ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 1. Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 1. Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας"

Transcript

1 ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1. Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας Τοῦ αἰδες. Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Καθηγητοῦ Θεολογίας ΑΠΘ Εχει ὑποστηριχθεῖ ἀπό ὁρισμένους λογίους τῆς χώρας ὅτι ὁ Χριστιανισμός ὄχι μόνο δέ βοήθησε τό θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἀλλά καί συνέβαλε στόν κλονισμό του. Προσέβαλε δηλαδή τό κῦρος τῆς πατρικῆς ἐξουσίας στό πλαίσιο τῆς μικρῆς οἰκογένειας. Οἱ αἰτιάσεις αὐτές γίνονται μέ ἀναφορές σέ ὁρισμένα ἀποσπάσματα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ, ἑρμηνεύονται μᾶλλον ἐπιφανειακά, ἀποκόπτονται ἀπό τό ἐννοιολογικό τους πλαίσιο καί αὐτονομοῦνται. Τά κείμενα πού ἐπιστρατεύονται προέρχονται ἀπό τούς εὐαγγελιστές Ματθαῖο καί Λουκᾶ 1. Ἀναφέρω τό πιό χαρακτηριστικό: «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλά μάχαιραν. ἦλθον γάρ διχάσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ πατρός αὐτοῦ καί θυγατέρα κατά τῆς μητρός αὐτῆς καί νύμφην κατά τῆς πενθερᾶς αὐτῆςι καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ. Ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος καί ὁ φιλῶν υἱόν ἤ θυγατέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος καί ὅς οὐ λαμβάνει τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος» 2. Μέ βάση λοιπόν τό παραπάνω ἀπόσπασμα καί ἄλλα παράλληλά του ὑποστηρίζεται ὅτι, ὁ Ἰησοῦς γνώριζε ὅτι θά παρέσυρε εὐκολότερα τόν γιό ἀπό τόν πατέρα, γι αὐτό καί ὑποδαύλιζε τήν ἀντίθεση ἀπέναντί του. 3 Εὐσταθοῦν ὅμως οἱ ἰσχυρισμοί αὐτοί; Πῶς ἐννοοῦνται οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Χριστοῦ; Ὑποτίμησε ἤ ἀνύψωσε τό θεσμό τῆς οἰκογένειας καί τοῦ γάμου ἡ ἐκκλησία; Γιά νά ἀπαντηθοῦν τά ἐρωτήματα αὐτά, πρέπει πρῶτα νά ἐξετασθεῖ ἡ θέση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας στήν πρό καί μετά Χριστόν κοινωνία. Αὐτό ὅμως εἶναι ἀ- νέφικτο στό πλαίσιο πού διαθέτουμε. Θά περιοριστοῦμε σέ κάποιες βασικές ἐπισημάνσεις. Ἐξάλλου ἀκολουθοῦν δύο ἀκόμη κεφάλαια, ὅπου ἀναπτύσσονται πιό ἀναλυτικά τά θέματα πού σχετίζονται μέ τό γάμο. Ἡ οἰκογένεια εἴτε ὡς μορφή κοινότητας, εἴτε ὡς ὁ βασικότερος βιοκοινωνικός θεσμός ἀποτελεῖται ἀπό τό ζεῦγος καί ἕνα τουλάχιστον παιδί. Στήν παραδοσιακή ἀ- γροτική κοινωνία κυριαρχοῦσε ἡ λεγόμενη πατριαρχική οἰκογένεια, πού περιλάμβανε πολλά πρόσωπα καί ἀνῆκαν σέ τρεῖς τουλάχιστον γενιές (παποῦδες-γονεῖς- ἐγγόνια). Εἶναι γνωστή ἐπίσης ἡ ἐκτεταμένη ἤ διευρυμένη οἰκογένεια στήν ὁποία ἐκτός ἀπό τούς παραπάνω ἀνῆκαν θεῖες, θεῖοι, ξαδέλφια, πεθερικά, κουμπάροι κ.ἄ. Σέ διάφορες φάσεις τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ ἀπαντᾶ καί ἡ μητριαρχική ἤ μητριαρχούμενη Τό κείμενο τῆς εἰσήγησης πού παρουσιάστηκε στήν ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συμπληρώθηκε καί δημοσιεύτηκε στό βιβλίο μας: Ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτήρας τῆς Ποιμαντικῆς, Λεντίῳ ζωννύμενοι ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2005, ἐκδ. Μυγδονία, σ Λουκ. 14, Ματθ. 10, Π. Κανελλόπουλος, «Οἰκογένεια», Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια, τόμ. 18, 2η ἔκδ., σ

2 οἰκογένεια. Σέ μᾶς ὁ τύπος αὐτός οἰκογένειας ἀναπτύχθηκε στίς νησιώτικες κυρίως περιοχές, λόγω τῆς μακροχρόνιας ἀπουσίας τοῦ πατέρα ἀπό τό σπίτι. Στήν ἀστική καί σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία κυριαρχεῖ ἡ πυρηνική ἤ μικρή οἰκογένεια, πού περιλαμβάνει δύο γενιές, τούς γονεῖς καί τά ἄγαμα τέκνα τους. 4 Τίς τελευταῖες δεκαετίες στόν δυτικό κυρίως κόσμο, ἀλλά καί στή χώρα μας αὐξάνονται οἱ μονογονεϊκές οἰκογένειες 5. Στόν τύπο αὐτό οἰκογένειας ἕνας γονέας, συνήθως ἡ μητέρα, ζεῖ μόνη μέ τό παιδί ἤ τά παιδιά γιά διαφόρους λόγους. Εἴτε διότι πέθανε ὁ σύζυγος καί εἶναι χήρα, εἴτε διότι εἶναι διαζευγμένη, εἴτε διότι ἔχει κάποιο παιδί ἐκτός γάμου καί εἶναι μέν ἀναγνωρισμένο ἀλλά ὁ πατέρας δέν ἐνδιαφέρεται γι αὐτό. Εἴτε τέλος διότι ἔχει ἐπιλέξει τόν τύπο αὐτό τῆς οἰκογένειας, υἱοθετώντας κάποιο παιδί. Στίς παραπάνω μορφές οἰκογένειας πρέπει νά περιλάβουμε καί τίς ἀνάδοχες οἰκογένειες. Οἱ ἐλεύθερες συμβιώσεις πού παρατηροῦνται στήν κοινωνία τά τελευταῖα χρόνια, δέν ἀναγνωρίζονται νομικά ὡς οἰκογένειες. Οἱ ἐλεύθερες συμβιώσεις, ὅσο καί ἄν αἰτιολογοῦνται ἀπό διάφορες πλευρές, φανερώνουν τόν ἀτομοκεντρισμό καί τήν αὐτονομία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, πού ἀρνεῖται τίς εὐθύνες τῆς οἰκογένειας καί τίς δυσκολίες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν γέννηση καί ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Πολλά ζευγάρια πού ἐπιλέγουν τήν ἐλεύθερη συμβίωση εἶναι οἰκονομικά ἀνεξάρτητα, διαθέτουν ἀτομικό εἰσόδημα καί ταμεῖο, καί συνήθως ἀγωνίζονται γιά τήν προσωπική τους ἐπαγγελματική ἀνέλιξη 6. Ἄλλα ζευγάρια ζοῦν κάτω ἀπό κοινή στέγη γιά οἰκονομικούς λόγους. Ἄλλα ζοῦν μαζί γιά ἀλληλογνωριμία μέ ἀπώτερο στόχο τό γάμο. ἄλλα ζευγάρια συζοῦν γιά κάποιο μικρό διάστημα, κυρίως στήν μετεφηβική ἡλικία, διότι νιώθουν, ὅπως δηλώνουν, εὐτυχισμένα. Τέλος ὁρισμένα ζευγάρια, ἐπειδή δέν ἐπιθυμοῦν νά συνάψουν νόμιμο γάμο γιά θρησκευτικούς ἤ ἄλλους λόγους, καταλήγουν στήν ἐλεύθερη συμβίωση. 2. Η ἀξία τῶν παιδιῶν έ γνωρίζω ἄν μεθοδολογικά εἶναι ὀρθό, θεωρῶ ὅμως ὅτι εἶναι ἐποπτικό νά ἀναζητηθοῦν οἱ θέσεις τῆς χριστιανικῆς ἁγιοπνευματικῆς μας παράδοσης γιά τά παιδιά, τίς γυναῖκες, τούς ἄνδρες, τίς μεταξύ τους σχέσεις καί τό γάμο γενικότερα, προκειμένου νά προσεγγίσουμε καλύτερα τό θέμα μας. Στήν Παλαιά ιαθήκη τά παιδιά θεωροῦνται εὐλογία Θεοῦ καί χαρακτηρίζονται ὡς «στέφανος γερόντων» 7. Οἱ γιοί ὀνομάζονται «νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης» 8 τῶν πατέρων τους. Στήν Καινή ιαθήκη ὁ Χριστός εὐλογεῖ τά παιδιά 4 Γ, Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2004, σ Βλ.. Κογκίδου, Μονογονεϊκές οἰκογένειες.πραγματικότητα-προοπτική-κοινωνική πολιτική, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθήνα Συνοπτικές θέσεις καί ἀπαντήσεις στό δίλημμα οἰκογένεια ἤ ἐπάγγελμα βλ. στό ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ Εὐθύνη, τεῦχος 340, Ἀπρίλιος 2000, σ Παροιμ. 17, 6. 8 Ψαλμ. 127,3. 2

3 καί ἐμφανίζεται νά προβάλλει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν παιδιῶν στούς γονεῖς ὡς πρότυπο χριστιανικῆς ζωῆς καί προϋπόθεση εἰσόδου στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «Καί προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτό ἐν μέσῳ αὐτῶν καί εἶπενι ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐ- άν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» 9. Ἐνῶ παράλληλα καλοῦσε τό λαό νά δεχθεῖ τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅπως τά παιδιά 10, μέ ἄδολη καί καθαρή καρδιά. Κι αὐτά λέγονταν σέ μιά ἐποχή πού στόν εἰδωλολατρικό κόσμο, καί ἰδιαίτερα στούς πολεμικούς λαούς - ἕλληνες, ρωμαίους καί ἄλλους- εἶχε καθιερωθεῖ ὡς παιδαγωγική ἀρχή ἡ παιδεραστία 11 μέ διάφορες μορφές, προκειμένου οἱ νέοι νά γίνουν ἀνδρεῖοι μαχητές. Ὁ Χριστιανισμός κατεδίκασε ἀπερίφραστα καί ἔδωσε τέλος στά ἐκφυλιστικά φαινόμενα, προβάλλοντας τήν σωματική ἄσκηση καί τήν ἐγκράτεια. Παράλληλα τά παιδιά ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν ἐκκλησία ὡς ἑνιαῖες ψυχοσωματικές ὀντότητες ἀπό τή σύλληψή τους 12. Καί τά ἀνάπηρα παιδιά γίνονται ἀποδεκτά ἀπό τούς Χριστιανούς καί δέν τά περιμένει ὁ Καιάδας. Ταυτόχρονα καταδικάσθηκε ἐξαρχῆς ἀπό τούς Πατέρες τῆς ἐκκλησίας ἡ ἔκτρωση πού ταυτίστηκε μέ τό φόνο. Ἀκόμη, τά παιδιά τῶν Χριστιανῶν γονέων, καί πρίν τή καθιέρωση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, βαπτίζονταν, εἶχαν τήν πρώτη θέση στή ἐκκλησιαστική σύναξη καί βρίσκονταν κοντά στό θυσιαστήριο. Ἐκεῖ συμμετεῖχαν ψάλλοντας «ἐν ἀφελότητι καρδίας» τό «Κύριε ἐλέησον». Ἡ ἐκκλησία λοιπόν ἀναγνωρίζει τά παιδιά ὡς ἀνεπανάληπτα πρόσωπα καί ἐνδιαφέρεται γι αὐτά. Τά νεογέννητα παιδιά δέν εἶναι μόνο σαρκικά, ἀλλά ἔχουν καί πνευματική ὑπόσταση. Τό ζευγάρι ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά συμβάλει στή δημιουργία νέων ἀνθρώπων, ὑποψηφίων πολιτῶν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τά παιδιά δέν εἶναι μόνο μελλοντικοί ἐνήλικες 13, εἶναι καί πνευματικά ὄντα, πού ἀνήκουν τόσο στό Θεό ὅσο καί στούς γονεῖς καί χρειάζεται νά μεγαλώνουν μέσα σέ οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα προσευχῆς καί γενικότερα γνήσιας πνευματικῆς ζωῆς. 9 Ματθ. 18, «Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅς ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν». Μάρκ. 10, Ἡ συνήθεια αὐτή εἶχε ἐπικρατήσει καί διαδοθεῖ στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο μέ ἐκφυλιστικές τάσεις, παρότι ὁρισμένοι φιλόσοφοι φαίνεται νά τήν ἀποδοκίμαζαν. Βλ. Ἰω. Συκουτρῆ, Εἰσαγωγή, στό, Πλάτωνος Συμπόσιον, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη 1, ἐκδ. Κολλάρος, Ἀθήνα 1949, σ. 39 κ.ἑ. Ἀνώνυμος ὑπομνηματιστής τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου γράφει: «Τό παιδεραστεῖν εἴτ αἰσχρῶς εἴτε σωφρόνως, πᾶσι μέν ἕλλησι, μάλιστα δέ τοῖς Ἀθηναίοις ἔννομον ἦν. Καί πέρσαι δέ καθ Ἡρόδοτον, τοῖς παισίν ἐμείγνυντο, παρ ἕλλησι τοῦτο μαθόντες». PG 36, 1233D. Πρβλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Κατά Ἰουλιανοῦ Στηλιτευτικός, 1,102, PG 35, 640A. 12 Βλ. Marie -Helene Congourdeau, Τό ἔμβρυο εἶναι πρόσωπο; Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ ἐμβρύου, ἔκδ. «Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος», Θέρμη Θεσσαλονίκης Ὁ Ἰ. Καραβιδόπουλος γράφει χαρακτηριστικά: «Ἐνῶ οἱ σύγχρονοι τοῦ Ἰησοῦ βλέπουν στό παιδί τόν μελλοντικό ἐνήλικα (καί μόνο ἀπό αὐτή τήν πλευρά δίνουν σ αὐτό ἀξία), ὁ Ἰησοῦς ἀντιστρόφως, κατά τήν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ Grundmann, βλέπει στόν ἐνήλικα τό χαμένο παιδί πού πρέπει νά ξαναβρεθεῖ, γιά νά μπορέσει αὐτός νά ἀντιμετωπίσει τό Θεό ὡς Πατέρα καί νά δεχτεῖ ἀπ αὐτόν μέ ἐμπιστοσύνη καί εὐγνωμοσύνη τή δωρεά τῆς βασιλείας». Ἰωάν.. Καραβιδόπουλος, Τό κατά Μάρκον εὐαγγέλιο, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1988, σ

4 Οἱ Εὐχές τοῦ γάμου κάνουν λόγο γιά καλλιτεκνία καί «εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν». Οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίας, μπορεῖ στήν πλειονότητά τους νά ἐξυμνοῦν τήν ἀνωτερότητα τῆς παρθενίας ἔναντι τοῦ γάμου, παράλληλα ὅμως θεωροῦν τούς γονεῖς συνδημιουργούς Θεοῦ. Ἡ παιδοποιΐα ἐντάσσεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελεῖ φραγμό στό θάνατο 14. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, θέλοντας νά ὑποστηρίξει τίς γυναῖκες πού κατηγοροῦνταν ὅτι ἦταν ὑπεύθυνες γιά τήν ἀτεκνία, διδάσκει ὅτι ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν ἀνάγεται στήν προνοητική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Γράφει χαρακτηριστικά: «...ὅτι τοῦ τῆς φύσεως ἐστι δημιουργοῦ τό πᾶν, οὔτε ἡ συνουσία, οὔτε ἕτερόν τι ἐστι τό δυνάμενον συντελέσαι πρός τήν τῶν παίδων διαδοχήν, μή τῆς ἄνωθεν χειρός συνεφαπτομένης, καί τήν φύσιν διεγειρούσης πρός τόν τόκον» 15. Καί σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφερόμενος στήν ἀτεκνία τῆς ἄννης, μητέρας τοῦ Σαμουήλ, ὑποστηρίζει: «τό τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τήν ἀρχήν, ἀπό τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, καί οὔτε γυναικός φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδέν αὔταρκες πρός τοῦτο ἐστιν» 16. Πόσο μεγάλη σπουδαιότητα καί ἀξία ἔδωσε ἐξαρχῆς ἡ ἐκκλησία στά παιδιά φαίνεται ἀπό πολλά κείμενα τῆς παράδοσής μας. Ἰδιαίτερα ὁ ἱερός Χρυσόστομος σκιαγραφεῖ τό πλαίσιο τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καί ἐπιμένει στήν ἔγκαιρη καί ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἀγωγή καί τήν ἀρνητική καί θετική μέθοδο ἀναπτύξεως τοῦ παιδικοῦ χαρακτήρα. Θέτει τό θέμα τῶν ποινῶν, τῶν δώρων, τῆς στροφῆς τῶν παιδιῶν στίς φυσικές καλλονές, τῆς προσευχῆς, τοῦ ὀνόματος, τῆς προφύλαξης τῶν αἰσθήσεών τους, τῆς ἀνάγνωσης τῶν Γραφῶν, τῆς σπουδαιότητας τοῦ παραδείγματος τῶν γονέων καί προπαντός τῆς μεγάλης ἀξίας τῆς ἀνυστερόβουλης ἀγάπης 17. Ἀλλά καί ὁ Μ. Βασίλειος στό λόγο του, Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 18, συμβουλεύει πῶς νά ὠφελοῦνται οἱ νέοι μελετώντας μέ διάκριση τά ἀρχαῖα ἑλληνικά συγγράμματα. Κι ἀκόμη πῶς νά ἀσκοῦν καί νά παιδαγωγοῦν τό σῶμα, πῶς νά ἐπιλέγουν τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς, πῶς θά ἀποφεύγουν τόν πλοῦτο καί τήν κοσμική δόξα κ.λπ. 14 «ὥστε διά τό μή ἐκτριβῆναι καί ἀναλωθῆναι τό γένος ὑπό τοῦ θανάτου ὁ γάμος ἐπινενόηται, ὡς ἄν διά τῆς παιδοποιΐας τό γένος τῶν ἀνθρώπων διασώζηται». Ἰω. αμασκηνοῦ, ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4,24 PG 94, 1208Α. 15 Ὁμιλία εἰς Γένεσιν 38,2, PG 53,352. Ὁ π. Ἰ. Μέγιεντορφ γράφει ὅτι: «...μιά ἀπό τίς οὐσιαστικές διαφορές ἀνάμεσα στήν παλαιοδιαθηκική ἰουδαϊκή ἀντίληψη γιά τό γάμο καί τήν ἀντίστοιχη χριστιανική εἶναι ὅτι, γιά τούς Ἰουδαίους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὁ γάμος ἔπαιρνε τό νόημα μόνο ἀπό τήν ἀναπαραγωγή, ἐνῶ γιά τούς χριστιανούς αὐτός ὁ ἴδιος ὁ γάμος περιελάμβανε ἀπό μόνος του τό τέλος-σκοπό του, δηλαδή τήν ἕνωση δύο ἀλληλοαγαπωμένων ὑπάρξεων πού εἰκονίζουν τήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Καί πράγματι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας στίχος τοῦ κειμένου τῶν Εὐαγγελίων ἤ τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπου νά λέγεται ὅτι ἡ τεκνογονία «δικαιώνει» τό γάμο, ἀποτελεῖ δηλαδή τόν κύριο σκοπό του». π. Ἰωάννης Μέγιεντορφ, Ὁ ὀρθόδοξος γάμος, μετάφρ. Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας ικαιάκος, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004, σ Ὁμιλία εἰς τήν Ἄνναν 1 (;), PG 54, Βλ. Περί κενοδοξίας καί ὅπως δή τούς γονέας ἀνατρέφειν τά τέκνα, κείμ.. Μωραΐτης, Βιβλιοθήκη «Παπύρου» 96, Ἀθήνα Βλ. Βιβλιοθήκη «Παπύρου» 2, κείμ.. Μπαλάνος, Ἀθήνα

5 Πρέπει ἐπίσης νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ πολυτεκνία καλῶς θεωρεῖται καί εἶναι ὄχι μόνο εὐλογία, ἀλλά καί χάρισμα. Χάρισμα πού δέν ἀφήνει περιθώρια γιά αὐτοδικαίωση καί ἐγωϊστική αὐτοανύψωση ἀπέναντι στό Θεό. Ἡ πολυτεκνία πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό τήν καλλιτεκνία. Εἶναι χαρακτηριστικά ὅσα ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Οὐ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι καλῶς, οὐδέ τό κυῆσαι μητέρα ἐργάζεται, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς» 19. Κι ὅσοι δέν κατορθώνουμε τήν πολυτεκνία, ἄς δίνουμε μεγάλη ἔμφαση τουλάχιστον στήν καλλιτεκνία. Ἡ καλλιτεκνία βέβαια ἀφορᾶ ὅλους, εἴτε ἀπέκτησαν πολλά παιδιά εἴτε ὄχι. 3. Η ἰσοτιμία τῶν γυναικῶν Ἄς ἐξετάσουμε στήν παρούσα συνάφεια πῶς ἀντιμετώπισε τή γυναίκα ἡ ὀρθόδοξη θεολογία. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διακήρυξε: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ πάντες γάρ ὑμεῖς εἱς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 20. Λέγοντας αὐτά δέ σκοπεύουμε νά ἰσοπεδώσουμε τίς διαφορές πού ὑπάρχουν ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ὅπως γίνεται στούς νεώτερους χρόνους. Ἀλλά νά ἀναδείξουμε ὅτι ὁ διαφορετικός ρόλος, πού ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔχει δοθεῖ στά δύο φῦλα, δέν ἀποτελεῖ ἀνισότητα ἀλλά εὐκαιρία γιά ἁρμονική συνύπαρξη καί ἀλληλοσυμπλήρωση. Καί οἱ διαφορές δέν ἀφοροῦν μόνο τή σωματική διάπλαση, ἀλλά καί τόν ψυχισμό τους. Ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα ἐκπροσωποῦν δύο διαφορετικούς κόσμους, πού χαρακτηρίζονται ἀπό τά γνωρίσματα τοῦ φύλου ὥς τό τελευταῖο κύτταρο τῆς ὑπάρξεώς τους 21. Γι αὐτό καί στή θεολογία διευκρινίζεται ὅτι, εἶναι πιό σωστό νά κάνουμε λόγο γιά ἰσοτιμία, παρά γιά ἰσότητα τῶν δύο φύλων. Ἡ ἰσότητα παραπέμπει σέ κάποιου εἴδους ἰσοπεδωτική ἐξομοίωση, ἀκυρώνει τήν ἀρχή τῆς ἀλληλοσυμπλήρωσης καί δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις τῶν ἀντιθέσεων. Ὁποιαδήποτε στιγμή ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει καί νά κάνει τόν ἄλλο περιττό. Ἀντίθετα ἡ ἰσοτιμία ὑπαγορεύει τό σεβασμό τῶν διαφορῶν καί τήν ἀναγνώριση τῆς ἰδιαίτερης ἀξίας καί τῶν χαρισμάτων τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας. 22 Ἡ ἐκκλησία τίμησε τή γυναίκα καί τήν ἀνύψωσε ἠθικά. Ἀπό πράγμα καί κτῆμα τοῦ ἄνδρα τήν εἶδε ὡς κατ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένο ἄνθρωπο μέ ἰδιαίτερα χαρίσματα. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ δέχθηκε νά σαρκωθεῖ στά σπλάχνα μιᾶς Παρθένου, τῆς Παναγίας. Ἐν συνεχεία ὁ Χριστός εὐλογεῖ τό γάμο στήν Κανά τῆς Γαλιλαίας, συνομιλεῖ μέ τή Σαμαρείτισσα καί τῆς ἀποκαλύπτει βαθιές θεολογικές ἀλήθειες. Προστατεύει τή μοιχαλίδα, δέχεται τή μετάνοια τῆς πόρνης, καί ἐκτός ἀπό 19 Ὁμιλία εἰς τήν Ἄνναν, 1, PG 54, 636. Μέ βάση τό κείμενο αὐτό ὑποστηρίζεται ὅτι, «τό βάρος στό σκοπό τοῦ γάμου δέν τοποθετεῖται στό ἀριθμό τῶν τέκνων, ἀλλά στό ἐνδιαφέρον τῶν γονέων γιά τή σωστή διαπαιδαγώγησή τους». Χρ. Κ. Βάντσου, Θέματα ποιμαντικῆς ψυχολογίας, τεῦχος Β, Θεσσαλονίκη 2003, σ Γαλ. 3, Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική ΙΙ, σ Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ

6 τούς μαθητές κάνει μαθήτριες καί γυναῖκες, πού ἀξιώνονται πρῶτες αὐτές νά μεταφέρουν στά πέρατα τοῦ κόσμου τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς του. Παράλληλα διακήρυξε τό ἀδιάλυτο τοῦ γάμου. 23 Ἔτσι προστατεύονται τά πιό ἀδύναμα μέλη της οἰκογένειας, οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά. Ἀλλά καί οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίας ὑπερασπίσθηκαν τίς γυναῖκες ὅταν ἀδικοῦνταν ἀπό ἄδικους νόμους. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος δέ δίστασε νά καταφερθεῖ ἀνοικτά κατά τῶν πολιτικῶν νόμων, πού τιμωροῦσαν τή γυναίκα σέ περίπτωση μοιχείας, ἐνῶ τόν ἄνδρα τόν ἄφηναν ἀτιμώρητο. Οἱ λόγοι του ἔ- μειναν ἔκτοτε παροιμιώδεις, ἀφοῦ τόνιζε μέ ἔμφαση: «Οὐ δέχομαι ταύτην τήν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τήν συνήθειαν. ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες διά τοῦτο κατά γυναικῶν ἡ νομοθεσία» 24. Ἄνδρες καί γυναῖκες ἔχουν δημιουργηθεῖ καί ἔχουν κληθεῖ ἀπό τό Θεό τῆς ἀγάπης νά καλλιεργήσουν τό «κατ εἰκόνα» καί νά φθάσουν στό «καθ ὁμοίωσιν». Νά ἀποκτήσουν δηλαδή κοινωνία διά τῆς ἀκτίστου Χάριτος μέ τόν Τριαδικό Θεό. Γι αὐτό καί πάλι ὁ Γρηγόριος τονίζει: «ἕνας καί μοναδικός εἶναι ὁ ημιουργός γιά τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, γιά ὅλους ὁ ἴδιος πηλός, ἡ ἴδια εἰκόνα, ὁ ἴδιος θάνατος, ἡ ἴδια ἀνάσταση». 25 Παράλληλα μέ τό αἰχμηρό κήρυγμα τῶν Πατέρων κατακοσμήθηκαν τά ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Ἐκτός ἀπό τήν μοιχεία καί τήν πορνεία καταδικάσθηκε ἡ παλλακία καί πολεμήθηκε ἡ ἀντίληψη πού ἤθελε τή γυναίκα ὡς σκεῦος ἡδονῆς καί ὑποδεέστερη ἀπό τόν ἄνδρα. Οἱ ἀλήθειες αὐτές διασώζονται ἀκόμη καί σέ ἐποχές δύσκολες γιά τή θέση τῆς γυναίκας στήν κοινωνία, ὅπως ἦταν ἡ περίοδος τῆς τουρκοκρατίας. Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ μεγάλου διδάχου καί διδασκάλου τοῦ γένους Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος θέτει τό θέμα σέ ἐκκλησιολογική βάση καί σωτηριολογική προοπτική. «Πρέπει καί ἐσύ, ὦ ἄνδρα ἀδελφέ μου, νά μήν μεταχειρίζεσαι τήν γυναῖκα σου ὡσάν σκλάβα, διατί πλᾶσμα τοῦ Θεοῦ εἶναι καί ἐκείνη καθώς εἶσαι καί ἐσύ, τόσον ἐ- σταυρώθηκεν ὁ Θεός διά ἐσένα, ὡσάν καί διά ἐκείνην, πατέρα λέγεις καί ἐσύ τόν Θεόν, πατέρα τόν λέγει καί ἐκείνη, ἔχετε ἕνα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τά ἄχραντα Μυστήρια ὁπού κοινωνεῖς καί ἐσύ κοινωνεῖ καί ἐκείνη. έν τήν ἔχει ὁ Θεός κατωτέραν ἀπό ἐσένα, διά τοῦτο τήν ἔκαμε ἀπό τήν μέσην τοῦ ἀνδρός, διά νά εἶναι ὁ ἄνδρας ὡσάν βασιλεύς καί ἡ γυναῖκα ὡσάν βεζύρης, ἤτοι ὁ ἄνδρας ὡσάν κεφαλή καί ἡ γυναῖκα ὡσάν τό σῶμα. ιά τοῦτο δέν τήν ἔκαμε τήν γυναῖκα ἀπό τό κεφάλι διά νά μή καταφρονᾶ τόν ἄνδρα, ὁμοίως δέν τήν ἔκαμε ἀπό τά ποδάρια διά νά μήν καταφρονᾶ ὁ ἄνδρας τή γυναῖκα» 26. Ὅλες οἱ παραπάνω ἀντιλήψεις δέν σημαίνει ὅτι ἄλλαξαν τά κοινωνικά δεδομένα τῶν ἐποχῶν στίς ὁποῖες λέχθηκαν 27. Καί μόνο τό γεγονός ὅτι ἀναγκάζονταν 23 «ὅ οὖν ὁ Θεός συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω... Μωϋσῆς πρός τήν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τάς γυναῖκας ὑμῶνι ἀπ ἀρχῆς δέ οὐ γέγονε οὕτω». Ματθ. 19, Λόγος 37, 6, PG 36,289B. 25 Ὅ.π. 26 ιδαχές, ἔκδ. Ἰ. Μενούνου, σ Βλ. Ἰω. Πέτρου, «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τό γυναικεῖο ζήτημα», στόν τόμο Φύλο καί θρησκεία, Ἡ θέση τῆς γυναίκας στήν Ἐκκλησία, ἐκδ. ἴνδικτος, Ἀθῆναι 2004, σ. 143 κ.ἑ. 6

7 πολλοί Πατέρες νά ἀναφέρονται μέ ὀξύτητα στά θέματα αὐτά, δείχνει ὅτι συχνά ἐπικρατοῦσαν περισσότερο τά πολιτιστικά δεδομένα τῶν διαφόρων ἐποχῶν ἀκόμη καί ἐντός τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, παρά οἱ χριστιανικές ἀντιλήψεις. Οἱ μανιχαϊστικές καί εὐσεβιστικές ἰδέες ἔβρισκαν πάντοτε πρόσφορο ἔδαφος καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο. Εἶναι λ.χ. ἐνδεικτικό ὅτι συντάχθηκαν πολλοί ἱεροί κανόνες σέ διαφορετικές ἐποχές, μέ τούς ὁποίους ἐπιτιμοῦνται μέ ἀφορισμό ὅσοι χριστιανοί ἀρνοῦνται νά κοινωνήσουν ἀπό τά χέρια ἔγγαμου ἱερέα, ἤ ὅσοι κληρικοί μέ πρόφαση τήν εὐλάβεια χωρίζουν τίς γυναῖκες τους. 28 Εἴτε τήν παρθενία ἐπιλέξει ἡ γυναίκα, εἴτε τόν τίμιο γάμο, τήν εὐλογημένη μητρότητα καί τή σωφροσύνη ἁγιάζεται, ὅταν τηρεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί δέν ἁ- γιάζεται μόνο αὐτή. Ἁγιάζει καί φωτίζει τόν ἄνδρα, τά παιδιά της, τήν οἰκογένειά της καί ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Καί ὁ ρόλος της γίνεται καθοριστικός καί πρωταρχικός. Ἰδιαίτερα ἡ μητρότητα σέ ὅλες της τίς διαστάσεις εἶναι παράδειγμα κενωτικῆς ἀγάπης κατά τό παράδειγμα τῆς κενώσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μητέρα ἀναλώνεται γιά τά παιδιά της, καί μάλιστα ὅταν εἶναι μικρά. Κατά κάποιον τρόπο παραιτεῖται ἀπό τήν προσωπική της ζωή γιά χάρη τῆς οἰκογένειάς της, ὅμως αὐτή ἡ ἀγάπη τήν ἁγιάζει καί τήν ὁλοκληρώνει ὡς πρόσωπο κατ εἰκόνα Χριστοῦ. 29 Εἶναι ἀποδεκτό πλέον σήμερα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν περιορίστηκε ἁπλῶς σέ μιά προσπάθεια νά διασφαλίσει τήν ἠθική τῆς γυναίκας, γιά νά διασωθεῖ ἔτσι ἡ μονογαμική οἰκογένεια, ὅπως συνέβαινε σέ ἄλλες κοινωνίες. Θεώρησε ἐξίσου σημαντική καί συνέβαλε στήν καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς καί τοῦ ἄνδρα Η εὐθύνη τῶν ἀνδρῶν 31 Ἄφησα τελευταῖο τόν ἄνδρα, διότι ἐκεῖνος ἐπωμίζεται τά περισσότερα βάρη καί καλεῖται νά γίνει ὁ διάκονος τῆς οἰκογένειας. Καί μέ αὐτή τήν ἔννοια θεωρεῖται στήν παράδοσή μας ὡς κεφαλή τῆς γυναίκας. Οἱ εὐθύνες τοῦ ἄνδρα ὡς πατέρα εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερες καί γιά ἕναν ἀκόμη σημαντικό λόγο. Τήν εἰκόνα πού ἔχουν τά παιδιά γιά τόν πατέρα τους τήν προβάλλουν στόν πνευματικό τους πατέρα καί ἐν τέλει στόν ἴδιο τόν Θεό. Τά ἀρνητικά συναισθήματα καί ἡ ἔχθρα πού δημιουργοῦνται ἀνάμεσα στά παιδιά καί τόν πατέρα τους κατά τήν παιδική ἡλικία μπορεῖ νά ἔχουν 28 Βλ. τόν δ κανόνα τῆς Συνόδου τῆς Γάγγρας, τόν ε κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τόν ιγ κανόνα τῆς ΣΤ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 29 Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς, Σκέψεις γιά τά παιδιά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα, ἔσσεξ Ἀγγλίας 1994, σ Μπέρντραντ Ράσελ, Γάμος καί ἠθική, μετάφρ. Γιάννη υριώτη, ἐκδ. Ι.. Ἀρσενίδη, χ.χ. Ἀθήνα, σ Ἐντύπωση προξενεῖ τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ κυκλοφοροῦν πολλά βιβλία εἴτε θεολογικοῦ εἴτε κοινωνικοῦ περιεχομένου τά ὁποῖα ἀναφέρονται ἀποκλειστικά στή γυναίκα, δέν ὑπάρχουν ἀνάλογα βιβλία γιά τόν ἄνδρα. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι σέ μεγάλα βιβλιοπωλεῖα καί ἐκθέσεις βιβλίων δίπλα στά φεμινιστικά βιβλία ὑπάρχουν βιβλία γιά τούς ὁμοφυλοφίλους, ὄχι ὅμως γιά τούς ἄνδρες. ` 7

8 ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν χριστιανική τους ζωή. Ἀπορρίπτοντας τόν πατέρα τους ἀπορρίπτουν καί τόν Θεό Πατέρα. Ὁ ἄνδρας λοιπόν, ὡς σύζυγος καί πατέρας, ἔχει αὐξημένες εὐθύνες καί ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στή σύζυγό του, τά παιδιά του καί τήν κοινωνία. Σύμφωνα μάλιστα μέ τή διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὀφείλει καί νά θυσιασθεῖ ἀκόμη, γιά νά σώσει τή γυναίκα του. Εἶναι γνωστοί οἱ λόγοι τοῦ Παύλου πού ἀκούγονται στήν ἀκολουθία τοῦ γάμου: «Οἱ γυναῖκες νά ὑποτάσσονται στούς ἄνδρες τους ὅπως στόν Κύριο. Γιατί ὁ ἄνδρας εἶναι κεφαλή τῆς γυναίκας, ὅπως ὁ Χριστός κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας... Οἱ ἄντρες νά ἀγαπᾶτε τίς γυναῖκες σας, ὅπως ὁ Χριστός ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία καί πρόσφερε τή ζωή του γι αὐτήν... Τό ἴδιο καί οἱ ἄντρες ὀφείλουν νά ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους, ὅπως ἀγαποῦν τό ἴδιο τους τό σῶμα». 32 Τό εἶδος αὐτό τῆς ὑποταγῆς τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα -πού ἀπηχεῖ καί τίς κοινωνικές ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς- καί ὁ χαρακτηρισμός τοῦ ἄνδρα ὡς κεφαλῆς δέ σημαίνει ὑποτίμηση τῆς γυναίκας. Ἡ ἱεράρχηση αὐτή δέν ἔχει κυριαρχικό καί ἐξουσιαστικό, ἀλλά διακονικό χαρακτήρα. Ὅπως ὁ Χριστός πού εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας θυσιάστηκε γι αὐτήν, ἔτσι καί ὁ ἄνδρας πού εἶναι κεφαλή τῆς γυναίκας, ὀ- φείλει νά ὑπομένει καί νά θυσιάζεται γι αὐτήν. Οἱ σχέσεις τῶν δύο φύλων δέν πρέπει νά νοοῦνται ἀντιθετικά καί ἀνταγωνιστικά, ἀλλά νά προσδιορίζονται ἀπό τίς σχέσεις τους μέ τό Χριστό. Ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ὀφείλουν καί οἱ δύο νά ὑποτάσσονται σ Αὐτόν. ὅταν συμβεῖ αὐτό, ὑποτάσσεται μέ ταπείνωση καί ἀγάπη ὁ ἕνας στόν ἄλλον 33. Τά παραπάνω ἀφοροῦν τή χριστιανική τοποθέτηση τοῦ ἄνδρα ἐντός τῆς οἰκογένειας. Στόν κοινωνικό ὅμως χῶρο ὁ ἄνδρας θεωρεῖται κυρίαρχος, διότι ἐκεῖνος διαμορφώνει τό κοινωνικό γίγνεσθαι. Εἶναι δηλαδή προνομιοῦχος. Ἡ ἄποψη αὐτή μέ βάση διάφορες ἔρευνες ἀμφισβητεῖται ἔντονα τά τελευταῖα χρόνια. Παράλληλα ὁ ρόλος του καί στήν οἰκογένεια θεωρεῖται ἀποδυναμωμένος. Ἔχει βάσιμα ὑποστηριχθεῖ ὅτι, μπορεῖ μέν ἡ γυναίκα νά θεωρεῖται ἀδικημένη στήν κοινωνία, ἔχει ὅμως συμμάχους τό φεμινιστικό κίνημα καί τά παιδιά της. Ὁ ἄνδρας προσφέρει οἰκονομικά στήν οἰκογένεια, ἀλλά αἰ- σθάνεται ὅτι τά παιδιά εἶναι σύμμαχοι τῆς γυναίκας του 34. Ἔτσι ὅμως, «ἀπομονώνεται, στήνεται στήν τηλεόραση, δέ μιλάει πολύ. Πότε-πότε, ὅταν τόν πνίξει ἡ ἀγανάκτηση, βάζει καί καμιά φωνή. Εἶναι μιά ἀπόπειρα νά διατηρήσει τό κύρος του μέ τόν τρόπο πού ἦταν παραδοσιακά ἀποδεκτός. Τά ἀποτελέσματα ἰσχνά - ἀμ βάζουνε καί οἱ ἄλλοι τώρα τίς φωνές. Ἡ γυναῖκα του γίνεται πολλές φορές ἐπιθετική, τά παιδιά αὐθαδιάζουν. Ἡ μόνη του λοιπόν διέξοδος εἶναι ἡ παθητική ἀντίσταση... καί ἡ φυγή. Μένει πολλές ὧρες ἔξω ἀπό τό σπίτι, πολλαπλασιάζοντας τίς προσπάθειες νά ἀντλήσει τήν αἴσθηση τῆς δύναμης καί τῆς αὐτοεκτίμησης, συνεχίζοντας τό ἄχαρο παιχνίδι τῆς ἐπιτυχίας» Ἐφεσ. 5, Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική ΙΙ, σ Χ. Κατάκη, Οἱ τρεῖς ταυτότητες τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, ἐκδ. Ἑλληνικά Γράμματα, Ἀθήνα 81998, σ Χ. Κατάκη, ὅ. π. σ

9 Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν πιό πάνω δείχνουν τίς τάσεις τῆς σύγχρονης κοινωνίας γιά τίς οἰκογενειακές σχέσεις καί τούς ρόλους τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας. Γίνεται λοιπόν φανερό ὅτι ἡ ποιμαντική τῆς ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά στηρίζεται ἀποκλειστικά στά θεολογικά στερεότυπα ἄλλων ἐποχῶν. Μέ τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού δρᾶ στήν ἐκκλησία, εἶναι ἀνάγκη ὁ παραδοσιακός θεολογικός λόγος νά προσαρμοσθεῖ στά νέα δεδομένα, γιά νά ἀπαντήσει στίς πιεστικές ποιμαντικές ἀνάγκες καί νά συμβάλει θετικά στήν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκογενειακῶν προβλημάτων Εὐαγγελική ἀφετηρία καί ποιμαντική προοπτική Στήν ἀρχή τοῦ κεφαλαίου τέθηκαν ὁρισμένα ἐρωτήματα γιά τή στάση τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στήν οἰκογένεια. Ὕστερα ἀπό ὅσα ἀναφέρθηκαν φαίνεται ὅτι ὁ Χριστιανισμός, ὄχι μόνο δέν κλόνισε τό θεσμό τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ὅπως διατείνονατι ὁρισμένοι, ἀλλά τόν ἰσχυροποίησε καί τόν τοποθέτησε σέ πολύ ὑψηλό ἐπίπεδο. Γίνεται φανερό ὅτι τά λόγια τοῦ Χριστοῦ πού ἀναφέρθηκαν στήν ἀρχή παρανοοῦνται. Ὁ Χριστός ἐκεῖ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ εὐαγγελική ἀλήθεια θά ξεκαθαρίσει τούς ἀνθρώπους. Οἱ ἄνθρωποι θά διχασθοῦν ἕνεκα τῆς κακίας τους. Τό εὐαγγέλιο εἰρηνεύει καί ἑνώνει τόν κόσμο, δέν τόν διχάζει. Ἡ ἀγάπη ὅμως πρός τόν Θεό καί ἡ ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά του προηγοῦνται. Μέ τόν τρόπο αὐτόν παίρνει νόημα καί κάθε ἄλλη μορφή ἀγάπης ἀνάμεσα στά μέλη τῆς οἰκογένειας, ἀλλά καί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γενικότερα. Πῶς ἦταν ἄλλωστε δυνατό νά ὑποδαυλίσει ὁ Χριστός τό μίσος ἀνάμεσα στά παιδιά καί τούς γονεῖς, ἀφοῦ ἐκεῖνος πρῶτος κήρυξε τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ἀλλά καί τήν ὑψηλότερη μορφή της, τήν ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς; Ἐξάλλου ὡς ἄνθρωπος ἔγινε στό Θεό Πατέρα «ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». 37 Ἡ ποιμαντική τῆς ἐκκλησίας σχετικά μέ τό γάμο καί τήν οἰκογένεια εἶναι εὐρύτατο θέμα καί δέν μπορεῖ νά ἐξαντληθεῖ στήν παρούσα συνάφεια. Μποροῦμε ὅμως νά διατυπώσουμε συνοπτικά τίς παρακάτω ἀφετηριακές προτάσεις γιά τούς ποιμένες, ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τά προβλήματα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, καί κυρίως τούς συζύγους: α) Νά τονίζεται πάντοτε τό ἀδιάλυτο τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. β) Νά ἐμπνέεται ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη, ἡ συζυγική πίστη, ἡ ἀλληλοβοήθεια καί ὁ ἀλληλοσεβασμός μεταξύ τῶν συζύγων. γ) Νά προβάλλεται ἡ ἰσότιμη θέση τῆς γυναίκας δίπλα στό ἄνδρα καί νά ἀποδίδεται στόν καθένα ἡ προσήκουσα τιμή. Καί δ) νά καλλιεργεῖται ἡ κοινή πορεία τελείωσης καί ἁγιασμοῦ ὄχι μόνο τοῦ ζευγαριοῦ ἀλλά καί τῶν παιδιῶν. Μέ τόν τρόπο αὐτό προσδίδεται πνευματική καί ἐσχατολογική διάσταση στό θεσμό αὐτό. Ὁ βιολογικός δεσμός προσλαμβάνει πνευματικές διαστάσεις. ίδεται ἡ δέουσα ἀξία στό παιδί, τή γυναίκα καί τόν ἄνδρα. έν προβάλλεται ἡ ἀτομοκεντρικότητα καί ὁ ἀτομισμός. Καλλιεργοῦνται καί δυναμώνονται οἱ οἰκογενει- 36 Προτάσεις γιά τή λύση τῶν προβλημάτων αὐτῶν βλ. Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Ποιμαντική γάμου, οἰκογένειας καί ἰσότητας τῶν δύο φύλων, Ἀθήνα Φιλ. 2,8. 9

10 ακές σχέσεις, ὅταν στηρίζονται στήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη, τή διακονία καί τή θυσία τοῦ κάθε μέλους τῆς οἰκογένειας πρός τά ἄλλα. 10

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ Ημερίδα Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα: «Χριστιανοί της Ευρώπης και σύγχρονα ηθικά διλήμματα» Βόλος 22.11.2014 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ Πρωτ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1. Εισαγωγικά «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή πού μοῦ ἔγινε νά συμπεριληφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές ταυτότητες Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχημένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα