Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)"

Transcript

1

2 Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Γηράσκω δ αεί πολλά διδασκόμενος (Σόλων) Αφήστε τον άνθρωπο να βαδίσει στο σκοπό της μουσικής που ακούει, όσο ρυθμική ή άρρυθμη και αν είναι. (Thoreau) Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι (Αριστοτέλης) Εν οίδα ότι ουδέν οίδα (Σωκράτης) Υπάρχουν πράγματα γνωστά και πράγματα άγνωστα και ανάμεσά τους υπάρχουν πόρτες (Jim Morrison, The Doors) Αν ρωτήσουμε πότε ολοκληρώνεται η εκπαίδευση ενός ανθρώπου;, η μοναδική αληθινή απάντηση είναι ποτέ όσο ζει. Αυτή είναι η πεμπτουσία της διά βίου εκπαίδευσης (Yeaxlee) Η τάση για μάθηση από την ίδια τη ζωή και για διαμόρφωση των όρων της ζωής, έτσι ώστε όλοι να μαθαίνουν όσο ζουν είναι το σπουδαιότερο προσόν της εκπαίδευσης. (Dewey) Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας (Πλάτωνας) Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα νουν έχειν (Μένανδρος) Because learning does not consist only of knowing what we must or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do. (Umberto Eco) Everybody who is incapable of learning has taken to teaching (Oscar Wilde) Wisdom... comes not from age, but from education and learning. (Anton Chekhov) Το μέλλον δεν είναι μια προέκταση του παρόντος που απλώς περιμένει από εμάς το μέλλον δεν είναι δεδομένο γεγονός, αλλά γεγονός σε διεργασία διαμόρφωσης (Freire) Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it. (Albert Einstein) Η γνώση κάνει έναν άνθρωπο ακατάλληλο για σκλάβο (Frederick Douglass) 1

3 Αγαπητές/οί σύνεδροι, Η ανάγκη για την κατάκτηση της γνώσης προδίδει όχι μόνο την ασίγαστη ανθρώπινη επιθυμία για μάθηση αλλά και την ανυπότακτη και ραγδαία αύξηση της γνώσης, η οποία συνοδεύεται συχνά από ρευστότητα, αβεβαιότητα και απροσδιοριστία νοήματος. Η ανθρώπινη μάθηση δεν είναι απλώς μία γνωστική δραστηριότητα που βρίσκει έκφραση σε αναπτυγμένες και περίπλοκες νοητικές διεργασίες. Αφορά, επιπλέον, κάθε άλλη συναισθηματική και βουλητική διάσταση της ατομικής ψυχολογίας και έχει πάντοτε κοινωνικές και ιστορικές προϋποθέσεις. Άλλοτε φέρει την όψη της οικονομικής ανάπτυξης, άλλοτε την όψη της προσωπικής ολοκλήρωσης και άλλοτε την όψη της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής κατανόησης και πράξης. Ο όρος διά βίου μάθηση αφορά α) στη διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία οργανισμοί του ανθρώπινου τύπου αναδομούν την εμπειρία τους διά βίου μέσα από πολύπλοκες μεταλλασσόμενες σκοποθεσίες και β) την εμπειρική ενσάρκωση του όρου μέσα από τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κυρίως στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Η έννοια της διά βίου μάθησης απέκτησε μία ολοένα αυξανόμενη προνομιακή θέση στην έρευνα, τη βιβλιογραφία, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής πολιτικής, συνέβαλε στην ευρύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών με τις οποίες αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά η εικόνα του δυτικού μεταμοντέρνου κόσμου και αναδιαμόρφωσε τους θεσμούς και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Σήμερα η διά βίου μάθηση αποτελεί την αυθεντική μεταμοντέρνα συνθήκη της εκπαίδευσης καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τα χαρακτηριστικά της εικόνας του μεταμοντέρνου κόσμου: επιτάχυνση στους ρυθμούς αύξησης της γνώσης, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογικών μέσων, ανακατατάξεις και ανατροπές στο επαγγελματικό πεδίο, αβεβαιότητα και αδυναμία ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις, ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάγκη για την μετρήσιμη καταγραφή και πιστοποίηση των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων και προσόντων, έμφαση σε έναν τύπο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία συστήνει την «κοινωνία της γνώσης» μέσα από νέες επικοινωνιακές λογικές, συχνά σε συνθήκες ανελέητης υφεσιακής κρίσης και αμείλικτου ανταγωνισμού. Στο φως όλων αυτών των εξελίξεων η διά βίου μάθηση αποτελεί απαραίτητο συστατικό σε κάθε ατζέντα κοινωνικής αλλαγής και σε κάθε σχεδιασμό και νομοθέτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, με την ευκαιρία του Συνεδρίου, να διερευνήσουμε το βαθμό σύγκλισης ή απόκλισης ανάμεσα στις αρχικές θεωρητικές και πρακτικές παραδοχές της διά βίου μάθησης και στη μορφολογία, τη λειτουργία και την εφαρμογή της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Ο χώρος της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας, μέσα από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι φυσικά ο κατάλληλος χώρος για μία τέτοιου είδους διερεύνηση. Ο προβληματισμός μας αφορά τόσο στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον ευρύτερο εκ-παιδευτικό χώρο μετά την ενθάρρυνση, την εξάπλωση και την επικράτηση της διά βίου μάθησης ως μία νέα θεσμική πραγματικότητα, όσο και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με κοινωνικούς φορείς και θεσμούς, την επισήμανση των αναγκών και των δυσκολιών και την προσφορά προτάσεων ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις. Βασιλική Καραβάκου Πρόεδρος του Συνεδρίου 2

4 Πρόεδρος του Συνεδρίου Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οργανωτική Επιτροπή Γιάννης Αγαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Σουζάνα Κυριακοπούλου, Υπεύθυνη Έργου Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Φίλιππος Λέντζας, Πρόεδρος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Παναγιώτης Μανούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Γενοβέφα Παπαδήμα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Γεωργία Σουλιώτη, Γενική Διευθύντρια Προγραμμάτων, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Δημήτρης Χαμπεσής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προγραμμάτων, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ερμόλαος Ψαριανός, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Επιστημονική Επιτροπή Παναγιώτης Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πάτρας Στέλλα Γκιώση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σύμβουλος Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινων Πόρων, Διδάσκουσα ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Education, University of Stockholm Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πάτρας Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 3

5 Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αικατερίνη Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Κουλαουζίδης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κύριο Διδακτικό Προσωπικό, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Anthony Montgomery Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Μαρία Παυλή Κορρέ (Δρ.), Μέλος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλέξιoς Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Πρόκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Γρηγόρης Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Χριστίνα Συριοπούλου Δελλή, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγητής Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δημήτρης Χασάπης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4

6 Πρόγραμμα Σάββατο 27 Ιουνίου Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων / Φουαγιέ Χαιρετισμοί Προσκεκλημένοι Ομιλητές 1 // Αμφιθέατρο Τελετών Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, και Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ Πρόσβαση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: ζητήματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας Γιώργος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής στην Ευρώπη Ρένα Ψηφίδου, Expert Department for Learning and Employability, CEDEFOP Καφές // Φουαγιέ Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 1 // Αμφιθέατρο Τελετών Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Πιστοποίηση, Διασφάλιση Ποιότητας Προεδρείο: Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, Η διά βίου μάθηση και η συμβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, και Νικόλαος Θεόδωρος Μάρδας, Πολιτικός Επιστήμονας και Ιστορικός Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Στοιχεία για την πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Ελλάδα» Μαρία Γνησίου (Δρ.), Σύμβουλος Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων Αρχές και Παραδείγματα Διασφάλισης Ποιότητας στο επίπεδο της επικύρωσης προσόντων Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης: τάσεις και προοπτικές Μαρία Συτζιούκη, Ειδική Επιστήμονας, Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ο διαγωνισμός Worldskills ως μοχλός ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης Σκέψεις, εμπειρίες, παρατηρήσεις και προτάσεις από την ιδία παρουσία μου μέσω της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης στο WorldSkills Competition (Λειψία, 2-7 Ιουλίου 2013) Ασημάκης Κατής, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Αντώνιος Τριανταφύλλου, Φιλόλογος, M.Εd. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Προσκεκλημένος Ομιλητής 2 // Αμφιθέατρο Τελετών Προεδρείο: Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μορφές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που βασίζονται στο σχολείο (school based). Ανάδειξη μεθοδολογίας για τη Διά Βίου Μάθηση Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 2/ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Δίκτυα Μάθησης 5

7 Προεδρείο: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, και Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου e-learning & ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθηση: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Απόστολος Κώστας, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλιβίζος Σοφός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η αξιοποίηση των αρχών του κοννεκτιβισμού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εξέλιξης παιδαγωγών προσχολικής αγωγής: Απόψεις και προθέσεις Μιχάλης Βιτούλης, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Απόψεις εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των ιστολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων Νικόλαος Καριπίδης, Καθηγητής Πληροφορικής, Σπυρίδων Κιουλάνης, Καθηγητής Σύμβουλος, ΕΑΠ, Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης, Καθηγητής Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Έξυπνες Πόλεις» και Σύγχρονα Δίκτυα Μάθησης. Ο ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη των «έξυπνων πόλεων Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής,, Σοφία Σαριδάκη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Το Facebook ως μέσο εκπαίδευσης ενηλίκων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του σε σύγκριση με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη ΣΣΝ Λέσβου, Γιώργος Παραδείσης, Ψυχολόγος, Αγγελική Σαντή, Δικηγόρος, Ελένη Πρασσά, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κοινωνιολογίας Παιγνιώδης και Παιγνιοποιημένη Διά Βίου Μάθηση ως εργαλείο υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικής και εθνικής εμβέλειας Δημήτριος Γκαντίδης, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 3 // Αίθουσα Συνεδρίων Συμβουλευτική Ενηλίκων και Ψυχολογική Υποστήριξη Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, και Ελένη Κιτρίνου, Διδάσκουσα,, Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευομένων του 1 ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης Μαρία Σουμπάρα, Σύμβουλος Ψυχολόγος 1 ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (M.Sc.) και Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια 1 ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της συμβουλευτικής στην στήριξη και ενδυνάμωση των άνεργων γυναικών μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων Σοφία Τασιού, Κοινωνική Λειτουργός Συμβουλευτική σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 50 χρόνων. Προβληματισμοί για την ελληνική πραγματικότητα σε συνθήκες κρίσης Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, Φιλόλογος Δια Βίου Μάθηση και Συμβουλευτική Ενηλίκων σε Μαθηματικά και Στατιστική: Διαμόρφωση Πλαισίου Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών Ελένη Κιτρίνου, Διδάσκουσα,, Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Το πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Διαβατών Καλλιόπη Μέγαρη, Σύμβουλος Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας, Α.Π.Θ. Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο Ευαγγελία Ζιγρικά, Κοινωνική Λειτουργός, Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 4 // Αμφιθέατρο 12 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα Προεδρείο: Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Κωνσταντίνα Αντωνίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, H Εκπαίδευση στην Τρίτη Ηλικία: Μια Πνοή Ζωής Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κυριακή Σιδηροπούλου, Εκπαιδευτικός 6

8 Τα αντανακλαστικά της διά βίου μάθησης στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα: η περίπτωση των νεοαστέγων Κωνσταντίνα Αντωνίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Η φιλοσοφία της δια βίου μάθησης ως κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου μέσα από τη διάσταση της πολιτισμικότητας Βαρβιτσιώτη Ανδριανή, Εκπαιδευτικός Επανεξετάζοντας την ετερότητα: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εκπαίδευση Μαρία Κάλφα, Κοινωνική Ανθρωπολόγος (M.Sc.) Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών Παύλος Καραστογιάννης, Οικονομολόγος Η σημασία της ενδυνάμωσης στο πλαίσιο του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού Νίκος Μουράτογλου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Στρογγυλό Τραπέζι 1 // Αίθουσα Συνεδρίων Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Προοπτικές των e-κδβμ: μια συνολική θεώρηση Συντονιστής: Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Συμμετέχουν οι: Βασίλης Δαγδιλέλης, Πιέρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Βάσω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, Στέλεχος της Τεχνικής Ομάδας υποστήριξης των e-κδβμ του έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Στρογγυλό Τραπέζι 2 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης: Σχεδιασμός, σκοποί, αποτελέσματα και ο ρόλος της Συμβουλευτικής Συντονίστρια: Αναστασία Πασιά, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Υπεύθυνη Συντονισμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Συμμετέχουν οι: Αναστασία Πασιά, Άννα Μουτή: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνεργαζόμενο προσωπικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., Θωμαή Ρουσουλιώτη: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνυπεύθυνη Συντονισμού της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνυπεύθυνη Συντονισμού της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Νικόλαος Καραγκούνης: Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΠΑ (Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων) του ΙΝ.Ε Στρογγυλό Τραπέζι 3 // Αμφιθέατρο 12 Ποιότητα και εκπαίδευση / Επιμόρφωση στην τοπική αυτοδιοίκηση: Καινοτόμες προσεγγίσεις Συντονίστρια: Δρ. Στέλλα Γκιώση, Σύμβουλος Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινων Πόρων, Διδάσκουσα ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος,, «Ενισχύοντας το τρίπτυχο ποιότητα, εκπαίδευση και καινοτομία». Συμμετέχουν: Δρ. Γιώργος Τσιάμης, Ph.D στην Πειραματική Κοινωνική Ψυχολογία, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τ. Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμος Καλαμαριάς, «Εφαρμογή μοντέλων ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Ελευθερία Γκίκα, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), «Η επιμόρφωση ως μοχλός βελτίωσης της ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Μαρία Χνιτίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, «Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αναδιοργάνωση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: μια καλή πρακτική» Διάλειμμα 7

9 Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 5 // Αμφιθέατρο Τελετών Εκπαίδευση και Εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη Προεδρείο: Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΣΠΑ : Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΕΣΠΑ : Τοπικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος για το Παιδί - Δήμος Αθηναίων Η αρμοδιότητα της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στους Δήμους Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Η πόλη που μαθαίνει: Ένα αυτοδιοικητικό πείραμα Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Λαρισαίων, Αλέξανδρος Μπατζιανούλης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού Λαρισαίων Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων: πολυτέλεια ή ανάγκη η λειτουργία τους τον καιρό της κρίσης; Βασιλική Κοτρίκλα, Φιλόλογος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, M.Ed. Διά Βίου Μάθηση, Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 6//Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Διδασκαλία, Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων Προεδρείο: Νεκταρία Κλαδά, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ και Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα-Διδακτορικός Ερευνητής, Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας Inquiry στη δια βίου μάθηση Αναστασία Γρηγοριάδου, Δρ., Εκπαιδεύτρια ΣΔΕ Τρόποι «μύησης»του σύγχρονου πολίτη στη διαδικασία Δια Βίου Μάθησης Νεκταρία Κλαδά, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Αξιολογήτρια Προγραμμάτων Στάσεις εφήβων για τη δια βίου μάθηση: Η επίδραση του φύλου και του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα-Διδακτορικός Ερευνητής, Διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ εφαρμοσμένη σε Κ.Δ.Β.Μ. Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η επίδραση του γραμματισμού ενηλίκων στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου των εκπαιδευομένων σε σχέση με την κοινωνική τους συμμετοχή Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Υπ. Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λέσβου, Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Σύγχρονες Τάσεις στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Κωνσταντίνος Νικολάου, Επικοινωνιολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 7 // Αίθουσα Συνεδρίων Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις Πρόεδρος: Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεώργιος Κουλαουζίδης, Σύμβουλος Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη διά βίου μάθηση: θεωρητικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις Αναστασία-Σοφία Αλεξιάδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η εκπαίδευση ενηλίκων ως χώρος ανάπτυξης του αντι-ηγεμονικού ρόλου του εκπαιδευτή Ολυμπία Δεληγκάρη, Παιδαγωγός Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη: Μορφές βίας και συνειδητοποίησή τους Μαριάνα Καπετανίδου, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η συμβολή της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ενηλίκων Γενοβέφα Παπαδήμα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Ο καταιγισμός ιδεών ως εκπαιδευτική τεχνική στην εκπαίδευση ενηλίκων: ένα παράδειγμα από τη διδασκαλία της φιλοσοφίας 8

10 Γεράσιμος Ρεντίφης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διά Βίου Μάθηση: Μια φεμινιστική ηθική θεώρηση Ναταλία Πανάτσα, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιωάννης Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 8 // Αμφιθέατρο 12 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα Προεδρείο: Σωτηρία Λυμπεροπούλου, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας και Έφη Χατζημάνου, Διευθύντρια 2ου ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων Σχολική μέριμνα και μονογονεϊκή οικογένεια: η περίπτωση του Ολοήμερου Προγράμματος και ο ρόλος του ως υποστηρικτικού εργαλείου Κωνσταντίνος Καλέμης, Επιμορφωτής, Μαρία-Αγγελική Καλέμη, Άννα Κωσταρέλου Το πείραμα της Κασσαβέτειας Χρήστος Καραγεωργόπουλος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Καθηγητής Φυσικής στο Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ Ο ρόλος της διά βίου μάθησης στην επανένταξη των φυλακισμένων Σωτηρία Λυμπεροπούλου, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του Θεραπευτικού προγράμματος «ΕΞΟΔΟΣ» - ΚΕ.ΘΕ.Α. στη Λάρισα Θεοδώρα Μπλιούμη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. Η περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Spread the word- Feel the world Δέσποινα Καραδήμου, Υποψήφια Διδάκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κωνσταντίνος Σιμιτόπουλος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων YouthΝet Hellas Μορφές και στόχοι της εργασιακής μάθησης σε χώρους απασχόλησης μεταναστών Παναγιώτα Τσιρώνη, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Παιδαγωγικής, Χρυσούλα Τσιρώνη, Εκπαιδευτικός Στρογγυλό Τραπέζι 4 // Αμφιθέατρο Τελετών Εκπαιδευτική Πολιτική και Διά Βίου Μάθηση Συντονιστής: Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών Συμμετέχουν οι: Δημήτρης Βεργίδης, Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Stockholm, Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Στρογγυλό Τραπέζι 5 // Αίθουσα Συνεδρίων Το mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων Συντονιστής: Σήφης Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Συμμετέχουν: Ευθύμης Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής,, Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Πάντα Δήμητρα, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Σήφης Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Στρογγυλό Τραπέζι 6 // Αμφιθέατρο 12 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Περίπτωση: κρατούμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα. Εκπαιδευτικές προκλήσεις, πολιτισμικές προσεγγίσεις και διαπολιτισμικές πρακτικές Συντονίστρια: Όλγα Κουτσού, Φιλόλογος, ΜΑ in Critical Theory, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (Φυλακών Διαβατών) Συμμετέχουν: Όλγα Κουτσού, Έφη Χατζημάνου, Διευθύντρια 2ου ΣΔΕ (Φυλακών) Τρικάλων, και Νιόβη Ζαραμπούκα - Χατζημάνου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πολιτιστικής Διαχείρισης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αρχιτέκτονας, Σωτήριος Τσιανάκας, Διευθυντής 1 ου ΣΔΕ Γρεβενών, Άρτεμις Παπανδρίτσα, Υποψήφια Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός 1 ου ΣΔΕ Γρεβενών και Δήμητρα Ψύχου, Εκπαιδευτικός 1 ου ΣΔΕ Γρεβενών Εργαστήριο 1 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 9

11 Προεδρείο: Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα-Διδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χαρίκλεια Μανάβη, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Καφές // Φουαγιέ Προσκεκλημένος Ομιλητής 3 // Αμφιθέατρο Τελετών Προεδρείο: Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Το καθολικό της μάθησης Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 9 // Αμφιθέατρο Τελετών Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις Προεδρείο: Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η κοινωνία, η εκπαίδευση και η μαζική κουλτούρα στους Adorno, Horkheimer και Marcuse Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η ελλειμματικότητα του ανθρώπου και η συμβολή της μάθησης στην οντογένεσή του Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η αναγκαιότητα της δια βίου ηθικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία Καλοκαιρινού Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τεχνοεπιστημονική ανάπτυξη: δια βίου μάθηση και οι κοινωνικο- πολιτικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις της προσβασιμότητας στη γνώση Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στέλλα Χατζίκου, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα μάθηση: μια προσπάθεια σύνδεσης της διδακτικής πρακτικής με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης Γεώργιος Κουλαουζίδης, Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ζώντας και ανακαλύπτοντας τη ζωή: για μια δια βίου μάθηση Αλέξης Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 10 // Αίθουσα Συνεδρίων Γλώσσα, Εκπαίδευση και Μάθηση Προεδρείο: Αγγελική Κορδώνη, Ph.D. Université Sorbonne Nouvelle-Paris III και Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή των ενηλίκων μεταναστών στα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση ενηλίκων και διδασκαλία ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη Αγγελική Κορδώνη, Ph.D. Université Sorbonne Nouvelle-Paris III Δημιουργικά εργαλεία για ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Η περίπτωση της ιταλικής γλώσσας Χριστίνα Κλειδαρά, Yποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπυρίδων Κουτράκης, Yποψήφιος Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στυλιανή Μπίκα, Yποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όλγα Τσέκρελη, Yποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχεδιασμός εναρκτήριας συνάντησης στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: μία πρόταση εφαρμογής της Μετασχηματίζουσας Μάθησης για τα ελληνικά σε ξένους 10

12 Όλγα Κουτσιμπέλη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Μέτοικος». Μία έρευνα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης Ευθυμία Στεργίου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων (κόμιξ) ως μέσο επίρρωσης της γλωσσικής και κοινωνικής υποστήριξης των ενήλικων εκπαιδευομένων Δήμητρα Κατσαρού, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτορας, Μαρία Κοκορότσκου, Θεατρολόγος, Νικόλαος Δαλαμπύρας, Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, Σουζάνα Αντωνακούδη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 11 // Αμφιθέατρο 12 Δημοκρατία, Πολιτισμός, Τέχνη Προεδρείο: Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, Ιστορικός- Αρχειονόμος, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ειρήνη Θεοδοσοπούλου, Διδάκτορας Μουσικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η πολιτική παιδεία μέσω της τέχνης: Η περίπτωση της «Μετανάστευσης» Ιωάννης Γαλανάκης Φοιτητής Τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Μαλαγκονιάρη, Φοιτήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο ρόλος των βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Ευγενία Βιλλιώτη, Βιβλιοθηκονόμος, Ευγενία Βασιλακάκη, Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η μουσική ως αφετηρία «αναστοχασμού» στην εκπαίδευση ενηλίκων Ειρήνη Θεοδοσοπούλου, Διδάκτορας Μουσικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η μέθοδος «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»: Μία διδακτική εφαρμογή της στη Γ Γυμνασίου Τζήνα Πασχαλίδου, Εκπαιδευτικός, Τάσος Μιχαηλίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Προσλήψεις αρχειακής γνώσης και η συμβολή τους στη Διά Βίου Μάθηση στην κοινωνία της γνώσης: Ουδέτερη συσσώρευση υλικού από το παρελθόν ή προετοιμασία για το μέλλον? Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, Ιστορικός- Αρχειονόμος, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχεδιασμός Διαπολιτισμικού Προγράμματος Αγωγής & Προαγωγής Υγείας Μαρία Τσιαλκούτη, Κοινωνική Λειτουργός Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 12//Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Εργασία, Οικονομία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προεδρείο: Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, και Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Η σπουδαιότητα της Δια Βίου Μάθησης στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων ιδωμένη μέσα από το ROI Βικτωρία Αλαμίση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων: Μία εμπειρική διερεύνηση στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Γιάννης Ζησιμόπουλος, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Γιώργος Καρολίδης, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Γιάννης Σουλές, Φιλόλογος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Καλαβρύτων Απόψεις ενήλικων εκπαιδευομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αγροτική Επιχειρηματικότητα- Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Μάριος Κουτσούκος, Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επένδυση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες κόστους και οφέλους από τη λειτουργία τους 11

13 Ιωάννα Τσάρπα, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ως παράγοντας βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου: τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα; Μαρία Λιακοπούλου, Διδάκτορας Παιδαγωγικής, Ερευνήτρια Κοινωνικών Επιστημών Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό: παρουσίαση βιωματικού σεμιναρίου γραφείου διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Κάνε like στην κινητικότητα» Ναταλία Μουτοπούλου, Ψυχολόγος-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ερικαίτη- Μαρία Φίτζου, Απόφοιτος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Γαβριέλα Σέντερη, Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ρεσιτάλ πιάνου // Αμφιθέατρο Τελετών Κυριακή 28 Ιουνίου Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 13 // Αμφιθέατρο 12 Γλώσσα, Διδασκαλία και Εκπαίδευση Ενηλίκων Προεδρείο: Μαρία Σιδηροπούλου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Εύη Μανοπούλου, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτορας, Μία εναλλακτική προσέγγιση της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων Μαρία Σιδηροπούλου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μικροδιδασκαλία εκμάθησης «Τα Ελληνικά στις συναλλαγές με το Δημόσιο» σε άτομα που δεν έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα Στέλιος Λαζαρίδης, Φιλόλογος, Ειρήνη Παυλίδου, Φιλόλογος Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων - βιωματική μάθηση Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Οικονομολόγος, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας, Εκπαιδεύτρια ΕΚΔΔ Μαθαίνοντας αγγλικά στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για τη μεθοδολογία και το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών Καλλιόπη Τσάνταλη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Συμεών Νικολιδάκης, Φιλόλογος Η ποντιακή διάλεκτος, η ζωντανή διάλεκτος της πρότυπης ελληνικής γλώσσας Κατερίνα Γεωργιάδου, Φιλόλογος Ο παράγοντας μορφωτικό επίπεδο ως υποκινητικός παράγοντας για τη συμμετοχή των ενηλίκων στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Νοτίου Αιγαίου του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. Στυλιανή Πεσλή, Περ. Στέλεχος ΚΔΒΜ, Ελένη Μαθιουδάκη, Εκπαιδευτικός, Βασιλική Γκουντούμη, Μέλος Ομάδας Έργου ΚΔΒΜ Η επίδραση των κοινωνικών στερεότυπων στην ενήλικη εκπαιδευόμενη γυναίκα Παναγιώτα Τσακιρίδου, Εκπαιδευτικός Δημόσιας Υγείας, Σοφία Τσακιρίδου, Υγιεινολόγος Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 14// Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δία Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή Προεδρείο: Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, και Χριστίνα Συριοπούλου, Λέκτορας, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Κοινωνική Ένταξη ΑμεΑ Η ελληνική πραγματικότητα Φώτιος Βλάχος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Τα κίνητρα επιλογής προγραμμάτων δια βίου μάθησης των ατόμων με προβλήματα ακοής και ομιλίας στη Θεσσαλονίκη Σοφία Πακλατζόγλου, Θεολόγος, Ευστράτιος Βαχάρογλου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12

14 Διαλεκτική Συμβουλευτική και Ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο: ο δάσκαλος ειδικής αγωγής ως Σύμβουλος Πέτρος Χρυσοστομίδης, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, Μαργαρίτα Χρυσοστομίδου, Νηπιαγωγός Στρογγυλό Τραπέζι 7 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δία Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή Συντονίστρια: Χριστίνα Συριοπούλου, Λέκτορας, Συμμετέχουν: Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια,, Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου "ΕΛΠΙΔΑ", ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νεάπολης Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 15 // Αμφιθέατρο 12 Συμβουλευτική Ενηλίκων και Ψυχολογική Υποστήριξη Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, και Δημήτριος Σταμοβλάσης, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η βελτίωση ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και ενδοοικογενειακής επικοινωνίας μέσα από την παρακολούθηση των Σχολών Γονέων Ευδοξία Τσιρογιαννίδου, Ψυχολόγος και Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Νικόλαος Κατσίκας, Διευθυντής 1 ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων Δυσκολίες στην επιλογή σταδιοδρομίας: Εμπειρική έρευνα με φοιτητές Ανθρωπιστικών Σπουδών Γιούλη Βαϊοπούλου, Παιδαγωγός, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,, Δημήτριος Σταμοβλάσης, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συμβουλευτική στην απασχόληση και ψυχολογική υποστήριξη ανέργων στο δήμο Νεάπολης - Συκεών Μάρω Βασσάρα, Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γιάννης Πανίδης, Ψυχολόγος Αντιλήψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων σχετικά με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών μάθησης από τους εκπαιδευτές ως παράγοντας ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ειρήνη Γεωργιάδου, Κοινωνική Λειτουργός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Συμβουλευτική υποστήριξη των πρώην χρηστών στην Ελλάδα με βάση το κοινωνικογνωστικό μοντέλο σταδιοδρομίας Αναστασία Σιδερά, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Μ.Σ. Διά Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού Ειρήνη Τζοβλά, Εκπαιδευτικός, Νικόλαος Κούκης, Εκπαιδευτικός Καφές // Φουαγιέ Προσκεκλημένος Ομιλητής 4 // Αίθουσα Συνεδρίων Προεδρείο: Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,, Διά Βίου Μάθηση: Ναι, αλλά Γιατί; Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Stockholm Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 16 // Αίθουσα Συνεδρίων Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ιωάννης Χριστοδούλου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η κριτική θεωρία του Habermas και η σημασία της για τη διά βίου μάθηση Δέσποινα Πραπαλοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού στους εκπαιδευόμενους ενήλικες Γιώργος Γιακουμάκης, Εκπαιδευτικός, M.Sc., M.Ed., Χαρά Νικολάου, Εκπαιδευτικός, M.Sc. 13

15 Πειραματισμός πάνω σε πρακτικές της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Βασιλική Παπαπέτρου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Σταυρούλα Σπανέα, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Γεώργιος Κουγιουμτζής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ & ΑΣΠΑΙΤΕ Φιλόσοφος: ο ενήλικος που μαθαίνει Ιωάννης Χριστοδούλου, Λέκτορας, Πανεπιστημίου Κύπρου Δια βίου μάθηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπεράσπιση του δικαιώματος της εργασίας σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης Παύλος Περπερίδης, Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Για έναν πολιτισμό της μάθησης Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 17 // Αμφιθέατρο 12 Εκπαίδευση και Εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη Προεδρείο: Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Η συνδικαλιστική εκπαίδευσή στις συνθήκες της ελληνικής ύφεσης:το παράδειγμα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεόδωρος Κουτρούκης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διά βίου Μάθηση για την Αειφορία: το παράδειγμα των τοπικών κοινωνιών Ιωάννα Κάκαλου, Dipl.Eng., M.Sc. Υπερεθνικοί Οργανισμοί και Επαγγελματισμός Εκπαιδευτικών: Μία συγκριτική θεώρηση μεταξύ εκπαιδευτικού λόγου και πρακτικής Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός Η διά βίου εκπαίδευση ως μεθοδολογικό εργαλείο προάσπισης της ατομικής και δημόσιας υγείας Φώτιος Γαλογαύρος Δάσκαλος, Ελένη Εφέογλου, Εικαστικός, Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση Μαρία Λοκόση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Αντιγόνη Σαρακινιώτη, Διδάκτορας Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Άννα Τσατσαρώνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης: Μία νέα πρόκληση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 18 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Εκπαίδευση και Εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη Προεδρείο: Αναστασία Παμπούρη, Υποψήφια Διδάκτορας, Χαρτογράφηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης Γεώργιος Μελισσουργός, Φοιτητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Συντηρητισμός και αντικοινωνικότητα στην εκπαιδευτική διοίκηση Αλεξία Καπραβέλου, Υποψήφια Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Η Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μετάβασης των φοιτητών-τριών στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του ΚΔΒΜ Διδυμοτείχου Όλγα Παλαιοχωρινού, Φοιτήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αναστασία Παμπούρη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια,, Μαριάνθη Τσιαγκανά, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 19 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δημοκρατία, Πολιτισμός και Τέχνη Προεδρείο: Βασίλειος Μακέδος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Τμημάτων Ιστορίας της Τέχνης του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 14

16 Η ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής του πολίτη μέσω του Θεάτρου του Καταπιεσμένου: παράσταση διαδραστικού Θεάτρου Φόρουμ με Ρομά Νάγια Μποέμη, Εκπαιδευτικός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Κοινωνικού Θεάτρου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος Τέχνη, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μετασχηματίζουσα Μάθηση Πηνελόπη Σούρλα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Βόλου Εκπαίδευση ενηλίκων στην τέχνη και αποδοχή της διαφορετικότητας Βασίλειος Μακέδος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Τμημάτων Ιστορίας της Τέχνης του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Διάλειμμα Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 20 // Αίθουσα Συνεδρίων Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Διασφάλιση Ποιότητας Προεδρείο: Αλμπέρτος Αζαρία, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Νατάσα Καζαντζίδου, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Η συμβολή της έρευνας δράσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου: Μια κριτική προσέγγιση Σοφία Γιαζιτζίδου, Εκπαιδευτικός, Χριστίνα Αρχοντή, Εκπαιδευτικός Αξιολόγηση ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση Νατάσα Καζαντζίδου, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών των Δημοσιών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διά βίου μάθηση Μιχάλης Μπαγρόπουλος, Πληροφορικός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Αρχική επαγγελματική κατάρτιση στη νέα εποχή. Προβλήματα, λύσεις, προτάσεις. Η περίπτωση του ΙΕΚ Σερρών Σοφία Τενεκετζή, Στέλεχος Διοίκησης ΔΙΕΚ Σερρών, Φωτεινή Δημητριάδου, Στέλεχος Διοίκησης ΔΙΕΚ Σερρών, Σταύρος Ηλιόπουλος, Στέλεχος Διοίκησης ΔΙΕΚ Σερρών, Ασημάκης Κατής, Διευθυντής ΔΙΕΚ Σερρών Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας Λία Τσοποζίδου, M.Sc. Παιδαγωγική Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 21//Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Δίκτυα Μάθησης Προεδρείο: Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, και Αθανάσιος Μποζίνης, Λέκτορας, Κοινωνία της πληροφορίας και διά βίου μάθηση για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος Αθανάσιος Μποζίνης, Λέκτορας, Εκλεκτισμός και ολιστική συμμετοχικότητα στη διά βίου μάθηση Έλενα Γαλάνη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Βασιλική Καπέλλου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Μετασχηματισμός στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευομένων στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Παροχή Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» μέσω e- learning Μηνάς Θεοδωρακάκος, Εκπαιδευτικός, Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Η επικοινωνία στην ΕξΑΕ με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διερεύνηση των στάσεων των φοιτητών του ΕΑΠ Χρήστος Καλτσίδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Η ψηφιακή ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας και ο ρόλος της εκπαίδευσης: μία ποιοτική έρευνα Ευαγγελία Καμπακάκη, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Μ.Σ. Διά Βίου Μάθηση, Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής, 15

17 Ο ρόλος των ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης. Η περίπτωση του Scientix ως η κοινότητα για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών στην Ευρώπη Νίκου Σταύρος, Φυσικός-Πληροφορικός M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτορας, Ευφυή (Smart) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμητρα Σαρακατσιάνου, Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε., Νικόλαος Μυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών εργαλείων Μαρίνα Τσιγαλόγλου, Εκπαιδεύτρια ΚΔΒΜ Δράμας Ψηφιακά παιχνίδια διά βίου: Η εκπαιδευτική ψυχαγωγία στην εκπαίδευση ενηλίκων Ευγενία Τσιουπλή, Φιλόλογος Στρογγυλό Τραπέζι 8 // Αίθουσα Συνεδρίων Διά Βίου Μάθηση και Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία Συντονιστής: Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Συμμετέχουν: Αθανάσιος Δεβετζίδης, Θεολόγος, ΜΔΕ Κοινωνιολογίας Θρησκείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κώστας Νικολάου, Διδάκτωρ Χημικός Περιβάλλοντος, Καθηγητής- Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Άσπα Παπαφιλίππου, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας- Πολιτικών Επιστημών, Γιώργος Γριτζάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Καφές // Φουαγιέ Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 22 // Αίθουσα Συνεδρίων Εργασία, Οικονομία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προεδρείο: Γιώργος Τσομπάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ο ρόλος της διασύνδεσης της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης. Η περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων Γιώργος Τσομπάνογλου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελένη Κιτρίνου, Διδάσκουσα,, Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων ΕΚΠΑ Εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης σε ενδο-επιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων στους κλάδους του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της επικοινωνίας Αλμπέρτος Αζαρία, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου: ο κριτικός στοχασμός ως μέσο υγιούς αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο εργασίας Ζωή Ζιωντάκη, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Project στην εκπαίδευση. Η διδασκαλία του επιχειρηματικού σχεδίου με τη μέθοδο project Καρολίνα Ιακωβίδου, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Καθηγήτρια Κ.Δ.Β.Μ. Οικονομία - Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νικόλαος Καφφεσάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για την κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής ζωής και διοίκησης Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής,, Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Εκπαιδευτικός Οι βέλτιστες πρακτικές παρακίνησης και η εφαρμογή τους στην ελληνική δημόσια διοίκηση για την αύξηση της αποδοτικότητάς της Ιωάννης Ρωσσίδης, Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Πέτρος Κατσίμαρδος, Διοικητικός Επιστήμων, Εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης, Κωνσταντίνος Μπούας, Διοικητικός Επιστήμων, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Mοντελοποιώντας τη Μανθάνουσα Οργάνωση Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.Δ.Ι.Π.,, Αναστάσιος Σκορδάρης, Υποψήφιος Διδάκτορας,, Σπυρίδων Κουτράκης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Αριστοτέλειο 16

18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κλεάνθης Κατσαρός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο 2 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Προεδρείο: Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας: "Μαθαίνω πώς να αγαπάω να μαθαίνω" Διονυσία Τριπολίτου, Κοινωνιολόγος - Συγγραφέας Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών Συμμετοχές Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων Προεδρείο: Θωμαή Δημητριάδου, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας και Μαρία Μπότσιου, Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλεξάνδρειας Δράσεις, εμπόδια και προτάσεις του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλεξάνδρειας: Η συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Θωμαή Δημητριάδου, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας, Υποψήφια Διδάκτορας,, Αθηνά Ευσταθίου Ευσταθίου, Υπ. Οργάνωσης ΚΔΒΜ Δήμου Αλεξάνδρειας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλμωπίας Διερεύνηση των κινήτρων των εκπαιδευομένων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας Ευδοκία Χατζηαβραμίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Υπεύθυνη του Δήμου Αλμωπίας στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου Μαζί μπορούμε Σοφία Νινιού, Φιλόλογος Συγγραφέας, Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Μοσχάτου- Ταύρου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλοννήσου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στις παρυφές των Νομών: Το Παράδειγμα του Δήμου Αλοννήσου Ελένη Καραμαγκιόλα, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αλοννήσου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ανατολικής Μάνης Εμπειρίες και Προοπτικές Σοφία Γεωργακάκου, Υπ. Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ανατολικής Μάνης, Σπυριδούλα Λιανού, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Μονεμβασίας, Μιχαήλ Ναστάκος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, Ν. Ηρακλείου Εκπαιδευτική έρευνα-δράση: Η καταγραφή των εμπειριών μιας εκπαιδεύτριας Κ.Δ.Β.Μ.: Προβλήματα και προτάσεις Μαρία Μπότσιου, Υποψήφια Διδάκτορας, Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Βόλβης Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στις παρυφές των νομών: Το παράδειγμα του Δήμου Βόλβης Μιχάλης Ζαρίφης, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Βόλβης Συζήτηση 17

19 Καφές - Φουαγιέ Προεδρείο: Ερμόλαος Ψαριανός, Υπ. Εκπαίδευσης, Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας και Σταματία Βερβέρογλου, Υπ. Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Δοξάτου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Β. Σποράδων Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στις παρυφές των Νομών: Το παράδειγμα των Β. Σποράδων Χαρίκλεια Πολυμέρου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο Ν. Μαγνησίας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δοξάτου Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γονέων- Πρόγραμμα «Σχολές Γονέων» στο Βόρειο Έβρο Σταματία Βερβέρογλου, Υπ. Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Δοξάτου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας Διδάσκοντας και διδασκόμενος την Τοπική Ιστορία στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δράμας. Desiderata, εμπειρίες και αποτελέσματα Βασίλης Μεσσής, Φιλόλογος, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Εκπαιδευτής ΚΔΒΜ Δράμας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας -- Φιλοσοφική ομάδα «Σωκρατικό Καφενείο» Τα ΚΔΒΜ και η ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη Αντώνης Αναστασιάδης, Εκπαιδευτικός, Επιμορφωτής Κ.Δ.Β.Μ. Δράμας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας Η συμβολή της διά βίου μάθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα: Η περίπτωση του Κέντρου δια βίου μάθησης Δήμου Δράμας Ερμόλαος Ψαριανός, Υπ. Εκπαίδευσης, Υποψήφιος Διδάκτορας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας Ο ρόλος της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση ενηλίκων των Κ.Δ.Β.Μ.: στόχοι, μορφές δημιουργικής μάθησης και αξιολόγηση του προγράμματος Χρήστος Χαρακόπουλος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Δημιουργικής Γραφής, Κ.Δ.Β.Μ. Δράμας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Εορδαίας Το Κ.Δ.Β.Μ. Εορδαίας: πυρήνας κοινότητας δια βίου μάθησης στην τοπική κοινωνία Θωμαΐς Κωνσταντούλα, Υπ. Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Εορδαίας Συζήτηση Διάλειμμα Προεδρείο: Πέτρος Σαλαβασίδης, Πληροφορικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ελισάβετ Τσιδεμιάδου, Υπ. Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ερέτριας Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ως μοχλός οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο: Δράσεις, δυσχέρειες, καλές πρακτικές και προτάσεις Ευάγγελος Χαϊνάς, Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ. Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ερέτριας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ικαρίας Ιδιαιτερότητες και προοπτικές των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης της ελληνικής περιφέρειας: Η περίπτωση του Δήμου Ικαρίας Μαρία Μπαρέλη, Υπ. Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ικαρίας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας Η συμβολή της Διά Βίου Μάθησης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα από την μελέτη περίπτωσης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Ελισάβετ Τσιδεμιάδου, Υπ. Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Καρακατσάνη, Υπ. Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 18

20 Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς Η σημασία και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων Αγγελίδου Χρυσοβαλάντου Ειρήνη, Φιλόλογος της Τουρκικής Γλώσσας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς Οι εκπαιδευτές ενηλίκων αποτιμούν τους ρόλους που κλήθηκαν να παίξουν στη μαθησιακή διαδικασία Μελέτη Περίπτωσης στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς Πέτρος Σαλαβασίδης, Πληροφορικός, Υποψήφιος Διδάκτορας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς Οι εκπαιδευτές ενηλίκων ως βασικοί συντελεστές στη διασφάλιση ποιότητας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Πηνελόπη Σιούρδα, Υπ. Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Εμπειρίες και Προοπτικές Πολύμνια Βασιλειάδου, Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας- ΔΒΜ Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λήμνου Η σημασία και η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου Πηνελόπη, Υπεύθυνη Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λήμνου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας & Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Η διερεύνηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ενήλικες μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού δικτυακού ιστότοπου σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας & Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Γεώργιος Κουγιουμτζής, Επιστημονικός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Φιλόλογος-Επιμορφωτής Β επιπέδου, Σοφία Τριπερίνα, Ειδικός Επιστήμονας Διά Βίου Μάθησης, Ομάδα Έργου Κ.Δ.Β.Μ Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, Παναγιώτα Τριάντη, Yπ. Εκπαίδευσης και διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Ιστιαίας-Αιδηψού, Ελένη Χαλιούλια, Yπ. Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, Κ.Δ.Β.Μ. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Οικονομολόγος Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Οιχαλίας Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Η περίπτωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Οιχαλίας Ευστάθιος Μαργαρίτης, Αντιδήμαρχος, Προϊστάμενος τμήματος Παιδείας Δήμου Οιχαλίας, Μαρία Κριζέα Αγγελική, Υπ. Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Οιχαλίας, Σοφιανός Γυπατίδης, Υπ. Υπάλληλος Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Οιχαλίας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ορεστιάδας Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ορεστιάδας και ο ρόλος του για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή ΠαναγιώταΥπ Τσιτσικλή. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Ορεστιάδας, Ιωάννα Βλασακίδου, Υπ. Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. Ορεστιάδας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Πεντέλης Carpe diem Χαραλαμπία Βαμβάκα, Υπ. Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, Κ.Δ.Β.Μ Πεντέλης, Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Συζήτηση Καφές // Φουαγιέ Προεδρείο: Μπλάνας Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Προσοτσάνης Αναφορές εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων του ΚΔΒΜ Προσοτσάνης για την εμπειρία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κ.Δ.Β.Μ. Προσοτσάνης Εριφύλλη Κοσμίδου, Υπ. Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Προσοτσάνης Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Σαλαμίνας Εμπειρίες και Δράσεις: Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Σαλαμίνας 19

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία 27-28 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.llc-ekp-pamak2015.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

2 η Διεθνής Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει 2016 Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 η Διεθνής Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει 2016 Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 η Διεθνής Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει 2016 Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16.00-16.45 Εγγραφές 16.45 17.00 Έναρξη Καλωσόρισμα Αλέξανδρος Μπατζανούλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Παράλληλα Εργαστήρια:

Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους των εργαστηρίων. Παράλληλα Εργαστήρια: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 09.00-09.30 Προσέλευση Συνέδρων Ολομέλεια (Αμφιθέατρο): 09.30-12.00 Ο Αλέξης Κόκκος συζητά με τους συνέδρους για την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση (θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον

Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον Γραφείο Διασύνδεσης και Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Από τις σπουδές στην εργασία: παρελθόν και μέλλον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29-31 Μαΐου 2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Αμφιθέατρο Νέου Τμήματος Ιστορίας Η ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάδρασις ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 Μαΐου 2014 Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.

Διάδρασις ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 Μαΐου 2014 Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ. Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 Μαΐου 2014 Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Διημερίδα. «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Διημερίδα «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο» 2-3 Οκτωβρίου 2015 Titania Hotel, Αθήνα Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Οκτωβρίου 2015 Χαιρετισμοί 10.00-10.30 Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Έναρξη του Συνεδρίου, Νατάσα Κεσίδου & Ελένη Χοντολίδου. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 15.00 Εγγραφές 15.30-15.45 Χαιρετισμοί από: τις Πρυτανικές αρχές τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κ. Δημήτρη Μαυροσκούφη τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία

24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία 24/05/2011 Τρίτη Πρωινή συνεδρία Έναρξη εργασιών 10:00 - Λήξη εργασιών 12:30 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Σοφία Ηλιάδου -Τάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. «20 χρόνια Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

«Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου: εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Ημερίδα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου: εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) Ημερίδα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου: εργαλείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/ 2018 Α' ΚΚΛΟΣ ΣΠΟΔΩΝ ΤΑ ΚΟΡΜΟ Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Α/Α ECTS Κωδικός 1 Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/ Δαγδιλέλης 5 ΚΕ0110 2 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Καρτασίδου Εκπαίδευση 5 ΚΕ005-2 Συμβουλευτική & Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Μαΐου 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αίθουσα Τελετών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 12-13 Μαΐου 2017 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

9:30-10:00 Εγγραφές. Α μέρος

9:30-10:00 Εγγραφές. Α μέρος Παρασκευή 31 Μαρτίου, 2017 Άφιξη συνέδρων-γεύμα υποδοχής 9:30-10:00 Εγγραφές Σάββατο 1 Απριλίου, 2017 Α μέρος Προεδρείο Σοφία Αυγητίδου, Αλεξάνδρα Ανδρούσου 10:00-10:15 Χαιρετισμοί Στέφανος Μπίρος, Αντιπεριφερειάρχης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015)  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020»

«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.) Κανάρη 10Α, 15126, Μαρούσι e-mail: eetek1@gmail.com www.eetek.gr 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Για την εκπαίδευση και την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΌ ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1917

ΕΚΑΤΌ ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1917 ΠΡΟΓΡΑ ΜΜ Α ΟΜΙ Λ ΙΩΝ ΕΠΙΣ ΤΗΜΟΝΙΚΟ Σ Υ ΝΕ Δ ΡΙΟ ΕΚΑΤΌ ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1917 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 12-13 ΜΑΐΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009 ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Ξενοδοχείο Caravel Κυριακή 5 Απριλίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.30 11.15 Ολομέλεια Προεδρείο: Συλβάνα Ράπτη, Θάλεια Δραγώνα και Αχιλλέας Μητσός Καλωσόρισμα και προσφώνηση Προέδρου : Άννα Διαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1 ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2017 10:00-11:00 ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Συνέδριο του. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκη 07.09.2016 Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ»

2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ» Ο ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 470. Προς: Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης περ. εν. Ηρακλείου (διαμέσου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης περ. εν.

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 470. Προς: Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης περ. εν. Ηρακλείου (διαμέσου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης περ. εν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Λ. Δημοκρατίας 1 Ρόδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, ΚΑΒΑΛΑ. Οδηγίες Αίτησης Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ε Ι Ο Σ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΚΑΒΑΛΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ, Τ.Θ. 1639, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ Β Πανελλήνιο Συνέδριο Η Παιδεία Σήμερα Αρχαία Ελληνικά Διδακτική μεθοδολογία Δυσλεξία 20-21-22 Απριλίου 2017, Καβάλα ΕΙΣΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ Σάββατο 21/6 /2013 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο Συνεδρία 1 Θεματικό Πεδίο: Ειδική Αγωγή ΕΑ1 Φύσσα Αριστέα Συγκριτική αξιολόγηση στρατηγικών-πρακτικών για την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/ 2012 Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/ 2012 Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α 1 Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ Δαγδιλέλης 2 Διάσπαση Προσοχής, Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα 3 4 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση/ Einführung in der

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2017-18 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητική Λογιστική (Θεωρία) 1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Με σύμβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΙ.ΔΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3 ου ΓΕ.Λ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΙ.ΔΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3 ου ΓΕ.Λ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΔΙ.ΔΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3 ου ΓΕ.Λ. 3 ο ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ «Προετοιμάζομαι για Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (αφορά τις προπτυχιακές Θ.Ε. ΔΕΟ10, ΔΕΟ24) Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική διημερίδα

Εκπαιδευτική διημερίδα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ Πανεπιστηµιο Κρήτης οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Δημοκρατίας 1- Κτίριο Κλεόβουλος, 85 100 Ρόδος. Τηλ.: 2241099003, Fax: 2241099004, email: pake@ltee.org ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα 08.00-08.30 Εγγραφές συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτεραιότητας: Μαρούσι, 3 9 2014 Αρ. πρωτ.: 138166/Δ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Θέμα: «Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα: Επιστημολογικά Ζητήματα και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις»» 26-30 Αυγούστου 2016 Λεύκες, Πάρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα