Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία"

Transcript

1 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας (Πλάτωνας) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Γηράσκω δ αεί πολλά διδασκόμενος (Σόλων) Everybody who is incapable of learning has taken to teaching (Oscar Wilde) Αφήστε τον άνθρωπο να βαδίσει στο σκοπό της μουσικής που ακούει, όσο ρυθμική ή άρρυθμη και αν είναι. (Thoreau) Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι (Αριστοτέλης) Γράμματα μαθείν δει,και, μαθόντα νουν έχειν (Μένανδρος) Η τάση για μάθηση από την ίδια τη ζωή και για διαμόρφωση των όρων της ζωής, έτσι ώστε όλοι να μαθαίνουν όσο ζουν είναι το σπουδαιότερο προσόν της εκπαίδευσης. (Dewey) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Because learning does not consist only of knowing what we must or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do. (Umberto Eco) Υπάρχουν πράγματα γνωστά και πράγματα άγνωστα και ανάμεσά τους υπάρχουν πόρτες (Jim Morrison, The Doors) Wisdom... comes not from age, but from education and learning. (Anton Chekhov) Εν οίδα ότι ουδέν οίδα (Σωκράτης) Αν ρωτήσουμε πότε ολοκληρώνεται η εκπαίδευση ενός ανθρώπου;, η μοναδική αληθινή απάντηση είναι ποτέ όσο ζει. Αυτή είναι η πεμπτουσία της διά βίου εκπαίδευσης (Yeaxlee) Το μέλλον δεν είναι μια προέκταση του παρόντος που απλώς περιμένει από εμάς το μέλλον δεν είναι δεδομένο γεγονός, αλλά γεγονός σε διεργασία διαμόρφωσης (Freire) Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it. (Albert Einstein) Η γνώση κάνει έναν άνθρωπο ακατάλληλο για σκλάβο (Frederick Douglass)

3 Αγαπητές/οί σύνεδροι, Η ανάγκη για την κατάκτηση της γνώσης προδίδει όχι μόνο την ασίγαστη ανθρώπινη επιθυμία για μάθηση αλλά και την ανυπότακτη και ραγδαία αύξηση της γνώσης, η οποία συνοδεύεται συχνά από ρευστότητα, αβεβαιότητα και απροσδιοριστία νοήματος. Η ανθρώπινη μάθηση δεν είναι απλώς μία γνωστική δραστηριότητα που βρίσκει έκφραση σε αναπτυγμένες και περίπλοκες νοητικές διεργασίες. Αφορά, επιπλέον, κάθε άλλη συναισθηματική και βουλητική διάσταση της ατομικής ψυχολογίας και έχει πάντοτε κοινωνικές και ιστορικές προϋποθέσεις. Άλλοτε φέρει την όψη της οικονομικής ανάπτυξης, άλλοτε την όψη της προσωπικής ολοκλήρωσης και άλλοτε την όψη της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής κατανόησης και πράξης. Ο όρος διά βίου μάθηση αφορά α) στη διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία οργανισμοί του ανθρώπινου τύπου αναδομούν την εμπειρία τους διά βίου μέσα από πολύπλοκες μεταλλασσόμενες σκοποθεσίες και β) την εμπειρική ενσάρκωση του όρου μέσα από τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται κυρίως στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Η έννοια της διά βίου μάθησης απέκτησε μία ολοένα αυξανόμενη προνομιακή θέση στην έρευνα, τη βιβλιογραφία, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής πολιτικής, συνέβαλε στην ευρύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών με τις οποίες αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά η εικόνα του δυτικού μετα-μοντέρνου κόσμου και αναδιαμόρφωσε τους θεσμούς και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Σήμερα η διά βίου μάθηση αποτελεί την αυθεντική μεταμοντέρνα συνθήκη της εκπαίδευσης καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τα χαρακτηριστικά της εικόνας του μεταμοντέρνου κόσμου: επιτάχυνση στους ρυθμούς αύξησης της γνώσης, ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογικών μέσων, ανακατατάξεις και ανατροπές στο επαγγελματικό πεδίο, αβεβαιότητα και αδυναμία ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις, ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάγκη για την μετρήσιμη καταγραφή και πιστοποίηση των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων και προσόντων, έμφαση σε έναν τύπο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία συστήνει την «κοινωνία της γνώσης» μέσα από νέες επικοινωνιακές λογικές, συχνά σε συνθήκες ανελέητης υφεσιακής κρίσης και αμείλικτου ανταγωνισμού. Στο φως όλων αυτών των εξελίξεων η διά βίου μάθηση αποτελεί απαραίτητο συστατικό σε κάθε ατζέντα κοινωνικής αλλαγής και σε κάθε σχεδιασμό και νομοθέτημα εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, με την ευκαιρία του Συνεδρίου, να διερευνήσουμε το βαθμό σύγκλισης ή απόκλισης ανάμεσα στις αρχικές θεωρητικές και πρακτικές παραδοχές της διά βίου μάθησης και στη μορφολογία, τη λειτουργία και την εφαρμογή της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Ο χώρος της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας, μέσα από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι φυσικά ο κατάλληλος χώρος για μία τέτοιου είδους διερεύνηση. Ο προβληματισμός μας αφορά τόσο στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον ευρύτερο εκ-παιδευτικό χώρο μετά την ενθάρρυνση, την εξάπλωση και την επικράτηση της διά βίου μάθησης ως μία νέα θεσμική πραγματικότητα, όσο και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με κοινωνικούς φορείς και θεσμούς, την επισήμανση των αναγκών και των δυσκολιών και την προσφορά προτάσεων ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις. Βασιλική Καραβάκου Πρόεδρος του Συνεδρίου

4 Πρόεδρος του Συνεδρίου Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οργανωτική Επιτροπή Γιάννης Αγαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Σουζάνα Κυριακοπούλου, Υπεύθυνη Έργου Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Φίλιππος Λέντζας, Πρόεδρος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Παναγιώτης Μανούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Γενοβέφα Παπαδήμα, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Γεωργία Σουλιώτη, Γενική Διευθύντρια Προγραμμάτων, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ερμόλαος Ψαριανός, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, 4 Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Επιστημονική Επιτροπή Παναγιώτης Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πάτρας Στέλλα Γκιώση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Σύμβουλος Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινων Πόρων, Διδάσκουσα ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Education, University of Stockholm Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό. Γιώργος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θανάσης Καραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πάτρας

5 Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αικατερίνη Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Κουλαουζίδης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Κύριο Διδακτικό Προσωπικό, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Anthony Montgomery Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Μαρία Παυλή Κορρέ (Δρ.), Μέλος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αλέξιoς Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Πρόκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρίκλεια Πρώιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Γρηγόρης Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Χριστίνα Συριοπούλου Δελλή, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Νικόλαος Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καθηγητής Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δημήτρης Χασάπης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 5

6 Σάββατο 27 Ιουνίου Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων / Φουαγιέ Χαιρετισμοί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσκεκλημένοι Ομιλητές 1 Αμφιθέατρο Τελετών Πρόσβαση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: ζητήματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής στην Ευρώπη Καφές // Φουαγιέ Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου- Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο και Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ Γιώργος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ρένα Ψηφίδου, Expert Department for Learning and Employability, CEDEFOP Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 1 // Αμφιθέατρο Τελετών Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Πιστοποίηση, Διασφάλιση Ποιότητας Η διά βίου μάθηση και η συμβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Στοιχεία για την πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Ελλάδα» Αρχές και Παραδείγματα Διασφάλισης Ποιότητας στο επίπεδο της επικύρωσης προσόντων Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης: τάσεις και προοπτικές Προεδρείο: Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Γεώργιος Μάρδας, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο και Νικόλαος Θεόδωρος Μάρδας, Πολιτικός Επιστήμονας και Ιστορικός Μαρία Γνησίου (Δρ.), Σύμβουλος Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μαρία Συτζιούκη, Ειδική Επιστήμονας, 6

7 Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων Ο διαγωνισμός Worldskills ως μοχλός ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης Σκέψεις, εμπειρίες, παρατηρήσεις και προτάσεις από την ιδία παρουσία μου μέσω της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης στο WorldSkills Competition (Λειψία, 2-7 Ιουλίου 2013) Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ασημάκης Κατής, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσκεκλημένος Ομιλητής 2 // Αμφιθέατρο Τελετών Μορφές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που βασίζονται στο σχολείο (school based). Ανάδειξη μεθοδολογίας για τη Διά Βίου Μάθηση Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 2/ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Δίκτυα Μάθησης e-learning & ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθηση: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αντώνιος Τριανταφύλλου, Φιλόλογος, M.Εd. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Προεδρείο: Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Προεδρείο: Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο και Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Απόστολος Κώστας, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλιβίζος Σοφός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 7

8 Η αξιοποίηση των αρχών του κοννεκτιβισμού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εξέλιξης παιδαγωγών προσχολικής αγωγής: Απόψεις και προθέσεις Απόψεις εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα των ιστολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων Έξυπνες Πόλεις» και Σύγχρονα Δίκτυα Μάθησης. Ο ρόλος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη των «έξυπνων πόλεων Το Facebook ως μέσο εκπαίδευσης ενηλίκων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του σε σύγκριση με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης Μετασχηματισμός στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευομένων στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Παροχή Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» μέσω e-learning Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 3 // Αίθουσα Συνεδρίων Συμβουλευτική Ενηλίκων και Ψυχολογική Υποστήριξη Μιχάλης Βιτούλης, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Νικόλαος Καριπίδης, Καθηγητής Πληροφορικής, Σπυρίδων Κιουλάνης, Καθηγητής Σύμβουλος, ΕΑΠ, Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης, Καθηγητής Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής,, Σοφία Σαριδάκη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Υπεύθυνη ΣΣΝ Λέσβου, Γιώργος Παραδείσης, Ψυχολόγος, Αγγελική Σαντή, Δικηγόρος, Ελένη Πρασσά, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κοινωνιολογίας Μηνάς Θεοδωρακάκος, Εκπαιδευτικός, Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Προεδρείο: Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, και Ελένη Κιτρίνου, Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων 8

9 Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευομένων του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μαλαματένια Σουμπάρα, Σύμβουλος Ψυχολόγος 1ου ΣΔΕ (M.Sc.) και Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια 1ου ΣΔΕ Ο ρόλος της συμβουλευτικής στην στήριξη και ενδυνάμωση των άνεργων γυναικών μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων Συμβουλευτική σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 50 χρόνων. Προβληματισμοί για την ελληνική πραγματικότητα σε συνθήκες κρίσης Δια Βίου Μάθηση και Συμβουλευτική Ενηλίκων σε Μαθηματικά και Στατιστική: Διαμόρφωση Πλαισίου Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών Το πλαίσιο της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Διαβατών Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 4 // Αμφιθέατρο 12 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα H Εκπαίδευση στην Τρίτη Ηλικία: Μια Πνοή Ζωής Σοφία Τασιού, Κοινωνική Λειτουργός Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, Φιλόλογος Ελένη Κιτρίνου, Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Καλλιόπη Μέγαρη, Σύμβουλος Ψυχολόγος, 3ο ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών, Υποψήφια Διδάκτορας, Α.Π.Θ. Ευαγγελία Ζιγρικά, Κοινωνική Λειτουργός, Μαρία Πλατσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Προεδρείο: Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Κωνσταντίνα Αντωνίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κυριακή Σιδηροπούλου, Εκπαιδευτικός 9

10 10 Τα αντανακλαστικά της διά βίου μάθησης στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα: η περίπτωση των νεοαστέγων Η φιλοσοφία της δια βίου μάθησης ως κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου μέσα από τη διάσταση της πολιτισμικότητας Επανεξετάζοντας την ετερότητα: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εκπαίδευση Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών Η σημασία της ενδυνάμωσης στο πλαίσιο του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού Κωνσταντίνα Αντωνίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Βαρβιτσιώτη Ανδριανή, Εκπαιδευτικός Μαρία Κάλφα, Κοινωνική Ανθρωπολόγος (M.Sc.) Παύλος Καραστογιάννης, Οικονομολόγος Νίκος Μουράτογλου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Π.Μ.Σ. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Στρογγυλό Τραπέζι 1 // Αίθουσα Συνεδρίων 1 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Προοπτικές των e-κδβμ: μια συνολική θεώρηση Συντονιστής: Βασίλης Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Συμμετέχουν οι: Βασίλης Δαγδιλέλης, Πιέρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Βάσω Νικολοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, Στέλεχος της Τεχνικής Ομάδας υποστήριξης των e-κδβμ του έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Στρογγυλό Τραπέζι 2 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2 Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης: Σχεδιασμός, σκοποί, αποτελέσματα και ο ρόλος της Συμβουλευτικής Συντονίστρια: Αναστασία Πασιά, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Υπεύθυνη Συντονισμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Συμμετέχουν οι: Αναστασία Πασιά, Άννα Μουτή: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνεργαζόμενο προσωπικό του Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ., Θωμαή Ρουσουλιώτη: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνυπεύθυνη Συντονισμού της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων- Συνυπεύθυνη Συντονισμού της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Νικόλαος Καραγκούνης: Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΠΑ (Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων) του ΙΝ.Ε.

11 Στρογγυλό Τραπέζι 3 // Αμφιθέατρο 12 3 Ποιότητα και εκπαίδευση / Επιμόρφωση στην τοπική αυτοδιοίκηση: Καινοτόμες προσεγγίσεις Συντονίστρια: Δρ. Στέλλα Γκιώση, Σύμβουλος Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινων Πόρων, Διδάσκουσα ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πανεπιστήμιο, «Ενισχύοντας το τρίπτυχο ποιότητα, εκπαίδευση και καινοτομία». Συμμετέχουν: Δρ. Γιώργος Τσιάμης, Ph.D στην Πειραματική Κοινωνική Ψυχολογία, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τ. Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμος Καλαμαριάς, «Εφαρμογή μοντέλων ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Ελευθερία Γκίκα, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), «Η επιμόρφωση ως μοχλός βελτίωσης της ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Μαρία Χνιτίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, «Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αναδιοργάνωση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: μια καλή πρακτική» Διάλειμμα Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 5 // Αμφιθέατρο Τελετών Εκπαίδευση και Εργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη ΕΣΠΑ : Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΕΣΠΑ : Τοπικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Η αρμοδιότητα της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στους Δήμους Η πόλη που μαθαίνει: Ένα αυτοδιοικητικό πείραμα Προεδρείο: Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο και Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος για το Παιδί - Δήμος Αθηναίων Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Λαρισαίων, Αλέξανδρος Μπατζιανούλης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού Λαρισαίων Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων: πολυτέλεια ή ανάγκη η λειτουργία τους τον καιρό της κρίσης; Βασιλική Κοτρίκλα, Φιλόλογος- Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, M.Ed. Διά Βίου Μάθηση, Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 11

12 Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 6//Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Διδασκαλία, Γραμματισμός και Εκπαίδευση Ενηλίκων Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας Inquiry στη δια βίου μάθηση Τρόποι «μύησης»του σύγχρονου πολίτη στη διαδικασία Δια Βίου Μάθησης Στάσεις εφήβων για τη δια βίου μάθηση: Η επίδραση του φύλου και του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων Διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ εφαρμοσμένη σε Κ.Δ.Β.Μ. Η επίδραση του γραμματισμού ενηλίκων στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου των εκπαιδευομένων σε σχέση με την κοινωνική τους συμμετοχή Προεδρείο: Νεκταρία Κλαδά, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ και Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα- Διδακτορικός Ερευνητής, Αναστασία Γρηγοριάδου, Δρ., Εκπαιδεύτρια ΣΔΕ Νεκταρία Κλαδά, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Αξιολογήτρια Προγραμμάτων Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα- Διδακτορικός Ερευνητής, Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Υπ. Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λέσβου, Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Σύγχρονες Τάσεις στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 7 // Αίθουσα Συνεδρίων Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κωνσταντίνος Νικολάου, Επικοινωνιολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Πρόεδρος: Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Γεώργιος Κουλαουζίδης, Σύμβουλος Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 12

13 Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη διά βίου μάθηση: θεωρητικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις Η εκπαίδευση ενηλίκων ως χώρος ανάπτυξης του αντι-ηγεμονικού ρόλου του εκπαιδευτή Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη: Μορφές βίας και συνειδητοποίησή τους Δια βίου μάθηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπεράσπιση του δικαιώματος της εργασίας σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης Ο καταιγισμός ιδεών ως εκπαιδευτική τεχνική στην εκπαίδευση ενηλίκων: ένα παράδειγμα από τη διδασκαλία της φιλοσοφίας Διά Βίου Μάθηση: Μια φεμινιστική ηθική θεώρηση Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 8 // Αμφιθέατρο 12 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα Σχολική μέριμνα και μονογονεϊκή οικογένεια: η περίπτωση του Ολοήμερου Προγράμματος και ο ρόλος του ως υποστηρικτικού εργαλείου Το πείραμα της Κασσαβέτειας Αναστασία-Σοφία Αλεξιάδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ολυμπία Δεληγκάρη, Παιδαγωγός Μαριάνα Καπετανίδου, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Παύλος Περπερίδης, Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Γεράσιμος Ρεντίφης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ναταλία Πανάτσα, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Προεδρείο: Σωτηρία Λυμπεροπούλου, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας και Έφη Χατζημάνου, Διευθύντρια 2ου ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων Κωνσταντίνος Καλέμης, Επιμορφωτής, Μαρία- Αγγελική Καλέμη, Άννα Κωσταρέλου Χρήστος Καραγεωργόπουλος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Καθηγητής Φυσικής στο Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 13

14 Ο ρόλος της διά βίου μάθησης στην επανένταξη των φυλακισμένων Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του Θεραπευτικού προγράμματος «ΕΞΟΔΟΣ» - ΚΕ.ΘΕ.Α. στη Λάρισα Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση. Η περίπτωση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Spread the word- Feel the world Σωτηρία Λυμπεροπούλου, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Θεοδώρα Μπλιούμη, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δέσποινα Καραδήμου, Υποψήφια Διδάκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κωνσταντίνος Σιμιτόπουλος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων YouthΝet Hellas Μορφές και στόχοι της εργασιακής μάθησης σε χώρους απασχόλησης μεταναστών Στρογγυλό Τραπέζι 4 // Αμφιθέατρο Τελετών 4 Εκπαιδευτική Πολιτική και Διά Βίου Μάθηση Παναγιώτα Τσιρώνη, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Παιδαγωγικής, Χρυσούλα Τσιρώνη, Εκπαιδευτικός Συντονιστής: Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών Συμμετέχουν οι: Δημήτρης Βεργίδης, Πέτρος Γουγουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Stockholm, Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Στρογγυλό Τραπέζι 5 // Αίθουσα Συνεδρίων 5 Το mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων Συντονιστής: Σήφης Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Συμμετέχουν: Ευθύμης Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής,, Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Πάντα Δήμητρα, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Σήφης Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 14

15 Στρογγυλό Τραπέζι 6 // Αμφιθέατρο 12 6 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Περίπτωση: κρατούμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα. Εκπαιδευτικές προκλήσεις, πολιτισμικές προσεγγίσεις και διαπολιτισμικές πρακτικές Συντονίστρια: Όλγα Κουτσού, Φιλόλογος, ΜΑ in Critical Theory, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο 3ο ΣΔΕ (Φυλακών Διαβατών) Συμμετέχουν: Όλγα Κουτσού, Έφη Χατζημάνου, Διευθύντρια 2ου ΣΔΕ (Φυλακών) Τρικάλων, και Νιόβη Ζαραμπούκα - Χατζημάνου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πολιτιστικής Διαχείρισης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αρχιτέκτονας, Σωτήριος Τσιανάκας, Διευθυντής 1ου ΣΔΕ Γρεβενών, Άρτεμις Παπανδρίτσα, Υποψήφια Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός 1ου ΣΔΕ Γρεβενών και Δήμητρα Ψύχου, Εκπαιδευτικός 1ου ΣΔΕ Γρεβενών Εργαστήριο 1 // Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Προεδρείο: Δημήτρης Κυρίτσης, Δρ. Κοινωνιολογίας, Μετα- Διδακτορικός Ερευνητής, Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καφές // Φουαγιέ Προσκεκλημένος Ομιλητής 3 // Αμφιθέατρο Τελετών Χαρίκλεια Μανάβη, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Προεδρείο: Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Το καθολικό της μάθησης Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 9 // Αμφιθέατρο Τελετών Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις Προεδρείο: Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15

16 Η κοινωνία, η εκπαίδευση και η μαζική κουλτούρα στους Adorno, Horkheimer και Marcuse Η ελλειμματικότητα του ανθρώπου και η συμβολή της μάθησης στην οντογένεσή του Η αναγκαιότητα της δια βίου ηθικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία Τεχνοεπιστημονική ανάπτυξη: δια βίου μάθηση και οι κοινωνικο- πολιτικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις της προσβασιμότητας στη γνώση Αισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα μάθηση: μια προσπάθεια σύνδεσης της διδακτικής πρακτικής με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης Ζώντας και ανακαλύπτοντας τη ζωή: για μια δια βίου μάθηση Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 10 // Αίθουσα Συνεδρίων Γλώσσα, Εκπαίδευση και Μάθηση Παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή των ενηλίκων μεταναστών στα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας Εκπαίδευση ενηλίκων και διδασκαλία ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Καλοκαιρινού Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Στέλλα Χατζίκου, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Γεώργιος Κουλαουζίδης, Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αλέξης Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Προεδρείο: Αγγελική Κορδώνη, Ph.D. Université Sorbonne Nouvelle-Paris III και Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Αγγελική Κορδώνη, Ph.D. Université Sorbonne Nouvelle-Paris III 16

17 Δημιουργικά εργαλεία για ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Η περίπτωση της ιταλικής γλώσσας Σχεδιασμός εναρκτήριας συνάντησης στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: μία πρόταση εφαρμογής της Μετασχηματίζουσας Μάθησης για τα ελληνικά σε ξένους Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Μέτοικος». Μία έρευνα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων (κόμιξ) ως μέσο επίρρωσης της γλωσσικής και κοινωνικής υποστήριξης των ενήλικων εκπαιδευομένων Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 11 // Αμφιθέατρο 12 Δημοκρατία, Πολιτισμός, Τέχνη Χριστίνα Κλειδαρά, Yποψήφια Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σπυρίδων Κουτράκης, Yποψήφιος Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Στυλιανή Μπίκα, Yποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όλγα Τσέκρελη, Yποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Όλγα Κουτσιμπέλη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ευθυμία Στεργίου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Γιώργος Χλαπάνης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμητρα Κατσαρού, Φιλόλογος, Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαρία Κοκορότσκου, Θεατρολόγος, Νικόλαος Δαλαμπύρας, Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, Σουζάνα Αντωνακούδη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Προεδρείο: Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, Ιστορικός- Αρχειονόμος, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ειρήνη Θεοδοσοπούλου, Διδάκτορας Μουσικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 17

18 Η πολιτική παιδεία μέσω της τέχνης: Η περίπτωση της «Μετανάστευσης» Ο ρόλος των βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Η μουσική ως αφετηρία «αναστοχασμού» στην εκπαίδευση ενηλίκων Η μέθοδος «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία»: Μία διδακτική εφαρμογή της στη Γ Γυμνασίου Προσλήψεις αρχειακής γνώσης και η συμβολή τους στη Διά Βίου Μάθηση στην κοινωνία της γνώσης: Ουδέτερη συσσώρευση υλικού από το παρελθόν ή προετοιμασία για το μέλλον? Σχεδιασμός Διαπολιτισμικού Προγράμματος Αγωγής & Προαγωγής Υγείας Ιωάννης Γαλανάκης Φοιτητής Τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρία Μαλαγκονιάρη, Φοιτήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευγενία Βιλλιώτη, Βιβλιοθηκονόμος, Ευγενία Βασιλακάκη, Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ειρήνη Θεοδοσοπούλου, Διδάκτορας Μουσικολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τζήνα Πασχαλίδου, Εκπαιδευτικός, Τάσος Μιχαηλίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, Ιστορικός- Αρχειονόμος, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μαρία Τσιαλκούτη, Κοινωνική Λειτουργός Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 12//Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Εργασία, Οικονομία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προεδρείο: Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο και Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 18

19 Η σπουδαιότητα της Δια Βίου Μάθησης στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων ιδωμένη μέσα από το ROI Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων: Μία εμπειρική διερεύνηση στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Απόψεις ενήλικων εκπαιδευομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αγροτική Επιχειρηματικότητα- Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων» στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επένδυση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Προσδιοριστικοί παράγοντες κόστους και οφέλους από τη λειτουργία τους Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ως παράγοντας βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου: τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα; Βικτωρία Αλαμίση, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γιάννης Ζησιμόπουλος, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Γιώργος Καρολίδης, Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Γιάννης Σουλές, Φιλόλογος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ. Καλαβρύτων Μάριος Κουτσούκος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεοπονική σχολή ΑΠΘ, Ιωσήφ Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωάννα Τσάρπα, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαρία Λιακοπούλου, Διδάκτορας Παιδαγωγικής, Ερευνήτρια Κοινωνικών Επιστημών Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό: παρουσίαση βιωματικού σεμιναρίου γραφείου διασύνδεσης Πανεπιστημίου με τίτλο «Κάνε like στην κινητικότητα» Ναταλία Μουτοπούλου, Ψυχολόγος-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ερικαίτη- Μαρία Φίτζου, Απόφοιτος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,, Γαβριέλα Σέντερη, Φοιτήτρια, Ρεσιτάλ πιάνου // Αμφιθέατρο Τελετών 19

20 Κυριακή 28 Ιουνίου Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 13 // Αμφιθέατρο 12 Γλώσσα, Διδασκαλία και Εκπαίδευση Ενηλίκων Μία εναλλακτική προσέγγιση της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων Μικροδιδασκαλία εκμάθησης «Τα Ελληνικά στις συναλλαγές με το Δημόσιο» σε άτομα που δεν έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων - βιωματική μάθηση Μαθαίνοντας αγγλικά στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για τη μεθοδολογία και το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών Η ποντιακή διάλεκτος, η ζωντανή διάλεκτος της πρότυπης ελληνικής γλώσσας Ο παράγοντας μορφωτικό επίπεδο ως υποκινητικός παράγοντας για τη συμμετοχή των ενηλίκων στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Νοτίου Αιγαίου του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. Η επίδραση των κοινωνικών στερεότυπων στην ενήλικη εκπαιδευόμενη γυναίκα Θεματική Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων 14// Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Προεδρείο: Μαρία Σιδηροπούλου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Εύη Μανοπούλου, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Μαρία Σιδηροπούλου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στέλιος Λαζαρίδης, Φιλόλογος, Ειρήνη Παυλίδου, Φιλόλογος Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Οικονομολόγος, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας, Εκπαιδεύτρια ΕΚΔΔ Καλλιόπη Τσάνταλη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Συμεών Νικολιδάκης, Φιλόλογος Κατερίνα Γεωργιάδου, Φιλόλογος Στυλιανή Πεσλή, Περ. Στέλεχος ΚΔΒΜ, Ελένη Μαθιουδάκη, Εκπαιδευτικός, Βασιλική Γκουντούμη, Μέλος Ομάδας Έργου ΚΔΒΜ Παναγιώτα Τσακιρίδου, Εκπαιδευτικός Δημόσιας Υγείας, Σοφία Τσακιρίδου, Υγιεινολόγος 20

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Περιεχόμενα Εργαστήριο 1 : Ελληνικές αρχαιότητες της κλασικής εποχής

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα

17 ο Διεθνές Συνέδριο. Εκπαίδευση και Ετερότητα 17 ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Ετερότητα Πάτρα, 27-29 Ιουνίου 2014 Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου Ξενοδοχείο Achaia Beach Καστελλόκαμπος Ρίου Αχαΐας Βασικές θεματικές: Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 15:00-16:00 16:00-17:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α' ΜΕΡΟΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Πνευματικό Κέντρο Χανίων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαρκουλάκη Ρία Αίθουσα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τσίγκου

Διαβάστε περισσότερα

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Η καταχώρηση των περιλήψεων έγινε με αλφαβητική σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

24-26 IOYNIOΥ 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

24-26 IOYNIOΥ 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 24-26 IOYNIOΥ 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας www.uom.gr/eiconf2011 http://eiconf2011.wordpress.com ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πέμπτη, 28-5-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου : Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου Πέμπτη, 28-5-2009 Προσφώνηση από τον Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

WHAT KNOWLEDGE IS OF MOST WORTH? HISTORICAL-COMPARATIVE APPOACHES

WHAT KNOWLEDGE IS OF MOST WORTH? HISTORICAL-COMPARATIVE APPOACHES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION LABORATORY OF MODERN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 19.00-20.30 Τελετή έναρξης (Ολυμπιακό Μουσείο) 19.00-19.30 Χαιρετισμοί 19.30-20.30 Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πανελλήνιο Συνέδριο Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Π. Ψυχικό ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: ΘΕΣΜΟΙ, ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: ΘΕΣΜΟΙ, ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ: ΘΕΣΜΟΙ, ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ηλεκτρονικός κατάλογος επιστημονικού βιβλίου Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε: «Αυτό το βιβλίο αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική Πέτρος Γουγουλάκης, Ανδρέας Οικονόμου 2. Απόψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με την αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα