ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (π.χ. ξυλότυποι κ.λ.π.) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Ο ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ Α. ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ Π. ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994

2 ΤΟΜΟΣ /. 1. Πίνακας περιεχομένων. 2. Πρόλογος. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 1. Προμετρήσείς τυπων οικοδομής. 2. Ανάλυση τιμών (για ξυλότυπο). 3. Πίνακες. 4. Τιμές κατά Α.Τ.Ο.Ε. (για ξυλότυπο). 5. Προοπολογισμός για ξυλότυπο. 6. Πραγματικές τψές - Προuπολογισμώ για ξυλότυπο. \ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _,,.,.. 1. Τύπος στοιχείων οικοδομής (από ξύλο, μπετοφόρμ, πλαστικά καλαjπια και χαρτί. 2. Πραγματικ έ ς τ ιμ έ ς - Προυπολογισμός. 3. Συγκριτικό κ όστος των δύο τύπων.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολα.jθεί περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέ~χχ; περιλαμβάνονται οι προμετρήσεις των τύπων της οικοδομής και η εύρεση των τετραγωνικών μέτρων. Επειτα με την χρήση του Α.Τ. Ο.Ε. και του Πρακτικού " Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Εργων 1ου Εξαμ(]νου 1994, ~θηκαν.. οι τιμές μονάδας για τον ξυλότυπο της οικοδομής. Απο έρευνα στην αγορά και την βοήθεια κατασκευαστή μηχανικού, βρέθηκαν οι πραγματικές τιμές μονάδας για τον ξυλότυπο και έγινε ο νέος προυπολογισμός του ξυλότυπου οικοδομής. Στο δεύτερο μέρος βρέθηκαν τα m2 του τύπου στοιχείων οικοδομής (απο ξύλο, πλαστικά καλούπια, μπετοφόρμ, χαρτί) και έγινε ο προυπολογισμός αυτού του τύπου με πραγματικές τιμές, επειδή δεν υπήρχαν τα υλικά αυτά στον Α. Τ. Ο.Ε. Στη συνέχεια. έγινε ένας πίνακας που να δείχνει το συγκριτικό κόστος των δύο τύπων. --?

4 .. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ..

5 ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ Λ

6 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

7 ΤΥΠΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΔ ΙΛΩΝ ΟΙΚΟΔ ΟΜΗΣ ρ. Τύπ Π1,2 (2.ΟΟ*Ο.30)*2+(1.00*0.30)*4 =2.0 m2 Π3 (1.10*0.30)*4 =1.32 m2 Π4,5 : (2. ΟΟ*Ο. 30)*2+(1. 00*0.30)*4 =2.4 m2 Π6 (1.60*0.30)*4 =1.92 m2 Π7 (1.20*0.30)*2+(1.ΟΟ*Ο.30)*2 =1.32 m2 Π8 (1.20*0.30)*2+(1.00*0.30)*2 =1.32 m2 Π9 (1.60*0.30)*4 =1.92 m2 Π10 (1.60*0.30)*4 =1.92 m2 Π11, 12 : (2. ΟΟ*Ο. 30)*2+(1. 00*0. 30)*4 =2.4 m2 ' Π13. (1.10*0.30)*4 =1.32 m2 ~ -..- Π14, 15: (2.ΟΟ*Ο. 30)*2+(1. 00*0. 30 ) *4 =9.42 m2 1 ΣΥΝΟΛΟ Π12

8 l Ο παραπάνω ξυλότυπος υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου Ε=(Β+β)/2 υ όπου (Β=) η μεγαλύτερη πλευρό. του κάθε ενός τραπεζίου της κολούρου πυραμίδας, (β=) η μικρή πλευρό. του παραπάνω τραπεζίου και (υ=) το ύψος του κάθε ενός τραπεζίου. Ετσι έχουμε : Π1,2 ( )/2*0.57*2+(1.Ο+Ο.20)/2*0.57*2+(1.Ο*Ο.57)*2 =3.65 m2. Π3 ( )/2*0.53*4 =0.41 m2 Π4,5 ( )/2*0.57*2+( )/2*0.57*2+(1.0*0.57)*2 =3.65 m2 Π6 ( )/2*0.88*4 =0.99 m2 Π7 (1.20-t-0.40)/2*0.88*2+(1.ΟΟτΟ.25)/2*0.53*2 =0.94 m2 Π8 ( )/2*0.88*2+( )/2*0.53*2 =0.94 m2 Π9 ( )/2*0.88*4 =0.99 m2 Π10 ( )/2*0.88*4 =0.99 m2 Π11,12 : ( )/2*0.57*2+(1.Ο+Ο. 20)/2*0.57*2+(1. 0*0. 57)*2 =3.65 m2 _.,.. Π13 ( )/2*0.53*4 - =1.54 m2 Π14,15: ( )/2*0.57*2+(1.Ο+Ο.20)/2*0.57*2+(1. Ο*Ο.57)*2 =3.65 m2 j ι ΣΥΝΟΛΟ

9 Κ1,2 (1.20*1.80)*2+(1.00*1.80)*2+(0.20*1.80)*2 = 8.64 m2 Κ3 (Ο.35*1.80)*4 = 2.52 m2 Κ4,5 (1.20*1.80)*2+(1.00*1.80)*2+(0.20*1.80)*2 = 8.64 m2 Κ6 (2πR(R+υ) = 2*3.14*0.35*( ) = 4.73 m2 Κ7 (Ο.40*1.20)*2+(0.. 25*1.20)*2 = 1.53 m2 Κ8 (Ο.40*1.20)*2+(0.25*1.20)*2 = 1.56 m2 Κ9 (2πR(R+u) = 2*3.14*0.35*( ) = 3.41 m2 Κ10 (Ο.35*1.20)*4 = 1.68 m2 Κ11,12 : (1.20*1.20)*2+(1.00*1.20)*2+(0.20*1~20)*2 = 5.76 m2 Κ13. (Ο.35*0.35)*4 = 0.49 m2 Κ14,15: (1.20*1.20)*2+(1.00*1.20)*2(0.20*1.20)*2 = 5.76 m2 ι ΣΥΝΟΛΟ ffi2 ι

10 δ. Τύπος ισογείου {Pίlolis ι Τύπος κολωνών ισογείου (Pilotis) Υψος ισογεία..ι = 2.95 m2 Κ1,2 (1.20*2.95)*2+(1.00*2.95*2+0.:.!0( )*2 =14.02 m2 Κ3 (Ο.35*2.95)*2+0.25( )*2+(0.15*2.95)*2 =4.125 m2 Κ4,5 = Κ1,2 = m2 Κ6. 2πR (R+u) = 2*3.14*0.35*( ) = 7.25 m2 Κ (0.60*0.20) = 7.13 m2 Κ7 (D.40*2.95)* ( )*2+(0.05*2.95)*2 =3.595 m2 Κ8 (Ο.40*2.95)+0.20*( )+0.20* * *( )*2+(0.05*2.95)*2 =3.475 m2 Κ9 = Κβ = 7.13 m2 Κ10 = Κ9 = Κ6 = Κ3 Κ11,12 = Κ1,2 = Κ4,5 Κ13 = Κ10 = Κ9 = Κ6 = Κ3 Κ14, 15 = Κ1,2 = Κ4, 5 = Κ11, 12 =4.125 m2 = m2 = m2 = m2 ΣΥΝΟΛΟ = Π12 ο

11 ε. Τύπος δοκώ ν ισο γειου (Ριlο ίs) Δ1 = 0.20*2. ΟΟ +(Ο. 60*2.00)*2 = 2.80 m2 Δ2 = 0.20*3.25 +(0.60*3.25)*2 = 4.55 m2 Δ3 = 0.20*2.45 +(Ο.60*2.45)*2 = 3.43 m2 Δ4 = 0.20*4.80 +(Ο.60*4.80)*2 = 6.72 m2 ΔS = 0.20*2.45 +(Ο.60*2.45)*2 = 3.43 m2 Δ6 = 0.20*4.80 +(Ο. 60*4.80)*2 = 6.72 m2 Δ7 = ο.20*2.625+(0.60*2.625)*2 = m2 Δ8 = Ο.20*2.625+(0. 60*2.625)*2 = m2 Δ9 = 0.20*3.20 +(Ο.60*3.20)*2 = 4.48 m2 Δ10 = 0.20*2.20 +(Ο.60*2. 20)*2 = 3.08 m2 Δ11 = 0.20*3.20 +(Ο.60*3.20)*2 = 4.48 m2 ι Δ12 = (Ο.60*5. 35)*2 = 7.49 m2 Δ13 = 0.20* (0.60*3. 70)*2 = 5.18 m2 Δ14 = 0.20*0.90 +(Ο. 60*0. 90)*2 = 0.72 m2

12 Ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής, στη βάση της οροφής και στα πλάγια της, στις βεράντες, στα πλάγια και τα στηθαία των βεραντών. Τύπος βάσης οροφής. Π3 Π4 Π6 Πβ = 7.60*3.12-((0.35*0.15)*2] = m2 ' = 1.08*2.625-( ) = m2 = 3.48*4.975-(0.35*0.15) = m2 = 4.40*7.60-((0.35*0.15)*2] = m2 1. ΣΥΝΟΛΟ π. 02?Π12 : 1 _.. ~ (11.80*0.15)+(2.25*0.15)+(2. 70*0.15) = m2 11

13 υ = ύψη = 2.46 m π = πατήματα 0.27 = 3.51 m ΑΓ ΒΓ = 3.51 m = 2.46 m Σχήμα ΑΒ = ΟΑΓ2 +ΒΓ2 = 0(3.51)2+(2.46)2 = ΑΒ = 4.29 m 1?

14 ΤΥΠΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ = 4.29*0.90 = 3.86 m2 ΤΥΠΟΣ ΡΙΧΤΙΩΝ = Ο.90*0.176*14 = 2.22 m3 ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ = (0.176*0.27)/2*14 = 0.33 m2 Σ'Υf/ΟΛΟ :: 6.41 f112-1 ΑΡΑ ΣΥΝΟΛ JΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΝΑΙ = 6.41 m2.8. Τύπος σκά1 κ ι σn_~ιόυ Pi!otis. υ = ΑΓ = 2.15 m~ π = 0.27 ΒΓ = m ΑΓ = ΟΑΓ2+ΒΓ2 = 0(2.15)2+(1.408)2 = = ΑΒ = 2.60 m

15 ΤΥΠΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ = 2.60*1.ΟΟ = 2.60 m2 ΤΥΠΟΣ ΡΙΧΤΙΩΝ =1. 00*0.176*8 = m2 ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ = (0.176*0.2?)/2*8 = 0.19 m2 1.- ~..: ΣΥΝΟΆΟ ":.- ~ : 'i7j2; :)... t ΑΓ = 2.42 ΑΒ = ΟΑΓ2 + ΒΓ2 = 0(2.42)2 + (1.584)2 = ΒΓ = = ΑΒ = 2.90 m α' βραχίονας 1Λ

16

17

18

19

20

21 ιε_._γύπος_ στα φ άyια και τα στηθαία 8~QQYI.ύJV ιφώ_τοιι r;;por οιl (3.60*0.40)+(3.50*0.25)+(0.45*1.20)+(*3+(0.35*1.05)*3+ +(Ο.45*1.20)*3+(0.45*1.05)*3+(6.35*0.40)+(6.35*0. 25)+ +(7.15*0.40)+(7.15*0.25)+(1.80*1.20)+(1. 70*1.05)+ +(Ο.45*1.20)+(0.35*1. 05)+(1. 40*1.20)*2+(0.45*1. 20)*2+ +(0.35*1.05)*2+(3.90*0.40)+(3.9Q*0.25)+(4.2.5*0.40)+ +(4.35*0.25) = m2 Τύπος σκάλας πρώτου ορόφου ι'διο με m σκάλα του ισογείου. -,. α ' βραχίονας Ιι

22

23 Τύπος κολωνών s ορόφου. Κ1,2 = (1.20*2.80)*2+(1.00*2.80)*2+0.20*( )*2 Κ3 = (Ο. 30*2.80)*2+0.20*( )*2+(0. 10*2. 80)*2 Κ4,5 = (1.20*2.80)*2+(1.00*2.80)*2+0.20*( )*2 Κ6 = 2πR(R+u) = 2*3.14*0.35*( ) =13.20 = 3.12 =13.20 = 6.92 Κ6 = (Ο.60*0.20) = 6.8 m2 Κ7 = (Ο.40*2. 80)*2+0.20*( )*2+(0.05*2. 80)*2 = 3.40 ΚΒ = (Ο.40*2.80)*2+0.20*( )*3+(0.05*2.80)*2+(0.20*2.80 =3.28 Κ9 Κ10 = Κ6 = (Ο.30*2.80)*2+0.2Ο'ϊ2.80-Ο.60)*2+(0.10*2.80)*2 = 6.8 m2 = 3.12 Κ11, 12 = (1.20*2.80)*2+(1.00*2.80)*2+0.20*( )*2 Κ13 = (Ο. 30*2.80)*2+0.20*( )*2+(0.10*2.80)*2 Κ14, 15= (1.20*2.80)*2+(1.00*2.80)*2+0.20*( )*2 =13.20 = 3.12 =13.20 ΣΥΝΟΛΟ Π12 f '

24

25

26

27 (1.80*1.20)+(1.70*1.05)*[(0.45*1.20)*3]+[(0.35*1.05)*3]+ +[(0.45*1.20)*3J+(0.45*1.05)+[(1.40*1.20)*2+[(1.30*1.05)*2J+ +[(0.45*1.05)*2]+[(0.35*1.05)*2]+(6.2*0.40)+(6.20*0.25)+ +(7.15*0.40)+(7.15*0.25)+(1.25*0.40)+(1.25Ό. 25)+ +(3.90*0.40)+(3.90*0.25)+( 4.35*0.40)+( 4.35*0.25) = m2 ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΠΜΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΕΙΝΑΙ = m2 Τύπος στα πλάy1α τος EJ iqllf'. (2.20*0.25)+(2. 70*0.15)+(11.80*0.15)+( 4.20*0.15) = 3.14 m2

28 ,. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ?7

29 . ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤJΜΩΝ

30

31 - - ala ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού ΛογαριασμαJ Δώρου Εργατοτεχνικών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) για δώρα Εορτών, αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. και σuνεισπρατομένων πόρων Οργανισμού Ανεργείας, Στρατεύσεως, Οικογενειακών Επιδομάτων, Εργατικής Κατοικίας, Εργατική Εστία και 0.Α.Ε.Δ. (21,15 + 0,45 = ) 21,60% 2α Επιβάρυνση ΙΚΑ λόγω δwfχ>οήμα.j (ΕΛΔΕΟ) 21,60 * 0,25 = 5,40 5,40% ποσοστό ΙΚΑ (21,60 * 1,25 = ) 27, Επιβάρυνση υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνών Δομικών και Ξυλοοργικών Εργασιών (Τ.Ε.Λ.Ε.Δ.Ξ.Ε.) 4,40% 3α Επιβάρυνση ΤΕΛΕΔΞΕ λόγω δωροσήμα.j (ΕΛΔΕΟ) 4,40 * 0,25 = 1,10 1,10% Ποσοστό ΤΕΛΕΔΞΕ (4.40 * 1,25 = ) 5,50% 5.50 Αθροισμα ποσοστών ΕΛΔΕΟ, ΙΚΑ και ΤΕΛΕΔΞΕ ι

32

33 Α' ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ωρομίσθιο των απασχολουμένων στα δημόσια έργα εξευρίσκεται δια της. διαιρέσεως των ως άνω διαπισθωθέντων ημερομισθίων (προσαυξημένων με την εργοδοτική επιβάρυνση ) ως ακολούθως : 1) ΕΡΓ ΑΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ, ΕΡΓ Α ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΟΥ., ΥΠΟΝΟΜΟΠΟΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΑΔΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ γενικά, δια του αριθμοο ΕΞ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (6,46) ώρες(= 38,785/6) 2) ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ελαφρών και βαρέων ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ γενικά, ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ γενικά, ΟΔΗΓΟΥ Α ΥΤΟΚ/ΝΗΤΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ Δ ΥΤΗ και ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΡΟΔΑΣ δια του αριθμού ΕΞ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ( 6,67) ώρες (=40/6) 3) ΔΥΤΗ δια του αριθμού ΤΕΣΣΕΡΑ (4) σύμφω~α με την Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Εργων (ΑΤΛΕ) - ~

34 - - 8, ΚΟΜΙΣΤΟ (Kl α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟ ΑΤΟΕ ΥΔΡ ΠΡΣ ΕΙΔΟΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΟ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ δpχ. 1 Κόμιστρο μεταφοράς με φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο, κατά χιλιόμετρο αποοτάσεως, περιέχον αποζημίωση για τυχόν επιστροφή του αυτοκινήτου κενού (Κ) κ 009 tkm Κόμηστρο μεταφοράς ενός τόννου υλικών σε απόσταση ενός km (Κ) κ tkm α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΕ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ 1 Α ναμικτήρας σκυροδέματος των 250 lt ημ Μηχανικός ημ. 015 εκσκαφέας 3/ 4 yd3

35 Ε1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛ ΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α ΤΟΕ) 2ου ΕΞΑΜ. 94 ΚΩΔ. ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ Σ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (δρχ.) ΚΟΝΙΕΣ Υδωρ 022 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους Ο?.4 Πολτός ασβέστη m3 158 kg 15,5 m τ.σιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκκων kg 14, Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία χαρτοσάκκων 035 Γύψος κοινός (φαιός) ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ Υ ΛΙΚΑ Αμμος κονιαμάτων 052 Αμμος κονιοδεμά των 053 Αμμος λευκού μαρμάρου (Νο 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFΙCIEL) kg 30,06 kg 18 m m kg 7,3 065 Σύνριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 εως 1 m cm 111 Πλίνθος (οmή) διόκενη (με οπές κατά μήκος) διασr. 19*9*6 cm τεμ Τεχνιτές μαρμαρόπλακες προελεύσεως μαρμάρου Σαλαμίνας πλευράς 30 εως 60 cm και πάχος 3 cm m Περιθώρια (σοβατεπιά) τεχνητών μαρμαροπλακών πλάτους 7 cm και m 940 πάχου~ 2 cm στιλβωμένα

36 ΚΩΔ. ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (δpχ) 161 Πλάκες τσψέντου πάχους 5 cm τετραγωνικές, πλευράς άνω των 30 cm, ημίλευκες Α κατηγορίας m ΞΥΛΕΙΑ Ξυλεία πελεκητή (για ι"ιφιώματα, στέγες κ.λ.π.) προελεύσεως εσωτερικαj m Ξυλεία πριστή λευκή προελεύσεως Κεντρ. Ευρώπης Ξυλεία πριστή εγχώρια ελάτης 205 Ξυλεία πριστή προελεύαεως Σουηδίας 226 Λωρίδες ραμποτέ από ξυλεία πλάτους μέχρι 8 cm, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιατον 40 cm, προελεύσεως Ροομανίας ' m3 m3 9'J " m m Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία πλάτους 5 εως 8 cm, πάχους τα..ιλάχιστον 2 m, προελεύσεως Σουηδίας m 300 ΣΙΔΗΡΟΣ - ΜΕΤ ΑΛΛΑ t λοι κοινοί (βελόνες) 262 Χάλυβας οπλισμών στρεπτός μετά νευρώσεων (ST 111) kg 218 kg 151, Μάρμαρο σχιστό πάχους 2 cm ορθογωνισμένο, μήκους εως 1,50 m και m προελεύσεως Πεντέλης (λευκό) ~

37 ΚΩΔ. ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (δpχ) 332 Μάρμαρο σχιστό πάχους 2 cm ορθογωνισμένο, μήκους εως 1,50 m και προελεύσεως περιοχής Πεντέλης (λευκό) 334 Μάρμαρο σχιστό πάχους 3 cm ορθογωνισμένο, μήκους άνω των 1,50 m και προελέύσεως περιοχής Πεντέλης (λευκό) m m Ψηφίδες μαρμάρου κίτρινου ή πορτοκαλί οποιουδήποτε μεγέθους kg 10,1 371 Κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες) 18/20 σε κουτιά των 144 τεμ. 372 Κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες) 20/30 σε κουτιά των 144 τεμ. 373 Κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες) 20/35 σε κουτιά των 144 τεμ. 401 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί πάχους 2 mm τεμ. 380 τεμ. 600 τεμ. 660 m Υαλοπίνακες διαφανείς ημίδιπλοι πάχους 3 mm 411 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, :: πάχους 2 mm 441 Γυαλόχαρτο - m m τ ε μ. 16 ι 1

38 - - ΚΩΔ. ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (δpχ,) 443 Λινέλαιο ωμό kg Λινέλαιο βρασμένο kg Νέφτι 446 Στεγνωτικό kg 340 kg Στιλβωτικό για μωσαικά kg Τσίγκος σε σκόνη, 45~ Στόκος σε σκόνη.. " 457 Στόκος έτοψος (ζύμη) 460 Βερνίκη πατωμάτων διαρκείας kg 296 kg 28 kg 130 kg Βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ύλες 476 Πλαστικό χρώμα υποστρώματος (αστάρι) 477 Πλαστικό χρώμα με βάση ϊο καοιπσούκ 484 Ορυκτέλαιο 485 Πετρέλαιο ακάθαρτο 503 Ροζέπα γύψινη διαμέτρου ή μεγάλης π λευράς 40 cm kg 800 kg 640 kg 620 kg 352 lt 72,16 τ ε μ. 324 ι

39 Για να βρεθεί η τιμή 1m2 τα.ι παραπάνω ξυλοτύποο γίνεται χρήση τα.ι άρθρα.ι ΑΤΟΕ 3816 ΑΡΘΡΟ Α ΤΟΕ 3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών πλην εν 3801 και 3811 (ως πλακώ~, δοκών, πλαισίων φατνωμάτων, στυλών, πεδίλων υπερίθρων, κλιμάκια.ι κ.λ.π.) εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και δια ύψος πυθμένος ξυλοτύποu Πλακός μέχρι 3,50 m από του υποτιθέμενου δαπέδου εργασίας. (1m2 ανεπτυγμένης εrτιφά νειας) ΥΛΙΚΑ α) Φθορά ξυλείας r~c:λεκητής (201) m3 0,0025 * = 150 β) Φθορό. ξυλείας πριστής (203,4) m3 0,030 * = 168 Υ) Υλοι, σύνδεσμοι (251) kg 0,200 * 218 = 43.6

40 - - ΕΡΓΑΣΙΑ δ) Προσκόμιση καταποκόμισις εργ. (001) h *2486,56 = ε) Κατεργασία, σύνθεσις αποσύνθεσις τεχ. (003) h * 3920 = Αθροισμα 3346,624 1 Τ. Ε. 3346,624 '

41 α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 1 Γενικές εκσκαφές Μηχανικός 1 χειριστής γαιώδεις εκσκαφέας 3/4 Κ. Υ. 1 βοηθός 2 Ειδικές εκσκαφές 4 τεχνίτες γαιώδεις 2 βοηθοί 3 Επιχωμάτωση 1 Μπουλντόζα 1 χειριστής 1 εργάτης 4 Μεταφορά χωμάτων 1 Φορτηγό 1 οδηγός ' 1 εργάτης 5 Ξυλότυπος 1-5 τεχνίτες 6 Οπλισμός Stlll 2-3 τεχνίτες 7 Μπετόν Α ναμικτήρας 1 χειριστής 5 εργάτες 8 Μπετόν Αναμικτήρας 1 χειριστής 5 εργάτες 9 Μπατική Μπετονιέρα, 4 τεχνίτες οπτοπλι νδοδομή Γερανάκι, 2 εργάτες Αναβατόριο 10 Δρομική Μπετονίέρα, 4 τεχνίτες οπτοπλινθοδομή Γερανάκι, 2 εργάτες Αναβατόριο 11 Εσωτερικά επιχρίσματα 4 τεχνίτες 2 εργάτες 12 Εξωτερικά επιχρίσματα 4 τεχνίτες 2 εργάτες ι

42 α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ~ 13 Λάξευση εξωτερικών εmχρισμάτων 14 Ξύλινα πατώματα Παρκετομηχανή 1 βοηθός 1 τεχνίτης 1 τεχνίτης 1 βοηθός 15 Περιθώρια ξύλινα. 1 τεχνίτης 16 Βερνίκωμα ξύλινων πατωμάτων 17 Μωσαϊκά - Πατώματα Μηχανή λειοτριβίσεως 1 τεχνίτης 1 βοηθός 2 τεχν[τες 1 εργάτης.. 18 Στίλβωση μωσαϊκών και πατωμάτων 19 Πατώματα απο μαρμαρίνες 20 Περιθώρια απο μαρμαρίνες 21 Μπαλκονοποδιές 22 Ποδιές παραθύρων Μηχανή λειοτριβίσεως 2 τεχνίτες 1 εργάτης 1 τεχνίτης 1 εργάτης 1 τεχνίτης 1 εργάτης 1 τεχνίτης 1 εργάτης 2 τεχνίτες 1 εργάτης 23 Μάρμαρο στη ~--,όλα 24 Επίστρωση ισογείου με τσιμεντόπλακες 25 Πλακάκια Μηχανή λειοτριβίσεως 2 τεχνίτες 1 εργάτης 1 τεχνίτης 1 εργάτης 1 τεχνίτης 1 εργάτης ' 1 τεχνίτης 26 Ξύλινες εσωτερικές 1 εργάτης uαλοθύρες - Λ1

43 α/α ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 27 Ξ~λινες εσωτερικές πορτ ες 28 Κύρια εfσοδος 1 βοηθός 1 τεχνίτης 1 τεχν(της 1 βοηθός 29 Μπαλκονόπορτες απο αλουμίνιο συρόμενες. 1 τεχνίτης 1 βοηθός 30 Συρόμενα παράθυρα απο αλουμίνιο 31 Παράθυρα απο αλουμίνιο απλό 1 1 τεχνίτης 1 βοηθός " 1 τεχνίι:-ης 1 βοηθός ~ " 32 Υαλοπίνακες απλοί 1 τεχνίτης 33 Υαλοπίνακες διαφανείς 1 τεχνίτης ημίδιπλοι 34 Υαλοπίνακες 1 τεχνίτης αδιαφανείς (ματ) απλοί 35 Υδροχρώματα 2-3 τεχνίτες 36 Πλαστικό χρώματα 2-3 τεχνίτες 37 Επίστρωση απο 2 τεχνίτες ρε που λίνα 38 Κάγκελα ιrραντών και σκάλας 39 Κουπαστή 40 Ται νίες Γuψινες 1 τεχνίτης 1 βοηθός 1 τεχνίτης 1 βοηθός 1 τεχνίτης ' 41 Ροζέ τε ς Γύψιν ε ς 1 τεχνίτης -- Λ?

44 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

45 .. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ ΤΑ Α. Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ =ΥΛΟΤΥΠΟ

46 α/α 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ... Ξυλότυπος στοιχείων. οικοδομής 847,252 ΠΟΣΟΤΗΙΑ / ιιnι 1 Ι ιιrιι ι ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 3346, ,9...

47 ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

48 α/α EPΓJJirιι=ir ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 1. ::υλότυπος στοιχείων οικοδομής ι17

49 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -- - '

50 - - α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ 1. Ξυλότυπος στοιχείων οικοδομής ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ _..,

51 ΙΥΠΟΣ ΣΤΟ/ΧΕ/ΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (από (ύαο, πλαστικό, χcρτf και μπετοφόρμ) ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ IX/JQ_;: ΚΟΛΩΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑ ΤΩ ΑΠΟ το ΕΔΑΦΟΣ Κ6 Κ9-2 R - π (R+u) == 2 * 3, 14 * 0.35 * (Ο ) - 2 R - π (R+u) == 2 * 3.14 * 0.35 * (Ο ) = 4.73 m = 3.41 m2 t:~===ξ==========-~====~====~;, _ ΣΥΝΟΛΟ.. ~ Β ~ -

52 - - ;_-_Υ Ω'' ιγnrι::: "QΥ 'Dj /n f i ' ) ι!.. _.... \.LL..J,,..l _ r ιc. ~.. ~ ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΟΝΩΝ ΙΣΟfΈ/ΟΥ (Pi/otis} Υ ψος ισογείου = 2.95 m Κ6 = 2πR * (R+u) = 2 * 3.14 * 0.35 * (Ο ) Κ6 = (0.60 * 0.20) Κ9 = Κ6 = 7.25 = 7.13 m2 =7.13 m2 ιι ΣΥΝΟΛΟ ιι Υ.Σ. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο χαρτί ΓΥΓΙΟΣ ΟΡΟΦΗΣ /l;_qf Ε!ΟΥ (Pilotis) Ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής : στη βάση της οροφής και στα πλάγια της, στις βεράντες, στα πλάγια και τα στηθαία των βεραντών. ~ ~1

53 - n ΙιJπ_gς_ ιjqσας ορσφηs: Π3 ::: Π4 == Π6 ::: Π8 ::: l.60 * 3.12-[(Ο.35*0.15)*2] = m *2.625-[(0.50*0.4Q)J = m * (0.35*0.15) = m * 7.60-[(Ο.35*0.15)*2] = m2 r-==============σyι==na=~=o==π.=.a~~=in2==~=:==========n11 ο... τυπος που χρησιμοποιείται είναι απο πλαστικά καλουπια εγχωριας ΤΤροέλευσης. rtq --- ΙΊ~!Τt''C!_ - UJ!':_ il_o.σης ( ,. 0.15)+(2.25*0.15)+(2. 70*0.15) =2.505 m2 ' Ο Τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο μπετοφοpμ.

54 ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦ{)Υ ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΟΝΩΝ Α, ΟΡΟΦΟΥ Υψος Α' ορόφου : 2.80 m Κ6 = 2πR (R+u) = 2*3.14*0.35*( ) =6.92 Κ6 Κ9 = (Ο.60*0.20) = Κ6 =6.8 m2 = 6.8 m2 Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο χαρτί Τύπος βάσης βεραντών Π1 = 1.40 * 3.60 Π2 = 1.80 * 7.10 Π3 = 1.80 * 6.20 = 5.04 m2 = m2 = m2 Π9 = 1.40 * 3.40 = 4.76 m2 Π10= 1.40 * 5.20 = 7.28 m2 ---,,.. ιι ΣΥΝΟΛΟ m2 ιι Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο μπετοφόρμ.

55 Τ_'(ΠΟΣ ΔΕΥ._Τξ f!_ου ΟΕΟΦΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΩΝΩΝ 8, ΟΡΟΦΟΥ Κ6 Κ6 ::: 2πR(R+u) = 2*3.14*( ) = 6.92 ::: (0.60*0.20) = 6.8 m2 Κ9 ::: Κβ = 6.8 m2 Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο χαρτί. Τύπος στα πλdγια mς βάσης (2.20*0.25)+(2. 70*0.15)+(11.800*0.15)+( 4.20*0.15) = 3.14 m2 Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι απο μπετοφόρμ.

56 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ~

57 ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο προυπολογισμός βασίζεται σε πραγματικές τιμές πα.j πάρθηκαν από εργολάβους και όχι βάση του Α.Τ. Ο.Ε. Διότι δεν υπάρχα.jν τα υλικά (πλαστικά καλούπια, μπετοφόρμ, χαρτq.

58 Ι ΙΡΟΥΓΙΟΛΟΓΙL.ΜΟL ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟ/ΧΕ/ΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. Ξυλότυπος στοιχείων οικοδομής m ,2 2. Τύπος μπετοφόρμ m Τύπος απο πλαστικά καλούπια m Τύπος απο χαρτί m ΣΥΝΟΛΟ ,2 Ιι

59 i:υγκριτικο ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

60 α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ Ξυλότυπος στοιχείων,. οικοδομής,. Τύπος στοιχείων οικοδομής ( από ξύλο. πλαστικό, μπετοφόρμ και χ αρτ( , , ~

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () Ε1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () ΚΟΝΙΕΣ 020 021 Ύδωρ m 3 2,41 022 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους kg 0,073 024

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ)

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΟΕ) 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () Ε1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ () ΚΟΝΙΕΣ 020 021 Ύδωρ m 3 2,67 022 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους kg 0,070

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για. προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για. προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας Δασκαλογιάννη. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ#

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ# Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2009» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1994ΣΕ04600002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή ανά τόνο (ton) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014)

Τιμή ανά τόνο (ton) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια Προϋπολογισμός: 150.000,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45000 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45000 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε ΤΗ Σ Ο Ι ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΙ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε ΤΗ Σ Ο Ι ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΡΓΟ: Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών στη θέση Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΉΜΟΣ ΔΙΟΝΎΣΟΥ Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΠ Χρήση 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εργασίες συντήρησης των κτηρίων Γ και Α της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. στη Μυτιλήνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 25.150 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα