Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 24 Ιουνίου 2009

2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την Μυτιληναίος Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων (η "Εταιρία") και προορίζονται αποκλειστικά για την πληροφόρηση του Αποδέκτη. Τα Υλικά είναι σε µορφή προσχεδίου και οι αναλύσεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτά είναι προκαταρκτικής φύσεως και υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. Τα Υλικά δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν καµία τελεσίδικη συµβουλή ή άποψη και δεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται σε αυτά για κανέναν λόγο. Τα Υλικά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, συνολικά ή εν µέρει, ούτε να συνοψιστούν, να εξαχθούν περικοπές, να αναφερθούν αποσπασµατικά ή να γίνει άλλου τύπου δηµόσια αναφορά σε αυτά, καθώς και να συζητηθούν ή να αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε χωρίς την γραπτή άδεια της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν έχει επαληθεύσει καµία από τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν προκειµένου να προετοιµάσει τα Υλικά και δεν δίδεται καµία εξασφάλιση ή εγγύηση ούτε η Εταιρία αποδέχεται καµία ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Τα συµπεράσµατα που περιέχονται στα Υλικά αποτελούν προκαταρκτικές απόψεις της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία των Υλικών και βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που απέκτησε από αυτά µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σ' αυτό το έγγραφο ενδέχεται να υποστούν αλλαγές και η Εταιρία δεν έχει καµία υποχρέωση να ανανεώσει τις πληροφορίες αυτής της έκθεσης. Ο Αποδέκτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτίµηση των πληροφοριών που εµπεριέχονται στα Υλικά και την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής απόφασης υπό τη µορφή συναλλαγών που προτείνονται, ή προκύπτουν, από τα Υλικά. Η Εταιρία δεν έχει κάνει ανεξάρτητη εκτίµηση ή αποτίµηση των µετοχών, του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (έκτακτων ή άλλων) της Εταιρίας. Όλες οι προβλέψεις και τα πιθανά σενάρια των Υλικών είναι προκαταρκτικές επεξηγηµατικές ασκήσεις που βασίζονται στις υποθέσεις που εµπεριέχονται, οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν σωστές ή λάθος. Η πραγµατικότητα µπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές οικονοµικού ή άλλου τύπου, που δεν µπορούν να προβλεφθούν. Καµία εξασφάλιση ή εγγύηση δεν δίδεται ότι οι εκτιµήσεις που εµπεριέχονται θα επιτευχθούν. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Όµιλος Μυτιληναίου Σήµερα Οικονοµικά Μεγέθη ραστηριότητες του Οµίλου Μεταλλουργία & Μεταλλεία Ενέργεια Έργα (EPC) Στοιχεία Μετοχής Περίληψη 3

4 Ο Όµιλος Μυτιληναίου Σήµερα 4

5 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1908: Η εταιρεία αποτελεί µετεξέλιξη παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε το : Επιθετική εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. του µεγαλύτερου µεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήµατος της Ελλάδος. 1998: Εξαγορά του µεταλλουργικού συγκροτήµατος παραγωγής ψευδαργύρου και µολύβδου, SOMETRA S.Α. στη Ρουµανία. 2005: Εξαγορά του 53% της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. ενός εκ των µεγαλυτέρων πλήρως καθετοποιηµένων παραγωγών αλούµινας και αλουµινίου στην Ευρώπη. 2006: Εξαγορά των Spider Ενεργειακή Α.Ε. και ΕΛΤΑ Project A.E. Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ενέργειας και αιολικών πάρκων. 2008: Υπογραφή Στρατηγικής συµφωνίας µε την Motor Oil στον τοµέα της ενέργειας για την κατασκευή και τη λειτουργία εµπορικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 437MW. 2008: Η µονάδα συµπαραγωγής εισέρχεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. Η συγκεκριµένη µονάδα ισχύος 334 MW αποτελεί την πρώτη θερµική µονάδα του Οµίλου Μυτιληναίος που θα ενταχθεί στο εθνικό σύστηµα : Η Εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 1996: Σύναψη στρατηγικών συµφωνιών εµπορικής συνεργασίας µε κορυφαία µεταλλουργικά συγκροτήµατα χαλκού, ψευδαργύρου, µολύβδου και αλουµινίου των χωρών της Βαλκανικής. 1999: Εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Copper Mines Ltd, παραγωγού χαλκού στη Κύπρο. 2000: Εξαγορά του 43% της κρατικής βιοµηχανίας οχηµάτων ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. µέσω ιδιωτικοποίησης µε ταυτόχρονη ανάληψη της διοίκησης. 2002: Ίδρυση της Μυτιληναίος Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και Μυτιληναίος Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε. 2007: Στρατηγική Συνεργασία µε Endesa. ηµιουργείταιηendesa Ελλάς η οποία προσδοκά να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην Ελληνική αγορά ενέργειας παράλληλα µε επιλεκτική ανάπτυξη στην ΝΑ Ευρώπη. 2007: Ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης µέσω απορρόφησης των εταιρειών Αλουµίνιον της Ελλάδος και έλτα Project από τον Όµιλο Μυτιληναίος. Πηγή: Εταιρεία. 5

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Μεταλλουργία & Μεταλλεία Ο µεγαλύτερος παραγωγός Αλουµίνας και Αλουµινίου (Al) στην Νοτιο - Ανατολική Ευρώπη µέσω της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. Ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός Βωξίτη στην Ελλάδα µέσω της ελφοί ίστοµον Α.Μ.Ε. Endesa Hellas: Στρατηγική Συνεργασία µε την Endesa. ηµιουργείται η Endesa Hellas η οποία στοχεύει να αναδειχθεί στην µεγαλύτερη εγχώρια ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράµµατος εξασφαλίζει τη διαµόρφωση ενός ισορροπηµένου µίγµατος µεταξύ θερµικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το υπάρχον χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει: Ενέργεια 334 MW CHP Σταθµός Συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και Θερµότητας µε καύσιµο φυσικό αέριο στην περιοχή της Βοιωτίας (σε λειτουργία - Μάιος 2008). 444 MW CCGT Εµπορική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο στην περιοχή της Βοιωτίας (έναρξη λειτουργίας Β Εξάµηνο 2010). 437 MW CCGT Εµπορική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο στην περιοχή της Κορίνθου (έναρξη λειτουργίας Απρίλιος 2011). 437 MW CCGT Εµπορική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο στην περιοχή του Βόλου (έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος 2012). Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (1.000MW), σε λειτουργία 45MW. Άδεια εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για 310MW. Πλατφόρµα εµπορίας εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Άδεια παραγωγής 600 MW ανθρακικής µονάδας στη Βοιωτία. ΕΡΓΑ EPC Η κορυφαία εταιρία έργων (EPC) στην Ελλάδα µέσω της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και άλλων θυγατρικών καθιερώνεται ως ένας από τους πιο εξειδικευµένους κατασκευαστές ενεργειακών έργων στην Ευρώπη. Πηγή: Εταιρεία. 6

7 ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Μυτιληναίος Α.Ε. Όµιλος Επιχειρήσεων Κεφαλαιοποίηση: 695 εκ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑ EPC ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 54.0% ΑΛΟΥΜΙΝΑ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (100%) ENDESA (HELLAS) (49.99%) METKA (56.6%*) ΕΛΒΟ (43%) Κεφαλαιοποίηση: 421 εκ ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ (Παραγωγή ΒΩΞΙΤΗ ) (100%) Μη Βασική ραστηριότητα Πηγή: Εταιρεία. Σηµείωση: εδοµένα 22 Ιουνίου Η METKA είναι πλέον η µόνη εισηγµένη θυγατρική. 7

8 Οικονοµικά Μεγέθη 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία Ισολογισµού Ισχυρός Ισολογισµός. Υγιής Σχέση δανειακών Ιδίων Κεφαλαίων. Συνεχής Ανάπτυξη Μεγεθών. 902 Πάγιο Ενεργητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 501 Καθαρός ανεισµός Πηγή:Εταιρεία. *Ο Καθαρός δανεισµός περιλαµβάνει τα δάνεια µειωµένα κατά τα χρηµατικά διαθέσιµα. εν περιλαµβάνεται το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην Endesa. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Εξέλιξη Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών εκ. 1,200 1, Κύκλος Εργασιών EBITDA EBITDA% 25.0% 21.2% 22.3% 20.0% 16.9% 13.5% 15.0% εκ. 1,200 1, Κύκλος Εργασιών ΕΑΤ ΕΑΤ % 40.0% 34.3% 35.0% 30.0% 23.1% 25.0% % % % % % % 15.0% 6.4% 10.0% % % % Πηγή: Εταιρεία. Ίδια Κεφάλαια Καθαρός ανεισµός Μόχλευση εκ % 50.0% % 40.7% % 40.0% 35.0% % % % % % 15.0% % % % εκ. 1, Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµές Υποχρεώσεις Current Ratio

11 Τοµέας ραστηριότητας Μεταλλουργία & Μεταλλεία 11

12 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο βιοµηχανικό όµιλο παραγωγής αλουµίνας και αλουµινίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βιοµηχανικό συγκρότηµα σε συνολική έκταση τ.µ. που συνιστά µοναδικό πανευρωπαϊκά παράδειγµα πλήρους καθετοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας. Ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων µεγάλης χωρητικότητας. Συγκριτικό πλεονέκτηµα λόγω χαµηλού κόστους παραγωγής για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα. Επαρκή παραγωγή αλουµίνας τόσο για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής του αλουµινίου όσο και για την επιπλέον εξαγωγή tn το χρόνο. 10-ετής σύµβαση µε την Glencore AG για πώληση του 100% της επιπλέον παραγωγής αλουµίνας. Εξασφαλισµένη προµήθεια ατµού από την παρακείµενη µονάδα ισχύς 334 MW της Endesa Hellas, 50% ιδιοκτησίας του Οµίλου δηµιουργία σηµαντικών συνεργιών. Αλουµίνα & Αλουµίνιο Βασικά Στοιχεία Βασικά Πλεονεκτήµατα Εκµετάλλευση των αποθεµάτων Βωξίτη από την 100% θυγατρική µεταλλευτική εταιρία, ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. η οποία καλύπτει έως και το 50% των παραγωγικών αναγκών. Σύναψη µακροχρόνιων συµβάσεων µε εναλλακτικούς προµηθευτές (Alcan, S&B, Glencore AG). Επιτυχηµένη πολιτική αντιστάθµισης κινδύνων. Ο Όµιλος µέσω της αγοράς παραγώγων έχει «κλειδώσει» για τα προσεχή δύο έτη τιµές πώλησης για την παραγωγή του αλουµινίου πολύ υψηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα τιµών. Η αποτίµηση των θέσεων αυτών σήµερα ξεπερνά τα $300 εκ. Εξέλιξη Παραγωγής και Οικονοµικά Στοιχεία tn OX AL 900, , , , , , , , , , , , , , , , , Κύκλος Εργασιών EBITDA EAT % EBITDA εκ % 25.0% % % % % % % % % Πηγή: Εταιρία. 12

13 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Αλουµίνιο Ανάλυση Κόστους Σύνολο Παραγωγών ΑτΕ Εργατικό Κόστος 6% Άλλα Κόστη9% Μέσο Κόστος Αλουµίνας40% Εργατικό Κόστος10% Άλλα Κόστη 15% Μέσο Κόστος Αλουµίνας25% Συνολικό Ενεργειακό Κόστος 29% Άλλες Πρώτες Ύλες 16% Συνολικό Ενεργειακό Κόστος40% Άλλες Πρώτες Ύλες 10% εκ. ΑτΕ - Ανάλυση Κόστους Αλουµινίου % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Πηγή: Εταιρία, CRU ANALYSIS. Πρώτες Ύλες Ηλεκτρισµός Επεξεργασία Πρώτες Ύλες% Ηλεκτρισµός% Επεξεργασία% 13

14 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Αλουµίνα & Αλουµίνιο Παραγωγή Αλουµίνας (2008) Παραγωγή Αλουµινίου (2008) Συνολική Παραγωγή 79 εκ. τόνοι Κ.& Ν. Αµερική 20% CIS 8% Β. Αµερική 7% Ευρώπη 7% Αφρική 4% Συνολική Παραγωγή 40 εκ. τόνοι Αυστραλία 6% Κ.& Ν. Αµερική 7% Β. Αµερική 14% Ασία 33% Ευρώπη 25% Αυστραλία 25% Αφρική 1% Ασία 44% Ζήτηση Αλουµίνας (2008) Ζήτηση Αλουµινίου (2008) Συνολική Ζήτηση 78 εκ. τόνοι Συνολική Ζήτηση 38 εκ. τόνοι Αυστραλία 6% Αφρική 4% Κ.& Ν. Αµερική 7% CIS 12% Β. Αµερική 15% Αφρική 1% Αυστραλία 1% Κ.& Ν. Αµερική 4% Β. Αµερική 16% Ασία 42% Ευρώπη 14% Ασία 54% Ευρώπη 24% 14 Πηγή: CRU ANALYSIS.

15 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Η τιµή του αλουµινίου διαµορφώθηκε στα $1.360 το 1 Ο Τρίµηνο του 2009, µειωµένη 50,2% σε ετήσια βάση και πολύ χαµηλότερα από τα επίπεδα που έχει «κλειδώσει» ο Όµιλος. Αποθέµατα: Παρά τις εκτεταµένες µειώσεις παραγωγής τα αποθέµατα αυξήθηκαν σε 5.5 MΤ το 1 Ο τρίµηνο. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ασία λόγω των κινεζικών εισαγωγών. Παραγωγή: Το πλεόνασµα στο τέλος του 1 ου Τριµήνου ανήλθε σε 1.3 Mt. Η συνολική παραγωγή είναι µειωµένη κατά 9.1% αλλά οι εξαγγελίες για νέες µειώσεις παραγωγής περιορίστηκαν σηµαντικά µετά τον Μάρτιο. Ζήτηση: Η κατανάλωση εκτός της Κίνας παραµένει αδύναµη µε κάποιες πρώτες ενδείξεις προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Συνολική Ζήτηση 1Q ΜΤ, -20% y-o-y Εξαγγελθέντες Μειώσεις Παραγωγής έως Μάρτιο 09 6 MΤ, 15% της συνολικής παραγωγής του 2008 Ευρώπη 23% Ευρώπη 25% Ν. Αµερική 1% B. Αµερική 16% Κ&Ν Αµερική 4% Αυστραλία 1% Πηγή: Εταιρία, CRU ANALYSIS. Αφρική 2% Ασία 54% B. Αµερική 17% Υπόλοιπος Κόσµος 3% Κίνα 54% 15

16 Τοµέας ραστηριότητας Ενέργεια 16

17 Η Ελληνική Αγορά Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζήτηση Βασικά Χαρακτηριστικά και Τάσεις Την τελευταία δεκαετία η κατανάλωση αναπτύχθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,7%. Ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τη θερινή περίοδο (αυξηµένη χρήση κλιµατιστικών). Μελλοντικές Προοπτικές Σύµφωνα µε το πιο συντηρητικό σενάριο του ΕΣΜΗΕ αναµένεται µέση ετήσια αύξηση της ζήτησης κατά 2,5% την προσεχή περίοδο έως το Υπό προϋποθέσεις λόγω της οικονοµικής επιβράδυνσης η αύξηση τη διετία µπορεί να είναι ασθενέστερη. Παραγωγή Ένα ποσοστό της τάξης του 56% - 60% της εθνικής παραγωγής γίνεται µέσω των εγχώριων αποθεµάτων λιγνίτη τα οποία αναµένεται να εξαντληθούν τα επόµενα 50 χρόνια. Το µερίδιο του φυσικού αερίου βρίσκεται σε ανοδική πορεία, 25% το 2007 και 26% το 2008, καθώς οι προγραµµατισµένες επενδύσεις γίνονται σε CCGTs. Η Ελλάδα εισάγει φυσικό αέριο µέσω αγωγών ( EΠA) κυρίως από την Ρωσία και δευτερευόντως την Τουρκία και την Αλγερία ενώ περιστασιακά απευθύνεται στην spot αγορά. Η αιολική ενέργεια σήµερα καταλαµβάνει µόλις 3% της συνολικής παραγωγής. Σηµειώνουµε όµως ότι η Ελλάδα έχει πολύ σηµαντικές δυνατότητες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την παραγωγική δυνατότητα να εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 6 GW. Η Ελλάδα δεν είναι ενεργειακά αυτάρκης καθώς εισάγει ένα ποσοστό από 7% έως 11% της κατανάλωσης. Ο λιγνίτης θα παραµείνει η βασική παραγωγική πηγή αλλά η συνεισφορά του αναµένεται να µειωθεί. Η πλειονότητα των νέων σταθµών θα βασίζονται στο φυσικό αέριο. Το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο αναµένεται να δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγής από ΑΠΕ. Οι εισαγωγές εξακολουθούν να ενισχύονται παρά την παύση λειτουργίας 2 πυρηνικών µονάδων στη Βουλγαρία. Νέες µονάδες πυρηνικής τεχνολογίας στη Ρουµανία, υψηλές τιµές στην Ελλάδα και βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης της περιοχής θα παραµείνουν ως κυρίαρχη τάση. Ισοζύγιο Αγοράς Τα αποθέµατα ασφαλείας είναι ελαφρώς αυξηµένα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, και πάντως υψηλότερα από το 5% της παραγωγικής δυναµικότητας. Παρά ταύτα τη θερινή περίοδο ορισµένες φορές το ενεργειακό ισοζύγιο καθίσταται αρνητικό. Τα αποθέµατα ισχύος θα παραµείνουν περιορισµένα στο εγγύς µέλλον καθώς είναι περιορισµένες οι προσθήκες ισχύος που µπορούν να γίνουν έως το υναµική Κλάδου Πηγή: Endesa Hellas. Η ΕΗ καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση µε µερίδιο αγοράς >99% στη λιανική και περίπου 95% της συνολικής αγοράς. 3 ανεξάρτητες µονάδες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία µέ τη ΕΗ όµως να έχει αναλάβει τη λειτουργία της µονάδας ΗΡΩΝ ισχύος 147 MW. Ξένοι παίκτες εισήλθαν στην αγορά το 2006 σε συνεργασία µε εγχώριους (non-operator) επενδυτές (Endesa-Mytilineos, Edison-ELPE). O Όµιλος Μυτιληναίος αντικατέστησε την Iberdrola στο joint venture µε την Motor Oil. Συνεργασία της GDF Suez µε την Τέρνα. Η ΕΗ αναζητεί στρατηγικό εταίρο για να χρηµατοδοτήσει νέες αναθέσεις. Μεµονωµένοι έως τώρα παίκτες προχωρούν σε συνεργασίες (HP+Edison). 17

18 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η Ελληνική Αγορά Ενέργειας Ζήτηση GWh 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Ζήτηση Μέγιστη Ισχύς ,000 11,000 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000-1,000 Μέγιστη Ισχύς MW Παραγωγικό υναµικό GW 4,0% p.a ,7% p.a Λιγνίτης Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Υδροηλεκτρικά ΑΠΕ Ελληνική Αγορά Ενέργειας Εξελίξεις 2009 Συνολική Παραγωγή Ενέργειας 1 ο Τρίµηνο 2009: 12.1 εκ. MWh (µείωση 1.67% y-o-y). Καθαρές εισαγωγές 1.1 εκ. MWh (µείωση 23.1% y-o-y). Αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 61.5% ενώ αντίθετα η παραγωγή από φυσικό αέριο παρουσιάστηκε µειωµένη κατά 54% y-o-y. Μείωση της συνολικής ζήτησης 3.8% κυρίως λόγω µειωµένης ζήτησης από την πλευρά του βιοµηχανικού τοµέα (-19%). Πηγή: Endesa Hellas. 18

19 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η Ελληνική Αγορά Ενέργειας Εκτίµηση εξέλιξης ενεργειακού ισοζυγίου τα επόµενα έτη σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό ένταξης - παροπλισµού ενεργειακών µονάδων από όλους τους παίκτες της ελληνικής αγοράς. Στρατηγικό Πλάνο ΕΗ (Νοέµβριος 2007) MW Έλλειµµα % of current system Νέα Ισχύς Αντικατάσταση Σχεδιαζόµενη Καθαρή Αύξηση υναµικότητας Απαιτούµεν η καθαρή αύξηση ισχύος Νέα Ισχύς Αντικατάσταση Σχεδιαζόµενη Καθαρή Αύξηση υναµικότητας Πηγή: Endesa Hellas. 19

20 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Endesa Hellas Περιγραφή της Στρατηγικής Συνεργασίας ηµιουργία µίας Εταιρίας αξίας 1.2 δις Πάγια περιουσιακά στοιχεία της Μυτιληναίος αξίας Euro 600 εκ. Η Endesa θα συµµετάσχει στην ENDESA (ΕΛΛΑΣ) µέσω σταδιακών αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου οι οποίες θα ολοκληρωθούν το Νοέµβριο Η Endesa Hellas έχει καθαρή θέση στα 1.2 δις και σε συνάρτηση µε τις σηµαντικές δυνατότητες άντλησης δανειακών κεφαλαίων έχει την ευχέρεια να χρηµατοδοτήσει το φιλόδοξο πρόγραµµα ανάπτυξης. Endesa Mytilineos ENDESA HELLAS Μετρητά ύψους 600 εκ Πάγια Αξίας 600 εκ Πηγή: Endesa Hellas. Συνολική Οικονοµική ύναµη 3 δισ Οι δυο εταίροι έχουν έρθει σε συµφωνία να ενδυναµώσουν την εταιρία φτάνοντας σε λόγο ανεισµού / Ίδια 60:40 αντλώντας 1.8 δις που θα επενδυθούν στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευρύτερα. (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία, Τουρκία και Κύπρο). 20

21 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Endesa Hellas - Παραγωγική Ισχύς ( ) Ενέργεια MW Εγκατεστηµένη Ισχύς 2,000 Βόλος 1,928 MW 1,928 MW Κόρινθος 1,417 MW CCGT 437 MW RES Στόχος Μερίδιο Αγοράς 14% 1,000 Αγ. Νικόλαος 966 MW CCGT 437 MW RES 74 MW GAS 1,652 MW CCGT 444 MW 14 MW Πηγή: Endesa Hellas 379 MW CHP 334 MW RES 406 MW RES 27 MW 45 MW RES 116 MW RES 276 MW

22 Τοµέας ραστηριότητας ΕΡΓΑ EPC 22

23 ΕΡΓΑ EPC Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη και Αναπτυσσόµενες Αγορές Βασικά Στοιχεία Προοπτικές Ελλάδα Οριακή ισορροπία στο ισοζύγιο προσφοράς ζήτησης παρά τη λειτουργία νέων µονάδων φυσικού αερίου. Πεπαλαιωµένο και ανεπαρκές παραγωγικό δυναµικό. EPC για την Endesa Hellas: Μονάδες IPP ισχύος 437MW στην Κόρινθο και το Βόλο. Μονάδα ΕΗ 800MW στη Μεγαλόπολη µέρος της πρώτης φάσης του τεράστιου επενδυτικού προγράµµατος της ΕΗ. Νότιοανατολική & Κεντρική Ευρώπη, Τουρκία Η διαδικασία σύγκλισης µε την EΕ αναµένεται να επιφέρει και αυξηµένη κατανάλωση Ενέργειας. Χαµηλά επίπεδα βροχόπτωσης: µειωµένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Μακροχρόνια περίοδος µηδενικών επενδύσεων. Κυβερνητική στήριξη και σχετικά υψηλή αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας. ΝΑ Ευρώπη: Νέα απαιτούµενη παραγωγική δυναµικότητα από 11,000 έως Αποκατάσταση λειτουργίας των 11,500 MW της υπάρχουσας παραγωγικής δυνατότητας- 4.8 δις** Τουρκία: Σηµαντικές επενδύσεις σε µονάδες παραγωγής µε φυσικό αέριο και άνθρακα. Μέση Ανατολή Έµφαση σε τεράστια προγράµµατα στον Περσικό Κόλπο. Το φυσικό αέριο για παραγωγή ενέργειας είναι περιορισµένο αυξηµένη ανάγκη καυσίµων υψηλής απόδοσης. Μονάδες παραγωγής συνδυασµένου κύκλου στην Μ. Ανατολή. Πολυάριθµες νέες εγκαταστάσεις (Integrated Water & Power Plant IWPP) στο Περσικό Κόλπο. Αναπτυσσόµενες Χώρες Ισχυρή ζήτηση ενέργειας παρά την οικονοµική ύφεση. Συχνή εµφάνιση ελλείψεων. Τεράστια ανάγκη για επενδύσεις σε ενεργειακή υποδοµή. Πακιστάν: Πολλαπλά IPP προγράµµατα υπό ανάπτυξη. 23 **Πηγή: EC/World Bank, GIS for SEE report,

24 ΕΡΓΑ EPC Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται προκύπτουν από απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν σε έρευνα της Credit Suisse η οποία απευθυνόταν σε δείγµα 300 εταιρειών Utilities ανά τον κόσµο. Εξέλιξη Επενδύσεών κατά τη διάρκεια του % 45% 40% % Απαντήσεων 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Μείωση >10% Μείωση 5% -10% Μείωση 0% - 5% Σταθερές Αύξηση 0% - 5% Αύξηση 5% -10% Αύξηση >10% Q Q Η οικονοµική επιβράδυνση αντικατοπτρίζεται στις µεταβολές των εκτιµήσεων για την εξέλιξη των επενδύσεων. Η ζήτηση για Έργα EPC έχει επηρεαστεί αλλά δεν φαίνεται να οδεύει προς σηµαντική µείωση. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις που βασίζονται σε άνθρακα βαίνει µειούµενο ενώ παρατηρείται ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τα προγράµµατα επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που ενεργοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και οι προτεραιότητες που αυτά θέτουν αναµένεται να παίξουν σηµαντικό ρόλο το προσεχές διάστηµα. Πηγή : Credit Suisse. 24

25 METKA ΕΡΓΑ EPC Γενικά Στοιχεία Εταιρείας Οικονοµικά Στοιχεία Θυγατρική κατά 56.6% της Μυτιληναίος Α.Ε. Είναι εισηγµένη στο Χ.Α. από το Κορυφαία εταιρία έργων (EPC) στην Ελλάδα και ένας από τους πιο εξειδικευµένους κατασκευαστές ενεργειακών έργων στην Ευρώπη. Η METKA δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς: Ενέργεια Υποδοµή» Αναλαµβάνει συναρµολόγηση, ανέγερση, συντήρηση και αναµόρφωση ενεργειακών και διϋλιστηριακών εγκαταστάσεων.» Έµφαση στην ανάπτυξη.» Εστίαση σε εφαρµογές που απαιτούν τεχνολογία αιχµής.» Σύνθετες δοµές χάλυβα, µεταλλεία & µεταλλεύµατα, εξοπλισµός λιµένων, εγκαταστάσεις καθαρισµού & πετροχηµικά. Εθνική Άµυνα» Συνεργασία µε στρατηγικούς εταίρους στο πεδίο της Εθνικής Άµυνας.» Αµυντικά Συστήµατα Εδάφους. Σηµαντικός προµηθευτής των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων. Κύρια Πλεονεκτήµατα Σηµαντική διεθνής παρουσία. Αναγνωρισµένη ικανότητα κατασκευής σε παγκόσµιο επίπεδο µε προφίλ υψηλής προστιθέµενης αξίας. Ισχυρή ζήτηση από αναπτυσσόµενες αγορές. Σηµαντικό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 1,4 δις. Καθαρή θέση χρηµατικών διαθεσίµων - Υψηλές ταµειακές ροές. Στενοί δεσµοί µε κορυφαίους τεχνολογικούς προµηθευτές. Τρεις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε 600 άτοµα προσωπικό, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εµπειρίας. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών εκ. Ενέργεια Υποδοµές Άµυνα Κύκλος Εργασιών EBITDA EAT % EBITDA εκ % % 25.0% % 20.1% % 20.0% % % % % Πηγή: Εταιρεία Πηγή: Εταιρία. 25

26 ΕΡΓΑ EPC Υψηλό Ανεκτέλεστο ιεθνές Προφίλ ΕΗ 11% ΕΗ: Μονάδα ισχύος 417 MW στο Αλιβέρι. Σταθµός παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Υπο-προµηθευτής η ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 60% 1,4 δις. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 4% ENDESA HELLAS 25% Alstom για τον βασικό εξοπλισµό. Αξία συµβολαίου 219 εκ. ENDESA HELLAS : Μονάδα ισχύος 444 MW στον Αγ. Νικόλαο. Σταθµός παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Υπο-προµηθευτής η GE για τον βασικό εξοπλισµό. Αξία συµβολαίου 232 εκ. OMV PETROM : Μονάδα ισχύος 860 MW στη Ρουµανία. Σταθµός παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. 50% - 50% εκ. 1,600 1,400 1,200 1, Εξέλιξη Πωλήσεις - Ανεκτέλεστο 1, Ανεκτέλεστο Πωλήσεις εκ των οποίων EPC κοινοπραξία µε την GE. Αξία συµβολαίου 210 εκ για τη ΜΕΤΚΑ. PEEGT: Μονάδα ισχύος 700 MW στη Συρία. Σταθµός παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Κοινοπραξία µε την Ansaldo µε leader τη ΜΕΤΚΑ. Αξία συµβολαίου 650 εκ. KORINTHOS POWER: Μονάδα ισχύος 437 MW στην Κόρινθο. Σταθµός παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Υπο- προµηθευτής η GE για τον βασικό εξοπλισµό. Αξία συµβολαίου 285 εκ. Πηγή: Εταιρεία * Εκτιµήσεις διοίκησης. 26

27 Στοιχεία Μετοχής 27

28 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Στοιχεία Μετοχής ιανοµή Μερίσµατος Κεφαλαιοποίηση: 695 εκ Μέση Αξία Συναλλαγών: 1,9 εκ Σύνολο Μετοχών: 116,984,338 ιασπορά: 61% είκτες: FTSE/ASE 20, FTSE INTERNATIONAL, MSCI Small Cap and HSBC Small Cap ( εκ) Κέρδη Μετά Φόρων Συνολικό Μέρισµα Μερισµατική Πολιτκή % 39.3% 56.3% 36.2% 46.2% 37.0% 54.2% Σύµβολα Μετοχής Μέρισµα ανά Μετοχή Χ.Α.Α.: MYTIL Reuters: MYTr.AT Bloomberg: MYTIL GA Μετοχική Σύνθεση 0.51 Οικογένεια Μυτιληναίου Έλληνες Θεσµικοί Επενδυτές 12,8% 30.3% Φυσικά Πρόσωπα 32.9% Μέρισµα Ίδιες Μετοχές 8.9% Ξένοι Θεσµικοί Επενδυτές 15.1% Σηµείωση: εδοµένα 22 Ιουνίου Πηγή: Εταιρεία. 28

29 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Στοιχεία Μετοχής ιανοµή Μερίσµατος Κεφαλαιοποίηση: 421 εκ Μέση Αξία Συναλλαγών: 0.5 εκ Αρ. Μετοχών: 51,950,600 Free Float: 43.4% είκτες: FTSE/ASE Mid-40, FTSE INTERNATIONAL, MSCI Small Cap and HSBC Small Cap ( εκ) Κέρδη Μετά Φόρων Συνολικό Μέρισµα Μερισµατική Πολιτική % 74.2% 63.5% 45.4% 51.0% 69.7% 46.4% Σύµβολα Μετοχής Μέρισµα ανά Μετοχή Χ.Α.Α.: METK Reuters: MTKr.AT Bloomberg: METTK GA Επιστροφή Κεφαλαίου 1.35 Μετοχική Σύνθεση Φυσικά Πρόσωπα 12.3% Μυτιληναίος Α.Ε. 56.6% Έλληνες Θεσµικοί Επενδυτές 13.4% Σηµείωση: εδοµένα 22 Ιουνίου Πηγή: Εταιρεία. Ξένοι Θεσµικοί Επενδυτές 17.7% Μέρισµα 29

30 Περίληψη 30

31 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στρατηγικοί Στόχοι Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στη ΝΑ Ευρώπη, Β. Αφρική και Μέση Ανατολή µέσω οργανικής ανάπτυξης ή εξαγορών σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας. Αναπτυξιακές Επιλογές Εγκατάσταση Επεξεργασίας Καταλοίπων Βωξίτη και διάθεση προϊόντος για άλλες χρήσεις. Aluminum Wagstaff - Bελτίωση Tελικού Προϊόντος Aλουµινίου. Επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα πάνω από 1δισ για τα επόµενα 3 χρόνια. Περιθώριο EBITDA περίπου 12% και EBITDA πάνω από 110 εκ. Προγράµµατα Ανάπτυξης Οικονοµική Ευρωστία Πλήρως καθετοποιηµένος παραγωγός αλουµίνας και αλουµινίου στη ΝΑ Ευρώπη. CHP Plant 334MW. 444MW / 437MW CCGT s (υπό κατασκευή). ΑΠΕ 45 MW. Τεχνογνωσία σε Έργα EPC. Βραβεία και αναγνώριση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια. Πολύτιµα operating assets. Σηµαντικά Πάγια Άδειες Λειτουργίας 3,000 εργαζόµενοι. Πηγή: Εταιρεία. Ανθρώπινο υναµικό 31

32 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικά Σηµεία Το άριστα εξισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο του Οµίλου είναι σε θέση να επωφεληθεί από: Την επικείµενη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Την αυξηµένη ανάγκη νέων ενεργειακών υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σηµαντικές δυνατότητες οργανικής ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας καθιστούν εφικτή τη διατήρηση υψηλών χρηµατικών ροών που θα υποστηρίξουν τις µελλοντικές επενδύσεις. Ο υγιής δείκτης ανείων /Ιδίων Κεφαλαίων εγγυάται την περαιτέρω επέκταση δραστηριοτήτων. Η έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως 465 εκ. εξασφαλίζει επαρκή τραπεζικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του Οµίλου. Ισχυρές ταµειακές ροές ιδιαίτερα ενισχυµένες την επόµενη διετία µέσω της πολιτικής αντιστάθµισης κινδύνων που ακολούθησε ο Όµιλος. Το αναπτυξιακό πρόγραµµα επιταχύνεται µε βάση τους στόχους του Οµίλου. Γενναιόδωρη µερισµατική πολιτική. Παράδοση στη δηµιουργία επιπλέον αξίας για τους µετόχους διαχρονικά, µέσω µιας σειράς σηµαντικών επιχειρηµατικών συµφωνιών. Πηγή: Εταιρεία. 32

33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Νικόλαος Κόντος ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου Tel: Fax: ηµήτρης Κατραλής Οικονοµικός Αναλυτής Tel: Fax: Μυτιληναίος Α.Ε. Όµιλος Επιχειρήσεων Πατρόκλου Παράδεισος Αµαρουσίου Αθήνα Ελλάδα Tel: Fax: Μυτιληναίος Α.Ε. Όµιλος Επιχειρήσεων Πατρόκλου Παράδεισος Αµαρουσίου Αθήνα Ελλάδα Tel: Fax:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούνιος 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούνιος 2007 COMPANY PRESENTATION APRIL 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούνιος 2007 Επισήµανση Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την Μυτιληναίος

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012. 8 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012 8 Μαΐου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2012 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2 METKA - Συνοπτικά Δραστηριότητες Ηγετική θέση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 8 Μαΐου 2012 Γενική Συνέλευση 2011 8.5.2012 1 Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2011 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές Γενική Συνέλευση 2011

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Ιούνιος 2008 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την Μυτιληναίος Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων (η "Εταιρία")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 692,30 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 45,24 εκατ. εκ των οποίων 9,80

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2009 Επισήµανση Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007 2 Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012 2η Συνεδρία: Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Volterra

Εταιρική Παρουσίαση Volterra ε ν έ ρ γ ε ι α α π ό τ η γ η γ ι α τ η γ η Εταιρική Παρουσίαση Volterra Μέτοχοι Κύριοι Μέτοχοι Κύριοι Μέτοχοι Όμιλος Όμιλος 50% 50% 100% VOLTERRA K-R Α.Ε. 100% ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. 2 Όραμα..η υγιής και διαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2012 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 2 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1 Εταιρική Παρουσίαση Hertz (Autohellas) 1 Hertz - Autohellas Hertz Παρουσία σε 150 χώρες με περισσότερα από 7,000 σημεία πώλησης. Το μεγαλύτερο rent-a-car παγκοσμίως. Ισχυρό Εμπορικό Σήμα. Autohellas Ομεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006

Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 Παρουσίαση Οµίλου Πλαστικά Θράκης Ένωση Θεσµικών Επενδυτών εκέµβριος 2006 AGENDA Ο Όµιλος Γενικά Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης Οικονοµικά Στοιχεία Σελ. 2 Εταιρικό Προφίλ Ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

«Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές & Προβλήματα της Διείσδυσης Μεγάλης Κλίμακας Χαλκίδα, 11/4/2009 fecha Lugar Madrid, y lugar 00 / 17 00 de / 2007 enero «Αιολική Ενέργεια: Ευκαιρίες & Προκλήσεις» Αμαλία Γιαννακίκου

Διαβάστε περισσότερα