιδίων προς δεοξυριβονουκλεοτίδια (αναστολή της σύνθεσης DNA)

47 ΣΗΜΕΙΑ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

48 Ειδικά για τη φάση S Κυταραβίνη Φθοριοουρακίλη Μερκαπτοπουρίνη Μεθοτρεξάτη Αλκαλοειδή της vinca Σύνθεση DNA Ειδικά για τη φάση G 2 Βλεοµυκίνη S G 2 Προµιτωτικό µεσοδιάστηµα M Ειδικά για τη φάση Μ Αλκαλοειδή της vinca G 1 Προαντιγραφική φάση Μη ειδικά των κυτταρικών φάσεων Ακτινοµυκίνη D Αλκυλιωτικοί παράγον. Σισπλατίνη οξορουµπικίνη Φάση ηρεµίας G 0 Ο κυτταρικός κύκλος και ο χρόνος δράσης των κυτταροτοξικών φαρµάκων

49 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

50 Ευαισθησία καρκινικών κυττάρων Ανάλογη της ταχύτητας ανάπτυξης του όγκου (πολλά κύτταρα σε φάση µίτωσης) Αντιστρόφως ανάλογη του µεγέθους του όγκου (περιορισµένη διείσδυση) Εξαρτάται από την ενδεχόµενη αντίσταση των κυττάρων: - Σύµφυτη αντίσταση - Επίκτητη αντίσταση Επαγωγή µεταβολισµού φαρµάκων Επιδιόρθωση του DNA Αλλαγή των ιδιοτήτων µορίων στόχων (π.χ. µεθοτρεξάτη και αναγωγάση του FH2) Ανάπτυξη πολλαπλής αντίστασης µε ενεργοποίηση της µεµβρανικής P-γλυκοπρωτεΐνης ( αντλία αποβολής των κυτταροστατικών φαρµάκων)

51 Γενική χηµειοθεραπευτική αρχή Μεγαλύτερη συνολική αποτελεσµατικότητα της αγωγής, χωρίς υπερβολική τοξικότητα, επιτυγχάνεται συνδυάζοντας φάρµακα µε διαφορετικές και συµπληρωµατικές δράσεις

52 Μεταβολισµός της κυκλοφωσφαµίδης ραστική µορφή φαρµάκου: Φωσφοραµίδιο του αζωθυπερίτη Τοξικός µεταβολίτης: Ακρολεΐνη (αιµορραγική κυστίτιδα)

53 Αποτελεσµατικότητα Η χρήση χηµειοθεραπευτικών αντινεοπλασµατικών φαρµάκων στοχεύει στην εντονότερη µιτωτική δραστηριότητα των καρκινικών κυττάρων (ποσοτική και όχι ποιοτική διαφοροποίηση από τα φυσιολογικά κύτταρα) Συνδυασµός φαρµάκων µε διαφορετική δράση αυξάνει το επιθυµητό αποτέλεσµα Αντίσταση στα φάρµακα µπορεί να υπάρχει εγγενώς ή να αναπτυχθεί ως επίκτητη ιδιότητα, µε ποικίλους µηχανισµούς

54 Τοξικότητα Ορισµένες παρενέργειες είναι αναστρέψιµες και αντιµετωπίσιµες µε κατάλληλη επικουρική φαρµακευτική αγωγή (π.χ. αντιεµετικά φάρµακα, MESNA, κ.ά.) Ο συνδυασµός διαφορετικών φαρµάκων επιτρέπει µείωση των δόσεων και περιορίζει την τοξικότητα Σοβαρές όψιµες τοξικές εκδηλώσεις (π.χ. καρκινογένεση) δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί πλήρως

55 Πρωτεϊνική στόχευση φαρµάκων Υποδοχείς για τον Επιδερµικό Αυξητικό Παράγοντα (EGFR, HER1, HER2) Μεµβρανικές πρωτεϊνες (CD20, CD22, CD33, CD45, CD46, CD55, CD59) Άλλες επιφανειακές πρωτεϊνες κυττάρων Υποδοχείς για την ιντερλευκίνη 2 (IL-2 R) α-ογκονεκρωτικός παράγοντας (TNF-α)

56 Ρόλος του EGF Μιτογόνος δράση Αναστολή µηχανισµών απόπτωσης ιευκόλυνση διαδικασιών µετάστασης Νεοαγγειογένεση

57

58

59 Μονοκλωνικά αντισώµατα και καρκίνος Α. ιαγνωστικά µονοκλωνικά αντισώµατα 1. Αρσιτουµοµάβη (Cea-Scan) 2. Βοτουµουµάβη (Humaspect) Β. Θεραπευτικά µονοκλωνικά αντισώµατα 1. Ριτουξιµάβη (MabThera) 2. Τραστουζουµάβη (Herceptin) 3. Αλεµτουζουµάβη (MabCambath)

60 Μονοκλωνικά αντισώµατα και καρκίνος Α. ιαγνωστικά (µονοκλωνικά µε 99 Tc) Αρσιτουµοµάβη (CEA-SCAN) Βοτουµοµάβη (HUMASPECT) Ένδειξη: εντοπισµός καρκίνου παχέος εντέρου και µεταστάσεων Σουλεσοµάβη (LEUKOSCAN) Ένδειξη: διάγνωση και εντοπισµό βλαβών από οστεοµυελίτιδα

61 Μονοκλωνικά αντισώµατα και καρκίνος Β. Θεραπευτικά Ριτουξιµάβη (MABTHERA) Αναγνωρίζει το διαµεµβρανικό αντιγόνο CD-20 των Β-λεµφοκυττάρων Ένδειξη: οζώδη λεµφώµατα σταδίου III-IV, ανθεκτικά στη χηµειοθεραπεία Ανεπιθύµητες ενέργειες: σύνδροµο απελευθέρωσης κυτταροκινών πυρετός, ρίγη, ερύθηµα, αγγειοοίδηµα κακουχία, άλγος στις εστίες της νόσου ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων (συν. Λύσης Όγκου) δυσκρασίες αίµατος (θροµβοκυτταροπενία, ουδετεροπενία, αναιµία)

62 Μονοκλωνικά αντισώµατα και καρκίνος Β. Θεραπευτικά Τραστουζουµάβη (HERCEPTIN) Αναγνωρίζει το αντίσωµα για τον υποδοχέα 2 του hegf (HER2) (υπερέκφραση στο 20-30% των αρχικών σταδίων καρκίνου του µαστού) Ένδειξη: µονοθεραπεία, σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον δύο χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες για τη µεταστατική τους νόσο (µία ανθρακυκλίνη και µία ταξάνη) Ανεπιθύµητες ενέργειες: σχετίζονται µε την πρώτη έγχυση (π.χ. πυρετός) αναφυλατοειδείς αντιδράσεις

Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα

Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα Δημοσθένης Σκάρλος Παθολόγος-ογκολόγος, αμ. Εηικ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής β' ογκολογικής κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν θεραπεία του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Καρκίνος στην τρίτη ηλικία Η επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους αυξάνει, σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Οξεία Λευχαιµία : Ιάσιµη Νόσος? ΝΑΙ Σε σηµαντικό ποσοστό παιδιατρικών ασθενών και µε προοπτική περαιτέρω βελτίωσης

Παιδική Οξεία Λευχαιµία : Ιάσιµη Νόσος? ΝΑΙ Σε σηµαντικό ποσοστό παιδιατρικών ασθενών και µε προοπτική περαιτέρω βελτίωσης Παιδική Οξεία Λευχαιµία : Ιάσιµη Νόσος? ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΝΑΙ Σε σηµαντικό ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την καθίζηση κρυστάλλων ουρικού µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία

H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία H καινοτόμος και ασφαλής λύση για στοχευμένη θεραπεία To Palladia είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας του Υποδοχέα της Tυροσινικής Κινάσης (RTK) και η πρώτη αντι-αγγειογενετική και αντι-πολλαπλασιαστική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: EPANUTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg νατριούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duphaston, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, 10mg H δυδρογεστερόνη έχει εγκριθεί ως Duphaston και (σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Η δεφεροξαµίνη: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία της µεσογειακής αναιµίας Όταν ένα φάρµακο χορηγείται ενδοφλέβια: εν παρατηρείται το φαινόµενο της αρχικής διάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα