6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18"

Transcript

1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση CLX Home 5 Τοποθέτηση 5 Εγκατάσταση του Danfoss SolarApp 5 Απαιτήσεις συστήματος 5 Εγκατάσταση σε Smartphone ή Tablet 5 Εγκατάσταση Πρόσθετου Περιήγησης 6 3. Διαμόρφωση 8 Πρώτη χρήση του Danfoss SolarApp 8 Ρυθμίσεις 9 Παροχή Δικαιώματος Απομακρυσμένης Πρόσβασης 9 Διαγραφή υπάρχοντος χρήστη από τη λίστα ελέγχου πρόσβασης 10 Απενεργοποίηση Απομακρυσμένης Πρόσβασης 11 Πλοήγηση σε Άλλη Παρακολουθούμενη Εγκατάσταση CLX Home 11 Όνομα εγκατάστασης 11 Εκπομπές CO2 11 Απόδοση 11 Διαμόρφωση Ημερομηνίας και Ώρας 11 Γλώσσα 11 Πληροφορίες 12 CLX Αναφόρτωση σε Πύλη Εφαρμογή και Δεδομένα 13 Κύρια Σελίδα 13 Γραφήματα Παραγωγής 14 Χωρητικότητα καταγραφής 15 Διάστημα καταγραφής 15 Κατάσταση εγκατάστασης 15 Λεπτομερή Δεδομένα Αντιστροφέα Τεχνικά δεδομένα Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18 Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18 L _27 1

2 1. Εισαγωγή 1 1. Εισαγωγή 1.1. Οδηγίες ασφαλείας Ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τη σύνδεσή του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας για την εργασία με ηλεκτρικά συστήματα. Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας, για να αποφευχθεί ο τραυματισμός προσώπων και η ζημία στο συνδεδεμένο εξοπλισμό. Η επαφή με ηλεκτρικά αγώγιμα μέρη, μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μη συνδέετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πριν την εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται μόνο σε προστατευμένο/ξηρό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά/μυτερά/αιχμηρά αντικείμενα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περίβλημα. Φροντίστε να μην είναι εκτεθειμένα τα καλώδια και οι ακροδέκτες. Το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί την επισκευή. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο στις ονομαστικές τάσεις τροφοδοσίας. Στην παράδοση συμπεριλαμβάνεται και ένα κατάλληλο τροφοδοτικό. Σημείωση: Δώστε προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το χειρισμό των τροφοδοτικών (ειδικά σε μονάδες μεταγωγής). Δώστε προσοχή στις οδηγίες κατασκευαστή σχετικά με το χειρισμό των αντιστροφέων Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης του προϊόντος CLX Home για χρήση με ηλιακό αντιστροφέα Danfoss ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση μέχρι 3 αντιστροφέων DLX, ULX, TLX, TLX+, TLX Pro or TLX Pro+ *) μέσω Smartphone, tablet ή προγράμματος περιήγησης βασισμένου σε Η/Υ. *) Εκδόσεις TLX Pro και TLX Pro+ μόνο όταν οι αντιστροφείς είναι συνδεδεμένοι μέσω RS485 και δεν χρησιμοποιούν τη διάταξη κύριου/δευτερεύοντος. Για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του πλαισίου CLX Home: Συνδέστε το πλαίσιο CLX Home στον αντιστροφέα και το διαδίκτυο (ασφαλής σύνδεση πίσω από τείχος προστασίας, χωρίς διαμόρφωση του τείχους). Εγκαταστήστε το Danfoss SolarApp. Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται στο Danfoss SolarApp. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, είναι δυνατή η έναρξη παρακολούθησης της εγκατάστασης από οπουδήποτε στον κόσμο. 2 L _27

3 1. Εισαγωγή 1.3. Επισκόπηση προϊόντος AA Εικόνα 1.1: Πλαίσιο CLX Home - Περιοχή Σύνδεσης Επεξήγηση 1 Παροχή ισχύος με κυκλικό σύνδεσμο (9 VDC) 2 Θύρα Ethernet για LAN 3 & 4 RS485 για σύνδεση με το δίκτυο αντιστροφέων AA Εικόνα 1.2: Πλαίσιο CLX Home - Ενδεικτικές λυχνίες LED Λυχνίες LED LED 1 Πράσινο - παροχή ισχύος ενεργή LED 2 Κόκκινο - αναβοσβήνει κόκκινο - Το ConnectSmart λειτουργεί σωστά LED 3 Κίτρινο - CLX Home λειτουργεί σωστά LED 4 Πράσινο - CLX Home είναι συνδεδεμένο στον ηλιακό αντιστροφέα L _27 3

4 1. Εισαγωγή Αντικείμενο παράδοσης Τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στην παράδοση: CLX Home Εγχειρίδιο εγκατάστασης Τροφοδοτικό Υποδοχές τερματισμού για τον τερματισμό του δικτύου αντιστροφέων RS485 4 L _27

5 2. Εγκατάσταση 2. Εγκατάσταση 2.1. Εγκατάσταση CLX Home 2 Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το πλαίσιο CLX Home: 1. Συνδέστε το πλαίσιο CLX Home στο διαδίκτυο, συνδέοντας ένα καλώδιο Ethernet σε ένα δρομολογητή (router) διαδικτύου. 2. Συνδέστε το πλαίσιο CLX Home στον αντιστροφέα με καλώδιο RS Συνδέστε το πλαίσιο CLX Home σε πηγή παροχής ρεύματος με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ισχύος. 4. Παρατηρήστε τις ενδεικτικές λυχνίες LED στο πλαίσιο CLX Home: Οι κίτρινες και κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι το σύστημα λειτουργεί, μια πράσινη ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει επικοινωνία με τον αντιστροφέα. 5. Εγκαταστήστε το Danfoss SolarApp για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο CLX Home, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες. Σημείωση: Για την αρχική διαμόρφωση, είναι σημαντικό ο Η/Υ, το tablet ή το Smartphone (με εγκατεστημένο το Danfoss SolarApp) να έχουν συνδεθεί στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το CLX Home. Όταν το CLX Home διαμορφώνεται με χρήση Smartphone ή tablet, ο δρομολογητής διαδικτύου πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία WiFi Τοποθέτηση Το CLX Home προορίζεται είτε για τοποθέτηση σε τοίχο με δύο βίδες των 3 mm (δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης) ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια μονάδα Εγκατάσταση του Danfoss SolarApp Απαιτήσεις συστήματος Το Danfoss SolarApp μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Smartphone, tablet ή μέσω προγράμματος περιήγησης διαδικτύου βασισμένου σε Η/Υ. Υποστηρίζονται τα Smartphone και tablet που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα ios (Apple) ή Android. Για το πρόσθετο περιήγησης στο διαδίκτυο που βασίζεται σε Η/Υ, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Firefox ή Internet Explorer. Λειτουργικά Συστήματα Έκδοση ios Ελάχ. έκδοση 5.0+ Android Ελάχ. έκδοση 3.0+ Windows, Mac OS X και Linux Internet Explorer: Ελάχ. έκδοση 9 Firefox: Ελάχ. έκδοση 9 Πίνακας 2.1: Απαιτήσεις συστήματος Εγκατάσταση σε Smartphone ή Tablet 1. Κάντε λήψη του Danfoss SolarApp από το Google Play (πρώην Android Market) ή από το AppStore. 2. Ξεκινήστε την Εφαρμογή. L _27 5

6 2. Εγκατάσταση 3. Είτε συνδεθείτε με έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή δημιουργήστε νέο: 3.1 Πατήστε στο 'Create Account' Δημιουργήστε έναν λογαριασμό. 3.3 Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επαλήθευσης. 3.4 Πατήστε στο σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μήνυμα επαλήθευσης. 4. Επιστρέψτε στο Danfoss SolarApp και πατήστε στο 'Sign In'. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού που μόλις δημιουργήσατε. Εικόνα 2.1: Οθόνη σύνδεσης 5. Μετά τη σύνδεση, ακολουθεί μια ανακατεύθυνση στη σελίδα "Discovery" του CLX Home. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, Πρώτη χρήση του Danfoss SolarApp Εγκατάσταση Πρόσθετου Περιήγησης 1. Κάντε λήψη του πρόσθετου περιήγησης από την περιοχή λήψεων του 2. Μετά την εγκατάσταση, καταχωρήστε τη διεύθυνση της εγκατάστασης ΦΒ: serialnumber.clx.danfoss.com στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης. Ο αριθμός σειράς έχει τη μορφή: 139F P102. Μπορείτε να τον δείτε στην ετικέτα στο πίσω μέρος του CLX Home, δείτε την παρακάτω εικόνα: Εικόνα 2.2: Ετικέτα προϊόντος 6 L _27

7 2. Εγκατάσταση 3. Ακολουθήστε τη διαδικασία και συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή δημιουργήστε ένα νέο: 3.1 Πατήστε στο 'Create Account'. 3.2 Δημιουργήστε έναν λογαριασμό. 3.3 Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επαλήθευσης. 3.4 Πατήστε στο σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μήνυμα επαλήθευσης και συνδεθείτε. 4. Ανοίγει η κεντρική σελίδα του Danfoss SolarApp. Εάν δεν συμβεί αυτό, πλοηγηθείτε στο [Configuration Troubleshooting] για βοήθεια. 2 L _27 7

8 3. Διαμόρφωση 3. Διαμόρφωση 3.1. Πρώτη χρήση του Danfoss SolarApp 3 Σημείωση: Προτού συνεχίσετε με τη διαμόρφωση, επιβεβαιώστε τη σύνδεση με το ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτό που χρησιμοποιεί το πλαίσιο CLX Home. Μετά την εγκατάσταση και τη δημιουργία προφίλ, ανοίγει η σελίδα 'Discovery page'. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα ανά πάσα στιγμή μέσω του [Settings Remote access Scan for local devices]. Εκεί αναγράφονται όλα τα προϊόντα CLX Home με τα οποία είναι δυνατή η επικοινωνία. Όταν δεν αναγράφονται συσκευές, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση Προβλημάτων και στις Συχνές Ερωτήσεις. Εικόνα 3.1: Σελίδα Discovery Όταν υπάρχει σύνδεση στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το προϊόν CLX Home, εμφανίζεται η διεύθυνση του πλαισίου CLX Home. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων και στις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν πατήσετε στη διεύθυνση που αναπαριστά το προσβάσιμο CLX Home (κόκκινο βέλος στην εικόνα), θα εμφανιστεί η κεντρική σελίδα του τρέχοντος CLX Home. Ταυτόχρονα, το CLX Home διαμορφώνεται για την απομακρυσμένη πρόσβαση από τον τρέχοντα χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλους χρήστες, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ρυθμίσεις, Παροχή Δικαιώματος Απομακρυσμένης Πρόσβασης. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4, Εφαρμογή και Δεδομένα, για τη λεπτομερή περιγραφή του Danfoss SolarApp. Σημείωση: Ρυθμίστε τη σελίδα έναρξης του Danfoss SolarApp ως αρχική σελίδα ή ως σελιδοδείκτη για χρήση με Η/Υ ή με πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου. 8 L _27

9 3. Διαμόρφωση 3.2. Ρυθμίσεις Ο σύνδεσμος του μενού ρυθμίσεων βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της κύριας σελίδας του Danfoss SolarApp (ανατρέξτε στην εικόνα στο Κεφάλαιο 4, Κύρια Σελίδα). Μέσω του μενού ρυθμίσεων διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές διαμόρφωσης: Απομακρυσμένη Πρόσβαση: - Παροχή δικαιώματος απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολή της διεύθυνσης της εγκατάστασης ή ορισμός άλλης εγκατάστασης ως 'προεπιλεγμένη'. - Αναζήτηση τοπικού πλαισίου CLX Home. - Πλοήγηση σε άλλη εγκατάσταση ΦΒ που ελέγχεται από το CLX Home. - Προβολή ιστορικού εγκαταστάσεων ελεγχόμενων από το CLX Home που προσπελάσατε στο παρελθόν. - Αλλαγή της λίστας ελέγχου πρόσβασης. - Εμφάνιση της οθόνης σύνδεσης. Διαμόρφωση ονόματος εγκατάστασης. Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τα Έσοδα και την εξοικονόμηση CO2. Αλλαγή της διαμόρφωσης 'ημερομηνία και ώρα'. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων γλώσσας. Ενεργοποίηση μεταφόρτωσης στην Πύλη CLX. 3 Κάθε επιλογή διαμόρφωσης περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. Εικόνα 3.2: Ρυθμίσεις Παροχή Δικαιώματος Απομακρυσμένης Πρόσβασης Η απομακρυσμένη πρόσβαση στο προϊόν CLX Home ελέγχεται μέσω μιας λίστας ελέγχου πρόσβασης. Ο χρήστης που διαμόρφωσε το CLX Home για την αρχική χρήση προστίθεται πάντα αυτόματα στη λίστα απομακρυσμένης πρόσβασης. Ως προεπιλογή, η απομακρυσμένη πρόσβαση είναι ενεργοποιημένη. L _27 9

10 3. Διαμόρφωση 3 Για την παροχή δικαιώματος απομακρυσμένης πρόσβασης σε άλλο χρήστη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Μεταβείτε στο [Settings Remote access]. 2. Κυλήστε προς τα κάτω, στο τμήμα 'Access control'. 3. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο 'Remote access' είναι ενεργοποιημένο. 4. Επιλέξτε 'Add user'. Ανοίγει η οθόνη 'Add user'. 5. Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στον οποίο θα παρασχεθεί πρόσβαση: Επιλέξτε 'Grant access and notify', όταν πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιλαμβάνει σύνδεσμο προς την εγκατάσταση, για την ενημέρωση του συγκεκριμένου προσώπου. Όταν πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση χωρίς την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, επιλέξτε 'Grant access'. 6. Η Λίστα ελέγχου πρόσβασης ενημερώνεται αυτόματα. Η λίστα ελέγχου πρόσβασης επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέχρι και 10 διαφορετικών χρηστών στο πλαίσιο CLX Home από μια απομακρυσμένη τοποθεσία Διαγραφή υπάρχοντος χρήστη από τη λίστα ελέγχου πρόσβασης Για να διαγράψετε ένα χρήστη από τη λίστα ελέγχου πρόσβασης προχωρήστε ως εξής: 1. Στη λίστα ελέγχου πρόσβασης, επιλέξτε το χρήστη προς διαγραφή. 2. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Αν πατήσετε ΟΚ, ο χρήστης θα διαγραφεί από τη λίστα ελέγχου πρόσβασης. Εικόνα 3.3: Λίστα Ελέγχου Πρόσβασης 10 L _27

11 3. Διαμόρφωση Απενεργοποίηση Απομακρυσμένης Πρόσβασης Για να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση, ορίστε τη ρύθμιση 'Remote access' σε 'Off' (ανατρέξτε στην εικόνα Λίστα Ελέγχου Πρόσβασης). Σημείωση: Όταν η 'Λίστα Ελέγχου Πρόσβασης' είναι κενή ή όταν η απομακρυσμένη πρόσβαση είναι ρυθμισμένη σε 'Off', το προϊόν CLX Home είναι προσβάσιμο μόνο από το τοπικό δίκτυο Πλοήγηση σε Άλλη Παρακολουθούμενη Εγκατάσταση CLX Home Για να πλοηγηθείτε σε μια άλλη παρακολουθούμενη εγκατάσταση CLX Home: 1. Μεταβείτε στο [Settings Remote access Enter address]. 2. Καταχωρίστε το όνομα της εγκατάστασης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Μόλις αποθηκευτεί η διεύθυνση, η σχετική εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί ως η προεπιλεγμένη εγκατάσταση στην οποία θα συνδέεται το Danfoss SolarApp, όταν ανοίγει. Μέσω του στοιχείου μενού ιστορικού, μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε σε εγκαταστάσεις που είχατε επισκεφθεί στο παρελθόν Όνομα εγκατάστασης Το όνομα της εγκατάστασης εμφανίζεται στην κύρια σελίδα στο Danfoss SolarApp. Αυτό το όνομα μπορεί να αλλάξει σε ένα όνομα καθορισμένο από το χρήστη που αποτελείται από ένα μέγιστο αριθμό 30 χαρακτήρων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί χαρακτήρες και κενά διαστήματα Εκπομπές CO2 Η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης CO2 είναι 0,5 Kg ανά kwh. Αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει μέσω του [Settings CO2 emission] Απόδοση Για να αλλάξετε το νόμισμα και την 'Τιμή ανά kwh', μεταβείτε στο [Settings Revenue]. Επί του παρόντος υποστηρίζονται τα νομίσματα Ευρώ, DKK, USD και GBP Διαμόρφωση Ημερομηνίας και Ώρας Όταν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, δεν απαιτούνται αλλαγές στην 'ημερομηνία και ώρα'. Κατά τη χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, η 'ημερομηνία και ώρα' πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα για να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή των δεδομένων Γλώσσα Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εφαρμογές για την τρέχουσα γλώσσα (προς το παρόν υποστηρίζονται μόνο τα Δανικά και Αγγλικά). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του συστήματος, όταν υποστηρίζεται. Διαφορετικά, χρησιμοποιούνται τα Αγγλικά. L _27 11

12 3. Διαμόρφωση Πληροφορίες Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ο αριθμός σειράς και η διεύθυνση MAC, μαζί με τις εκδόσεις λογισμικού και υλικού του πλαισίου CLX Home CLX Αναφόρτωση σε Πύλη Όταν είναι ενεργοποιημένη, το πλαίσιο CLX Home αναφορτώνει αυτόματα τα δεδομένα Πύλης CLX σε καθημερινή βάση (μεσάνυχτα). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 'Off'. Για να προβάλετε τα δεδομένα που αναφορτώθηκαν, δημιουργήστε έναν λογαριασμό και εγγράψτε το CLX Home στη διεύθυνση CLXportal.danfoss.com. Η μεταφόρτωση στην Πύλη CLX είναι προεπιλεγμένα ενεργοποιημένη. 12 L _27

13 4. Εφαρμογή και Δεδομένα 4. Εφαρμογή και Δεδομένα 4.1. Κύρια Σελίδα Κατά την εκκίνηση του Danfoss SolarApp, μετά την αρχική διαμόρφωση και είτε μέσω Smartphone, tablet ή με Η/Υ και πρόγραμμα περιήγησης, εμφανίζεται η ακόλουθη κύρια σελίδα: 4 Εικόνα 4.1: Κύρια Σελίδα Περιμένετε μερικά λεπτά από την ενεργοποίηση του προϊόντος CLX Home για να εμφανιστούν οι σωστές τιμές στην κύρια σελίδα (περιμένετε για την αρχική συλλογή δεδομένων). Η κύρια σελίδα εμφανίζει όλα τα σημαντικά δεδομένα παραγωγής της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου ενός ονόματος εγκατάστασης που έχει οριστεί από το χρήστη και τις ρυθμίσεις τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας. Για τη διαμόρφωση, επισκεφθείτε την ενότητα Ρυθμίσεις. Από την κύρια σελίδα πλοηγηθείτε σε σελίδες με πιο λεπτομερείς πληροφορίες, πατώντας στους μεμονωμένους κύκλους και συνδέσμους: Πατήστε στο 'View production' (μεγάλος κύκλος στην αριστερή πλευρά) για να δείτε γραφήματα με δεδομένα παραγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα Γραφήματα Παραγωγής. Πατήστε στο 'View status' (άνω δεξιός κύκλος) για να δείτε τη λεπτομερή κατάσταση των συνδεδεμένων αντιστροφέων και την τρέχουσα απόδοση ισχύος, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση Εγκατάστασης. L _27 13

14 4. Εφαρμογή και Δεδομένα Πατήστε στο 'View log' (κάτω δεξιός κύκλος) για να δείτε την εξοικονόμηση CO2 της εγκατάστασης, σε σύγκριση με την τυπική παραγωγή ηλεκτρισμού. Δεν συνδέει με κάποια σελίδα αλλά, χρησιμοποιώντας το 'Toggle' ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ της συνολικής εξοικονόμησης CO2 και των συνολικών εσόδων. Πατήστε στο 'Settings' (κάτω δεξιά γωνία) για να περιηγηθείτε σε λεπτομερείς ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Γραφήματα Παραγωγής Το πρώτο γράφημα παρουσιάζει την ημερήσια παραγωγή του αντιστροφεα (ισχύς έναντι ώρας της ημέρας). Σύρετε το γράφημα για να δείτε την παραγωγή διαφορετικών ημερών. Όταν χρησιμοποιείτε το Danfoss SolarApp σε tablet ή σε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, εμφανίζονται βέλη πλοήγησης. Εικόνα 4.2: Ημερήσια Παραγωγή Εάν πατήσετε στα πλήκτρα στο κάτω μέρος της σελίδα, διατίθενται μηνιαία και ετήσια γραφήματα. Εάν αγγίξετε και κρατήσετε το γράφημα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με λεπτομέρειες για το σημείο δεδομένων. Το πλήκτρο μενού συνολικών στοιχείων εμφανίζει τη συνολική παραγωγή, τα συνολικά έσοδα και τη συνολική εξοικονόμηση CO2 σε μορφή λίστας για ολόκληρη την εγκατάσταση. 14 L _27

15 4. Εφαρμογή και Δεδομένα 4 Εικόνα 4.3: Ετήσια Παραγωγή Χωρητικότητα καταγραφής Το CLX Home διαθέτει την ακόλουθη χωρητικότητα καταγραφής: Λεπτομερή Δεδομένα Αντιστροφέα: 34 ημέρες Αθροιστική παραγωγή εγκατάστασης: 12 μήνες Αθροιστική ετήσια παραγωγή: 20 έτη Διάστημα καταγραφής Το CLX Home καταγράφει δεδομένα αντιστροφέα κάθε 10 λεπτά. Τα λεπτομερή δεδομένα αντιστροφέα αναφορτώνονται σε ωριαία βάση στην Πύλη CLX Home (όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία). Το διάστημα καταγραφής και το διάστημα αναφόρτωσης δεν μπορούν να τροποποιηθούν Κατάσταση εγκατάστασης Αυτή η σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των αντιστροφέων που είναι συνδεδεμένοι στο CLX Home μαζί με το όνομα, την τρέχουσα απόδοση ισχύος (σε σχέση με την κατηγορία ισχύος του συγκεκριμένου αντιστροφέα), και τον τρόπο λειτουργίας. L _27 15

16 4. Εφαρμογή και Δεδομένα 4 Εικόνα 4.4: Επισκόπηση Συνδεδεμένων Αντιστροφέων Σημείωση: Το όνομα του αντιστροφέα λαμβάνεται απευθείας από τον αντιστροφέα. Το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει μέσω του Danfoss SolarApp. Για να αλλάξετε το όνομα του αντιστροφέα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του αντιστροφέα Λεπτομερή Δεδομένα Αντιστροφέα Για να εμφανίσετε τα λεπτομερή δεδομένα παραγωγής ενός από τους συνδεδεμένους αντιστροφείς, επιλέξτε το όνομα του συγκεκριμένου αντιστροφέα (ανατρέξτε στην εικόνα όπου επισημαίνεται με κόκκινο βέλος) και θα ανοίξει το παράθυρο λεπτομερειών αντιστροφέα. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα Μονάδα Περιγραφή Όνομα αντιστροφέα - Εμφανίζει το όνομα του αντιστροφέα. Αρ. σειράς - Ο αριθμός σειράς του αντιστροφέα. Έξοδος ισχύος W Η τρέχουσα ισχύς εξόδου. Σημερινή παραγωγή kwh Η σημερινή παραγωγή. Τρόπος λειτουργίας - Ο τρέχων τρόπος λειτουργίας του αντιστροφέα. Τελευταίο συμβάν - Εάν υπάρχει ένα συμβάν αντιστροφέα, εμφανίζεται σε αυτό το σημείο. Τάση δικτύου για κάθε φάση Ένταση δικτύου για κάθε φάση Συχνότητα δικτύου για κάθε φάση V A Hz Η υπάρχουσα τάση δικτύου μετρημένη από τον αντιστροφέα. Για κάθε φάση (αριθμός φάσεων, ανάλογα με τον τύπο αντιστροφέα) (στην πλευρά ΕΡ). Ένταση δικτύου μετρημένη από τον αντιστροφέα. Για κάθε φάση (αριθμός φάσεων, ανάλογα με τον τύπο αντιστροφέα) (στην πλευρά ΕΡ). Συχνότητα δικτύου μετρημένη από τον αντιστροφέα. Για κάθε φάση (αριθμός φάσεων, ανάλογα με τον τύπο αντιστροφέα) (στην πλευρά ΕΡ). Για κάθε είσοδο ΦΒ, εμφανίζεται η τάση ΦΒ που μετριέται από τον αντιστροφέα (πλευρά ΣΡ). Για κάθε είσοδο ΦΒ, εμφανίζεται η ένταση ΦΒ που μετριέται από τον αντιστροφέα (πλευρά ΣΡ). Τάση ΦΒ για κάθε είσοδο V ΦΒ Ένταση ΦΒ για κάθε είσοδο A ΦΒ Προσαρμογή επιπ. ισχύος % Όταν η τρέχουσα απόδοση ισχύος του αντιστροφέα είναι περιορισμένη, η τιμή εμφανίζεται σε αυτό το σημείο. Πίνακας 4.1: Λεπτομερή Δεδομένα Αντιστροφέα 16 L _27

17 5. Τεχνικά δεδομένα 5. Τεχνικά δεδομένα CLX Home Αριθμός αντιστροφέων 3 Τύποι αντιστροφέων DLX, ULX, TLX, TLX+ TLX Pro και TLX Pro+: όταν συνδέονται μέσω RS485 και δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία κύριου αντιστροφέα. Διεπαφές LAN (Ethernet 10/100 Mbit) 2 RJ45 για σύνδεση RS485 στο δίκτυο αντιστροφέων. Απαίτηση καλωδίου: τουλάχιστον cat5e (απαιτείται καλώδιο θωρακισμένου, συνεστραμμένου ζεύγους). Τοπική απεικόνιση/λειτουργία App Περίβλημα 2 τμημάτων μεταλλικό περίβλημα χωρίς ανεμιστήρα για τοποθέτηση σε ικρίωμα (IP20) Βάρος 92 g καθαρό βάρος (χωρίς αξεσουάρ και εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου παροχής ΕΡ) Υγρασία < 80% χωρίς συμπύκνωση Υγρασία περιβάλλοντος Εγκατάσταση εσωτερικού χώρου/ερμαρίου μεταγωγής Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50 C Διαστάσεις (χωρίς βίδες και πλάκα 26 mm, 110 mm, 80, mm (Π, Υ, Β) τοποθέτησης) Ισχύς 9 VDC Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία 1,6 Watt αναμονής 5 L _27 17

18 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 6.1. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 6 Όταν δεν εμφανίζονται συσκευές στη σελίδα ρυθμίσεων, ελέγξτε τα εξής: Το πλαίσιο CLX Home είναι ενεργοποιημένο και έχει συνδεθεί σωστά, όπως περιγράφεται παραπάνω, και οι ενδεικτικές λυχνίες LED αναβοσβήνουν. Για την αρχική διαμόρφωση, ο υπολογιστής, το tablet ή το Smartphone (με εγκατεστημένο το Danfoss SolarApp) πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το CLX Home. 18 L _27

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Εισαγωγή 5 Αποποίηση 5 Λίστα συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 MX610 Series Οδηγός χρήσης Οκτώβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

My Book Live. Εγχειρίδιο χρήστη. Επιτραπέζια εξωτερική μονάδα δίσκου

My Book Live. Εγχειρίδιο χρήστη. Επιτραπέζια εξωτερική μονάδα δίσκου My Book Live Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζια εξωτερική μονάδα δίσκου Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

X950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7558 Μοντέλο(α): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

X950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7558 Μοντέλο(α): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 X950 Series Οδηγός χρήσης Μάρτιος 2013 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7558 Μοντέλο(α): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9

Διαβάστε περισσότερα

My Book Live Duo. Μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό σας «σύννεφο» Εγχειρίδιο χρήστη. Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Book Live Duo

My Book Live Duo. Μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό σας «σύννεφο» Εγχειρίδιο χρήστη. Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Book Live Duo My Book Live Duo Μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό σας «σύννεφο» Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Book Live Duo Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα,

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά X54x. Οδηγός χρήσης. Τύπος μηχανήματος: 7525 Αριθμοί μοντέλων: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Σειρά X54x. Οδηγός χρήσης. Τύπος μηχανήματος: 7525 Αριθμοί μοντέλων: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Σειρά X54x Οδηγός χρήσης August 2009 www.lexmark.com Τύπος μηχανήματος: 7525 Αριθμοί μοντέλων: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...11

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

WD ShareSpace. Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης

WD ShareSpace. Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης WD ShareSpace Σύστημα αποθήκευσης δικτύου Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 1. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο προϊόν. 2. Βγάλτε αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο λογισμικού

DCN multimedia. Συνεδριακό σύστημα. el Εγχειρίδιο λογισμικού DCN multimedia Συνεδριακό σύστημα el Εγχειρίδιο λογισμικού DCN multimedia Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 6 2.1 Κοινό 6 2.2 Πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη. Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου

My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη. Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου My Book World Edition Εγχειρίδιο χρήστη Συστήματα δικτυακής αποθήκευσης με μία ή δύο μονάδες δίσκου Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 1. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά C54x. Οδηγός χρήσης. www.lexmark.com

Σειρά C54x. Οδηγός χρήσης. www.lexmark.com Σειρά C54x Οδηγός χρήσης www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5025 Μοντέλο(α): 210, 230, 410, 430, 43W, 439, n01, n02, dnw, xd1, xd2, dn1, dn2, gd1, gd2, dw1, dw2, dt1, dt2, gt1, gt2 Περιεχόμενα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips HTB3510 HTB3540 HTB3570

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips HTB3510 HTB3540 HTB3570 Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips HTB3510 HTB3540 HTB3570 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

WD My Cloud EX4. Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος. Εγχειρίδιο χρήστη

WD My Cloud EX4. Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος. Εγχειρίδιο χρήστη WD My Cloud EX4 Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, σας παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 MS310 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...7 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα