ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΩΡΑ : 8:00 10:30 ΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

2 2 ΜΕΡΟΣ Α (12 ερωτήσεις) Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. 1. Να εξηγήσετε τι είναι η προσφορά για την εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου. Η προσφορά είναι το έγγραφο με το οποίο κοινοποιεί ο εργολάβος στον αρχιτέκτονα (ή πολιτικό μηχανικό) και τον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό και τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης του έργου. 2. Να αναφέρετε τι είναι το Συμβόλαιο Εργολαβίας και ποια είναι τα δύο κύρια έγγραφα που περιλαμβάνει. Το Συμβόλαιο Εργολαβίας είναι η συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εργολάβου για την εκτέλεση ενός έργου. Τα δύο κύρια έγγραφα που περιλαμβάνει το Συμβόλαιο Εργολαβίας είναι: - το συμφωνητικό έγγραφο και - οι έντυποι όροι του Συμβολαίου 3. Να εξηγήσετε τι είναι η τραπεζική εγγύηση και για ποιο λόγο καταβάλλεται. Η τραπεζική εγγύηση είναι το ποσό που δεσμεύει ο εργολάβος στην τράπεζα ως εγγύηση της σταδιακής αποπληρωμής της προκαταβολής. Για να εκδοθεί μια τραπεζική εγγύηση, ο εργολάβος δεσμεύει στην τράπεζα ανάλογα ποσά ή περιουσιακά στοιχεία. 4. Να εξηγήσετε τι είναι το ποσοστό ορίου κράτησης και να αναφέρετε σε ποιο έγγραφο καθορίζεται. Το συνολικό άθροισμα των ποσών που αποκόπτονται από τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποιο ποσοστό επί του ποσού του συμβολαίου. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στους όρους του συμβολαίου και συνήθως είναι 5%.

3 3 5. Το συνολικό εμβαδόν μιας οικοδομής που πρόκειται να ανεγερθεί είναι 1180 m 2. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, με τη μέθοδο των συντελεστών, την ποσότητα και το κόστος των τμηματικών εργασιών του σκυροδέματος και του ξυλοτύπου της οικοδομής, σύμφωνα με τα πιο κάτω δεδομένα. Εμπειρικός συντελεστής σκυροδέματος 1,2 m 3 /m 2 Εμπειρικός συντελεστής ξυλότυπου 5,5 m 2 /m 2 Τιμή σκυροδέματος 100,00/m 3 Τιμή ξυλοτύπου 20,00/m 2 Ποσότητα σκυροδέματος: ,2 = 1416 m 3 Ποσότητα ξυλοτύπου: ,5 = 6490 m 2 Κόστος σκυροδέματος: = Κόστος ξυλοτύπου: = Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της πιο κάτω τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30x25x10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1:4. 10,40 Τοιχ. παχ. 25 cm 3,50 με τουβλ. διαστ. 30x25x10 cm και τσιμεντκ. 1:4 4/ 1,05 2,25 2/ 2,60 Αφρ. ο.π.π. για κουφ. 0,70

4 4 7. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 του τοιχώματος ενός κυλινδρικού ντεπόζιτου νερού, με εξωτερική διάμετρο 5,00 m, ύψος 4,20 m και πάχος τοιχώματος 30 cm. 5,00 m 22 2,50 Σκυρ. κατ. C 30/35 7 2,50 στο τοιχ. κυλινδρ. 4,20 ντεποζ. νερ. 30 cm 4,20 m 22 2,20 7 2,20 Αφρ. ο.π.π. 4,20 8. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της επένδυσης στους τοίχους του μπάνιου που φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. Η επένδυση θα γίνει με κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας 35/m 2 με τη χρήση ειδικής γόμας. Το ύψος της επένδυσης είναι 2,05 m. 2/2,90 5,80 2/1,70 3,40 μηκ. επενδ. 9,20 Επενδ. στους τοιχ. 9,20 μπαν. με κεραμ. πλακ. 2,05 αγορ. αξ. 35/m 2 τοπ. με ειδ. γομ. Το ύψος της μπανιέρας είναι 0,60 m. 0,90 2,05 1,10 Αφρ. ο.π.π. 0,70 205

5 5 9. Να μεταφέρετε στο πιο κάτω δελτίο ποσοτήτων τις ποσότητες του οπλισμού με βάση το συμπληρωμένο δελτίο αναφοράς που δίνεται. Κατά τη μεταφορά των ποσοτήτων του οπλισμού να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα (με το βάρος του οπλισμού ανά m) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα (σελ. 8). Σημείωση: Οπλισμός γενικά στριφτός, χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο διαρροής 500 N/mm 2 (S 500). 2/2/ 3,95 15,80 Υ12 πάνω στις Δ1, Δ2 2/2/ 4,95 26,00 Υ12 πάνω στις Δ3, Δ4 2/3/ 3,95 23,70 Υ12 κάτω στις Δ1, Δ2 2/4/ 4,95 39,60 Υ12 κάτω στις Δ3, Δ4 2/18/ 1,50 54,00 Υ8 για συνδ. στις Δ1,Δ2 2/23/ 1,50 69,00 Υ8 για συνδ. στις Δ3,Δ4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ / ΜΟΝ. σεντ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Οπλισμός γενικά στριφτός, χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο διαρροής 500 N/mm 2 (S500) 1. Υ8 = 123 m x 0,395 kg/m = 48,59 kg 49 K kg L 2. Y12 = 105 m x 0,888 kg/m = 93,24 kg 93 kg Κ κκκκκκ Ξξ κ Ξξξ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ.

6 6 10. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση του ξυλότυπου των σκαλοπατιών και των πλατυσκάλων, με βάση το πιο κάτω σχέδιο Το πλάτος της κλίμακας είναι 1,20 m. 3/ 1,50 Ξυλοτ. πλατυσκ. 1,20 κλιμ. 12 Ξυλοτ. σκαλοπ. κλιμ. πλατ. 1,20 m 11. Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της εκσκαφής μέχρι το προτεινόμενο υψόμετρο - 1,60 m σε μαλακό έδαφος, όταν το υφιστάμενο υψόμετρο είναι + 0,55 m. Οι διστάσεις του οικοπέδου φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο. 0,55 1,60 βαθ. εκσκ. 2,15 12,40 10,60 Εκσκ. μεχρ. το προτ. 2,15 υψ. (-1,60) βαθ. 2,15 m 1 12,40 σε μαλ. εδ. 2 4,00 2,15 10,60 m 14,60 m 12,40 m + 0,55 ± 0,00-1,60

7 7 12. Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις επιμέρους εργασίες της τμηματικής εργασίας Αποχετεύσεις: α) 28,80 m σωληνώσεις αποχετεύσεων με πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα U.P.V.C. διαμέτρου 100 mm, εκσκαφή αυλακιών, διαμόρφωση κλίσεων των σωλήνων με άμμο, κάλυψη των σωλήνων με σκυρόδεμα και κλείσιμο των αυλακιών. β) φρεάτιο σύνδεσης - επιθεώρησης διαστάσεων 75 x 75 cm και βάθους 1,20 m από οπλισμένο σκυρόδεμα με ματεμένο καπάκι διαστάσεων 40 x 60 cm 28,80 Σωλην. αποχ. με πλαστ. σωλ. και εξαρτ. U.P.V.C. διαμ. 100 mm, εκσκ. αυλακ., διαμορφ. κλισ. με άμμο., καλ. σωλ. με σκυρ. και κλεισ. αυλακ. 1 Φρεατ. συνδ. επιθεωρ. διαστ. 75x75 cm και βαθ. 1,20 m από οπλ. σκυρ. με ματεμ. καπακ. διαστ. 40x60 cm

8 8 ΜΕΡΟΣ Β (4 ερωτήσεις) Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες. 13. Να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής, αν η αξία της εκτελεσθείσας εργασίας μέχρι τις 30/04/2014 είναι , τα υλικά επί τόπου 4000, οι προηγούμενες πιστοποιήσεις και το ποσοστό ορίου κράτησης 5% του ποσού του Συμβολαίου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 01/09/ /08/2014 ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Αξία εκτελεσθείσας εργασίας Υλικά επί τόπου 4000 Σύνολο Κρατήσεις προκαταβολής 10% Υπόλοιπο Κρατήσεις Συμβολαίου 10% (μέχρι max. 5% του ποσού του Συμβ.) Υπόλοιπο Προηγούμενες πιστοποιήσεις ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΠΑ 19% 5814 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36414

9 9 Στο Παράρτημα δίνεται σειρά σχεδίων της οικοδομής της Μαρίας Δημητρίου (αρ. σχεδίων 1 6) όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη μέτρηση των εργασιών που ζητούνται στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους Β και στις ερωτήσεις του Μέρους Γ. 14. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 11) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στα πέδιλα των κολονών β) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις κολόνες γ) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις δοκούς της πλάκας οροφής δ) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στην πλάκα οροφής 15. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 12) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) των θεμελιοδοκών β) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) περιμετρικά της πλάκας εδάφους γ) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) των κολονών δ) του ξυλότυπου για ανεπίχριστο σκυρόδεμα της πλάκας οροφής 16. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 13) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του υποστρώματος δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 25, πάχους 13 cm, τριφτό στο υπνοδωμάτιο β) του δαπέδου από κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας 40/m 2 στο υπνοδωμάτιο γ) της κεραμικής τσεκουλαδούρας αγοραστικής αξίας 6/m στο υπνοδωμάτιο Σημείωση: Το υπόστρωμα, το δάπεδο και η τσεκουλαδούρα θα συνεχιστούν και στο χώρο του ερμαριού.

10 10 ΜΕΡΟΣ Γ (2 ερωτήσεις) Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 17. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος: α) Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 14) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές, για τη μέτρηση της εξωτερικής τοιχοποιίας, πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1 : 4. β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων. γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων (σελ. 15). δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων. Σημείωση: Να μην υπολογιστούν τα ανώφλια. 18. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος: α) Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 16) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές, για τη μέτρηση: - του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια - του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τα 30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων. γ) Να μεταφέρετε όλες τις επιμέρους εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων (σελ. 17). Σημείωση: Να μην υπολογιστεί το εξωτερικό επίχρισμα στην άνω και εσωτερική πλευρά του στηθαίου οροφής.

11 11 ΕΡΩΤΗΣΗ / 4/ 1,50 1,15 0,50 1,70 1,15 0,50 Σκυρ. κατ. C 30/35 στα πεδ. κολ. 4/ 4/ 0,50 0,25 2,65 0,70 0,25 2,65 2,50 0,15 υψ. κολ. 2,65 Σκυρ. κατ. C 30/35 στις κολ. 2/10,50 21,00 4/5,30 21,20 μηκ. δοκ. 42,20 0,50-0,15 υψ. δοκ. για σκυρ. 0,35 42,20 0,25 0,35 Σκυρ. κατ. C 30/35 στις δοκ. πλακ. οροφ. 10,50 5,30 0,15 Σκυρ. κατ. C 30/35 στην πλακ. οροφ.

12 12 ΕΡΩΤΗΣΗ 15 2/10,50 21,00 4/5,30 21,20 μηκ. θεμελδ. 42,20 42,20 1,00 Ξυλοτ. συνηθ. στις θεμελδ. 2/ 2/ 10,50 5,30 Ξυλοτ. συνηθ. υψ. 15 cm στην πλακ. εδαφ. 4/ 4/ 1,50 2,65 1,90 2,65 2/0,50 1,00 2/0,25 0,50 περίμ. κολον. 1,50 Κ1, Κ4, Κ5, Κ8 2/0,70 1,40 2/0,25 0,50 περίμ. κολον. 1,90 Κ2, Κ3, Κ6, Κ7 2,50 0,15 υψ. κολον. 2,65 Ξυλοτ. συνηθ. στις κολ. 10,50 5,30 Ξυλοτ. για ανεπιχρ. σκυρ. (F/F) στην πλακ. οροφ.

13 13 ΕΡΩΤΗΣΗ 16 4,80 3,50 Υποστρ. δαπ. από σκυρ. κατ. C 25, παχ. 13 cm, τριφτ. στο υπνοδωμ. & Δαπ. από κεραμ. πλακ. αγορ. aξ. 40/m 2 στο υπνοδωμ. 2/ 2/ 4,80 3,50 Κεραμ. τσεκλδ. αγορ. αξ. 6/m στο υπνοδωμ. 0,90 Αφρ. ο.π.π.

14 14 ΕΡΩΤΗΣΗ 17 10,50-2/0,50-1,00-2/0,70-1,40 8,10 5,30-2/0,25-0,50 4,80 2/8,10 16,20 2/4,80 9,60 μηκ. εξωτ. τοιχ. 25,80 2,50 0,15 υψ. εξωτ. τοιχ. 2,65 25,80 2,65 68,37 Εξωτ. τοιχ. παχ. 25 cm με τουβ. διαστ. 30x25x10 cm και τσιμεντκ. 1:4 2/ 5/ 1,80 1,20 1,00 1,20 1,10 0,70 1,10 2,20 4,32 6,00 0,77 2,42 13,51 Αφρ. ο.π.π. για κουφ.

15 15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ σεντ ΕΡΩΤΗΣΗ 17 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1. Εξωτερική τοιχοποιία πάχους 25 cm από τούβλα διαστάσεων 30x25x10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1:4 55 m 2 Αριθμός τούβλων 55 0,30 x 0,10 = 1834 No ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ.

16 16 ΕΡΩΤΗΣΗ 18 2/10,50 21,00 2/5,30 10,60 μηκ. εξωτ. επιχρ. 31,60 υψ. εξωτ.επιχρ. 3,70 31,60 3,70 116,92 Εξωτ. επιχρ. τρία χερ. 2/ 5/ 1,80 1,20 1,00 1,20 1,10 0,70 1,10 2,20 4,32 6,00 0,77 2,42 13,51 Αφρ. ο.π.π. για κουφ. 2/ 2/2/ 5/ 5/2/ 2/ 2/ 1,80 1,20 1,00 1,20 1,10 0,70 1,10 2,20 3,60 4,80 5,00 12,00 1,10 1,40 1,10 4,40 33,40 Εξωτ. επιχρ. τρία χερ. σε επιφ. που δεν υπερβ. τα 30 cm πλατ. περιμετρ. των κουφ.

17 17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ σεντ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1. Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια 103 m 2 2. Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια σε επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων 33 m ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ.

18 18

19 19 ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (255) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Φ. : 608.6/42/15 Σ. : 215 Τηλ. : 28210-82408

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΤ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΖΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA. Το υπό ανέγερση κέντρο υγείας θα περιλαμβάνει α) ένα υπόγειο β) ισόγειο γ) τον περιβάλλοντα χώρο και το δώμα. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση, θα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠ0ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

KATAΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠ0ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KATAΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠ0ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KATAΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠ0ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών Η ανάθεση κατασκευής της οικοδομής σε εργολάβο προϋποθέτει συμφωνία στην οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές κατασκευής του κτίσματος και γενικότερα οι υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασιλική Σαφαρίκα, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση εξωτερικών υαλοστασίων, εξωτερικών θυρών και δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ. Διάταγμα με βάση το άρθρο 3A(1)(α) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου - (ΚΔΠ 248/2013)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ. Διάταγμα με βάση το άρθρο 3A(1)(α) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου - (ΚΔΠ 248/2013) ΕΝΤΥΠΟ 4Α ( 1 / 16 ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Διάταγμα με βάση το άρθρο 3A(1)(α) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου - (ΚΔΠ 248/2013) Έκδοση άδειας οικοδομής κατοικίας (μέχρι τετρακατοικία) σε εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα