ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας"

Transcript

1

2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ Ε Λ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ο σκοπός και τα κύρια χαρακτηριστικά των φόρων Οι κύριες λειτουργίες των φόρων Η διάκριση των φόρων Διάκριση με βάση το αντικείμενο του φόρου Διάκριση με βάση τη φορολογική μονάδα Διάκριση με βάση το φορολογικό συντελεστή Διάκριση με βάση το Δημόσιο φορέα στον οποίο επιβάλλοντα Διάκριση των φόρων σε Προσωπικούς, και Αντικειμενικούς ή Πραγματικούς Διάκριση των φόρων κατ είδος και αξία Διάκριση των φόρων σε φόρο εισοδήματος, περιουσίας και ^ δαπάνης Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι Η έννοια του φορολογικού συστήματος Ο σκοπός της φορολογίας Οι γενικές αρχές της φορολογίας ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ

4 3.1 Τα χαρακτηριστικά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οι κατηγορίες των προϊόντων που υπόκεινται στον Εδικό Φόρο... Κατανάλωσης Αντικείμενο του φόρου Η απαίτηση καταβολής του φόρου Οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ Ορισμένοι χρήσιμοι ορισμοί Η διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝ^ΩΣΗ Σ (Ε. Φ.Κ.) 4.1 Ανάλυση Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών Υπόχρεος καταβολής του Ε.Φ.Κ Συντελεστές Ε.Φ.Κ. των βιομηχανοποιημένων καπνών Απαραίτητες ενδείξεις στη συσκευασία των βιομηχανοποιημένων καπνών Πότε απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα βιομηχανοποιημένα Απόδοση του Ε.Φ.Κ. που εμπίπτει στα βιομηχανοποιημένα... Προϊόντα Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ Συμπλήρωση εντύπων Περιοδικών Δηλώσεων (Φ2) και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων (Φ1) Φ.Π.Α Ανάλυση Ε.Φ.Κ. αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής... αλκοόλης

5 4.2.2 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου και τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημερών) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μπύρας Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για τα ενδιάμεσα προϊόντα-απλά κρασιά-αφρώδη κρασιά-ποτά για ζύμωση (εκτός από κρασί και μπύρα) Περιπτώσεις απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών Ανάλυση Ε.Φ.Κ. για τα ενεργειακά προϊόντα & την ηλεκτρική ενέργεια Πετρελαιοειδή προϊόντα Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τα ενεργειακά... Προϊόντα & την ηλεκτρική ενέργεια Απαλλαγές και μειωμένοι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έμμεσοι φόροι και έσοδα Αποτελέσματα έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να προσδιοριστεί τι είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και ποιός είναι ο λόγος επιβολής του, ποιές είναι οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες επιβάλλεται, ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες μπορεί να υπάρξει απαλλαγή ή και μείωση των συντελεστών του Ε.Φ.Κ., όπως επίσης και ο ρόλος γενικότερα των έμμεσων φόρων, κατηγορία στην οποία ανήκει και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ελληνική οικονομία, μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας η οποία έχει διεξαχθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (2013), αλλά και από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του 2013, ο οποίος κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, από τον τότε αρμόδιο Υπουργό κ. Στουρνάρα. Στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή αυτής της εργασίας, γίνεται μια αναφορά στην παγκόσμια οικονομική κρίση και πως αυτή επηρέασε την ελληνική οικονομία και την φορολογική πολιτική η οποία αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για την εξεύρεση δημόσιων εσόδων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ποιος είναι ο σκοπός και τα κύρια χαρακτηριστικά των φόρων, ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες των φόρων, γίνεται διάκριση των φόρων με βάση διάφορα κριτήρια, επίσης ορίζεται τι είναι φορολογικό σύστημα και ποιός είναι ο σκοπός της φορολογία, όπως επίσης και ποιές είναι οι γενικές αρχές της φορολογίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για τον Ε.Φ.Κ., όπως ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του, ποια είναι τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ποιο είναι το αντικείμενο του φόρου, τι ισχύει με την διακίνηση των προϊόντων, δίνονται ορισμένοι χρήσιμοι ορισμοί για περαιτέρω κατανόηση, ορίζεται πότε είναι απαιτητή η καταβολή του φόρου και τέλος ποιες είναι γενικά οι περιπτώσεις απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση των τριών κατηγοριών των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα αποτελέσματα έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος (2013) και στοιχεία από την Προϋπολογισμό του 2013 αναφορικά με την πορεία των έμμεσων φόρων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της παρούσας πτυχιακής. Λέξεις κλειδιά: έσοδα, φόρος, άμεσος & έμμεσος φόρος, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ενεργειακά προϊόντα, & ηλεκτρική ενέργεια αλκοόλη & αλκοολούχα ποτά, βιομηχανοποιημένα είδη καπνού. 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικονομική κρίση η οποία πλήττει την παγκόσμια οικονομία, αν και αρχικά εκδηλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λόγω των επισφαλειών που δημιουργήθηκαν στον τραπεζικό τομέα, κυρίως από την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων, επεκτάθηκε σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες με την μορφή επιδημίας. Με βάση το νομισματικό ταμείο η κρίση μεταφέρεται με γρήγορους ρυθμούς στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας ύφεση και πτώση στην απασχόληση (ΒΪΓάδαΙΙ, 2009). Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση των χωρών οι οποίες επλήγησαν από την οικονομική κρίση ήταν άμεση στη λήψη αποφάσεων και μέτρων, διαφορετικών βέβαια από χώρα σε χώρα, αλλά με κύριο στόχο την βελτίωση της ρευστότητας και την ανάπτυξη των επενδύσεων, έτσι ώστε να αναθερμανθεί η οικονομία και να διατηρηθεί η απασχόληση. Στην Ευρώπη η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την στήριξη και την ανάκαμψη των οικονομιών, σε συνδυασμό με την προώθηση των κοινών μακροπρόθεσμών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους είναι βασισμένο το σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης είναι η προσπάθεια αύξησης της ρευστότητας των οικονομιών των χωρών/μελών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση και κατεπέκτασιν οι επενδύσεις, στοχεύοντας σε μια μακροπρόθεσμη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής αγοράς. Λαμβάνοντας, ωστόσο, πάντα υπόψη τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη νομισματική σταθερότητα με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας ( Ευιορεαπ ΌθΜΜΪ88Ϊοη, 2009). Η Ελλάδα μέσα σ αυτή τη δίνη των εξελίξεων, με τη διεθνή κοινότητα να βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η οικονομική αστάθεια και η ανασφάλεια η οποία δημιουργήθηκε, οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό του πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής ζώνης, στην αύξηση της ανεργίας η οποία απειλεί πολλές κοινωνίες, οι ρυθμοί ανάπτυξης της ευρωζώνης μειώθηκαν στο μισό και η χρηματοοικονομική κρίση έπληξε και συνεχίζει να πλήττει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες (Κουφάρης, 2010). 7

8 Τα πραγματικά όμως προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν όλοι οι έλληνες πολίτες στους οποίους μεταφέρονται με άμεσο τρόπο όλες οι δυσάρεστες επιπτώσεις της κατάρρευσης τόσο του παγκόσμιου όσο και του εγχώριου οικονομικού συστήματος είναι η άνοδος των επιτοκίων, η άνοδος των τιμών των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των καυσίμων όπως επίσης και η έλλειψη δανειοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της ακρίβειας, η οποία οδήγησε στην μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Συνεπώς, δημιουργήθηκε πτώση των καταναλωτικών δαπανών, άρα και πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων (Κουφάρης, 2010). Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2009 χάθηκαν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, ενώ παρά τα 28 δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και με αυτό τον τρόπο να τονωθεί η αγορά, αυτό δεν έγινε ποτέ. Αποτέλεσμα της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, αποτελούν οι σφραγισμένες επιταγές οι οποίες το 2009 ξεπέρασαν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ (Μπακατσιάκος, 2010). Προκείμενου λοιπόν, να μπορέσει να ανακάμψει η εγχώρια οικονομική ύφεση, από την οποία κινδύνευε με βάση τους επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τους Ευρωπαίους εταίρους μας η οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης, και ταυτόχρονα να μπορεί η ελληνική πολιτεία να εξοφλεί όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις (αποφεύγοντας την επίσημη χρεοκοπία), οι οποίες έχουν με τα χρόνια δημιουργηθεί, η ελληνική πολιτική ηγεσία προέβηκε σε δραστική μείωση των δαπανών και σε σημαντική αύξηση της φορολογίας. Εξάλλου η φορολογία, ανέκαθεν αποτελούσε σημαντική πηγή εσόδων για όλες τις χώρες. Η επιβολή λοιπόν της οποιαδήποτε φορολογικής πολιτικής και αν επιλεχθεί να εφαρμοστεί, έχει σαν ένα και μοναδικό στόχο την σημαντική αύξηση των εσόδων, η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων (π.χ. Φ.Π.Α., ειδικός φόρος κατανάλωσης κ.τ.λ.). Σημαντικό ρόλο επίσης κατέχει το υπάρχον φορολογικό σύστημα και στην προσέλκυση επενδύσεων τόσο από τους εγχώριους ενδιαφερόμενους όσο και ξένους. 8

9 Με βάση τα ευρήματα διαφόρων ερευνών οι οποίες έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη φορολογία και στην ανάπτυξη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζεται ότι ένα φορολογικό σύστημα το οποίο προωθεί την οικονομική ανάπτυξη δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διανομή του εισοδήματος και την κοινωνική δικαιοσύνη (Ιπδΐίΐυΐε Γογ Ρΐδοαΐ δΐυάίεδ, 2010). Σύμφωνα με σειρά ερευνητών (Λιποΐά, 2011; ΙοΡαπδδοπ, 2008; Μγίεδ, 2009), αλλά και τα πρόσφατα ευρήματα μιας σειράς εργασιών του ΟΟΣΑ, σχετικά με την επίδραση των φόρων στην ανάπτυξη, και πιο συγκεκριμένα για τους φόρους κατανάλωσης, που είναι και το αντικείμενο έρευνας της παρούσας πτυχιακής εργασίας, προκύπτει ότι: Οι φόροι κατανάλωσης ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη, μιας και δεν επηρεάζουν αρνητικά την αποταμίευση και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα οι φόροι αυτοί, όπως για παράδειγμα ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), δεν επιβαρύνει τις εξαγωγές και συνεπώς δεν επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τους άλλους έμμεσους φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε καύσιμα κ.τ.λ., οι οποίοι προκαλούν προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα αφού δεν είναι εκπιπτόμενοι φόροι, όπως ο Φ.Π.Α. Στη συνέχεια της πτυχιακής εργασίας θα γίνει εκτενέστερη αναφορά για τον ορισμό, την έννοια και τη χρησιμότητα του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται μια σειρά προϊόντων, και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν αυτές τόσο στους έλληνες πολίτες όσο και στην ελληνική οικονομία γενικότερα. 9

10 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στο σκοπό και τα κύρια χαρακτηριστικά των φόρων, θα οριστούν οι κύριες λειτουργίες του φόρου θα γίνει διάκριση των φόρων, θα αναφερθούν οι κατηγορίες φόρων που υπάρχουν και τι περιλαμβάνει η κάθε μια κατηγόρια. Επίσης θα προσδιοριστεί η έννοια του φορολογικού συστήματος, ποιοι είναι οι σκοποί και ποιες οι γενικές αρχές της φορολογίας. 2.1 Ο σκοπός και τα κύρια γαρακτηριστικά των φόρων Με βάση τον ορισμό του Ιεζε (Βελέντζας, 2004), ο φόρος αποτελεί αναγκαστική εισφορά η οποία καταβάλλεται από κάθε επιχείρηση και από κάθε πολίτη χωρίς ειδική αντικαταβολή, και η οποία εισπράττεται από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δημόσιες δαπάνες. Αν και η αντικαταβολή, έχει γενικότερο χαρακτήρα, ωστόσο με την είσπραξη των φόρων το κράτος δύναται να διαμορφώνει την οικονομική και κοινωνική πολιτική που θα ασκήσει. Σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο & Πατσουράτη, (1993), ο φόρος είναι ένα μονομερές αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, ώστε το κράτος να είναι σε θέση να μπορεί να καλύψει τα δημόσια βάρη. Άρα, μέσω της επιβολής φορολογίας, αυξάνονται τα κρατικά έσοδα, και κατεπέκτασιν καλύπτονται οι δημόσιες δαπάνες. Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι είσπραξη των φόρων είναι αναγκαστική προκειμένου το κράτος να έχει έσοδα, ικανά για την κάλυψη των αναγκών του. Για το λόγο αυτό οι πολίτες υποχρεούνται σε υλική καταβολή προκειμένου για την ομαλή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και την δυνατότητα του κράτους παροχής δαπανών όπως είναι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την εθνική ασφάλεια, κ.τ.λ. Συνεπώς, η πληρωμή των φόρων δεν αντιστοιχεί σε ειδικό αντάλλαγμα αλλά σε γενικό, το οποίο όμως είναι απαραίτητο για την ύπαρξη ενός οργανωμένου κοινωνικού συστήματος στο οποίο είναι ενταγμένος ο κάθε πολίτης. Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να γίνει διάκριση ανάμεσα στην έννοια του φόρου και του τέλους. Στην περίπτωση των τελών, η χρηματική καταβολή αποτελεί αντιπαροχή για τον καταβάλλοντα, έχει δηλαδή χαρακτήρα ανταποδοτικό. 10

11 Παραδείγματα αποτελούν, τα τέλη χαρτοσήμου άσκησης επαγγέλματος, το τέλος έκδοσης αδείας ανέγερσης οικοδομής, τα ταχυδρομικά τέλη, κ.τ.λ. Τέλος, ενώ για τους φόρους η αντικαταβολή των χρημάτων είναι γενική, για τα τέλη υποδηλώνουν ειδική αντιπαροχή για τον καταβάλλοντα. Σύμφωνα με τον 8ΐΐ 1ΐΐζ, (1992α), ένα φορολογικό σύστημα προκείμενου να είναι καλό για τους πολίτες, οι οποίοι θα υποστούν τις συνέπειες της εφαρμογής του, θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να είναι οικονομικά αποτελεσματικό, Να έχει ευκαμψία Να διακατέχεται από δικαιοσύνη, Να έχει πολιτική σταθερότητα, και Να έχει διαχειριστική απλότητα Συνοπτικά, με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής εννοιολογικά συστατικά στοιχεία του φόρου τα οποία του προσδίδουν φορολογικό χαρακτήρα (Φλώρος, 2010): ^ Η καταβολή του φόρου γίνεται χωρίς κάποιο ειδικό αντάλλαγμα, Η επιβολή των φόρων γίνεται για την κάλυψη των δημόσιων δαπανών, χωρίς την ύπαρξη όμως άμεσης σχέσης μεταξύ παροχής του φόρου και των υπηρεσιών που προέρχονται από το κράτος. Η διαφορά του φόρου με οποιαδήποτε άλλη μορφή επιβάρυνσης είναι η έλλειψη του στοιχείου της αποδοτικότητας. ^ Αποτελεί υποχρεωτική παροχή, Ο καθορισμός του επιπέδου του φόρου ορίζεται από την δημόσια εξουσία και μπορεί να εξασφαλιστεί με μέσα εξαναγκασμού στους πολίτες. ^ Ενισχύει την πραγματοποίηση των κρατικών σκοπών, και Ο φόρος αποτελεί το μέσο πραγματοποίησης των κρατικών σκοπών, μιας και η επιβολή του δεν στοχεύει σε ταμιευτικούς σκοπούς, αλλά στην δημιουργία των 11

12 προϋποθέσεων εκείνων ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι κρατικές δαπάνες, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του φόρου σε δημόσια περιουσία. ^ Συνιστά χρηματική εισφορά των ιδιωτών και των οικονομικών μονάδων προς το δημόσιο. Η συγκεκριμένη παροχή έχει χαρακτήρα χρηματικό και οριστικό, και υποκείμενοι για την καταβολή του φόρου είναι όλοι οι ιδιώτες Έλληνες πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2.2 Οι κύριες λειτουργίες των φόρων Οι κύριες λειτουργίες του φόρου είναι τρείς: > η ταμιευτική, > η οικονομική, και > η κοινωνική λειτουργία Η ταμιευτική λειτουργία αποτελεί την σημαντικότερη από τις υπόλοιπες δυο λειτουργίες των φόρων, μιας και πρόκειται για το βασικό μέσο χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών. Εκτός όμως από την ταμιευτική λειτουργία, η επιβολή των φόρων χρησιμοποιείται επίσης και ως μέσο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αναφορικά με την οικονομική λειτουργία των φόρων, πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές φορές έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο σταθεροποίησης της οικονομίας στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, όπως επίσης και ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και του πληθωρισμού μιας χώρας. Σημαντική είναι επίσης και η κοινωνική λειτουργία των φόρων, μέσω των οποίων ασκεί κοινωνική πολιτική ένα κράτος, βελτιώνοντας για παράδειγμα την διανομή του εισοδήματος και του πλούτου μεταξύ των μελών μια κοινωνίας. Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η λειτουργία των φόρων είναι πολυδιάστατη και μπορεί να εφαρμοστεί για διαφορετικό σκοπό κάθε φόρα, ο οποίος όμως θα είναι σαφώς ορισμένος (Γεωργακόπουλος, 2005). 12

13 2.3 Η διάκριση των φόρω-ν Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάλυση και η επίδραση των φόρων στην κοινωνία από την εφαρμογή τους, είναι σκόπιμο να γίνει μια αρχική κατηγοριοποίηση με βάση διάφορα κριτήρια. Τα βασικότερα κριτήρια είναι η φορολογική βάση, η φύση του φορολογικού συντελεστή, ο δημόσιο φορέας για τον οποίο επιβάλλονται, η διάκριση τους σε προσωπικούς και πραγματικούς, άμεσους και έμμεσους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση όλων των παραπάνω κατηγοριών Διάκριση με βάση το αντικείμενο του φόρου Ως αντικείμενο του φόρου (φορολογική βάση), ορίζεται το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται το πόσο του φόρου που υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούμενος. Σαν φορολογική βάση θεωρείται το εισόδημα, η περιουσία και η δαπάνη των φορολογουμένων (Φινοκαλιώτης, 2001) Διάκριση με βάση τη φορολογική μονάδα Ως φορολογική μονάδα (υποκείμενο του φόρου) λογίζεται το πρόσωπο, του οποίου τα οικονομικά στοιχεία ορίζονται ως βάση και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φόρων. Το υποκείμενο του φόρου υποχρεούται στην καταβολή του φόρου, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα τα πρόσωπα να είναι περισσότερα από ένα και αν μην συμπίπτουν μεταξύ τους. Τα πρόσωπα αυτά, μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα (Φινοκαλιώτης, 2001) Διάκριση με βάση το φορολογικό συντελεστή Ως φορολογικός συντελεστής, θεωρείται το πόσο του φόρου το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό (Φινοκαλιώτης). Ο φορολογικός συντελεστής διακρίνεται σε μέσος και οριακός. Μέσος φορολογικός συντελεστής με βάση τον Γεωργακόπουλο, (2005) είναι ο λόγος του ποσού του φόρου που καταβάλλεται συνολικά από μια φορολογική μονάδα διαιρεμένο με τη συνολική αξία της φορολογικής βάσης. Ο οριακός φορολογικός συντελεστής, 13

14 σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο, (2005), είναι ο πρόσθετος φόρος που πρέπει να καταβληθεί για καθεμία νέα μονάδα αύξησης της φορολογικής βάσης. Συνεπώς με βάση τη φύση του φορολογικού συντελεστή, οι φόροι διακρίνονται σε: > αναλογικούς, Αναλογικός είναι ο φόρο εκείνος σύμφωνα με τον οποίο, ο μέσος φορολογικός συντελεστής δεν μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η φορολογική βάση και είναι ανεξάρτητος. Παράδειγμα αποτελεί ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. > προοδευτικούς, Προοδευτικός θεωρείται ένας φόρος όταν, ο μέσος φορολογικός συντελεστής, μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η φορολογική βάση, δηλαδή όταν υπάρχει αύξηση αυξάνεται, και όταν υπάρχει μείωση μειώνεται. Παράδειγμα αποτελεί ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. > αντίστροφα προοδευτικούς, Αντίστροφα προοδευτικός είναι ο φόρος εκείνος, όταν ο μέσος φορολογικός συντελεστής, μεταβάλλεται αντίστροφα με τη φορολογική βάση, δηλαδή μειώνεται όταν αυξάνεται η φορολογική βάση και αντίστροφα Διάκριση με βάση τον Δημόσιο Φορέα στον οποίο επιβάλλονται Οι φόροι με βάση το Δημόσιο Φορέα στον οποίο επιβάλλονται διακρίνονται στις παρακάτω τρείς κατηγορίες: 1) στους κρατικούς φόρους, 2) στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και 3) στους δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους Διάκριση των φόρων σε Προσωπικούς και Αντικειμενικούς ή Πραγματικούς 14

15 Άλλη μια σημαντική διάκριση των φόρων είναι σε προσωπικούς και πραγματικούς (Γεωργακόπουλος, 2005). Ένας φόρος θεωρείται προσωπικός όταν η φορολογική υποχρέωση διαμορφώνεται όχι μόνο από τη φορολογική βάση αλλά και από τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, π.χ. από την οικογενειακή του κατάσταση, από την κατάσταση της υγείας τους κ.τ.λ. Αντίστοιχα, ένας φόρος θεωρείται αντικειμενικός ή πραγματικός με βάση τον Θεοχαρόπουλο, (1981), όταν για τον υπολογισμό της συγκεκριμένης φορολογικής υποχρέωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά για τον εκάστοτε φορολογούμενο αλλά επιβάλλονται σε πράγμα, αντικείμενο ή πράξη Διάκριση των φόρων κατ είδος και αξίας Η συγκεκριμένη διάκριση των φόρων, έγκειται στον διαφορετικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και όχι στο διαφορετικό υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου. Σύμφωνα με τους Τιοΐαύα» και Οοΐΐειεΐ (1980), ειδικοί φόροι είναι οι φόροι, των οποίων η βάση τους προσδιορίζεται ποσοτικά, κατά μονάδα βάρους, όγκου, κατ αριθμών μονάδων, επιφάνειας ή έκτασης. Για παράδειγμα κατά τόνου μεταφερόμενου πράγματος ή κατά διανυθέν χιλιόμετρο. Φόροι κατ αξία, είναι οι φόροι των οποίων η αξία αποτιμάται πραγματικά ή τεκμαρτά σε χρήμα. Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ή η αξία του ακίνητου, η αξία του εμπορεύματος, κ.τ.λ Διάκριση των φόρων σε φόρο εισοδήματος, περιούσιας και δαπάνης Μια άλλη διάκριση των φόρων είναι σε φόρο εισοδήματος, περιουσίας και δαπάνης (Αναστασόπουλος & Φορτσάκης, 2003). Φόροι εισοδήματος είναι οι φόροι οι οποίοι υπολογίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στη δημιουργία ή στην απόκτησης εισοδήματος, όπως είναι για 15

16 παράδειγμα, η αμοιβή της εργασίας ή το κέρδος από την επιχείρηση ή το προϊόν του κεφαλαίου. Φόροι περιουσίας είναι οι φόροι που επιβάλλονται επί των στοιχείων της περιουσίας ή του κεφαλαίου, τα οποία αποκτούνται είτε λόγω χαριστικής αιτίας (περιστασιακή φορολόγηση), είτε λόγω της κατοχής τους (συστηματική φορολόγηση του κεφαλαίου ή της περιουσίας). Φόροι δαπάνης ή φόροι κατανάλωσης είναι οι φόροι οι οποίοι δημιουργούνται από την χρησιμοποίηση εισοδήματος ή περιουσίας για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Η βάση προσδιορισμού του φόρου είναι η αξία της συναλλαγής ή αλλιώς το τίμημα της αγοράς (γενικοί φόροι κατανάλωσης) ή άλλα στοιχεία όπως είναι το βάρος, ο όγκος κ.τ.λ. (ειδικοί φόροι κατανάλωσης) Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι Η σημαντικότερη και πιο παραδοσιακή διάκριση των φόρων είναι σε άμεσους και έμμεσους φόρους (Καραγιώργος, Γεωργίου, 2003). Η διάκριση αυτή των φόρων σε άμεσους και έμμεσους γίνεται με βάση είτε του τρόπου με τον οποίο εισπράττονται (διοικητική άποψη), είτε με τη φύση του φορολογικού αντικειμένου (δημοσιονομική άποψη). Άμεσοι Φόροι: Οι άμεσοι φόροι με βάση την πρώτη διάκριση, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο εισπράττονται, είναι ονομαστικοί Αυτό σημαίνει ότι αναφέρονται σε ορισμένα πρόσωπα και επιβάλλονται στο παραγόμενο εισόδημα ή την περιουσία του φορολογουμένου. Παραδείγματα τέτοιων φόρων αποτελούν ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος κληρονομιών, ο φόρος δωρεών και γονικών παροχών, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, κ.τ.λ. Σύμφωνα με τη δημοσιονομική άποψη, η διάκριση των φόρων γίνεται με βάση τη δυνατότητα που έχει ο φορολογούμενος να μετακυλήσει το φόρο, τον οποίο 16

17 σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Με την άποψη αυτή, άμεσος θεωρείται ένας φόρος όταν το άτομο στο οποίο επιβάλλεται είναι υποχρεωμένο να τον πληρώσει. Παραδείγματα άμεσων φόρων αποτελούν, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.τ.λ. Με βάση νεότερη άποψη, άμεσοι φόροι, είναι οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στο εισόδημα ή στην περιουσία του φορολογούμενου. Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κατά την επιβολή και την είσπραξή τους. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των άμεσων φόρων είναι τα παρακάτω (Φλώρος, 2004): Πλεονεκτήματα άμεσων φόρων: ^ Θεωρούνται δικαιότεροι σε σχέση με την φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, γιατί επιβάλλονται βάσει των εισοδήματος τους, και ^ Η απόδοση τους είναι πιο σταθεροί και οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τι έχουν να πληρώσουν, σε σχέση με τους έμμεσους φόρους. Μειονεκτήματα άμεσων φόρων: ^ Για την είσπραξη των άμεσων φόρων από το κράτος χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη δαπάνη, ^ Η εκδήλωση της δυσαρέσκειας των πολιτών για την φορολογία, μπορεί να εκδηλωθεί ευκολότερα και αυτό να έχει ως συνέπεια την αύξηση της φοροδιαφυγής, και ^ Δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έμμεσοι Φόροι: Εμμεσοι φόροι με βάση τη διοικητική άποψη είναι οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στο δαπανώμενο εισόδημα και εισπράττονται όχι ονομαστικά, αλλά κατόπιν πραγματοποίησης ορισμένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι φόροι είναι, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο φόρος χαρτοσήμου κ.τ.λ. 17

18 Ανάλογα σύμφωνα με τη δημοσιονομική άποψη, έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται πάλι σε κάποιο άτομο, το οποίο όμως θα μετακυλήσει το φόρο σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Παραδείγματα τέτοιων φόρων είναι, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι διάφοροι δασμοί, κ.τ.λ. Τέλος, σύμφωνα με νεότερη άποψη, έμμεσοι θεωρούνται οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στο εισόδημα που δαπάνησε ο φορολογούμενος, δηλαδή στην κατανάλωση. Ανάλογα με τους άμεσους φόρους και οι έμμεσοι φόροι εμφανίζουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα: ^ Η επιβολή των έμμεσων φόρων από την πολιτεία μπορεί να γίνει με ευκολότερο τρόπο γιατί, ενσωματώνονται στο τίμημα των καταναλωτικών αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, ^ Για την είσπραξή τους δεν απαιτείται μεγάλη δαπάνη, και ^ Οι έμμεσοι φόροι είναι πιο αποδοτικοί για τα έσοδα του κράτους. Μειονεκτήματα: ^ Η επιβάρυνση των έμμεσων φόρων δημιουργεί άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών μιας και επιβάλλονται το ίδιο σε όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα με το εισόδημα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμβαδίζουν με την φορολογική ικανότητα των πολιτών ενός κράτους. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με την κύρια ταξινόμηση των φόρων με βάση τον Δράκο, (1998): 18

19 Πίνακας: Η Κύρια ταξινόμηση των φόρων, Πηγή: Δράκος, 1998, Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική. 2.4 Η έννοια του φορολογικού συστήματος Ως φορολογικό σύστημα μιας χώρας, μπορεί να οριστεί το σύνολο των φόρων που ισχύουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του διαχρονικού φορολογικού δικαίου. Το φορολογικό σύστημα κάθε χώρας διαφοροποιείται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και τους σκοπούς που επιδιώκει το κράτος στα πλαίσια της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής που ασκεί (Θεοχαρόπουλος, 1981). Κατά συνεπεία στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες η φορολογία βαρύνει τα εισοδήματα, σε αντίθεση με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στις οποίες το φορολογικό σύστημα στηρίζεται στην επιβολή των έμμεσων φόρων που βαρύνουν τη δαπάνη (Αναστασόπουλος, Φορτσάκης, 2003) Ο σκοπός της φορολογίας Ο βασικότερος σκοπός της φορολογίας είναι ταμειακός. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογία αποβλέπει, μαζί και με λοιπές πηγές εσόδων (π.χ. επιχειρηματική 19

20 δραστηριότητα) στην εξασφάλιση των δημόσιων εσόδων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δημόσιων δαπανών. Επιπλέον, μέσω της φορολογίας, ανάλογα βέβαια και με την πολιτική που επιθυμεί να ασκήσει κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, μπορούν να εκπληρωθούν και κοινωνικοί σκοποί μιας και μπορεί να αποτελέσει μέσο καταπολέμησης της οικονομικής ανισότητας που δημιουργείται στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η φορολογία μπορεί να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, έστω και αν αυτό δεν σημαίνει άμεση διανομή του εισοδήματος. Ωστόσο με την επιβολή φορολογικών μεταρρυθμίσεων θα επιδιώκεται φορολογική ελάφρυνση για τους οικονομικά ασθενέστερους και αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονομικά ισχυρότερων. Επιπροσθέτως, μέσω της φορολογίας μπορεί να εκπληρώνονται και οικονομικοί σκοποί, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αστάθειας. Συγκεκριμένα, σε περιόδους αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του φόρου αυτών των αγαθών, προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές του πληθωρισμού. Επίσης σε περιόδους μειωμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις από την κυβέρνηση για συγκεκριμένες επενδυτικές δράσεις, ικανές να ενισχύσουν την ώθηση των επενδύσεων. Ανάλογα και σε περιόδους εθνικών κρίσεων μπορεί να επιβληθεί στους πολίτες πρόσθετη φορολογία προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική άμυνα μιας χώρας Οι γενικές αρχές της φορολογίας Για την επιβολή των φόρων, σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη, υπάρχουν θεσπισμένοι από την εκάστοτε πολιτεία κανόνες, από τους οποίους απορρέει η φορολογική τους πολιτική. Ουσιαστικά οι κανόνες αυτοί αποτελούν τις αρχές της φορολογίας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (Φλώρος, 2004): Η αρχής της καθολικότητας του φόρου: Με βάση αυτή την αρχή, οι φόροι πρέπει να επιβάλλονται σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις, ακόμη και στους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, η απαλλαγή από την φορολογία των χαμηλών εισοδημάτων δεν έρχεται σε αντίθεση με τον κανόνα της 20

21 καθολικότητας, μιας και η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την φορολόγηση των μικρών εισοδημάτων και των εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων αυτών είναι πολύ μικρή. Η αρχή της παραγωγικότητας του φόρου: Η συγκεκριμένη αρχή εξυπηρετεί τον ταμειακό σκοπό της φορολογίας. Προκειμένου ένα φόρος να θεωρεί παραγωγικός θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: > Να είναι σαφής και να μην μεταβάλλεται συχνά, > Να επιδιώκεται όσο το δυνατόν γρηγορότερη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου με τα λιγότερα έξοδα, > Να μην καθιερώνει απαλλαγές, και > Να μην έχει υπερβολικό ποσοστό, ώστε να οδηγεί τους πολίτες στη φοροδιαφυγή. Η αρχή της απλότητας του φόρου: Συμφώνα με την αρχή αυτή, θα πρέπει τόσο το αντικείμενο του φόρου όσο και ο υπολογισμός και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου να χαρακτηρίζονται από απλότητα και κυρίως σαφήνεια, έτσι ώστε να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών από τους υπόχρεους φορολογούμενους και από τις αρμόδιες ελεγκτικές φορολογικές αρχές. Η αρχή της βεβαιότητας και της σταθερότητας: Κατά την συγκεκριμένη αρχή ο φόρος πρέπει να είναι γνωστός εκ των προτέρων, τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του, όσο και για το ύψος και το μέγεθος του, ώστε να μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να είναι συνεπής στην εξόφληση του. Η αρχή της καταλληλότητας του φόρου: Με βάση την αρχή αυτή, ένας φόρος θα πρέπει να κατάλληλος τόσο από πλευράς χρόνου, τόπου όσο και τρόπου πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος πληρωμής θα πρέπει να συμπίπτει και με τη πραγματοποίηση του εισοδήματος. Όσον αφορά τον τόπο πληρωμής θα πρέπει να ορίζεται ο τόπος διαμονής ή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης του φορολογουμένου. Τέλος, από την άποψη του τρόπου πληρωμής θα πρέπει να δίδεται οποιαδήποτε διευκόλυνση (π.χ. δόσεις). 21

22 Η αρχή του ελάγιστου ορίου συντήρησης: Η αρχή αυτή οριοθετεί ένα τμήμα του εισοδήματος του φορολογούμενου, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να μπορεί να καλύπτει ο ίδιος αλλά και η οικογένεια του τις βασικές τους δαπάνες. Το τμήμα του ποσού αυτού ονομάζεται ελάχιστό όριο συντήρησης. Η αρχή του διαφορισμού των εισοδημάτων: Σύμφωνα με αυτή την αρχή η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου εξαρτάται άμεσα από την προέλευση των εισοδημάτων του. Για παράδειγμα, εκείνος του οποίου τα εισοδήματα του προέρχονται από την ύπαρξη κεφαλαίου, έχει μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που τα εισοδήματα που πηγάζουν από την προσωπική του εργασία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετική φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων. Η αρχή της αποφυγής της διπλής φρρολόγησης: Με βάση την αρχή αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση την οποία δύναται να υποστεί ένας φορολογούμενος για το ίδιο αντικείμενο μέσα στο ίδιο κράτος ή μεταξύ δύο διαφορετικών κρατών. Μια τέτοια κατάσταση οδηγεί τους φορολογούμενους στη φοροδιαφυγή, δημιουργεί φορολογικές ανισότητες και εξασθενεί τις επιχειρηματικές προσπάθειες. 22

23 3. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝ^ΩΣΗΣ(Ε.Φ.Κ.) ΣΤΗΝΕΛΛΑΛΑ Στο κεφάλαιο αυτό θα οριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), θα αναφερθούν τα προϊόντα που εμπίπτουν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), θα οριστεί ποιο είναι το αντικείμενο που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., πότε καθίσταται απαιτητός ο Ε.Φ.Κ., ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα δοθούν οι ορισμοί χρήσιμων εννοιών η ερμηνεία των οποίων καθίσταται απαραίτητη για την κατανόηση του θέματος και τέλος θα γίνει αναφορά για το τι ισχύει για την διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 3.1 Τα χαρακτηριστικά του ειδικού φόρου κατανάλωσης Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εντάσσεται στους έμμεσους φόρους και επιβάλλεται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, σε αντίθεση με το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος περιλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας φόρος ο οποίος προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εναρμόνιση του με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινότητα επήλθε από της 01/01/1993 μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την κατάργηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι μηχανισμοί για την επιβολή του φόρου, κοινοί κανόνες για την κυκλοφορία, την κατοχή αλλά και τον έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως επίσης και ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας. Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ., είναι τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα καπνού, τα υγρά καύσιμα-ενεργειακά προϊόνταηλεκτρική ενέργεια και η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Περαιτέρω ανάλυση των ως άνω προϊόντων ακολουθεί παρακάτω. Το βασικό χαρακτηριστικό του εδικού φόρου κατανάλωσης είναι ότι η καταβολή του γίνεται μόλις τα προϊόντα τεθούν σε κατανάλωση. 23

24 3.2 Οι κατηγορίες των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης Παρακάτω ακολουθούν οι κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνουν στην τελική διαμόρφωση της τιμής τους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης: Βιομηγανοποιημένα προϊόντα καπνού: Ο φόρος καπνού, ο οποίος εναρμονίστηκε με τον Ν.1439/1984 το ελληνικό σύστημα τσιγάρων και προϊόντων καπνού με ότι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/01, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα είδη καπνού, όπως είναι τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια και ο λεπτοκομμένος καπνός. Ο υπολογισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης γίνεται από ένα μικτό σύστημα φόρου το οποίο αποτελείται από ένα πάγιο στοιχείο (συντελεστής ανά ποσότητα) και ένα αναλογικό (συντελεστής κατ αξία). Υγρά καύσιμα, ενεργειακά προϊόντα & ηλεκτρική ενέργεια: Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με βάση το άρθρο 72, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/01 επιβάλλεται στη βενζίνη, στο αργό πετρέλαιο, στο πετρέλαιο, στο μαζούτ, στα λάδια από πετρέλαιο, στα αέρια πετρελαίου, στις παραφίνες, πίσσες, βενζόλες, μίγματα υδρογονανθράκων κ.τ.λ. Ωστόσο με βάση την τροποποίηση του κοινοτικού πλαισίου Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου ( ) και το άρθρο 72 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/01 (όπως αυτός τροποποιήθηκε) επεκτείνεται και στον άνθρακα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον χρησιμοποιούνται για καύσιμα καυστήρων ή καύσιμα θέρμανσης για βιομηχανική ή εμπορική χρήση. Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με συντελεστές κατά μονάδα προϊόντος (ευρώ/λίτρο) και διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος του καυσίμου που υπολογίζεται. Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά: Η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα (άρθρο 79, Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Ν.2960/01): Μπίρα ή μίγμα μπίρας με μη αλκοολούχα ποτά, 24

25 Κρασί, Άλλα ποτά τα οποία παρασκευάζονται με ζύμωση, όπως για παράδειγμα ο μηλίτης, Ενδιάμεσα προϊόντα όπως είναι το σέρι και το πόρτο, Αλκοολούχα ποτά, και Τέλος, αιθυλική αλκοόλη, εκτός και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργειακό προϊόν. 3.3 Αντικείμενο του φόρου Ως αντικείμενο του φόρου (του εδικού φόρου κατανάλωσης) με βάση το Άρθρο 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/ (ΦΕΚ 265/ ), θεωρούνται όλα τα προϊόντα τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω και τα οποία είτε παράγονται στην Ελλάδα είτε προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη είτε τέλος εισάγονται από τρίτες χώρες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι με βάση το Άρθρο 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/ (ΦΕΚ 265/ ), εισαγόμενα προϊόντα στην ελληνική αγορά θεωρούνται, μεταξύ άλλων, αυτά τα οποία προέρχονται από τις παρακάτω κοινοτικές χώρες: το νησί Ελιγολάνδη και το έδαφος του Βυ8Ϊη 6π της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Βΐνΐ ηο, το Οα^ρίοηβ ά ΐΐαΐία και τα Ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο, της Ιταλικής Δημοκρατίας, τη Θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας, τα Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας, τα υπερπόντια νησιά της Γαλλικής Δημοκρατίας, 25

26 τα Αγγλονορμανδικά νησιά, και τα νησιά Άαλαντ της Φιλανδικής Δημοκρατίας. Τέλος, ως προϊόντα προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη θεωρούνται και τα προϊόντα που προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: από το Πριγκιπάτο του Μονακό, από το νησί του Μαν, από το Ιυη Ηο1ζ κα το Μΐΐΐ6ΐϋ6Γ ( Κίεΐηεδ ^αΐδειΐαΐ), και από τον Άγιο Μαρίνο. 3.4 Η απαίτηση καταβολής του φόρου Με βάση το Άρθρο 56 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Ν.2960/ , ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά κανόνα καθίσταται απαιτητός στη χώρα που τα προϊόντα τίθενται για ανάλωση, εκτός και αν πρόκειται για προϊόντα τα οποία τα αποκτούν ιδιώτες για δική τους αυστηρά χρήση και μεταφέρονται από τους ίδιους στη Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται στο κράτος-μέλος της Ε.Ε. όπου τα προϊόντα αποκτώνται. Επίσης, ο ειδικό φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και οφείλεται να εισπραχθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα στην κατοχή κάποιου ατόμου για εμπορικούς σκοπούς, έστω και αν τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν τεθεί για ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Προκειμένου να αποδείξει κάποιος ιδιώτης ότι τα προϊόντα προορίζονται για ίδια χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων θα πρέπει να συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις (Άρθρο 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/ ): η εμπορική ιδιότητα του ατόμου, το είδος των προϊόντων αποκτώνται, κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά τα προϊόντα, και 26

27 η ποσότητα αυτών των προϊόντων, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις παρακάτω ποσότητες: Α)ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΣΙΓΑΡΑ: ΠΟΥΡΑΚΙΑ: ΠΟΥΡΑ: ΚΑΠΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: 800 τεμάχια 400 τεμάχια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3γρ το τεμάχιο) 200 τεμάχια 1 κιλό Β) ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ: ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΡΑΣΙΑ: ΜΠΙΡΕΣ: 10 λίτρα 20 λίτρα 90 λίτρα (από τους οποίους το πολύ 60 λίτρα αφρώδεις) 110 λίτρα Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡ^ΊΟΝΤΑ: Αναφορικά με τα πετρελαιοειδή προϊόντα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των προϊόντων αυτών τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές όταν η μεταφορά των προϊόντων αυτών γίνεται με μη αποδεκτό τρόπο από τους ίδιους τους ιδιώτες ή για λογαριασμό αυτών. 27

28 Ως μη αποδεκτό τρόπο μεταφοράς, θεωρούνται οι μεταφορές καυσίμων, τα οποία δεν περιέχονται στις δεξαμενές των οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές καύσιμων υλικών. 3.5 Οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. Τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ενεργειακά προϊόντα, βιομηχανοποιημένα καπνά και αλκοολούχα ποτά), απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ., εφόσον προορίζονται: 1. για παράδοση προϊόντων μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διπλωματικές ή προξενικές σχέσεις, 2. για Διεθνείς Οργανισμούς ή για τα μέλη αυτών των αναγνωρισμένων οργανισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την σύσταση τους ή από τις συμφωνίες από την έδρα τους. 3. για τις Ένοπλές Δυνάμεις και για τις πολιτικές αρχές που τους συνοδεύουν, όπως επίσης και για τον ανεφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων Κρατών-Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, η οποία ενεργοποιείται σύμφωνα με τη συνθήκη, 4. για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, και 5. για να καταναλωθούν, με βάση συμφωνίας η οποία έχει επιτευχθεί μεταξύ Τρίτων χωρών ή με Διεθνείς οργανισμούς εφόσον αυτή η συμφωνία είναι αποδεκτή ή δύναται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). 3.6 Ορισμένοι χρήσιμοι ορισμοί Προκειμένου για την καλύτερη κατανόηση της περαιτέρω ανάλυσης που θα ακολουθήσει σχετικά και με θέματα του κώδικα, είναι χρήσιμο να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί (Άρθρο 55, Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ν.2960/ ): 28

29 Καθεστώς αναστολής: Αναφέρεται στο φορολογικό καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στην κατοχή και στη κυκλοφορία των προϊόντων που τελούν υπό αναστολή καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Φορολογική αποθήκη: Ορίζεται κάθε τόπος ο οποίος χρησιμεύει για την παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή, παραλαβή ή αποστολή προϊόντων τα οποία υπόκεινται στον εδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του. Εγκεκριμένος αποθηκευτής: Αποτελεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει από τις αρμόδιες αρχές σχετική άδεια, για την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, παραλαβή και αποστολή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), και τα οποία βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολή, κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του. Εγγεγραμμένος επιτηδευματίας: Είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενώ δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, διαθέτει όμως άδεια από τις αρμόδιες αρχές να παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία υπόκεινται στο καθεστώς του εδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), τελούν υπό αναστολή και προέρχονται από άλλο Κράτος-Μέλος. Ωστόσο, ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας δεν μπορεί να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα με αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). Μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας: Είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής, ωστόσο έχει τη δυνατότητα περιστασιακά να μπορεί να παραλαμβάνει, κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του, προϊόντα τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), τελούν υπό αναστολή, αναφορικά με το συγκεκριμένο φόρο και προέρχονται από κάποιο άλλο Κράτος-Μέλος. Ο μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας δεν δύναται να κατέχει ή να αποστέλλει προϊόντα τα οποία τελούν υπό αναστολή καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), και οφείλει, προτού αποσταλούν τα προϊόντα να εγγυάται την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). 3.7 Η διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. 29

30 Η διακίνηση των προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: 1. Διακίνηση των προϊόντων σε αναστολή του Ε.Φ.Κ. Ο μεγαλύτερος όγκος προϊόντων ο οποίος διακινείται σε επίπεδο χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., πραγματοποιείται σε καθεστώς αναστολής καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων που τους αναλογούν. Για να μπορεί μια επιχείρηση να παράγει ή να διακινεί εμπορεύματα σε καθεστώς φορολογικής αναστολής, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του κράτουςμέλους που διατηρείται η έδρα της επιχείρηση και να διαθέτει τη σχετική άδεια. Οι χώροι στους οποίους παράγονται ή διακινούνται τα εμπορεύματα ονομάζονται φορολογικές αποθήκες. Τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς καταστολής θα πρέπει κατά την διακίνηση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Σ.Δ.Ε). 2. Διακίνηση φορολογουμένων προϊόντων Τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για ενδοκοινοτική κυκλοφορία και για τα οποία έχει πληρωθεί ο Ε.Φ.Κ. στο κράτος-μέλος αποστολής, η διακίνηση τους πραγματοποιείται με την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.). Ωστόσο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο φόρος καθίσταται απαιτητός και στο κράτος-μέλος για το οποίο προορίζονται, δηλαδή εκεί που τελικά τα προϊόντα θα τεθούν προς κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, και εφόσον φυσικά τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις, ο φόρος ο οποίος έχει καταβληθεί στο κράτος-μέλος αποστολής επιστρέφεται. 30

31 4. ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝ^ΩΣΗΣ (Ε. Φ.Κ.) Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ανάλυση για κάθε μια κατηγορία προϊόντων (βιομηχανοποιημένα καπνά, ενεργειακά προϊόντα & ηλεκτρική ενέργεια, αλκοόλη & αλκοολούχα ποτά) τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι ισχύει με τη φορολόγηση των προϊόντων αυτών, πως γίνεται η απόδοση και η είσπραξη του φόρου. 4.1 Ανάλυση Ε.Φ.Κ. Βιομηχανοποιημένων καπνών Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιβολή των φόρων και των διάφορων φορολογικών μέτρων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις έχει ως μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση εσόδων. Τα είδη καπνού αποτελούν την κατηγορία των καταναλωτικών προϊόντων με την υψηλότερη φορολόγηση στον κόσμο. Στην Ελλάδα η επιβολή του Ε.Φ.Κ., γίνεται τόσο στα τσιγάρα όσο και στα διάφορα άλλα προϊόντα καπνού. Άλλωστε, με βάση το Ν.1439/1984 εναρμονίστηκε το Ελληνικό σύστημα φορολογίας των τσιγάρων και των άλλων προϊόντων καπνού με ότι ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπολογισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης γίνεται μέσω ενός μικτού συστήματος φόρου, ο οποίος αποτελείται από 31

32 ένα πάγιο στοιχείο (συντελεστής κατά ποσότητα) και ένα αναλογικό στοιχείο (συντελεστής κατ αξία) Υπόχρεος καταβολής του φόρου Με βάση το άρθρο 101 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Ν.2960/01 υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών είναι, εκτός των όσων ισχύουν από τις γενικές διατάξεις τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω, οποιοδήποτε άτομο έχει στην κατοχή του ένσημες φορολογικές ταινίες, σύμφωνα και με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ισχύοντα Τελωνειακού Κώδικα Συντελεστές Ε.Φ.Κ. των βιομηχανικών καπνών Σύμφωνα με τροπολογία του Ν.4093/2012, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων ψηφίστηκε και η αντικατάσταση των συντελεστών φορολόγησης των βιομηχανικών καπνών, σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα. Η ισχύς των νέων συντελεστών φορολόγησης έχουν ισχύ από τις αρχές του Συνεπώς οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 97 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/01, αντικαθίσταται και ισχύουν τα παρακάτω: 1. ΤΣΙΓΑΡΑ: Ο Ε.Φ.Κ. διαμορφώνεται ως εξής: σε ένα πάγιο φόρο η επιβολή του οποίου γίνεται σε κάθε φορολογική μονάδα, το ποσό του είναι 82,50 ευρώ ανά χίλια τεμάχια τσιγάρων (1.000), ποσότητα η οποία αντιστοιχεί σε μια φορολογική μονάδα (1 φορολογική μονάδα), και ισχύει ο ίδιος φόρος για κάθε κατηγορία τσιγάρων, και σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 20% και το ποσοστό του οποίου υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής μιας φορολογικής μονάδας (1 φορολογική μονάδα), δηλαδή σε χίλια τεμάχια τσιγάρων (1.000 τεμάχια). Ο ίδιος συντελεστής φόρου ισχύει για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. 2. ΠΟΥΡΑ Ή ΠΟΥΡΑΚΙΑ: Ο Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης του. 32

33 3. ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ: Η χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας καπνού ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων στριφτών τσιγάρων, επιβάλλεται ειδικό φόρος κατανάλωσης ο οποίος ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμου καθαρού βάρους. 4. ΑΛΛΑ ΚΑΠΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Ο Ε.Φ.Κ. ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους. Παρακάτω ακολουθεί ένας πινάκας ο οποίος απεικονίζει συνοπτικά τι ισχύει με βάση το ελάχιστες τιμές των συντελεστών φορολόγησης με βάση την ευρωπαϊκή κοινότητα και τι ισχύει με βάση την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νομοθεσία: ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 33

34 ΤΣΙΓΑΡΑ 57% Πάγιος φόρος: 82,50 Επί της τιμής λιανικής πώλησης, με ελάχιστο ποσό τα 64 ευρώ ανά φορολογική μονάδα, για τα τσιγάρα τα οποία πωλούνται στην πλέον ζητούμενη τιμή. Πάγιος φόρος: 5% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης,στη ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων. Αναλογικός φόρος: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ελάχιστο συντελεστή. ευρώ ανά μια φορολογική μονάδα, δηλαδή τεμάχια τσιγάρων. Αναλογικός φόρος: 20% επί της ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης μιας φορολογικής μονάδας, δηλαδή τεμάχια τσιγάρων. Ελάχιστος Ε.Φ.Κ.: Ανώτατό ποσοστό Ε.Φ.Κ. το οποίο επιβάλλεται την ζητούμενη λιανική τιμή το 100%. Ελάχιστος Ε.Φ.Κ.: Το ελάχιστο ποσό Ε.Φ.Κ. ορίζεται στα 117,50 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ 5% επί της λιανικής τιμής πώλησης ή 11 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης. ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ 36% επί της λιανικής τιμής πώλησης ή 32 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους. ΑΛΛΑ ΚΑΠΝΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 20% επί της λιανικής τιμής πώλησης ή 20 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους Απαραίτητες ενδείξεις στη συσκευασία των βιομηγανοποιημένων καπνών Σύμφωνα με το άρθρο 107, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/01, οφείλεται να αναγράφεται τυπογραφικά στα πακέτα ή στην μικρότερη συσκευασία 34

35 πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών τα οποία διατίθενται στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους, η επωνυμία της εταιρείας που τα παράγει, το είδος και το σήμα αυτών, το βάρος σε γραμμάρια ή ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται σε αυτό. Σχετικά με θέματα που άπτονται της παραγωγής, της παρουσίασης και της διάθεσης των προϊόντων καπνού, και ειδικότερα ζητήματα όπως η μέγιστη ποσότητα των τσιγάρων σε περιεκτικότητα πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακος, όπως επίσης και οι προειδοποιήσεις υγείας και γενικότερα όλες οι ενδείξεις οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα πακέτα συσκευασίας, ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Υγείας Πότε απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα βιομηχανοποιημένα καπνά Με βάση το άρθρο 102 του Ν.2960/01, τα παρακάτω βιομηχανοποιημένα καπνά απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ., καθώς επίσης και από κάθε άλλη ειδική εισφορά τρίτων ή δύναται να εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις για επιστροφή ή συμψηφισμό φόρου σύμφωνα πάντα με αυτά που ορίζει το Α.Υ.Ο.: τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά τα οποία προορίζονται είτε για να χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία είτε για την καλλιέργεια δενδροκηπευτικών, τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται από το εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς, μετά από την προηγούμενη αχρήστευση τους, είτε αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος, είτε εξάγονται αυτούσια στο εξωτερικό μετά φυσικά και από την έγκριση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, είτε τέλος καταστρέφονται από τις καπνοβιομηχανίες, τα βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία φυσικά καταστρέφονται ενώπιον αρμόδιας επιτροπής η οποία συγκροτείται με την ομόφωνη απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, τα βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, καθώς επίσης και για τις δοκιμές που σχετίζονται με την ποιότητας τους, 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences»

«ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» «Indirect Taxation and Consequences» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων

Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Φορολογικό Δίκαιο Εισαγωγή στην έννοια του φορολογικού δικαίου Η έννοια του φόρου Οι διακρίσεις των φόρων Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 12/11/2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σπουδαστές (Α.Μ.): Αναστασάκη Ευαγγελία 8034 ουλγεράκη Εµµανουέλα 8349 Παπαδάκης Πασχάλης 7289 ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η EΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (THE INDERECT TAXATION

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.8784

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.8784 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.8784 Επιβλέπων καθηγητής : Ευαγγελίδου Άρτεμις ΚΑΒΑΛΑ,Οκτώβριος, 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, η

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Φ.Π.Α ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Φ.Π.Α ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Φ.Π.Α ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΚΙΖΕΛΗ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 7559 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η Κυβέρνηση επιδιώκει:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η Κυβέρνηση επιδιώκει: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Με το προτεινόμενο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ)

Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ) Πολιτική Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ) Αποτιμούμε μια υφεσιακή πολιτική, οραματιζόμενοι την βιώσιμη ανάπτυξη Ευγενία Ζωντανού Commercial Finance Director, Diageo Hellas ανά 1000

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005 Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 24-25 Τίτλος Τα ποσοστά στην Εφορία (Μια πρόταση διδασκαλίας των ποσοστών στo Σ.Δ.Ε.) Σκοποί και Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φορολογική βάση

Τι είναι φορολογική βάση Διάλεξη 1 Αρχές φορολογίας 1 Πίνακας.3. Ελλάδα: Εξέλιξη φορολογικών εσόδων σε εκατ. ευρώ 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Σύνολο φορολογικών εσόδων 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Φόροι από εισόδημα και κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201). 1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 Κεφάλαιο 11: Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της Η φορολογική αποκέντρωση και ο ρόλος των ΟΤΑ - Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα