ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2020 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 5 ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 7 ΙΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ... 8 IV. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 9 V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VI. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ VII. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VIII. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Μεταναστευτικές Ροές Διαχείριση Προβλήματος Προσφύγων Συνοπτική Αξιολόγηση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών Ανά Δημοτική Ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Φυσικό Περιβάλλον Απειλές για το Περιβάλλον Διοικητική και Οικιστική Διάρθρωση Ποιότητα Ζωής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Υποδομές Υγείας Πρόνοιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ακαδημαϊκά / Τεχνολογικά Ιδρύματα Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Χώροι Πολιτισμού Μουσεία Συλλογές Χώροι Δράσεων και Εκδηλώσεων Πολιτισμού Φεστιβάλ / Δράσεις Μοναστήρια Εκκλησίες Παραδοσιακοί Μεσαιωνικοί Οικισμοί Κάστρα - Αρχαιολογικοί Χώροι Σπήλαια ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βασικά Χαρακτηριστικά της Τοπικής Οικονομίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3 4.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ XIOY Εισαγωγή Γενική Αποτίμηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη» Ο «Καλλικράτης» στο νησιωτικό χώρο Όργανα Διοίκησης του Δήμου Χίου Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Αρμοδιότητες Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Χίου Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Χίου ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. ΟΤΑ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου (Ο.Π.Κ.Δ.Χ.) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.) Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου ΆΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάλυσης των Οικονομικών του Δήμου Συστήματα Διαχείρισης και Λειτουργίας Η Γενική Εικόνα των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Αριθμοδείκτες Συμπεράσματα Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Δήμου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Θέμα: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τοπίου Θέμα: Βελτίωση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος / Πρόσβαση του Κοινού σε Περιβαλλοντικά Αγαθά Θέμα: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Αποκομιδή Απορριμμάτων Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων Θέμα: «Ενεργοποίηση του Πολίτη με Έμφαση στο Περιβάλλον και Προώθηση του Εθελοντισμού» Θέμα: «Πολιτική Προστασία / Διαχείριση Κρίσεων» Θέμα: «Χωροταξία Πολεοδομία» Θέμα: «H Λειτουργικότητα Αστικών Περιοχών και Κύριων Οικισμών» Θέμα: «Τεχνικές Υποδομές - Δίκτυα» Θέμα: «Οδοποιία Κυκλοφοριακό Συγκοινωνία» Θέμα: «Παιδεία» Θέμα: «Πολιτισμός» Θέμα: «Αθλητισμός» Θέμα: «Υγεία Πρόνοια» Θέμα: «Τρίτη Ηλικία» Θέμα: «Κοινωνική Ενσωμάτωση» Θέμα: «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» Θέμα: «Στήριξη της Αγροτικού Τομέα» Θέμα: «Στήριξη του Τουρισμού και Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος» Θέμα: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση και Μείωση της Ανεργίας» 320 3

4 5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας «Δραστηριότητες και Διαδικασίες» Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Οργάνωση και Συνεργασίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας: «Οικονομικά» ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Ομαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες και Όραμα Διάρθρωση Αξόνων - Μέτρων - Γενικών Στόχων και Καθορισμός Αρμόδιων Υπηρεσιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1 ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.2 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.3 ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ Α.4 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ Α.6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Αντικείμενο και Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξής του, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίσει τις νέες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: i) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς: Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης ii) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς: Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Της Υγείας Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών iii) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς: Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων Της απασχόλησης Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και Τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 5

6 Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) Οι γειτονικοί Δήμοι Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, πρέπει να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 6

7 ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/11 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α ) με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». 7. Την Υπουργική Απόφαση 41179/ (ΥΠ.ΕΣ) Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 7

8 ΙΙΙ. Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χίου Η παρούσα χρονική περίοδος, συμπίπτει χρονικά τόσο με την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή, όσο και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργα. Οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής που υλοποιούνται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), βασίζονται στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020, η οποία εξειδικεύεται σε 11 συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους. Σε Εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, έχει εγκριθεί σε στρατηγικό Επίπεδο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ) και σε Επιχειρησιακό Επίπεδο 5 Τομεακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά Προγράμματα. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για τη Χίο, θα πρέπει μεθοδικά να αποτυπωθεί το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με κατάλληλο τρόπο, ώστε να αντιστοιχίζεται με τη δομή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου , και οι προτεινόμενες δράσεις να εξειδικεύονται και να εντάσσονται ομαλά στον σχεδιασμό των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό: Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου Είναι εύχρηστο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες (4 άξονες βάσει του Ν 3852/2010) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.) Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 8

9 IV. Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 9

10 Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 10

11 V. Προϋποθέσεις για τον Επιτυχή Σχεδιασμό και Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτική βούληση Η εφαρμογή του Ε.Π. θέτει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα τόσο σε επίπεδο στόχων και περιεχομένου της τοπικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο μεθόδων και εργαλείων άσκησης πολιτικής. Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητες και στην καθημερινή πρακτική των ΟΤΑ, θα απαιτήσει σίγουρα μια μακρά περίοδο αναπροσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών και νοοτροπιών σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της τοπικής κοινωνίας. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εάν δεν υπάρχει σαφής και σταθερή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκλεγμένων διοικήσεων των ΟΤΑ, των υπευθύνων και εργαζόμενων στις υπηρεσίες, των κοινωνικών φορέων και οργανώσεων και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της. Βέβαια, σε αυτή τη φάση εισαγωγής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, το μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη αναλογεί στις εκλεγμένες διοικήσεις των ΟΤΑ. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει πρώτες από όλους να δεσμευτούν για την προώθηση και χωρίς υπαναχωρήσεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προωθώντας δράσεις για τον σκοπό αυτό. Παράλληλα, και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν, θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε οι αρχές αυτές να διαχυθούν αποτελεσματικά στην τοπική κοινωνία εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή αλλά και τη δέσμευσή της. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας Το Ε.Π. δε θα λειτουργήσει αποτελεσματικά εάν δεν συμπεριλάβει στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης ένα ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους που θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες που μπορεί να διαθέτουν σε τοπικούς φορείς. Μία επιτυχής εφαρμογή του ενθαρρύνει μέλη συμβουλίων, φορέων και οργανισμών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη διάδοση και εφαρμογή του. Πολλοί δήμοι έχουν αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας σύγχρονους τρόπους προσέγγισης και διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική συναίνεση. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ. Παραδείγματα αποτελούν η λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας, η διανομή ερωτηματολογίων κλπ. Κάθε ΟΤΑ μπορεί να επιλέξει τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, τρόπο (ή τρόπους) ενεργοποίησης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η ευρεία και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, όσο και η συστηματική και αξιόπιστη καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και προτεραιοτήτων. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και φυσικά η διοίκηση (κεντρική και τοπική). Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως επίσης αναφέρεται στο ζήτημα της πολιτικής βούλησης, η προώθηση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι ευθύνη της Τ.Α. η οποία θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την 11

12 ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών. Ειδικότερα η Τ.Α θα πρέπει: Να εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και αυτών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης. Να προωθεί προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών τάσεων για την κατανομή, την πρόσβαση και τη χρήση των αστικών πόρων. Να προωθεί τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση προγραμμάτων και μέτρων της δημοτικής αρχής.. Να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, οικονομικά προσιτών κατοικιών κλπ. Να προωθεί τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να αξιοποιεί την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 12

13 VI. Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χίου Με την υπ αριθμ / Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5694/ Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υ.Α. τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1: Σύντομη Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και Δράσεις Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής Προγραμματισμός των δράσεων Ενότητα 3: Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός Προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αποτύπωση των δεδομένων, καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, ωστόσο, περιλαμβάνει μεγαλύτερη ανάλυση σε βασικά σημεία. 13

14 VII. Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος ακολούθησε ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και συγκεκριμένα: ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Χίου, με έμφαση στον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του Δήμου, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με σκοπό να εντοπιστούν οι αδυναμίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στην οργανωτική του δομή και τη λειτουργία του συνεργασία του Δήμου με όμορους Δήμους, αλλά και την περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη διατύπωση του οράματος, της στρατηγικής και του προγραμματισμού εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος σε άξονες, δράσεις, μέτρα, προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα. Υιοθέτηση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης Εικόνα 1: Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Η εκπόνηση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία, η οποία προτείνεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α βαθμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Το ΕΠ καταρτίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομάδας Έργου ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα/στάδια υλοποίησης: 14

15 Εικόνα 2: Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Συνεργασία με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ΟΤΑ Βορείου Αιγαίου 15

16 VIII. Φάσεις Εκπόνησης Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία και τις εκτιμήσεις της ομάδας έργου, η πορεία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χίου είναι η ακόλουθη: ΦΑΣΕΙΣ: 1) Προετοιμασία 2) Στρατηγικός Σχεδιασμός 3) Διαδικασίες Διαβούλευσης 4) Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός και Ολοκλήρωση & Έγκριση του Προγράμματος IX. Διαδικασίες Διαβούλευσης Κανόνες Δημοσιότητας Με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο. Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν, ενώ είναι σημαντική διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ. 89/2011 «Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76, Ν.3852/2010), και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.» Επομένως, μετά την ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Στο πλαίσιο της διευρυμένης δημόσιας διαβούλευσης, θα πρέπει επίσης: να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο περίληψη του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και πρόσκληση των πολιτών να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, και να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Δήμου, το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδίου με πρόσκληση στους πολίτες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους είτε ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας είτε εγγράφως προς τον Δήμο με την ένδειξη «Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου». Επίσης με απόφαση του Δημάρχου, δύναται να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη δημόσια εκδήλωση κριθεί αναγκαία. 16

17 Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών ομάδων, των εκπροσώπων του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτιστικής ζωής, καθώς και όλων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου, ώστε να αναδειχθούν τα τοπικά προβλήματα και τα προβλήματα των επιμέρους ομάδων συμφερόντων και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Στη συνέχεια, μετά τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση, το τελικό Σχέδιο, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις και οι θέσεις των φορέων και της τοπικής κοινωνίας που κρίθηκαν ότι συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, με την γνωμοδότηση της Επιτροπής διαβούλευσης και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 17

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Περιοχής του Δήμου 1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση Βασικά Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά Η Χίος είναι το πέμπτο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το εμβαδόν του καλύπτει 842,54 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο λίγα χιλιόμετρα από τα παράλια της Μικράς Ασίας και ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών που σχηματίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρωτεύουσα είναι η πόλη της Χίου, γνωστή και σαν χώρα. Εκεί βρίσκεται και το κύριο λιμάνι του νησιού. Δ.Ε. Αμανής Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων Δ.Ε. Καρδαμύλων Δ.Ε. Ομηρούπολης Δ.Ε. Χίου Δ.Ε. Καμποχώρων Δ.Ε. Αγίου Μηνά Δ.Ε. Ιωνίας Ο Δήμος Χίου περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί της Χίου που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Βορείου Αιγαίου στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, εκτείνεται δε παράλληλα προς τις Μικρασιατικές ακτές από τις οποίες χωρίζεται με μία στενή θαλάσσια επιφάνεια (Στενό Χίου) πλάτους 6 ναυτικών μιλίων. Είναι το δεύτερο σε έκταση νησί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα το πέμπτο σε έκταση στην Ελλάδα, μετά την Κρήτη, την Εύβοια, την Λέσβο, και την Ρόδο. Καταλαμβάνει συνολικά 842,54 τ.χλμ. Ο πληθυσμός του είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του Ο Δήμος Χίου συγκροτήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/ ) από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Μαστιχοχωρίων, Χίου, Ιωνίας, Αμανής, Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Ομηρούπολης και Αγίου Μηνά. Αποτελεί ένα νησιωτικό Δήμο και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από έντονη περιφερειακότητα, με έντονα τα χαρακτηριστικά μιας σχετικά «κλειστής οικονομίας» με έντονα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά αλλά και με κυρίαρχες τις βασικές παραμέτρους της «νησιωτικότητας» που είναι κοινές για όλο το νησιωτικό χώρο, όπως η ύπαρξη έντονων αναπτυξιακών διαφοροποιήσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών που ανήκουν σε ένα διοικητικό νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά και εντός των νησιών, στις εσωτερικές τους ζώνες, λόγω της προβληματικής προσβασιμότητας τους. Παράλληλα, ο νησιωτικός χώρος πλήττεται πιο έντονα από την παγκόσμια αλληλεξάρτηση των οικονομικών συστημάτων και των αγορών δεδομένου ότι η ιδιαιτερότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα βασικά χαρακτηριστικά του κυρίαρχου προτύπου ανάπτυξης που βασίζεται στις οικονομίες κλίμακας, την αστικοποίηση και την οικονομική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως προς τους άξονες προσανατολισμού σε εθνικό επίπεδο, η Χίος όπως και τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου δεν διασχίζεται από τους Κύριους Άξονες Ανάπτυξης της χώρας, οι οποίοι πλέον σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου 18

19 Ανάπτυξης περιλαμβάνουν εκτός του ισχύοντος και ισχυρού - αναπτυξιακού άξονα της χώρας σχήματος S (ο οποίος ξεκινά από την Πάτρα και μέσω Αθήνας και Θεσσαλονίκης καταλήγει στη Καβάλα) και επεκτάσεις διαδρόμων ανάπτυξης κατά μήκος της Εγνατίας οδού και της Ιόνιας οδού, αλλά και τους δακτυλίους Πελοποννήσου και Θεσσαλίας και τον άξονα ο οποίος διατρέχει την Κρήτη. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσεγγίζει, μέσω βελτιωμένων και δυνάμενων να βελτιωθούν περαιτέρω συγκοινωνιακών συνδέσεων, τον αναπτυξιακό Άξονα κατά μήκος της Εγνατίας που διατρέχει την Β. Ελλάδα, τον Άξονα της Κρήτης στο αντιδιαμετρικά αντίθετο σημείο της χώρας, και το ισχύον αναπτυξιακό S το οποίο προσεγγίζει μέσω αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με το Λεκανοπέδιο Αττικής και το δίπολο Θεσσαλονίκη - Καβάλα. Εικόνα 3: Η Ελλάδα στο Βαλκανικό Χώρο Πηγή: Αξιολόγηση Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σήμερα, οι συνδέσεις της Περιφέρειας με τον άξονα S, Καβάλα Θεσσαλονίκη Κρήτη, καθώς και οι ενδοπεριφερειακές συνδέσεις παραμένουν προβληματικές, ενώ η κύρια 19

20 ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αττική αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της γενικότερης κρίσης στον τομέα της ακτοπλοΐας. Ωστόσο, η συγκοινωνιακή διασύνδεση δεν αντανακλά απαραίτητα την αναπτυξιακή διασύνδεση, εφόσον λειτουργεί σε ικανοποιητική μορφή μόνον κατά τους θερινούς μήνες, και παραμένει ισχυρό το καθεστώς απομόνωσης όσον αφορά την ενέργεια και τη λειτουργία των παραγωγικών τομέων Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Ο πλέον όμως καθοριστικός παράγοντας για την ανάλυση της αναπτυξιακής πορείας και της ευημερίας μιας περιοχής, είναι η εξέλιξη που παρουσιάζει ο πληθυσμός της μέσα σε ένα ικανό χρονικό διάστημα. Βάσει των επίσημων στοιχείων της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Χίου είναι άτομα, εκ των οποίων οι (50,16%) άνδρες και οι (49,84%) γυναίκες. Η μέση ηλικία του πληθυσμού του Δήμου υπολογίζεται στα 42,3 έτη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλυτική κατανομή του πληθυσμού σε ομάδες ηλικιών: Πίνακας 1: Κατανομή Πληθυσμού Δήμου Χίου σε Ομάδες Ηλικιών 2011 Ομάδες Ηλικιών Άτομα Ποσοστό του Πληθυσμού 0-9 ετών: ,40% ετών: ,79% ετών: ,15% ετών: ,45% ετών: ,28% ετών: ,09% ετών: ,83% 70+ ετών: ,02% Σύνολο ,00% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011) Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού, το 37,72% (19.382) είναι άγαμοι, το 51,52% έγγαμοι και άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, το 8,33% είναι χήροι και το 2,44% (1.255) διαζευγμένοι. Στο Δήμο Χίου καταγράφονται νοικοκυριά, με μέσο μέγεθος 2,47 άτομα και πυρηνικές οικογένειες. Το 94,00% (48.306) του πληθυσμού έχει ελληνική υπηκοότητα ενώ το 6,00% (3.084) άλλη υπηκοότητα. Τα στοιχεία που αφορούν το ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού υπολογίζονται βάσει ατόμων που έχουν γεννηθεί από το 2004 και πριν και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 20

21 Πίνακας 2: Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού (γεννηθέντες από το 2004 και πριν) Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης Άτομα Ποσοστό του Πληθυσμού Πρωτοβάθμια ,12% Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια ,55% Τριτοβάθμια ,07% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφή 2011) Λοιπά ,27% Σύνολο ,00 % Βάσει της κατάστασης ασχολίας, το 33,38% (17.154) του πληθυσμού είναι απασχολούμενοι, το 5,04% (2.591) ζητούν εργασία, το 15,17% (7.796) είναι μαθητές / σπουδαστές, το 23,15% (11.895) συνταξιούχοι, το 14,59% (7.496) ασχολείται με τα οικιακά και το 8,67% (4.458) με λοιπές ασχολίες. Ανά κλάδο απασχόλησης, το 8,08% των εργαζόμενων απασχολείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, το 16,08% (2.758) στον δευτερογενή τομέα και το 75,84% (13.010) στον τριτογενή τομέα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Χίου κατά Δημοτική Ενότητα στην εικοσαετία Πίνακας 1: Μεταβολές Πληθυσμού Δήμου Χίου ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα ( ) Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Δημοτική Ενότητα Χίου ,87% ,91% ,28% Χίος ,87% ,91% ,28% Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά ,99% ,78% ,95% Θυμιανά ,65% ,51% ,49% Νεοχώρι ,56% ,14% 665 0,30% Δημοτική Ενότητα Αμανής ,51% ,16% ,60% Βολισσός ,43% ,40% ,38% Άγιον Γάλας ,69% ,51% 38-67,24% Διευχά ,35% 86-76,74% 20-84,73% Κέραμος 166 8,43% ,44% 37-77,71% Κουρούνια ,43% ,51% 75-58,10% Λεπτόποδα 81 8,64% 88-57,95% 37-54,32% 21

22 Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μελανιός 29 89,66% 55-87,27% 7-75,86% Νέα Ποταμιά 120 1,67% ,54% 64-46,67% Νενητούρια ,12% ,08% 53-75,35% Παρπαριά ,41% ,30% ,35% Πιραμά 60 68,33% ,40% 40-33,33% Πισπιλούντα 112-8,04% ,75% 60-46,43% Τρύπες 84 85,71% ,03% 53-36,90% Φυτά ,19% 88-80,68% 17-83,81% Χάλανδρα ,33% ,15% 31-74,17% Δημοτική Ενότητα Ιωνίας ,37% ,71% ,52% Καλλιμασιά ,81% ,52% ,36% Βουνός 307-2,61% ,80% ,37% Έξω Διδύμα 71 7,04% 76-47,37% 40-43,66% Θολοποτάμι ,59% ,46% 692-4,55% Καταρράκτης 453-6,18% 425-4,00% 408-9,93% Κοινή 280 1,07% ,41% ,86% Μέσα Διδύμα ,43% ,98% ,64% Μυρμήγκι 86 3,49% 89 3,37% 92 6,98% Νένητα ,28% ,98% ,03% Παγίδα 128 7,81% 138-6,52% 129 0,78% Φλάτσια ,52% ,91% 76-43,70% Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων ,74% ,15% ,75% Χαλκειός 906-4,30% 867 9,57% 950 4,86% Άγιος Γεώργιος Συκούσης 817-4,77% ,58% ,13% Βαβύλοι ,78% ,43% ,97% Βασιλεώνοικο 407-3,69% 392-3,83% 377-7,37% Βερβεράτο ,82% 225 2,67% ,06% Δαφνώνας 409-0,24% 408-5,64% 385-5,87% 22

23 Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Ζυφιάς ,32% ,85% ,70% Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων ,80% ,49% ,69% Καρδάμυλα ,05% ,11% ,19% Αμάδες ,89% ,25% ,32% Βίκι ,46% ,77% ,86% Καμπιά 127-7,87% ,26% 50-60,63% Πυτιός ,38% ,61% 257-9,51% Σπαρτούντα 60-5,00% 57-36,84% 36-40,00% Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων ,76% ,60% ,28% Πυργί ,69% ,20% ,55% Αρμόλια ,72% ,66% ,29% Βέσσα ,71% ,98% ,71% Ελάτα 321-4,05% ,48% ,74% Καλαμωτή 939-8,95% ,43% ,81% Λιθί 423 7,57% ,53% 398-5,91% Μεστά ,49% ,65% 437-9,90% Ολύμποι ,47% ,68% ,96% Πατρικά ,75% 86 39,53% 120-4,76% Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης ,41% ,15% ,67% Βροντάδος ,83% ,79% ,23% Ανάβατος 39-23,08% 30-96,67% 1-97,44% Αυγώνυμα ,55% 83-83,13% 14-87,27% Καρυές 741 4,05% ,32% 676-8,77% Λαγκάδα ,50% ,58% ,82% Σιδηρούντα 220 1,36% ,96% 38-82,73% Συκιάδα ,46% 571 6,83% ,23% Σύνολο Δήμου Χίου ,35% ,75% ,59% 23

24 1.1.3 Μεταναστευτικές Ροές Διαχείριση Προβλήματος Προσφύγων Η Χίος αποτελεί κι αυτή Δήμο που δέχεται έντονες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες την τελευταία διετία ( ) τριπλασιάστηκαν, με τους μετανάστες που συνελήφθησαν στο νησί για παράνομη είσοδο στη χώρα το 2014 να φτάνουν τα άτομα. Παρά τη δραστηριοποίηση της Κινητής Μονάδας Β Πρώτης Υποδοχής στο νησί, παρουσιάζονται δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής των εισερχόμενων μεταναστών λόγω έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου αριθμού των μεταναστών. Πίνακας 3: ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΥΠΥ Πίνακας 4: Καταγεγραμμένοι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών από τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής για το Έτος 2013 Περιφερειακή Υπηρεσία Άντρες Γυναίκες Σύνολο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Κινητή Μονάδα A (Σάμος) Κινητή Μονάδα Β (Χίος) Κινητή Μονάδα Β (Λέσβος) Σύνολο Πίνακας Συλληφθέντων Λαθρομεταναστών για Παράνομη Είσοδο και Παραμονή από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ,77% ΕΛΛΗΝΟ-ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ,81% ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ ,46% ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ,59% (Συμπ. & υπήκοοι Αλβανίας) ΛΕΣΒΟΥ ,30% ΣΑΜΟΥ ,10% ΧΙΟΥ ,82% Α' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,72% Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ,85% ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,00% ΚΡΗΤΗ ,96% ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ,08% ΣΥΝΟΛΟ ,44% ΠΗΓΗ: Στατιστικά ΕΛ.ΑΣ Συνοπτική Αξιολόγηση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών Ανά Δημοτική Ενότητα Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί και για λόγους πιο ευχερούς παρουσίασης θα γίνει η ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας προκειμένου να εντοπισθούν οι κρίσιμες ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις των δημογραφικών εξελίξεων ανά περιοχή. 24

25 Πίνακας 5: Μεταβολή Πληθυσμού Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Πληθυσμιακή Πυκνότητα 2001 Μεταβολή Πληθυσμιακή Πυκνότητα 2011 Δημοτική Ενότητα Χίου 1.041,89 0, ,44 Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά 205,84 0,22 250,67 Δημοτική Ενότητα Αμανής 16,82-0,63 6,20 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 93,88-0,13 81,95 Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης 62,37-0,08 57,29 16,00-0,23 12,24 22,41-0,23 17,35 47,07 0,03 48,56 Σύνολο Δήμου Χίου 61,46-0,01 60,99 Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011 Δημοτική Ενότητα Χίου Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 3,16 Δείκτης Εξάρτησης 0,58 Δείκτης Αντικατάστασης 1,75 Παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια της πληθυσμιακής πυκνότητας αφού αυξάνεται ο πληθυσμός με τα ίδια όρια. Ο δείκτης γήρανσης είναι ο μικρότερος από όλες τις Δημοτικές ενότητες αφού εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων αφού εδώ παρουσιάζονται καλύτερες εργασιακές ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Επίσης ο δείκτης εξάρτησης είναι ο μικρότερος και δείχνει μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξης αφού εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού δυναμικού. Ο δείκτης αντικατάστασης είναι ο μεγαλύτερος από όλες τις δημοτικές ενότητες ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των μικρότερων ηλικιών στην περιοχή. 25

26 Όλα αυτά όμως γίνονται εις βάρος των υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων αφού υπάρχει μια αφαίμαξη νέων και παραγωγικών ανθρώπων με άμεσες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή των άλλων Δ.Ε.. Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Δημοτική Ενότητα Χίου ,87% ,91% ,28% Χίος ,87% ,91% ,28% Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 4,60 Δείκτης Εξάρτησης 0,67 Δείκτης Αντικατάστασης 1,41 Παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια της πληθυσμιακής πυκνότητας αφού αυξάνεται ο πληθυσμός με τα ίδια όρια. Είναι η Δημοτική Ενότητα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού. Ο δείκτης γήρανσης είναι ο τέταρτος μικρότερος από όλες τις Δημοτικές ενότητες αφού εδώ συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των νέων αφού βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το αστικό κέντρο της Χίου και διαχέονται μέχρι εδώ τα πλεονεκτήματα του. Επίσης ο δείκτης εξάρτησης είναι ανάλογα ο τρίτος μικρότερος και δείχνει επίσης μια περιοχή με δυναμική ανάπτυξης αφού και εδώ συγκεντρώνεται μέρος του παραγωγικού δυναμικού. Ο δείκτης αντικατάστασης είναι αντίστοιχα ο τρίτος μεγαλύτερος από όλες τις δημοτικές ενότητες ως αποτέλεσμα των ανωτέρω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τουρισμός στη Δ.Ε. Αγίου Μηνά έχει μεγάλη ανάπτυξη καθώς στην περιοχή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των υποδομών και δραστηριοτήτων τουριστικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο Δήμου. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ως περιοχή που γειτνιάζει επηρεάζεται θετικά από το αστικό κέντρο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Η Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού που οδηγεί στην αύξηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας. Η Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου παρουσιάζει μια σταθερότητα ως προς τον πληθυσμό. Η Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών είναι αυτή που δέχεται κυρίως τη θετική επίδραση της ύπαρξης του αστικού κέντρου σε μικρή απόσταση και όχι το Νεοχώρι. 26

27 Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά ,99% ,78% ,95% Θυμιανά ,65% ,51% ,49% Νεοχώρι ,56% ,14% 665 0,30% Δημοτική Ενότητα Αμανής Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 10,49 Δείκτης Εξάρτησης 0,95 Δείκτης Αντικατάστασης 0,77 Παρατηρούμε μια ραγδαία μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το Η αύξηση του πληθυσμού το 2001 έχει να κάνει με το σύστημα απογραφής που «επέτρεπε» την απογραφή των κατοίκων στα χωριά καταγωγής τους. Η απογραφή του 2011 είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται με αδρό τρόπο η αστικοποίηση. Η εγκατάλειψη των χωριών της Αμανής από τους κατοίκους κυρίως των μικρότερων ηλικιών φαίνεται και από τους δείκτες γήρανσης, εξάρτησης και αντικατάστασης. Βέβαια αυτοί οι δείκτες έχουν εξαχθεί με στοιχεία του 2001, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα νεότερα στοιχεία, και παρουσιάζουν μια πιο ωραιοποιημένη εικόνα σε σχέση με την πραγματική που είναι ακόμα χειρότερη. Ο δείκτης γήρανσης είναι ο μεγαλύτερος στο Δήμο, ο δείκτης εξάρτησης ο δεύτερος μεγαλύτερος (στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερος), και ο δείκτης αντικατάστασης ο μικρότερος και σε μεγάλη απόσταση από την επόμενη Δημοτική Ενότητα. Τα ανωτέρω δείχνουν μια φθίνουσα περιοχή που υφίσταται πληθυσμιακή συρρίκνωση. Φαίνεται καθαρά ότι τα ηλικιακά στρώματα που συνταξιοδοτούνται, εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και επανεγκαθίστανται στους γενέθλιους τόπους τους, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός που ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες και αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης για μία περιοχή, να εμφανίζεται ιδιαίτερα ελλειμματικός στη Δημοτική Ενότητα Αμανής. Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Δημοτική Ενότητα Αμανής ,51% ,16% ,60% Βολισσός ,43% ,40% ,38% Άγιον Γάλας ,69% ,51% 38-67,24% 27

28 Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Διευχά ,35% 86-76,74% 20-84,73% Κέραμος 166 8,43% ,44% 37-77,71% Κουρούνια ,43% ,51% 75-58,10% Λεπτόποδα 81 8,64% 88-57,95% 37-54,32% Μελανιός 29 89,66% 55-87,27% 7-75,86% Νέα Ποταμιά 120 1,67% ,54% 64-46,67% Νενητούρια ,12% ,08% 53-75,35% Παρπαριά ,41% ,30% ,35% Πιραμά 60 68,33% ,40% 40-33,33% Πισπιλούντα 112-8,04% ,75% 60-46,43% Τρύπες 84 85,71% ,03% 53-36,90% Φυτά ,19% 88-80,68% 17-83,81% Χάλανδρα ,33% ,15% 31-74,17% Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια μείωση του πληθυσμού σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Το μικρότερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού συγκριτικά με τις άλλες έχουν η Παρπαριά και το Πιραμά. Και το μεγαλύτερο τα Φυτά και τα Διευχά. Η Βολισσός ως η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Αμανής αποτέλεσε διοικητικό κέντρο, με συνέπεια να συγκεντρωθούν σε αυτή το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών και αστικών υποδομών της περιοχής (σχολεία, ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, αγροτικός ιατρός κλπ) και να αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσμού. Είναι επόμενο λοιπόν, σε περιόδους πληθυσμιακής αφαίμαξης, να χάνει μικρότερο μέρος του πληθυσμού της από τα υπόλοιπα. Δημοτική Ενότητα Ιωνίας Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο ετών και άνω Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 5,24 Δείκτης Εξάρτησης 0,80 Δείκτης Αντικατάστασης 1,47 Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού από το 1991 έως το 2011 της τάξης του 16%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αστικοποίηση. Έχουμε λοιπόν σε μεγάλη ένταση το φαινόμενο της αστικοποίησης, το οποίο ώθησε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τους γενέθλιους τόπους και να εγκατασταθούν στην πόλη της Χίου, όπου θα εύρισκαν 28

29 ευκολότερα εργασία και καλύτερες κοινωνικές εξυπηρετήσεις (υγεία, εκπαίδευση, υπηρεσίες κ.α.). Η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού είναι η μικρότερη από τις περιοχές που βρίσκονται «μακριά» από το κέντρο της Χίου. Ο δείκτης γήρανσης είναι ο πέμπτος μικρότερος, ο δείκτης εξάρτησης φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος και ο δείκτης αντικατάστασης ο δεύτερος από όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Αυτή η αναντιστοιχία δείκτη εξάρτησης και δείκτη αντικατάστασης δείχνει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεροντικό πληθυσμό που αυξάνει πολύ το δείκτη εξάρτησης αλλά και ένα σχετικά μικρό πληθυσμό «κοντά στη σύνταξη». Έχει λοιπόν ένα παραγωγικό δυναμικό που βρίσκεται σε ώριμη ηλικία και μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με τα κατάλληλα κίνητρα. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μια Δημοτική Ενότητα που μπορεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη εάν της δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα. Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Χίου Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 1991 Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Δημοτική Ενότητα Ιωνίας ,37% ,71% ,52% Καλλιμασιά ,81% ,52% ,36% Βουνός 307-2,61% ,80% ,37% Έξω Διδύμα 71 7,04% 76-47,37% 40-43,66% Θολοποτάμι ,59% ,46% 692-4,55% Καταρράκτης 453-6,18% 425-4,00% 408-9,93% Κοινή 280 1,07% ,41% ,86% Μέσα Διδύμα ,43% ,98% ,64% Μυρμήγκι 86 3,49% 89 3,37% 92 6,98% Νένητα ,28% ,98% ,03% Παγίδα 128 7,81% 138-6,52% 129 0,78% Φλάτσια ,52% ,91% 76-43,70% Οι Τοπικές Κοινότητες Καλλιμασιάς, Παγίδας και Μυρμηγκίου παρουσιάζουν μια σταθερότητα στον πληθυσμό τους. Όλες οι άλλες παρουσιάζουν μείωση σε μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό. Η Καλλιμασιά ως η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Ιωνίας αποτέλεσε διοικητικό κέντρο, με συνέπεια να απολαμβάνει τα θετικά στοιχεία από αυτό, που έχουν αναφερθεί και νωρίτερα. Επίσης είναι η πλησιέστερη στην πόλη Τ.Κ. και έστω και πολύ λίγο δέχεται τη θετική επίδραση του αστικού κέντρου. 29

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ιάορlzxcvbnmqwertδήμοςπλατανιάαε ργαγρqwertyuiopaδήμοςπλατανιάδήμ οςπλατανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλατ ανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλατανιάδή

ιάορlzxcvbnmqwertδήμοςπλατανιάαε ργαγρqwertyuiopaδήμοςπλατανιάδήμ οςπλατανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλατ ανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλατανιάδή δήμοςπλατανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπ λατανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλατανι άδήμοςπλατανιάδήμοςπλατανιάδήμος πλατανιάδήμοςπλατανιάδήμοςπλαταν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ιάορlzxcvbnmqwertδήμοςπλατανιάαε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Π ρ ο ς Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Πίνακας περιεχομένων A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α.1. Ορισμός -------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρακτικού -17- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/2015

Αριθ. πρακτικού -17- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. πρακτικού -7- Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. απόφασης 366/205 Π ε ρ ί λ η ψ η Ψήφιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2011-2014 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 7 2. Σκοποί και στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 205-209 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αύγουστος 205 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Eισαγωγή. Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος.3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 464/2011

Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη Ημερομηνία: 04/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22930 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 292 Περίληψη Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2011-2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΌΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ... 3 1.3 ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ιούλιος 2015 Μέρος Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ... 3 1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Λουτράκιι,, Μάρτιιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράμματα 4 Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 5 Σκοπός του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 Ι. Σκοπιμότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πωγωνίου... 8 Ι1. Σκοποί και Στόχοι... 8 Ι2. Χαρακτηριστικά... 10 ΙΙ. Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Ο ρόλος των ΟΤΑ Α βαθµού... 8 1.2 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα... 10 1.3 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας

Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 Α ΦΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Στρατηγική Δήμου Αλεξάνδρειας

Διαβάστε περισσότερα