ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν."

Transcript

1 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2014 ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν. Στην Τρίπολη σήμερα την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτη Χαράλαμπου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 35 και ονομαστικά οι: 1) Ταλούμης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Σταμάτης Χαράλαμπος Δ.Σ. 3) Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ. 4) Κοσκινάς Δημήτριος 5) Τασιγιαννάκης Δημήτριος 6) Καλτεζιώτης Πέτρος 7) Ζαμπαθά Χριστίνα 8) Σαμπράκος Ιωάννης 9) Καρλής Γεώργιος 10) Τζανής Ηλίας 11) Μπούρας Ανδρέας 12) Σαββάκης Σάββας 13) Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14) Κουκάκης Σταύρος 15) Παλιογιάννης Θεόδωρος 16) Κάρλος Γεώργιος 17) Τρίκολας Κωνσταντίνος 18) Κατσίρης Ιωάννης 19) Εικοσιδέκα Μαρία 20) Παπαδημητρίου Γεώργιος 21) Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 22) Μπισιούλης Ζαφείριος 23) Συνοδινού Λυγερή 24) Παυλής Δημήτριος 25) Κακλαμάνος Αναστάσιος 26) Βόσνος Δημήτριος 27) Κοσκολός Γεώργιος 28) Καρώνης Γεώργιος 29) Καλαμούτσος Ηλίας 30) Τζιούμης Κωνσταντίνος 31) Κούρος Ηλίας 32) Αλεξάκης Βασίλειος 33) Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 34) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος 35) Νικολάου Δημήτριος Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1.Μπόζος Ιωάννης, 2.Λουμπαρδιάς Στυλιανός, 3.Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα, 4.Παπαζαχαρίας Αναστάσιος, 5.Σαμαρτζής Γεώργιος και 6. Τσιαμούλος Νικόλαος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

2 2 Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Χωτούσσης κ. Νταγιάντης Φώτιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιόπυργου κ. Σιάννης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κανδήλας κ. Δρόσος Δημήτριος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ορχομενού κ. Καστούμης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Δαύρος Κωνσταντίνος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κερασιάς κ. Βελισσάρης Χρήστος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ψηλής Βρύσης κ. Λιαμπότης Κωνσταντίνος, η Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Στρίγκου κ. Κατσίγιαννη Ευγενία, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Καλτεζών κ. Γκέσουρας Σταύρος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μάναρη κ. Τσουμπρής Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ζευγολατιού κ. Παπαδάτος Ιωάννης, Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουκά κ. Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκοπής κ. Ζώης Κωνσταντίνος. Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Επίσης στη Συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Λυτρίβης Νικόλαος και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων και Μελετών κ. Σάσσαλος Κωνσταντίνος οι οποίοι έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων επί των τεχνικών θεμάτων. Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγόπουλος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του παραπάνω θέματος είχε αποχωρήσει από την αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος. O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ταλούμης Κωνσταντίνος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σαββάκη Σάββα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να εγκρίνει: α) την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού για τη συμπλήρωση του φωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με την κατωτέρω 1 η Συγκεντρωτική Κατάσταση Δ.Ε. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ έτους 2014 στην οποία προσδιορίζεται: ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της ΔΕΗ με το οποίο μας ενημερώνουν για το ύψος της δαπάνης κάθε περίπτωσης, η θέση-τοποθεσία στην οποία θα γίνει η επέκταση ή η μετατόπιση καθώς και το ποσό της δαπάνης της συγκεκριμένης περίπτωσης. β) την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και από το σκέλος των εξόδων και τους Κ.Α.: α) με τίτλο: «Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Οικισμού Δεμιρίου», β) με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου» και γ) με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορυθίου» να μεταφέρει μέσω αποθεματικού τα ποσά: α) 550,90, β) 9.575,74 και γ) 8.000,00 (τα ποσά αυτά προέρχονται από χρηματοδότηση σατα και αποτελούν υπόλοιπα ολοκληρωμένων έργων που μπορεί να διατεθούν σε νέα, χωρίς έτσι να δημιουργείται πρόβλημα στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού) για την ενίσχυση με το ποσό ,90 του Κ.Α με τίτλο: «Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σκιρίτιδας».

3 3 1η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / Δ.Ε. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ Α/ Α Α.Π. ΔHMOY ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΔΔΗΕ ΚΩΔ.ΠΕΛΑΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΜΕ ΦΠΑ / Φ.487/457/ ΚΩΔ Τοποθέτηση τριών (3)στύλων με φωτιστικά σώματα (Οικισμός Προφήτη Ηλία) Τ.Δ.ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ.Ε.ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ ,90 Κ.Α. : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,90 Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση: Ο κ. Κούρος Ηλίας: κ. Κατσαφάνα βλέπω εδώ πέρα ,90 ενημερώστε μας λίγο ποιο είναι το έργο και μετά θα συνεχίσω. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Το έργο είναι από τη Βλαχοκερασιά μέχρι τα όρια του οικισμού που είναι 500 μέτρα και 300 μέτρα είναι εκτός οικισμού προς την κατεύθυνση μιας μονάδας που έχει πραγματοποιηθεί εκεί πέρα, προς τον Προφήτη Ηλία. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Δηλαδή επειδή το κοίταξα το έργο αυτό και το έψαξα λίγο, δηλαδή μας λέτε ότι θέλουμε να ηλεκτροδοτήσουμε έμμεσα γιατί δεν χρειαζόταν ο φωτισμός εκεί γιατί πήγα το είδα και το ξέρω δηλαδή- μία μονάδα και είσαστε ειλικρινής. Εάν θεωρείτε όλοι εμείς που είμαστε εδώ ότι πρέπει να ηλεκτροδοτήσουμε μία επιδοτούμενη μονάδα ξενοδοχειακή που υπάρχει στο τοπίο εκεί πέρα και πρέπει να πληρώσουμε ,90, ψηφίστε το. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Είμαστε υποχρεωμένοι. Ο κ. Δήμαρχος: Υποχρεωμένοι. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Γιατί; Ο κ. Δήμαρχος: Γιατί αλλιώς θα βάζαμε φως από το ρεύμα της μονάδας, να στο πω έτσι. Γιατί γίνεται μία μονάδα κ. Κούρο η οποία έχει αναφορά σε ένα χωριό το οποίο έχει μια παράδοση, εσείς τι μας λέτε να έβαζε., πρώτα απ όλα νομίζω θέλει και άλλα τόσα να πάει. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Και θα δώσει ζωή στο χωριό. Ο κ. Δήμαρχος: Και θα δώσει ζωή στο χωριό. Δηλαδή έπρεπε να πάει τους στύλους ο επενδυτής και να πάμε να βάλουμε εμείς τα κατοστάρικα να βάλουμε τις λάμπες θες να πεις. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Δηλαδή μας λέτε ότι εγώ αν θα πάω να φτιάξω ένα ξενοδοχείο στο βουνό που κάνει ένα εκατομμύριο ευρώ Ο κ. Δήμαρχος: Δεν είναι στο βουνό το ξενοδοχείο, είναι 200 μέτρα από το χωριό. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Ο κ. Δήμαρχος: Από τα όρια του οικισμού είναι 300 μέτρα. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι μια επιχείρηση ιδιωτική, κάποιος φτιάχνει ένα ξενοδοχείο ο οποίος είναι προς όφελος δικό του και για την περιοχή μπορεί ναι είναι, συμφωνούμε, έχει επιδοτηθεί με πρόγραμμα αυτό το ξενοδοχείο και ερχόμαστε εμείς να πληρώσουμε ,90, χαλάλι. Ο κ. Δήμαρχος: Για να μπορούν να πηγαίνει ο κόσμος να πίνει και τον καφέ του στο ξενοδοχείο. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Διαφωνούμε αυτό το θέμα θα το αναδείξουμε. Ο κ. Δήμαρχος: Διαφωνείστε, να το αναδείξετε, όλο εξυπνάδες αναδεικνύετε. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Εγώ γι αυτά που ακούστηκαν πριν με βρίσκετε τελείως αντίθετο. Οι Αρχές της πόλης και το Κράτος πρέπει να δίνει τις υποδομές, ειδικά σε τέτοια έργα όπως είναι τα ξενοδοχεία που αποτελούν τουριστικές υποδομές και δίνουν ζωή στα χωριά μας τα οποία πάνε ναν σβήσουν, θα δώσουν θέσεις εργασίας στα χωριά και εμείς εδώ θα αφήσουμε υπονοούμενα σήμερα

4 4 ότι πάμε να δώσουμε φωτισμό σε ένα ξενοδοχείο που γίνεται στην ξεχασμένη Βλαχοκερασιά και πιθανώς αν χρειάζεται να φτιάξουμε τις υποδομές της πρόσβασης κτλ, να κατηγορηθούμε κιόλας. Εγώ λοιπόν 141 χιλιάδες, τέτοια έργα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τα στηρίζει στις υποδομές και μπράβο σε όσους έφεραν αυτό το θέμα, τους χειροκροτώ 121 χιλιάδες. Ο κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον Πέτρο και έχει αναδειχτεί στην παγκόσμια κοινότητα του τουρισμού ότι ένα ευρώ επιστρέφει στην τοπική κοινωνία τριπλάσιο ή πενταπλάσιο. Αυτά τα 21 χιλιάρικα να ρωτήσετε τις παρακείμενες ταβέρνες τι θα δώσουν ζωή. Ηλία ειλικρινά ο τουρισμός, 21 χιλιάρικα είναι μηδαμινό ποσό μπροστά στο ότι που μπορεί αυτή η ξεχασμένη Κοινότητα να φέρει δέκα ανθρώπους, δεκαπέντε, τριανταπέντε. Ο κ. Δήμαρχος: Και μιλάμε για τη διαδρομή εντός του οικισμού. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Είναι 500 μέτρα και το ξέρει και ο κ. Κούρος και το ξέρει και ο κ. Κούνας και το ξέρει και ο κ. Τσίγκος και όλοι είναι 500 μέτρα εντός του οικισμού. Αυτό το θέμα του εντός του οικισμού το είχαμε βάλει και πιο παλιά πρώτον.. Ο κ. Δήμαρχος: Έτσι μπράβο. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος:. και δεύτερον αφαιρέσαμε εμείς 12 χιλιάδες, τα βάλαμε από αιολικά πάρκα και βγάλαμε τις 12 χιλιάδες από εκεί για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση και θεωρούμε ότι επειδή τα αιολικά πάρκα έγιναν στην περιοχή και εξυπηρετούν την περιοχή πρέπει να βοηθήσουμε και την κατάσταση για να έρθουν πέντε άτομα. Αν θεωρείτε για τα 300 μέτρα ότι είναι έγκλημα για να φωτιστεί η περιοχή εκεί πέρα τότε τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Εγώ λέω κάτι άλλο, ότι πήρατε χρήματα από όμορους Δήμους και δεν πήρατε μόνο από τα Ο κ. Δήμαρχος: Όχι, τώρα το λέτε αυτό πριν είχατε πει κάτι άλλο. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Δεν πήραμε από όμορους Δήμους, υπάρχει εδώ πέρα μια σύγχυση στην εισήγηση, αυτό θα σας το αποδείξω αύριο θα σας φέρω και την απόδειξη να καταλάβετε από πού είναι. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Για τι άλλο υπονοήσατε νωρίτερα είπα; Ο κ. Δήμαρχος: Είπατε ότι πήραμε χρήματα και τα πήγαμε εκεί, σας είπα ότι αυτό θα το δούμε στο τέλος πόσα δικαιούτο από ΣΑΤΑ η Τοπική Κοινότητα και πόσα πήρε. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Εδώ μιλάμε τώρα ότι εντάξει 21 χιλιάδες θέλετε να τα δώσετε, δώστε τα. Ο κ. Δήμαρχος: Αυτό είπατε και εμείς λέμε ότι τα δίνουμε, εσείς λέτε ότι έπρεπε να τα πάρει η ΔΕΗ από τον επιχειρηματία. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Να πω και κάτι άλλο, όλα αυτά τα χρόνια στη Βλαχοκερασιά από ΣΑΤΑ δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ, πρώτον και δεύτερον πρέπει να ξέρετε ότι αυτό με τα ρεύματα είναι και ανταποδοτικά, δεν είναι μονάχα τα πήραμε από εκεί και τα δώσαμε εκεί πέρα, πληρώνει ο κόσμος για αυτά τα πράγματα. Ο κ. Δήμαρχος: Δηλαδή έχει γίνει μια επένδυση 2-3 εκατομμύρια και θα κολλήσουμε στα 20 χιλιάρικα τώρα, μην τρελαθούμε. Ο κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε, έγινε μια επένδυση τριών εκατομμυρίων.. Ο κ. Δήμαρχος: Να σας διακόψω και πρέπει να είναι προσβάσιμη να μπορεί ο πολίτης να πάει, μέσα στον οικισμό. Ο κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος: Να μην με διακόψετε. Γίνετε μία επένδυση τριών εκατομμυρίων και θέλετε να μας πείσετε ότι αβαντάρετε αυτή την επένδυση με 20 χιλιάδες ευρώ, εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. κ. Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι ανοίγετε τους ασκούς, κ. Σαμπράκο έχετε κάνει μια αξιόλογη επένδυση, πες τε μου ποια ήταν η βοήθεια του Δήμου στην επιχείρησή σας; Δίπλα ο κ. Τσιαμούλος έχει κάνει επίσης μία άλλη αξιόλογη επένδυση, πες τε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ ποια ήταν η προσφορά του Δήμου. Ποιο κάτω στο χωριό του κ. Μπάκου, στις Κολλίνες, γίνεται επίσης μια αξιόλογη επένδυση, πες τε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τι παρέμβαση έχετε κάνει οικονομική. Εν πάση περιπτώσει το να λεμέ ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, που σκοπό και στόχο έχει να

5 5 βοηθάμε τους αναξιοπαθούντες, σκοπό και στόχο έχει κάποιον ο οποίος έχει μια στάνη, κάποιον ο οποίος έχει μια πολυμελή οικογένεια, κάποιον ο οποίος δεν έχει τα ως προς το ζην, να το καταλάβω, όπως έχουμε κάνει του κόσμου τις επεκτάσεις ρεύματος και δεν έχει πει κανείς ότι τις κάνατε ψηφοθηρικά. Έρχεστε τώρα λοιπόν να δικαιολογηθείτε λέγοντας, το τελευταίο βέβαια το οποίο είπατε κ. Δήμαρχε 3 εκατομμύρια επένδυση, έγινε τρία εκατομμύρια επένδυση και έχει ανάγκη τις δικές σας είκοσι χιλιάδες, άρα είναι κατανοητό για ποιο λόγο το κάνετε. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Για να πω κάτι σε σχέση με τον κ. Τσιαμούλο και με όλους αυτούς εμείς στο Μαίναλον φέτος μονάχα αγοράσαμε του κόσμου το αλάτι, πηγαίνουμε κάθε μέρα πάνω κάτω καθαρίζουμε όλη την περιοχή Καρδαρά και θεωρούμε ότι καλά κάνουν για να ανοίγει ο δρόμος να πηγαίνει ο κόσμος επάνω Από το ακροατήριο: Μα δεν έριξε χιόνι Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Δεν κατάλαβες εκεί έριχνε, εδώ δεν έριχνε, εκεί πάνω έριχνε συνέχεια. Πρέπει να βάλουμε κάτω να δούμε πόσο μας στοίχισε αυτή η περιοχή εδώ πέρα και καλά κάναμε και το κάναμε και να μη λέμε τώρα ότι δεν κάναμε από εκεί δεν κάναμε από εδώ. Ο κ. Αντιπρόεδρος : κ. Κατσαφάνα ο καθαρισμός του δρόμου γίνεται για εκατοντάδες κόσμου, δεν γίνεται για συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τον κόσμο που ανεβοκατεβαίνει. Ο κ. Νικολάου: Μια χαρά τα έβαλε ο κ. Κατσαφάνας, δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται οι κύριοι της Αντιπολίτευσης ή είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας ή δεν είναι, τη στηρίζουμε και σαν Δήμος και σαν Κράτος και τα λοιπά ή δεν τη στηρίζουμε; Τώρα αν θεωρούν και έχουν δηλώσει εδώ ότι είναι για ανάπτυξη, θα βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, θα φτιάξουμε και το Μαίναλο, θα το δώσουμε σε ιδιώτη, εμείς θα πληρώνουμε 23 χιλιάδες στον ΕΟΣ και ο ιδιώτης θα μας δίνει 13, να διευκολύνουμε και τον κόσμο να πληρώσει ο Δήμος να ρίξει και αλάτι και να δούμε σε ποιον θα μείνουν τα οφέλη. Δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρονται οι κύριοι της Αντιπολίτευσης αφού είναι της ίδιας ακριβώς λογικής με τον κ Δήμαρχο και την παράταξή του. Ο κ. Παυλής: κ. Νικολάου πείτε την άποψή σας εσείς, τη δική μου θα την εκφράσω εγώ δεν θα την εκφράσει κανένας άλλος. Ο κ. Νικολάου: Έχω δικαίωμα να κάνω κριτική και στην Αντιπολίτευση κ. Παυλή. Ο κ. Παυλής: Βεβαίως κ. Νικολάου εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο κ. Νικολάου: Για τους υπόλοιπους κυρίους της Αντιπολίτευσης και η παράταξή σας νομίζω μίλησε και εκφράζουν οι σύμβουλοι σας και εσάς υποθέτω. Να διαμαρτυρηθώ εγώ; Ναι. Σε ποια βάση όμως. Εντάξει να αναπτυχθεί η οικονομία και τα λοιπά, για το ρόλο της ΔΕΗ, τι έκανε η ΔΕΗ παλιά ότι έβαζε έψαχνε για πελάτες έβαζε και στην τελευταία βουνοκορφή έβαζε κολόνες και δεν χρέωνε το Δήμο. Τώρα έγινε ιδιωτική η ΔΕΗ πάρτε και την επιχειρηματικότητα δημότες πληρώστε για τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν καλώς ή κακώς. Και τούτο το κουβάρι ποιος θα το ξεμπερδέψει; Μόνο αν ξεκαθαριστεί πολιτικά υπέρ τίνος είμαστε. Είμαστε υπέρ του Δημόσιου τομέα, δημόσιων επενδύσεων, δημόσιας χρήσης, είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών, αυτή η πολιτική μας έφτασε εδώ και δυστυχώς θα μας πάει και χειρότερα παρακάτω. Σαν παράταξη και με βάση τη φιλοσοφία μας θα έπρεπε να καταψηφίζουμε οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη της τοπικής περιοχής ή συγκεκριμένων κομματιών επιχειρηματικότητας είτε αυτή είναι οικονομία, είτε τουριστική οικονομία, είτε τουριστικό προϊόν αλλά δεν μπορούμε να εντρυφήσουμε στη λογική σας. Στο συγκεκριμένο θα ψηφίσω παρών. Ο κ. Παυλής: Έχω καταλάβει αν κατάλαβα καλά κ. Κατσαφάνα ότι αφορά φωτισμό σε κάποιο ξενοδοχείο που έχει γίνει αν καταλαβαίνω καλά. Εγώ πιστεύω αγαπητέ Αντιδήμαρχε ότι έχεις καθυστερήσει να φέρεις αυτό το έργο. Τους έχεις ταλαιπωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, ότι έπρεπε πιο γρήγορα να το έχεις κάνει. Γιατί πραγματικά δεν είναι η ανάγκη γιατί τον έριξαν τρία εκατομμύρια ή δεκατρία ή ένα αλλά όταν αναπτύσσεται μια περιοχή και ειδικότερα αυτή η περιοχή που δεν έχει καθόλου ανάδειξη στο τουριστικό προιόν και έχει γίνει μια αξιόλογη προσπάθεια και προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι τόσα χρόνια. Έτσι. Εγώ πιστεύω λοιπόν λόγω του ότι έχω και υπηρετώ αυτό το θεσμό πολλά χρόνια όπως καταλαβαίνετε και επειδή γνωρίζω άριστα το πόσο

6 6 πονάει τον καθένα, ότι τουλάχιστον σε ζητήματα φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης σε τέτοια έργα υποδομής πρέπει να είμαστε μπροστάρηδες, όχι μόνο σ αυτή την περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουν μια δυναμική και πρέπει να τις αναπτύξουμε γιατί πραγματικά η ανάπτυξη δεν είναι μόνο το βορινό κομμάτι του Δήμου μας προς το κομμάτι του τουρισμού, έτσι και είναι και άλλα κομμάτια και άλλες περιοχές. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Δημήτρη αν μου επιτρέπεις μια κουβέντα. Η ιδιοκτήτρια που έχει φτιάξει το ξενοδοχείο, είναι μια νέα κοπέλα η οποία αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα, επένδυσε όλα της τα χρήματα σε ένα ξενοδοχείο Ο κ. Παυλής: Πέντε χρόνια είναι τουλάχιστον. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Έτσι ακριβώς και προσπαθεί να δημιουργήσει έναν οικολογικό τουρισμό για ποδηλάτες από το εξωτερικό, μια απίστευτη προσπάθεια Ο κ. Παυλής: Θα τον βρει το δρόμο της δεν είναι το θέμα εκεί, αλλά εμείς δεν πρέπει να στεκόμαστε εμπόδιο. Ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος: Συμφωνούμε απόλυτα. Ο κ Μπισιούλης: Θέλω να πω το εξής. Στον κ. Ηλία. Κ. Ηλία που διαμαρτυρηθήκατε για αυτή την επέκταση, εγώ θα σας θυμίσω το εξής, συμφωνώ απόλυτα με το Δημήτρη τον Παυλή ότι έχουμε χρέος πριν γίνουν ακόμα οι επενδύσεις να κάνουμε εμείς τις επεκτάσεις, πριν γίνουν οι επενδύσεις και όχι όταν γίνονται ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και θα θυμίσω το εξής πως βοηθάνε στην ανάπτυξη, θα θυμίσω και στον κβόσνο. Κάποτε κάναμε μια δαπάνη δεν ξέρω κ. Βόσνο 15 χιλιάδες, 20 για να πάμε το φωτισμό στην Ανάληψη, που όλοι ξέρουμε και έχουμε πάει εκεί. Τότε ίσως κάποιοι να κατηγόρησαν γιατί να γίνει αυτό σε ποιον έκανε ο Βόσνος το ρουσφέτι. Όμως τώρα που όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει στην Ανάληψη, αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά στην Ανάληψη της Τεγέας- επομένως ας μη λέμε αυτά που λέμε. Γιατί πάντα νομίζω ότι είναι χρήσιμες οι επεκτάσεις και δεν είναι ψηφοθηρικές όπως κάποιοι άλλοι το χαρακτηρίζουν. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να με πείσατε σ αυτά που λέτε. Και συμφωνώ. Θα πω κάτι άλλο όμως. Όπως μου το θέτετε το θέμα, το βλέπω πολύ θετικό και πολύ σοβαρό. Θα πω όμως κάτι άλλο ο Δήμος Τρίπολης και ο κάθε Δήμος που κάνει μια επέκταση, επέκταση σχεδίου και φτιάχνει κάποιο σπίτι και είναι εκτός παροχής γιατί εκεί τον βάλουμε να πληρώσει και δεν κάνουμε την επένδυση, εμείς σαν Δήμος αφού έχουμε και την υποχρέωση στο σχέδιο Πόλεως που είναι να του παρέχουμε το ρεύμα. Ο κ Μπισιούλης: Σε λίγες περιπτώσεις έχει βοηθήσει ο Δήμος για να ηλεκτροδοτηθούν τέτοιες περιπτώσεις; Το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από εμένα και ο κ. Παυλής επίσης το γνωρίζει και εγώ το γνωρίζω. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Με επιλεκτικά κριτήρια. Ο κ Μπισιούλης: Καθόλου επιλεκτικά. Όπου υπάρχει ανάγκη. Ο κ. Κούρος Ηλίας: Όχι τώρα, θέλω να είμαι δίκαιος, όχι τώρα. Με επιλεκτικά κριτήρια πάντοτε. Ο κ Μπισιούλης: Όπου υπάρχει ανάγκη και έχει αιτηθεί. Ο κ. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος: Θέλω να πω και είναι και πολύ σοβαρό. Όταν έγιναν προσπάθειες από πέρσι και πρόπερσι για να γίνει αυτή η ηλεκτροδότηση εκεί πάνω, οι μελέτες που είχαν γίνει έφταναν στις σαράντα χιλιάδες ευρώ και καταφέραμε να το πάμε στις είκοσι. Τώρα πως το καταφέραμε ; ο κ. Κούρος ξέρει. Ο κ. Δήμαρχος: Και κάτι ακόμα έτσι για να κλείσουμε επειδή ειπώθηκε από τον κ. Κακλαμάνο κάτι για μαντριά και τα λοιπά, δυστυχώς υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει συμμετοχή του ιδιοκτήτη. Αν μπορέσουμε και εκεί είμαστε σε διερεύνηση 50% βάζει η ΔΕΗ, 30% η Περιφέρεια και 20% ο ιδιοκτήτης. Αν μπορέσουμε εκεί να κάνουμε κάτι και εκεί θα το κάνουμε. Ο κ. Σαμπράκος Ιωάννης: Να ευχαριστήσω τον κ.παυλή για την τοποθέτηση σε σχέση με το δικό μου θέμα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η θέση η δική σας τοποθέτηση είναι πολύ σωστή αυτή που κάνατε σήμερα και πρέπει να βοηθήσουμε τις επενδύσεις αυτές, διότι είναι ανταποδοτικές κ. Κούρο. Το σπίτι δεν είναι ανταποδοτικό.

7 7 Θέλω να πω κάτι επειδή είμαι υπέρ των επενδύσεων στην αεροπορία, η Αεροπορία φέρνει δέκα χιλιάδες άτομα τι έχουμε κάνει; Όλα για τα ξενοδοχεία ναι. Όλα όλα. Για την Αεροπορία τι έχουμε κάνει; Έρχεται δέκα χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο. Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κ. 1. Κούρου Ηλία, 2. Αλεξάκη Βασίλειου, 3. Πεπόνη Γεώργιου και 4. Νικολάου Δημήτριου οι οποίοι ψήφισαν παρών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α α) Εγκρίνει την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού για τη συμπλήρωση του φωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με την κατωτέρω 1 η Συγκεντρωτική Κατάσταση Δ.Ε. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ έτους 2014 στην οποία προσδιορίζεται: ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της ΔΕΗ με το οποίο μας ενημερώνουν για το ύψος της δαπάνης κάθε περίπτωσης, η θέση-τοποθεσία στην οποία θα γίνει η επέκταση ή η μετατόπιση καθώς και το ποσό της δαπάνης της συγκεκριμένης περίπτωσης. β) αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και από το σκέλος των εξόδων και τους Κ.Α.: α) με τίτλο: «Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Οικισμού Δεμιρίου», β) με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου» και γ) με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορυθίου» να μεταφέρει μέσω αποθεματικού τα ποσά: α) 550,90, β) 9.575,74 και γ) 8.000,00 (τα ποσά αυτά προέρχονται από χρηματοδότηση σατα και αποτελούν υπόλοιπα ολοκληρωμένων έργων που μπορεί να διατεθούν σε νέα, χωρίς έτσι να δημιουργείται πρόβλημα στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού) για την ενίσχυση με το ποσό ,90 του Κ.Α με τίτλο: «Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σκιρίτιδας». 1η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / Δ.Ε. ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ Α/ Α Α.Π. ΔHMOY ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΔΔΗΕ ΚΩΔ.ΠΕΛΑΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΜΕ ΦΠΑ / Φ.487/457/ ΚΩΔ Τοποθέτηση τριών (3)στύλων με φωτιστικά σώματα (Οικισμός Προφήτη Ηλία) Τ.Δ.ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ.Ε.ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ ,90 Κ.Α. : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,90 Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ αριθμό 207/2014 απόφασή του. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση» 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση είκοσι συνδέσεων cosmote internet on the go 2GB, που θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης κου Τασουλή Θεόδωρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως διαμαρτυρίας κ. Μπουρτζουκλή Παναγιώτας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ.

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΘΕΜΑ : Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 965/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 8 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 Ελληνική ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 166/2013 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012 Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών αποβλήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης.

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 809/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα