ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ ΠΑΙ ΙΩΝ Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210, ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ, ΑΡΤΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΠΟΥ ΕΣ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1991 ιδακτορικό δίπλωµα Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Θέµα διατριβής: «Από τον βιοµηχανικό στον πληροφοριακό καπιταλισµό: Μικροοικονοµικές και Μακροοικονοµικές επιπτώσεις της τεχνολογικής επανάστασης» Πτυχίο Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1990 ίπλωµα 5µηνου Σεµιναρίου σε ζητήµατα κατάρτισης Συµβούλων Ανάπτυξης, ΕΛΚΕΠΑ ίπλωµα 7µηνου Σεµιναρίου σε προγραµµατισµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΕΛΚΕΠΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης, Χανιά

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 06/02-σήµερα Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Ηπείρου- Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής. 04/00-06/02 Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Ηπείρου- Τµήµα Λογιστικής. 01/97-04/00 Επιστηµονικός Ερευνητής ΚΕ. ΠΕ. (Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών) µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 10/97-03/99 Μέλος επταµελούς θεµατικής επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για τις κοινωνικές επιστήµες (πολιτική οικονοµία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήµη) που εκπόνησε ένα Εθνικό Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για την Πρωτοβάθµια και την ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, και διατύπωσε προτάσεις για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, λογισµικό) και µέτρων για τη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης µε τη γνώση που παράγεται στα Πανεπιστήµια και τα Κέντρα Έρευνας. 01/98 06/98 Μέλος πενταµελούς επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) που διατύπωσε το περιεχόµενο της διδασκόµενης ύλης του µαθήµατος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Γ Λυκείου. 07/98-03/99 Μέλος πενταµελούς συγγραφικής οµάδας του Υπουργείου Παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) που συνέγραψε το βιβλίο «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ Λυκείου, το οποίο κρίθηκε από οµάδα Πανεπιστηµιακών Καθηγητών. 01/99 09/99 Μέλος τριµελούς συγγραφικής οµάδας του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου ιαρκούς Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Τα βιβλία έχουν κριθεί θετικά και έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Ι ΕΚΕ. Κριτικός Αναγνώστης των κειµένων των συγγραφέων της θεµατικής υποενότητας Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών ιαχείριση Τεχνικών Έργων, του Ανοικτού Πανεπιστηµίου, από εκέµβριο Οκτώβριος Το βιβλίο έχει εκδοθεί από το ΕΑΠ. Μέλος πενταµελούς οµάδας για τη σύνταξη του «οδηγού κατάρτισης» της ειδικότητας Στέλεχος Χρηµατιστηριακών Εργασιακών Του ΟΕΕΚ(ΙΕΚ), από Νοέµβριο Απρίλιον 2001.

3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος, από τον Νοέµβριο του Μάρτιο 1999, του ΚΕΚ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, για τον σχεδιασµό και την οργάνωση του περιεχοµένου των οικονοµικών σεµιναρίων Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης(ΚΕΚ) της εταιρίας κατάρτισης MEDIT, για την οργάνωση του περιεχοµένου των οικονοµικών σεµιναρίων. Υπεύθυνος Σπουδών, , του Εκπαιδευτικού Οργανισµού Μάργαρης Οδ. Θεσσαλονίκη. Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος και Ελεγκτής του Ισολογισµού, από το , της Ανώνυµης Εταιρίας το ΜΕΛΛΟΝ ΑΕ- ΕΜΠΟΡΙΑ. Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος και Ελεγκτής του ισολογισµού το 1996, της SIMPLΕSOFT AEBE Συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Επιστηµονικός Υπεύθυνος της έρευνας «ιάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας», για τους απόφοιτους του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Βαλκανιολόγοι Τεκµηριωτές», Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Επιστηµονικός Συνεργάτης (έµµισθος) σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα (βλέπε ερευνητική εµπειρία). 01/00 σήµερα Επιστηµονικός Υπεύθυνος της σειράς Επιστήµη και Κοινωνία, εκδόσεις «Πατάκης». ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επίκουρος Καθηγητής (Έκτακτο Εκπ/κό Προσωπικό), , στο Τµήµα Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, για τη διδασκαλία του µαθήµατος ιεθνές Εµπόριο. Επιστηµονικός Συνεργάτης, 8/10/96-5/01/97, στο Τµήµα Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: ιεθνές Εµπόριο, Time Management και για την παρακολούθηση πτυχιακών εργασιών. Επίκουρος Καθηγητής ( ιδασκόµενα µαθήµατα: Μικροοικονοµική θεωρία, Μακροοικονοµική ανάλυση, Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων) στο ΤΕΙ Ηπείρου, Απρίλιος σήµερα Καθηγητής (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και Ακαδηµαϊκός Γραµµατέας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, στο γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στη ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών

4 (οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισµών, διοίκηση παραγωγής, µέτρηση παραγωγικότητας, οργανωσιακή θεωρία και συµπεριφορά, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού)» Επίκουρος Καθηγητής (Π.. 407) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τµήµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εαρινό εξάµηνο. ιδασκόµενο µάθηµα «ιεθνές Εµπόριο Αγροτικών Προϊόντων» ιδάσκων στο Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής «Εφαρµοσµένη Αγροοικολογία» του Παν/µίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου. ιδασκόµενο µάθηµα «Εµπόριο Αγροτικών Προϊόντων». 12/98-04/99 Συγγραφέας του βιβλίου «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης» του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου «Εισαγωγή στη ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών». 06/99-03/01 Συγγραφέας του βιβλίου «Σύγχρονες Οικονοµικές ραστηριότητες» της Β Λυκείου (ΤΕΕ), το οποίο εκδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ. 05/01 Μέλος Ειδικής Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ που διατύπωσε τα θέµατα Πανελλαδικών εξετάσεων στο µάθηµα της Οικονοµίας για την εισαγωγή στα ΤΕΕ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ICBS-business college (Θεσ/κη ) ιδασκόµενα µαθήµατα:μικροοικονοµική θεωρία Ι και ΙΙ, Μακροοικονοµική θεωρία, Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Χρήµα- Τράπεζες. 2. Κολέγιο Τσακάλου (Θες/κη ) για την διδασκαλία του µαθήµατος ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ο ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Θες/κης ( ) για την διδασκαλία του µαθήµατος ιεθνείς Εµπορικές Σχέσεις. 4. Φροντιστήρια «Βασιλειάδη» και «Γκατζούλη» ( Θες/κη ). 5. Εισηγητής σε σεµινάρια- διαλέξεις (βλέπε σεµινάρια). ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

5 11/01-σήµερα Προϊστάµενος του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου Υπεύθυνος του Προγράµµατος (ΕΠΕΑΕΚ) της Πρακτικής Ασκησης του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Υπεύθυνος του Προγράµµατος (ΕΠΕΑΕΚ) «Αναµόρφωση Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών» του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου. 03/02 σήµερα Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης του Παραρτήµατος Πρέβεζας και εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου 09/02- σήµερα ιευθυντής σύνταξης του επιστηµονικού Περιοδικού «Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών» το οποίο εκδίδεται από το ΤΕΙ Ηπείρου σήµερα ιευθυντής της επιστηµονικής σειράς «Επιστήµη και Κοινωνία» των εκδόσεων Πατάκη Ακαδηµαϊκός Γραµµατέας του Προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Εισαγωγή στη ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. 01/01 Μέλος οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων του Τµήµατος ΕΛΑΣΕ του ΤΕΙ Ηπείρου. 05/01 Μέλος της Επιστηµονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του ιεθνούς Συνεδρίου «Οι προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Αναπτυγµένων Περιοχών της Ευρώπης», το οποίο οργανώθηκε από το ΤΕΙ Ηπείρου. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Από τον Βιοµηχανικό στον Πληροφοριακό Καπιταλισµό, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, «Οι κλάδοι της ζυθοποιίας, προϊόντων ποτοποιίας και διατηρηµένων λαχανικών, ετοίµων φαγητών και ιχθυρών και οι προοπτικές ανάπτυξής τους».την έρευνα ( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε ο ΕΟΜΜΕΧ σε 6µελή ερευνητική

6 οµάδα της ΑΒΣΘ, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Χατζηπροκοπίου και στην συµµετείχα. 3. «Η στασιµότητα της Ελληνικής Οικονοµίας». Την έρευνα ( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών της ΑΒΣΘ µε επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Χατζηπροκοπίου και στην οποία συµµετείχα. Μέρος της Έρευνας, «Το ποσοστό Κέρδους στην Ελληνική βιοµηχανία», παρουσιάστηκε το 1984 στο Κέντρο Μεσογειακών Ερευνών. 4. «ιαχυµένη εκβιοµηχάνιση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θες/κης και στην ευρύτερη περιοχή Θες/κης και οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη της πόλης». Την έρευνα ( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε ο οργανισµός ρυθµιστικού Θες/κης σε 4µελή οµάδα καθηγητών ((Λ.Λαµπριανίδης, Κ.. Χατζηµιχάλης, Ζ. Χρονάκη, Ντ. Βαίου) στην οποία συµµετείχα ως επιστηµονικός συνεργάτης. Η έρευνα αποτελείται από 4 τόµους. 5. «Τοπική ανάπτυξη στην ορεινή Ελλάδα: Η περίπτωση της Κοινότητας Προυσσού Ευρυτανίας». Την έρευνα χρηµατοδότησε και ανέθεσε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΠΕΤΡΑ Ι σε 4µελή ερευνητική οµάδα, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Γ. Καραµπελιά και στην οποία συµµετείχα. 6. «Το µέλλον της Βιοµηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα και οι προοπτικές ανάπτυξης της περιφέρειας αυτής». Την έρευνα ( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε το Ερωπαικό πρόγραµµα FAST στους Καθηγητές Λ. Τσουλουβή, Μ. Πετµεζίδου και συµµετείχα σε αυτήν ως επιστηµονικός συνεργάτης. 7. «Ο κλάδος µικροηλεκτρονικής και software house στη Βόρεια Ελλάδα. Την έρευνα (( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε το Πανεπιστήµιο Κρήτης (τµήµα Κοινωνιολογίας) στην Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Πετµεζίδου και συµµετείχα ως επιστηµονικός συνεργάτης. 8. «Σχέσεις παράδοσης και εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα- Η δυναµική των µετασχηµατισµών της Ελληνικής κοινωνίας». Την έρευνα ( ) χρηµατοδότησε και ανέθεσε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε 5µελή ερευνητική οµάδα, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Κοινωνιολογίας Ν. Κατριβέση, στην οποία συµµετείχα ως επιστηµονικός συνεργάτης. 9. «Οικονοµικό παρατηρητήριο για την ανάπτυξη των Βαλκανίων και των παρευξείνων χωρών. Έρευνα (1997) του ΚΕΠΕ µε επιστηµονικό Υπεύθυνο την Β. Οικονοµοπούλου και στην οποία συµµετείχα.

7 10. «Αξιολόγηση του ΚΠΣ ΙΙ, Βασικοί Προσανατολισµοί για το ΚΠΣ ΙΙΙ» Έρευνα (1997) που ανατέθηκαν στο ΚΕΠΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και στην οποία συµµετείχα (και ιδιαίτερα στο σκέλος για το ΠΕΠ Ηπείρου). 11. «ιάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας για τους απόφοιτους του µεταπτυχιακού προγράµµατος-βαλκανιολόγοι-τεκµηριωτές». Έρευνα (1998) του Ιονίου Πανεπιστηµίου, από κοινού µε τον Μ. Χλέτσο, στην οποία συµµετείχα ως επιστηµονικός υπεύθυνος. 12. «Ποιότητα ζωής φοιτητών/τριων στα περιφερειακά Πανεπιστήµια και ΤΕΙ».Έρευνα ( ) του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ) που ανατέθηκε σε 4µελή ερευνητική οµάδα του ΚΕΠΕ στην οποία συµµετείχα Μέλος της επιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία συνέταξε ( ) το action plan του Τµήµατος στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (διεύρυνση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). 14. Μέλος της επιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία πραγµατοποίησε ( ) την αξιολόγηση ου Τµήµατος στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (διεύρυνση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). 15. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου ( σήµερα) για την εκπόνηση έρευνας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών µε θέµα «Τουριστική Υποδοµή της Περιφέρειας Ηπείρου». ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΒΛΙΑ 1. «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης: προς ένα πράσινο καπιταλισµό». Εναλλακτικές Εκδόσεις, «Οι βιοµηχανίες της γνώσης και της πληροφορίας: κριτική στην κοινωνία της πληροφορίας».εναλλακτικές Εκδόσεις, «Η φτώχεια των Εθνών: κοινωνία των δύο τρίτων ή ριζική µείωση του χρόνου εργασίας;» Εναλλακτικές Εκδόσεις, «Ανεργία: Μύθοι και Πραγµατικότητα», Εναλλακτικές Εκδόσεις, «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές», Πατάκης, «Μύθοι και Πραγµατικότητα στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης», Πατάκης, «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, 1999.

8 8. «Σύγχρονες Οικονοµικές ραστηριότητες», Υπουργείο Παιδείας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Οικονοµία και Καταναλωτής», Υπουργείο Παιδείας Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, «Αρχές Οικονοµίας», Πατάκης, «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», Πατάκης, «Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων», Πατάκης, «Η Εργασία στον 21 ο Αιώνα», Ειδική Εκδοτική, «Οικονοµικό Παρατηρητήριο 95: Βαλκάνια και Παρευξείνιες Χώρες», ΚΕΠΕ, «Σύγχρονα Ρεύµατα στις Κοινωνικές Επιστήµες», αρδανός, Αθήνα ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Άρθρα σε περιοδικά 1. «Βορράς Νότος: το τεχνολογικό χάσµα διευρύνεται». Κοινωνία και Φύση (ελληνική έκδοση του Society and Nature) No 7,, «Ανθρώπινο κεφάλαιο- τεχνολογία και ενδογενής τοπική ανάπτυξη σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον». Νέα Οικολογία, Νο «Οι διεθνείς Τεχνολογικές εξελίξεις, στο έτοιµο ένδυµα υπονοµεύουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της εγχώριας παραγωγής».επετηρίδα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, «Η παγκοσµιοποίηση της παραγωγής, των αγορών και της τεχνολογίας»..οικονοµικά Χρονικά (έκδοση του οικονοµικού επιµελητηρίου της Ελλάδος), Νο «Τοπική ανάπτυξη στην ορεινή Ελλάδα». Τόπος (Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών µελετών) Νο «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης: οι επιπτώσεις στο περιβάλλον µετά τη συνθήκη του Μάαστριχ».Ουτοπία, Νο 26, Οκτ Από τις κοινωνίες της παραγωγής στις κοινωνίες της πληροφορίας: Η ανάδυση νέων µορφών πλούτου».αγορά χωρίς σύνορα, Τ.4, «Η θεολογία της ανάπτυξης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 95, «Μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της παγκόσµιας ανάπτυξης προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας;» Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τριµηνιαία Επιθεώρηση του Ινστιτούτου ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Τόµος 2, Τεύχος 3, 1997.

9 10. «Η εργασία ως ιστορική οντολογική κατηγορία», Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τεύχος 12, Οκτώβριος «Ο φετιχισµός της ανάπτυξης και ο τεχνολογικός ντετερµινισµός στο σχήµα βάση εποικοδόµηµα». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Έκδοση του ΕΚΚΕ, τ.82, «Η γνώση ως µοχλός ανάπτυξης», Επιθεώρηση Παραγωγικότητας του ΕΛΚΕΠΑ, Τ «ιεθνοποίηση της οικονοµίας και Περιβαλλοντική Υποβάθµιση»,Αγορά χωρίς Σύνορα, Τριµηνιαία Επιθεώρηση του Ινστιτούτου ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Τόµος 3, Τεύχος 1, Ιούνιος «Το Νέο µέσα στο παλαιό ως προϋπόθεση για ένα εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης». Ουτοπία, Νο 12, Οκτ «Employment policies in the transitional economies of central Europe». Άρθρο από κοινού µε τον Λ. Ζάραγκα, Βήµα των ιεθνών Σχέσεων, Τεύχος 8, Εκδόσεις Παπαζήση, «Οι παραγωγικές γνώσεις και η στρατηγική της δια βίου εκπαίδευσης». Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 11, «Συστήµατα χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις». Άρθρο από κοινού µε τον Λ. Ζάραγκα, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 12, «Εναλλακτικά συστήµατα αµοιβών, αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και παραγωγικότητα». Άρθρο από κοινού µε τον Λ. Ζάραγκα, που έχει κριθεί δηµοσιεύσιµο (1999) σε τιµητικό τόµο του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 19. «Κοινοτικά κονδύλια και ανάπτυξη: Αποτέλεσµα του ΚΠΣ-ΙΙ και προδιαγραφές του ΚΠΣ ΙΙΙ για την περιοχή της Θράκης», Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Review of Decentralization Local Government and Regional Development), Τεύχος 12, «The globalization of financial Capital and the Disorganization of Production». Άρθρο από κοινού µε τον Β. Καφούρο, που έχει κριθεί δηµοσιεύσιµο ( ) στο Economies et Society. 21. «Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και την ανεργία: ιεθνές και Ευρωπαϊκή Εµπειρία». Άρθρο από κοινού µε τον Λ. Ζάραγκα, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 14, 1999.

10 22. «Μύθος ή πραγµατικότητα η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια;» Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο Hellenews (έκδοση µε την συνεργασία της εφηµερίδας ΕΞΠΡΕΣ), Σεπτ «Η Τεχνολογική Ανεργία»,. Οικονοµικά χρονικά, έκδοση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, τ Οι νέες οικονοµίες ελίτ στη µεταβιοµηχανική κοινωνία της πληροφορίας», Νέα Κοινωνιολογία, τ «Η πολιτική οικονοµία των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια: η περίπτωση της Ελλάδας», Άρθρο από κοινού µε τον Χ. Κόλλια, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, Μάιος Άρθρα σε ηµοσιευµένα Πρακτικά Συνεδρίων 1. «Η Νέα σχέση πανεπιστηµίου-επιχειρήσεων και κράτους: Η παραγωγλη άυλων εµπορευµάτων». Εισήγηση στο Β Συνέδριο του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα για το «Το Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα σήµερα», Νοεµβ Η εισήγηση έχει συµπεριληφθεί στα πρακτικά που έκδωσε το ίδρυµα. 2. «The insertion of Greece to the International Division of labour and internal spatial and economic deseguilibrium»,. Εισήγηση στο International seminar «Undefended cities and regions facing the European order»,lemnos island, 27August-1 Sept Η εισήγηση έχει συµπεριληφθεί σε βιβλίο που έκδωσε η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. 3. «Προς ένα κοινωνικά εγγυηµένο ισόβιο εισόδηµα». Εισήγηση στο Γ συνέδριο του ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα για τις «διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήµερα», Νοµβ Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 4. «Το σύστηµα παραγωγής just-in-time µε ολικό έλεγχο ποιότητας και ανθρωποκεντρική οργάνωση». Εισήγηση στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Οικονοµολόγων Θες/κης, 1994, µε θέµα «Τεχνολογία Ανάπτυξη-Επιχείρηση». Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 5. «Τεχνολογική εξέλιξη-τάση του ποσοστού κέρδους και ανάπτυξη». Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα «Κοινωνία, Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της παραγωγής», Οκτ Η εισήγηση έχει συµπεριληφθεί σε βιβλίο που έκδωσε η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου (εκδόσεις Παπαζήσης).

11 6. «The repercussions of the new C.A.P. on farmer s income and development in Greece and the EC». Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο (Σεπτ. 1993, Σύρος) για «Geographies of Integration geographies of inequa lity in post- Maastricht Europe».Το συνέδριο διοργάνωσαν: The Department of urban and regional planning, A.U.T., Department of urban and regional planning N.T.U., The Faculty of economic sciences, University of Makedonia. 7. «Τηλεργασία: προκαπιταλιστικές µορφές παραγωγής σε µεταµοντέρνους καιρούς». Εισήγηση στο 6 ο συνέδριο του ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα, για «Τα αίτια και τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισµού». Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 8. «Immigration in rural labour Market: the case of Greece». Εισήγηση των Μ. Chletsos and C. Naxakis στο International seminar «Local Responses Global Integration» Chania, Αugust Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 9. «Αποτελέσµατα του ΚΠΣ-ΙΙ και προδιαγραφές του ΚΠΣ-ΙΙΙ για την περιοχή της Θράκης». Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ταµείον Θράκης µε θέµα «Θράκη-Βαλκάνια, 2000µ.χ.». Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 10. «Κοινωνία της πληροφορίας: Νέες παραγωγικές και επιχειρηµατικές δοµές». Εισήγηση στο 7 ο συνέδριο (Απρίλιος 1999) του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα για τις οικονοµικές δοµές και σχέσεις εξουσίας στη σηµερινή Ελλάδα» Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. 11. «Κοινωνία της πληροφορίας και περιφερειακή ανάπτυξη».εισήγηση στο επιστηµονικό συνέδριο ( εκ. 1999) του ΤΕΙ Ηπείρου, Παράρτηµα Ηγουµενίτσας, για την «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη». Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. «Παγκοσµιοποίηση και ενδογενής τοπική ανάπτυξη». ιεθνές συνέδριο (2001), Τµήµα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου µε θέµα «Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερων αναπτυγµένων περιοχών της Ευρώπης». Η εισήγηση έχει δηµοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ

12 Συµµετείχα µε ανακοίνωση στα ακόλουθα συνέδρια, χωρίς την έκδοση πρακτικών. 1. «Οικονοµικοί και κοινωνικοί δείκτες υπανάπτυξης στο νοµό Ευρυτανίας». Εισήγηση σε συνέδριο (Οκτ. 1990) που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ΠΕΤΡΑ για τις «Προϋποθέσεις ανάπτυξης της ορεινής Ελλάδας». 2. «Τα Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής και οι αυτόνοµες οµάδες εργασίας». Εισήγηση στο 9 ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΕΕ και του ΕΛΚΕΠΑ, 22 Νοεµβ. 1991, µε θέµα «Στρατηγική-Συστήµατα-Ανταγωνιστικότητα». 3. «Το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος». Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε (1992) ο επιστηµονικός Οργανισµός ΚΡΙΚΟΣ, το ΤΕΕ, το ΑΠΘ και το Υπουργείο Μακεδονίας, για την «προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µπροστά στο 2000». 4. «Η κριτική της πολιτικής οικονοµίας». Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Σεπτ. 1992) για: «Η αναδροµή στον Μαρξ, το νόηµα της Μαρξιστικής σκέψης στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία». 5. «Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και το περιβάλλον». Εισήγηση σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ιούνιος «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης, η περιφέρεια και ο τρίτος κόσµος». Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Σεπτ.1992) για: Ευρώπη: Ιδέες, συλλογικές νοοτροπίες και πραγµατικότητες». 7. «Employment policies in the transitional economies of Central Europe». Εισήγηση από κοινού µε τον Λ. Ζάραγκα στο «European Environmental Research Network Conference», Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο, «Θράκη: Ενδογενής ανάπτυξη ή κρατική προστασία;», Εισήγηση σε συνέδριο που διοργάνωσε η AIESEC και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, για την «Θράκη στο κατώφλι του 2000», Μάρτιος ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1. Εισηγητής στοιχείων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και εισαγωγής στην πολιτική οικονοµία, στους νέους του Προυσσού Ευρυτανίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος ΠΕΤΡΑ που χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 1991.

13 2. Εισηγήσεις σε θέµατα, Τεχνολογία-νέες µορφές απασχόλησης, θεσµοί συµµετοχής και κοινωνική χάρτα στην ΕΟΚ, Το κράτος ως ρυθµιστής και εργοδότης, στα πλαίσια προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης των συνδικαλιστικών µελών της ΟΤΟΕ. Το πρόγραµµα χρηµατοδότησε η ΕΟΚ, η ΟΤΟΕ και ο ΟΑΕ, το Σειρά εισηγήσεων γύρω από θέµατα, νέων µορφών απασχόλησης, νέων µορφών οργάνωσης και εργασίας, τευλορισµού φορντισµού και νέου τεχνολογικού µοντέλου, στα πλαίσια επιδοτούµενου σεµιναρίου του ΕΛΚΕΠΑ (1992) για απόφοιτους Πανεπιστηµίου. 4. Σειρά εισηγήσεων γύρω από θέµατα Μικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων και αναπτυξιακής πολιτικής, αποκέντρωσης του ευτερογενούς τοµέα παραγωγής, στα πλαίσια επιδοτούµενου σεµιναρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για απόφοιτους πανεπιστηµίου, χρηµατοδοτούµενου από τον ΟΑΕ, το Σειρά εισηγήσεων γύρω από θέµατα εργασιακών σχέσεων και ανθρωποκεντρικών συστηµάτων παραγωγής, στα πλαίσια επιδοτούµενου σεµιναρίου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για Βορειοηπειρώτες, χρηµατοδοτούµενου από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Intereg, το ιάλεξη, Φεβρ. 1997, στα πλαίσια των εσωτερικών διαλέξεων των επιστηµονικών ερευνητών του ΚΕΠΕ µε θέµα «Μύθος ή πραγµατικότητα η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια;». 7. Σειρά εισηγήσεων γύρω από θέµατα προσδιορισµού µισθών, πολιτικών απασχόλησης και επιπτώσεων του δηµογραφικού προβλήµατος στην ανεργία, στα πλαίσια επιδοτούµενου σεµιναρίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Discussion papers µε θέµα «Μύθος ή πραγµατικότητα η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια;» ΚΕΠΕ, «Σηµερινή κατάσταση των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων: Αίτια και προοπτικές ανάπτυξης». Τη µελέτη (1983) αυτή εκπόνησα στα πλαίσια πανελλαδικού διαγωνισµού µελετών, φοιτητών οικονοµικών σχολών, για τις ΜΜΕ, που προκήρυξε ο ΕΟΜΜΕΧ και µου απενεµήθη χρηµατικός έπαινος. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

14 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2. ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ» ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Ελληνικά (µητρική γλώσσα) 2. Αγγλικά ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Η διδακτορική µου διατριβή αναφέρεται στην διδακτορική διατριβή, «Επιστηµονική αντίληψη του ορεινού χώρου στις κοινωνικές επιστήµες». Β. Πολίτης, Πανεπιστήµιο Ναντέρ, Γαλλία. 2. Η µονογραφία «Η οικολογικοποίηση της Ανάπτυξης: Προς ένα Πράσινο Καπιταλισµό», αναφέρεται (βιβλιοκρισία) στη Νέα Οικολογία, Νο 95, σελ. 52, από τον Γ. Σακιώτη και στο Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, από τον Σ. Μπαλιά Νο 14 (σελ ). Επίσης περιλαµβάνεται στην βιβλιογραφία του βιβλίου, «Η αρχαιολογία της ανάπτυξης» Μ. Μοδινός, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, 1996, σελ. 128, 190 και στην βιβλιογραφία του άρθρου «Η σχέση ανθρώπου φύσης και η ιστορική σηµασία της εργασιακής θεωρίας της αξίας», Γ. Λιοδάκης, Ουτοπία, Οκτ. 98, σελ Η έρευνα «Η στασιµότητα της Ελληνικής Οικονοµίας», αναφέρεται στη βιβλιογραφία του βιβλίου «Υπεραξία, οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και κέρδος στην ελληνική βιοµηχανία», Λιανός θ., Εκδ. Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας- Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, 1992.

15 4. Το άρθρο, «Βορράς-Νότος: το τεχνολογικό χάσµα διευρύνεται», αναφέρεται στο άρθρο «Το κυρίαρχο οικονοµικό παράδειγµα και ο πραγµατικός κόσµος», Digesta, επιστηµονικό περιοδικό του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 5. Η µονογραφία, «Οι βιοµηχανίες της γνώσης και της πληροφορίας: κριτική στην κοινωνία της πληροφορίας» αναφέρεται (βιβλιοκρισία) στα Οικονοµικά Χρονικά του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, Ιούνιος 1996, σελ. 65, στην Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης (1997) και στη βιβλιογραφία του βιβλίου «Στα µονοπάτια της ουτοπίας», Γ.Καραµπελιάς, Εκδ. Λιβάνης, 1996, σελ Η µονογραφία «Η φτώχεια των εθνών: Κοινωνία των δύο τρίτων ή ριζική µείωση του χρόνου εργασίας;» αναφέρεται (βιβλιοκρισία) στην εφηµερίδα Βήµα, Ιούνιος 1997, στο περιοδικό Άρδην, εκ. 1997, στο περιοδικό Ουτοπία, Οκτ. 97, σελ , από τον Μ. Χλέτσο και στην βιβλιογραφία των άρθρων: Κοινωνική πολιτική και αγορά εργασίας (Μ. Χλέτσου), σελ.18,τάσεις κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα (Γ. Λιοδάκης), σελ. 10,12, που αποτελούν εισηγήσεις στο ιεθνές Συνέδριο (1997) «Κοινωνία των 2/3» και περιλαµβάνονται στον τόµο που έκδωσε το Συνέδριο. Επίσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία του άρθρου «Ο εναλλακτικός προβληµατισµός µπροστά στο ζήτηµα της ανεργίας και της φτώχειας», Χ. ερβίση-καµπά, Τετράδια του ΙΝΕ, τ.14-15, Σεπτ. 1998, σελ. 93, Η έρευνα «ιαχυµένη εκβιοµηχάνιση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης», στην οποία συµµετείχα, αναφέρεται στην βιβλιογραφία των: Hadjimichalis C. and Vaiou D., 1990, Whose Flexibility, Capital and Class, 42 σελ. 87,95,106. Ανδρικοπούλου Ε. 1990, «Βιοµηχανικές δοµές και τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του 80», Τόπος 1, σελ. 64,78. Perrons D., 1992, «The regions in the single market. Cities and regions in the New Europe», Belhaven Press, London, σελ Λώλος Σ., Παπαγιαννάκης Λ., 1993, Η Ελληνική βιοµηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ακαδηµία Αθηνών, σελ Πελαγίδης Θ., 1995, Η σκοτεινή πλευρά της εργασιακής ευελιξίας, Τόπος 9, σελ.103,104, Το βιβλίο «Ανεργία: Μύθοι και πραγµατικότητα», στο οποίο περιέχεται το άρθρο µου «Ανάπτυξη- Τεχνολογική µεταβολή και ανεργία», αναφέρεται (βιβλιοκρισία) στην Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, από τον Θ. Κουτρούκη, Τ.13,1998,ΣΕΛ

16 9 Τα βιβλία: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, Οικονοµία και Καταναλωτής, Εισαγωγή στη ιοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισµών, έχουν κριθεί ευµενώς από οµάδες κριτών (Καθηγητές Πανεπιστηµίου και ειδικούς εµπειρογνώµονες) του Υπουργείου Παιδείας. 10 Το άρθρο «Η Τεχνολογική ανεργία αναφέρεται στην βιβλιογραφία του άρθρου «Κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών»,. Κατσορίδας, Ενηµέρωση (επιστηµονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α Ε Υ), Νοεµβ. 1997, σελ Το άρθρο «ιεθνοποίηση της οικονοµίας και περιβαλλοντική υποβάθµιση» αναφέρεται στη βιβλιογραφία του βιβλίου «ο µύθος της παγκοσµιοποίησης»,. Κατσορίδας, 1999, σελ Το άρθρο «ιεθνοποίηση της οικονοµίας και περιβαλλοντική υποβάθµιση αναφέρεται στο άρθρο «rural policy and its effects on economic Grouth: an evidence from oecd countries», Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τ.1, Η µονογραφία «Η φτώχεια των εθνών», αναφέρεται στο άρθρο «Άτυπη απασχόληση, συνθήκες εργασίας, και επιχειρηµατικά σύµφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τ.1, To άρθρο «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης: Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον µετά την συνθήκη του Μάαστριχ», αναφέρεται στο άρθρο «Is Marketing environmentally friendly or Harmfnl;», Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τ.1, Το βιβλίο «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης : προς ένα πράσινο καπιταλισµό», αναφέρεται στο άρθρο «Is Marketing enviroumentaly friendly Harmfnl;», Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τ.1, Το βιβλίο «Βασικές αρχές οργάνωσης και ιοίκησης», αναφέρεται στο άρθρο «The relationship between strategy and planning»,επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τεύχος Το άρθρο «Η νέα σχέση Πανεπιστηµίου-Επιχειρήσεων και κράτους: Η παραγωγή άυλων εµπορευµάτων», αναφέρεται στο άρθρο «Ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογικής εκπαίδευσης» Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα «Ιδεολογικά ρεύµατα και τάσεις της διανόησης στη σηµερινή Ελλάδα» (2002)

17 18 Το άρθρο «Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και την ανεργία», αναφέρεται στο άρθρο «Ανεργία: ένα κοινωνικό πρόβληµα αλλά και πρόβληµα της αγοράς εργασίας», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τ..17, 2000.Επίσης αναφέρεται στο βιβλίο «Εργασιακές σχέσεις και Ευρωπαϊκή ενοποίηση», ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 19 Το άρθρο «Κοινωνία της πληροφορίας, Ανοικτή Εκπαίδευση και Περιφερειακή ανάπτυξη», αναφέρεται στο άρθρο «Συγχωνεύσεις και εξαγορές τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων», Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τεύχος Το βιβλίο «Μετανάστες και Μετανάστευση»,αναφέρεται (βιβλιοκριτική) στην Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τ Το άρθρο «Οι παραγωγικές γνώσεις και η στρατηγική της δια βίου εκπαίδευσης» αναφέρεται στο άρθρο «Σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τ.19, Το άρθρο «Βορράς-Νότος: Το τεχνολογικό χάσµα διευρύνεται», αναφέρεται στο βιβλίο «Αναζητώντας και διαπιστώνοντας :κείµενα οικονοµικού προβληµατισµού», Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Εκδόσεις Παπάζογλου, Τα βιβλία «Η φτώχεια των εθνών», «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης» και «Ανεργία, µύθοι και πραγµατικότητα» αναφέρονται στο βιβλίο «Αναζητώντας και διαπιστώνοντας», Γ.Χατζηκωνσταντίνου, Παπάζογλου, Το βιβλίο «Η οικολογικοποίηση της ανάπτυξης: προς ένα πράσινο καπιταλισµό», αναφέρεται στον τόµο των πρακτικών του Α ιεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου. 25 Το άρθρο «Η νέα σχέση Πανεπιστηµίου, Επιχειρήσεων και Κράτους», αναφέρεται στον τόµο των πρακτικών του Α ιεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου. 26 Το άρθρο «Κοινωνία της πληροφορίας- Ανοικτή Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη» αναφέρεται στον τόµο των πρακτικών του

18 Α ιεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου. 27 Το βιβλίο «Οι βιοµηχανίες της γνώσης και της πληροφορίας», αναφέρεται στο βιβλίο «Η εργασία στον 21 ο αιώνα», Ειδική Εκδοτική, Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( ΜΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ) 1. 01/09/ /12/2005, ερευνητής και επιστηµονικός υπεύθυνος µε αµοιβή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Πρακτική άσκηση σπουδαστών τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής», Χρηµατοδότηση από Γ ΚΠΣ /09/ /11/2006, ερευνητής και επιστηµονικός υπεύθυνος µε αµοιβή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής», Χρηµατοδότηση Γ ΚΠΣ /04/ /12/2005, ερευνητής και επιστηµονικός υπεύθυνος µε αµοιβή του ερευνητικού έργου «Αποτίµηση αναπτυξιακών επιπτώσεων των ΚΠΣ, του Τ.Σ. και των κοινοτικών πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια Ηπείρου και διαµόρφωση πρότασης για την συγκρότηση νέου αναπτυξιακού προγράµµατος», Χρηµατοδότηση Περιφέρεια Ηπείρου /11/ /11/2006, ερευνητής µε αµοιβή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου», Χρηµατοδότηση Γ ΚΠΣ /09/ /11/2006, ερευνητής µε αµοιβή στο ερευνητικό πρόγραµµα του Γραφείου ιασύνδεσης του Παραρτήµατος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου «Οδηγός περιγραφής επαγγελµάτων-αυτοαπασχόλησης κατά ειδικότητα του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής», Χρηµατοδότηση Γ ΚΠΣ. ΑΥΤΟ ΥΝΑΜΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ 1. 06/11/2003- σήµερα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. ( ιδασκόµενα µαθήµατα: Μακροοικονοµική, Σεµινάριο

19 τελειοφοίτων, Οικονοµικά της Εργασίας, Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής, Οικονοµία της Γνώσης και Νέα Τεχνολογία) 2. 01/10/ /08/2004, Επίκουρος Καθηγητής (µε συµβ. 407) στο τµήµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. ( ιδασκόµενα µαθήµατα : ιεθνές Εµπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Αγροτικό Χώρο, Χρηµατοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων) 3. Σεπτέµβριος 2005 Φεβρουάριος 2006, Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Τηλεπικοινωνίες» του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε συνεργασία µε το τµήµα Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου ( ιδασκόµενο µάθηµα: Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας) ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Χ. Ναξάκης, Κοινωνική οικονοµία και εναλλακτική προοπτική. Επιστηµονικό Συνέδριο του Τµήµατος ΣΣΟΕ του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ιούνιος Wasily Kafouros and Haris Naxakis (κύριος ερευνητής), The Globalisation of Financial Capital and the Disorganization of Production, to be published in forthcoming issue of ECONOMIE ET SOCIETE. 3. Χ. Ναξάκης, Το ΑΕΠ ως δείκτης ψευδούς ευηµερίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστηµών, Τεύχος Χ. Ναξάκης, Παγκοσµιοποίηση και νέα οικονοµία, Αρχείον Οικονοµικής Ιστορίας, Τεύχος 1, Τόµος XV, Ιανουάριος Ιούνιος Χ. Ναξάκης, Η οικονοµία της γνώσης Η περίπτωση της Ελλάδας, στο: Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής οικονοµίας, Εκδόσεις Πατάκης, Σειρά Επιστήµη και Κοινωνία, Αθήνα 2005, σελ Χ. Ναξάκης, Παγκοσµιοποίηση : Μύθοι και πραγµατικότητα, στο: Μύθοι και πραγµατικότητα την εποχή της παγκοσµιοποίησης, Εκδόσεις Πατάκης, Σειρά Επιστήµη και Κοινωνία, Αθήνα 2003, σελ Χ. Ναξάκης, και Λ. Ζάραγκας, Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και την ανεργία : ιεθνής και ευρωπαϊκή εµπειρία, στο : Η εργασία στον 21 ο αιώνα, Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, σελ Χ. Ναξάκης, Εργασία: Άϋλη, ευέλικτη, καθολική και νοµαδική, στο : Το µέλλον της εργασίας Σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις, Εκδόσεις Πατάκης, Σειρά Επιστήµη και Κοινωνία, Αθήνα 2005, σελ

20 9. Χ. Ναξάκης, Μ. Χλέτσος, Ι. Εφραιµίδης, Σύγχρονες οικονοµικές δραστηριότητες Εκδόσεις ΟΕ Β, Αθήνα Χ. Ναξάκης, Χ. Κόλλιας, Λ. Ζάραγκας, Defense Spending and Economic Growth in Cyprus: A Causal Analysis, Defense and Peace Economics, 15(2) April 2004, pp ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Σχετικά µε το άρθρο: Defense Spending and Economic Growth in Cyprus: A Causal Analysis, Defense and Peace Economics, 15(2) April 2004, pp [1] [1] J.P.Dunne and E.Nikolaidou: Military spending and growth in Greece, Portugal and Spain, October 2005 Discussion Paper School of Economics, University of the West of England. 2. Σχετικά µε το άρθρο «Κοινωνική οικονοµία και εναλλακτική προοπτική», στο: «Η κοινωνική οικονοµία ανάµεσα στο τοπικό και στο παγκόσµιο» ( Πρακτικά συνεδρίου, 2003) έχει γίνει αναφορά : [1] Ηλίας Ι. Νικολόπουλος - Σταυριανή Β. Σπυριούνη, Οικονοµική της ιοίκησης, Εκδόσεις Πατάκη. 3. Σχετικά µε το άρθρο «Εργασία: Άϋλη, ευέλικτη, καθολική και νοµαδική, στο : Το µέλλον της εργασίας Σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις, Εκδόσεις Πατάκης, Σειρά Επιστήµη και Κοινωνία, Αθήνα 2005, σελ » έχει γίνει αναφορά : [1] Γ. Καλλίνικος, Εργασία, ανθρώπινος παράγων και οργανωσιακές µορφές: µία ανατοµία των σύγχρονων εξελίξεων, Το µέλλον της εργασίας, Εκδόσεις Πατάκη, Σχετικά µε το άρθρο «Παγκοσµιοποίηση : Μύθοι και πραγµατικότητα, στο: Μύθοι και πραγµατικότητα την εποχή της παγκοσµιοποίησης, Εκδόσεις Πατάκης, Σειρά Επιστήµη και Κοινωνία, Αθήνα 2003, σελ » έχει γίνει αναφορά: [1] Κ. Τραχανάς, Η µετάβαση στη «νέα οικονοµία» και ο τεταρτογενής τοµέας, Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τεύχος 9,2006. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Προϊστάµενος του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου 2. ιευθυντής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Ηπείρου. 3. Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΙ ΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ ΠΤΥΧΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: MBA, CARDIFF, UNIVERSITY OF WALES Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα